ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ. Α. Ορισµοί. www. icp- med. gr. Τι είναι Πώς αντιµετωπίζεται. Α.1. Γενικά: Κ. Αλεξιάδη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ. Α. Ορισµοί. www. icp- med. gr. Τι είναι Πώς αντιµετωπίζεται. Α.1. Γενικά: Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ"

Transcript

1 Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: (Με απλά λόγια για τον Ασθενή) Κ. Αλεξιάδη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: Κινητό apple: Τι είναι Πώς αντιµετωπίζεται Α. Ορισµοί Α.1. Γενικά: ΩΩς Πνευµοθώρακας ορίζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ελεύθερος αέρας µέσα στον θώρακα (ετυµολογία του πνευµοθώρακα από την αρχαιο-ελληνική λέξη «πνεύµα» = αέρας + θώρακας). Η παθολογική κατάσταση αυτή µπορεί να είναι ακόµα και απειλητική για την Ζωή. Κάθε φορά που υπάρχει πνευµοθώρακας, αυτός εντοπίζεται σε συγκεκριµένο ηµιθωράκιο, άρα τον ορίζουµε ως Πνευµοθώρακα Δεξιά είτε ως Πνευµοθώρακα Αριστερά (όπως στην εικόνα πιο κάτω δεξιά). Είναι λάθος να περιγράφεται πνευµοθώρακας σαν να αφορούσε συγκεκριµένους πνευµονικούς λοβούς (Αφορά Ηµιθωράκιο). [ Αγγλικοί όροι: Pneumothorax (ενικός), Pneumothoraces (πληθυντικός) ] Μπορεί να υπάρξει αµφοτερόπλευρος Πνευµοθώρακας ή Πνευµοθώρακας άµφω, δηλαδή και στα δύο ηµιθωράκια, ο οποίος αποβαίνει σύντοµα θανατηφόρος, αν δεν αντιµετωπισθεί θεραπευτικά κατεπειγόντως. [ Αγγλ.: bilateral pneumothorax ] Σε κάθε περίπτωση πνευµοθώρακα, ο ελεύθερος αέρας βρίσκεται έξω από τον πνεύµονα και µέσα στον θώρακα, εποµένως καταλαµβάνει µέσα στην κοιλότητα του θώρακα πολύτιµο χώρο. Ο χώρος αυτός αφαιρείται από την χωρητικότητα του πνεύµονα, η οποία µειώνεται ανάλογα µε το µέγεθος του πνευµοθώρακα. Δηλαδή όσο µεγαλύτερος είναι ο πνευµοθώρακας, τόσο περισσότερο µειώνεται η χωρητικότητα του πνεύµονα και τόσο περισσότερο επιβαρύνεται η αναπνευστική λειτουργία. Ο πνεύµονας, που υφίσταται την ελάττωση της χωρητικότητάς του, λέµε ότι συµπτύσσεται ( ξεφουσκώνει ή µικραίνει ). [ Αγγλ. λαϊκός όρος Collapsed Lung = pneumothorax ] Μέσα στον θώρακα φυσιολογικά υπάρχει αρνητική πίεση ή υποπίεση ή κενό : εποµένως, αν υπάρχει Επικοινωνία του χώρου µεταξύ πνεύµονος και θωρακικού τοιχώµατος µε τον εξωτερικό ατµοσφαιρικό αέρα, τότε ο τελευταίος εισροφάται ενεργητικά προς τα µέσα (δηλ. προς την θωρακική κοιλότητα) και προκαλείται έτσι ανοικτός πνευµοθώρακας. Αντίθετα, αν ο πνευµοθώρακας δεν συνοδεύεται από τέτοια Επικοινωνία, τότε πρόκειται για κλειστό πνευµοθώρακα. [ Αγγλ.: open closed pneumothorax ] Υπάρχει ένα είδος πνευµοθώρακα, που ονοµάζεται υπό τάση Πνευµοθώρακας, ο οποίος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για την Ζωή λόγω του ότι η µεγάλη ποσότητα ελεύθερου αέρα (εξωπνευµονικού αέρα) µέσα στο ηµιθωράκιο βρίσκεται υπό τάση, δηλαδή υπό (σηµαν- www. icp- med. gr

2 τική) θετική πίεση: εποµένως πιέζει σηµαντικά και την καρδιά (εκτός από τον πνεύµονα): Διαταράσσει έτσι σηµαντικά την καρδιακή λειτουργία (µειώνοντας την φλεβική επιστροφή αίµατος στην καρδιά) προκαλώντας βαρύτατη υπόταση ( shock ) και ταχυκαρδία µαζί µε δύσπνοια, που οδηγούν σύντοµα σε καρδιο-αναπνευστική ανακοπή, εάν δεν αντιµετωπισθεί θεραπευτικά κατεπειγόντως. [ Αγγλ.: tension pneumothorax ] Α.2. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ Πνευµοθώρακας: ΩΩς Τραυµατικός ορίζεται ο πνευµοθώρακας, που προκλήθηκε από τραυµατισµό είτε άµεσα είτε έµµεσα, π.χ. από µαχαιριά (που ανοίγει τρύπα στο θωρακικό τοίχω- µα ή / και στην επιφάνεια του πνεύµονα), πυροβολισµό (βλήµα που διαπερνάει τρυπώντας το θωρακικό τοίχωµα ή / και την επιφάνεια του πνεύµονα), ισχυρό χτύπηµα / πλήξη (ξυλοδαρµό, απότοµη επιβράδυνση σε τροχαίο ατύχηµα κλπ.). Στον έµµεσο τραυµατισµό, κατά την διάρκεια της κλειστής κάκωσης του θώρακα αυξάνει απότοµα, αιφνίδια, σηµαντικά και εκρηκτικά η πίεση του ενδοπνευµονικού αέρα, έτσι ώστε ρήγνυται κάποιο σηµείο της επιφάνειας του πνεύµονα, από όπου διαφεύγει ο αέρας προς τον χώρο µεταξύ πνεύµονα και θωρακικού τοιχώµατος. [ Αγγλ.: Τraumatic pneumothorax ] Πρέπει να τονιστεί ότι µπορεί να ραγεί ακόµα και ένας τελείως φυσιολογικός πνεύµονας, αν διαπεραστεί από αιχµηρά ή φονικά εργαλεία όπως µαχαίρια, καρφιά, βλήµατα κλπ. Κατά συνέπεια το να πάθει ένας άνθρωπος τραυµατικό πνευµοθώρακα δεν σηµαίνει κατ ανάγκη τίποτε παθολογικό για την προϋπάρχουσα υφή και την ποιότητα του πνεύµονα που συµπτύχθηκε: Δηλαδή ο πνεύµονας προ του τραυµατισµού συνήθως ήταν απόλυτα φυσιολογικός και υγιής. Εφόσον επιτευχθεί επιτυχής αποκατάσταση µε την (κατά περίπτωση κατάλληλη) θεραπευτική αντιµετώπιση (λ.χ. µε θωρακική παροχέτευση), τότε αναµένεται να επανέλθει πλήρως ο παθών στην προτεραία του άριστη κατάσταση της υγείας. Δεν αναµένεται Υποτροπή του πνευµοθώρακα στο µέλλον παρά µονάχα αν υπάρξει νέος τραυµατισµός. Α.3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Πνευµοθώρακας: ΩΩς Αυτόµατος ορίζεται ο πνευµοθώρακας, που συµβαίνει χωρίς τραυµατισµό, κάκωση ή οποιαδήποτε παρόµοια φανερή αιτία. Μπορεί να συµβεί ακόµα και κατά την διάρκεια ανάπαυσης, π.χ. στον ύπνο, δηλ. χωρίς καµµιά φυσική, σωµατική ή µυϊκή καταπόνηση ή προσπάθεια. Βέβαια µπορεί να τύχει να συµβεί και κατά την διάρκεια οποιασδήποτε συνηθισµένης κοινωνικής ή φυσικής δραστηριότητας, χωρίς να ενοχοποιείται η δραστηριότητα η ίδια για την πρόκληση του πνευµοθώρακα. [ Αγγλ.: Spontaneous pneumothorax ] Εκείνο που ενοχοποιείται (για την πρόκληση του αυτόµατου πνευµοθώρακα) είναι η ύπαρξη στην επιφάνεια του πνεύµονα λεπτο-τοιχωµατικών σηµείων, που συνήθως υποχωρούν στην πίεση του ενδοπνευ- µονικού αέρα µε δηµιουργία Αερώδους Κύστης ή Εµφυσηµατικής Φυσαλίδας ( bulla ή bleb, βλ. φωτογραφίες δεξιά). Οι αερώδεις κύστεις διαρκώς µεγαλώνουν µε την πάροδο του χρόνου, διότι ενδίδει το λεπτό τοίχωµά τους στην πίεση του ενδοπνευµονικού αέρα όλο και περισσότερο. Όσο περισσότερο µεγαλώνουν ή διατείνονται, τόσο περισσότερο λεπταίνει το τοίχωµά τους και τόσο περισσότερο διατείνονται και ούτω καθεξής Δυστυχώς κάποια στιγµή διατείνονται τόσο πολύ, που ρήγνυνται, µε αποτέλεσµα να διαφεύγει από την ραγείσα κύστη ο ενδοπνευµονικός αέρας προς τον χώρο µεταξύ του θωρακικού τοιχώµατος και του πνεύµονα, ενώ ο ίδιος ο πνεύµονας συµπτύσσεται ( ξεφουσκώνει ). 2

3 Παθοφυσιολογικά θεωρείται στη σύγχρονη εποχή πιθανό πως οι αερώδεις κύστεις δηµιουργούνται σε σηµεία της πνευµονικής επιφάνειας, των οποίων ο σπλαγχνικός υπεζωκότας είναι περισσότερο ευένδοτος από ό,τι θα έπρεπε φυσιολογικά (ώστε αυτός ενδίδει υπέρµετρα στην διαφορά πιέσεων µεταξύ αφενός µεν του εσωτερικού του πνεύµονα και αφετέρου του χώρου ανάµεσα σε πνεύµονα και θωρακικό τοίχωµα). Υπάρχει και η περισσότερο συµβατική ή παλαιότε- ρη άποψη ότι οι αερώδεις κύστεις της πνευµονικής επιφάνειας δεν διαφέρουν από τις όµοιες, που εντοπίζονται ενδοπνευµονικά: ότι δηλ. είναι αυτές απλά το τελικό αποτέλεσµα κυστικής εκφύλισης του πνεύµονα, ως συνέπεια κάποιας πνευµονοπάθειας (όπως Εµφυσήµατος, Ιστιοκύττωσης από κύτταρα Langerhans, LAM Λεµφαγγειολειοµυωµάτωσης κλπ). Περισσότερες διεγχειρητικές φωτογραφίες Αερωδών Κύστεων ή Εµφυσηµατικών Φυσαλίδων µπορεί να δει κανείς στις ακόλουθες υποσελίδες του ιστοχώρου µου: Α.4. Πρωτοπαθής Πνευµοθώρακας: ΩΩς πρωτοπαθής ορίζεται ο πνευµοθώρακας, που συµβαίνει σε ανθρώπους χωρίς υποκείµενη πνευµονοπάθεια, τουλάχιστον γνωστή (ήδη εκδηλωθείσα ή διαγνωσθείσα). Αυτή είναι η συνηθέστερη κλινική περίπτωση αυτόµατου πνευµοθώρακα σε νέους ασθενείς, συνήθως χρονών. Συµβαίνει σε περίπου 7 18 άνδρες ανά πληθυσµού και σε περίπου 1 6 γυναίκες ανά πληθυσµού επίσης. Μετά από ενδελεχή κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση µπορεί να αποκαλυφθεί υποκλινική πνευµονοπάθεια (δηλ. πάθηση των πνευµόνων, η οποία είχε διαλάθει της διαγνώσεως νωρίτερα, λ.χ. αερώδεις κύστεις στην πνευµονική επιφάνεια µόνον). Παράγοντες κινδύνου για α/παθή αυτόµατο πνευµοθώρακα θεωρούνται το κάπνισµα, η σωµατική κατασκευή λεπτόσωµου και ψηλού ασθενούς, το σύνδροµο Marfan, το ανδρικό φύλο, το ιστορικό πνευµοθώρακα σε άλλο µέλος της οικογένειας και η κύηση. [ Αγγλ.: Primary spontaneous pneumothorax ] Α.5. Δευτεροπαθής Πνευµοθώρακας: ΩΩς δευτεροπαθής ορίζεται ο πνευµοθώρακας, που συµβαίνει σε ασθενείς (ηλικίας συνήθως χρονών), που πάσχουν από πνευµονοπάθεια, όπως Εµφύσηµα, ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια), Άσθµα ή από άλλη, σπανιότερη πάθηση ( όπως λ.χ. λοίµωξη από ιό HIV, πνευµονία, φυµατίωση, σαρκοείδωση, κυστική ίνωση, καρκίνο του πνεύµονα ή β/παθή στον πνεύµονα εντόπιση από καρκίνο άλλου οργάνου, ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση, εισπνοή ή ενδοφλέβια έγχυση εξαρτησιογόνων ουσιών [ κάναβης, κοκαΐνης κλπ ], διάχυτες πνευµονοπάθειες, LAM [ Lymphangioleio3

4 myomatosis ], Ιστιοκύττωση από κύτταρα Langerhans, SARS [ severe acute respiratory syndrome ], νόσο του κολλαγόνου [ συµπεριλαµβανοµένου του συνδρόµου Marfan ], θωρακική ενδοµητρίωση [ Καταµήνιος πνευµοθώρακας ] ). Η πρόγνωση στις περιπτώσεις β/παθούς πνευµοθώρακα είναι περισσότερο πτωχή ή επιφυλακτική, διότι συνήθως παραµένει η υποκειµένη πνευµονοπάθεια µετά από την όποια θεραπευτική παρέµβαση για τον πνευµοθώρακα. [ Αγγλ.: Secondary spontaneous pneumothorax ] Α.6. Καταµήνιος Πνευµοθώρακας: ΩΩς Καταµήνιος ορίζεται ο πνευµοθώρακας, που συµβαίνει ώρες πριν ή µετά από έµµηνη ρύση, συνήθως δεξιά. Στις ασθενείς (συνήθους ηλικίας χρονών) ανευρίσκονται σχεδόν πάντοτε µικρά ελλείµµατα στο ηµιδιάφραγµα, αλλά συχνά ανευρίσκονται επιπρόσθετα και µικρές εστίες ενδοµητρίωσης (βλ. φωτογρ. δεξιά). Συχνά υποτροπιάζει και ακόµα περισσότερο κατά την Κύηση. [ Αγγλ.: Catamenial pneumothorax ] A.7. Επεισόδια Πνευµοθώρακα ( ή Υποτροπές ) Όπως είναι αναµενόµενο, σύµφωνα µε την παραπάνω εξήγηση, ακόµα και µετά από την αποδροµή του αυτόµατου πνευµοθώρακα, στην πνευµονική επιφάνεια παραµένουν οι αερώδεις κύστεις (µία τουλάχιστον ή περισσότερες) : αυτές εξακολουθούν δυνητικά να κινδυνεύουν να ραγούν εκ νέου στο µέλλον σε απρόβλεπτη χρονική στιγµή, αλλά συνήθως µέσα σε 6 µήνες έως 3 χρόνια από το 1 ο επεισόδιο. Η πιθανότητα να συµβεί αυτό είναι ~ 50%. Όποτε ραγεί πάλι µία αερώδης κύστη, τότε θα εκδηλωθεί το δεύτερο επεισόδιο αυτόµατου πνευµοθώρακα (δηλαδή η 1 η υποτροπή). Τότε, κατά την διάρκεια του 2 ου επεισοδίου του αυτόµατου πνευµοθώρακα, πρέπει να αντιµετωπισθεί η νόσος χειρουργικά (υπάρχει ένδειξη για χειρουργική θεραπεία), ώστε να συρραφούν ή / και να αφαιρεθούν οι αερώδεις κύστεις από την πνευµονική επιφάνεια. Μόνο έτσι αποτρέπεται σηµαντικότατα η πιθανότητα υποτροπής πνευµοθώρακα στο µέλλον στο συγκεκριµένο ηµιθωράκιο (δεξιό ή αριστερό), που χειρουργήθηκε. Δηλ. εάν κάποιος ασθενής τύχει να πάθει Υποτροπή αυτόµατου πνευµοθώρακα στην επαρχία, είναι αναγκαία η διακοµιδή του από το επαρχιακό Νοσοκοµείο όπου αρχικά εισήχθη προς Νοσοκοµείο που να διαθέτει Θωρακοχειρουργικό Τµήµα, ώστε να προσφερθεί στον ασθενή η δυνατότητα οριστικής χειρουργικής θεραπείας (mini θωρακοτοµής ή VATS-πλευρόδεσης ή υπεζωκοτ-εκτοµής + συρραφής αερωδών κύστεων). Η διακοµιδή πρέπει να γίνει ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του επεισοδίου, όχι µετά από την αποδροµή του. Η διακοµιδή πρέπει να γίνει: µε ασθενοφόρο που να διαθέτει δυνατότητα εισπνοής οξυγόνου µε µάσκα και µε ασφάλεια ( δηλ. µε θωρακική παροχέτευση, εφόσον υπήρχε ένδειξη εισαγωγής της ή χωρίς θωρακική παροχέτευση, εάν δεν υπήρχε ένδειξη εισαγωγής της ) Σε κάποιες περιπτώσεις όµως είναι δυνατόν να µην υποβληθεί ο ασθενής στην κατάλληλη χειρουργική θεραπεία κατά την διάρκεια του 2 ου επεισοδίου αυτόµατου πνευµοθώρακα (είτε διότι αρνήθηκε ο ίδιος ο ασθενής να συγκατατεθεί, είτε διότι δεν του συστήθηκε από τον θεράποντα γιατρό του να χειρουργηθεί). Τότε, δηλ. εφόσον δεν τελέσθηκε η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία, µετά από την αποδροµή του 2 ου επεισοδίου, υπάρχει πλέον ακόµη µεγαλύτερη πιθανότητα νέας υποτροπής, δηλαδή 3 ου επεισοδίου. 4

5 Εφόσον κάθε νέο επεισόδιο αποδράµει χωρίς να έχει τελεσθεί η κατάλληλη χειρουργική επέµβαση για θεραπεία (για οποιονδήποτε λόγο), η πιθανότητα να συµβεί µετέπειτα µελλοντικό επεισόδιο καθίσταται ακόµη µεγαλύτερη. Τα επεισόδια αυτόµατου πνευµοθώρακα δεν είναι πάντοτε κατ ανάγκην στο ίδιο ηµιθωράκιο. Δηλ. µπορεί το 1 ο επεισόδιο να ήταν δεξιά, το 2 ο και το 3 ο αριστερά, το 4 ο δεξιά κλπ. Β. Διάγνωση Ο ασθενής µε αυτόµατο πνευµοθώρακα νιώθει ένα λαχάνιασµα ή ένα υποκειµενικό αίσθηµα έλλειψης αέρα, τον οποίο αποζητά ανοίγοντας παράθυρα για να πάρει αέρα, ενώ άλλοι άνθρωποι στον ίδιο ακριβώς χώρο δεν δείχνουν να ενοχλούνται. Το παραπάνω αίσθηµα έλλειψης αέρα ιατρικά ονοµάζεται δύσπνοια και συχνά είναι το µοναδικό σύµπτωµα ή παράπονο ασθενούς µε πνευµοθώρακα. Μπορεί αντί δύσπνοιας να υπάρχει απλή δυσφορία αναπνευστική. Επίσης αυξάνει ο αριθµός αναπνοών ανά λεπτό της ώρας σηµαντικά πάνω από / λεπτό. Άλλο σύµπτωµα µπορεί να είναι πόνος στο θωρακικό τοίχωµα ή στην κορυφή του ηµιθωρακίου. Πόνος όµως µπορεί να µην υπάρχει ακόµα και καθόλου σε κάποιους ασθενείς µε πνευµοθώρακα ή µπορεί αρχικά να υπάρχει κατά την στιγµή της προσβολής και µετά να εξασθενίζει µέχρι πλήρους κατάργησης. Όταν υπάρχει πόνος, αυτός επιδεινώνεται στιγµιαία κατά την βαθειά εισπνοή ή βαθειά εκπνοή, κατά τον βήχα ή κατά το γέλιο. Ο πόνος του πνευµοθώρακα είναι άσχετος µε τις µυϊκές κινήσεις ώµου, χεριού κλπ. Όποια και να είναι τα συµπτώµατα τα ύποπτα για πνευµοθώρακα, ο ασθενής πρέπει ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΩΣ να κατευθυνθεί στο πλησιέστερο εφηµερεύον νοσοκοµείο οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας ή της νύχτας τα νιώσει. Ο εφηµερεύων γιατρός θα υποψιαστεί ενδεχοµένως πνευµοθώρακα από τα ευρήµατα της ακρόασης των πνευµόνων (µε το στηθοσκόπιο ή ακουστικά ), αλλά και πάλι οριστική και βεβαία διάγνωση θα τεθεί µε Απλή ακτινογραφία θώρακος ( όχι ακτινογραφία µόνον του ηµιθωρακίου που πονάει ούτε βέβαια ακτινογραφία πλευρών! ). Σε κάποιες περιπτώσεις µε δυσκολία ακτινολογικής διάγνωσης ενός πνευµοθώρακα, τον οποίον ο ιατρός υποπτεύεται, µπορεί να επιβεβαιωθεί ο πνευµοθώρακας µε µία απλή ακτινογραφία θώρακος Σε Εκπνοή (αν ακόµα και η τελευταία δεν αποβεί διαγνωστική, συνήθως η όλη κατάσταση µπορεί να ξεκαθαρίσει διαγνωστικά µε CT, δηλ. αξονική τοµογραφία θώρακος, η οποία ωστόσο επιβαρύνει τον ασθενή µε δόση ακτινοβολίας σηµαντικώς µεγαλύτερη από την δόση απλών ακτινογραφιών). Εάν τυχόν ο ασθενής είχε πάθει στο παρελθόν και άλλο επεισόδιο πνευµοθώρακα, πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρει στον γιατρό, ώστε ο τελευταίος να ευαισθητοποιηθεί και να υποψιαστεί τη διάγνωση πνευµοθώρακα, για επιβεβαίωση ή αποκλεισµό της οποίας θα ζητήσει οπωσδήποτε ακτ/φία θώρακος. Γ. Θεραπευτική Αντιµετώπιση Επειδή πρόκειται για κατάσταση που, αν παραµείνει χωρίς αντιµετώπιση, είναι δυνητικά απειλητική για την Ζωή, κάθε επεισόδιο πνευµοθώρακα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε εισαγωγή σε νοσοκοµείο, κατά προτίµηση σε Θωρακοχειρ/κό Τµήµα ή Κλινική. Γ.1. Άµεση αντιµετώπιση Ενός Επεισοδίου Ένα συγκεκριµένο επεισόδιο πνευµοθώρακα, όπως π.χ. το 1 ο επεισόδιο, αρχικά διαγνώσκεται και ο ασθενής ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ απαραίτητα στο νοσοκοµείο. 5

6 Αν ο πνευµοθώρακας είναι µικρός (π.χ. µέγεθος ~ 10%, όπως στην εικόνα πιο κάτω - αριστερά), τότε ενδεχοµένως ο νοσοκοµειακός γιατρός να το αντιµετωπίσει µε: o απλή παρακολούθηση µόνον, τουλάχιστον αρχικά. Παρακολούθηση σηµαίνει και παρακολούθηση του ίδιου του ασθενούς (αν αυτός αναπνέει ευχερώς ή όχι, αριθµό αναπν./min, σφύξ./min, αρτηρ. πίεση κλπ.) αλλά και νέα ακτ/φία θώρακα µετά από µερικές ώρες (συνήθως µετά από 1 ή 4 ή 24 ώρες) από την 1 η ακτινογραφία για σύγκριση µε αυτήν: Εάν ο πνευµοθώρακας παραµένει σταθερός (δηλ. αν δεν αυξάνει το µέγεθός του), ενδεχοµένως να µην χρειαστεί κανένα επιπρόσθετο θεραπευτικό µέτρο πλην απλής οξυγονοθεραπείας µε την αναµονή να απορροφηθεί ο πνευµοθώρακας από µόνος του (συνήθως απορροφάται κατά ~ 1% ηµερησίως, δηλ. ένας πνευµοθώρακας 10% αναµένεται να απορροφηθεί σε 10 περίπου ηµέρες). Εάν ο πνευµοθώρακας µεγαλώσει, δηλ. εάν επιδεινωθεί, τότε έχει άµεση ένδειξη η επείγουσα παροχέτευση του ηµιθωρακίου. o Με παροχέτευση του ηµιθωρακίου είναι δυνατόν να αντιµετωπίσει εξ αρχής ο νοσοκοµειακός γιατρός έναν πνευµοθώρακα, ακόµα και αν είναι µικρός, για να επιτύχει την άµεση έκπτυξη του συµπτυχθέντος πνεύµονα, την άµεση διασφάλιση της ζωής του ασθενούς, αλλά και την δυνατότητα (αερο-) διακοµιδής. Κάθε πνευµοθώρακας που είναι µέσου µεγέθους (όπως στην εικόνα δεξιά) ή «µεγάλος» κλπ. πρέπει να αντιµετωπίζεται άµεσα µε επείγουσα «παροχέτευση ηµιθωρακίου». Παροχέτευση ηµιθωρακίου, ή Εισαγωγή ( σωλήνος ) θωρακικής παροχέτευσης ή κλειστή θωρακοστοµία είναι οι δόκιµοι ελληνικοί ιατρικοί όροι γι αυτό που στην καθηµερινή νοσοκοµειακή ελληνική πρακτική πολλοί ονοµάζουν (κακώς µεν, αλλά συχνά) σωλήνα Bülau (προφέρεται «µπιλάου»). Είναι µια απλή χειρουργική πράξη, σωστική της Ζωής, που τελείται επειγόντως από οποιονδήποτε γιατρό για αντιµετώπιση πνευµοθώρακα. [ Αγγλ: insertion of an intercostal chest drain ή tube thoracostomy ] Δεν είναι χειρουργική επέµβαση (δεν είναι εγχείρηση ). Λεπτοµέρειες σχετικές µε την παροχέτευση ηµιθωρακίου και µε την διαχείριση του ΣΘΠ (Σωλήνα Θωρακικής Παροχέτευσης [αγγλ: ICD Intercostal Chest Drain] ) ακολουθούν παρακάτω: Τελείται υπό τοπική αναισθησία (σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγηθούν και ενδοφλέβια κατασταλτικά φάρµακα). Υπό συνθήκες ασηψίας τελείται µία µικρή τοµή συνήθως στο πλάγιο θωρακικό τοίχωµα (κάτω από την µασχάλη) και δι αυτής εισάγεται ένας ειδικός αποστειρωµένος σωλήνας µέσα στο ηµιθωράκιο, ο οποίος προωθείται προς τα άνω. Ιδεωδώς θα πρέπει ο σωλήνας να φτάσει και να ακουµπήσει το εσωτερικό της κορυφής του ηµιθωρακίου πρόσθια. Ο σωλήνας αυτός (ο ΣΘΠ ή Σωλήνας Θωρακικής Παροχέτευσης ή παροχετευτικός σωλήνας) δεν εισάγεται µέσα στον ίδιον τον πνεύµονα, αλλά στον χώρο µεταξύ του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος. Από τον χώρο αυτόν παροχετεύει ( διώχνει ) τον εκεί ελεύθερο αέρα προς τα έξω, διότι είναι ΠΑΝΤΟΤΕ συνδεδεµένος µε ένα πλαστικό (ή γυάλινο) βαλιτσάκι ή µπουκάλι, που ορθά ονοµάζεται συσκευή Bülau. Η συσκευή αυτή ουσιαστικά είναι απλά µία υδάτινη βαλβίδα µιάς κατεύθυνσης ( one-way valve ή underwater seal ), που επιτρέπει στον ελεύθερο αέρα του θώρακα 6

7 να βγει προς τα έξω, απαγορεύοντας όµως στον ατµοσφαιρικό αέρα να εισροφηθεί προς τον θώρακα. Με τον ΣΘΠ στην θέση του ο ασθενής µπορεί και πρέπει να είναι περιπατητικός, δηλ. να σηκώνεται από το κρεββάτι του, να αυτο-εξυπηρετείται, να περπατάει στους διαδρόµους του νοσοκοµείου, να βγαίνει στον κήπο κλπ. Σε µερικές συγκεκριµένες ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του θεράποντος γιατρού µπορεί να έχει ένδειξη η διαρκής σύνδεση του ΣΘΠ σε σύστηµα Αναρρόφησης ( κενού ), οπότε ο ασθενής περιορίζεται κοντά στο κρεββάτι. ( Για αποφυγή αυτού του περιορισµού έχουν καταστεί εµπορικώς διαθέσιµα συστήµατα φορητής ή περιπατητικής αναρρόφησης: δυστυχώς τά µέχρι τώρα δοκιµασθέντα κλινικώς συστήµατα δεν τυγχάνουν της εµπιστοσύνης του υπογράφοντος, διότι µετά από δοκιµαστική εφαρµογή σε αρκετούς ασθενείς, στους οποίους παρατηρήθηκε Απογοητευτική Παράταση της νοσηλείας τους. ) Η συσκευή Bülau πρέπει να διατηρείται πάντοτε ακέραια και άθικτη (δηλ. να προσέχει ο ασθενής να ΜΗΝ την σπάσει). Πρέπει επίσης να βρίσκεται πάντοτε σε κατακόρυφη θέση Χωρίς ανατροπές της ( Χωρίς αναποδογυρίσµατα ). ΔΕΝ πρέπει να µένει υπερυψωµένη ψηλότερα από το επίπεδο του θώρακα του ασθενούς. Αποκλεισµός ή κλείσιµο ( clamping ) του ΣΘΠ επιτρέπεται µόνον ΠΡΟΣΩΩΡΙ- ΝΑ / ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ και µόνο για µικρά χρονικά διαστήµατα, π.χ. για 2-3 λεπτά της ώρας, ώστε να διευκολυνθεί στιγµιαία τυχόν αναγκαία µετακίνηση του ασθενούς (π.χ. από φορείο σε φορείο) ή ώστε να επιτραπεί πρόσκαιρη υπερύψωση της συσκευής Bülau ψηλότερα από το επίπεδο του θώρακα. Γενικά πρέπει να θυµόµαστε ότι ένας αποκλεισµένος ΣΘΠ είναι αδύνατον να παροχετεύει αέρα, άρα είναι σαν να µην υπάρχει καθόλου: εποµένως αν τυχόν µείνει ή ξεχαστεί αποκλεισµένος ο ΣΘΠ για ώρες ολόκληρες, τότε έχουµε ουσιαστικά έναν πνευµοθώρακα χωρίς παροχέτευση, δηλαδή µία κατάσταση δυνητικά απειλητική της ζωής, όπως ακριβώς ένας πνευµοθώρακας που δεν παροχετεύθηκε. Μέσα στην συσκευή βλέπουµε αν απουσιάζει ή αν υπάρχει αέριος διαφυγή : η τελευταία εµφανίζεται µε την µορφή φυσαλίδων αέρα, που παρουσιάζονται µερικές φορές σαν αναβρασµός ειδικά κατά τον βήχα ή τις βαθειές αναπνευστικές κινήσεις. Όσο ακόµη εξακολουθεί να υπάρχει αέριος διαφυγή, λέµε ότι ο πνευµοθώρακας εµµένει (συνεχίζει να διαφεύγει αέρας από την οπή της πνευµονικής επιφάνειας, δηλ. από την ραγείσα αερώδη κύστη). Όταν η ραγείσα αερώδης κύστη επουλωθεί, τότε καταπαύει η αέριος διαφυγή. Στην θωρακοχειρ/κή πρακτική αναµένουµε κατάπαυση της αέριας διαφυγής µέσα στις πρώτες 4-5 ηµέρες από την εισαγωγή του ΣΘΠ. Εάν παραµένει αέρια διαφυγή περισσότερες από 5 συνεχείς ηµέρες, τότε ο πνευµοθώρακας ορίζεται πλέον ως Εµµένων πνευµοθώρακας [ αγγλ. Persistent pneumothorax ]. Στον τελευταίο ενδείκνυται Άµεσα χειρουργική θεραπεία, δηλ. χειρουργική επέµβαση (εγχείρηση), ακόµα και αν πρόκειται για το 1 ο επεισόδιο. Σε κάθε νέο Επεισόδιο αυτόµατου πνευµοθώρακα, η αρχική θεραπευτική πράξη, που υποχρεωτικά τελείται εκ νέου ΚΑΘΕ ΜΙΑ φορά, που αυτός υποτροπιάζει, είναι πάντοτε η παροχέτευση του ηµιθωρακίου. Αυτή είναι σωστική της ζωής και διασφαλίζει την ζωή του ασθενούς, ώστε αυτός να δύναται µε ασφάλεια να νοσηλεύεται ή να διακοµίζεται σε άλλο νοσοκοµείο κλπ. Τέλος, επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται κάθε αεροπορική διακοµιδή ασθενούς που πάσχει από ενεργό πνευµοθώρακα, ο οποίος ΔΕΝ έχει ακόµη παροχετευθεί. 7

8 Γ.2. Ενδείξεις οριστικής ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ θεραπείας Στην διεθνή θωρακοχειρουργική βιβλιογραφία έχουν γίνει οµόφωνα αποδεκτές οι παρακάτω ενδείξεις οριστικής χειρουργικής θεραπείας για τον αυτόµατο πνευµοθώρακα (αποσαφηνίζεται ότι κάθε Μία ένδειξη από µόνη της επαρκεί): (α) ο Εµµένων Πνευµοθώρακας, δηλ. ο πνευµοθώρακας που παροχετεύθηκε, αλλά η αέριος διαφυγή εµµένει πάνω από 5 ηµέρες. (β) ο Υποτροπιάζων Πνευµοθώρακας, δηλ. το 2 ο επεισόδιο αυτόµατου πνευµοθώρακα (ή το 3 ο, 4 ο επεισόδιο κλπ), ανεξαρτήτως του αν είναι στην ίδια πλευρά (δεξιά αριστερά) ή στην αντίθετη από το 1 ο επεισόδιο. (γ) η αποτυχία επανέκπτυξης του πνεύµονα παρά την εισαγωγή ενός ΣΘΠ κατάλληλα τοποθετηµένου µέσα στο πάσχον ηµιθωράκιο, εξαιτίας µαζικής αέριας διαφυγής. (δ) η ύπαρξη αερώδους κύστης τόσο Μεγάλης, που να απεικονίζεται (να φαίνεται ) σε Απλή Ακτινογραφία θώρακα. Διευκρινίζεται ότι η ανεύρεση σε αξονική τοµογραφία ( CT ) αερωδών κύστεων (ακόµη και πολλαπλών) δεν αποτελεί επίσηµη ένδειξη για χειρουργική θεραπεία: Στην CT µπορεί να απεικονίζονται κύστεις τόσο Μικρού µεγέθους, που να είναι Χωρίς κλινική σηµασία, ενώ στην ίδια εξέταση µπορεί να µην απεικονισθούν καθόλου πολλές αερώδεις κύστεις, αν αυτές τύχει να βρίσκονται στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών τοµών της αξονικής (συνήθως λαµβάνεται 1 τοµή ανά 10 mm, οπότε αν µία κύστη διαµέτρου 8-9 mm συµπέσει µεταξύ 2 διαφορετικών τοµών, τότε αυτή δεν θα απεικονισθεί καθόλου). Αν βέβαια τύχει να προκύπτουν εκσεσηµασµένα παθολογικά ευρήµατα (κύστεις) από την CT θώρακος, τότε αυτά µπορεί να συνεκτιµηθούν από τον θεράποντα γιατρό κατά την κρίση του µαζί µε άλλα δεδοµένα. (ε) Ειδικοί κοινωνικο-επαγγελµατικοί λόγοι µπορεί να αποτελέσουν επίσηµα ένδειξη για χειρ/κή θεραπεία µε το 1 ο µόλις επεισόδιο, όπως: πιλότος αεροσκάφους ή δύτης (scuba-diver) ή οδηγός λεωφορείου, εκτός αν θέλει και µπορεί να αλλάξει επάγγελµα. µόνιµος κάτοικος γεωγραφικώς αποµονωµένης περιοχής (π.χ. ορεινού δυσπρόσιτου χωριού, που αποκλείεται από τα χιόνια το χειµώνα ή µικρού νησιού που αποκλείεται λόγω θαλασσοταραχών κλπ.), εκτός και αν προτιµάει (εφόσον µπορεί) να αλλάξει τόπο διαµονής. (στ) Επιπλοκή αυτόµατου πνευµοθώρακα όπως αιµοθώρακας ή εµπύηµα ή χρόνιος πνευµοθώρακας (ζ) Ταυτόχρονος αµφοτερόπλευρος πνευµοθώρακας (1 ο επεισόδιο), του οποίου ο ασθενής επέζησε. Γ.3. Οριστική Χειρουργική θεραπεία Η χειρουργική επέµβαση (εγχείρηση) λέγεται χειρουργική πλευροδεσία ή χειρ/κή πλευρόδεση [αγγλ: surgical pleurodesis] και, στη σύγχρονη τουλάχιστον θωρακοχειρ/κή, περιλαµβάνει οπωσδήποτε ΔΥΟ (2) βήµατα: Αρχικά, ως 1 ο βήµα, τελείται Εκτοµή και / ή Συρραφή των αερωδών κύστεων (για σύγκλειση της αερίου διαφυγής, [αγγλ: closure of the air-leak ] ) και στη συνέχεια, ως 2 ο βήµα, επιχειρείται η Πρόκληση δηµιουργίας συµφύσεων µεταξύ αφενός µεν της πνευµονικής επιφανείας και αφετέρου του θωρακικού τοιχώµατος (εσωτερικά καλυµένου από τον τοιχωµατικό Υπεζωκότα ) καθ Ολόκληρη την έκταση της πνευµονικής επιφάνειας, ώστε 8

9 να µην υπάρχει µελλοντικά ουδεµία έννοια Χώρου (ανάµεσα στην πνευµονική επιφάνεια και στο θωρακικό τοίχωµα) στον οποίο να µπορεί να διαφύγει αέρας από µελλοντική ενδεχόµενη ρήξη νέας, µελλοντικής αερώδους κύστης, η οποία δεν έχει ακόµη σχηµατισθεί. [ Αγγλ. Όροι: σύµφυση adhesion, τοιχωµατικός Υπεζωκότας parietal pleura. ] Η πρόκληση δηµιουργίας επιθυµητών συµφύσεων στην θωρακοχειρουργική πρακτική µπορεί να επιχειρηθεί µε µία από τις 2 ακόλουθες τεχνικές: o είτε µε Υπεζωκοτ εκτοµή (συνηθέστερα) : Εκτοµή (αφαίρεση) του τοιχωµατικού Υπεζωκότα, δηλ. της µεµβράνης (υµένα) που επαλείφει ή καλύπτει εσωτερικά το θωρακικό τοίχωµα. [ Αγγλ. όρος: (parietal) Pleurectomy ] Η Υπεζωκοτεκτοµή µπορεί να είναι: Εκτεταµένη υπεζωκοτ-εκτοµή : εξαιρετικά Αποτελεσµατική για πρόληψη µελλοντικών επεισοδίων πνευµοθώρακα (ελάχιστη πιθανότητα υποτροπής πνευµοθώρακα στο ίδιο ηµιθωράκιο µετεγχειρητικά, δηλαδή < 2,5% [ 1 ] ). Το χειρουργηθέν ηµιθωράκιο καθίσταται στην συνέχεια τόσο ερµητικά σφραγισµένο, που είναι σχεδόν αδύνατο να επαναδιανοιχθεί χειρουργικά στο µέλλον, αν τυχόν ο ασθενής µετά από πολλά χρόνια τύχει να χρειαστεί θωρακοτοµή (λ.χ. για χειρουργική θεραπεία καρκίνου ή κάκωσης κλπ.). [ Αγγλ. όρος: Extensive pleurectomy ] Περιορισµένη υπεζωκοτ-εκτοµή : ο βασικός υπεζωκότας δεν αφαιρείται, δηλαδή παραµένει στην θέση του, έτσι ώστε στο µέλλον να είναι δυνατόν να επανα-διανοιχθεί το χειρουργηθέν ηµιθωράκιο (έστω και µε σχετική δυσκολία), αν τυχόν υπάρξη ένδειξη θωρακοτοµής (π.χ. για θεραπεία καρκίνου ή κάκωσης). Έχει µικρότερη Αποτελεσµατικότητα στο να αποτρέψει µελλοντική υποτροπή στο µέλλον (πιθανότητα Yποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα µετεγχειρητικά 4,1% [ 1 ] ) από την εκτεταµένη υπεζωκοτ-εκτοµή. [ Αγγλ. όρος: Limited pleurectomy ] o είτε µε πλευροδεσία δια Τριβής (σπανιότερα), λιγότερο αποτελεσµατική από την Υπεζωκοτεκτοµή [ Αγγλ. όρος: Abrasion pleurodesis ]. (α) Περιγραφή Εγχειρητικής τεχνικής (i) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΩΝ: Πρόκειται για την ίδια κατά βάση τεχνική όπως στο Royal Brompton hospital (Λονδίνο) [ 1 ]. Υπό γενική αναισθησία τελούµε περιορισµένη ή mini θωρακοτοµή στο πλάϊ του ηµιθωρακίου, κάτω από την µασχάλη. Ελέγχεται ο πνεύµονας και συρράπτονται ή αφαιρούνται όλες οι Αερώδεις Κύστεις αυτού. Έπειτα αφαιρούµε σε µεγάλη έκταση τον τοιχωµατικό υπεζωκότα (λεπτή µεµβράνη ή υµένα που επαλείφει εσωτερικά το θωρακικό τοίχωµα) και τρίβουµε όση έκταση του υπεζωκότα δεν αφαιρέθηκε (µεσοθωρακικό, διαφραγµατικό & βασικό), για τον ίδιο σκοπό: δηλ. για πρόκληση ερεθισµού µε αποτέλεσµα την παραγωγή συµφύσεων. Οι συµφύσεις επιθυµούµε να σχηµατιστούν καθ όλη την επιφάνεια του υπεζωκότα, συγκολλώντας τον στερεά µε τον πνεύµονα, καθ όλη την επιφάνεια του τελευταίου. Έτσι καταργείται κάθε χώρος µεταξύ του πνεύµονα και του θωρακικού τοιχώµατος. Συνεπώς, ακόµη και αν στο µέλλον ο πνεύµονας εκφυλισθεί περισσότερο και παραχθούν και νέες αερώδεις κύστεις και ακόµα και αν αυτές ραγούν, δεν θα υπάρχει χώρος για να συλλεχθεί ο αέρας που θα τείνει να διαφύγει από το εσωτερικό του πνεύµονα. Άρα αποφεύγεται µελλοντικός πνευµοθώρακας στο ηµιθωράκιο που χειρουργήθηκε µε σηµαντικό ποσοστό αποτελεσµατικότητας. Βιβλιογραφία: 1. Leo F, Pastorino U, Goldstraw P. Pleurectomy in primary pneumothorax: is extensive pleurectomy necessary? J Cardiovasc Surg (Torino) 2000 Aug; 41(4):

10 Η πιθανότητα υποτροπής µετεγχειρητικά στο ίδιο ( σύστοιχο ) ηµιθωράκιο αναφέρεται 2,5% - 1,9% - 3,85% σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες σε σύνολο 90 ασθενών, 53 ασθενών και 597 ασθενών αντίστοιχα [ 1, 2, 3 ]. (ii) ΑΛΛΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Υπάρχουν αρκετές Σχολές µε διαφορές µεταξύ τους στις τεχνικές λεπτοµέρειες τέλεσης της χειρουργικής θεραπείας για αυτόµατο πνευµοθώρακα. Έτσι αναφέρονται: Τέλεση µόνο συρραφής ή εκτοµής των αερωδών κύστεων (είτε µε συρραπτικό εργαλείο είτε µε συρραφή) Χωρίς ούτε πλευροδεσία ούτε υπεζωκοτεκτοµή. Έτσι όµως η πιθανότητα Yποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα µετεγχειρητικά ανέρχεται σε 16% [ 4 ]. Προσθήκη κάποιου είδους πλευροδεσίας (είτε µε µορφή κάποιου είδους υπεζωκοτ-εκτοµής είτε µε πλευροδεσία δια τριβής) ελαττώνει την πιθανότητα υποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα µετεγχειρητικά σε 1,9% [ 4 ]. Τέλεση της εγχείρησης βιντεοσκοπικά ή µε βιντεοσκοπική υποβοήθηση (VATS). Οι εγχειρητικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν παραµένουν οι ίδιοι, απλά αλλάζει η προσπέλαση : αντί της περιορισµένης µασχαλιαίας θωρακοτοµής, γίνονται 3 µικρές τοµές (µεγέθους οπής διαµέτρου 1,5 cm ή µικρότερης η καθεµία) και η όλη εγχείρηση γίνεται στην συνέχεια βλέποντας µέσα από monitor σαν να βλέπαµε µέσα από κλειδαρότρυπα ( key-hole surgery ). Πιστεύουµε βάσιµα πως µε αυτήν την προσπέλαση δυσχεραίνεται σηµαντικά η τέλεση υπεζωκοτ-εκτοµής, ώστε τελικά αυτή να τελείται Ατελέστερα από ό,τι µέσω περιορισµένης µασχαλιαίας θωρακοτοµής : πράγµατι αναφέρεται µετά από VATS θεραπεία ποσοστό Yποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα µετεγχειρητικά ~ 3,85% σε µεγάλη µελέτη επί 597 ασθενών [ 3 ] ή ποσοστό Yποτροπής 4,8% - 5,3% σε άλλη µελέτη επί 74 ασθενών[ 5 ]. Για τους ανωτέρω λόγους συνιστούµε στον ασθενή και τελούµε περισσότερο εκτετα- µένη υπεζωκοτ-εκτοµή από όσο είναι τεχνικώς εφικτό µέσω VATS. Άρα τελούµε περιορισµένη µασχαλιαία θωρακοτοµή, Εκτοµή / συρραφή αερωδών κύστεων και Υπεζωκοτ-εκτοµή περισσότερο εκτεταµένη. Επιπρόσθετα στον υπεζωκότα, που τελικά δεν θα αφαιρεθεί, τελού- µε δια τριβής πλευροδεσία µε σκοπό την όσο το δυνατόν Μικρότερη πιθανότητα υποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα µετεγχειρητικά. Παρόλα αυτά υπάρχει τελικά, ακόµα και µετά από την περιγραφείσα τεχνική µας, µια µικρή πιθανότητα υποτροπής σύστοιχου πνευµοθώρακα. Σ αυτήν την περίπτωση συνιστούµε, ανάλογα µε τις κλινικές παραµέτρους και το Ιστορικό, συµπληρωµατική χηµική πλευροδεσία ή επανεγχείρηση µε περισσότερο εκτεταµένη υπεζωκοτ-εκτοµή. Βιβλιογραφία: 1. Leo F, Pastorino U, Goldstraw P. Pleurectomy in primary pneumothorax: is extensive pleurectomy necessary? J Cardiovasc Surg (Torino) 2000 Aug; 41(4): Horio H, Nomori H, Kobayashi R, Naruke T, Suemasu K. Impact of additional pleurodesis in video-assisted thoracoscopic bullectomy for primary spontaneous pneumothorax. Surg Endosc 2002 Apr; 16(4) : Cardillo G, Facciolo F, Regal M, Carbone L et al. Recurrences following videothoracoscopic treatment of primary spontaneous pneumothorax: the role of redo-videothoracoscopy. Eur J Cardiothorac Surg 2001 Apr; 19(4): Horio H, Nomori H, Kobayashi R, Naruke T, Suemasu K. Impact of additional pleurodesis in video-assisted thoracoscopic bullectomy for primary spontaneous pneumothorax. Surg Endosc 2002 Apr; 16(4) : de Vos B, Hendriks J, Van Schil P, Van Hee R, Hendricks L. Long-term results after video-assisted thoracic surgery for spontaneous pneumothorax. Acta Chir Belg 2002 Dec; 102(6):

11 (β) Κίνδυνοι Χειρ/κής Θεραπείας σύγκριση µε Kινδύνους ΣΘΠ Όπως κάθε χειρουργική επέµβαση, όπως ακόµα και κάθε απλή ιατρική πράξη, έτσι και η χειρουργική επέµβαση που περιγράφηκε παραπάνω ενέχει κάποιους µικρούς και γνωστούς κινδύνους επιπλοκών. Αυτοί οι κίνδυνοι θνητότητας κυµαίνονται περί το 0,99% (σύµφωνα µε τα αρχεία [ Registers ] θωρακοχειρ/κών επεµβάσεων της Μεγ. Βρεταννίας για τα έτη και µε θνητότητες 5 / 365 ασθενείς και 2 / 337 αντίστοιχα ) και είναι από τα χαµηλότερα ποσοστά για θωρακοχειρουργικές επεµβάσεις ( άλλες θωρακοχ/κές επεµβάσεις, όπως Εκτοµές Πνεύµονα ή Οισοφάγου για Όγκους κλπ, έχουν σηµαντικά υψηλότερους κινδύνους). Το σηµαντικό θέµα σχετικά µε την παραπάνω επέµβαση είναι ότι συνήθως γίνεται µονάχα 1 φορά στην ζωή του ασθενούς σε έκαστο ηµιθωράκιο και µετά από αυτήν συνήθως δεν ξαναπαθαίνει ο ασθενής πνευµοθώρακα, δηλ. δεν θα χρειαστεί εκ νέου να τελεσθεί η ίδια επέµβαση. Αντίθετα, η απλή χειρουργική πράξη Παροχέτευση ηµιθωρακίου έχει κίνδυνο θνητότητας ~ 1,48% ( σύµφωνα µε την ίδια πηγή, όπως παραπάνω για τα έτη και θνητότητες: 5 / 331 ασθενείς και 5 / 346 αντίστοιχα ) κάθε 1 φορά που τελείται!!! Δηλαδή αν ένας ασθενής στην διάρκεια της ζωής του έχει χρειαστεί να υποβληθεί σε παροχέτευση ηµιθωρακίου 4 φορές, τότε ο συνολικός κίνδυνος θνητότητας από αυτές θα είναι 4 1,48% = 5,92%. Και ακόµα και αν είναι τεχνικώς επιτυχείς οι παροχετεύσεις όλες αυτές τις φορές, θα είναι απλά για αντιµετώπιση του κάθε Ενός µεµονωµένου επεισοδίου πνευµοθώρακα, χωρίς να προστατεύουν από µελλοντική υποτροπή στο ίδιο ηµιθωράκιο. Τέλος, ο κίνδυνος θνητότητας της χειρ/κής επέµβασης (0,99%) είναι πολύ Μικρός σε σύγκριση µε τον κίνδυνο υποτροπής του αυτόµατου πνευµοθώρακα, αν δεν τελεσθεί η επέµβαση. Υπενθυµίζεται ότι το κάθε ένα επεισόδιο αυτόµατου πνευµοθώρακα από µόνο του είναι δυνητικά απειλητικό για την Ζωή. Είναι πιθανόν να συµβεί σε ανύποπτο χρόνο, που να είναι πρακτικώς δύσκολη έως αδύνατη η µεταφορά του ασθενούς σε µεγάλο / οργανωµένο νοσοκο- µείο, είναι πιθανόν να µην διαγνωσθεί και επίσης είναι πιθανόν (ακόµα και µετά από ορθή διάγνωσή του) να υπάρξουν επιπλοκές κατά την απλή αντιµετώπισή του µε παροχέτευση ( θνητότητα ~ 1,48% ανά εκάστη παροχέτευση ). Εποµένως, καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι είναι αρκετά επικίνδυνο να ζει κανείς µε ιστορικό αυτόµατου πνευµοθώρακα, που πιθανώς θα υποτροπιάσει. Γίνεται πολύ Επικίνδυνο να ζει κανείς µε ιστορικό Υποτροπιάσαντος αυτόµατου πνευµοθώρακα, που είναι σχεδόν βέβαιο µαθηµατικώς ότι θα υποτροπιάσει σε απρόβλεπτη στιγµή: µπροστά σ αυτόν τον (µεγάλο) κίνδυνο, και συγκριτικά µε αυτόν, ο κίνδυνος της χειρουργικής θεραπείας (0,99%) είναι πολύ µικρότερος : η Οριστική χειρ/κή θεραπεία θα τελεσθεί προγραµµατισµένα, µε όλη την δέουσα προεγχειρητική διερεύνηση και ελέγχους από ειδικό θωρακοχειρουργό (και όχι από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων) και σε νοσοκοµείο της επιλογής του ασθενούς, µέσα στο οποίο να υπάρχει η δυνατότητα αντιµετώπισης όλων των αναµενοµένων ή πιθανών επιπλοκών της επέµβασης! Περιορισµοί µετά από την χειρουργική θεραπεία: Μετά από την χειρουργική επέµβαση για θεραπεία αυτόµατου πνευµοθώρακα, ο µόνος περιορισµός για τον ασθενή είναι ότι θα πρέπει να παραµείνει ΜΗ-ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ εφ όρου ζωής: αν καπνίζει µετεγχειρητικά και αν αυτή η βλαβερή έξη οδηγήσει σε καρκίνο του πνεύµονα, θα είναι τεχνικώς δυσχερές να επανα-διανοιγεί ο θώρακας για να χειρουργηθεί, γιατί θα είναι σφραγισµένος από τις δηµιουργηθείσες συµφύσεις µετά από την πρώτη επέµβαση, ειδικά αν έχει τελεσθεί εκτεταµένη Υπεζωκοτ-εκτοµή. 11

12 (γ) Πλεονεκτήµατα Χειρ/κής θεραπείας med.gr Μετά από επιτυχή χειρουργική επέµβαση σε ένα συγκεκριµένο ηµιθωράκιο, είναι εξαιρετικά Mικρή η πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτόµατος πνευµοθώρακας στο ίδιο ηµιθωράκιο ( ~ 1,9 % - 2,5% - 3,85% µόνον). Αν ξανασυµβεί πνευµοθώρακας στο αντίθετο ηµιθωράκιο (στο µη χειρουργηµένο), ακόµη και τότε θα παραµείνει εκπτυγµένος ο πνεύµονας στην χειρουργηµένη πλευρά, επιτρέποντας στον ασθενή την συνέχιση της ζωής µέχρις ότου µεταβεί σε νοσοκοµείο για αντιµετώπιση του νέου επεισοδίου: Αποφεύγεται η πιθανότητα αµφοτερόπολευρου πνευµοθώρακα, που θα σκότωνε τον ασθενή πολύ σύντοµα. Εφόσον µετά από επιτυχή χειρ/κή επέµβαση σε ένα ηµιθωράκιο, υποτροπιάσει ο πνευµοθώρακας στο αντίθετο ηµιθωράκιο, τότε υπάρχει ένδειξη να χειρουργηθεί και το τελευταίο. Μετά από επιτυχή χειρ/κή θεραπεία αυτόµατου πνευµοθώρακα αίρονται οι περιορισµοί και απαγορεύσεις (λ.χ. Πτήσεων) και ο ασθενής µπορεί να συνεχίσει να ζει την ζωή του ασκώντας το επάγγελµα που επιθυµεί ή που εκπαιδεύτηκε να κάνει και να απολαµβάνει και τον τρόπο ζωής (life style) που επιθυµεί, ακόµη και αν ο τελευταίος συµπεριλαµβάνει πτήσεις, αναρριχήσεις κ.ά. Γ.4 Μη χειρ/κή πλευροδεσία Για ασθενείς βαρύτατα πάσχοντες, οι οποίοι δεν έχουν σηµαντικό προσδόκιµο επιβίωσης (είτε λόγω νόσησης από Καρκίνο καταληκτικού σταδίου είτε Υπέργηρους είτε πάσχοντες από βαρύτατα έτερα νοσήµατα, λ.χ. νοσηλευόµενους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) επιχειρείται συνήθως στην κλινική πρακτική η πρόκληση δηµιουργίας Συµφύσεων µεταξύ πνεύµονος και θωρακικού τοιχώµατος µε εισαγωγή στον χώρο αυτό κάποιου παράγοντα, που δρα είτε µηχανικώς είτε χηµικώς, για να µην εκτεθούν στον Κίνδυνο χειρουργικής πλευροδεσίας, απαγορευτικό γι αυτούς. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν την Μη χειρουργική Πλευροδεσία, που χρησιµοποιείται κυρίως σε εξαιρετικές ή σε κλινικώς απελπιστικές καταστάσεις. Πρόκειται για τεχνικές, των οποίων η Αποτελεσµατικότητα είναι Μικρή, αλλά οι οποίες ενίοτε µπορούν να επαναληφθούν, µετά από ενδεχόµενη αποτυχία τους. Σχεδόν πάντοτε η εισαγωγή του µηχανικώς ή χηµικώς δρώντος παράγοντα γίνεται δια µέσου ενός Σωλήνα Θωρακικής Παροχέτευσης που είχε πρόσφατα εισαχθεί κατάλληλα και σε αρµόζουσα θέση (κορυφαία). Αν πράγµατι αποβούν επιτυχείς, προκαλούν Επιθυµητή Φλεγµονή, η οποία συνήθως εκδηλώνεται µε Πυρετό και θωρακικό Πόνο µέσα στις πρώτες ώρες µετά από την εισαγωγή του παράγοντα. Δεν συνιστάται χορήγηση αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (NSAIDs, κορτικοστεροειδών), τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε παταγώδη Αποτυχία δηµιουργίας συµφύσεων. Τελικά η επιθυµητή φλεγµονή υποχωρεί καταλείποντας συχνά τις επιδιωκόµενες Συµφύσεις. Για να έχουν ελπίδες επιτυχίας οι τεχνικές αυτές πρέπει οπωσδήποτε να έχει προγενέστερα αποδειχθεί ότι είναι δυνατή η Πλήρης και Τελεία πνευµονική επαν έκπτυξη. Επίσης µετά από την εισαγωγή του παράγοντα, πρέπει να εφαρµόζεται στον Σωλήνα Θωρακικής Παροχέτευσης αναρρόφηση Διαρκής για ~ ώρες, ώστε να δοθεί χρόνος στις νεοσχηµατιζόµενες συµφύσεις να καταστούν στερρές Ο πιο αποτελεσµατικός γνωστός παράγοντας, που χρησιµοποιείται στην κλινική πρακτική, είναι ο στείρος ορυκτός Τάλκης ( Mg 3Si 4O 10(OH) 2, ~ 85% αποτελεσµατικότητα), κόκκοι του οποίου εµφυσώνται µέσα στην θωρακική κοιλότητα (µεταξύ των δύο πετάλων του Υπεζωκότα, όπως άλλως καλούνται ο σπλαγχνικός και ο τοιχωµατικός αντίστοιχα). Εκεί οι κόκκοι παραµένουν ισόβια και δρουν µηχανικώς, δηλ. προκαλώντας µηχανική τριβή (κατά τρόπο ανάλογο µε την τριβή που θα προκαλούσαν κόκκοι άµµου µετά από είσοδό τους σε οφθαλµό..!..), επακόλουθη Φλεγ- µονή και, τελικώς, δηµιουργία συµφύσεων. Δεν συνιστάται ιδιαίτερα σε ασθενείς νέους σε 12

13 ηλικία, λόγω κάποιων Ανησυχιών για τυχόν συνέπειες µακρόχρονης παραµονής του ορυκτού µέσα στην θωρακική κοιλότητα (αν και η ποιότητα Τάλκη κεκαθαρµένου από αµίαντο, που είναι πλέον ιατρικώς διαθέσιµος, εγγυάται µεγάλη ασφάλεια). Αντί της ανωτέρω περιγραφείσας Εµφύσησης [ αγγλ: talc insufflation ή talc poudrage ], ο τάλκης µπορεί να εισαχθεί µέσα στον θώρακα και σε µορφή υγρού Εναιωρήµατος [ αγγλ: talc slurry pleurodesis ], αλλά µε µικρότερη αποτελεσµατικότητα Λιγότερο αποτελεσµατικοί παράγοντες Χηµικής πλευροδεσίας (δηλ. χηµικώς δρώντες, συνήθως λόγω του εντόνως όξινου ph αυτών ή λόγω Ερεθιστικής τους δράσεως στους ιστούς) αποτελούν: η Τετρακυκλίνη (από του στόµατος χορηγούµενο συνήθως Αντιβιοτικό, στη σύγχρονη εποχή δυσεύρετο σε µορφή αποστειρωµένη, κατάλληλη για ενδοθωρακική εφαρµογή, µε ιδιαίτερα Όξινο ph), νεότερα αυτής παράγωγα (Δοξυκυκλίνη κ.ά.), τα Υπέρτονα διαλύµατα Δεξτρόζης, το οµόλογο Αίµα, οι χηµειοθεραπευτικές (κυτταροτοξικές) ουσίες Bleomycin και Mitoxantrone (καρδιοτοξική) κλπ. Ιστορικά είχε επιχειρηθεί (δεκαετίες 1980 & 90) τέλεση βιολογικής Πλευροδεσίας µε ενδοθωρακική εισαγωγή συγκεκριµένου στελέχους του µικροβίου Corynebacterium parvum (άλλο, γνωστότετο µικρόβιο της αυτης οικογενείας αποτελεί το Coryn. diphtheriae, που προκαλεί την διφθερίτιδα): τα αποτελέσµατα ήταν τόσο πτωχά, που η µέθοδος αυτή Μη χειρ/κής Πλευροδεσίας αποσύρθηκε ταχέως και πολλοί συνάδελφοι θα προτιµούσαν να µην θυµούνται καν την ατυχή εκείνη ιδέα (κίνδυνος Εµπυήµατος θώρακος κλπ Σηπτικών επιπλοκών). Δ. Προφυλάξεις Οδηγίες - Συστάσεις Μετά από οποιοδήποτε επεισόδιο αυτόµατου πνευµοθώρακα που αντιµετωπίσθηκε µε απλή εισαγωγή ΣΘΠ (σωλήνος θωρακικής παροχέτευσης), δηλ. όχι µε χειρουργική επέµβαση ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να συνεχίζει να είναι ενεργός στις κοινωνικές του και στις όποιες αθλητικές δραστηριότητες είχε και πριν µε πολύ λίγες εξαιρέσεις, που αναφέρονται πιο κάτω. Γενικά ο ασθενής ενθαρρύνεται να αθλείται και να ασκείται και µε αεροβικό τρόπο και µε άρση βαρών ή οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα στο υψόµετρο της επιφάνειας της θάλασσας. Δεν απαγορεύεται στον ασθενή κανένα τέτοιο άθληµα για δήθεν αποφυγή υποτροπής, δεδοµένου ότι η ενδεχόµενη υποτροπή του πνευµοθώρακα µπορεί να συµβεί σε ανύποπτο χρόνο, ακόµη και χωρίς καθόλου καταπόνηση ή µυϊκή προσπάθεια, όπως π.χ. στον ύπνο: η υποτροπή θα οφείλεται στην ύπαρξη αερώδους κύστης στην πνευµονική επιφάνεια τόσο µεγάλης ή τόσο λεπτο-τοιχωµατικής, που θα σπάσει µε οποιαδήποτε αφορµή, έστω και µε απλό φτάρνισµα, όσο και αν ο ασθενής αποφύγει καταπονήσεις. Το πλεονέκτηµα της συνεχιζόµενης αθλητικής δραστηριότητας είναι ότι κρατάει τον ασθενή προπονηµένο, σε κατάσταση ευρωστίας ( fitness ), συνηθισµένο βιολογικά να αντέχει, να επιβιώνει και να λειτουργεί σε καταστάσεις χρέους οξυγόνου ή υποξυγοναιµίας. Άρα αυξάνει τις Πιθανότητες Επιβίωσης σε περίπτωση υποτροπής πνευµοθώρακα, που θα συνοδεύεται από υποξυγοναιµία µέχρις ότου προσφερθεί θεραπευτική αντιµετώπιση (π.χ. παροχέτευση). ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ / συνιστάται ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ πάση θυσία ( ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ) οι εξής δραστηριότητες: Καταδύσεις (diving) µε οποιονδήποτε τρόπο (αυτόνοµη scuba diving, ελεύθερη free diving κλπ) Πτήσεις µε ελικόπτερα ή µε άλλα αεροσκάφη χωρίς συµπιεζόµενη καµπίνα ( non-pressurized cabin aircrafts ). Υπόψη ότι τέτοιο Α/Φ είναι και το C-130 και πολλά «µικρά» επιβατικά Α/Φ εµπορικών αερογραµµών - αεροπλοΐας λίγων θέσεων ( < 15 θέσεων συνήθως ). 13

14 Πτήσεις µε οποιονδήποτε τύπο αεροσκάφους, εφόσον η αναµενόµενη διάρκεια πτήσεως είναι σηµαντική (π.χ. µακρότερη των 45 λεπτών) Άνοδος µε οποιονδήποτε τρόπο (αυτοκίνητο, ορειβασία κλπ) σε υψόµετρο µεγάλο (π.χ. άνω των ή m) Διαµονή σε / διέλευση από περιοχές γεωγραφικώς δυσπρόσιτες, όπου υπάρχει κίνδυνος αποκλεισµού. Το κάπνισµα, εφόσον έχει βιβλιογραφικά ενοχοποιηθεί ότι δύναται να διπλασιάσει την πιθανότητα υποτροπής του αυτόµατου πνευµοθώρακα. Ε. Κρίση Σωµατικής Ικανότητας Σύµφωνα µε το ισχύον Π.Δ. 11 / Περί Κρίσης Σωµατικής Ικανότητας Στρατιωτικών ( ΦΕΚ Α 17 / 2014 ), η Σ.Ι. ( Σωµατική Ικανότητα ) του στρατιωτικού προσωπικού σχετικά µε αυτόµατο Πνευµοθώρακα κρίνεται όπως ακολουθεί. Σηµειώνεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις αποτελούν Νόµο του Κράτους. Η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, άσχετα µε το αν ο ασθενής επιθυµεί ή όχι την εφαρµογή τους. Οι διατάξεις έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν το Υπέρτατο Έννοµο Αγαθό, δηλ. την Ζωή του στρατιωτικού προσωπικού και διασφαλίζουν ότι αυτή δεν εκτίθεται σε κίνδυνο. Τυχόν έντονες και επίµονες οχλήσεις, πιέσεις και παρεµβάσεις προς το στρατιωτικό Υγ/κό προσωπικό µε σκοπό να µην εφαρµόσει τις κείµενες διατάξεις (αλλαγής της Σ.Ι. ασθενούς που έπαθε αυτόµατο πνευµοθώρακα), συνιστούν τέλεση ποινικού αδικήµατος από τον οχλούντα, πιέζοντα ή παρεµβαίνοντα, που διώκεται ποινικά. Ε.1. Στρατεύσιµοι, Οπλίτες κλπ κατηγορίες ΓΕΝΙΚΟΥ Πίνακα Με βάση τον «ΓΕΝΙΚΟ Πίνακα Νοσηµάτων Παθήσεων & Βλαβών» σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 1 & 2 του Π.Δ/τος 11/2014 κρίνεται η Σ.Ι. του στρατιωτικού προσωπικού των ακόλουθων βαθµών και κατηγοριών: Στρατευσίµων, Ανυποτάκτων, Οπλιτών οποιασδήποτε κατηγορίας, Εθελοντών, Εφέδρων Αξκών, Μονίµων εν εφεδρεία (αποστράτων) Αξκών-Υπξκών, Εθελοντών Υπξκών & Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας, ΕΠΟΠ, Υποψηφίων ΕΠΥ, Υποψηφίων Εθελοντών Μακράς Θητείας, Υποψηφίων Στρκών Σχολών των Ε.Δ. κλπ. Με βάση και πάλι τον «Γενικό Πίνακα» κρίνεται και η Σ.Ι. των Μαθητών Στρκών Σχολών, Μαθητών Σχολών Εφέδρων Αξκών & Σχολών Εθελοντών των Ε.Δ. µε µερικές όµως λεπτοµερέστερες διευκρινίσεις και επιπρόσθετες ρυθµίσεις, που ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ/τος 11/2014. Σύµφωνα µε τον «Γενικό Πίνακα» το στρ/κό προσωπικό κρίνεται σε µία από πέντε κατηγορίες: «Ικανούς ΠΡΩΩΤΗΣ κατηγορίας» (Ι/1), ΔΕΥΤΕΡΗΣ κατηγορίας (Ι/2), ΤΡΙΤΗΣ κατηγορίας (Ι/3), ΤΕΤΑΡΤΗΣ κατηγορίας (Ι/4) και σε «Ακατάλληλους για στράτευση» (Ι/5) [ άρθρο 2.1.α. του Π.Δ/τος 11/2014 ] Εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις των παραγράφων ( ) του Γενικού Πίνακα σχετικά µε αυτόµατο Πνευµοθώρακα: (α) 541 του Γενικού Πίνακα: Ικανός ΠΕΜΠΤΗΣ κατηγορίας: «Αερώδεις κύστεις του πνεύµονα µεγάλες ή πολλαπλές». (β) 542 του Γενικού Πίνακα: Ικανός ΔΕΥΤΕΡΗΣ ή ΤΡΙΤΗΣ ή ΤΕΤΑΡΤΗΣ κατηγορίας: «Αερώδεις κύστεις του πνεύµονα σε µικρότερο βαθµό χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Μετά από χειρουργική αποκατάσταση κρίνονται Ι/1». 14

15 (γ) 545 του Γενικού Πίνακα: Ικανός ΠΡΩΤΗΣ κατηγορίας: «Αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµοθώρακας αντιµετωπισθείς επιτυχώς µε πλευροδεσία (χειρουργική ή χηµική) και εκτοµή εµφυσηµατικών φυσαλίδων χωρίς λειτουργικά ενοχλήµατα ή διαταραχές και [ µε ] πλήρη έκπτυξη του χειρουργηθέντος πνεύµονος». (δ) 546 του Γενικού Πίνακα: Ικανός ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΤΡΙΤΗΣ ή ΤΕΤΑΡΤΗΣ κατηγορίας: «Αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµοθώρακας αντιµετωπισθείς εφ άπαξ µε κλειστή παροχέτευση και µε πλήρη επανέκπτυξη του πάσχοντος πνεύµονος κατά την διάρκεια της θητείας». (ε) 547 του Γενικού Πίνακα: Ικανός ΤΕΤΑΡΤΗΣ κατηγορίας: «Αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµοθώρακας που έχει υποτροπιάσει δύο φορές ή η παραπάνω περίπτωση µε πληµµελή όµως έκπτυξη του ενός ή και των δύο πνευµόνων». (στ) 548 του Γενικού Πίνακα: Διετής Αναβολή και στην συνέχεια Ικανός ΠΕΜΠΤΗΣ κατηγορίας: «Η ίδια παραπάνω περίπτωση, εφόσον υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τρεις και πλέον φορές µετά από την αποτυχία της χειρουργικής θεραπείας». Ε.2. Μόνιµοι ε.ε. Αξκοί, Υπξκοί κλπ κατηγορίες ΕΙΔΙΚΟΥ Πίνακα Με βάση τον «ΕΙΔΙΚΟ Πίνακα Νοσηµάτων Παθήσεων & Βλαβών» σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 3 του Π.Δ/τος 11/2014 κρίνεται η Σ.Ι. του στρατιωτικού προσωπικού των ακόλουθων βαθµών και κατηγοριών: Μονίµων εν ενεργεία Αξκών, Υπξκών & Εθελοντών Μακράς Θητείας, των Μονίµων εξ εφεδρείας καθώς και των µετά από µονιµοποίηση ΕΠΟΠ. Όσοι εµπίπτουν σε κάποια διάταξη του «Ειδικού Πίνακα», διότι πάσχουν από νόσηµα ή πάθηση που προβλέπεται σε αυτόν, κρίνονται ως Ανίκανοι: 73 του Ειδικού Πίνακα: Ανίκανος για την ενεργό υπηρεσία εφόσον: «Ο αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµοθώρακας που υποτροπιάζει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και δεν θεραπεύεται χειρουργικά». Ε.3. Ιπτάµενο προσωπικό των ΕΔ για ΠΤΗΤΙΚΗ Καταλληλότητα Το προσωπικό των Ε.Δ. πού ίπταται ή το προσωπικό που αξιολογείται για να ίπταται κρίνεται ως προς την Πτητική καταλληλότητα (πτητικές κατηγορίες Α & Β) µε βάση τον «Συγκεντρωτικό Πίνακα Παραρτήµατος «Β» Πτητικής Καταλληλότητας» σύµφωνα µε τα άρθρα 9-13 του Π.Δ/τος 11/

16 (α) 104 του Πίνακα του Παρ/τος «Β»: Πτητική Ακαταλληλότητα κατηγοριών Α, Β & Γ: «Ιστορικό αυτόµατου πνευµοθώρακα, επαρκώς πιστοποιούµενου, καθιστά τον κρινόµενο ακατάλληλο. Η ίδια πάθηση καθιστά τον κρινόµενο κατάλληλο εφόσον έχει αντιµετωπισθεί χειρουργικά, δεν παρουσιάζει ακτινολογικά και λειτουργικά υπολείµµατα και έχει υποστεί µε επιτυχία δοκιµασία στο Θάλαµο χαµηλής πίεσης». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέσα στο παραπάνω κείµενο χρησιµοποιούνται Διπλά εισαγωγικά ( ) σε ιατρικούς όρους επίσηµους ή δόκιµους ή ορθούς (λ.χ....ο πνεύµονας συµπτύσσεται ). Αντίθετα, χρησιµοποιούνται Απλά (Μονά) εισαγωγικά ( ) σε όρους απλούς, επεξηγη- µατικούς, αλλά όχι επιστηµονικούς (λ.χ. ο πνεύµονας ξεφουσκώνει ή µικραίνει...). Αγγλικοί όροι παρέχονται µέσα σε αγκύλες µε Πράσινο χρώµα [ π.χ. term ], για διευκόλυνση ασθενών σε ενδεχόµενη επικοινωνία τους µε νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού (όπου ενδεχοµένως έτυχε να υποβληθούν σε ιατρικές ή χειρ/κές πράξεις) ή σε επικοινωνία µε ξένες αεροπορικές εταιρείες και, τέλος, για διευκόλυνση µεταναστών, που µπορεί να µιλούν ελληνικά όχι άπταιστα. Λέξεις ή φράσεις µε Μπλε χρώµα, αποτελούν (υπερ )σύνδεσµο ( π.χ. Link ) προς ιστοσελίδες µε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε κάποιο θέµα Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το θέµα του Πνευµοθώρακα µπορούν να αναζητηθούν: στον προσωπικό µου ιστότοπο: καθώς και στην µετά από πρόσκλησή µου διάλεξη µε θέµα: Αντιµετώπιση Πνευµοθώρακα κατά την Ηµερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος της Εταιρείας Μελέτης Πνευµονοπαθειών & Επαγγελµατικών Παθήσεων Θώρακος στην Θεσσαλονίκη την ( µε ιατρικούς όρους όµως [ αντί απλών ] και µε κριτικό σχολιασµό Κατευθυντήριων Γραµµών εκδοθεισών υπό της BTS [ British Thoracic Society ] ) : ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΩΡΗΣΗ: Μάρ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΩΡΗΣΗ: Σεπ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος www.icp-med.gr Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ESTS Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ [ Η διάρθρωση μόνον από αρχείο PowerPoint της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ

Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ Απαντάται Συχνά: 18-28 περιπτώσεις / 100.000 (UK) 1,2 6 περ. / 100.000 (UK) Αιτιολογία Υποϋπεζωκοτικές Αερώδεις Κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

Aυτόματος Πνευμοθώρακας. Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση;

Aυτόματος Πνευμοθώρακας. Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση; 1 Aυτόματος Πνευμοθώρακας Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση; Γρ. Στρατάκoς Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή Ο πνευμοθώρακας ορίζεται ως παρουσία αέρα εντός της

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Ζάβρας Ν

Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Ζάβρας Ν Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας Ζάβρας Ν 1900: Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον Jacobeous στις αρχές του 20 ου αιώνα για τη λύση συμφύσεων σε ασθενείς με φυματίωση αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Έχετε δυσκολία στην αναπνοή πιο συχνά από άτομα της ηλικίας σας; Βήχετε τις πιο πολλές ημέρες; Όταν βήχετε έχετε βλέννα ή φλέμα; Είστε τουλάχιστον 40 ετών; Είστε νυν ή πρώην καπνιστής; Εάν απαντήσετε ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν απαντήσατε "ναι" σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Εάν απαντήσατε ναι σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βήχετε μερικές φορές τις περισσότερες μέρες; Έχετε συχνά πτύελα (φλέματα) όταν βήχετε; Είστε άνω των 40 ετών; Αναπνέετε με δυσκολία σε σύγκριση με τους συνομήλικους σας; Καπνίζετε ή είστε πρώην καπνιστής/καπνίστρια;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικοί Σωλήνες. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Θωρακικοί Σωλήνες. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Θωρακικοί Σωλήνες Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Ενδείξεις τοποθέτησης Παροχέτευση υγρού από τον υπεζωκοτικό χώρο ταχεία ανακούφιση μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρήστος Αστερίου, MD, MSc, PhD Χειρουργός Θώρακος Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική «Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» Ο Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Ινοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μηχανισμοί ίνωσης Σύνθεση κολλαγόνου Ανισορροπία πήξης και ινοδώλυσης Οι μηχανισμοί αυτοί κινητοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3 ης ΗΛΙΚΙΑΣ Dr. med. Καλλιόπη Αθανασιάδη Χειρουργός Θώρακος Επιµελήτρια Α ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» /ντρια του Θωρακοχειρουργικού Τµήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Στόχοι Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Το εκκόλπωμα Zenker ή αλλιώς φαρυγγο-οισοφαγικό εκκόλπωμα εξαιτίας της θέσης του- είναι μια σπάνια επίκτητη οντότητα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά.

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά. Μετά την χειρουργική επέµβαση Η ανάρρωση µετά από την χειρουργική επέµβαση στους πνεύµονες επέρχεται µετά από πάροδο µερικών εβδοµάδων. Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( Πληροφορίες ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, γραµµένες µε απλά λόγια )

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( Πληροφορίες ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, γραµµένες µε απλά λόγια ) Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό: 697 7233088 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Πνευμοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Παθογένεση πρωτοπαθούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΔΟΫΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΙΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΔΟΫΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 1 Θωρακοχειρουργική Κλινική, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη., 2 B' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη., 3 Β' Χημειοθεραπευτική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ δώστε τις ημερομηνίες των τελευταίων σας τεσσάρων περιόδων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης.

Παρακαλώ δώστε τις ημερομηνίες των τελευταίων σας τεσσάρων περιόδων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Προετοιμασία για την επίσκεψη σε έναν ειδικό σε θέματα γονιμότητας Κάντε άλλο ένα βήμα μπροστά Απαιτείται μεγάλη ικανότητα ώστε να προσδιοριστεί η πηγή των προβλημάτων γονιμότητας και να συστηθεί η κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση διάμεσες πνευμονοπάθειες Τι μπορεί να προκαλέσει ΙΠΙ;

Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση διάμεσες πνευμονοπάθειες Τι μπορεί να προκαλέσει ΙΠΙ; Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; Η πνευμονική ίνωση αποτελεί μια ειδική μορφή χρόνιας νόσου του πνεύμονα που χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του φυσιολογικού πνεύμονα με ινώδη ιστό, που καταλήγει

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Ανασκόπηση Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Fatmir Caushi 1, Genta Qirjako 2, Armela Çuko 3, Rezart Oketa 1, Agron Menzelxhiu 1,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νικολέττα Ροβίνα, Μάγδα Κυριακοπούλου Σύνοψη Ο πνευμοθώρακας (παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα) ταξινομείται σε αυτόματο (πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή),

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Νάρθηκα Απαγωγής του Ώμου μετά από Αρθροσκοπική Θεραπεία Ρήξεων του Τενοντίου Πετάλου Ο λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής του Ώμου αποτελείται από 5 τμήματα (#1-5): το μαξιλάρι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής

Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής Κέντρο της θωρακοχειρουργικής και ενδοθωρακικής αγγειοχειρουργικής ιευθυντής κλινικής: Καθηγητής Dr.med. Μάρτιν Τέσνερ HUST Wuhan Κλινική Ντέλµενχορστ - Γερµανία - Πληροφορίες 2009 Πληροφορίες για τους

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν επισκεφτείτε τον/την ιατρό σας, συμπληρώστε τα ελλιπή στοιχεία και τυπώστε μια περίληψη για να την πάρετε μαζί σας στο ραντεβού.

Πριν επισκεφτείτε τον/την ιατρό σας, συμπληρώστε τα ελλιπή στοιχεία και τυπώστε μια περίληψη για να την πάρετε μαζί σας στο ραντεβού. Προετοιμασία για την επίσκεψη σε έναν ιατρό Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μαζί Το να κανονίσετε ένα ραντεβού για να επισκεφτείτε έναν ιατρό, είναι ένα από τα πρώτα θετικά βήματα που μπορείτε να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις Καταστάσεις Φωνητικών Χορδών

Καλοήθεις Καταστάσεις Φωνητικών Χορδών Καλοήθεις Καταστάσεις Φωνητικών Χορδών Oξύ τραύμα ή χρόνιος ερεθισμός προκαλεί αλλαγές στον βλεννογόνο των φωνητικών χορδών που μπορεί να οδηγήσει σε πολύποδες, όζους, κοκκιώματα ή κύστες. Ο ασθενής παραπονιέται

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα