Accreditation in Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Accreditation in Greece"

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 12, Ιανουάριος 2008 / Issue 12, January 2008 Διαπιστευτικά Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτεί συνθήκες ανταγωνιστικές και αξιόπιστες. Η ανταγωνιστικότητα και η αξιοπιστία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά, αν δεν στηρίζονται σε υγιείς, αξιόπιστες και αντικειμενικά παραδεκτές δομές. Η ποιότητα και η διασφάλισή τους είναι ο κύριος παράγοντας, που σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα, οδηγούν στην ανάπτυξη μία επιχείρηση, μία οικονομία, ένα κράτος. Αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζητούμενο, η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που προμηθεύονται οι πολίτες καθώς και οι υπηρεσίες που τους παρέχονται τόσο από το κράτος και του φορείς τους όσο και από τους ιδιώτες. Το Ε.ΣΥ.Δ. έως σήμερα, επιδεικνύει αξιοζήλευτη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας μέσα από τη διαπίστευση, σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, η οποία το έχει κατατάξει στη συνείδηση του πολίτη, ως τον θεματοφύλακα της τήρησης των διαδικασιών για ποιότητα, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Το Ε.ΣΥ.Δ. πέρα από εθνική καταξίωση απολαμβάνει και διεθνή αποδοχή, αφού έχει ενταχθεί σε όλες τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ (European co-operation for Accreditation) καθώς και σε ανάλογες συμφωνίες με τα συλλογικά όργανα των φορέων διαπίστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο (ILAC, IAF). Οι επιτυχίες αυτές πιστώνονται αναμφίβολα κυρίως στο εξειδικευμένο προσωπικό που με τις σύγχρονες τεχνοκρατικές του γνώσεις συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, όμως, πρέπει να τονιστούν και οι δραστηριότητες της απερχόμενης διοίκησης που συνέβαλε τα μέγιστα στα πρώτα βήματα του Ε.ΣΥ.Δ. Η νέα διοίκηση που ανέλαβε καθήκοντα στις μετά από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα προσπαθήσει ενεργά να διευρύνει ακόμη περισσότερο το έργο του Ε.ΣΥ.Δ. στηριζόμενη στην αμέριστη συμπαράσταση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΑΝ., που έχει από την αρχή θέσει ως κυρίαρχο στοίχημα την εμπέδωση και την εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική όλων εκείνων των διαδικασιών, που συμβάλλουν στην ποιοτική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και κατ' επέκταση στην αύξηση του κύρους της διαπίστευσης. Ένα κύρος που το έχει ανάγκη όλος ο παραγωγικός ιστός της χώρας, αλλά και οι πολίτες ξεχωριστά. Δρ. Νίκος Γ. Παπαϊωάννου Πρόεδρος του Δ.Σ. From the Editorial The contemporary -national and global- financial environment is highly competitive and it, therefore, presupposes a high degree of reliability. Competitiveness and reliability, however, cannot be beneficial unless they rely upon healthy, objectively acceptable structures. Quality is the main factor, which when is combined with competitiveness, can contribute to the development of an individual business, an economy, and a state. It is essential that citizens can enjoy services and products of a high quality, independently of whether these are provided by the state or the public sector. Since its foundation, ESYD has focused on the assurance of quality through accreditation, and the citizens therefore, see it as the guardian of quality. ESYD is not only nationally recognized, but, having signed all the multilateral agreements of the European Co-operation for Accreditation and its international equivalents (ILAC, IAF), it also enjoys a widespread international recognition. This success is undoubtedly mostly owed to ESYD's highly trained personnel, whose technical expertise secures a very high standard of services for the organization. It should also be stressed that the contribution of the previous Board of Directors of ESYD has been very important in the creation of a modern and reliable organization. The new Board of Directors, which was appointed by the Minister of Development on , will make every effort to further develop ESYD. We are confident that the political leadership of the Ministry of Development will support our efforts, since its first priority is to improve the quality of products and services provided to the citizens of this country and to promote all the structures, which are conducive to this aim. Raising the visibility and the prestige of accreditation is, without any doubt, inextricably connected with this very same aim. Dr. Nikos Papaioannou Chairman of ESYD Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ. (από ) Παπαϊωάννου Νικόλαος Καρτσακλή Αδαμαντία Μάτσας Ιωάννης Αγάθωνος Περικλής Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος Εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, Mέλος Συμεωνίδης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Mέλος The managing board of ESYD (since ) Ν.Papaioannou Ass.Professor at the Aristotle University of Thessaloniki, Chairman A. Kartsakli Representative of the Ministry of Development, Vice Chairperson I. Matsas Managing Director P. Agathonos Representative of the Hellenic Laboratory Association, Member C. Symeonides Representative of the Federation of Greek Industries, Member Διαπίστευση - 01

2 ESYD and its contribution in European and international level Το Ε.ΣΥ.Δ. σε πορεία ανάπτυξης ESYD in constant growth Το Ε.ΣΥ.Δ. και ο ρόλος του στην Ευρώπη και διεθνώς Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ένας νεοσύστατος σχετικά Οργανισμός, μέσα από την οκταετή πορεία του στα δρώμενα στον χώρο της ποιότητας και ιδιαίτερα στον τομέα που αφορά τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των φορέων επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης, έχει κατορθώσει να αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τη διάθεση και κυκλοφορία ασφαλών προϊόντων, αλλά και για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες. Το επίτευγμα αυτό, ξεπερνώντας τα εθνικά μας σύνορα και ενδεικτικό της επιτυχημένης αξιολόγησή μας για τη συμμετοχή σε όλες τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ, του ILAC και του ΙAF, έχει δημιουργήσει εύλογα τη βεβαιότητα στους ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και στους συνδαιτυμόνεςφορείς διαπίστευσης σε διεθνές επίπεδο-, ότι το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να διαδραματίσει ισότιμα, τον ρόλο που του αναλογεί στο ευρωπαϊκό και διεθνές διαπιστευτικό «γίγνεσθαι». Σε αναγνώριση μάλιστα της αξιοπιστίας και της ωριμότητας που διέπει τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ., η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση(ΕΑ) έχει εμπιστευθεί επανειλημμένα σε προσωπικό και συνεργάτες του Ε.ΣΥ.Δ. τη διαξιολόγηση άλλων ευρωπαϊκών εθνικών φορέων διαπίστευσης αλλά και την υποβολή εισηγήσεων στην Επιτροπή Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ για την εισδοχή σε αυτές, «νέων» φορέων διαπίστευσης. Παράλληλα εκπρόσωποι του Ε.ΣΥ.Δ. συμμετέχουν σε όλες τις Τεχνικές Επιτροπές της ΕΑ με σημαντική συνδρομή στη λειτουργία των θεσμών αυτών. Ακόμη, εκπρόσωποι του Ε.ΣΥ.Δ. συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα της ΕΑ και στην Επιτροπή οικονομικού εξελέγχου αυτής. Το Ε.ΣΥ.Δ., για να επιτύχει την ανάπτυξη, καθιέρωση και λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος διαπίστευσης, ανέτρεξε στην υποστήριξη και στη συνδρομή «ώριμων» φορέων διαπίστευσης(π.χ. UKAS, SWEDAC, BELAC). Και μέσα ESYD, a relative new accreditation body, after 8 years of productive and effective operation, achieves accreditation to become an important issue with significant added value both for the CABs, the safety of products and quality of provided services as well as the national Economy. In addition, as we become accepted in all MLAs of ΕΑ, ILAC και ΙAF, we built a base for the active participation of the Hellenic Accreditation System in the European and International Accreditation arena. Recognizing the efficiency and maturity of the services provided by ESYD, EA trusted to ESYD staff, the participation in EA peer evaluations of other EA members-national accreditation bodies as well as reporting to the EA MAC, through relevant Task force Groups. In parallel ESYD delegates participate in all EA Technical Committees as well as in the Governing Bodies of EA. In order to achieve the above mentioned, ESYD asked for the support of other "mature" accreditation bodies, such as UKAS, SWEDAC and BELAC. And through long and hard work we achieved a level of performance that permits ESYD to be able to support other newly established accreditation bodies. Till now, we have provided support to Cyprus, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Albania. In addition, through European relevant programs we have submitted in EC for supporting the accreditation infrastructures of Albania, Syria and Egypt, while there are requests for cooperation in other relevant European programs. Through our participation in such programs we do not look for promotion or financial benefit. Our main target is to offer experience in order to spread knowledge related to accreditation and its principles, similar than the ones offered by our mentors. Our dream is to achieve, as soon as possible, a significant homogeneity and equivalence in accreditation performance in Europe for the good of European Economy ant its constitutive elements. Ioannis C. Matsas Managing Director of ESYD από σκληρή και μακρόχρονη δουλειά κατάφερε να φθάσει σε ένα επίπεδο που θεωρούμε πλέον ότι είναι σε θέση να υποστηρίξει, με διάφορους τρόπους, την οργάνωση και λειτουργία νέων εθνικών φορέων διαπίστευσης. Κατ' αυτή την έννοια, το έργο και η ενεργός συμμετοχή του Ε.ΣΥ.Δ. δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Ήδη έχει προσφέρει υπηρεσίες προς τους φορείς διαπίστευσης της Κύπρου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Τουρκίας και της Αλβανίας, με σημαντική προστιθέμενη αξία στην πορεία προς τη βελτίωση των δομών τους. Επιπλέον, έχει υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την υποστήριξη των φορέων διαπίστευσης της Αλβανίας, της Συρίας και της Αιγύπτου, ενώ ήδη έχουν υποβληθεί αιτήματα στο Ε.ΣΥ.Δ. για συνεργασίες σε άλλα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε τέτοια προγράμματα, στόχος μας δεν είναι η προβολή ή το κέρδος. Είναι, με τη σειρά μας, αποκλειστικά και μόνον η διασπορά της γνώσης, όπως αυτή απλόχερα μας προσφέρθηκε από τους μέντορές μας στη διαπίστευση, ώστε να διαχυθούν περαιτέρω οι αρχές της και σύντομα να φθάσουμε σε επίπεδο τέτοιο, ώστε στην Ευρώπη να μιλάμε για πραγματικά ομογενοποιημένες και ισότιμες, υψηλής ποιότητας και επίδοσης, υπηρεσίες διαπίστευσης προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και των εθνικών δομικών της στοιχείων. Ιωάννης Χρ. Μάτσας Διευθύνων Σύμβουλός του Ε.ΣΥ.Δ. Η σύνθεση του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (από ) The new composition of the Accreditation Council of ESYD (since ) Παπαϊωάννου Νικόλαος Ν. Papaioannou Συμεωνίδης Κωνσταντίνος C. Symeonides Αγάθωνος Περικλής P. Agathonos Γρηγορόπουλος Γρηγόριος G. Gregoropoulos Καρτσακλή Αδαμαντία A. Kartsakli Μαρούδα Ελένη E. Marouda Μαστιχίδης Ανδρέας A. Mastixidis Πάνου Θεόδωρος Th. Panou Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλος Tr. Papatriantafyllou Πελτέκης Σάββας S. Peltekis Ρεμούνδου Αργυρώ A. Remoundou Σαμπατακάκης Μιχαήλ M. Sabatakakis Χονδροκούκη Ελένη E. Chondrokouki Αν.Καθηγητής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ass.Professor at the Aristotle University of Thessaloniki, Chairman Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, Αντιπρόεδρος Representative of the Federation of Greek Industries, Vice Chairman Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, Mέλος Representative of the Hellenic Laboratory Association, Member Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Mέλος Representative of the Technical Chamber of Greece, Member Εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης, Mέλος Representative of the Ministry of Development, Member Εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, Mέλος Representative of the Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Member Εκπρόσωπος του Υπ. Εθνικής Άμυνας, Mέλος Representative of the Ministry of Defence, Member Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Mέλος Representative of the National Consumer Council, Member Εκπρόσωπος του Yπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, Mέλος Representative of the Ministry of Transportations and Communications, Member Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου, Mέλος Representative of the Hellenic Association of Accredited Certification and Inspection Bodies, Member Εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ Α.Ε., Mέλος Representative of ELOT, Member Εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Mέλος Representative of the Ministry of Health and Welfare, Member Εκπρόσωπος του Υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Mέλος Representative of the Ministry of Agricultural Development and Food, Member Τα νέα της ΕΑ EA news Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) Η 20η Γενική Συνέλευση της ΕΑ πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Στην επετειακή αυτή συνεδρίαση στην οποία το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κ. Καγκαράκη και τον Δ/νων Σύμβουλος κ. Ι. Μάτσας - συμπληρώθηκαν ήδη 10 χρόνια ζωής της ΕΑ - συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι φορέων διαπίστευσης της Ευρώπης και των χωρών που έχουν συνάψει επίσημη συνεργασία με την ΕΑ, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισμών που οι δραστηριότητές τους επηρεάζονται από τη διαπίστευση (EUROLAB, EURACHEM, CEOC, GFSI, CEN, IAAC, APLAC κα). Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι και οι παρακάτω: 1. Εγκρίθηκε η έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών ΕΑ-6/02, για τη χρήση του ΕΝ και του ISO/ IEC για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3834, που αφορά στις απαιτήσεις ποιότητας για συγκόλληση τήξης μεταλλικών υλικών. ΕΑ-2/13, για τη πολιτική σε ότι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των φορέων διαπίστευσης, για διαπιστεύσεις εκτός των συνόρων των εθνικών φορέων διαπίστευσης. 2. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός της ΕΑ για το 2006 καθώς και ο προϋπολογισμός της για το Αξίζει να σημειωθεί ότι αποφασίσθηκε η αύξηση των ετήσιων συνδρομών των εθνικών φορέων διαπίστευσης μελών της ΕΑ, κατά 12%. 3. Αποφασίσθηκε ότι, από 15 Σεπτεμβρίου 2008, οι φορείς διαπίστευσης που πρόκειται να διαπιστεύσουν έναν φορέα πιστοποίησης κατά ISO (για την ασφάλεια των τροφίμων), πρέπει να χρησιμοποιούν ως κριτήρια διαπίστευσης αυτά που αναφέρονται τόσο στο ΕΝ ISO/IEC όσο και στο ISO TS Αποφασίσθηκε ότι, από 15 Σεπτεμβρίου 2008, οι φορείς διαπίστευσης που πρόκειται να διαπιστεύσουν European Cooperation for Accreditation (EA) GA The 20th ΕΑ GA was held in Nicosia Cyprus on the 20th and 21st of November. In this GA more than 80 participants were present as representatives from national European ABs and ABS having a contract of Cooperation with EA, as well as representatives from bodies related to accreditation activities (EUROLAB, EURACHEM, CEOC, GFSI, CEN, IAAC, APLAC etc). During the GA all items of the agenda were discussed and the most important resolutions were the following: 1. Adoption of the following EA Guidelines: EA-6/02: EA Guidelines on the Use of EN and ISO/IEC for Certification to EN ISO 3834 EA-2/13: EA Cross Frontier Policy for cooperation between members 2. Adoption of the EA accounts for 2006 and approval of the draft budget and fee schedule for Decision that an accreditation body, when accrediting a certification body for certification to ISO shall use ISO/IEC together with ISO TS as the accreditation criteria, after September Decision that an Accreditation Body, when accrediting a Certification Body έναν φορέα πιστοποίησης κατά ISO (για την ασφάλεια των πληροφοριών), πρέπει να χρησιμοποιούν ως κριτήρια διαπίστευσης αυτά που αναφέρονται τόσο στο EN ISO/IEC όσο και στο ISO Αποφασίσθηκε ότι, εφόσον ένας φορέας διαπίστευσης χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση NACΕ για τον προσδιορισμό του επίσημου πεδίου διαπίστευσης των πελατών του, πρέπει από τον Ιανουάριο 2009 να χρησιμοποιεί τη νέα έκδοση των κωδικών αυτών (δεύτερη έκδοση). 6. Ο φορέας διαπίστευσης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, έγινε αποδεκτός ως πλήρες μέλος της ΕΑ ως «IARM, the Accreditation Institute of the former Yugoslav Republic of Macedonia». 7. Υιοθετήθηκε κοινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της IAF/ILAC που αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη διαπίστευση. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, εάν ένας φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει διαπιστευθεί από έναν φορέα διαπίστευσης, παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με οποιοδήποτε πρότυπο που χρησιμοποιείται ως βάση για τη διαπίστευση (π.χ. ISO/IEC ή ISO 15189), τότε ο φορέας διαπίστευσης πρέπει να κινήσει άμεσα διαδικασία άρσης της διαπίστευσης του εν λόγω φορέα, αλλιώς ο φορέας διαπίστευσης θα οδηγηθεί να παρέχει ίδιες υπηρεσίες όπως και ο φορέας πιστοποίησης, πράγμα που αντιβαίνει προς την παράγραφο του ISO/IEC Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει όλοι οι φορείς μέλη της IAF και ILAC All IAF and ILAC AB να περιλάβουν σχετικές προβλέψεις στους κανονισμούς τους. Επίσης, μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΑ έλαβε χώρα Συνέδριο με τίτλο «Τι είναι διαπιστεύσιμο», κατά το οποίο παρουσιάσθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις περί των δυνατοτήτων και προοπτικών επέκτασης των δραστηριοτήτων της διαπίστευσης. for Certification to ISO 27000, shall use ISO/IEC in combination with ISO after September Decision that an Accreditation Body using the NACE Codes for the definition of the scope of accreditation shall update its accreditation scopes according to revision 2 of the NACE codes by January Endorsement of the resolution of the Joint GA ILAC/IAF, concerning certification to standards used for accreditation. According to this resolution when a Conformity Assessment Body (CAB), accredited by an Accreditation Body (AB), is providing certification to any standard used as a basis for accrediting CABs (e.g. ISO/IEC or ISO 15189), the AB shall initiate its process for suspension of accreditation, as this behaviour of the CAB will put the AB, against its will, in the condition of providing the same service that a CAB performs, in violation of clause of ISO/IEC All IAF and ILAC AB members shall include a suitable provision on such a possibility in their contracts with CABs. 7. Acceptance of IARM, the accreditation institute of the former Yugoslav Republic of Macedonia, as a full member of EA. After the EA GA a Workshop was held, in order to exchange ideas between accreditors «Οn what is accreditable». Διαπίστευση - 02 Διαπίστευση - 03

3 Εκδηλώσεις Ε.ΣΥ.Δ. Εκδηλώσεις Ε.ΣΥ.Δ. Eσπερίδα του Ε.ΣΥ.Δ. στην Β.Ελλάδα, στο πλαίσιο του Money-Show Την πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Money Show , εκδήλωση του Ε.ΣΥ.Δ. με θέμα τον ρόλο της διαπίστευσης και τη συμβολή του Ε.ΣΥ.Δ. στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στην εκδήλωση απέστειλε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σ. Καλαφάτης, όπου τονίστηκε η σημασία της διαπίστευσης ειδικότερα ως παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Την εκδήλωση, επίσης, χαιρέτησε ο Αντινομάρχης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης κ. Μ. Τζόλλας ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων αλλά και πλήθος διαπιστευμένων και υπό διαπίστευση εργαστηρίων/ φορέων πιστοποίησης και ελέγχου από το Ε.ΣΥ.Δ. στη Β.Ελλάδα. Οι εισηγητές επικεντρώθηκαν στα παρακάτω θέματα: - Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ. κ. Ι. Μάτσας παρουσίασε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. και τη συνεισφορά του στη διαπίστευση στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. - Η κα Μ. Παπατζίκου, Υπεύθυνη Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. παρουσίασε τη δομή και τις διαδικασίες διαπίστευσης. - Ο κ. Ι. Σιταράς παρουσίασε τις δραστηριότητες της Δ/νσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ και τη σημασία της διαπίστευσης των εργαστηριακών δοκιμών και διακριβώσεων. - Η κα Α. Σταθοπούλου παρουσίασε στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της διαπίστευσης των κλινικών εργαστηρίων και στις εμπειρίες του Ε.ΣΥ.Δ. από τη διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Η κα Α.Λεκάκου και η κα Κ. Μπουραντά παρουσίασαν τις δραστηριότητες της Δ/νσης Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου του Ε.ΣΥ.Δ. και ανέλυσαν διεξοδικά τις διαπιστεύσεις που χορηγούνται από το Ε.ΣΥ.Δ στους τομείς αυτούς. ESYD conference in Northern Greece to promote and inform about accreditation ESYD organized a conference for its customers in Northern Greece (Macedonia, Thrace and Epirus) in Thessaloniki at Hotel Hyatt Regency in December, in order to discuss: "Accreditation role-the contribution of ESYD in the development of the greek economy" Meeting focused on the presentation of ESYD contribution in all sectors of Greek economy. Representatives of laboratories, certification and inspection bodies and other stakeholders, as well as users of accredited services, attained the meeting. A detailed review of all the activities of ESYD related to the accreditation of testing and calibration laboratories, medical laboratories, inspection and certification bodies were presented in Greece and other countries of South- East Europe during the meeting. Άποψη της εκδήλωσης του Ε.ΣΥ.Δ στο πλαίσιο του Money Show στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων και διαπιστευμένων εργαστηρίων και φορέων από το Ε.ΣΥ.Δ. A view of the audience in the ESYD conference in Thessaloniki, Macedonia Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον τομέα της Υγείας, της Εργαστηριακής Επιτροπής της ΕΑ και Συμπόσιο του Ε.ΣΥ.Δ. για τη διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation-ΕΑ) φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τον τομέα της Υγείας, της Επιτροπής Εργαστηρίων της ΕΑ, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2007, στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση εκπροσωπήθηκαν 24 φορείς Διαπίστευσης, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι της EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), της EuroGentest και της EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association). Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων οδηγιών και εργαλείων για τη Διαπίστευση των Κλινικών εργαστηρίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν εισηγήσεις και προτάσεις των φορέων Διαπίστευσης και των ενδιαφερόμενων μερών. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και με την ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαπίστευσης στην Αθήνα, το Ε.ΣΥ.Δ. διοργάνωσε Συμπόσιο με θέμα: "Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων-Accreditation of Medical Laboratories" στις 11 Δεκεμβρίου 2007, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Ως εισηγητές συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι διακεκριμένοι επιστήμονες, εξειδικευμένοι στον τομέα της Διαπίστευσης των Κλινικών Εργαστηρίων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις και εμπειρίες τους σχετικά με τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της Διαπίστευσης, στον τόσο ευαίσθητο τομέα της Υγείας. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με το τι είναι διαπιστεύσιμο στον χώρο της Υγείας, έγινε περιγραφή του προτύπου διαπίστευσης των κλινικών εργαστηρίων ΕΛΟΤ EN ISO και των Διαδικασιών Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαφορές Πιστοποίησης και Διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων και στα επιπλέον οφέλη της Διαπίστευσης, έναντι της Πιστοποίησης. Το Συμπόσιο παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα στους τομείς της Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής. Tα στελέχη και οι συνεργάτες του Ε.ΣΥ.Δ στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ESYD staff and collaborators during ESYD meeting in Thessaloniki, Macedonia Healthcare Working Group meeting of EA/LC in Athens and ESYD symposium concerning the Accreditation of Medical Laboratories The Hellenic Accreditation System (ESYD), as a member of the European co-operation for Accreditation (EA), hosted the Healthcare Working Group meeting of EA/LC, on December 10th and 11th, 2007, in Athens. Twenty four Accreditation Bodies (ABs) were represented at the meeting, as well as, EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), EuroGentest and EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association). The meeting was focused on issues concerning common guidelines and tools for the Accreditation of Clinical laboratories, taking into consideration proposals of the AΒs and the stakeholders. On the occasion of this meeting in Athens, ESYD organized a Symposium concerning "Accreditation of Medical Laboratories", on December 11th, 2007, at the "Royal Olympic Hotel". Scientists, representatives of European ABs and EC4, who are top experts in the field, have accepted to share their knowledge with us and discuss their views on various aspects of the accreditation of medical laboratories and the associated benefits for the parties involved. The topics that have been mainly covered during the Symposium were the definitions of accreditation and certification, as well as, the benefits associated with accreditation over certification, what it is accreditable in the Healthcare sector, an overview and a detailed presentation of ELOT EN ISO standard and ESYD Αccreditation Procedures. The Symposium was mainly addressed to the medical laboratory community. More than 100 representatives of the related Greek authorities and health institutions, professionals and interested persons from other European countries attended the Symposium. Διαπίστευση - 04 Διαπίστευση - 05

4 Εκδηλώσεις Ε.ΣΥ.Δ. Εκδηλώσεις Ε.ΣΥ.Δ. Συνεδρίαση των Επιτροπών Φορέων Πιστοποίησης (CC) και Ελέγχου (IC) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA) Το Ε.ΣΥ.Δ. διοργανώνει τις προσεχείς συνεδριάσεις των ανωτέρω επιτροπών CC και IC, οι οποίες θα διεξαχθούν από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2008 σε συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «Royal Olympic» στην Αθήνα. Επίσης με πρωτοβουλία του Ε.ΣΥ.Δ και στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, θα διεξαχθεί και Workshop στις 26 Φεβρουαρίου 2008 (15:30-19:30) με θέμα «O ρόλος της διαπίστευσης στη διαδικασία της κοινοποίησης». Σκοπός του θα είναι η παρουσίαση μιας επισκόπησης της υπό εκπόνηση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την κοινοποίηση φορέων που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στον υποχρεωτικό τομέα, καθώς επίσης και ο πιθανός αντίκτυπος των συστημάτων διαπίστευσης στην κοινότητα των κοινοποιημένων φορέων. Οι εισηγητές θα αναφερθούν στα ακόλουθα θέματα: "Εξελίξεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία για το ρόλο της διαπίστευσης στη διαδικασία της κοινοποίησης" -Ομιλητής κ. L. Cortez, (IPAC) "Συζήτηση και πληροφόρηση από τις επιτροπές ΕΑ-CC και ΕΑ-IC επί του σχεδίου εγγράφου αναφορικά με τα κριτήρια για την αξιολόγηση των κοινοποιημένων φορέων" -Ομιλητές κα. Merih Malmqvist, (SWEDAC) - Norbert Mueller, (BMWA) "Παραδείγματα των πεδίων διαπίστευσης των κοινοποιημένων φορέων που πραγματοποιούν πιστοποίηση" -Συνεργάτες του Ε.ΣΥ.Δ Meeting of the Certification Committee (CC) and Inspection Committee (IC) of the European cooperation for Accreditation (EA) ESYD organises the next meetings of EA Certification and Inspection Committees that will be held from 25th to 27th of February 2008, in the conference room of Hotel "Royal Olympic" in Athens. Also with the initiative of ESYD and in the frame of the same event, a relative Workshop will be held on the 26th of February 2008 (15:30-19:30) aiming on "the role of accreditation in the process of notification". Its scope will be to provide an overview of the relevant EU legislation, which is currently under development, as well as the potential impact of accreditation systems on the community of notified bodies. The agenda includes the following subjects: "Developments concerning the new legislation on the role of accreditation in the notification process" -Mr. Leopoldo Cortez, (IPAC) "Discussion and input from the EA-CC and the EA-IC on the draft criteria document for the assessment of notified bodies" -Mrs. Merih Malmqvist (SWEDAC), Mr. Norbert Mueller (BMWA) "Examples of accreditation scopes of notified bodies, which perform certification" -ESYD associates Συνεδρίαση της Επιτροπής Εργαστηρίων (LC) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA) Το Ε.ΣΥ.Δ. φιλοξενεί την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Εργαστηρίων της ΕΑ, η οποία θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Μαρτίου 2008 σε συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «Royal Olympic» στην Αθήνα. Επίσης με πρωτοβουλία του Ε.ΣΥ.Δ. και με την ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων της ΕΑ και των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης θα διεξαχθεί συνάντηση εργασίας (workshop) στις 13 Mαρτίου 2008 (15:30-19:30) με θέμα «Εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων (Κανονισμοί Οδηγίες Ε.Ε, Κατευθυντήριες Οδηγίες και Αποφάσεις) από τους Φορείς Διαπίστευσης στη χορήγηση διαπίστευσης κατά ISO/IEC σε εργαστήρια». Σκοπός του θα είναι η παρουσίαση μιας επισκόπησης των τομέων όπου προβλέπεται η εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων για τις δοκιμές εργαστηρίων επισήμου ελέγχου και αυτοελέγχου, με εστίαση στον τομέα των τροφίμων. Θα παρουσιασθούν τα ακόλουθα θέματα: 1. Η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων ως κριτήρια αξιολόγησης για τη διαπίστευση εργαστηρίων. 2. Η αναφορά των κανονιστικών διατάξεων στα πεδία διαπίστευσης των εργαστηρίων. 3. Η διαπίστευση μεθόδων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που τίθενται από τις κανονιστικές διατάξεις και από τη γενική επιστημονική γνώση, σε εργαστήρια επισήμου ελέγχου και εργαστηρίων αυτοελέγχου. 4. Η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων στη διαπίστευση εργαστηρίων αυτοελέγχου. 5. Η συνεργασία των φορέων διαπίστευσης με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Meeting of the Laboratory Committee (LC) of the European cooperation for Accreditation (EA) ESYD organises the forthcoming meeting of EA Laboratory Committee that will be held from 11th to 13th of March 2008, in the conference room of Hotel "Royal Olympic" in Athens. Also with the initiative of ESYD a relative Workshop will be held on 13th of March 2008 (15:30-19:30) aiming on the "Application of Regulatory Requirements such as European Commission Regulations, Directives, Guidances, Decisions, by ABs for granting accreditation (ISO/IEC 17025) to laboratories". Its scope will be to focus on issues raised concerning the accreditation of official control and national reference laboratories and the function of other accredited laboratories performing the same testing. The conference programme will focus on case studies of laboratories performing food testing and the relative regulatory requirements as a representative example of the situation. Οι εισηγητές του Συμποσίου για τη Διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων (από αριστερά προς τα δεξιά) κ.κ Wim Huisman (EFCC), Jean-Claude Libeer (BE- LAC), Αγγελική Σταθάκη-Φερδερίγου (E.ΣΥ.Δ.), Ευάγγελος Βογιατζάκης (E.ΣΥ.Δ.), Κωνσταντίνος Καγκαράκης (E.ΣΥ.Δ.), Tuija Sinervo (FINAS), Ειρήνη Λεϊμονή (EU- ROMEDICA Α.Ε.), Μαρία Γερμενή (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.), Ιωάννης Μάτσας (E.ΣΥ.Δ.), Αλίκη Σταθοπούλου (E.ΣΥ.Δ.), Γεωργία Μπάρδη (Βιοαναλυτική - Γενότυπος Α.Ε.). Symposium speakers, from left to right, W. Huisman (EFCC), J.C. Libeer (BELAC), Α. Stathaki-Ferderigou (ESYD), Ε. Vogiatzakis (ESYD), C. Kagarakis (ESYD), T. Sinervo (FINAS), I. Leimoni (EUROMEDICA), Μ. Germeni (Biomed S.A.), I. Matsas (ESYD), A. Stathopoulou, G. Bardi (BioAnalytica - GenoType S.A.). Το προεδρείο του Συμποσίου αποτελούμενο από τον Καθ. κ. Κωνσταντίνο Καγκαράκη, Πρόεδρο του ΕΣΥΔ, τον κ. Ιωάννη Μάτσα, Διευθ. Σύμβουλο του Ε.ΣΥ.Δ. και την Δρ. Αλίκη Σταθοπούλου, μέλος της Υπηρεσίας του Ε.ΣΥ.Δ. Symposium board was consisted from Prof. C. Kagarakis, Chairman of ESYD, Mr. I. Matsas, Managing Director of ESYD and Dr. A. Stathopoulou, staff member of ESYD. Διαπίστευση - 06 Διαπίστευση - 07

5 Πρόσφατες διαπιστεύσεις που χορηγήθηκαν το διάστημα από έως Εργαστήρια Δοκιμών (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ IEC 17025: 2005) "VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.", ΑΘΗΝΑ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας-Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εργαστήριο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, ΕΘΙΑΓΕ - Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ΔΡΑΜΑ Εργαστήρια Κλινικών Δοκιμών (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 15189: 2003) YIANNOUKAS MEDICAL LABOLATORIES LTD, ΚΥΠΡΟΣ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2004) ΙΚΤΕΟ Α.ΚΟΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε., ΛΕΙΒΑΔΙΑ Σ.ΖΕΡΒΟΣ - ΙΚΤΕΟ HELLAS, E.E., ΒΕΡΟΙΑ Φορείς Ελέγχου (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:1998) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΡΙΤΑΣ Α.Ε., ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ανανέωση διαπίστευσης) ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - T.M. HELLAS, ΑΘΗΝΑ MOODY TOTTRUP A.E, ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2003) ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ (ανανέωση διαπίστευσης) Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων (κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011:1998) ΕΛΚΕΠΗΥ, ΑΘΗΝΑ (ανανέωση διαπίστευσης) Accreditation Certificates issued during the period to Testing Laboratories (to ELOT ΕΝ ΙSO/IEC 17025: 2005): 3 laboratories in Greece Clinical Testing Laboratories (to ELOT ΕΝ ΙSO 15189: 2003): 1 laboratory in Cyprus Inspection Bodies for Motor Vehicles (to ELOT ΕΝ ISO/IEC 17020:2004): 3 bodies in Greece Inspection Bodies (to ELOT ΕΝ ISO/IEC 17020:1998): 5 bodies in Greece Persons Certification Bodies (to ELOT ΕΝ ISO/IEC 17024:2003): 1 body in Greece Product Certification Bodies (to ELOT EN 45011:1998): 1 body in Greece ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Έκδοση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) Τηλ: , Fax: Iστότοπος: Ηλ. Δν/ση: Διεύθυνση: Θησέως 7, Καλλιθέα , Αθήνα Για την έκδοση του τεύχους συνεργάστηκαν: Ν. Παπαϊωάννου, Ι. Μάτσας, Π. Βαρλάμος, Μ. Παπατζίκου, Α. Πολυμέρης, Ι. Σιταράς, Α. Σταθοπούλου Υπεύθυνη Δημοσιότητας: Α. Λόντου, ACCREDITATION IN GREECE is published by the Hellenic Accreditation System S.A. (ESYD Tel: , Fax: Web: Address: 7 Thisseos Str. Kallithea GR Greece Editorial Contact: Α. Londou, Website: / Η έκδοση του παρόντος συγχρηματοδοτείτaι από το Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και από την Ευρωπαϊκή Ενωση

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/02/06/21.11.2013 1/7 ΕΣΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 30-04-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 21-11-2013 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

MHνυμα του ΠροEδρου. Αν. Καθ. Dr. Νίκος Γ. Παπαϊωάννου Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. CHAIRMAN'S STATEMENT

MHνυμα του ΠροEδρου. Αν. Καθ. Dr. Νίκος Γ. Παπαϊωάννου Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. CHAIRMAN'S STATEMENT MHνυμα του ΠροEδρου Το Ε.ΣΥ.Δ. από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει σταθερά την προώθηση και εμπέδωση του ρόλου της διαπίστευσης και κατ' επέκταση της ποιότητας στην κοινωνία. Η δραστηριότητά του

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 Mήνυμα του Προέδρου Το Ε.ΣΥ.Δ., μέσα από την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του έχει καταστεί ο σημαντικότερος κρίκος της αλυσίδας της ποιότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015 HORIZON2020/Secure Societies WP20142015 Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Horizon 2020/Secure Societies

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

«Product Quality : Standards and Processes»

«Product Quality : Standards and Processes» ` «Product Quality : Standards and Processes» Dr. George Bamopoulos Director of Certification and Laboratories ELΟΤ S.Α. Market Control: Greece-Bulgaria, June 2012 Main Points about ELOT Founded in 1978

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Διαπιστευτικά Τεύχος 15, Νοέμβριος 2008 / Issue 15, November 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα.

Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά, Χρύσανθος Μητρόπουλος Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας, Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Labtestonline.gr: Ένας νέος διαδικτυακός τόπος με εκλαϊκευμένες πληροφορίες για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και την ορολογία τους στα Ελληνικά Αλέξανδρος Χαλιάσος, Αικατερίνη Ψαρρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα