Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007)"

Transcript

1 1 Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007) «Ένα παράδειγµα Συνοδικής Υπηρεσίας που στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών και στην προώθηση της παρουσίας των µεταναστών/ προσφύγων στη ηµόσια Ζωή» Ευαγγελία ουρίδα Επιστηµονικός Συνεργάτης του Κέντρου Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών Όταν το 1978 συστήθηκε το Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών 1 (ΚΣΠΜ), ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα ήταν µάλλον ιστορικά άτοπο να αναµένει κανείς εκφορά λόγου περί κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών, πόσο δε µάλλον τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για την ένταξη µεταναστών, όπως στο µέτρο του δυνατού επιχειρεί να προκαλέσει η διοργάνωση αυτής της ηµερίδας. Οι ιδρυτές του ΚΣΠΜ, εµπνεόµενοι από ένα σύνολο αξιών, µε κύρια αυτή του σεβασµού του ανθρώπινου προσώπου, ίδρυσαν µια υπηρεσία µε στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους παλιννοστούντες µετανάστες από την Γερµανία, ώστε αυτοί να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα που προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, από την αρχή της λειτουργίας του φορέα, προσπάθησαν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που συντελούνται στο µεταναστευτικό φαινόµενο, ώστε οι παρεχόµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες να προσαρµόζονται συνεχώς στις πραγµατικές ανάγκες των επωφελούµενων. Όταν λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισε να διογκώνεται η εισροή αλλοδαπών µεταναστών προς την Ελλάδα, το ΚΣΠΜ επέκτεινε την προσφορά των υπηρεσιών του προς τους αλλοδαπούς µετανάστες και πρόσφυγες. Μάλιστα, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των υποθέσεών τους, ιδρύθηκε το 1 Το ΚΣΠΜ διατηρεί Γραφεία τόσο στην Αθήνα (Ιασίου 1, 11521, Αθήνα, τηλ , φαξ ), όσο και στη Θεσσαλονίκη (Βασ. Ηρακλείου 37-39, 54624, Θεσσαλονίκη, τηλ , φαξ ).

2 και ένα ιδιαίτερο γραφείο, το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων 2 (ERP), µε στόχο την διευκόλυνση της «ενσωµάτωσης», σύµφωνα µε την τότε ορολογία, των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Κρίνοντας ότι η προώθηση µιας κοινωνικής ένταξης «δίκαιης» για τους µετανάστες συµβάδιζε µε τις ιδρυτικές αρχές του ΚΣΠΜ και λαµβάνοντας υπόψη ότι ναι µεν η εµπειρία της µετανάστευσης αυτή καθεαυτή είναι κοινή για όλους τους µετανάστες, αλλά κάθε µετανάστης έχει βιώσει την εµπειρία της µετανάστευσης µε ξεχωριστό τρόπο, λόγω διαφορών που έχουν να κάνουν µε την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τους λόγους της µετανάστευσης, το µορφωτικό του επίπεδο, κλπ., προχωρήσαµε στην παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών συµβουλευτικής και στήριξης. Ανάµεσα στις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ή προσφέρονται, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 3, συγκαταλέγονται οι εξής: 1. Η λειτουργία ξενώνων για πρόσφυγες και για αλλοδαπές γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο 2. Η διεξαγωγή µαθηµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 3. Η ψυχοκοινωνική στήριξη, η παροχή πληροφόρησης για τη διαδικασία πιστοποίησης των πτυχίων των αλλοδαπών και ο προσανατολισµός σχετικά µε επιµορφωτικά σεµινάρια και προγράµµατα κατάρτισης 4. Η νοµική συµβουλευτική προς τους µετανάστες που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης ή που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να παραµείνουν σε αυτή 5. Η νοµική υποστήριξη των αιτούντων άσυλο προκειµένου να προωθηθεί το αίτηµά τους 2 Το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων (ERP) εδρεύει στην Αθήνα (Ηριδανού 4 α, 11528, Αθήνα, τηλ , φαξ ) 3 Το ΚΣΠΜ-ERP υλοποιεί αυτή τη στιγµή τρία προγράµµατα: Ένα πρόγραµµα στο πλαίσιο του Έργου «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)» µε τίτλο «Aναζητώντας τόπους συνύπαρξης» µε στόχο αφενός, την µελέτη των διακρίσεων που υφίστανται οι µουσουλµάνοι που κατοικούν και εργάζονται στον δήµο Αθηναίων και, αφετέρου την προώθηση του σεβασµού της διαφοράς του «θρησκευτικά άλλου». Ένα ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Demand of Stolen Lives. Researching the Demand Side of Trafficking»στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράµµατος Agis µε στόχο τη µελέτη της ζήτησης υπηρεσιών που προσφέρουν εξαναγκαστικά εκπορνευόµενες γυναίκες (σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερµανία). Το ΚΣΠΜ έχει τον συντονισµό του ερευνητικού αυτού προγράµµατος. Ένα Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων (ERF, Ελλάδα 2006) και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε στόχο την νοµική υποστήριξη αιτούντων άσυλο και ατόµων που χρήζουν ιεθνούς Προστασίας στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας ασύλου.

3 3 6. Η νοµική υπεράσπιση σε περιπτώσεις παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωµάτων των αλλοδαπών Όµως, όσο και αν έχουµε τη διάθεση να εφαρµόσουµε καινοτόµες µεθόδους εξατοµικευµένης προσέγγισης, όσο και να επεκτείνουµε το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών και όσο και να διαχειριζόµαστε επιτυχώς µια σειρά αιτηµάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της ένταξης των µεταναστών στην κοινωνία µας, δεν είµαστε σε θέση να εντάξουµε ουσιαστικά τους επωφελούµενούς µας σε αυτή, στο βαθµό που απουσιάζει εκείνο το θεσµικό πλαίσιο και εκείνη η δέσµη πολιτικών που θα προωθούσε µια κοινωνική ένταξη «δίκαιη» για τους µετανάστες. Για το λόγο αυτό, προβαίνουµε στην άσκηση συνηγορίας ενώπιον των Αρχών 4 προς υπεράσπιση και κατοχύρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των προσφύγων και µεταναστών καθώς και στην υποβολή προτάσεων πολιτικής που έχουν στόχο τη διαµόρφωση των όρων εκείνων που, αφενός, θα δηµιουργήσουν στους µετανάστες το αίσθηµα ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας και, αφετέρου, θα τούς καταστήσουν ισότιµα µέλη της. Υποστηρίζουµε λοιπόν και προωθούµε πολιτικές που: 1. αναγνωρίζουν στους µετανάστες βασικά δικαιώµατα (όπως είναι αυτά της εργασίας, της εκπαίδευσης, της στέγασης, της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, κλπ.) 2. προβλέπουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων µε στόχο τη στήριξη των µεταναστών, ώστε οι τελευταίοι να αναπτύσσουν δεξιότητες (λόγου χάρη γλωσσική επάρκεια) και να αποκτούν γνώσεις (για παράδειγµα, σχετικά µε το πολίτευµα, τα ήθη και τις αντιλήψεις της κοινωνίας υποδοχής) οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και διασφαλίζουν ένα πιο ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 3. εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις εκείνες που επιτρέπουν την κοινωνική συµµετοχή των µεταναστών στη βάση της ισοτιµίας. Για τη διαµόρφωση των προτάσεων προς τις Αρχές στηριζόµαστε την εµπειρία που αποκοµίζουµε από: 1. την καθηµερινή διαχείριση αιτηµάτων µεταναστών και προσφύγων 2. τη συνεργασία µας µε τις κοινότητες και τους συλλόγους των µεταναστών, καθώς και 4 Βλ.

4 4 3. τη συµµετοχή µας, ως ιδρυτικού µέλους, στις εργασίες της Churches Commission for Migrants in Europe 5 (C.C.M.E.), η οποία έχει ως αποστολή την παρακολούθηση όλων των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα µετανάστευσης, ασύλου, ρατσισµού, δυσµενών διακρίσεων και παλιννόστησης και την άσκηση συνηγορίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των προαναφερόµενων θεµάτων. Επειδή, όµως, η κοινωνική ένταξη των µεταναστών δεν είναι ένα θέµα που περιορίζεται στη διαµόρφωση πολιτικών και δεν απασχολεί αποκλειστικά τους έχοντες την ευθύνη της επίσηµης πολιτικής και τους ίδιους τους µετανάστες, δηλαδή τους εισηγητές και τους άµεσους αποδέκτες των όποιων πολιτικών αποφάσεων, αλλά είναι παράλληλα ένα θέµα που αφορά άµεσα και την κοινωνία στο σύνολό της στο βαθµό που, αφενός, η όποια επιτυχία των πολιτικών ένταξης κρίνεται στο επίπεδο της «γειτονιάς» και, αφετέρου, η συµµετοχή στη βάση της ισοτιµίας του κάθε µετανάστη είναι αλληλένδετη µε τη βούληση του κάθε πολίτη να συνυπάρξει αρµονικά µε τους µετανάστες της «διπλανής του πόρτας», κινηθήκαµε προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας κλίµατος αποδοχής και σεβασµού του διαφορετικού µε την πραγµατοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης πάνω σε θέµατα µετανάστευσης. Προχωρήσαµε λοιπόν στην παραγωγή ειδικών εντύπων 6, ηµίωρου ντοκιµαντέρ και CD-Rom 7, στην αρθρογραφία 8 σε τοπικές αλλά και ευρείας 5 Ο διευθυντής του ΚΣΠΜ συµµετέχει ως εκπρόσωπος της CCME στις εργασίες της Επιλεγµένης Οµάδας Εργασίας του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα θέµατα «Μεταναστεύσεως και Συναναπτύξεως». 6 Συνεργάτες του ΚΣΠΜ συνέταξαν δύο έντυπα ευαισθητοποίησης µε τίτλους: "Νέα Ιωνία. Όταν οι πρώην πρόσφυγες υποδέχονται τους νέους µετανάστες", και "Εµπορία γυναικών. Η σκοτεινή όψη της µετανάστευσης". Συνέβαλαν στην σύνταξη τεσσάρων εντύπων ευαισθητοποίησης, που παρήχθησαν από την Α.Σ. «ΚΕΜΜΕΠΑΠ ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Κ.Π. Equal, Α Κύκλος): «Ιστορίες Μεταναστών», «ιαδικασία Νοµιµοποίησης», «Μετανάστης: Εργασιακά ικαιώµατα», «Γυναίκα Μετανάστρια: Μητρότητα και ικαιώµατα». Τα έντυπα αυτά διανέµονται σε δηµόσιους φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, σε επιλεγµένο κοινό και σε µετανάστες για ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα δικαιώµατά τους. 7 Το ΚΣΠΜ συµµετείχε στην παραγωγή και έκδοση ενηµερωτικού CD-ROM µε τίτλο «Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 2004», όπου συµπεριλήφθησαν δεκατέσσερα κείµενα, τα οποία είχαν επιµεληθεί στελέχη του ΚΣΠΜ. Επίσης, τα στελέχη του ΚΣΠΜ οργάνωσαν την διανοµή 500 αντιτύπων του CD-ROM καθώς και µέρος την δηµοσιοποίησης του (Βλ. περιοδικό «ο Πολίτης», Μάιος 2004, τεύχος 122). 8 Με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Ν. Ιωνίας συνεργάτες του ΚΣΠΜ συνέταξαν τα παρακάτω άρθρα: «ηµογραφικά Στοιχεία Μετανάστευσης», εφηµ. Πράσινη Πόλη, Οκτώβριος 2003, σ. 2, «Γιατί οι Ανθρωποι Μεταναστεύουν», εφηµ. Πράσινη Πόλη, Οκτώβριος 2003, σσ. 4-5, «Η Νέα Μετανάστευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα», εφηµ. Πράσινη Πόλη, Οκτώβριος 2003, σσ. 6-7, «Το Θεσµικό Πλαίσιο για την Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εφηµ. Πράσινη Πόλη, Οκτώβριος 2003, σσ. 4 5, «ιασχίζοντας τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2003, σ. 1, «Η ιαδροµή Αλβανία - Ελλάδα. Το όνοµα µου σηµαίνει τόσο καλός», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2003, σ. 2, «Εγώ δεν είµαι λάθος, εσύ είσαι λάθος», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2003, σ. 4, «Ιστορίες Μεταναστών», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2003, σ. 4, «Mετανάστες: Ποιούς αφορά η διαδικασία της κοινωνικής ένταξης», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2004, σ. 1, «H µεταναστευτική Πολιτική της E.E. µέχρι το Πρόγραµµα της Xάγης. Mια σύντοµη αποτίµηση», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2004, σσ. 2-3, «Mετανάστευση, ιαφορετικότητα και Tαυτότητες: Παλιές και νέες προσεγγίσεις», εφηµ. Νέα Πορεία, εκέµβριος 2004, σ. 4 (τα τρία τελευταία άρθρα αναδηµοσιεύτηκαν στο τεύχος 5 του περιοδικού «Μέτοικος» και στην εφηµερίδα «Έθνος»). Eπίσης οι συνεργάτες του KΣΠM συνεργάστηκαν µε δηµοσιογράφο του Έθνους για την παραγωγή του άρθρου «Tο προφίλ των µεταναστών που ζουν στην διπλανή µας πόρτα» που δηµοσιεύθηκε στο Έθνος.

5 5 κυκλοφορίας εφηµερίδες καθώς και στη διοργάνωση τηλεοπτικών 9 και ραδιοφωνικών εκποµπών, ηµερίδων 10 και διαπολιτισµικών εκδηλώσεων 11. Επιχειρούµε λοιπόν, διαµέσου της θετικής προβολής της συνύπαρξης των ντόπιων µε τους αλλοδαπούς, της πριµοδότησης του λόγου των µεταναστών, της ανάδειξης του µη «εθνικού» χαρακτήρα του βιώµατος της µετανάστευσης και των διαστάσεων του µεταναστευτικού φαινοµένου: 1. να βοηθήσουµε το κοινό µας να αµφισβητήσει στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις για τον «εθνικά άλλο», 9 Συµµετοχή στην διοργάνωση της ηµέρας πολυπολιτισµικότητας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Α.Σ. «KEMMEΠAΠ-Ήφαιστος» (Ενέργεια ΙΙΙ, Κ.Π. Equal, Α Κύκλος), η οποία περιελάµβανε τηλεοπτικό προγράµµατα στην πρωινή και απογευµατινή ζώνη της ET 3 (21/03/2005). Tο KΣΠM συµµετείχε στην επεξεργασία του Προγράµµατος και στις σχετικές συναντήσεις στην Aθήνα και Θεσσαλονίκη, επίσης ανέλαβε την προετοίµασια µετανάστριας να µιλήσει στην πρωινή εκποµπή (Πρωινό Πανόραµα) κατά την διάρκεια της οποίας στέλεχος του ΚΣΠΜ έκανε παρουσίαση σχετικά µε την δραστηριοποίηση και συµµετοχή των αλλοδαπών γυναικών σε δράσεις προς όφελός τους. Κατά την διάρκεια του απογευµατινού προγράµµατος προβλήθηκαν αποσπάσµατα από το ντοκιµαντέρ «το βλέµµα του µετανάστη», διάρκειας 30 λεπτών (παραγωγή ΚΣΠΜ και NET- News). Όπου µετανάστες επιχειρούν αν αποτυπώσουν µε κάµερα τι σηµαίνει για αυτούς η ένταξή τους στην Eλλάδα. 10 Συγκεκριµένα, στελέχη του ΚΣΠΜ συµµετείχαν στη διοργάνωση της Ηµερίδας µε τίτλο «Η Diana το φθινόπωρο: Όψεις της Γυναικείας Μετανάστευσης», η οποία έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ήµου Νέας Ιωνίας (20/5/2004) καθώς και της Ηµερίδας «Γυναικεία Μετανάστευση» που πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ξάνθης (7/6/2004). Επιπλέον, στις Ηµερίδες αυτές στελέχη του ΚΣΠΜ παρουσίασαν εισηγήσεις. Ειδικότερα: Στην Ηµερίδα της Ν.Ιωνίας η Μαρία Παπαντωνίου-Φραγκούλη παρουσίασε εισήγηση µε τίτλο "Trafficking Γυναικών", η Ευαγγελία ουρίδα εισηγήθηκε το θέµα «Γυναικεία Μετανάστευση» και η Σοφία Μέντζου εισηγήθηκε το θέµα «Όταν οι Μετανάστριες Οργανώνονται» (επιπλέον, αναλήφθηκε η προετοιµασία δύο µεταναστριών, της Μαρίας Σούµκο και της Χριστίνας Στεφάνου, ώστε να παρουσιάσουν οι ίδιες εισηγήσεις στην Ηµερίδα). Στην Ηµερίδα της Ξάνθης πραγµατοποιήθηκαν δύο εισηγήσεις από στελέχη του ΚΣΠΜ: Η παρουσίαση της Μαρίας Παπαντωνίου-Φραγκούλη είχε τίτλο"trafficking Γυναικών" και αντίστοιχα η Ευαγγελία ουρίδα εισηγήθηκε το θέµα «Η µετανάστευση των γυναικών προς την Ελλάδα». Οι δύο Ηµερίδες ήταν ενταγµένες στο πλαίσιο εφαρµογής της Κ.Π. Equal (Α Κύκλος, Α.Σ. «ΚΕΜΜΕΠΑΠ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ»). Στους φακέλους που διανέµονταν στις δύο Ηµερίδες στελέχη του ΚΣΠΜ συνέταξαν τα κείµενα: «Εµπορία γυναικών µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση», και «Μια πρώτη προσέγγιση της µεταναστευτικής εµπειρίας των Ουκρανών γυναικών στην Ελλάδα». 11 Το ΚΣΠΜ συµµετείχε στην διοργάνωση µιας διαπολιτισµικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στον ήµο της Νέας Ιωνίας (31/10-1/11/2003). Συγκεκριµένα, στελέχη του ΚΣΠΜ συµµετείχαν στις συναντήσεις της οµάδας εργασίας της Α.Σ. «Κ.Ε.Μ.ΜΕ.Π.Α.Π. Ήφαιστος», οι οποίες είχαν στόχο την προετοιµασία της εκδήλωσης, εξασφάλισαν την συµµετοχή στην εκδήλωση µεταναστευτικών κοινοτήτων, µεταναστών καλλιτεχνών (µουσικών συγκροτηµάτων), καθώς και µεταναστών που παρασκεύασαν παραδοσιακά εδέσµατα από τις χώρες καταγωγής τους. Τέλος, εξασφάλισαν την προβολή της βραβευµένης στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ταινίας µε τίτλο «Έχει λιοντάρια στην Ελλάδα;». Μετά την προβολή της ταινίας είχαν την ευθύνη της διοργάνωσης ανοικτής συζήτησης, στην οποία συµµετείχε η σκηνοθέτις της ταινίας Ειρήνη Μπόϊκο. Επίσης, στελέχη του ΚΣΠΜ συµµετείχαν στην διοργάνωση του ιαπολιτισµικού Φεστιβάλ Tηλεοπτικών Παραγωγών (24/10/2005, Παλιό Λιµάνι, Θεσσαλονίκη) και του Φεστιβάλ Aθηνών Πολυπολιτισµική Kοινωνία- ιαπολιτισµική Eκπαίδευση. Κατά κύριο λόγο το KΣΠM είχε ευθύνη εκ µέρους της Α.Σ. «ΚΕΜΜΕΠΑΠ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του σχεδιασµού και της υλοποίησης του Φεστιβάλ των Aθηνών(Πολυχώρο 417, Mεταξουργείο, 18-19/12/2004). Tο πρόγραµµα του Φεστιβάλ περιελάµβανε: α) Προβολή βίντεο παραχθέντων στα πλαίσια του Equal (Α Κύκλος) και βίντεο που γυρίστηκαν από µαθητές στα πλαίσια προγραµµάτων αντι-ρατσιστικής εκπαίδευσης, β)συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας: «Yπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης -O ρόλος τους στην ενσωµάτωση ευπαθών κοινωνικών οµάδων, «Mοντέλα Συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας, ιαπολιτισµική εκπαίδευση - εµπειρίες και προοπτική Καλές πρακτικές των Aναπτυξιακών Συµπράξεων στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης, γ) καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε συµµετοχή µεταναστών: Eκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Mουσικές εκδηλώσεις. Tην θεατρική παράσταση, Eµιγκρέδες από το θέατρο του Νέου Kόσµου µε Aλβανούς ηθοποιούς. Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, Ethnic κουζίνα, δ)eνηµέρωση του κοινoύ για τα προϊόντα που παρήχθησαν στα πλαίσια του Equal. Tο KΣΠM εξασφάλισε τους οµιλητές µίας εκ των στρογγυλών τραπεζών, ενώ σε συνεργασία µε τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» εξασφάλισε την συµµετοχή του θεάτρου του Nέου Kόσµου και γενικότερα συµµετείχε στην διοργάνωση του Φεστιβάλ, την προσέλκυση κοινού, κλπ. Στέλεχος του ΚΣΠΜ προετοίµασε εισήγηση για την στρογγυλή τράπεζα «Mοντέλα Συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας».

6 6 2. να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις που ευνοούν την εµπλοκή των ντόπιων και των αλλοδαπών σε µια διαδικασία διαλόγου, και 3. να καλλιεργήσουµε τη βούληση για συνύπαρξη µεταξύ των δύο πληθυσµών σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασµού. Πρόθεσή µας είναι η ανάληψη δράσεων που πριµοδοτούν την αναγνώριση και την αποδοχή του άλλου στο επίπεδο της αναζήτησης των κοινών στοιχείων, όπως είναι για παράδειγµα ο σεβασµός της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου. Η έµφασή µας στη συµφωνία πάνω σε τέτοιες αρχές δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υποτίµηση της σηµασίας της διαφοράς, αφού η επίτευξη της αποδοχής προϋποθέτει πρώτα από όλα την αναγνώριση και το σεβασµό του διαφορετικού. Επιτρέψτε µου να τονίσω ότι, σε κάθε περίπτωση, τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την πραγµατοποίηση των δράσεων αυτών 12, ενεργή είναι η συµµετοχή µεµονωµένων µεταναστών αλλά και µελών µεταναστευτικών κοινοτήτων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέµβασή µου θίγοντας δύο επιµέρους ζητήµατα. Το πρώτο αφορά την ανάγκη της εκφοράς λόγου από τους ίδιους τους µετανάστες σχετικά µε τη διαδικασία της ένταξής τους. Υποστηρίζοντας βέβαια την ανάγκη εξασφάλισης µιας αυτόνοµης και αδιαµεσολάβητης δηµόσιας παρουσίας των µεταναστών, δεν θα ήθελα ωστόσο σε καµία περίπτωση να µειώσω τη συµβολή των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των συνδικάτων, των εκκλησιών και των όποιων άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην ανάδειξη του λόγου των µεταναστών. Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε την εµπλοκή των µεταναστών στο σχεδιασµό, πλέον, των πολιτικών ένταξης. Για να µπορέσει ο νοµοθέτης να προνοήσει για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επιµέρους κατηγορίας µεταναστών, αλλά και να διασφαλίσει την ουσιαστική κοινωνική ένταξη κάθε µετανάστη, πρέπει να αποκτήσει µια σαφή αντίληψη αυτών των αναγκών, και αυτό προϋποθέτει ένα διάλογο µεταξύ της πολιτείας και των µεταναστών. Για να µην παραµείνει όµως αυτός ο διάλογος στο επίπεδο του ευχολογίου, αλλά και για να µην λαµβάνει χώρα ευκαιριακά, απαραίτητη είναι η θεσµική κατοχύρωσή του. 12 Μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων που σχεδιάσαµε από κοινού µε κοινότητες µεταναστών θα ήθελα να αναφερθώ στην συνδιοργάνωση του πρώτου (NOVOTEL, 26/12/2005) και δεύτερου (Ακροπόλ, 26/12/2006) εορτασµού της «Ηµέρας του Μετανάστου», στους οποίους συµµετείχαν πλέον των 350 µελών µεταναστευτικών κοινοτήτων.

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Newsletter Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος

Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος Κέντρο Ηµέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008 Επιµέλεια: Πολυχρονιάδης Νίκος ΣΥΝΘΕΣΗ Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Μαρασλή 51 & Ζουµετίκου 9 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54249

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΣΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΣΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΣΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟ ΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης : 1.συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 2.προετοίμασε ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία, αρχικός σχεδιασµός και ενέργειες εκκίνησης της δράσης

Φιλοσοφία, αρχικός σχεδιασµός και ενέργειες εκκίνησης της δράσης Πρακτικά της συνάντησης φορέων, υπηρεσιών και οργανώσεων σχετικά µε τη δράση: Εθελοντισµός και ικαιώµατα Παιδιού. Αίθουσα Συσκέψεων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». Αθήνα, 26 Μαϊου 2011. Φιλοσοφία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπουσα: ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 1. Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξης & Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα