MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transcript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο εγκατάστασης Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση και επισκευή των αντιστροφέων πρέπει να είναι: Eκπαιδευμένο και να έχει εμπειρία σε κανονισμούς γενικής ασφάλειας για εργασία σε ηλεκτρικό εξοπλισμό Eξοικειωμένο με τις τοπικές απαιτήσεις, τους κανόνες και κανονισμούς για την τοποθέτηση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πληροφορίες ασφαλείας, σημαντικές για την ανθρώπινη ασφάλεια. Οι προειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ενδείξεις προσοχής με σύμβολο χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ήπιο ή μέτριο τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ενδείξεις προσοχής χωρίς σύμβολο χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού ή ιδιοκτησίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ένδειξη Σημείωσης χρησιμοποιείται για την υπόδειξη σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή. Γενική ασφάλεια ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν από την εγκατάσταση Ελέγξτε για τυχόν βλάβη στον αντιστροφέα και τη συσκευασία. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν εγκαταστήσετε τον αντιστροφέα. ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκατάσταση Για τη βέλτιστη ασφάλεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Να θυμάστε ότι ο αντιστροφέας έχει δύο πλευρές που φέρουν τάση: την είσοδο ΦΒ και το δίκτυο ΕΡ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποσύνδεση του αντιστροφέα: Πριν αρχίσετε να δουλεύετε με τον αντιστροφέα, απενεργοποιήστε το δίκτυο ΕΡ στο διακόπτη δικτύου και το ΦΒ χρησιμοποιώντας το διακόπτη φορτίου ΦΒ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να επανασυνδεθεί ακούσια. Χρησιμοποιήστε ένα όργανο δοκιμής τάσης για να διασφαλίσετε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί και δεν φέρει τάση. Ο αντιστροφέας μπορεί να φορτωθεί με πολύ υψηλές τάσεις σε επικίνδυνα επίπεδα ακόμη και όταν είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο και τις ηλιακές μονάδες. Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν συνεχίσετε, αφού τον έχετε αποσυνδέσει από το δίκτυο και τα ΦΒ πλαίσια. ΠΡΟΣΟΧΗ Συντήρηση και μετατροπή Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να επισκευάζει ή να τροποποιεί τον αντιστροφέα. Για να εξασφαλίσετε την ατομική σας προστασία, χρησιμοποιήστε μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά που διατίθενται από τον προμηθευτή. Εάν δεν χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά, η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές ΕΚ αναφορικά με την ηλεκτρική ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια των μηχανημάτων δεν είναι εγγυημένη. Η θερμοκρασία των στηλών και εξαρτημάτων ψύξης εντός του αντιστροφέα ενδέχεται να υπερβαίνει τους 70ºC. Να λάβετε υπόψη τον κίνδυνο εγκαύματος. L _27

3 Ασφάλεια και συμμόρφωση ΠΡΟΣΟΧΗ Παράμετροι ασφάλειας λειτουργίας Μην αλλάζετε ποτέ τις παραμέτρους του αντιστροφέα χωρίς την έγκριση της τοπικής εταιρείας παροχής ενέργειας και τις κατάλληλες οδηγίες από την Danfoss. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές των παραμέτρων ασφάλειας λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ατυχήματα σε άτομα ή τον αντιστροφέα. Επιπρόσθετα, θα οδηγήσουν σε ακύρωση όλων των πιστοποιητικών έγκρισης λειτουργίας, καθώς και των εγγυήσεων Danfoss. Η Danfoss δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοιους τραυματισμούς ή ατυχήματα. Κίνδυνοι συστημάτων ΦΒ Σε ένα ΦΒ σύστημα εμφανίζονται τάσεις ΣΡ μέχρι και 1000 V ακόμη και όταν το δίκτυο ΕΡ είναι αποσυνδεδεμένο. Τυχόν σφάλματα ή ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτρικό τόξο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εργάζεστε στον αντιστροφέα κατά την αποσύνδεση του ΣΡ και του ΕΡ. Η ένταση βραχυκυκλώματος των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη μέγιστη ένταση λειτουργίας και εξαρτάται από το επίπεδο της ηλιακής ακτινοβολίας. Διακόπτης φορτίου ΦΒ Ο διακόπτης ΦΒ (1) επιτρέπει την ασφαλή αποσύνδεση του ρεύματος ΣΡ Συμμόρφωση Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην περιοχή λήψεων στο Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. Σήμανση ΕΚ - Πιστοποιεί τη συμμόρφωση του εξοπλισμού προς τους κανονισμούς που ισχύουν σε συμφωνία με τις οδηγίες 2004/108/ΕΚ και 2006/95/ ΕΚ. Πίνακας 1.1 L _27

4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Βήματα εγκατάστασης Επισκόπηση αντιστροφέα 4 2 Εγκατάσταση Διαστάσεις και πρότυπα εγκατάστασης Τοποθέτηση του αντιστροφέα Αφαίρεση του αντιστροφέα Άνοιγμα και κλείσιμο του αντιστροφέα Σύνδεση δικτύου ΕΡ Παράλληλη διάταξη σειρών ΦΒ Σύνδεση ΦΒ Βοηθητική είσοδος/έξοδος Διαδικασία αυτοδοκιμής 15 3 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσεων Αρχική ρύθμιση Αντιμετώπιση προβλημάτων Κύρια λειτουργία 19 4 Τεχνικά δεδομένα Γενικά δεδομένα Κανόνες και πρότυπα Απαιτήσεις UTE στη Γαλλία Εγκατάσταση Απαιτήσεις καλωδίων Προδιαγραφές ροπής για εγκατάσταση Προδιαγραφές κυκλώματος δικτύου Προδιαγραφές βοηθητικών διεπαφών Συνδέσεις RS-485 και Ethernet 31 L _27 1

5 Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο εξηγεί την εγκατάσταση και ρύθμιση του ηλιακού αντιστροφέα TLX Series, για τον τεχνικό εγκατάστασης. Εικόνα 1.1 Ηλιακός αντιστροφέας Η σειρά αντιστροφέων TLX Series περιλαμβάνει τις εκδόσεις: TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ Κοινά χαρακτηριστικά Ισχύς Περίβλημα Σύνδεσμοι ΦΒ Διεπαφή χρήστη Γλώσσες TLX TLX+ TLX Pro TLX Pro+ 6 kva - 15 kva IP54 Σύνδεσμοι MC4 Οθόνη Διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας Διεπαφή Web DK, GB, DE, FR, ES, ITA, CZ, NL, GR Πίνακας 1.1 Κοινά χαρακτηριστικά 2 L _27

6 Εισαγωγή Ετικέτα προϊόντος TLX Series, στην ενότητα Γρήγορου Οδηγού Web Server. - Για ρύθμιση μέσω της οθόνης, ανατρέξτε στο 3 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσεων. 10. Ενεργοποιήστε το ΦΒ, μετακινώντας το διακόπτη φορτίου ΦΒ στη θέση "ON". 11. Επικυρώστε την εγκατάστασή συγκρίνοντας με το αποτέλεσμα αυτόματης ανίχνευσης στην οθόνη, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.7 Σύνδεση ΦΒ. 12. Ο αντιστροφέας είναι τώρα έτοιμος για λειτουργία. 1 1 Εικόνα 1.2 Ετικέτα προϊόντος Η ετικέτα προϊόντος στο πλάι του αντιστροφέα αναφέρει: Τύπος αντιστροφέα Σημαντικές προδιαγραφές Αριθμός σειράς, δείτε το (1), για τον προσδιορισμό από την Danfoss Βήματα εγκατάστασης 1. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή στο 1 Ασφάλεια και συμμόρφωση. 2. Εγκαταστήστε τον αντιστροφέα σύμφωνα με το 2.1 Διαστάσεις και πρότυπα εγκατάστασης και το 2.2 Τοποθέτηση του αντιστροφέα. 3. Ανοίξτε τον αντιστροφέα σύμφωνα με το 2.4 Άνοιγμα και κλείσιμο του αντιστροφέα. 4. Εγκαταστήστε το ΕΡ σύμφωνα με το 2.5 Σύνδεση δικτύου ΕΡ. 5. Εγκαταστήστε το ΦΒ. 6. Εγκαταστήστε τη Βοηθητική είσοδο σύμφωνα με το 2.8 Βοηθητική είσοδος/έξοδος. 7. Κλείστε τον αντιστροφέα σύμφωνα με το 2.4 Άνοιγμα και κλείσιμο του αντιστροφέα. 8. Ενεργοποιήστε το ΕΡ στο διακόπτη δικτύου ρεύματος. 9. Ρυθμίστε τη γλώσσα, την ώρα, την ημερομηνία, την εγκατεστημένη ισχύ ΦΒ, τη χώρα και το δίκτυο: - Για τη ρύθμιση μέσω της διεπαφής ιστού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη L _27 3

7 Εισαγωγή Επισκόπηση αντιστροφέα 1 Εικόνα 1.3 Επισκόπηση του αντιστροφέα Danfoss TLX Εξαρτήματα υπό τάση 1. Περιοχή σύνδεσης ΕΡ 2. Περιοχή σύνδεσης ΕΡ 3. Πίνακας ακροδεκτών για παράλληλη σύνδεση 4. Βοηθητική έξοδος: Ρελέ χωρίς δυναμικό PELV (Αγγίζεται με ασφάλεια) Άλλα 5. Βοηθητική διεπαφή: RS Βοηθητική διεπαφή: Θερμοκρασία, ακτινοβολία, μετρητής ενέργειας (S0) 7. Βοηθητική διεπαφή: Σύνδεση Ethernet 8. Διακόπτης φορτίου ΦΒ Οι εκδόσεις TLX Pro και TLX Pro+ μπορούν επίσης να διαμορφωθούν μέσω της διεπαφής ιστού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη Web Server. 4 L _27

8 Εγκατάσταση 2 Εγκατάσταση 2.1 Διαστάσεις και πρότυπα εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, για να διασφαλίσετε την ορθή εγκατάσταση του αντιστροφέα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν επιλέγετε το χώρο εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες είναι πάντα ορατές. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο 4 Τεχνικά δεδομένα. Εικόνα 2.4 Εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα 2 2 Εικόνα 2.5 Τοποθετήστε τον πάνω σε μη εύφλεκτη επιφάνεια Εικόνα 2.1 Αποφύγετε τη συνεχή ροή νερού Εικόνα 2.6 Τοποθετήστε όρθιο σε κάθετη επιφάνεια Εικόνα 2.2 Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία Εικόνα 2.7 Προφυλάξτε τον από σκόνη και αέρια αμμωνίας Εικόνα 2.3 Εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα L _27 5

9 Εγκατάσταση 2 Εικόνα 2.8 Αποστάσεις ασφαλείας Να τηρείτε αυτές τις διαστάσεις όταν εγκαθιστάτε έναν ή περισσότερους αντιστροφείς. Συνιστάται τοποθέτηση μίας σειράς. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σε περισσότερες σειρές. 6 L _27

10 2 2 Εγκατάσταση Εικόνα 2.9 Βάση τοίχου ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χρήση της πλακέτας τοίχου που συνοδεύει τον αντιστροφέα είναι υποχρεωτική. Χρησιμοποιήστε κοχλίες που μπορούν να αντέχουν ασφαλώς το βάρος του αντιστροφέα. Ο αντιστροφέας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος και είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμος από μπροστά, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τις εργασίες συντήρησης. L _27 7

11 Εγκατάσταση Τοποθέτηση του αντιστροφέα ΠΡΟΣΟΧΗ Για ασφαλή χειρισμό του αντιστροφέα, η μονάδα θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα, ή ένα κατάλληλο τρόλεϊ μεταφοράς. Θα πρέπει να φοράτε μπότες ασφαλείας. Σηκώστε τον αντιστροφέα προς τα πάνω (2) επάνω από την κορυφή της πλακέτας τοποθέτησης, μέχρι ο αντιστροφέας να γείρει προς τον τοίχο (3). Εικόνα 2.12 Τοποθετήστε τον αντιστροφέα στο βραχίονα τοποθέτησης Εικόνα 2.10 Τοποθέτηση του αντιστροφέα Σπρώξτε τον αντιστροφέα όπως υποδεικνύεται στο σχήμα και τοποθετήστε το επάνω μέρος του αντιστροφέα προς το βραχίονα τοποθέτησης. Χρησιμοποιήστε τους δύο οδηγούς (1) στην επάνω πλακέτα για να ελέγξετε οριζόντια τον αντιστροφέα. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του αντιστροφέα στο βραχίονα τοποθέτησης. Εικόνα 2.11 Ασφαλίστε τον αντιστροφέα Εικόνα 2.13 Σφίξτε τους κοχλίες 8 L _27

12 Εγκατάσταση Χαμηλώστε (4) τον αντιστροφέα και βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο της πλακέτας βάσης του αντιστροφέα βρίσκεται στο κατώτερο μέρος του βραχίονα τοποθέτησης (5). Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να απομακρύνετε το κάτω μέρος του αντιστροφέα από το βραχίονα τοποθέτησης. (6) Σφίξτε τις βίδες στις πλευρές της πλακέτας τοίχου, για να ασφαλίσετε τον αντιστροφέα Αφαίρεση του αντιστροφέα Χαλαρώστε τους κοχλίες κλειδώματος στις πλευρές του αντιστροφέα. Η αφαίρεση πραγματοποιείται με σειρά αντίστροφη από αυτή της τοποθέτησης. Με σταθερή λαβή στο κάτω άκρο του αντιστροφέα, ανασηκώστε τον αντιστροφέα περίπου 20 χλστ. κάθετα. Τραβήξτε ελαφρώς τον αντιστροφέα μακριά από τον τοίχο. Σπρώξτε προς τα επάνω υπό γωνία, μέχρι η πλακέτα τοίχου να απελευθερώσει τον αντιστροφέα. Ανασηκώστε τον αντιστροφέα μακριά από την πλακέτα τοίχου. 2.4 Άνοιγμα και κλείσιμο του αντιστροφέα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας ESD. Προτού χειριστείτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξάρτημα, πρέπει να αποφορτίσετε κάθε ηλεκτροστατικό φορτίο, αγγίζοντας το γειωμένο περίβλημα. Εικόνα 2.14 Ξεσφίξτε τους μπροστινούς κοχλίες Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι TX 30 για να ξεβιδώσετε τους δύο μπροστινούς κοχλίες. Στρέψτε το κατσαβίδι μέχρι να ανασηκωθούν οι κοχλίες. Οι κοχλίες είναι ασφαλισμένοι με ένα ελατήριο και δεν μπορούν να πέσουν. L _27 9

13 Εγκατάσταση 2 Εικόνα 2.15 Άνοιγμα του αντιστροφέα Εικόνα 2.16 Κλείσιμο του αντιστροφέα Σπρώξτε το μπροστινό κάλυμμα προς τα πάνω. Όταν αισθανθείτε ελαφριά αντίσταση, χτυπήστε ελαφρά το μπροστινό κάλυμμα στη βάση για να το ασφαλίσετε σε θέση κράτησης. Συνιστάται η χρήση της θέσης κράτησης αντί για την πλήρη αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος. Για να κλείσετε τον αντιστροφέα, κρατήστε το κάτω άκρο του μπροστινού καλύμματος με το ένα χέρι και χτυπήστε το ελαφριά από πάνω, μέχρι να πέσει στη θέση του. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα στη θέση του και βιδώστε τους δύο κοχλίες. 10 L _27

14 2 2 Εγκατάσταση 16mm 140mm 150AA L1 L2 L3 N 10mm PE Εικόνα 2.18 Απογύμνωση συρμάτων καλωδίου ΕΡ Εικόνα 2.17 Σφίξτε τους μπροστινούς κοχλίες Το σχήμα παρουσιάζει το μονωτικό κάλυμμα και των 5 συρμάτων του καλωδίου ΕΡ. Το μήκος του σύρματος PE θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα σύρματα δικτύου και ουδέτερου. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι δύο μπροστινοί κοχλίες αποτελούν τη σύνδεση PE στο μπροστινό κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο κοχλίες τοποθετούνται και βιδώνονται με την καθορισμένη ροπή AA Σύνδεση δικτύου ΕΡ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν επιλέγετε το χώρο εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες είναι πάντα ορατές. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο 4 Τεχνικά δεδομένα. L1 L2 L3 N PE PE Εικόνα 2.19 Περιοχή σύνδεσης ΕΡ 1 Γέφυρα βραχυκυκλώματος L1, L2, 3 ακροδέκτες δικτύου ρεύματος (L1, L2, L3) και L3, N ακροδέκτης ουδέτερου (Ν) PE Σύρμα προστασίας της γείωσης Πίνακας 2.1 Επεξήγηση του Εικόνα 2.19 L _27 11

15 Εγκατάσταση 2 1. Βεβαιωθείτε ότι ο αντιστροφέας είναι συμβατός με την τάση του δικτύου. 2. Αποδεσμεύστε τον ασφαλειοδιακόπτη δικτύου και πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή επανασύνδεσης. 3. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα. 4. Εισάγετε το καλώδιο μέσω του στυπιοθλίπτη ΕΡ στους πίνακες ακροδεκτών. 5. Τα τρία σύρματα δικτύου (L1, L2, L3) και το σύρμα Ουδέτερου (N) είναι υποχρεωτικά και θα πρέπει να συνδεθούν σε έναν πίνακα ακροδεκτών 4 πόλων, με τις αντίστοιχες επισημάνσεις. 6. Το σύρμα προστατευτικής γείωσης (PE) είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τον ακροδέκτη PE του πλαισίου. Εισάγετε το σύρμα και βιδώστε τον κοχλία για να ασφαλίσετε το σύρμα. 7. Όλα τα σύρματα θα πρέπει να σφίγγονται με τη σωστή ροπή. Ανατρέξτε στο 4.6 Προδιαγραφές ροπής για εγκατάσταση. 8. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα, και θυμηθείτε να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπροστινοί κοχλίες εφαρμόζονται με τη σωστή ροπή (6-8 Nm), για τη διασφάλιση σύνδεσης PE. 9. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη. ΠΡΟΣΟΧΗ Για λόγους ασφάλειας, ελέγξτε όλη την καλωδίωση. Η σύνδεση ενός σύρματος φάσης στο ουδέτερο τερματικό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον αντιστροφέα. Μην αφαιρέσετε τη γέφυρα βραχυκυκλώματος στο (1). 12 L _27

16 Εγκατάσταση 2.6 Παράλληλη διάταξη σειρών ΦΒ Για παράλληλη διάταξη σειρών ΦΒ, χρησιμοποιείτε πάντα το εσωτερικό παράλληλο διακλαδωτήρα, μαζί με έναν εξωτερικό παράλληλο σύνδεσμο. 1 Inverter 20A Cabling 2 PV module 150AA A 20A 1 20A 20A 30A 20A 1 20A 20A 7A 7A 7A 20A 7A 3 Εικόνα 2.20 Σωστή παράλληλη σύνδεση 1 Παράλληλος διακλαδωτήρας 2 Παράλληλη σύνδεση, 3 είσοδοι 3 Παράλληλη σύνδεση, 2 είσοδοι Πίνακας 2.2 Επεξήγηση του Εικόνα 2.20 L _27 13

17 Εγκατάσταση 2 1 Inverter 20A 20A 20A 2 Cabling 7A 7A 7A 7A PV module 150AA A 20A 30A 20A 4 20A 20A 30A 20A Εικόνα 2.21 Εσφαλμένη παράλληλη σύνδεση 1 Παράλληλος διακλαδωτήρας 2 Παράλληλη σύνδεση, 1 είσοδος Υπάρχει υπέρβαση ρεύματος στην πρώτη είσοδο, συνεπώς υπερφορτώνεται το καλώδιο και ο διακόπτης ΦΒ φορτίου. 3 Η παράλληλη σύνδεση λείπει. Όλη η ισχύς του ΦΒ τροφοδοτεί μία είσοδο, με κίνδυνο συνεπώς πιθανούς υπερφόρτωσης του συνδέσμου ΦΒ, του καλωδίου και του διακόπτη ΣΡ. 4 Λείπει ο παράλληλος διακλαδωτήρας, με κίνδυνο συνεπώς πιθανούς υπερφόρτωσης του συνδέσμου ΦΒ, του καλωδίου και του διακόπτη ΣΡ σε περίπτωση βλάβης του αντιστροφέα. Πίνακας 2.3 Επεξήγηση του Εικόνα L _27

18 Εγκατάσταση 2.7 Σύνδεση ΦΒ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ συνδέετε το ΦΒ με τη γη! ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε κατάλληλο βολτόμετρο που μπορεί να μετρήσει έως και 1000 V ΣΡ. Διαδικασία σύνδεσης ΦΒ: 1. Ελέγξτε πρώτα την πολικότητα και τη μέγιστη τάση των διατάξεων ΦΒ, μετρώντας την τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ. Η τάση του ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 V ΣΡ. 2. Μετρήστε την τάση ΣΡ μεταξύ του θετικού ακροδέκτη της διάταξης ΦΒ και της Γης (ή το πράσινο/κίτρινο καλώδιο PE). Η μετρούμενη τάση θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. Εάν η τάση είναι σταθερή και όχι μηδενική, κάπου στη διάταξη ΦΒ υπάρχει σφάλμα μόνωσης. Εντοπίστε και διορθώστε τη βλάβη πριν συνεχίσετε. 3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις διατάξεις. Επιτρέπεται να διανέμετε ανόμοια την ισχύ εισόδου στις εισόδους, υπό την προϋπόθεση ότι: Δεν υπερβαίνεται η ονομαστική ισχύς του ΦΒ (6,2/8,2/10,3/12,9,15,5 kw). Η μέγιστη ένταση του βραχυκυκλώματος των ΦΒ μονάδων δεν υπερβαίνει τα 12 Α ανά είσοδο. 4. Στον αντιστροφέα, στρέψτε το διακόπτη ΦΒ στη θέση "OFF". Συνδέστε τα καλώδια ΦΒ μέσω συνδέσμων MC4. Διασφαλίστε τη σωστή πολικότητα! Ο διακόπτης φορτίου ΦΒ μπορεί τώρα να ενεργοποιηθεί όποτε απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν δεν είναι συνδεδεμένοι, οι σύνδεσμοι MC4 δεν είναι IP54. Ενδέχεται να προκύψει παρείσφρηση υγρασίας. Σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν τοποθετηθεί οι συνδετήρες ΦΒ, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα καπάκι στεγανοποίησης (συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο της παράδοσης) Όλοι οι αντιστροφείς με συνδέσεις MC4 παρέχονται με καπάκια στεγανοποίησης στις εισόδους 2 και 3. Κατά την εγκατάσταση, τα καπάκια στεγανοποίησης των εισόδων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν απορρίπτονται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο αντιστροφέας προστατεύεται από ανεστραμμένη πολικότητα, αλλά δεν θα παράγει ενέργεια μέχρις ότου διορθωθεί η πολικότητα. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη παραγωγή, η τάση του ανοιχτού κυκλώματος (STC) των ΦΒ μονάδων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη τάση εισόδου του αντιστροφέα (ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 Γενικά δεδομένα ), πολλαπλασιασμένη με ένα παράγοντα 1,13. UOC, STC x 1.13 UMAX, inv. 2.8 Βοηθητική είσοδος/έξοδος Ο αντιστροφέας διαθέτει την ακόλουθη βοηθητική είσοδο/ έξοδο: 2 x RJ-45 για RS x RJ-45 για Ethernet 1 x πίνακας ακροδεκτών 8 πόλων για RS x πίνακας ακροδεκτών 10 πόλων για - Είσοδος αισθητήρα θερμοκρασίας PT1000 x 3 - Είσοδος αισθητήρα ακτινοβολίας - Είσοδος μετρητή ενέργειας (S0) 1 x πίνακας ακροδεκτών 2 πόλων για εξόδους ρελέ Ανατρέξτε στις προδιαγραφές, για μια επισκόπηση της πλακέτας επικοινωνίας και στο εγχειρίδιο χρήστη του μετατροπέα για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση βοηθητικής εισόδου μέσω της οθόνης Διαδικασία αυτοδοκιμής Εικόνα 2.22 Περιοχή σύνδεσης ΕΡ Ένας αυτόματος έλεγχος του αντιστροφέα μπορεί να εκκινηθεί με την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτοδοκιμής του αντιστροφέα: Από την οθόνη, μεταβείτε στο [Ρύθμιση Aυτοδοκιμή] και πατήστε ΟΚ. Από τη διεπαφή δικτύου, μεταβείτε στο [Επίπεδο αντιστροφέα: Ρύθμιση Λεπτομέρειες ρύθμισης Αυτοδοκιμή] και πατήστε [Έναρξη Δοκιμής]. L _27 15

19 Εγκατάσταση Μπορείτε να πραγματοποιήσει λήψη του εγχειριδίου αυτοδοκιμής από το L _27

20 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσ... 3 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσεων Αρχική ρύθμιση Ο αντιστροφέας αποστέλλεται φέροντας ένα προκαθορισμένο σετ ρυθμίσεων για διαφορετικά δίκτυα. Όλα τα δικτυακά εξαρτώμενα όρια αποθηκεύονται στον αντιστροφέα και πρέπει να επιλεγούν κατά την εγκατάσταση. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να προβάλλετε τα εφαρμοσμένα όρια δικτύου στην οθόνη. Ο αντιστροφέας λαμβάνει αυτομάτως υπόψη του την αλλαγή θερινής ώρας. Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε όλα τα καλώδια και κλείστε τον αντιστροφέα. Ενεργοποιήστε το ΕΡ στο διακόπτη δικτύου ρεύματος. 3 3 Ακολουθήστε τον οδηγό ρύθμισης στην οθόνη ή, εναλλακτικά ρυθμίστε τον αντιστροφέα μέσω της διεπαφής web. Ρυθμίστε τη γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει τις παραμέτρους λειτουργίας του αντιστροφέα και δεν είναι επιλογή κωδικού δικτύου. Εικόνα 3.2 Ρύθμιση ώρας Ρυθμίστε τη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε "ΟΚ" για να επιλέξετε αριθμό. Πατήστε για να διατρέξετε τη λίστα με τους διαθέσιμους αριθμούς. Επιλέξτε πατώντας "ΟΚ". Το ρολόι είναι 24ωρης μορφής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια την ώρα και την ημερομηνία, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται για καταγραφή από τον αντιστροφέα. Εάν κατά λάθος οριστεί λανθασμένη ώρα/ημερομηνία, διορθώστε την αμέσως στο μενού ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας [Ρύθμιση Στοιχεία αντιστροφέα Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας]. Εικόνα 3.1 Επιλογή γλώσσας Κατά την αρχική εκκίνηση επιλέγεται η Αγγλική γλώσσα. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί OK. Πατήστε για να διατρέξετε τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα πατώντας "ΟΚ". ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα (Αγγλική) πατήστε δύο φορές το κουμπί "OK", για επιλογή και αποδοχή. Εικόνα 3.3 Ρύθμιση ημερομηνίας L _27 17

21 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσ... Ρυθμίστε την ημερομηνία σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε "ΟΚ" για να επιλέξετε. Πατήστε για να διατρέξετε τη λίστα με τους διαθέσιμους αριθμούς. Επιλέξτε πατώντας "ΟΚ". 3 Εικόνα 3.6 Επιλέξτε κωδικό δικτύου Εικόνα 3.4 Εγκατεστημένη Ισχύς ΦΒ Εισάγετε την ισχύ των εγκατεστημένων ΦΒ για κάθε μία από τις εισόδους ΦΒ. Να σημειωθεί ότι όταν δύο ή περισσότερες είσοδοι ΦΒ είναι συνδεδεμένες παράλληλα, κάθε είσοδος ΦΒ στην παράλληλη ομάδα θα πρέπει να ρυθμιστεί στη συνολική ισχύ ΦΒ που έχει εγκατασταθεί στην ομάδα αυτή, διαιρεμένη δια του αριθμού παράλληλων εισόδων. Ανατρέξτε στο Πίνακας 3.1. Στην οθόνη θα εμφανίζεται τώρα η επιλογή "Επιλογή δικτύου". Κατά την αρχική εκκίνηση, το δίκτυο έχει ρυθμιστεί στο "undefined" (μη καθορισμένο). Για να επιλέξετε τον κωδικό του δικτύου, πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ". Πατήστε για να διατρέξετε τη λίστα με τις χώρες. Επιλέξτε τον κωδικό δικτύου για την εγκατάσταση και πατήστε "ΟΚ". Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το σωστό κωδικό δικτύου. Εικόνα 3.7 Επιβεβαιώστε την επιλογή κωδικού δικτύου Εικόνα 3.5 Επιλογή χώρας Επιβεβαιώστε την επιλογή, επιλέγοντας εκ νέου τον κωδικό δικτύου και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. Οι ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο κωδικό δικτύου ενεργοποιήθηκαν. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία εγκαθίσταται ο αντιστροφέας. Πατήστε για να διατρέξετε τη λίστα με τις χώρες. Για να επιλέξετε χώρα, πατήστε "ΟΚ". 18 L _27

22 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσ... ΠΡΟΣΟΧΗ Η σωστή επιλογή είναι σημαντική για τη συμμόρφωση με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν οι δυο επιλογές κωδικού δικτύου δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, θα ακυρωθούν και θα χρειαστεί να επαναλάβετε τις επιλογές. Εάν ακουσίως αποδεχθείτε λάθος κωδικό δικτύου κατά την πρώτη επιλογή, επιλέξτε "Δίκτυο: Απροσδιόριστο (μη καθορισμένο δίκτυο) στην οθόνη επιβεβαίωσης κωδικού δικτύου. Αυτό θα ακυρώσει την επιλογή χώρας και παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας επιλογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν επιλεγεί λανθασμένος κωδικός δικτύου για δεύτερη φορά, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. από ένα σημείο, με τη χρήση ενός τυπικού φυλλομετρητή ιστού. Ο κύριος αντιστροφέας μπορεί να λειτουργεί ως αρχείο καταγραφής δεδομένων, συλλέγοντας δεδομένα από όλους τους αντιστροφείς στο δίκτυο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να παρουσιάζονται σε γραφική μορφή από τη διεπαφή web του κύριου αντιστροφέα ή να αναφορτώνονται σε εξωτερικές δικτυακές πύλες ή και να εξάγονται απευθείας σε έναν Η/Υ. Ο κύριος αντιστροφέας μπορεί επίσης να αντιγράφει ρυθμίσεις και δεδομένα από όλους τους άλλους αντιστροφείς TLX Pro και TLX Pro+ στο δίκτυο, επιτρέποντας την εύκολη παροχή και διαχείριση δεδομένων μεγαλύτερων δικτύων. 3 3 Ο αντιστροφέας θα εκκινήσει αυτόματα εάν διατίθεται επαρκής ηλιακή ακτινοβολία. Η εκκίνηση θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντιστροφέας θα διεξάγει μία αυτοδοκιμή. Τρέχουσα διαμόρφωση Τα ΦΒ1, ΦΒ2 και ΦΒ3 ρυθμίζονται σε μεμονωμένη λειτουργία. Η εγκαταστημένη ονομαστική ισχύς ΦΒ είναι: ΦΒ 1: 6000 W ΦΒ 2: 6000 W ΦΒ 3: 3000 W Τα ΦΒ1 και ΦΒ2 ρυθμίζονται σε παράλληλη λειτουργία και έχουν μία συνολική εγκαταστημένη ισχύ ΦΒ 10 kw. Το ΦΒ3 ρυθμίζεται σε μεμονωμένη λειτουργία και έχει ονομαστική ισχύ ΦΒ 4 kw. Τα ΦΒ1 και ΦΒ2 ρυθμίζονται σε παράλληλη λειτουργία και έχουν μία συνολική εγκαταστημένη ισχύ ΦΒ 11 kw. Το ΦΒ3 ρυθμίζεται στο "Ανενεργό" και δεν έχει εγκαταστημένο ΦΒ. "Εγκαταστημένη ισχύς ΦΒ" προς προγραμματισμό ΦΒ 1: 6000 W ΦΒ 2: 6000 W ΦΒ 3: 3000 W ΦΒ 1: 5000 W ΦΒ 2: 5000 W ΦΒ 3: 4000 W ΦΒ 1: 5500 W ΦΒ 2: 5500 W ΦΒ 3: 0 W Πίνακας 3.1 Παραδείγματα εγκατεστημένης ισχύος ΦΒ 3.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων Για πληροφορίες σχετικά με την Αντιμετώπιση προβλημάτων, δείτε το Εγχειρίδιο αναφοράς TLX. 3.3 Κύρια λειτουργία Οι αντιστροφείς TLX Pro και TLX Pro+ περιλαμβάνουν τη δυνατότητα λειτουργίας Κύριου αντιστροφέα, που επιτρέπει τον καθορισμό ενός αντιστροφέα ως Κύριου αντιστροφέα. Από τη διεπαφή web του κύριου αντιστροφέα είναι δυνατή η πρόσβαση σε οποιονδήποτε αντιστροφέα του δικτύου Εικόνα 3.8 Κύρια λειτουργία Για να ενεργοποιήσετε την Κύρια λειτουργία, μεταβείτε στο μενού Λεπτομέρειες αντιστροφέας [Ρύθμιση Στοιχεία αντιστροφέα Κύρια λειτουργία] και ρυθμίστε την Κύρια λειτουργία σε Ενεργή. Πριν την τέλεση αυτής της ενέργειας, εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν άλλοι κύριοι αντιστροφείς στο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείται η Κύρια λειτουργία, είναι δυνατή η εκκίνηση μίας σάρωσης δικτύου [Ρύθμιση Στοιχεία αντιστροφέα Κύρια λειτουργία Δίκτυο]. Η ενέργεια αυτή θα παρουσιάσει όλους τους αντιστροφείς που είναι συνδεδεμένοι στον κύριο αντιστροφέα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορεί να υπάρχει μόνο 1 κύριος αντιστροφέας ανά δίκτυο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο κύριος αντιστροφέας μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο που περιλαμβάνει μέχρι και 99 δευτερεύοντες αντιστροφείς. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλοι οι αντιστροφείς που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω Ethernet πρέπει να προστατεύονται με τείχος προστασίας. L _27 19

23 Εκκίνηση και έλεγχος ρυθμίσ... ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την πρώτη σύνδεση στο διακομιστή ιστού, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Επίπεδο εγκατάστασης: [Ρύθμιση Διακομιστής ιστού Διαχειριστής] L _27

24 Τεχνικά δεδομένα 4 Τεχνικά δεδομένα 4.1 Γενικά δεδομένα Ονοματολο γία1) S Pac,r Vac,r Παράμετρος ΕΡ Ονομαστική φαινόμενη ισχύς Ονομαστική ενεργός ισχύς*) TLX Series 6k TLX Series 8k TLX Series 10k TLX Series 12.5k TLX Series 15k 6000 VA 8000 VA VA VA VA 6000 W 8000 W W W W Ενεργός ισχύς σε cos(phi)= 5700 W 7600 W 9500 W W W 0,95 **) Ενεργός ισχύς σε cos(phi)= 5400 W 7200 W 9000 W W W 0,90 **) Εύρος άεργου ισχύος 0-3,6 kvar 0-4,8 kvar 0-6,0 kvar 0-7,5 kvar 0-9,0 kvar Ονομαστική τάση δικτύου (εύρος) 3P + N + PE V / 400 V (± 20%) Ονομαστική ένταση ΕΡ 3 x 8,7 A 3 x 11,6 A 3 x 14,5 A 3 x 18,1 A 3 x 21,7 A Iacmax Μέγιστη ένταση ΕΡ 3 x 9,0 A 3 x 11,9 A 3 x 14,9 A 3 x 18,7 A 3 x 22,4 A cosphiac,r Παραμόρφωση έντασης ΕΡ (Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση%) Συντελεστής ισχύος σε φορτίο 100 % Εύρος ελεγχόμενου συντελεστή ισχύος Απώλεια ισχύος, Λειτουργία σύνδεσης Νυχτερινή απώλεια ισχύος (εκτός δικτύου) < 4% < 5% > 0,99 0,8 υπέρ-διεγερμένος 0,8 υπό-διεγερμένος 10 W < 5 W fr Συχνότητα δικτύου (εύρος) 50 Hz (± 5 Hz) Pmpptmax ΣP mpptmax ΣΡ Μέγιστη ισχύς εισόδου ΦΒ ανά ΜΡΡΤ Μέγ./ονομ. μετατρεπόμενη ισχύς εισόδου ΦΒ, συνολικό 8000 W 6200 W 8250 W W W W Vdc,r Ονομαστική τάση ΣΡ 700 V Vmppmin - Vmppmax Τάση MPP - ονομαστική ισχύς 2) V V V V V Απόδοση (στατική) MPP 99,9% Απόδοση (δυναμική) MPP 99,7% Vdcmax Μέγιστη τάση ΣΡ 1000 V Vdcstart Τάση ενεργοποίησης ΣΡ 250 V Vdcmin Τάση απενεργοποίησης ΣΡ 250 V Idcmax Μέγ. ένταση ΣΡ 2 x 12 A 3 x 12 A L _27 21

25 Τεχνικά δεδομένα 4 Ονοματολο γία1) Παράμετρος Μέγ. ένταση βραχυκυκλώματος ΣΡ στις τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου (STC) Ελάχιστη ισχύς εντός δικτύου Απόδοση TLX Series 6k TLX Series 8k TLX Series 10k TLX Series 12.5k 2 x 12 A 3 x 12 A 20 W Μεγ. απόδοση 97,8% 97,9% 98,0% Απόδοση σε Ευρώ, V σε dc,r Άλλα Διαστάσεις (Υ, Π, Β) Τοποθέτηση Βάρος Επίπεδο ακουστικού θορύβου TLX Series 15k 96,5% 97,0% 97,0% 97,3% 97,4% 700 x 525 x 250 χλστ. Βραχίονας επιτοίχιας στερέωσης 35 κιλά 56 db(a) Ανιχνευτές ΜΡΡ 2 3 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας C Ονομ. εύρος θερμοκρασίας C Θερμοκρασία αποθήκευσης C Λειτουργία υπερφόρτωσης Έλεγχος ενεργού ισχύος 3) Έλεγχος άεργου ισχύος Αλλαγή σημείου λειτουργίας Συμπεριλαμβάνεται TLX+ και TLX Pro+ Πίνακας 4.1 Γενικές προδιαγραφές 1) Σύμφωνα με το FprEN 50524, όπου αντιστοιχεί. 2) Σε πανομοιότυπες τάσεις εισόδου. Σε άνισες τάσεις εισόδου, η Vmppmin μπορεί να είναι χαμηλή έως και 250 V, ανάλογα με τη συνολική ισχύ εισόδου. 3) Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω παρακολούθησης CLX και διαχείρισης του δικτύου του προϊόντος ή της συσκευής τρίτου μέρους. *) Σε ονομαστική τάση δικτύου (Vac,r), Cos(phi) = 1. *) Σε ονομαστική τάση δικτύου (Vac,r). Παράμετρος TLX Series Λειτουργική ασφάλεια Παθητικός Αποσύνδεση ενεργού ΕΡ Ασφάλεια (κατηγορία προστασίας) Κατηγορία I PELV στην κάρτα επικοινωνίας και ελέγχου Κατηγορία II Ανίχνευση διαχωρισμού - απώλεια δικτύου Παρακολούθηση τριών φάσεων ROCOF Μέγεθος τάσης Συμπεριλαμβάνεται Συχνότητα Συμπεριλαμβάνεται Αντίσταση μόνωσης Συμπεριλαμβάνεται RCMU - Τύπος B Συμπεριλαμβάνεται Έμμεση προστασία επαφής Ναι (κατηγορία I, με γείωση) Πίνακας 4.2 Προδιαγραφές λειτουργικής ασφάλειας 22 L _27

26 Τεχνικά δεδομένα 4.2 Κανόνες και πρότυπα Κανονιστικές Παραπομπές TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k Οδηγία LVD 2006/95/EC Οδηγία EMC 2004/108/EC Ασφάλεια IEC /IEC Ενσωματωμένος διακόπτης φορτίου ΦΒ VDE EMC θωράκιση EN EN EMC εκπομπή EN EN Παρεμβολή στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού EN /-3 EN /-12 ρεύματος CE Ναι Χαρακτηριστικά δικτύου παροχής IEC EN ηλεκτρικού ρεύματος Μετρητής ενέργειας S0 EN , Παράρτημα Δ Λειτουργική ασφάλεια Για αντιστροφέα χωρίς μετασχηματιστή Γερμανία VDE /A1 1) VDE AR-N 4105 (August 2011) 2) Ελλάδα Τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση ανεξάρτητης γεννήτριας στο δίκτυο, Public Power Corporation (PPC). Ιταλία - CEI 0-21: , Terna Guida Tecnica Allegato A.70 2) Ισπανία RD1699 (2011) RD661 (2007) Πορτογαλία VDE , ISO/IEC Οδηγός 67: Σύστημα Αρ.5 UK - G59/2-1, G83/1-1 G59/2-1 TLX Series Βοηθητικές υπηρεσίες TLX+ και TLX Pro+ 6k 8k 10k 12.5k 15k Αυστρία TOR Hauptabschnitt D4, TOR Hauptabschnitt D2 Βέλγιο Synergrid C10/11 Revisie , Synergrid C10/17- revisie 8 mei 2009 Τσεχία Czech Energy Act (Act No. 458/2000), Article 24, Paragraph 10 part I,II,III rev UTE NF C (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution). Γαλλία NF C (Installations électriques à basse tension). Journal Officiel, Décret n du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Γερμανία - BDEW- Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008 und Ergänzungen von 01/2009, 07/2010, 02/2011 2) Ισπανία REE BOE núm Πίνακας 4.3 Κανόνες και πρότυπα 1) Σε απόκλιση από την παράγραφο 4.7.1, το όριο μέτρησης αντίστασης μόνωσης ορίζεται στα 200 kω, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. 2) TLX+ και TLX Pro+ μόνο. L _27 23

27 Τεχνικά δεδομένα Απαιτήσεις UTE στη Γαλλία ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στη Γαλλία, τηρήστε τις απαιτήσεις των UTE C και NF C Για εγκατάσταση στη Γαλλία, τοποθετήστε προειδοποιητική πινακίδα στο μπροστινό μέρος του αντιστροφέα. Εικόνα 4.1 Θέση Προειδοποιητικής Πινακίδας 4.4 Εγκατάσταση Παράμετρος Προδιαγραφή Θερμοκρασία 25 C C (>45 C αυτοδιαβάθμιση) Περιβαλλοντική IEC κατηγορία κατά IEC 3K6/3B3/3S3/3M2 Ποιότητα αέρα - ISA S γενικά Επίπεδο G2 (σε 75% Σχετ. Υγρ.) Ποιότητα αέρα - Πρέπει να μετριούνται και να κατηγοριοποιούνται κατά το ISA S παράκτιες, αγροτικές περιοχές και περιοχές βαριάς βιομηχανίας Δόνηση 1G Κλάση προστασίας 54 εισροής Μέγιστο υψόμετρο 3000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της λειτουργίας θάλασσας. Η προστασία PELV είναι αποτελεσματική μόνο μέχρι τα 2000 m επάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Εγκατάσταση Αποφύγετε τη συνεχή ροή νερού. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα. Τοποθετήστε τον πάνω σε μη εύφλεκτη επιφάνεια Τοποθετήστε όρθιο σε κάθετη επιφάνεια. Προφυλάξτε τον από σκόνη και αέρια αμμωνίας. Πίνακας 4.4 Συνθήκες εγκατάστασης Παράμετρος Συνθήκη Προδιαγραφή Βάση τοίχου Διάμετρος οπής 30 x 9 mm Ευθυγράμμιση Κάθετη ± 5 σε όλες τις γωνίες Πίνακας 4.5 Προδιαγραφές πλακέτας τοίχου 24 L _27

28 Τεχνικά δεδομένα 4.5 Απαιτήσεις καλωδίων Καλώδιο Συνθήκη Προδιαγραφή ΕΡ Καλώδιο 5 συρμάτων Χαλκός Εξωτερική διάμετρος χλστ. Μέγιστο συνιστώμενο μήκος καλωδίου TLX Series 6k, 8k και 10k Μέγ. συνιστώμενο μήκος καλωδίου TLX Series 12.5k Μέγ. συνιστώμενο μήκος καλωδίου TLX Series 15k 2.5 mm 2 21 μ. 4 mm 2 34 μ. 6 mm 2 52 μ. 10 mm 2 87 μ. 4 mm 2 28 μ. 6 mm 2 41 μ. 10 mm 2 69 μ. 6 mm 2 34 μ. 10 mm 2 59 μ. ΣΡ Μεγ V, 12 A Μήκος καλωδίου 4 mm 2-4,8 Ω /km < 200 m* Μήκος καλωδίου 6 mm 2-3,4 Ω /km > m* Σύνδεσμος σύζευξης Πολλαπλής επαφής PV-ADSP4./PV-ADBP4. * Η απόσταση μεταξύ του αντιστροφέα και της ΦΒ διάταξης και πίσω, συν το συνολικό μήκος της καλωδίωσης της διάταξης PV. 4 4 Πίνακας 4.6 Απαιτήσεις καλωδίων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αποφύγετε μεγαλύτερη από το 1% απώλεια της ονομαστικής ισχύος του αντιστροφέα στα καλώδια. [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Εικόνα 4.2 TLX Series 6k Απώλειες καλωδίου [%] έναντι μήκους καλωδίου [m] L _27 25

29 Τεχνικά δεδομένα [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Εικόνα 4.3 TLX Series 8k Απώλειες καλωδίου [%] έναντι μήκους καλωδίου [m] [%] mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Εικόνα 4.4 TLX Series 10k Απώλειες καλωδίου [%] έναντι μήκους καλωδίου [m] 26 L _27

30 Τεχνικά δεδομένα [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Εικόνα 4.5 TLX Series 12.5k Απώλειες καλωδίου [%] έναντι μήκους καλωδίου [m] [%] mm 2 6 mm 2 10 mm 2 150AA [m] Εικόνα 4.6 TLX Series 15k Απώλειες καλωδίου [%] έναντι μήκους καλωδίου [m] Λάβετε επίσης υπόψη σας τα ακόλουθα, όταν επιλέγετε τύπο καλωδίου και διατομειακή περιοχή: - Θερμοκρασία περιβάλλοντος - Τύπος διάταξης (εντός τοίχου, κάτω από το έδαφος, ελεύθερος αέρας κτλ.) - Αντίσταση UV L _27 27

31 Τεχνικά δεδομένα 4.6 Προδιαγραφές ροπής για εγκατάσταση 4 Εικόνα 4.7 Επισκόπηση αντιστροφέα με υποδείξεις ροπής, AA Εικόνα 4.8 Επισκόπηση αντιστροφέα με υποδείξεις ροπής, 4-7 Παράμετρος Εργαλείο Ροπή σύσφιξης 1 Πίνακες ακροδεκτών (μεγάλοι) Ευθεία σχισμή 1,0 x 5,5 χλστ. Ελάχιστο 1,2 Nm 2 Πίνακες ακροδεκτών (μικροί) Ευθεία σχισμή 1,0 x 5,5 χλστ. 0,5 Nm 3 PE Ευθεία σχισμή 1,0 x 5,5 χλστ. 2,2 Nm 4 M16 SW 19 χλστ. 2-3 Nm 5 M25 SW 30 χλστ. 2-3 Nm 6 Μπροστινός κοχλίας TX Nm 7 Κοχλίες κλειδώματος TX 30 5 Nm Πίνακας 4.7 Επεξήγηση για τα Εικόνα 4.7 και Εικόνα 4.8, Προδιαγραφές Nm 28 L _27

32 Τεχνικά δεδομένα 4.7 Προδιαγραφές κυκλώματος δικτύου TLX Series 6k 8k 10k 12.5k 15k Μέγιστη ένταση αντιστροφέα, Iacmax. 9,0 A 11,9 A 14,9 A 18,7 A 22,4 A Συνιστώμενος τύπος ασφάλειας 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A gl/gg Συνιστώμενος τύπος ασφάλειας Β 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A Πίνακας 4.8 Προδιαγραφές κυκλώματος δικτύου Προδιαγραφές βοηθητικών διεπαφών Παράμετρος Λεπτομέρειες παραμέτρου Προδιαγραφή Σειριακή επικοινωνία RS-485 Προδιαγραφή κοινού καλωδίου Διάμετρος θωράκισης καλωδίου ( ) 2 x 5-7 χλστ. Τύπος καλωδίου Θωρακισμένο ανεστραμμένο ζεύγος (STP) (Κατ. 5e) 2) Χαρακτηριστική εμπέδηση καλωδίου 100 Ω 120 Ω Μέγιστο μήκος καλωδίου 1000 μ. RJ-45 (2 pcs.) σύνδεσμοι Πάχος σύρματος AWG (ανάλογα με το μεταλλικό βύσμα ζεύξης RJ45) Τερματισμός θωράκισης καλωδίου Μέσω μεταλλικού βύσματος RJ45 Πίνακας ακροδεκτών Μέγιστος πάχος σύρματος 2.5 mm 2 Τερματισμός θωράκισης καλωδίου Μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίου EMC Μέγιστος αριθμός κόμβων αντιστροφέα 63 4) Γαλβανική μόνωση διεπαφής Ναι, 500 Vrms Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση Ναι Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι Επικοινωνία Αλυσίδα αστεριού και μαργαρίτας Ethernet Κοινό καλώδιο Μέγιστο μήκος καλωδίου μεταξύ 100 μ. (συνολικό μήκος δικτύου: απεριόριστο) αντιστροφέων Προδιαγραφή Μέγιστος αριθμός αντιστροφέων 100 1) Τύπος καλωδίου Θωρακισμένο ανεστραμμένο ζεύγος (STP) (Κατ. 5e) 2) Είσοδος αισθητήρα θερμοκρασίας 3 x PT1000 3) Προδιαγραφή καλωδίου Διάμετρος θωράκισης καλωδίου ( ) 4-8 mm Τύπος καλωδίου Θωρακισμένο μονό ζεύγος - 2 συρμάτων Τερματισμός θωράκισης καλωδίου Μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίου EMC Μέγιστος πάχος σύρματος 2.5 mm 2 Μέγιστη αντίσταση ανά σύρμα 10 Ω Μέγιστο μήκος καλωδίου 30 μ. Προδιαγραφή αισθητήρα Ονομαστικός συντελεστής αντίστασης/ 3.85 Ω/ o C θερμοκρασίας Εύρος μέτρησης -20 o C o C Ακρίβεια μέτρησης ±3% Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση Ναι Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι Είσοδος αισθητήρα ακτινοβολίας x 1 L _27 29

33 Τεχνικά δεδομένα 4 Παράμετρος Λεπτομέρειες παραμέτρου Προδιαγραφή Προδιαγραφή καλωδίου Διάμετρος θωράκισης καλωδίου ( ) 4-8 mm Τύπος καλωδίου Θωρακισμένο μονό ζεύγος - Ο αριθμός συρμάτων εξαρτάται από τον τύπο αισθητήρα που χρησιμοποιείται Τερματισμός θωράκισης καλωδίου Μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίου EMC Μέγιστος πάχος σύρματος 2.5 mm 2 Μέγιστη αντίσταση ανά σύρμα 10 Ω Μέγιστο μήκος καλωδίου 30 μ. Προδιαγραφή αισθητήρα Τύπος αισθητήρα Παθητικός Ακρίβεια μέτρησης ±5% (150 mv τάση εξόδου αισθητήρα) Τάση εξόδου αισθητήρα mv Μέγιστη εμπέδηση εξόδου (αισθητήρας) 500 Ω Εμπέδηση εισόδου (ηλεκτρονικά) 22 kω Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση Ναι Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι Είσοδος μετρητή ενέργειας Είσοδος S0 x 1 Προδιαγραφή καλωδίου Διάμετρος θωράκισης καλωδίου ( ) 4-8 mm Τύπος καλωδίου Θωρακισμένο μονό ζεύγος - 2 συρμάτων Τερματισμός θωράκισης καλωδίου Μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίου EMC Μέγιστος πάχος σύρματος 2.5 mm 2 Μέγιστο μήκος καλωδίου 30 μ. Προδιαγραφή εισόδου αισθητήρα Κατηγορία εισόδου αισθητήρα Κατηγορία Α Ονομαστική ένταση εξόδου 12 ma για ένα φορτίο 800 Ω Μέγιστη ένταση εξόδου βραχυκυκλώματος 24,5 ma Τάση εξόδου ανοιχτού κυκλώματος +12 VDC Μέγιστη συχνότητα παλμών 16,7 Hz Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση Ναι Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι Πίνακας 4.9 Προδιαγραφές βοηθητικών διεπαφών 1) Έως και 100 αντιστροφείς μπορούν κατά μέγιστο να συνδεθούν σε 1 δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείται μόντεμ GSM για την αναφόρτωση σε πύλη, ο αριθμός των αντιστροφέων σε ένα δίκτυο περιορίζεται στους 50. 2) Για υπόγεια χρήση, συνιστάται η χρήση καλωδίου τύπου επίχωσης σε εξωτερικό χώρο και για τη σύνδεση Ethernet και για τη σύνδεση RS ) Η τρίτη είσοδος χρησιμοποιείται ως αντιστάθμιση του αισθητήρα ακτινοβολίας. 4) Ο αριθμός αντιστροφέων προς σύνδεση στο δίκτυο RS-485 εξαρτάται από τη συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τη βαθμονόμηση του περιβλήματος IP, απαιτούνται σωστά τοποθετημένοι στυπιοθλίπτες καλωδίου για όλα τα περιφερειακά καλώδια. ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης EMC, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια για τις εισόδους αισθητήρων και την επικοινωνία RS485. Για τις εξόδους συναγερμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια χωρίς θωράκιση. Τα λοιπά βοηθητικά καλώδια θα πρέπει να διέρχονται από τους καθορισμένους στυπιοθλίπτες καλωδίων EMC, προκειμένου να διασφαλίζεται η μηχανική τοποθέτηση και, στην περίπτωση θωρακισμένων καλωδίων, ο τερματισμός στη συσκευή θωράκισης. 30 L _27

34 Τεχνικά δεδομένα Παράμετρος Συνθήκη Προδιαγραφή Δυνητική ελεύθερη επαφή Έξοδος ρελέ x 1 Βαθμονόμηση ΕΡ 250 V AC, 6.4 A, 1600 W Βαθμονόμηση ΣΡ 24 V ΣΡ, 6.4 A, 153 W Μέγιστος πάχος σύρματος Κατηγορία υπέρτασης 2,5 mm 2 Μόντεμ GSM Κατηγορία III Πίνακας 4.10 Προδιαγραφές βοηθητικής εισόδου 1 RS485 2 x RJ45 150AA Ethernet 2 x RJ / + / + / + / + / L N Εικόνα 4.9 Πλακέτα επικοινωνίας 1 Πίνακες ακροδεκτών 8 πόλων 2 PT1000/θερμοκρασία μονάδας 3 PT1000/θερμοκρασία περιβάλλοντος 4 PT1000/θερμοκρασία αισθητήρα ακτινοβολίας 5 Αισθητήρας ακτινοβολίας 6 S0/Μετρητής ενέργειας 7 Ρελέ 1 Συνδέστε το Bias H στο RX/TX Β Συνδέστε το Bias L στο RX/TX A Η διεύθυνση RS-485 του αντιστροφέα είναι μοναδική και προσδιορίζεται στο εργοστάσιο. Πίνακας 4.11 Επεξήγηση του Εικόνα Συνδέσεις RS-485 και Ethernet RS-485 Τερματίστε το δίαυλο επικοινωνίας RS-485 και στα δύο άκρα. Για να τερματίσετε το δίαυλο RS-485: L _27 31

35 Τεχνικά δεδομένα Ethernet Η σύνδεση Ethernet διατίθεται μόνο για τις εκδόσεις TLX Pro και TLX Pro AA Εικόνα 4.10 Λεπτομέρεια επικοινωνίας RS Cat 5 T-568A AA Εικόνα 4.12 Λεπτομέρεια διάταξης ακίδων RJ-45 για Ethernet Πρότυπο χρώματος Διάταξη ακίδων Ethernet Κατ. 5 T-568A Cat 5 T-568B 1 RX+ Πράσινο/λευκό Πορτοκαλί/λευκό 2 RX Πράσινο Πορτοκαλί 3 TX+ Πορτοκαλί/λευκό Πράσινο/λευκό 4 Μπλε Μπλε 5 Μπλε/λευκό Μπλε/λευκό 6 TX- Πορτοκαλί Πράσινο 7 Καφέ/λευκό Καφέ/λευκό 8 Καφέ Καφέ Εικόνα 4.11 Λεπτομέρεια διάταξης ακίδων RJ-45 για το RS GND 2 GND 3 RX/TX A (-) 4 BIAS L 5 BIAS H 6 RX/TX B (+) 7 Μη συνδεδεμένο 8 Μη συνδεδεμένο Πίνακας 4.13 Επεξήγηση του Εικόνα 4.12 ΠΡΟΣΟΧΗ Όλοι οι αντιστροφείς που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω Ethernet πρέπει να προστατεύονται με τείχος προστασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την πρώτη σύνδεση στο διακομιστή ιστού, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Επίπεδο εγκατάστασης: [Ρύθμιση Διακομιστής ιστού Διαχειριστής]. Πίνακας 4.12 Επεξήγηση του Εικόνα 4.11 Έντονη γραμματοσειρά= Υποχρεωτικά, Το καλώδιο Cat5 περιλαμβάνει και τα 8 σύρματα Για Ethernet: αυτόματη διασταύρωση 10Base-TX και 100Base-TX 32 L _27

36 Rev. date Lit. No. L _27 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: H Danfoss δεν αvαλαμβάvει καμία ευθύνη για πιθανα σφάλματα στους καταλόγους, τα προσπέκτους και το άλλο έντυπο υλικό της. H Danfoss διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς άλλη προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που βρίσκονται ήδη υπό παραγγελία, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς να απαιτούνται άλλες αλλαγές στις προσυμφωνημένες προδιαγαφές. Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό αποελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. H επωνυμία Danfoss και το λογότυπο Danfoss αποτελούν εμπορικά σήματα της Danfoss A/S. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Βήματα εγκατάστασης 2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800o ULX 3000o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800o ULX 3000o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800o ULX 3000o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Εισαγωγή Βήματα εγκατάστασης Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TripleLynx Pro Φέρνουν απλότητα, ευελιξία και απόδοση στο Φωτοβολταϊκό σας σύστημα TripleLynx Pro Απλότητα. Ευελιξία. Απόδοση 2 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές οδηγίες 2 Πληροφορίες για τον Γρήγορο Οδηγό 2 Σύμβολα 2 Οδηγίες ασφαλείας 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς. 2 σε 1

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς. 2 σε 1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TLX Pro 8k. TLX Pro 10k. TLX Pro 12.5k. TLX Pro 15k 2 σε 1 Ανιστροφέας και web server σε μία μονάδα Αυτό σημαίνει λιγότερη καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο αναφοράς Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Inverters

Danfoss Solar Inverters TLX Inverters Danfoss Solar Inverters TLX Inverters Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2011-11-24 L00410588-01_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 3. Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Εισαγωγή 5 Αποποίηση 5 Λίστα συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα cube Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L0201B1273A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση CLX Home 5 Τοποθέτηση 5 Εγκατάσταση του Danfoss SolarApp 5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Πίνακας προστασίας μετρητής Rbee Solar προς τα πάνελ Προς το μετρητή PPC (DEI) Αναθεώρηση Περιγραφή Ημερομηνία 1.0 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα SolarMax, σειρά P Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα Η ασφαλής λύση για το μέλλον Οι απαιτήσεις σε ιδιωτικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L001B170A01EU 0 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητές Ενέργειας Σειρά B. Οδηγίες Χρήσης

Μετρητές Ενέργειας Σειρά B. Οδηγίες Χρήσης Μετρητές Ενέργειας Σειρά B Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Επισκόπηση προϊόντος... 2 1.1 Απεικόνιση μετρητή... 2 1.2 Περιγραφή τμημάτων... 3 1.3 Τύποι μετρητή... 4 1.4 Ετικέτα προϊόντος... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα