ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ. Κατερίνη, 15/11/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ. Κατερίνη, 15/11/2012"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Το μέλλον είναι εδώ Κατερίνη, 15/11/2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A B Γ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ [ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ;] 3

4 (..άλλος ένας) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ (SMART CITY) 4

5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Χαρακτηριστικά μοντελοποίησης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Smart CITY Χαρακτηριστικά Μοντελοποίησης ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ/ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΜΕΣΑ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 5

6 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντας χαρακτηρισμού: Επίπεδο υπηρεσίας (1/3) Σύμφωνα με τους δείκτες που παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο βαθμός παροχής μίας υπηρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλιμακώνεται στα εξής πέντε (5) επίπεδα: Ε4 Ε5 Εξατομικευμένες Υπηρεσίες (Προληπτική, αυτόματη παροχή) Ψηφιακή Ετοιμότητα Δημοσίου Τομέα Ε1 Ε2 Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Ενημέρωση) Ε3 Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Κατέβασμα Εντύπων) Διαδραστικές Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές Φόρμες) Συναλλακτικές Υπηρεσίες (Πλήρης Ηλεκτρονική Διευθέτηση) 6

7 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντας χαρακτηρισμού: Επίπεδο υπηρεσίας (2/3) ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Πληροφόρηση - Δημοσίευση (Information) Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων στη Διαδικτυακή Πύλη του Φορέα. ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Διάδραση -Αλληλεπίδραση (Interaction) Διάθεση στη Διαδικτυακή Πύλη του Φορέα επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Αμφίδρομη διάδραση (Two-way interaction) ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Συναλλαγή (Transaction) Πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Φορέα σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Διαδικτυακές Πύλες και πληροφοριακά συστήματα του Φορέα που προσφέρουν στον πολίτη ολοκληρωμένο και πλήρως ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή (εάν είναι απαραίτητο). Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον πολίτη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του. 7

8 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντας χαρακτηρισμού: Επίπεδο υπηρεσίας (3/3) ΕΠΙΠΕΔΟ 5: Προσωποποίηση (Προληπτική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών) Το κράτος προβαίνει προληπτικά σε δράσεις με στόχο να προάγει την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας και το βαθμό φιλικότητάς της προς το χρήστη, ενώ γίνεται και αυτόματη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών, απαλλάσσοντας από τις αντίστοιχες ενέργειες τον πολίτη ή την επιχείρηση. Το 5 ο στάδιο ψηφιακής ολοκλήρωσης μιας υπηρεσίας προστέθηκε και μετρήθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση του 2007, έχει νόημα για ορισμένες μόνο υπηρεσίες, και εκφράζει τις ακόλουθες δύο (2) διαστάσεις: Την προληπτική παροχή υπηρεσιών (proactive service delivery), όπου δηλαδή το κράτος προχωρά προληπτικά σε δράσεις για να αναβαθμίσει την παροχή της υπηρεσίας και τη φιλικότητά της προς το χρήστη. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελούν η έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη/ χρήστη σε περίπτωση που πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια, η προ-συμπλήρωση δεδομένων σε αιτήσεις του χρήστη προς το Δημόσιο, κ.α. Την αυτόματη παροχή υπηρεσιών, όπου το κράτος παρέχει αυτόματα συγκεκριμένες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται ο πολίτης (ή η επιχείρηση) να τις ζητήσει. 8

9 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντας χαρακτηρισμού: Κατηγορία υπηρεσίας Ο παράγοντας αφορά την κατηγορία της ψηφιακής υπηρεσίας όπου δεν υπάρχει κάποιο διεθνές/ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς. Μέσα από την αξιολόγηση διαφόρων μοντέλων, υιοθετήθηκε το παρακάτω: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ Smart City ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρακολούθησης/ προστασίας / βελτίωσης περιβάλλοντος ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υπηρεσίες ενίσχυσης/ υποστήριξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτίωσης ποιότητας ζωής (υγείας, πολιτισμού, ασφάλειας) & ανάπτυξης γνώσεων ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης μετακινήσεων και επικοινωνιών ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 9

10 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντες χαρακτηρισμού: Τομέας Υπηρεσιών Ο παράγοντας αυτός αφορά τον τομέα δραστηριότητας της ψηφιακής υπηρεσίας. Με βάση την ελληνική και διεθνή εμπειρία οι βασικοί τομείς υπηρεσιών είναι: Διοίκηση Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Ζωή/ Δικτύωση Πολιτισμός & Τουρισμός Διαμονή Εκπαίδευση/ Μάθηση Απασχόληση Κοινωνική Μέριμνα Υγεία Περιβάλλον/ Ενέργεια Μετακινήσεις/ Μεταφορές 10

11 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντες χαρακτηρισμού: Τελικοί χρήστες (αποδέκτες) Ο παράγοντας αυτός αφορά τους τελικούς χρήστες (αποδέκτες) της ψηφιακής υπηρεσίας. Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών είναι: Κατηγοριοποίηση Ψηφιακών υπηρεσιών με βάση ΧΡΗΣΤΕΣ G2G G2C G2B Government to Government - G2G: διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών (εδώ ο χρήστης είναι κάποιος Φορέας ή Οργανισμός της Δημόσιας Διοίκησης). Government to Citizen - G2C: διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των πολιτών (οι οποίοι αποτελούν και τους χρήστες των υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας). Government to Business - G2B: υπηρεσίες των δημόσιων οργανισμών με τελικούς αποδέκτες (χρήστες υπηρεσίας) τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ από υπηρεσίες ΟΤΑ G2O* Government to Organisation - G2O: υπηρεσίες προς (μη δημόσιους) οργανισμούς, φορείς, ενώσεις, σωματεία, Επιμελητήρια, ΜΚΟ, Ινστιτούτα, Ιδρύματα κ.λπ. (*) νέα κατηγοριοποίηση 11

12 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντες χαρακτηρισμού: Κανάλια συλλογής πληροφοριών FIXED INTERNET MOBILE INTERNET WIRELESS INTERNET Smart CITY CALL CENTER BLUETOOTH Κανάλια συλλογής υπηρεσιών DTV SMS ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ* (*) TETRA, RF κ.λπ. 12

13 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντες χαρακτηρισμού: Κανάλια (μέσα) πρόσβασης πληροφοριών PC/ LAPTOP MOBILE TABLET PC Smart CITY ΤΗΛΕΦΩΝΟ SMART CARDS Μέσα πρόσβασης υπηρεσιών TV INFOKIOSK ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ* (*) π.χ. Camera, RFID, fingerprint sensor κ.λπ. 13

14 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Παράγοντες χαρακτηρισμού: Τοποθεσία/ τρόπος πρόσβασης ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο τρόπος σταθερής πρόσβασης στη ψηφιακή υπηρεσία μπορεί να είναι μέσω φυσικής επίσκεψης ή μέσω χρήσης κάποιου μέσου. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ * ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (**) ΣΠΙΤΙ (*) π.χ. σε δρόμο της πόλης, σε δημόσιο κτίριο (πλην Δήμου) κ.λπ. (**) π.χ. σε Επιμελητήριο, Ιδιωτικό Μουσείο κ.λπ. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ;] 15

16 EUROPEAN PROJECTS - INITIATIVES 16

17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΖΩΝ: ΛΟΝΔΙΝΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 17

18 CITY DASHBOARD: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 18

19 ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 19

20 ΕΞΥΠΝO PARKING ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ: ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 20

21 PARKING ME ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ: ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21

22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 22

23 και εκατοντάδες ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 23

24 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ [ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;] 24

25 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ CONSORTIUM CLUSTERS ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΔΙΤ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ] 25

26 ROADMAP ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης & Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ MASTER PLAN ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχής ανασχεδιασμός Σχεδιασμός Δράσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών Προκηρύξεις - Υλοποίηση Διερεύνηση πόρων (δημόσιας, κοινοτικής, τραπεζικής) χρηματοδότησης Προσπάθεια ένταξης λοιπών έργων ΕΣΠΑ Διερεύνηση ενδιαφέροντος επενδυτών Προκήρυξη άμεσα έργων με δυνατότητα Ιδιωτικής Τραπεζικής Χρηματοδότησης 26

27 MASTER PLAN ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ Τυπικά περιεχόμενα ENOTHTA A: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Συνοπτική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή σε υψηλό επίπεδο αναγκών Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καταγραφή σχετικών έργων Δήμου σε Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ Βέλτιστες πρακτικές στην Ελλάδα και Ε.Ε. Ανάλυση Ψηφιακής Ετοιμότητας ENOTHTA Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ OTA Επιχειρησιακό/ Λειτουργικό / Τεχνολογικό Μοντέλο Ψηφιακών Υπηρεσιών Προτεραιοποίηση - Roadmap υλοποίησης Αποτύπωση αναγκών ανασχεδιασμού (BPR) Εντοπισμός δυνατότητας ένταξης χρηματοδότησης υπηρεσιών σε ΕΣΠΑ Μοντέλο (οργάνωση) υλοποίησης Σύνταξη ΤΔΕ και προκηρύξεων αρχικών έργων (επιθυμητό) ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ROADMAP ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΣΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 27

28 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Αποτίμηση Ψηφιακής Ετοιμότητας & Λήψη απόφασης ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΣΟΔΩΝ 28

29 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Αποτίμησης Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αξιολόγηση της γενικής ετοιμότητας των Φορέων για Αξιολόγηση της ετοιμότητας υιοθέτησης την υποστήριξη διαδικασιών ηλεκτρονικής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. διακυβέρνησης όσον αφορά: Εσωτερική Ικανότητα Στρατηγική Φορέα Υποστηρικτικό πλαίσιο Ζήτηση υπηρεσιών ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 29

30 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ: Γενική ψηφιακή ετοιμότητα [1/2] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (CAPABILITΥ) ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗ (eservice DEMAND) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ENABLING ENVIRONMENT) 30

31 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ: Γενική ψηφιακή ετοιμότητα [2/2] ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ e-gov ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟ/ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ ΕΡΓΑ e-gov ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ 31

32 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ: Γενική ψηφιακή ετοιμότητα [ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] Με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προκύπτει αυτόματα ένας σύνθετος συντελεστής (score) ψηφιακής ετοιμότητας. Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του ερωτηματολόγιου παρουσιάζεται παρακάτω: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ % ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ % ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ % ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 40% 44, % 76% 30% 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10% 7, ,0% 64,2% 6% ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10% 9, ,0% 100,0% 10% 1.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ e-gov 10% 19, ,0% 90,0% 9% 1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 5% 2, ,0% 35,8% 2% 1.4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 5% 6, ,7% 66,7% 3% ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 15% 11, ,8% 68,8% 10% 2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10% 6, ,0% 90,5% 9% 2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5% 4, ,9% 51,9% 3% ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 35% 11, ,0% 70,0% 25% 3.1 ΖΗΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15% 3, ,0% 40,0% 6% 3.2 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20% ,0% 100,0% 20% ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10% 9, ,0% 93,3% 9% 4.1 ΝΟΜΙΚΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5% 5, ,0% 88,9% 4% 4.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 5% 4, ,0% 100,0% 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% 76, ,1% 75,5% 74,5% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ = 74,5% ΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ) 32

33 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ: Ψηφιακή ετοιμότητα συγκεκριμένης υπηρεσίας Συμβατότητα με οδηγίες κεντρικής κυβέρνησης Ανάγκες διασύνδεσης με υφιστάμενα Π/Σ - Πολυπλοκότητα Προαπαιτούμενη υποδομή Π/Σ Μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Φορέα / Αναγνωρισμένη ανάγκη Αναμενόμενη Ζήτηση Συγκεκριμένης Υπηρεσίας Δυνατότητα χρηματοδότησης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βαθμός βελτίωσης της ικανοποίησης του Δημότη Ύπαρξη σχετικής υπηρεσίας / εμπειρίας Δυνατότητα εσωτερικής υποστήριξης Παραγωγή Εσόδου για τον Φορέα 33

34 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο Ψηφιακής Ετοιμότητας ΟΤΑ: Γενική ψηφιακή ετοιμότητα [2/2] ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ # ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΡΥ- ΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Παραγωγή Εσόδου για τον Φορέα 10% 0 0 ΥΨΗΛΟ (8-10), ΜΕΣΟ (5-7), ΧΑΜΗΛΟ (4<=) 2 Μέρος του συνολικού σχεδιασμού του Φορέα / Αναγνωρισμένη ανάγκη ΤΙΜΕΣ 5% 10 0,5 ΝΑΙ (10), ΜΕΡΙΚΩΣ (1-9), ΟΧΙ (0) 3 Αναμενόμενη Ζήτηση Συγκεκριμένης Υπηρεσίας 15% 7 1,1 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 4 Δυνατότητα χρηματοδότησης 15% 9 1,4 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 5 Συμβατότητα με οδηγίες κεντρικής κυβέρνησης 5% 10 0,5 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 6 Ανάγκες διασύνδεσης με υφιστάμενα Π/Σ - Πολυπλοκότητα 10% 6 0,6 ΧΑΜΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΥΨΗΛΗ (4<=) 7 Προαπαιτούμενη υποδομή Π/Σ 10% 9 0,9 ΧΑΜΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΥΨΗΛΗ (4<=) 8 Βαθμός βελτίωσης της εξυπηρέτησης του Πολίτη 15% 5 0,8 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 9 Ύπαρξη σχετικής υπηρεσίας / εμπειρίας 5% 5 0,3 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 10 Δυνατότητα εσωτερικής υποστήριξης υπηρεσίας 10% 3 0,3 ΥΨΗΛΗ (8-10), ΜΕΣΗ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ (4<=) 100% 6,2 ΥΨΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (8-10), ΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (5-7), ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ(4<=) ΥΨΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Δυνατότητα άμεσης δρομολόγησης υλοποίησης/εφαρμογής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Υπάρχει τμήμα των προϋποθέσεων για υλοποίηση/εφαρμογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για τη βραχυπρόθεσμη/ μεσοπρόθεσμη υλοποίηση/εφαρμογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 34

35 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Τεχνολογικές προκλήσεις (αποφάσεις) 35

36 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Τεχνολογικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Βασική παράμετρος σχεδιασμού αποτελεί το τεχνολογικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών που θα υπηρετεί το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό μοντέλο και θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες αναμενόμενες τεχνολογίες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ COLLOCATION WEB HOSTING CLOUD SERVICE PLATFORM AS A SERVICE (PAAS) INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS) SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) 36

37 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Επιχειρηματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Βασική παράμετρος σχεδιασμού αποτελεί το επιχειρησιακό μοντέλο παροχής των υπηρεσιών με σαφή αποτύπωση στην αλυσίδα παροχής αξίας του ρόλου του Δήμου, των παρόχων τεχνολογικών λύσεων καθώς και οποιουδήποτε τρίτου συμμετέχοντα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟ- ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ/ MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ / BILLING ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ: ΟΤΑ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 37

38 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Μοντέλο χρηματοδότησης & Μοντέλο Εσόδων Βασικός παράγοντας αξιολόγησης της υποψηφιότητας της υπηρεσίας αποτελεί το Μοντέλο Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπου υπάρχει η δυνατότητα εσόδων θα πρέπει να υπάρξει αρχική ανάλυση του σχετικού Μοντέλου Εσόδων. ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΤΑ ΕΣΠΑ ΆΛΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (π.χ. ΕΤΕπ) ΣΔΙΤ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΣΟΔΟ (egov;) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ (συνδρομή, pay per use,..) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ SPONSORSHIP 38

39 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΕΣΟΣ Σχεδιασμός έργων που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Διερεύνηση εξασφάλισης της όποιας Δημόσιας, Κοινοτικής ή Τραπεζικής Χρηματοδότησης Διερεύνηση ενδιαφέροντος επενδυτών (RFI) 39

40 .. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ (ΣΗΜΕΡΑ!) Παραδείγματα χρηματοδοτήσεων ELENA Παροχή χρηματοδότησης για τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων τους, στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Δυνατότητα χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας ΤΠΕ (π.χ. Smart grid, Smart Metering) στα πλαίσια ευρύτερων ενεργειακών επενδύσεων JESSICA Παροχή χρηματοδότησης ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης (με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ) με στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων εργασίας. Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ΤΠΕ στα πλαίσια αστικών αναπλάσεων (π.χ. Parking ποδηλάτων) FP7- SMARTCITIES Χρηματοδότηση R&D έργων στο χώρο των έξυπνων πόλεων με έμφαση σε θέματα ενέργειας και ΤΠΕ (π.χ. Internet of things, smart grid) Δυνατότητα συμμετοχής των ΟΤΑ στο σχεδιασμό και στην πιλοτική εφαρμογή σχετικών έργων. 40

41 Σας ευχαριστώ! URL: 41

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα