SIR MYCOPLASMA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SIR MYCOPLASMA 62781 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 SIR MYCOPLASMA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1- ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Το SIR MYCOPLASMA είναι ένα αντιδραστήριο για την ανάλυση αντιβιογράμματος του μυκοπλάσματος του ουρογεννητικού συστήματος. Ureaplasma spp (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) και Mycoplasma hominis (Mh). Επί του παρόντος, δεν είναι εύκολη η επίτευξη διαφορικής ταυτοποίησης των Ureaplasma urealyticum και U. parvum. Το SIR MYCOPLASMA αποτελείται από μια μικροπλάκα που περιέχει 8 αντιβιοτικά, τα οποία είναι δραστικά έναντι των μικροοργανισμών αυτών και χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία λοιμώξεων στα γεννητικά όργανα. Η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών, ιδιαίτερα σε κυκλίνες και μακρολίδια (αντιβιοτικά για θεραπεία πρώτης γραμμής) (10, 11, 18), καθιστά την ανάλυση αντιβιογράμματος απολύτως απαραίτητη για την αποφυγή θεραπευτικών αποτυχιών. Με τη χρήση τυποποιημένου ενοφθαλμίσματος η τεχνική αυτή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τη μέθοδο αναφοράς (9). 2- ΑΡΧΗ Το SIR MYCOPLASMA είναι ένα αντιβιόγραμμα υγρού μέσου, στο οποίο κάθε αντιβιοτικό απαντάται σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις (δοξυκυκλίνη, τετρακυκλίνη, αζιθρομυκίνη, ιωσαμυκίνη, ερυθρομυκίνη, οφλοξασίνη) ή σε μία μόνο συγκέντρωση (κλινδαμυκίνη, πριστιναμυκίνη). Η εξέταση βασίζεται στην αναστολή του μεταβολισμού. Η ανάπτυξη μυκοπλασμάτων μετράται αντικειμενικά βάσει της μεταβολικής τους δραστηριότητας: υδρόλυση ουρίας σε ζωμό U9 Ureaplasma spp και υδρόλυση αργινίνης σε ζωμό αργινίνης Mh, με απελευθέρωση αμμωνίας, με την οποία το μέσο μετατρέπεται σε αλκαλικό και το χρώμα του δείκτη ph του ερυθρού της φαινόλης στο μέσο αλλάζει από κίτρινο σε κόκκινο. Αν ο μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος στο υπό εξέταση αντιβιοτικό, ο μεταβολισμός του αναστέλλεται και το χρώμα του μέσου παραμένει κίτρινο. Ο μικροοργανισμός μπορεί να αναπτυχθεί όταν είναι ανθεκτικός και το μέσο γίνεται κόκκινο. 3- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το SIR MYCOPLASMA περιλαμβάνει τα εξής: 10 μικροπλάκες SIR (το διάγραμμα των 16 μικροβυθισμάτων φαίνεται στην ετικέτα, επιτρέποντας την ταυτοποίηση του δείγματος). 10 αυτοκόλλητα καλύμματα στεγανοποίησης. 1 ένθετο συσκευασίας. Κάθε μικροπλάκα συσκευάζεται ξεχωριστά σε συσκευασία αλουμινίου με κάλυμμα στεγανοποίησης και φακελάκι με αποξηραντικό. 4- ΦΥΛΑΞΗ Όταν φυλάσσεται στους C, το SIR MYCOPLASMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 5- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ) Zωμός U9: κωδικός (συσκευασία με 10 αμπούλες λυοφιλικού ζωμού U9 Q.S.P. 2 ml) Zωμός αργινίνης: κωδικός (συσκευασία με 10 αμπούλες λυοφιλικού ζωμού αργινίνης Q.S.P. 2 ml) MYCOPLASMA DUO (κουτί 20 εξετάσεων - κωδικός 62740) Αποστειρωμένο απεσταγμένο νερό Πιπέτες 2 ml, 200 µl, 100 µl, 20 µl Επωαστής στους 37 C Δοχείο για μολυσμένα απορρίμματα. 6- ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A) ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑ SIR Η μικροπλάκα SIR είναι μια μικρολωρίδα που αποτελείται από δύο σειρές 8 μικροβυθισμάτων, στις οποίες επικαλύπτονται τα διάφορα αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά επανυδατώνονται όταν το ενοφθάλμισμα κατανέμεται στα μικροβυθίσματα, ώστε οι συγκεντρώσεις που λαμβάνονται να προσεγγίζουν τις κρίσιμες συγκεντρώσεις, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την ανάλυση του προφίλ ευαισθησίας των υπό εξέταση στελεχών και την κατηγοριοποίησή τους σε ευαίσθητα, ενδιάμεσα ή ανθεκτικά.

2 Ορός ελέγχου ανάπτυξης ελλείψει αντιβιοτικού Doxycycline (4 mg/l and 8 mg/l) Tetracycline (4 mg/l and 8 mg/l) Azithromycin (2 mg/l and 4 mg/l) Josamycin (2 mg/l and 8 mg/l) Erythromycin (1 mg/l and 4 mg/l) Clindamycin (2 mg/l) Pristinamycin (2 mg/l) Ofloxacin (1 mg/l and 4 mg/l) B) ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Τα προς εξέταση αντιβιοτικά επιλέχθηκαν βάσει των θεραπευτικών συνταγών που συνιστώνται για τις νεογνικές μυκοπλασμικές λοιμώξεις καθώς και τις μυκοπλασμικές λοιμώξεις στα γεννητικά όργανα (17). Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί κρίσιμη συγκέντρωση ειδικά για το μυκόπλασμα. Κατά συνέπεια, οι κρίσιμες συγκεντρώσεις που έχουν επιλεγεί στη μικροδιάταξη του SIR MYCOPLASMA βασίζονται σε εκείνες που έχουν δημοσιευθεί σε μια σειρά επιστημονικών περιοδικών και/ή συνιστώνται από ιατρικές κοινότητες, όπως η CA-SFM (Επιτροπή Αντιβιογραμμάτων - Γαλλική Μικροβιολογική Εταιρεία). Η επιλογή των συγκεντρώσεων αζιθρομυκίνης βασίζεται σε μια αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κλινικών στελεχών (19). Κυκλίνες που εξετάστηκαν: τετρακυκλίνη και δοξυκυκλίνη (σε συγκεντρώσεις 4 και 8 mg/l). Τα στελέχη Mh και Ureaplasma spp. που θεωρούνται ανθεκτικά στις τετρακυκλίνες ανιχνεύονται χωρίς αμφιβολία, καθώς έχει δημοσιευθεί ότι οι Ελάχιστες Ανασταλτικές Συγκεντρώσεις (MIC) ήταν 8 mg/l σε αντίθεση με συγκεντρώσεις 2 mg/l για τα ευαίσθητα στελέχη (15, 18). Για αυτήν την κατηγορία αντιβιοτικών, παρατηρούνται αντιστάσεις χαμηλού επιπέδου που απαιτούν χρόνο επώασης 48 ωρών (19). Η συχνότητα αντίστασης των στελεχών στις κυκλίνες ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το επίπεδο έκθεσης σε αντιβιοτικά (18). Μακρολίδια που εξετάστηκαν: ερυθρομυκίνη (σε συγκεντρώσεις 1 και 4 mg/l), αζιθρομυκίνη (σε συγκεντρώσεις 2 και 4 mg/l), ιωσαμυκίνη (σε συγκεντρώσεις 2 και 8 mg/l). Τα στελέχη Mh παρουσιάζουν φυσική ανθεκτικότητα στην ερυθρομυκίνη και την αζιθρομυκίνη. Η ιωσαμυκίνη παραμένει δραστική. Συνεπώς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τα εν λόγω αντιβιοτικά θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την προηγούμενη ταυτοποίηση του στελέχους. Η συχνότητα της επίκτητης αντίστασης στα μακρολίδια μεταξύ των στελεχών Mh και Ureaplasma spp που έχουν απομονωθεί σε κλινικές συνθήκες δεν είναι γνώστη, αλλά είναι πιθανώς πολύ μικρή (18). Λινκοζαμίδη που εξετάστηκε: κλινδαμυκίνη (σε συγκέντρωση 2 mg/l). Τα στελέχη Ureaplasma spp παρουσιάζουν φυσική ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό (18). Στρεπτογραμίνη που εξετάστηκε: πριστιναμυκίνη (σε συγκέντρωση 2 mg/l). Τα στελέχη μυκοπλάσματος είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. Φθοριοκινολόνη που εξετάστηκε: οφλοξασίνη (σε συγκεντρώσεις 1 και 4 mg/l). Το συγκεκριμένο μόριο είναι δραστικό στα στελέχη Mh και Ureaplasma spp. Η συχνότητα αντίστασης δεν είναι γνωστή με ακρίβεια, αλλά έχει εκτιμηθεί σε επίπεδα κάτω από 1% για το στέλεχος Ureaplasma spp. (6, 18). Γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το αντιβιόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί ξεκινώντας από το περιεχόμενο του μικροβυθίσματος Χ του MYCOPLASMA DUO (κωδικός 62740). Για τη διάρκεια και τη θερμοκρασία αποθήκευσης του βιολογικού δείγματος, ανατρέξτε στις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις (13). 1) Τυποποίηση ενοφθαλμίσματος Για να εισάγετε στο αντιβιόγραμμα ενοφθάλμισμα που περιέχει 10 3 έως 10 5 CCU/ml (CCU = Μονάδες Μεταβαλλόμενου Χρώματος), πρέπει να διεξάγετε μια προκαλλιέργεια του μέσου που θα ενοφθαλμιστεί στο δείγμα. Η προκαλλιέργεια (που διεξάγεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που περιγράφονται παρακάτω) οδηγεί σε αύξηση του μυκοπλάσματος σε μια μέγιστη τιμή τίτλου της τάξης των 10 6 έως 10 7 CCU/ml. Με την προκαλλιέργεια αυτή και αραίωση 1/100 σε ζωμό U9 ή αργινίνης παράγεται τυποποιημένο ενοφθάλμισμα, ανάλογα με τα είδη που έχουν απομονωθεί.

3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MYCOPLASMA DUO Όταν το αντιβιόγραμμα δημιουργείται με χρήση του MYCOPLASMA DUO, το περιεχόμενο του μικροβυθίσματος Χ στις 24 ή 48 ώρες επώασης για το Mh και στις 24 ώρες για το Ureaplasma spp, αντιστοιχεί στην προκαλλιέργεια. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του μικροβυθίσματος πρέπει να αραιωθεί σε ζωμό U9 ή ζωμό αργινίνης σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται παρακάτω, ώστε να προκύψει το τυποποιημένο ενοφθάλμισμα. 1. Για το Mycoplasma hominis Ξεκινώντας από το μικροβύθισμα Χ (στις 24 ή 48 ώρες επώασης), πραγματοποιήστε αραίωση 1/100 σε ζωμό αργινίνης (20 µl του περιεχομένου του μικροβυθίσματος Χ σε 2 ml ζωμού αργινίνης). 2. Για το Ureaplasma spp Στις 24 ώρες επώασης: πραγματοποιήστε αραίωση 1/100 του περιεχομένου του μικροβυθίσματος Χ σε ζωμό U9 (20 µl του περιεχομένου του μικροβυθίσματος Χ σε 2ml ζωμού U9). Στις 48 ώρες επώασης: σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του μικροβυθίσματος Χ, καθώς υπάρχει κίνδυνος το Ureaplasma να έχει υποστεί αυτόλυση. Πραγματοποιήστε αραίωση 1/10 του μέσου μεταφοράς εναιωρήματος που φυλάσσεται στους + 4 C (200 µl σε 2 ml ζωμού U9). ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΖΩΜΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Το ουρογεννητικό δείγμα μπορεί να εισαχθεί σε μέσο καλλιέργειας ειδικό για μυκόπλασμα (15). Αν αναμένετε τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης και αρίθμησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αργότερα το αντιβιόγραμμα και να αποθηκεύσετε το μέσο στους +4 C (πρβλ. ένθετο του προϊόντος για το μέσο καλλιέργειας που χρησιμοποιείται). Στη συνέχεια, συνιστάται η επώαση του μέσου καλλιέργειας στους 37 C για 16 ώρες, ώστε να προκύψει ενοφθάλμισμα εμπλουτισμένο με μυκόπλασμα. Η συνήθης τιμή τίτλου που προκύπτει είναι CCU/ml. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες συστάσεις (15), για την πραγματοποίηση αντιβιογράμματος συνιστάται η χρήση τυποποιημένου ενοφθαλμίσματος. Επομένως, 20 μl του εμπλουτισμένου μέσου καλλιέργειας αραιώνονται σε 2 ml ζωμού U9 ή ζωμού αργινίνης (αραίωση 1/100), ανάλογα με την ταυτοποίηση του στελέχους μυκοπλάσματος. 2) Κατανομή του τυποποιημένου ενοφθαλμίσματος 100 μl τυποποιημένου ενοφθαλμίσματος (αραίωση 1/100 της προκαλλιέργειας, σε ζωμό U9 ή ζωμό αργινίνης) κατανέμονται σε κάθε μικροβύθισμα της μικροπλάκας SIR. Καλύψτε τη μικροπλάκα με μεμβράνη στεγανοποίησης και επωάστε στους 37 C για 48 ώρες.

4 Επώαση για 24 ή 48 ώρες Επώαση για μόνο 24 ώρες ή ή MYCOPLASMA DUO Πηγαδάκι Χ Εμπλουτισμένο θρεπτικό υλικό για Μυκόπλασμα Mέσου μεταφοράς εναιωρήματος που φυλάσσεται στους + 4 C Ζωμός αργινίνης Ζωμός Ζωμός αργινίνης Ζωμός Ζωμός αργινίνης Ζωμός Κατανείμετε 100 μl σε κάθε πηγαδάκι Κατανείμετε 100 μl σε κάθε πηγαδάκι Κατανείμετε 100 μl σε κάθε πηγαδάκι Αντιβιογραμμα Αντιβιογραμμα Αντιβιογραμμα Αντιβιογραμμα Αντιβιογραμμα Αντιβιογραμμα

5 Δ) ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Ureaplasma spp και Mh Σε αυτήν την περίπτωση, ενοφθαλμίστε 2 μικροπλάκες SIR: μία με το τυποποιημένο ενοφθάλμισμα που προκύπτει μετά από αραίωση σε ζωμό U9 (αντιβιόγραμμα στελέχους Ureaplasma spp) και την άλλη με το τυποποιημένο ενοφθάλμισμα που προκύπτει μετά από αραίωση σε ζωμό αργινίνης (αντιβιόγραμμα στελέχους Mh). 7- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ανάγνωση του αντιβιογράμματος είναι δυνατή μόλις τα μικροβυθίσματα με ορό ελέγχου ανάπτυξης μετατραπούν από κίτρινα σε κόκκινα. Μία ένδειξη λαμβάνεται στις 24 ώρες και άλλη μία στις 48 ώρες. Η ένδειξη στις 48 ώρες επιτρέπει την ανίχνευση αντιστάσεων χαμηλού επιπέδου στις κυκλίνες (19) και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων όταν προκύπτει ότι η τιμή του αρχικού ενοφθαλμίσματος ήταν χαμηλή (10 3 CCU/ml) ή όταν η μεταβολή του χρώματος ήταν αμφίβολη μετά τις 24 ώρες. 2 κίτρινα μικροβυθίσματα: Απουσία ανάπτυξης Ευαίσθητο στέλεχος 2 κόκκινα μικροβυθίσματα: Ανάπτυξη παρουσία αντιβιοτικού Ανθεκτικό στέλεχος Μικροβύθισμα με χαμηλή συγκέντρωση αντιβιοτικού: κόκκινο Μικροβύθισμα με υψηλή συγκέντρωση αντιβιοτικού: κίτρινο ενδιάμεσο στέλεχος Για την κλινδαμυκίνη και την πριστιναμυκίνη (μία μόνο συγκέντρωση), μόνο δύο αποτελέσματα είναι πιθανά: Ευαίσθητο ή Ανθεκτικό. Παράδειγμα: κίτρινο / κίτρινο: S Ευαίσθητο στέλεχος κόκκινο / κίτρινο: I Eνδιάμεσο στέλεχος κόκκινο / κόκκινο: R Ανθεκτικό στέλεχος Ειδική περίπτωση: αν παρατηρηθεί πορτοκαλί χρώμα. Σε μοκροβυθίσματα χαμηλής συγκέντρωσης ενδέχεται να παρατηρήσετε την αρχή μιας μεταβολής από κίτρινο σε κόκκινο χρώμα, καταλήγοντας σε πορτοκαλί χρώμα. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να ερμηνευθεί ως θετικό και μετά από 48 ώρες ενδέχεται να προκύψει σαφής μεταβολή χρώματος. 8- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται και διατίθενται από τη Bio-Rad Company παρακολουθούνται από ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση των έτοιμων προϊόντων στην αγορά. Κάθε παρτίδα έτοιμου προϊόντος υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον πληρεί τα κριτήρια αποδοχής. Τα έγγραφα που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο κάθε παρτίδας φυλάσσονται ως υλικό αναφοράς. 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση ενός στελέχους από μια λυοφιλική συλλογή (Ureaplasma parvum ATCC ). Μετατρέψτε σε εναιώρημα το λυοφιλικό στέλεχος σε 1 ml πρόσφατα ανασυσταμένου μέσου U9 (αριθμός καταλόγου 62762). Πραγματοποιήστε αραίωση 1/10 σε πρόσφατα ανασυσταμένο μέσο U9. Επωάστε το ενοφθαλμισμένο μέσο U9 στους 37 C για 18 ώρες υπό αερόβιες συνθήκες. Ξεκινώντας από αυτό το εμπλουτισμένο με Ureaplasma μέσο U9, πραγματοποιήστε αραίωση 1/100 (προσθέστε 20 μl του μέσου 2ml ανασυσταμένου ζωμού U9). Ο ενοφθαλμισμός της μικροδιάταξης SIR MYCOPLASMA διεξάγεται σύμφωνα με το σύνηθες πρωτόκολλο, δηλ. κατανέμοντας 100 μl σε κάθε μικροβύθισμα. Καλύψτε τη μικροδιάταξη με μεμβράνη στεγανοποίησης και επωάστε στους 37 C για 48 ώρες. Η ανάγνωση της μικροδιάταξης είναι δυνατή όταν το χρώμα των μικροβυθισμάτων με ορό ελέγχου ανάπτυξης μετατρέπονται από κίτρινο σε κόκκινο.

6 Τα αναμενόμενα προφίλ είναι τα ακόλουθα: Ορός ελέγχου ανάπτυξης Ορός ελέγχου ανάπτυξης DO 4 8 mg/l TE 4 8 mg/l JM 2 8 mg/l AZM 2 4 mg/l E 1 4 mg/l CM 2 mg/l PT 2 mg/l OFX 1 4 mg/l + + S S S S S/I R S S/I 9-10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η επιλογή των αντιβιοτικών που εξετάζονται με το SIR MYCOPLASMA έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις θεραπευτικές αγωγές και το αντιβιόγραμμα SIR MYCOPLASMA έχει αξιολογηθεί εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιημένες θεραπείες. Στην περίπτωση των δύο αξιολογήσεων που περιγράφονται παρακάτω, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Ελάχιστων Ανασταλτικών Συγκεντρώσεων σε υγρό μέσο (MIC) ως μέθοδος αναφοράς (6,15). Η πρώτη αξιολόγηση (χωρίς μικροβυθίσματα αζιθρομυκίνης) πραγματοποιήθηκε σε 80 στελέχη, συμπεριλαμβανομένων 60 στελεχών Ureaplasma spp και 20 στελεχών Mycoplasma hominis (9). Για τα στελέχη Ureaplasma spp: Για τις τετρακυκλίνες, τα ποσοστά συμφωνίας ποικίλλουν από 90 % [79,5 96,2 %] a έως 95 % [86,1 99 %] a ανάλογα με το αντιβιοτικό. Για τα μακρολίδια, τα ποσοστά συμφωνίας ποικίλλουν από 92 % [81,6-97,3 %] a έως 100 % [95,1-100 %] a ανάλογα με το αντιβιοτικό. Για την κλινδαμυκίνη, το ποσοστό συμφωνίας ήταν 85 % [73,4 92,9 %] a Για την πριστιναμυκίνη, το ποσοστό συμφωνίας ήταν 100 % [95,1-100 %] a Για τις φθοριοκινολόνες, το ποσοστό συμφωνίας ήταν 93 % [83,8-98,2 %] a. Για τα στελέχη Mycoplasma hominis: Το ποσοστό συμφωνίας είναι 85 % [62,1-96,8 %] a για την τετρακυκλίνη και 100 % [86,1-100 %] a για όλα τα υπόλοιπα αντιβιοτικά. Το συνολικό ποσοστό συμφωνίας για όλα τα αντιβιοτικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι 94,6 % [92,4-96,4 %] a με 2,6 % σημαντικές ασυμφωνίες. Κανένα στέλεχος δεν βρέθηκε ευαίσθητο στη μικροδιάταξη SIR MYCOPLASMA ενώ είχε βρεθεί ανθεκτικό με τη μέθοδο αναφοράς (καμία ιδιαίτερα σημαντική ασυμφωνία). Μια δεύτερη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μετά από αντικατάσταση της μινοκυκλίνης με αζιθρομυκίνη σε συγκεντρώσεις 2 και 4 µg/ml. Διεξήχθη συγκριτική έρευνα μεταξύ της μεθόδου για τον καθορισμό των MIC σε υγρό μέσο και της μικροδιάταξης SIR MYCOPLASMA για μικροβυθίσματα αζιθρομυκίνης. Τα στελέχη που εξετάστηκαν είναι στελέχη αναφοράς και κλινικά στελέχη άγριου τύπου. Κάθε ενοφθάλμισμα υποβλήθηκε σε τυποποίηση και επαληθεύτηκε ότι βρίσκεται εντός αποδεκτών και συνιστώμενων ορίων, δηλ και 10 5 CCU/ml (15). Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων ερμηνεύτηκαν ως Ευαίσθητο (S), Ενδιάμεσο (I) ή Ανθεκτικό (R) για τις διάφορες συγκεντρώσεις της μικροδιάταξης. Για 15 στελέχη μυκοπλάσματος αναφοράς (13 στελέχη ATCC Ureaplasma spp και 2 στελέχη ATCC Mycoplasma hominis), το ποσοστό συμφωνίας για την κλινική κατηγοριοποίηση S ή R ήταν 100 % [81,9-100 %] a. Όλα τα στελέχη Ureaplasma spp είχαν ευαίσθητο προφίλ και τα δύο στελέχη Mycoplasma hominis είχαν ανθεκτικό προφίλ, γεγονός που υποδεικνύει τη φυσική ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου είδους. Για 15 κλινικά απομονωθέντα στελέχη Ureaplasma spp, η συμφωνία μεταξύ της κλινικής κατηγοριοποίησης που προέκυψε από τη μικροδιάταξη SIR MYCOPLASMA και της αντίστοιχης των MIC αναφοράς ήταν 100 % [81,9-100 %] a. a: [CI 95%] = διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

7 11- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Αν το μέσο γίνει κόκκινο και θολερό, υποδεικνύεται η ανάπτυξη άλλων βακτηρίων εκτός του μυκοπλάσματος (η ανάπτυξη του μυκοπλάσματος δεν επηρεάζει την καθαρότητα του μέσου). Αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί στους ζωμούς καλλιέργειας αργινίνης και U9 αν έχουν επωαστεί στους 37 C. Η παρουσία άλλων βακτηρίων μπορεί να επιβεβαιωθεί σε σοκολατούχο άγαρ. Η τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όπως κάθε ερμηνεία βιολογικών αποτελεσμάτων, δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο εξέτασης, αλλά πρέπει να βασίζεται σε κλινικά δεδομένα καθώς και βιοχημικά, κυτταρολογικά και ανοσολογικά αποτελέσματα. Αν η τιμή του ενοφθαλμίσματος που χρησιμοποιείται για τον ενοφθαλμισμό της μικροδιάταξης SIR MYCOPLASMA είναι χαμηλή (<10 3 CCU/ml), η μεταβολή του χρώματος στα μικροβυθίσματα μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν φαίνεται φυσιολογικό, συνιστάται η επανάληψη του τυποποιημένου ενοφθαλμίσματος και αντιβιογράμματος με τη χρήση της μικροδιάταξης SIR MYCOPLASMA. Αν, για ένα συγκεκριμένο αντιβιοτικό, το μικροβύθισμα με την υψηλότερη συγκέντρωση έχει κόκκινο χρώμα και το μικροβύθισμα με τη χαμηλότερη συγκέντρωση παραμένει κίτρινο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Συνιστάται η δημιουργία ενός ακόμη αντιβιογράμματος ξεκινώντας από ένα νέο τυποποιημένο ενοφθάλμισμα. Είναι γνωστό ότι τα μακρολίδια, ειδικά η ερυθρομυκίνη, είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του ph (14). Πράγματι, ενδέχεται να παρατηρηθεί μεταβολή χρώματος σε μικροβύθισμα χαμηλής συγκέντρωσης και επομένως να προκύψει ενδιάμεσο αποτέλεσμα λόγω επίδρασης pη και όχι δραστηριότητας του αντιβιοτικού. Το συγκεκριμένο φαινόμενο μεταβολής του χρώματος ενδέχεται να παρατηρηθεί επίσης και στα μικροβυθίσματα αζιθρομυκίνης. 10- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. BEBEAR C. Activité comparée de la minocycline et doxycycline sur les mycoplasmes pathogènes pour l'homme. Pathol. Bio., 1985,33, CANTET P et BEBEAR C. Activité comparée in vitro de sept quinolones sur Ureaplasma urealyticum. Pathol. Bio. 1983, 31, DAVIS J.W. Antimicrobial Susceptiblity of Ureaplasma urealyticum. J. Clin. Microb., 1981, 13, EVANS R.T and TAYLOR ROBINSON D. The Incidence of Tetracycline Resistant Strains of Ureaplasma urealyticum. J. Antimicrob. Chemother, 1978, 4, ROBERT M.C. Dissemination of the Tet M Tetracycline Resistance Determinant to Ureaplasma urealyticum. Antimicrob. Agents Chemother, 1986, 29, ROBERTSON J.A. Standardized Method for Determining Antimicrobial Susceptibility of Strains of Ureaplasma urealyticum and their Response to Tetracycline, Erythromycin and Rosaramincin. Antimicrob. Agents Chemother, 1981, 20, TAYLOR ROBINSON D. Clinical Antibiotic Resistances of Ureaplasma urealyticum. Pediatr. Infec. Dis., 1986, 5, SOBETZKO R., HARTMANN A.A., ELSNER P. Susceptibility of Ureaplasma urealyticum to Ten Chemotherapeutic Agents. Zbl.Bakt. Hyg. 1988, A269, RENAUDIN H., BEBEAR C. Evaluation des systèmes Mycoplasma Plus et SIR Mycoplasma pour la détection quantitative et l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des mycoplasmes génitaux. Path.Biol., 1990, 38, n 5, CUMMINGS M.C., Mc CORMACK W.M. Increase in Resistance of Mycoplasma hominis to Tetracyclines. Antimicrob. Agents Chemother. 1990, 34, BAURIAUD R., SEROR C.,LARENG M.B., LEFEVRE J.C. Sensibilité in vitro aux antibiotiques des mycoplasmes génitaux isolés à Toulouse. Etude de nouvelles molécules (macrolides et quinolones).path. Biol. 1992, 40, n 5, WAITES K., DUFFY L., HAMRICK W., CROUSE D., CASSEL G. Microbiologic Efficacy of Intravenous erythromycin against Ureaplasma urealyticum in the Lower Respiratory Tract of Preterm Neonates. 10th International IOM congress Bordeaux July 19 26th 1994 Poster n 163.

8 13. BEBEAR C.M., RENAUDIN H., CHARRON A., CLERC M., PEREYRE S., BEBEAR C DNA Gyrase and Topoisomerase IV Mutations in Clinical Isolates of Ureaplasma spp. and Mycoplasma hominis Resistant to Fluoroquinolones. Antimicrob. Agents Chemother. 47: KENNY G. E, CARTWRIGHT F.D Effect of ph, Inoculum size, and Incubation time on the susceptibility of Ureaplasma urealyticum to Eryhtromycin in vitro. Clin. Infect. Dis.; 17 (Suppl 1). 15. WAITES K.B., BEBEAR C.M., ROBERTSON J.A., TALKINGTON D. F., KENNY G. E. Laboratory Diagnosis of Mycoplasmal Infections. Cumitech Basic laboratory procedures in clinical bacteriology. Geneva : World Health Organization (WHO), 1991, 1 st edition. 17. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR May 10, 2002 / 51 / No-RR BEBEAR C.M L antibiogramme. Chap Paris : Eska Editor, 1 st edition. 19. BEBEAR C.M., RENAUDIN H Evaluation de la galerie SIR Mycoplasma incluant l azithromycine.

9 55

10 Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) /2007 Fax.: +33 (0) code:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

MYCOPLASMA DUO 62739 62740 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

MYCOPLASMA DUO 62739 62740 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ MYCOPLASMA DUO 62739 62740 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Τα γεννητικά µυκοπλάσµατα, σε συµβίωση µε τους ουρογεννητικούς βλεννογόνους, µπορούν να πολλαπλασιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες

ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ ΜΑΣΚΟ Μακρολίδες Αζαλίδες Στρεπτογραμίνες Κετολίδες Οξαζολιδινόνες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΛΙΔΩΝ Macrolides 12-membered ring methymycin 14-membered ring 16-membered ring spiramycin Erythromycin A Semi-synthetic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-FPC

Μικροοργανισμοί EZ-FPC Μικροοργανισμοί EZ-FPC Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-FPC παρέχουν προκλήσεις τόσο για ποιοτικές όσο και για ποσοτικές μεθόδους εξέτασης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.611,30 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου φπα 13% Υπηρεσίες ήµου : 72.192,30 Νοµικό Πρόσωπο :

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών Η μελέτη των μικροοργανισμών απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια τους στο εργαστήριο Γίνεται χρήση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2%

Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ 5% ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 1-2 4% ΙΟΣ EPSTEIN-BARR 2% Μιχάλης Σαββίδης Παθολόγος ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ Τα συνηθέστερα αίτια της οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας αναφέρονται στον Πίνακα. Πίνακας 1: Αίτια οξείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας PINΙΟΙ 20% ΚΟΡΟΝΑΪΟΙ 8% ΑΔΕΝΟΪΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα Μπασδάνη Λένα ogbite wounds. Bacteriology nd treatment outcome in 37 cases GM. Griffin, DE. Holt Am Anim Hosp Assoc 2001; 37:453 460 Δήγματα ΤΥΠΟΣ 1: Μερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας )

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλ, Δ Πλαχούρας ) Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστματος είναι από τις πλέον συχνές βακτηριακές λοιμώξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας Η εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και Milpro 16 mg/40 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αντοχή του μυκοβακτηριδίου Γιάννης Π. Κιουμής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» «H μεγαλύτερη συμφορά που μπορεί να συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257308.01 Αναθ.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar * ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BBL CHROMagar είναι ένα εκλεκτικό και διαφορικό υλικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. δ Α5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διευθυντής: Καθηγητής A. Τσακρής Μικράς Ασίας 7, Γουδή Αθήνα 11 27 URL: http://www.uoa.gr Αριστέα Βελεγράκη, PhD, cbiol,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Λάρισα 28-6-2013 Πρωτ.:30529

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Λάρισα 28-6-2013 Πρωτ.:30529 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 28-6-2013 Πρωτ.:30529 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Μεζούρλο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας

Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας Κλινική σημασία της αντοχής του πνευμονιόκοκκου στην πνευμονία της κοινότητας Κατερίνα Μανίκα Λέκτορας Πνευμονολογίας Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ S. pneumoniae Συχνότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 32-34-38 / 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 32-34-38 / 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 32-34-38 / 2012 Report 32-2012 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα A12/1173/12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Προϊόν περιποίησης νυχιών Μάρκα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VERAFLOX δισκία των 15 mg

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε ΑΚΜΗ από το Α έως το Ω κλινικό φροντιστήριο Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε Παντελής Παναγάκης Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» Η πιο κοινή δερματική πάθηση Μία φυσιολογική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) Page 1 of 11 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (γονόκοκκος, χλαμύδια, τριχομονάδα, ουρεάπλασμα)

Θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (γονόκοκκος, χλαμύδια, τριχομονάδα, ουρεάπλασμα) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 e-mail: kafkas@otenet.gr website: kafkas-publications.com EΚΔΟΤΗΣ...Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις

Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις Μυκοπλάσμωση 1 Γενικά για τις μυκοπλασμώσεις Τα είδη του γένους Mycoplasma, χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία επειδή δεν φέρουν κυτταρικό τοίχωμα. Δεν είναι εύκολο να αναδειχθούν. Καλλιεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Ενότητα 6 Τα αντιβιοτικά ως φάρμακα

Διδακτική Ενότητα 6 Τα αντιβιοτικά ως φάρμακα Διδακτική Ενότητα 6 Τα αντιβιοτικά ως φάρμακα Λέξεις και έννοιες κλειδιά: Αντιβιοτικά. Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Ιστορία της Επιστήμης. Μηχανισμοί δράσης των αντιβιοτικών. Αντίσταση στα αντιβιοτικά. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ IV ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254447.01 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Η χρήση των εν λόγω δίσκων συνίσταται στην ημιποσοτική, τρόπον τινά, αξιολόγηση in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ECTOPOR 2. Ποιοτική και Ποσοτική σύνθεση Δραστικό συστατικό Cypermethrin high cis 2% (w/v) Έκδοχα Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa. οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Δ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Professor Center for Sepsis Control and Care,

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κ. Χατζίκα, Π. Κοντού, Κ. Μανίκα, Μ. Σιωνίδου, Μ. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρογουλίδης, Ι. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Η οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα χαρακτηρίζεται από δυσουρία, συχνουρία, επιτακτική ούρηση, πυουρία και βακτηριουρία. Τα ούρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel: (+44-20) 7418 84 00 Fax: (+44-20) 7418 84 47 E_Mail: mail@emea.eudra.org http://www.eudra.org/emea.html

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σ Σ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ () : 15-9-2015 Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC

Προσδιορισμός MIC, MBC Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr 1 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΧΟΛΕΡΑ (ICD-10 Α00): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 1. Λοιμογόνος παράγοντας H χολέρα είναι μια οξεία διαρροϊκή νόσος που οφείλεται στην προσβολή του εντέρου από την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 8: Αντιβιοτικά, 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 8: Αντιβιοτικά, 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 8: Αντιβιοτικά, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί Στόχοι Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα