Απολογισμός Συμπεράσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Συμπεράσματα"

Transcript

1

2 Απολογισμός Συμπεράσματα υποδοχή και μέριμνα για τη διατροφή και τη σίτιση Την υποδοχή και μέριμνα για τη διαμονή και τη σίτιση των 12 μαθητών ανέλαβε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΚΔΜ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) Οι μαθητές ήταν οι παρακάτω: Αθανασάκης*Γιώργος Γαλάνης*Σπυρίδων Γραμματικός*Κυριάκος Δημόπουλος*Θωμάς Καλμούκος*Παναγιώτης Καραγκιαούρης*Γιώργος Καρτσιούκας*Ραφαήλ Μαργαρίτης*Αθανάσιος Μπαλωμενάκης*Χαράλαμπος Τάρα*Βασιλική Τζώρτζη*Αγγελική* Χριστοδουλόπουλος*Γιώργος Γ*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου Β*λυκείου Β*λυκείου Β*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου Γ*λυκείου 1

3 εκπαίδευση Η οργάνωση της εκπαίδευσης και μέρος της διδακτέας ύλης ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακουδά- κη λόγω της πολύχρονης εμπλοκής του σε εκπαιδευτικά θέματα Χημείας που αφορούν τη Βθμια εκπαίδευση και της εμπειρίας του από τη διδασκαλία του μαθήματος Ειδικών Θεμάτων Χημείας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, ΔιΧηΝΕΤ» Στην οργάνωση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας συμμετεί- χαν οι συνάδελφοι α) Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας και διδάσκων στο ΔιΧηΝΕΤ β) Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΠΤΚΔΜ και από- φοιτος του ΔιΧηΝΕΤ γ) Ασημέλλης Στράτος καθηγητής Βθμιας εκπαίδευσης. Λόγω της εύρους των απαιτούμενων γνώσεων εκλήθησαν να συνδράμουν στη διαδικασία εκπαίδευσης συνάδελφοι με γνω- στικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στη απαιτούμενη ύλη. 2

4 διδάσκοντες και ύλη που δίδαξαν Θεωρητικό μέρος- Διαλέξεις Εργαστήριο Φυσικοχημείας α) Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, αν. καθηγητής Καταστάσεις της ύλης, Θερμοδυναμική, Στερεά κατάσταση- (πλέγματα μοναδιαία κυψελίδα), Ιοντική ισορροπία, Οξειδοαναγωγή- Γαλβανικά στοιχεία Ηλεκτρόλυση, Χημική κινητική, Χημική Ισορροπία. β) Γιαννακουδάκης Ανδρέας, καθηγητής Προσθετικές ιδιότητες, Διαλύματα, Ισορροπία φάσεων και Φασικά διαγράμματα. γ) Κούρας Αθανάσιος, PhD, ΙΔΑΧ ΠΕ περιβάλλοντος. Φασματοσκοπία Εργαστήριο Οργανικής Χημείας α) Τσολερίδης Κων/νος, καθηγητής : Θεωρία NMR- Αποτίμηση απλών φασμάτων. β) Βαρέλλα Ευαγγελία, επίκουρη καθηγήτρια: Ονοματολογία οργανικών ενώσεων, υβριδισμός, θεωρία μοριακών τροχιακών, μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων γ) Κολιάρμου Ελένη Ms. Edu., υποψήφια Διδάκτορας Δομή οργανικών ενώσεων, ισομέρεια, στερεοϊσομέρεια, οργανικές αντιδράσεις, γενικές χημικές ιδιότητες ομόλογων σειρών. 3

5 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας α) Ακρίβος Περικλής, αν. καθηγητής Περιοδικός πίνακας, τροχιακά, αρχές κβαντοχημείας, ενώσεις συναρμογής (ιδιότητες, στερεοισομέρεια) β) Νόλη Φωτεινή, λέκτορας Γενικές αρχές ραδιοχημείας, ραδιενεργός διάσπαση, πυρηνικές αντιδράσεις, σχάση και σύντηξη, ραδιενέργεια στο περιβάλλον, γενικές εφαρμογές. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας α)ζαχαριάδης Γιώργος, καθηγητής β) Ζώτου Αναστασία, αναπλ. καθηγήτρια γ) Θεοδωρίδης Γεώργιος, αν. καθηγητής Θέματα ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης Εργαστήριο Βιοχημείας α) Χολή- Παπαδοπούλου Δώρα, καθηγήτρια β) Πανταζάκη Αναστασία, επίκουρη καθηγήτρια. Αμινοξέα, ισοηλεκτρικό σημείο, δομή πρωτεϊνών, ένζυμα. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Μπικιάρης Δημήτρης Πολυμερή (σύνθεση, ιδιότητες, εφαρμογές) 4

6 Εργαστηριακές ασκήσεις Εργαστήριο Φυσικοχημείας α) Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, αν. καθηγητής β) Κούρας Αθανάσιος, PhD, ΙΔΑΧ ΠΕ περιβάλλοντος. γ) Μυλωνά Σοφία, Ms. Edu., υποψήφια Διδάκτορας Πολυτεχ- νικής Σχολής ΑΠΘ δ) Γεωργιος Μητσίδης, Καθηγητής Β θμιας εκπαίδευσης, μεταπτ. Φοιτητής ΔιΧηΝΕΤ ε) Κωστελίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια Β θμιας εκπαίδευσης, μεταπτ. Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ στ) Ζήσιου Εβελίνα, μεταπτ. Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ ζ) Σαββίδου Ειρήνη, μεταπτ. Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ η) Αναστασοπούλου Χριστίνα, μεταπτ. Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ θ) Δημήτρης Σιούλας, μεταπτ. Φοιτητής ΔιΧηΝΕΤ ι) Κοσμίδου Ελένη, μεταπτ. Φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ Εξοικείωση με την ονομασία βασικών συσκευών και σκευών του χημικού εργαστηρίου. Μέτρηση πυκνότητας υγρού και στερεού (με άνωση). Οξυμετρία (Ογκομετρικός προσδιορισμός διαλυτότητας ΝαΗCΟ 3,σε 2 διαφορετικές θερμοκρασίες και υπολογισμός ΔΗ διάλυσης) Αλκαλιμετρία προσδιορισμός ΗCl και οξικού οξέος (ανάλυση ξιδιού). Πεχαμετρική ογκομέτρηση και προσδιορισμός pka ασθενούς οξέος (μονοπρωτικού και διπρωτικού) και pkb ασθενούς βάσης. Οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση- ιωδιομετρία υπολογισμός συντελεστή κατανομής Ι 2 ανάμεσα σε υδατικό και οργανικό διαλύτη. Θερμιδομετρία, σημεία ζέσεως, μέτρηση ΗΕΔ γαλβανικού στοιχείου, ηλεκτρόλυση. Επιδείξεις πολωσιμετρίας και αγωγιμομετρίας. Λήψη 3 φασμάτων vis ηλιανθίνης σε όξινο, ουδέτερο και αλκαλικό ph. 5

7 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας α) Ζαχαριάδης Γιώργος, καθηγητής β) Ζώτου Αναστασία, αναπλ. καθηγήτρια γ) Θεοδωρίδης Γεώργιος, αν. καθηγητής Καταβυθίσεις, διαλυτοποιήσεις και αντιδράσεις ανίχνευσης, σχηματισμός συμπλόκων σε στοιχεία όπως στοιχεία Ag, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, τιτλομετρικές αναλύσεις Ca, Mg στο νερό- συμπλο- κομετρικά- και χλω- ριούχων - με την αργυρομετρία). Εργαστήριο Οργανικής Χημείας α) Βάρκα Εύη, PhD ( N.407) Επίδειξη οργάνων, τεχνικές απόσταξης, τεχνικές διαχωρισμού μιγμάτων, τεχνική χρωματογραφίας - στήλη χρωματογραφίας, μέτρηση σημείου τήξεως, στήλη χρωματογραφίας β) Ευγενίδου Λένια LCMS 6

8 Εργαστήριο Βιοχημείας α) Χολή- Παπαδοπούλου Δώρα, καθηγήτρια β) Πανταζάκη Αναστασία, επίκουρη καθηγήτρια. Ηλεκτροφόρηση, χρωματογραφία λεπτής στιβάδας, κινητική ενζυμικής αντίδρασης. επιλογή της τελικής τεράδας- αντιπροσωπείας μαθητών Η επιλογή της τελικής τετράδας- αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα έγινε με αξιολόγηση σε διάφορα στάδια και με επιμέρους τέστ καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευ- σής τους. Επειδή η Ολυμιάδα Χημείας περιλαμβάνει αξιολόγηση τόσο των θεωρητικών γνώσεων (60% του τελικού βαθμού), όσο και της Εργαστηριακής Πρακτικής και Ικανότητας (40% του τελικού βαθ- μού), κατεβλήθη προσπάθεια να αξιολογηθούν - για την τελική επιλογή- και οι θεωρητικές γνώσεις και η εργαστηριακή δεξιότητα των 12 μαθητών σε καθε στάδιο της επαίδευσής τους. 7

9 αξιολόγηση θεωρητικών γνώσεων Θεωρητικό Μέρος echemtest α) Βαρέλλα Ευαγγελία, επίκουρη καθηγήτρια (Πρόεδρος ECTN) β) Κόζαρης Ιωάννης, PhD πρώτο γ) Κολιάρμου Ελένη Ms. Edu., υποψήφια Διδάκτορας τεστ Το τμήμα Χημείας αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο για το Ευρω- παϊκό τεστ echemtest. Και οι δώδεκα μαθητές συμμετείχαν στην αξιολόγηση και η βαθμολογία τους στο τεστ αποτέλεσε το 20% της βαθμολογίας στο Θεωρητικό Μέρος. Δόθηκε στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας και από τους 12 μα- θητές. δεύτερο τεστ Το Πρώτο Μέρος περιελάμβανε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επι- λογής και το Δεύτερο Μέρος 10 προβλήματα και υποερωτήματα προς επίλυση και απάντηση- αιτιολόγηση. Δίνονται στο παράρτη- μα. Η βαθμολογία στο δεύτερο τεστ αποτέλεσε το 80% της βαθμο- λογίας στο Θεωρητικό Μέρος. 8

10 αξιολόγηση εργαστηριακής δεξιότητας Οι μαθητές παρακολούθησαν εργαστηριακά μαθήματα όπου εξηγήθηκαν η θεωρία και οι τεχνικές διαφόρων μεθόδων. Μετά από την εξοικοίωσή τους, σε ΚΑΘΕ άσκηση ζητήθηκε να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές και να παραδώσουν απλές ή συν- θετότερες εργαστηριακές αναφορές στις οποίες και βαθμολο- γήθηκαν. Η τελική αξιολόγηση της εργαστηριακής δεξιότητας προέκυψε από τη βαθμολογία τους σε 5 εργαστηριακές ασκήσεις που εκτέ- λεσαν ατομικά χωρίς καμία καθοδήγηση. α) προσδιορισμός συγκέντρωσης διαλύματος HCl και της περι- εκτικότητας του οξικού οξέος σε ξίδι εμπορίου. β) μελέτη της εξάρτησης της διαλυτότητας του ΝαΗCΟ3 από τη θερμοκρασία (σε 2 διαφορετικές θερμοκρασίες) και υπολογισ- μός ΔΗ διάλυσης γ) υπολογισμός του συντελεστή κατανομής I2 ανάμεσα σε Η2Ο και CCl4. δ) πεχαμετρική τιτλοδότηση, κατασκευή καμπύλης και επεξερ- γασία πειραματικών δεδομένων. Υπολογισμός της pka CH3COOH και του ΝΗ4+. ε) προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων με τιτλομέτρηση κατα- βύθισης (μέθοδος Mohr). Η βαθµολογία σε κάθε στάδιο εξέτασης αξιολόγησης ανακοινωνόταν στους 12 µαθητές. Με τον εµφανή τρόπο αυτό δεν εκφράστηκε κανένα παράπονο από τους µαθητές για την τελική βαθµολογία και την επιλογή της αντιπροσωπείας. 9

11 10 Η τελική σειρά κατάταξης δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

12 Μετά από αυτή τη αξιολόγηση την τελική αντιπροσωπία αποτέλεσαν οι : Καραγκιαούρης Γιώργος Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ/νίκη Γραμματικός Κυριάκος 2οΓΕΛ Ρόδου Τάρα Βασιλική 30 ο ΓΕΛ Θεσ/νίκη Χριστοδουλόπουλος Γιώργος Εκπαιδ. Μπακογιάννη Λάρισα 11

13 συμμετοχή στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας Αν εξαιρεθεί το πρόβλημα που εμφανίστηκε κατά τη μετάβαση στην Washington D.C. η συμμετοχή της αντιπροσωπίας (μαθητών και μεντόρων) έλαβε χώρα χωρίς προβλήματα. Κατά τη μετάβαση στην Washington D.C. μία αδικαιολόγητη ακύρωση της πτήσης από Νέα Υόρκη προς Washington D.C. δημιούργη- σε πρόβλημα διαμονής, μετακίνησης και σίτι- σης. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από τους μέντορες Γιαννακουδάκη και Ασημέλλη με μοναδική απώλεια τα χρηματικά ποσά που χρειάστηκε να καταβάλουν τα μέλη της αντι- προσωπείας για τις μετακινήσεις και τη σίτισή τους. Μετά την άφιξη στην Washington D.C. η αντι- προσωπεία των διαγωνιζόμενων μαθητών μετα- φέρθηκε και παρέμεινε με ευθύνη της Επιτροπής Διοργάνωσης της Ολυμπιάδας στις Eγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Maryland. Οι δύο Μέντορες Γιαννακουδάκης και Ασημέλλης ακολούθη- σαν το πρόγραμμα των μεντόρων και συμμετείχαν σε ολες τις 12

14 προβλεπόμενες διαδικασίες. (μετάφραση, διαιτησία και συσκέ- ψεις). αποτελέσματα στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας Όπως φαίνεται και στην ισοσελίδα results- and- rankings η βαθμολογία των μαθητών μας ήταν Γραμματικός Κυριάκος Καραγκιαούρης Γιώργος Τάρα Βασιλική Χριστοδουλόπουλος Γιώργος 63,67% 58,71% 53,21% 48,76% 13

15 συμπεράσματα του Τμήματος Χημείας από την εμπειρία της συμμετοχής στην Ολυμπιάδα Μετά από συζητήσεις με τους διδάσκοντες και τους μέντορες το Τμήμα Χημείας κατέληψε στα παρακάτω συμπεράσματα: α) Η ύλη του διαγωνισμού είναι πολύ μεγάλη και οι θεωρητι- κές γνώσεις των μαθητών μας - ακόμα και αυτών που έχουν τελει- ώσει το λύκειο- είναι πολύ περιορισμένη (με βάση τη διδακτέα ύλη στο λύκειο) ώστε να μπορούν να διακριθούν μαθητές από την Ελλάδα στις απαιτήσεις της Ολυμπιάδας σε μόνιμη βάση (http://www.icho2012.org/problems/exam- preparation) Μόνο κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις μπορούν να εμφανιστούν κατά καιρούς και αυτές είναι δύσκολο να διεκδικήσουν μετάλλια όπως το χρυσό ή έστω το αργυρό. β) Οι περισσότεροι από τους μαθητές που προκρίνονται στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας δεν έχουν σχεδόν καμία εργαστηριακή εμπειρία παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώ- σεις. Έτσι υστερούν κατά πολύ σε σχέση με τους μαθητές άλλων χωρών (λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργαστηριακός βαθμός απο- τελεί το 40% της τελικής βαθμολογίας στην Ολυμπιάδα.) γ) Η εκπαίδευση των μαθητών από τα Τμήματα Χημείας αρχίζει μετά από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η πνευματική και η σωμα- τική κούραση των μαθητών (ακόμα και αυτών που έχουν βαθμο- λογία πάνω από μόρια στις Πανελλαδικές) είναι εμφανής. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από τις υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου των μαθημάτων (τέλος Ιουνίου- αρχές Ιουλίου). δ) Οι μαθητές άλλων χωρών τυγχάνουν πραγματικής Ολυμπια- κής προετοιμασίας που διαρκεί 1 και σε κάποιες περιπτώσεις και 2 χρόνια. Αυτό είναι αδύνατον να γίνει στην Ελλάδα με το δεδο- 14

16 μένο ότι οι ίδιοι οι μαθητές που διακρίνονται στο μαθητικό δια- γωνισμό είναι και υποψήφιοι για την εισαγωγή σε ΑΕΙ με πολύ υψηλές βάσεις. Μόνο μετά από τις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν κάποιο διαθέσιμο χρόνο για να εκπαιδευτούν για την Ολυμπιάδα. ε) Τα κράτη που συμμετέχουν είναι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή των κατα τόπους «Χημικών Ενώσεω». Στη χώρα μας η συμ- μετοχή επαφίεται μόνο στον «πατριωτισμό» της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Παρόλη την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια από πλευράς ΕΕΧ, αν το όλο εγχείρημα δεν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Παι- δείας με ουσιαστικότερη συμμετοχή, μόνο τυχαία και περιστα- σιακά καλά αποτελέσματα θα εμφανίζονται. στ) Παρά τις όλες παραπάνω αδυναμίες οι μαθητές της αντι- προσωπίας μας πήγαν πολύ καλά στο διαγωνισμό (τηρουμένων όλων των αναλογιών). προτάσεις του Τμήματος Χημείας α) Η μελέτη της ύλης του διαγωνισμού και ειδικότερα των Προπαρασκευαστικών Προβλημάτων (http://icho2013.chem.msu.ru/materials/preparatory_problem s_icho_2013.pdf) δείχνει ότι η προπαρασκευαστική εκπαίδευση για να τύχει του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος- απαιτεί διδάσκοντες με γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία της Χημείας και διδακτι- κή εμπειρία με παιδιά Λυκείου. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Χημείας που αναλαμβάνει την εκ- παίδευση επιβάλλεται να συγκροτεί μία πολυμελή ομάδα εθελον- τών διδασκόντων, όλων των ειδικοτήτων. β) Η εκπαίδευση των μαθητών πρέπει να αρχίζει νωρίτερα. Βεβαίως αυτό είναι σχεδόν αδύνατον για τους μαθητές της Γ Λυ- 15

17 κείου, αλλά πιθανόν για τους μαθητές της Β λυκείου να είναι εφικτό. γ) Τα κατά τόπους Χημικά Τμήματα μπορούν να οργανώσουν «ανοιχτά μαθήματα» ή ακόμα και εργαστήρια για όσους μαθητές ενδιαφέρονται για τη Χημεία. Στο Τμήμα Χημείας βρίσκεται υπό εξέλιξη μία συζήτηση για την καθιέρωση μίας τέτοιας διαδικασίας σε συνεννόηση με καθηγητές Β θμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με αυτούς που είναι κάτοχοι του master education ΔιΧηΝΕΤ και οι οποίοι στην πλειονότητά τους διατηρούν επαφή με το Τμήμα Χη- μείας του ΑΠΘ. δ) για την εργαστηριακή εκπαίδευση των αμθητών απαιτού- νται συχνά ακριβά και δυσεύρετα αντιδραστήρια που ανεβάζουν τον προϋπολογισμό του όλου εγχειρήματος. Με τη δεδομένη περικοπή των δαπανών των ΑΕΙ η δαπάνη αυτή καθιστά απαγο- ρευτική τη διάθεση αυτών των κονδυλίων. Η οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγών αποτελεί μία καλή λύση, ιδιαίτερα αν έχει τη μορφή δωρεάς των χημικών αντιδρα- στηρίων. ε) Η επιλογή του Τμήματος Χημείας που θα αναλάβει την εκ- παίδευση της ομάδας των μαθητών που θα προκριθεί από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, πρέπει να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από το διαγωνισμό (εί δυνατόν και πριν από το διαγωνισμό). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να οργανωθούν μαθήματα εξ αποστάσεως για όσους μαθητές μπορούν να διαθέ- σουν χρόνο. 16

18 ευχαριστίες Το Τμήμα Χημείας ευχαριστεί όλα τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ, ΙΔΑΧ. ΕΤΕΠ, Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στην εκπαίδευση (θεωρητική και εργαστηριακή) της αντιπροσωπείας της Χώρας μας στην 44η Ολυμπιάδα Χημείας. Ευχαριστεί επίσης όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και φέτος στην ίδια εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας Ο Υπέυθυνος Εκπαίδευσης Αν. Καθ. Π. Γιαννακουδάκης Καθ. Α. Γιαννακουδάκης Μέλος Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ 17

19 Echem test Παράρτημα

20 Θέματα Εξέτασης Θέματα δεύτερου τεστ Θεωρητικής εξέτασης Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ποιο οξείδιο δηµιουργεί όξινο διάλυµα, όταν αναµειγνύεται µε το νερό; Α. Al 2 O 3, Β. CaO, Γ. CO, Δ. SO 2 2. Ένα αναγωγικό οξύ περιέχει 52,63% άνθρακα, 5,30% υδρογόνο, και 42,07% οξυγόνο. Ο εµπειρικός τύπος του είναι ίδιος µε το µοριακό τύπο του. Ποιος είναι ο αριθµός των ατόµων άνθρακα σε ένα µόριο του οξέος αυτού; Α. 4, Β. 5, Γ. 6, Δ Ποιας χηµικής ένωσης δείγµα µάζας 1.0g, περιέχει το µεγαλύτερο αριθµό µορίων; Α. ΗΝ 3, Β. Ν 2 Η 4, Γ. Η 2 Ο 2, Δ. HCl 4. Ποια έκφραση δεν είναι αρχή (αξίωµα) της κινητικής µοριακής θεωρίας; Α.Τα µόρια ενός αερίου κινούνται τυχαία και µεγάλη ταχύτητα. Β.Τα µόρια ενός ιδανικού αερίου δεν παρουσιάζουν ελκτικές δυνάµεις. Γ. Οι συγκρούσεις µεταξύ των µορίων των αερίων και των τοιχωµάτων του δοχείου που τα περιέχει είναι ελαστικές Δ.Ίσες ποσότητες αερίων στην ίδια θερµοκρασία και πίεση περιέχουν ίδιο αριθµό µορίων. 5. Μια µερικώς γεµάτη δεξαµενή προπανίου περιέχει υγρή αλλά και αέρια φάση. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις για τα περιεχόµενα των δύο φάσεων είναι σωστές; Ι. Οι δύο φάσεις έχουν την ίδια δυναµική ενέργεια, αλλά διαφορετική κινητική ενέργεια. ΙΙ. Οι δύο φάσεις έχουν ίδια µοριακή µάζα, αλλά διαφορετικές πυκνότητες. Α. Ι, Β. ΙΙ, Γ. Ι και ΙΙ, Δ. Κανένα 6. Ποιο υδατικό διάλυµα έχει υψηλότερη ωσµωτική πίεση στους 25 C; (Υποθέστε ότι όλες οι ιοντικές ενώσεις ιονίζονται εντελώς στο διάλυµα.) Α. 0.1 M Al 2 (SO 4 ) 3 Β. 0.1 M Na 2 CO 3 Γ. 0.2 M KMnO 4 Δ. 0.3 M C 6 H 12 O 6 7. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει σε 25 C και πίεση 1 atm; Α. ΔG f για τον Hg(l) = 0 kj.mol 1 Β. ΔH f για το I 2 (g) = 0 kj.mol 1 Γ. ΔH f για το H 2 O(l) = 0 kj.mol 1 Δ. S για το O 2 (g) = 0 J.mol 1.K 1 8. Ποια επιλογή αντιπροσωπεύει τη σωστή σχέση για τις ΔS και ΔΗ για την εξάχνωση ενός συστατικού που γίνεται σε σταθερή θερµοκρασία; Α. ΔS < 0, ΔH < 0 Β. ΔS < 0, ΔH > 0 Γ. ΔS > 0, ΔH > 0 Δ. ΔS > 0, ΔH < 0

21 9. Υπολογίστε την ΔH rxn για την παρακάτω αντίδραση σε kj.mol -1. 2NH 3 (g) + 5/2O 2 (g) 2NO(g) + 3H 2 O(g) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας. ΔH f, kj.mol -1 H 2 O(g) NH 3 (g) 46.1 NO(g) 90.3 Α , Β , Γ , Δ Η παρακάτω αντίδραση γίνεται στους 25 C: C 2 H 4 (g) + H 2 (g) C 2 H 6 (g) K p = Ποια είναι η ΔG για αυτή την αντίδραση σε kj.mol -1 ; Α Β Γ Δ Το Fe 2 O 3 αντιδρά µε περίσσεια CO σε υψηλή θερµοκρασία σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση. Fe 2 O 3 + 3CO 2Fe + 3CO 2 Αν 6.50 g του Fe 2 O 3 παράγουν 3.85 g Fe ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης? A. 59.2%, B.69.9%, Γ. 76.3%, Δ. 84.7% 12. Ο Cu αντιδρά µε HNO 3 σύµφωνα µε την εξίσωση Cu + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO +NO 2 + H 2 O Αν το ΝΟ και το ΝΟ 2 σχηµατίζονται σε αναλογία 2:3, ποιος είναι ο συντελεστής του Cu όταν η εξίσωση εξισορροπείται µε τους µικροτερους όρους? Α. 2, Β. 3, Γ. 6, Δ Ένα διάλυµα οξέος 12.0 Μ το οποίο περιέχει 75.0% οξέος κατά βάρος, έχει πυκνότητα 1.57g/mL. Ποιο είναι το οξύ? A HCl (M=36.5) B. CH 3 CO 2 H (M=60.0) Γ. HBr (M=80.9) Δ. H 3 PO 4 (M=98.0) 14. Όταν ίσοι όγκοι διαλυµάτων 0.2 Μ των ακόλουθων ενώσεων αναµιγνύονται, ποιος συνδυασµός σχηµατίζει κόκκινο ίζηµα? A. AgNO 3 + Na 2 S B. AgNO 3 + K 2 CrO 4 Γ. NiCl 2 + NaOH Δ. CuSO 4 + NH Ένα όξινο διάλυµα ερυθρού του µεθυλίου έχει απορρόφηση στα 530 nm σε κυψελίδα 5.00 mm. Υπολογίστε τη molarity του ερυθρού του µεθυλίου στο διάλυµα. [µοριακή απορροφητικότητα= L mol -1 cm -1 στα 530 nm] A Μ B Μ Γ Μ Δ Μ 16. Δείγµα Η 2 που συλλέχθηκε πάνω από Η 2 Ο στους 23 ο C και πίεση 732 mm Hg έχει όγκο 245 ml. Ποιον όγκο θα καταλαµαβάνει το ξηρό Η 2 στους 0 ο C και πίεση 1 atm? [πίεση ατµών Η 2 Ο στους 23 ο C = 21mm Hg] A. 211mL B. 218mL Γ. 224mL Δ. 249mL 17. Για ένα δείγµα υγρού σε κλειστό δοχείο, ποια(ες) πρόταση(εις) για την εξάτµιση εξαρτώνται από την επιφάνεια του υγρού? Ι. η ταχύτητα εξάτµισης ΙΙ. η τάση ατµών A. µόνο η Ι Β. µόνο η ΙΙ Γ και η Ι και η ΙΙ Δ. ούτε η Ι ούτε η ΙΙ 18. Ποια πρόταση για το τριπλό σηµείο των ενώσεων είναι ορθή? A. Το τριπλό σηµείο για µια ένωση αλλάζει µε πίεση B. Οι τρεις φάσεις (στερεό, υγρό, αέριο) έχουν την ίδια πυκνότητα. Γ. Οι τρεις φάσεις (στερεό, υγρό, αέριο) είναι σε ισορροπία. Δ. Οι τρεις φάσεις (στερεό, υγρό, αέριο) είναι αδιάκριτες. 19. Για την αντίδραση 2Η(g) Η 2 (g) ποιο είναι το πρόσηµο της ΔΗ ο και ΔS ο ; Α. ΔΗ ο <0 ΔS ο <0

22 Β. ΔΗ ο <0 ΔS ο >0 Γ. ΔΗ ο >0 ΔS ο >0 Δ. ΔΗ ο >0 ΔS ο <0 20. Η αιµογλοβίνη (Hb) αντιδρά µε το µονοξείδιο του άνθρακα σύµφωνα µε την αντίδραση 4Ηb +3CO Hb 4 (CO) 3 Ποιος είναι ο νόµος της ταχύτητας για την αντίδραση στους 20 ο C? [Hb], M [CO], M Αρχική ταχύτητα κατανάλωσης της Hb M s A. Ταχύτητα=k[Ηb][CO] B. Ταχύτητα=k[Hb][CO] 2 Γ. Ταχύτητα=k[Ηb] 2 [CO] Δ. Ταχύτητα=k[Hb][CO] Η υποθετική αντίδραση 2 Α + Β C +D καταλύεται από το Ε όπως φαίνεται στον παρακάτω µηχανισµό (Βήµα 1) Α +E AE (γρήγορο) (Βήµα 2) AE + A A 2 +E (αργό) (Βήµα 3) A 2 +B C +D (γρήγορο) Ποιος νόµος της ταχύτητας συµφωνεί µε τον µηχανισµό? A. Ταχύτητα=k[A][B] B. Ταχύτητα=k[A][E] Γ. Ταχύτητα=k[A] 2 [E] Δ. Ταχύτητα=k[A] 2 [B] 22. Ποιου µορίου το υδατικό διάλυµα 1Μ έχει το χαµηλότερο ph; Α. HOCl Β. H 2 SO 3 Γ. H 3 PO 4 Δ. H 2 SO Η προσθήκη 0.01 mol σε 100 ml Η 2 Ο ποιανού από τα ακόλουθα διαλύµατα θα δωσει το πιο βασικό διάλυµα? A. ΝΗ 3 B. ΗΟΝΗ 2 Γ.CH 2 ΝΗ 2 Δ. Η 2 NΝΗ Ποιο είναι το ph ένος δείγµατος 1 L προτυπου διαλύµατος το οποίο περιέχει 0.10 mol βενζοϊκού οξέος και 0.10 mol βενζοϊκού νατρίου στο οποίο έχουν προστεθεί mol ΝαΟΗ? [Ka βενζοϊκού οξέος= ] Α B Γ Δ Sn 4+ (aq) +2 e - Sn 2+ (aq) E o = 0.15 V Cr 3+ (aq) +e - Cr 2+ (aq) E o = V Σύµφωνα µε τα πρότυπα δυναµικά παραπάνω, ποια είναι η τιµή της E o στην παρακάτω αντίδραση? 2Cr 3+ (aq) + Sn 2+ (aq) 2Cr 2+ (aq) + Sn 4+ (aq) Α V B V Γ V Δ V 26. Ag + (aq) + e - Ag(s) E o = 0.80 V Mg 2+ (aq) +2e - Mg(s) E o = V Χρησιµοποιείστε τις παραπάνω σχέσεις για να υπολογίσετε την τιµή της ΔG o (σε kj/mol) για την αντίδραση: Mg(s) + 2Ag + (aq) Mg 2+ (aq) + 2Ag(s) A. 681 B. 341 Γ Δ Ποια είναι η συγκέντρωση [Fe 2+ ] σε ένα στοιχείο στους 25 ο C για το οποίο ισχύει Ε= V ως προς το πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου? Fe 2+ (aq) + 2e - Fe(s) E o = V Α M Β M Γ M Δ M 28. Ποιανού ιόντος στην αέρια φάση η θεµελίωδης κατάσταση έχει τον µεγαλύτερο αριθµό ασύζευκτων ηλεκτρονίων? A. Cr 3+ B. Mn 3+ Γ. Fe 3+ Δ. Co 3+

23 29. Ποια είναι η καλύτερη περιγραφή του υβριδισµού του κάθε ατόµου άνθρακα (από αριστερά στα δεξιά) στην ένωση NCCH 2 CO 2 H? A. sp, sp 3, sp 2 B. sp, sp 2, sp 3 Γ. sp 2, sp 3, sp 2 Δ. sp 2, sp 3, sp Ποιο είναι αντιδραστήριο Grignard? + A. Αg(ΝΗ 3 ) 2 B. C 2 H 5 M g Br Γ. FeBr 3 +Br 2 Δ. LiAlH Ένα ρακεµικό µίγµα αποτελείται από ίσες ποσότητες A. cis-trans ισοµερών B. διαστερεοµερών Γ. εναντιοµερών Δ. συντακτικά ισοµερών 32. Πόσοι διπλοί δεσµοί άνθρακα-άνθρακα υπάρχουν στο λινολενικό οξύ α-c 17 H 29 COOH? A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το Βουτανικό οξύ, C 3 Η 7 COOH, είναι ένα µονοπρωτικό οξύ µε K a = Δείγµα 35mL, 0,5M βουτανικού οξέως τιτλοδοτείται µε 0,2M KOH. α. Υπολογίστε τη συγκέντρωση [H + ] στο αρχικό δ/µα βουτανικού οξέος. β. Υπολογίστε το ph µετά από την προσθήκη 10 ml KOH. γ. Καθορίστε το ph του δ/τος στο µισό του ισοδύναµου σηµείου της τιτλοδότησης. δ. Βρείτε τον όγκο του δ/τος KOH που χρησιµοποιείται µέχρι το ισοδύναµο σηµείο της τιτλοδότησης. ε. Υπολογίστε το ph στο ισοδύναµο σηµείο. 2. Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον τελευταία για την ανάπτυξη των κυψελών καυσίµου που βασίζονται στην παρακάτω αντίδραση : 2CH 3 OH (l) + 3O 2 (g) 2CO 2 (g) + 4H 2 O (l) α. Γράψτε την εξίσωση της χηµικής ισορροπίας µίας τέτοιας κυψέλης, για την ηµιαντίδραση που συµβαίνει σε όξινο δ/µα της για ένα τέτοιο ηµιστοιχείο i. στην άνοδο, ii. στην κάθοδο. β. Αν το πρότυπο δυναµικό E υπολογίζεται 1,21 V, υπολογίστε την τιµή της G. γ. Η τιµή του E για το O 2 (g) στα µισά της αντίδρασης είναι 1,23 V σε 1M H +, υπολογίστε την τιµή του E που αναµένεται σε 1M OH. δ. Αναφέρετε δύο πλεονεκτήµατα της διεξαγωγής αυτής της αντίδρασης σε µια κυψέλη καυσίµου αντί της καύσης της µεθανόλη και µετατρέποντας τη θερµότητα σε ηλεκτρική ενέργεια. 3. Η ενθαλπία καύσης του υγρού οκτανίου C 8 H 18 είναι -5090KJ/mol στους C. α)να γράψετε την αντίδραση πλήρους καύσης του οκτανίου. β)να υπολογίσετε την ενθαλπία σχηµατισµού του οκτανίου.δίνονται οι ενθαλπίες σχηµατισµού του CO 2(g) και του H 2 O (g) -393,5 KJ/mol και -241,8KJ/mol. γ)να υπολογίσετε τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας της αντίδρασης καύσης. δ)αν για την αντίδραση καύσης του οκτανίου η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας είναι ΔG 0 =-5230KJ/mol, να υπολογίσετε την τιµή της µεταβολής της εντροπίας ΔS 0 και να σχολιάσετε το πρόσηµό της. ε)η θερµότητα της αντίδρασης καύσης του υγρού οκτανίου σε θερµιδόµετρο βόµβας παριστάνει την ΔΗ 0 ή την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας;αιτολογείστε την απάντησή σας. 4. Ένα ηλεκτροχηµικό στοιχείο κατασκευάζεται από ένα σύρµα χαλκού βυθισµένο σε διάλυµα Cu(NO 3 ) 2 1M και ένα σύρµα χρωµίου βυθισµένο σε διάλυµα Cr(NO 3 ) 3 1M. Δίνονται τα κανονικά δυναµικά αναγωγής των ηµιστοιχείων:

24 Cr 3+ (aq) + 3e - Cr(s) -0,744V Cu 2+ (aq) + 2e - Cu(s) 0,340V α) Να γράψετε την αυθόρµητη αντίδραση που γίνεται στο στοιχείο και να υπολογίσετε το δυναµικό του. β) Να περιγράψετε το στοιχείο ονοµάζοντας την άνοδο,δείχνοντας την ροή των ηλεκτρονίων και την κίνηση των νιτρικών ιόντων. γ) Το στοιχείο µπορεί να λειτουργεί µέχρι η [Cu 2+ ] να γίνει 0,1Μ. α)να βρείτε την [Cr 3+ ] β)να υπολογίσετε το δυναµικό του στοιχείου µε αυτές τις συγκεντρώσεις. 5. Δίνεται µίγµα ΝaΗCO 3 και Να 2 CO 3. 0,5g µίγµατος διαλύονται σε 50 ml νερού και ογκοµετρούνται µε 0,115 Μ HCl. Δίνεται η καµπύλη ογκοµέτρησης. δ) Σχεδιάστε µια καµπύλη ογκοµέτρησης δ/τος Na 2 CO 3 και περιγράψτε σε τι διαφέρει από την καµπύλη που δίνεται. 6. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων.δεν χρειάζεται να τις ισοσταθµήσετε.γράψτε τους Σ.Τ. όλων των οργανικών ενώσεων.όλες οι αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα σε υδατικά διαλύµατα εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Α) Πυκνό ΗCl προστίθεται σε στερεό οξείδιο του Μn(IV). Β) Αναµιγνύονται διαλύµατα θειικού µαγνησίου και υδροξειδίου του βαρίου. Γ)Στερεό οξείδιο του βαρίου προστίθεται σε νερό. Δ) Κοµµάτι χαλκού προστίθεται σε αραιό διάλυµα νιτρικού οξέος. Ε) Διάλυµα θειοθειικού νατρίου προστίθεται σε αιώρηµα στερεού βρωµιούχου αργύρου. Στ) 2- βουτανόλη θερµαίνεται µε όξινο διάλυµα διχρωµικού καλίου. α) Γράψτε τις αντιδράσεις που δικαιολογούν ότι το πρώτο ισοδύναµο σηµείο βρίσκεται σε ρη=9 και το δεύτερο σε ρη=5. β) Υπολογίστε τα mol του οξέος που χρειάστηκαν για κάθε ισοδύναµο σηµείο αν ο χρησιµοποιούµενος όγκος είναι 9,63 ml και 34,27 ml αντίστοιχα. γ) Υπολογίστε το αριθµό g του Na 2 CO 3 και ΝaΗCO 3 και την %w/w περιεκτικότητα του µίγµατος

25

26

27

28 Π. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακή Άσκηση Θέματα εξέτασης εργαστηριακής δεξιότητας 1

29 Π. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακή Άσκηση Προσδιορισμός του συντελεστή κατανομής του Ι2 στο δυαδικό σύστημα νερού-οργανικού διαλύτη Παίρνουμε δύο διαχωριστικά χωνιά Στο πρώτο τοποθετούμε 100 ml απεσταγμένο νερό και 10 ml διαλύματος ιωδίου σε οργανικό διαλύτη Στο δεύτερο τοποθετούμε 100 ml απεσταγμένο νερό 5 ml διαλύματος ιωδίου σε οργανικό διαλύτη και 5 ml του οργανικού διαλύτη Αναταράσσουμε τα διαχωριστικά χωνιά για 20 min και κατόπιν τα αφήνουμε να ηρεμήσουν στα στηρίγματα για 20 min για να διαχω- ριστούν οι στιβάδες. διαχωριστικό χωνί Διαχωρίζουμε την οργανική από την υδατική στιβάδα και προσ- διορίζουμε τη συγκέντρωση του Ιωδίου σε κάθε μία ογκομετρώντας με υδατικό διάλυμα Na 2 S 2 O 3 και δείκτη άμυλο (όπως στην ιωδομετρία). Η ογκομέτρηση της υδατικής στιβάδας γίνεται με 0,01 Ν Na 2 S 2 O 3, ενώ η ογκομέτρηση της οργανικής στιβάδας γίνεται με 0,1 Ν Na 2 S 2 O 3 Η αντίδραση στην οποία βασίζεται ο προσδιορισμός της συγ- κέντρωσης του ιωδίου είναι η παρακάτω οξειδοαναγωγική αντίδραση αναγωγής του ιωδίου προς ανιόντα. 2- Ι 2 + 2S 2 O 3 2Ι S 4 O 6 Το Ι 2 χρωματίζει το δείκτη αμυλο μπλέ, ενώ το Ι - δεν το χρωματίζει. Στο ισοδύναμο σημείο της τιτλοδότησης του ιωδίου αποχρωματίζεται το διάλυμα (από μπλέ γίνεται άχρωμο). Προσοχή: ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του ιωδίου στην οργανική φάση χρειάζεται ειδική διαδικασία που εξηγείται κατά τη διάρκεια της άσκησης Έχοντας προσδιορίσει τις συγκεντρώσεις του ιωδίου στην υδατική (C υδατ. ) και στην οργανική στιβάδα (C οργ. ), υπολογίζουμε το συντελεστή κατανομής του ιωδίου σε κάθε διαχωριστικό χωνί σύμφωνα με τη σχέση 2

30 Π. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακή Άσκηση Κ = C οργ / C υδατ Ως τιμή του συντελεστή κατανομής παίρνουμε το μέσο όρο των δύο τιμών που προκύπτουν από τα δύο διαχωριστικά χωνιά. Το διαχωριστικό χωνί Η χρήση του και η διαδικασία εκχύλισης To διαχωριστικό χωνί είναι ένα σκεύος με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εκχύλιση. Δηλαδή: Έχουμε μία ουσία Α διαλυμένη σε ένα διαλύ- τη Δ1και θέλουμε να τη μεταφέρουμε (όλη ή ένα μέρος) σε κάποιο άλλο διαλύτη Δ2 ο οποίος δεν αναμιγνύεται με τον Δ1. Η διαδικασία είναι η παρακάτω. Μεταφέρουμε κάποια ποσότητα διαλύματος Δ1+Α στο διαχωριστικό χωνί και κάποια ποσότη- τα καθαρού διαλύτη Δ2. (προσέχουμε πάντα κατά τη μεταφορά να είναι κλειστή η στρόφιγ- γα). Τοποθετούμε την τάπα στο διαχωριστικό χωνί και ανακινούμε για κάποιο χρονικό διάστημα (σαν να χτυπάμε Frappe). Κάθε 5 min το γυρίζουμε ανάποδα (με την έξοδο προς τα επάνω) και ανοίγουμε τη στρόφιγγα για να εκτονωθούν οι ατμοί και ακούγεται το χαρακτηριστικό «φύσημα». Αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία υπάρχει κίνδυνος να πεταχτεί η τάπα και να χυθούν τα υγρά. Μετά από την ανάδευση αφήνουμε το διαχωριστικό χωνί στο stand για ορισμένο χρονικό διάστημα για να διαχωριστούν οι δύο φάσεις. Παραλαβή των δύο φάσεων. Χρησιμοποιούμε 3 ποτήρια. Αφαιρούμε την τάπα. Τοποθετούμε το πρώτο ποτήρι (1) κάτω από την έξοδο και ανοίγουμε τη στρόφιγγα ώστε να τρέξει σιγά σιγά η φάση που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαχωριστικού χωνιού. Σταματάμε λίγο πριν φτάσει η δαχωριστική επιφάνεια των δύο υγρών στη στρόφιγγα. Απομακρύνουμε το ποτήρι 1 και τοποθετούμε κάτω από το διαχωριστικό χωνί το ποτήρι 2. Αφήνουμε να τρέξει το υγρό μέχρι να 3

31 Π. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακή Άσκηση χυθεί στο ποτήρι ελάχιστη ποσότητα από την φάση που βρισκόταν στο επάνω μέρος του χωνιού. Το περιεχόμενο του 2 ου ποτηριού δεν χρειάζεται και το πετάμε στους ειδικούς κάδους απόρριψης διαλυτών. Τοποθετούμε το τρίτο ποτήρι κάτω από το διαχωριστικό χωνί και παραλαμβάνουμε την φάση που βρισκόταν στο επάνω μέρος του χωνιού. Αν η διαδικασία γίνει προσεκτικά τότε μόνο μία πολύ μικρή ποσότητα που έτρεξε στο ποτήρι 2 χάνεται. 4

32 Π. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακή Άσκηση εύρεση της ΔΗ sol του ΝαΗCO 3 Ο συντελεστής διαλυτότητας (S) μίας ουσίας σε ένα διαλύτη, είναι η μέγιστη ποσότητα της ουσίας σε g που διαλύεται σε 100g καθαρού διαλύτη. Ο συντελεστής διαλυτότητας μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία με τρόπο που εξαρτάται από τη ΔΗ sol, ΔΗ διάλυσης. ΝαΗCO 3 (s) ΝαΗCO 3 (aq) Αν γνωρίζουμε το συντελεστή διαλυτότητας σε δύο θερμοκρασίες μπορούμε να υπολογίσουμε τη ΔΗsol με τη σχέση 2,303 * log (S 2 / S 1 ) = (ΔΗsol/R) * (T 2 - T 1 )/ (T 2 *T 1 ) H διαλυτότητα του ΝαΗCO 3 προσδιορίζεται ογκομετρικά με HCl και δείκτη ηλιανθίνη. Πειραματική διαδικασία Διαθέτουμε δύο κορεσμένα διαλύματα ΝαΗCO 3. To ένα βρίσκεται περίπου στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το άλλο σε θερμοκρασία περίπου 50 ο C. Με ένα θερμόμετρο μετράμε τις θερμοκρασίες των δύο διαλυμάτων. Για τον προσδιορισμό της διαλυτότητας παίρνουμε 10 ml από κάθε διάλυμα και ογκομετρούμε με HCl 1M και δείκτη ηλιανθίνη. Από τις δύο μετρήσεις συγκέντωσης των κορεσμένων διαλυμάτων υπολογίζουμε την ΔΗ sol σε kj/mol. Συμφωνεί το πρόσημο με τη μεταβολή της διαλυτότητας με τη θερμοκρασία; 5

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η εξοικείωση με τις τεχνικές τιτλοδότησης και η κατανόηση των ογκομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Θεωρητικό Μέρος Πάρα πολύ συχνά προκύπτει η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 4: Ογκομετρική Ανάλυση Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2

Άσκηση. Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές οξύ: (CH 3 ) 2 CHCOOH Ισχυρή βάση: KOH Ασθενής βάση: (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ασκήσεις κεφ. 1-3 Άσκηση Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις ως ισχυρά και ασθενή οξέα ή ισχυρές και ασθενείς βάσεις α) Η 2 SeO 4, β) (CH 3 ) 2 CHCOOH γ) KOH, δ) (CH 3 ) 2 CHNH 2 Ισχυρό οξύ: Η 2 SeO 4 Ασθενές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων 5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων Σκοπός Τα λευκαντικά είναι συνήθως υδατικά διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου, NaOCl, και κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία «χλωρίνη». Σκοπός αυτού του πειράματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία. Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ. Χημεία. Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ Χημεία Εργαστηριακή άσκηση ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προσδιορισμός περιεκτικότητας άγνωστου

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÁËÁÌÁÔÁ. Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: ΘΕΜΑ.. β.. α.. α.4. γ.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ.. α. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κάνω τις ηλεκτρονιακές κατανοµές των ατόµων σε στιβάδες: Ο: s s p 4 9F: s

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1:γ Α2:β Α3:δ Α4:β Α5:α)διαφορές θεωρίας του Arrhenius- Brönsted

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως Αρχή μεθόδου Θεωρία 3-1 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι Θέμα ασκήσεως: Προσδιορισμός κανονικού δυναμικού (Ε) ηλεκτροδίου. Προσδιορισμός του θερμικού συντελεστή ( Ε/ Τ) P. Προσδιορισμός του γινομένου διαλυτότητας του Agl. Αρχή μεθόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Δίνονται: Κ a CH 3 COOH = 10 5, Κ b NH 3 = 10 5 Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα