Όραμα και Θέσεις για την Ανάπτυξη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όραμα και Θέσεις για την Ανάπτυξη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου"

Transcript

1 Όραμα και Θέσεις για την Ανάπτυξη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Το Πανεπιστήμιο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ένα εύρυθμο περιβάλλον λειτουργίας με σύγχρονες υποδομές. Από την ίδρυση του, βρίσκεται σε μία διαρκή πορεία ανάπτυξης και επέκτασης, παρότι επιβραδύνθηκε από την οικονομική κρίση. Οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε ώστε να εξελίξουμε αυτήν την πορεία ανάπτυξης, παρ όλες τις αντιξοότητες, τη δραματική μείωση της χρηματοδότησης από την πολιτεία και το περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο μας οφείλει να επιδείξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του και να επιδράσει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας, που καταδυναστεύεται από την οικονομική κρίση. Με γνώμονα την προαγωγή της δημιουργικής σκέψης, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στοχεύουμε να αναζητήσουμε λύσεις, καλά μελετημένες και προσαρμοσμένες στις σύγχρονες συνθήκες, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά, διασφαλίζοντας μία νέα, καινοτόμα αντίληψη για την Πανεπιστημιακή μόρφωση, με τη συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας. Όραμα μας είναι ένα Πανεπιστήμιο που αποτελεί θερμοκοιτίδα μάθησης, ενθαρρύνει την ελευθερία σκέψης, προωθεί την αριστεία και την καινοτομία, κινείται ευέλικτα και ανταγωνιστικά στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με την κοινωνία, αναδεικνύοντας μία ανατροφοδοτούμενη σχέση ανάμεσα στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, τους αποφοίτους του και την αγορά εργασίας. Καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την επιτυχία κάθε προσπάθειας για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας αποτελούν η υγιής και αρμονική συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο, αν και αυτοτελές σύμφωνα με το νόμο, δεν λειτουργεί αυτόνομα. Επηρεάζεται καθοριστικά από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που επιβάλλεται από την πολιτεία και τις διαρκείς αλλαγές σε αυτό, με αποτέλεσμα συχνά να ανακόπτεται η αναπτυξιακή του πορεία. Σε συνεργασία με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, διεκδικούμε μεγαλύτερη επί της ουσίας αυτοτέλεια, την απαλλαγή από κανονιστικά πλαίσια διαμορφωμένα για την κεντρική δημόσια διοίκηση που δεν συνάδουν με τη φύση του Πανεπιστημίου και τη δυνατότητα ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Βασικοί Άξονες Αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και φιλοδοξώντας να διορθωθούν οι υπάρχουσες αδυναμίες, η προσπάθεια για την εξέλιξη και ανάδειξη του πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους άξονες: Ανάπτυξη και Έρευνα Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει διαμορφώσει μια πορεία συνεχούς επέκτασης και εξέλιξης, αναπτύσσοντας ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, καθώς 1

2 και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που δεν καλύπτονται από άλλα Πανεπιστήμια της Αθήνας. Παρότι η αναπτυξιακή του πορεία επηρεάστηκε από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τελευταία 5-ετία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανακοπεί. Για το λόγο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας η εκπόνηση και εκτέλεση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με έμφαση στην άμεση υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης καθώς και νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, στη δημιουργία νέων Τμημάτων και την εγκαθίδρυση συνεργασιών με υψηλού κύρους Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής. Παράλληλα είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της έρευνας και τη χρηματοδότησή της, αναδιοργανώνοντας τις δομές εκείνες του Πανεπιστημίου που υποστηρίζουν την ευέλικτη και αποτελεσματική υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Καινοτόμα αντίληψη για την Πανεπιστημιακή Μόρφωση Αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές και το συνεργατικό περιβάλλον λειτουργίας που έχει εμπεδωθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση για τη διαδικασία της μάθησης στους φοιτητές μας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία της τεχνολογίας, τις σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης καθώς και τις διεθνείς πρακτικές συνεργασιών. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να ενισχύσουμε την ολοκληρωμένη αντίληψη για τα επιστημονικά ζητήματα, τη διεπιστημονικότητα, τη συνεργατική μάθηση, την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών με έμφαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενδυνάμωση της ελεύθερης σκέψης και των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσχερή οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους φοιτητές μας σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Αναγνωρισιμότητα, Εξωστρέφεια και Διεθνή Παρουσία Παρότι το Πανεπιστήμιο έχει συμπληρώσει 25 έτη επιτυχούς λειτουργίας και σημειώνει τεκμηριωμένα καλές επιδόσεις σε ότι αφορά στην παραγωγή και την αναγνώριση του ερευνητικού έργου, εν τούτοις η αναγνωρισιμότητά του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συστηματικότερη προβολή των επιτευγμάτων του, την ουσιαστικότερη παρουσία του στο Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και την αξιοποίηση των αποφοίτων του και την οργανωμένη υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας. Επιπλέον πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική δράση του Πανεπιστημίου με την οργάνωση μαθητικών διαγωνισμών, εθελοντικών δράσεων επιμόρφωσης και τη συμμετοχή σε δίκτυα εθελοντικών δράσεων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύει. Σημαντική είναι επίσης η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου, αναδεικνύοντας τις ερευνητικές συνεργασίες που έχει με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με τη συστηματική σύναψη και αξιοποίηση συμφώνων συνεργασίας με υψηλού κύρους Ιδρύματα του εξωτερικού. Δράσεις Οι προαναφερόμενοι στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα υλοποιώντας τις ακόλουθες δράσεις: 2

3 Ανάπτυξη και Έρευνα Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, κατόπιν ωρίμου σκέψεως και σχεδιασμού, στον οποίο θα συμμετέχει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν: ü Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου επέκτασης του Πανεπιστημίου με τη λειτουργία νέων Τμημάτων και τη διεύρυνση των Σχολών, το οποίο θα προκύψει μέσα από δημόσιο, ανοικτό διάλογο. Το σχέδιο αυτό θα συνοδεύεται από πλήρη μελέτη για τις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές που απαιτούνται, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους για την υλοποίηση του. ü Σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου επέκτασης των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών του Ιδρύματος. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται καταγραφή των αναγκών, τεχνική μελέτη διαμόρφωσης χώρων και υποδομών και συγκεκριμένο πλάνο δράσης για την εύρεση και αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου (όπως τα Ολυμπιακά Ακίνητα). ü Ενεργοποίηση της Σχολής Δια Βίου Μάθησης, θεσμοθέτηση εσωτερικού κανονισμού για την υποστήριξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και δημιουργία υποδομών απομακρυσμένης εκπαίδευσης για την υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων. ü Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και παροχή των σχετικών υπηρεσιών για να διευκολυνθούν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου να παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στην αγγλική γλώσσα, ανεξάρτητα, ή σε συνεργασία μεταξύ τους, ή σε συνεργασία με άλλα υψηλού κύρους Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί η διεξαγωγή μελετών βιωσιμότητας των προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, η οργανωμένη προώθηση των προγραμμάτων αυτών έξω από τα όρια της χώρας, η προσέλκυση φοιτητών και η ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών (σε ότι αφορά π.χ. τη στέγαση, τη σίτιση αλλά και τη διευκόλυνση τους σε διαδικαστικά ζητήματα) σε κεντρικό επίπεδο. Ενίσχυση της Έρευνας, με την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διαδικασιών, ώστε να αποτελέσουν πλέον μοχλό υποστήριξης της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο μας, τόσο μέσω της διευκόλυνσης της καθημερινότητας των συναδέλφων, όσο και της αναζήτησης χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν: ü Άμεση καταγραφή και μελέτη όλων των διαδικασιών της Επιτροπής Ερευνών με εσωτερικούς πόρους, ώστε να είναι εφικτή η αναδιοργάνωση και η απλοποίηση τους με στόχο την ευέλικτη, ταχύτερη και ευκολότερη διεκπεραίωση τους. Παράλληλα θα ολοκληρωθεί και η ανανεωμένη έκδοση του Οδηγού Χρηματοδότησης καθώς και η ανανέωση όλων των εντύπων του ΕΛΚΕ. ü Υποστήριξη των διαδικασιών της Επιτροπής Ερευνών με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς όμως να μειώνεται η ευελιξία τους, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τόσο των Επιστημονικών Υπευθύνων των έργων όσο και του προσωπικού της Επιτροπής Ερευνών. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες. ü Στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Ερευνών, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της. Η συστηματική υποστήριξη της διαδικασίας διεκδίκησης πόρων (αναζήτηση και ενημέρωση για δυνατότητες χρηματοδότησης, υποβοήθηση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων) είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους καταξιωμένους όσο και για τους νεότερους συναδέλφους και αποτελεί προτεραιότητα. ü Υποστήριξη του θεσμού των υποτρόφων για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία χρηματοδότησης τους από ερευνητικά έργα. 3

4 ü Ενίσχυση του θεσμού της χρηματοδότησης νέων συναδέρφων με μικρά ερευνητικά προγράμματα, ώστε να περιλαμβάνει και την απευθείας χρηματοδότηση/επιβράβευση μεταδιδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων και να προωθεί τις διεπιστημονικές συνεργασίες. ü Τήρηση αυστηρών χρονικών πλαισίων μέσα στα οποία θα ολοκληρώνονται οι ενέργειες στην Επιτροπή Ερευνών, όπως η ανάρτηση των αποφάσεων ή η διεκπεραίωση των εντολών πληρωμής. Δημιουργία Γραφείου Ενίσχυσης Καινοτομίας και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και διεκδίκηση πόρων για τη λειτουργία του από το ΕΣΠΑ Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Κατάρτιση πολιτικής για τη διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενίσχυση των μελών ΔΕΠ στη διαδικασία διεκδίκησης, υποβολής και διαχείρισης αυτών. ü Υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος σε δράσεις επιχειρηματικότητας, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και η επαφή με χρηματοδότες. ü Υποστήριξη της ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή ερευνητών του Ιδρύματος σε συνεργασία και με άλλους φορείς ή/και Ιδρύματα, που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία. Υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου καθώς και αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων χώρων. Επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Καταγραφή και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος με συγκεκριμένο πλάνο άμεσης δράσης. ü Καταγραφή υπαρχόντων χώρων και υποδομών, καθώς και εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την αποτελεσματικότερη χρήση τους, ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες των ερευνητικών δραστηριοτήτων και έργων. ü Συντήρηση και αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών του Ιδρύματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών νέφους που διατίθενται από το ΕΔΕΤ, ώστε να περιορίζεται το κόστος κτήσης και συντήρησης. Διεκδίκηση θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για την κάλυψη των υπαρχόντων αναγκών του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τα ΦΕΚ ίδρυσης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, τον εσωτερικό κανονισμό και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις αφυπηρετήσεις συναδέλφων. ü Διεκδίκηση θέσεων και επαρκούς χρηματοδότησης από την Πολιτεία για τη στελέχωση του Πανεπιστημίου με μόνιμο προσωπικό. ü Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου με προσωπικό από άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να καλυφθούν επιμέρους άμεσες ανάγκες. Καινοτόμα αντίληψη για την Πανεπιστημιακή Μόρφωση Διασφάλιση της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης των υποστηριζόμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Αναδιαμόρφωση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης σε κεντρικό επίπεδο, τόσο σε ότι αφορά στα Τμήματα, όσο και το Πανεπιστήμιο συνολικά, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή όλων στη διαδικασία αξιολόγησης και 4

5 την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχομένων υπηρεσιών. ü Αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης των Σχολών, των Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών. ü Βελτίωση των υποδομών ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα προγράμματα σπουδών, καθώς και εμπλουτισμός των σχετικών υπηρεσιών με την παροχή ανοικτών βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα σύγχρονο υβριδικό μοντέλο μάθησης. ü Θέσπιση κινήτρων βελτίωσης εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής προσφοράς. Προτείνεται να θεσμοθετηθούν βραβεία όπως Βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας, Βραβείο εξαίρετης προσφοράς στην ανάπτυξη του Τμήματος, Βραβείο καλύτερης διπλωματικής/ διδακτορικής διατριβής. ü Οικονομία του αριθμού των εισακτέων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα σπουδών των φοιτητών λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές. ü Διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων ή μέρους μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, με στόχο την προσέλκυση διδασκόντων υψηλού κύρους από το εξωτερικό και τη συμμετοχή τους και στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Διασφάλιση πόρων για την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από το ΕΣΠΑ καθώς και από άλλους πόρους, αξιοποιώντας ιδιωτικές πρωτοβουλίες και υποτροφίες. ü Ενίσχυση της πρωτοβουλίας Erasmus Placement, με την οργανωμένη προώθηση συμφωνιών συνεργασίας με εταιρίες και οργανισμούς του εξωτερικού. ü Ενίσχυση του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου (Alumni) και οργάνωση κοινών δράσεων. Ουσιαστική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και ερευνητές. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών για τη διασφάλιση θέσεων δωρεάν στέγασης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, καθώς και οργάνωση υπηρεσίας για τη συστηματική διευκόλυνση τους στην αναζήτηση στέγης. Διασφάλιση πόρων για τα ανωτέρω από το ΕΣΠΑ καθώς και από άλλους πόρους, αξιοποιώντας ιδιωτικές πρωτοβουλίες και υποτροφίες. ü Αποτελεσματικότερη υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητών με ειδικές ανάγκες σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας. ü Ενίσχυση των υπηρεσιών της συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών, καθώς και των πολιτιστικών και αθλητικών τους δραστηριοτήτων. ü Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Δικτύων στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ü Ενεργοποίηση του θεσμού «Συνήγορος του Φοιτητή» Ενίσχυση και συντήρηση των εκπαιδευτικών υποδομών. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Έγκαιρος προγραμματισμός και διεκπεραίωση των διαγωνισμών που απαιτούνται για την συντήρηση των βασικών υποδομών του Πανεπιστημίου, όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η συντήρηση του εξοπλισμού κλπ. 5

6 ü Βελτίωση της πολιτικής συντήρησης των εκπαιδευτικών υποδομών (αίθουσες, εργαστήρια, υποδομές) του Ιδρύματος με συγκεκριμένο πλάνο δράσης για άμεση αποκατάσταση. ü Ανάπτυξη πολιτικής για την ενίσχυση και αντικατάσταση του εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος, με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχεται στο Πανεπιστήμιο μας. Αναγνωρισιμότητα, Εξωστρέφεια και Διεθνής Παρουσία Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστημίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Μέριμνα για την παρουσία του Πανεπιστημίου στις διεθνείς λίστες κατάταξης. ü Οργάνωση Γραφείου Προβολής, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη βελτίωση της εικόνας και ταυτότητας του Πανεπιστημίου, τις εκδηλώσεις και ενέργειες προβολής του, τις εκδόσεις του, τη δημιουργία προωθητικού υλικού στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για τις δραστηριότητές του, τη διαχείριση αναμνηστικών αντικειμένων για τους φοιτητές και τους επισκέπτες, καθώς και την ανανέωση του περιεχομένου του ιστοτόπου. ü Συστηματική υποστήριξη της διοργάνωσης και φιλοξενίας εθνικών και διεθνών συνεδρίων ü Συστηματική υποστήριξη της διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο των Σχολών και Τμημάτων. ü Ενθάρρυνση και υποστήριξη της διοργάνωσης θερινών σχολείων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Ενίσχυση και ανάδειξη του δικτύου συνεργασιών. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Σύναψη και συστηματική αξιοποίηση συμφώνων συνεργασίας με υψηλού κύρους Ιδρύματα του εξωτερικού με στόχο την ανταλλαγή ερευνητών και φοιτητών και την συμμετοχή σε ερευνητικές πρωτοβουλίες. ü Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα ERASMUS με στόχο την αύξηση του αριθμού τόσο των εξερχόμενων αλλά και των εισερχόμενων ερευνητών και φοιτητών. ü Ενδυνάμωση θεσμικών συνεργασιών με τα ερευνητικά κέντρα της χώρας μέσα από τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών. ü Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του για την ένταξη του σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Ενίσχυση της κοινωνικής δράσης του Πανεπιστημίου. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν: ü Οργάνωση εθελοντικών δράσεων επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. ü Οργάνωση μαθητικών διαγωνισμών σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. ü Οργάνωση ηλεκτρονικών σεμιναρίων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύει. Οργάνωση Είναι προφανές ότι για την επίτευξη των στόχων και τη διαρκή πρόοδο του Πανεπιστημίου μας απαιτείται η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Απαιτείται επίσης ουσιαστική και διαρκής συνεργασία με όλα τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. 6

7 Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελεί καθοριστικό πυλώνα στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Για να υποστηρίζεται αποτελεσματικά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου μας, απαιτείται η ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές επιλογές, όπως η χρηματοδότηση θέσεων εργασίας από το ΕΣΠΑ ή η μετακίνηση προσωπικού από άλλους φορείς. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην: 1. Αμεσότερη και αποτελεσματικότερη παροχή κεντρικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές. 2. Αποδοτικότερη διαχείριση υποδομών. 3. Συστηματικότερη υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας. 4. Αποτελεσματική παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται και η θέσπιση 3 Τομέων ευθύνης, με την πλήρωση τους με αντίστοιχους Αναπληρωτές Πρύτανη: Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης, Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, και οι οποίοι σε συντονισμένη δράση με όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών και να οδηγήσουν το Πανεπιστήμιο μας στο επόμενο του βήμα. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η αποτελεσματική διοίκηση του Πανεπιστημίου είναι ομαδική δουλειά, που προϋποθέτει τη συνεργασία με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Η λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι προϊόν δημοκρατικού διαλόγου των ανθρώπων που μοιράζονται το όραμα για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και έχουν συμφωνήσει για τις προτεραιότητες και τις δράσεις που πρέπει να δρομολογηθούν και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα υλοποιηθούν συντονισμένα και με αποτελεσματικότητα. Η συλλογικότητα του Πανεπιστημίου μας είναι η δύναμη μας. Μας ενδιαφέρει η ουσία των πράξεων και όχι οι υποσχέσεις. Μας ενδιαφέρει η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον προόδου και ακαδημαϊκής συνεργασίας. Mας ενδιαφέρει η ενίσχυση της αυτοτέλειας του Πανεπιστημίου μας και η ανάπτυξη του. Οι θέσεις που αναλύονται στο κείμενο αυτό αποτελούν το αποτέλεσμα του συγκερασμού των εμπειριών, των προτάσεων και των στόχων όλων μας. Σε περίπτωση που μας εμπιστευτείτε, θα αναλάβουμε το έργο αυτό έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά και θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε με εργατικότητα, μετριοπάθεια, συλλογικότητα και αφοσίωση στο Πανεπιστήμιο. - Μάρα Νικολαΐδου, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής - Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής - Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας - Κώστας Αμπελιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 7

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών Στρατηγικοί Στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών, συνιστούν τους πυλώνες προς τους οποίους προσανατολίζεται κατά συνεκτικό τρόπο η δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για: την αριστεία στην εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το ΠΠΣ Τμήμα Φυσικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Ημερομηνία υποβολής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στοχοθεσία και Προγραµµατισµός Δράσεων για το ΠΠΣ του ΤΦ 5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στόχοι του ΠΠΣ Κεντρικός εκπαιδευτικός προσανατολισµός του ΠΠΣ του ΤΦ είναι η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας Σ1.: Βελτίωση δομής και οργάνωσης Προγράμματος Σπουδών Σ1.1: Αναβάθμιση ΠΠΣ Ποσοστό αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στα προσφερόμενα Δ4.02 (71,23%) Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής Δ4.04. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση 1 Θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Συνηγόρου, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, ως αρχής διευθέτησης των ενδοακαδημαϊκών διαφορών.

Πρόταση 1 Θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Συνηγόρου, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, ως αρχής διευθέτησης των ενδοακαδημαϊκών διαφορών. Ι.Πανάρετος (Υφυπουργός Παιδείας) : Τα βασικά σημεία των προτάσεων για διαβούλευση 29/10/2010-10:24 Έκανα μια προσπάθεια καταγραφής των κυριοτέρων σημείων του κειμένου διαβούλευσης που δόθηκε στην δημοσιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος ΠΠΣ: Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7 responses Πρώτα Μέτρα Accepting responses Οδηγίες Είμαι: (7 responses) QUESTIONS RESPONSES.9% 8.6% Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7.%.% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ Η ΑΣΠΑΙΤΕ εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών της, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ ( Π ρ ο σ χ έ δ ι ο 2 4.11.2015) Κύρια αποστολή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιστορίας και Εθνολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιστορίας και Εθνολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Ιστορίας και Εθνολογίας ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Διαδικασία διαμόρφωσης βραχυ-μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Ανάπτυξης και εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Η ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Fall 08 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 ΙΔΡΥΣΗ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις αρχές του 21 ου αιώνα: ένα διεθνές κέντρο αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις αρχές του 21 ου αιώνα: ένα διεθνές κέντρο αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 391 η /19-07-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις αρχές του 21 ου αιώνα: ένα διεθνές κέντρο αριστείας στην έρευνα και την

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Κέντρα αριστείας Jean Monnet Κέντρα αριστείας Jean Monnet Τι είναι τα κέντρα αριστείας Jean Monnet; Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες εξειδικευμένων ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπ. Πρύτανης): Στόχος μου ένα διευρυμένο ισχυρό Πανεπιστήμιο...

Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπ. Πρύτανης): Στόχος μου ένα διευρυμένο ισχυρό Πανεπιστήμιο... Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπ. Πρύτανης): Στόχος μου ένα διευρυμένο ισχυρό Πανεπιστήμιο... - Μιλάει αποκλειστικά στον «Π.Λ.» ο Καθηγητής Ιατρικής που μεθαύριο διεκδικεί την Πρυτανεία του Ανωτάτου Ιδρύματος της Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Στόχοι και Οράματα Μαζί με την αίτηση αποδοχής της υποψηφιότητάς μου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Κομοτηνή, 9-1-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000 ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό 60% ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης_Νοέμβρης 2012_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 1. Η διεθνής συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.1.Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 1.1.1. Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για την Επανεκκίνηση του ΑΠΘ Θέσεις και Στόχοι

Σχέδιο για την Επανεκκίνηση του ΑΠΘ Θέσεις και Στόχοι Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχέδιο για την Επανεκκίνηση του ΑΠΘ Θέσεις και Στόχοι Users.auth.gr/Mitkas/ Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Πλαίσιο Aπόφαση του Συμβουλίου

Στρατηγικό Πλαίσιο Aπόφαση του Συμβουλίου Στρατηγικό Πλαίσιο Aπόφαση του Συμβουλίου Με βάση την Απόφαση της Συγκλήτου και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ημερίδας Διαβούλευσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 Εισαγωγή To Στρατηγικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περίανδρος Βασιλιάς της Κορίνθου (657-629 π.χ.) Ένας από τους επτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Περιγραφή Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων. Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων. Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΣ Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. 4429/2016), δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ως αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων. Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. Η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων. Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΣ Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. 4429/2016), δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ως αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη υποστηρικτικών δομών για LGBTQI /ΛΟΑΤΚI φοιτητές/τριες

Aνάπτυξη υποστηρικτικών δομών για LGBTQI /ΛΟΑΤΚI φοιτητές/τριες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πράξη «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» - Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Ίδρυμα ΑΠΘ Πρόσωπο Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο Δήμητρα Κογκίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 9/11/2016 ΘΕΜΑ «Προτάσεις Θέσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχανικών Πελοποννήσου» 1. Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τους αυτοαπασχολούμενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση ΤΕΦΑΑ. Θανάσης Τζιαμούρτας Αναπλ. Καθηγητής

Εξωτερική Αξιολόγηση ΤΕΦΑΑ. Θανάσης Τζιαμούρτας Αναπλ. Καθηγητής Εξωτερική Αξιολόγηση ΤΕΦΑΑ Θανάσης Τζιαμούρτας Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 660 Ενεργοί Φοιτητές: 437 Αναλογία ΔΕΠ ανά προπτυχιακό φοιτητή: 1:17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μια νέα προσέγγιση στην σύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΠΘ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΠΘ Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει

Διαβάστε περισσότερα