ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Περιεχόµενα Μελέτης Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα υνατότητα Παροχών - Απορροών Κλιµατολογικές συνθήκες Κανονισµοί & πρότυπα βιβλιογραφία Γενικά Κανονισµοί Υ ΡΕΥΣΗ Γενικά Παραδοχές υπολογισµού Υδροδότηση Περιγραφή της Εγκατάστασης Παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Εγκατάσταση παραγωγής αποσκληρυµένου νερού Κατασκευαστικά στοιχεία Μονώσεις προστασία σωληνώσεων Προφυλάξεις κατά της λεγεονέλλας στις εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού Γενικά Έλεγχος και συντήρηση Καθαρισµός και Απολύµανση Χλωρίωση Θερµική απολύµανση ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Γενικά Παραδοχές υπολογισµού Αποχέτευση συνήθων αστικών λυµάτων Είδη υγιεινής και εξαρτήµατα Σελίδα 1 ΑΠΟ

3 3.5 Αποχέτευση Συµπυκνωµάτων Κλιµατιστικών Συσκευών - Αποχέτευση δαπέδων µηχανοστασίων Εγκατάσταση Οµβρίων Κατασκευαστικά στοιχεία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ Γενικά Συνθήκες Σχεδιασµού Παραδοχές - εδοµένα Περιγραφή της εγκατάστασης Γενικά Συστήµατα κλιµατισµού θέρµανσης Αερισµού Εγκαταστάσεις παραγωγής ψυχρού θερµού νερού Εξοπλισµός Τοπικές µονάδες (FCU) κρυφού τύπου Τοπικές µονάδες (FCU) τύπου κασσέτας Ανεµιστήρες ίκτυα σωληνώσεων Bάνες, εξαρτήµατα Όργανα ελέγχου ίκτυα αεραγωγών - Μονώσεις - Στόµια ιαφράγµατα Ακουστική Σύστηµα ελέγχου και Παρακολούθησης εγκαταστάσεων Κλιµατισµού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικά Πυρόσβεση Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ίκτυο Αυτόµατο σύστηµα καταιονητήρων (SPRINKLERS) Φορητοί πυροσβεστήρες, φορητά µέσα Aνίχνευση και Αναγγελία Πυρκαϊάς Γενικά Κοµβία συναγερµού Αγγελτήρες πυρκαϊάς Συσκευές Αναγγελίας Πυρκαϊάς Σελίδα 2 ΑΠΟ

4 5.4 Φωτισµός ασφαλείας Φωτισµός οδεύσεων (φυσικός ή τεχνητός) (παρ των Γεν. ιατάξεων) Φωτισµός Ασφαλείας και Σήµανση των οδεύσεων διαφυγής (παρ. 2.7 των Γεν. ιατάξεων) ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Γενικά Ηλεκτροδότηση της Μονάδας Εσωτερικός Φωτισµός Είδη φωτιστικών σωµάτων Λαµπτήρες φθορισµού Φωτισµός Ασφαλείας Κυκλώµατα φωτισµού Χειρισµός φωτιστικών σωµάτων Φωτισµός Ανάδειξης κτιρίου Ρευµατοδότες Επίτοιχα τριµερή ή διµερή πλαστικά κανάλια Κίνηση Είδη καταναλώσεων Γενικά Φορτία εκτάκτου ανάγκης (εφεδρικά) Φορτία αδιάλειπτης παροχής Κοινά φορτία Ηλεκτρική ιανοµή Χαµηλής Τάσης Ηλεκτρικοί Πίνακες Κύριο ίκτυο ιανοµής Ακραία ίκτυα ιανοµής Γειώσεις Σχάρες - Σωληνώσεις Καλωδίων Σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας Κοιτώνων Σύστηµα Τηλεµετρίας ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Εγκατάσταση οµηµένης Καλωδίωσης (Τηλέφωνα Data) Σελίδα 3 ΑΠΟ

5 7.1.1 Γενικές απαιτήσεις Τοπολογία ικτύου Οριζόντια καλωδίωση ( οµηµένη καλωδίωση κτιρίου) Καλωδίωση κορµού (µεταξύ κτιρίων) Γενικές απαιτήσεις εργασιών Εγκατάστασης Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης Τεκµηρίωση Εγγύηση Προδιαγραφές ειδών καλωδίωσης ασθενών ρευµάτων Ενεργός Εξοπλισµός Εγκατάσταση ιανοµής Σήµατος R-TV Γενικά Ανάπτυξη της εγκατάστασης Ενεργά Συστήµατα Ασφαλείας Γενικά Ανάπτυξη της εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Ε.Ε - BMS) Γενικά Αντικείµενο Περιγραφή της εγκατάστασης Σ.Ε.Ε Έλεγχοι Ύδρευσης Έλεγχοι Πυρόσβεσης Έλεγχοι Εγκαταστάσεων Ισχυρών ρευµάτων Έλεγχοι Κλιµατισµού - Αερισµού ικτύων ψυχρού -θερµού νερού Έλεγχοι Λοιπών εγκαταστάσεων Καλωδιώσεις ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γενικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελίδα 4 ΑΠΟ

6 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στο κτίριο του έργου "Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κατοικιών Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη" και αποτελεί µέρος της Μελέτης Εφαρµογής των Η/Μ εγκαταστάσεων. Το έργο θα υλοποιηθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 4.864,82 m² στην περιοχή Καλλιθέα της πόλης της Μυτιλήνης. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α και Β όροφο, και είναι δυναµικότητας περίπου 20 µονόκλινων δωµατίων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Κτιριολογικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγκαταστάσεις και οι κατευθύνσεις τεχνικών επιλύσεων έχουν γίνει µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιµοποιούντων το κτίριο. Την προστασία του κτιρίου και των εντός αυτών περιουσιακών στοιχείων. Την µεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε χαµηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και µικρή δαπάνη συντήρησης. Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσης δικτύων προς εξασφάλιση συνεχούς συντήρησης. Την επίτευξη ενεργειακής οικονοµίας. Την ευελιξία των δικτύων για πιθανές µελλοντικές αλλαγές στην χρήση των χώρων - επεκτάσεις. Την χρήση του κτιρίου. Τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η εκπόνηση της παρούσης είναι: Οι οδηγίες και τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την Υπηρεσία. Η έρευνα των συνθηκών του έργου. Η Αρχιτεκτονική µελέτη. Σελίδα 5 ΑΠΟ

7 Η Στατική µελέτη Η µελέτη ενεργειακής απόδοσης 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης Η Τεχνική Έκθεση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει τις παρακάτω επί µέρους εγκαταστάσεις που εξετάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια: 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9. Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 10.ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα υνατότητα Παροχών - Απορροών Η εξυπηρέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου γίνεται ως εξής: Υδροδότηση από τον κεντρικό συλλέκτη όλου του συγκροτήµατος µέσω της δεξαµενής νερού όγκου 120m³, του πιεστικού συγκροτήµατος που είναι εγκατεστηµένα στο κτίριο Α, και του δικτύου ύδρευσης του περιβάλλοντος χώρου Παροχή νερού Πυρόσβεσης από τον συλλέκτη όλου του συγκροτήµατος, από δεξαµενή πυρόσβεσης µεγέθους 55m 3, µέσω του αντλητικού συγκροτήµατος στο κτίριο Α, και του δικτύου πυρόσβεσης του περιβάλλοντος χώρου Άρδευση από τον συλλέκτη παροχής κρύου νερού χρήσης του κτιρίου Σελίδα 6 ΑΠΟ

8 Αποχέτευση λυµάτων - ακαθάρτων στο δίκτυο της Πόλεως της Μυτιλήνης, µέσω σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου. Αποχέτευση οµβρίων, στο δίκτυο οµβρίων της περιοχής. Τα απορρίµµατα θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους και από εκεί θα αποµακρύνονται από τα απορριµµατοφόρα του. Μυτιλήνης προς το χώρο διάθεσης απορριµµάτων της περιοχής. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε δίκτυο Χαµηλής Τάσης, από Υποσταθµό Μέσης Τάσης 20KV, από το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΕΗ Ν. Λέσβου. Τηλεφωνοδότηση από το δίκτυο του ΟΤΕ Κλιµατολογικές συνθήκες Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κλιµατολογικά στοιχεία της περιοχής: Χειµώνας Καλοκαίρι Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου (DB) o C Σχετική υγρασία Κανονισµοί & πρότυπα βιβλιογραφία Γενικά Η Νοµοθεσία, οι Κανονισµοί και οι Οδηγίες (Ελληνικές ή ξένες) που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της µελέτης αναφέρονται στην συνέχεια. Σηµειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της µελέτης ελήφθησαν ακόµη υπόψη οι Εθνικοί Κανονισµοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ), Βρετανικά (BS κλπ), Γαλλικά (FN κλπ), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ), τα αντίστοιχα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε. καθώς και τα ιεθνή (ISO κλπ), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του κάθε Σελίδα 7 ΑΠΟ

9 συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα Κανονισµοί Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΤΟΤΕΕ 2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - ιανοµή κρύου - ζεστού νερού". ΤΟΤΕΕ 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Αποχετεύσεις". Υπ. Αποφ. Ε1β/221/85 (ΦΕΚ 138Β!) "Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων". Ερµηνευτική Εγκύκλιος 61800/ του Υπ. Βιοµηχανίας για το Β /1936 (βοηθητικά). Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Ε.10716/420/50 Υπ. ηµοσίων Έργων. ιατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Υπ. Απ /5387/ κ.λ.π.). Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Απόφ. 3046/304/301.89, ΦΕΚ Τεύχος 59/3.89) DIN 1986/78 : Κανονισµοί Αποχέτευσης Κτιρίων Κανονισµοί λειτουργίας δικτύου υπονόµων ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρµοδιότητας Ε.Υ..Α.Π. Π 6/86 ΦΕΚ 661 Β/ Κανονισµός λειτουργίας Υδρεύσεως Ε.Υ..Α.Π. Αποφ. Ε 5/22/1984 ΦΕΚ 52 Β/ Περί διαθέσεων λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων Υπ. Απ. Ε1 β/221/ , ΦΕΚ 138 Β/ , όπως αντικατάσταθηκε δια της υπ. Αριθµ. Απόφασης 1305/74 (ΦΕΚ 801/Β/74, ). Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων Υπ. Απ. 7/12/71. Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων Υπ. Απ. 2/8/74. Σελίδα 8 ΑΠΟ

10 Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά µε το θέµα των Υδραυλικών Εγκ/σεων Εγκατάσταση Θέρµανσης - Κλιµατισµού - Αερισµού Ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κ.Εν.Α.Κ (Φ.Ε.Κ. Β407/ ) ΤΟΤΕΕ /2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», ΤΟΤΕΕ /2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων», ΤΟΤΕΕ /2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών», TOTEE 2421/86 : Μέρος 1 : ίκτυα διανοµής ζεστού νερού. ΤΟΤΕΕ 2421/86 : Μέρος 2 : Λεβητοστάσια. ΤΟΤΕΕ 2423/86 : Κλιµατισµός. ΤΟΤΕΕ 2425/86 : Υπολογισµός φορτίων κλιµατισµού Ε.Λ.Ο.Τ. / Τ.Ε 4 / Ο.Ε 3 Θέρµανση χώρων / εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης Τ /8.005 Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων Π.. 71/ΦΕΚ 32Α/ DIN 4701/83 Για απώλειες θέρµανσης ASHRAE/CLTD Για φορτία ψύξης HVAC Systems Duct Design SMACNA Standards NFPA 90Α : Αir conditioning and ventilating systems (για διάφραγµα πυρασφαλείας). DIN 4109: Noise control DIΝ 18421, DIN 18299, DIN 4140 Insulation of heating and shilled water pipes DIN 2055: Thermal insulation of heated and regrigarted industrial and domestic installations Τις προδιαγραφές και πρότυπα του ΕΛΟΤ για τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Σελίδα 9 ΑΠΟ

11 Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Π 71/ "Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων" ΦΕΚ 32Α / µε τις σχετικές µεταγενέστερες τροποποιήσεις του. ιαταγή Αρ.Πρωτ Φ του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Ι / Τµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών και ιατάξεων : «Κωδικοποίηση ερµηνευτικών διευκρινιστικών ιαταγών επί της εφαρµογής του Π. 71/88 Πυροσβεστική διάταξη 3/81 ΦΕΚ 20Β/ (Παραρτήµατα Α έως και Ζ) όπως διαµορφώθηκε µετά τις τυχον τροποποιήσεις και ισχύει. Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης Αυτόµατα συστήµατα καταιονισµού Σχεδιασµός, εγκατάσταση και συντήρηση» Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια: "Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό" Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS του 2004 «Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 14: Κατευθυντήριες γραµµές για προγραµµατισµό, σχεδιασµό, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χρήση και συντήρηση» Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων. Η όλη εγκατάσταση Χαµηλής Τάσης θα µελετηθεί µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384-2η Έκδοση «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (O κανονισµός αφορά στο δίκτυο Χαµηλής Τάσης 3x 400V/230V 50Ηz). Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ.Φ Α 50/1208/642 (ΦΕΚ- 1222/Β/ ) «Θέµατα Ασφαλείας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής γείωσης» Η όλη εγκατάσταση Μέσης Τάσης θα µελετηθεί µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 637 S1 Έκδοση «Εγκαταστάσεις ισχύος µε ονοµαστική τάση πάνω από 1kV Σελίδα 10 ΑΠΟ

12 εναλλασσοµένου ρεύµατος» (O κανονισµός αφορά στα δίκτυα Μέσης Τάσης 3x20.000V 50Hz) IEC του έτος 2001 µε τίτλο «Electrical installations of buildings Part 1 : Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions» IEC του έτος 2001 µε τίτλο «Electrical installations of buildings Part 4 :Protection for safety» IEC τους έτους µε τίτλο «Electrical installations of buildings Part 5 : Selection and erection of electrical equipment» IEC του έτος 2001 µε τίτλο «Electrical installations of buildings Part 6 : Verification» IEC τους έτους µε τίτλο «Electrical installations of buildings Part7 : Requirements for special installations or locations» Κανονισµοί ΕΗ σχετικά µε την παροχή Μέσης Τάσης Γενικός Οικονοµικός Κανονισµός. Κτιριοδοµικός Κανονισµός. EN µε τίτλο : «Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places» Υπουργική Απόφαση ΕΗ1/Ο/481/ (Φ.Ε.Κ 573/Β/ για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Οδικού Ηλεκτροφωτισµού» Υπουργική Απόφαση ΕΗ1/Ο/123/ (Φ.Ε.Κ 177/Β/ για συµπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Οδικού Ηλεκτροφωτισµού» Υπουργική Απόφαση 13/β/οικ.16522/ µε τίτλο «Φωτοµετρικά Στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισµού» Εγκύκλιος 1/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε µε τίτλο «Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για Φωτοµετρικά Στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισµού» Σελίδα 11 ΑΠΟ

13 ΕΛΟΤ CEN/TR µε τίτλο: «Φωτισµός οδών Μέρος 1: Επιλογή κατηγοριών φωτισµού» ΕΛΟΤ EN µε τίτλο: «Φωτισµός οδών Μέρος 2: «Απαιτήσεις επιδόσεων» ΕΛΟΤ EN µε τίτλο: «Φωτισµός οδών Μέρος 3: «Υπολογισµός επιδόσεων» CIE µε τίτλο «GUIDE TO THE LIGHTING OF EXTERIOR WORKING AREAS» IEC του έτος 2001 µε τίτλο «Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)» Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευµάτων Ο "Νέος Κανονισµός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Οικοδοµών" του Ο.Τ.Ε (Εφηµερίδα Κυβερνήσεως φύλ. 767 τεύχος δεύτερο 31/12/1992). ANSI/TIA/EIA-568-C.0 «Generic Telecommunications Cabling Standard» ANSI/TIA/EIA-568-C.1 «Commercial Building Telecommunications Cabling Standard» (αντίστοιχο του προτύπου ISO/IEC ) που περιγράφει ένα σύγχρονο τρόπο καλωδίωσης ασθενών ρευµάτων µε σαφή χαρακτηριστικά, ευέλικτο, δυναµικά εξελισσόµενο, εύκολα προσαρµόσιµο και καλά δοµηµένο. Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει τις συστάσεις για όλα τα στοιχεία ενός καλωδιακού συστήµατος (καλώδια, πρίζες, κατανεµητές κ.λ.π.). ANSI/TIA/EIA-568-C.2 «Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and Components Standard» ANSI/TIA/EIA-568-C.3 «Optical Fibre Cabling and Components Standard» ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces Σελίδα 12 ΑΠΟ

14 Αντικεραυνική Προστασία Πρότυπα σχεδιασµού ΣΑΠ: Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ : 2006, Protection against lightning, Part 1: General Principles. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : 2006: Protection against lightning, Part 2: Risk Management. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ : 2006, Protection against lightning. Physical damage to structures and life hazard. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ : 2006, Protection against Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures. ιεθνές Πρότυπο IEC , Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. ιεθνές Πρότυπο IEC , Electrical installations of buildings, Part 4: Protection for safety, Chapter 44: Protection against overvoltages, Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin due to switching. ιεθνές Πρότυπο IEC , Low voltage surge protective devices Part 12: SPDs connected to low voltage power distribution systems Selection and application principles. ιεθνές Πρότυπο IEC , Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected to telecommunication and signaling networks Selection and application principles Πρότυπα Εξαρτηµάτων ιατάξεων : Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components. Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN , Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes. Σελίδα 13 ΑΠΟ

15 Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ,, Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for isolating spark gaps. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN , Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΝ , Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods Εγκατάσταση Ανελκυστήρων Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κ.Εν.Α.Κ (Φ.Ε.Κ. Β407/ ) ΤΟΤΕΕ /2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης», ΤΟΤΕΕ /2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής επάρκειας των κτηρίων», ΤΟΤΕΕ /2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών», Συµπληρωµατικοί κανονισµοί Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (E.TE.Π) ΦΕΚ 2221 Β / , υπ. αρ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273/ , µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ηµόσια Έργα. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.). Σελίδα 14 ΑΠΟ

16 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. Κανονισµοί και Προδιαγραφές διαφόρων ειδικών εγκαταστάσεων και υλικών. Συµπληρωµατικά θα χρησιµοποιηθούν οι οδηγίες και οι υποδείξεις αναγνωρισµένων κατασκευαστών σχετικά µε τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ και όπου δεν υπάρχουν θα ακολουθηθούν τα σχετικά DIN και ISO Βιβλιογραφία ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, K. Schult. Υδραυλική των οικισµών- Τόµος 2 Αποχετεύσεις, MARTZ Εσωτερικές εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως κτιρίων, Γ. Κοτζαµπάση. Π. Κόλλια :Υδρεύσεις Επιφανειακά, Υπόγεια ύδατα, ίκτυα διανοµής, Εγκαταστάσεις. ASHRAE Handbook - Refrigeration 1990, 2006, ASHRAE Handbook HVAC Applications 1991,2007, ASHRAE Handbook -HVAC Systems and Equipment 1992, 2008, 2012 ASHRAE Handbook -Fundamentals 1993, 2005, ASHRAE Cooling and heating load calculation manual. ASHRAE Simplified energy analysis using the modified bin method. CARIER Handbook of air conditioning system design. Θέρµανση και Κλιµατισµός, Recknagel Sprenger, Ελλ. Έκδοση Τόµος Α & Β Σελίδα 15 ΑΠΟ

17 2 Υ ΡΕΥΣΗ 2.1 Γενικά Σκοπός της εγκατάστασης είναι η παροχή νερού σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και τις καταναλώσεις του κτιρίου για την πλήρη εξυπηρέτηση τους και περιλαµβάνει: Τη σύνδεση µε το κεντρικό υδροστάσιο του συγκροτήµατος στο κτίριο Α, µέσω του δικτύου ύδρευσης του περιβάλλοντος χώρου. Το υδροστάσιο Αντλιοστάσιο του κτιρίου. τα δίκτυα διανοµής κρύου πόσιµου νερού χρήσης. Τα συστήµατα παρασκευής και διανοµής ζεστού νερού χρήσης Την συσκευή αποσκλήρυνσης νερού για τροφοδότηση των εγκαταστάσεων κλιµατισµού. Κάθε όργανο ή συσκευή που απαιτείται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης 2.2 Παραδοχές υπολογισµού Καταναλώσεις νερού - Φοιτητές 100 lt/άτ. και ηµ. - Υπάλληλοι 50 lt/άτ. και ηµ. - Επισκέπτες 10 lt/άτ. και ηµ. Πίεση λειτουργίας στο πιο αποµακρυσµένο υποδοχέα ίση µε 10 mυσ. Μέγιστη ταχύτητα νερού στα δίκτυα : - Κύρια δίκτυα διανοµής m/s - Kατακόρυφες στήλες m/s - ευτερεύοντα δίκτυα διανοµής m/s - Αναρρόφηση αντλιών m/s - Κατάθλιψη αντλιών m/s - Μέγιστη πτώση πίεσης στις σωληνώσεις 50 mm/m (5,0%). Ζεστό νερό χρήσης : 45 C Θερµοκρασιακή πτώση νερού από τους θερµαντήρες Σελίδα 16 ΑΠΟ

18 µέχρι το άκρο του δυσµενέστερου κλάδου προσαγωγής ζεστού νερού : 5 C Η παροχή αιχµής υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2411/86, ως συνάρτηση της συνολικής παροχής, που είναι το άθροισµα των παροχών υπολογισµού των συνδεδεµένων οργάνων στις διάφορες λήψεις. 2.3 Υδροδότηση. Η τροφοδότηση του κτιρίου µε νερό θα γίνεται από το κεντρικό υδροστάσιο του συγκροτήµατος που βρίσκεται στο κτίριο Α, µέσω του δικτύου ύδρευσης του περιβάλλοντος χώρου. 2.4 Περιγραφή της Εγκατάστασης Το κεντρικό υδροστάσιο του συγκροτήµατος βρίσκεται στο Υπόγειο του κτιρίου Α. Από το πιεστικό ύδρευσης αποτελούµενο από 2 όµοιες αντλίες inverter µε παροχή m 3 /h και µανοµετρικό 50mΣΥ η κάθε αντλία, τροφοδοτείται ο κεντρικός συλλέκτης ποσίµου νερού του συγκροτήµατος, από τον οποίο εκκινεί ο κλάδος διανοµής προς το υδροστάσιο του κτιρίου, το οποίο περιλαµβάνει: Το συλλέκτη διανοµής κρύου πόσιµου νερού. Τους θερµαντήρες - boiler παραγωγής ζεστού νερού χρήσεις Και την µονάδα παραγωγής αποσκληρυµένου νερού. Το δίκτυο διανοµής του κρύου νερού θα εξυπηρετεί βασικά τις ανάγκες των χώρων υγιεινής, των καθιστικών και των κουζινών. Για κάθε οµάδα υδραυλικών υποδοχέων (λουτρά κοιτώνων, χώροι υγιεινής κοινού, προσωπικού κλπ), προβλέπεται η εγκατάσταση κιβωτίων ορειχάλκινων συλλεκτοδιανοµέων, σπονδυλωτού τύπου, µε τις απαιτούµενες αναχωρήσεις σε χώρο πλήρως επισκέψιµο και εναρµονισµένο στην αρχιτεκτονική λύση των κτιρίων. Σηµειώνεται ότι, οι συλλέκτες τροφοδοσίας των wc των δωµατίων που θα τοποθετηθούν εντός του επισκέψιµου µηχανολογικού shaft δεν θα έχουν ερµάριο. Σελίδα 17 ΑΠΟ

19 Από τους συλλεκτοδιανοµείς θα εκκινούν µονοκόµµατοι πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο, κατάλληλοι για µεταφορά πόσιµου νερού για την τροφοδότηση των διαφόρων υποδοχέων Σε κάθε αναχώρηση προβλέπεται ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος διακόπτης, ενώ οι σωληνώσεις θα οδεύουν εντός του δαπέδου προστατευµένες από κυµατοειδείς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΣΠΙΡΑΛ), µεγαλύτερης διαµέτρου. Σε κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα εγκαθίσταται ορειχάλκινη τυποποιηµένη γωνία υδροληψίας η οποία θα έρχεται «πρόσωπο» µε τον τοίχο. Η σύνδεση του υποδοχέας θα γίνεται µε εύκαµπτο σωλήνα πιέσεως. Οι τοπικοί συλλέκτες τροφοδοτούνται από το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης κάθε κτιρίου το οποίο διαµορφώνεται µε κατακόρυφες στήλες και οριζόντιο δίκτυο που οδεύει εντός της ψευδοροφής των διαδρόµων του υπογείου, του ισογείου ή άλλου επιπέδου σύµφωνα µε την µορφή του κτιρίου Παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης προβλέπεται η εγκατάσταση 2 παρασκευαστήρων (Boilers) στο χώρο Υδροστασίου. Αυτοί θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε αυξηµένη χωρητικότητα (αποθήκη) για την κάλυψη των απαιτήσεων αιχµής. Τα boiler(s) θα είναι συνδεδεµένα σε σειρά. Το πρώτο (boiler απλής ενέργειας), αποτελεί τον προθερµαντήρα και θερµαίνεται από το ηλιακό σύστηµα του κάθε κτιρίου (συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών που τοποθετούνται στην αντίστοιχη στέγη). Το προθερµασµένο νερό µεταφέρεται µέσω της εξόδου ζεστού νερού του προθερµαντήρα στην είσοδο κρύου νερού του δεύτερου boiler που αποτελεί το boiler άµεσης διάθεσης ΖΝΧ (boiler διπλής ενέργειας). Το Βoiler ΖΝΧ θερµαίνεται συµπληρωµατικά ή αποκλειστικά είτε από την αντίστοιχη αντλία θερµότητας του κτιρίου µέσω ανεξάρτητου κυκλοφορητή, είτε από την ηλεκτρική αντίσταση που είναι ενσωµατωµένη σε αυτό, ανάλογα µε την θερµοκρασία του περιεχόµενου νερού. Σελίδα 18 ΑΠΟ

20 Συγκεκριµένα για τους χειµερινούς µήνες λειτουργίας της θέρµανσης των κτιρίων και µειωµένης απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών η άνοδος της θερµοκρασίας του περιεχόµενου νερού στο Βoiler ΖΝΧ έως τους 40ºC θα γίνεται µέσω της Αντλίας Θερµότητας, ενώ η περαιτέρω άνοδος έως τους 60ºC µέσω της ηλεκτρικής αντίστασης. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και εφόσον απαιτείται, η απαιτούµενη θερµοκρασία στο Βoiler θα επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε την ηλεκτρική αντίσταση. Όταν υπάρχει µεγάλη απόδοση ηλιακής ενέργειας, ο προθερµαντήρας µπορεί να έχει µεγαλύτερη θερµοκρασία από το boiler ΖΝΧ. Για να καταστεί εφικτή η εκµετάλλευση ολόκληρου του όγκου του Boiler για φόρτιση από το ηλιακό σύστηµα, τοποθετείται ένας αγωγός από την έξοδο ζεστού νερού του Boiler ΖΝΧ προς την είσοδο κρύου νερού του προθερµαντήρα. Για την µεταφορά του νερού χρησιµοποιείται κυκλοφορητής. Επίσης, επειδή ανά τακτά διαστήµατα για λόγους απολύµανσης η θερµοκρασία των boiler πρέπει να είναι 60ºC, σε περίπτωση που η θερµοκρασία των 60 0 C στον προθερµαντήρα δεν επιτυγχάνεται µε την ηλιακή φόρτιση, ο προαναφερθείς κυκλοφορητής διασύνδεσης των Boiler ενεργοποιείται, σε χρόνο που δεν γίνεται λήψη ΖΝΧ, κυρίως την νύχτα, προκειµένου να επιτευχθεί και στον προθερµαντήρα η ζητούµενη θερµοκρασία. Ο έλεγχος και η ρύθµιση της ηλιακής εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ πραγµατοποιείται από αυτόνοµο τοπικό ελεγκτή του ηλιακού συστήµατος µέσω αισθητήρων θερµοκρασίας στις συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών, στα Boiler και µέσω ελέγχου των κυκλοφορητών του δικτύου ηλιακών συλλεκτών και του κυκλοφορητή διασύνδεσης των Boiler. Η παραγωγή ΖΝΧ είτε από την αντλία θερµότητας, µέσω του αντίστοιχου κυκλοφορητή, είτε από την ενσωµατωµένη ηλεκτρική αντίσταση του Boiler ZNX, θα ελέγχεται και θα ρυθµίζεται µε την βοήθεια κατάλληλων αισθητήρων από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου. Σελίδα 19 ΑΠΟ

21 Για την εξοικονόµηση της ενέργειας η θερµοκρασία του δικτύου ζεστού νερού χρήσης προβλέπεται στους 45ºC και θα επιτυγχάνεται µε την βοήθεια θερµοαναµεικτικής - τρίοδης βαλβίδας προοδευτικής λειτουργίας, στην έξοδο του παρασκευαστήρα. Ανά τακτά διαστήµατα για λόγους απολύµανσης του δικτύου προβλέπεται η αύξηση της θερµοκρασίας του δικτύου σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60ºC. Η βαλβίδα αυτή θα ελέγχεται από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου. Προβλέπεται η εγκατάσταση 2 παρασκευαστήρων (boiler) ζεστού νερού των 500lt, µε συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 24m² µε ετήσια κάλυψη µεγαλύτερη του 60%. Το δίκτυο διανοµής του ζεστού νερού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής και κουζινών. Τα κεντρικά δίκτυα διανοµής του ζεστού νερού οδεύουν παράλληλα µε τις σωληνώσεις του κρύου νερού, µε κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα που οδεύουν εντός της ψευδοροφής των διαδρόµων του υπογείου, του ισογείου ή άλλου επιπέδου σύµφωνα µε την µορφή του κτιρίου. Όλα τα όργανα διακοπής (κρουνοί, βάνες) θα είναι ορειχάλκινα νικελοχρωµέ σφαιρικού τύπου (Ball Valves). Όλες οι κεντρικές σωληνώσεις ζεστού νερού θα είναι µονωµένες. Η µορφή του δικτύου ζεστού νερού θα είναι ακριβώς όµοια µε του κρύου νερού δηλαδή από το κεντρικό δίκτυο ζεστού νερού θα τροφοδοτηθούν τοπικοί ορειχάλκινοι συλλέκτες, κατάλληλης διατοµής, τοποθετηµένοι δίπλα από τους συλλέκτες κρύου νερού. Η τοπική διανοµή σε οµάδα υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται όπως και του κρύου νερού µε σύστηµα συλλεκτών και σωλήνων από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο. Λόγω του µεγάλου µήκους του δικτύου ζεστού νερού προβλέπεται η ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης στο κεντρικό δίκτυο διανοµής. Η ανακυκλοφορία επιτυγχάνεται µε ξεχωριστό δίκτυο σωλήνων και αντλίες in-line κατάλληλες για ζεστά νερά χρήσης ελεγχόµενες από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του κτιρίου. Σελίδα 20 ΑΠΟ

22 Το είδος των σωληνώσεων επιστροφής, οι οδεύσεις, οι µονώσεις θα είναι όπως των σωληνώσεων ζεστού νερού Εγκατάσταση παραγωγής αποσκληρυµένου νερού Τα δίκτυα διανοµής αποσκληρυµένου νερού θα εξυπηρετούν την πλήρωση των δικτύων κλιµατισµού θέρµανσης του κτιρίου. Για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου προβλέπεται συγκροτήµα αποσκλήρυνσης νερού ελάχιστης ικανότητας 1.0 m³/h 65 m³x F στον χώρο του υδροστασίου. Η εγκατάσταση αποσκληρυµένου νερού τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης και περιλαµβάνει τα δοχεία ρητίνης, τη δεξαµενή άλατος, και πλήρη συστήµατα αυτοµατισµού. Το µέγεθος είναι τέτοιο που να εξυπηρετεί τη ζήτηση και κατά τη διάρκεια του κύκλου αναγέννησης. Ο αποσκληρυντής λειτουργεί σε ογκοµετρική βάση ενώ όλες οι φάσεις αναγέννησης γίνονται εντελώς αυτόµατα. Θα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί εντολή αναγέννησης εκτός προγράµµατος µε το πάτηµα ενός µπουτόν. 2.5 Κατασκευαστικά στοιχεία Το κεντρικό δίκτυο διανοµής εντός του κτιρίου κρύου, ζεστού, ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, το δίκτυο ηλιακών συλλεκτών καθώς και το δίκτυο αποσκληρυµένου νερού, θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυπροπυλενίου µε βάση το DIN 8077/78 και την Ευρωπαϊκή νόρµα ΕΝ ISO PP-R type 3 - PN20 SDR 7.4 κατάλληλους για πόσιµο νερό. Ειδικότερα, όσον αφορά το δίκτυο ηλιακών συλλεκτών οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση στο περιβάλλον και στην ηλιακή ακτινοβολία µε µαύρη πλαστική επένδυση. Οι συλλέκτες κεντρικής διανοµής θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή και µετά την κατασκευή τους θα γαλβανιστούν σε θερµό λουτρό µέσα και έξω. Εναλλακτικά οι συλλέκτες µπορούν να κατασκευαστούν από πολυπροπυλένιο, Σελίδα 21 ΑΠΟ

23 Όλα τα δίκτυα θα στηρίζονται κατάλληλα µε τυποποιηµένα στηρίγµατα (τύπου MUPRO) που επιτρέπουν την αξονική τους κίνηση. Οι βάνες θα είναι σφαιρικού τύπου ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες. Για σωληνώσεις µεγάλου µήκους των δικτύων ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας στις οποίες κατά την έναρξη και στάση λειτουργίας της εγκατάστασης θα ήταν δυνατό να εµφανισθούν σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολής, προβλέπονται διατάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών, ώστε να αποκλεισθεί η εµφάνιση επικίνδυνων τάσεων. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή συστολοδιαστολών µε κατάλληλη διαµόρφωση των δικτύων, σαν τέτοιες διατάξεις χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα ειδικά εξαρτήµατα του εµπορίου σε θέσεις ορατές και απολύτως επισκέψιµες. Τα τυποποιηµένα συστολοδιαστολικά θα είναι χαλύβδινα, τύπου φυσαρµόνικας χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων. Οι µπαταρίες θα είναι γενικά αναµικτικές ορειχάλκινες, επιχρωµιωµένες µε µοχλό χειρισµού κατάλληλες για εγκατάσταση επί των ειδών υγιεινής. Η στήριξη των υποδοχέων θα γίνει προ των τοίχων, σε κατάλληλα ατοµικά ικριώµατα. Τα δοχεία έκπλυσης των λεκανών θα είναι εντοιχισµένου τύπου, χαµηλής πίεσης. Οι βαλβίδες διακοπής στον περιβάλλον χώρο και σύνδεσης µε το κτίριο θα είναι τύπου σύρτη. Θα χειρίζεται τηλεσκοπικά ενώ δεν απαιτείται η ύπαρξη φρεατίου, µόνο βαννοφρεατίου. Το δίκτυο τροφοδότησης του κτιρίου θα είναι από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς πιστοποιηµένης καταλληλότητας για πόσιµο νερό, χρώµατος µπλε, πιέσεως 10 bar κατά pren Μονώσεις προστασία σωληνώσεων Θα γίνει θερµική µόνωση όλων των σωληνώσεων ζεστού νερού, ανακυκλοφορίας και ηλιακών συλλεκτών. Σελίδα 22 ΑΠΟ

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Γενικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κ.Δ.Π 111/2006 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα