ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015"

Transcript

1 ISO 9001:2015 AND ISO 14001:2015 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 14001:2015 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ; Move Forward with Confidence

2 Γιατί µετάβαση το 2015; Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται είναι επιτακτική ανάγκη για τις εταιρείες να παρακολουθούν τις αλλαγές, να εξελίσσονται διαρκώς, έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές. Τα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος - ISO 9001 & ISO αναθεωρούνται το 2015 με σκοπό να βοηθήσουν τις εταιρείες να διατηρήσουν αυτό τους το πλεονέκτημα. Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις των καινούριων προτύπων, οι εταιρείες, θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών τους, μέσω της παροχής μιας σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών διατηρώντας παράλληλα σταθερές σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ; Η Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001) και η Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001) αποτελούν τον πυρήνα μιας επιχείρησης. Τα αναθεωρημένα πρότυπα θα ανταποκρίνονται καλύτερα σε όλους τους τύπους των εταιρειών χάρη στην απλοποιημένη γλώσσα τους και στην μείωση των κατευθυντήριων οδηγιών Χάρη στην υψηλού επιπέδου δομή, τα νέα πρότυπα θα μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με άλλα συστήματα διαχείρισης. Η διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου θα βελτιωθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μακρόχρονη ικανοποίηση των πελατών και ταυτόχρονα την καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων θα διασφαλίσει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας Το λογότυπο της Bureau Veritas είναι ένα παγκόσμια ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ BUREAU VERITAS HELLAS SA; αναγνωρισμένο σύμβολο της διαρκούς δέσμευσης Από την αρχική έκδοση του προτύπου ISO 9001 το 1987, η BUREAU VERITAS της εταιρείας σας με τις έχει βοηθήσει του πελάτες της να μεταβούν επιτυχημένα σε όλες τις αρχές της αξιοπιστίας, της αλλαγές των προτύπων. σταθερότητας και της Είμαστε περήφανοι για : υπεροχής -Την ανάπτυξη ενός δικτύου πιστοποίησης σε πάνω από 60 χώρες -Την εκτεταμένη γνώση μας στους τομείς της βιομηχανίας, σε τοπικούς κανονισμούς και αγορές -100,000 πιστοποιητικά ISO 9001 & ISO 14001σε ισχύ, σε παγκόσμιο επίπεδο -Την αναγνώριση από περισσότερους από 40 Φορείς Διαπίστευσης σε όλο τον κόσμο

3 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001 & ISO 14001; ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ? Τα πρότυπα ISO:2015 θα ενδυναμώσουν την Διαχείριση Ποιότητας "ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ" "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» " ΔΟΜΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ" ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ" LESS DIRECTIVE Η Ανώτατη Διοίκηση θα πρέπει να επιδείξει ένα δυναμικό ρόλο στα θέματα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των καταναλωτών, των προμηθευτών των διανομέων και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και να καθοριστεί το απαιτούμενο σχέδιο δράσης έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί η εταιρεία στους ενδεχόμενους κίνδυνους και στις νέες ευκαιρίες. Απαιτείται η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία για ότι αφορά το ΣΔΠ & το ΣΠΔ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι με αυτό τον τρόπο πλήρως ενημερωμένα για την συνεισφορά τους στα διαχειριστικά συστήματα της εταιρείας σας HLS (High Level Structure): Εναρμόνιση της δομής των προτύπων (Ίδιες παράγραφοι ίδια κεφάλαια, υποκεφάλαια, ορισμοί) Περισσότερη οριστικότητα και στόχοι βασιζόμενοι στις απαιτήσεις. Λιγότερες απαιτήσεις για διαδικασίες και τεκμηρίωση εγγράφων. ως μια κεντρική διαδικασία για την διοίκηση της εταιρείας σας Η ευθύνη για θέματα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος είναι κοινή για όλους τους εργαζόμενους Οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερα κίνητρα ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας. Μέσω της ιχνηλασιμότητας Θα αυξηθεί η ικανοποίηση και η ασφάλεια του πελάτη Θα είναι πιο εύκολο για την εταιρεία σας να προβλέψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα γίνει ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την συνεχή βελτίωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την συνεχή ικανοποίηση των πελατών τους. Τα διαχειριστικά συστήματα σας θα είναι πιο αποτελεσματικά λόγω της μεγαλύτερης εμπλοκής των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών Λόγω της εξωτερικής επικοινωνίας για το ΣΔΠ σας και το ΣΠΔ σας, θα ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πελατών σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας Η νέα δομή καθιστά ευκολότερη την ενσωμάτωση περισσοτέρων από ενός προτύπου στο ίδιο σύστημα διαχείρισης Θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προτύπου Τα νέα πρότυπα ISO 2015 θα ανταποκρίνονται ευκολότερα σε όλα τα μεγέθη και τους τύπους των βιομηχανιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και δημοσίων οργανισμών.

4 ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ? ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕIΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO:2015 H ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΠΟ 6 ΜΕ18 MΗΝΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ Εναρκτήρια ημερομηνία προετοιμασίας της μετάβασης ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ο 3 ΤΡΙΜΗΝΟ Καταληκτική ημερομηνία της μετάβασης Κατά την διάρκεια της 3ετούς μεταβατικής περιόδου, η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει πότε θα εφαρμόσει την μετάβαση. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας οργανισμός θα έχει την δυνατότητα να επαναπιστοποιηθεί σύμφωνα με την παλιά έκδοση τουduring προτύπου. the 3-year-transition period, the organization decides when it transitions. An organization can still be recertified to the old standard during this period.

5 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ; ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ BUREAU VERITAS ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο προέλεγχος αποτελεί μια προαιρετική επιλογή κατά την οποία θα γίνει μια γενική αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9001:2008 και συγκριτικά με τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ; Αποτελεί μια ευκαιρία για πλήρη κατανόηση των νέων απαιτήσεων και των επιπτώσεων στο ήδη υπάρχον σύστημα διαχείρισης της εταιρείας σας. Ο έλεγχος αυτός παρέχει την δυνατότητα διασαφήνισης των απαιτούμενων ενεργειών έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η διαδικασία της μετάβασης. ΟΜΩΣ: Ο προ-έλεγχος αποτελεί ανεξάρτητη διαδικασία από εκείνη της αξιολόγησης μετάβασης. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «ONE-OFF»: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η αξιολόγηση στοχεύει στην μετακίνηση ενός ήδη πιστοποιημένου οργανισμού από την προηγούμενη έκδοση του προτύπου στην αναθεωρημένη. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ; Η αξιολόγηση «one -off» θα διενεργηθεί σε συμφωνία με την ήδη υπάρχουσα προγραμματισμένη αξιολόγηση από την Bureau Veritas Hellas A.E. με σκοπό να ελαχιστοποιήσει, όπου είναι δυνατό, την αποδιοργάνωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της εταιρείας που δημιουργείται κατά την διάρκεια ενός εξωτερικού ελέγχου. Θα χρειαστεί κάποιος επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της μετάβασης αλλά όλες οι ενέργειες θα προγραμματιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS IRCA QMS foundation course (9K:2015) IRCA QMS lead auditor full course (9K:2015) IRCA QMS auditor transition (9K:2008 to 9K:2015) IRCA QMS internal auditor course (9K:2015) IRCA QMS internal auditor transition (9K:2008 to 9K:2015) IRCA EMS lead auditor full course (14K:2015) IRCA EMS auditor transition (14K:2004 to 14K:2015) IRCA EMS internal auditor transition (14K:2004 to 14k:2015) IRCA QMS to EMS auditor conversion (9K:2015 to 14K:2015) ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΠΟΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

6 ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΜΑΣ REVISION2015.COM! Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας Bureau Veritas Certification.fr Photos: fotolia.com Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ TOY BUREAU VERITAS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΣ ΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ. ISO 9001:2015 Ακολουθείστε μας στο certification.bureauveritas.gr Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας : τηλ.:

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Το όραμα μας, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP, είναι ν αποτελέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ VALUE DELIVERY A.M.S. ΕΠΕ 1 από 8 Δηλώσεις Στρατηγικής και Οράματος Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να πετύχουν, θεσπίζουν ένα πλαίσιο στρατηγικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα