ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ"

Transcript

1

2

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΘΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

4 Σύνταξη: Επισμηναγός (ΜΑ) Νεκτάριος Αλεξανδρής, MSc Απόστολος Νικολόπουλος, Δρ. Χημικός Μηχανικός Διόρθωση Επιμέλεια: Σμήναρχος Μηχανικός Γεώργιος Δρόσος, MSc, DIC [Διευθυντής Τμήματος Υποδομής ΥΠΕΘΑ] Σχεδίαση Εξωφύλλου: Σμηναγός (ΜΕ) Έλενα Παπάζογλου Οργάνωση και Συντονισμός Έκδοσης: Τμήμα Υποδομής ΥΠΕΘΑ [της Διεύθυνσης Στρατιωτικής & Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)] Φωτογραφικό Υλικό: Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), ΓΔΟΣΥ και Διαδίκτυο Δημιουργικό Εκτύπωση Βιβλιοδεσία: Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) Copyright : 2014, Τμήμα Υποδομής ΥΠΕΘΑ, ISBN: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή εκμετάλλευσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2121/ 1993 και τις διεθνείς συμβάσεις. Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικά όλης της αισθητικής εμφάνισης του έργου με οποιεσδήποτε μεθόδους, σύμφωνα με το N. 2121/1993.

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΘΑ 2014

6

7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΣΕΛΙΔΑ Πρόλογος 11 Εισαγωγή 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντικειμενικός Σκοπός και Βασικοί Πυλώνες 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τομείς Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Κλιματική Αλλαγή Ενέργεια Έδαφος Αέρας Θαλάσσιο Περιβάλλον Εσωτερικά Ύδατα Φύση και Βιοποικιλότητα Ακουστικός Θόρυβος - Δονήσεις Επικίνδυνες Ουσίες και Υλικά Απόβλητα Πολιτιστική Κληρονομιά Αλληλεπίδραση Περιβαλλοντικών Θεμάτων 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αρχές Υποδειγματική Συμπεριφορά ΕΔ Πρόληψη - Δέουσα Επιμέλεια Προφύλαξη Αναλογικότητα Εγγύτητα - Καταπολέμηση στην πηγή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» Διαφάνεια 28

8 4.8. Διακλαδικότητα - Διαλειτουργικότητα 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μέσα Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία Ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονιστικού Πλαισίου Εκπαίδευση - Επιμόρφωση - Ευαισθητοποίηση Προσωπικού Επίβλεψη - Παρακολούθηση Ανάλυση Κύκλου Ζωής Υλικών Δραστηριοτήτων και Έργων Αειφορική Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών Χρηματοδότηση Ανάπτυξη Συνεργασιών Παροχή Κοινωνικού Έργου Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Δομή και Αρμοδιότητες Φορείς Προστασίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ενσωμάτωση Προστασίας Περιβάλλοντος στην Καθηκοντολογία Προσωπικού 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ανασκόπηση 37 Επίλογος 39

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ) ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΘΑ Φεβρουάριος 2014

10

11 Πρόλογος Αναπληρωτού Υπουργού Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) είναι προϊόν ενδελεχούς ανασκόπησης και αναθεώρησης της από το 2007 αρχικής έκδοσης και περιλαμβάνει το θεμελιώδες πλαίσιο για την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ και την υιοθέτηση κατάλληλων αρχών, μέσων και δομών για συνεχή βελτίωση των τεθέντων περιβαλλοντικών δεικτών. Βασικοί πυλώνες της είναι η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών των λειτουργιών των Ενόπλων Δυνάμενων (ΕΔ), η πρόληψη στη δημιουργία ρύπανσης και η ορθολογική διαχείριση ενέργειας και φυσικών πόρων. Η δεσμευτική υλοποίηση της παρούσας αποτελεί ρητή βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ενώ κρίσιμη παράμετρος επιτυχούς εφαρμογής της είναι η με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ επιβαλλόμενη ενημέρωση και καθολική συμμετοχή του προσωπικού των ΕΔ, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργό δράση, τόσο βιωματικά όσο και παραδειγματικά, όλων των στελεχών των ΕΔ σε όλα τα επίπεδα Ιεραρχίας. Φωτεινή Γεννηματά Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 11

12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ Τα πλούτη που προσφέρει το ελληνικό έδαφος και υπέδαφος, σε συνδυασμό με την άπλετη ύπαρξη ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, καταδεικνύουν μια οδό που μόνο προφανή οφέλη μπορεί να προσφέρει. Με γνώμονα αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τη βάση της κοινωνίας μέχρι την εκάστοτε πολιτειακή ηγεσία, καλούνται να συνεισφέρουν ώστε η εκμετάλλευση των υπόψη περιβαλλοντικών συνιστωσών, οι οποίες αναμφισβήτητα αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, να αποτελέσει τη βάση μιας πορείας αναγέννησης της χώρας. Το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της εν λόγω προσπάθειας, ανέλαβε πρωτοβουλίες και προχώρησε στην ανασκόπηση και αναθεώρηση της από 2007 Περιβαλλοντικής Πολιτικής του, ενσωματώνοντας τις συνιστώσες του προ έτους εγκριθέντος ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΘΑ, με διττό σκοπό: αφενός να συνεισφέρει στην ευρύτερη προσπάθεια της χώρας για υλοποίηση των αρχών μιας βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου να αυξήσει τα μέγιστα την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων και του προσωπικού των ΕΔ ακολουθώντας σύγχρονα δόγματα και πρακτικές επιχειρήσεων, εκπαιδεύσεων, υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας, καθώς και τις διεθνείς τάσεις, καινοτομίες και εξελίξεις στην έρευνα και τεχνολογία. Η επικαιροποιημένη Περιβαλλοντική Πολιτική του ΥΠΕΘΑ στηρίζεται στο όραμα που επιτάσσει τη βιωσιμότητα των ελληνικών ΕΔ και συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «Εκπλήρωση της Αποστολής - Προστασία του Περιβάλλοντος - Σύμπνοια με την Κοινωνία», λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Συμμαχικές και Κοινοτικές κατευθύνσεις και πρότυπα. Αντιστοιχεί δε, εν κατακλείδι, 13

14 στο θεμέλιο λίθο ανάπτυξης ενός μοντέλου βιώσιμης μετεξέλιξης των ελληνικών ΕΔ βασιζόμενου σε συγκεκριμένο πλαίσιο παραδοχών, στόχων, αρχών και μέσων για ανάληψη κατάλληλων στοχευμένων δράσεων. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της υπόψη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, που αποτελεί υψηλής προτεραιότητας θεσμικό κείμενο του Υπουργείου, θα πρέπει να διαδραματίσουν όλα τα στελέχη των ΕΔ, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συνεπή περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικά 1.1 Αναγνωρίζοντας την ισχυρή σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το έτος 1987 πρωτοδιατύπωσε την έννοια της «αειφόρου» ή «βιώσιμης» ανάπτυξης ( sustainable development), σύμφωνα με την οποία οι παρούσες ανάγκες θα πρέπει να ικανοποιούνται δίχως να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δίκες τους ανάγκες. Η υλοποίηση της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης στηρίζεται στους τρεις (3) αλληλοεξαρτώμενους και αλληλοενισχυόμενους πυλώνες της οικονομικής ευημερίας, της κοινωνικής ισότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας. 1.2 Το έτος 1992, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 172 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεσμεύτηκαν για την υιοθέτηση 27 αρχών οι οποίες πλαισιώνουν την αειφόρο (βιώσιμη) ανάπτυξη, και την εφαρμογή αυτών σε όλα τα επίπεδα πολιτικής. 1.3 Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Όλα τα ληφθέντα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας (βιωσιμότητας). 1.4 Κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) αλληλεπιδρούν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Προκειμένου να εκτελέσουν την αποστολή τους, οι ΕΔ θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους φυσικούς και ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 15

16 επαρκή εκπαίδευση και αποτελεσματικές επιχειρήσεις επί των σύγχρονων και των αναδυόμενων απειλών αλλά και των προκλήσεων του μέλλοντος. Η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης παρέχει το πλαίσιο διασφάλισης των υπόψη πόρων. 1.5 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) της Ελληνικής Δημοκρατίας: α. ως ένας από τους αποτελεσματικότερους φορείς στρατιωτικής ισχύος σε διεθνές επίπεδο, β. ως ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο, γ. ως φορέας ο οποίος επηρεάζεται από περιβαλλοντική ζημία η οποία έχει προκληθεί από τρίτους, δ. ως αναπόφευκτος ρυπαντής, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και τέλος ε. ως φορέας παροχής συνδρομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καλείται να δράσει επί των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία είτε εντοπίζονται, ή λαμβάνουν χώρα, στο χώρο ευθύνης των ΕΔ, είτε δημιουργούνται ως απόρροια των διαφόρων δραστηριοτήτων των ΕΔ, τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο κρίσης. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αντικειμενικός Σκοπός και Βασικοί Πυλώνες 2.1 Αντικειμενικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων των ΕΔ και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης. 2.2 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων και των δραστηριοτήτων των ΕΔ. Εν τούτοις, σε περίπτωση όπου υφίσταται σύγκρουση μεταξύ τυχόν επιχειρησιακών απαιτήσεων και περιβαλλοντικών αρχών, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις τίθενται σε απόλυτη προτεραιότητα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, οι ΕΔ θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2.3 Η εισαγωγή των αρχών της αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης στις ΕΔ δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την υλοποίηση του επιχειρησιακού έργου τους, και, όπου είναι δυνατόν, συνεργικά να το υποστηρίζει, παρέχοντας τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Έγκαιρη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος (κλιματική αλλαγή, διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων). β. Αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διαχείριση των τρεχόντων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων τα οποία πιθανώς περιορίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα των ΕΔ. 2.4 Η υλοποίηση και εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ αποτελεί δέσμευση της πολιτικής και 17

18 στρατιωτικής ηγεσίας για στήριξη των ακόλουθων πέντε (5) βασικών πυλώνων: α. Εναρμόνιση με την κοινοτική/ εθνική νομοθεσία και τις συμμαχικές συμφωνίες. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η τήρηση της περιβαλλοντικής κοινοτικής/ εθνικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων συμφωνιών στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), καθώς επίσης και των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν για τις ΕΔ. Η χρήση των όποιων εξαιρέσεων προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία για τα έργα και τις δραστηριότητες των ΕΔ θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις όπου αντικειμενικά θα πρέπει να διαφυλάσσονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και δυνατότητες. Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εξαιρέσεις των έργων και δραστηριοτήτων των ΕΔ από την κείμενη νομοθεσία με αιτιολογία το οικονομικό κόστος. Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται σχετικό νομικό κενό, το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες, με τις οποίες θα επιδιώκεται η τήρηση των γενικότερων αρχών περιβαλλοντικής προστασίας. β. Ορθολογιστική διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας. Το μέγεθος του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και το μέγεθος, η ποικιλία και η διασπορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, επιβάλουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας με ορθολογιστικό πνεύμα, αφενός προάγοντας την αρχή της αειφορίας (βιωσιμότητας) και αφετέρου περιστέλλοντας τις αντίστοιχες οικονομικές δαπάνες. γ. Αποφυγή στη δημιουργία ρύπανσης. Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκτιμάται η πιθανότητα πρόκλησης ρύπανσης και να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή της. 18

19 δ. Διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Μέσω του μεθοδικού σχεδιασμού προγραμμάτων και δράσεων, της έγκαιρης υλοποίησής τους, τους διαρκούς ελέγχους και των κατά περίπτωση απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, το ΥΠΕΘΑ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. ε. Καθολική συμμετοχή του προσωπικού. Το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ, μόνιμο (στρατιωτικό και πολιτικό) και κληρωτό (στρατευμένο), θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερο για την Περιβαλλοντική Πολιτική του ΥΠΕΘΑ και για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάλογα με το βαθμό και τη θέση που κατέχει, το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει: (1) να συμμετέχει ενεργά στα περιβαλλοντικά προγράμματα που το αφορούν. (2) να συμβάλει τόσο στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών πτυχών εντός του εργασιακού του περιβάλλοντος όσο και στην επιτυχή αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Πολιτική θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους συνεργαζόμενους με το ΥΠΕΘΑ φορείς, εγχώριους και διεθνείς, οι οποίοι θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις γενικές αρχές της. 2.5 Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική: α. οριοθετεί το πλαίσιο θέσπισης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Στοχοθεσίας στον τομέα της προστασίας περιβάλλοντος για το ΥΠΕΘΑ. β. καθορίζει το πλαίσιο οργανωτικής δομής για τη διαχείριση των θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος εντός των ΕΔ. γ. θέτει το πλαίσιο απαιτήσεων προστασίας περιβάλλοντος και ενεργειακής διαχείρισης στους τομείς της καθημερινής λειτουργίας, της επιχειρησιακής λειτουργίας και του κύκλου ζωής υλικών εντός των ΕΔ. 19

20 δ. αποτελεί τη βάση για την εκπόνηση θεσμικών κειμένων επί θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος/ διαχείρισης ενέργειας, καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους τομείς της καθημερινής λειτουργίας, της επιχειρησιακής λειτουργίας και του κύκλου ζωής υλικών εντός των ΕΔ. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τομείς Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος 3.1 Κλιματική Αλλαγή Η κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τον επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας των ΕΔ, λόγω της αλλαγής στα φυσικά χαρακτηριστικά των θεάτρων επιχειρήσεων και του περιορισμού των διαθέσιμων ενεργειακών/ υδατικών πόρων. Το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να προσαρμόσει τη λειτουργία του προκειμένου να αντιμετωπίσει έγκαιρα και επιτυχώς τις παραπάνω επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να: α. υιοθετήσει τη χρήση ουσιών οι οποίες δεν συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. β. περιστείλει τις εκπομπές των αερίων τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, περιορίζοντας την εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα και παράλληλα ενισχύοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3.2 Ενέργεια Οι ΕΔ θα πρέπει να επιδιώκουν τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος από όλες τις δραστηριότητές τους (ήτοι εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), μέσω ευαισθητοποίησης του προσωπικού, οργανωτικών αλλαγών και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ενεργειακή αποδοτικότητα, επάρκεια και αυτονομία, με προφανή επιχειρησιακά και οικονομικά οφέλη. 3.3 Έδαφος Το έδαφος αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και 21

22 για τον λόγο αυτόν αποδίδεται υψηλή προτεραιότητα στην προστασία του. Οι πιθανές εστίες ρύπανσης εδάφους καταγράφονται και αξιολογούνται, ώστε να διενεργηθούν έργα αποκατάστασης όπου απαιτείται. 3.4 Αέρας Οι ΕΔ θα πρέπει να διατηρούν τις αέριες εκπομπές, οι οποίες περιλαμβάνουν τα προϊόντα καύσης κινητήρων οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων και συστημάτων θέρμανσης, καθώς και τις πτητικές ουσίες, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Παράλληλα, το ΥΠΕΘΑ εφαρμόζει τα χρονοδιαγράμματα απόσυρσης των ουσιών οι οποίες προκαλούν το φαινόμενο της καταστροφής της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. 3.5 Θαλάσσιο Περιβάλλον Η παρουσία των ναυτικών δυνάμεων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ομοίως, κάθε άλλη δραστηριότητα των ΕΔ, η οποία δύναται να έχει επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα πρέπει να υλοποιείται με τρόπο ώστε να λαμβάνονται προηγουμένως τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε πιθανού περιστατικού ρύπανσης. 3.6 Εσωτερικά Ύδατα Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, επιφανειακών και υπογείων, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους από πλευράς ποιότητας και ποσότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΔ θα πρέπει: α. να χρησιμοποιούν ορθολογικά τους διατιθέμενους υδάτινους πόρους, αξιοποιώντας οργανωτικά και τεχνικά μέσα, στοχεύοντας κατά προτεραιότητα στην περιστολή της κατανάλωσης και στην επαναχρησιμοποίηση. 22

23 β. να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία δυνητικά θα οδηγήσει στην ποιοτική ή ποσοτική υποβάθμισή τους. 3.7 Φύση και Βιοποικιλότητα Η διαφύλαξη των ενδιαιτημάτων και της χλωρίδας πανίδας που αυτά φιλοξενούν αποτελεί καθολική υποχρέωση. Πέραν της προφανούς σημασίας της βιοποικιλότητας, για τις ΕΔ το φυσικό υπόβαθρο αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εκτέλεση ασκήσεων κάτω από συνθήκες οι οποίες προσομοιάζουν κατά το δυνατόν τις πραγματικές. Επισημαίνεται ότι σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται η σημασία των πεδίων στρατιωτικών ασκήσεων ως νησίδες βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΔ θα πρέπει να: α. μεριμνούν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμόζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες καθώς και σχεδιάζοντας και εκτελώντας ασκήσεις κατά τρόπο ο οποίος να μην επηρεάζει προστατευόμενες περιοχές και γενικότερα να περιορίζει πιθανές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. β. συνδράμουν με προσωπικό και μέσα στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.) καθώς και σε δράσεις ανάπλασης του φυσικού περιβάλλοντος (αναδασώσεις, καθαρισμοί ακτών κ.α.). 3.8 Ακουστικός Θόρυβος Δονήσεις Οι ΕΔ θα πρέπει να μεριμνούν για την περιστολή του ακουστικού θορύβου και των δονήσεων που παράγονται από τις δραστηριότητές τους, κατά τρόπο οικονομικά και τεχνικά εφικτό, διατηρώντας βέβαια την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει: α. όλα τα έργα και οι δραστηριότητες να σχεδιάζονται και να εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη και τις χρήσεις γης των επηρεαζόμενων περιοχών, β. να εφαρμόζονται καλές οργανωτικές 23

24 πρακτικές (αποφυγή υπερπτήσεων κατοικημένων/ τουριστικών/ προστατευόμενων περιοχών και μνημείων, θέσπιση ελάχιστων ορίων στις επιβεβλημένες υπερπτήσεις, περιστολή ωραρίου θορυβωδών εργασιών, αποφυγή χρήσης ηλεκτρομηχανών από τα πλοία εντός των λιμένων κατάπλου, κ.α.), γ. να προσδιορίζονται ο ακουστικός θόρυβος και οι δονήσεις που παράγονται από τα έργα και τις δραστηριότητες των ΕΔ, δ. να αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνικά μέσα για μείωση στην εκπομπή και στη διάδοση του παραγόμενου θορύβου και των δονήσεων. 3.9 Επικίνδυνες Ουσίες και Υλικά Η διακίνηση, αποθήκευση και η χρήση των επικίνδυνων ουσιών και υλικών εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις καθιερωμένες καλές πρακτικές. Η χρήση των επικινδύνων ουσιών και υλικών θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις, για τις οποίες οι υφιστάμενες εναλλακτικές ουσίες δεν ικανοποιούν επαρκώς τον σκοπό της επιχειρησιακής χρήσης τους και σύμφωνα με τις αντίστοιχες ειδικές προβλέψεις - περιορισμούς της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας Απόβλητα Οι ΕΔ ακολουθούν την σύγχρονη ιεραρχία των δράσεων της διαχείρισης αποβλήτων: Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση Ανάκτηση Διάθεση. Ο κύριος στόχος είναι η μείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων. Τα απόβλητα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης υλικών ή/ και ενέργειας. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό, τότε επιλέγεται η διάθεση με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. 24

25 Ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά το δυνατόν ενωρίτερα, δηλαδή στην πηγή της παραγωγής των αποβλήτων. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών τους, αποτελούν εν δυνάμει απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για τα υπόψη ρεύματα αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται είτε η επεξεργασία τους εντός των Μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, είτε η ασφαλής προσωρινή αποθήκευση και εν συνεχεία απόδοση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητά τους από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό. Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων, κατάλληλων ανά περίπτωση περιβαλλοντικών υποδομών για την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί διαρκή επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ Πολιτιστική Κληρονομιά Το ΥΠΕΘΑ επιδιώκει τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να: α. διασφαλίζεται η ακεραιότητα των χώρων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από τις στρατιωτικές δραστηριότητες. β. συνεκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις σε μνημεία, κατά τη φάση σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας. γ. αναδεικνύονται, έπειτα από κατάλληλη αποκατάσταση και συντήρηση, τα μέσα, τα κτήρια και οι χώροι ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κυριότητας των ΕΔ (ιστορικά πλοία αεροσκάφη και λοιπά στρατιωτικά μέσα, οχυρά, μουσεία, φάροι, κ.α.). Στην υπόψη κατεύθυνση 25

26 ενθαρρύνεται η σύναψη συνεργασιών με κρατικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση Αλληλεπίδραση Περιβαλλοντικών Θεμάτων Οι περιβαλλοντικοί τομείς διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω πολύπλοκων μηχανισμών. Οι επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) σε κάποιον εξ αυτών δύναται να επηρεάσουν και τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς τομείς (domino effect). Οι ΕΔ σε πρώιμο στάδιο θα πρέπει να προσδιορίζουν και να λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων και δραστηριοτήτων τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των περιβαλλοντικών τομέων, προς αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων και ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων. 26

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρχές 4.1 Υποδειγματική Συμπεριφορά ΕΔ Οι ΕΔ, ως θεσμός με τη μέγιστη αποδοχή και αναγνώριση στην κοινή γνώμη, διαθέτοντας εγκαταστάσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχοντας σε διεθνείς πρωτοβουλίες και επιχειρήσεις, οφείλουν να επιδεικνύουν υποδειγματική συμπεριφορά και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 4.2 Πρόληψη Δέουσα Επιμέλεια Οι υπόψη αρχές αφορούν στην επίδειξη φροντίδας σε κοινώς αποδεκτό, επαρκές επίπεδο επί θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των έργων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Προϋποθέτει: α. έμπρακτη δέσμευση όλων των επιπέδων διοίκησης και του συνόλου του προσωπικού, β. έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που περικλείουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες, γ. επαρκή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, δ. ορθολογική χρήση πρώτων υλών και υλικών, ε. άμεση και αποτελεσματική αντίδραση στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και ατυχημάτων. 4.3 Προφύλαξη Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, έως ότου προσδιοριστεί πλήρως το μέγεθος και οι επιπτώσεις ενός περιβαλλοντικού ατυχήματος, αυτό θα πρέπει να θεωρείται εν δυνάμει σημαντικό και να αντιμετωπίζεται με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο. 27

28 4.4 Αναλογικότητα Η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων δεν διακυβεύεται και τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Παρ όλα ταύτα, η επιχειρησιακή αντίδραση θα πρέπει να είναι ανάλογη σε μέγεθος, ένταση και διάρκεια με την απειλή, προκειμένου οι επιπτώσεις προς το περιβάλλον να είναι οι κατά το δυνατόν ελάχιστες. 4.5 Εγγύτητα Καταπολέμηση στην πηγή Η διαχείριση των αποβλήτων και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανακύπτουν γενικότερα, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εκτελείται στην περιοχή ενδιαφέροντος, έτσι ώστε: α. να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων κατά τη μεταφορά. β. να ελαχιστοποιείται το προκαλούμενο ενεργειακό αποτύπωμα και το συνεπαγόμενο οικονομικό κόστος από την ενδεχόμενη μεταφορά. 4.6 «Ο ρυπαίνων πληρώνει» Ο παραγωγός αποβλήτων και ο υπαίτιος για την πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος τίθεται υπεύθυνος για το κόστος της σύννομης διαχείρισης των αποβλήτων και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος αντίστοιχα. 4.7 Διαφάνεια Η περιβαλλοντική πληροφορία θα πρέπει να διαχέεται προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαφυλάσσοντας βέβαια το απόρρητο στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από επιχειρησιακές ανάγκες. 4.8 Διακλαδικότητα Διαλειτουργικότητα Η ανάπτυξη συνεργασιών τόσο μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ όσο και με άλλους φορείς θα πρέπει να επιδιώκεται κατά το μέγιστο δυνατό, καθώς λειτουργεί ευεργετικά στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών, προσδίδοντας την επιθυμητή συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και περιορίζοντας τόσο το οικονομικό κόστος όσο και το ενεργειακό αποτύπωμα. 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μέσα 5.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία Με την εκπόνηση κατάλληλου ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στον τομέα του Περιβάλλοντος, καθώς και την επακόλουθη θέσπιση αντίστοιχων ειδικών, μετρήσιμων, εκχωρημένων, εφικτών και χρονικά προσδιορισμένων στόχων (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound - SMART) επί των δραστηριοτήτων με σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, οι ΕΔ αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, μέσω συντονισμένων δράσεων, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν συνεργικά. Οι επιδόσεις στην εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα πρέπει να μετρώνται μέσω κατάλληλων Δεικτών, οι οποίοι αφορούν σε αντίστοιχες Δράσεις, σε τακτή βάση. 5.2 Ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονιστικού Πλαισίου Στο γενικότερο πλαίσιο τυποποίησης των δραστηριοτήτων των ΕΔ, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω θεσμικών κειμένων (Κανονισμοί, Πάγιες Διαταγές, Σχέδια κ.α.), εγχειριδίων και διαταγών, δομημένο με τρόπο που να καλύπτει: α. Την πλήρη αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων των ΕΔ, την εν συνεχεία ορθολογική αξιολόγηση και, τέλος, την επιτυχή αντιμετώπισή τους. β. Την άμεση αντίδραση και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 29

30 5.3 Εκπαίδευση Επιμόρφωση Ευαισθητοποίηση Προσωπικού Η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ προϋποθέτει την καθολική δέσμευση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού, από το βαθμό και τη θέση την οποία κατέχει ο καθένας. Η ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού και η πολυεπίπεδη και στοχευμένη, ανάλογα με την ειδικότητα και τα ασκούμενα καθήκοντα, επιμόρφωση / εκπαίδευση κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί από το ΥΠΕΘΑ ως υψηλής προτεραιότητας και πρωταρχικής σημασίας στόχος η συνεχής αξιολόγηση και αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης (γνώσης, στάσης, συμπεριφοράς) όλου του προσωπικού των ΕΔ με κατάλληλα εργαλεία. 5.4 Επίβλεψη Παρακολούθηση Μέσω τακτικών και έκτακτων επιτόπιων περιβαλλοντικών ελέγχων που διεξάγονται από εξειδικευμένα στελέχη των ΕΔ σε όλες τις εγκαταστάσεις, καθώς και μέσω συστήματος περιοδικών αναφορών, ασκείται η απαιτούμενη επίβλεψη στην υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων. 5.5 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Υλικών, Δραστηριοτήτων και Έργων Η ανάλυση κύκλου ζωής παρέχει πληροφορίες για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που προκύπτουν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων και των υλικών, δηλαδή κατά το σχεδιασμό, τη λειτουργία / χρήση, καθώς και μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής (παύση δραστηριότητας ή απόσυρση υλικού αντίστοιχα). Η ανάλυση του κύκλου ζωής θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων, έργων και προμηθειών στις ΕΔ, με σκοπό την εκτίμηση και εν συνεχεία αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών τους σε καθένα από τα προαναφερόμενα στάδια, στο πλαίσιο των αρχών πρόληψης και δέουσας επιμέλειας. 30

31 5.6 Αειφορική (Βιώσιμη) Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών («Πράσινες Προμήθειες») Κατά τα πρώιμα στάδια των προγραμμάτων προμήθειας υλικών / εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων από τρίτους και ειδικότερα κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες προκύπτουν με βάση τις προβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται και να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική παράμετρος για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των υλικών / εξοπλισμού, των υπηρεσιών και των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η χρήση των αντίστοιχων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η υποκατάσταση επικινδύνων ουσιών με ουσίες φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και ο περιορισμός του ενεργειακού αποτυπώματος, των αερίων εκπομπών και των παραγόμενων αποβλήτων του προς προμήθεια εξοπλισμού και των προς εκτέλεση έργων. 5.7 Χρηματοδότηση Για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων προς επίτευξη των θεσπισμένων περιβαλλοντικών στόχων, απαιτείται, κατά περίπτωση, η διάθεση ανάλογων χρηματικών πιστώσεων. Η κάλυψη των υπόψη απαιτήσεων θα πρέπει να είναι έγκαιρη, μέσω κατάλληλου προγραμματισμού, καθώς και επαρκής, μέσω αξιοποίησης εθνικών, κοινοτικών και συμμαχικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δίνεται σε όλη τη δομή της ιεραρχίας των ΕΔ, από τις διοικήσεις των Μονάδων έως τα Γενικά Επιτελεία, ώστε να γίνεται η κατάλληλη προτεραιοποίηση και προγραμματισμός υλοποίησης των απαιτούμενων μελετών, προμηθειών και έργων περιβαλλοντικών ή ενεργειακών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις. Επίσης, από τους αρμόδιους φορείς των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων θα 31

32 πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη προώθηση των απαιτούμενων αναπτυξιακών έργων αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης των ΕΔ ή συναφών ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών ή συμμαχικών ή ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση πιστώσεων, την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση και το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμών, πιστώσεων κλπ) των ΕΔ. Αρωγός για την παραπάνω προσπάθεια του ΥΠΕΘΑ είναι η επιδιωκόμενη συνέργεια με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, τόσο σε εγχώριο επίπεδο (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ) όσο και σε διεθνές (ΕΕ, ΕΟΑ, ΝΑΤΟ κλπ). 5.8 Ανάπτυξη Συνεργασιών Σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκεται η συνεργασία με στρατιωτικούς και πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν περιβαλλοντικές και ενεργειακές πρωτοβουλίες. Σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να αναπτύσσονται συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, με σκοπό: α. την πρόσληψη τεχνογνωσίας - εμπειρίας, β. την προώθηση δράσεων στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενεργειακής διαχείρισης. γ. την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 5.9 Παροχή Κοινωνικού Έργου Οι ΕΔ συνεργάζονται με φορείς σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, συνδράμοντας, όταν και όσο απαιτείται, στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και εκτάκτων καταστάσεων (αντιμετώπισης περιβαλλοντικών συμβάντων ή ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, κ.λπ.), τόσο εντός των 32

33 χώρων ευθύνης ή κυριότητας των ΕΔ όσο και εκτός αυτών, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του ΥΠΕΘΑ. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουν στην ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας υλοποιώντας και υποστηρίζοντας δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόληψη και η έγκαιρη προετοιμασία λήψης των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων ή παρεμβάσεων για αντιμετώπιση είτε περιβαλλοντικών συμβάντων και ατυχημάτων, είτε φυσικών καταστροφών, υφίστανται και αναθεωρούνται απο τα Γενικά Επιτελεία κατάλληλα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών που συμπεριλαμβάνουν πρόβλεψη δράσεων συνέργειας και διαλειτουργικότητας με τους κατά περίπτωση λοιπούς συναρμόδιους φορείς Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης Η ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σε Μονάδες των ΕΔ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιτυχή αναγνώριση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών αυτών, για τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος τους, καθώς και για την εξοικονόμηση πόρων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα υπόψη Συστήματα παρέχουν ολιστική προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς περιλαμβάνουν την οργανωτική διάρθρωση, τις προγραμματικές δραστηριότητες, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και τους απαιτούμενους πόρους για την εξέλιξη, εφαρμογή, επίτευξη, επιθεώρηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο Μονάδας. 33

34 34

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δομή και Αρμοδιότητες 6.1. Φορείς Προστασίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Για την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, την αποτελεσματική αντιπροσώπευση του Υπουργείου επί θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό και συμμαχικό επίπεδο, το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων που ανακύπτουν, είναι απαραίτητη η σύσταση κατάλληλης οργανωτικής δομής σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό: α. Σε επίπεδο Υπουργείου έχει προωθηθεί η σύσταση ενοποιημένου φορέα Υποδομής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη ΓΔΟΣΥ μέσω ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης. β. Σε επίπεδο Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων Σχηματισμών υφίστανται Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος. γ. Σε επίπεδο Σχηματισμών και μεγάλων Μονάδων (επιπέδου Ταξιαρχίας και άνω) με σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές (επί παραδείγματι: Εργοστάσια, Νοσοκομεία, ναυπηγοεπισκευαστικές Μονάδες, Αεροδρόμια, κ.α.) θεσπίζεται η θέση επιτελούς προστασίας περιβάλλοντος Ενσωμάτωση Προστασίας Περιβάλλοντος στην Καθηκοντολογία Προσωπικού Ανάλογα με τη θέση που στελεχώνει, το προσωπικό των ΕΔ, μέσω του ολοκληρωμένου εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου περιβαλλοντικής προστασίας, θα πρέπει να επωμίζεται συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες επί θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Τα υπόψη καθήκοντα θα πρέπει να είναι σαφή και αντικειμενικώς υλοποιήσιμα, και για την άσκησή τους θα πρέπει να παρέχεται η απαιτούμενη εκπαίδευση, με μέριμνα της στρατιωτικής υπηρεσίας. 35

36 36

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ανασκόπηση 7.1. Η ανασκόπηση της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα υλοποιηθεί εντός πενταετίας ακολουθώντας το εξελικτικό μοντέλο PLAN DO-CHECK-ACT, με παράλληλη ενσωμάτωση των διεθνών εξελίξεων στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και των αντίστοιχων πρωτοβουλιών και κατευθύνσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και ενέργειας σε σχέση με την άμυνα. 37

38 38

39 Επίλογος Με την ενσωμάτωση στις ελληνικές ΕΔ των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και την πλήρη και καθολική εφαρμογή, με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων και Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου, της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής, θα εξασφαλιστεί κατά το βέλτιστο τρόπο η υιοθέτηση βιώσιμων επιλογών, η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού των ΕΔ και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού / ενεργειακού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων των ΕΔ, επιτυγχάνοντας ως στόχο την ανάπτυξη ΕΔ βιώσιμων για το «σήμερα» αλλά και για το «αύριο», καθώς και ΕΔ ενταγμένων στο ευρύτερο πνεύμα αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, με παράλληλη διασφάλιση της ύψιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας και εκτέλεσης της αποστολής τους. 39

40

41 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ («ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΘΑ») ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΕΘΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΔ/ΠΠΔ-Η/ /01/2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΣΔ/ΠΠΔ-Η/ /01/2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Σελίδα 1 από 5 Πίνακας περιεχομένων ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ... 2 1. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.... 3 2. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή

Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental approach to driving facility performance improvement Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental Specialist, MSc Διαχείριση εγκαταστάσεων ψ (IFMA, 2012) International Facility Management Association

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ Εισαγωγή Το πρόβλημα της διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείο Κρήτης Περιγραφή Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ηρακλής Παναγιωτάκης Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2019 2 Σκοπός μαθήματος Η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα,

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, 22-3-2017 Αναστασία Ζαχαροπούλου Δρ. Χημικός Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδ/φών για την Προμήθεια Αγαθών Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2018 C(2018) 471 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.1.2018 που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού. Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού. Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικού Νερού Α. Ανδρεαδάκης ομ. Καθηγητής ΕΜΠ Προκλήσεις Αστικοποίηση (70% το 2015) Εντατικοποίηση ανταγωνισμού μεταξύ χρηστών Κλιματική Αλλαγή (40% σε περιοχές με έλλειψη νερού)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του 21 ου αιώνα και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης Σμήναρχος (ΜΕ) Γεώργιος Δρόσος, MSc DIC, Διευθυντής Τμήματος Υποδομής & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα : Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα : Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη MEMO/07/499 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-2013: Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2007-2013: πρόγραµµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Τα πρότυπα στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης. Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και ευκαιρίες που αναδεικνύονται. Μαρία Νομικού, Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης Μία παρουσίαση για τον ANTIPOLLUTION

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Δ2 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Ανθρώπινα Δικαιώματα... 3 3. Υγεία και Ασφάλεια... 3 4. Ικανότητες, δεξιότητες και υποχρεώσεις εργαζομένων... 4 5. Αρχές Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία.

Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία. Παρουσίαση συμπερασμάτων από την 6 η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία. Οστράβα 13-15 Ιουνίου 2017 Δημήτριος Κάρναβος Δήμαρχος Καλλιθέας και Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ 1 Στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.4.2012 2011/0274(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ, Αθήνα, Ιουνίου 2007

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ, Αθήνα, Ιουνίου 2007 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ, Αθήνα, 27-29 Ιουνίου 2007 «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4 η Προγραμματική Περίοδο και ο ρόλος των μηχανικών: Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη» ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/200. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/200. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0094/200 200 Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) (4α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που θα περιπλέξουν τη χρήση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για τους δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η στην έκθεσή της με θέμα περιγράφει πώς με την πρόοδο της ανάπτυξης, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για: Κοινωνικο κεντρικούς λόγους (ικανοποίηση ανθρώπινων προσδοκιών και φιλοδοξιών).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 10β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική Οικονομία. Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία. Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία Κυκλική Οικονομία Κλείσιμο του κύκλου Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία Το Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ Εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 Ανακοίνωση του Σχεδίου Δράσης Λίστα των Πρωτοβουλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για: την αριστεία στην εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/211. Τροπολογία. Constanze Krehl εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/211. Τροπολογία. Constanze Krehl εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0094/211 211 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.)

Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.) Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2_Egxeiridio_Poiothtas_v03 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ σελίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΠΑ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 Το Κοινοτικό Δίκαιο Το σύνολο των κανόνων δικαίου που παράγονται από την Ε.Ε. αποτελούν το κοινοτικό δίκαιο. Με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η Ενεργειακή πιστοποίηση ως εργαλείο για τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Κώστας Σιούλας Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών, ΚΑΠΕ Αθήνα, 24.02.17 @500001SEAPs Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεσμεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0239/13. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0239/13. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 3.7.2017 A8-0239/13 13 Παράγραφος 14 14. τονίζει ότι, εξαιτίας της βιομηχανικής γεωργίας που κυριαρχεί στην ΕΕ, δεν θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη γεωργία και των ΣΒΑ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010

Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων. Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Προσυνεδριακή ημερίδα HELECO 2011 Ρύπανση εποφανειακών και υπογείων υδάτων Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2010 Η σημερινή ημερίδα που συνδιοργανώνουμε με το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου είναι η 5 η από τις 17 προσυνεδριακές

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/.

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Εναρκτήρια Εισήγηση Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Η Υπηρεσία μας με την παρουσία και συμμετοχή της στην 1 η Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θεσμικό Πλαίσιο... 3

Εισαγωγή KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θεσμικό Πλαίσιο... 3 Εισαγωγή... 1 KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θεσμικό Πλαίσιο... 3 1.1 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων... 4 1.2 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου.

Είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου. Πρόσληψη Προσόντα Η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) επιλέγει ή/και προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή του Ταμείου. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος και να κατέχει τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα