ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Β.Α ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ VISUAL BASIC ΚΑΙ ACCESS Δρ. Γκούμας Στέφανος*, Συμεωνίδης Συμεών** * Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας, **Msc Information Technology, Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας, Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση, μερικά, μιας βάσης δεδομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic και Access. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Αιγαίου. Στην εργασία αυτή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βασικές έννοιες των πολυμεσικών βάσεων δεδομένων, των δεδομένων που κάνει χρήση μια τέτοια βάση και του τρόπου επεξεργασίας τους. Τέλος γίνεται προσπάθεια σχεδίασης και ανάπτυξης μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων για μνημεία και στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισή της και τα εργαλεία που χρειάζονται για την παραπάνω διαδικασία. Λέξεις Κλειδιά: Πολυμεσικές Βάσης Δεδομένων, Σχεδίαση Ανάπτυξη ΒΔ Πολυμέσων, Αντικείμενο ADO (ActiveX Data Object). Εισαγωγή Σήμερα, τα δεδομένα πολυμέσων όπως οι εικόνες, ο ήχος και το βίντεο γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς μορφές δεδομένων. Στα επόμενα χρόνια τα Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων αναμένεται να κυριαρχήσουν στην καθημερινή ζωή. Οι κατοικίες θα έχουν δικτυωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλληλεπιδραστικές εφαρμογές πολυμέσων. Οι υψηλής ευκρίνειας σταθμοί εργασίας θα έχουν προσπέλαση σε ένα μεγάλο πλήθος Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών βιβλιοθηκών που θα κατανέμουν μεγάλες ποσότητες περιεχομένων πολυμέσων από πολλές πηγές (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος 2009 ; Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011). Ένας ορισμός των πολυμέσων θα μπορούσε να είναι ο εξής: Πολυμέσα είναι μια διαδραστική παρουσίαση μέσω του Η/Υ που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία: κείμενο, ήχο, σταθερά γραφικά (εικόνες), κινούμενα γραφικά, και βίντεο (Havaldar, Medioni 2005). Αναλυτικότερα, μια εφαρμογή η οποία εκτός από κείμενο περιλαμβάνει εικόνα, ήχο, βίντεο κ.α. καλείται γενικά εφαρμογή πολυμέσων (Havaldar, Medioni 2005; Li, Drew 2004). Μια ΒΔ πολυμέσων πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο μοντέλο για την οργάνωση και τα ευρετήρια των πηγών πολυμέσων που θα βασίζεται στα περιεχόμενα τους. Ο προσδιορισμός των περιεχομένων των πηγών πολυμέσων είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα προσπάθεια (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος 2009 ; Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011). 55

2 Οι βασικοί τύποι ερωτήσεων ΒΔ πολυμέσων που απαιτούνται περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των πηγών πολυμέσων οι οποίες περιέχουν κάποια αντικείμενα που ενδιαφέρουν(πχ ηθοποιός, γκολ, κλπ.). Οι παραπάνω τύποι ερωτήσεων αναφέρονται σαν ανάκτηση με βάση το περιεχόμενο, επειδή η ανάκτηση από την πηγή του πολυμέσου βασίζεται στο ότι περιέχει κάποια αντικείμενα ή δραστηριότητες (Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011; Elmasri, Navathe 2005). Σκοπός της Εργασίας Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση, μερικά, μιας βάσης δεδομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic και Access. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από το Υπουργείο Αιγαίου. Προηγούμενες Εργασίες στις Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων Η εργασία του Αρβανίτη (2008) παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων στο συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται πως οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, που μπορούν να διαχειριστούν κείμενο, ήχο και εικόνα, συνδυαζόμενες με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στους τομείς της ανάκτησης και εξαγωγής πληροφοριών μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση του ελέγχου της παραγόμενης «γλωσσικής πληροφορίας». Η εργασία των Κοκράνης και Μποντζίδου (2010) δείχνει ότι η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός επιπλέον βοηθητικού εργαλείου στα χέρια του εκπαιδευτικού. Τα πολυμέσα συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο με αποτέλεσμα να κάνουν πιο ελκυστική την ιδέα της μάθησης για τους μαθητές. Η χρήση ενός άρτια σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, τηρώντας κάποιες βασικές αρχές σχεδίασης, μπορεί να βοηθήσει το έργο του δασκάλου και να συμπληρώσει κενά που μπορεί να έχει ένα σχολικό βιβλίο. Τέλος στην εργασία του Καραμαλής (2009) αναπτύσσεται μια Πολυμεσική Αρχαιολογική Βάση Δεδομένων για Πολλαπλές Αρχαιολογικές Ανασκαφές. Βασικές Έννοιες Βάσεων Δεδομένων Πολυμέσων Οι βάσεις δεδομένων πολυμέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν και να διατυπώνουν ερωτήματα ή επερωτήσεις (queries) σε διαφορετικούς τύπουs δεδομένων πολυμέσων (πολυμεσικά δεδομένα), που περιλαμβάνουν εικόνα (image), όπως φωτογραφίες ή σχέδια, κινούμενη εικόνα (video), ταινίες, ειδήσεις κλπ, ήχο (audio), όπως τραγούδια τηλεφωνικά μηνύματα, ή διαλέξεις, και κείμενο (text), όπως βιβλία και άρθρα, καθώς και σε παραδοσιακούς τύπους δεδομένων (όπως αριθμούς και σειρές χαρακτήρων). Οι βασικοί τύποι ερωτημάτων που απαιτούνται για τη βάση δεδομένων περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των πηγών πολυμέσων που περιέχουν κάποια αντικείμενα που ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θέλει να εντοπίσει, από μια βάση δεδομένων video, όλες τις ακολουθίες video, όπου εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορεί επίσης να θέλει να ανακτήσει ακολουθίες video που να περιέχουν κάποιες δραστηριότητες, όπως video στα οποία επιτυγχάνεται γκολ σε ένα ποδοσφαιρικό παιγνίδι από συγκεκριμένο παίκτη ή ομάδα (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος 2009 ; Silberschatz, Korth, Sudarshan 2011; Lu 1999; Yan, Ma 2012). Τα χαρακτηριστικά των πολυμεσικών τύπων δεδομένων οδηγούν σε ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων (2), 8,

3 Δεδομένων (ΣΔΒΔ) για την αποτελεσματική και αποδοτική υποστήριξή τους. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: η μεταβολή των δεδομένων σε σχέση με το χρόνο, ο μεγάλος όγκος των δεδομένων και οι εξειδικευμένες απαιτούμενες λειτουργίες. Τα παραδοσιακά σχεσιακά ΣΔΒΔ δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των πολυμεσικών εφαρμογών και για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί νέα μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), όπως οι Αντικειμενοστραφείς και οι Αντικειμενοσχεσιακές ΒΔ (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007). Τα πολυμεσικά δεδομένα αποτελούνται από την περιγραφική πληροφορία (π.χ., τίτλος ταινίας) και την πληροφορία περιεχομένου (content). Ένας τρόπος διαχείρισης των πολυμεσικών τύπων δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό ΣΔΒΔ είναι να αποθηκεύσουμε την περιγραφική πληροφορία στη βάση δεδομένων του ΣΔΒΔ και να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικά αρχεία για την αποθήκευση του περιεχομένου. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργικότητα του ΣΔΒΔ για το περιεχόμενο των τύπων δεδομένων (π.χ. την κατασκευή δομών καταλόγων / ευρετηρίων - indexes). Μπορεί επίσης να καταλήξει σε ασυνέπειες, όπως ένα αρχείο που είναι σημειωμένο στην βάση δεδομένων, αλλά του οποίου τα περιεχόμενα λείπουν ή το αντίστροφο. Συνεπώς είναι επιθυμητό να αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων τα ίδια τα δεδομένα (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007). Ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης πολυμεσικών δεδομένων είναι να χρησιμοποιηθεί ο τύπος δεδομένων binary large object (BLOB) για την αποθήκευση του περιεχομένου, ο οποίος υποστηρίζεται από το πρότυπο SQL3 (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007). Η προαναφερθείσα προσέγγιση καθιστά υπεύθυνη την εφαρμογή για τη διαχείριση του περιεχομένου του BLOB, καθώς το ΣΔΒΔ δεν έχει γνώση της δομής του περιεχομένου του BLOB. Για παράδειγμα, αν σε ένα BLOB αποθηκεύσουμε video με τη διαμόρφωση MPEG, το ΣΔΒΔ δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα περιεχόμενα του BLOB καθώς η διαμόρφωση MPEG είναι άγνωστη σε αυτό. Ωστόσο, με της δυνατότητες του προτύπου SQL3 μπορούμε να ορίσουμε νέους τύπους δεδομένων οριζόμενων από τον χρήστη, έτσι ώστε η διαχείριση των πολυμέσων να αποτελεί τμήμα του ΣΔΒΔ και όχι της εφαρμογής. Εκτός από την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων, πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους βασικούς παράγοντες όπως: Tα ερωτήματα που αφορούν σε πολυμεσικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα αριθμητικά και τα αλφαριθμητικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αναζήτηση εικόνων σε βάσεις δεδομένων εικόνων, οι οποίες μοιάζουν ως προς κάποια χαρακτηριστικά εικόνας που δίνει ο χρήστης, είναι μια βασική λειτουργία. Τέτοια ερωτήματα αναφέρονται ως ανάκτηση με βάση το περιεχόμενο (retrieval by content), επειδή η ανάκτηση από την πηγή του πολυμέσου βασίζεται στο να περιέχει κάποια αντικείμενα ή δραστηριότητες (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Elmasri, Navathe, 2007). Απαιτείται όπως η ανάκληση κάποιων τύπων δεδομένων, όπως ήχου και βίντεο να προχωρά με έναν εγγυημένο, σταθερό ρυθμό. Τέτοια δεδομένα ονομάζονται μερικές φορές ισόχρονα ή συνεχόμενα δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα ήχου δεν παρέχονται έγκαιρα, θα προκύπτουν κενά στον ήχο. Αν τα δεδομένα παρέχονται πολύ γρήγορα, οι απομονωτικές μνήμες (buffers) του συστήματος μπορεί να υπερχειλίσουν, καταλήγοντας σε απώλεια δεδομένων (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011). 57

4 Νέες δομές ευρετηρίων (indexes) απαιτούνται για την αποδοτικότερη εκτέλεση των αναζητήσεων. Σε ένα ερώτημα ομοιότητας πρέπει να αποφεύγεται η εξαντλητική ανάγνωση του συνόλου της βάσης δεδομένων για το προσδιορισμό της απάντησης. Για παράδειγμα, σε μία βάση δεδομένων που αποθηκεύει εικόνες με δαχτυλικά αποτυπώματα, όταν παρέχεται ένα ερώτημα εύρεσης με μία εικόνα με δαχτυλικά αποτυπώματα, θα πρέπει να ανακληθούν απ' τη βάση δεδομένων αποτυπώματα, που είναι παρόμοια με τα αποτυπώματα του ερωτήματος. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτόν το σκοπό δομές ευρετηρίου, όπως Β+ - δένδρα και R- δένδρα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές δομές ευρετηρίων (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007; Date, 2004). Η εκτίμηση του κόστους μιας πράξης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη βελτιστοποίηση ενός ερωτήματος. Αυτό δεν είναι εφικτό αν οι πολυμεσικοί τύποι δεδομένων ορίζονται από το χρήστη και δεν υποστηρίζονται από το ίδιο το ΣΔΒΔ (Μανωλόπουλος, Παπαδόπουλος, 2009; Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Elmasri, Navathe, 2007). Μορφές Δεδομένων Πολυμέσων Οι περισσότερο γνωστοί τύποι δεδομένων πολυμέσων που είναι διαθέσιμοι στις Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων είναι οι παρακάτω (Elmasri, Navathe, 2007): Κείμενο: Μπορεί να είναι ή να μην είναι μορφοποιημένο. Για ευκολία ανάλυσης δομημένων εγγράφων, χρησιμοποιούνται πρότυπα όπως η SGML και παραλλαγές όπως η HTML. Γραφικά: Παραδείγματα περιλαμβάνουν σχέδια και εικονογραφήσεις που κωδικοποιούνται με χρήση κάποιου πρότυπου (πχ., CGM, PICΤ, postscript). Εικόνες: Περιλαμβάνουν σχέδια, φωτογραφίες, κοκ., κωδικοποιημένα σε τυπικές μορφοποιήσεις όπως bitmap, JPEG, και MPEG. Στα JPEG, και MPEG υπάρχει συμπίεση. Οι εικόνες αυτές δεν διαιρούνται σε επί μέρους στοιχεία. Επομένως τα ερωτήματα με βάση το περιεχόμενο (πχ., βρες όλες τις εικόνες που περιέχουν κύκλους) δεν είναι εύκολες. Κινούμενες Εικόνες: Χρονικές ακολουθίες από δεδομένα εικόνων ή γραφικών. Βίντεο: Ένα σύνολο από φωτογραφικά δεδομένα σε χρονική ακολουθία με καθορισμένο ρυθμό - για παράδειγμα 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Δομημένος Ήχος: Μια ακολουθία από στοιχεία ήχου που περιλαμβάνουν νότες, τόνο, διάρκεια, κοκ. Ήχος: Δειγματοληπτικά δεδομένα από ηχητικές ηχογραφήσεις σαν συμβολοσειρές από bits σε ψηφιακή μορφή. Τυπικά οι αναλογικές ηχογραφήσεις μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή πριν την αποθήκευση. Σύνθετα Δεδομένα Πολυμέσων: Ένας συνδυασμός από τύπους δεδομένων πολυμέσων όπως ήχος και βίντεο που μπορεί να αναμειγνύονται φυσικά για να δώσουν ένα νέο τύπο μορφοποίησης αποθήκευσης ή λογική ανάμειξη ενώ διατηρούν τους αρχικούς τύπους και τις μορφοποιήσεις. Διαχείριση Δεδομένων Πολυμέσων Οι Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων (ΒΔΠ) είναι αρκετά πολύπλοκες και περιλαμβάνουν ένα σύνολο θεμάτων, όπως τα παρακάτω (Elmasri, Navathe, 2007): Μοντελοποίηση: Η περιοχή αυτή δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής βάσεων δεδομένων στο πρόβλημα έναντι τεχνικών ανάκτησης πληροφοριών. Αυτά είναι (2), 8,

5 προβλήματα που έχουν σχέση με πολύπλοκα αντικείμενα που δημιουργούνται από μεγάλο φάσμα τύπων δεδομένων: αριθμητικά, κείμενο, γραφικά, κινούμενες εικόνες, ροή ήχου, και βίντεο. Τα κείμενα αποτελούν εξειδικευμένη περιοχή και χρειάζονται ειδική μελέτη. Σχεδιασμός: Ο εννοιολογικός, ο λογικός, και ο φυσικός σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων πολυμέσων δεν έχει μελετηθεί πλήρως, και παραμένει μια περιοχή ενεργούς έρευνας. Η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να βασισθεί σε αντικειμενοστραφείς μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού ΒΔ αλλά τα θέματα απόδοσης και ρύθμισης σε κάθε επίπεδο είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Αποθήκευση: Η αποθήκευση δεδομένων πολυμέσων σε τυπικές μονάδες δίσκων παρουσιάζει προβλήματα παρουσίασης, συμπίεσης, απεικόνισης στις ιεραρχίες των μονάδων, αρχειοθέτησης, και μεταφοράς κατά τις πράξεις εισόδου/εξόδου. Η εμμονή στην τυποποίηση όπως το JPEG ή το MPEG είναι ένας από τους πιο πιθανούς τρόπους που οι περισσότεροι κατασκευαστές προϊόντων πολυμέσων θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Στα ΣΔΒΔ η δυνατότητα. "BLOB" (Binary Large OBject) επιτρέπει σε bitmaps χωρίς τύπο δεδομένων να αποθηκεύονται και να ανακτώνται. Απαιτείται τυποποιημένο λογισμικό για να αντιμετωπισθεί ο συγχρονισμός και η συμπίεση/αποσυμπίεση, και συνδέονται με προβλήματα ευρετηριοποίησης (indexing), που ακόμη βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο. Ερωτήματα και Ανάκτηση: Ο τρόπος που οι βάσεις δεδομένων ανακτούν τις πληροφορίες βασίζεται σε γλώσσες ερωτημάτων και εσωτερικές δομές ευρετηρίων. Ο τρόπος με ανάκτηση πληροφοριών στηρίζεται: αποκλειστικά σε λέξεις κλειδιά, ή προκαθορισμένους όρους ευρετηρίων. Για εικόνες, δεδομένα βίντεο, και δεδομένα ήχου, αυτό ανοίγει πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων αποδοτική μορφοποίηση των ερωτημάτων, εκτέλεση των ερωτημάτων, και βελτιστοποίηση. Απόδοση: Για εφαρμογές πολυμέσων που περιλαμβάνουν μόνο έγγραφα και κείμενο, οι περιορισμοί απόδοσης είναι υποκειμενικοί και αποφασίζονται από το χρήστη. Για εφαρμογές που περιλαμβάνουν αναπαραγωγή βίντεο ή συγχρονισμό ήχου-βίντεο, κυριαρχούν οι φυσικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, το βίντεο πρέπει να φθάνει με σταθερό ρυθμό 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Η χρήση παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να απαλείψει μερικά προβλήματα, αλλά τέτοιες προσπάθειες βρίσκονται προς το παρόν σε περαιτέρω πειραματισμό. Τα προαναφερθέντα θέματα έχουν δώσει ανάπτυξη σε μια ποικιλία ανοικτών ερευνητικών προβλημάτων (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2011; Lu, 1999; Yan & Ma, 2012). Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Πολυμέσων για Μνημεία των Νησιών του ΒΑ Αιγαίου Όπως αναφέρθηκε σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία, μερικά, μιας βάσης δεδομένων πολυμέσων για μνημεία των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και έχοντας υπόψη τις θεωρίες σχεδίασης βάσεων δεδομένων έγινε προσπάθεια σχεδίασης του μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων. Σχεδίαση του Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Τα δεδομένα που πρέπει να περιέχει η βάση είναι: Είδος μνημείου, Ιδιοκτήτης, Επωνυμία Ακινήτου, Νομός, Πόλη, ΥΑ Χαρακτηρισμού, Φ.Ε.Κ, Χρονολόγηση, Περιγραφή και Φωτογραφία του Μνημείου. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και έχοντας υπόψη τις θεωρίες σχεδίασης βάσεων δεδομένων σχεδιάστηκε το διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων στο περιβάλλον της Microsoft Access 2003 (Taylor & 59

6 Andersen, 2004; Gardoza, Henning, Seach, Stein, 2004), όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1. Σχήμα 1: Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Από το παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι υπάρχουν 3 Πίνακες Οντότητες. Η οντότητα Item (Είδος) που περιγράφει το είδος του μνημείου, η οντότητα Owner (Ιδιοκτήτης) που περιγράφει τον ιδιοκτήτη του μνημείου και η οντότητα Mnimeio (Μνημείο) που περιγράφει το μνημείο. Στην τελευταία οντότητα το πεδίο Foto έχει οριστεί ως αντικείμενο και επίσης υπάρχουν δύο ξένα κλειδιά που την συσχετίζουν με τις οντότητες Είδος και Ιδιοκτήτης αντίστοιχα. Υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων σε Περιβάλλον Visual Basic (VB) Για τη διαχείριση της ΒΔ χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999) για τον λόγω του ότι η εφαρμογή κάνει χρήση αντικειμένων, όπως είναι η φωτογραφία. Όταν ο χρήστης επιλέξει Εισαγωγή Στοιχείων Μνημείου παρατηρείται μια αλλαγή στην φόρμα. Σχήμα 4. Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων Μνημείου Η φόρμα αυτή είναι πιο σύνθετη και περιέχει στοιχεία και από άλλες δύο. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω φόρμες εκτός από τα command button τα textbox, υπάρχουν τα αντικείμενα Data Control και το αντικείμενο OLE της Visual Basic (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999). Τέλος εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κάνει αναζήτηση με βάση την επωνυμία του μνημείου και να έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Αν θέλει να αναζητήσει κάποιο μνημείο ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο Command Button Αναζήτηση Στοιχείων. Το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω. (2), 8,

7 Σχήμα 5 Φόρμα Αναζήτησης Στοιχείων Μνημείου Δίνοντας ο χρήστης επωνυμία μνημείου και κάνοντας κλικ στο Ok, θα εμφανιστούν στην φόρμα τα στοιχεία του μνημείου που αναζητούμε. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε και κάποια στοιχεία του κώδικα που τρέχει, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο Αναζήτηση Στοιχείων. Private Sub cmdfind_click() txtnamei.visible = True txtitemm.visible = True cmdsearchi.visible = True prompt$ = "Enter the full (complete) Name of Monument." 'get the string to be used in the Name of Monument field search SearchStr$ = InputBox(prompt$, "Name Search") datmnimeio.recordset.index = "Name" 'use Name of Monument datmnimeio.recordset.seek "=", SearchStr$ 'and search If datmnimeio.recordset.nomatch Then 'if no match End If End Sub datmnimeio.recordset.movefirst 'go to first record Από τον παραπάνω κώδικα τα βασικά στοιχεία είναι το ότι στην ιδιότητα Index (ευρετήριο) του Data Control ορίζουμε το πεδίο που θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση. Στην συνέχεια και με την βοήθεια της ιδιότητας Seek του Data Control κάνουμε αναζήτηση της επωνυμίας του μνημείου. Η κατασκευή και διαχείριση φορμών που εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων βασίζεται σε ένα αντικείμενο ελέγχου τύπου ActiveX, το οποίο χρησιμοποιεί μια τεχνολογία, που είναι γνωστή ως ADO (ActiveX Data Object). To αντικείμενο αυτό τοποθετείται πάνω στη φόρμα και προσφέρει έναν οπτικό μηχανισμό στο χρήστη για την προσπέλαση των εγγραφών ενός πίνακα της βάσης. Επίσης, παίζει το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ των πεδίων του πίνακα, που θέλουμε να παρουσιάζονται στο χρήστη, και των αντικειμένων της φόρμας (πλαισίων κειμένου, πλήκτρων σημείωσης, συνδυασμένων λιστών κ.ά.) από τα οποία γίνεται η προβολή τους (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999). 61

8 Το αντικείμενο ελέγχου ADO Είδαμε, ότι η σύνδεση μιας φόρμας, μέσω του μηχανισμού ADO, με μια βάση δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια ενός αντικειμένου ελέγχου τύπου ActiveX. To αντικείμενο αυτό είναι το ADO Data control. Microsoft ADO Data Control. Το αντικείμενο ADO τοποθετείται πάνω στις φόρμες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τοποθετούνται όλα τα αντικείμενα και είναι ορατό. Για να λειτουργήσει η σύνδεση του αντικειμένου ADO με μια βάση δεδομένων, πρέπει να δοθούν τιμές στις ιδιότητες ConnectionString (συμβολοσειρά σύνδεσης) και RecordSource (πηγή εγγραφών). Η ιδιότητα ConnectionString παίρνει ένα σύνολο τιμών και καθορίζει το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί και τον τρόπο επικοινωνίας του αντικειμένου ADO με αυτό (Αγγελή, 2000; Deitel & Deitel, Nieto 1999). Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση αρχικά των θεμελιωδών εννοιών των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (ΠΒΔ). Τέλος παρουσιάστηκε η σχεδίαση και υλοποίηση μιας ΒΔΠ για μνημεία των νησιών του Β.Α Αιγαίου σε περιβάλλον Visual Basic και Access με την βοήθεια του αντικειμένου ADO (ActiveX Data Object). Σε μελλοντική εξέλιξη της παραπάνω εφαρμογής θα γίνει ερευνητική προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων αντικειμένων στην βάση με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition), όπως οι μέθοδοι ανάκτησης με βάση το περιεχόμενο (retrieval by content). Βιβλιογραφία [1] Ι. Μανωλόπουλος, Α. Ν. Παπαδόπουλος, «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή», Αθήνα, Μορφή PDF. [2] A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων», 6 η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα [3] R. Elmasri, S. B. Navathe, «Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», 5 η έκδοση, αναθεωρημένη, τόμοι Α & Β, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα [4] Π. Αρβανίτης, «Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων για μεταφραστικούς σκοπούς», ΑΠΘ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη [5] Α. Κοκράνης., Β. Μποντζίδου, «Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πολυμεσικών Εφαρμογών δύο Μαθημάτων Δημοτικού», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη [6] Α. Καραμαλής, «Μια Σχεσιακή, Πολυμεσική, Αρχαιολογική Βάση Δεδομένων για Πολλαπλές Αρχαιολογικές Ανασκαφές και Εφαρμογές Internet», ΑΠΘ, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη [7] Ze-Nian Li, M. S. Drew, Fundamentals of Multimedia, Pearson, USA [8] Guojun Lu, Multimedia Database Management Systems, Artech House, Inc, USA [9] Li Yan and Zongmin Ma, Intelligent Multimedia Database and Information Retrieval, Advancing Applications and Technologies, IGI Global, USA [10] Χ. Αγγελή, «Προγραμματισμός με τη Visual Basic 6», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, [11] H. M. Deitel, P. J. Deitel, T. R. Nieto, Visual Basic 6 How to Program, Prentice Hall, USA (2), 8,

9 [12] A. G. Taylor και V. Andersen, Εγχειρίδιο Προγραμματισμού της Access 2003 με VBA, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα [13] P. Gardoza, T. Henning, G. Seach, A. Stein, Access 2003 VBA Programmer s Reference, Wiley Publishing, Inc., USA

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Κουρέλης Στάθης Παρουσίαση πρακτικού µέρους 4ης εργασίας Καθηγητής: κ. Στυλιαράς Γ. Αθήνα - Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Οι Βάσεις εδοµένων Πολυµέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας Μ. Σαλωνίδης 1, Σ. Γκούμας 2, Σ. Συμεωνίδης 3 1 4ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας/ Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα: 11Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα Παραδοσιακά Συστήματα που Βασίζονται σε Αρχεία Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Περιεχόμενο του μαθήματος, εισαγωγή, διαδικασία Σχετικά με το μάθημα Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γενικά Ι Η μετάδοση πολυμεσικού υλικού (συνδυασμού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική ANSI-SPARC, Επίπεδα Αρχιτεκτονικής (Εξωτερικό, Εννοιολογικό, Εσωτερικό), Παραδοσιακή Προσέγγιση (Μειονεκτήματα, Παράδειγμα), Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ο Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε Περιβάλλον VISUAL BASIC: 1. Κλικ στο Add-Ins 2. Επιλέγω Visual Data

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου

Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Εγχειρίδιο χρήσης Επιστημονικά Υπευθύνου Σύντομη περιγραφή και σειρά εικόνων για την χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης από τους/τις Επιστημονικά Υπευθύνους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας

Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας Design and implementation of database multimedia for archival material of schools of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI B. Μεγαλοοικονόμου Αντικειμενοστρεφή και αντικειμενο-σχεσιακά ΣΔΒΔ (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και Sudarshan και του

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών. 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών. 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Υλοποίηση των Σχεσιακών Τελεστών 6/16/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Ένα σχεσιακό ΣΔBΔ πρέπει να συμπεριλαμβάνει αλγόριθμους για υλοποίηση των διαφορετικών τύπων των σχεσιακών πράξεων (καθώς και άλλων πράξεων) που

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη

Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη Ευρετήρια 1 Αρχεία Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε αρχεία στο δίσκο Για να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα θα πρέπει αυτά να βρίσκονται στη µνήµη. Η µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στη µνήµη και από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ευρετήρια Ευαγγελία Πιτουρά 1 τιμή γνωρίσματος Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Διαφάνεια 16-1 Κεφάλαιο 20 Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Ρύθμιση Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr

Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών Ψηφιακά Mέσα Υπολογιστική Νοημοσύνη www.aiia.csd.auth.gr Απρίλιος 2015 Τα αντικείμενα της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Π. Κλιάπης Εισαγωγή μάθημα γνωριμίας με τα πολυμέσα (multimedia) και ιδιαίτερα τα πολυμέσα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξετάζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 1: JPA Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 1η: Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει και δίνει πρόσβαση μέσω δικτύου σε τίτλους CD-ROMs, στους οποίους περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Κεφάλαιο 2 Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα