Νίκος Χαριτωνίδης. Ένθετο 2 : Παράδειγμα δοσολογίας απολυμαντικού διαλύματος σε υποχλωριώδες ασβέστιο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Χαριτωνίδης. Ένθετο 2 : Παράδειγμα δοσολογίας απολυμαντικού διαλύματος σε υποχλωριώδες ασβέστιο."

Transcript

1 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νίκος Χαριτωνίδης Το διάλυμα χλωρίου είναι η πιο συνήθης μέθοδος απολύμανσης. Τα προϊόντα «πλένονται» με διάλυμα συγκέντρωσης χλωρίου ppm, ενώ το ph του διαλύματος πρέπει να διατηρείται κάτω από 8. Ο χρόνος επαφής του διαλύματος με το προϊόν είναι 1 2 min. Η μικροβιοκτόνος ικανότητα του διαλύματος χλωρίου, οφείλεται στο σχηματισμό του υποχλωριώδους οξέως (HOCl), το οποίο σχηματίζεται με την ανάμιξη χλωρίου νερού και την υδρόλυση : Cl 2 + H 2 O HOCl + H + + Cl - Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του διαλύματος, το ph πρέπει να διατηρείται σε τιμές 6 7,5, με βέλτιστη τιμή το 6, όπου μεγιστοποιείται η σχηματιζόμενη ποσότητα υποχλωριώδους οξέως. Η θερμοκρασία του διαλύματος απολύμανσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του προϊόντος, για να αποτρέπεται η μετανάστευση νερού και βακτηριδίων προς το εσωτερικό του προϊόντος 7. Η προσθήκη του χλωρίου στο νερό γίνεται είτε με τη μορφή αμιγούς χλωρίου σε αέρια μορφή, είτε σε υγρό, με τη μορφή αλάτων χλωρίου (υποχλωριώδες νάτριο NaOCl ή υποχλωριώδες ασβέστιο Ca(OCl) 2 ). Στον επόμενο πίνακα φαίνεται μια δοσολογία για το σχηματισμό απολυμαντικού διαλύματος : Για το σχηματισμό τις διαλύματος ppm χλωρίου με ταμπλέτες υποχλωριώδους ασβεστίου (Ca(Ocl) 2 ) με περιεκτικότητα ενεργού συστατικού (a.i. = active ingredient) 65%, η δοσολογία είναι η εξής : Στα 1000 λίτρα νερού προστίθενται γραμμάρια υποχλωριώδους ασβεστίου 65%. Αν το ph του διαλύματος διατηρείται γύρω στο 6,5, αρκεί χρόνος αγωγής 3 5 min για ικανοποιητική καταστροφή παθογόνων τις περισσότερες περιπτώσεις. Ένθετο 2 : Παράδειγμα δοσολογίας απολυμαντικού διαλύματος σε υποχλωριώδες ασβέστιο. Και τις δυο περιπτώσεις, επιτυγχάνεται σχηματισμός υποχλωριώδους οξέως. Η παρουσία οργανικών ενώσεων, εξασθενίζει γρήγορα το διάλυμα, όσον αφορά τις μικροβιοκτόνες ιδιότητές του. Τούτο συμβαίνει στα ελάχιστα επεξεργασμένα λαχανικά, όπου εκρέουν οργανικές ενώσεις από τις τομές τις το απολυμαντικό διάλυμα. Σύμφωνα πάντως με έρευνες (17), η αποτελεσματικότητα τις μεθόδου στα ελάχιστα επεξεργασμένα λαχανικά είναι πολύ μικρότερη από ότι στα ολόκληρα προϊόντα, λόγω τις έντονης «προσκόλλησης» των μικροοργανισμών στη περιοχή γύρω από τις τομές (τεμαχισμός προϊόντος) : Σε 7 Όταν το νερό είναι ψυχρότερο από το προϊόν, το προϊόν αρχίζει να ψύχεται, από έξω προς τα μέσα. Καθώς ψύχεται, συστέλλονται οι εσωτερικές κυψέλες αέρα και δημιουργείται μια υποπίεση, η οποία «έλκει» τα μόρια του νερού και των βακτηριδίων προς το εσωτερικό του προϊόντος (μετανάστευση προς τα μέσα). Το φαινόμενο αυτό αποφεύγεται, αν το νερό είναι θερμότερο από το προϊόν (συνήθως γύρω στους 10 0 C) ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2 μετρήσεις που έγιναν, η μέγιστη μείωση μικροοργανισμών που παρατηρήθηκε σε ΠΕΚ, μετά από επεξεργασία 3 min, ήταν 2 log CFU/g (= 99%), (17), που δεν κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΙΑΛΥΜΑ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ Το διοξείδιο του χλωρίου (ClO 2 ) είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό αέριο (2,5 φορές πιο οξειδωτικό από το χλώριο. Σε διάλυμα μεγάλης συγκέντρωσης (200 ppm) χρησιμοποιείται για την απολύμανση εξοπλισμών και εργαλείων, ενώ σε συγκέντρωση 3 ppm και τιμές ph 6-10, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση ολόκληρων (όχι τεμαχισμένων) προϊόντων, με τη προϋπόθεση ότι ακολουθεί πλύση με πόσιμο νερό ή ζεμάτισμα ή μαγείρεμα ή κονσερβοποίηση. Η κατεργασία με διάλυμα ClO 2 ενέχει κινδύνους με κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. σε συγκεντρώσεις > 10% είναι εκρηκτικό, καθώς και σε θερμοκρασίες > C). Η χρήση της μεθόδου απαιτεί διαδικασίες ασφάλειας προσωπικού. Σαν απολυμαντικό, το ClO 2 είναι πιο αποτελεσματικό από το χλώριο και παράγει λιγότερο βλαβερά υποπροϊόντα. Όμως, η δυσκολία εφαρμογής, λόγω της τεχνογνωσίας και των αυξημένων μέτρων ασφάλειας, αυξάνει το κόστος της εφαρμογής. Από μετρήσεις που έχουν γίνει, αποδείχθηκε η μεγάλη του αποτελεσματικότητα στην εξόντωση μικροοργανισμών (Lysteria monocytogenes και E. Coli) από την επιφάνεια ολόκληρων προϊόντων, αλλά η αποτελεσματικότητα ήταν μειωμένη σε ελάχιστα επεξεργασμένα (τεμαχισμένα) προϊόντα (17). 10. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΖΟΝ Το όζον (Ο 3 ) είναι ένα ασταθές στοιχείο και παρασκευάζεται επί τόπου της χρήσης. Αποσυντίθεται πολύ γρήγορα σε οξυγόνο (Ο 2 ). Η οξειδωτική δυνατότητα του όζοντος είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη από του χλωρίου και 3000 φορές μεγαλύτερη από αυτή του υποχλωριώδους οξέως (20). Τούτο όμως αποτελεί και μειονέκτημα, λόγω του κινδύνου οξείδωσης των εκτεθειμένων μεταλλικών επιφανειών και άλλων υλικών. Η επίδρασή του στον άνθρωπο φαίνεται στον επόμενο πίνακα : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Ο 3 (ppm) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 0,01 0,04 Αντιληπτό με την οσμή 1 Τσουχτερή, δυσάρεστη οσμή, ερεθισμός στα μάτια και την αναπνευστική 4 Κώμα μετά από παρατεταμένη έκθεση Πίνακας 3 : Η επίδραση του όζοντος στον άνθρωπο Η απολυμαντική ιδιότητα του όζοντος οφείλεται στη καταστροφική επίδρασή του, σε διάφορα σημεία του κυττάρου των μικροοργανισμών (προοδευτική οξείδωση σημαντικών κυτταρικών ουσιών). Η απολυμαντική ικανότητα του όζοντος έχει τεκμηριωθεί από διαφόρους ερευνητές (17), όπου επετεύχθησαν μειώσεις μικροοργανισμών μεταξύ 1,3 και 7 log, για διαλύματα όζοντος συγκεντρώσεων από 0,12 ως 3,8 ppm (μg/ml). H αποτελεσματικότητα της αγωγής με όζον, εξαρτάται από το πλήθος και το είδος των προς εξόντωση μικροοργανισμών, από τη φυσιολογία των προϊόντων (π.χ. επιφανειακές ατέλειες), από τη ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 ποιότητα του νερού, από τη θερμοκρασία, από το ph, από τη διάρκεια της αγωγής και από το σχεδιασμό της διαδικασίας αγωγής. Έχει αποδειχθεί πειραματικά (17), ότι η αποτελεσματικότητα αυξάνεται θεαματικά, αν το όζον εισάγεται στο νερό με φυσαλίδες και το νερό αναδεύεται (τυρβώδες). Οι μετρήσεις επίσης έδειξαν μια μειωμένη επίδραση του όζοντος στους αερόβιους μικροοργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την απολύμανση προϊόντων ελάχιστης κατεργασίας, οι μειώσεις των μικροοργανισμών που επέρχονται με τρίλεπτη αγωγή όζοντος (διάστημα που θεωρείται μέγιστο για πρακτικές εφαρμογές), φαίνεται να μην είναι επαρκείς (<= 1,8 logs) (17). Η χρήση του όζοντος στην απολύμανση προϊόντων, ολόκληρων ή κατεργασμένων, καθώς και του νερού πρόψυξης, αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία. Η δυνατότητα εφαρμογής πρέπει να διερευνάται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Περισσότερα για τη τεχνολογία αυτή αναφέρονται στο παράρτημα ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ Η μέθοδος αυτή είναι μια παραλλαγή της χλωρίωσης. Η διαφορά έγκειται στο ότι, αντί να προστίθεται χλώριο στο νερό, τούτο παράγεται κατευθείαν στο νερό, με κάποια διεργασία : ιάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl, το κοινό αλάτι) υποβάλλεται σε ηλεκτρόλυση. Η διεργασία αυτή διαχωρίζει το διάλυμα σε δυο κατηγορίες : Στο ανοδικό ηλεκτρόδιο παράγεται το όξινο νερό, ενώ στο καθοδικό ηλεκτρόδιο παράγεται το αλκαλικό νερό. Και οι δυο αυτές κατηγορίες είναι χρήσιμες στις διαδικασίες απολύμανσης : Το αλκαλικό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν (ελαφρό) προκαταρκτικό καθαριστικό μέσον, ενώ το όξινο νερό, το οποίο έχει ψηλή τιμή ORP (περίπου 1100 mv), σαν απολυμαντικό. Οι απολυμαντικές ιδιότητες του τελευταίου οφείλονται στο χαμηλό ph, στη μεγάλη οξειδωτική ικανότητα (ORP~1100 mv) και στις εξουδετερωτικές ικανότητες χλωριούχων ενώσεων και ριζών (οι συγκεντρώσεις τους ποικίλουν από 10 ως 90 ppm). Μετρήσεις έδειξαν ότι η επάλληλη αγωγή με αλκαλικό και όξινο ηλεκτρολυτικό νερό (δηλαδή πλύση με αλκαλικό νερό και κατόπιν απολύμανση με όξινο νερό), οδήγησαν σε αυξημένη αποτελεσματικότητα (π.χ. 1 min με αλκαλικό νερό + 1 min με όξινο νερό είχαν σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με 10 min μόνο σε όξινο νερό). ιάφορες μετρήσεις που έγιναν από διαφορετικούς ερευνητές και με διαφορετικές αγωγές οξειδωτικού νερού ηλεκτρόλυσης (πλύση με αλκαλικό νερό, απολύμανση με όξινο νερό, συνδυασμοί και των δυο), όσον αφορά την απολύμανση προϊόντων ελάχιστης κατεργασίας, έδειξαν ότι η μέγιστη μείωση μικροοργανισμών για τρίλεπτη αγωγή (διάστημα που θεωρείται μέγιστο για πρακτικές εφαρμογές) έφθασε κατά μέγιστο τα 2,65 logs (17). Από την άποψη αυτή, η αγωγή με οξειδωτικό νερό ηλεκτρόλυσης θεωρείται σχεδόν ισοδύναμη με την αγωγή χλωρίου. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι απολύμανσης, που όμως ελέγχονται από τις τοπικές Νομοθεσίες. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου (H 2 O 2 ), η χρήση οργανικών οξέων (ξύδι, οξικό οξύ, υπεροξικό οξύ), η χρήση φυτικών ελαίων (έλαιο βασιλικού), χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στα στοματικά διαλύματα (Cetylpyridinium chloride C 21 H 38 NCl, γνωστό και σαν CPC) και η ακτινοβολία. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα διαφορετικών αγωγών από πειραματικές ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 μετρήσεις (17). Επαναλαμβάνεται, ότι για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, πρέπει να διερευνάται η δυνατότητα από την ισχύουσα Νομοθεσία : ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΛΥΜ/ΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 2% H 2 O 2 / 50 0 C Μαρούλι 3 log E. Coli O157:H7 80 ppm Υπεροξικό οξύ, 4 0 C, Τεμαχισμένο μαρούλι 1 log L. monocytogenes 15 s 2% Οξικό οξύ, 15 min Μαρούλι 3,37 log αερόβια μεσόφιλα 4% Οξικό οξύ 15 min Μαρούλι 3,91 log αερόβια μεσόφιλα 80 ppm Υπεροξικό οξύ, 15 min Μαρούλι 1,85 log αερόβια μεσόφιλα 6% ξύδι, 15 min Μαρούλι 1,83 log αερόβια μεσόφιλα 25% ξύδι, 15 min Μαρούλι 2,4 log αερόβια μεσόφιλα 50% ξύδι, 15 min Μαρούλι 2,9 log αερόβια μεσόφιλα 200 ppm CTP, 5 min ιάφορα 4,8 log E.coli 5,1 log L. monocyt. 0,1% έλαιο Βασιλικού Μαρούλι 2 log ζώντων βακτηρίων 1% έλαιο Βασιλικού Μαρούλι 2,3 log ζώντων βακτηρίων Ακτινοβολία γάμμα 1 KGy Πιπεριές 4 log L. monocytogenes Ακτινοβολία γάμμα 1 KGy Τεμάχια καρότου 5 log L. monocytogenes Ακτινοβολία γάμμα 0,35 KGy Τεμαχισμένο μαρούλι 1,5 log αερόβιων Πίνακας 4 : Αποτελέσματα διαφόρων απολυμαντικών αγωγών από πειραματικές μετρήσεις 13. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ (HURDLE TECHNOLOGY) Η ανάπτυξη των μικροβίων εξαρτάται από πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα συστατικά, η δραστικότητα του νερού, το ph, η παρουσία συντηρητικών (π.χ. αλατιού), η σύσταση του αέρα που περιβάλλει το προϊόν, η οξειδοαναγωγική ικανότητα, η θερμοκρασία, η παρουσία ανταγωνιστικών μικροβίων και ο χρόνος. Με το μεμονωμένο έλεγχο κάθε παράγοντα, μπορούμε να μειώσουμε την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Ελέγχοντας ένα συνδυασμό παραγόντων, μπορούμε να μειώσουμε την ανάπτυξη των μικροοργανισμών με αποτελεσματικότερο τρόπο. Η εξήγηση είναι η συνεργειακή επίδραση των αγωγών : Το συνολικό αποτέλεσμα της συνδυασμένης αγωγής είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων αγωγών. Η λογική αυτή οδήγησε στην ιδέα της «τεχνολογίας των εμποδίων» (hurdle technology), που βασίζεται στη προσκόμιση επαλλήλων εμποδίων στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, με στόχο τη παράταση της ζωής των τροφίμων (αύξηση διατηρησιμότητας). Το ουσιαστικό όφελος της τεχνολογίας των εμποδίων είναι η εφαρμογή των διαφόρων αγωγών με πιο ήπιο ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 τρόπο, λόγω της συνεργειακής επίδρασής τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία και καλύτερη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών. Το πιο βασικό «εμπόδιο» μικροοργανισμών στη τεχνολογία συντήρησης των τροφίμων είναι η ψύξη. Επιπρόσθετα με αυτό το εμπόδιο και ανάλογα το είδος, εφαρμόζονται και πρόσθετα εμπόδια (μικροβίων), όπως η συσκευασία, η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Η επιλογή του συνδυασμού των εμποδίων εξαρτάται από το είδος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Συνηθισμένα εμπόδια, που εφαρμόζονται στη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και επικουρούν τη ψύξη είναι η ενεργότητα του νερού 8 (a w ) και το ph (οξύτητα αλκαλικότητα). Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η επίδραση αυτών των εμποδίων στους μικροοργανισμούς : ραστικότητα νερού a w Οξύτητα αλκαλικότητα ph Η δυνατότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών μειώνεται όσο μειώνεται η τιμή a w. Η συνδυασμένη αγωγή μειωμένης τιμής a w και χαμηλής θερμοκρασίας μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα της διατηρησιμότητας. Η θερμική αντίσταση ορισμένων μικροοργανισμών αυξάνεται σε μειωμένες τιμές a w. Η ικανότητα των μικροοργανισμών να αναπτύσσονται σε μειωμένες τιμές ph (όξινο περιβάλλον) ποικίλει ανάλογα το είδος. Η ικανότητα ανάπτυξης των παθογόνων βακτηρίων μειώνεται με τη μείωση του ph. Επίσης, η θερμική τους αντοχή μειώνεται σε χαμηλότερα ph. Πίνακας 5 : Η επίδραση δεικτών aw και ph στη διατηρησιμότητα τροφίμων Το βασικότερο εμπόδιο (hurdle) ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών, είναι η ψύξη. Τούτο διότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικροοργανισμών αδρανοποιείται με τη ψύξη. Επιπρόσθετα με τη ψύξη, στα προϊόντα ελάχιστης κατεργασίας τα εμπόδια που χρησιμοποιούνται είναι η απολύμανση με ένα ισχυρό οξειδωτικό (χλώριο, όζον κλπ), η χαμηλή ακτινοβολία, η κατεργασία με ελαφρά οξέα (π.χ γαλακτικό οξύ), με υποροξείδιο του υδρογόνου και η συσκευασία τροποποιημενης ατμόσφαιρας (MAP). Σε κάθε συνδυασμό εμποδίων (hurdles), πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής ενός εκάστου εμποδίου από τη Νομοθεσία. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα πειραμάτων από την εφαρμογή διαφόρων συνδυασμών εμποδίων : 8 Οι δραστηριότητες των κυττάρων των παθογόνων μικροβίων χρειάζονται νερό για να εκτελέσουν τις βιοχημικές λειτουργίες τους. Το νερό πρέπει να είναι σε κανονική μορφή και όχι σε μορφή πάγου ή να είναι «δεσμευμένο» σε διαλύματα ζάχαρου ή αλατιού, διότι τότε δεν είναι διαθέσιμο στους μικροοργανισμούς. Η διαθεσιμότητα του νερού για τους μικροοργανισμούς ονομάζεται ενεργότητα νερού και εκφράζεται από το δείκτη a w, που έχει τιμές από 0 ως 1. Η τιμή a w ορίζεται σαν ο λόγος της πίεσης ατμών του νερού του τροφίμου, προς τη πίεση ατμών αμιγούς νερού στην ίδια θερμοκρασία. Ψηλές τιμές a w υποστηρίζουν τη διαβίωση μικροοργανισμών. Τα βακτήρια απαιτούν aw>0,91, ενώ οι μύκητες >0,70. ιατηρώντας τη τιμή aw σε τιμές χαμηλότερες από τις οριακές, αποτελεί εμπόδια (hurdle) ανάπτυξης μικροοργανισμών, ως εκ τούτου η μέτρηση της aw αποτελεί μέτρο ελέγχου της διατηρησιμότητας ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 1. Απολύμανση με χλώριο 2. Χαμηλή ακτινοβολία (0,2 KGy) 3. Συσκευασία MPA 1. 1,5% Γαλακτικό οξύ 2. 1,5% υπεροξείδιο του υδρογόνου ppm χλώριο 2. 7,5 ppm όζον Τεμαχισμένο μαρούλι Iceberg Μήλα, πορτοκάλια, τομάτες Τεμαχισμένο μαρούλι 5 log μείωση E. Coli O157:H7 και Salmonella 1,4 log μείωση σε αερόβιους Πίνακας 6 : Αποτελεσματικότητα τεχνικών «εμποδίων» (Hurdle Technology) Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό έμμεσο όφελος της τεχνικής των εμποδίων, ειδικά στις μεθοδολογίες με χρήση χλωρίου, είναι ότι αν γίνεται συνδυασμένη αγωγή χλωρίου όζοντος, η απαιτούμενη συγκέντρωση του χωρίου στο απολυμαντικό διάλυμα είναι πολύ μικρότερη (μέχρι 50%), από ότι αν η αγωγή ήταν μεμονωμένη με χλώριο. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή υποπροϊόντων χλωρίου (π.χ. της οικογενείας των τριαλομεθανίων όπως το χλωροφόρμιο), τα οποία έχουν αναφερθεί σαν καρκινογόνα (18). 14. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Όπως αναφέρθηκε, τα λαχανικά αναπνέουν (αναλώνουν οξυγόνο και εκλύουν διοξείδιο), καθώς και παράγουν αιθυλένιο. Ο τεμαχισμός που γίνεται στα ΠΕΚ επιταχύνει κατά πολύ αυτές τις διεργασίες, οδηγώντας ταχύτατα το προϊόν σε αλλοίωση. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας, να επιβραδυνθεί όσο γίνεται ο ρυθμός της αναπνοής στα προϊόντα αυτά, ώστε να έχουν μια εμπορικά αποδεκτή χρήσιμη ζωή. Το ρόλο αυτό παίζει η συσκευασία ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, η οποία ελέγχει τις περιεκτικότητες σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα στο μικροπεριβάλλον του προϊόντος, ώστε να μειωθεί όσο περισσότερο γίνεται ο ρυθμός της αναπνοής, χωρίς όμως να σταματήσουν οι ζωτικές λειτουργίες στα κύτταρα του προϊόντος. Το θέμα των συσκευασιών ελεγχόμενης ατμόσφαιρας εξετάστηκε στο κεφάλαιο 7.3 «Συσκευασίες Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας». Ιδιαίτερα για τα προϊόντα ελάχιστης κατεργασίας, σημειώνονται τα εξής (17) : Οι Gram-negative μικροοργανισμοί είναι πιο ευαίσθητοι στο διοξείδιο Η ανάπτυξη του L. monocytogenes σταματάει σε περιεκτικότητα διοξειδίου %, ενώ το βακτηρίδιο πολλαπλασιάζεται σε 100% Άζωτο. Η περιεκτικότητα του διοξειδίου στα φρούτα και λαχανικά δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15% Τονίζεται, ότι η συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας ποτέ δεν υποκαθιστούν τους κανόνες θερμοκρασίας. Η τήρηση των κανόνων ψυκτικής αλυσίδας παραμένει ο πρωταρχικός παράγοντας αναστολής της αλλοίωσης και η συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας έχει επικουρικό ρόλο. ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. International Institute of Refrigeration, Recommendations for chilled storage of perishable produce, edition International Institute of Refrigeration, Cold Store Guide, 3 rd edition Mercantila Publishers, Guide to food transport, fruit and vegetables, Roy J. Dossat Principles of Refrigeration, 4 th edition, Prentice Hall ASHRAE HANDBOOK REFRIGERATION SYSTEMS AND APPLICATIONS SI Ed. 6. ΕΦΕΤ «Οδηγός Υγιεινής Νο 9 για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης και κατάψυξης» 7. India Agronet, Agriculture Resource Center 8. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 9. P. C. Koelet Industrial Refrigeration, Macmillan International Institute of Refrigeration, Guide to Refrigerated Transport, edition International Institute of Refrigeration, Manual of refrigerated storage in the warmer developing countries, edition Adel A. Kader, Recent Developments in Fresh Produce Handling, WFLO Showcase, Food Science trends trade technology, , Tuscon, Arizona, USA 13. Adel A. Kader, Handling Organic Fruits and Vegetables, IARW-WFLO-IRTA annual convention and trade show, April May 2005, Las Vegas, USA. 14. Dennis R. Heldman, The latest packaging innovations, IARW WFLO IRTA Annual Convention and Trade Show, 22 to , Florida, USA 15. Donald L. Fenton, Kansas State University, Energy Costs for Food Product Cooling & Freezing: Refrigeration System Factors, IARW WFLO IRTA Annual Convention and Trade Show, 21 to , Arizona, USA 16. World Food Logistics Organization, Successful Refrigerated warehousing 7 nd edition. 17. EDWIN VELEZ RIVERA A REVIEW OF CHEMICAL DISINFECTION METHODS FOR MINIMALLY PROCESSED LEAFY VEGETABLES, B.S., University of Maryland University College, Trevor Suslow, Postharvest Chlorination, University of California, Division of Agricultural & natural recourses, 19. EUROPEAN COMMISSION, HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL, Risk Profile on the Microbiological Contamination of Fruits and Vegetables Eaten Raw, Report of the Scientific Committee on Food (adopted on the 24th of April 2002) 20. Trevor Suslow, Ozon Applications for Postharvest Disinfection of Edible Horticultural Crops, University of California, Division of Agricultural & natural recourses, 21. Trevor Suslow, Oxidation Reduction Potential (ORP) for Water Disinfection Monitoring, Control and Documentation, University of California, Division of Agricultural & natural recourses, 22. CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES, CAC/RCP Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Ontario, Minimally Processed Fruit and Vegetables Good Manufacturing Practices Guidebook, Omafra Staff, May ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα 27. Mullan, W. M. A. (2002). Science and technology of modified atmosphere packaging. [On-line] UK: Available: 28. Wilbert F. Stoecker Industrial Refrigeration Handbook, McGraw Hill, 1998 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια Ενεργού Οξυγόνου Καθαρισμός του νερού, Πλήρης γενική Απολύμανση Και Απόσμηση Με ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Γεννήτρια Ενεργού Οξυγόνου Καθαρισμός του νερού, Πλήρης γενική Απολύμανση Και Απόσμηση Με ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ CASHIDO OH-6800 Γεννήτρια Ενεργού Οξυγόνου Καθαρισμός του νερού, Πλήρης γενική Απολύμανση Και Απόσμηση Με ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΡΗΓΟΡΑ χρειάζεται μόνο 10 δευτερόλεπτα για να εξοντώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων Αθήνα 2004 1 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Κεφάλαιο 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 7 2.1 Από πού προκαλούνται οι τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας

Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής. Τµήµατος Γεωπονίας Ενίσχυση Προγράµµατος Μαθηµάτων Επιλογής Τµήµατος Γεωπονίας 3 ος Ολοκληρωµένος Κύκλος Μαθηµάτων Νέες Τεχνολογίες στις Γεωπονικές Επιστήµες Τίτλος Μαθήµατος: Τεχνολογία Ζωοτροφών ιδάσκων: Μπάλιος Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Πράσινη Χηµεία & Αειφόρος Εκπαίδευση ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Μαρούλης Απόστολος 1, Χατζηαντωνίου Μαρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ''ΕΞΥΠΝΕΣ'' ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ''ΕΞΥΠΝΕΣ'' ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 11 / 2013 1 Προωθώντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηµατισµών αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα