ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΣΚΟ. Μακρολίδες. Αζαλίδες. Στρεπτογραμίνες. Κετολίδες. Οξαζολιδινόνες"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ

2 ΜΑΣΚΟ Μακρολίδες Αζαλίδες Στρεπτογραμίνες Κετολίδες Οξαζολιδινόνες

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΛΙΔΩΝ Macrolides 12-membered ring methymycin 14-membered ring 16-membered ring spiramycin Erythromycin A Semi-synthetic 14-membered ring clarithromycin roxithromycin Semi-synthetic 15-membered ring azithromycin Ketolides

4 ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Ερυθρομυκίνη Σπιραμυκίνη Κλαριθρομυκίνη Διριθρομυκίνη Ροξιθρομυκίνη

5 Αζιθρομυκίνη Τελιθρομυκίνη (Zithromax) (Ketek)

6 ΜΑΣΚΟ Τρόπος Δράσης αναστολή της πρωτεϊνοσυνθέσης του μικροβιακού κυττάρου Σύνδεση με την 23S rrna της 50S υπομονάδος του ριβοσώματος αναστολή της πρωτεϊνοσυνθέσης.

7 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Αντιμικροβιακό Φάσμα Gram (+) βακτήρια Στρεπτόκοκκοι: S. pneumoniae S. pyogenes S. viridans και άλλοι στρεπτόκοκκοι Στελέχη S. pneumoniae με ενδιάμεση ή πλήρη αντοχή στην πενικιλλίνη είναι συχνά ανθεκτικά στις μακρολίδες - αζαλίδες. Οι κετολίδες είναι ανεξάρτητες από την αντοχή του S. pneumoniae στην πενικιλλίνη, αλλά και τις μακρολίδες.

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ Ηλικία < 5 ή >65 έτη Θεραπεία με μακρολίδη πριν από μήνες Αντοχή στη πενικιλλίνη Ιστορικό υποτροπιάζουσας μέσης ωτίτιδας Ώτική ή παραρρίνια λοίμωξη Συγχρωτισμός με παιδί παιδικός σταθμός Πρόσφατη νοσηλεία σε νοσοκομείο Διαμονή σε περιοχή υψηλής ενδημικότητας Ορισμένοι ορότυποι (6A, 6B, 14, 13F, 19F) Lynch JP, Clin Infect Dis. 2002;34(Suppl 1):S27-46

9 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Αντιμικροβιακό Φάσμα Μακρολίδες - Αζαλίδες: πτωχή δράση έναντι εντεροκόκκων. Κετολίδες: δραστικές έναντι του Enterococcus faecalis, πτωχή δράση έναντι του Enterococcus faecium.

10 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Μη διασταυρούμενη αντοχή της τελιθρομυκίνης με τις μακρολίδες - αζαλίδες έναντι του S. pneumoniae και Streptococcus sp.

11 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Αντιμικροβιακό Φάσμα MRSA: ανθεκτικοί και στις 3 ομάδες MSSA: δυνατόν να είναι ευαίσθητοι, (υπερέχει η τελιθρομυκίνη των μακρολιδών) Listeria monocytogenes Corynobacterium diphtheria άλλα Corynobacterium sp

12 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Αντιμικροβιακό Φάσμα Gram (-) βακτήρια (H. influenzae) Κετολίδες - Αζιθρομυκίνη > Κλαριθρομυκίνης > των λοιπών μακρολιδών Η κλαριθρομυκίνη in vivo είναι περισσότερο δραστική έναντι του H. influenzae λόγω της παραγωγής του 14- υδροξυμεταβολίτου δραστικού στον H. influenzae. Οι άλλες μακρολίδες σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν αντοχή και δεν είναι δραστικές έναντι του H. influenzae.

13 Αντιμικροβιακό Φάσμα Neisseria meningitidis και gonorrhoeae Moraxella catarrhalis Bortetella pertusis Σπειροχαίτες: T. pallidum, B. burgdorferi

14 Αντιμικροβιακό Φάσμα Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila και άλλα στελέχη Chlamydophila pneumoniae Ureaplasma urealyticum Chlamydia trachomatis Campylobacter sp Άτυπα Μυκοβακτηρίδια: M. chelonae, M. arium complex

15 Εκτός Φάσματος Gram (-) αερόβια βακτήρια όπως εντεροβακτηριακά, Pseudomonas aeruginosa κ.α. Πτωχή δράση έναντι των αναεροβίων

16 Αντιμικροβιακό Φάσμα Toxoplasma gondii (σπιραμυκίνη, κλαριθρομυκίνη και αζιθρομυκίνη) Pl. falciparum (αζιθρομυκίνη) M. leprae (κλαριθρομυκίνη)

17 ΜΑΣΚΟ Μηχανισμοί Αντοχής Αλλαγή στη θέση στόχος Αλλαγή στην μεταφορά του αντιβιοτικού εντός του μικροβιακού κυττάρου Τροποποίηση του μορίου του αντιβιοτικού

18 ΜΑΣΚΟ Μηχανισμοί Αντοχής Αλλαγή στη θέση στόχο του μικροβίου. Παραγωγή της Ν-μεθυτρανσφεράσης και μεθυλίωση του 23S rrna. Η παραγωγή του ενζύμου κωδικοποιείται από το γόνο erm (erythromycin ribosome methylation). Διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ μακρολιδών, Λινκοζαμιδών και Στρεπτογραμινών (MLS), όταν η αντοχή οφείλεται στην ύπαρξη του γονιδίου erm.

19 ΜΑΣΚΟ Μηχανισμοί Αντοχής Μηχανισμός efflux. Κωδικοποιείται από ποικίλα γονίδια (mefa, mrea κ.α). Διασταυρουμένη αντοχή, μεταξύ 14μελών μακρολιδών, όχι υποχρεωτικά με άλλες ομάδες δηλαδή τις Λινκοζαμίδες και Στρεπτογραμίνες.

20 ΜΑΣΚΟ Μηχανισμοί Αντοχής Τροποποίηση του μορίου του αντιβιοτικού Υδρόλυση του λακτονικού δακτυλίου. Φωσφορυλίωση ή γλυκοζυλίωση στη 2 θέση. Εστεροποίηση λόγω παραγωγής εστερασών, η οποία συνοδεύει υψηλή αντοχή στην ερυθρομυκίνη.

21 Μακρολίδες - Αζαλίδες - Κετολίδες Απορρόφηση Ποικίλλει από 30-55%. Υπερέχει η ροξιθρομυκίνη (απορρόφηση 70-80%). Η τελιθρομυκίνη απορροφάται σε ποσοστό 60%. Η τροφή επηρεάζει το εναιώρημα της αζιθρομυκίνης και την stearate ερυθρομυκίνη. Δεν επηρεάζει τις κάψουλες αζιθρομυκίνης

22 Επίπεδα στο Αίμα Τα υψηλότερα επιτυγχάνονται με την ροξιθρομυκίνη (5-7 μg/ml μετά δόση 150 mg), Ακολουθεί η κλαριθρομυκίνη (2,1-2,4 μg/ml μετά δόση 500 mg) και η Τελιθρομυκίνη (2 μg/ml, μετά χορήγηση 800 mg). Η αζιθρομυκίνη υπολείπεται έναντι των ανωτέρω

23 Φαρμακοκινητική Η συγκέντρωση στα μακροφάγα και τα πολυμορφοπύρηνα τις καθιστά δραστικές στις ενδοκυττάριες λοιμώξεις. Διαθέτουν καλή συγκέντρωση στους ιστούς (πνεύμονα αμυγδαλές προστάτης) και τα υγρά του σώματος (ασκιτικό, πλευριτικό). Δεν διέρχονται τις μήνιγγες όταν δεν φλεγμαίνουν.

24 Απέκκριση - Μεταβολισμός Μεταβολισμός στο ήπαρ. Μικρό ποσοστό απεκκρίνεται από τους νεφρούς (περισσότερο η κλαριθρομυκίνη). Ένα ποσοστό απεκκρίνεται από τη χολή. Επί ηπατικής ανεπαρκείας δεν μειώνεται η δόση πλην της ροξιθρομυκίνης. Επί νεφρικής ανεπαρκείας απαιτείται προσαρμογή δόσεως μόνο για την κλαριθρομυκίνη.

25 Μακρολίδες - Αζιθρομυκίνη Ενδείξεις Χορηγήσης Πνευμονία της κοινότητος (ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) Παροξύνσεις χρονίας βρογχίτιδος. Στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα. Προσοχή αντοχή του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου στις μακρολίδες - αζιθρομυκίνη περίπου 40%. Η αντοχή δεν είναι διασταυρούμενη με την τελιθρομυκίνη.

26 Μακρολίδες - Αζιθρομυκίνη Ενδείξεις Χορηγήσης Άλλες στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις (π.χ ερυσίπελας) Λοιμώξεις ουρογεννητικού (μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, κολπίτις, τραχηλίτις, προστατίτις) Εντεροκολίτιδα από Campylobacter jejuni. Θεραπεία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (κλαριθρομυκίνη)

27 Μακρολίδες - Αζιθρομυκίνη Ενδείξεις Χορηγήσης Τοξοπλάσμωση στην κύηση (σπιραμυκίνη) και σε ασθενείς με AIDS (αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη) μαζί με πυριμεθαμίνη (εναλλακτική της κλασσικής αγωγής). Λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια (κλαριθρομυκίνη) Λέπρα (αζιθρομυκίνη)

28 Ανεπιθύμητες Ενέργειες Γαστρεντερικές διαταραχές (κυρίως η ερυθρομυκίνη) Αύξηση των ηπατικών ενζύμων (αναστρέψιμη), Κίνδυνος χολοστατικού ικτέρου κυρίως με ερυθρομυκίνη (~ 3.6 περιπτώσεις ανά χρηστών) Διαταραχές της ακοής (σπανίως). Η τελιθρομυκίνη μπορεί να προκαλέσει παροδικό θάμβος οράσεως. Θρομβοφλεβίτιδα με την I.V χρήση ερυθρομυκίνης.

29 Αλληλεπιδράσεις Αφορούν κυρίως φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται μέσω του κυτοχρώματος P450. Είναι δυνατόν να ανεβάσουν τα επίπεδα των: θεοφυλλίνης, δακτυλίτιδας, αντισταμινικών (τερφεναδίνη), καρβαμαζεπίνης βαρβαρίνης

30 Αλληλεπιδράσεις Οι αλληλεπιδράσεις ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων μακρολιδών κατά σειρά κινδύνου: 1. Ερυθρομυκίνη 2. Κλαριθρομυκίνη 3. Καθόλου η ροξιθρομυκίνη και η αζιθρομυκίνη Για την τελιθρομυκίνη δεν έχουν παρατηρηθεί αλληλεπιδράσεις, απαιτείται όμως μεγαλύτερη εμπειρία.

31 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ NAI NAI XI XI NAI NAI? CYCLSPRIN CYCLSPRIN?? NAI NAI (?) (?)???? CLZAPINE CLZAPINE?? NAI NAI???? CISAPRIDE CISAPRIDE NAI NAI XI XI NAI NAI XI XI CARBAMAZEPINE CARBAMAZEPINE? XI XI NAI NAI XI XI ASTEMIZLE ASTEMIZLE TERFENAFINE TERFENAFINE? ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ AΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ MIKA MIKA AZITHR AZITHR CLARITHR CLARITHR RXI RXI

32 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ?? ΥΠΟΠΤΗ ΥΠΟΠΤΗ? FELDIPINE FELDIPINE? XI XI NAI NAI NAI NAI MIDAZLAM MIDAZLAM ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ?? ΝΑΙ ΝΑΙ? ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ?? ΥΠΟΠΤΗ ΥΠΟΠΤΗ? LVASTATIN LVASTATIN ΥΠΟΠΤΗ ΥΠΟΠΤΗ NAI NAI NAI NAI ΥΠΟΠΤΗ ΥΠΟΠΤΗ DIGXIN DIGXIN MIKA MIKA AZITHR AZITHR CLARITHR CLARITHR RXI RXI

33 Δόση - Τρόπος Χορήγησης Ερυθρομυκίνη per os: Δεν χρησιμοποιείται πλέον I.V χορήγηση, 1 ώρα έγχυση. Ροξιθρομυκίνη: 150 mg x 2 ή 300 mg x 1 per os Κλαριθρομυκίνη: 500 mg x 2 per os ή 1gr x 1, ή IV

34 Δόση - Τρόπος Χορήγησης Αζιθρομυκίνη: 500 mg x 1 για 3 ημέρες Σπιραμυκίνη: 1 g x 3 per os Τελιθρομυκίνη: per os 800 mg x 1 Ερυθρομύκινη I.V χορήγηση, 1 ώρα έγχυση. Η ταχεία έγχυση ερυθρομυκίνης συνδέεται με διαταραχή του καρδιακού ρυθμού (κοιλιακή αρρυθμία), κοιλιακό πόνο, έμετο και παγκρεατίτιδα.

35 Μη Αντιμικροβιακή Δράση Μακρολιδών Κινητοποίηση του εντέρου (δράση μοτιλινών) Βελτίωση της διαχύτου πανβρογχιολίτιδος και άλλων νόσων του πνεύμονος όπου υπάρχει λοίμωξη με Pseudomonas aeruginosa, όπως και στην ινοκυστική νόσος πνεύμονος.

36 Μη Αντιμικροβιακή Δράση Μακρολιδών Αντιφλεγμονώδης δράση επί χρονίας φλεγμονής Μείωση του TNF

37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες οι νεώτερες μακρολίδες ενδείκνυνται ως: Φάρμακα πρώτης επιλογής (μόνες ή σε συνδυασμό με β-λακτάμεςβ λακτάμες) ) σε λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Φάρμακα δεύτερης επιλογής στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

38 ΚΕΤΟΛΙΔΕΣ ΚΕΤΕΚ

39 Προφίλ φαρμάκου Πρώτο κετολιδικό αντιμικροβιακό N N N Ειδικός σχεδιασμός για RTIs Δράση έναντι κοινών και ατύπων αναπνευστικών παθογόνων Δεν αναπτύσσει MLS B αντοχή N CH 3 Δράση έναντι των στελεχών ανθεκτικών στις β-λακτάμεςβ και στην ερυθρομυκίνη Εξαιρετική ιστική διαπερατότητα Μια ημερήσια δόση N H Υψηλή δραστικότητα έναντι των περισσότερων παθογόνων στις RTIs Καλή ανοχή

40 ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ N N N C11,12 side chain Σύνδεση και σε δεύτερο σημείο του ριβοσώματος N CH 3 N H 10 φορές ισχυρότερη σύνδεση από αυτή των μακρολιδών Ξεπερνά την MLS B αντοχή Hansen et al. Mol Microbiol 1999;31: Douthwaite et al. Mol Microbiol 2000;36:183 93

41 ΜΑΣΚΟ Ιδιαιτερότητες μηχανισμού δράσης κετολιδών Οι κετολίδες δεσμεύουν δυο περιοχές του 23S rrna την II και IV (domain II και V). Οι κετολίδες έχουν φορές υψηλότερη συγγένεια με το μη μεθυλιωμένο ριβόσωμα απ ότι η ερυθρομυκίνη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: η μη διασταυρουμένη αντοχή μεταξύ μακρολιδών και κετολιδών

42 Δράση έναντι ανθεκτικών S. pneumoniae και H. influenzae Δραστικό έναντι: N N N S. pneumoniae resistant to b-lactams N CH 3 Macrolides (MLS B and efflux) Tetracycline Quinolones Cotrimoxazole N H H. influenzae resistant to b-lactams Barry et al. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:945 6 Agouridas et al. 4th ICMASK 1998

43 TELITHRMYCIN ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Σε ασθενείς με μυασθένια Σε ταυτόχρονη λήψη στατινών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZIRUTEC (αζιθρομυκίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AZIRUTEC

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZIRUTEC (αζιθρομυκίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AZIRUTEC ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZIRUTEC (αζιθρομυκίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AZIRUTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : ΔΙΫΔΡΙΚΗ ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Mechanisms of Action of Antibiotics Sulfonamides TMP-SMX Fluoroquinolones Metronidazole DNA replication Cell wall synthesis β-lactams

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLARIPEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Clarithromycin 250mg/5ml. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Φάρμακα Καρτέλας ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ 1 ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ 3 ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 6 ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β 9 ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ 12 ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 15 ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ 17 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β 12 19 ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 21 ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ 26 ΗΠΑΡΙΝΗ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Antibacin Powder and

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια ' Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ infection_book_final 1-12-05 12:31 ÂÏ 1 OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια 4 ης Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Topistin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ TOPISTIN δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 500mg/tab:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή Οδός χορήγησης. κυκλοφορίας

Επινοηθείσα ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή Οδός χορήγησης. κυκλοφορίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ(-ΕΣ), ΤΙΣ(ΤΗΝ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ(-Α) ΤΩΝ(ΤΟΥ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ(-ΟΥ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(-ΟΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΟΔΟ(-ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Zyvoxid 2 mg/ml Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση Zyvoxid 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Δισκία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Zyvoxid 2 mg/ml Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση Zyvoxid 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Δισκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zyvoxid 2 mg/ml Διάλυμα για Ενδοφλέβια Έγχυση Zyvoxid 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TAZOREX Κόνις για ενέσιμο διάλυμα Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAZOREX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PFIZER HELLAS A.E. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

PFIZER HELLAS A.E. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DALACIN C (κλινδαµυκίνη) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Καψάκια 300 mg Κάθε καψάκιο περιέχει: Κλινδαµυκίνη (υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5504205 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Merobact. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Φιαλίδιο για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση 500mg

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Παλαιά ή νέα αντισταφυλοκοκκικά φάρμακα. για τις παιδιατρικές λοιμώξεις. Εν τω βάθει λοιμώξεις από S. aureus της κοινότητας

21/11/2012. Παλαιά ή νέα αντισταφυλοκοκκικά φάρμακα. για τις παιδιατρικές λοιμώξεις. Εν τω βάθει λοιμώξεις από S. aureus της κοινότητας Παλαιά ή νέα αντισταφυλοκοκκικά φάρμακα για τις παιδιατρικές λοιμώξεις Γεώργιος Συρογιαννόπουλος Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2012 Αντοχή στα αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400mg / 250ml διάλυμα για έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Moxifloxacin 1.6mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 875 mg/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 125/31,25, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο Forcid

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Spc)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Spc) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Spc) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NOROCIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δραστική ουσία: Norfloxacin 400mg Έκδοχα: Cellulose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Kaletra καψάκια, µαλακά 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε µαλακό καψάκιο Kaletra περιέχει 133,3 mg lopinavir

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία ΓΕΝΙΚA ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚA Ο όρος αναφέρθηκε αρχικά σε οποιοδήποτε µέσο µε βιολογική δράση ενάντια στους µικροοργανισµούς εντούτοις σήµερα χρησιµοποιείται ειδικότερα για την περιγραφή ουσιών που εµποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα