White Rose Research Online URL for this paper: Version: Accepted Version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "White Rose Research Online URL for this paper: Version: Accepted Version"

Transcript

1 This is a repository copy of Topical 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 Inhibition Corrects Cutaneous Features of Systemic Glucocorticoid Excess in Female Mice. White Rose Research Online URL for this paper: Version: Accepted Version Article: Tiganescu, A orcid.org/ , Hupe, M, Uchida, Y et al. (3 more authors) (218) Topical 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 Inhibition Corrects Cutaneous Features of Systemic Glucocorticoid Excess in Female Mice. Endocrinology, 159 (1). pp ISSN Endocrine Society. This is a pre-copyedited, author-produced PDF of an article accepted for publication in 217 Endocrine Society following peer review. The version of record, Ana Tiganescu, Melanie Hupe, Yoshikazu Uchida, Theadora Mauro, Peter M Elias, Walter M Holleran; Topical 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibition corrects cutaneous features of systemic glucocorticoid excess in female mice, Endocrinology, is available online at: Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by ing including the URL of the record and the reason for the withdrawal request.

2 This is an author produced version of Topical 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibition corrects cutaneous features of systemic glucocorticoid excess in female mice. White Rose Research Online URL for this paper: Article: Tiganescu, A orcid.org/ , Hupe, M, Uchida, Y et al. (3 more authors) (217) Topical 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibition corrects cutaneous features of systemic glucocorticoid excess in female mice. Endocrinology. ISSN (In Press) promoting access to White Rose research papers

3 1 2 Τοπιχαλ ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 ινηιβιτιον χορρεχτσ χυτανεουσ φεατυρεσ οφ σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ ιν φεmαλε mιχε 3 4 Ανα Τιγανεσχυ 1,2, Μελανιε Ηυπε 2, Ψοσηικαζυ Υχηιδα 2, Τηεαδορα Μαυρο 2, Πετερ Μ Ελιασ 2, Wαλτερ Μ Ηολλεραν Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ, Λεεδσ Ινστιτυτε οφ Ρηευmατιχ ανδ Μυσχυλοσκελεταλ Μεδιχινε, Λεεδσ, ΥΚ Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια Σαν Φρανχισχο, Dεπαρτmεντ οφ Dερmατολογψ, Σαν Φρανχισχο, ΧΑ, ΥΣΑ (ινστιτυτε ωηερε τηε ωορκ ωασ χονδυχτεδ) 8 Σηορτ τιτλε: Σκιν ΗΣD1 βλοχκαδε χορρεχτσ στεροιδ εφφεχτσ Κεψωορδσ: Γλυχοχορτιχοιδ Σκιν Wουνδ ηεαλινγ 11 βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 Επιδερmαλ βαρριερ Τρανσ επιδερmαλ ωατερ λοσσ Χορρεσπονδινγ αυτηορ: Ανα Τιγανεσχυ Λεεδσ Ινστιτυτε οφ Ρηευmατιχ ανδ Μυσχυλοσκελεταλ Μεδιχινε Λεϖελ 8, Wελλχοmε Τρυστ Βρεννερ Βυιλδινγ Στ ϑαmεσ σ Υνιϖερσιτψ Ηοσπιταλ, Λεεδσ, ΛΣ9 7ΤΦ α.τιγανεσχυ λεεδσ.αχ.υκ

4 24 Αβστραχτ Γλυχοχορτιχοιδ (ΓΧ) εξχεσσ δριϖεσ mυλτιπλε χυτανεουσ αδϖερσε εφφεχτσ ινχλυδινγ σκιν τηιννινγ ανδ ποορ ωουνδ ηεαλινγ. Τηε υβιθυιτουσλψ εξπρεσσεδ ενζψmε ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 ΗΣD1) αχτιϖατεσ mουσε χορτιχοστερονε φροm 11 δεηψδροχορτιχοστερονε (ανδ ηυmαν χορτισολ φροm χορτισονε). Wε πρεϖιουσλψ δεmο ΗΣD1 αχτιϖιτψ δυρινγ mουσε ωουνδ ηεαλινγ ΗΣD1 ανδ σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ ισ υνεξπλορεδ. Ηερε, ΗΣD1 ινηιβιτιον βψ χαρβενοξολονε (ΧΒΞ) ιν mιχε τρεατεδ ωιτη χορτιχοστερονε (ΧΟΡΤ) ορ ϖεηιχλε φορ 6 ωεεκσ. Μιχε ωερε τρεατεδ βι δαιλψ ωιτη τοπιχαλ ΧΒΞ ορ ϖεηιχλε 7 δαψσ βεφορε ωουνδινγ ανδ δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ. ΧΟΡΤ mιχε δισπλαψεδ σκιν τηιννινγ ανδ ιmπαιρεδ ωουνδ ηεαλινγ βυτ αλσο ινχρεασεδ επιδερmαλ ιντεγριτψ. ΗΣD1 αχτιϖιτψ ωασ ελεϖατεδ ιν υνωουνδεδ ΧΟΡΤ σκιν ανδ ωασ ινηιβιτεδ βψ ΧΒΞ. ΧΟΡΤ mιχε τρεατεδ ωιτη ΧΒΞ δισπλαψεδ 51%, 59% ανδ 1% νορmαλιζατιον οφ ωουνδ ηεαλινγ, επιδερmαλ τηιχκνεσσ ανδ επιδερmαλ ιντεγριτψ, ρεσπεχτιϖελψ. Γενε εξπρεσσιον στυδιεσ ρεϖεαλεδ νορmαλιζατιον οφ ιντερλευκιν 6, κερατινοχψτε γροωτη φαχτορ, χολλαγεν 1, χολλαγεν 3, mατριξ mεταλλοπροτεινασε 9 ανδ τισσυε ινηιβιτορ οφ mατριξ mεταλλοπροτεινασε 4 βψ ΧΒΞ δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ. Ιmπορταντλψ, προ ινφλαmmατορψ χψτοκινε εξπρεσσιον ανδ ρεσολυτιον οφ ινφλαmmατιον ωασ ΗΣD1 ινηιβιτιον. ΧΒΞ διδ νοτ ρεγυλατε σκιν φυνχτιον ορ ωουνδ ηεαλινγ ιν τηε αβσενχε οφ ΧΟΡΤ. O ΗΣD1 ινηιβιτιον χαν λιmιτ τηε χυτανεουσ εφφεχτσ οφ ΓΧ εξχεσσ ωηιχη mαψ ιmπροϖε τηε σαφετψ προφιλε οφ σψστεmιχ στεροιδσ ανδ τηε προγνοσισ οφ χηρονιχ ωουνδσ. 43 2

5 44 Πρ χισ T ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 ινηιβιτιον νορmαλιζεσ στεροιδ ινδυχεδ σκιν τηιννινγ, επιδερmαλ ιντεγριτψ, ποορ ηεαλινγ ανδ γενε δψσρεγυλατιον δεσπιτε ονγοινγ σψστεmιχ στεροιδ εξποσυρε. 3

6 48 Ιντροδυχτιον Σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ (ΓΧ) τηεραπψ ρεmαινσ mαινστρεαm τρεατmεντ φορ mανψ ινφλαmmατορψ δισεασεσ ε.γ. λυπυσ, αστηmα, χηρονιχ οβστρυχτιϖε πυλmοναρψ δισεασε, ινφλαmmατορψ βοωελ δισεασε, mυλτιπλε σχλεροσισ, πολψmψαλγια ρηευmατιχα ανδ γιαντ χελλ αρτεριτισ. Ρεχεντ εστιmατεσ ινδιχατε τηατ 1.2% οφ τηε ΥΣ ποπυλατιον (>2.5 mιλλιον πεοπλε) ωερε πρεσχριβεδ οραλ ΓΧ βετωεεν 1999 ανδ 28, 28% οφ ωηοm ρεπορτεδ υσε οφ >5 ψεαρσ (1). Dεσπιτε αντι ινφλαmmατορψ βενεφιτσ, χηρονιχ ΓΧ εξχεσσ δριϖεσ αδϖερσε σιδε εφφεχτσ ινχλυδινγ ωειγητ γαιν, ηψπερτενσιον, ηψπεργλψχεmια, οστεοποροσισ, mυσχλε ωεακνεσσ, γλαυχοmα ανδ δεπρεσσιον (2). ΓΧ τηεραπψ αλσο συβσταντιαλλψ ινχρεασεσ ηεαλτηχαρε χοστσ. Ιν πατιεντσ ωιτη σψστεmιχ λυπυσ ερψτηεmατοσυσ, ΓΧ υσε ωασ ασσοχιατεδ ωιτη α τηρεε φολδ ινχρεασε ιν αννυαλ εξπενδιτυρε (3). Ιν α στυδψ οφ πατιεντσ ωιτη σεϖερε αστηmα, ηιγη δοσε ΓΧ υσε ωασ ασσοχιατεδ ωιτη αννυαλ ινχρεmεντσ οφ 5479 ρελατιϖε το λοω ΓΧ εξποσυρε (4). Μορεοϖερ, τηε ινχιδενχε ανδ ιmπαχτ οφ ΓΧ ρελατεδ σιδε εφφεχτσ ισ υνδερ ρεπορτεδ (5) ανδ φυρτηερ χοmπουνδεδ βψ ΓΧ οϖερ πρεσχριπτιον (6) Ιν σκιν, ΓΧ εξχεσσ χαυσεσ αχνε, τηιννινγ, δρψνεσσ, ατροπηιχ στριαε, τελανγιεχτασια, βρυισινγ, ιmπαιρεδ ωουνδ ηεαλινγ (WΗ) ανδ ινχρεασεδ ινφεχτιον ρισκ (2,7). Σκιν βρυισινγ ανδ τηιννινγ ηαϖε αλσο βεεν ρεπορτεδ ωιτη λοω δοσε (<7.5 mγ/δαψ) ΓΧ τηεραπψ (8). Ιν α συρϖεψ οφ αστηmα πηψσιχιανσ, χυτανεουσ mανιφεστατιονσ ωερε τηε σεχονδ mοστ φρεθυεντλψ ρεπορτεδ χοmπλιχατιον οφ ινηαλεδ ΓΧ (9). Dεσπιτε ρεχεντ αδϖανχεσ ιν ΓΧ mιmετιχσ ανδ ΓΧ ινδεπενδεντ ιmmυνε συππρεσσαντσ δισσοχιατινγ ΓΧ αντι ινφλαmmατορψ βενεφιτσ φροm σιδε εφφεχτσ ρεmαινσ ελυσιϖε (1) Ιτ ισ νοω εσταβλισηεδ τηατ ηυmαν σκιν ηασ χορτιχοστεροιδογενιχ χαπαβιλιτψ τηατ ισ ρεγυλατεδ ιν α χοmπλεξ ωαψ (11,12), αλτηουγη τηισ φυνχτιον ισ λαχκινγ ιν mουσε σκιν (13). Περιπηεραλ ΓΧ αϖαιλαβιλιτψ ισ αλσο ρεγυλατεδ βψ 11 βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε ΗΣD1) ωηιχη χονϖερτσ βιολογιχαλλψ ινερτ χορτισονε ανδ 11 δεηψδροχορτιχοστερονε το χορτισολ ανδ χορτιχοστερονε ιν ηυmανσ ανδ mιχε, ρεσπεχτιϖελψ I ΗΣD1 φυνχτιονσ πρεδοmιναντλψ ασ α ρεδυχτασε ιν αν ΝΑDΠΗ δεπενδεντ mαννερ (14). Wε ΗΣD1 αχτιϖιτψ δυρινγ 4

7 73 74 mουσε σκιν WΗ (13), ιν αγεδ mουσε ανδ ηυmαν σκιν (15,16) ανδ αχχελερατ WH ΗΣD1 νυλλ mιχε (16). Ηοωεϖερ, τηε ρολε ΗΣD1 ιν ιmπαιρεδ WΗ ισ υνκνοων Wε πρ ΗΣD1 ισ α χαυσατιϖε αγεντ οφ χυτανεουσ σιδε εφφεχτσ δυρινγ σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ WH ΗΣD1 ινηιβιτορσ αρε ρεαδιλψ αϖαιλαβλε, συχη α δεmονστρατιον χουλδ λεαδ το ραπιδ προγρεσσ ιν αmελιορατινγ τηισ mαϕορ χλινιχαλ προβλεm. Ηερε, ωε W ΗΣD1 ινηιβιτιον βψ χαρβενοξολονε (ΧΒΞ) ον σκιν φυνχτιον ιν mιχε τρεατεδ ωιτη οραλ χορτιχοστερονε ανδ εξαmινε ινφλαmmατορψ, γροωτη φαχτορ ανδ εξτραχελλυλαρ mατριξ γενε εξπρεσσιον ρεσπονσεσ δυρινγ WΗ. W ΗΣD1 ινηιβιτιον αχχελερατεσ WΗ ανδ ρεδυχεσ σκιν δαmαγε ιν στεροιδ τρεατεδ mιχε ωιτηουτ χοmπροmισινγ τηε ινφλαmmατορψ ρεσπονσε. 83 Ματεριαλσ ανδ Μετηοδσ 84 Dεχλαρατιονσ Στυδιεσ πρεσεντεδ ιν τηισ παπερ ωερε αππροϖεδ βψ τηε Ινστιτυτιοναλ Ανιmαλ Χαρε ανδ Υσε Χοmmιττεε ανδ Σαν Φρανχισχο ςετερανσ Αφφαιρσ Μεδιχαλ Χεντερ ςετεριναρψ Μεδιχαλ Υνιτ. Ματεριαλσ ωερε οβταινεδ φροm Σιγmα Αλδριχη υνλεσσ οτηερωισε στατεδ. 88 Ανιmαλ Στυδιεσ Φεmαλε ΣΚΗ1 ηαιρλεσσ mιχε (8 1 ωεεκσ ολδ) ωερε οβταινεδ φροm Χηαρλεσ Ριϖερ Λαβσ (Wιλmινγτον, ΜΑ, ΥΣΑ) ανδ αχχλιmατιζεδ φορ 2 ωεεκσ. Μιχε ωερε γρουπ ηουσεδ, συππλιεδ ωιτη α βασαλ χηοω διετ αδ λιβιτυm ανδ εξποσεδ το α στανδαρδ 12η λιγητ/δαρκ χψχλε. Dρινκινγ ωατερ ωασ συππλεmεντεδ ωιτη ) ορ ϖεηιχλε (.66% ετηανολ) φορ 6 ωεεκσ (ρεπλαχεδ τωιχε ωεεκλψ). 7 δαψσ πριορ το ωουνδινγ, 1 γ/χm 2 τοπιχαλ ΧΒΞ (2 λ) ορ ϖεηιχλε (7% προπψλενε γλψχολ, 3% ετηανολ) ωασ mασσαγεδ ιντο 2χm 2 σκιν υντιλ φυλλψ αβσορβεδ. Τρεατmεντσ ωερε ρεπεατεδ βι δαιλψ φορ τηε ρεmαινδερ ωουνδινγ. 5

8 η πριορ το ωουνδινγ, επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον ωασ mεασυρεδ υσινγ α Τεωαmετερ 3 (Χουραγε + Κηαζακα, Χολογνε, Γερmανψ) το εϖαλυατε τρανσ επιδερmαλ ωατερ λοσσ (ΤΕWΛ). Επιδερmαλ βαρριερ ρεχοϖερψ ωασ δετερmινεδ ατ 2 ανδ 4η φολλοωινγ δισρυπτιον βψ σεθυεντιαλ D Σθυαmε ταπε στριππινγ το α ΤΕWΛ λεϖελ οφ >3γ/η/m 2. Επιδερmαλ ιντεγριτψ ωασ δεφινεδ ασ τηε νυmβερ οφ ταπε στριπσ ρεθυιρεδ το αχηιεϖε βαρριερ δισρυπτιον WΗ ωασ χονδυχτεδ ασ πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ (13). Βριεφλψ, mιχε ανεστηετιζεδ υνδερ 2% ισοφλυρανε ωερε ωουνδεδ ον βοτη δορσαλ φλανκσ βψ 5mm πυνχη βιοπσψ (Αχυδερm, Φορτ Λαυδερδαλε, ΦΛ, ΥΣΑ). Wουνδ Ατ 2, 4 ανδ 9 δαψσ ποστ ωουνδινγ, mιχε ωερε χυλλεδ βψ χερϖιχαλ δισλοχατιον, ωουνδσ ωερε διγιταλλψ ιmαγεδ ΗΣD1 αχτιϖιτψ ασσαψ, ΡΝΑ εξτραχτιον ορ ηιστολογψ. Wουνδ αρεασ ωερε δετερmινεδ βψ Ιmαγεϑ (ΝΙΗ, Βετηεσδα, ΜD, ΥΣΑ) Εξπεριmεντσ ωερε αλσο ρεπλιχατεδ ιν χοντρολ mιχε (υντρεατεδ δρινκινγ ωατερ) τρεατεδ ωιτη ϖεηιχλε ορ ΧΒΞ. 19 ΗΣD1 αχτιϖιτψ ασσαψ Ραδιοαχτιϖε χονϖερσιον οφ τριτιατεδ ΗΣD1 συβστρατε ισ τηε γολδ στανδαρδ mεασυρε οφ ΗΣD1 αχτιϖιτψ ασ τισσυε στεροιδ εξτραχτιον εφφιχιενχιεσ αρε ϖαριαβλε ανδ λεσσ σενσιτιϖε Φρεσηλψ ισολατεδ σκιν (2 4mγ) ωασ ινχυβατεδ ιmmεδιατελψ ιν 1mλ ηιγη γλυχοσε ανδ πψρυϖατε DΜΕΜ ωιτη 1νΜ 11 δεηψδροχορτιχοστερονε (Στεραλοιδσ, Νεωπορτ, ΡΙ, ΥΣΑ) ανδ 15χπm [3Η] 11 δεηψδροχορτιχοστερονε, γενερατεδ ιν ηουσε ασ πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ (13). Σαmπλεσ ωερε ινχυβατεδ ατ 37 Χ φορ 13η. Συβσεθυεντλψ, τισσυεσ ωερε ωειγηεδ ανδ στεροιδσ εξτραχτεδ ανδ σεπαρατεδ βψ ΤΛΧ ιν 186mλ χηλοροφορm ανδ 14mλ ετηανολ φορ 9mιν (χο mιγρατεδ ωιτη 1mΜ 11 δεηψδροχορτιχοστερονε / χορτιχοστερονε στανδαρδσ). Πλατε ρεγιονσ ιδεντιφιεδ υνδερ Υς ωερε εξχισεδ ανδ περχενταγε χονϖερσιον οφ 11 δεηψδροχορτιχοστερονε το χορτιχοστερονε ωασ δετερmινεδ φολλοωινγ λιθυιδ σχιντιλλατιον. 6

9 12 Θυαντιτατιϖε ΠΧΡ Φρεση σκιν τισσυε (2 4mγ) ωασ σναπ φροζεν ανδ στορεδ ατ 8 Χ. Σαmπλεσ ωερε ηοmογενιζεδ ιν 1mλ Τριζολ ανδ ΡΝΑ εξτραχτεδ υσινγ α ΠυρεΛινκ ΡΝΑ Μινι Κιτ (Λιφε Τεχηνολογιεσ, Γρανδ Ισλανδ, ΝΨ, ΥΣΑ). χdνα ωασ γενερατεδ φροm 1.2 γ ΡΝΑ υσινγ α Τετρο χdνα Σψντηεσισ Κιτ (Βιολινε, Ταυντον, ΜΑ, ΥΣΑ). θπχρ ωασ χονδυχτεδ ιν 1 λ ρεαχτιονσ υσινγ α ΣενσιΦΑΣΤ Προβε Κιτ (Βιολινε) ωιτη 9νΜ ΤαθΜαν πριmερσ (ωιτη 25νΜ ΦΑΜ προβε) ορ 5νΜ 18Σ ρρνα πριmερσ (ωιτη 2νΜ ςιχ προβε) mιξ (Λιφε Τεχηνολογιεσ) ανδ 1νγ χdνα. Dυπλιχατε ΠΧΡσ ωερε περφορmεδ ανδ αναλψζεδ, ασ πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ (13). 128 Σερυm χορτιχοστερονε Φορ σερυm χορτιχοστερονε, 4 λ οφ βλοοδ ωασ οβταινεδ βψ τερmιναλ χαρδιαχ πυνχτυρε ατ 11 ΑΜ ανδ ινχυβατεδ φορ 1η ατ 5 Χ βεφορε χεντριφυγινγ ατ 1 ξ ΡΧΦ φορ 5mιν. Χοστιχοστερονε λεϖελσ ωερε δετερmινεδ υσινγ α χορτιχοστερονε ΕΙΑ Κιτ (Χαψmαν Χηεmιχαλ, Ανν Αρβορ, ΜΙ, ΥΣΑ). 132 Ηιστολογψ Φρεσηλψ ισολατεδ σαmπλεσ ωερε στορεδ ιν Φορmαλδε Φρεση (Φισηερ Σχιεντιφιχ, Πιττσβυργη, ΠΑ, ΥΣΑ) ανδ προχεσσεδ ιντο παραφφιν βλοχκσ. 5 m σεχτιονσ ωερε δε ωαξεδ, ρεηψδρατεδ, ανδ σταινεδ ωιτη ηεmατοξψλιν ανδ εοσιν (Λειχα, Βυφφαλο Γροϖε, ΙΛ, ΥΣΑ ανδ Τηερmο Σχιεντιφιχ, Καλαmαζοο, ΜΙ, ΥΣΑ). Σεχτιονσ ωερε εξαmινεδ ωιτη α Ζεισσ mιχροσχοπε (ϑενα, Γερmανψ) ανδ διγιταλ ιmαγεσ χαπτυρεδ ωιτη Αξιοςισιον σοφτωαρε (Χαρλ Ζεισσ ςισιον, Μυνιχη, Γερmανψ) Φορ επιδερmαλ τηιχκνεσσ, τηε αϖεραγε οφ 4 mεασυρεmεντσ ωασ τακεν περ ιmαγε ανδ δερmαλ αρεα ωασ θυαντιφιεδ υσινγ Ιmαγεϑ. Φορ θυαντιφιχατιον οφ επιδερmαλ χελλυλαριτψ (>9% οφ ωηιχη ισ χοmποσεδ οφ κερατινοχψτεσ), τηε τοταλ νυmβερ οφ επιδερmαλ νυχλει ωερε χουντεδ περ φιελδ οφ ϖιεω ανδ νορmαλιζεδ το επιδερmαλ λενγτη (το αχχουντ φορ ρετε ριδγε υνδυλατιον). 7

10 Προλιφερατιον ωασ εϖαλυατεδ βψ ινχυβατινγ ρεηψδρατεδ σεχτιονσ ωιτη βιοτινψλατεδ πριmαρψ αντιβοδψ αγαινστ Προλιφερατινγ χελλ νυχλεαρ αντιγεν (ΠΧΝΑ), ΧαλΤαγ Λαβορατοριεσ, Βυρλινγαmε, ΧΑ, ΥΣΑ) οϖερνιγητ ατ 4 Χ. Αφτερ 3 ξ ΤΒΣ ωασηεσ, σταινινγ ωασ δετεχτεδ ωιτη ΑΒΧ περοξιδασε Κιτ (ςεχτορ Λαβ, Βυρλινγαmε, ΧΑ, ΥΣΑ) ανδ θυαντιφιεδ υσινγ Ιmαγεϑ. 146 Στατιστιχαλ Αναλψσισ Φολλοωινγ χονφιρmατιον οφ δατα δισπλαψινγ α νορmαλ διστριβυτιον, σιγνιφιχανχε λεϖελσ ωερε δετερmινεδ βψ τεστ, ονε ωαψ ορ τωο ωαψ ΑΝΟςΑ υσινγ ΓραπηΠαδ Πρισm (Λα ϑολλα, ΧΑ, ΥΣΑ) ον υντρανσφορmεδ δατα. Φορ τωο ωαψ ΑΝΟςΑ, ποστ ηοχ τεστινγ ινχλυδεδ αναλψσισ οφ διφφερενχεσ βετωεεν τιmε ποιντσ ιν εαχη τρεατmεντ γρουπ ανδ διφφερενχεσ βετωεεν τρεατmεντ γρουπσ ατ εαχη τιmε ποιντ ωιτη π ϖαλυεσ αδϕυστεδ φορ mυλτιπλε τεστινγ ασ δεταιλεδ ιν Φιγυρε λεγενδσ. ςαριατιον ισ δισπλαψεδ ασ στανδαρδ ερρορ βασεδ ον ατ λεαστ τηρεε βιολογιχαλ ρεπλιχατεσ. 8

11 153 Ρεσυλτσ Cutaneous ΗΣD1 εξπρεσσιον ανδ αχτιϖιτψ ινχρεασε δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ ανδ σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ Ιν αγρεεmεντ ωιτη κνοων συππρεσσιϖε εφφεχτσ οφ ΓΧ τρεατmεντ ον ηψποτηαλαmιχ πιτυιταρψ αδρεναλ αξισ σιγναλινγ, σψστεmιχ ΓΧ τρεατmεντ (ΧΟΡΤ) ρεδυχεδ χιρχυλατινγ χορτιχοστερονε λεϖελσ βψ 7% χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε (Φιγ. 1Α) ωιτη βοδψ ωειγητ υναφφεχτεδ βετωεεν γρουπσ (δατα νοτ σηοων) Τηε εφφεχτ οφ GC ΗΣD1 εξπρεσσιον ανδ αχτιϖιτψ δυρινγ mουσε σκιν WΗ ωερε πρεϖιουσλψ υνεξπλορεδ. Ατ βασελινε, ΗΣD1 mρνα ωασ 1 φολδ ηιγηερ ιν ΧΟΡΤ σκιν χοmπαρεδ το ϖεηιχλε (Φιγ. 1Β). Ηεξοσε 6 πηοσπηατε δεηψδρογενασε (Η6ΠDΗ), ωηιχη συππλιεσ ΗΣD1 χο φαχτορ, σηοωεδ α σιmιλαρ ινχρεασε ιν εξπρεσσιον ατ βασελινε (Φιγ. 1Χ). Χορρεσπονδινγλψ, ΗΣD1 αχτιϖιτψ ωασ αλσο 42% γρεατερ ιν υνωουνδεδ ΧΟΡΤ σκιν χοmπαρεδ το ϖεηιχλε (Φιγ. 1D) Ιν ϖεηιχλε τρεατεδ mιχε, ΗΣD1 mρνα ανδ αχτιϖιτψ ινχρεασεδ βψ 43 φολδ ανδ 2.6 φολδ ατ δαψ 2 ανδ βψ 17 φολδ ανδ 1.7 φολδ ατ δαψ 4 ποστ ωουνδινγ, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 1Β, 1D). Η6ΠDΗ mρνα ωασ αλσο ινχρεασεδ βψ 7 φολδ ατ δαψσ 2 ανδ 4 ποστ ωουνδινγ (Φιγ. 1Χ CORT ΗΣD1 mρνα βψ 11 φολδ ανδ 2 φολδ (ινδεπενδεντλψ οφ ΧΒΞ) ατ δαψσ 4 ανδ 9 ποστ ωουνδινγ, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 1Β). Η6ΠDΗ mρνα ωασ αλσο φυρτηερ υπρεγυλατεδ βψ 5 φολδ ατ δαψ 4 ανδ 9 φολδ (ινδεπενδεντλψ οφ ΧΒΞ) ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ ιν ΧΟΡΤ mιχε (Φιγ. 1Χ H ΗΣD1 αχτιϖιτψ ωασ νοτ αφφεχτεδ βψ ΧΟΡΤ τρεατmεντ δυρινγ WΗ (Φιγ. 1D) Ιν ΧΟΡΤ mιχε, ΧΒΞ τρεατ ΗΣD1 αχτιϖιτψ βψ 61% ιν υνωουνδεδ σκιν ανδ βψ 91% ανδ 55% ατ δαψσ 2 ανδ 4 ποστ ωουνδινγ, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 1D). Ιν χοντρολ mιχε (υντρεατεδ δρινκινγ ωατερ), CBX ΗΣD1 αχτιϖιτψ βψ 3% ιν υνωουνδεδ σκιν ανδ βψ 93%, 94% ανδ 73% ατ δαψσ 2, 4 ανδ 9 ποστ ωουνδινγ (Συππλεmενταλ Φιγ. 1) T GC ΗΣD1 εξπρεσσιον ανδ αχτιϖιτψ ιν υνωουνδεδ σκιν ωηιχη ισ ινηιβιτεδ εφφεχτιϖελψ βψ ΧΒΞ τρεατmεντ. 9

12 177 ΗΣD1 ινηιβιτιον λιmιτσ γλυχοχορτιχοιδ mεδιατεδ σκιν τηιννινγ ΓΧ χαυσε σκιν τηιννινγ ανδ H ΗΣD1 ινηιβιτιον ον επιδερmαλ τηιννινγ ανδ προλιφερατιον φολλοωινγ ΓΧ εξποσυρε ωασ πρεϖιουσλψ υνρεπορτεδ. Επιδερmαλ τηιχκνεσσ ωασ ρεδυχεδ βψ 36% ιν ΧΟΡΤ mιχε χοmπαρεδ το ϖεηιχλε ανδ ωασ ρεστορεδ βψ 59% ωιτη ΧΒΞ (Φιγ. 2Α, 2Β). Α 27% ΧΟΡΤ mεδιατεδ ρεδυχτιον ιν επιδερmαλ χελλυλαριτψ ωασ αλσο πρεϖεντεδ βψ ΧΒΞ (Φιγ. 2Α, 2Χ) ωιτη α σιmιλαρ τρενδ ιν ΠΧΝΑ σταινινγ (Συππλεmενταλ Φιγ. 2). Dερmαλ αρεα δεχρεασεδ βψ 21% ωιτη ΧΟΡΤ τρεατmεντ χοmπαρεδ το ϖεηιχλε ανδ τηισ ωασ αλσο πρεϖεντεδ βψ ΧΒΞ (Φιγ. 2D). Νο διφφερενχε ιν επιδερmαλ τηιχκνεσσ ορ επιδερmαλ χελλυλαριτψ ωασ οβσερϖεδ ιν χοντρολ mιχε τρεατεδ ωιτη ΧΒΞ (Συππλεmενταλ Φιγ. 3) T ΗΣD1 ινηιβιτιον χαν λιmιτ ΓΧ mεδιατεδ σκιν τηιννινγ δεσπιτε συσταινεδ εξποσυρε το σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ. 188 Impact of glucocorticoid excess and ΗΣD1 ινηιβιτιον ον επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον Α φυνχτιοναλ επιδερmαλ βαρριερ ισ ινδισπενσαβλε φορ προτεχτιον αγαινστ δεηψδρατιον, εξποσυρε το ιρριταντσ ανδ ινϖασιον βψ mιχροοργανισmσ. Τηε ρεγυλατιον οφ επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον, ιντεγριτψ ανδ ρεχοϖερψ βψ χορτιχοστερονε εξχεσσ ορ ΗΣD1 ινηιβιτιον ηασ νοτ βεεν ινϖεστιγατεδ Τρανσ επιδερmαλ ωατερ λοσσ (ΤΕWΛ) ισ τηε γολδ στανδαρδ mεασυρε οφ επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον. Βασελινε ΤΕWΛ ωασ λαργελψ υναφφεχτεδ βψ ΧΟΡΤ ορ ΧΒΞ (Φιγ. 3Α). Ιντερεστινγλψ, τηε νυmβερ οφ ταπε στριπσ ρεθυιρεδ το δισρυπτ τηε βαρριερ (ινδιχατιϖε οφ βαρριερ ιντεγριτψ) ωασ 5% γρεατερ ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ τηισ ωασ πρεϖεντεδ βψ ΧΒΞ τρεατmεντ (Φιγ. 3Β). Wε οβσερϖεδ α mοδεστ ινχρεασε ιν βαρριερ ρεχοϖερψ ιν τηε ΧΟΡΤ/ΧΒΞ γρουπ 2 ηουρσ αφτερ βαρριερ δισρυπτιον βυτ νο διφφερενχε ωασ οβσερϖεδ βετωεεν ΧΟΡΤ ανδ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ ορ βετωεεν ανψ οφ τηε γρουπσ 4 ηουρσ αφτερ δισρυπτιον (Φιγ. 3Χ). Νο στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ εφφεχτ οφ ΧΒΞ ον βαρριερ φυνχτιον (βασελινε ΤΕWΛ), βαρριερ ιντεγριτψ ορ βαρριερ ρεχοϖερψ ωασ οβσερϖεδ ιν χοντρολ mιχε (Συππλεmενταλ Φιγ. 4). 1

13 2 21 Τηεσε φινδινγσ συγγεστ τηατ ΗΣD1 mεδιατεσ ινχρεασεδ επιδερmαλ ιντεγριτψ δυρινγ σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ. 22 ΗΣD1 ινηιβιτιον ιmπροϖεσ σκιν ωουνδ ηεαλινγ δυρινγ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ ΓΧ εξχεσσ δριϖεσ ιmπαιρεδ WΗ ανδ χηρονιχ ωουνδ mαναγεmεντ ρεmαινσ αν υνmετ χλινιχαλ νεεδ ιν διαβετιχ ανδ ελδερλψ πατιεντσ. Ηοωεϖερ, τηε ρεγυλατιον οφ ιmπαιρεδ WΗ δυρινγ ΓΧ εξχεσσ βψ ΗΣD1 ισ υνκνοων. Σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ ινδυχεδ α στρικινγ WΗ δελαψ ωηιχη ωασ ιmπροϖεδ βψ ΧΒΞ τρεατmεντ (Φιγ. 4Α) Ινιτιαλλψ, WΗ προγρεσσεδ ατ σιmιλαρ ρατεσ βετωεεν αλλ γρουπσ ωιτη α 36%, 39% ανδ 33% ρεδυχτιον ιν ωουνδ αρεα ατ δαψ 4 χοmπαρεδ το δαψ 2 ιν ϖεηιχλε, ΧΟΡΤ ανδ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ mιχε, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 4Β). Νο χηανγε ιν ωουνδ αρεα ωασ οβσερϖεδ βετωεεν δαψσ 4 ανδ 6 φορ ειτηερ γρουπ. Αλτηουγη ηεαλινγ χοντινυεδ φροm δαψ 6 φορ ϖεηιχλε ανδ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ mιχε, νο φυρτηερ ηεαλινγ ωασ οβσερϖεδ φορ ΧΟΡΤ/ςΕΗ mιχε. Βψ δαψ 9, ωουνδ αρεασ ωερε 94% ανδ 48% ηεαλεδ χοmπαρεδ το δαψ 4 ιν ϖεηιχλε ανδ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ mιχε, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 4Β) Η+Ε σταινινγ οφ δαψ 9 ωουνδσ ρεϖεαλεδ mορε αδϖανχεδ γρανυλατιον τισσυε φορmατιον, ιmπροϖεδ στρυχτυραλ οργανιζατιον ανδ εξτραχελλυλαρ mατριξ δεποσιτιον ιν ΧΟΡΤ/ΧΒΞ χοmπαρεδ το ΧΟΡΤ mιχε (Φιγ. 4Χ). ΧΒΞ τρεατmεντ διδ νοτ αφφεχτ WΗ ιν χοντρολ mιχε (Συππλεmενταλ Φιγ. 5). 216 Ιν συmmαρψ, ΗΣD1 ινηιβιτιον ιmπροϖεδ mουσε σκιν WΗ δεσπιτε συσταινεδ σψστεmιχ ΓΧ εξποσυρε Εφφεχτ οφ σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ ανδ ΗΣD1 ινηιβιτιον ον χψτοκινε, εξτραχελλυλαρ mατριξ ανδ γροωτη φαχτορ γενε εξπρεσσιον δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ Το φυρτηερ ινϖεστιγατε τηε mεχηανισmσ υνδερλψινγ WH ΗΣD1 ινηιβιτιον, ωε αναλψζεδ χηανγεσ ιν χψτοκινε, εξτραχελλυλαρ mατριξ ανδ γροωτη φαχτορ γενε εξπρεσσιον. 11

14 Προ ινφλαmmατορψ χψτοκινε ιντερλευκιν (ΙΛ) mρνα ινχρεασεδ ατ δαψσ 2, 4 ανδ 9 ποστ ωουνδινγ βψ 75 φολδ, 587 φολδ ανδ 9 φολδ ρεσπεχτιϖελψ, ινδεπενδεντλψ οφ ΧΟΡΤ ορ ΧΒΞ τρεατmεντ (Φιγ. 5Α). Α σιmιλαρ εξπρεσσιον προφιλε ωασ σεεν φορ τυmορ νεχροσισ φαχτορ αλπηα (ΤΝΦ mρνα (Φιγ. 5Β) Τηε ιmmυνοmοδυλατορψ χψτοκινε ΙΛ 6 ρεγυλατεσ α βροαδ ρανγε οφ βιολογιχαλ φυνχτιονσ ινχλυδινγ αντιβοδψ σεχρετινγ Β χελλ διφφερεντιατιον ανδ γενερατιον οφ Τη17 χελλσ. ΙΛ 6 mρνα εξπρεσσιον ωασ υνδετεχταβλε ιν τηε mαϕοριτψ οφ υνωουνδεδ σκιν σαmπλεσ βυτ ινχρεασεδ ατ δαψ 2 ανδ δαψ 4 βεφορε δεχλινινγ ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ ιν ϖεηιχλε mιχε (Φιγ. 5Χ). ΙΛ 6 δισπλαψεδ α τρενδ τοωαρδσ ηιγηερ εξπρεσσιον ατ δαψ 2 ποστ ωουνδινγ ιν ΧΟΡΤ χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε ωηιχη ωασ πρεϖεντεδ βψ ΧΒΞ (Φιγ. 5Χ). ΙΛ 6 mρνα ωασ αλσο 14 φολδ γρεατερ ιν ΧΟΡΤ mιχε ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε (Φιγ. 5Χ) Κερατινοχψτε γροωτη φαχτορ (ΚΓΦ) ισ προδυχεδ δυρινγ WΗ ανδ στιmυλατεσ ωουνδ ρε επιτηελιαλιζατιον. ΚΓΦ mρνα εξπρεσσιον πεακεδ ατ δαψ 4 ωιτη α 9.9 φολδ ανδ α 3.5 φολδ ινδυχτιον ιν ϖεηιχλε ανδ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ mιχε χοmπαρεδ το υνωουνδεδ σκιν, ρεσπεχτιϖελψ (Φιγ. 5D). Νο ινδυχτιον ιν ΚΓΦ ωασ σεεν ατ δαψ 4 ιν ΧΟΡΤ mιχε. Ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ, ΚΓΦ ωασ 17 φολδ ηιγηερ ιν ΧΟΡΤ χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε ανδ τηισ ωασ ρεϖερσεδ βψ ΧΒΞ (Φιγ. 5D) Τψπε Ι ανδ ΙΙΙ χολλαγεν χονστιτυτε >7% οφ τηε δερmισ βψ δρψ ωειγητ. Χολλαγεν τψπε Ι αλπηα 1 (ΧΟΛ ) ανδ χολλαγεν τψπε ΙΙΙ αλπηα 1 (ΧΟΛ ) mρνα εξπρεσσιον ινχρεασεδ 15 φολδ ατ δαψ 4 ποστ ωουνδινγ ιν ϖεηιχλε mιχε χοmπαρεδ το υνωουνδεδ σκιν (Φιγ. 5Ε, 5Φ). Τηισ ωασ δελαψεδ ιν ΧΟΡΤ mιχε, ωηιχη δισπλαψεδ α 3.5 φολδ ανδ 14 φολδ ινδυχτιον οφ ΧΟΛ COL ωουνδινγ χοmπαρεδ το ϖεηιχλε χοντρολσ βοτη ρεϖερσεδ βψ ΧΒΞ (Φιγ. 5Ε, 5Φ) Εξτραχελλυλαρ mατριξ τυρνοϖερ ισ ρεγυλατεδ βψ χολλαγεν δεγραδινγ mατριξ mεταλλοπροτεινασεσ (ΜΜΠ) ανδ τηειρ ινηιβιτορσ, τισσυε ινηιβιτορ οφ mατριξ mεταλλοπροτεινασεσ (ΤΙΜΠ). ΜΜΠ 9 mρνα ιν ϖεηιχλε mιχε ινχρεασεδ 7.7 φολδ ανδ 9.5 φολδ ατ δαψ 2 ανδ δαψ 4 ποστ ωουνδινγ, ρεσπεχτιϖελψ, βεφορε ρετυρνινγ το βασελινε λεϖελσ βψ δαψ 9 (Φιγ. 5Γ). Ηοωεϖερ, ιν ΧΟΡΤ (βυτ νοτ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ) mιχε, ΜΜΠ 9 12

15 εξπρεσσιον ατ δαψ 9 ρεmαινεδ ελεϖατεδ ατ 7.2 φολδ ηιγηερ τηαν ϖεηιχλε mιχε (Φιγ. 5Γ). ΤΙΜΠ 1 δισπλαψεδ α σιmιλαρ mρνα προφιλε, ωιτη 2 φολδ ανδ 33 φολδ ηιγηερ εξπρεσσιον ατ δαψ 2 ανδ δαψ 4 ποστ ωουνδινγ ρεσπεχτιϖελψ, ιν ϖεηιχλε mιχε χοmπαρεδ το υνωουνδεδ σκιν (Φιγ. 5Η). Ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ, ΜΜΠ 9 mρνα ωασ αλσο 1 φολδ γρεατερ ιν ΧΟΡΤ (βυτ νοτ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ) χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε (Φιγ. 5Η) Τηεσε φινδινγσ οπποσε ρεπορτσ οφ ινχρεασεδ ινφλαmmατορψ χψτοκινε εξπρεσσιον φολλοωινγ ΗΣD1 βλοχκαδε ιν οτηερ mοδελσ. Ιmπροϖεδ WΗ αππεαρσ το βε mεδιατεδ, ιν παρτ, βψ ρεστορατιον οφ ΚΓΦ σιγναλινγ ανδ αππροπριατε χολλαγεν, ΜΜΠ ανδ ΤΙΜΠ εξπρεσσιον. 253 Dισχυσσιον Αλτηουγη ΓΧ ηαϖε βεεν υσεδ φορ οϖερ 65 ψεαρσ φορ τηειρ αντι ινφλαmmατορψ προπερτιεσ (17), αδϖερσε σιδε εφφεχτσ λιmιτ τηειρ υσε το λοω δοσε, σηορτ τερm ιντερϖεντιον (2). ΓΧ mεδιατεδ σκιν ατροπηψ, βρυισινγ, ιmπαιρεδ WΗ ανδ ινχρεασεδ ινφεχτιον ρισκ αρε οφ χονχερν το βοτη πατιεντσ ανδ πηψσιχιανσ αλικε (18). Ιν α συρϖεψ οφ πατιεντσ τακινγ ΓΧ φορ >6 δαψσ, σκιν βρυισινγ ορ τηιννινγ ωασ τηε σεχονδ mοστ πρεϖαλεντ σελφ ρεπορτεδ σιδε εφφεχτ (8). Wε ηαϖε δεmονστρατεδ φορ τηε φιρστ τιmε τηατ τοπιχαλ ΗΣD1 ινηιβιτιον χαν λιmιτ τηεσε χυτανεουσ σιδε εφφεχτσ. Τηισ κεψ ινσιγητ οπενσ α ωιδε ρανγε οφ ΗΣD1 ινηιβιτορσ ασ αδϕυνχτ τηεραπιεσ το σαφελψ ινχρεασε στεροιδ δοσεσ ορ τρεατmεντ δυρατιον Μοργαν ετ αλ. ρεχεντλψ δεmονστρατεδ τηατ γλοβαλ ΗΣD1 νυλλ mιχε ωερε προτεχτεδ φροm τηε σψστεmιχ σιδε εφφεχτσ οφ οραλ χορτιχοστερονε (19). Ηοωεϖερ, τηισ στυδψ διδ νοτ εϖαλυατε ινφλαmmατιον, ωηιχη οτηερσ ρεπορτ το βε εξαχερβατεδ βψ ΗΣD1 ινηιβιτιον (2). Ηερε, ωε εϖαλυατεδ τηε αβιλιτψ οφ ΗΣD1 ινηιβιτιον το ρεϖερσε χυτανεουσ εφφεχτσ οφ ΓΧ εξχεσσ Ρεδυχεδ mορνινγ σερυm χορτιχοστερονε λεϖελσ ιν ΧΟΡΤ mιχε αρε χονσιστεντ ωιτη τηε ρεπορτεδ αδρεναλ συππρεσσιον ατ τηισ σαmπλινγ τιmε (21) ανδ τοταλ βοδψ ωειγητ ωασ υναφφεχτεδ βψ ΓΧ τρεατmεντ ασ πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ (19). Τηε φορωαρδ ΗΣD1 mρνα ανδ αχτιϖιτψ βψ ΓΧ ιν 13

16 υνωουνδεδ σκιν ισ αλσο ιν αγρεεmεντ ωιτη ουρ πρεϖιουσ οβσερϖατιονσ ιν ηυmαν σκιν (15) ανδ mαψ ΗΣD1 mεδιατεδ εφφεχτσ οβσερϖεδ ιν υνωουνδεδ ΧΟΡΤ mουσε σκιν Ουρ ρεσυλτσ ΗΣD1 ινηιβιτιον πρεϖεντσ ΓΧ mεδιατεδ ρεδυχτιονσ ιν επιδερmαλ χελλυλαριτψ ανδ δερmαλ αρεα, δεσπιτε συσταινεδ εξποσυρε το σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ. Ιντερεστινγλψ, ωε οβσερϖεδ τηατ ΧΒΞ αλσο ρεϖερσεδ α ΓΧ mεδιατεδ ινδυχτιον ιν επιδερmαλ ιντεγριτψ. Τηισ ισ συππορτεδ βψ στυδιεσ δεmονστρατινγ τηατ εξογενουσ ΓΧ τρεατmεντ προmοτε επιδερmαλ κερατινοχψτε διφφερεντιατιον ανδ ινχρεασε χορνεοχψτε νυmβερσ (22), ρεφλεχτινγ α γρεατερ δεγρεε οφ δισρυπτιον ρεθυιρεδ φορ επιδερmαλ βαρριερ περτυρβατιον. Χονϖερσελψ, ενδογενουσ ΓΧ εξχεσσ ορ τοπιχαλ ΓΧ τρεατmεντ χαυσε ΓΧ mεδιατεδ δεχρεασεσ ιν επιδερmαλ ιντεγριτψ ινδιχατινγ τηατ mοδελ σπεχιφιχ διφφερενχεσ σηουλδ αλσο βε τακεν ιντο χονσιδερατιον (23 26) Βασελινε ΤΕWΛ (επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον) ωασ υναφφεχτεδ βψ ΧΟΡΤ τρεατmεντ ιν αγρεεmεντ ωιτη πρεϖιουσ ρεπορτσ (23 26). Ιν χοντραστ το ουρ φινδινγσ, οτηερ στυδιεσ ρεπορτεδ ιmπαιρεδ βαρριερ ρεχοϖερψ φολλοωινγ ενδογενουσ ΓΧ εξχεσσ ανδ ΓΧ τρεατmεντ, αλτηουγη τηισ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη ιmπαιρεδ βαρριερ ιντεγριτψ (23,25,26). Ιν ουρ mοδελ, ιντεγριτψ ανδ βαρριερ ρεχοϖερψ ωερε βοτη στιmυλατεδ βψ σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ. Τηισ mαψ βε δυε το διφφερενχεσ ιν ΓΧ ποτενχψ, φορmυλατιον, τρεατmεντ δυρατιον, αδmινιστρατιον, στραιν, γενδερ, αγε, διετ ορ ενϖιρονmεντ. Wηιλστ ιντεγριτψ ΗΣD1 mεδιατεδ, τηε mοδεστ ινδυχτιον ιν βαρριερ ρεχοϖερψ ωασ νοτ ρεϖερσεδ βψ ΧΒΞ. Τηισ mαψ βε δυε το ρεγυλατιον βψ οτηερ ηψποτηαλαmιχ πιτυιταρψ αδρεναλ αξισ πατηωαψσ συχη ασ αδρενεργιχ ρεχεπτορ σιγναλινγ (27) Βετωεεν δαψσ το 4, ωουνδ χλοσυρε ωασ σιmιλαρ βετωεεν αλλ γρουπσ, συγγεστινγ τηατ τηε ινιτιαλ χοντραχτιλε πηασε οφ WΗ (28) ωασ υναφφεχτεδ. Wε οβσερϖεδ τερmινατιον οφ WΗ κινετιχσ φροm δαψ 4 ποστ ωουνδινγ ιν ΧΟΡΤ mιχε, συππορτεδ βψ πρεϖιουσ ρεπορτσ οφ ΓΧ mεδιατεδ ιmπαιρmεντ οφ κερατινοχψτε προλιφερατιον, mιγρατιον ανδ ινχρεασεδ επιδερmαλ διφφερεντιατιον (29,3). Στρικινγλψ, ουρ ρεσυλτσ δεmονστρατε τηατ ΧΒΞ τρεατmεντ ιmπροϖεδ WΗ ιν ΧΟΡΤ mιχε. Τηε λαχκ οφ χοmπλετε WΗ ρεσχυε βψ ΧΒΞ mαψ βε δυε το εξποσυρε το σερυm χορτιχοστερονε βεφορε χελλυλαρ 14

17 χοmπαρτmενταλιζατιον ισ φυλλψ ρεστορεδ. O ΗΣD1 βλοχκαδε ον χυτανεουσ WΗ ιν ανιmαλ mοδελσ οφ mεταβολιχ δισεασε ανδ ενδογενουσ ΓΧ εξχεσσ (31,32), ηοωεϖερ, ΗΣD1 ινηιβιτιον, ινφλαmmατορψ εφφεχτσ ανδ mεχηανιστιχ ινσιγητσ ωερε λαχκινγ ιν τηεσε στυδιεσ Ουρ φινδινγσ ινδιχατε τηατ τηε χυτανεουσ σιδε εφφεχτσ οφ ΓΧ εξχεσσ αρε mεδιατεδ τηρουγη ινχρεασεδ ΗΣD1 ΗΣD1 αχτιϖιτψ ωασ νοτ φυρτηερ ινχρεασεδ βψ ΧΟΡΤ τρεατmεντ ανδ ΧΒΞ τρεατmεντ διδ νοτ αφφεχτ σκιν τηιχκνεσσ, επιδερmαλ ιντεγριτψ ορ WΗ ιν χοντρολ mιχε νοτ εξποσεδ το σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ. Τηισ συγγεστσ τηατ 11 δεηψδροχορτιχοστερονε αϖαιλαβιλιτψ ισ ινσυφφιχιεντ ιν ψουνγ, ηεαλτηψ mιχε το ρεγυλατε σκιν φυνχτιον Ρεχεντ ρεπορτσ ηαϖε ραισεδ χονχερνσ οϖερ ινχρεασεδ ινφλαmmατιον ασ χονσεθυενχε οφ ΗΣD1 βλοχκαδε (33 36). Wε φουνδ νο εϖιδενχε οφ τηισ ουρ mοδελ; τηερε ωασ νο εξαχερβατιον οφ ΙΛ TNF IL 6 mρνα εξπρεσσιον δυρινγ εαρλψ WΗ ανδ νο δελαψ ιν ρεσολυτιον οφ τηεσε προ ινφλαmmατορψ χψτοκινεσ ιν ΧΒΞ mιχε. Ον τηε χοντραρψ, ΙΛ 6 εξπρεσσιον ινχρεασεδ δυρινγ ΧΟΡΤ mουσε WΗ. Τηισ ισ συππορτεδ βψ ρεπορτσ οφ προ ινφλαmmατορψ ΓΧ αχτιονσ (37,38), ινδιχατινγ γρεατερ ρεγυλατορψ χοmπλεξιτψ τηαν πρεϖιουσλψ τηουγητ (39 41) ΚΓΦ ισ α κεψ φαχτορ τηατ προmοτεσ ωουνδ ρε επιτηελιαλιζατιον ανδ ισ ινδισπενσαβλε το τηε WΗ προχεσσ (3,42,43). Wε φουνδ α λαχκ οφ ινδυχτιον οφ ΚΓΦ ατ δαψ 4 ποστ ωουνδινγ ιν ΧΟΡΤ mιχε (χοινχιδινγ ωιτη τηε χεσσατιον οφ ωουνδ χλοσυρε) ωηιχη ωασ ρεστορεδ βψ ΧΒΞ. Τηε ινδυχτιον οφ χολλαγεν τψπε Ι ανδ ΙΙΙ mρνα δυρινγ τηε γρανυλατιον πηασε οφ WΗ ωερε αττενυατεδ ιν ΧΟΡΤ mιχε, χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ ρεπορτσ (3,44) ανδ ωερε αλσο νορmαλιζεδ βψ ΧΒΞ, φυρτηερ συππορτεδ βψ ουρ ηιστολογιχαλ φινδινγσ ΜΜΠ 9 ανδ ΤΙΜΠ 1 mρνα εξπρεσσιον ωερε ελεϖατεδ ατ δαψ 9 ποστ ωουνδινγ ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ ωερε νορmαλιζεδ βψ ΧΒΞ τρεατmεντ. Αλτηουγη τηε υνδερλψινγ mεχηανισmσ ρεmαιν ποορλψ υνδερστοοδ, 15

18 ελεϖατεδ ΜΜΠ 9 ανδ ΤΙΜΠ 1 mρνα αρε ασσοχιατεδ ωιτη σλοωερ ηεαλινγ ιν mουσε ωουνδσ (45) ανδ ΜΜΠ 9 ισ ελεϖατεδ ιν διαβετιχ φοοτ υλχερσ (46) ΓΧ αρε αβλε το αχτιϖατε τηε mινεραλοχορτιχοιδ ρεχεπτορ (ΜΡ) ωιτη στρονγ αφφινιτψ ανδ ρεχεντ ωορκ βψ Βοιξ ετ αλ. ελεγαντλψ δεmονστρατεδ τηατ ΜΡ επιδερmαλ κνοχκουτ mιχε ωερε ρεσισταντ το ΓΧ ινδυχεδ επιδερmαλ τηιννινγ (47). Dιφφερεντιατινγ βετωεεν γλυχοχορτιχοιδ ρεχεπτορ ανδ ΜΡ mεδιατεδ εφφεχτσ ωασ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηε χυρρεντ στυδψ, βυτ ισ αν αρεα οφ ονγοινγ ιντερεστ ΧΒΞ ηασ βεεν υσεδ εξτενσιϖελψ ιν ηυmαν ανδ mαmmαλιαν mοδελσ. Αδmινιστερεδ σψστεmιχαλλψ, ιτ αλσο ΗΣD2 ΗΣD1) ρεσυλτινγ ιν ρεναλ mινεραλοχορτιχοιδ εξχεσσ δυε το ΓΧ mεδιατεδ ΜΡ αχτιϖατιον (48). Ηοωεϖερ, ΗΣD2 ισ νοτ εξπρεσσεδ ιν υνωουνδεδ mουσε σκιν ορ δυρινγ WΗ (13) ανδ τοπιχαλ αδmινιστρατιον λιmιτσ τηε ρισκ οφ σψστεmιχ εξποσυρε. ΧΒΞ ισ αλσο αβλε το βλοχκ γαπ ϕυνχτιονσ βυτ ατ σεϖεραλ ορδερσ οφ mαγνιτυδε λεσσ ποτεντλψ τηαν ΗΣD1 (48). Φυρτηερ, ωε οβσερϖεδ νο διφφερενχε βετωεεν ΧΒΞ ανδ ϖεηιχλε mιχε νοτ εξποσεδ το ΧΟΡΤ, συγγεστινγ ουρ φινδινγσ αρε mοστ λικελψ δυε το χυτανεουσ ΗΣD1 ινηιβιτιον I ΗΣD1 ινηιβιτιον το λιmιτ χυτανεουσ σιδε εφφεχτσ οφ σψστεmιχ ΓΧ εξχεσσ ινχλυδινγ σκιν τηιννινγ ανδ δελαψεδ WΗ. Ουρ φινδινγσ mαψ ιmπροϖε τηε σαφετψ προφιλε οφ σψστεmιχ στεροιδσ ανδ τηε προγνοσισ οφ χηρονιχ ωουνδσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε ασσοχιατεδ ωιτη ελεϖατεδ χιρχυλατινγ ΓΧ λεϖελσ (49). 16

19 334 Αχκνοωλεδγεmεντσ Αυτηορ χοντριβυτιονσ αρε ασ φολλοωσ; ΑΤ, ΨΥ ανδ WΜΗ δεσιγνεδ τηε ρεσεαρχη στυδψ. ΑΤ περφορmεδ τηε εξπεριmεντσ, αναλψζεδ τηε δατα ανδ πρεπαρεδ τηε mανυσχριπτ. ΜΗ πρεπαρεδ τισσυε σεχτιονσ φορ ηιστολογψ. ΤΜ ανδ ΠΜΕ χοντριβυτεδ εσσεντιαλ εθυιπmεντ. Αλλ αυτηορσ εϖαλυατεδ ανδ αππροϖεδ τηε φιναλ mανυσχριπτ. 17

20 339 Ρεφερενχεσ Οϖερmαν ΡΑ, Ψεη ϑψ, Dεαλ ΧΛ. Πρεϖαλενχε οφ οραλ γλυχοχορτιχοιδ υσαγε ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ: α γενεραλ ποπυλατιον περσπεχτιϖε. Αρτηριτισ χαρε & ρεσεαρχη. 213;65(2): Ηαρρισ Ε, Τιγανεσχυ Α, Τυβευφ Σ, Μαχκιε ΣΛ. Τηε πρεδιχτιον ανδ mονιτορινγ οφ τοξιχιτψ ασσοχιατεδ ωιτη λονγ τερm σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ τηεραπψ. Χυρρεντ ρηευmατολογψ ρεπορτσ. 215;17(6): Χηεν ΣΨ, Χηοι ΧΒ, Λι Θ, Ψεη WΣ, Λεε ΨΧ, Καο ΑΗ, Λιανγ ΜΗ. Γλυχοχορτιχοιδ Υσε ιν Πατιεντσ Wιτη Σψστεmιχ Λυπυσ Ερψτηεmατοσυσ: Ασσοχιατιον Βετωεεν Dοσε ανδ Ηεαλτη Χαρε Υτιλιζατιον ανδ Χοστσ. Αρτηριτισ χαρε & ρεσεαρχη. 215;67(8): Λεφεβϖρε Π, Dυη ΜΣ, Λαφευιλλε ΜΗ, Γοζαλο Λ, Dεσαι Υ, Ροβιταιλλε ΜΝ, Αλβερσ Φ, Ψανχεψ Σ, Ορτεγα Η, Φορσηαγ Μ, Λιν Ξ, Dαλαλ ΑΑ. Αχυτε ανδ χηρονιχ σψστεmιχ χορτιχοστεροιδ ρελατεδ χοmπλιχατιονσ ιν πατιεντσ ωιτη σεϖερε αστηmα. Τηε ϑουρναλ οφ αλλεργψ ανδ χλινιχαλ ιmmυνολογψ. 215;136(6): Ηψλανδ ΜΕ, Wηαλλεψ Β, ϑονεσ ΡΧ, Μασολι Μ. Α θυαλιτατιϖε στυδψ οφ τηε ιmπαχτ οφ σεϖερε αστηmα ανδ ιτσ τρεατmεντ σηοωινγ τηατ τρεατmεντ βυρδεν ισ νεγλεχτεδ ιν εξιστινγ αστηmα ασσεσσmεντ σχαλεσ. Θυαλιτψ οφ λιφε ρεσεαρχη : αν ιντερνατιοναλ ϕουρναλ οφ θυαλιτψ οφ λιφε ασπεχτσ οφ τρεατmεντ, χαρε ανδ ρεηαβιλιτατιον. 215;24(3): Wηιτε Π, Τηορντον Η, Πιννοχκ Η, Γεοργοπουλου Σ, Βοοτη ΗΠ. Οϖερτρεατmεντ οφ ΧΟΠD ωιτη ινηαλεδ χορτιχοστεροιδσ ιmπλιχατιονσ φορ σαφετψ ανδ χοστσ: χροσσ σεχτιοναλ οβσερϖατιοναλ στυδψ. ΠλοΣ ονε. 213;8(1):ε Σχηοεπε Σ, Σχηαχκε Η, Μαψ Ε, Ασαδυλλαη Κ. Γλυχοχορτιχοιδ τηεραπψ ινδυχεδ σκιν ατροπηψ. Εξπεριmενταλ δερmατολογψ. 26;15(6): Χυρτισ ϑρ, Wεστφαλλ ΑΟ, Αλλισον ϑ, Βιϕλσmα ϑw, Φρεεmαν Α, Γεοργε ς, Κοϖαχ ΣΗ, Σπεττελλ ΧΜ, Σααγ ΚΓ. Ποπυλατιον βασεδ ασσεσσmεντ οφ αδϖερσε εϖεντσ ασσοχιατεδ ωιτη λονγ τερm γλυχοχορτιχοιδ υσε. Αρτηριτισ ανδ ρηευmατισm. 26;55(3): Στορmσ WW, Τηεεν Χ. Χλινιχαλ αδϖερσε εφφεχτσ οφ ινηαλεδ χορτιχοστεροιδσ: ρεσυλτσ οφ α θυεστιονναιρε συρϖεψ οφ αστηmα σπεχιαλιστσ. Ανναλσ οφ αλλεργψ, αστηmα & ιmmυνολογψ : οφφιχιαλ πυβλιχατιον οφ τηε Αmεριχαν Χολλεγε οφ Αλλεργψ, Αστηmα, & Ιmmυνολογψ. 1998;8(5): ϑονεσ ΣΑ, Μορανδ ΕΦ. Γλυχοχορτιχοιδσ ιν 215: Νεω ανσωερσ το ολδ προβλεmσ. Νατυρε ρεϖιεωσ Ρηευmατολογψ. 216;12(2): Σλοmινσκι Α, Ζβψτεκ Β, Νικολακισ Γ, Μαννα ΠΡ, Σκοβοωιατ Χ, Ζmιϕεωσκι Μ, Λι W, ϑανϕετοϖιχ Ζ, Ποστλετηωαιτε Α, Ζουβουλισ ΧΧ, Τυχκεψ ΡΧ. Στεροιδογενεσισ ιν τηε σκιν: ιmπλιχατιονσ φορ λοχαλ ιmmυνε φυνχτιονσ. Τηε ϑουρναλ οφ στεροιδ βιοχηεmιστρψ ανδ mολεχυλαρ βιολογψ. 213;137: Σλοmινσκι ΑΤ, Μαννα ΠΡ, Τυχκεψ ΡΧ. Ον τηε ρολε οφ σκιν ιν τηε ρεγυλατιον οφ λοχαλ ανδ σψστεmιχ στεροιδογενιχ αχτιϖιτιεσ. Στεροιδσ. 215;13: Τιγανεσχυ Α, Ηυπε Μ, Υχηιδα Ψ, Μαυρο Τ, Ελιασ ΠΜ, Ηολλεραν WΜ. Ινχρεασεδ γλυχοχορτιχοιδ αχτιϖατιον δυρινγ mουσε σκιν ωουνδ ηεαλινγ. Τηε ϑουρναλ οφ ενδοχρινολογψ. 214;221(1): Βυϕαλσκα Ιϑ, Dραπερ Ν, Μιχηαιλιδου Ζ, Τοmλινσον ϑw, Wηιτε ΠΧ, Χηαπmαν ΚΕ, Wαλκερ ΕΑ, Στεωαρτ ΠΜ. Ηεξοσε 6 πηοσπηατε δεηψδρογενασε χονφερσ οξο ρεδυχτασε αχτιϖιτψ υπον 11 βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1. ϑουρναλ οφ mολεχυλαρ ενδοχρινολογψ. 25;34(3): Τιγανεσχυ Α, Wαλκερ ΕΑ, Ηαρδψ ΡΣ, Μαψεσ ΑΕ, Στεωαρτ ΠΜ. Λοχαλιζατιον, αγε ανδ σιτε δεπενδεντ εξπρεσσιον, ανδ ρεγυλατιον οφ 11βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 ιν σκιν. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 211;131(1): Τιγανεσχυ Α, Ταηρανι ΑΑ, Μοργαν ΣΑ, Οτραντο Μ, Dεσmουλιερε Α, Αβραηαmσ Λ, Ηασσαν Σmιτη Ζ, Wαλκερ ΕΑ, Ραββιττ ΕΗ, Χοοπερ ΜΣ, Αmρειν Κ, Λαϖερψ ΓΓ, Στεωαρτ ΠΜ. 11βετα 18

21 Ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε βλοχκαδε πρεϖεντσ αγε ινδυχεδ σκιν στρυχτυρε ανδ φυνχτιον δεφεχτσ. Τηε ϑουρναλ οφ χλινιχαλ ινϖεστιγατιον. 213;123(7): Βενεδεκ ΤΓ. Ηιστορψ οφ τηε δεϖελοπmεντ οφ χορτιχοστεροιδ τηεραπψ. Χλινιχαλ ανδ εξπεριmενταλ ρηευmατολογψ. 211;29(5 Συππλ 68):Σ ϖαν δερ Γοεσ ΜΧ, ϑαχοβσ ϑw, Βοερσ Μ, Ανδρεωσ Τ, Βλοm Βακκερσ ΜΑ, Βυττγερειτ Φ, Χαεψερσ Ν, Χηοψ ΕΗ, Χυτολο Μ, Dα Σιλϖα ϑα, Γυιλλεϖιν Λ, Ηολλανδ Μ, Κιρωαν ϑρ, Ροϖενσκψ ϑ, Σααγ ΚΓ, Σεϖεριϕνσ Γ, Wεββερ Σ, Wεστηοϖενσ Ρ, Βιϕλσmα ϑw. Πατιεντ ανδ ρηευmατολογιστ περσπεχτιϖεσ ον γλυχοχορτιχοιδσ: αν εξερχισε το ιmπροϖε τηε ιmπλεmεντατιον οφ τηε Ευροπεαν Λεαγυε Αγαινστ Ρηευmατισm (ΕΥΛΑΡ) ρεχοmmενδατιονσ ον τηε mαναγεmεντ οφ σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ τηεραπψ ιν ρηευmατιχ δισεασεσ. Ανναλσ οφ τηε ρηευmατιχ δισεασεσ. 21;69(6): Μοργαν ΣΑ, ΜχΧαβε ΕΛ, Γατηερχολε ΛΛ, Ηασσαν Σmιτη ΖΚ, Λαρνερ DΠ, Βυϕαλσκα Ιϑ, Στεωαρτ ΠΜ, Τοmλινσον ϑw, Λαϖερψ ΓΓ. 11βετα ΗΣD1 ισ τηε mαϕορ ρεγυλατορ οφ τηε τισσυε σπεχιφιχ εφφεχτσ οφ χιρχυλατινγ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ. Προχεεδινγσ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεmψ οφ Σχιενχεσ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα. 214;111(24):Ε Χηαπmαν ΚΕ, Χουτινηο ΑΕ, Ζηανγ Ζ, Κιπαρι Τ, Σαϖιλλ ϑσ, Σεχκλ ϑρ. Χηανγινγ γλυχοχορτιχοιδ αχτιον: 11βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1 ιν αχυτε ανδ χηρονιχ ινφλαmmατιον. Τηε ϑουρναλ οφ στεροιδ βιοχηεmιστρψ ανδ mολεχυλαρ βιολογψ. 213;137: Καρατσορεοσ ΙΝ, Βηαγατ ΣΜ, Βοωλεσ ΝΠ, Wειλ ΖΜ, Πφαφφ DW, ΜχΕωεν ΒΣ. Ενδοχρινε ανδ πηψσιολογιχαλ χηανγεσ ιν ρεσπονσε το χηρονιχ χορτιχοστερονε: α ποτεντιαλ mοδελ οφ τηε mεταβολιχ σψνδροmε ιν mουσε. Ενδοχρινολογψ. 21;151(5): Λαυρενχε ΕΒ, Χηριστοπηερσ Ε. Σελεχτιϖε αχτιον οφ ηψδροχορτισονε ον ποστmιτοτιχ επιδερmαλ χελλσ ιν ϖιϖο. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 1976;66(4): Χηοι ΕΗ, Βροων ΒΕ, Χρυmρινε D, Χηανγ Σ, Μαν ΜΘ, Ελιασ ΠΜ, Φεινγολδ ΚΡ. Μεχηανισmσ βψ ωηιχη πσψχηολογιχ στρεσσ αλτερσ χυτανεουσ περmεαβιλιτψ βαρριερ ηοmεοστασισ ανδ στρατυm χορνευm ιντεγριτψ. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 25;124(3): Κιm Ηϑ, Παρκ Ηϑ, Ψυν ϑν, ϑεονγ ΣΚ, Αην ΣΚ, Λεε ΣΗ. Πσευδοχεραmιδε χονταινινγ πηψσιολογιχαλ λιπιδ mιξτυρε ρεδυχεσ αδϖερσε εφφεχτσ οφ τοπιχαλ στεροιδσ. Αλλεργψ, αστηmα & ιmmυνολογψ ρεσεαρχη. 211;3(2): Χηοι ΕΗ, Dεmερϕιαν Μ, Χρυmρινε D, Βροων ΒΕ, Μαυρο Τ, Ελιασ ΠΜ, Φεινγολδ ΚΡ. Γλυχοχορτιχοιδ βλοχκαδε ρεϖερσεσ πσψχηολογιχαλ στρεσσ ινδυχεδ αβνορmαλιτιεσ ιν επιδερmαλ στρυχτυρε ανδ φυνχτιον. Αmεριχαν ϕουρναλ οφ πηψσιολογψ Ρεγυλατορψ, ιντεγρατιϖε ανδ χοmπαρατιϖε πηψσιολογψ. 26;291(6):Ρ Καο ϑσ, Φλυηρ ϑw, Μαν ΜΘ, Φοωλερ Αϑ, Ηαχηεm ϑπ, Χρυmρινε D, Αην ΣΚ, Βροων ΒΕ, Ελιασ ΠΜ, Φεινγολδ ΚΡ. Σηορτ τερm γλυχοχορτιχοιδ τρεατmεντ χοmπροmισεσ βοτη περmεαβιλιτψ βαρριερ ηοmεοστασισ ανδ στρατυm χορνευm ιντεγριτψ: ινηιβιτιον οφ επιδερmαλ λιπιδ σψντηεσισ αχχουντσ φορ φυνχτιοναλ αβνορmαλιτιεσ. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 23;12(3): Dενδα Μ, Φυζιωαρα Σ, Ινουε Κ. Βετα2 αδρενεργιχ ρεχεπτορ ανταγονιστ αχχελερατεσ σκιν βαρριερ ρεχοϖερψ ανδ ρεδυχεσ επιδερmαλ ηψπερπλασια ινδυχεδ βψ βαρριερ δισρυπτιον. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 23;121(1): Dαϖιδσον ϑμ. Ανιmαλ mοδελσ φορ ωουνδ ρεπαιρ. Αρχηιϖεσ οφ δερmατολογιχαλ ρεσεαρχη. 1998;29 Συππλ:Σ Λεε Β, ςουτηουνισ Χ, Στοϕαδινοϖιχ Ο, Βρεm Η, Ιm Μ, Τοmιχ Χανιχ Μ. Φροm αν ενηανχεοσοmε το α ρεπρεσσοσοmε: mολεχυλαρ ανταγονισm βετωεεν γλυχοχορτιχοιδσ ανδ ΕΓΦ λεαδσ το ινηιβιτιον οφ ωουνδ ηεαλινγ. ϑουρναλ οφ mολεχυλαρ βιολογψ. 25;345(5): Σανχηισ Α, Αλβα Λ, Λατορρε ς, Σεϖιλλα ΛΜ, Περεζ Π. Κερατινοχψτε ταργετεδ οϖερεξπρεσσιον οφ τηε γλυχοχορτιχοιδ ρεχεπτορ δελαψσ χυτανεουσ ωουνδ ηεαλινγ. ΠλοΣ ονε. 212;7(1):ε Τεραο Μ, Μυροτα Η, Κιmυρα Α, Κατο Α, Ισηικαωα Α, Ιγαωα Κ, Μιψοσηι Ε, Καταψαmα Ι. 11βετα Ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε 1 ισ α νοϖελ ρεγυλατορ οφ σκιν ηοmεοστασισ ανδ α χανδιδατε ταργετ φορ προmοτινγ τισσυε ρεπαιρ. ΠλοΣ ονε. 211;6(9):ε

22 Ψουm ϑκ, Παρκ Κ, Υχηιδα Ψ, Χηαν Α, Μαυρο ΤΜ, Ηολλεραν WΜ, Ελιασ ΠΜ. Λοχαλ βλοχκαδε οφ γλυχοχορτιχοιδ αχτιϖατιον ρεϖερσεσ στρεσσ ανδ γλυχοχορτιχοιδ ινδυχεδ δελαψσ ιν χυτανεουσ ωουνδ ηεαλινγ. Wουνδ ρεπαιρ ανδ ρεγενερατιον : οφφιχιαλ πυβλιχατιον οφ τηε Wουνδ Ηεαλινγ Σοχιετψ [ανδ] τηε Ευροπεαν Τισσυε Ρεπαιρ Σοχιετψ. 213;21(5): Χουτινηο ΑΕ, Κιπαρι ΤΜ, Ζηανγ Ζ, Εστεϖεσ ΧΛ, Λυχασ ΧD, Γιλmουρ ϑσ, Wεβστερ ΣΠ, Wαλκερ ΒΡ, Ηυγηεσ ϑ, Σαϖιλλ ϑσ, Σεχκλ ϑρ, Ροσσι ΑΓ, Χηαπmαν ΚΕ. 11βετα Ηψδροξψστεροιδ Dεηψδρογενασε Τψπε 1 Ισ Εξπρεσσεδ ιν Νευτροπηιλσ ανδ Ρεστραινσ αν Ινφλαmmατορψ Ρεσπονσε ιν Μαλε Μιχε. Ενδοχρινολογψ. 216;157(7): Χουτινηο ΑΕ, Γραψ Μ, Βροωνστειν DΓ, Σαλτερ DΜ, Σαωατζκψ DΑ, Χλαψ Σ, Γιλmουρ ϑσ, Σεχκλ ϑρ, Σαϖιλλ ϑσ, Χηαπmαν ΚΕ. 11βετα Ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε τψπε 1, βυτ νοτ τψπε 2, δεφιχιενχψ ωορσενσ αχυτε ινφλαmmατιον ανδ εξπεριmενταλ αρτηριτισ ιν mιχε. Ενδοχρινολογψ. 212;153(1): ΜχΣωεενεψ Σϑ, Ηαδοκε ΠW, Κοζακ ΑΜ, Σmαλλ ΓΡ, Κηαλεδ Η, Wαλκερ ΒΡ, Γραψ ΓΑ. Ιmπροϖεδ ηεαρτ φυνχτιον φολλοωσ ενηανχεδ ινφλαmmατορψ χελλ ρεχρυιτmεντ ανδ ανγιογενεσισ ιν 11βεταΗΣD1 δεφιχιεντ mιχε ποστ ΜΙ. Χαρδιοϖασχυλαρ ρεσεαρχη. 21;88(1): Χηαπmαν Κ, Ηολmεσ Μ, Σεχκλ ϑ. 11βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασεσ: ιντραχελλυλαρ γατε κεεπερσ οφ τισσυε γλυχοχορτιχοιδ αχτιον. Πηψσιολογιχαλ ρεϖιεωσ. 213;93(3): Χρυζ Τοπετε D, Χιδλοωσκι ϑα. Ονε ηορmονε, τωο αχτιονσ: αντι ανδ προ ινφλαmmατορψ εφφεχτσ οφ γλυχοχορτιχοιδσ. Νευροιmmυνοmοδυλατιον. 215;22(1 2): Βυσιλλο ϑμ, Χιδλοωσκι ϑα. Τηε φιϖε Ρσ οφ γλυχοχορτιχοιδ αχτιον δυρινγ ινφλαmmατιον: ρεαδψ, ρεινφορχε, ρεπρεσσ, ρεσολϖε, ανδ ρεστορε. Τρενδσ ιν ενδοχρινολογψ ανδ mεταβολισm: ΤΕΜ. 213;24(3): Ηοmmα Τ, Κατο Α, Ηασηιmοτο Ν, Βατχηελορ ϑ, Ψοσηικαωα Μ, Ιmαι Σ, Wακιγυχηι Η, Σαιτο Η, Ματσυmοτο Κ. Χορτιχοστεροιδ ανδ χψτοκινεσ σψνεργιστιχαλλψ ενηανχε τολλ λικε ρεχεπτορ 2 εξπρεσσιον ιν ρεσπιρατορψ επιτηελιαλ χελλσ. Αmεριχαν ϕουρναλ οφ ρεσπιρατορψ χελλ ανδ mολεχυλαρ βιολογψ. 24;31(4): Βυσιλλο ϑμ, Αζζαm ΚΜ, Χιδλοωσκι ϑα. Γλυχοχορτιχοιδσ σενσιτιζε τηε ιννατε ιmmυνε σψστεm τηρουγη ρεγυλατιον οφ τηε ΝΛΡΠ3 ινφλαmmασοmε. Τηε ϑουρναλ οφ βιολογιχαλ χηεmιστρψ. 211;286(44): Dινγ Ψ, Γαο ΖΓ, ϑαχοβσον ΚΑ, Συφφρεδινι ΑΦ. Dεξαmετηασονε ενηανχεσ ΑΤΠ ινδυχεδ ινφλαmmατορψ ρεσπονσεσ ιν ενδοτηελιαλ χελλσ. ϑ Πηαρmαχολ Εξπ Τηερ. 21;335(3): Πψτερ ΛΜ, Ψανγ Λ, δα Ροχηα ϑμ, Ενγελανδ ΧΓ. Τηε εφφεχτσ οφ σοχιαλ ισολατιον ον ωουνδ ηεαλινγ mεχηανισmσ ιν φεmαλε mιχε. Πηψσιολογψ & βεηαϖιορ. 214;127: Βραυχηλε Μ, Φασσλερ Ρ, Wερνερ Σ. Συππρεσσιον οφ κερατινοχψτε γροωτη φαχτορ εξπρεσσιον βψ γλυχοχορτιχοιδσ ιν ϖιτρο ανδ δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 1995;15(4): Γαλλυχχι ΡΜ, Συγαωαρα Τ, Ψυχεσοψ Β, Βερρψανν Κ, Σιmεονοϖα ΠΠ, Ματηεσον ϑμ, Λυστερ ΜΙ. Ιντερλευκιν 6 τρεατmεντ αυγmεντσ χυτανεουσ ωουνδ ηεαλινγ ιν ιmmυνοσυππρεσσεδ mιχε. ϑουρναλ οφ ιντερφερον & χψτοκινε ρεσεαρχη : τηε οφφιχιαλ ϕουρναλ οφ τηε Ιντερνατιοναλ Σοχιετψ φορ Ιντερφερον ανδ Χψτοκινε Ρεσεαρχη. 21;21(8): Ελ Ηαmολψ Τ, Ηεγεδυσ Χ, Λακατοσ Π, Κοϖαχσ Κ, Βαι Π, Ελ Γηαζαλψ ΜΑ, Ελ Dενσηαρψ ΕΣ, Σζαβο Ε, ςιραγ Λ. Αχτιϖατιον οφ πολψ(αdπ ριβοσε) πολψmερασε 1 δελαψσ ωουνδ ηεαλινγ βψ ρεγυλατινγ κερατινοχψτε mιγρατιον ανδ προδυχτιον οφ ινφλαmmατορψ mεδιατορσ. Μολεχυλαρ mεδιχινε. 214;2: Λιυ Ψ, Μιν D, Βολτον Τ, Νυβε ς, Τωιγγ ΣΜ, Ψυε DΚ, ΜχΛενναν Σς. Ινχρεασεδ mατριξ mεταλλοπροτεινασε 9 πρεδιχτσ ποορ ωουνδ ηεαλινγ ιν διαβετιχ φοοτ υλχερσ. Dιαβετεσ χαρε. 29;32(1): Βοιξ ϑ, Σεϖιλλα ΛΜ, Σαεζ Ζ, Χαρχελλερ Ε, Περεζ Π. Επιδερmαλ Μινεραλοχορτιχοιδ Ρεχεπτορ Πλαψσ Βενεφιχιαλ ανδ Αδϖερσε Εφφεχτσ ιν Σκιν ανδ Μεδιατεσ Γλυχοχορτιχοιδ Ρεσπονσεσ. Τηε ϑουρναλ οφ ινϖεστιγατιϖε δερmατολογψ. 216;136(12):

23 Σανδεεπ ΤΧ, Ψαυ ϑλ, ΜαχΛυλλιχη ΑΜ, Νοβλε ϑ, Dεαρψ Ιϑ, Wαλκερ ΒΡ, Σεχκλ ϑρ. 11Βετα ηψδροξψστεροιδ δεηψδρογενασε ινηιβιτιον ιmπροϖεσ χογνιτιϖε φυνχτιον ιν ηεαλτηψ ελδερλψ mεν ανδ τψπε 2 διαβετιχσ. Προχεεδινγσ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεmψ οφ Σχιενχεσ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αmεριχα. 24;11(17): Βιταρ ΜΣ. Γλυχοχορτιχοιδ δψναmιχσ ανδ ιmπαιρεδ ωουνδ ηεαλινγ ιν διαβετεσ mελλιτυσ. Τηε Αmεριχαν ϕουρναλ οφ πατηολογψ. 1998;152(2): Φιγυρε Λεγενδσ Φιγυρε 1 Cutaneous ΗΣD1 εξπρεσσιον ανδ αχτιϖιτψ ινχρεασε δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ ανδ σψστεmιχ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ Α) Σερυm χορτιχοστερονε λεϖελσ ωερε δοωνρεγυλατεδ ιν mιχε τρεατεδ ωιτη οραλ χορτιχοστερονε (ΧΟΡΤ) χοmπαρεδ το ϖεηιχλε (ςεη, ν=3 6 τ τεστ B ΗΣD1 ανδ Χ) Η6ΠD mρνα εξπρεσσιον ωερε υπρεγυλατεδ βψ ΧΟΡΤ ιν υνωουνδεδ σκιν χοmπαρεδ το ϖεηιχλε mιχε (ςεη). Ινχρεασεδ εξπρεσσιον ποστ ωουνδινγ ωασ εξαχε CORT ΗΣD1 ινηιβιτορ (ΧΒΞ) τρεατmεντ (ν=3 6, τωο ωαψ ΑΝΟςΑ D ΗΣD1 ενζψmε αχτιϖιτψ ωασ ελεϖατεδ βψ ΧΟΡΤ ιν υνωουνδεδ σκιν ανδ ινχρεασεδ δυρινγ ηεαλινγ ινδεπενδεντλψ οφ ΧΟΡΤ. Αχτιϖιτψ ωασ ινηιβιτεδ βψ ΧΒΞ ιν υνωουνδεδ σκιν ανδ δυρινγ ηεαλινγ (ν=3 5, τωο ωαψ ΑΝΟςΑ). Μυλτιπλε χοmπαρισονσ φορ 1Β 1D: = ϖσ. βασελινε (δαψ ) ιν εαχη τρεατmεντ γρουπ D, # = ϖσ. ςεη/ςεη ατ εαχη τιmε ποιντ ανδ = ϖσ. ςεη/χορτ ατ εαχη τιmε ποιντ T. Σιγνιφιχανχε: = π<.5, = π<.1, = π<.1 56 Φιγυρε 2 ΗΣD1 ινηιβιτιον λιmιτσ γλυχοχορτιχοιδ mεδιατεδ σκιν τηιννινγ Α) Ρεπρεσεντατιϖε Η+Ε σταινινγ σηοωινγ δεχρεασεδ επιδερmαλ τηιχκνεσσ ανδ επιδερmαλ χελλυλαριτψ ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ ιmπροϖεmεντ φολλοωινγ 7 δαψσ ΧΒΞ τρεατmεντ (ν=4, ονε ωαψ ΑΝΟςΑ), Β) Θυαντιφιχατιον οφ επιδερmαλ τηιχκνεσσ (ν=4), Χ) Θυαντιφιχατιον οφ επιδερmαλ χελλυλαριτψ (ν=4, ονε ωαψ ΑΝΟςΑ) ανδ D) Θυαντιφιχατιον οφ δερmαλ αρεα (ν=4, ονε ωαψ ΑΝΟςΑ). Σχαλε βαρ 5 m. Μυλτιπλε χοmπαρισονσ φορ 2Β 2D: # = ϖσ. ςεη/ςεη ανδ = ϖσ. ςεη/χορτ T. Σιγνιφιχανχε: = π<.5, = π<.1, = π<.1 21

24 Φιγυρε 3 Impact of glucocorticoid excess and ΗΣD1 ινηιβιτιον ον επιδερmαλ βαρριερ φυνχτιον Α) Βασελινε τρανσ επιδερmαλ ωατερ λοσσ (ΤΕWΛ) ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ φολλοωινγ 7 δαψσ ΧΒΞ τρεατmεντ (ν=8 1, ονε ωαψ ΑΝΟςΑ), Β) Ινχρεασεδ βαρριερ ιντεγριτψ (νυmβερ οφ ταπε στριπσ ρεθυιρεδ το δισρυπτ βαρριερ) ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ ρεϖερσαλ βψ ΧΒΞ χο τρεατmεντ (ν=8 1, ονε ωαψ ΑΝΟςΑ) ανδ Χ) Βαρριερ ρεχοϖερψ ρελατιϖε το βασελινε ΤΕWΛ (ν=7 8, τωο ωαψ ΑΝΟςΑ). Μυλτιπλε χοmπαρισονσ φορ 3Α ανδ 3Β: # = ϖσ. ςεη/ςεη ανδ = ϖσ. ςεη/χορτ T τεστ) ανδ φορ 3Χ: = ϖσ. 2 ηουρ τιmε ποιντ ιν εαχη τρεατmεντ γρουπ # = ϖσ. ςεη/ςεη ατ εαχη τιmε ποιντ. Σιγνιφιχανχε: = π<.5, = π< Φιγυρε 4 ΗΣD1 ινηιβιτιον ιmπροϖεσ σκιν ωουνδ ηεαλινγ δυρινγ γλυχοχορτιχοιδ εξχεσσ Α) Ρεπρεσεντατιϖε ωουνδ αππεαρανχε ατ δαψ 9 (ν=8), Β) Θυαντιφιχατιον οφ ωουνδ αρεασ σηοωινγ χεσσατιον οφ ηεαλινγ φροm δαψ 4 ιν ΧΟΡΤ mιχε ανδ ιmπροϖεmεντ οφ ηεαλινγ βψ ΧΒΞ τρεατmεντ (ν=8 24, τωο ωαψ ΑΝΟςΑ), Χ) Ρεπρεσεντατιϖε δαψ 9 Η+Ε σταινινγ σηοωινγ αδϖανχεδ γρανυλατιον τισσυε (αρροωσ) φορmατιον ιν mιχε χο τρεατεδ ωιτη ΧΒΞ χοmπαρεδ το ΧΟΡΤ αλονε (ν=3). Σχαλε βαρ Α) 13mm, Χ) 5 m. =ϖσ. δαψ 4. Μυλτιπλε χοmπαρισονσ φορ 4Β: = ϖσ. δαψ 4 ιν εαχη τρεατmεντ γρουπ D, # = ϖσ. ςεη/ςεη ατ εαχη τιmε ποιντ T. Σιγνιφιχανχε: = π<.5, = π<.1, = π< Φιγυρε 5 Εφφεχτ οφ systemic glucocorticoid excess and ΗΣD1 ινηιβιτιον ον χψτοκινε, εξτραχελλυλαρ mατριξ ανδ γροωτη φαχτορ γενε εξπρεσσιον δυρινγ ωουνδ ηεαλινγ Α) ΙΛ B TNF RNA WH ινδεπενδεντλψ οφ ΧΟΡΤ ορ ΧΒΞ, Χ) ΙΛ 6 mρνα σηοωεδ α τρενδ τοωαρδσ ινδυχτιον βψ ΧΟΡΤ ατ δαψ 2 ωηιχη ωασ συππρεσσεδ βψ ΧΒΞ, D) ΚΓΦ mρνα ινδυχτιον ατ δαψ 4 ωασ συππρεσσεδ βψ ΧΟΡΤ βυτ νοτ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ ανδ ινδυχεδ βψ ΧΟΡΤ βυτ νοτ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ ατ δαψ 9. Ε) ΧΟΛ F) ΧΟΛ RNA ωασ ινδυχεδ βψ ΧΟΡΤ βυτ νοτ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ ατ δαψ 9. Γ) ΜΜΠ 9 mρνα ινδυχτιον βψ ΧΟΡΤ ατ δαψ 9 ανδ ωασ ρεϖερσεδ βψ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ. Η) ΤΙΜΠ 1 mρνα ινδυχτιον ατ δαψ 4 ωασ συππρεσσεδ βψ ΧΟΡΤ ανδ ρεϖερσεδ βψ ΧΟΡΤ/ΧΒΞ. (ν=3 6, τωο ωαψ 22

25 ΑΝΟςΑ). Μυλτιπλε χοmπαρισονσ φορ 1Β 1D: = ϖσ. βασελινε (δαψ ) ιν εαχη τρεατmεντ γρουπ D τεστ), # = ϖσ. ςεη/ςεη ατ εαχη τιmε ποιντ ανδ = ϖσ. ςεη/χορτ ατ εαχη τιmε ποιντ T. Σιγνιφιχανχε: = π<.5, = π<.1, = π<.1 23

26 Figure 1 Click here to download Figure Figure 1.pdf A 25 B VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX Corticosterone 11AM (ng/ml) VEH CORT 11 -HSD1 mrna (A.U) # Day # ## ## C VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX D VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX H6PDH mrna (A.U) # # Day # ## ## 11 -HSD1 activity (pmol/h) ## ## ### ### 2 4 Day Φιγυρε 1

27 Figure 2 Click here to download Figure Figure 2.pdf A επιδερmισ δερmισ VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX B Epidermal thickness (µm) VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX C Keratinocytes / 5µm VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX D Dermal area (A.U) VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX Φιγυρε 2

28 Figure 3 A B Click here to download Figure Figure 3.pdf Baseline TEWL (g/h/m 2 ) Integrity (number of tapes) ### VEH/VEH VEH/CORT CBX/CORT VEH/VEH VEH/CORT CBX/CORT C % barrier recovery VEH/VEH CORT/CBX CORT/CBX # 2 4 Time after barrier disruption (hours) Φιγυρε 3

29 Figure 4 A Click here to download Figure Figure 4.pdf B CORT/VEH CORT/CBX Wound area (A.U) VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX # ### ## Day C επιδερmισ VEH/VEH VEH/VEH ## # CORT/VEH CORT/CBX Φιγυρε

30 Figure 5 A IL-1 mrna (A.U) C IL-6 mrna (A.U) E COL-1 1 mrna (A.U) # # π=.1 VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX ## Day B TNF mrna (A.U) D KGF mrna (A.U) F COL-3 1 mrna (A.U) Φιγυρε ## VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX # Click here to download Figure Figure 5.pdf ### ## Day

31 G MMP-9 mrna (A.U) VEH/VEH CORT/VEH CORT/CBX ## H TIMP-1 mrna (A.U) # Day Day Φιγυρε 5

I.B. (2010) : 69 (11) ISSN

I.B. (2010) : 69 (11) ISSN Ferrell, W.R. and Kelso, E.B. and Lockhart, J.C. and Plevin, R.J. and McInnes, I.B. (2010) Protease-activated receptor-2 : a novel pathogenic pathway in a murine model of osteoarthritis. Annals of the

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Toxicity of electrical cable fires under restricted and free ventilation conditions in the Cone Calorimeter.

This is a repository copy of Toxicity of electrical cable fires under restricted and free ventilation conditions in the Cone Calorimeter. This is a repository copy of Toxicity of electrical cable fires under restricted and free ventilation conditions in the Cone Calorimeter. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/131683/

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Persistent poverty and children's cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study.

This is a repository copy of Persistent poverty and children's cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study. This is a repository copy of Persistent poverty and children's cognitive development: Evidence from the UK Millennium Cohort Study. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/43513/

Διαβάστε περισσότερα

(2008) 264 (9-10) ISSN

(2008) 264 (9-10) ISSN Stack, M.M. and Abd El-Badia, T.M. (2008) Some comments on mapping the combined effects of slurry concentration, impact velocity and electrochemical potential on the erosion corrosion of WC/Co Cr coatings.

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of The impact of digital image processing artefacts mimicking pathological features associated with restorations.

This is a repository copy of The impact of digital image processing artefacts mimicking pathological features associated with restorations. This is a repository copy of The impact of digital image processing artefacts mimicking pathological features associated with restorations. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/74427/

Διαβάστε περισσότερα

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE 570 CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE BISWARANJAN MISHRA, BAIKUNTHANATH MISHRA*, SADDICHHA SAHOO, MANU ARORA, C. R. J. KHESS ABSTRACT Neuroleptic

Διαβάστε περισσότερα

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2011

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2011 WΒϑΕΕ (Ανσωερσ & Ηιντσ) 687 [Θ. Βοοκλετ Νυmβερ]. Τηε εχχεντριχιτψ οφ τηε ηψπερβολα 9ψ = 6 ισ ψ 9 α, β (Β) α β ε α 9 ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ βψ Αακαση Ινστιτυτε & Αακαση ΙΙΤ ϑεε ΜΥΛΤΙΠΛΕ ΧΗΟΙΧΕ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Khan, Hamed N. (2009) Serum autoantibodies as tumour markers in breast cancer: their role in screening, diagnosis and prognosis. DM thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of An experimental study of the flow induced by the motion of a hinged door separating two rooms.

This is a repository copy of An experimental study of the flow induced by the motion of a hinged door separating two rooms. This is a repository copy of An experimental study of the flow induced by the motion of a hinged door separating two rooms. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/126129/

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Watkins, Andrew and Boggess, Lois C. (2002) A New Classifier Based on Resource Limited Artificial Immune Systems. In: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content.

This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content. This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/135515/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΕ ΣΜΑΛΛ ΠΥΝΧΗ ΧΡΕΕΠ ΤΕΣΤ WΙΤΗ ΧΟΝΣΙDΕΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ςαριατιον ΟΦ ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ

ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΕ ΣΜΑΛΛ ΠΥΝΧΗ ΧΡΕΕΠ ΤΕΣΤ WΙΤΗ ΧΟΝΣΙDΕΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ςαριατιον ΟΦ ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ Pan, W. and Boyle, J. and Mackenzie, D. (2009) Simulation of the small punch creep test with consideration of variation of material properties. In: 17th UK Conference on Computational Mechanics, ACME UK,

Διαβάστε περισσότερα

Download from Powered by JbigDeaL Quantitative Math Preparation

Download from   Powered by JbigDeaL Quantitative Math Preparation Quantitative Math Preparation Τηισ χουρσε προϖιδεσ εξτενσιϖε πραχτιχε ιν τεστ τακινγ στρατεγιεσ ανδ ϖερβαλ σκιλλσ ωιτη ινδιϖιδυαλ φεεδβαχκ το ραισε ψουρ σχορε ον τηε Γενεραλ Μαναγεmεντ Αδmισσιονσ Τεστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2010

Ρεγδ. Οφφιχε : Αακαση Τοωερ, Πλοτ Νο. 4, Σεχτορ 11, Dωαρκα, Νεω Dεληι Πη. : Φαξ : ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ 2010 WΒϑΕΕ (Ασωερσ & Ηιτσ) 85 [Θ. Βοοκλετ Νυmβερ]. Τηε ϖαλυε οφ χοτ τα χοτ ισ ΑΝΣWΕΡΣ & ΗΙΝΤΣ φορ WΒϑΕΕ βψ Αακαση Ιστιτυτε & Αακαση ΙΙΤ ϑεε ΜΥΛΤΙΠΛΕ ΧΗΟΙΧΕ ΘΥΕΣΤΙΟΝΣ ΣΥΒ : ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΧΣ! σι χοσ χοσ σι χοσ χοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ White, R.W. and Jose, J.M. and Ruthven, I. (2002) Comparing explicit and implicit feedback techniques for web retrieval : TREC-10 interactive track report. In: Proceedings of the Tenth Text Retrieval Conference

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Children s development and parental input: evidence from the UK Millennium Cohort Study.

This is a repository copy of Children s development and parental input: evidence from the UK Millennium Cohort Study. This is a repository copy of Children s development and parental input: evidence from the UK Millennium Cohort Study. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/75221/

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

Ρε εξαmινινγ τηε Ποτεντιαλ Εφφεχτιϖενεσσ οφ Ιντεραχτιϖε Θυερψ Εξπανσιον

Ρε εξαmινινγ τηε Ποτεντιαλ Εφφεχτιϖενεσσ οφ Ιντεραχτιϖε Θυερψ Εξπανσιον Ruthven, I. (2003) Re-examining the potential effectiveness of interactive query expansion. In: 26th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2003-07-28-2003-08-01.,

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

84 (4) ISSN

84 (4) ISSN Liu, Xiaoming and Thomason, James L. and Jones, Frank R. (2008) XPS and AFM study of interaction of organosilane and sizing with e-glass fibre surface. Journal of Adhesion, 84 (4). pp. 322-338. ISSN 0021-8464,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΤΕ 2019 Ινφορmατιον Βροχηυρε

ΓΑΤΕ 2019 Ινφορmατιον Βροχηυρε 1. Αππλιχατιον Σχρυτινψ ανδ Ρεχτιφιχατιον Αλλ τηε αππλιχατιονσ συβmιττεδ φορ ΓΑΤΕ 2019 εξαmινατιον ωιλλ βε σχρυτινιζεδ φορ τηε αχχυραχψ οφ τηε δατα, ωηιχη ινχλυδε υπλοαδεδ συππορτινγ δοχυmεντσ, χλαριτψ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

J. (2008) A 85 (5) ISSN

J. (2008) A 85 (5) ISSN Wood, J. (2008) A review of literature for the structural assessment of mitred bends. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 85 (5). pp. 275-294. ISSN 0308-0161, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpvp.2007.11.003

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content.

This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content. This is a repository copy of Structural evolution of synthetic alkali-activated CaO-MgO-Na₂O-Al₂O₃-SiO ₂ materials is influenced by Mg content. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/135515/

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ

Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ Υσεφυλ ινφορmατιον ΧΨ Χηεmιστρψ Αϖογαδρο χονσταντ = 6.022 10 23 mολ 1 Πλανχκ χονσταντ = 6.626 10 34 ϑ σ Μασσ οφ αν ελεχτρον = 9.109 ξ 10 31 Κγ Χηαργε οφ αν ελεχτρον = 1.602 ξ 10 19 Χ Υνιϖερσαλ γασ χονσταντ

Διαβάστε περισσότερα

Barry, Monica (2010) Youth custody in Scotland : rates, trends and drivers. [Report], Strathprints

Barry, Monica (2010) Youth custody in Scotland : rates, trends and drivers. [Report], Strathprints Barry, Monica (2010) Youth custody in Scotland : rates, trends and drivers. [Report], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/18638/ Strathprints is designed to allow users to access

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of The effect of FOMC votes on financial markets.

This is a repository copy of The effect of FOMC votes on financial markets. This is a repository copy of The effect of FOMC votes on financial markets. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/135325/ Version: Accepted Version Article: Madeira,

Διαβάστε περισσότερα

S. (2006) 565 (1) ISSN

S. (2006) 565 (1) ISSN Davidson, Christine M. and Urquhart, Graham J. and Ajmone-Marsan, Franco and Biasioli, Mattia and da Costa Duarte, Armando and Díaz- Barrientos, Encarnación and Grčman, Helena and Hossack, Iain and Hursthouse,

Διαβάστε περισσότερα

Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 2

Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 2 ΓΑΤΕ 2016 Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 2 Q. 1 Q. 5 carry one mark each. Θ.1 Τηε ϖολυmε οφ α σπηερε οφ διαmετερ 1 υνιτ ισ τηαν τηε ϖολυmε οφ α χυβε οφ σιδε 1 υνιτ. (Α) λεαστ (Β) λεσσ (Χ) λεσσερ (D) λοω Θ.2 Τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΧΡΕΑΣΙΝΓ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤΙΟΝ ΟΦ ΕΣΥΛΦΥΡΙΖΙΝΓ ΒΙΟΧΑΤΑΛΨΣΤΣ ΒΨ ΜΕΑΝΣ ΟΦ ΦΕ ΒΑΤΧΗ ΧΥΛΤΥΡΕ

ΙΝΧΡΕΑΣΙΝΓ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤΙΟΝ ΟΦ ΕΣΥΛΦΥΡΙΖΙΝΓ ΒΙΟΧΑΤΑΛΨΣΤΣ ΒΨ ΜΕΑΝΣ ΟΦ ΦΕ ΒΑΤΧΗ ΧΥΛΤΥΡΕ ΙΝΧΡΕΑΣΙΝΓ ΤΗΕ ΠΡΟ ΥΧΤΙΟΝ ΟΦ ΕΣΥΛΦΥΡΙΖΙΝΓ ΒΙΟΧΑΤΑΛΨΣΤΣ ΒΨ ΜΕΑΝΣ ΟΦ ΦΕ ΒΑΤΧΗ ΧΥΛΤΥΡΕ Χ.Ι.ΒΕΡ ΥΓΟ,ϑ.Α.ΜΕΝΑ, ϑ.ρ.αχεροανδλ.μογολλ Ν Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ,

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Predictive analytics and the targeting of audits.

This is a repository copy of Predictive analytics and the targeting of audits. This is a repository copy of Predictive analytics and the targeting of audits. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/129609/ Version: Submitted Version Article:

Διαβάστε περισσότερα

I (2007) - 23 (5) ISSN

I (2007) - 23 (5) ISSN Li, Y. and Wilson, J.A. and Craven, A.J. and Mitchell, P.S. and Crowther, D. and Baker, T.N. (2007) Dispersion strengthening in vanadium microalloyed steels processed by simulated thin slab casting and

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

UK (2009) 30 (3) ISSN

UK (2009) 30 (3) ISSN Mair, Judith and Thompson, Karen (2009) The UK association conference attendance decision-making process. Tourism Management, 30 (3). pp. 400-409. ISSN 0261-5177, http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.002

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΤΕ 2015 ΣΕΤ 2 ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ ΑΝD ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ΕΧ. t = 0 οτηερωισε (Χ) χοσ2y = ισ

ΓΑΤΕ 2015 ΣΕΤ 2 ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ ΑΝD ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ΕΧ. t = 0 οτηερωισε (Χ)   χοσ2y = ισ Q. Q. 5 carry one mark each. Θ. Τηε βιλατεραλ Λαπλαχε τρανσφορm οφ α φυνχτιον ισ ιφ a t b f() t = οτηερωισε (Α) a b s s e ( a b) s e as e s bs (D) e s( a b) s Θ. Τηε ϖαλυε οφ φορ ωηιχη αλλ τηε ειγεν ϖαλυεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πριορ Ελιχιτατιον ιν Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ Μοδελσ

Πριορ Ελιχιτατιον ιν Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ Μοδελσ Πριορ Ελιχιτατιον ιν Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ Μοδελσ Γαρψ Κοοπ Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ Υνιϖερσιτψ οφ Στρατηχλψδε εmαιλ: Γαρψ.Κοοπ στρατη.αχ.υκ Σιmον Μ. Ποττερ Μαχροεχονοmιχσ ανδ Μονεταρψ Στυδιεσ Φυνχτιον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Σεχυριτψ Μοδελσ φορ Τρυστινγ Νετωορκ Αππλιανχεσ

Σεχυριτψ Μοδελσ φορ Τρυστινγ Νετωορκ Αππλιανχεσ English, Colin and Nixon, Paddy and Terzis, Sotirios and McGettrick, Andrew and Lowe, Helen (2002) Security models for trusting network appliances. In: 5th IEEE International Workshop on Networked Appliances,

Διαβάστε περισσότερα

AN EVALUATION OF AIRBAG BENEFITS/DISBENEFITS IN EUROPEAN VEHICLES A COMBINED STATISTICAL AND CASE STUDY APPROACH

AN EVALUATION OF AIRBAG BENEFITS/DISBENEFITS IN EUROPEAN VEHICLES A COMBINED STATISTICAL AND CASE STUDY APPROACH AN EVALUATION OF AIRBAG BENEFITS/DISBENEFITS IN EUROPEAN VEHICLES A COMBINED STATISTICAL AND CASE STUDY APPROACH Alan Kirk, Richard Frampton, Pete Thomas Vehicle Safety Research Centre Loughborough University

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ Ινσυλατιον, Μεδιυµ ενσιτψ

Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ Ινσυλατιον, Μεδιυµ ενσιτψ Πρεφαχε ΜΑΣΤΕΡΦΟΡΜΑΤ 07 21 19.02 (1995 ΜΦ 07216.3) 2008 12 17 Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ Ινσυλατιον, Μεδιυµ ενσιτψ Σχοπε Τηισ Εϖαλυατιον Λιστινγ αππλιεσ το σπραψ αππλιεδ ριγιδ πολψυρετηανε φοαµ,

Διαβάστε περισσότερα

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ Koop, Gary and Potter, Simon M. and Strachan, Rodney W. (2005) Reexamining the consumption-wealth relationship : the role of model uncertainty. Working paper. University of Leicester., This version is

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Li, Yuqi (2007) Determinants of Banks' Profitability and its Implication on Risk Management Practices: Panel Evidence from the UK in the Period 1999-2006. [Dissertation (University of Nottingham only)]

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

J.S. (2003) 83 (4) ISSN

J.S. (2003) 83 (4) ISSN Fleming, J.S. (2003) Carbon dioxide as the working fluid in heating and/or cooling systems. Bulletin of the International Institute of Refrigeration, 83 (4). pp. 7-15. ISSN 0020-6970, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Harvey, David I. and Leybourne, Stephen J. (204) Break date estimation for models with deterministic structural change. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76 (5). pp. 623-642. ISSN 468-0084 Access

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Φορεχαστινγ ανδ Εστιmατινγ Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ ΜοδελσωιτηανΥνκνοωνΝυmβεροφΧηανγε ποιντσ

Φορεχαστινγ ανδ Εστιmατινγ Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ ΜοδελσωιτηανΥνκνοωνΝυmβεροφΧηανγε ποιντσ Φορεχαστινγ ανδ Εστιmατινγ Μυλτιπλε Χηανγε ποιντ ΜοδελσωιτηανΥνκνοωνΝυmβεροφΧηανγε ποιντσ ΓαρψΚοοπ ψ ανδ ΣιmονΜ.Ποττερ ζ Νοϖεmβερ 2004, ρεϖισεδ Μαρχη 2006 Αβστραχτ Τηισ παπερ δεϖελοπσ α νεω αππροαχη το

Διαβάστε περισσότερα

Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 4. Σελεχτ τηε mοστ συιταβλε σεντενχε ωιτη ρεσπεχτ το γραmmαρ ανδ υσαγε. (Α) Τηε πριχε οφ αν αππλε ισ γρεατερ τηαν αν ονιον.

Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 4. Σελεχτ τηε mοστ συιταβλε σεντενχε ωιτη ρεσπεχτ το γραmmαρ ανδ υσαγε. (Α) Τηε πριχε οφ αν αππλε ισ γρεατερ τηαν αν ονιον. Γενεραλ Απτιτυδε ΓΑ Σετ 4 Q. 1 Q. 5 carry one mark each. Θ.1 Αν αππλε χοστσ Ρσ. 10. Αν ονιον χοστσ Ρσ. 8. Σελεχτ τηε mοστ συιταβλε σεντενχε ωιτη ρεσπεχτ το γραmmαρ ανδ υσαγε. Τηε πριχε οφ αν αππλε ισ γρεατερ

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Parental and Child Time Investments and the Cognitive Development of Adolescents.

This is a repository copy of Parental and Child Time Investments and the Cognitive Development of Adolescents. This is a repository copy of Parental and Child Time Investments and the Cognitive Development of Adolescents. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/114493/ Version:

Διαβάστε περισσότερα

University of Cape Town

University of Cape Town ΑΝ ΕΧΟΝΟΜΙΧ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΕΧΛΙΝΙΝΓ ΜΑΡΡΙΑΓΕΣ ΙΝ ΠΟΣΤ ΑΠΑΡΤΗΕΙ ΣΟΥΤΗ ΑΦΡΙΧΑ: 1995 2006 ΓΡΑΧΕ ΚΥΜΧΗΥΛΕΣΙ Τηεσισ Πρεσεντεδ φορ τηε εγρεε οφ ΟΧΤΟΡ ΟΦ ΠΗΙΛΟΣΟΠΗΨ ιν τηε Σχηοολ οφ Εχονοµιχσ ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΧΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Fraser, Iain M and Chalak, Ali and Balcombe, Kelvin (2007) Model Selection in the Bayesian Mixed Logit: Misreporting or

Διαβάστε περισσότερα

(2004) 218 (4) ISSN

(2004) 218 (4) ISSN Fernández, J and Blanco, E and Parrondo, J and Stickland, M. T. and Scanlon, T. J. (2004) Performance of a centrifugal pump running in inverse mode. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Cartwright, Edward and Stepanova, Anna (2015) Efficiency in a forced contribution threshold public good game. Discussion

Διαβάστε περισσότερα

THE SHOPPES AT WINDMILL PLACE

THE SHOPPES AT WINDMILL PLACE THE SHOPPES AT WINDMILL PLACE ΒΑΤΑςΙΑ, ΙΛ SIZE 122,176 σθυαρε φεετ DEMOGRAPHICS 1 mιλε 3 mιλε 5 mιλε Ποπυλατιον 5,459 52,466 118,082 LOCATION 119 Σουτη Ρανδαλλ Ροαδ Βαταϖια, ΙΛ 60510 PROPERTY HIGHLIGHTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧ 05 Β.5.2. ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΗΕςΕΛΙΥΣ ΛΥΝΑΡ ΜΙΧΡΟΣΑΤΕΛΛΙΤΕ ΜΙΣΣΙΟΝ

ΙΑΧ 05 Β.5.2. ΜΙΣΣΙΟΝ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΗΕςΕΛΙΥΣ ΛΥΝΑΡ ΜΙΧΡΟΣΑΤΕΛΛΙΤΕ ΜΙΣΣΙΟΝ Scarì, Ettore and Ceriotti, Matteo and Colombo, Camilla and Vasile, Massimiliano (2005) Mission analysis of Hevelius-lunar microsatellite mission. In: 56th International Astronautical Congress, 2005-10-17-2005-10-21.,

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Inferred vs stated attribute non-attendance in choice experiments: a study of doctors' prescription behaviour.

This is a repository copy of Inferred vs stated attribute non-attendance in choice experiments: a study of doctors' prescription behaviour. This is a repository copy of Inferred vs stated attribute non-attendance in choice experiments: a study of doctors' prescription behaviour. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/43890/

Διαβάστε περισσότερα

Ρανκινγ εξπανσιον τερmσ ωιτη παρτιαλ ανδ οστενσιϖε εϖιδενχε

Ρανκινγ εξπανσιον τερmσ ωιτη παρτιαλ ανδ οστενσιϖε εϖιδενχε Ruthven, Ian and Lalmas, Mounia and van Rijsbergen, Keith (2002) Ranking expansion terms using partial and ostensive evidence. In: 4th International Conference on Conceptions of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

Review of software applications for deriving collocations

Review of software applications for deriving collocations Anagnostou, N.K. and Weir, G.R.S. (2006) Review of software applications for deriving collocations. In: ICT in the Analysis, Teaching and Learning of Languages, Preprints of the ICTATLL Workshop 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Please refer to the usage guidelines at or alternatively contact

Please refer to the usage guidelines at   or alternatively contact Adgar, Adam, Cox, Chris, Emmanouilidis, Christos, MacIntyre, John, Mattison, peter, McGarry, Kenneth, Oatley, Giles and Taylor, Odin (1998) The application of adaptive systems in condition monitoring.

Διαβάστε περισσότερα

Θ.2 Ιφ α χοντινυουσ ρανδοm ϖαριαβλε Ξ ηασ προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον. Α ισ

Θ.2 Ιφ α χοντινυουσ ρανδοm ϖαριαβλε Ξ ηασ προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον.   Α ισ Θ. 1 Θ. 25 χαρρψ ονε mαρκ εαχη. Θ.1 3 α β Ιφ 3 ανδ 4 αρε τωο ειγεν ϖαλυεσ οφ Α = χ 2 δ φορ σοmε ρεαλ νυmβερσ α, β, χ, δ, ε, ανδ φ, τηεν ε φ 4 τηε τηιρδ ειγεν ϖαλυε οφ Α ισ Θ.2 Ιφ α χοντινυουσ ρανδοm ϖαριαβλε

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 56 (7) ISSN

(2007) 56 (7) ISSN Joint, Nicholas (2007) Applying general risk management principles to library administration. Library Review, 56 (7). pp. 543-551. ISSN 0024-2535, http://dx.doi.org/10.1108/00242530710775935 This version

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

(2009) 4 (3) ISSN X,

(2009) 4 (3) ISSN X, Blake, J.I.R. and Shenoi, R.A. and Das, P.K. and Yang, Nana (2009) The application of reliability methods in the design of stiffened FRP composite panels for marine vessels. Ships and Offshore Structures,

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration.

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/96228/

Διαβάστε περισσότερα

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995 ΠΑΝΑΜΑ ΧΙΤΨ ΜΑΛΛ 2150 Martin Luther King Jr Blvd, Panama City, FL 32405 Bay County HIGHLIGHTS Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηε Εδυχατιοναλ Ατταινmεντ οφ Λοοκεδ Αφτερ Χηιλδρεν Λοχαλ Αυτηοριτψ Πιλοτ Προϕεχτσ: Φιναλ Ρεσεαρχη Ρεπορτ

Τηε Εδυχατιοναλ Ατταινmεντ οφ Λοοκεδ Αφτερ Χηιλδρεν Λοχαλ Αυτηοριτψ Πιλοτ Προϕεχτσ: Φιναλ Ρεσεαρχη Ρεπορτ Connelly, Graham and Forrest, Joan and Furnivall, Judy and Siebelt, Lindsay and Smith, Iain and Seagraves, Liz (2008) The Educational Attainment of Looked After Children - Local Authority Pilot Projects

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Shibayama, Katsuyuki (8) On the Periodicity of Inventories. Working paper. Department of Economics, University of Kent at

Διαβάστε περισσότερα

RESPONSE OF THE HUMAN PELVIS-FEMUR-KNEE COMPLEX DURING LOW SPEED FRONTAL IMPACT. C. Masson, H. Vinel, C. Cavallero, C. Brunet

RESPONSE OF THE HUMAN PELVIS-FEMUR-KNEE COMPLEX DURING LOW SPEED FRONTAL IMPACT. C. Masson, H. Vinel, C. Cavallero, C. Brunet RESPONSE OF THE HUMAN PELVIS-FEMUR-KNEE COMPLEX DURING LOW SPEED FRONTAL IMPACT C. Masson, H. Vinel, C. Cavallero, C. Brunet Λαβορατοιρε δε Βιοµ χανιθυε Αππλιθυ ε. ΥΜΡΤ 24 ΥνιϖΜεδ ΙΝΡΕΤΣ, Φρανχε ΑΒΣΤΡΑΧΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φεµαλε Λαβορ Μαρκετ Χονδιτιονσ ανδ Φαµιλψ Φορµατιον

Φεµαλε Λαβορ Μαρκετ Χονδιτιονσ ανδ Φαµιλψ Φορµατιον Φεµαλε Λαβορ Μαρκετ Χονδιτιονσ ανδ Φαµιλψ Φορµατιον ΑψακοΚονδο Χολυµβια Υνιϖερσιτψ ακ2258 χολυµβια.εδυ Μαρχη 9, 2009 Αβστραχτ Σλαχκ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν ρελατιϖε το µεν ινχρεασε µαρριαγε ρατεσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Scottish Government (Funder) (2009) Acquisition and retention of DNA and fingerprint data in Scotland. [Report], Strathprints

Scottish Government (Funder) (2009) Acquisition and retention of DNA and fingerprint data in Scotland. [Report], Strathprints Scottish Government (Funder) (2009) Acquisition and retention of DNA and fingerprint data in Scotland. [Report], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/18671/ Strathprints is designed

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Asymmetric trade liberalisation, sector heterogeneity and innovation.

This is a repository copy of Asymmetric trade liberalisation, sector heterogeneity and innovation. This is a repository copy of Asymmetric trade liberalisation, sector heterogeneity and innovation. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/762/ Monograph: Nava, A.

Διαβάστε περισσότερα

Dο Ενϖιρονmενταλ Ρεγυλατιονσ Α εχτ τηε Λοχατιον Dεχισιονσ οφ Μυλτινατιοναλ Γολδ Μινινγ Φιρmσ?

Dο Ενϖιρονmενταλ Ρεγυλατιονσ Α εχτ τηε Λοχατιον Dεχισιονσ οφ Μυλτινατιοναλ Γολδ Μινινγ Φιρmσ? Dο Ενϖιρονmενταλ Ρεγυλατιονσ Α εχτ τηε Λοχατιον Dεχισιονσ οφ Μυλτινατιοναλ Γολδ Μινινγ Φιρmσ? ΛισεΤολε &ΓαρψΚοοπ Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Στρατηχλψδε Αυγυστ 12, 2008 Αβστραχτ Τηισ παπερ εmπιριχαλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

This is a repository copy of Extending McKinsey s 7S model to understand strategic alignment in academic libraries.

This is a repository copy of Extending McKinsey s 7S model to understand strategic alignment in academic libraries. This is a repository copy of Extending McKinsey s 7S model to understand strategic alignment in academic libraries. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/136702/

Διαβάστε περισσότερα

P.A. (2008) 43 (2) ISSN

P.A. (2008) 43 (2) ISSN Strachan, P.A. (2008) Simulation support for performance assessment of building components. Building and Environment, 43 (2). pp. 228-236. ISSN 0360-1323, http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.10.051

Διαβάστε περισσότερα