ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ"

Transcript

1 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, όπως συγκροτήθηκε με την υπ αρ / Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 397/7-9-09) και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 4519/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 38/4-2-10), στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν: 1. Δήμητρα Μπόμπορη (Πρόεδρος), ειδικός επιστήμονας. 2. Αναστασία Μπαμπαϊτου (Γραμματέας), εκπρόσωπος ΟΤΑ Χαλκιδικής 3. Άννα Γιαννοτάκη (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4.Τατιάνα Καλαϊτζή (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5.Παπαδόπουλος Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 6.Απόστολος Γιάντσης (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 7. Σταυρούλα Κυρίτση (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ. 8. Πέρη Κουράκλη (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Απόντες (κλήθηκαν νομίμως) 1. Αικατερίνη Μαρμάρα (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ. 2. Απόστολος Ζαρκάδας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2 152 3.Αθανάσιος Ξεφτέρης (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, όρισε την κ. Γοβεσνού Αικατερίνη για την τήρηση Πρακτικών της Συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Αίτηση του κ.ιορδανίδη Ιωάννη για την εγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτων εντός του υπ αριθ. 105 αγροτεμαχίου του Δ.Δ. Ανάληψης (Β Ζώνη Προστασίας). 4. Αίτηση του κ. Μοσχοβίτη Φώτη για την εγκατάσταση εκθεσιακού χώρου εντός του υπ αριθ. 8 αγροτεμαχίου του Δ.Δ. Αγ.Βασιλείου, του Δήμου Κορώνειας (Β Ζώνη Προστασίας). 5. Προτάσεις δράσεων για την υπαγωγή στο νέο τεχνικό δελτίο 6. Έγκριση προμήθειας οθόνων Η/Υ και χαρτιού διαστάσεων Α4. 7. Παραχώρηση χρήσης Κέντρου Πληροφόρησης 8. Προμήθεια 6 κινητών τηλεφώνων. 8. Έγκριση προμήθειας οθόνων Η/Υ και χαρτιού διαστάσεων Α4. 9. Εγκρίσεις δαπανών 10. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο συνέδριο οικολογίας στην Πάτρα στις 7 και Οκτωβρίου Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε σεμινάριο G.I.S.. 12.Παραλαβή αυτόματων δειγματοληπτών από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. 13.Δεύτερο αίτημα εκταμίευσης του Φορέα Διαχείρισης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π Κεντρικής Μακεδονίας. 14. Πρόγραμμα μισθοδοσίας και γενικής λογιστικής. 15. Συμμετοχή προσωπικού Φορέα Διαχείρισης σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

3 153 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη έδωσε το λόγο στην κ. Γοβεσνού Αικατερίνη, η οποία ανέγνωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια ενέκριναν και υπέγραψαν τα μέλη του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Εργοστάσιο ξυλουργικών εργασιών, ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο Δ.Δ Ασσήρου, Δ. Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο Δ.Δ Ασσήρου, Δήμου Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 7.809,50 τ.μ (Γ Ζώνη Προστασίας). Καθημερινά, στο εργαστήριο διακινείται και επεξεργάζεται ξυλεία για την παραγωγή επίπλων και τακουνιών. Το σύνολο δύναμης θα ανέρχεται στα 62,94 KW. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ασσήρου. Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, αυτά αφορούν μόνο στα λύματα που προκύπτουν από τα WC του προσωπικού (0,2 m 3 /d), και τα οποία οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, τα υπολείμματα από τις πρώτες ύλες επιστρέφονται στο εργοστάσιο παραγωγής ξυλείας για επαναχρησιμοποίηση. Από τη λειτουργία του βαφείου και τη χρήση του καταρράκτη, για την κατακράτηση των σωματιδίων χρώματος και των διαλυτών, προκύπτει λάσπη, η οποία συλλέγεται και παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 279, κωδ. ΕΣΥΕ Κατασκευή άλλων επίπλων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), είναι

4 154 χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/274/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: την υπ αριθμ. 6527/ Αξιολόγηση και Κατάταξη στην υποκατηγορία 4 από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. την υπ αριθμ. 3104/ Βεβαίωση υδροδότησης από το Δήμο Ασσήρου. την υπ αριθμ. 15/Φ.14.2/20336/4/18288/ τροποποίηση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης- Λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορά από Ντουμάνης Απόστολος σε Ντουμάνη Καλλιόπη. την υπ αριθμ. 30/3608/ ανανέωση Ε.Π.Ο (κινητήρια ισχύς 85,7 Hp, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, σηπτικός απορροφητικός βόθρος, σύστημα συγκράτησης σκόνης), διάρκειας ισχύος 5 ετών. την υπ αριθμ. 30/1358/ Ε.Π.Ο (κινητήρια ισχύς 85,7 Hp, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, σηπτικός απορροφητικός βόθρος, σύστημα συγκράτησης σκόνης). την υπ αριθμ. 15/Φ /2/8176/ Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης- Λειτουργίας, αναφερόμενη σε κινητήρια ισχύ 85,7 Hp. την υπ αριθμ. 277/91 Οικοδομική Άδεια (Προσθήκη κατ επέκταση). την υπ αριθμ. 3435/83 Οικοδομική Άδεια για ανέγερση ισόγειου εργαστηρίου τακουνοποιΐας. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ και κατ επέκταση στην αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης σε Ντουμάνη Καλλιόπη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Γ Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, εξαιρείται από τις απαγορευτικές διατάξεις της. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Εργοστάσιο ξυλουργικών εργασιών, ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», που βρίσκεται στο υπ αρίθμ αγροτεμάχιο Δ.Δ Ασσήρου, Δ. Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

5 155 Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Εργοστάσιο ξυλουργικών εργασιών, ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ», που βρίσκεται στο υπ αρίθμ αγροτεμάχιο Δ.Δ Ασσήρου, Δ. Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Εργοστάσιο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο, ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 1941, εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, που λαμβάνει χώρα στο υπ αριθμ. 1941, εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), συνολικού εμβαδού 4.668,42 τ.μ. Η επιχείρηση ασχολείται με την αποθήκευση ξηρών καρπών σε θάλαμο με ψύξη και σε χώρους χωρίς ψύξη, μέχρι την τελική διακίνηση τους στην αγορά. Ως πρώτες ύλες χαρακτηρίζονται οι ξηροί καρποί. Πρόκειται να προβεί σε προσθήκη νέας δραστηριότητας, στην επεξεργασία αυτών. Το σύνολο δύναμης θα ανέρχεται στα 17 KW. Η υδροδότηση της μονάδας γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α Λαγκαδά. Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, αυτά αφορούν μόνο στα λύματα που προκύπτουν από τα WC του προσωπικού (0,1 κ.μ/μέρα), και τα οποία οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, τα αξιοποιήσιμα εξ αυτών διατίθενται για ανακύκλωση, ενώ τα μη αξιοποιήσιμα παραλαμβάνονται από τα συνεργεία του Ο.Τ.Α. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 293, κωδικός ΕΣΥΕ 631.2β εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων με ψύξη), στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 (α/α

6 , κωδικός ΕΣΥΕ 631.2α εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων χωρίς ψύξη και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 (α/α 30, κωδικός ΕΣΥΕ παραγωγή άλλων ειδών διατροφής σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), είναι χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/274/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: την υπ αριθμ. 14/ , θετική απόφαση της 181 ης συνεδρίασης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας- Βόλβης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. την υπ αριθμ. 1439/ Βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. την υπ αριθμ. 30/3662/ ανανέωση Ε.Π.Ο, διάρκειας ισχύος 5 ετών, από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. την υπ αριθμ. 353/03 Οικοδομική Άδεια για ανέγερση εμπορικής αποθήκης από την Πολεοδομία Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Εργοστάσιο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο, ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 1941, εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Εργοστάσιο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο, ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 1941, εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

7 157 Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιοτεχνία ιατρικών κατασκευών, ΑΦΟΙ ΚΑΓΙΑΦΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), εμβαδού 8.750,00 τ.μ, σε υπό ανέγερση μεταλλικό βιοτεχνικό κτίριο, αποτελούμενο από διώροφα γραφεία και ισόγειο χώρο παραγωγής, συνολικού εμβαδού 761,94 τ.μ. Η επιχείρηση θα ασχολείται με την κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού. Ως πρώτες ύλες θα χρησιμοποιούνται σωλήνες, δέρμα, αφρολέξ, νοβοπάν, μελαμίνες και INOX, προς παραγωγή κυρίως κλινών και εδρών. Το σύνολο δύναμης θα ανέρχεται στα 31,98 KW. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α Λαγκαδά. Ο αριθμός των εργαζομένων είναι ένα άτομο. Η παραγωγική ικανότητα υπολογίζεται περίπου σε 100 τεμάχια ανά έτος. Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, αυτά αφορούν μόνο στα λύματα που θα προκύπτουν από τα WC του προσωπικού, τα οποία θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, θα συγκεντρώνονται και θα ανακυκλώνονται από ειδικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 243, κωδικός ΕΣΥΕ Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων και α/α 276, κωδικός ΕΣΥΕ Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), είναι χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/274/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: την υπ αριθμ. 1583/ Βεβαίωση υδροδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α Λαγκαδά.

8 158 Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ, προκειμένου να εφοδιαστεί η επιχείρηση με Άδεια Εγκατάστασης. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Βιοτεχνία ιατρικών κατασκευών, ΑΦΟΙ ΚΑΓΙΑΦΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Βιοτεχνία ιατρικών κατασκευών, ΑΦΟΙ ΚΑΓΙΑΦΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με υφιστάμενη γεώτρηση, ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 4654, 4655 α, 4657 αγροτεμάχια του Δ. Σοχού, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε το λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με υφιστάμενη γεώτρηση, ιδιοκτησίας Μισχόπουλου Δημήτριου, που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 4654, 4655 α, 4657 αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 5001,56 τ.μ, του Δ.

9 159 Σοχού, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Ο πλησιέστερος οικισμός είναι αυτός του Σοχού, σε απόσταση 1200 μ. Η μονάδα παράγει σκυρόδεμα διαφόρων ποιοτήτων, με μέγιστη δυνατότητα παραγωγής 50 κ.μ/ μέρα. Η κινητήρια ισχύς ανέρχεται σε 70 KW και η απαιτούμενη ποσότητα νερού στην παραγωγική διαδικασία σε 9 κ.μ/μέρα. Οι συνολικές ημερήσιες απαιτήσεις της μονάδας σε νερό θα ανέρχονται σε 12,16 κ.μ. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από μία μη αδειοδοτημένη γεώτρηση με τεχνικά χαρακτηριστικά: βάθος ανόρυξης- γεώτρησης 100+/- 20 μ, πιεζομετρικός σωλήνας 1 σε βάθος 40 μ, διάμετρος διάτρησης 13 1/2, διάμετρος τελικής σωλήνωσης 6 με 4 mm, παροχή 10 κ.μ/ ώρα. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: x= και y= Υπάρχει επίσης μια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 15 κ.μ, η οποία γεμίζει από τη γεώτρηση. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άλλη αδειοδοτημένη γεώτρηση σε ακτίνα 300 μ., εκτός από αυτή της τυροκομικής μονάδας Προίκας σε απόσταση 301,00 μ. Η επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε προσθήκη εφεδρικής γραμμής παραγωγής σκυροδέματος, 50 κ.μ/μέρα με αποτέλεσμα η κινητήρια ισχύς να ανέλθει στα 217,08 KW. Η ημερήσια παραγωγή σκυροδέματος θα παραμείνει ως έχει, καθώς ο πρόσθετος εξοπλισμός είναι εφεδρικός. Επίσης, θα προστεθεί ένα υπόστεγο 100 τ.μ και ισόγεια κτίρια 30 τ.μ. Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα, αυτά αφορούν μόνο στα λύματα που προκύπτουν από τα WC του προσωπικού, τα οποία οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, καθώς κατά την παραγωγική διαδικασία δεν παράγονται υγρά, παρά μόνο κατά το στάδιο πλύσεων των βαρέλων, κατά το οποίο τα νερά ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, αφού περάσουν από δύο δεξαμενές καθίζησηςδιαύγασης. Έτσι, προκύπτουν μόνο στερεά (λάσπη καθίζησης) 160 κιλά/μέρα. Αυτά αφορούν σε μέγιστη παροχή. Κατά μέσο όρο προκύπτουν 64 κιλά/μέρα. Κάθε 20 μέρες αδειάζει η δεξαμενή καθίζησης και τα στερεά αποθηκεύονται εντός της μονάδας, ωσότου οδηγηθούν σε έργα οδοποιίας, καθώς είναι αδρανή. Όσον αφορά στα αέρια απόβλητα, τα σιλό είναι προμηθευμένα με φίλτρα, υπάρχει σύστημα διαβροχής, η όλη παραγωγική διαδικασία διεξάγεται αεροστεγώς και ο εξαερισμός καλύπτεται με αναπνευστήρες. Περιμετρικά έχει γίνει δενδροφύτευση. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 158, κωδ. ΕΣΥΕ Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 2: Υδραυλικά

10 160 Έργα α/α 7.3 Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), είναι χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/274/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: την υπ αριθμ. 9021/ Αξιολόγηση και Κατάταξη στην κατηγορία Β3 από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. την υπ αριθμ. 2188/ Βεβαίωση περί μη δυνατότητας υδροδότησης από το Δήμο Σοχού. την υπ αριθμ. 15/Φ /2/3345/(Α1 9988) Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης- Λειτουργίας, αναφερόμενη σε κινητήρια ισχύ 95 Hp, από τη Δ/νση Βιομηχανίας και Ορυκτού πλούτου της Π.Κ.Μ. την υπ αριθμ. 170/ θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας- Βόλβης για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας. την υπ αριθμ. 30/ΔΥ / Βεβαίωση ότι δεν απαιτείται η Έγκριση μελέτης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και η σχετική Άδεια, όταν υφίσταται σύστημα ανακυκλοφορίας τω υγρών από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. την υπ αριθμ. 30/4279/ Ε.Π.Ο ( κινητήρια ισχύς 95 Hp, διαχωρισμός στερεών αποβλήτων, ανακυκλοφορία υγρών, συγκράτηση αερίων από σακόφιλτρα, σηπτικός απορροφητικός βόθρος), διάρκειας ισχύος 5 ετών. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2- άρθρο 4, παρ. 5), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Γ Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, εξαιρείται από τις απαγορευτικές διατάξεις της. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με υφιστάμενη γεώτρηση, ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 4654, 4655 α, 4657 αγροτεμάχια του Δ. Σοχού, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με τον όρο να μην αυξηθεί η κατανάλωση νερού πέραν του Μ.Ο της τελευταίας τριετίας ( ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

11 161 Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2- άρθρο 4, παρ. 5), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος με υφιστάμενη γεώτρηση, ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 4654, 4655 α, 4657 αγροτεμάχια του Δ. Σοχού, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με τον όρο να μην αυξηθεί η κατανάλωση νερού πέραν του Μ.Ο της τελευταίας τριετίας ( ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιοτεχνία επίπλων- εμπορία με ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης, ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στο 15 ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο Δ.Δ Δρυμού, του Δήμου Μυγδονίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος κα Δήμητρα Μπόμπορη έδωσε το λόγο στον κ. Ηλία Τεκίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, που βρίσκεται στο 15 ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο Δ.Δ Δρυμού, του Δήμου Μυγδονίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου είναι ,18 τ.μ. Η επιχείρηση στεγάζεται σε κτίριο, το οποίο καλύπτεται με την υπ αριθμ. 5170/ Οικοδομική Άδεια. Το εργαστήριο ασχολείται με την παραγωγή επίπλων από ξύλο και ως πρώτες ύλες χρησιμοποιείται ξυλεία 280 κ.μ/έτος, MDF 500 κ.μ/έτος και μελαμίνες 1000 κ.μ/έτος. Η συνολική μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 27,20 KW. Στη βιοτεχνία δεν πραγματοποιούνται εργασίες βαφής. Η μονάδα πρόκειται να αλλάξει καθεστώς υδροδότησης. Η μέθοδος υδροδότησης μέσω δεξαμενής νερού πρόκειται να εγκαταλειφθεί και η επιχείρηση πλέον να εφοδιαστεί με υδρευτική γεώτρηση, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες υγιεινής του προσωπικού (5 άτομα), το πότισμα της περιμετρικής ζώνης

12 162 δενδροφύτευσης και οι ανάγκες πυρασφάλειας. Οι ανάγκες σε νερό υπολογίζονται σε 680 κ.μ/έτος. Τα 120 κ.μ εξ αυτών αφορούν στις ανάγκες του προσωπικού και τα 560 κ.μ αυτών στο πότισμα της δενδροφύτευσης των 1,6 στρ. Κατά το στάδιο κατασκευής της γεώτρησης ( 6-8 μέρες) δε θα παραχθούν απόβλητα και ο θόρυβος θα κυμαίνεται στα επιτρεπτά όρια. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης είναι τα εξής: βάθος ανόρυξηςγεώτρησης 150+/-10 μ, πιεζομετρικός σωλήνας 1 μήκους 102 μ, διάμετρος διάτρησης 12 1/2, διάμετρος τελικής σωλήνωσης 6 με 4 mm, παροχή 10 κ.μ/ ώρα. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: x= και y= Όσον αφορά στα απόβλητα της επιχείρησης, υγρά δεν παράγονται από την παραγωγική διαδικασία, παρά μόνο από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού, τα οποία θα οδηγούνται σε σηπτικό απορροφητικό βόθρο. Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν, συγκεντρώνονται, διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και μη και αποθηκεύονται υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα διατίθενται προς ανακύκλωση. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 279, κωδ. ΕΣΥΕ Κατασκευή άλλων επίπλων) και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 2: Υδραυλικά έργα (α/α 7.3 Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων), είναι χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/274/2003 (ΦΕΚ 1057Β/ ) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 3827/ Αξιολόγηση και Κατάταξη της δραστηριότητας στην κατηγορία Β4 από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Την υπ αριθμ. 15/Φ /7/7075/ Άδεια Λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας της Ν.Α.Θ. Την υπ αριθμ. 30/3510/ Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Την υπ αριθμ. 15/Φ /8/13072/ τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης, αναφερόμενη σε 27,28 KW, από τη Δ/νση Ανάπτυξης. Την υπ αριθμ. 40/2007 θετική απόφαση του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας- Βόλβης, όσον αφορά στη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της μονάδας. Την υπ αριθμ. 30/2009 Βεβαίωση περί μη δυνατότητας υδροδότησης της παρούσας δραστηριότητας από τη Δ.Ε.Υ.Α Μυγδονίας.

13 163 Την υπ αριθμ. 15/2279/ ανανέωση Ε.Π.Ο (κινητήρια ισχύς 27,28 KW, απαγόρευση εργασιών βαφής και υδροδότηση της μονάδας μέσω μεταφοράς νερού με δεξαμενή). Την από έγγραφη θετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της Δ/νσης Υδάτων για την ανόρυξη της γεώτρησης, λόγω αδυναμίας κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Μυγδονίας, με τον όρο η αντλούμενη ποσότητα νερού να μην ξεπερνά τα 500 κ.μ/ετησίως. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ, προκειμένου να εφοδιαστεί η επιχείρηση με Άδεια ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η βιοτεχνική δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 της ΚΥΑ 6919/2004 οι νέες γεωτρήσεις εντός της Γ Ζώνης θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 300 μ. από υφιστάμενες γεωτρήσεις. Οι πλησιέστερες αδειοδοτημένες γεωτρήσεις απέχουν 160 μ. και 270 μ. αντίστοιχα. Ο κ. Τεκίδης εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία επίπλων εμπορία ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στο 15 ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο Δ.Δ Δρυμού, του Δήμου Μυγδονίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με τον όρο να μην ανορυχθεί υδρευτική γεώτρηση διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της απόστασης των 300 μ. που θέτει η ΚΥΑ 6919/2004. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 και το άρθρο 4, παρ. 5 της ΚΥΑ 6919/2004, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία επίπλων εμπορία ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που βρίσκεται στο 15 ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Σερρών, στο Δ.Δ Δρυμού, του Δήμου Μυγδονίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με τον όρο να μην ανορυχθεί υδρευτική γεώτρηση, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της απόστασης των 300 μ. που θέτει η ΚΥΑ 6919/2004.

14 164 Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας κοτόπουλων πάχυνσης, ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας ορνίθων πάχυνσης, η οποία πρόκειται εγκατασταθεί στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά (Γ ζώνη προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 3.500,00 τ.μ και απέχει μ. από το Δ.Δ Λαγκαδά και μ. από το Δ.Δ Κολχικού. Η δραστηριότητα στην περιοχή είναι γεωργοκτηνοτροφική. Πρόκειται να κατασκευαστεί εγκατάσταση θερμοκηπιακού τύπου τ.μ. Ο χρόνος εργασιών προβλέπεται να είναι σύντομος, περίπου 7 εργάσιμες ημέρες. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας είναι νεοσσοί, ζωοτροφές και νερό, ενίοτε και κτηνιατρικά προϊόντα. Η χρήση νερού υπολογίζεται στα 1.403,33 κ.μ/ετησίως. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Λαγκαδά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3646/ βεβαίωση. Οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας, για τη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και φωτισμό, υπολογίζονται σε 150 KW/έτος. Για τη θέρμανση της μονάδας χρησιμοποιούνται σόμπες προπανίου. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται υγρά απόβλητα δεδομένου ότι η κόπρος των πουλερικών συμπεριφέρεται ως στερεό (Ξ.Ο>23%) ενώ τα νερά από τις εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου είναι ελάχιστα και εξατμίζονται μετά τις εργασίες καθαρισμού. Τα αέρια απόβλητα είναι αμελητέα. Πάρα ταύτα, προβλέπεται εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αερισμού. Τα στερεά απόβλητα υπολογίζονται σε ημερήσια βάση σε 2.469,85 kg, με όγκο 2,1 κ.μ. Σ αυτά αθροίζεται και η στρωμνή, η οποία είναι διασκορπισμένη στο θάλαμο εκτροφής. Ο συνολικός όγκος στερεών αποβλήτων (κόπρος και στρωμνή) για κάθε εκτροφή είναι

15 ,13 κ.μ. Η χρονική διάρκεια εκτροφής ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 56 ημέρες και ο μέγιστος αριθμός εκτροφών ορίζεται στις 5,7 εκτροφές ανά έτος. Τα απόβλητα μαζί με την ξηρά στρωμνή θα συγκεντρώνονται σε εγκαταστάσεις κοπροσωρού (2 θαλάμων), θα παραμένουν εκεί για διάστημα 4 μηνών (κομποστοποίηση) και τέλος θα μεταφέρονται ως στερεό λίπασμα στους εξασφαλισμένους για αυτό το σκοπό αγρούς. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της Ομάδας 7, Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, (α/α 1, κωδικός ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 2564/ Απόφαση Αξιολόγησης και Κατάταξης της δραστηριότητας στην κατηγορία Β4 από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Την υπ αριθμ. ΔΥ/Α1/24/4594/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για τη χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ, προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Ίδρυσης της μονάδας. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη πτηνοτροφική δραστηριότητα μπορεί να χωροθετηθεί εντός της Γ Ζώνης. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σύμφωνα με την παράγραφο VI της εν λόγω ΚΥΑ, το όριο αρτιότητας για τα αγροτεμάχια τα οποία υφίστανται πριν τις ορίζεται στα 4 στρέμματα και συνεπώς το 2321 αγροτεμάχιο Κολχικού (εμβαδού τ.μ.) δεν είναι άρτιο. Η κα Κράββα έθεσε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας κοτόπουλων πάχυνσης, ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου», που βρίσκεται στο υπ αριθμ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας), εφόσον εξεταστεί το θέμα της αρτιότητας από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

16 166 Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Ποιμνιοστάσιο 800 αιγοπροβάτων, μη μονίμως ενσταυλισμένων, ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ- ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 840 αγροτεμάχιο Δ.Δ Ν. Απολλωνίας, του Δ. Απολλωνίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, πομνιοστάσιο αιγοπροβάτων, ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ- ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, τα οποία φιλοξενούνται σε σταυλικές εγκαταστάσεις 796 τ.μ, στο υπ αριθμ. 840 αγροτεμάχιο Δ.Δ Ν. Απολλωνίας, του Δ. Απολλωνίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας), συνολικής έκτασης 9.970,00 τ.μ. Η μονάδα απέχει 650 μ. από τον οικισμό της Ν. Απολλωνίας και περίπου 1780 μ. από τα όρια της Α Ζώνης. Σύμφωνα με τα τελευταία μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων που έχει προσκομίσει ο μελετητής, από το έτος 2006 ο αριθμός των ζώων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο χώρο ανέρχεται σε 640 ζώα, μη μονίμως ενσταυλισμένα. Ο ιδιοκτήτης πρόκειται να προβεί σε αύξηση του ζωικού δυναμικού σε 800 αιγοπρόβατα, επίσης μη μονίμως ενσταυλισμένα. Επισημαίνεται ότι δε θα προβεί σε κανενός είδους κτιριακή επέκταση. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ζωοτροφές και νερό. Το παραγόμενο προϊόν είναι γάλα και αρνιά- κρέας, τα οποία εξέρχονται ζωντανά από τη μονάδα και οδηγούνται για σφαγή σε εγκεκριμένα σφαγεία. Οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 2 κ.μ/μέρα και η ύδρευση της μονάδας καλύπτεται από το Δημοτικό δίκτυο. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται περίπου στις KWh/μήνα. Τα στερεά απόβλητα της μονάδας αφορούν στην κόπρο των ζώων (432 kg/μέρα). Τα απόβλητα σε στερεά μορφή, μαζί με την ξηρά στρωμνή, κατά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 3 μήνες) συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις της κοπροσωρού ( κ.μ στερεά απόβλητα), όπου και παραμένουν για διάστημα

17 167 3 μηνών, και κατόπιν διατίθενται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για φυσική λίπανση. Τα υγρά απόβλητα απορροφούνται από την ξηρά στρωμνή. Το αρμεκτήριο δε χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο, καθώς η άρμεξη γίνεται με τα χέρια, συνεπώς δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από πλύσεις στο χώρο άρμεξης. Η ποσότητα των αερίων αποβλήτων θεωρείται ανεκτή, καθώς η μονάδα είναι ανοικτού τύπου. Η κύρια δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 7 (α/α 13, κωδικός ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων μη μονίμως ενσταυλισμένων), σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008), σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την από του έτους 2010 Βεβαίωση χρήσης βοσκοτόπων. Την υπ αριθμ. ΔΥ/Α1/24/3863/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α.Θ. Την υπ αριθμ. 5439/22-09/09 Βεβαίωση υδροδότησης από το Δήμο Απολλωνίας. Την υπ αριθμ. 3/98 Άδεια Λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασηςποιμνιοστασίου, αναφερόμενη σε 400 αιγοπρόβατα, από την κοινότητα Ν. Απολλωνίας. Την υπ αριθμ. 350/97 Οικοδομική Άδεια για ανέγερση ποιμνιοστασίου 796 τ.μ στο όνομα Δουμπρής Μιχαήλ, από το τμήμα Πολεοδομίας Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα, από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Η κα Κράββα έθεσε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2010 Αναβολή του θέματος ««γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Ποιμνιοστάσιο 800 αιγοπροβάτων, μη μονίμως ενσταυλισμένων, ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΔΟΥΜΠΡΗ ΑΡΕΤΗ- ΔΟΥΜΠΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ»», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 840 αγροτεμάχιο Δ.Δ Ν. Απολλωνίας, του Δ. Απολλωνίας, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας), προκειμένου να συζητηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

18 168 Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Κτηνοτροφική μονάδα 80 αγελάδων κρεατοπαραγωγής & 80 μοσχαριών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής, ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 1062β και 1064α αγροτεμάχια, αγροκτήματος Χρυσαυγής, του Δήμου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα κτηνοτροφική μονάδα 80 ισοδύναμων ζώων, 80 αγελάδων κρεατοπαραγωγής & 80 μοσχαριών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής, ιδιοκτησίας Καρβουνίδη Σαράντη, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο αποτελούμενο από τα υπ αριθμ. 1062β και 1064α αγροτεμάχια Χρυσαυγής, του Δήμου Λαγκαδά, συνολικού εμβαδού τ.μ. Τα όρια του πλησιέστερου οικισμού, αυτού της Χρυσαυγής, απέχουν μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αφορούν σε ένα σταυλοϋπόστεγο, 737,20 τ.μ, που ανεγέρθηκε άνευ οικοδομικής άδειας. Πρόκειται να γίνει διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση, σύμφωνα με την / ΚΥΑ. Όσον αφορά στις πρώτες ύλες, αυτές αφορούν σε συμπληρωματική τροφή 175,2 τον, δεδομένου ότι τα ζώα είναι ελευθέρας βοσκής, και σε ανάγκες σε νερό 7,20 τον, οι οποίες καλύπτονται από τις ποτίστρες των βοσκοτόπων και από νερό που μεταφέρει ο ιδιοκτήτης, με δικά του μέσα, με βυτίο. Το τελικό προϊόν είναι το κρέας των ζώων από τη σφαγή τους σε νόμιμα σφαγεία. Αέρια απόβλητα δεν παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας. Υγρά δεν προκύπτουν, καθώς απορροφούνται από την ξηρά στρωμνή. Τα στερεά απόβλητα της μονάδας αφορούν στην κόπρο των ζώων και κάθε 2-3 φορές το χρόνο μαζεύονται με φορτωτή ή χειρωνακτικά και μεταφέρονται κατευθείαν, με ιδιόκτητα μέσα, σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις για φυσική λίπανση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου δεν είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή τους, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο επί του εδάφους. Επίσης, στερεά απόβλητα που παράγονται στη μονάδα είναι τα πτώματα των ζώων,

19 169 τα αποβληθέντα έμβρυα και οι πλακούντες. Η διαχείριση και επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2002 και την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 7 Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ( α/α 14 Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους και α/α 15, κωδικός ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας), σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. ΔΥ/Α1/24/10607/ Έγκριση μελέτης και διάθεσης αποβλήτων από τη Δ/νση ΔημόσιαςΥγείας της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 80 αγελάδων κρεατοπαραγωγής & 80 μοσχαριών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής, ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 1062β και 1064α αγροτεμάχια, αγροκτήματος Χρυσαυγής, του Δήμου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008, αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2010 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 80 αγελάδων κρεατοπαραγωγής & 80 μοσχαριών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής, ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ», που βρίσκεται στα υπ αριθμ. 1062β και 1064α αγροτεμάχια, αγροκτήματος Χρυσαυγής, του Δήμου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας.

20 Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Ανόρυξη- λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή αγωγού ύδρευσης για την υδροδότηση του Δ.Δ. Μοδίου, του Δήμου Μαδύτου, Ν. Θεσσαλονίκης» (Β Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στον κ. Ηλία Τεκίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης καθώς και κατασκευή συνοδού αγωγού μεταφοράς, μήκους περίπου μ, στο Δ.Δ. Μοδίου, του Δήμου Μαδύτου, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Η προτεινόμενη θέση της γεώτρησης βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ. από τη λίμνη Βόλβη. Σύμφωνα με τη μελέτη, το Δ.Δ. Μοδίου υδροδοτείται από μία γεώτρηση (η δεύτερη είναι παροπλισμένη λόγω μεγάλης συγκέντρωσης νιτρικών) η οποία παρέχει μικρή ποσότητα νερού (8 κ.μ/ώρα) για τις ανάγκες της περιοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαίο το γεγονός της εύρεσης άλλης εναλλακτικής λύσης για την ύδρευση των κατοίκων, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός του οικισμού του Μοδίου ανέρχεται σε 449 κατοίκους, οπότε σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/ (Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογιστική χρήση του νερού στην ύδρευση) οι υδρευτικές του ανάγκες, για τη χειμερινή περίοδο, ανέρχονται σε ,5 κ.μ. Το καλοκαίρι, ο πληθυσμός του οικισμού τριπλασιάζεται, φθάνοντας περίπου τα 1350 άτομα και οι ανάγκες αυξάνονται σε ,5 κ.μ. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ όψιν το συντελεστή απωλειών του δικτύου (0,8), οι ετήσιες ανάγκες ανέρχονται σε ,5 κ.μ και επειδή η ετήσια παροχή της υφιστάμενης γεώτρησης ανέρχεται σε κ.μ, προκύπτει ένα ετήσιο έλλειμμα της τάξης των ,5 κ.μ. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης της υπάρχουσας γεώτρησης, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την ύδρευση των κατοίκων. Αναφορικά στην θέση της γεώτρησης εντός της Β Ζώνης προστασίας επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή έγινε για δύο κυρίως λόγους: 1. Σχεδόν ολόκληρος ο Δήμος Μαδύτου βρίσκεται εντός της Β Ζώνης προστασίας, ενώ οι μόνες περιοχές που ανήκουν στη Γ Ζώνη βρίσκονται στον ορεινό όγκο και είναι δασικές εκτάσεις. 2. Εξαιτίας της γεωλογικής δομής και σύστασης του υποβάθρου της ευρύτερης νοτιότερης και ορεινότερης περιοχής, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το νερό να

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα