ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Εργασία εξαµήνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 8.11 Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας... 70. 9.15 Εργασία εξαµήνου... 172"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8. Έλεγχος προγραµµάτων Σφάλµατα και δυσλειτουργίες λογισµικού Θέµατα έλεγχου Έλεγχος µονάδων Έλεγχος ολοκλήρωσης Έλεγχος αντικειµενοστρεφών συστηµάτων Σχεδιασµός ελέγχων Αυτοµατοποιηµένα εργαλεία ελέγχου Πότε σταµατάµε τον έλεγχο Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Έλεγχος του συστήµατος Αρχές του ελέγχου συστήµατος Έλεγχος λειτουργιών Έλεγχος επίδοσης Αξιοπιστία, διαθεσιµότητα και συντηρησιµότητα Έλεγχος αποδοχής Έλεγχος εγκατάστασης Αυτόµατος έλεγχος συστήµατος Τεκµηρίωση ελέγχου Έλεγχος κρίσιµων για την ασφάλεια συστηµάτων Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου

4 viii Περιεχόµενα 9.16 Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Παράδοση του συστήµατος Εκπαίδευση Τεκµηρίωση Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Συντήρηση του συστήµατος Το µεταβαλλόµενο σύστηµα Η φύση της συντήρησης Προβλήµατα συντήρησης Μέτρηση των χαρακτηριστικών συντήρησης Τεχνικές και εργαλεία συντήρησης Ανανέωση λογισµικού Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Αξιολόγηση προϊόντων, διεργασιών, και πόρων Προσεγγίσεις αξιολόγησης Επιλογή τεχνικής αξιολόγησης Εκτίµηση έναντι πρόβλεψης Αξιολόγηση προϊόντων Αξιολόγηση διεργασιών Αξιολόγηση των πόρων Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος

5 Περιεχόµενα ix 12.8 Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Βελτίωση των προβλέψεων, των προϊόντων, των διεργασιών, και των πόρων Βελτίωση πρόβλεψης Βελτίωση προϊόντων Βελτίωση διεργασιών Βελτίωση πόρων Γενικές οδηγίες βελτίωσης Παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος Παράδειγµα συστήµατος πραγµατικού χρόνου Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για σας Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για την οµάδα ανάπτυξης Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου για τους ερευνητές Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Το µέλλον της τεχνολογίας λογισµικού Μέχρι που έχουµε φτάσει; Μεταφορά τεχνογνωσίας Λήψη αποφάσεων στην τεχνολογία λογισµικού Το µέλλον της τεχνολογίας λογισµικού Εργασία εξαµήνου Σηµαντικές πηγές αναφοράς Ασκήσεις Βιβλιογραφία µε σχόλια της συγγραφέως Ευρετήριο

6 9 Έλεγχος του συστήµατος Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται: o έλεγχος λειτουργιών ο έλεγχος επίδοσης ο έλεγχος αποδοχής συστήµατος η αξιοπιστία τού λογισµικού, η διαθεσιµότητα και η συντηρησιµότητα ο έλεγχος εγκατάστασης η έγγραφη τεκµηρίωση ελέγχου ο έλεγχος κρισίµων για την ασφάλεια συστηµάτων Ο έλεγχος του συστήµατος είναι πολύ διαφορετικός από τον έλεγχο µονάδων και τον έλεγχο ολοκλήρωσης. Όταν πραγµατοποιείτε έλεγχο των διαφόρων µονάδων του συστήµατος, έχετε πλήρη δικαιοδοσία πάνω στη διαδικασία ελέγχου. Κατασκευάζετε τα δικά σας δεδοµένα ελέγχου, σχεδιάζετε τις δικές σας περιπτώσεις ελέγχου και πραγµατοποιείτε τους ελέγχους εσείς οι ίδιοι. Όταν πάλι ολοκληρώνετε τα συστατικά ενός λογισµικού, µερικές φορές δουλεύετε µόνοι σας, αλλά συχνά συνεργάζεστε µε ένα µικρό τµήµα της οµάδας ελέγχου ή της οµάδας υλοποίησης. Εντούτοις, όταν ελέγχετε ένα σύστηµα, δουλεύετε µε ολόκληρη την ο- µάδα υλοποίησης, συντονίζοντας τις εργασίες που πραγµατοποιείτε, κατευθυνό- µενος ταυτόχρονα από τον υπεύθυνο της οµάδας ελέγχου. Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε τη διαδικασία ελέγχου του συστήµατος: το σκοπό της, τα βήµατα, τους συµµετέχοντες, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται. 9.1 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στόχος του ελέγχου µονάδων και του ελέγχου ολοκλήρωσης ήταν να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας υλοποιούσε σωστά το σχέδιο του λογισµικού αυτό σηµαίνει ότι οι προγραµµατιστές έγραψαν τον κώδικα για να υλοποιήσουν αυτό που οι σχεδιαστές είχαν σκοπό να πετύχουν. Στον έλεγχο συστήµατος έχουµε ένα δια-

7 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 79 φορετικό στόχο: να εξασφαλίσουµε ότι το σύστηµα κάνει αυτό που θέλει να κάνει ο πελάτης. Για να καταλάβουµε πως µπορούµε να επιτύχουµε αυτό το στόχο, πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε από πού προέρχονται τα σφάλµατα ενός συστή- µατος. Πηγές σφαλµάτων λογισµικού Ας θυµηθούµε ότι ένα σφάλµα λογισµικού προκαλεί αποτυχία µόνο όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχει ένα σφάλµα µέσα στον κώδικα του λογισµικού, αλλά εάν ο κώδικας δεν εκτελεστεί ποτέ, ή ο κώδικας δεν εκτελεστεί για αρκετό διάστηµα ή µε την κατάλληλη δια- µόρφωση συνθηκών για να προκαλέσει πρόβληµα, µπορεί το λογισµικό µας να µην αποτύχει ποτέ. Επειδή κατά τον έλεγχο δεν µπορεί να εφαρµοστεί κάθε πιθανή συνθήκη, διατηρούµε σαν σκοπό µας την ανακάλυψη των σφαλµάτων, ελπίζοντας ότι στη διαδικασία ελέγχου θα εξαλείψουµε όλα τα σφάλµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχίες κατά την πραγµατική χρήση του υλοποιηµένου συστήµατος. Τα σφάλµατα του λογισµικού µπορούν να εισαχθούν στις απαιτήσεις, στο σχέδιο ή στον κώδικα, ή στην τεκµηρίωση του λογισµικού, σε κάθε στιγµή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή της συντήρησης του λογισµικού. Στην Εικόνα 9.1 παρουσιάζονται οι πιθανές αιτίες των σφαλµάτων σε κάθε δραστηριότητα ανάπτυξης. Αν και θα θέλαµε να εντοπίζουµε και να διορθώνουµε τα σφάλµατα όσο το δυνατόν νωρίτερα, η διαδικασία ελέγχου του συστήµατος λαµβάνει υπόψη ότι µπορεί να υπάρχουν σφάλµατα ακόµα και µετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης. Σφάλµατα µπορούν να εισαχθούν στο σύστηµα ανά πάσα στιγµή είτε στην αρχή της υλοποίησης, είτε στη διάρκεια, είτε στο τέλος, είτε ακόµα και διορθώνοντας ένα σφάλµα που µόλις ανακαλύφθηκε. Για παράδειγµα, µπορούµε να καταλήξουµε σε ελαττωµατικό λογισµικό από σφάλµα στις απαιτήσεις του συστή- µατος. Είτε µία απαίτηση ήταν ασαφής εξαιτίας της αβεβαιότητας του πελάτη για τη συγκεκριµένη απαίτηση, είτε επειδή έγινε παρερµηνεία των αναγκών του πελάτη, το αποτέλεσµα τελικά είναι το ίδιο: καταλήγουµε σε ένα σύστηµα το οποίο δεν λειτουργεί µε τον τρόπο κατά τον οποίο ο πελάτης θα ήθελε να λειτουργεί. Σφάλµατα κακής επικοινωνίας του ίδιου τύπου µπορούν να προκύψουν και κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του συστήµατος. Μπορεί να παρερµηνεύσουµε µία απαίτηση και να καθορίσουµε µία λανθασµένη προδιαγραφή κατά τη σχεδίαση του συστήµατος. Μπορεί ακόµη να κατανοήσουµε την απαίτηση αλλά να εκφράσουµε την προδιαγραφή µε πολύ φτωχό τρόπο ώστε αυτοί που θα τη διαβάσουν και θα χρησιµοποιήσουν το προτεινόµενο σχέδιο στη συνέχεια να παρερµηνεύσουν το στόχο της προδιαγραφής. Με παρόµοιο τρόπο µπορεί να κάνουµε διάφορες υποθέσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος και τις σχέ- 89

8 80 Τεχνολογία λογισµικού σεις µεταξύ τους, οι οποίες όµως να µη γίνονται αντιληπτές κατά τον ίδιο τρόπο από τους υπόλοιπους αναγνώστες των προδιαγραφών του συστήµατος. Παρόµοια συµβάντα µπορούν να οδηγήσουν σε σχεδιαστικά σφάλµατα του συστήµατος. Οι παρερµηνείες είναι συνήθεις όταν το συνολικό σχέδιο του συστήµατος µεταφράζεται σε περιγραφές χαµηλότερου επιπέδου για ανάλυση των προδιαγραφών σχεδίου του προγράµµατος. Οι προγραµµατιστές (υλοποιητές του συστήµατος) συνήθως δεν συµµετέχουν στις αρχικές συνοµιλίες µε τους πελάτες, οι οποίες σχετίζονται µε τον καθορισµό των στόχων και των λειτουργιών του συστήµατος. Έχοντας την ευθύνη για ένα µόνο "δένδρο" και όχι για όλο το "δάσος", οι προγραµµατιστές δεν θα πρέπει να αναµένεται να εντοπίζουν σφάλµατα σχεδίου τα οποία έχουν εισαχθεί κατά τα πρώτα βήµατα του κύκλου υλοποίησης του λογισµικού. Για το λόγο αυτό, η επανεξέταση των απαιτήσεων και του σχεδίου είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού συστήµατος που θα υλοποιηθεί. Οι προγραµµατιστές και οι σχεδιαστές στην οµάδα υλοποίησης που έχει συσταθεί µπορεί να αποτύχουν και αυτοί να χρησιµοποιήσουν την κατάλληλη σύνταξη και σηµασιολογία για την καταγραφή της εργασίας τους. Ένας µεταγλωττιστής ή ένας συµβολοµεταφραστής µπορεί να εντοπίσει µερικά από αυτά τα σφάλµατα πριν να τρέξει ένα πρόγραµµα, αλλά δεν µπορούν να εντοπιστούν Εικόνα 9.1 Αιτίες σφαλµάτων κατά την υλοποίηση. 90

9 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 81 σφάλµατα όταν η µορφή µίας εντολής είναι σωστή αλλά δεν ταιριάζει µε τις προθέσεις του προγραµµατιστή ή του σχεδιαστή του συστήµατος. Όταν ξεκινήσει ο έλεγχος των συστατικών µερών του προγράµµατος, µπορεί να εισαχθούν σφάλµατα ακουσίως στην προσπάθεια διόρθωσης άλλων προβλη- µάτων. Αυτά τα σφάλµατα είναι συχνά πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, επειδή µπορεί να εµφανίζονται µόνο όταν χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες λειτουργίες, ή µόνο υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Αν αυτές οι λειτουργίες έχουν ήδη ελεγχθεί όταν ένα νέο σφάλµα εισαχθεί ακουσίως, το νέο σφάλµα µπορεί να µην εντοπιστεί για πολύ χρόνο και όταν εντοπιστεί να µην είναι πλέον σαφής η πηγή προέλευσης. Αυτή η κατάσταση είναι πιθανό να συµβεί όταν κάνουµε επαναχρησιµοποίηση κώδικα που γράφτηκε για άλλη εφαρµογή, και τον µετατρέψουµε για να ικανοποιήσει τις τρέχουσες ανάγκες µας. Οι λεπτές διαφορές στο σχέδιο του κώδικα µπορεί να µην είναι εµφανείς και οι αλλαγές µας µπορεί να προκαλέσουν περισσότερο ζηµιά παρά καλό. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι ελέγχετε τα συστατικά Α, Β και C. Επίσης ας υποθέσουµε ότι τα ελέγχετε ξεχωριστά. Όταν τα ελέγξετε και τα τρία µαζί, παρατηρείτε ότι το Α µεταβιβάζει λανθασµένα µία παράµετρο στο C. ιορθώνοντας το Α, εξασφαλίζετε ότι η µεταβίβαση της παραµέτρου γίνεται σωστά, αλλά πραγµατοποιείτε προσθήκες νέου κώδικα ο οποίος δίνει λανθασµένη τιµή σε ένα δείκτη. Επειδή µπορεί να µην επιστρέψετε πίσω και να κάνετε ξανά ξεχωριστό έλεγχο στο Α, µπορεί να µην εντοπίσετε το νέο σφάλµα για πολύ χρόνο και µέχρι να πραγµατοποιήσετε κάποιον έλεγχο, οπότε πλέον µπορεί να µην είναι σαφές ότι το Α δηµιουργεί το πρόβληµα. Με παρόµοιο τρόπο, η συντήρηση µπορεί να εισάγει νέα σφάλµατα. Οι βελτιώσεις του συστήµατος απαιτούν αλλαγές στις αρχικές απαιτήσεις σχεδίου, στην αρχιτεκτονική του συστήµατος, στο σχέδιο του προγράµµατος, και στην υλοποίηση, ώστε πολλοί τύποι σφαλµάτων µπορεί να εισαχθούν καθώς περιγράφεται, σχεδιάζεται, και υλοποιείται η βελτίωση. Επιπρόσθετα, το σύστηµα µπορεί να µη λειτουργεί σωστά επειδή οι χρήστες δεν κατανοούν πώς είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί. Εάν το εγχειρίδιο τεκµηρίωσης είναι ασαφές ή περιέχει λάθη, µπορεί να προκύψουν σφάλµατα κατά τη χρήση. Ανθρώπινοι παράγοντες, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και η διαφορετική αντίληψη και εξοικείωση του κάθε χρήστη, παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του συστήµατος και στην ερ- µηνεία των µηνυµάτων του και των απαιτούµενων δεδοµένων εισόδου. Χρήστες που δεν έχουν µεγάλη εξοικείωση µε το σύστηµα µπορεί να µη χρησιµοποιούν κατάλληλα τις λειτουργίες του συστήµατος ή να µην εκµεταλλεύονται όλα τα πλεονεκτήµατα που παρέχει το λογισµικό. Οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να είναι αρκετά εξονυχιστικές ώστε να ε- λέγξουν τις λειτουργίες του συστήµατος και να ικανοποιηθούν όλοι: οι χρήστες, 91

10 82 Τεχνολογία λογισµικού οι πελάτες, και οι υλοποιητές. Εάν οι έλεγχοι είναι ατελείς, τα σφάλµατα µπορεί να µην εντοπιστούν καθόλου. Όπως έχουµε δει, όσο γρηγορότερα εντοπίσουµε ένα σφάλµα τόσο το καλύτερο τα σφάλµατα που εντοπίζονται νωρίς διορθώνονται ευκολότερα και µε µικρότερο κόστος. Συνεπώς, ο πλήρης και έγκαιρος έλεγχος µπορεί να βοηθήσει όχι µόνο στον γρήγορο εντοπισµό των λαθών, αλλά και στην αποµόνωση των αιτιών τους πολύ πιο εύκολα. Στην Εικόνα 9.1 παρουσιάζονται οι λόγοι εµφάνισης των σφαλµάτων και όχι οι ενδείξεις αναγνώρισης αυτών. Επειδή ο έλεγχος έχει σκοπό τον εντοπισµό όσο το δυνατόν περισσότερων σφαλµάτων, ασχολείται µε τις περιοχές εντοπισµού τους. Γνωρίζοντας τους τρόπους δηµιουργίας των σφαλµάτων έχουµε υπόψη που να ψάξουµε όταν ελέγχουµε ένα σύστηµα. ιαδικασία ελέγχου συστήµατος Υπάρχουν αρκετά βήµατα κατά τον έλεγχο ενός συστήµατος: 1. Έλεγχος λειτουργιών 2. Έλεγχος επίδοσης 3. Έλεγχος αποδοχής 4. Έλεγχος εγκατάστασης Τα βήµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.2. Κάθε βήµα έχει διαφορετική εστίαση, ενώ η επιτυχία ενός βήµατος εξαρτάται από το στόχο ή το σκοπό του. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε το σκοπό κάθε βήµατος της διαδικασίας ε- λέγχου του συστήµατος. Στόχοι διεργασιών. Αρχικά ελέγχουµε τις λειτουργίες που εκτελούνται από το σύστηµα. Ξεκινάµε µε ένα σύνολο συστατικών τα οποία είχαν ελεγχθεί ξεχω- Εικόνα 9.2 Τα βήµατα κατά τη διαδικασία ελέγχου. 92

11 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 83 ριστά και έπειτα όλα µαζί. Ένας έλεγχος λειτουργίας (function test) πραγµατοποιείται για να επαληθεύσει ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα εκτελεί τις λειτουργίες του όπως είναι καθορισµένες στις απαιτήσεις του συστήµατος. Για παράδειγ- µα, ο έλεγχος λειτουργίας ενός πακέτου τραπεζικού λογαριασµού επαληθεύει ότι αυτό ενηµερώνει σωστά το υπόλοιπο µετά από µία κατάθεση, δίνει τη δυνατότητα απόσυρσης των χρηµάτων, υπολογίζει το επιτόκιο, παρουσιάζει το υπόλοιπο του λογαριασµού και άλλες τραπεζικές λειτουργίες. Μόλις η οµάδα ελέγχου πειστεί ότι οι λειτουργίες δουλεύουν όπως είναι καθορισµένο να δουλεύουν, ο έλεγχος επίδοσης (performance test) συγκρίνει τα ολοκληρωµένα συστατικά µε τις µη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος. Αυτές οι απαιτήσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η ασφάλεια, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η αξιοπιστία, περιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται οι λειτουργίες του συστήµατος. Για παράδειγµα, ο έλεγχος επίδοσης ενός πακέτου τραπεζικού λογαριασµού εκτιµά την ταχύτητα µε την οποία γίνονται οι υπολογισµοί, την ακρίβεια των υπολογισµών, τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται και τον χρόνο απόκρισης του συστήµατος στα ερωτήµατα του χρήστη. Σε αυτό το σηµείο, το σύστηµα λειτουργεί µε τον τρόπο κατά τον οποίο είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί. Εποµένως, καλούµε αυτό το σύστηµα επαληθευµένο σύστηµα (verified system) Το σύστηµα αυτό εκφράζει την ερµηνεία των προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων από το σχεδιαστή. Έπειτα συγκρίνουµε το σύστηµα µε τις προσδοκίες του πελάτη εξετάζοντας τα έγγραφα καθορισµού απαιτήσεων. Εάν είµαστε ικανοποιηµένοι µε το σύστηµα που κατασκευάσαµε θεωρώντας ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τότε έχουµε ένα επικυρωµένο σύστηµα (validated system) αυτό σηµαίνει ότι έχουµε επαληθεύσει ότι το σύστηµα ικανοποιεί τις προκαθορισµένες απαιτήσεις. Μέχρι τώρα όλοι οι έλεγχοι έχουν εκτελεστεί από τους κατασκευαστές του συστήµατος και βασίζονται στην κατανόηση που έχουν οι κατασκευαστές σχετικά µε το σύστηµα και τους στόχους του. Επιπλέον, το σύστηµα ελέγχεται και από τους πελάτες, ώστε να βεβαιωθούµε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις α- παιτήσεις τους, οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικές από την άποψη που έχουν σχηµατίσει για αυτές οι κατασκευαστές του συστήµατος. Ο έλεγχος αυτός, που καλείται έλεγχος αποδοχής (acceptance test), διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι το σύστηµα που ζήτησαν είναι το σύστηµα που τελικά κατασκευάστηκε. Ο έλεγχος αποδοχής µερικές φορές εκτελείται στην πραγµατική πλατφόρµα λειτουργίας, όµως τις περισσότερες φορές εκτελείται σε πλατφόρµες λειτουργίας διαφορετικές από την πραγµατική. Για το λόγο αυτό µπορούµε να εκτελέσουµε ένα τελικό έ- λεγχο εγκατάστασης (installation test) ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν τις λειτουργίες του συστήµατος και να καταγράψουν επιπρόσθετα προβλήµατα που θα εµφανιστούν (τα οποία προέρχονται από το πραγ- 93

12 84 Τεχνολογία λογισµικού µατικό περιβάλλον λειτουργίας). Για παράδειγµα, ένα σύστηµα για χρήση πάνω σε πλοίο µπορεί να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να ελεγχθεί στον τόπο κατασκευής του µε συνθήκες διαµορφωµένες σαν συνθήκες πλοίου, οι οποίες βεβαίως δεν είναι οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, απλά µία προσοµοίωση. Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στο χώρο του κατασκευαστή, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ένα επιπλέον σύνολο ελέγχων εγκατάστασης µε το σύστηµα πάνω στο πραγµατικό πλοίο (για το οποίο κατασκευάστηκε το σύστηµα). Πλάνο κατασκευής ή ολοκλήρωσης. Στην ιδανική περίπτωση, µετά τον έλεγχο του προγράµµατος, µπορούµε να δούµε τη συλλογή των συστατικών µερών σαν µία ολότητα. Έπειτα, κατά τη διάρκεια των πρώτων βηµάτων ελέγχου του συστήµατος, η ολοκληρωµένη αυτή συλλογή αξιολογείται από ποικίλες διαφορετικές όψεις όπως περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Ωστόσο, τα µεγάλα συστήµατα µερικές φορές είναι δύσχρηστα όταν ελέγχονται ως µία τεράστια συλλογή συστατικών µερών. Στην πράξη τέτοια συστήµατα είναι πολλές φορές υποψήφια για ανάπτυξη σε πολλαπλές φάσεις, απλά επειδή είναι πολύ πιο εύκολο να κατασκευαστούν και να ελεγχθούν ανά µικρότερα λειτουργικά τµήµατα. Συνεπώς µπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση του ελέγχου του συστήµατος σε πολλαπλές φάσεις. Στο Κεφάλαιο 1 * δείξαµε ότι µπορούµε να αντιληφθούµε ένα σύστηµα ως ένα σύνολο από φωλιασµένα επίπεδα ή υποσυστήµατα. Κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση τουλάχιστον των λειτουργιών των υποσυστηµάτων που περιέχει. Παρόµοια, µπορούµε να χωρίσουµε το σύστηµα για έ- λεγχο σε µία ακολουθία φωλιασµένων υποσυστηµάτων και να εκτελέσουµε τον έλεγχο συστήµατος σε ένα υποσύστηµα κάθε φορά. Ο ορισµός του κάθε υποσυστήµατος βασίζεται σε προκαθορισµένα κριτήρια. Συνήθως, η βάση του διαχωρισµού είναι η λειτουργικότητα του κάθε υποσυστήµατος. Για παράδειγµα, είδαµε στο Κεφάλαιο 8 ότι η Microsoft διαχωρίζει ένα προϊόν σε τρία υποσυστήµατα µε βάση τις πιο κρίσιµες λειτουργίες, τις επιθυµητές λειτουργίες και τις λιγότερο απαραίτητες λειτουργίες. Παρόµοια ένα σύστηµα τηλεπικοινωνιών το οποίο δροµολογεί κλήσεις µπορεί να χωριστεί σε υποσυστήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο τρόπο: 1. ροµολόγηση κλήσεων µέσα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο 2. ροµολόγηση κλήσεων µέσα σε ένα κωδικό περιοχής 3. ροµολόγηση κλήσεων µέσα σε ένα νοµό, ζώνη ή περιοχή 4. ροµολόγηση κλήσεων µέσα σε µία χώρα 5. ροµολόγηση κλήσεων στο εξωτερικό * 1 ος Τόµος 94

13 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 85 Το καθένα από τα µεγαλύτερα υποσυστήµατα περιέχει όλα τα προγενέστερά του υποσυστήµατα. Ξεκινάµε τον έλεγχο του συστήµατός µας ελέγχοντας τις λειτουργίες του πρώτου συστήµατος. Όταν όλες οι λειτουργίες του υποσυστήµατος δροµολόγησης κλήσεων µέσα στο τηλεφωνικό κέντρο ελεγχθούν επιτυχώς, προχωράµε στον έλεγχο του δευτέρου συστήµατος. Παρόµοια, ελέγχουµε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο σύστηµα. Το αποτέλεσµα είναι ένας επιτυχηµένος έλεγχος του συνολικού συστήµατος, όµως αυτός ο έλεγχος σε επίπεδα καθιστά τις διαδικασίες εντοπισµού και διόρθωσης σφαλµάτων πολύ πιο εύκολες και α- πλές σε σχέση µε την περίπτωση που γινόταν εστίαση και έλεγχος κατευθείαν στο µεγαλύτερο σύστηµα. Για παράδειγµα, ένα πρόβληµα που θα εµφανιζόταν κατά τον έλεγχο των λειτουργιών κλήσης σε ένα νοµό, ζώνη ή περιοχή είναι πιθανότερο να είναι αποτέλεσµα του κωδικού που εξυπηρετεί το νοµό αυτό παρά πρόβλη- µα του κωδικού περιοχής ή της κλήσης εντός του τηλεφωνικού κέντρου. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να περιορίσουµε την αναζήτηση για την αιτία του σφάλµατος στον κωδικό του υποσυστήµατος 3 συν τους κωδικούς των υποσυστηµάτων 1 και 2 που επηρεάζονται από το υποσύστηµα 3. Εάν αυτό το πρόβληµα το ανακαλύπταµε όταν όλα τα υποσυστήµατα είχαν ολοκληρωθεί, δεν θα µπορούσαµε εύκολα να εντοπίσουµε την πιθανή πηγή του σφάλµατος αυτού. Ο αυξητικός έλεγχος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό. Η οµάδα ελέγχου θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα πλάνο κατασκευής (build plan) ή πλάνο ολοκλήρωσης (integration plan) για να καθορίσει τα υποσυστήµατα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να περιγράψει πώς, πού, πότε, και από ποιόν θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι αυτοί. Πολλά από τα θέµατα που συζητήσαµε στον έλεγχο ολοκλήρωσης πρέπει να αντιµετωπισθούν στο πλάνο κατασκευής, στα οποία συ- µπεριλαµβάνονται η σειρά ολοκλήρωσης και η ανάγκη για στελέχη ή προγράµ- µατα οδηγούς. Μερικές φορές ένα επίπεδο ή υποσύστηµα ενός πλάνου κατασκευής καλείται στοιβάδα (spin). Οι στοιβάδες αριθµούνται, µε το χαµηλότερο επίπεδο να καλείται µηδενική στοιβάδα (zero spin). Για µεγάλα συστήµατα η µηδενική στοιβάδα συχνά αποτελεί ένα ελάχιστο σύστηµα µερικές φορές µπορεί να είναι ακόµα και το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή που φιλοξενεί το σύστηµα. Για παράδειγµα, το πλάνο κατασκευής του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος µπορεί να περιέχει ένα χρονοδιάγραµµα παρόµοιο µε εκείνο του Πίνακα 9.1. Το πλάνο κατασκευής περιγράφει κάθε στοιβάδα µε έναν αριθµό, ένα λειτουργικό περιεχόµενο και ένα χρονοδιάγραµµα ελέγχου. Εάν ο έλεγχος της στοιβάδας n είναι επιτυχής και εµφανιστεί ένα πρόβληµα στη στοιβάδα n+1, τότε η πιο πιθανή πηγή του προβλήµατος σχετίζεται µε τη διαφορά µεταξύ των στοιβάδων n και n+1, δηλαδή µε τη λειτουργικότητα που προστίθεται από τη µία στοιβάδα µέχρι να φτάσουµε στην επόµενη. Εάν η διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών στοιβάδων 95

14 86 Τεχνολογία λογισµικού είναι µικρή, τότε έχουµε σχετικά λίγα µέρη να κοιτάξουµε για τον εντοπισµό της αιτίας του σφάλµατος, συνεπώς γίνεται εύκολος και γρήγορος εντοπισµός. Ο αριθµός των στοιβάδων και ο ορισµός τους εξαρτώνται κυρίως από τους πόρους που διαθέτουµε εµείς καθώς και τους πόρους που διαθέτει ο πελάτης µας. Αυτοί οι πόροι περιλαµβάνουν όχι µόνο το υλικό και το λογισµικό αλλά το διαθέσιµο χρόνο καθώς και το διαθέσιµο προσωπικό. Ένα ελάχιστο σύστηµα τοποθετείται στην πιο αρχική στοιβάδα, και οι επόµενες στοιβάδες ορίζονται προσθέτοντας τις επόµενες πιο σηµαντικές ή κρίσιµες λειτουργίες όσο το δυνατόν νωρίτερα και φυσικά εφόσον είναι εφικτό. Για παράδειγµα, ας εξετάσουµε το δίκτυο υπολογιστών σε µορφή αστέρα που φαίνεται στην Εικόνα 9.3. Το κέντρο του α- στέρα είναι ένας υπολογιστής ο οποίος λαµβάνει µηνύµατα από πολλούς µικρότερους υπολογιστές, καθένας από τους οποίους συλλαµβάνει δεδοµένα από αισθητήρες και τα µεταδίδει στο κατάλληλο σύστηµα για περαιτέρω επεξεργασία. Συνεπώς οι κύριες λειτουργίες του κεντρικού υπολογιστή είναι να µεταφράζει και να κατανοεί τα µηνύµατα που στέλνονται από τους υπόλοιπους υπολογιστές. Ε- πειδή αυτές οι λειτουργίες είναι κρίσιµες για το συνολικό σύστηµα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε µία από τις αρχικές στοιβάδες. Πράγµατι, µπορούµε να ορίσουµε τις στοιβάδες σύµφωνα µε το επόµενο τρόπο: ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 Το πλάνο κατασκευής για το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα Στοιβάδα Λειτουργίες Εκκίνηση Ελέγχου Τερµατισµός Ελέγχου 0 Τηλεφωνικό Κέντρο 1 Σεπτεµβρίου 15 Σεπτεµβρίου 1 Κωδικός Περιοχής 30 Σεπτεµβρίου 15 Οκτωβρίου 2 Νοµός/ζώνη/περιοχή 25 Οκτωβρίου 5 Νοεµβρίου 3 Χώρα 10 Νοεµβρίου 20 Νοεµβρίου 4 ιεθνείς κλήσεις 1 εκεµβρίου 15 εκεµβρίου Εικόνα 9.3 Παράδειγµα δικτύου σε µορφή αστέρα. 96

15 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 87 Στοιβάδα 0: έλεγξε τις γενικές λειτουργίες του κεντρικού υπολογιστή Στοιβάδα 1: έλεγξε τις λειτουργίες µετάφρασης µηνυµάτων του κεντρικού υπολογιστή Στοιβάδα 2: έλεγξε τις λειτουργίες κατανόησης µηνυµάτων του κεντρικού υπολογιστή Στοιβάδα 3: έλεγξε κάθε περιφερειακό ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κατάσταση αυτόνοµης λειτουργίας Στοιβάδα 4: έλεγξε τις λειτουργίες µεταβίβασης µηνυµάτων κάθε περιφερειακού υπολογιστή Στοιβάδα 5: έλεγξε τις λειτουργίες λήψης µηνυµάτων του κεντρικού υπολογιστή και τα λοιπά. Οι ορισµοί των στοιβάδων εξαρτώνται επίσης από την ικανότητα των συστατικών µερών του συστήµατος να λειτουργούν µε αυτόνοµο τρόπο. Μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να προσοµοιωθεί ένα κοµµάτι του συστήµατος το οποίο λείπει από το να συµπεριληφθεί µέσα σε µία στοιβάδα, επειδή οι εξαρτήσεις ανά- µεσα στα διάφορα συστατικά µερικές φορές απαιτούν τόσο κώδικα προσοµοίωσης όσος είναι και ο πραγµατικός κώδικας. Θυµηθείτε ότι στόχος µας είναι να ε- λέγξουµε το σύστηµα. Ο χρόνος και η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί προκειµένου να κατασκευαστούν και να χρησιµοποιηθούν εργαλεία ελέγχου θα ήταν προτιµότερο να δαπανηθούν για τον έλεγχο του πραγµατικού συστήµατος. Αυτή η ανάγκη εξισορρόπησης είναι παρόµοια µε εκείνη που εµπλέκεται στην ε- πιλογή µίας φιλοσοφίας ελέγχου κατά τη διάρκεια του ελέγχου µονάδας και ολοκλήρωσης: Η υλοποίηση πολλών στελεχών και οδηγών µπορεί να απαιτεί τόσο χρόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου του προγράµµατος όσος θα απαιτούταν για τον έλεγχο των πραγµατικών συστατικών στοιχείων των οποίων επιχειρείται η προσοµοίωση. ιαχείριση σχηµατισµών Συχνά ελέγχουµε ένα σύστηµα σε στάδια ή κοµµάτια, βασιζόµενοι σε στοιβάδες (όπως προηγουµένως) ή σε υποσυστήµατα, λειτουργίες, ή άλλου τύπου διασπάσεις που κάνουν τον χειρισµό του έλεγχου πιο εύκολο (εξετάζουµε αυτές τις στρατηγικές ελέγχου σε επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου). Εντούτοις, για τον έλεγχο του συστήµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολλαπλές διαφορετικές διαµορφώσεις του συστήµατος οι οποίες υλοποιούνται σταδιακά. Ο σχηµατισµός συστήµατος (system configuration) είναι µία συλλογή των συστατικών του συστήµατος τα οποία παραδίδονται σε ένα συγκεκριµένο πελάτη. Για παράδειγµα, ένα πακέτο µαθηµατικών υπολογισµών µπορεί να πωληθεί µε ένα συγκε- 97

16 88 Τεχνολογία λογισµικού κριµένο σχηµατισµό για µηχανές που βασίζονται στο UNIX, µε έναν άλλο σχη- µατισµό για µηχανές που τρέχουν Windows, και ακόµα µε άλλο σχηµατισµό για συστήµατα µε Solaris. Για τους σχηµατισµούς αυτούς µπορεί να γίνει περαιτέρω διαχωρισµός µε βάση το εκάστοτε τσιπ το οποίο περιλαµβάνει ένα σύστηµα ή µε βάση συγκεκριµένες συσκευές. Συνήθως αναπτύσσουµε έναν πυρήνα λογισµικού που τρέχει στο κάθε διαφορετικό σύστηµα και χρησιµοποιούµε τις αρχές που περιγράφονται στα Κεφάλαια 5, 6 και 7 * για να αποµονώσουµε τις διαφορές ανάµεσα στους διαφορετικούς σχηµατισµούς σε ένα µικρό αριθµό ανεξαρτήτων συστατικών. Για παράδειγµα, οι λειτουργίες του πυρήνα µπορεί να περιλαµβάνονται στα συστατικά Α, Β και C Τότε ο σχηµατισµός 1 θα περιλαµβάνει τα συστατικά Α, Β, C και D ενώ ο σχηµατισµός 2 θα περιλαµβάνει τα συστατικά A, B, C και E. Η υλοποίηση και ο έλεγχος αυτών των διαφορετικών σχηµατισµών απαιτεί τη διαχείριση σχηµατισµών (configuration management), τον έλεγχο των διαφορών µεταξύ των συστηµάτων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των σφαλµάτων. Είχαµε δει σε προηγούµενα κεφάλαια τον τρόπο µε τον οποίο η ο- µάδα διαχείρισης σχηµατισµών εξασφαλίζει ότι ενδεχόµενες αλλαγές στις απαιτήσεις, στο σχέδιο, ή στον κώδικα αντανακλώνται σωστά στα έγγραφα τεκµηρίωσης και σε άλλα συστατικά που επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η διαχείριση σχηµατισµών είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία, η οποία συντονίζει τις προσπάθειες ανάµεσα στους ελεγκτές και τους κατασκευαστές. Εκδοχές και εκδόσεις. Μία διαµόρφωση για ένα συγκεκριµένο σύστηµα µερικές φορές καλείται εκδοχή (version). Συνεπώς η αρχική διανοµή ενός πακέτου λογισµικού µπορεί να αποτελείται από διαφορετικές τέτοιες εκδοχές, µία για κάθε πλατφόρµα ή συσκευή στην οποία θα χρησιµοποιηθεί το λογισµικό αυτό. Για παράδειγµα, µπορεί να κατασκευαστεί λογισµικό αεροσκαφών έτσι ώστε η εκδοχή 1 να τρέχει σε αεροσκάφη του Ναυτικού, η εκδοχή 2 να τρέχει σε αεροσκάφη της πολεµικής αεροπορίας και η εκδοχή 3 να τρέχει σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Καθώς το λογισµικό ελέγχεται και δοκιµάζεται, εντοπίζονται σφάλµατα τα οποία πρέπει να διορθωθούν ή να γίνουν µικρές βελτιώσεις στην αρχική λειτουργικότητα του λογισµικού αυτού. Μία νέα έκδοση (release) του λογισµικού είναι ένα βελτιωµένο σύστηµα το οποίο έχει σκοπό να αντικαταστήσει το παλιό. Συχνά τα συστήµατα λογισµικού περιγράφονται µε την ονοµασία εκδοχή n, έκδοση m ή ως εκδοχή n.m, όπου ο αριθµός αντανακλά τη θέση του συστήµατος ανάµεσα στα προηγούµενα συστήµατα καθώς το σύστηµα αυτό αναπτύσσεται και ωριµάζει. Η * 1 ος Τόµος 98

17 Κεφάλαιο 9: Έλεγχος του συστήµατος 89 εκδοχή n συχνά έχει σκοπό να αντικαταστήσει την εκδοχή n 1 και η έκδοση m αντικαθιστά την έκδοση m 1. (Η λέξη "εκδοχή" µπορεί να έχει δύο διαφορετικές έννοιες: µία ως εκδοχή για κάθε τύπο πλατφόρµας ή λειτουργικού συστήµατος, ή ως αλυσίδα προϊόντων που αναπτύσσονται σε φάσεις. Η ορολογία αυτή γίνεται συνήθως κατανοητή από τα συµφραζόµενα µε τα οποία χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, ένας κατασκευαστής µπορεί να παρέχει την εκδοχή 3 του προϊόντος του για πλατφόρµες UNIX και την εκδοχή 4 για πλατφόρµες Windows, καθεµιά από τις οποίες προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες.) Η οµάδα διαχείρισης σχηµατισµών είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι κάθε εκδοχή ή έκδοση είναι σωστή και σταθερή πριν δοθεί στους πελάτες για χρήση, καθώς επίσης να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές έγιναν γρήγορα και µε ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένας πολύ κρίσιµος παράγοντας, επειδή θα θέλαµε να αποφύγουµε τη γέννηση νέων σφαλµάτων κατά τη διάρκεια διόρθωσης των παλαιοτέρων. Παροµοίως, η ταχύτητα είναι σηµαντική επειδή οι διαδικασίες εντοπισµού και διόρθωσης σφαλµάτων εξελίσσονται παράλληλα µε τη διαδικασία εντοπισµού επιπρόσθετων σφαλµάτων από την οµάδα ανάπτυξης του λογισµικού. Συνεπώς, ε- κείνοι οι οποίοι προσπαθούν να διορθώσουν τα σφάλµατα του συστήµατος θα πρέπει να δουλέψουν µε τα συστατικά και τα έγγραφα τεκµηρίωσης του λογισµικού τα οποία αντανακλούν την τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκδοχών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές διαδικασίες όταν εφαρµόζουµε υλοποίηση σε φάσεις. Όπως σηµειώσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια, ένα σύστηµα παραγωγής (production system) είναι µία εκδοχή που έχει ελεγχθεί και εκτελεί µόνο ένα υποσύνολο των απαιτήσεων του πελάτη. Η επόµενη εκδοχή, µε περισσότερα στοιχεία αναπτύσσεται καθώς οι χρήστες χρησιµοποιούν το σύστηµα παραγωγής. Αυτό το σύστηµα ανάπτυξης (development system) κατασκευάζεται και ελέγχεται όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί, το σύστηµα ανάπτυξης αντικαθιστά το παλιό σύστηµα παραγωγής ώστε να γίνει πλέον το νέο σύστηµα παραγωγής. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι µία εγκατάσταση ισχύος αυτοµατοποιεί τις λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στο χώρο ελέγχου. Οι χειριστές της εγκατάστασης ισχύος έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν τα πάντα χειρωνακτικά και νιώθουν άβολα αν πρόκειται να δουλέψουν µε τον υπολογιστή. Εποµένως, αποφασίζουµε να κατασκευάσουµε ένα σύστηµα σε φάσεις. Η πρώτη φάση είναι σχεδόν όµοια µε το χειροκίνητο σύστηµα που γνωρίζει το προσωπικό, αλλά επιτρέπει στους χειριστές της εγκατάστασης ισχύος να δηµιουργούν αυτόµατα αναφορές για την απόδοση του συστήµατος. Στη δεύτερη φάση προστίθενται αρκετές νέες λειτουργίες αυτοµατισµού στις λειτουργίες της πρώτης φάσης, αλλά οι µισές από τις λειτουργίες του χώρου ελέγχου συνεχίζουν να γίνονται µε χειροκίνητο τρόπο. Κατά τις επόµενες φάσεις συνεχίζεται η αυτοµατοποίηση και άλλων επιλεγµένων 99

18

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss 4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα α 11χ 1 + α 12χ 2 +... + α 1νχ ν = β 1 α 21χ 1 + α 22χ2 +... + α 2νχ ν = β 2... α ν1χ 1 + α ν2χ 2 +... + α ννχ ν = β ν Το οποίο µπορεί να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)

Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών Ι (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor) Τεχνική Δημιουργίας Παιχνιδιών Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα Κεφάλαιο 7 Έλεγχος Υποθέσεων 1 Ένα παράδειγµα Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η από απόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη ΕΠΑΦΟΣ Συστήµατα Πληροφορικής Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 48 & Κανακίδη 1, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ. 210-6990401 Fax 210-6990441 www.epafos.gr e-mail: support@epafos.gr δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης

Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Προδιαγραφές Απαιτήσεων Γιάννης Σμαραγδάκης Τα κυριότερα παραδοτέα/προϊόντα μιας διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Άρθρωση του προβλήματος, κατανόηση (προδιαγραφές απαιτήσεων) α ) Ποιο πρόβλημα λύνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα