Τράπεζα τη Ελλάδο, Ξ. Ζολώτα, Κατανάλωση, επενδύσει και νομισματική ισορροπία,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τράπεζα τη Ελλάδο, 1977. Ξ. Ζολώτα, Κατανάλωση, επενδύσει και νομισματική ισορροπία,"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ελληνική βιβλιογραφία Π. Αβδελίδη, Η αγροτική οικονομία και οι προοπτικέ ανάπτυξη τη, Gutenberg, Λ. Βασενχόβεν, «Πόλοι ανάπτυξη και η πολιτική των αντιπάλων πόλεων», Οικονομία και Κοινωνία, Αύγουστο - Σεπτέμβριο 1979, σελ Κ. Βεργόπουλο, Το αγροτικό ζήμτα στην Ελλάδα, Εξάντα, Κ. Βεργόπουλο, «Ο καπιταλισμό και η οικογενειακή γεωργία», Αντί, αρ. 116, 1979, σελ Τ. Γιαννίτση, Η Ελληνική βιομηχανία, ανάπτυξη και κρίση, Gutenberg, Α. Γρηγορογιάννη, Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα, Γραμμή, Μ. Δελιβάνη - Νεγρεπόντη, Ανάλυση τη ελληνική οικονομία, Παπαζήση, Μ. Δελιβάνη - Νεγρεπόντη, Η προβληματική ελληνική βιομηχανία και κάποιε λύσει τη..., Παρατηρητή, Εθνικοί Λογαριασμοί τη Ελλάδο, , 1970, Δ. Εμμανουήλ, «Οι επενδύσει κατοικία στην Ελλάδα», Οικονομία και Κοινωνία, Ιούνιο - Ιούλιο 1980, σελ ΕΣΥΕ, Απογραφέ βιομηχανικών καταστημάτων (διάφορα έτη), Έρευνα βιομηχανία (διάφορα έτη). Α. Ζαχαρέα, «Έ ν α δημοκρατικό πρόγραμμα οικονομική και κοινωνική αναπτύξεω», ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Κέδρο, 1972, σελ Ξ. Ζολώτα, Η συμβολή των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη, Τράπεζα τη Ελλάδο, Ξ. Ζολώτα, Κατανάλωση, επενδύσει και νομισματική ισορροπία, Τράπεζα τη Ελλάδο, Δ. Καράγιωργα, «Η φορολογική εκμετάλλευση στην Ελλάδα», Πολίτη, αρ. 16, 1978, σελ Κ. Καστοριάδη, Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα, Βέργο Κ. Καστοριάδη, Η γραφειοκρατική Κοινωνία, Βέργο,

2 Κ. Καστοριάδη, Η φαντασιακή θέσμιση τη Κοινωνία, Ράππα, Κ. Καστοριάδη, Από την οικολογία στην αυτονομία, Ράππα, Π. Κομίλη, «Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα», Οικονομία και Κοινωνία, αρ. 17, 1981, σελ Γ. Κοντογιώργη (επιμέλεια), Κοινωνικέ και πολιτικέ δυνάμει στην Ελλάδα, Εξάντα, Κ. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, Σύγχρονη Εποχή, Ν. Μουζέλη, Σύγχρονη Ελλάδα: όψει υπανάπτυξη, Εξάντα, Σ. Μπαμπανάση, Κ. Σούλα, Η Ελλάδα στην περιφέρεια των αναπτυγμένων χωρών, Θεμέλιο, Δ. Μπάτση, Η δαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Τα Νέα Βιβλία, Δ. Μπενά, Η εισβολή του ξένον κεφαλαίου στην Ελλάδα, Π α π α- ζήση, Π. Νικολαίδη, «Η προσπάθεια εκβιομηχανίσεω έχει τα θεμέλια τη στο πρόγραμμα του έτου 1948», Οικονομικό Ταχυδρόμο, τ. 920, 9 Δεκεμβρίου Μ. Νικολινάκο (επιμέλεια), Οικονομική ανάπτυξη και μετανάστευση στην Ελλάδα, Κάλβο, Μ. Νικολ'ινάκο, Μελέτε πάνω στον ελληνικό καπιταλισμό, Νέα Σύνορα,1976. Μ. Νικολινάκο, Εξάρτηση και οικονομική ανάπτυξη, Νέα Σύνορα, Μ. Νικολινάκο (επιμέλεια), ΕΟΚ, Ελλάδα, Μεσόγειο, Νέα Σύνορα, Α. Πανεθυμιτάκη, «Το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών θα αντιμετωπιστεί με βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα τη συνολική οικονομία», Οικονομικό Ταχυδρόμο, 3 Ιουλίου Β. Παπανδρέου, Πολυεθνικέ επιχειρήσει και αναπτυσσόμενε χώρε : η περίπτωση τη Ελλάδα, Gutenberg, Σ. Παπασπηλιόπουλο (επιμέλεια), Μελέτε πάνω στη σύγχρονη ελληνική οικονομία, Παπαζήση, Ν. Πουλαντζά, Η κρίση των δικτατοριών, Παπαζήση, Π. Ρουμελιώτη, Πολυεθνικέ επιχειρήσει και υπερκοστολογήσει - υποκοστολογήσει στην Ελλάδα, Παπαζήση, Θ. Σκούντζο, Γ. Ματθαίο, Πίνακε εισροών-εκροών τη ελληνική οικονομία 1958, 1963, 1966, 1969, ΚΕΠΕ, Θ. Σκούντζο, Διαρθρωτικέ αλλαγέ στην ελληνική οικονομία: 324

3 διαχρονική ανάλυση στα πλαίσια του συστήματο εισροώνεκροών, ΚΕΠΕ, Τράπεζα τη Ελλάδο, Η Ελληνική Οικονομία κατά το έτο... (διάφορα έτη). Τράπεζα τη Ελλάδο, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή: ο κοινωνικό ρόλο των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα , Θεμέλιο, Β. Ξενόγλωσση διδιδλιογραφία Aaronovitch, S. & Sawyer, Μ. (1975) Big business: theoretical and empirical aspects of concentration and mergers in the UK, Adorno, T.W. (1973) Negative dialectics, London. Althusser, L. (1969) For Marx, Penguin. Althusser, L. & Balibar, E. (1970) Reading Capital, New Left Books. Amin, S. (1974) Accumulation on a world scale, Monthly Review Amin, S. (1976) Unequal Development, Harvester Archibald, G.C. (1964) Investment and technical change in Greek manufacturing, An tens, Centre of Planning and Economic Research. Argy, V. (1981) The post-war international money crisis, Allen & Unwin. Bairoch, P. (1975) The economic development of the Third World since 1900, Methuen. Ballance, R. & Sinclair, S. (1983) Collapse and survival: Industry strategies in a changing world, Allen & Unwin. Baran, P. (1957) The Political Economy of Growth, Monthly Review Bell, D. (1974) The coming of post-industrial Society, Heinemann. Bell, D. & Kristol, I. (1981) The crisis in Economic Theory, Basic Books. Bigsten, A. (1983) Income distribution and development, Heinemann. Blackaby, F. (1979) De-industrialisation, Heinemann. Bookchin, M. (1974) Post-scarcity anarchism, Wildwood House. Bosanquet, N. (1983) After the New Right, Heinemann. 325

4 Brenner, R. (1977) «The origins of capitalist development: a critique of neo-smithian Marxism», New Left Review, no. 104, pp Brewer, A. (1980) Marxist Theories of Imperialism, Routledge & Kegan Paul. Carter, A. (1979) Authority and Democracy, Routledge & Kegan Paul. Chase-Dunn, C.K. (1982) Socialist States in the World System, Sa- ge- Chenery, H. B. (1974) Redistribution with growth, Oxford University Chenery, H. B. (1976) «Income distribution and development: some stylised facts», American Economic Review, May, pp Chenery, H.B. (1976) inequality, poverty and development», Journal of Development Economics, no. 3, pp Chester, E. (1972) «Ecological conflicts», Union of Radical Political Economics Review, vol. 4, no. 2, pp Chilcote, R.H. & Johnson, D. (1983) Theories of development: mode of production or dependency?, Sage. Clague, C.K. (1969) «Capital-labour substitution in manufacturing in underdeveloped countries», Econometrica, vol. 37, no 3. Cutler, A et al. (1978) Marx's Capital and Capitalism today, Routledge & Kegan Paul. Dolgoff, S. (1974) The anarchist collectives: workers' self-management in the Spanish revolution, , Free Life. Dos Santos, T. (1970) «The structure of dependences American Economic Review, Papers and Proceedings, May, pp Edwards, R. (1979) The transformation of the workplace in the 20th century, Heinemann. Ellis, H.S. et al. (1964) Industrial capital in Greek development, A- thens, Centre of Planning and Economic Research. Ellman, M. (1979) Socialist Planning, Cambridge University Emmanuel, A. (1972) Unequal Exchange, Monthly Review Emmanuel, A. (1974) «Myths of development versus myths of underdevelopment», New Left Review, May-Juue, pp Emmanuel, A. (1982) Appropriate or underdeveloped technology?, Wiley & Sons. Erlich, H. (1979) Re-inventing anarchy, Routledge & Kegan Paul. Feyerabend, P. (1975) Against method, New Left Books. Feyerabend, P. (1978) Science in a free Society, New Left Books. Fields, G.S. (1980) Poverty, inequality and development, Cambridge University 326

5 Foster-Carter, Α. (1978) «The modes of production debate», New Left Review, no. 107, pp Fox, K. (1978) «Uneven regional development in the USA», Union of Radical Political Economics Review, vol. 10, no. 3, pp Frank, A. G. (1969) Capitalism and Underdevelopment in Latin America (revised edition), Modern Reader. Frank, A. G. (1969) Latin America: Underdevelopment or Revolution, Monthly Review Frank, A. G. (1972) Lumpenbourgeoisie: Lumpendevelopment, Monthly Review Frank, A. G. (1978) Dependent accumulation and underdevelopment, Frobel, F. et al. (1980) The New International Division of Labour, Cambridge University Galbraith, G.K. (1967) The New Industrial State, Pelican. Geras, N. (1972) «Althusser's Marxism», New Left Review, no. 71, pp Gershuny, J. (1978) After Industrial Society, Gibson, B. (1980) «Unequal Exchange: theoretical issues and empirical findings», Union of Radical Political Economics Review, vol. 12, no. 3, pp Gilbert, G.J. (1974) «Socialism and dependency», Latin American Perspestives, vol. I, no. 1, pp Glynn, A. & Sutcliffe B. (1972) British Capitalism, workers and the profits squeeze, Penguin. Goldsmith, W.W. (1978) «Marxism and regional policy», Union of Radical Political Economics Review, vol. 10, no. 3, pp Green, F. & Nore, P. (1977) Economics, an anti-text, Green, F. & Nore P. (1979) Issues in Political Economy, Halliday, F. (1970) «On Marxism and Asia», New Left Review, May-June pp Hazari, B.R. (1970) «Empirical identification of key sectors in the Indian Economy», Review of Economics and Statistics, vol. I l l, no. 3, pp Hirshmann, A. O. (1958), The Strategy of Economic Development, Yale University Hudson, R. & Lewis J.B. (1984) Accumulation, Class and the State in Southern Europe, Methuen. Hutchinson, T.W. (1977) Knowledge and Ignorance in Economics, Blackwell. Janvry, A. D. & Kramer, F.F. (1979) «The limits of unequal ex- 327

6 change», Union of Radical Political Economics Review, vol. 11, no. 4, pp Jessop, B. (1977) «Recent theories of the capitalist State», Cambridge Journal of Economics, no. 1, pp Jolly, R. (1973) Third World Employment, Penguin. Kadt, E. de (1979) Tourism: Passport to Development?, Oxford University Kalecki, M. (1968) Theory of Economic Dynamics, Unwin. Karageorgas, D. (1973) «The distribution of tax burdens by income groups in Greece», Economic Journal, vol. 83, no. 330 pp Kay, G. (1975) Development and Underdevelopment: a Marxist analysis, Kemp, T. (1978) Historical patterns of Industrialisation, Longman. Kidron, M. (1971) «Memories of development», New Society, March. King, R. L. (1982) «Southern Europe: dependency or development?», Georgaphy, vol. 67, pp Kolakowski, L. (1981) Main currents of Marxism, Oxford University Koutsoumaris, G. (1963) The morphology of Greek Industry A- thens, Centre of Planning and Economic Research. Koutsoyannis, A. & Ganas, A. (1967) Imput-output table of the Greek Economy (Year 1960), Athens, Centre of Planning and Economic Research. Kuhn, T.S. (1970) The Structure of Scientific Revolutions (revised edition), Chicago University Laclau, E. (1977) Politics and Ideology in Marxist Theory, New Left Books. Lakatos, I. & Musgrave, A. (1974), Criticism and the growth of knowledge, Cambridge University Lall, S. (1984) «Transnationals and the third world's changing perceptions», National Westminster Bank Review, May, pp Lange, O. (1970) Papers in Economics and Sociology , Pergamon Leakey, R. (1981) The making of mankind, BCA, London. Lenin, V. I. (1899) The Development of Capitalism in Russia. Lenin, V. I. (1917) Imperialism, the highest stage of capitalism. Limqueco, P. & McFarlane, B.(1983) Neo-Marxist Theories of Development, Croom Helm. Lipietz, A. (1982) «Towards global Fordism», New Left Review, no. 132, pp Lipietz, A. (1982) «Marx or Rostow?», New Left Review, no. 132, 328

7 pp Lipietz, A. (1984) «How monetarism choked Third World industrialisation», New Left Review, no. 145, pp Llewellyn, D. (1982) Avoiding an international banking crisis», National Westminster Bank Review, August. Loehr, W. & Powelson, J. (1981) The Economics of Development and Distribution, Harcourt. Lotz, J.R. (1970) «Patterns of government spending in developing countries», Manchester School, pp Lukacs, G. (1971) History and Class Consciousness, Merlin. Luxemburg, R. (1963) The Accumulation of Capital, Routledge & Kegan Paul. Macewan, A. (1981) Revolution and economic development in Cuba, Mandel, E. (1970) «The laws of uneven development», New Left Review, Jan.-Febr., pp Mandel, E. (1975) Late Capitalism, New Left Books. Marcuse, H. (1958) Soviet Marxism: a critical analysis, Routledge & Kegan Paul. Marcuse, H. (1964) One-Dimensional Man, Sphere Books. Marglin, S. (1974) «The origin and functions of hierarchy in capitalist production, Union of Radical Political Economics Review, vol. 6, no. 2, pp Marx, K. (1867) Capital, vol. 1. Marx, K. & Engels, F. (1848) Manifesto of the Communist Party. Marx, K. (1964) Pre-Capitalist Economic Formations, ed. by G. Hobsbawm, Lawrence & Wishart. Marx, K. (1969) On colonialism and modernisation, ed. by S. Avineri, Doubleday Anchor. Marx, K. (1973) Grundrisse, Pelican. Morawetz, D. (1978) 25 years of economic development, , World Bank. Morley, S.A. & Smith, G.W. (1977) «The choice of technology: multinational firms in Brazil», Economic Development and Cultural Change, Jan. pp Murollo, A. (1982) «The Greek Economy: the role of the transnationals and the EEC», Mezzogiorno d' Europa, no. 12, pp OECD (1981) Regional problems and policy in Greece, Paris, OECD. OECD (1982) Economic Surveys, Greece, Paris, OECD. Owen, B.R. & Sutcliffe, B. (1972) Studies in the theory of imperialism, Longman. 329

8 Papantoniou, J. (1979) «Foreign Trade and Industrial Development: Greece and the E E C», Cambridge Journal of Economics, pp Patterson, O. (1979) «On slavery and slave formations», New Left Review, no. 117, pp Payer, C. (1974) The debt trap, the IMF and the Third World, Monthly Review Prebish, R. (1962) «The economic development of Latin America and its principal problems», Economic Bulletin for Latin America, vol. 7, pp Provopoulos, G. (1979) «The distribution of tax burdens and benefits by income groups in Greece», Greek Economic Review, vol. 1, no. 1, pp Rasmussen, N.P. (1965) Studies in inter-sectoral relations, North- Holland. Read, H. (1971) Anarchy and order, Beacon. Robinson, J. (1965) An essay on Marxian Economics, Cambridge University Ruben, D. H. (1973) «On dialectical relations», Critique, no. 2, pp Runciman, W.C. (1978) Max Weber: Selections in translation, Cambridge University Schram, S. & Carrere d' Encausse (1969) Marxism and Asia, Penguin. Scott, M. (1978) Can we get back to full employment?, Seers, P. et al. (1979) Underdeveloped Europe: studies in core-periphery relations, Harvester. Sen, A. K. (1962) Choice of techniques, Oxford University Shaw, L. H. (1969) Post-war growth in Greek agricultural production, Athens, Centre of Planning and Economic Research. Sherman, H. (1972) Radical Political Economy: Capitalism and Socialism from a Marxist humanist perspective, Basic Books. Spraos, J. (1980) «The statistical debate on the net barter terms of trade between primary commodities and manufactures», Economic Journal, March, pp , Stalin, J, (1938) Dialectical and historical materialism. Stewart, F. (1978) Thechnology and Underdevelopment, Sutcliffe, B. (1971) Industry and Underdevelopment, Addison-Wesley. Sweezy, P. (1942) The theory of capitalist development, Monthly Review Sweezy, P. (1972) Modern Capitalism and other essays, Monthly 330

9 Review Sweezy, P. (1974) «The nature of Soviet Society», Monthly Review, November, pp Sweezy, P. (1976) «More on Soviet Society», Monthly Review, March, pp Taylor, J.G. (1979) From modernization to modes of production, Taylor, M. (1982) Community, Anarchy and Liberty, Cambridge University Ticktin, H. H. (1973) «Towards a political economy of the USSR», Critique, vol. 1, no. 1, pp Tyler, W. (1974) «Labour absorption with import substituting industrialisation», Oxford Economic Papers, March. Vaitsos, C. & Seers, D. (1982) The second enlargement of the EEC, Voline (1974) The Unkown Revolution, Free Life. Wallerstein, I. (1974) The Modern World-System, Academic Wallerstein, I. (1979) The Capitalist World-Economy, Cambridge University Warren, B. (1980) Imperialism, Pioneer of Capitalism, New Left Books Weisskoff, R (1970) «Income distribution and economic growth in Puerto Rico, Argentina and Mexico», Review of Income and Wealth, pp Wells, L.T. (1973) «Economic man and engineering man: choice of tecnology in a low wage country», Public Policy, vol. 21, no. 3. Whitt, A. (1979) «Three competing models of political power», American Sociological Review, February. Wilber, C. (1979) The Political Economy of Development and Underdevelopment, Random House, New York. Williams, A. (1984) ed. Southern Europe Transformed: Political and Economic change in Greece, Italy, Portugal and Spain, Harper & Row. Wolf, R.P. (1970) In defense of Anarchism, Harper. World Bank, (1981, 1982) World Development Report, Oxford University Zalee, P. (1969) The Third World in World Economy, Monthly Review 331

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A Τ Ι Α

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A Τ Ι Α 1. Αγγλική Albert, Μ. «The movements against neoliberal globalisation from Seattle to Porto Allegre», ηλεκτρονική ομιλία στο συνέδριο του Συνασπισμού τη 9η Map. 2001. Albert, Μ. and Hahnel, R. Looking

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ GREECE REFUGEES IMMIGRANTS AND IMMIGRATION REPATRIATED GREEKS Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία / Greek Bibliography Αµήρα, Α. (1980), Κοινωνικο-οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου.

Δε μα απασχολούν εδώ οι θετικέ επιπτώσει του φαινομένου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ανάπτυξη εν γένει και περιβάλλον* Η θέση που θα υποστηρίξουμε στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι τόσο η ανάπτυξη γενικά όσο και η εξαρτημένη ανάπτυξη ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Έκδοση 2013.1.0 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos

LIST OF PUBLICATIONS. George Psacharopoulos LIST OF PUBLICATIONS George Psacharopoulos A. BOOKS 2 B. MONOGRAPHS 3 C. CHAPTERS IN EDITED WORKS 5 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES 9 E. JOURNAL SPECIAL ISSUES GUEST EDITOR 11 F. JOURNAL ARTICLES 11 G. TELEVISION

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία Φακέλων ΑΞΕ

Βιβλιογραφία Φακέλων ΑΞΕ Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα: ιεύθ. εργασίας: Τηλ. εργασίας: e-mail: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Νέα Εγνατία, 54124 Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995. Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα