Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece"

Transcript

1 + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

2 Πρόγραµµα σεµιναρίου n 1 η µέρα ü Επιλογή δεικτών ü Ανάλυση και ερµηνεία δεικτών ü Οδηγός εφαρµογής δεικτών ü Μελέτη Περίπτωσης: Παναγιώτης Εµµανουηλίδης, Head of Workforce Planning & Analytics, Region Mediterranean, Ericsson ü Μελέτη Περίπτωσης: Judith Γιαννακοπούλου, Compensations, Benefits & Metrics Manager, AB Βασιλόπουλος ü Πλάνο δράσης για τη 2 η µέρα

3 Πρόγραµµα σεµιναρίου n 2 η µέρα ü Σύγκριση δεικτών µέτρησης απόδοσης (Benchmarking) ü Μελέτη περίπτωσης: Αντωνία Μαύρου, HR Director Greece and Cyprus, Leroy Merlin ü Μελέτη Περίπτωσης: Μανώλης Θεοδωράκης, HR Director, Toyota Hellas ü Οµαδικές συζητήσεις - Πλάνα δράσης ü Συµπεράσµατα

4 Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες;

5 1. Επιλογή δεικτών

6 Ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες;

7 Επιλογή δεικτών n Δεν υπάρχουν καλύτεροι δείκτες n Διαφορετικοί δείκτες είναι κατάλληλοι για κάθε οργανισµό n Best Practice vs Best Fit

8 Επιλογή κατάλληλων δεικτών n Δείκτες που έχουν σηµασία για όλη την εταιρεία (όχι µόνο για τη διεύθυνση HR) n Ευθυγραµµίζονται µε τις προτεραιότητες της εταιρείας n Μεταβλητοί ανά χρονική περίοδο / επιχειρησιακή µονάδα n Είναι δυνατή η συστηµατική συλλογή δεδοµένων (ευκολία & χρήση)

9 Κατηγορίες δεικτών (1) A. Δείκτες αποδοτικότητας (HR efficiency) B. Δείκτες αποτελεσµατικότητας (HR effectiveness) i. Προσέλκυση κι επιλογή ii. Εκπαίδευση και ανάπτυξη iii. Διοίκηση απόδοσης iv. Ικανοποίηση Διατήρηση v. Δηµογραφικά στοιχεία εργαζοµένων Γ. Δείκτες ευρύτερης επίπτωσης (Impact)

10 Κατηγορίες δεικτών (2) Strategic Operational Leading Fitz Enz, Zac (2013). HR Analytics. Mc Graw Hill.

11 Κατηγορίες δεικτών (2) Strategic Παραγωγικότητα Κέρδος / εργαζόμενο Διατήρηση ΑΔ Operational Χρόνος συμπλήρωσης κενών θέσεων Έξοδα διεύθυνσης ΑΔ Leading Δέσμευση εργαζομένων Εκπαιδευτικές ώρες / εργαζόμενο Δείκτης ετοιμότητας (ποσοστό κομβικών θέσεων με τουλάχιστον ένα διάδοχο) Fitz Enz, Zac (2013). HR Analytics. Mc Graw Hill.

12 2. Ανάλυση και ερµηνεία δεικτών

13 A. Δείκτες αποδοτικότητας Δείκτης στελεχών ΑΔ Υπολογισµός: Αριθµός στελεχών ΑΔ / Αριθµός εργαζοµένων στον οργανισµό Μέσος όρος: 2.35% Πηγή: Επιτροπάκη O. και Αλεξόπουλος A. (2013). Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, Αποτελέσµατα Έρευνας Πεδίου. ALBA

14 B. Δείκτες αποτελεσµατικότητας

15 Προσέλκυση και Επιλογή Ποιοι παράγοντες µας ενδιαφέρουν; n Προσέλκυση ταλέντων n Αξιολόγηση εργαλείων προσέλκυσης & επιλογής n Ισχύς της φήµης µας ως εργοδότη επιλογής n Απαιτούµενος χρόνος για να φτάσουν οι νεοπροσληφθέντες στο απαιτούµενο επίπεδο απόδοσης n Έγκαιρη και αποτελεσµατική κάλυψη θέσεων

16 Δείκτης κάλυψης κενών θέσεων εσωτερικά Υπολογισµός: Αριθµός κενών θέσεων που καλύφθηκαν µε εσωτερική µετακίνηση / Αριθµός κενών θέσεων που καλύφθηκαν στον οργανισµό Μέσος Όρος: 32.16% Τι σηµαίνει αυτός ο αριθµός; Πηγή: Επιτροπάκη O. και Αλεξόπουλος A. (2013). Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, Αποτελέσµατα Έρευνας Πεδίου. ALBA

17 n Τι είναι προτιµότερο; Να «δηµιουργήσουµε» ή να «αγοράσουµε»; n Ποιο είναι το κόστος κάθε επιλογής;

18 Κόστος εξωτερικής πρόσληψης Έξοδα Διαφήµισης + Έξοδα Συµβούλων + Έξοδα Πρότασης (referral) + Έξοδα Μετακίνησης Υποψηφίων + Έξοδα Στελεχών ΑΔ +10% Αριθµός εξωτερικών προσλήψεων Πηγή - Jac Fitz Enz. (2002) How to measure HRM. McGrawHill

19 Κόστος εσωτερικής πρόσληψης Έξοδα Εσωτερικής Διαφήµισης + Έξοδα Πρότασης (referral) + Έξοδα Εσωτερικής Μετακίνησης Υποψηφίων + Έξοδα Στελεχών ΑΔ + 10% Αριθµός εσωτερικών προσλήψεων Πηγή - Jac Fitz Enz. (2002) How to measure HRM. McGrawHill

20 Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ποιοι παράγοντες µας ενδιαφέρουν; n Επίπεδο ικανοτήτων n Δηµιουργία δικτύων για την ανταλλαγή γνώσεων n Αριθµός και ποιότητα των ταλέντων n Ποιότητα πλάνων διαδοχής (ποσοστό ονοµάτων που εµφανίζονται σε περισσότερες από µια θέσεις) n Απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων

21 Δείκτης πλάνου καριέρας Υπολογισµός: Αριθµός εργαζοµένων για τους οποίους υπάρχει πλάνο καριέρας / Αριθµός εργαζοµένων στον οργανισµό Μέσος Όρος: 36.1% Πώς θα ερµηνεύατε αυτόν τον αριθµό; Πηγή: Επιτροπάκη O. και Αλεξόπουλος A. (2013). Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, Αποτελέσµατα Έρευνας Πεδίου. ALBA

22 Μια διαφορετική προσέγγιση... Δείκτης σταδιοδροµίας (Career path ratio) Υπολογισµός: Προαγωγές / Προαγωγές + Εσωτερικές µετακινήσεις Πηγή: HR Strategy Brief. Top Five Metrics for Workforce Analytics (2011). Human Capital Institute and Human Concepts.

23 Διοίκηση Απόδοσης Ποιοι παράγοντες µας ενδιαφέρουν; n Συσχετισµός απόδοσης και επιβράβευσης n Χρήση συστήµατος αµοιβών και παροχών για την προώθηση των κατάλληλων συµπεριφορών n Επίπεδα απόδοσης εργαζοµένων

24 Δείκτης αξιολόγησης απόδοσης Υπολογισµός: Αριθµός εργαζοµένων οι οποίοι εντάσσονται στο επίσηµο πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης / Αριθµός εργαζοµένων Μέσος Όρος: 82.72% Πηγή: Επιτροπάκη O. και Αλεξόπουλος A. (2013). Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, Αποτελέσµατα Έρευνας Πεδίου. ALBA

25 Τρόποι µέτρησης µίας πρακτικής n Ύπαρξη: Υφίσταται η πρακτική; (Ναι / Οχι) n Κάλυψη: Σε τι ποσοστό εργαζοµένων αφορά η πρακτική; (0-100%) n Ένταση: Πόσο επηρεάσεται κάθε εργαζόµενος από την πρακτική; (0-100%) Boselie, P., Dietz, G. and Boon, C. (2005), Commonalities and contradictions in HRM and performance research. Human Resource Management Journal, 15: doi: /j tb00154.x

26 Ικανοποίηση και Διατήρηση Ποιοι παράγοντες µας ενδιαφέρουν; n Δέσµευση εργαζοµένων n Ο βαθµός στον οποίο οι εργαζόµενοι συστηνουν την εταιρεία σε τρίτους n Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο συνεισφέρουν οι εργαζόµενοι στον οργανισµό

27 Δείκτης αποχώρησης ταλέντων Υπολογισµός: Συνολικές αποχωρήσεις ταλέντων / Αριθµός ταλέντων

28 Οργανωτική δοµή Εύρος Ελέγχου (Span of Control) Υπολογισµός: Συνολικός αριθµός εργαζοµένων / Αριθµός προϊσταµένων στους οποίους αναφέρονται εργαζόµενοι

29 Εύρος ελέγχου / Span of Control Κορυφάια εργοστάσια, ΗΠΑ (ΈΈρευνα: 2000) Tom Peters (Ελάχιστο προτεινόμενο, 1988) Fedex (Πραγματικό: 2008) Κυβέρνηση ΗΠΑ (Στόχος, 1999) Ινστιτούτο Saratoga (ΈΈρευνα, 2001) Fayol (Μέγιστο προτεινόμενο, 1916) Ναπολέων (Μέγιστο προτεινόμενο, 1815) Πηγή: McShane and VonGlinow (2014). Organisational Behaviour: Emerging Knowledge, Global Reality, McGraw Hill.

30 Γ. Δείκτες ευρύτερης επίπτωσης Δείκτης κέρδους Υπολογισµός: Συνολικά κέρδη προ φόρων / Αριθµός εργαζοµένων στον οργανισµό

31 Συµπεράσµατα και Παραδοχές 1. Η βασική ανάλυση αριθµών / δεικτών συνδράµει στην αποτύπωση µιας κατάστασης. Δεν προβλέπει το µέλλον, όµως παρέχει ενδείξεις. 2. Είναι χρήσιµη για να ισχυροποιήσουµε ένα επιχείρηµα «Tell your story» 3. Χρειαζόµαστε αρκετούς δείκτες για να κατανοήσουµε την κατάσταση της εταιρείας 4. Χρειάζεται συνδυασµός ποιοτικών και ποστικών στοιχείων 5. Χρειαζόµαστε συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και συσχετισµούς δεικτών

32 Αξιοποίηση Δεικτών 1. Περιστασιακή καταγραφή 2. «Πυροσβεστικός» έλεχος 3. Συστηµατικές αναφορές 4. Συγκρίσεις 5. Συσχετισµοί 6. Αιτιότητα Επιρροή στη λήψη αποφάσεων 7. Προβλέψεις

33 Βαθµός ανάλυσης και επιχειρηµατική ευφυΐα Βαθµός / Είδος Ανάλυσης Ποιο είναι το καλύτερο που θα µπορούσε να συµβεί; Τι είναι πιθανότερο να συµβεί; Τι θα συµβεί αν συνεχιστεί; Γιατί συµβαίνει; Βελτιστοποίηση (Optimisation) Predictive Analytics Προβλέψεις (Forecasting) Στατιστική ανάλυση Πόσο συχνά / πολύ; Τι συνέβη; Βασικές / Ad hoc αναφορές Βασικές αναφορές Βαθµός επιχειρηµατικής ευφυΐας

34 α. Περιγραφικοί δείκτες Δείκτης Α Δείκτης Β Στόχος Δείκτης Γ Δείκτης Δ

35 Δείκτης Διαχείρισης Ταλέντων Δείκτης υπερκάλυψης στόχων ταλέντων 85% Δείκτης πρόσληψης ταλέντων 12% Διαχείριση Ταλέντων Δείκτης πλάνου σταδιοδροµίας ταλέντων 95% Δείκτης διατήρησης ταλέντων 87% Πηγή: HR Strategy Brief. Top Five Metrics for Workforce Analytics (2011). Human Capital Institute and Human Concepts.

36 β. Συσχετισµοί δεικτών Δείκτης Β Δείκτης Α Δείκτης Γ Δείκτης Χ

37 Συσχετισµοί δεικτών Θέµα: Δέσµευση εργαζοµένων Κύριος δείκτης n Δείκτης ικανοποίησης Σχετικοί δείκτες n Δείκτης ικανοποίησης από προϊστάµενο n Δείκτης συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα n Δείκτης πλάνου ανάπτυξης n Δείκτης µέσου µισθού

38 Συσχετισµοί δεικτών Δείκτης συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα Δείκτης πλάνου ανάπτυξης Δείκτης ικανοποίησης από προϊσταµένους Δείκτης Ικανοποίησης Εργαζοµένων Δείκτης µέσου µισθού

39 Δείκτες πρόβλεψης - Checklist n Ποια είναι η υπόθεση; Ποιος είναι ο στόχος σας; Τι θέλετε να ανακαλύψετε; Αν είναι απλή και συγκεκριµένη υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας n Μεταφράστε την υπόθεσή σας σε δείκτες. Υπάρχουν τα δεδοµένα; Πως µπορείτε να τα βρείτε; n Σκεφτείτε την στατιστική τεχνική που σας χρειάζεται. Ζητήστε τη βοήθεια ενός στατιστικού και εξηγήστε το στόχο σας. n Συλλέξτε τα δεδοµένα και επεξεργαστείτε τα αποτελέσµατα. n Σκεφτείτε την πρακτική χρήση των δεδοµένων. Υπάρχει ικανή στατιστική σηµαντικότητα στα αποτελέσµατα ώστε να λάβουµε αποφάσεις µε ασφάλεια;

40 Συσχετισµός αιτιότητα!

41 Πότε πρέπει να εµπιστευόµαστε τους συσχετισµούς; n Ποιο είναι το µέγεθος της σχέσης; Συνδέονται συστηµατικά οι δύο δείκτες; n Ποια είναι η πιθανότητα να υπάρχουν άλλες ερµηνείες; n Όσο ισχυρότερη η συσχέτιση, και όσο µικρότερη η πιθανότητα να ισχύουν άλλες ερµηνείες, τότε µπορούµε να δράσουµε µε περισσότερη ασφάλεια

42 Συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων Ποσοτικά στοιχεία Δηµογραφικά στοιχεία Οικονοµικά στοιχεία Έρευνες αγοράς (π.χ. Μισθολογικές έρευνες) Αποτελέσµατα αξιολόγησης απόδοσης Ποιοτικά στοιχεία Συζητήσεις µε προιστάµενους Συνεντεύξεις αποχώρησης Ποιοτικά στοιχεία από εσωτερικές έρευνες εργαζοµένων Μελέτες, βιβλιογραφία

43 γ. Σχέσεις αιτιότητας - ΔΑΔ & χρηµατοιοικονικά αποτελέσµατα Δείκτες ΔΑΔ $ Δείκτες ΔΑΔ $ Δείκτες ΔΑΔ $ Εξωγενείς Παράγοντες

44 3. Οδηγός εφαρµογής

45 Στόχοι n Ευθυγράµιση επιχειρησιακής στρατηγικής µε στρατηγική ΔΑΔ n Εντοπισµός κατάλληλων δεικτών n Αποσαφήνιση του σκοπού µέτρησης και ερµηνείας δεικτών n Ενίσχυση επιρροής ΔΑΔ n Συµβολή στη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων Πηγή: CIPD (2011). Using HR metrics for maximum impact.

46 4 βήµατα 1. Στρατηγικοί Στόχοι 2. Στόχοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού 3. Δείκτες Μέτρησης 4. Αξιοποίηση Δεικτών

47 1 ο βήµα Στρατηγικοί στόχοι n Καταγραφή και ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας n Καταγραφή των ενεργειών της Διεύθυνσης ΑΔ που συµβάλουν στην επίτευξη της επιχ. Στρατηγικής

48 2 ο βήµα Στόχοι ΔΑΔ n Καταγραφή και ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων ΔΑΔ n Πρόσθετοι στόχοι n Προσδιορισµός απαιτούµενων δραστηριοτήτων / πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων

49 3 ο βήµα Επιλογή Δεικτών n Επιλογή κατάλληλων δεικτών n Επιλογή δεικτών από όλες τις κατηγορίες n Δεν είναι απαραίτητο ο δείκτης να αφορά τη σύνδεση µε τα χρηµατοιοικονοµικά αποτελέσµατα (π.χ. ROI) n Απαιτούµενες πληροφορίες

50 4 ο βήµα Αξιοποίηση δεικτών n Αποδέκτες πληροφοριών n Επικοινωνία δεικτών n Τρόποι επικοινωνίας αποτελεσµάτων

51 Διάλειµµα

52 Δηµιουργία πλάνου δράσης n Στόχος Δηµιουργία πλάνου δράσης αξιοποίησης δεικτών n Σκεφτείτε τη λογική και τις κύριες ενότητες του οδηγού (Δεν είναι απαραίτητο να τον χρησιµοποιήσετε αυτούσιο) n Συζητήστε το πλάνο µε στελέχη της Διεύθυνσης ΑΔ και µε συναδέλφους από τµήµατα που θα είναι παραλήπτες της πληροφορίας n Σκέφτειτε πλάνο αξιοποίησης των δεικτών σε ένα τρέχων έργο n Οµαδικές συζητήσεις & feedback

53 «Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις στον κλάδο τους αναφορικά µε την αξιοποίηση δεικτών είναι κατά 5% περισσότερο παραγωγικές και έχουν 6% υψηλότερη κερδοφορία» Πηγή: McAfee and Brynjolfsson (2012)

54 Ευχαριστώ πολύ!

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος ALBA 2013 Μία έρευνα του Με την υποστήριξη της Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management

D.Tsantes/ G.Damasiotis. Customer Partnership Management D.Tsantes/ G.Damasiotis Customer Partnership Management Το περιβάλλον και οι ανάγκες που δημιουργούνται H σημασία του Key Accounting Ο ρόλος του Key Account Manager Το προφίλ του K.A.M. Account Plan Βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training.

Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training. Η εκπαίδευση του προσωπικού σαν εργαλείο για την αναβάθμιση αύλων περιουσιακών στοιχείων. Personel training as a tool for intagible assets upgrading. Μανδήλας Αθανάσιος 1, Αγγελάκης Γεώργιος 2, Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ))

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Του Πχου (Μ) Καρακάση Αναστασίου, Σπουδαστή 1 ης Δι. Μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. Η Διοικητική, η Διοίκηση, η Διεύθυνση, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα