ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING"

Transcript

1 Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην αίτηση Οι ορισμοί και η ερμηνεία των λέξεων και φράσεων που περιέχονται στην αίτηση επεξηγούνται αναλυτικά στους Όρους και Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει παντού την επιλογή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της αίτησης όπως επίσης και με τους όρους του εγγράφου για την επεξεργασία των Προσωπικών σας εδομένων. Η αίτηση σας πρέπει να παραδοθεί προσωπικά σε ένα από τα καταστήματα μας Όλα τα απαραίτητα πεδία πρέπει να είναι υπογραμμένα, και πρέπει να υπάρχει μονογραφή του δικαιούχου και του συνδικαιούχου σε όλες τις σελίδες. Παραδώστε την αίτηση σας σε ένα από τα υποκαταστήματα μας. Στην περίπτωση συνδικαιούχου σε Κοινό Λογαριασμό (ΚΑΙ), απαιτούνται οι υπογραφές δύο (2) μαρτύρων της υπογραφής, οι οποίοι είναι μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου ασκάλων Κύπρου ΛΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Ονοματεπώνυμο: Αρ. Ταυτότητας: Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ταχυδρομική ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Πόλη /Χωριό: Επαρχία: Τηλέφωνα: Οικίας: Κινητό: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ Ονοματεπώνυμο: Αρ. Ταυτότητας: Υπογραφή Πελάτη: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου: Οι κωδικοί πρόσβασης θα ετοιμάζονται και θα στέλνονται στα υποκαταστήματα του ΣΤ Κ ΛΤ. Σημειώστε το υποκατάστημα που σας βολεύει για να παραλάβετε τους κωδικούς σας: Υποκατάστημα Αποστολής Κωδικού: Κεντρικό Σταυρού Λάρνακα Γλάδστωνος Τσίρειο Πάφος ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Πρόσβαση σε κοινούς λογαριασμούς που τηρείτε (ΚΑΙ) με άλλα άτομα, θα δίνεται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο. Μεταφορές/Πληρωμές από κοινούς λογαριασμούς (ΚΑΙ) μπορούν να γίνονται μόνο με υπογραφή του παρόντος εντύπου από όλους τους δικαιούχους. 1/5

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Α) Επιθυμώ να συνδέσω όλους τους λογαριασμούς μου στην υπηρεσία Internet Banking (B) Επιθυμώ να συνδέσω μόνο τους πιο κάτω λογαριασμούς: Αριθμός Λογαριασμού Πληροφόρηση Εσωτερική Μεταφορά Μεταφορά σε άλλες Τράπεζες Αίτηση για έκδοση Τραπεζικής Επιταγής (Γ) Επιθυμώ να συνδέσω τις πιστωτικές κάρτες μου στο Internet Banking ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του Internet Banking όπως αναγράφονται στο παρόν έντυπο στις σελίδες 1-5, τους/τις οποίους/ες και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Ημερομηνία: Υπογραφή: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΚΑΙ) ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ονοματεπώνυμο: Αρ. Ταυτότητας: Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ταχυδρομική ιεύθυνση: Ταχ. Κώδικας: Πόλη /Χωριό: Επαρχία: Τηλέφωνα: Οικίας: Κινητό: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων για χρήση του Internet Banking από τον/την, όπως αναγράφονται στο παρόν έντυπο στις σελίδες 1-5 τους/τις οποίους/-ες και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ως επίσης τους όρους που περιέχονται στο έγγραφο του Κοινού Λογαριασμού. Υπογραφή ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Όνομα και ιεύθυνση Αρ. Ταυτότητας Υπογραφή Για Συνεργατικό Ταμιευτήριο ασκάλων Κύπρου ΛΤ Ημερομηνία: 2/5

3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ I-BANKING ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ,ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I-BANKING 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Στις παρούσες προϋποθέσεις εκτός εάν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά:- Ταμιευτήριο σημαίνει το Συνεργατικό Ταμιευτήριο ασκάλων Κύπρου ΛΤ Ορισμοί και προϋποθέσεις σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως τροποποιούνται, διευρύνονται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό από το Ταμιευτήριο και κοινοποιούνται στον πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 16 πιο κάτω. Αίτηση Εγγραφής Σύνδεσης σημαίνει το έντυπο που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Πελάτη, που υποβάλλει αίτηση στο Ταμιευτήριο για σύνδεση με την Υπηρεσία I-Banking. Αριθμός Συνδρομητή σημαίνει τον αριθμό, ο οποίος παραχωρείται από το Ταμιευτήριο στον Πελάτη για να χρησιμοποιηθεί από αυτόν σε συνάρτηση με το PIN για να του δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία I-Banking και να τον καθιστά ικανό να διεκπεραιώνει συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας αυτής. Αυτόματο Σύστημα Εξυπηρέτησης σημαίνει το αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο επιτρέπει στον Πελάτη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία I-Banking χωρίς τη βοήθεια Λειτουργού Εξυπηρέτησης Πελατών. Εγκεκριμένος ικαιούχος σημαίνει Οργανισμό κοινής ωφελείας ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που έχουν εγκριθεί από το Ταμιευτήριο ως ο Οργανισμός ή το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να γίνει πληρωμή Λογαριασμού. Εξουσιοδοτημένο άτομο σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τον Πελάτη να έχει εκ μέρους του πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο δυνατό να εξουσιοδοτηθεί από καιρού εις καιρό από τον πελάτη είτε ως επιπρόσθετο εξουσιοδοτημένο άτομο είτε σε αντικατάσταση υφισταμένου, πάντοτε με γραπτή δήλωση. Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει την ημέρα κατά την οποία το Ταμιευτήριο είναι ανοικτό για γενικές τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο και μια «Μη Εργάσιμη Ημέρα» θα ερμηνεύεται ανάλογα. Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών σημαίνει τον τραπεζικό υπάλληλο, που βοηθά τον Πελάτη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία I- Banking. Λογαριασμός σημαίνει λογαριασμό ενός πελάτη στο Ταμιευτήριο, σχετικά με τον οποίο έχει συμφωνήσει το Ταμιευτήριο, ότι ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν μέσω της Υπηρεσίας I-Banking (λεπτομέρειες των Λογαριασμών στους οποίους μπορεί ο Πελάτης να έχει πρόσβαση, μπορούν να δίδονται στον Πελάτη από το Ταμιευτήριο, όταν αυτός το ζητήσει). Μεταφορά Χρημάτων σημαίνει τη μεταφορά χρημάτων προς και από λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται στο όνομα του πελάτη στο Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ή ΣΠΙ στην Κύπρο. Πελάτης σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Αυτόματη Τραπεζική Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 2 πιο κάτω και συμπεριλαμβάνει και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο όπως καθορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όταν ενεργεί με την προσωπική του ιδιότητα. Πληρωμή Λογαριασμού σημαίνει την πληρωμή από τον πελάτη Λογαριασμού Οργανισμού κοινής ωφελείας ή άλλου λογαριασμού δια της μεταφοράς χρημάτων από ένα λογαριασμό στο Λογαριασμό Εγκεκριμένου ικαιούχου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία I-Banking. ΡΙΝ (ΠΙΝ) σημαίνει τον μυστικό Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης που δίνεται και/ή δημιουργείται από ένα Πελάτη, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης, για χρήση από τον Πελάτη μαζί με τον Αριθμό Συνδρομητή του Πελάτη. Νοείται ότι η χρήση του Προσωπικού Αριθμού Αναγνώρισης Ταυτότητας ισοδυναμεί και έχει ισχύ υπογραφής του χρήστη. Σύστημα Λειτουργού Εξυπηρέτησης Πελατών σημαίνει το σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους Πελάτες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία I-Banking, με την βοήθεια ενός Λειτουργού Εξυπηρέτησης Πελατών. Υπηρεσία I-Banking σημαίνει το σύστημα, το οποίο παρέχεται από το Ταμιευτήριο από καιρού εις καιρό για να επιτρέπει στους Πελάτες την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ταμιευτήριο μέσω του τηλεφώνου, του διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας που βασίζεται στην τεχνολογία. Υπηρεσίες σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από καιρού εις καιρό από το Ταμιευτήριο, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί ο Πελάτης μέσω της Υπηρεσίας I-Banking ούτως ώστε: να εξασφαλίζει πληροφόρηση για τους λογαριασμούς του να διενεργεί μεταφορές χρημάτων να προβαίνει σε πληρωμές σε όφελος τρίτων Εγκεκριμένων ικαιούχων να κάμνει χρήση οποιωνδήποτε άλλων Υπηρεσιών που το Ταμιευτήριο μπορεί να προσφέρει μέσω του I-Banking από καιρού εις καιρό. 1.2 Στους παρόντες όρους και ερμηνείες ορισμού ο ενικός θα περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίθετο και αναφορά σε οποιοδήποτε φύλο θα περιλαμβάνει και τα δύο φύλα. 2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2.1 Η υπηρεσία I-Banking προσφέρεται στον Κάτοχο Λογαριασμού και/ή το χρήστη σύμφωνα με τους όρους, τις οδηγίες χρήσης, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους και/ή κανονισμούς που το Ταμιευτήριο από καιρό εις καιρό θα αποφασίζει και θα κοινοποιεί στο χρήστη, με όποιον τρόπο κρίνει προσφορότερο. Στην υπηρεσία I-Banking μπορεί να έχουν πρόσβαση και να τη χρησιμοποιούν Πελάτες που: έχουν συμπληρώσει και υποβάλει στο Ταμιευτήριο Αίτηση Εγγραφής και έχουν λάβει από το Ταμιευτήριο ένα Αριθμό Συνδρομητή που μαρτυρεί την αποδοχή από το Ταμιευτήριο της Αίτησης Εγγραφής του Πελάτη και έχουν λάβει και/ή δημιουργήσει το ΡΙΝ σύμφωνα με τις ιαδικασίες Λειτουργίας. Το Ταμιευτήριο μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί να αποδεχθεί την Αίτηση Εγγραφής χωρίς να δεσμεύεται να δώσει το λόγο μη αποδοχής της. 2.2 Οι πιο πάνω προϋποθέσεις διέπουν την χρήση της Υπηρεσίας I-Banking και ο Πελάτης θα δεσμεύεται από αυτές. 3.2 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τις Προϋποθέσεις αυτές (οι οποίες έχουν σκοπό να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Υπηρεσίας I-Banking) και να αποζημιώνει το Ταμιευτήριο αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Πελάτη με τις Προϋποθέσεις αυτές και τις Οδηγίες Λειτουργίας. Το Ταμιευτήριο σε καμιά περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή άλλη ζημιά ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή απώλεια κέρδους την οποία υφίσταται ή ήθελε υποστεί ο Πελάτης. 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3.1 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα παίρνει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις προς αποφυγή δόλιας χρήσης του Αριθμού Συνδρομητή και ΡΙΝ. θα διατηρεί σε ασφαλές μέρος τον Αριθμό Συνδρομητή και το ΡΙΝ. θα καταστρέψει οποιαδήποτε ειδοποίηση για τον Αριθμό Συνδρομητή του μόλις την παραλάβει δεν θα αποκαλύπτει τον Αριθμό Συνδρομητή ή το ΡΙΝ σε οποιοδήποτε άλλο άτομο θα αποφεύγει τη χρήση ΡΙΝ που εύκολα μπορούν να εντοπιστούν όπως ημερομηνίες γενεθλίων, αριθμούς τηλεφώνων κ.α. δεν θα σημειώνει το ΡΙΝ πάνω σε οτιδήποτε το οποίο μεταφέρεται ή συνδέεται με τον Αριθμό Συνδρομητή κατά τρόπο που θα ήταν κατανοητό ή προσιτό σε τρίτο δεν θα προβαίνει ή να παραλείπει να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία δυνατό να επιτρέψει την αντικανονική ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας I-Banking. Έχει την ευθύνη για την αποσύνδεση και διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών από οποιοδήποτε τηλέφωνο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Υπηρεσία I-Banking, πριν απομακρυνθεί ή αφήσει αφύλακτο τέτοιο τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή ή εξοπλισμό. 3.2 Ο Πελάτης θα ειδοποιεί αμέσως την Υπηρεσία I-Banking στη διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο: ή εάν τηλεφωνά από το εξωτερικό στην Κύπρο: , σε περίπτωση που: ο Αριθμός Συνδρομητή ή το ΡΙΝ αποκαλυφθεί σε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. μη εξουσιοδοτημένες ή αντικανονικές συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο Λογαριασμό του. 3/5

4 ο Αριθμός Συνδρομητή ή το ΡΙΝ ή οποιαδήποτε σημείωση ή άλλο έντυπο που φέρει τον Αριθμό Συνδρομητή ή το ΡΙΝ χαθεί, παραπέσει, κλαπεί ή αντιγραφεί. ο Πελάτης μετά την τηλεφωνική ειδοποίηση υποχρεούται όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ειδοποιήσει και εγγράφως την υπηρεσία Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει προσεκτικά τις συναλλαγές και τις καταστάσεις των λογαριασμών του και να ειδοποιεί την Υπηρεσία αμέσως σε περίπτωση διαφορών. Μέχρι να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία I-Banking, ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις μη εξουσιοδοτημένες ή αντικανονικές συναλλαγές αλλά η ευθύνη του περιορίζεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων ευρώ ( 200) ή άλλο ποσό που δυνατό να καθοριστεί με Νόμο. Νοείται ότι ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο που γνώριζε τον Αριθμό Συνδρομητή και/ή το ΡΙΝ και ενεργούσε με την ρητή ή εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση του Πελάτη. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές που γίνονται χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με ποσό, αν ενήργησε με δόλο ή σοβαρή αμέλεια. Σοβαρή αμέλεια τεκμαίρεται σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργήσει κατά παράβαση των προϋποθέσεων ασφαλείας των όρων 3 (1) και 3 (2). 3.3 Εάν ο Πελάτης έχει ειδοποιήσει το Ταμιευτήριο σύμφωνα με την παράγραφο 3.2., τότε ούτε ο Αριθμός Συνδρομητή ούτε το ΡΙΝ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας I-Banking. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει να επωφελείται από την Υπηρεσία I-Banking, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ασκάλων Κύπρου ΛΤ για την έκδοση νέου Αριθμού Συνδρομητή και ΡΙΝ. 3.4 Το Ταμιευτήριο θα μπορεί, αλλά δεν θα υποχρεούται να καταγράφει ή να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες για σκοπούς ασφάλειας και εκπαίδευσης και να διατηρεί πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών. 3.5 Τα αρχεία της Υπηρεσίας I-Banking, συμπεριλαμβανομένων των καταγραφών και/ή απομαγνητοφωνήσεων (transcripts) που γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε διαφορά και θα αποτελούν τελεσίδικη απόδειξη και μαρτυρία. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προβάλει ένσταση στην αποδοχή τέτοιων αρχείων ως αποδεικτικών στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία λόγω του ότι δεν είναι πρωτότυπα ή ότι είναι σε μορφή άλλη εκτός από γραπτή ή αποτελούν το προϊόν ηλεκτρονικού υπολογιστή. 4 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 4.1 Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί και δίνει εντολή στο Ταμιευτήριο να ενεργεί με βάση όλες τις οδηγίες και εντολές που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking, νοουμένου ότι οι οδηγίες και εντολές επαληθεύονται ως προς την αυθεντικότητα από τον Αριθμό Συνδρομητή και το ΡΙΝ. Παρόλο που το Ταμιευτήριο μπορεί από καιρού εις καιρό να απαιτεί άλλα επιπρόσθετα στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης, δεν θα υποχρεούται να το πράξει και μπορεί να ενεργεί με βάση τέτοιες οδηγίες και εντολές, χωρίς να λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι οδηγίες ή εντολές είναι αυθεντικές. 4.2 Ένας Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών κατά την παροχή βοήθειας σε Πελάτη για πρόσβαση ή/και χρήση της Υπηρεσίας I-Banking, μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει σύμφωνα με οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για πληροφορίες μέσω της Υπηρεσίας I-Banking, εάν ο Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών πιστεύει ή κρίνει ότι η πρόσβαση σε ή/και χρήση της Υπηρεσίας I-Banking γίνεται με αντικανονικό ή μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Το Ταμιευτήριο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη εκ μέρους του Λειτουργού Εξυπηρέτησης Πελατών να το πράξει. Οδηγίες ή εντολές που λαμβάνονται μέσω του Αυτόματου Συστήματος Εξυπηρέτησης συνήθως θα τυχαίνουν αυτόματης επεξεργασίας. Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια τέτοιας επεξεργασίας το Ταμιευτήριο πιστεύει ότι η οδηγία ή εντολή είναι αντικανονική ή μη εξουσιοδοτημένη, ή υπερβαίνει συγκεκριμένη αξία ή καθορισμένα όρια μπορεί να τερματίσει ή να αρνηθεί τη διεκπεραίωση της επεξεργασίας. Τα χρηματικά όρια και/ή αξίες φαίνονται στην αίτηση και στην ιστοσελίδα του Ταμιευτηρίου. 4.3 Το Ταμιευτήριο δεν υποχρεούται να ακυρώσει ή τροποποιήσει οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking. Αν ο Πελάτης το ζητήσει, το Ταμιευτήριο θα καταβάλλει λογικές προσπάθειες για ακύρωση ή τροποποίηση πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής ή οδηγίας, αλλά δεν θα φέρει καμία ευθύνη, εάν δεν το πράξει. 4.4 Το Ταμιευτήριο μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει με βάση οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή, μέχρις ότου επιβεβαιωθεί γραπτώς και υπογραφεί από τον Πελάτη. 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.1 Ο Πελάτης θα παρέχει και θα διατηρεί με έξοδα του ιδίου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για πρόσβαση του στην Υπηρεσία I-Banking και να διασφαλίζει ότι τέτοιος εξοπλισμός πληρεί όλες τις τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Ταμιευτήριο στις Οδηγίες Λειτουργίας. 5.2 Ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι όλες οι οδηγίες που δίνονται από αυτόν στο Ταμιευτήριο, μέσω της Υπηρεσίας I-Banking είναι ακριβείς και συμπληρωμένες. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώνει ή αλλάζει οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί και όταν δοθούν θα είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για τον Πελάτη. 5.3 Ο Πελάτης θα καταβάλλει όλα τα δικαιώματα και τις χρεώσεις που είναι από καιρού εις καιρό πληρωτέα για την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας I- Banking. 5.4 Ο Πελάτης θα γνωστοποιεί εγγράφως αμέσως το Ταμιευτήριο οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης. 6 ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 6.1 Η Υπηρεσία I-Banking είναι μια μέθοδος πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από το Ταμιευτήριο. Ως εκ τούτου, εκτός στο βαθμό που οι προϋποθέσεις αυτές προνοούν διαφορετικά, όλες οι εντολές που αφορούν τους Λογαριασμούς, και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λογαριασμούς παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία I-Banking για να αποσύρει χρήματα από ένα λογαριασμό, χωρίς να δίδει την περίοδο ειδοποίησης που απαιτείται από τους όρους που ισχύουν για τον λογαριασμό. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε οδηγία για μεταφορά κεφαλαίων, πληρωμή λογαριασμού ή άλλη συναλλαγή, η οποία συνεπάγεται απόσυρση από Λογαριασμό που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking θα απαιτεί από τον Πελάτη να δίδει την προειδοποίηση απόσυρσης που απαιτείται για τον Λογαριασμό για να μπορέσει το Ταμιευτήριο να συμπληρώσει τις οδηγίες. Παράλειψη του Πελάτη να το πράξει, θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εκτέλεση της οδηγίας του, ή κατά την κρίση του Ταμιευτηρίου, την επιβολή χρέωσης, σύμφωνα με την πρακτική του Ταμιευτηρίου που ισχύει κάθε φορά, πληρωτέας από τον Πελάτη στο Ταμιευτήριο. ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία I-Banking για να δημιουργεί οποιαδήποτε οφειλή προς το Ταμιευτήριο ή να προκαλεί την δημιουργία παρατραβήγματος ή την υπέρβαση οποιουδήποτε παρατραβήγματος ή άλλου ορίου σε τρεχούμενο ή άλλο λογαριασμό. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε οδηγία για Μεταφορά Κεφαλαίων, Πληρωμή Λογαριασμού ή άλλη συναλλαγή που συνεπάγεται απόσυρση από Λογαριασμό και λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking θα προϋποθέτει ότι ο Πελάτης έχει επαρκή διαθέσιμα χρήματα στον Λογαριασμό ή ένα επαρκές παρατράβηγμα ή άλλο διαθέσιμο υπόλοιπο στο Λογαριασμό για να μπορέσει το Ταμιευτήριο να εκπληρώσει την οδηγία. ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι μεταφορές χρημάτων σε όφελος τρίτων γίνονται υπό την ρητή προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι αποδεκτές από το τρίτο πρόσωπο. Αν το τρίτο πρόσωπο δεν αποδεχτεί την πράξη, η μεταφορά χρημάτων θα αντιλογιστεί και θα ειδοποιηθεί ο πελάτης. 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 7.1 Είναι πρόθεση του Ταμιευτηρίου όπως οι οδηγίες και οι εντολές που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking τυγχάνουν επεξεργασίας όσο το δυνατό πιο γρήγορα, στα πλαίσια του εφικτού. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, είναι πρόθεση του Ταμιευτηρίου ότι (τηρουμένης οποιασδήποτε αναστολής Υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 8.1) θα ισχύουν τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα για την επεξεργασία συναλλαγών. Οδηγίες που λαμβάνονται πριν από τις οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα θα τυχαίνουν επεξεργασίας την ίδια ημέρα. Οδηγίες που λαμβάνονται μετά τις 14.00, θα τυχαίνουν επεξεργασίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μεταφορές Χρημάτων μπορεί να φθάσουν στον λογαριασμό του Εγκεκριμένου ικαιούχου κατά την ημέρα την οποία δόθηκε η οδηγία ή κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι Πληρωμές Λογαριασμών θα απαιτούν τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες για να φθάσουν στον Λογαριασμό του Εγκεκριμένου ικαιούχου. Ωστόσο η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτά τα χρονοδιαγράμματα δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη από μέρους του Ταμιευτηρίου έναντι του Πελάτη. 7.2 Ένας Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να τερματίσει μια τηλεφωνική κλήση που γίνεται από ένα Πελάτη εάν ο Πελάτης γίνεται υβριστικός ή εμπλέκει τον Λειτουργό σε ενοχλητικές ή μη σοβαρές εντολές. 8 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.1 Παρόλο που πρόθεση του Ταμιευτηρίου είναι το Αυτόματο Σύστημα Εξυπηρέτησης να είναι στη διάθεση των Πελατών 24 ώρες την ημέρα, θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου για λόγους τεχνικούς, ασφαλείας, συντήρησης, εργατικής αναταραχής, διοικητικούς, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου του Ταμιευτηρίου ορισμένες ή όλες οι Υπηρεσίες που κανονικά παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking δεν θα παρέχονται. Ως εκ τούτου, το Ταμιευτήριο μπορεί από καιρού εις καιρό, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη στον Πελάτη, να αναστείλει προσωρινά οποιεσδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες. 4/5

5 8.2 Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8.3. και παραγράφου 16 πιο κάτω, το Ταμιευτήριο θα δικαιούται να τερματίσει δια παντός την Υπηρεσία I- Banking νοουμένου ότι θα δώσει προειδοποίηση στους πελάτες 30 ημερών. 8.3 Το Ταμιευτήριο μπορεί από καιρού εις καιρό, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών της παραγράφου 16 πιο κάτω και νοουμένου ότι θα δώσει ειδοποίηση στον Πελάτη 30 ημερών, να προσθέτει, αποσύρει, αναστέλλει, τροποποιεί ή άλλως πως αλλάζει όλες ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να γίνεται πρόσβαση και χρήση μέσω της Υπηρεσίας I-Banking. Λεπτομέρειες για τις Υπηρεσίες που διατίθενται από καιρού εις καιρό θα δίνονται στις Οδηγίες Χρήσης. Το Ταμιευτήριο μπορεί να τροποποιεί, συμπληρώνει, ή αντικαθιστά τις Οδηγίες Χρήσης από καιρού εις καιρό. 9 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Το Ταμιευτήριο θα δικαιούται να εισπράττει δικαιώματα και να χρεώνει τους Πελάτες για τις συναλλαγές που διενεργούν μέσω της Υπηρεσίας I- Banking με τα ποσά που φαίνονται στην ιστοσελίδα του Ταμιευτηρίου. Το Ταμιευτήριο μπορεί να αναθεωρεί τα πιο πάνω δικαιώματα τις περιστάσεις επιβολής και τον τρόπο χρέωσης τους στον λογαριασμό και/ή να επιβάλει επιπρόσθετα δικαιώματα και/ή επιβαρύνσεις σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Οποιαδήποτε τυχόν νέα επιβολή ή αύξηση θα γνωστοποιείται με ειδοποίηση προς τον Πελάτη 30 ημέρες πριν τεθεί σε εφαρμογή. Με την λήψη της γνωστοποίησης ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με την παράγραφο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Οποιοδήποτε υπόλοιπο λογαριασμού δανείου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας I-Banking μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το συνολικό ποσό που απαιτείται για να εξοφληθεί πλήρως ο συγκεκριμένος λογαριασμός δανείου. 11 ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Το Ταμιευτήριο διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει τη συχνότητα και το ποσό των συναλλαγών που γίνονται από το χρήστη για λόγους ασφαλείας. Το μέγιστα όρια μπορεί να μεταβληθούν και νέα όρια μπορεί να εισαχθούν από το Ταμιευτήριο κατά την απόλυτη κρίση του. 12 ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Παρά το θάνατο ή την ανικανότητα ενός Πελάτη, το Ταμιευτήριο θα δικαιούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται και να εκτελεί όλες τις οδηγίες που δίνονται μέσω I-Banking με τη χρήση του Αριθμού Συνδρομητή του Πελάτη και του ΡΙΝ μέχρις ότου το Ταμιευτήριο λάβει κανονική γραπτή ειδοποίηση για τέτοιο θάνατο ή ανικανότητα. 13 ΚΟΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.1 «Κοινός Λογαριασμός» Όταν ένας λογαριασμός διατηρείται στο Ταμιευτήριο από ένα ή περισσότερους Πελάτες και η εντολή για τον Κοινό Λογαριασμό επιτρέπει στο Ταμιευτήριο να ενεργεί με βάση οδηγίες που δίνονται από τον ένα από τους κατόχους του λογαριασμού τότε η πρόσβαση μπορεί να γίνει μέσω της Υπηρεσίας I- Banking με την γραπτή συγκατάθεση των δικαιούχων του λογαριασμού Εάν το Ταμιευτήριο έχει ειδοποιηθεί γραπτώς για διαφωνία μεταξύ των κατόχων Κοινού Λογαριασμού, το Ταμιευτήριο μπορεί να σταματήσει να επιτρέπει αναλήψεις από αυτό τον Κοινό Λογαριασμό και, κατά την κρίση του Ταμιευτηρίου, μπορεί να μην επιτραπούν συναλλαγές σε αυτό τον Κοινό Λογαριασμό μέχρις ότου το Ταμιευτήριο λάβει νέα γραπτή εντολή από όλους τους κατόχους του λογαριασμού. 14 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 14.1 Το Ταμιευτήριο δύναται να τερματίσει το δικαίωμα οποιουδήποτε Πελάτη για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας I- Banking αποστέλλοντας προς αυτό ειδοποίηση ταχυδρομικώς, τηλεομοιοτύπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα (ηλεκτρονικά ή άλλως πως). Καθ οιονδήποτε χρόνο νοουμένου ότι θα του δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστο 30 ημερών. Αμέσως λόγω παράβασης, μη εκτέλεσης ή μη τήρησης από τον Πελάτη οποιωνδήποτε Όρων ή Προϋποθέσεων των Οδηγιών Χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με το Ταμιευτήριο. Αμέσως λόγω πτώχευσης, ή άλλης συμβατικής ανικανότητας του Πελάτη. Αμέσως λόγω θανάτου του πελάτη Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας I- Banking οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση ή μέσω τηλεφώνου στην Υπηρεσία I-Banking στον αριθμό ή διεύθυνση που ορίζεται στους παρόντες όρους. 15 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 15.1 Τηρουμένων των προνοιών της Παραγράφου 14.2, πληροφορίες που αφορούν τον Πελάτη δεν θα αποκαλύπτονται από το Ταμιευτήριο, εκτός με την ρητή συγκατάθεση του Πελάτη ή όπου υποχρεούται ή επιτρέπεται δια Νόμου Πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη στην Αίτηση Εγγραφής θα φυλάττονται από το Ταμιευτήριο, εκτός και εάν ο Πελάτης έχει υποδείξει το αντίθετο στην ήλωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών του εδομένων και/ή στην Αίτηση Εγγραφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης προς τον Πελάτη προϊόντων και υπηρεσιών από το Ταμιευτήριο, εκτός και εάν ο Πελάτης έχει υποδείξει το αντίθετο στην Αίτηση Εγγραφής, ο Πελάτης συγκατατίθεται σε τέτοια χρήση για τους σκοπούς οποιασδήποτε νομοθεσίας που μπορεί να ψηφιστεί αναφορικά με την Προστασία εδομένων (όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό) ή άλλως πως. 16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Το Ταμιευτήριο διατηρεί το δικαίωμα καθ οιονδήποτε χρόνο να συμπληρώνει ή τροποποιεί τους Όρους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, την καλή τραπεζική πρακτική, τα προσφερόμενα προϊόντα την πολιτική του Ταμιευτηρίου, τις δυνατότητες των συστημάτων, σχετικών νόμων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που θα κοινοποιείται προς τον Πελάτη κατά τον χρόνο που λαμβάνει την ειδοποίηση για την τροποποίηση. Αν η τροποποίηση είναι προς όφελος του Πελάτη θα εφαρμόζεται άμεσα και θα ενημερώνεται ο Πελάτης εντός 30 ημερών. Αν η τροποποίηση δεν είναι ούτε προς όφελος ούτε σε βάρος του Πελάτη η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα μέσα σε περίοδο 60 ημερών να τερματίσει την παρούσα συμφωνία τηρουμένων των προνοιών των όρων της παρούσας συμφωνίας. 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΝ ΙΚΑΙΟ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Οι Προϋποθέσεις αυτές θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής ημοκρατίας και ο Πελάτης υποβάλλεται στη δικαιοδοσία είτε των ικαστηρίων της Κύπρου ή σε παραπομπή σε ιαιτησία την οποία ο Πελάτης με την υπογραφή της αίτησης εγγραφής αποδέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 52 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων. 5/5

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα