ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (NRL PC) Κωδικός έργου: 20Ε.2.20 Αρμόδια Υπηρεσία: Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Εμπλεκόμενη Υπηρεσία: Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων Υλοποίηση: Α Χ.Υ. Αθηνών (Προϊσταμένη Δ/νσης: Δ. Τσίπη) Κύριος έργου: Σ. Ζήση Προϊσταμένη Γ.Δ. Γ.Χ.Κ. Συντονιστής έργου: Β. Τζαμτζής (έως 14/6/2020), Σ. Κυριακίδης (από 15/6/2020) Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Δ. Χρυσαφίδης, Σ. Αντωνίου 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ To ακρυλαμίδιο αποτελεί καρκινογόνο ουσία η οποία σχηματίζεται κατά την παραγωγική διαδικασία ορισμένων τροφίμων. Βασική προϋπόθεση σχηματισμού του θεωρείται γενικά η επίδραση θερμότητας σε υπόστρωμα που περιέχει αμινοξέα (κυρίως ασπαραγίνη) με την παρουσία αναγόντων σακχάρων (π.χ. γλυκόζη). Ευρήματα ακρυλαμιδίου έχουν εντοπισθεί κυρίως σε τρόφιμα πλούσια σε άμυλο όπως οι τηγανητές πατάτες, τα παξιμάδια, ενώ σημαντικά ευρήματα καταγράφηκαν και σε ελιές, ειδικά στις μαύρες που παρασκευάζονται με τη μέθοδο της Καλιφόρνιας που προβλέπει εμβάπτιση σε αλκαλικό διάλυμα, οξείδωση με παροχή ρεύματος αέρα και στο τελικό στάδιο αποστείρωση στους 170 o C. Σημειώνεται ότι η μέθοδος αυτή της Καλιφόρνιας δεν σχετίζεται με την παραδοσιακή Ελληνική μεθοδολογία για τις ελιές Καλαμών, αλλά ωστόσο υπάρχουν και στην Ελλάδα μονάδες παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς με την μέθοδο Καλιφόρνιας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εδώ και χρόνια τα επίπεδα ακρυλαμιδίου σε διάφορα τρόφιμα και έχει θεσπίσει κατάλογο προτεινόμενων μέτρων προς τη βιομηχανία για τον περιορισμό σχηματισμού του, ενώ πρόκειται σύντομα να θεσπίσει ανώτατα όρια για τις βρεφικές τροφές. Ασκούνται σήμερα πιέσεις από κάποια κράτη-μέλη να θεσπιστούν ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα σε συγκεκριμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένης και της επιτραπέζιας ελιάς. Στα πλαίσια αυτά, και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανό πρόβλημα διακίνησης της Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες, πραγματοποιήθηκε η μελέτη αυτή με στόχο: τον εντοπισμό του σταδίου εκείνου, κατά την παραγωγή, όπου σχηματίζεται το ακρυλαμίδιο και τον έλεγχο των επιπέδων ακρυλαμιδίου στις επιτραπέζιες ελιές που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. Ελήφθησαν δείγματα από τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενης εταιρίας που εφαρμόζει τη μέθοδο της Καλιφόρνιας καθώς και δείγματα συσκευασμένης επιτραπέζιας ελιάς που διατίθενται 5 αλυσίδες σουπερμάρκετ των Αθηνών. Τα δείγματα αναλύθηκαν με χρήση της τεχνικής LC/MS-MS. Το συμπέρασμα της μελέτης αυτής ήταν ότι, το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται ήδη κατά την εμβάπτιση σε αλκαλικό διάλυμα και την οξείδωση δηλαδή σε στάδιο πριν την εφαρμογή της θερμικής επεξεργασίας, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ειδικά στις ελιές ο μηχανισμός σχηματισμού του δεν φαίνεται να είναι ο ίδιος με εκείνον σε άλλα τρόφιμα. Συνεπώς απαιτούνται ειδικές μελέτες προκειμένου να προταθούν μέτρα αποφυγής 2

3 σχηματισμού του. Τέλος, τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς της Ελληνικής αγοράς είναι ιδιαίτερα χαμηλά, ενδεικτικό και της μη ευρείας εφαρμογής της μεθόδου της Καλιφόρνιας για τις ελιές που καταναλώνονται στην Ελλάδα. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ LB: Lower Bound = χαμηλότερο όριο διακύμανσης UB: Upper Bound =ανώτερο όριο της διακύμανσης ΜοΕ: Margin of Exposure=Περιθώριο έκθεσης του πληθυσμού BMDL10: δόση που προκαλεί νεοπλασίες στο 10% των πειραματοζώων LC-MS/MS: Μέθοδος ανάλυσης με Υγρή Χρωματογραφία (LC) συζευγμένη με διαδοχική Χρωματογραφία Μάζας (MS/MS). 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το ακρυλαμίδιο είναι γνωστό ως ρυπαντής επεξεργασίας τροφίμων που δημιουργείται συνήθως με θέρμανση σε τρόφιμα πλούσια σε άμυλο. Υψηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν σε τηγανητές πατάτες, στα τσιπς, σε σνακς ειδικά σε εκείνα με βάση την πατάτα, σε μπισκότα, σε φρυγανιές και παρόμοια προϊόντα αρτοποιίας, στα δημητριακά προγεύματος, αλλά και στον καφέ, στις επιτραπέζιες ελιές, μέχρι και τις βρεφικές τροφές. Χημικός τύπος ακρυλαμιδίου Το ακρυλαμίδιο θεωρείται ως πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα για τον καρκίνο και είναι γνωστό ότι μεταβολίζεται in vivo τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους στη γονιδιοτοξική και καρκινογόνο ένωση γλυκιδαμίδιο (EFSA, 2015). Τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την τοξικότητα του ακρυλαμιδίου είναι: 3

4 Νευροτοξικότητα: To Panel της EFSA CONTAM εκτίμησε το περιθώριο έκθεσης του πληθυσμού (MοE) για τις νευροτοξικές επιπτώσεις του ακρυλαμιδίου (που κυμαίνεται από (ελάχιστο κατώτερο όριο διακύμανσης της έκθεσης (LB)) έως 226 (μέγιστο ανώτερο όριο διακύμανσης της έκθεσης (UB)) για τη μέση έκθεση του πληθυσμού και από 717 (LB) έως 126 (UB) για την έκθεση του πληθυσμού στο 95 ο εκατοστημόριο (κάλυψη 95% του πληθυσμού δηλαδή και των ακραίων καταναλωτών εκτός των πολύ ακραίων καταναλωτών (5% των καταναλωτών)). Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειραματόζωα και τις διαφοροποιήσεις εντός του ανθρώπινου πληθυσμού, το Panel κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα MOoE σε όλες τις έρευνες και τις ηλικιακές ομάδες δεν προκαλούν ανησυχία για νευροτοξικότητα. Ωστόσο, η ομάδα σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις MOE για το 95 ο εκατοστημόριο έκθεσης (ακραίοι καταναλωτές από το 95% των καταναλωτών) με την εκτίμηση του ανώτατου ορίου διακύμανσης (UB) για νήπια και άλλα παιδιά είναι κοντά στην τιμή που μπορεί να προκαλεί ανησυχία για νευροτοξικότητα. Καρκινογένεση : Η σύγκριση του σημείου αναφοράς για τον χαρακτηρισμό κινδύνου των νεοπλασιών που προκαλεί το ακρυλαμίδιο με τα επίπεδα έκθεσης των καταναλωτών τροφίμων σε ακρυλαμίδιο οδήγησε σε MοE που κυμαίνεται από 425 (ελάχιστο όριο της διακύμανσης της έκθεσης LB) έως 89 (μέγιστο όριο της διακύμανσης της έκθεσης UB) για τις εκτιμήσεις μέσης έκθεσης του πληθυσμού, και από 283 (ελάχιστο LB) σε 50 (μέγιστο UB) για τις εκτιμήσεις έκθεσης για το 95 ο εκατοστημόριο, δηλαδή για ακραίους καταναλωτές. Η Επιστημονική Επιτροπή της EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, επειδή για ουσίες που είναι τόσο γονιδιοτοξικές όσο και καρκινογόνες, είναι αποδεκτό ένα MοE από ή υψηλότερο, στο ακρυλαμίδιο με βάση το BMDL10 (δόση που προκαλεί νεοπλασίες στο 10% των πειραματοζώων) και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αβεβαιότητες, η τρέχουσα έκθεση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού στο ακρυλαμίδιο προκαλεί ανησυχία. Δεδομένου ότι τα MοE είναι όλα σημαντικά χαμηλότερα από , το Panel CONTAM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που οι διαθέσιμες μελέτες σε ανθρώπους δεν έχουν αποδείξει ότι το ακρυλαμίδιο είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο, τα MοE που βασίζονται στα επίπεδα της τρέχουσας έκθεσης του πληθυσμού οδηγούν σε ανησυχία σχετικά με πιθανές νεοπλασίες. Τέλος το Panel CONTAM τονίζει ότι το ακρυλαμίδιο είναι ουσία γονιδιοτοξική για τα γεννητικά κύτταρα, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιώντας αυτήν την πληροφόρηση. 4

5 2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Σχηματισμός ακρυλαμιδίου κατά Gökmen, V. (2015). Όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχεδιάγραμμα, το ακρυλαμίδο σχηματίζεται σαν προϊόν αντίδρασης Mallard από πρώτη ύλη ένα αμινοξύ (κυρίως ασπαραγίνη) με παρουσία αναγόντων σακχάρων σε θερμοκρασία άνω των 120 o C, με τον σχηματισμό αρχικά μιας βάσης του Schiff. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτραπέζιας ελιάς ο μηχανισμός σχηματισμού δεν είναι γνωστός με ακρίβεια και υπάρχουν μόνον υποθέσεις για το στάδιο σχηματισμού του. 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2019/1888 της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά την παρουσία ακρυλαμιδίου και τα επίπεδά του στα τρόφιμα, ιδίως στα τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού αυτού. Οι επιτραπέζιες ελιές περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2158/2017 περιλαμβάνει επίπεδα αναφοράς ακρυλαμιδίου σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων (παράρτημα ΙΙ) μαζί με μέτρα αποφυγής σχηματισμού (παράρτημα IV), αλλά δεν αναφέρεται ακόμη στις επιτραπέζιες ελιές. Αυτός ο κανονισμός πρόκειται να τροποποιηθεί προκειμένου να συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα αποφυγής σχηματισμού και επίπεδα αναφοράς και για τις επιτραπέζιες ελιές. Σύμφωνα με πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από τον κ. Verstraete εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια σύσκεψη των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς της ΕΕ (Annual Workshop Copenhagen, 2021) τα προτεινόμενα επίπεδα αναφοράς για τις επιτραπέζιες ελιές που έχουν υποστεί οξείδωση ανέρχονται στα 850 μg/kg. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα (όρια) για το ακρυλαμίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν προτάσεις θέσπισης τέτοιων ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων 5

6 για κάποιες κατηγορίες τροφίμων συμπεριλαμβανομένης της επιτραπέζιας ελιάς. Ωστόσο τα νέα όρια θα συμπεριλάβουν πρώτα τις βρεφικές τροφές, ενώ τα υπόλοιπα τρόφιμα φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο. Προκειμένου να προταθούν μέτρα αποφυγής σχηματισμού στις επιτραπέζιες ελιές που θα ενταχθούν στον παραπάνω κανονισμό, πρέπει να διαπιστωθεί πρώτα ο μηχανισμός σχηματισμού του ακρυλαμιδίου, γιατί, σε αντίθεση με τα άλλα τρόφιμα, οι ελιές δεν είναι πλούσιες σε άμυλο, και διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την σύστασή τους. 4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ- ΠΙΘΑΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ Στο παρακάτω σχήμα παρατίθενται οι βασικές μέθοδοι παραγωγής για τις επιτραπέζιες ελιές, όπως παρουσιάστηκαν από την κα Lene Duedahl-Olesen (Wokrshop των Ευρωπαϊκών Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς για τoυς ρυπαντές επεξεργασίας τροφίμων που διεξάχθηκε στην Κοπεγχάγη, Annual Workshop, Copenhagen, 2019). Τρόποι παρασκευής της επιτραπέζιας ελιάς-πιθανό στάδιο σχηματισμού του ακρυλαμιδίου Από όλους αυτούς τους τρόπους παρασκευής μόνο η μέθοδος της Καλιφόρνιας (3 η περίπτωση) έχει συσχετισθεί με τον σχηματισμού ακρυλαμιδίου, παραμένει ωστόσο άγνωστο σε ποιο ακριβώς στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αυτό σχηματίζεται. Σύμφωνα με τους Gandul-Rojas και Gallardo-Guerrero L. (2012) οι διάφορες μέθοδοι παρασκευής επιτραπέζιας ελιάς έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την απομάκρυνση του γλυκοζίτη ελαιοευρωπαΐνη που ευθύνεται για τη φυσική πικράδα του καρπού της ελιάς. Η επεξεργασία των καρπών με αραιό αλκαλικό διάλυμα είναι μία από τις κύριες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Αυτό το βήμα αφορά την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς σύμφωνα με την Ισπανική μέθοδο και τη μέθοδο Καλιφόρνιας. Οι παρασκευή επιτραπέζιας ελιάς όμως με την παραδοσιακή Ελληνική μέθοδο (τύπου Καλαμάτας) φαίνεται να αποτελεί παρέκκλιση από αυτήν την παγκόσμια χρήση αλκαλικού διαλύματος, και η εφαρμογή της παραδοσιακής Ελληνικής μεθόδου δεν φαίνεται να συντελεί στον σχηματισμό ακρυλαμιδίου. Σημειώνεται ακόμη ότι το ψήσιμο στον φούρνο ή στο τηγάνι όλων των τύπων ελιών (π.χ. ελιές σε πίτσα) έχει επίσης βρεθεί ότι αυξάνει τα επίπεδα ακρυλαμιδίου L. Duedahl -Olesen (2021). 6

7 Ποιο είναι το αποφασιστικό βήμα για τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου; Οι Charoenprasert et al. (2014) απέδειξαν ότι όταν πραγματοποιείται οξείδωση και χρήση αλκαλικού διαλύματος κατά την επεξεργασία της, αυξάνονται τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στην ελιά. Αλλά σε ποιο ακριβώς βήμα της παραγωγικής διαδικασίας συμβαίνει αυτό; Θεωρήθηκε ότι η γλυκερόλη που απελευθερώνεται μετά την επεξεργασία με αλκαλικό διάλυμα μπορεί να σχηματίσει ακρολεΐνη η οποία, η οποία στη συνέχεια αντιδρά με την αμμωνία που σχηματίζεται κατά την αποικοδόμηση Strecker από αμινοξέα, για να σχηματίσει τελικά ακρυλαμίδιο (το τελευταίο βήμα λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία 170 o C της αποστείρωσης). Χημικός τύπος ακρολεϊνης Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν και από ευρήματα των Casado F. J. and Montaño A., 2008, σύμφωνα με τα οποία τα επίπεδα ακρυλαμιδίου πριν από την αποστείρωση ήταν πολύ χαμηλά (σύμφωνα με τους Charoenprasert S. and Mitchell A. (2014)) και αυξήθηκαν σημαντικά μετά την αποστείρωση στους 170 o C. Σημειώνεται εδώ ότι οι αναλυτές αυτοί εφάρμοσαν ανάλυση με GC- MS και όριο αναφοράς ή ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) τα 71 μg/kg, σε αντίθεση με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη που ήταν 10 μg/kg. Οι αναλυτές μέτρησαν επίπεδα ακρυλαμιδίου πριν την αποστείρωση έως 134 μg/kg, ενώ μετά την αποστείρωση 234 έως 1350 μg/kg. Σημειώνουμε εδώ ότι τα επίπεδα 134 μg/kg δεν θα έπρεπε να θωρηθούν αμελητέα και αποτελούν ένδειξη σχηματισμού του ακρυλαμιδίου ήδη πριν την αποστείρωση, γεγονός που μας απομακρύνει από την υπόθεση του σχηματισμού προϊόντος αντίδρασης Mallard. Τέλος σημειώνουμε ότι ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα των Casado and Montaño, 2008 ήταν ότι ο σχηματισμός του ακρυλαμιδίου σχετίζεται και με την ποικιλία της ελιάς. 5. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ H μελέτη αυτή είχε αρχικά δύο στόχους. Α. Να εντοπιστούν εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να συσχετιστούν με τον σχηματισμό του ακρυλαμιδίου στις επιτραπέζιες ελιές. Ο εντοπισμός αυτός των παραγόντων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δοθούν οδηγίες αποφυγής σχηματισμού του για τους παραγωγούς, και αυτές οι οδηγίες να ενταχθούν στον κανονισμό (ΕΕ) 2158/

8 Β. Να διερευνηθούν τα επίπεδα του ακρυλαμιδίου στις συσκευασμένες επιτραπέζιες ελιές που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά για να διαπιστωθεί εάν βρίσκονται σε σημαντικά επίπεδα που θα χρειαστεί η λήψη μέτρων ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και ώστε να μην αντιμετωπίσουν οι Έλληνες παραγωγοί προβλήματα (επιστροφές ή αποσύρσεις προϊόντων) εάν μετρηθούν υψηλά επίπεδα ακρυλαμιδίου από άλλες Ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές. 6. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Η ανάλυση ακρυλαμιδίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που παρουσιάστηκε από τον κ. Phillippe Szternfeld εκπρόσωπο του Βελγικού Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς (Annual Workshop, Copenhagen 2019) χρησιμοποιώντας άλατα «QuETChERS» (τροποποιημένη). Ζυγίζονται 5 gr ομογενοποιημένου υποστρώματος (ελιά πράσινη ή μαύρη) όπου έχει προστεθεί δευτεριωμένο εσωτερικό πρότυπο 100 μl συγκέντρωσης 10 μg/l. Ακολουθεί προσθήκη. 5 ml εξανίου 5 ml νερού (υπερκάθαρου) και 10 ml ακετονιτριλίου. Το δείγμα ανακινείται σε τάρακτρο για 30 λεπτά. Ακολουθεί προσθήκη αλάτων QuEChERS: 0,5 gr NaCl (χλωριούχο νάτριο)+ 4 gr MgSO 4 (θειικό μαγνήσιο) και ανακινείται το όλο ώστε να μην συσσωματωθούν τα άλατα. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται (5 min 3900 rpm) και απορρίπτεται η άνω στιβάδα του εξανίου. Συλλέγεται 1 ml της στιβάδας ακετονιτριλίου/νερού για καθαρισμό μέσω στήλης SPE (Bond Elut, 2 ml fruits and vegetables) η οποία ανακινείται καλά για να αποφευχθεί στερεοποίηση του άλατος της στήλης μετά την προσθήκη του διαλύματος και στη συνέχεια φυγοκεντρείται. Μεταφέρεται το υγρό μέρος σε ένα φιαλίδιο και γίνεται έγχυση στο σύστημα LC/MS-MS. Για τον προσδιορισμό του ακρυλαμιδίου στο LC/MS-MS ελήφθησαν υπόψη οι εξής μεταπτώσεις m/z 72,1> 55,1 και m/z 72,1>44, για το Εσωτερικό Πρότυπο (IS) Acrylamide- D3, ελήφθη υπόψη η μετάπτωση m/z 75.1 >58 Στήλη PFP, 10 cm. Κινητή Φάση Α: Ακετονιτρίλιο, Β: 0,1 % μυρμηκικό οξύ σε νερό. Ροή 0,2 ml/min, Πρόγραμμα βαθμωτής έκλουσης: A 97: B 3 (0 min), A 97: B 3 (1,50 min), B 100 (2 min), B 100 (5,00 min), A 97: B 3 (5,01 min ), Α 97: Β3 (8,5 λεπτά) 8

9 Χαρακτηριστικά Χρωματογραφήματα (LC-MS/MS). Αριστερά η καταγραφή των μεταπτώσεων του ακρυλαμιδίου (μετάπτωση ποσοτικοποίησης και ταυτοποίησης), δεξιά η καταγραφή της μετάπτωσης του εσωτερικού προτύπου Acrylamide- D3. 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7.1. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ; Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τις Ενώσεις παραγωγών επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα και στείλαμε μια πρόταση συνεργασίας μαζί με ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες για τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται για να τις συσχετίσουμε με τα ευρήματα ακρυλαμιδίου των τελικών προϊόντων τους. Ο στόχος ήταν να ανακαλυφθούν περιπτώσεις με αυξημένα επίπεδα ακρυλαμιδίου και να βοηθηθούν οι κατασκευαστές να λάβουν έγκαιρα μέτρα για τη μείωση αυτών των επιπέδων τροποποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής, ώστε να μην αποσυρθούν τα Ελληνικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα στείλαμε την πρόταση συνεργασίας στους ακόλουθους φορείς: 1. Την Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών- Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών και 2. Την Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς Το ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση που επισυνάψαμε ήταν το εξής: Στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας 1. Ποικιλία Ελιάς 2. Πρόκειται για μαύρες ή πράσινες ελιές ; μαύρες πράσινες 3. Προηγείται πλύσιμο της ελιάς πριν από την επεξεργασία; ΝΑΙ ΟΧΙ 9

10 Εάν ΝΑΙ το νερό που χρησιμοποιείται είναι πόσιμο ; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ να καταγραφεί αν είναι νερό δικτύου και ποιου.... Χρησιμοποιείται διάλυμα σόδας ή άλλο αλκαλικό διάλυμα πριν ή με το πλύσιμο ; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ να Nα περιγραφεί.. 4. Τι προστίθεται μετά; 4.1 Αλάτι ; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ Σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών 4.2 Ξύδι; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ Σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών 4.3 Νερό με χυμό λεμονιού; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ Σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών Άλλο μέσο για οξύνιση ή για αλκαλικότητα; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ Σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών Άλλο πρόσθετο ή τεχνολογικό βοήθημα ή επιταχυντής ζύμωσης ; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ περιγράψατε και σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών Άλλο τρόφιμο, συστατικό τροφίμων; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ περιγράψατε και σε τι ποσοστό περίπου επί του βάρους των ελιών Γίνεται αερισμός σε αυτό το στάδιο; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ περιγράψατε τη διαδικασία 5. Ενδιάμεση επεξεργασία διαχείριση 5.1 Πόσο χρόνο παραμένει στην ανωτέρω κατάσταση και σε τι συνθήκες αποθηκεύεται προσωρινά; 10

11 Σε μέρες. Σε εβδομάδες 5.2 Ακολουθεί θερμική επεξεργασία (εκτός από παστερίωση ή αποστείρωση); ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ΝΑΙ περιγράψτε τη διαδικασία Τι διαδικασία ακολουθείται μετά; Καμία διαδικασία ΝΑΙ ΟΧΙ Ξέπλυμα ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ πόσες φορές και με τι; Ξέπλυμα και νέα προσθήκη άλλης ύλης;.. ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ τί προστίθεται ; Γίνεται αερισμός; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ περιγράψτε τη διαδικασία 6. Σε τι είδους περιέκτες αποθηκεύεται το προϊόν; 6.1. Δοχεία / Δεξαμενή πλαστική είδος πλαστικού.... ΝΑΙ ΟΧΙ 6.2. Δοχεία / Δεξαμενή μεταλλική και από τι μέταλλο;.... ΝΑΙ ΟΧΙ 6.3. Δοχεία γυάλινα; ΝΑΙ ΟΧΙ 7. Ποιο είναι το υγρό πλήρωσης στο τελικό προϊόν ; 7.1. Νερό με αλάτι σε τι ποσοστό στο υγρό Νερό με αλάτι και ξύδι και σε τι ποσοστά στο υγρό Νερό με αλάτι και άλλο μέσο οξίνισης (αναφέρετε) και σε τι ποσοστό στο υγρό Ελαιόλαδο (κατηγορία) Ελαιόλαδο (κατηγορία) με λεμόνι ή χυμό του Ελαιόλαδο (κατηγορία) με ξύδι Ελαιόλαδο (κατηγορία) με λεμόνι ή χυμό του Ελαιόλαδο (κατηγορία) με αλάτι Μόνο σε αλάτι.. 11

12 7.10. Χρησιμοποιούνται άλλα πρόσθετα ή τεχνολογικά βοηθήματα ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ ποια και σε τι ποσοστά στο υγρό ; Παστερίωση ή Αποστείρωση 8.1. Γίνεται παστερίωση και σε ποιο στάδιο ΝΑΙ ΟΧΙ Συνθήκες παστερίωσης Γίνεται αποστείρωση και σε ποιο στάδιο ΝΑΙ ΟΧΙ Συνθήκες αποστείρωσης. 9. Πως θα χαρακτηρίζατε τη μέθοδο επεξεργασίας που εφαρμόζετε; 9.1. Ελληνική; ΝΑΙ ΟΧΙ 9.2. Ισπανική ; ΝΑΙ ΟΧΙ 9.3. Καλιφόρνιας/Αμερικάνικη ; ΝΑΙ ΟΧΙ Άλλη; Σε σχετική επιστολή μας ενημερώσαμε ότι ο στόχος του προγράμματος δεν ήταν ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων με στόχο την επιβολή κυρώσεων, αλλά καθαρά διερευνητικός, όπου η αρχή (το Γενικό Χημείο του Κράτους) δεν θα έπρεπε απαραίτητα να γνωρίζει την προέλευση (παραγωγική μονάδα) των δειγμάτων αλλά οι ενώσεις παραγωγών θα μπορούσαν να προσδώσουν συγκεκριμένη αρίθμηση, η συσχέτιση της οποίας με τη λίστα των παραγωγών θα παρέμενε άγνωστη για την αρχή. Παρόλα αυτά οι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν, εκτός από έναν παραγωγό επιτραπέζιας ελιάς που τελικά συνεργάστηκε. Παρασκευαστής επιτραπέζιας ελιάς που εφαρμόζει τη μέθοδο Καλιφόρνιας, απέστειλε δείγματα επιτραπέζιας ελιάς από τα 3 ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ακρυλαμιδίου στα δείγματα ήταν τα εξής: 12

13 Αριθμός σταδίου Ακρυλαμίδιο, τελικό αποτέλεσμα σε μg/kg* Χαρακτηρισμός σταδίου επεξεργασίας o Ζύμωση σε βαρέλια των 220 L o Εμβάπτιση σε αραιό διάλυμα καυστικής σόδας και οξείδωση με διοχέτευση αέρα o3 54 Θερμική επεξεργασία και αποστείρωση. *Όριο ποσοτικού προσδιορισμού 10 μg/kg Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα, σημαντική περιεκτικότητα ακρυλαμιδίου καταγράφεται ήδη από το στάδιο προ της χρήσης θερμότητας, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται πιθανά για προϊόν αντίδρασης Malliard όπως στα άλλα τρόφιμα, γιατί η αντίδραση αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή θερμότητας τουλάχιστον 120 o C. Σημειώνεται ότι η συντήρηση των δειγμάτων μέχρι την ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία ψυγείου (0-4 o C). Στο τρίτο στάδιο καταγράφεται μείωση της τιμής του ακρυλαμιδίου αλλά είναι άγνωστο αν η μείωση αυτή εμφανίστηκε κατά την συντήρηση των δειγμάτων ή ήδη κατά την παραγωγική διαδικασία. Πάντως είναι καταχωρημένη και στη βιβλιογραφία πτώση της τιμής του ακρυλαμιδίου κατά την αποθήκευση. Δυστυχώς δεν απεστάλη δείγμα τελικού συσκευασμένου προϊόντος για να μετρηθεί η τελική τιμή. Το συμπέρασμα είναι ωστόσο σαφές ότι προφανώς στις επιτραπέζιες ελιές δεν πρόκειται για ουσία που προκύπτει μετά από θερμική επεξεργασία, άρα ο μηχανισμός σχηματισμού του στις ελιές είναι άγνωστος. Απαιτείται συνεπώς επανεξέταση του μηχανισμού σχηματισμού ακρυλαμιδίου στις επιτραπέζιες ελιές πριν να προταθούν όρια αναφοράς και ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα, καθώς και μέτρα αποφυγής σχηματισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ως πρόδρομες ουσίες για τον σχηματισμό του ακρυλαμιδίου θεωρούνται τα αμινοξέα και μάλιστα η ασπαραγίνη μαζί με ανάγοντα σάκχαρα και την επίδραση θερμότητας, γιατί ασπαραγίνη αλλά και ανάγοντα σάκχαρα υπάρχουν στην ελιά (A. López-Lópezet al., 2010). Άλλοι ερευνητές, προκειμένου να εξηγήσουν τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου στις βρώσιμες ελιές, θεωρούσαν υπεύθυνο το τελικό στάδιο της παραγωγής ελιάς που παράγεται σύμφωνα με την μέθοδο της Καλιφόρνιας, δηλαδή το στάδιο της αποστείρωσης. Συγκεκριμένα ότι η γλυκερόλη που 13

14 απελευθερώνεται μετά την επεξεργασία με αλκαλικό διάλυμα μπορεί να σχηματίσει ακρολεΐνη η οποία, η οποία στη συνέχεια αντιδρά με την αμμωνία που σχηματίζεται κατά την αποικοδόμηση Strecker από τα αμινοξέα, για να σχηματίσει τελικά ακρυλαμίδιο (το τελευταίο βήμα λαμβάνει χώρα στη θερμοκρασία 170 o C της αποστείρωσης) Charoenprasert and Mitchell (2014). Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν και από ευρήματα των Casado and Montaño, 2008, σύμφωνα με τα οποία τα επίπεδα ακρυλαμιδίου πριν από την αποστείρωση ήταν πολύ χαμηλά και αυξήθηκαν σημαντικά μετά την αποστείρωση στους 170 o C. Σημειώνεται εδώ ότι οι αναλυτές αυτοί εφάρμοσαν ανάλυση με GC-MS και όριο αναφοράς ή ποσοτικού προσδιορισμού τα 71 μg/kg, σε αντίθεση με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη που ήταν 10 μg/kg. Έτσι οι αναλυτές μέτρησαν επίπεδα ακρυλαμιδίου πριν την αποστείρωση έως 134 μg/kg, ενώ μετά την αποστείρωση 234 έως 1350 μg/kg. Σημειώνουμε εδώ ότι τα επίπεδα 134 μg/kg δεν θα έπρεπε να θωρηθούν αμελητέα και αποτελούν ένδειξη σχηματισμού του ακρυλαμιδίου ήδη πριν την αποστείρωση, γεγονός που μας απομακρύνει από την υπόθεση του σχηματισμού προϊόντος αντίδρασης Mallard. Τον όρο «αμελητέα» τον αναφέρουν οι αναλυτές Charoenprasert and Mitchell (2014) ερμηνεύοντας την μελέτη των Casado and Montaño, Τέλος σημειώνουμε ότι ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα των Casado and Montaño, 2008 ήταν ότι ο σχηματισμός του ακρυλαμιδίου σχετίζεται και με την ποικιλία της ελιάς. Ο γνωστός μηχανισμός σχηματισμού του ακρυλαμιδίου, που ερμηνεύει τον σχηματισμό του σε τρόφιμα πλούσια σε άμυλο, φαίνεται να μην ισχύει για τις επιτραπέζιες ελιές μετά την μελέτη μας και απαιτούνται περαιτέρω έρευνες (αυτό το συμπέρασμα είναι σύμφωνο με παρόμοιες τοποθετήσεις άλλων ερευνητών στη βιβλιογραφία S. Charoenprasertet al., (2017), T.M. Amrein et al., (2007), AH Sánchezaet al. (2014)) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έγινε δειγματοληψία συσκευασμένων προϊόντων που περιείχαν επιτραπέζιες ελιές που διατίθενται σε πέντε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ των Αθηνών. Από την επισήμανση δεν είναι πάντα δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα για την προέλευση ή τον τρόπο παραγωγής της επιτραπέζιας ελιάς. Συνολικά συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 39 δείγματα (βρώσιμο μέρος, μόνο σάρκα ελιάς). Στην προσπάθεια να εντοπισθεί πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην περιεκτικότητα σε ασπαραγίνη και ανάγοντα σάκχαρα με την παρουσία ακρυλαμιδίου καταγράφηκε η διατροφική δήλωση που ήταν επί της συσκευασίας (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, περιεκτικότητα σε σάκχαρα και αλάτι). Σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχουν μετρηθεί ποσότητες ασπαραγίνης στις βρώσιμες ελιές και φαίνεται ότι η ασπαραγίνη μαζί με το γλουταμινικό οξύ είναι τα κυρίαρχα αμινοξέα στις βρώσιμες ελιές (Lazovic Β. et al., 1999), αντίθετα στην μορφή ελεύθερου αμινοξέος φαίνεται να είναι η ασπαραγίνη το έκτο σημαντικότερο αμινοξύ (Casado F. J. and Montaño A, 2008). Στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε ότι η δηλούμενη στην διατροφική δήλωση περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες αποτελεί μια ένδειξη της περιεκτικότητας σε ασπαραγίνη. Αναφορικά με την περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα, στην μελέτη των Casado F. J. and Montaño A., 2008 μετρήθηκε μόνο γλυκόζη που είναι ένα ανάγον σάκχαρο. Οπότε η ένδειξη της παρουσίας σακχάρων στην διαθρεπτική δήλωση θεωρήθηκε ενδεικτική της παρουσίας αναγόντων σακχάρων. Στην επισήμανση δεν υπήρχε σε καμία συσκευασία η ένδειξη ότι οι ελιές παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της Καλιφόρνιας. Πολλοί παρασκευαστές επιτραπέζιας ελιάς δεν διευκρινίζουν στην ετικέτα την ακριβή διαδικασία παρασκευής που εφαρμόζουν, ή πάλι ισχυρίζονται ότι ακολουθούν 14

15 μια «παραδοσιακή μέθοδο», αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να εφαρμόζουν κάποια τροποποιημένη μέθοδο ή ακόμη και εκείνη της Καλιφόρνιας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Περιεκτικότητα σε ακρυλαμιδιο μg/kg ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σάκχαρα σε g ανά 100 g Πρωτεΐνες σε g ανά 100 g Αλάτι σε g ανά 100 g ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΑΚΧΑΡΑ s1 < LOQ πράσινες ελιές σε άλμη s2 < LOQ πράσινες ελιές σε άλμη πράσινες ελιές σε άλμη < LOQ s3 βιολογικές ελιές Καλαμών σε άλμη, με 3.2 < LOQ s4 λιγότερο αλάτι < πράσινες ελιές σε άλμη < LOQ s5 βιολογικές ελιές Καλαμών φυσικές και < LOQ s6 ωριμασμένες από τον ήλιο φυσικές και ωριμασμένες 1.04 < LOQ από τον ήλιο ελιές θρούμπα, s7 Θάσος s8 13 πράσινες ελιές < s9 < LOQ Ελιές Καλαμών < s10 < LOQ μαύρες και πράσινες ελιές s11 < LOQ φυσικές μαύρες ελιές < ξανθές ελιές σύμφωνα με s12 παραδοσιακή συνταγή < s13 16 πράσινες ελιές < s14 < LOQ μαύρες και πράσινες ελιές < s Ελληνικές πράσινες ελιές s Ελληνικές μαύρες ελιές s μαύρες ελιές φουρνιστές s Ελιές Καλαμών Ελληνικές ελιές με 17.6 s19 παραδοσιακή συνταγή < s20 < LOQ μαύρες ελιές s21 < LOQ πράσινες ελιές σε άλμη Ελληνικές πράσινες ελιές 35.6 s22 βιολογικές < Ελληνικές ελιές Καλαμών σε < LOQ s23 άλμη, βιολογικές < s24 < LOQ Ελληνικές ελιές Καλαμών < s25 < LOQ πράσινες ελιές s26 < LOQ πράσινες ελιές s27 < LOQ πράσινες ελιές σε άλμη πράσινες ελιές < LOQ s28 αποστειρωμένες s αποστειρωμένο προϊόν s30 < LOQ Ελιές Καλαμών πράσινες ελιές σε άλμη, < LOQ s31 αποστειρωμένες

16 s32 < LOQ Ελιές Καλαμών σε όξινη άλμη Ελληνικές ελιές Καλαμών σε 24 s33 άλμη s34 < LOQ πράσινες ελιές σε άλμη s35 < LOQ πράσινες ελιές s πράσινες ελιές σε άλμη Ελιές Καλαμών 14.6 s37 αποστειρωμένες s38 < LOQ πράσινες ελιές < s39 < LOQ πράσινες ελιές *LOQ= όριο ποσοτικού προσδιορισμού, 10 μg/kg Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι τα μετρηθέντα επίπεδα ακρυλαμιδίου βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το προτεινόμενο όριο αναφοράς των 850 μg/kg. Τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν σε Ελληνικές πράσινες ελιές (δείγμα s15). Οι λεγόμενες φουρνιστές ελιές (δείγμα s17) δεν περιέχουν σημαντική περιεκτικότητα σε ακρυλαμίδιο. Τόσο σε πράσινες όσο και σε μαύρες ελιές καταγράφονται μετρήσιμες περιεκτότητες σε ακρυλαμίδιο, αν και αυτό αφορά μόνο ένα ποσοστό (το ένα τρίτο των δειγμάτων περιείχε μετρήσιμες περιεκτικότητες σε ακρυλαμίδιο). Δεν είναι δυνατή η συσχέτιση ούτε της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, αλάτι ή σάκχαρα ούτε του λόγου πρωτεϊνών προς σάκχαρα με την περιεκτικότητα σε ακρυλαμίδιο. Αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις άλλων ερευνητών (Casado F.J. and Montaño A., 2008). Από την επισήμανση των προϊόντων δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό πότε οι ελιές έχουν υποστεί οξείδωση και πότε όχι, οπότε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή ορίου αναφοράς στις μαύρες ελιές που έχουν υποστεί οξείδωση φαίνεται δύσκολα να εφαρμόζεται. Σημειώνεται επιπλέον ότι μετρήσιμες περιεκτικότητες ακρυλαμιδίου καταγράφηκαν και σε πράσινες ελιές. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Δεν υπάρχει προφανώς καμία συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σάκχαρα και πρωτεΐνες και του σχηματισμού ακρυλαμιδίου (συμπέρασμα σύμφωνο και με την βιβλιογραφία). 2. Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται ήδη μετά την εμβάπτιση σε αλκαλικό διάλυμα και την οξείδωση (Μέθοδος Καλιφόρνιας για τις μαύρες ελιές) Πρόκειται για εύρημα αντίθετο με υποθέσεις που διατυπώθηκαν μέχρι στιγμής, που θεωρούν την τελική φάση της παστερίωσης με θερμοκρασίες μέχρι 170 o C ως τη φάση σχηματισμού του ακρυλαμιδίου, από πρόδρομες ουσίες που σχηματίζονται κατά τη εμβάπτιση σε αλκαλικό διάλυμα, (Montaño A. et al., 2016). 3. Οι πράσινες ελιές (που παρασκευάζονται πιθανά με τη μέθοδο της Καλιφόρνιας) μπορούν επίσης να καταδείξουν μετρήσιμα επίπεδα ακρυλαμιδίου. 4. Οι φουρνιστές ελιές δεν περιέχουν απαραίτητα υψηλές ποσότητες ακρυλαμιδίου, σε αντίθεση με ευρήματα της βιβλιογραφίας. 16

17 5. Η αποστείρωση δεν είναι αναγκαστικά το καθοριστικό στάδιο όπου σχηματίζεται ακρυλαμίδιο στις επιτραπέζιες ελιές, γιατί, όπως έδειξε η παρούσα μελέτη, σημαντικές περιεκτικότητες είναι μετρήσιμες και πριν από το στάδιο αυτό. 6. Όταν το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται σε ένα στάδιο μπορεί επίσης να αποικοδομηθεί σε επόμενο στάδιο (σύμφωνα και με τους Casado F. J. and Montaño A., 2008). 7. Δεν είναι εύκολο να ενταχθούν οι επιτραπέζιες ελιές στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) 2158/2017 για προτεινόμενα επίπεδα αναφοράς και μέτρα αποφυγής σχηματισμού του, γιατί ο τρόπος σχηματισμού στις ελιές φαίνεται να μην είναι ο ίδιος με εκείνον στα τρόφιμα πλούσια σε άμυλο και παραμένει προς το παρόν άγνωστος. Επιπλέον δεν είναι εύκολο από την επισήμανση να διαπιστωθεί πότε οι μαύρες ελιές έχουν υποστεί οξείδωση και πότε όχι, καθιστώντας την εφαρμογή του προταθέντος μέτρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όριο αναφοράς για τις επιτραπέζιες ελιές (επίπεδο αναφοράς για τις μαύρες ελιές που παρασκευάζονται με οξείδωση) δύσκολα εφαρμόσιμο. 8. Τα επίπεδα ακρυλαμιδίου για τις επιτραπέζιες συσκευασμένες ελιές της Ελληνικής αγοράς φαίνεται είτε να είναι μη ποσοτικοποιήσιμα, είτε να βρίσκονται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα συζητούμενα επίπεδα αναφοράς (850 μg/kg) που μπορεί να ενταχθούν στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2158/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν την μέθοδο Καλιφόρνιας θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τα επίπεδα ακρυλαμιδίου στο τελικό τους προϊόν, ειδικά τις διακυμάνσεις από ποικιλία σε ποικιλία. Η παραγωγοί φρουρνιστών ελιών θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τις συνθήκες παραγωγής σε σχέση με τα επίπεδα ακρυλαμιδίου. Για πληρέστερη αποτύπωση της κατάστασης της παραγόμενης επιτραπέζιας ελιάς θα πρέπει οι παραγωγοί να συνεργαστούν με τις αρχές για τον έγκαιρο εντοπισμό προβληματικών προϊόντων ώστε να προταθούν εποικοδομητικές λύσεις αποφυγής της δημιουργίας ακρυλαμιδίου. Γενικά οι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής και να διερευνήσουν ή και να αποφύγουν τη χρήση της προβληματικής παραγωγικής διαδικασίας της μεθόδου της Καλιφόρνιας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ Ευχαριστούμε την εταιρία ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Α.Ε. με έδρα το Βελεστίνο Μαγνησίας για τη συνεργασία 17

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Amrein, T.M., Andres L., Escher F. and Amadò R., Occurrence of acrylamide in selected foods and mitigation options, Food Additives and Contaminants, Supplement 1, 24(S1): (2007); 2. Annual Workshop of the European National Reference Laboratories on Processing Contaminants, Copenhagen, Annual Workshop of the European National Reference Laboratories on Processing Contaminants, Copenhagen, Casado F. J. and Montaño A., Influence of Processing Conditions on Acrylamide Content in Black Ripe Olives, J. Agric. Food Chem. 2008, 56, Charoenprasert S. and A. Mitchell A., Influence of California-Style Black Ripe Olive Processing on the Formation of Acrylamide J. Agric. Food Chem.,62, (2014) 6. Charoenprasert S., Zweigenbaum V.,Zhang G. and Mitchell A. E., The Influence of ph and Sodium Hydroxide Exposure Time on Glucosamine and Acrylamide Levels in California-Style Black Ripe Olives, Journal of Food Science Vol. 82, Nr. 7, (2017). 7. Duedahl-Olesen L., Wilde A.S., Dagnæs-Hansen M.P., Mikkelsen A., Olesen P.T. and Granby K., Acrylamide in commercial table olives and the effect of domestic cooking, Food Control 132 (2022) (Elsevier, 2021). 8. Food Composition Tables (συνεχώς ενημερωνόμενη ιστοσελίδα) 9. Gazovic P., Miranovic K., Gasic O. and Popovic M., Proc. Jrd Int. ISHS Eds. l.t. Metzidakis and D.G. Voyiatzis, Acta Hort. 474, ISHS Gandul-Rojas B. and Gallardo-Guerrero L., Pigment changes during processing of green table olive specialities treated with alkali and without fermentation, Elsevier (2012). 11. Gökmen V. Acrylamide Formation in Foods: Role of Composition and Processing. Emerging and Traditional Technologies for Safe, Healthy and Quality Food, (2015). 12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2158 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2017 για τη θέσπιση μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. 13. López-López A., Montaño A. and Garrido-Fernández A., Nutrient Profiles of Commercial Table Olives: Proteins and Vitamins Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, Elsevier, (2010). 18

19 14. Lodolinia E.M., Cabrera-Banegil M., Fernandez A., Delgado-Adamez J., Ramirez R. and Martin- Vertedor D., Monitoring of acrylamide and phenolic compounds in table olive after highhydrostatic pressure and cooking treatments, Food Science, Elsevier(2019). 15. Montaño A., Casado F.J.and Carle R., Acrylamide in Table Olives (chapter 12 in Acrylamide in Food, Elsevier, 2016). 16. Sáncheza A. H., Beatoa V. M., López-López A. and Montaño A., Comparative study of the use of sarcosine, proline and glycine as acrylamide inhibitors in ripe olive processing, Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 31, No. 2, (2014). 17. Scientific Opinion on acrylamide in food. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Scientific Opinion on acrylamide in food. EFSA Journal 2015;13(6):4104, 321 pp. 18. ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1888 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας ακρυλαμιδίου σε ορισμένα τρόφιμα 19

ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΘερμικάΕπεξεργασμένατρόφιμα: Τρόφιμα τα οποία για να καταναλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ακρυλαμίδιο

Ακρυλαμίδιο Ακρυλαμίδιο 2002-2018 Το 2002: Σουηδοί επιστήμονες δημοσίευσαν ευρήματα για τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου κατά τη διάρκεια παρασκευής τηγανητών και ψημένων τροφίμων Το 2002: Ο WHO αναγνώρισε την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Παρουσία Ακρυλαμίδιου τρόφιμα

Τοξικολογία Τροφίμων. Παρουσία Ακρυλαμίδιου τρόφιμα Τοξικολογία Τροφίμων Παρουσία Ακρυλαμίδιου τρόφιμα Τι είναι το ακρυλαμίδιο (Acrylamide, 2- propenamide) Άοσμη λευκή κρυσταλλική ουσία. Αντιδρά άμεσα με οργανικές ενώσεις που περιέχουν αμινομάδες, υδροξυλομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Επιτραπέζιας Ελιάς Ιστορικά Η Ελιά (Olea europea) είναι από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα µας όπως και στην Μεσόγειο γενικότερα. Τα ελαιόδεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Γενικό Χημείο του Κράτους Εργαστήριο της Δ/νσης Τροφίμων Εργαστήριο του Α Τμ. Δ ΧΥ Αθηνών ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Δείγμα 1 g

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14147/17 DENLEG 97 AGRI 613 SAN 405 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2017 C(2017) 7658 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.11.2017 για τη θέσπιση μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Επιτραπέζιας Ελιάς Ιστορικά Η Ελιά (Olea europea) είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα μας όπως και στην Μεσόγειο γενικότερα. Πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο1

Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο1 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Σεπτέμβριος 2007 Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών Νο1 Τρόποι μείωσης των επιπέδων ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα από τις επιχειρήσεις τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ακρυλαμίδιο στα αρτοσκευάσματα Τρόποι μείωσης της εμφάνισής του

Ακρυλαμίδιο στα αρτοσκευάσματα Τρόποι μείωσης της εμφάνισής του Ακρυλαμίδιο στα αρτοσκευάσματα Τρόποι μείωσης της εμφάνισής του Χαλιωρή Ελένη Τεχνολόγος Τροφίμων ΜSc Ακρυλαμίδιο τί είναι Ακρυλαμίδιο ή 2-προπεναμίδιο Οργανική ένωση Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται σε τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.4 : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μαρία Σ. Τσεβδού, Πέτρος Σ. Ταούκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ «...γιαούρτι (πλήρες ή, κατά περίπτωση, ημιαποβουτυρωμένο)...(όνομα ζώου) χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

3. Όταν χλωριούχο νάτριο πυρωθεί στο λύχνο Bunsen, η φλόγα θα πάρει χρώμα: Α. Κόκκινο Β. Κίτρινο Γ. Μπλε Δ. Πράσινο Ε. Ιώδες

3. Όταν χλωριούχο νάτριο πυρωθεί στο λύχνο Bunsen, η φλόγα θα πάρει χρώμα: Α. Κόκκινο Β. Κίτρινο Γ. Μπλε Δ. Πράσινο Ε. Ιώδες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες Ερωτήσεις 1-22: Για κάθε μια από τις ερωτήσεις που ακολουθούν δίνονται πέντε πιθανές απαντήσεις. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. Για κάθε ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ Γενικά ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ Για να παρασκευάσουμε «φυσικές μαύρες ελιές χαρακτές Καλαμών», ακολουθούμε το παρακάτω διάγραμμα ροής: 1 Στην περίπτωση που θέλουμε να παρασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η φυσική ελιά & η θρεπτική της αξία. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος Pelopac

Η φυσική ελιά & η θρεπτική της αξία. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος Pelopac Η φυσική ελιά & η θρεπτική της αξία Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος Pelopac Η Υγεία και η Ευεξία γίνονται βασικοί οδηγοί στις συνήθειες αγοράς τροφίμων των καταναλωτών Πηγή: Deloitte: Food

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ - ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 8 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13789/15 DENLEG 144 AGRI 576 SAN 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές»

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» Προσδιορισμός Diuron σε θαλασσινό νερό με υγροχρωματογραφία διαδοχική φασματομετρία

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση»

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» «Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» Ευστάθιος Ζ. Πανάγου - Σταµατούλα Μπονάτσου Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα; «Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 3 /1 / 2 1 7 P a g e 1 of 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων Καθηγητής Α.Λ. Σκαλτσούνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. συμπλήρωσή της. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθμιστικό διάλυμα είναι το α. HF / NaF. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά των σακχάρων που αξιοποιούνται στην εξέταση των τροφίμων Οπτική ενεργότητα Απορρόφηση ακτινοβολίας εγγύς και μέσου υπερύθρου Τάση των προϊόντων της όξινης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Κατάψυξη τροφίμων Κατάψυξη Απομάκρυνση θερμότητας από ένα προϊόν με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας του κάτω από το σημείο πήξης. Ως μέθοδος συντήρησης βασίζεται: Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ. 9 - Δεκεμβρίου

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ. 9 - Δεκεμβρίου 1 ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ 9 - Δεκεμβρίου - 2017 2 ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 Εξεταζόμενο μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑ..... 1 η Δραστηριότητα Παρασκευή δυο υδατικών διαλυμάτων ΝaCl με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία εστέρων της 3-MCPD σε τρόφιμα Ειρήνη Πουλιμά, ρ.χημικός ιεύθυνση Τροφίμων Γενικό Χημείο του Κράτους

Παρουσία εστέρων της 3-MCPD σε τρόφιμα Ειρήνη Πουλιμά, ρ.χημικός ιεύθυνση Τροφίμων Γενικό Χημείο του Κράτους Παρουσία εστέρων της 3-MCPD σε τρόφιμα Ειρήνη Πουλιμά, ρ.χημικός ιεύθυνση Τροφίμων Γενικό Χημείο του Κράτους Νέες Τάσεις στο Χώρο της Χημείας Τροφίμων Αναδυόμενοι χημικοί κίνδυνοι για τα τρόφιμα Ημερίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων

Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων MSc. Χριστίνα Πιπερίδη Χημικός, Ε.ΔΙ.Π Υπεύθυνη της Μονάδας Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ»

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ 60 λεπτά. ΟΛΕΣ πένα με μπλε ή μαύρο μελάνι. οκτώ (8) σελίδες,

ΟΔΗΓΙΕΣ 60 λεπτά. ΟΛΕΣ πένα με μπλε ή μαύρο μελάνι. οκτώ (8) σελίδες, ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων. 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων

ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων. 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Παρασκευή χυμού Στύψιμο νωπών φρούτων, όπως: Εσπεριδοειδή Μήλα Σταφύλια Βύσσινα Μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων. 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2 3 4 5 Αυτή την εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1 Newsletter 6 η Έκδοση THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ Το ολοκληρωμένο διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά ρ. Ιωάννης Τσάκνης Κοσµήτορας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 1 ΣΚΟΠΟΣΜΕΛΕΤΗΣ Μελετήθηκε η δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων πολυφαινολών(ελευρωπαΐνη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ονόματα διαγωνιζομένων: 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: 1 η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι: α) Οι έλεγχοι στα εμφιαλωτήρια αρμοδιότητας σας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σημειώνεται ότι: α) Οι έλεγχοι στα εμφιαλωτήρια αρμοδιότητας σας θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-06-2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠοικ.46770 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οδηγίες προς τους καταναλωτές Οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και χρήση προϊόντων Υλικών και Αντικειμένων που πρόκειται να έλθουν σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) 1. Ποιά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2019 ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1) 2) 3) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμάτα 18 / 9 / Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD. Κτηνιατρικής Μεσσηνίας

Καλαμάτα 18 / 9 / Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD. Κτηνιατρικής Μεσσηνίας Καλαμάτα 18 / 9 / 2018 Αρχοντάκη Κυριακή Γεωπόνος PhD Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Επισήμανση - Παρουσίαση - Διαφήμιση Καν.(ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εργαστήριο ΥΕΤ(FCM) E.Πουλιμά, Δρ. χημικός Ε.Δεσύπρη, Δρ. χημικός Α.Βενέρης, Δρ. χημικός Α.Κοντογεωργάκος, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις, σωστά συμπληρωμένες:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις, σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις αµαύρωσης

Αντιδράσεις αµαύρωσης Αντιδράσεις αµαύρωσης I..ii.-1 Maillard αντιδράσεις ανάγων σάκχαρο + αµίνη Καραµελοποίηση σάκχαρο Υψηλή Θ καστανό χρώµα + άρωµα καστανό χρώµα + άρωµα Μη ενζυµικές Παρουσία σακχάρων Ενζυµική αµαύρωση φαινολικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) 8199/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 55/22 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 55/22 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 55/22 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 6. 3. 96 ΟΔΗΓΙΑ 96/8/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας στη Bιολογία

Φύλλο εργασίας στη Bιολογία Φύλλο εργασίας στη Bιολογία Α.Γιατί μαυρίζει το μήλο; Δαγκώσατε ποτέ ένα μήλο, και αφού το αφήσατε, παρατηρήσατε ότι έγινε καφέ μετά από λίγη ώρα; Αρχικά, όταν το μήλο δεν είναι κομμένο, το εσωτερικό του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Επιμέλεια: Νίκος Δάκος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έω ς και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία 4 γενεών στην παραγωγή & συσκευασία ελαιολάδου και ελιάς

Εμπειρία 4 γενεών στην παραγωγή & συσκευασία ελαιολάδου και ελιάς Εμπειρία 4 γενεών στην παραγωγή & συσκευασία ελαιολάδου και ελιάς Η εταιρεία Η εταιρεία ΡΟΗ Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που διοικείται από τον Φίλιππο Δημ. Μπογιατζή ο οποίος εκπροσωπεί την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τον καθορισμό ανοχών για τις τιμές των θρεπτικών ουσιών που δηλώνονται στην ετικέτα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

όσον αφορά τον καθορισμό ανοχών για τις τιμές των θρεπτικών ουσιών που δηλώνονται στην ετικέτα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δεκέμβριος 2012 EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή

Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Εφαρμογή της εξουδετέρωσης στην οξυμέτρηση ελαιολάδου. 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

IP/03/1022. Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003

IP/03/1022. Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003 IP/03/1022 Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003 Πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίµων για την καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών και την εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τμήμα Υποδομών ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τμήμα Υποδομών ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τμήμα Υποδομών ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 Αριθμός Δελτίου: 167 ME MIA MATIA...

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ICAP GROUP S.A. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 Πίνακας Περιεχομένων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ... 6 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΘΕΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Επιμέλεια : Ζαρμπούτης Δημήτρης Εξεταζόμενη Ύλη : Οξέα-βάσεις και ιοντική ισορροπία Ημερομηνία : Όνομα : ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 2 Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων είναι μια από τις κυριότερες δενδροκαλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ψωμάς Επίκουρος Καθηγητής

Ευάγγελος Ψωμάς Επίκουρος Καθηγητής Οι αντιλήψεις των καταναλωτών για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση της στάσης των καταναλωτών. Ευάγγελος Ψωμάς Επίκουρος Καθηγητής Στρατηγικές Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 1 Τίτλος: Μελέτη εψησιμότητας πρώτων υλών για την παρασκευή κλίνκερ Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου Β., Φτίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ Κεφάλαιο 7: Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας 1. Η βιοτεχνολογία άρχισε να εφαρμόζεται α. μετά τη βιομηχανική επανάσταση (18ος αιώνας) β. μετά την ανακάλυψη της δομής του μορίου του DNA από τους Watson και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα