ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD"

Transcript

1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο του παγκόσµιου διαδικτύου. Αν και υπάρχουν πολλές εφαρµογές οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη κατασκευή τέτοιων σελίδων, εν τούτοις σε απλές σχετικά περιπτώσεις η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από προγράµµατα γενικής χρήσεως όπως είναι το Microsoft Word και το Microsoft Powerpoint. Μιλώντας γενικά, η κατασκευή της ιστοσελίδας µε τον παραπάνω τρόπο µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια: (α) εισαγωγή του κειµένου της σελίδας καθώς και όλων των χαρακτηριστικών που το συνοδεύουν (π.χ. πίνακες και λίστες, εικόνες και σχήµατα), (β) δηµιουργία των υπερσυνδέσµων και (γ) αποθήκευση του εγγράφου ως ιστοσελίδα. Στην περιγραφή που ακολουθεί θα παρουσιαστεί συνοπτικά ο τρόπος δηµιουργίας µιας ιστοσελίδας µέσα από το Microsoft Word. Στο πρώτο βήµα της διαδικασίας ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει το κείµενο της σελίδας. Εναλλακτικά µπορεί να το µεταφέρει από κάποιο άλλο αρχείο στο τρέχον έγγραφο, ενώ ακόµη µπορεί να το αντιγράψει από κάποια σελίδα του διαδικτύου και να το µεταφέρει στο έγγραφό του µε µια διαδικασία Copy Paste. Εάν το κείµενο της ιστοσελίδας περιέχει πίνακες αυτοί θα µεταφερθούν επίσης στο νέο έγγραφο αν και στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτοί οι πίνακες απατούν περαιτέρω επεξεργασία, ενώ για την περίπτωση των εικόνων αυτές συνήθως δεν µεταφέρονται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τις αποθηκεύσουµε στον υπολογιστή µας από εκεί να τις εισάγουµε στο κείµενο. Προκειµένου να αποθηκεύσουµε την εικόνα της ιστοσελίδας θα πρέπει να µεταφέρουµε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα, να πατήσουµε το δεξί πλήκτρο και να χρησιµοποιήσουµε την επιλογή Save Picture As.Εναλλακτικά µπορούµε να πατήσουµε µε το ποντίκι πάνω στο κουµπί µε τη δισκέτα που βρίσκεται µαζί µε κάποια άλλα κουµπιά στο πάνω αριστερό µέρος της εικόνας. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 1: Αποθήκευση εικόνας από ιστοσελίδα του διαδικτύου στο σκληρό δίσκο

2 2 εξιότητες Επικοινωνίας Εάν ακολουθήσουµε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω µεθόδους θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µας το επόµενο πλαίσιο διαλόγου από το οποίο θα ορίσουµε το όνοµα, τη διαδροµή και τον τύπο του αρχείου της εικόνας που θέλουµε να αποθηκεύσουµε. Σχήµα 2: Καθορισµός των ιδιοτήτων της εικόνας προς αποθήκευση Έχοντας αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή µας την εικόνα που µας ενδιαφέρει µπορούµε στη συνέχεια να την εισάγουµε στο έγγραφο που δηµιουργούµε. Για το λόγο αυτό µεταφέρουµε το δροµέα στο σηµείο στο οποίο θέλουµε να τοποθετήσουµε την εικόνα και στη συνέχεια µεταβαίνουµε στην οµάδα Εισαγωγή του κεντρικού µενού επιλογών του Word και από εκεί πηγαίνουµε στις επιλογές Εικόνα Από αρχείο.. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 3: Εισαγωγή εικόνας από αρχείο στο Microsoft Word

3 ηµιουργία Ιστοσελίδας στο Microsoft Word 3 Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας είναι η εµφάνιση του πλαισίου διαλόγου του επόµενου σχήµατος που εµφανίζει τα αρχεία εικόνας του καταλόγου που µας ενδιαφέρει. Εάν λοιπόν επιλέξουµε την εικόνα που θέλουµε και στη συνέχεια πατήσουµε το κουµπί Εισαγωγή θα λάβει χώρα η προσθήκη της εικόνας στο νέο έγγραφο και στην επιθυµητή σε κάθε περίπτωση θέση. Σχήµα 4: Επιλογή του αρχείου εικόνας που θα εισάγουµε στο τρέχον έγγραφο Μετά την περιγραφή του τρόπου εισαγωγής εικόνων σε ένα έγγραφο ας δούµε τώρα τον τρόπο εισαγωγής υπερσυνδέσµων. Ας σηµειωθεί πως το ίδιο το Microsoft Word διαθέτει µια ενσωµατωµένη δυνατότητα εισαγωγής υπερσυνδέσµων: εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει µία έγκυρη διεύθυνση URL π.χ. το Word καταλαβαίνει πως ο χρήστης θέλει να εισάγει υπερσύνδεσµο και τον δη- µιουργεί από µόνο του. Σε κάθε περίπτωση η δηµιουργία του υπερσυνδέσµου µπορεί εύκολα να πραγµατοποιηθεί από το χρήστη. Προκειµένου να κατανοήσουµε αυτή τη διαδικασία ας υποθέσουµε πως θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα υπερσύνδεσµο µε το κείµενο Τµήµα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που κάθε φορά που θα επιλέγεται από το χρήστη να µας µεταφέρει στο δικτυακό τρόπο του Τµήµατος. Για να το κάνουµε αυτό, γράφουµε τη φράση Τµήµα Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, την επιλέγουµε µε το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί εισαγωγής υπερσύνδεσης (εναλλακτικά µπορούµε να µεταφερθούµε στο κεντρικό µενού επιλογών του Word και από εκεί να ακολουθήσουµε τις επιλογές Εισαγωγή Υπερ-σύνδεση, ή ακόµη πιο απλά να χρησιµοποιήσουµε το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl-K).

4 4 εξιότητες Επικοινωνίας Σχήµα 5: Εισαγωγή υπερσυνδέσµου που παραπέµπει σε ιστοσελίδα δικτυακού τόπου Από το παραπάνω σχήµα διαπιστώνουµε πως ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει υπερσύνδεσµο προς κάποιο δικτυακό τρόπο αλλά υπάρχει ακόµη η δυνατότητα να δηµιουργήσει υπερσύνδεσµο προς κάποιο αρχείο του σκληρού δίσκου. Για να το κάνουµε αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το κουµπί Αναζήτηση για αρχείο που βρίσκεται στο δεξί µέρος του πλαισίου διαλόγου και από εκεί να επιλέξουµε το αρχείο προς το οποίο θα δείχνει ο υπερ-σύνδεσµος. Μετά τη δηµιουργία του υπερσυνδέσµου µε τον παραπάνω τρόπο, θα µπορούµε να ανοίγουµε το αρχείο που έχουµε δηµιουργήσει χρησιµοποιώντας τον υπερσύνδεσµο και µε τον ίδιο τρόπο που ανοίγουµε µία σελίδα του παγκόσµιου ιστού στο διαδίκτυο. Η δυνατότητα κατασκευής υπερσυνδέσµων προς αρχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη γιατί µας επιτρέπει να κατασκευάσουµε εύκολα και γρήγορα µενού επιλογών που να παραπέµπουν σε διάφορα αρχεία του συστήµατος. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα πως επιθυµούµε να κατασκευάσουµε µια εφαρµογή διαχείρισης των προσωπικών µας εργασιών. Για να το κάνουµε αυτό θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα κενό έγγραφο στο Microsoft Word, να γράψουµε σε αυτό τους τίτλους των εργασιών µας τον ένα κάτω από τον άλλο και στη συνέχεια να µετατρέψουµε τον κάθε τίτλο σε υπερσύνδεσµο που θα δείχνει προς το αντίστοιχο αρχείου του δίσκου. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να προσπελαύνουµε όλα τα αρχεία µας µέσα από ένα κεντρικό µενού επιλογών χωρίς να χρειάζεται να τα αναζητούµε κάθε φορά που τα χρειαζόµαστε. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό πως ο τύπος του αρχείου στο οποίο θα δείχνει ο υπερ-σύνδεσµος που δηµιουργούµε µπορεί να είναι οποιοσδήποτε και όχι µόνο έγγραφο του Word. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του προγράµ- µατος προεπισκόπησης των περιεχοµένων του αρχείου είναι καθήκον της εφαρµογής και όχι του χρήστη ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου µε το θέµα αυτό. Εάν για παράδειγµα το αρχείο στο οποίο δείχνει ο υπερ-σύνδεσµος είναι αρχείο PDF, η επιλογή του υπερσυνδέσµου θα εκκινήσει την εφαρµογή Adobe Acrobat Reader για την προεπισκόπηση του αρχείου, ενώ αν είναι συµπιεσµένο αρχείο τύπου ZIP θα ξεκινήσει την

5 ηµιουργία Ιστοσελίδας στο Microsoft Word 5 εφαρµογή διαχείρισης των αρχείων αυτού του τύπου που συνήθως είναι η εφαρµογή WinZip. Μιλώντας γενικά, σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα η εκκίνηση της εφαρµογής που έχει συσχετιστεί µε τον τύπο αρχείου του συστήµατος που προσπελαύνεται δια της χρήσεως του υπερσυνδέσµου. Ο τελευταίος τύπος υπερσυνδέσµου που θα µελετήσουµε σε αυτή την ενότητα είναι υπερσύνδεσµοι που περιέχουν την ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου προσώπου. Για να το κάνουµε αυτό θα πρέπει όπως και προηγουµένως να επιλέξουµε κάποιο κείµενο και στη συνέχεια να ανοίξουµε το πλαίσιο διαλόγου δηµιουργίας υπερσυνδέσµου όπου και θα γράψουµε την ηλεκτρονική διεύθυνση που µας ενδιαφέρει. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα πως επιθυµούµε να αναφερθούµε στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκπροσώπων του Τµήµατος. Για να το κάνουµε αυτό θα γράψουµε τη φράση Εκπρόσωποι Φοιτητών του Τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, θα την επιλέξουµε µε το ποντίκι και θα ανοίξουµε το προαναφερό- µενο πλαίσιο διαλόγου. Από εκεί, θα διαλέξουµε την τελευταία επιλογή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πλαισίου που φέρει το όνοµα ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου και στο οµώνυµο πλαίσιο κειµένου θα πληκτρολογήσουµε τη διεύθυνση των εκπροσώπων που είναι η Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται στην επόµενη εικόνα. Σχήµα 6: Εισαγωγή υπερσυνδέσµου που παραπέµπει σε διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Από το παραπάνω πλαίσιο διαλόγου διαπιστώνουµε πως εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη µπορούµε να καθορίσουµε και το θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος. Εάν το µόνο που θέλουµε είναι απλά να καθορίσουµε κάποια διεύθυνση η οποία να φαίνεται µέσα στο κείµενο, µπορούµε απλά να την πληκτρολογήσουµε. Στην περίπτωση αυτή το Microsoft Word θα αναγνωρίσει το κείµενο που γράψαµε ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και θα την δηµιουργήσει από µόνο του. Παρατηρούµε πως και στις δύο περιπτώσεις η εφαρµογή έχει προσθέσει µπροστά από τη διεύθυνση που έχουµε καθορίσει, το πρόθεµα «mailto:». Αυτό το πρόθεµα γνωστο-

6 6 εξιότητες Επικοινωνίας ποιεί στα Microsoft Windows πως ο τρέχων υπερσύνδεσµος δεν αναφέρεται σε κάποια διεύθυνση URL αλλά σε κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και εποµένως όταν χρησιµοποιηθεί από το χρήστη δεν θα ανοίξει τον προεπιλεγµένο Web Browser αλλά το προεπιλεγµένο πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως είναι για παράδειγµα το Microsoft Outlook προκειµένου να αποστείλουµε κάποιο µήνυµα προς το πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση που πληκτρολογήσαµε. Παρατηρούµε πως στο πλαίσιο διαλόγου του νέου µηνύµατος η ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη καθώς και το θέµα του µηνύµατος εφόσον έχει καθοριστεί έχουν συµπληρωθεί αυτόµατα από την εφαρµογή. Σχήµα 7: Αποστολή µηνύµατος προς το πρόσωπο η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου υποδεικνύεται από τον υπερσύνδεσµο Στο τελευταίο βήµα της διαδικασίας θα πρέπει να αποθηκεύσουµε το έγγραφο που δηµιουργήσαµε ως αρχείου τύπου ιστοσελίδας. Για να το κάνουµε αυτό µεταφερόµαστε στην επιλογή Αρχείο Αποθήκευση ως ιστοσελίδας του Microsoft Word και ορίζουµε απλά το όνοµα του αρχείου. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα.

7 ηµιουργία Ιστοσελίδας στο Microsoft Word 7 Σχήµα 8: Αποθήκευση του τρέχοντος εγγράφου ως ιστοσελίδα Στο παραπάνω σχήµα το όνοµα του αρχείου είναι webpages.htm ενώ εάν επιθυµούµε να καθορίσουµε κάποιο τίτλο για την ιστοσελίδα, αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί Αλλαγή Τίτλου και πληκτρολογώντας τον τίτλο της ιστοσελίδας στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται. Εναλλακτικά αυτός ο τίτλος µαζί µε άλλες ιδιότητες του εγγράφου µπορεί να καθοριστεί από το πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται όταν επιλέξουµε τη διαδροµή Αρχείο Ιδιότητες µέσα από το Microsoft Word.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα