Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER"

Transcript

1 Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη Λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι... 7 Φάση 5: Ολοκλήρωση / Έλεγχος... 8 Φάση 6: Εγκατάσταση του Συστήματος... 9 Φάση 7: Υποστήριξη Καλής Λειτουργίας και Συντήρηση... 9 Βασικές παράμετροι του έργου - Τεχνικές Προδιαγραφές Use case diagram Αναλυτικά οι ρόλοι του κάθε χρήστη Manager Agent IBCALLCENTER Admin Ενδεικτικά κάποιες οθόνες του IBCALLCENTER Διαχειριστής Εφαρμογής Προϊόντα Υπάλληλοι - Τμήματα Διανομείς Τράπεζες Διαχειριστής Κλήσεων Τηλεφωνητής IBCALLCENTER Αναφορές (Reports) Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων ανά ημερομηνία Έκθεση παραγωγικότητας κέντρου Ημερολόγιο Αιτήσεων κέντρου Έκθεση παράδοσης αιτήσεων Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών για της ανάγκες της αναθέτουσας αρχής.. 25 : , : , : Url: Page 1

2 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Υλοποίηση J2EE Java Server Faces (JSF) Hibernate AJAX Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών % Java IDE : , : , : Url: Page 2

3 Μεθοδολογία Υλοποίησης Η εταιρία στα πλαίσια της σε εύρος δραστηριότητάς και της πολυετούς εμπειρίας σε custom εφαρμογές μηχανογράφησης, έχει αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία με βάση την οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε βασικές αρχές του Capability Maturity Model για ανάπτυξη εφαρμογών. Η μεθοδολογία βασίζεται σε επτά ενότητες εργασιών (φάσεις). Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο) Φάση 3: Τεχνικός σχεδιασμός Φάση 4: Ανάπτυξη λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι Φάση 5: Ολοκλήρωση / έλεγχος Φάση 6: Εγκατάσταση συστήματος Φάση 7: Υποστήριξη καλής λειτουργίας και συντήρηση Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι φάσεις αυτές καθώς και η ροή διαδικασιών. Σχήμα 1 Φάσεις ανάπτυξης δικτυακού τόπου και ροή διαδικασιών Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης των έργων ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και της δεδομένης στενής επαφής και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα : , : , : Url: Page 3

4 Αρχή, οι φάσεις 1 έως 4, συχνά λαμβάνουν χώρα με ένα επαναληπτικό τρόπο (όπως φαίνεται και στο σχήμα) που εξασφαλίζει την συμφωνία μεταξύ υλοποιούμενης λύσης και απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στην συνέχεια περιγράφονται εκτενέστερα όλες οι φάσεις της μεθοδολογίας. Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων Στην Φάση της Ανάλυσης, το πρώτο μέλημα είναι ο σαφής ορισμός της βασικής ιδέας των πυλών καθώς και της φιλοσοφίας που τις διέπει και της λειτουργικότητας που οφείλει να παρέχει στον τελικό χρήστη. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η φάση αυτή είναι: Ορισμός βασικής ιδέας Στόχοι και απαιτήσεις Ορισμός ομάδας χρηστών στην οποία απευθύνεται η εφαρμογή Επιθυμητό / απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο Ορισμός λειτουργικών αναγκών Βασικός σχεδιασμός διαχείρισης υλικού Δημιουργία λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος Η συλλογή αναγκών και απαιτήσεων είναι πάντοτε το πρώτο βήμα στη ζωή ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού και χωρίζεται στα ακόλουθα στάδια: Συλλογή αναγκών και απαιτήσεων από τον κύριο του έργου και το σχετικό περιβάλλον. Δημιουργία δομημένου συνόλου αναγκών και απαιτήσεων. Οργάνωση σε Προδιαγραφές συστήματος προς σχεδιασμό και ανάπτυξη (SyRS: System Requirements Specification). Επιβεβαίωση και έγκριση από τον κύριο του έργου. : , : , : Url: Page 4

5 Σχήμα 2: Στάδια ανάπτυξης λογισμικού Αναλυτικότερα, τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν κατά την διάρκεια της φάσης αυτής είναι: Βασικός στόχος και ανάγκες χρηστών. Ομάδα χρηστών στους οποίους η εφαρμογή απευθύνεται και θέματα πρόσβασης χρηστών. Τεχνικές λεπτομέρειες για τις τωρινές ανάγκες. Θέματα ασφαλείας Κανόνες σχεδιασμού που πρέπει να τηρηθούν (styleguide, αν υπάρχει) Επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα Μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος Αναμενόμενο μέγεθος και φόρτος της εφαρμογής Συχνότητα ανανέωσης περιεχομένου και αριθμός χρηστών που ενημερώνουν την εφαρμογή Ανάγκες εκπαίδευσης Δραστηριότητες προώθησης και προβολής της εφαρμογής Το τέλος της φάσης αυτής συνοδεύεται από ένα παραδοτέο που συνοψίζει το σύνολο των αναγκών και απαιτήσεων και προδιαγραφών καθώς και τις προτάσεις που η εταιρία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι απαιτήσεις και προδιαγραφές θα αποτυπωθούν στη μελέτη εφαρμογής. : , : , : Url: Page 5

6 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο) Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα αρχίζει να μορφοποιείται μέσω λύσεων που επιλέγονται με γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των θεμάτων που καταγράφηκαν στην προηγούμενη φάση. Οι βασικοί στόχοι αυτής της φάσης είναι: Ο Ορισμός του περιεχομένου και της οργανωτικής δομής του: Σε στενή συνεργασία με την υπεύθυνη ομάδα της Αναθέτουσας Αρχής, το υλικό που θα καλύπτει η εφαρμογή ορίζεται, αναλύεται και κατηγοριοποιείται διακρίνοντας υπάρχον και νέο υλικό. Η διαδικασία ορισμού περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως, προσδιορισμός κατηγοριών χρηστών, οργάνωση αρμοδιοτήτων χρηστών, της πλατφόρμας για το περιεχόμενο και τις σελίδες, δημιουργία νέου υλικού. Ανάλυση χρηστών και καθορισμός ρόλων πρόσβασης. Η ανάλυση των χρηστών της εφαρμογής έχει ως σκοπό να διαφοροποιήσει τους χρήστες της εφαρμογής σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους σε περιεχόμενο, την συχνότητα χρήσης της εφαρμογής, τις δυνατότητες πρόσβαση τους, κ.α. Η ανάλυση των χρηστών σχετίζεται άμεσα με την οργάνωση και την δομή του περιεχομένου της εφαρμογής γιατί οι αποφάσεις για την κατηγοριοποίηση των χρηστών θα επηρεάσουν την επιλογή για το περιεχόμενο και τη δομή της εφαρμογής και αντιστρόφως. Η ανάλυση των χρηστών περιλαμβάνει τον προσδιορισμό «ιδιωτικών» περιοχών της εφαρμογής οπού εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση, τον καθορισμό πληροφοριών που θα συγκεντρώνονται σχετικά με τους χρήστες, τον ορισμό κατηγοριών για τους χρήστες. Το περιβάλλον διεπαφής και ο μηχανισμός πλοήγησης. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου: Συγκεκριμενοποιείται η βασική «εικόνα» και το βασικό «μήνυμα» που πρέπει η εφαρμογή να «περνάει» στον χρήστη και δημιουργείται το βασικό workflow. Σχεδιάζονται τα γραφικά και επιλέγεται ο χρωματικός συνδυασμός Σχεδιάζεται με λεπτομέρεια ο χάρτης της εφαρμογής (site map) καθώς και όλος ο μηχανισμός πλοήγησης με στόχο την ευκολία του χρήστη να περιηγηθεί στην εφαρμογή, αναγνωρίζοντας εύκολα ανά πάσα στιγμή του που βρίσκεται. Ως συνέχεια των προδιαγραφών του συστήματος, η ομάδα ανάπτυξης εστιάζει στο περιεχόμενο και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Αποφασίζεται η δομή και η οργάνωση του περιεχομένου καθώς η ομάδα ανάπτυξης εκτελεί τον σχεδιασμό των στιγμιότυπων που θα παρουσιάσει στον χρήστη ο οποίος και θα αποφασίσει την κατάληξή τους. Ο σχεδιασμός των σελίδων θα περιλαμβάνει: Καθορισμό στιλ και εικόνων Εισαγωγή λογότυπου Καθορισμό διάταξης για χρήση οθόνης : , : , : Url: Page 6

7 Επιλογή κειμένου Επιλογή γραφικών και χρωμάτων Διάρθρωση πλοήγησης της εφαρμογής Δημιουργία προσχεδίου όπου θα παρουσιάζονται όλα τα προτεινόμενα εικαστικά στοιχεία. Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός Ο βασικός σκοπός της Φάσης 3 είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός του λογισμικού σε σύνολο καθώς και σε επιμέρους μονάδες. Μία εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα (tiers) εφαρμογών καθώς και επικοινωνίας μεταξύ πολλών εξυπηρετητών (database servers, web application servers, internet/intranet clients κλπ). Η σαφής περιγραφή αυτών βάσει των αναγκών του συστήματος και η σχεδίαση της επικοινωνίας τους αποτελούν κύρια συστατικά της αρχιτεκτονικής του συστήματος που θα υλοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της λύσης, ακολουθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός των μερών που την αποτελούν σε βαθμό που να επιτρέπει στην φάση που θα ακολουθήσει την υλοποίηση τους (ανάπτυξη λογισμικού). Πιο συγκεκριμένα, η φάση αυτή περιλαμβάνει: Τον σχεδιασμό της τοπολογίας της εφαρμογής και την επιλογή των εργαλείων ανάπτυξης της. Η τοπολογία της εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει intranet/internet clients, infrastructure services, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, web application servers. Κατ αρχήν θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν για να γίνει στη συνέχεια η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. Την αρχιτεκτονική του συστήματος. Θα πρέπει να αποφασιστεί από ποια δομικά στοιχεία θα αποτελείται η εφαρμογή, και πως θα ολοκληρωθούν μεταξύ τους. Το κύριο μέλημα είναι να προσδιοριστούν και να λυθούν τυχόν προβλήματα πριν την φάση ανάπτυξης, και να ενισχυθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κώδικα και δομικών στοιχείων. Την συγγραφή των τεχνικών εγχειριδίων και την σχετική τεκμηρίωση. Η τεχνική ανάλυση που έχει γίνει για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα καταγραφεί στο έγγραφο Μελέτη Εφαρμογής. Το έγγραφο αυτό θα βοηθήσει την ομάδα έργου κατά την φάση της υλοποίησης και του ελέγχου. Φάση 4: Ανάπτυξη Λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι Το λογισμικό που σχεδιάστηκε στην Φάση 3, υλοποιείται σαν σύνολο προγραμμάτων ή μονάδων που το απαρτίζουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες ενέργειες: Εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού. Ανάπτυξη λογισμικού. : , : , : Url: Page 7

8 Προετοιμασία για επιμέρους ελέγχους. Επιμέρους έλεγχοι. Διόρθωση σφαλμάτων και ασυμφωνιών με τις προδιαγραφές. Στην διάρκεια της φάσης ανάπτυξης λογισμικού τηρούνται αυστηροί προγραμματιστικοί κανόνες και αντίστοιχες πρακτικές που είναι καταγεγραμμένες σε αντίστοιχα εγχειρίδια της εταιρείας. Η φάση αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο κάθε δομικού στοιχείου της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ορισμένες από τις καθοριστικές ενέργειες που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι η δρομολόγηση του περιβάλλοντος της ανάπτυξης λογισμικού, η υλοποίηση του λογισμικού, η προετοιμασία του ελέγχου, και ο τελικός επανέλεγχος καθενός μέρους εφαρμογών μεμονωμένα. Το τέλος της φάσης αυτής είναι πολύ σημαντικό καθώς η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει σχεδόν τελειώσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα νέα στοιχεία του συστήματος που έχουν αναπτυχθεί ολοκληρώνονται στο συνολικό περιβάλλον που φιλοξενείται σε ένα «άδειο» μηχάνημα παρόμοιο (κατά προτίμηση) με το μηχάνημα που ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει. Ο έλεγχος εμπλέκει και τη σημαντική αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από τις προηγούμενες φάσεις. Φάση 5: Ολοκλήρωση / Έλεγχος Στην διάρκεια αυτής της φάσης τα αναπτυχθέντα προγράμματα ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σύστημα για το οποίο γίνεται εγκατάσταση σε ένα μηχάνημα και περιβάλλον όμοιο με αυτό που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη σαν μηχάνημα «παραγωγής». Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού «προϊόντος» περιλαμβάνει την λειτουργική και τεχνική αρτιότητά του καθώς και την συμφωνία του με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη όπως αυτές περιγράφηκαν και συμφωνήθηκαν στις Φάσεις 1 και 2. Σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια του ελέγχου είναι τα εξής: Ολική πιστοποίηση ποιότητας. Δυνατότητα πρόσβασης. Η «εικόνα» της εφαρμογής που γίνεται αντιληπτή στο χρήστη. Συμβατότητα browser και πλατφόρμας. Stress testing. Συνεκτικότητα. Έλεγχος περιεχομένου. Έλεγχος των συνδέσεων των σελίδων. Έλεγχος φορμών. Έλεγχος εφαρμογής. : , : , : Url: Page 8

9 Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της διαδικασίας ανάπτυξης πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες: Έλεγχος εξασφάλισης ποιότητας. Έλεγχος περιβάλλοντος που απευθύνεται στο χρήστη. Έλεγχος απόδοσης. Τα αρχεία που θα δημιουργούνται θα μεταφέρονται σε έναν κοινό Web server απροσπέλαστο από το κοινό ούτως ώστε η ομάδα της ανάπτυξης να είναι σε θέση να εκτελέσει ελέγχους απόδοσης πιο ακριβείς από αυτούς που εκτελέστηκαν στο περιβάλλον αναπτυξιακών ή δοκιμαστικών servers. Επιβάλλεται ένας τελευταίος έλεγχος επί του περιεχομένου ούτως ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα παραλήψεων. Εφόσον το ύφος και η δομή της εφαρμογής θα έχουν αλλάξει, είναι απαραίτητη και η αξιολόγηση του τελικού σχεδιασμού. Οι σελίδες Web έχουν διαφορετική μορφή και αντίδραση ανάλογα με το πρόγραμμα πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τις γραμματοσειρές του συστήματος, την ανάλυση της οθόνης και τη σύνδεση με το Internet. Η απόδοση των χρωμάτων επηρεάζεται από την ανάλυση της οθόνης, το βάθος του χρώματος της οθόνης και τους οδηγούς καρτών οθόνης. Προκειμένου να έχουμε ακριβή εικόνα του πώς παρουσιάζεται η εφαρμογή στους χρήστες, ο έλεγχος θα γίνει υπό τις πιο συνήθεις συνθήκες υπό τις οποίες ένας χρήστης επισκέπτεται ένα site. Οι σελίδες της εφαρμογής θα ελεγχθούν στα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης και υπό τις πιο συνήθεις ρυθμίσεις υπολογιστών. Φάση 6: Εγκατάσταση του Συστήματος Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων, ακολουθείται από την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος στο περιβάλλον «παραγωγής», την εκκίνηση λειτουργίας και την αρχική λεπτομερή παρακολούθησή του προς αποφυγήν τυχόν προβλημάτων. Η αρχική παρακολούθηση επικεντρώνεται σε θέματα ταχύτητας απόκρισης, ασφάλειας, διαθεσιμότητας, στατιστικής καταγραφής συμπεριφοράς του συστήματος κλπ. Σε περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση παλιότερου συστήματος με την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, είναι προτιμητέο τα δύο συστήματα να λειτουργούν παράλληλα για κάποιο διάστημα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις, και ότι οι χρήστες είναι ανήμεροι για την ύπαρξη του νέου συστήματος. Φάση 7: Υποστήριξη Καλής Λειτουργίας και Συντήρηση Η τελική Φάση ενός έργου Διαδικτυακής εφαρμογής λογισμικού είναι αυτή της συντήρησης. Το περιεχόμενο της εφαρμογής πρέπει να παραμένει ενημερωμένο για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επιτυχία του. Επίσης η προσθήκη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων για τον τελικό χρήστη της εφαρμογής είναι ένας ακόμη παράγων επιτυχίας. Οι βασικοί άξονες της φάσης αυτής είναι: Συνεχής καταγραφή αντιδράσεων του κοινού (on-line ερωτηματολόγια κλπ). : , : , : Url: Page 9

10 Πρόσθεση νέων λειτουργιών και συνεχής ανανέωση περιεχομένου. Παρακολούθηση μηχανών αναζήτησης. Μελλοντικοί στόχοι για την επέκταση των λειτουργιών. Η υλοποίηση ενός τέλειου δικτυακού τόπου δεν είναι αρκετή για την επιτυχία του. Απαιτείται η δημοσιοποίηση καθώς και η «διαφήμισή» του σε ηλεκτρονικά μέσα. Οι ακόλουθες τυπικές ενέργειες που θα λάβουν χώρα στην φάση αυτή είναι: Καταχώρηση της εφαρμογής σε γνωστές μηχανές αναζήτησης (search engines) Στα πλαίσια συντήρησης της εφαρμογής, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε κάποιο έμπειρο σύμβουλο τον ρόλο του Content Manager (CM) για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του περιεχομένου. Ο CM θα συμβουλεύει για το περιεχόμενο, θα ελέγχει την συμβατότητά του με την πολιτική και τις οδηγίες του πελάτη και θα είναι υπεύθυνος για ενημέρωση και ανανέωση του περιεχομένου όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. : , : , : Url: Page 10

11 Βασικές παράμετροι του έργου - Τεχνικές Προδιαγραφές Use case diagram Administrator Manager Back Ofiice Agent Αναλυτικά οι ρόλοι του κάθε χρήστη. : , : , : Url: Page 11

12 Manager Αναθέτει λίστες με τηλεφωνικούς αριθμού στους Agents.Ο μηχανισμός όπως είναι τώρα ζητάει ένα εύρος τηλεφωνικών αριθμών για να εξάγει την λίστα. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε στη συνάντηση μας θα προστεθούν και άλλα 2 κριτήρια Τ.Κ. Ονοματεπώνυμο. Αντιστοιχεί κλήσεις με campaigns Διατηρεί real- time στατιστικά Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει σε real time τις κλήσεις στους agents. Μπορεί έτσι να αποφορτίζει το call center. Agent Ο κάθε agent δέχεται λίστα κλήσεων από το σύστημα που μπορεί να είναι για διαφορετικά campaigns. Έχει πλήρη διαχείριση για να μπορεί να καταγράφει την εξέλιξη της συνομιλίας με τον υποψήφιο πελάτη. Οι κλήσεις γίνονται με ένα κλικ στον αριθμό, μέσα από το σύστημα. Προϋποθέτουμε την ύπαρξη modem. Τα στοιχεία που μπορεί να καταχωρήσει ο agent στο σύστημα, εισάγονται σε πεδία τα οποία έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως δυναμικά από τον διαχειριστή. Διατηρείτε η διάρκεια της κάθε κλήσης του agent όπως επίσης και το ιστορικό. IBCALLCENTER Admin Διευθετεί τις χειρόγραφες αιτήσεις. Διευθετεί τα δρομολόγια των courier για το hard copy των αιτήσεων. Έχει στη διάθεση του σύνθετη αναζήτηση για τις αιτήσεις και δυνατότητας export σε.xls αρχεία. Έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις αναφορές του συστήματος και στα Reports Διαχειρίζεται τα στοιχεία των διανομέων. Διαχειρίζεται την λίστα με τις τράπεζες. Διαχειρίζεται τα στοιχεία των Υπαλλήλων Διαχειρίζεται τα campaigns : , : , : Url: Page 12

13 Ενδεικτικά κάποιες οθόνες του IBCALLCENTER Διαχειριστής Εφαρμογής Προϊόντα Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των προϊόντων για τα οποία θα πραγματοποιούνται κλήσεις. Για κάθε προϊόν καταχωρεί επίσης τα πεδία που θα συμπληρώνονται από τους χρήστες όταν καταχωρείται μια αίτηση αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος. Για κάθε πεδίο ορίζει τον τύπο του (χαρακτήρες, αριθμός, λίστα τιμών κλπ), αν πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο, καθώς και τυχόν διασύνδεση με κάποιο από τα στοιχεία του πελάτη για αυτόματη συμπλήρωση κατά την διαδικασία καταχώρησης μιας αίτησης. : , : , : Url: Page 13

14 Στην περίπτωση που πρόκειται για μια καθορισμένη λίστα τιμών, εισάγει τις τιμές από τις οποίες θα επιλέγει ο χρήστης όταν συμπληρώνει την αίτηση. : , : , : Url: Page 14

15 Υπάλληλοι - Τμήματα Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι επίσης υπεύθυνος για τους χρήστες (υπαλλήλους) που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τους οποίους μπορεί να τους ομαδοποιήσει ανά τμήμα. Για κάθε χρήστη συμπληρώνει τα στοιχεία του, και ορίζει τους ρόλους στους οποίους ανήκει (Διαχειριστής Εφαρμογής, Διαχειριστής Κλήσεων, Τηλεφωνητής, IBCALLCENTER). : , : , : Url: Page 15

16 Διανομείς Μπορεί επίσης να ορίζει τους διανομείς μέσω τον οποίον γίνεται η παράδοση/παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους πελάτες. Τράπεζες Τέλος, μπορεί να εισάγει μια λίστα από τράπεζες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πεδίο σε κάποιο προϊόν. : , : , : Url: Page 16

17 Διαχειριστής Κλήσεων Ο διαχειριστής κλήσεων δημιουργεί κλήσεις και τις αναθέτει στους τηλεφωνητές. Μπορεί επίσης να παρακολουθεί ποιοι τηλεφωνητές είναι συνδεδεμένοι ανά πάσα στιγμή. Εάν ο αντίστοιχος τηλεφωνητής έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα, πίνακας των κλήσεών του ενημερώνεται αυτόματα χωρίς κάποια δική του ανάμειξη, ενώ και ο διαχειριστής παρακολουθεί ζωντανά (live) την εξέλιξη των κλήσεων, με ενδείξεις για όσες βρίσκονται σε εξέλιξη, την έκβαση της κλήσης, στατιστικά του τηλεφωνητή κλπ. Η δημιουργία των κλήσεων γίνεται ανά προϊόν, ορίζοντας ένα εύρος τηλεφωνικών αριθμών. : , : , : Url: Page 17

18 Τηλεφωνητής Ο τηλεφωνητής/τρια γνωρίζει μόνο τις κλήσεις που του έχουν ανατεθεί ανά προϊόν. Για κάθε υποψήφιο πελάτη μπορεί να εμφανίσει τυχόν ιστορικό προηγούμενων κλήσεων καθώς και αν έχει προηγούμενες αιτήσεις για κάποιο προϊόν. Κάνοντας κλικ σε κάποιον από τους τηλεφωνικούς αριθμούς γίνεται αυτόματα η κλήση και μπορεί να επιλέξει από μια λίστα την ανταπόκριση του πελάτη. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την αγορά του προϊόντος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει άμεσα στο σύστημα την αίτηση για το προϊόν ή εναλλακτικά, να την καταχωρήσει χειρόγραφα μέσω εντύπου, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στο IBCALLCENTER που την περνάει στο σύστημα. : , : , : Url: Page 18

19 IBCALLCENTER Οι χρήστες IBCALLCENTER είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση στο σύστημα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή (χειρόγραφες αιτήσεις). Οι χειρόγραφες αιτήσεις εμφανίζονται σε λίστα με επιλεγμένο τον πελάτη, το προϊόν και τον τηλεφωνητή που πραγματοποίησε την κλήση και ο χρήστης IBCALLCENTER εισάγει όποια επιπλέον στοιχεία χρειάζονται. Μπορεί επίσης να καταχωρήσει και ανεξάρτητες αιτήσεις. Στην οθόνη της αίτησης συμπληρώνονται τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία που αφορούν το προϊόν (πεδία του προϊόντος), καθώς και λεπτομέρειες για το ραντεβού του διανομέα με τον πελάτη. Τα πεδία του προϊόντος που έχει συνδέσει ο διαχειριστής της εφαρμογής με πεδία του πελάτη μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού. : , : , : Url: Page 19

20 Ακόμη, ο χρήστης IBCALLCENTER μπορεί να κάνει αναζήτηση των καταχωρημένων αιτήσεων βάση κριτηρίων, να εκτυπώσει τα αποτελέσματα ή να τα εξάγει σε μορφή excel ή pdf. Μπορεί τέλος, να εκτυπώσει το πρόγραμμα ή δρομολόγιο ενός διανομέα ανά ημέρα, με βάσει τα ραντεβού των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί. : , : , : Url: Page 20

21 Αναφορές (Reports) Ο αναφορές είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εφαρμογής διότι μέσω αυτών μπορεί η διοίκηση να έχει μια πλήρη εικόνα της επιχείρησης. Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων ανά ημερομηνία Εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που έχουν εισαχθεί βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που έχουν επιλεγεί. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι η ημερομηνία καταχώρησης, το Ονοματεπώνυμο του πελάτη, ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και το πρόγραμμα που έχει επιλέξει. Στην φόρμα αναζήτησης θα μπορεί να επιλεγεί η ημερομηνία εισαγωγής, η ημερομηνία αποστολής στο υποψήφιο πελάτη ή υπογραφής, η ημερομηνία ακύρωσης, η ημερομηνία αποστολής, τη συνεργαζόμενη εταιρεία, τον agent, το τηλεφωνικό κέντρο, το προϊόν και το status της αίτησης. Ενδεικτικές οθόνες αναφορών παρατίθενται στην συνέχεια : : , : , : Url: Page 21

22 Έκθεση παραγωγικότητας κέντρου Εμφανίζονται συγκεντρωτικά ο αριθμός αιτήσεων ανά πωλητή και ανά ημέρα για τον επιλεγμένο μήνα. : , : , : Url: Page 22

23 Ημερολόγιο Αιτήσεων κέντρου Εμφανίζονται αναλυτικά ανά ημέρα και συνεργάτη ο αριθμός των αιτήσεων ενός κέντρου Έκθεση παράδοσης αιτήσεων Εμφανίζονται αναλυτικά οι αιτήσεις για την επιλεγμένη περίοδο και διανομέα. Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται είναι: Ονοματεπώνυμο πελάτη Αριθμός κινητού / σταθερού : , : , : Url: Page 23

24 Διεύθυνση παράδοσης / Περιοχή Ώρα παράδοσης : , : , : Url: Page 24

25 Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών για της ανάγκες της αναθέτουσας αρχής Σύμφωνα με τα όσα συζητήσαμε κατά την συνάντηση μας στα γραφεία της εταιρείας μας θα γίνει επιπλέον development στο προϊόν IBCALLCENTER για την ενσωμάτωση των παρακάτω λειτουργιών : Ο Agent θα μπορεί να συμπληρώνει custom- δυναμικό menu (που καθορίζει ο διαχειριστής της καμπάνιας) για να κρατάει στοιχεία της συνομιλίας π.χ. ποιόν τηλεπικοινωνιακό πάροχο έχει και πότε λήγει η σύνδεση του. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λίστας κλήσεων με extra κριτήρια όπως Όνομα ή Τ.Κ.. Στην φόρμα που θα συμπληρώνει ο Agent θα προστεθεί ένα νέο πεδίο στο οποίο θα εισάγει στοιχεία για το πότε μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να δώσει ραντεβού με τον courier σε περίπτωση που η καμπάνια απαιτεί αποστολή hard copy αίτησης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Υλοποίηση Για την υλοποίηση της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία, και όλη η τεχνογνωσία της Internet Business Hellas. Το σύστημα ακολουθεί αρχιτεκτονική client-server πολλαπλών επιπέδων (ntier) με web based user interface. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη θα υλοποιηθεί με την τεχνολογία Java Enterprise Edition (J2EE). Τα δεδομένα του συστήματος διαχειρίζονται από RDBMS που θα επιλεγεί σε συνεργασία με την Τράπεζα (π.χ. MS SQL Server). Το business logic / server-side τμήμα της εφαρμογής φιλοξενείται στο λογισμικό υποδομής Application Server. Προτεινόμενες λύσεις είναι Apache Tomcat ή Sun glassfish. (JSF). Το framework που θα στηριχθεί η υλοποίηση είναι το Java Server Pages Για το UI (User Interface) θα χρησιμοποιηθούν τα components Apache MyFaces, Apache Tomahawk, JBoss Rich Faces. Επίσης θα γίνει χρήση του framework Hibernate προκειμένου να μπορεί να είναι ανεξάρτητη η εφαρμογή από το είδος του database server το οποίο προσφέρει περαιτέρω ευελιξία.. J2EE Η πλατφόρμα J2EE χρησιμοποιεί το διανεμημένο πρότυπο εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι η λογική της εφαρμογής διαιρείται σε συστατικά σύμφωνα με τη : , : , : Url: Page 25

26 λειτουργία και τα διάφορα τμήματα της εφαρμογής, που την συναποτελούν, εγκαθίστανται σε διαφορετικές μηχανές, ανάλογα με το επίπεδο μέσα στο περιβάλλον J2EE που ανήκουν. Το σχήμα παρουσιάζει δύο εφαρμογές J2EE που διαιρέθηκαν στα επίπεδα που περιγράφονται κατωτέρω. Τμήματα επιπέδου πελάτη που οργανώνονται στη μηχανή πελάτη Τμήματα Web επιπέδου που οργανώνονται στον J2EE εξυπηρετητή Τμήματα επιχειρησιακού επιπέδου (Bussiness Logic) που οργανώνονται στον J2EE εξυπηρετητή Λογισμικό συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών (EIS) που εκτελείται στον EIS εξυπηρετητή Ενώ μια εφαρμογή J2EE μπορεί να αποτελείται από τα τρία ή τέσσερα επίπεδα που παρουσιάζονται στο σχήμα 2.1 θεωρείται, γενικά, ότι οι J2EE εφαρμογές αποτελούνται από τρία επίπεδα επειδή κατανέμονται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: μηχανή πελάτης (client machine), μηχανή J2EE εξυπηρετητής, και μηχανή βάσεων δεδομένων ή legacy back-end σύστημα. Οι τρεις-τοποθετημένες στη σειρά εφαρμογές που τρέχουν κατ' αυτό τον τρόπο επεκτείνουν το τυποποιημένο twotiered πρότυπο πελάτη- εξυπηρετητή με την τοποθέτηση ενός πολύπλοκου εξυπηρετητή εφαρμογών μεταξύ της εφαρμογής πελατών και της αποθήκευσης οπίσθιου μέρους(back-end storage). Java Server Faces (JSF) Τα JavaServer Faces (JSF, ή "Faces") είναι ένα framework ανοιχτού κώδικα (Open Source) για την ανάπτυξη Java web εφαρμογών, το οποίο στηρίζεται στην απλοποίηση της σχεδίασης σελίδων και στην ευκολότερη διαχείριση αυτών. Αποτελείται από έτοιμα σύνολα συστατικών διεπαφής χρήστη (User Interface, UI Components) και υποστηρίζει ένα μοντέλο προγραμματισμού προσανατολισμένου σε γεγονότα (event - driven). : , : , : Url: Page 26

27 Όλες οι εφαρμογές JSF είναι στην πράξη τυποποιημένες web εφαρμογές της Java που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο framework για να υλοποιήσουν το Servlet API. Ως τέτοιες, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP μέσω του Servlet API και κάποιο είδος τυπικής τεχνολογίας εμφάνισης, όπως οι JavaServer Pages (JSP), η οποία καθορίζει την παρουσίαση των σελίδων. Όμως, τα JSF κάνουν ένα βήμα παραπάνω από το Servlet API, Τα Servlets καλύπτουν τη βασική υποδομή που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των Web εφαρμογών, αλλά συνεχίζουν να απαιτούν χειρισμό των αιτημάτων και αποκρίσεων, που είναι ιδιότητες του θεμελιώδους πρωτοκόλλου, του HTTP. Οι JSF εφαρμογές, από την άλλη, έχουν τα UI αντικείμενα, τα οποία και μπορούν να κρατούν αυτόματα συγχρονισμένα με τα αντικείμενα της Java που συλλέγουν τις τιμές εισαγωγής των χρηστών και αποκρίνονται στα γεγονότα που εμπλέκονται στη λογική της εφαρμογής, αντικείμενα τα οποία καλούνται backing beans. Έτσι, τα JSF χρησιμοποιούν το Servlet API για την υποδομή τους, αλλά επιτρέπουν την εργασία σε ένα πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης web εφαρμογών χωρίς να υπάρχει ανησυχία για το HTTP ή τις λεπτομέρειες του ίδιου του Servlet API. Επιτρέπουν στους προγραμματιστές να σκέφτονται με όρους αντικειμένων, γεγονότων, backing beans και των αλληλεπιδράσεών τους, αντί για όρους αιτημάτων, απαντήσεων, και markup καλύπτοντας έτσι πολλές από τις πολυπλοκότητες της web ανάπτυξης. Τα JavaServer Faces, άλλωστε, έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: να καταστήσουν την ανάπτυξη Web εφαρμογών γρηγορότερη και ευκολότερη (Rapid Application Development). Παρακάτω φαίνεται η διάταξη μιας εφαρμογής JSf από υψηλό επίπεδο. Hibernate Tο Hibernate συγκαταλέγεται στην κατηγορία του ORM (object/relational mapping) λογισμικού. Το ORM λογισμικό στοχεύει στην δημιουργία μιας διεπαφής (interface) μεταξύ των διαδεδομένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και του : , : , : Url: Page 27

28 αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Με απλά λόγια, προσφέρει την χρησιμοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων ως αντικειμενοστραφή. Για να το επιτύχει αυτό δημιουργεί αντιστοιχίες μεταξύ των εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (συσχετίσεις, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός) - που δεν υπάρχουν σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων - και των πινάκων και σχέσεων μεταξύ των πινάκων μιας σχεσιακής βάσης. Με αυτό τον τρόπο ο προγραμματιστής βλέπει τελικά μία αντικειμενοστραφή βάση δεδομένων, παρόλο που στην ουσία χρησιμοποιεί μια σχεσιακή. Έτσι ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τα αντικείμενα της συγκεκριμένης εφαρμογής, τα τροποποιεί σχετικά με τη λογική της εφαρμογής που αναπτύσσει και τα αποθηκεύει (τροποποιεί, διαγράφει και αναζητά) στην βάση ως αντικείμενα, σκεπτόμενος δηλαδή με αντικειμενοστραφείς έννοιες και όχι με βάση το σχήμα της σχεσιακής βάσης δεδομένων. Σε αυτό το σημείο είναι το Hibernate που, γνωρίζοντας την αντιστοιχία μεταξύ βάσης και λογικής της εφαρμογής, αναλαμβάνει να κατασκευάσει την κατάλληλη εντολή της SQL η οποία και στέλνεται τελικά στην βάση δεδομένων. Έπειτα, τα αποτελέσματα που επιστρέφει η βάση το Hibernate τα επιστρέφει στον προγραμματιστή ως αντικείμενα της εφαρμογής. Είναι δηλαδή ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ εφαρμογής και βάσης δεδομένων. Το Hibernate προσφέρει τα παρακάτω στον προγραμματιστή: Παραγωγικότητα: Στην ανάπτυξη λογισμικού ένα μεγάλο μέρος της προγραμματιστικής προσπάθειας αφιερώνεται στην διεπαφή της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων. Το Hibernate αυτοματοποιώντας τις βασικές λειτουργίες (CRUD Create Read Update Delete) επιτρέπει αρχικά στον προγραμματιστή να επικεντρώνει την προσπάθειά του στη λογική της εφαρμογής (business logic). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθηθούν δύο στρατηγικές αναπτυξης λογισμικού: είτε αρχίζοντας από το μοντέλο δεδομένων είτε από τη βάση δεδομένων. Αυτό μειώνει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο ανάπτυξης. Συντηρησιμότητα: Με τη χρήση του Hibernate γράφονται σημαντικά λιγότερες γραμμές κώδικα και ο κώδικας είναι πιο κατανοητός και καλογραμμένος. Αυτό κάνει την συντήρηση της εφαρμογής ευκολότερη. : , : , : Url: Page 28

29 Ανεξαρτησία από τη βάση δεδομένων: Με τη συμβατότητα του Hibernate με διαφορετικές βάσεις δεδομένων και τη δυνατότητα σύνδεσής του με τη βάση μέσω δηλώσεων οριζομένων σε ειδικό αρχείο η αναπτυσσόμενη εφαρμογή μπορεί με ελάχιστες τροποποιήσεις να χρησιμοποιηθεί με βάσεις δεδομένων διαφορετικών κατασκευαστών. Το γεγονός αυτό στερεί μεν από το Hibernate την εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης βάσης, όμως, και σε αυτή την περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα χρήσης πηγαίας SQL μέσα στο Hibernate που εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά. Αυτό βέβαια μειώνει την ανεξαρτησία του Hibernate. Στο σχήμα αριστερά φαίνεται σχηματικά η δομή μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί Hibernate. : , : , : Url: Page 29

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου.

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. IBCALLCENTER To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο σύνολό του, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Company LOGO. Nazaret Kazarian. www.company.com 1

Company LOGO. Nazaret Kazarian. www.company.com 1 Nazaret Kazarian www.company.com 1 Agenda Επισκόπηση του Spring Web Flow Συμβολή στο framework Case study: Intracom IT Services Projects www.company.com 2 Background 2004-2005: Ervacon Web Flow Οκτ 2006:

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MySQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MySQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail &

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση λειτουργίας των εφαρμογών ανανέωσης και τροποποίησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Αντικείμενο του έργου-λειτουργικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Οκτώβριος 2013 1. ΕΟΠΥΥ Προστέθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή e- ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτήν την φάση ο ΕΟΠΥΥ έχει ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Ο.Π.Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες exray CRM Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες Προσφέρουμε ένα CRM πληροφοριακό σύστημα... που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας, όχι η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σχετικά με την εφαρμογή... 3 Περιγραφή διαδικασίας... 3 Βήμα 1 ο... 4 Βήμα 2 ο... 4 Βήμα 3 ο...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα