MYCOPLASMA DUO ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MYCOPLASMA DUO 62739 62740 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 MYCOPLASMA DUO ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟ ΟΤΗΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

2 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Τα γεννητικά µυκοπλάσµατα, σε συµβίωση µε τους ουρογεννητικούς βλεννογόνους, µπορούν να πολλαπλασιάζονται κατά ακανόνιστο τρόπο και να προκαλούν διάφορες λοιµώξεις : Ureaplasma urealyticum (Uu), στον άνθρωπο, που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για ουρηθρίτιδες (2 η αιτία µη γονοκοκκικών ουρηθρίτιδων). Συναντάται επίσης και σε προστατίτιδες ή επιδιδυµίτιδες (12) Στην έγκυο γυναίκα, µπορεί να είναι υπεύθυνο για χλωροαµνιοτίτιδα (13) (φλεγµονή του αµνίου), πρόωρη ρήξη των µεµβρανών και, ακολούθως, λοίµωξη του νεογέννητου. Θεωρήθηκε υπεύθυνο στην αιτιολογία (3) (4) (5). ορισµένων διαταραχών της αναπαραγωγής Mycoplasma hominis (Mh) που συναντάται στις ενδοµητρίτιδες και στις σαλπιγγίτιδες (7) (12). Σχετίζεται επίσης και µε µη ειδικές φλεγµονές του βλεννογόνου του κόλπου (8). Τα δύο αυτά είδη µπορεί να ευθύνονται για : Νεογνικές λοιµώξεις (µηνιγγίτιδες, λοιµώξεις του (9) (10) (12) (13). αναπνευστικού συστήµατος, σηψαιµίες) (6) (12). Σηψαιµίες κατά τη λοχεία Αρθρήτιδες. Λόγω της διττής φύσης της συµβίωσής τους ή της παθογένειάς τους, κατά την ερµηνεία των αποµονωµένων πληθυσµών που λαµβάνονται από τα ουρογεννητικά δείγµατα ενηλίκων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ποσοτικά κριτήρια (1) (2) (11). Η θεραπεία εξαρτάται από τον τίτλο των µυκοπλασµάτων και την γενική κλινική κατάσταση. Το MYCOPLASMA DUO επιτρέπει : Την καλλιέργεια, την ταυτοποίηση και την διαφορική τιτλοδότηση των ουρογεννητικών µυκοπλασµάτων (Uu και Mh). Την προετοιµασία του πρότυπου εµποτισµένου υλικού για την διεξαγωγή του αντιβιογράµµατος. 2- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Η επιλεκτικότητα της κοιλότητας Χ είναι συνάρτηση της παρουσίας ενός αντιµυκητιακού και ενός µίγµατος αντιβιοτικών. Η ταυτοποίηση / τιτλοδότηση των ουρογεννητικών µυκοπλασµάτων βασίζεται στον τρόπο χρήσης των µεταβολικών τους ιδιοτήτων : υδρόλυση της : - Ουρίας µε Ureaplasma urealyticum (UU). - Αργινίνης µε Mycoplasma hominis (MH). 2

3 µε απελευθέρωση αµµωνίας και αλκαλίωση του µέσου (χωρίς θολότητα). Η αντίδραση παρακολουθείται µέσω της αλλαγής του δείκτη ph από κίτρινο σε κόκκινο χρώµα (ερυθρούν φαινόλης) : Κοιλότητα κίτρινου χρώµατος : : απουσία µυκοπλασµάτων. Κοιλότητα κόκκινου χρώµατος : παρουσία µυκοπλασµάτων. Η τιτλοδότηση γίνεται βάσει της αρχής των αραιώσεων σε υγρό µέσον : οι διαδοχικές αραιώσεις του µέσου που είναι σε µορφή εναιωρήµατος και, εν συνεχεία, της κοιλότητας D (αραίωση 10-1 ) και των κοιλοτήτων U 10 4 και H 10 4 (αραιώσεις 10-2 ), επιτρέπουν τον προσδιορισµό του τίτλου του στελέχους που περιέχεται στο δείγµα. Ο τίτλος αυτός αποτελεί συνάρτηση του αριθµού κοιλοτήτων των οποίων το χρώµα άλλαξε σε κόκκινο εντός χρονικού διαστήµατος 24 έως 48 ωρών, θεωρώντας ότι η κάθε κόκκινη κοιλότητα περιέχει τουλάχιστον 1 UCC (Unité Changeant Couleur Μονάδα Αλλαγής Χρώµατος) βλέπε σχέδιο ερµηνείας. Η προετοιµασία του αντιβιογράµµατος Η κοιλότητα Χ επιτρέπει, µέσω επιλεκτικού εµπλουτισµού του δείγµατος σε µυκόπλασµα, την προσθήκη πρότυπου εµποτισµένου υλικού µε σκοπό την διεξαγωγή αντιβιογράµµατος : 10 3 έως 10 5 UCC/ml (Unités Changeant Couleur), την 24 η ώρα της επώασης. 3 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Παρουσίαση : Mycoplasma Duo (κωδικός 62740) Μικροπλακέτα (20 µικροπλακέτες) : σε κάθε µικροπλακέτα περιλαµβάνονται 6 κοιλότητες που περιέχουν : Αφυδατωµένα υποστρώµατα για την ταυτοποίηση. Παράγοντες ανάπτυξης µυκοπλασµάτων. Αναστολείς ανάπτυξης της σχετικής πολύµορφης χλωρίδας. U και U 10 4 : Ταυτοποίηση και τιτλοδότηση του UU (περιέχει ουρία). H και H 10 4 : Ταυτοποίηση και τιτλοδότηση του MH (περιέχει αργινίνη). D : Κοιλότητα αραίωσης. X : Επιλεκτικός εµπλουτισµός σε µυκόπλασµα :Εµποτισµένο υλικό για το αντιβιόγραµµα. 3

4 20 φιάλες των 2 ml εναιωρήµατος (µέσον σε µορφή εναιωρήµατος / υλικό µεταφοράς). 1 σταγονοµετρική φιάλη αραιωτικού µέσου των 15 ml. 40 πλαστικές µικροπλακέτες (2 µικροπλακέτες ανά δείγµα). 20 κολλητικές ταινίες. Mycoplasma Duo σε µορφή εναιωρήµατος (κωδικός 62739) 40 φιαλίδια των 2 ml εναιωρήµατος (µέσον σε µορφή εναιωρήµατος / υλικό µεταφοράς). ιατήρηση : στους +2 έως 8 C. ιάρκεια αποθήκευσης: έως την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. 4 - ΕΙΓΜΑΤΑ 1) Γεννητικά δείγµατα : ουρηθρικά, ενδοτραχηλικά, κολπικά (και σπανιότερα : δείγµατα από τον λαιµό, ρινοφαρυγγικά και οφθαλµικά από νεογνά) : η δειγµατοληψία πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνεται µε απόξεση του βλεννογόνου ώστε να λαµβάνονται κύτταρα επί των οποίων προσκολλώνται µυκοπλάσµατα. Το ξυλάκι (κυτταρολογικής χρήσης ή Bactopick ) που χρησιµοποιήθηκε προς αυτόν τον σκοπό, τοποθετείται σε 2 ml του µέσου (εναιώρηµα). 2) Βιολογικά υγρά : Ούρα* : - είγµα των πρώτων ούρων της ούρησης. -Ούρα κανονικής ούρησης : ανάκτηση υπολείµµατος φυγοκέντρησης µε 0,2 ml φυσιολογικού υδατικού διαλύµατος. Σπέρµα, και σπανιότερα υπερκείµενο υγρό αιµοκαλλιέργειας, LCR, αρθρικό υγρό, υγρό βρογχικής αναρρόφησης από το βρέφος. Τοποθετήστε 0,2 ml του δείγµατος σε 2 ml του εναιωρήµατος. *Το µυκοπλάσµα προσκολλάται στα κύτταρα. Για την αναζήτηση του µυκοπλάσµατος, τα καλύτερα ουρογεννητικά δείγµατα είναι αυτά που περιέχουν επιθηλιακά κύτταρα : η λήψη δείγµατος από την ουρήθρα, τον τράχηλο ή τον κόλπο για την συλλογή κυττάρων γίνεται µε απόξεση του βλεννογόνου, µε τη βοήθεια του ξέστρων. Για την διατήρηση των βιολογικών δειγµάτων, συµβουλευθείτε τις ισχύουσες συστάσεις (14). 4

5 3) Μεταφορά : Αφού εµποτιστεί στο εναιώρηµα, η µεταφορά του δείγµατος µπορεί να γίνεται µέσα σ αυτό το µέσον και µπορεί να διατηρηθεί : 48 h σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 72 h σε θερµοκρασία +2-8 C. 6 µήνες, κατεψυγµένο στους -20 C. 5 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΚΙΜΗΣ Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Κλίβανος για θερµοκρασία 37 C. οχείο για µολυσµένα απορρίµµατα. Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προβείτε στη σπορά (τοποθέτηση ενοφθαλµίσιµου υλικού) επί της µικροπλακέτας 1) Αραιωτικό Με τη σταγονοµετρική φιάλη, κατανείµετε 4 σταγόνες (200µl) αραιωτικού στις 3 κοιλότητες της κάτω σειράς της µικροπλακέτας : U 10 4, D, H ) ειγµατοληψία Με τη χρήση µικροπιπέτας, κατανείµετε το εµποτισµένο εναιώρηµα : - 4 σταγόνες (100 µl) στις 3 κοιλότητες της άνω σειράς της µικροπλακέτας : U, X, H. - 1 σταγόνα (25 µl) στην κοιλότητα D. 3) Αραίωση Με µία άλλη µικροπιπέτα (για τις αραιώσεις πρέπει οπωσδήποτε να αλλάζετε πιπέτα λόγω της προσκόλλησης µυκοπλασµάτος στο πλαστικό), οµοιογενοποιήστε καλά το περιεχόµενο της κοιλότητας D (3 διαδοχικές αναρροφήσεις και εκκενώσεις). Στη συνέχεια, αναρροφήστε το συγκεκριµένο εναιώρηµα και κατανείµετε αντίστοιχα 1 σταγόνα (25 µl) στην κοιλότητα U 10 4 και 1 σταγόνα (25 µl) στην κοιλότητα H Επώαση Καλύψτε την µικροπλακέτα µε κολλητική ταινία. Επωάστε επί 24 ώρες στον κλίβανο θερµοκρασίας 37 C, και εάν χρειασθεί (βλέπε ενότητα 7), παρατείνετε τη συγκεκριµένη επώαση κατά 24 επί πλέον ώρες. 5

6 ΕΙΓΜΑ Εναιώρηµα Τοποθετήστε το άκρο από το ξυλάκι στο εναιώρηµα ΣΠΟΡΑ Εµποτισµένο εναιώρηµα Αραιωτικό 4 σταγόνες (200 µl) 1 σταγόνα (25µl) 4 σταγόνες (100 µl) 1 σταγόνα (25µl) ΕΠΩΑΣΗ Τοποθετήστε σε κλίβανο 37 C, για 24 έως 48 h 6

7 6- ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1) Ανάγνωση η 1 η ανάγνωση 24 h µετά την επώαση επιτρέπει, στις περιπτώσεις υψηλών τίτλων ( 10 4 UCC/ml), την επίτευξη οριστικού αποτελέσµατος. η 2 η ανάγνωση, µετά από 48 h επώασης, κρίνεται αναγκαία για: - Επιβεβαίωση των αρνητικών αποτελεσµάτων - Καταγραφή των στελεχών χαµηλού τίτλου ( 10 3 UCC/ml) - Καταγραφή των στελεχών υψηλού τίτλου ( 10 4 UCC/ml) και µε βραδύ µεταβολισµό. 2) Ερµηνεία : Η αλλαγή χρωµατισµού των κοιλοτήτων ουρίας και/ή αργινίνης από κίτρινο σε κόκκινο, χωρίς θολότητα του υλικού, προδίδει την παρουσία µυκοπλάσµατος. Το σχέδιο ανάγνωσης και ερµηνείας των 2 ειδών µυκοπλάσµατος είναι όµοιο : Ελέγξτε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν στις κοιλότητες των αντίστοιχων DUO, ήτοι U και U 10 4 για το UU, H και H 10 4 για το MH. Το MYCOPLASMA DUO επιτρέπει µια διαφορική τιτλοδότηση των 2 ουρογεννητικών ειδών µυκοπλάσµατος που ενδεχοµένως είναι παρόντα στο ίδιο δείγµα : Ένα δείγµα µπορεί να είναι : Αρνητικό : δεν υπάρχει αλλαγή χρωµατισµού (το µέσον παραµένει κίτρινο) Θετικό µε το UU : αλλαγή χρωµατισµού της ή των κοιλοτήτων U αποκλειστικά Θετικό µε το MH : αλλαγή χρωµατισµού της ή των κοιλοτήτων H αποκλειστικά Θετικό µε το UU και µε το MH : η ταυτόχρονη αλλαγή χρωµατισµού των κοιλοτήτων U και H υποδεικνύει την παρουσία των 2 ειδών στο ίδιο δείγµα : Ελέγξτε τον τίτλο που αντιστοιχεί σε κάθε είδος. 7

8 DUO UU DUO MH U H U 10 4 H 10 4 Έλεγχος στις 24 ώρες Κοιλότητες U και U 10 4 κόκκινες Κοιλότητες H και H 10 4 κόκκινες ΑΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟ δείγµα ΑΜΕΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟ δείγµα Παρουσία UU µε ΥΨΗΛΟ τίτλο Παρουσία MH µε ΥΨΗΛΟ YΨΗΛΟ τίτλο τίτλo UCC/ml 10 4 δείγµατος 10 4 UCC/ml δείγµατος Κοιλότητα U κόκκινη, U 10 4 κίτρινη Κοιλότητα H κόκκινη, και H 10 4 κίτρινη ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ στις 48 h στις 48 h Κοιλότητες U και U 10 4 κίτρινες Κοιλότητες H και H 10 4 κίτρινες ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ στις 48 h στις 48 h ΕΠΩΑΣΤΕ ΓΙΑ 24 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ ΣΤΙΣ 48 Η

9 Έλεγχος στις 48 ώρες Κοιλότητες U και U 10 4 κόκκινες Κοιλότητες H και H 10 4 κόκκινες ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟ είγµα ΘΕΤΙΚΟ είγµα ΥΨΗΛΟ τίτλο Παρουσία UU µε Παρουσία MH µε ΥΨΗΛΟ τίτλο 10 4 UCC/ml 10 4 δείγµατος UCC/ml δείγµατος Κοιλότητα U κόκκινη, και H 10 4 κίτρινη Κοιλότητα H κόκκινη, και H 10 4 κίτρινη ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟ είγµα ΘΕΤΙΚΟ είγµα ΧΑΜΗΛΟ τίτλο Παρουσία UU µε Παρουσία MH µε ΧΑΜΗΛΟ τίτλο UCC/ml 10 3 δείγµατος 10 3 UCC/ml δείγµατος ερµηνεύστε ανάλογα ερµηνεύστε ανάλογα µε το κλινικό περιβάλλον µε το κλινικό περιβάλλον Κοιλότητες U και U 10 4 κίτρινες Κοιλότητες H και H 10 4 κίτρινες ΕΡΜΗΝΑΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ δείγµα ΑΡΝΗΤΙΚΟ δείγµα ΑΠΟΥΣΙΑ UU ΑΠΟΥΣΙΑ MH 9

10 Παρατήρηση : Έλεγχος δείγµατος στις 48 ώρες (παράδειγµα : Σαββατοκύριακο) : επειδή πέραν των 48 ωρών, ανεξαρτήτως του τίτλου, όλα τα αποτελέσµατα παραµένουν σταθερά : µπορεί να γίνει έλεγχος µε καθυστέρηση. Η συγκεκριµένη ταυτοποίηση µπορεί να επιβεβαιωθεί µε παρατήρηση των αποικιών που αποµονώθηκαν µέσω άγαρ για µυκόπλαάσµα. Σε περίπτωση θολότητας του µέσου, γεγονός που εξηγείται από την ανάπτυξη βακτηρίων διαφορετικών από τα µυκοπλάσµατα (φαινόµενο σπάνιο λόγω τις επιλεκτικότητας των προσθετικών ουσιών), τοποθετήστε υλικό από το εναιώρηµα ή από την κοιλότητα D σε άγαρ (αποθέστε 3 σταγόνες στην επιφάνεια του µέσου και, στη συνέχεια, επωάστε επί 48 ώρες στους 37 C και σε ατµόσφαιρα CO 2 ). Η τεχνική αυτή επιτρέπει την τιτλοδότηση του δείγµατος µε συγκέντρωση περί τα 10 3 και 10 4 /ml, καθορίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις κατώτερες τιµές της παθογονικότητας (7). 7- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ Χ Η κοιλότητα Χ δεν χρησιµοποιείται για ερµηνευτικούς σκοπούς : εξυπηρετεί στον επιλεκτικό εµπλουτισµό του δείγµατος µε µυκοπλάσµα, µε σκοπό την παρασκευή πρότυπου εµποτισµένου υλικού για το αντιβιόγραµµα (SIR MYCOPLASMA, κωδικός 62781) : Σε ζωµό U 9 (U 9, κωδικός 62762) για το UU. Σε ζωµό αργινίνης (Αργινίνη, κωδικός 62763) για το MH. Λάβετε ποσότητα 20 µl από το περιεχόµενο της κοιλότητας Χ και εισάγετέ την σε 2 ml ζωµού ινδόλης- ουρίας ή αργινίνης (ανάλογα µε το είδος). ε Εµποτίστε κάθε κοιλότητα µε το διάλυµα SIR MYCOPLASMA τοποθετώντας 100 µl αραιωµένου 1/100 διαλύµατος. 8- ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ Οι επιδόσεις του κιτ Mycoplasma Duo ελέγχονται µε τη βοήθεια των ακόλουθων στελεχών: ΣΤΕΛΕΧΗ Ureaplasma urealyticum ref UU 80 Mycoplasma hominis ref MH 31 Enterococcus faecalis CIP Proteus mirabilis ATCC ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταυτοποίηση, τιτλοδότηση και εµπλουτισµός ικανοποιητικά ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΕΤΑΣ Αναστολή Αναστολή ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ Staphylococcus aureus CIP Αναστολή

11 9-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εµπόριο από την εταιρία Bio-Rad υποβάλλονται σε όλες τις διεργασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την εµπορευµατοποίηση των τελικών προϊόντων. Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εµπόριο µόνον όταν συµµορφώνεται µε τα κριτήρια αποδοχής. Η τεκµηρίωση σχετικά µε την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρίας. 10- ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Τα δείγµατα ούρων µπορεί να αποφέρουν πλασµατικά αρνητικά αποτελέσµατα (λόγω της χαµηλής τους περιεκτικότητας σε κύτταρα) ή πλασµατικά θετικά αποτελέσµατα όταν το ph τους είναι αλκαλικό ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. EB F. and ORFILA J., Les Mycoplasmes génitaux: rôle pathogène et diagnostic, Méd. Mal. infect, 1985, 9bis, SCHIEFFER H.G., Urethral syndrome in women: etiologic, cytologic and clinical studies, (abstract) June 1988: 7 th Congress International Organization for Mycoplasmology - Vienna 3. QUINN P.A. and coll. Incidence of late loss and U. urealyticum in women with recurrent pregnancy loss, Abstract of the 1987 ICAAC 4. LAMONT R.F. TAYLOR ROBINSON D. and coll. The role of mycoplasmas, ureaplasmas and chlamydia in the genital tract of women presenting spontaneous early preterm labor., J. Med. Microbiol., 1987,- 24, WAITES K.B. and coll. Ureaplasma pneumonia and sepsis associated with persistent pulmonary hypertension in the newborn, (abstract) June 1988: 7 th Congress International Organization for Mycoplasmology -Vienna 6. PHILLIPS L.E. and coll., Post cesarean wound infection by Mycoplasma hominis in a patient with persistent post partum fever, Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 1987, 7, BEBEAR C. and RENAUDIN H., Les mycoplasmes génitaux : principe d isolement et d identification, Feuil. Biol., 1986, 27,

12 8. MARDH P.A. and coll., Mycoplasma hominis in women with bacterial vaginosis and their consorts, (abstract) June 1988: 7th Congress International Organization for Mycoplasmology - Vienna 9.WAITES K.B. and coll., Chronic Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infections of central nervous system in preterm infants. Lancet, 1988, 2/9, MADOFF S. & HOOPER D.C., Non genitourinary infections caused by Mycoplasma hominis in Adults. Rev. Infect. Dis., 1988, 3, BONISSOL CH., Isolement et identification des mycoplasmes urogénitaux, Méd. Mal. infect., 1980, 10, COPIN E. and LEBRUN L., Infections à mycoplasmes urogénitaux, Feuil. Biol, 1991, 32, (181), CASSELL G.H., WAITES K.B., WATSON H.L., CROUSE D.T. and HARASAWA R., Ureaplasma urealyticum intra-uterine infection: role in prematurity and disease in newborns, Clin. Microbiol, Rew., 1993, 6 (1), Basic Laboratory Procedures Clinical Bacteriology. World Health Organization. Geneva st edition.

13 98

14 99

15 Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) /2003 Fax.: +33 (0) code: