ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ) και οι Μονάδες Υγείας Πρόνοιας. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων επιπτώσεων του Δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, προκλήσεις προοπτικές. ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συμπεράσματα 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το 1983 ιδρύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε όλη τη δεκαετία του 1980 γίνεται προσπάθεια για την θεμελίωσή του και την ανάπτυξή του ως κοινωνικό αγαθό. Οι δράσεις και παρεμβάσεις που έγιναν στη δεκαετία του 80 ήταν κυρίως «ποσοτικού» χαρακτήρα στις μονάδες υγείας και πρόνοιας. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η υγεία και πρόνοια είχαν θεμελιωθεί αρκετά αλλά απείχε από τον κοινοτικό μέσο όρο. Στο Δεύτερο Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης οι παρεμβάσεις και δράσεις στις μονάδες υγείας πρόνοιας γίνονται μέσα από το επιχειρηματικό πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια» με τεράστιους χρηματοδοτικούς πόρους. Η υγεία και πρόνοια κυριολεκτικά μεταμορφώνονται αφού οι περισσότεροι στόχοι «επιτυγχάνονται». Οι αδυναμίες που διαφαίνονται πλέον είναι «ποιοτικού» και μόνο χαρακτήρα. Το να φτάσει το μήνυμα στον «πολίτη» ότι η υγεία και η πρόνοια που του παρέχεται είναι υψηλής ποιότητας. Επιπλέον η Ελλάδα είναι μέλος της Ο.Ν.Ε. και με τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της πληροφορίας το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καλείται να επιτύχει «ποιοτικούς» στόχους, Δημόσιες Ολοκληρωμένες μονάδες υγείας πρόνοιας που θα τις χαρακτηρίζει η ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα η υψηλή ποιότητα, ο ανταγωνισμός και η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΑ Μ.Ο.Π. ΚΑΙ ΤΟ Ι Κ.Π.Σ. Η ίδρυση, θεμελίωση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. Ν. 1397/83 (Εθνικού Συστήματος Υγείας) αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό γεγονός για τον τόσο σημαντικό τομέα που λέγεται «υγεία» στη δεκαετία του 80. Η χώρα με την ύπαρξη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης αποκτά για πρώτη φορά πραγματικό σύστημα υγείας Δημοσίου χαρακτήρα το οποίο φιλοδοξεί με την θεμελίωσή του και την ανάπτυξή του και στις τρεις βαθμίδες του να αποτελέσει μια βαθιά τομή και ριζοσπαστική αλλαγή στον τομέα της υγείας που για δεκαετίες εμφανιζόταν ως ο πλέον προβληματικός με διάχυτες συνέπειες στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας. Η δημιουργία του Ε.Σ.Υ. αποτελούσε καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας λόγω της πληθώρας προβλημάτων στην υγεία όπως ανεπάρκειες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπέρογκες δαπάνες υγείας σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, έντονη ανισότητα στη ροή ασθενών, έντονες ανισότητες στις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ροές ασθενών με κεντρικούς πόλους Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια μελέτη στις δαπάνες υγείας δείχνει ότι και στην Ελλάδα οι δαπάνες υγείας όπως και στις άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD) βαίνουν αυξανόμενες προσεγγίζοντας το 8% του ΑΕΠ αλλά η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στην μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζει η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στις χώρες αυτές και στην Ελλάδα (1980). 3

4 Επιπλέον η υγειονομική κατάσταση του πληθυσμού σε σχέση με τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. κρίνεται σχετικά ικανοποιητική αυτό όμως δεν οφείλεται στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας αλλά σε γενικότερες συνθήκες π.χ. μεσογειακό κλίμα, δίαιτα, διατροφή Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Σχεδόν ταυτόχρονα με την δημιουργία του Ε.Σ.Υ. η χώρα συμμετέχει στα Μ.Ο.Π. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα του 1984, και αργότερα στο Πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κ.Π.Σ. Ι. Από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και την εθνική συμμετοχή γίνονται οι πρώτες ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: Δημιουργία τριών γιγαντιαίων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Ρίο, Ιωάννινα, Ηράκλειο) τα οποία στόχευαν να μειώσουν δραστικά την έντονη ανισότητα στις διαπεριφερειακές ροές ασθενών ιδιαίτερα προς Αθήνα- Θεσ/νίκη στόχος που αρχικά επιτεύχθη Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Π.Φ.Υ. με δημιουργία κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές με στόχο την κάλυψη αναγκών του 25% του πληθυσμού της χώρας. Ανάπτυξη δικτύου της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας (ΕΚΑΒ) σε όλη τη χώρα Στον τομέα της ψυχικής υγείας, υπέρβαση των παραδοσιακών και απαρχαιωμένων δομών με προώθηση της «αποασυλοποίησης» των ασθενών και της κοινωνικής τους επανένταξης. 4

5 Το εθνικό σύστημα υγείας Ε.Σ.Υ. από το (Μ.Ο.Π. - Ι. Κ.Π.Σ.) ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η πορεία του Ε.Σ.Υ. στο συγκεκριμένο διάστημα μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως θετική αλλά καθώς οι υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας συνεχώς αλλάζουν, εξελίσσονται συνεχώς, δημιουργούνται νέες ανάγκες και νέες προκλήσεις. Έτσι και το Ε.Σ.Υ. ενώ κάλυψε σημαντικά προβλήματα ταυτόχρονα παρουσίασε και σημαντικές ανεπάρκειες και αδυναμίες. Τα αίτια είναι και ενδογενή και εξωγενή. Συγκεκριμένα: Στον τομέα των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Π.Φ.Υ. στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές τη δημιουργία των κέντρων υγείας δεν ακολούθησαν σημαντικές παρεμβάσεις μετά την αρχική ανάπτυξη του δικτύου. Έτσι εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα όπως: Ανεπαρκής στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό (θελημένη ή μη) των κέντρων υγείας κάλυψη μόνο του 45%. Σημαντικές διαπεριφερειακές ανισότητες στη στελέχωσή τους. Ανεπαρκής επαγγελματική εμπειρία των υπηρεσιών στα περιφερειακά ιατρεία (ανειδίκευτοι γιατροί). Περιορισμένος βαθμός συντήρησης της ιατρικής υποδομής και ανανέωσης του ιατρικού εξοπλισμού. Ασυντόνιστες και αποσπασματικές ενέργειες και παρεμβάσεις που οδήγησαν σε σπατάλη πόρων π.χ. αχρησιμοποίητοι αξονικοί τομογράφοι. 5

6 Στα αστικά κέντρα η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Π.Φ.Υ., ο πολυκερματισμός και η αδυναμία συντονισμού μεταξύ των. Υπερφόρτωση των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους. Σημαντικές ανεπάρκειες της δυναμικότητας νοσοκομειακών υποδομών (έλλειψη κλινών) στις περιφέρειες της χώρας. Οι παραδοσιακές δομές οργάνωσης και διοίκησης αναχρονιστικές, απαρχαιωμένες, αδυναμία προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα σε συνδυασμό με τη βραδύτητα εισαγωγής των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Οι μεγάλες διαπεριφερειακές ροές ασθενών προς Αθήνα Θεσ/νίκη εξακολουθούν να υφίστανται. Η μεγάλη συγκέντρωση γενικών και ειδικών νοσοκομείων στο κέντρο Αθήνα Θεσ/νίκη δημιουργεί προβλήματα αλυσιδωτά. Οι υποδομές των νοσηλευτικών μονάδων των μεγάλων αστικών κέντρων είχαν υποβαθμιστεί σημαντικά. Η παλαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νοσοκομείων. Στον τομέα της ψυχικής υγείας εξακολουθούσε να υπάρχει η ανάγκη ολοκλήρωσης της «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» στο επίπεδο αποασυλοποίησης των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων. 6

7 Στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας (Ε.Κ.Α.Β.) παρέμεινε η ανάγκη ολοκλήρωσης και περαιτέρω προσαρμογής του συστήματος στα διεθνής λειτουργικά και οργανωτικά πρότυπα. ΣΧΟΛΙΑ: Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας γενικά έγιναν σημαντικές ποσοτικές παρεμβάσεις αλλά προτεραιότητα έχει η εξειδίκευση των παρεμβάσεων σε ειδικές ομάδες στόχους, η ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων π.χ. αγωγή υγείας, AIDS, η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση σύγχρονων υγειονομικών και ιατροκοινωνικών προβλημάτων. Τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψιν στις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγεία Πρόνοια του ΙΙ Κ.Π.Σ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας Βρίσκεται σ ένα μεταβατικό στάδιο αναθεώρησης του ρόλου του και προσαρμογής της λειτουργίας του στη γενικότερη διαδικασία κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται τόσο οι ρυθμίσεις που καταχωρήθηκαν νομοθετικά τη δεκαετία του 80 όσο και οι απόπειρες συντονισμού των προνοιακών φορέων και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παρά τις όποιες εξελίξεις όμως η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των λιγότερο ευνοημένων ομάδων παραμένει ακόμα ως βασική πρόκληση για τους σχεδιαστές της κοινωνικής πολιτικής. 7

8 Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το 1981 το ελληνικό σύστημα πρόνοιας το χαρακτήριζε: α) οι απαρχαιωμένες δομές, η αποσπασματικότητα, οι ελλείψεις και η «επιλεκτικότητα» με «κριτήρια» πέρα από κοινωνικά, β) κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι κύριοι προσανατολισμοί του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας επικεντρώνονται στην επικουρική κάλυψη των παραδοσιακών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, άτομα με προβλήματα στέγασης) δεν έχει όμως ακόμα καταχωρηθεί θεσμικά αλλά και ουσιαστικά η προστασία κάθε ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης μέσω της εισαγωγής ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος και ενός αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών. Μια παρόμοια επιδίωξη απαιτεί βέβαια εσωτερική αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και εισαγωγή νέων κανονιστικών πλαισίων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ήδη ορατές ανάγκες (γήρανση του πληθυσμού, κρίση στην αγορά εργασίας, εμφάνιση νέων μορφών ανεργίας) σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο. Οι άξονες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας συνδέονται με την καταγραφή των παροχών που χορηγούνται στους δικαιούχους: χρηματικά επιδόματα, παροχές σε είδος και κοινωνικές υπηρεσίες. Μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτική που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στηρίζεται στην παροχή χρηματικών επιδομάτων (και μάλιστα χωρίς ουσιαστική τήρηση των γενικών αρχών της πρόνοιας ή κριτηρίων κοινωνικής δικαιοσύνης) και όχι στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών και αντίστοιχων ευέλικτων τεχνικών που θα 8

9 αντιμετωπίζουν στη βάση τα προβλήματα κάθε πολίτη και θα ενισχύουν τις δυνατότητες ενσωμάτωσής του στον κοινωνικό ιστό. Η επιλογή αυτής που για πολλούς συνδέεται με την απουσία μεθόδων κοινωνικού σχεδιασμού, τη μειωμένη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και την άνιση χρηματοδότησης του τομέα της πρόνοιας σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση και το σύστημα υγείας, αναμφισβήτητα εμποδίζει τον μετασχηματισμό του θεσμού σ ένα σύγχρονο αναπτυξιακά προσανατολισμένο και ορθολογικά χρηματοδοτούμενο σύστημα επικουρικής κοινωνικής προστασίας. Ο προγραμματισμός της ελληνικής κυβέρνησης για την ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας επικυρώθηκε με την αναγωγή του τομέα «Υγεία Πρόνοια» σε βασικό άξονα του ΙΙ Κ.Π.Σ. Ιδιαίτερα σε σχέση με την πρόνοια μια παρόμοια επιλογή συνοδεύτηκε από την κατάθεση επεξεργασμένου Υποπογράμματος που χαρακτηρίζεται από βασικούς στόχους και στρατηγικές. Η προαγωγή του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας συνδέεται με τη βελτίωση των όρων ανάπτυξης των μειονεκτούντων περιφερειών του Στόχου 1 (το σύνολο της χώρας στην περίπτωση της Ελλάδας) και την ενίσχυση του κοινωνικού του ιστού. Με βάση μια παρόμοια προοπτική, το συγκεκριμένο Υποπρόγραμμα επικεντρώνεται στη βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών της χώρας και στην παράλληλη εισαγωγή νέων θεσμών προστασίας που ανταποκρίνονται με συνέπεια έστω μεσομακροπρόθεσμα στις προκλήσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όπως αυτές μάλιστα καταγράφονται από άποψη προτεραιοτήτων στο ΙΙ Κ.Π.Σ. που συνδέει 9

10 τη λειτουργία των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων με την αποκατάσταση συγκεκριμένων ομάδων στόχων: άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγοι, πρώην φυλακισμένοι, παλιννοστούντες ομογενείς, πρόσφυγες, μειονότητες, φορείς του AIDS, ναρκομανείς. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αναλύονται με αναγωγή στη διάκριση μεταξύ των ελλειμμάτων και των δυνατοτήτων του κλάδου. Ως κύρια αδύνατα σημεία μπορούν να καταγραφούν: Η έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος και η απουσία θεσμικής κατοχύρωσης ενός αξιοπρεπούς ορίου διαβίωσης. Η άνιση κατανομή των κοινωνικών δαπανών μεταξύ των ομάδων στόχων. Η απουσία βασικών έργων κοινωνικής υποδομής και η χαμηλή ποιότητα κατασκευής ή συντήρησης των υφισταμένων που εμποδίζει την παροχή επαρκών υπηρεσιών. Η μειωμένη ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντικών οργανισμών. Η εφαρμογή ενός γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού μοντέλου κοινωνικής διοίκησης. Η έλλειψη ευέλικτων τεχνικών ενσωμάτωσης των προνοιακών ομάδων σε ευρύτερα σχήματα κοινωνικής προστασίας. Η απουσία μηχανισμών ενημέρωσης του πολίτη και διευκόλυνσης της πρόσβασής του στις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικές και ποιοτικές) για τη στελέχωση και λειτουργία των προβλεπόμενων δομών. 10

11 Η έλλειψη κοινωνικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και η περιορισμένη αξιοποίηση ερευνητικών πορισμάτων. Η εφαρμογή των μέτρων του Στόχου 1 αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα τριών προσεγγίσεων: (α) Καταγραφή των οικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών συνθηκών που υπάρχουν πριν την έναρξη των έργων. (β) Την αξιολόγηση των συνεπειών που επιφέρει η ανακοίνωση της έγκρισής τους (εκπλήρωση προσδοκιών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων). (γ) Την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της θέσπισης ενός αποκεντρωμένου δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο και της προώθησης της ευρύτερης συμμετοχής των ενδιαφερομένων ομάδων (1994). ΣΧΟΛΙΑ: Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών (παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμός, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις), καθιστούν αναγκαίο ένα νέο «μοντέλο» πολιτικής για την πρόνοια όπως ενεργά μέτρα στήριξης, προώθησης απασχόλησης, εξάλειψη φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, βελτίωση πρόσβασης στην ισότητα ευκαιριών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και των γυναικών. Οι προσανατολισμοί των παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας προωθούν ένα μοντέλο με στόχο τη στήριξη του ατόμου ή την ομάδα μέσα στην κοινότητα σε ένα πλαίσιο αυτοκαθορισμού και ενεργητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα και τα θέματα που τους αφορούν. 11

12 Στατιστικά στοιχεία Α. Η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 190 κέντρα υγείας περιφερειακά ιατρεία του Ε.Σ.Υ. στα οποία πραγματοποιείται το 12,5% των επισκέψεων. Στα πολυϊατρεία του ΙΚΑ (38,8%). Άλλα ασφαλιστικά ταμεία (2,5%). Ιδιωτικά ιατρεία (34,4%). Εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα, εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (11,2%). Συμπέρασμα: Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που παρείχε το Ε.Σ.Υ. απέκτησαν σημαντικό μερίδιο που κάλυψαν σημαντικό ποσοστό της ζήτησης. Β. Η Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας 114 δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 28 δημόσια νοσοκομεία εκτός Ε.Σ.Υ. (στρατιωτικά, ΙΚΑ). 229 ιδιωτικές κλινικές. Η μέση διάρκεια νοσηλείας Μ.Δ.Ν. μειώθηκε από 13,5 ημέρες το 1977 σε 11,6 ημέρες το 1987 και 7 το Είχαμε διαχρονικά βελτίωση της παραγωγικότητας των δημοσίων νοσηλευτικών μονάδων. Η ψυχιατρική περίθαλψη καλυπτόταν από ένα σύνολο κλινών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 12

13 Διαχρονικά είχαμε μεταβολές των δεικτών που χαρακτήρισαν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Μείωση του αριθμού των κλινών κατά 40% στα δημόσια ψυχιατρεία και κατά 23% στα ιδιωτικά. Αύξηση ψυχιάτρων κατά 84% και επαγγελματιών ψυχικής υγείας κατά 36% την περίοδο Μείωση του μέσου χρόνου παραμονής στα ψυχιατρεία από 207 ημέρες το 1983 σε 117 το Η επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα (ΕΚΑΒ). 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια» του ΙΙ Κ.Π.Σ. ήταν προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής πολιτικής της χώρας μας. Στόχευε στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών για την επίτευξη των παρακάτω στόχων: ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας. Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην κατανομή κατάργηση διαπεριφερειακών ροών και δημόσια αυτοδύναμων υγειονομικών περιφερειών. Για την επίτευξη αυτών των Στόχων προβλέπονται οι παρακάτω Δράσεις: (α) Εκσυγχρονισμός της υποδομής των νοσηλευτικών μονάδων και άλλων υπηρεσιών υγείας του Δημοσίου. (β) Ανάπτυξη και λειτουργία της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας που ολοκληρώνει και υποστηρίζει τη λειτουργία του συστήματος υγείας. (γ) Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στο επίπεδο της Διοίκησης Διαχείρισης και κλινικής ιατρικής. 14

15 ΠΕΔΙΑ ΣΤΟΧΟΙ Οι νοσηλευτικές μονάδες, η αναβάθμιση της οργανολειτουργικής τους δομής, η έρευνα, η δημόσια υγεία, η αιμοδοσία, η επείγουσα ιατρική και η ψυχική υγεία. Στα πλαίσια του πρώτου Υποπρογράμματος με τον τίτλο Υποπρόγραμμα «Υγεία» περιελαμβάνοντο πέντε βασικά μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος, και είναι: ΜΕΤΡΟ 1.1 Υποδομή και επιστημονικός εξοπλισμός για τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άλλες υπηρεσίες υγείας του Δημοσίου. ΜΕΤΡΟ 1.2 ΜΕΤΡΟ 1.3 Βελτίωση υποδομών για έρευνα και Δημόσια Υγεία. Επείγουσα ιατρική βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων του ΕΚΑΒ και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. ΜΕΤΡΟ 1.4 ΜΕΤΡΟ 1.5 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υπηρεσιών υγείας. Αιμοδοσία: Υποδομή και εξοπλισμός για την ίδρυση και λειτουργία του Ε.Κ.Α. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΝΟΙΑ» Περιελάμβανε τρία βασικά μέτρα: ΜΕΤΡΟ 1 Υποδομές και εξοπλισμοί εθνικού δικτύου κέντρων κοινωνικής ενίσχυσης και κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες. ΜΕΤΡΟ 2 Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμοί κέντρων κλειστής και ανοικτής περίθαλψης και μέριμνας ανηλίκων και χρονίως 15

16 πασχόντων και εργαστηρίων κατάρτισης για την κοινωνικοεπαγγελματική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ. ΜΕΤΡΟ 3 Υποδομές και εξοπλισμοί για την ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το υποπρόγραμμα αυτό τόσο στον τομέα υγείας όσο και στον τομέα πρόνοιας εξειδικευόταν σε δύο βασικά μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων για την υγεία. Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων για την πρόνοια. ΣΧΟΛΙΑ: Το Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» ανταποκρινόταν στην ανάγκη ενίσχυσης των δομών κοινωνικής προστασίας της χώρας μας. Οι επενδύσεις σε έργα κοινωνικής υποδομής συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η υπαγωγή του μέτρου έγινε με βάση την κοινοτική προοπτική οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Το Ε.Π. έλαβε υπ όψιν την κοινοτική διάσταση και τα πορίσματα του σχετικού διαλόγου για την κοινωνική πολιτική όπως αυτά εκφράζονται κυρίως μέσω του κοινοτικού χάρτη των κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των πολιτικών κοινωνικής προστασίας (Convergence Recommendation), τα κοινά κριτήρια αναφορικά με τους επαρκείς πόρους και την κοινωνική πρόνοια στα συστήματα κοινωνικής προστασίας (Minimum 16

17 Income Recommendation) και της Συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική που έχει προσαρτηθεί στο σχετικό πρωτόκολλο της Συνθήκης για την Ε.Ε. Όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των στόχων και την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του Ε.Π. αναφέρονται ενδεικτικά: Βελτίωση εκπαιδευτικών χώρων στις νοσηλευτικές μονάδες με την απόκτηση 15 νέων αμφιθεάτρων και 45 αιθουσών διδασκαλίας ατόμων με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους. Πλήρη κάλυψη όσον αφορά τον επιστημονικό εξοπλισμό 13 νέων νοσοκομειακών μονάδων της περιφέρειας. Βελτίωση εξοπλισμού νέων ειδικών μονάδων και νοσοκομειακών πτερύγων της περιφέρειας. Πλήρη κάλυψη εξοπλισμού νέων ειδικών μονάδων και νοσοκομειακών πτερύγων της περιφέρειας. Αύξηση παραγωγής αίματος κατά μονάδες ετησίως. Ίδρυση 40 νέων κέντρων κοινωνικής ενίσχυσης και κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες και λειτουργική επέκταση 10 τουλάχιστον υφισταμένων. Κατασκευή ή λειτουργική επέκταση 18 τουλάχιστον ιδρυμάτων κλειστής και ανοικτής περίθαλψης και μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικής αγωγής. Ίδρυση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Κατασκευή και εξοπλισμός μιας μονάδας απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων. Αύξηση της απασχόλησης των επαγγελμάτων πρόνοιας. 17

18 Αύξηση του αριθμού του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που θα τύχει εξειδίκευσης ή συνεχιζόμενης κατάρτισης (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 «ΥΓΕΙΑ» Διάρκεια εφαρμογής Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Συνολικό κόστος ECU Για την επίτευξη των στόχων προβλέπονταν οι παρακάτω ενέργειες: Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης των 13 περιφερειών της χώρας τομέας που υστερεί λόγω της προτεραιότητας που είχε δοθεί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη τη δεκαετία του 80. Η ανάπτυξη υποδομής και εξοπλισμού για την προώθηση των δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η ανάπτυξη υποδομής και εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία και στη διοίκηση και διαχείριση του υγειονομικού τομέα. Στην ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού για τη στήριξη της αιμοδοτικής πολιτικής της χώρας. 18

19 Στην ανάπτυξη υποδομών εξοπλισμού και επικοινωνιών για τη στήριξη της πολιτικής της χώρας στην αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών. Στην ολοκλήρωση του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που χρηματοδοτήθηκε από την κοινότητα στα πλαίσια του Κ. 815/84. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες 15 διαμορφώσεις αμφιθεάτρων. 45 διαμορφώσεις αιθουσών διδασκαλίας. Εξοπλισμός 7 έτοιμων νοσοκομειακών μονάδων. Πλήρης εξοπλισμός 13 νέων νοσοκομειακών μονάδων. Εξοπλισμός νέων νοσοκομειακών πτερύγων. Δημιουργία κτιριακής υποδομής (διαρρυθμίσεις) και εξοπλισμός πρωτοβάθμιων μονάδων ψυχικής υγείας. (β) δείκτες επιπτώσεων Εκσυγχρονισμός των χώρων εκπαίδευσης των νοσοκομειακών μονάδων. Ανανέωση του ήδη υπάρχοντος επιστημονικού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων. Στον πλήρη εξοπλισμό των υπό ανέγερση νέων νοσοκομείων και τμημάτων. Διαμόρφωση και εξοπλισμός (πλήρης) 10 πρωτοβάθμιων μονάδων ψυχικής υγείας. Μείωση των διαπεριφερειακών ροών ασθενών. 19

20 ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες 5 νέα εργαστήρια δημόσιας υγείας. 1 αναβάθμιση Ε.Δ.Υ. και αναπαλαίωση ΕΣΔΥ. (β) δείκτες επιπτώσεων Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας του τομέα υγείας. Αύξηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες 5 ανεγέρσεις σύγχρονων κτιρίων. 7 διαμορφώσεις κτιρίων. 10 σύγχρονα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα. 120 σταθμοί βάσης και αναμεταδότες. 800 πομποδέκτες. 60 κινητές μονάδες επείγουσας ιατρικής με σύγχρονο εξοπλισμό. 6 ασθενοφόρα αεροσκάφη (4 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα). 12 ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής. 20

21 (β) δείκτες επιπτώσεων Μείωση κατά 30% των αποτρέψιμων θανάτων. Μείωση ΜΔΝ. Μείωση διαπεριφερειακών ροών ασθενών. ΜΕΤΡΟ 1.4 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) δείκτες επιπτώσεων Εκσυγχρονισμός των νοσηλευτικών μονάδων του Ε.Σ.Υ. Αναβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Γρήγορη και υψηλή στάθμη ανταλλαγής πληροφοριών άμεσης ιατρικής ανάγκης. Ομαλή διακίνηση ασθενών στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του υπουργείου υγείας. Διασύνδεση του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας με τις Νοσηλευτικές Μονάδες. ΜΕΤΡΟ 1.5 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες 1 ανέγερση κτιρίου (και εξοπλισμός). (β) δείκτες επιπτώσεων Πλήρη αποδέσμευση από την εισαγωγή αίματος και των προϊόντων του. Εξοικονόμηση συναλλάγματος. 21

22 Πλήρη κάλυψη αναγκών του πληθυσμού από αίμα. Αυτονομία της χώρας σε αίμα και αποδέσμευσή της από διεθνείς οργανισμούς όπως Ελβετικός Ερυθρός Σταυρός. Αύξηση εθελοντών αίματος κατά 12%-15%. ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΠΡΟΝΟΙΑ» Διάρκεια εφαρμογής Συνοπτικά χρημ οοικονομικά στοιχεία. Συνολικό κόστος ECU Για την επίτευξη των στόχων του υποπρογράμματος προβλέπονταν οι παρακάτω ενέργειες: Η ανάπτυξη και βελτίωση δομών και υποδομών στήριξης των ΑΜΕΑ. Η ανάπτυξη και βελτίωση δομών και υποδομών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης και επαγγελματικής κατάρτισης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με στόχο την κοινωνικοοικονομική τους ένταξη και επανένταξη. Ανάπτυξη και βελτίωση υποστηρικτικών δομών και υποδομών για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. ΜΕΤΡΟ 2.1 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες Ανέγερση, βελτίωση και εξοπλισμός 50 κέντρων κοινωνικής βοήθειας και στήριξης ΑΜΕΑ. 22

23 (β) δείκτες επιπτώσεων Αύξηση των εξυπηρετουμένων από τα προγράμματα πρόνοιας κατά άτομα. Ενίσχυση των δυνατοτήτων αξιολόγησης και παραπομπής στο επίσημο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αύξηση του ποσοστού των ΑΜΕΑ που εντάσσονται στην αγορά εργασίας και βελτίωση των όρων απασχόλησής τους. Αύξηση της απασχόλησης τουλάχιστον κατά 500 άτομα στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. ΜΕΤΡΟ 2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμός δώδεκα τουλάχιστον κέντρων και μονάδων που θα καλύψουν ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και θα αυξήσουν την προσφορά θέσεων σε επίπεδο περιφέρειας. Ανέγερση και εξοπλισμός πέντε τουλάχιστον κέντρων στήριξης αυτιστικών ατόμων. (β) δείκτες επιπτώσεων Αύξηση των θέσεων εξυπηρετούντων ατόμων από κέντρα ανοικτής και κλειστής περίθαλψης και προγράμματα στήριξης και κατάρτισης (εκτίμηση άτομα). Αύξηση της απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 23

24 Αύξηση της απασχόλησης εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (τουλάχιστον κατά 500 άτομα). Ειδικότερα οι ανάγκες που σκοπεύουν να καλύψουν τα μέτρα στήριξης αυτιστικών ατόμων είναι σημαντικές με δεδομένη την απουσία υποδομών για την προστασία των αυτιστικών ατόμων που υπολογίζεται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α/Α ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΝΠΔΔ 2 ΝΠΔΔ 3 ΝΠΔΔ 4 ΝΠΔΔ 5 ΝΠΙΔ 6 ΝΠΙΔ 7 ΝΠΔΔ 8 ΝΠΔΔ Σε χιλ. δρχ. Επεκτάσεις, βελτιώσεις, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων Θ.Χ.Π. ΑΙΓΙΟΥ Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού και περιβάλλων χώρος Ανουσάκειο ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες Χανίων Αποπεράτωση - Εξοπλισμός Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων (Παράρτημα Πατρών) Ανέγερση - Σχολείου - Μονάδας Κατάρτισης Εθνικό ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.) Αναδιαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων - Αμφιθέατρο - Βιβλιοθήκη Εταιρεία Σπαστικών Βορ. Ελλάδας Ανέγερση εργαστηρίων - Ξενώνα - Εξοπλισμός Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής «Η Μαργαρίτα» Ανέγερση εργαστηρίων - Ξενώνα - Εξοπλισμός Θ.Χ.Π. Άργους Ορεστικού Ανέγερση κτιρίου 75 κλινών Θ.Χ.Π. Κολυμπιών Ρόδου Διαρρυθμίσεις - Εξοπλισμός Συνεχιζόμενο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Συνεχιζόμενο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Αποπεράτωση έργου (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) 24

25 Α/Α ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9 ΝΠΙΔ 10 ΝΠΔΔ 11 ΝΠΙΔ 12 ΝΠΔ Σε χιλ. δρχ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Αθηνών ) Βελτιώσεις - Επεκτάσεις υπάρχουσας υποδομής (Εργαστήρια) Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Β. Ελλάδας «Ο Ήλιος» Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (Εργαστήρια) Κέντρο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης Διαμόρφωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων Θ.Χ.Π. Αμφιλοχίας Ανέγερση κτιρίου 100 κλινών Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) Νέο έργο (Πρόταση Υπουργείου και φορέα) ΜΕΤΡΟ 2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ (α) φυσικοί δείκτες Ίδρυση υπηρεσιών στήριξης και συμβουλευτικής ατόμων υψηλού κινδύνου αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο από την αγορά εργασίας. 2 ΕΚΑΚΒ σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη). Ανέγερση ενός σύγχρονου συγκροτήματος απεξάρτησης ναρκομανών κρατουμένων. (β) δείκτες επιπτώσεων Ανάπτυξη των δομών στήριξης των ομάδων με υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (150 τουλάχιστον άτομα). 25

26 Αύξηση του ποσοστού αποτελεσματικής χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Αύξηση της κάλυψης των κενών ενημέρωσης των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται με κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό. Μείωση των αριθμών ατόμων εξαρτημένων από χρήση ναρκωτικών ουσιών (κρατούμενοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών). Κατοχύρωση ελαχίστων ορίων προστασίας για κάθε πολίτη που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης ιδίως λόγω αδυναμίας ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. ΣΧΟΛΙΑ: Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των μέτρων εντασσόταν σ ένα ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης του ελληνικού συστήματος πρόνοιας. Στα πλαίσια μιας παρόμοιας στρατηγικής που αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και ταυτόχρονη απαίτηση για συνθετικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον τομέα της πρόνοιας επιβάλλεται η κατοχύρωση της συνέργιας με απλές δράσεις που αφορούν: Την κατοχύρωση νέων θεσμών προστασίας (νομοθετική ενεργοποίηση σε εσωτερικό επίπεδο). Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πρόνοιας και προσαρμογής τους στις σύγχρονες τεχνικές αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων. Την ενίσχυση του συντονισμού και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με την εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης. 26

27 Η εξασφάλιση των προτεραιοτήτων αυτών επετεύχθη μέσω της κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων της Γ.Γ. πρόνοιας στα συναφή Ε.Π. του ΙΙ Κ.Π.Σ. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» Διάρκεια εφαρμογής Συνοπτικά χρηματοοοικονομικά στοιχεία Συνολικό κόστος: ECU Το Υποπρόγραμμα «Ανθρώπινοι Πόροι» περιλάμβανε 2 μέτρα και απέβλεπε: (α) Στη διαρκή επιμόρφωση γιατρών του Ε.Σ.Υ. που συνδέονται οργανικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες στα πλαίσια του Υποπρογράμματος «Υγεία» και στην ενίσχυση νέων ειδικοτήτων των επαγγελμάτων υγείας και έμφαση σε ειδικότητες στελεχών υγείας. (β) Στην κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και της διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών (ατυχήματα, φυσικές καταστροφές). (γ) Στην εξασφάλιση και βελτίωση των υπηρεσιών περίθαλψης, αποκατάστασης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. (δ) Στην εξειδίκευση κατάρτιση στον τομέα της προνοιακής παρέμβασης και καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΛΙΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 2011 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία. Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία. Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Στόχος των έργων Tριμερείς Προγραμματικές Συμφωνίες (ΥΥΚΑ, ΚτΠ Α.Ε.,., Δ.Υ.Π.Ε.).) για

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Πολιτική

Η Ερευνητική Πολιτική Η Ερευνητική Πολιτική Ο τομέας της Υγείας τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα καθίσταται απαραίτητη η βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ,

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώθηκε μετά από έναν ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα