NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 / /τ.Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α"

Transcript

1 NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος (Φ.E.K. 235/ , τ. A'). NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 ΦΕΚ 235 / /τ.Α Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος (Φ.E.K. 235/ , τ. A'). Άρθρον Mόνον Kυρούται και έχει ισχύν νόµου η εν N. ελχί υπογραφείσα την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συµφωνία µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Iνδίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήµατος, της οποίας το κείµενο έπεται εις την Αγλικήν γλώσσαν και εν µεταφράσει εις την Ελληνικήν. Εν Αθήναις τη 5 Νοεµβρίου 1966 ΣYMΦΩNIA Mεταξύ της Kυβερνήσεως της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως της Iνδίας δια τηναποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος. Eπειδή η Kυβέρνησις της Eλλάδος και η Kυβέρνησις της Iνδίας επιθυµούν να συνάψουν Συµφωνίαν δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος, συµφωνούσι, κατόπιν τούτου, ως ακολούθως: Αρθρο 1. Αρθρο 1. - Κείµενο νόµου (1) Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν αντικείµενον της παρούσης Συµφωνίας είναι: (α) εις Iνδίαν:

2 - O φόρος εισοδήµατος - O πρόσθετος φόρος (super-tax), - H πρόσθετος επιβάρυνσις (surcharge), - Eπιβαλλόµενοι δια του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος του 1961 (43 του 1961) (εις το εξής αναφερόµενος ως «Iνδικός Φόρος»). β) Eις Eλλάδα: O φόρος εισοδήµατος επί φυσικών και νοµικών προσώπων και οιοσδήποτε ειδικός φόρος εισπραττόµενος εν Eλλάδι ή εν σχέσει προς ναύλους κτωµένους υπό ναυτιλιακών επιχειρήσεων εκ της µεταφοράς επιβατών, ζώων ή εµπορευµάτων, επιβληθείς δια των Nοµοθετικών ιαταγµάτων 3323/1955 και 3843/1958 και του Nόµου 1880/1951 (εις το εξής αναφερόµενος ως «Eλληνικός Φόρος»). (2) H παρούσα Συµφωνία θα εφαρµόζεται επίσης επί παντός άλλου φόρου ουσιωδώς οµοίου χαρακτήρος επιβαλλοµένου εις την Iνδίαν ή την Eλλάδα µετά την χρονολογίαν υπογραφής της παρούσης Συµφωνίας. Αρθρο 2. Αρθρο 2. - Κείµενο νόµου (1) Eις την παρούσαν Συµφωνίαν, εκτός εάν άλλως απαιτή το κείµενον: (α) O όρος «Eλλάς» σηµαίνει το έδαφος του Bασιλείου της Eλλάδος. (β) O όρος «εν εκ των εδαφών» και «το έτερον έδαφος» σηµαίνουν ή Eλλάς ή η Iνδία ως απαιτεί η έννοια του κειµένου. (γ) O όρος «πρόσωπον» περιλαµβάνει φυσικά πρόσωπα, εταιρίας, και όλα τα λοιπά νοµικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως υποκείµενα φόρου συµφώνως προς τους εν ισχύϊ φορολογικούς νόµους εις τα αντίστοιχα εδάφη. (δ) O όρος «εταιρία» σηµαίνει πάσαν νοµικήν οντότητα η οποία θεωρείται ως νοµικόν πρόσωπον ή εταιρία δια φορολογικούς σκοπούς.

3 (ε) O όρος «φόρος» σηµαίνει τον ελληνικόν φόρον, τον ινδικόν φόρον ως η έννοια του κειµένου απαιτεί. (στ) O όρος «κάτοικος Eλλάδος» και «κάτοικος Iνδίας» σηµαίνουν, αντιστοίχως, πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και όχι κάτοικος Iνδίας δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος εις Iνδίαν δια τους σκοπούς του Ινδικού φόρου και όχι κάτοικος Eλλάδος δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου. Mία εταιρία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εν Eλλάδι εάν έχη συσταθή εν Eλλάδι ή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν συνόλω εν Eλλάδι µία εταιρεία θα θεωρηθή ως έχουσα κατοικίαν εις Iνδίαν εάν έχη συσταθή εις την Iνδίανή αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εις την Iνδίαν. (ζ) Oι όροι «ελληνική επιχείρησις» και «ινδική επιχείρησις» σηµαίνουν, αντιστοίχως, βιοµηχανικήν ή εµπορικήν επιχείρησιν διεξαγοµένην υπό κατοίκου Eλλάδος και βιοµηχανικήν ή εµπορικήν επιχείρησιν διεξαγοµένην υπό κατοίκου της Iνδίας και οι όροι «επιχείρησις ενός εκ των εδαφών» και «επιχείρησις του ετέρου εδάφους», σηµαίνουν ελληνικήν επιχείρησιν ή ινδικήν επιχείρησιν, ως απαιτεί η έννοια του κειµένου. (η) O όρος «µόνιµος εγκατάστασις» σηµαίνει ωρισµένον τόπον εργασίας εις το οποίον διεξάγονται εργασίαι της επιχειρήσεως εν όλω η εν µέρει. (αα) O όρος «ωρισµένος τόπος εργασίας» θα περιλαµβάνη τόπον διευθύνσεως, υποκατάστηµα, γραφείον, εργοστάσιον, εργαστήριον, αποθήκην, µεταλλείον, λατοµείον, ή έτερον τόπον εξαγωγής φυσικώνπόρων. (ββ) Eπιχείρησις ενός των εδαφών θα θεωρήται ότι έχει ωρισµένον τόπον εργασίας εις το έτερον έδαφος εάν διεξάγη εις αυτό εργασίαν κατασκευής, εγκαταστάσεως ή συναρµολογήσεως ή παροµοίαν εργασίαν. (γγ) H απλή χρήσις εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως ή η διατήρησις τόπου εργασίας αποκλειστικώς δια την αγοράν αγαθών ή εµπορευµάτων και ουχί δια την ενέργειαν επεξεργασίας επί των αγαθών ή εµπορευµάτων τούτωνεις το έδαφος της αγοράς, δεν θα συνιστά µόνιµονεγκατάστασιν. (δδ) Πρόσωπον ενεργούν εις εν εκ των εδαφών δια ή δια λογαριασµόν επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους θα θεωρήται ότι είναι µόνιµος εγκατάστασις της επιχειρήσεως ταύτης εις το πρώτον έδαφος, µόνον εάν: 1. έχη γενικήν εξουσιοδότησιν και συνήθως ενεργή δυνάµει ταύτης εις το πρώτον έδαφος, εις το να διαπραγµατεύηται και συνάπτη συµβάσεις διά ή διά λογαριασµόν της επιχειρήσεως, εκτός εάν αι ενέργειαι του προσώπου περιορίζωνται αποκλειστικώς εις την αγοράν αγαθών ή εµπορευµάτων δια τηνεπιχείρησιν, ή 2. διατηρή συνήθως εις το πρώτον έδαφος απόθεµα αγαθών ή εµπορευµάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν από τα οποία τακτικώς παραδίδει αγαθά ή εµπορεύµατα δια ή δια λογαριασµόν της επιχειρήσεως, ή 3. συνήθως εξασφαλίζη παραγγελίας εις το πρώτον µνηµονευθέν έδαφος εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου δια την επιχείρησιν ή δια την επιχείρησιν και άλλας επιχειρήσεις αι οποίαι ελέγχονται υπ αυτής ή έχουνενδιαφέρον ελέγχου επ αυτής.

4 (εε) Mεσίτης εντελώς ανεξάρτητος ο οποίος ενεργεί απλώς ως µεσάζων µεταξύ µιας επιχειρήσεως του ενός των εδαφών και ενός υποψηφίου πελάτου εις το έτερον έδαφος δεν θα θεωρήται ότι αποτελεί µόνιµονεγκατάστασιν της επιχειρήσεως εις το τελευταίον µνηµονευθέν έδαφος. (στστ) Tο γεγονός ότι µία εταιρία, κάτοικος του ενός των εδαφών, έχει θυγατέρα εταιρίαν η οποία είτε είναι κάτοικος του ετέρου εδάφους ή διεξάγει εµπόριον ή εργασίας εις το έτερον τούτο έδαφος (είτε µέσω µονίµου εγκαταστάσεως είτε άλλως πως) δεν θα αποτελή, εκ µόνου του λόγου τούτου η ελεγχοµένη εταιρεία µόνιµον εγκατάστασιν της µητρός της εταιρίας. (θ) O όρος «σύνταξις» σηµαίνει περιοδικήν παροχήν δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή υπό µορφήν αποζηµιώσεως δια σωµατικάς βλάβας. (ι) O όρος «περιοδική παροχή» σηµαίνει εν ωρισµένον ποσόν πληρωτέον περιοδικώς καθ ωρισµένα χρονικά διαστήµατα εφ όρου ζωής ή κατά την διάρκειαν ωρισµένης ή εξακριβωτέας χρονικής περιόδου, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγµατοποιήσεως των καταβολών τούτων, έναντι επαρκούς και πλήρους χρηµατικού ανταλλάγµατος ή ανταλλάγµατος δεκτικού χρηµατικής αποτιµήσεως. (κ) O όρος «αρµοδία αρχή» σηµαίνει εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την ιεύθυνσιν του Eισοδήµατος του Yπουργείου Oικονοµικών της Kεντρικής Kυβερνήσεως ή τον εξουσιοδοτηµένον αντιπρόσωπόν του και εις την περίπτωσιν της Eλλάδος, το Yπουργείον Oικονοµικών ή τον εξουσιοδοτηµένον αντιπρόσωπόν του. (2) Kατά την εφαρµογήν των διατάξεων της Συµφωνίας ταύτης εις ένα εκ των εδαφών οιοσδήποτε όρος µη καθοριζόµενος άλλως εν τη Συµφωνία ταύτη θα έχη, εκτός εάν άλλως απαιτή η έννοια του κειµένου, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των εν ισχύϊ εις το έδαφος εκείνο νόµων των σχετικών προς τους φόρους οι οποίοι αποτελούν το αντικείµενον της Συµφωνίας ταύτης. Αρθρο 3. Αρθρο 3. - Κείµενο νόµου 1) Tηρουµένων των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου (3), δεν θα επιβάλλεται φόρος εις εν εκ των εδαφών επί εµπορικών και βιοµηχανικών κερδών επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, εκτός εάν τα κέρδη προκύπτουν εις το πρώτον έδαφος µέσω µονίµου εγκαταστάσεως της αναφερθείσης επιχειρήσεως κειµένης εις το πρώτον έδαφος. Eάν κέρδη προκύπτουν ούτω, δύναται να επιβληθή φόρος εις το πρώτον έδαφος επί των κερδώντωνανηκόντων εις την αναφερθείσαν µόνιµον εγκατάστασιν.

5 (2) Θα θεωρούνται ότι ανήκουν εις την µόνιµον εγκατάστασιν επιχειρήσεως ενός των εδαφών ευρισκοµένης εις το έτερον έδαφος, εκείνα εκ των εµπορικών ή βιοµηχανικών κερδών, άτινα αύτη θα απεκόµιζεν εις το έτερον τούτο έδαφος εάν ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παροµοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παροµοίας συνθήκας και άνευ εξαρτήσεως εκ της επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί µόνιµον εγκατάστασιν. Eις οιανδήποτε περίπτωσιν, καθ ην είναι αδύνατος ο καθορισµός του ακριβούς ποσού κερδών των ανηκόντων εις την µόνιµον εγκατάστασιν ή η εξακρίβωσις τούτων παρουσιάζει εξαιρετικάς δυσκολίας, τα ανήκοντα εις την µόνιµον εγκατάστασιν κέρδη δυνατόν να υπολογισθούν επί µιας λογικής βάσεως. (3) ια τους σκοπούς της Συµφωνίας ταύτης ο όρος «εµπορικά και βιοµηχανικά κέρδη» δεν θα περιλαµβάνη εισόδηµα εξ ενοικίων, δικαιωµάτων, τόκων, µερισµάτων, αµοιβών διοικήσεως, αµοιβών εργασίας ή προσωπικών υπηρεσιών ή εισόδηµα εκ της εκµεταλλεύσεως πλοίων και αεροσκαφών. Αρθρο 4. Αρθρο 4. - Κείµενο νόµου Eάν: (α) επιχείρησις ενός των εδαφών συµµετέχη αµέσως ή εµµέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως του ετέρου εδάφους, ή (β) τα ίδια πρόσωπα συµµετέχουν αµέσως ή εµµέσως εις την διοίκησιν, τον έλεγχον ή το κεφάλαιον επιχειρήσεως ενός των εδαφών και ετέρας του άλλου εδάφους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων τίθενται ή επιβάλλονται όροι, µεταξύ των δύο επιχειρήσεων, εις τα εµπορικάς ή οικονοµικάς σχέσεις των, αι οποίαι διαφέρουν εκείνων οι οποίοι θα ετίθεντο µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη, άτινα ήθελον προκύψει εάν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι δια µίαν των επιχειρήσεων τούτων, και τα οποία δεν προέκυψαν λόγω των όρων τούτων, θα δύνανται να περιληφθούν εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και κατ ακολουθίαν να φορολογηθούν. Αρθρο 5.

6 Αρθρο 5. - Κείµενο νόµου (1) Eισόδηµα εκ της εκµεταλλεύσεως αεροσκάφους υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, εκτός εάν η εκµετάλλευσις του αεροσκάφους γίνεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως µεταξύ τόπων κειµένων εντός του ετέρου εδάφους. (2) H παράγραφος (1) θα εφαρµόζεται οµοίως και επί συµµετοχής εις παντός είδους κοινοπραξίας (pools) υπό επιχειρήσεων διεξαγουσών αεροπορικάς µεταφοράς. Αρθρο 6. Αρθρο 6. - Κείµενο νόµου (1) Eάν κάτοικος Eλλάδος, εκµεταλλευόµενος πλοία, πραγµατοποιή κέρδη εξ Iνδίας µέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγοµένων εις Iνδίαν, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν αλλά ο ούτω επιβαλλόµενος εις την Iνδίανφόρος θα µειωθή κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το µειωµένον ποσόν του Iνδικού φόρου του πληρωτέου επί των κερδών θα εκπίπτεται εκ του Eλληνικού φόρου του επιβαλλοµένου επί του τοιούτου εισοδήµατος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ελληνικόν φόρον τον επιβαλλόµενον επί του εισοδήµατος τούτου. (2) (α) Eάν κάτοικος Iνδίας, εκµεταλλευόµενος πλοία, πραγµατοποιή κέρδη εν Eλλάδι, µέσω τοιούτων επιχειρήσεων διεξαγοµένων εν Eλλάδι, τοιαύτα κέρδη θέλουσι φορολογηθή τόσον εις την Eλλάδα όσον και εις την Iνδίαν αλλά ο ούτω επιβαλλόµενος εν Eλλάδι φόρος θα µειούται κατά ποσόν ίσον προς το 50% αυτού και το µειωµένον ποσόν του πληρωτέου ελληνικού φόρου θα εκπίπτεται εκ του ινδικού φόρου του επιβαλλοµένου επί του τοιούτου εισοδήµατος. H προαναφερθείσα έκπτωσις δεν θα υπερβαίνη τον ινδικόν φόρον τον επιβαλλόµενον επί του εισοδήµατος τούτου. (β) Eν τούτοις δεν θα εφαρµόζηται το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) εφ όσον οι νόµοι εν Eλλάδι δεν επιβάλλουν φόρον επί εισοδήµατος προκύπτοντος εκ της εκµεταλλεύσεως πλοίων ανηκόντων εις αλλοδαπάς επιχειρήσεις λειτουργούσας εις το ελληνικόν έδαφος. Eις τοιαύτας περιπτώσεις, κέρδη αναφερόµενα εις το εδάφιον (α) της παραγράφου (2) θέλουσι φορολογηθή µόνον εις την Iνδίαν.

7 (3) Aι παράγραφοι (1) και (2) δεν θα εφαρµόζωνται επί κερδών προκυπτόντων λόγω ακτοπλοϊκής επικοινωνίας. (4) Aι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν θα επηρεάσουν εις την περίπτωσιν της Iνδίας, την εφαρµογήν των εδαφίων (1) έως (6) του άρθρου 172 του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος, 1961, δια τον προσδιορισµόν κερδών εκ πλοίων µη δροµολογηµένων ή εκ µεµονωµένων ταξειδίων, αλλά αι διατάξεις της παραγράφου ταύτης θα εφαρµοσθούν, όταν πρόκειται να γίνη εις τα περιπτώσεις ταύτας προσαρµογή συµφώνως προς το εδάφιον 7 του προαναφερθέντος άρθρου του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος του Αρθρο 7. Αρθρο 7. - Κείµενο νόµου ικαιώµατα κτώµενα υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών ευρισκοµένων εις το έτερον έδαφος, θέλουσι φορολογηθή µόνον εις το έτερον τούτο έδαφος. Eις το άρθρον τούτο ο όρος «δικαίωµα» σηµαίνει οιονδήποτε δικαίωµα ή άλλο παρόµοιον ποσόν, λαµβανόµενον ως αντάλλαγµα δια το δικαίωµα χρήσεως πνευµατικής ιδιοκτησίας, καλλιτεχνικών ή επιστηµονικών εργασιών, κινηµατογραφικών ταινιών, ευρεσιτεχνίας, υποδειγµάτων, σχεδίων, διαγραµµάτων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων ή τύπων, εµπορικών και βιοµηχανικών σηµάτων ή άλλης αναλόγου περιουσίας ή δικαιωµάτων, αλλά δεν περιλαµβάνει οιονδήποτε δικαίωµα ή άλλο παρόµοιον ποσόν σχετικόν προς την εκµετάλλευσιν µεταλλείων, λατοµείων ή άλλων φυσικών πόρων. Αρθρο 8. Αρθρο 8. - Κείµενο νόµου

8 Mερίσµατα καταβαλλόµενα υπό εταιρίας κατοίκου του ενός των εδαφών εις κάτοικον του ετέρου εδάφους θέλουσι φορολογηθή µόνον εις το πρώτον έδαφος. Αρθρο 9. Αρθρο 9. - Κείµενο νόµου Tόκοι εκ κρατικών οµολόγων, χρεωγράφων, γραµµατίων, οµολογιών ή εξ οιασδήποτε άλλης µορφής χρέους, κτώµενοι υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειµένων εις το έτερον έδαφος θέλουσι φορολογηθή µόνονεις το έτερον τούτο έδαφος. Αρθρο 10. Αρθρο Κείµενο νόµου Eισόδηµα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας θέλει φορολογηθή µόνον εις το έδαφος εις το οποίον η ιδιοκτησία κείται. Προς τον σκοπόν τούτον οιονδήποτε µίσθωµα ή δικαίωµα ή άλλο εισόδηµα κτώµενον εκ της εκµεταλλεύσεως µεταλλείου, λατοµείου ή οιουδήποτε άλλου τόπου εξαγωγής φυσικών πόρων θα θεωρήται ως εισόδηµα εξ ακινήτου ιδιοκτησίας. Αρθρο 11.

9 Αρθρο Κείµενο νόµου Kέρδη κεφαλαίου κτώµενα εκ της πωλήσεως, ανταλλαγής ή µεταβιβάσεως στοιχείου παγίου κεφαλαίου, είτε κινητού ή ακινήτου, θέλουσι φορολογηθή µόνον εις το έδαφος εις το οποίον το στοιχείον τούτο ευρίσκεται κατά τον χρόνον της τοιαύτης πωλήσεως, ανταλλαγής ή µεταβιβάσεως. Αρθρο 12. Αρθρο Κείµενο νόµου (1) Aµοιβαί, πλην των συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόµεναι εις την Eλλάδα δι υπηρεσίας παρεχοµένας εντός αυτής εκ του ηµοσίου Tαµείου της Iνδίας δεν θα φορολογούνται εις την Eλλάδα εκτός εάν η πληρωµή γίνεται προς πολίτην Eλλάδος. (2) Aµοιβαί, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλόµεναι εις Iνδίαν, δι υπηρεσίας παρεχοµένας εντός αυτής, εκ του ηµοσίου Tαµείου της Eλλάδος δεν θα φορολογούνται εις την Iνδίαν εκτός εάνη καταβολή γίνεται προς πολίτην Iνδίας. (3) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου δεν θα εφαρµόζωνται επί πληρωµών, αναφεροµένων εις υπηρεσίας σχετικάς µε εµπόριον ή εργασίας διεξαγοµένας υπό οιουδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων Mερών ή υπό πολιτικής υποδιαιρέσεως τούτου, επί σκοπώ κέρδους. (4) Aι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου θα εφαρµόζωνται επίσης επί αµοιβών, πλην συντάξεων και περιοδικών παροχών, καταβαλλοµένων υπό της Eκδοτικής Tραπέζης της Iνδίας, των Aρχών των ηµοσίων Σιδηροδρόµων και της Tαχυδροµικής ιοικήσεως της Iνδίας και υπό της Tραπέζης της Eλλάδος, των Eλληνικών Kρατικών Σιδηροδρόµων και της ιοικήσεως Eλληνικών Tαχυδροµείων και Tηλεγραφείων. Αρθρο 13.

10 Αρθρο Κείµενο νόµου Oιαδήποτε σύνταξις ή περιοδική παροχή κτωµένη υπό κατοίκου ενός των εδαφών εκ πηγών κειµένων εις το έτερον έδαφος θέλει φορολογηθή µόνον εις το έτερον τούτο έδαφος. Αρθρο 14. Αρθρο Κείµενο νόµου (1) Kέρδη ή αµοιβαί δι επαγγελµατικάς υπηρεσίας ή δι υπηρεσίας υπαλλήλου (περιλαµβάνουσαι υπηρεσίας ιευθυντού) παρεχοµένας εις εν εκ των εδαφών υπό ατόµου κατοίκου του ετέρου εδάφους θα φορολογούνται µόνον εις το έδαφος εις το οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται. (2) Άτοµον το οποίον είναι κάτοικος της Iνδίας δεν θα φορολογήται εις την Eλλάδα δια τα κέρδη ή τας αµοιβάς τας αναφεροµένας εις την παράγραφον (1) εάν: (α) ευρίσκεται προσωρινώς εις Eλλάδα δια περίοδον ή περιόδους µη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ηµέρας κατά την διάρκειαν του ηµερολογιακού έτους του αµέσως προηγουµένου του οικείου οικονοµικού έτους. (β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασµόν κατοίκου της Iνδίας, (γ) τα κέρδη ή αι αµοιβαί υπόκεινται εις τον Iνδικόν φόρον, και (δ) τα κέρδη ή αι αµοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισµόν των κερδών επιχειρήσεως υποκειµένης εις τον ελληνικόν φόρον. (3) Άτοµον το οποίον είναι κάτοικος Eλλάδος δεν θα φορολογήται εις την Iνδίαν δια τα κέρδη ή τας αµοιβάς τας αναφεροµένας εις την παράγραφον (1) εάν: (α) τούτο παραµένει προσωρινώς εις την Iνδίαν δια µίαν περίοδον ή περιόδους, µη υπερβαινούσας συνολικώς τας 183 ηµέρας, κατά το οκείον «προηγούµενον έτος», (β) αι υπηρεσίαι παρέχονται δια ή δια λογαριασµόν κατοίκου της Eλλάδος, (γ) τα κέρδη ή αι αµοιβαί υπόκεινται εις τον ελληνικόν φόρον, και

11 (δ) τα κέρδη ή αι αµοιβαί δεν αφαιρούνται κατά τον υπολογισµόν των κερδών επιχειρήσεως υποκειµένης εις τον ινδικόν φόρον. (4) Eάν άτοµον µονίµως ή κυρίως παρέχη υπηρεσίας εις πλοία ή αεροσκάφη ενεργούντα διεθνείς µεταφοράς και εκµεταλλευόµενα υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών, κέρδη ή αµοιβαί εκ τοιούτων υπηρεσιών θέλουσι φορολογηθή µόνον υπό τη χώρας της οποίας το άτοµον είναι κάτοικος. Αρθρο 15. Αρθρο Κείµενο νόµου Kαθηγητής ή διδάσκαλος εξ ενός των εδαφών, λαµβάνων αµοιβήν δια διδασκαλίαν, κατά την διάρκειαν προσωρινής διαµονής µη υπερβαινούσης τα δύο έτη, εις Πανεπιστήµιον, Kολλέγιον, Σχολείον ή έτερον εκπαιδευτικόν ίδρυµα λειτουργούν εις το έτερον έδαφος δεν θα φορολογήται εις το έτερον τούτο έδαφος δια την αµοιβήν ταύτην. Αρθρο 16. Αρθρο Κείµενο νόµου Άτοµον εξ ενός των εδαφών το οποίον ευρίσκεται προσωρινώς εις το έτερον έδαφος αποκλειστικώς: (α) ως σπουδαστής εις Πανεπιστήµιον, Kολλέγιον ή Σχολείον εις το έτερον τούτο έδαφος, (β) ως µαθητευόµενος εις εργασίαν, ή (γ) ως δικαιούχος επιχορηγήσεως, επιδόµατος ή βραβείου, δια τον πρωταρχικόν

12 σκοπόν σπουδής ή ερεύνης, από θρησκευτικόν, φιλανθρωπικόν, επιστηµονικόν ή εκπαιδευτικόν οργανισµόν, δεν θα φορολογήται εις το έτερον έδαφος, όσον αφορά τα εµβάσµατα τα οποία λαµβάνει, λόγω υποτροφίας εκ του εξωτερικού, επί σκοπώ συντηρήσεώς του, εκπαιδεύσεως και εξασκήσεώς του, και καθ όσον αφορά οιονδήποτε ποσόν αντιπροσωπεύον αµοιβήν δια παρεχοµένας υπηρεσίας εις το έτερον τούτο έδαφος, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι υπηρεσίαι αύται έχουν σχέσιν προς τας σπουδάς του ή την εξάσκησιν ή είναι αναγκαίαι δια την συντήρησίν του. Αρθρο 17. Αρθρο Κείµενο νόµου (1) Oι εν ισχύϊ νόµοι εκατέρου των εδαφών θα εξακολουθήσουν να ρυθµίζουν τον προσδιορισµόν και την φορολογίαν του εισοδήµατος εις τα αντίστοιχα εδάφη, εκτός εάν ρητή διάταξις περί του αντιθέτου υπάρχη εις την Συµφωνίαν ταύτην. (2) Tηρουµένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδηµα εκ πηγών κειµένων εντός της Eλλάδος το οποίον κατά τους Ελληνικούς νόµους και συµφώνως προς την Συµφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εν Eλλάδι, είτε αµέσως είτε δια παρακρατήσεως, δεν θα υπόκειται εις τον Ινδικόν φόρον. (3) Tηρουµένων των διατάξεων του άρθρου VI, εισόδηµα εκ πηγών κειµένων εις την Iνδίαν το οποίον κατά τους νόµους της Iνδίας και συµφώνως προς την Συµφωνίαν ταύτην υπόκειται εις φόρον εις την Iνδίαν, είτε αµέσως είτε δια παρακρατήσεως δεν θα υπόκειται εις τον Ελληνικόν φόρον. (4) O προοδευτικός συντελεστής του ελληνικού φόρου του επιβληθησοµένου επί κατοίκων Eλλάδος και ο προοδευτικός συντελεστής του Ινδικού φόρου του επιβληθησοµένου επί κατοίκων Iνδίας θα υπολογίζηται, ως εάν το εισόδηµα, το οποίον κατά την Συµφωνίαν ταύτην δεν υπόκειται εις τον ελληνικόν ή ινδικόν φόρον, αναλόγως της περιπτώσεως, περιελαµβάνετο εις το ποσόν του συνολικού εισοδήµατος. Αρθρο 18.

13 Αρθρο Κείµενο νόµου Aι αρµόδιαι αρχαί θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι δυνάµει των φορολογικών νόµων κατά την κανονικήν διεξαγωγήν της υπηρεσίας) αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συµφωνίας. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσοµένη πληροφορία θα θεωρήται ως απόρρητος και δεν θα αποκαλύπτεται εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, πλην των ενδιαφεροµένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείµενον της παρούσης συµφωνίας. Oυδεµία εκ των προαναφερθεισών πληροφοριών θα ανακοινούται υπό της αρµοδίας αρχής του ενός των εδαφών, η οποία ήθελεν αποκαλύψει οιονδήποτε εµπορικόν, βιοµηχανικόν ή επαγγελµατικόν µυστικόν ή εµπορικήν µέθοδον, εις την αρχήν του ετέρου εδάφους. Αρθρο 19. Αρθρο Κείµενο νόµου Eάν κάτοικος ενός των εδαφών αποδεικνύη ότι η ενέργεια των φορολογικών αρχών του ετέρου εδάφους είχεν ή θα έχη ως αποτέλεσµα διπλήν φορολογίαν κατά παράβασιν των διατάξεων της παρούσης Συµφωνίας, ούτος δικαιούται να παρουσιάση την υπόθεσίν του εις την αρµοδίαν αρχήν του εδάφους εις το οποίον κατοικεί. Eάν το αίτηµά του ήθελε θεωρηθή άξιον προσοχής, η αρµοδία αρχή προς την οποίαν ετέθη το αίτηµα θα προσπαθήση να έλθη εις συµφωνίαν µε την αρµοδίαν αρχήν του ετέρου εδάφους επί σκοπώ αποφυγής της διπλής φορολογίας. Αρθρο 20. Αρθρο Κείµενο νόµου

14 (1) H παρούσα σύµβασις θα επικυρωθή και τα έγγραφα επικυρώσεως θα ανταλλαγούν εις το Nέον ελχί το ταχύτερον δυνατόν. (2) Άµα τη ανταλλαγή τωνεγγράφων επικυρώσεως η παρούσα Συµφωνία θα ισχύση: (α) Eις Iνδίαν, δι οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως, αρχόµενον κατά ή µετά την 1ην Aπριλίου 1964, (β) εις την Eλλάδα, δι οιονδήποτε οικονοµικόν έτος, αρχόµενον κατά ή µετά την 1ην Iανουαρίου Αρθρο 21. Αρθρο Κείµενο νόµου H Συµφωνία αύτη θα εξακολουθήση να ισχύη απεριορίστως αλλ εκάτερον των Συµβαλλοµένων Mερών δύναται κατά ή µετά την 30ήν Iουνίου οιουδήποτε ηµερολογιακού έτους µετά το 1965 να δώση εις το έτερον Συµβαλλόµενον Mέρος προειδοποίησιν, οπότε εν τη περιπτώσει ταύτη η Συµφωνία αύτη θα παύση να ισχύη: (α) εις την Iνδίαν, δι οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόµενον κατά ή µετά την πρώτην Aπριλίου του ηµερολογιακού έτους του αµέσως εποµένου εκείνου της εγγράφου ειδοποιήσεως, (β) εις την Eλλάδα, δι οιονδήποτε οικονοµικόν έτος αρχόµενον κατά ή µετά την 1ην Iανουαρίου του αµέσως εποµένου εκείνου της τοιαύτης εγγράφου ειδοποιήσεως. Αρθρο 22. AGREEMENT Αρθρο 22. AGREEMENT - Κείµενο νόµου Between the Government of Greece and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation of Income

15 Whereas the Government of Greece and the Government of India desire to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation of income: Now, therefore, it is hereby agreed as follows: Article I (1) The taxes which are the subject of the present Agreement are: (a) in India: - the Income - tax, - the Super-tax, - the Surcharge imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as "Indian Tax"); (b) In Greece: - the tax on physical persons and the income-tax on legal entities, and any special tax levied in Greece with reference to freight earned by shipping enterprises by the carriage of passengers, live-stock or goods, imposed under the Royal Decrees No.3323/1955 and 3843/1958 and the Law No. 1880/1951 (hereinafter referred to as "Greek Tax"). (2) The present Agreement shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in India or Greece subsequent to the date of signature of the present Agreement. Article II (1) In the present Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term "Greece" means the territory of the Kingdom of Greece; (b) the term "one of the territories" and "the other territory" mean Greece or India as the context requires; (c) the term "person" includes natural persons, companies and all other entities which are treated as taxable units under the tax laws in force in the respective territories; (d) the term "company" means any entity which is treated as a body corporate or as a company for tax purposes; (e) the term "tax" means the Greek tax or Indian tax, as the context requires; (f) the terms "resident of Greece" and "resident of India" mean, respectively, a person who is resident in Greece for the purposes of Greek tax and not resident in India for the purposes of Indian tax, and a person who is resident in India for the purposes of Indian tax and not resident in Greece for the purposes of Greek tax. A company shall be regarded as resident in Greece if it is incorporated in Greece or its business is wholly managed and controlled in Greece; a company shall be regarded as resident in

16 India if it is incorporated in India or its business is wholly managed and controlled in India. (g) the terms "Greek enterprise" and "Indian enterprise" mean, respectively, an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of Greece and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of India; and the terms "enterprise of one of the territories" and "enterprise of the other territories" mean a Greek enterprise or an Indian enterprise, as the context requires; (h) the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on; (aa) The term "fixed place of business" shall include a place of management, a branch, an office, a factory, a workshop, a warehouse, a mine, quarry or other place of extraction of natural resources; (bb) An enterprise of one of the territories shall be deemed to have a fixed place of business in the other territory if it carries on in that other territory a construction, installation or assembly project or the like; (cc) The use of mere storage facilities or the maintenance of a place of business exclusively for the purchase of goods or merchandise and not for any processing of such goods or merchandise in the territory of purchase, shall not constitute a permanent establishment; (dd) A person acting in one of the territories for or on behalf of an enterprise of the other territory shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned territory, only if 1. he has and habitually exercises in the first-mentioned territory a general authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless the activities of the person are limited exclusively to the purchase of goods or merchandise for the enterprise, or 2. he habitually maintains in the first-mentioned territory a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which the person regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or 3. he habitually secures orders in the first-mentioned territory wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it. (ee) A broker of a genuinely independent status who merely acts as an intermediary between an enterprise of one of the territories and a prospective customer in the other territory shall not be deemed to be a permanent establishment of the enterprise in the last-mentioned territory. (ff) The fact that a company, which is a resident of one of the territories, has a subsidiary company which either is a resident of the other territory or carries on a trade or business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself constitute that subsidiary company a permanent

17 establishment of its parent company. (i) The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered or by way of compensation for injuries received; (j) the term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth; (k) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or its authorised representative and in the case of Greece, the Ministry of Finance or its authorised representative. (2) In the application of the provisions of this Agreement in one of the territories any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that territory relating to the taxes which are the subject of this Agreement. Article III (1) Subject to the provisions of paragraph (3) below, tax shall not be levied in one of the territories on the industrial or commercial profits of an enterprise of the other territory unless profits are derived in the first-mentioned territory through a permanent establishment of the said enterprise situated in the first-mentioned territory. If profits are so derived, tax may be levied in the first-mentioned territory on the profits attributable to the said permanent establishment. (2) There shall be attributed to the permanent establishment of an enterprise of one of the territories situated in the other territory the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other territory if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof present exceptional difficulties, the profits attributable to the establishment may be estimated on a reasonable basis. (3) For the purposes of this Agreement the term "industrial or commercial profits" shall not include income in the form of rents, royalties, interest, dividends, management charges, remuneration for labour or personal services or income from the operation of ships or aircraft. Article IV Where (a) an enterprise of one of the territories participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or

18 (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which but for those conditions would have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article V (1) Income derived from the operation of aircraft by an enterprise of one of the territories shall not be taxed in the other territory, unless the aircraft is operated wholly or mainly between places within that other territory. (2) Paragraph (1) shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport. Article VI (1) When a resident of Greece, operating ships, derives profits from India through such operations carried on in India, such profits may be taxed in Greece as well as in India; but the tax so charged in India shall be reduced by an amount equal to 50% thereof, and the reduced amount of Indian tax payable on the profits shall be allowed as a credit against Greek tax charged in respect of such income. The credit aforesaid shall not exceed the Greek tax charged in respect of such income. (2) (a) When a resident of India, operating ships, derives profits from Greece, through such operations carried on in Greece, such profits may be taxed in Greece as well as in India; but the tax so charged in Greece shall be reduced by an amount equal to 50% thereof and the reduced amount of Greek tax payable shall be allowed as a credit against Indian tax charged in respect of such income. The credit aforesaid shall not exceed the Indian tax charged in respect of such income. (b) Sub-clause (a) of clause 2 shall not, however, apply as long as the laws in Greece do not impose any tax on income derived from the operation of ships belonging to foreign enterprises operating in the Greek territory. In such cases, the profits referred to in sub-clause (a) of clause 2 may be taxed only in India. (3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic. (4) The provisions of clause (1) shall not in case of India affect the application of subsections (1) to (6) of section 172 of the Income-tax Act, 1961 for the assessment of profits from occasional shipping or tramp steamers; but the provisions of that clause will be applied, when an adjustment is to be made under sub-section (7) of the aforesaid section of the Income-tax Act, 1961 in such cases. Article VII

19 Royalties derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory may be taxed only in that other territory. In this Article, the term "Royalty" means any royalty or other like amount received as consideration for the right to use copyrights, artistic or scientific works, cinematographic films, patents, models, designs, plans, secret processes or formulae, trade-marks and other like property or rights, but does not include any royalty or other like amount in respect of the operation of mines, quarries or other natural resources. Article VIII Dividends paid by a company which is a resident of one of the territories to a resident of the other territory may be taxed only in the firstmentioned territory. Article IX Interest on bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness, derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory may be taxed only in that other territory. Article X Income from immovable property may be taxed only in the territory in which the property is situated. For this purpose any rent or royalty or other income derived from the operation of a mine, quarry or any other place of extraction of natural resources shall be regarded as income from immovable property. Article XI Capital gains derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset, whether movable or immovable, may be taxed only in the territory in which the capital asset is situated at the time of such sale, exchange or transfer. Article XII (1) Remuneration other than pensions and annuities, paid in Greece for services rendered therein out of public funds of India shall not be taxed in Greece unless the payment is made to a citizen of Greece. (2) Remuneration other than pensions and annuities, paid in India for services rendered therein out of public funds of Greece shall not be taxed in India unless the payment is made to a citizen of India. (3) The provisions of paragraphe (1) and (2) of this Article shall not apply to payments in respect of services in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting Parties or political sub-divisions thereof for purposes of profit. (4) The provisions of paragraphe (1) and (2) of this Article shall also apply to remuneration other than pensions and annuities paid by the Reserve Bank of India, the Public Railways Authorities and the Postal Administration of India and by the Bank of Greece, Greek State Railways and the Greek Postal and Telegraphic

20 Administration. Article XIII Any pension or annuity derived by a resident of one of the territories from sources in the other territory, may be taxed only in that other territory. Article XIV (1) Profits or remuneration for professional services or for services as an employee (including services as a director) performed in one of the territories by an individual who is a resident of the other territory may be taxed only in the territory in which such services are performed. (2) An individual who is a resident of India shall not be taxed in Greece on profits or remuneration referred to in paragraph (1) if (a) he is temporarily present in Greece for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the calendar year immediately preceding the relevant fiscal year, (b) the services are performed for or on behalf of a resident of India, (c) the profits or remuneration are subject to Indian tax, and (d) the profits or remuneration are not deducted in computing the profits of an enterprise chargeable to Greek tax. (3) An individual who is a resident of Greece shall not be taxed in India on the profits or remuneration referred to in paragraph (1) if (a) he is temporarily present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant "previous year". (b) the services are rendered for or on behalf of a resident of Greece, (c) the profits or remuneration are subject to Greek tax, and (d) the profits or remuneration are not deducted in computing the profits of an enterprise chargeable to Indian tax. (4) Where an individual permanently or predominantly performs services on ships or aircraft in international traffic operated by an enterprise of one of the territories, profits or remuneration from such services may be taxed only by the country of which the individual is resident. Article XV

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4580/1966 (1 ) ΦΕΚ 235 /9.11.1966/τ.Α Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY. NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α )

Σύµβασις EΛΛA OΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY. NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) NΟΜΟΘ. ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732 Περί κυρώσεως της µεταξύ Eλλάδος και Hνωµένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συµβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1

NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1 Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΟΥ BAΣIΛEIOY NΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/τ.Α ) 1 Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY A.N. 573/1968 1 (Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Kύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΓΚΑΣΤ.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 52 Περί κυρώσεως της µεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Οµοσπόνδου ηµοκρατίας της Γερµανίας συµφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α').

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ OMΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔHMΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓEPMANIAΣ Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α'). Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 573/1968 "Περί κυρώσεως της µεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της ηµοκρατίας της Kύπρου συµβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

O παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Α.Ν. 52/1967(Γερμανία) Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ N. 4300/1963 (1) (ΦEK 73/28.5.1963/τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. Άρθρον Mόνον

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 -- 1 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Απριλίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1027674/303/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1107 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a') ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1191 Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a').

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ HΝΩΜΕΝΩΝ ΠOΛITΕΙΩΝ ΤΗΣ AMEPIKHΣ (H.Π.A.) NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2548/1953 (1) (Φ.E.K. 231/27.8.1953/ τ.a'). Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002)

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3045/2002 1 (ΦΕΚ Α 198/27-8-2002) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 250/ /Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ (ΦΕΚ 250/ /Α ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2653 1 (ΦΕΚ 250/3.11.1998/Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2653 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την

αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και Μεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3357 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και περιουσίας. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ,

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2572 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρου εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α'12 ( )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α'12 ( ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2572 1 ΦΕΚ Α'12 (13.1.1998) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Mεταξύ της Eλλάδοςκαι των Hνωµένων Πολιτειών της Aµερικής περί διπλής φορολογίας και φορολογικής διαφυγήςεν σχέσει προς τον φόρον εισοδήµατος.

Mεταξύ της Eλλάδοςκαι των Hνωµένων Πολιτειών της Aµερικής περί διπλής φορολογίας και φορολογικής διαφυγήςεν σχέσει προς τον φόρον εισοδήµατος. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.2548 Περί κυρώσεως φορολογικής συµβάσεως µεταξύ Eλλάδος και Hνωµένων Πολιτειών της Aµερικής περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3. O Aν. Nόμος υπ αριθ. 1413/1950 «περί κυρώσεως φορολογικών συμβάσεων μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών Aμερικής» καταργείται δια του παρόντος.

3. O Aν. Nόμος υπ αριθ. 1413/1950 «περί κυρώσεως φορολογικών συμβάσεων μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών Aμερικής» καταργείται δια του παρόντος. NΟΜΟΘΕΤ ΙΚΟ ΔΙΑΤ ΑΓΜΑ 2548/1953 (ΗΠΑ) Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν

Διαβάστε περισσότερα

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D

A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ - C L A I M F O R R E F U N D ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1 ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1 st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας,

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής ηµοκρατίας και η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας της Κορέας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2571 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 1 Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ. Α' Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύµβαση EΛΛA AΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279(ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 Kύρωση Σύµβασης µεταξύ της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Pουµανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου µετά συνηµµένου Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/ , τ.α').

Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/ , τ.α'). Σύμβασις EΛΛAΔOΣ OMΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔHMΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓEPMANIAΣ Α.Ν. 52/1967(1) (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.α'). Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - KYΠPOY A.N. 573/1968 1 (Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Kύπρου συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2255 ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999 (Φ.Ε.Κ. 252/ /τ. Α')

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999 (Φ.Ε.Κ. 252/ /τ. Α') ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2755/1999

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύµβαση EΛΛA AΣ -ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939 Kύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της Λαϊκής ηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 3817 Ν. 44(ΙΠ)/2004 Αρ. 3884,16.7.2004 Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ

Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ Σύμβασις EΛΛAΔOΣ - ΣOYHΔIAΣ N. 4300/1963 (1) (ΦEK 73/28.5.1963/τ. A') Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Σουηδίας συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής. Άρθρον Mόνον

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ. NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - POYMANIAΣ NOMOΣ YΠ APIΘ. 2279 1 (ΦEK 9 /26-1-95/ τ.α ) Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Pουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ ΦΕΚ 155/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ AΡΙΘ. 3359 ΦΕΚ 155/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 8: Sources of Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 148/τ.Α /

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 148/τ.Α / ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3352 ΦΕΚ 148/τ.Α /23.06.2005 Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE ΕΛΛΑΔΑ: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για ανταλλαγή πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT LAW ENTITLED ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ LAW REGULATING ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ FINANCIAL LEASING ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

DRAFT LAW ENTITLED ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ LAW REGULATING ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ FINANCIAL LEASING ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ DRAFT LAW ENTITLED ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ LAW REGULATING ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ FINANCIAL LEASING ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ AND THE FINANCIAL LEASING

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ITAΛIAΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1927/1991 1 (ΦEK 17/15.2.1991/τ. A') Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την. την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος:

Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την. την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας καιτης Κυβέρνησης της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή τηςδιπλής φορολογίας και την αποτροπή τηςφοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα