Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νικολέττα Ροβίνα, Μάγδα Κυριακοπούλου Σύνοψη Ο πνευμοθώρακας (παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα) ταξινομείται σε αυτόματο (πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή), τραυματικό -ανοικτό ή κλειστό- (από αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα) ή ιατρογενή (επιπλοκή του μηχανικού αερισμού ή έπειτα από ιατρικές πράξεις), ενώ επείγουσα κατάσταση, με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης, αποτελεί ο πνευμοθώρακας υπό τάση. Ο ιατρογενής πνευμοθώρακας αποτελεί συνήθως επιπλοκή του μηχανικού αερισμού (βαρότραυμα) σε ασθενείς με υποκείμενα πνευμονικά νοσήματα (συνηθέστερα πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) ή προκαλείται από ιατρικές πράξεις. Τα ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι απόντα ή άτυπα. Αν και η υπολογιστική τομογραφία θώρακα αποτελεί την εξέταση εκλογής (gold standard) για τη διάγνωση του πνευμοθώρακα, η χρήση του υπερηχογραφήματος πνεύμονα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη εφαρμογή, λόγω της ευκολίας και της αξιοπιστίας του. Η εφαρμογή προστατευτικού αερισμού και οι νεότερες τεχνικές τοποθέτησης κεντρικών καθετήρων (π.χ. με υπερηχογραφική καθοδήγηση) μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο πνευμοθώρακα στην κλινική πράξη. Ομοίως, ωφέλιμη είναι η αναγνώριση ασθενών αυξημένου κινδύνου για εμφάνιση πνευμοθώρακα και η λήψη προστατευτικών μέτρων. Ο πνευμοθώρακας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή. Η παρουσία πνευμοθώρακα σε ασθενή υπό μηχανικό αερισμό απαιτεί παροχέτευση του αέρα με την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα, λόγω του κινδύνου εμφάνισης πνευμοθώρακα υπό τάση. Σε υποψία πνευμοθώρακα υπό τάση, απαιτείται η άμεση αποσυμφόρηση του αέρα με παρακέντηση του ημιθωρακίου με βελόνη, ακολουθούμενη από τοποθέτηση παροχετευτικού σωλήνα μετά από ακτινολογική επιβεβαίωση. Κύρια γνώση Η εμφάνιση πνευμοθώρακα σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό επιδεινώνει την έκβαση, ιδιαίτερα αν εκδηλωθεί πνευμοθώρακας υπό τάση. Κύριοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης πνευμοθώρακα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ο μηχανικός αερισμός, η πνευμονία, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα και οι επεμβατικές ιατρικές πράξεις. Στη διάγνωση του πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ εκτός από την ακτινογραφία και την υπολογιστική τομογραφία, που είναι η ιδεατή εξέταση για την τεκμηρίωση, έδαφος κερδίζει το υπερηχογράφημα πνεύμονα, με πολύ υψηλή αρνητική διαγνωστική αξία. Ο πνευμοθώρακας υπό τάση αποτελεί μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή με επίπτωση στον αερισμό, την ανταλλαγή αερίων και την καρδιακή παροχή, με εμφάνιση ταχυκαρδίας, υπότασης και σημείων καταπληξίας. Οι ασθενείς με πνευμοθώρακα στον μηχανικό αερισμό απαιτούν την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης του αέρα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξέλιξής του σε πνευμοθώρακα υπό τάση. Σε ασθενείς με κλινική υποψία πνευμοθώρακα υπό τάση απαιτείται άμεση αποσυμφόρηση με βελόνη και, ακολούθως, με παροχετευτικό σωλήνα. 5.1 Παθοφυσιολογία Ο πνευμοθώρακας ορίζεται ως παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Οι μηχανισμοί εμφάνισης πνευμοθώρακα στον ασθενή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι οι εξής: Ρήξη του σπλαγχνικού υπεζωκότα, που επιτρέπει τη διαφυγή αέρα από τις κυψελίδες στην υπεζωκοτική κοιλότητα (συνήθως, ύστερα από βαρότραυμα, ως επιπλοκή του μηχανικού αερισμού, ή ύστερα από ρήξη αερώδους κύστης-φυσαλίδας). Είσοδος ατμοσφαιρικού αέρα στον υπεζωκοτικό χώρο από ρήξη του περίτονου πετάλου του υπεζωκότα (τοιχωματικός υπεζωκότας), λόγω τραυματικής κάκωσης (συνήθως πολυτραυματίες με θωρακικές κακώσεις) ή ιατρογενώς ύστερα από παρακέντηση του υπεζωκότα με βελόνα κατά τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων. Σπανιότερα, μπορεί να υπάρχει παραγωγή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα από αεριογόνα βακτήρια (π.χ. Clostridium spp)

2 5.2 Επιδημιολογία Επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης πνευμοθώρακα μεταξύ των ασθενών της ΜΕΘ αυξάνεται παράλληλα με τη διάρκεια νοσηλείας τους (1,4% την 5η ημέρα νοσηλείας, έως 3% την 30η μέρα νοσηλείας). Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης πνευμοθώρακα σε ασθενείς της ΜΕΘ αποτελούν ο μηχανικός αερισμός, η πνευμονία, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS), το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, το ιστορικό επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή κακοήθους νόσου του πνεύμονα και η σηπτική καταπληξία. Επεμβατικές ιατρικές πράξεις με τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πνευμοθώρακα είναι η παρακέντηση του θώρακα, η παρακέντηση αγγείου για την τοποθέτηση καθετήρα (κεντρικός φλεβικός καθετήρας ή καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας) και η βρογχοσκόπηση με διενέργεια διαβρογχικής βιοψίας. 5.3 Αιτιολογία Αιτιολογικά, ο πνευμοθώρακας στον ασθενή της ΜΕΘ κατατάσσεται ως εξής: Αυτόματος πνευμοθώρακας (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) Ο πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ρήξης μιας αερώδους κύστης της κορυφής του πνεύμονα. Οι αερώδεις κύστεις (φυσαλίδες) μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής των αεραγωγών (όπως στη ΧΑΠ) ή να είναι συγγενείς (συνήθως σε ψηλά, λιπόσαρκα νεαρά άτομα). Δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να παρατηρηθεί σε νοσήματα των αεραγωγών (ΧΑΠ, σοβαρή κρίση άσθματος, κυστική ίνωση), διάμεσα πνευμονικά νοσήματα (ιστιοκύττωση Χ, λεμφαγγειολειομυωμάτωση, σαρκοείδωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μετακτινική ίνωση), λοιμώξεις (πνευμονία από Pneumocystis jiroveci σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, νεκρωτική πνευμονία από Gram αρνητικά βακτήρια, πνευμονία από αναερόβια μικρόβια, σταφυλοκοκκική πνευμονία με αποστήματα, φυματίωση), κακοήθειες (σάρκωμα, καρκίνος πνεύμονα) και άλλα αίτια (πνευμονική εμβολή, κοκκιωμάτωση Wegener, σύνδρομα Ehlers-Danlos, Birt-Hogge-Dubé, Marfan). Ο δευτεροπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας στις φλεγμονώδεις νόσους των αεραγωγών οφείλεται στην υπερέκπτυξη των τελικών αεροχώρων και τη διάρρηξη των κυψελίδων, με αποτέλεσμα αέρας να μετακινείται μέσω του βρογχο-αγγειακού ελύτρου στο μεσοθωράκιο. Ένας άλλος μηχανισμός είναι η ρήξη του σπλαγχνικού υπεζωκότα, λόγω φλεγμονώδους παρεγχυματικής βλάβης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάθε ασθενή με ΧΑΠ και κυστική ίνωση που παρουσιάζει επιδείνωση της αναπνευστικής του λειτουργίας, πρέπει να αποκλειστεί η παρουσία πνευμοθώρακα. Τραυματικός ή ιατρογενής πνευμοθώρακας Ο τραυματικός πνευμοθώρακας προκαλείται μέσω κάκωσης του θωρακικού τοιχώματος από αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα. Όταν διατηρείται η επικοινωνία με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ο πνευμοθώρακας καλείται ανοικτός, ενώ ύστερα από διακοπή της επικοινωνίας, καλείται κλειστός. Ο ανοικτός πνευμοθώρακας προκαλείται συνήθως από διατιτραίνοντα τραύματα, κατά τα οποία δημιουργείται ανοικτή επικοινωνία μεταξύ της ατμόσφαιρας και της υπεζωκοτικής κοιλότητας (είτε μέσω του θωρακικού τοιχώματος είτε μέσω του σπλαγχνικού υπεζωκότα από το τραχειοβρογχικό δέντρο). Στον κλειστό ή απλό πνευμοθώρακα, δεν υπάρχει χάσμα στο θωρακικό τοίχωμα και επικοινωνία με το περιβάλλον (όπως ύστερα από κατάγματα πλευρών, που προκαλούν τρώση του σπλαγχνικού υπεζωκότα, ή ύστερα από συμπίεση του θώρακα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκυψελιδικής πίεσης και τη ρήξη κυψελίδων). Ο ιατρογενής πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί ως επιπλοκή ιατρικών παρεμβάσεων ή ως επιπλοκή του μηχανικού αερισμού. Η συχνότερη αιτία ιατρογενούς πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ είναι η εφαρμογή του μηχανικού αερισμού, ενώ ακολουθούν ο καθετηριασμός αγγείου (συνηθέστερα, υποκλειδίου φλέβας ή έσω σφαγίτιδας) για τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, η παρακέντηση του θώρακα (διαγνωστική ή εκκενωτική), η βιοψία υπεζωκότα, η διαβρογχική βιοψία και η διαθωρακική βιοψία διά λεπτής βελόνης, η τραχειοστομία, καθώς και η παρακέντηση του περικαρδιακού σάκου ή η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Ο πνευμοθώρακας είναι συχνότερος σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς και αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θνητότητας, ενώ σχετίζεται με αύξηση της διάρκειας νοσηλείας. Πνευμοθώρακας υπό τάση Ο πνευμοθώρακας υπό τάση αποτελεί μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Εκδηλώνεται όταν δημιουργείται μηχανισμός βαλβίδας μιας κατεύθυνσης, δηλαδή εισέρχεται αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα σε κάθε ανα

3 πνευστικό κύκλο, χωρίς να μπορεί να εξέλθει. Βαλβιδικός μηχανισμός μπορεί να δημιουργηθεί σε κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος (ρήξη του υπεζωκότα από κατάγματα πλευρών ή διατιτραίνον τραύμα) ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό (βαρότραυμα). Ο αέρας συσσωρεύεται, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα και τη συμπίεση και μετατόπιση του σύστοιχου πνεύμονα στην αντίθετη πλευρά, με ταυτόχρονη μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Όλη αυτή η διαταραχή έχει επίπτωση τόσο στον αερισμό, όσο και στην ανταλλαγή αερίων. Επιπλέον, η αυξημένη ενδοθωρακική πίεση οδηγεί σε μείωση της φλεβικής επιστροφής (κλινικό σημείο της οποίας μπορεί να αποτελεί η διάταση των σφαγίτιδων), με αποτέλεσμα μείωση της καρδιακής παροχής και εμφάνιση ταχυκαρδίας, υπότασης και σημείων καταπληξίας. Άλλες μορφές διαφυγής αέρα Η υπερέκπτυξη των τελικών αεροχώρων και η ρήξη των κυψελίδων μπορεί να οδηγήσουν σε διαφυγή αέρα μέσω του βρογχο-αγγειακού ελύτρου σε περιοχές εκτός της υπεζωκοτικής κοιλότητας, και έτσι να προκληθεί πνευμομεσοθωράκιο (από διαφυγή αέρα προς το μεσοθωράκιο), πνευμοπεριτόναιο (από διαφυγή αέρα προς την περιτοναϊκή κοιλότητα) και υποδόριο εμφύσημα (από διαφυγή αέρα προς τις στοιβάδες του δέρματος). 5.4 Κλινική εικόνα Η αναγνώριση του πνευμοθώρακα στον ασθενή της ΜΕΘ αποτελεί, συχνά, διαγνωστική πρόκληση για τον θεράποντα ιατρό, καθώς η φυσική εξέταση και τα κλινικά σημεία μπορεί να είναι μη ειδικά και αναξιόπιστα. Τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία του πνευμοθώρακα (οξύ θωρακικό άλγος, που επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις, με επέκταση συχνά στην ωμική ζώνη ή τη ράχη, ξηρός βήχας, από ερεθισμό του διαφράγματος, δύσπνοια, κυάνωση, ταχυκαρδία και υπόταση) είναι μη ειδικά και δύσκολο να εκτιμηθούν στον διασωληνωμένο, συχνά υπό καταστολή, ασθενή της ΜΕΘ. Κλινική υποψία ύπαρξης πνευμοθώρακα τίθεται όταν παρατηρούνται τα κάτωθι (σημεία που εμφανίζονται σαφέστερα σε πνευμοθώρακα υπό τάση): μείωση ή εξάλειψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος σύστοιχα, υπερσαφής πνευμονικός ή τυμπανικός ήχος επικρουστικά, απώθηση της τραχείας από τη μέση γραμμή, ανομοιογενής έκπτυξη ημιθωρακίων, απότομη αύξηση των πιέσεων των αεραγωγών (Μέγιστη εισπνευστική πίεση, Ppeak και στατική τελοεισπνευστική πίεση, Pplateau), εργώδης αναπνοή, ταχύπνοια, υποξυγοναιμία, ή διαφόρεση, παράδοξος σφυγμός, παρέκκλιση της καρδιακής ώσης προς την υγιή πλευρά, αιμοδυναμική αστάθεια, με ταχυκαρδία και υπόταση. 5.5 Διάγνωση Καθώς η κλινική εικόνα είναι μη ειδική, η διάγνωση του πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ γίνεται με: Ακτινογραφία (α/α) θώρακα Η ανάδειξη πνευμοθώρακα στις ακτινογραφίες που πραγματοποιούνται σε ύπτια θέση στον ασθενή της ΜΕΘ είναι μειωμένης διαγνωστικής αξίας, με ευαισθησία μόλις 50%. Στον περιπατητικό ασθενή, η α/α σε όρθια θέση μπορεί να αναδείξει υπερδιαφάνεια (παρουσία αέρα) ποικίλου μεγέθους στην περιφέρεια του θώρακα, με εξαφάνιση των πνευμονικών αγγείων, σύμπτωση του πνευμονικού παρεγχύματος και ανάδειξη μιας παθογνωμονικής λεπτής σκιερής γραμμής στην περιφέρεια του πνεύμονα, που αντιστοιχεί στον σπλαγχνικό υπεζωκότα και το συμπίπτον έξω όριο του πνεύμονα, ή/και μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς το υγιές ημιθωράκιο, σε πνευμοθώρακα υπό τάση (Εικόνα 5.1). Στον διασωληνωμένο ασθενή της ΜΕΘ, η α/α σε ύπτια θέση είναι συχνά μη διαγνωστική, λόγω της μετακίνησης του αέρα εντός του υπεζωκότα προς τα ανώτερα (πρόσθια) τμήματα του θωρακικού κλωβού. Επιπρόσθετα, υποκείμενα πνευμονικά νοσήματα μπορεί να οδηγούν σε ανομοιογενή κατανομή του αέρα ή εγκύστωση του αέρα εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας, δυσχεραίνοντας τη διαφορική διάγνωση

4 Εικόνα 5.1 Ακτινογραφία θώρακα ασθενή με πνευμοθώρακα υπό τάση. Παρατηρήστε στην αριστερή εικόνα την σύμπτωση του δεξιού πνεύμονα και τη μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς τα αριστερά. Στη δεξιά εικόνα η ίδια ασθενής μετά την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα. Παρατηρήστε το υποδόριο εμφύσημα στα μαλακά μόρια. Πηγή: Προσωπικό αρχείο. Άτυπα σημεία πνευμοθώρακα στην α/α θώρακα στον ασθενή της ΜΕΘ μπορεί να είναι: υπερέκπτυξη του πάσχοντος ημιθωρακίου και εκτροπή του μεσοθωρακίου προς το υγιές πλάγιο, κατάσπαση και επιπέδωση του διαφράγματος ή αύξηση του βάθους των πλευροδιαφραγματικών γωνιών, κάθετη απεικόνιση του καρδιακού ορίου, υπερδιαύγαση των ανώτερων κοιλιακών τεταρτημορίων. Υπέρηχογράφημα πνεύμονα Η υπερηχογραφία πνεύμονα μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, παρακλινίως, χωρίς να απαιτεί συνεργασία του ασθενή και έχει πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Η κίνηση του σπλαγχνικού υπεζωκότα στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου σε σχέση με το γειτονικό τοιχωματικό υπεζωκότα σε πραγματικό χρόνο ονομάζεται «διολίσθηση του πνεύμονα» και η παρουσία του αποκλείει την ύπαρξη πνευμοθώρακα. Υπολογιστική τομογραφία θώρακα Αποτελεί την ιδεατή εξέταση (gold standard), για την ανάδειξη πνευμοθώρακα, καθώς μπορεί να αναδείξει ακόμα και μικρής έκτασης, «λανθάνοντα» πνευμοθώρακα (Εικόνα 5.2). Ωστόσο, δεν μπορεί πάντα να γίνει με ασφάλεια στον ασθενή της ΜΕΘ, καθώς η μετακίνησή του μπορεί να επιπλακεί με επιδείνωση του πνευμοθώρακα και σοβαρή αστάθεια του ασθενή. Εικόνα 5.2 Απεικόνιση πνευμοθώρακα στην υπολογιστική τομογραφία θώρακα. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 5.6 Αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Δεν επικρατεί ομοφωνία για τη βέλτιστη στρατηγική αντιμετώπισης του πνευμοθώρακα, καθώς δεν υπάρχουν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες, ειδικά στους ασθενείς της ΜΕΘ. Η αντιμετώπιση του εξαρτάται από το

5 μέγεθός του και την παρουσία συμπτωμάτων. Οπωσδήποτε, η υπόνοια και μόνο πνευμοθώρακα υπό τάση απαιτεί άμεση αποσυμφόρηση του πνεύμονα, χωρίς καθυστέρηση για ακτινολογική επιβεβαίωση, καθώς αποτελεί επιπλοκή με υψηλή θνητότητα Αυτόματος πνευμοθώρακας Συμπληρωματική χορήγηση 100% Ο 2, για ταχύτερη απορρόφηση του αέρα, και παρακολούθηση του ασθενή αρκούν, συνήθως, σε μικρό ή ασυμπτωματικό πνευμοθώρακα. Σε μεγάλο πνευμοθώρακα, συστήνεται παροχέτευση του αέρα με απλή αναρρόφηση με βελόνη ή τοποθέτηση καθετήρα παροχέτευσης (14 French 6 ) ή θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης (Bullau) ευρύτερου των 16 French. Στις περιπτώσεις του υποτροπιάζοντος αυτόματου πνευμοθώρακα, μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση είναι η υποβοηθούμενη θωρακοσκόπηση μέσω βίντεο (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, VATS) (συγκόλληση μεγάλων φυσαλίδων, πλευρόδεση, μερική εκτομή υπεζωκότα) ή χημική πλευρόδεση μέσω θωρακικού σωλήνα (τάλκη, δοξυκυκλίνη), σε ασθενείς των οποίων η αναπνευστική λειτουργία δεν επιτρέπει επιθετικότερους θεραπευτικούς χειρισμούς (VATS) Τραυματικός ή ιατρογενής πνευμοθώρακας Σε κλινικά σταθερούς ασθενείς, συνιστάται η τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης μεγάλου εύρους (28-36 French), ιδιαίτερα επί μηχανικού αερισμού ή συνύπαρξης αιμοθώρακα. Σε περιπτώσεις ανοικτού, τραυματικής αιτιολογίας, πνευμοθώρακα, συνιστάται σύγκλειση του τραύματος του θωρακικού τοιχώματος με γάζα ή χειρουργική επιδιόρθωση, αν το έλλειμμα είναι μεγάλο. Αν ο πνευμοθώρακας οφείλεται σε ρήξη τραχείας ή μεγάλου βρόγχου, χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση. Προσωρινή σταθεροποίηση του ασθενή μπορεί να γίνει με εκλεκτική διασωλήνωση του υγιούς πνεύμονα με ενδοτραχειακό σωλήνα διπλού αυλού ή τοποθέτηση καθετήρα με μπαλόνι στον κύριο βρόγχο της παθολογικής πλευράς. Σε κλινικά ασταθείς ασθενείς, με έντονη υπόνοια πνευμοθώρακα υπό τάση, χρειάζεται άμεση παροχέτευση του αέρα (βλ. Εδάφιο Πνευμοθώρακας υπό τάση) Πνευμοθώρακας υπό τάση Σε κλινική υπόνοια ύπαρξης πνευμοθώρακα υπό τάση, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, απαιτείται άμεση αποσυμπίεση της υπεζωκοτικής κοιλότητας με την τοποθέτηση μιας βελόνης μεγάλης διαμέτρου ή με διατομή του θωρακικού τοιχώματος με νυστέρι έως τον τοιχωματικό υπεζωκότα στο 2ο μεσοπλεύριο διάστημα κατά τη μεσοκλειδική γραμμή, ή μεταξύ 4ου και 5ου μεσοπλεύριου διαστήματος, ακριβώς έμπροσθεν της μέσης μασχαλιαίας γραμμής. Γίνεται έτσι μαζική αποσυμπίεση της υπεζωκοτικής κοιλότητας, που έχει συνήθως αποτέλεσμα την άμεση σταθεροποίηση του ασθενή. Όποια από τις δυο τεχνικές και αν εφαρμοστεί, θα πρέπει να ακολουθήσει η τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης, όταν σταθεροποιηθεί ο ασθενής, με δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα αναρρόφησης. 5.7 Πρόληψη Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας πνευμοθώρακα στον ασθενή της ΜΕΘ αποτελούν: Κατά τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων: υπερηχογραφική καθοδήγηση κατά την τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, αποσύνδεση του ασθενή από τον αναπνευστήρα ή μείωση της PEEP (εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής υποξυγοναιμίας), αποφυγή πολλαπλών προσπαθειών παρακέντησης, α/α θώρακα μετά την επεμβατική πράξη για ανάδειξη πιθανής επιπλοκής, αποφυγή διαβρογχικής βιοψίας σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό. Κατά την εφαρμογή του μηχανικού αερισμού: αποφυγή βαροτραύματος (προστατευτικός αερισμός με χρήση χαμηλών πιέσεων και μικρών αναπνεόμενων όγκων)

6 5.8 Πνευμοθώρακας στον μηχανικό αερισμό Ο πνευμοθώρακας κατά την εφαρμογή του μηχανικού αερισμού αποτελεί συχνή επιπλοκή, που οφείλεται σε ρήξη των αεροφόρων χώρων (κυψελίδων), συνήθως από υπερδιάταση, με αποτέλεσμα τη διαφυγή αέρα προς την υπεζωκοτική κοιλότητα, το υποδόριο, το μεσοθωράκιο ή την περιτοναϊκή κοιλότητα (βαρότραυμα). Τα ποσοστά εκδήλωσης πνευμοθώρακα στον μηχανικό αερισμό κυμαίνονται σε διάφορες σειρές ασθενών μεταξύ 4% και 15%. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης πνευμοθώρακα σε ασθενείς σε μηχανικό αερισμό είναι 4 μέρες, ενώ συχνότερα εμφανίζεται σε ασθενείς με ARDS. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η συχνότητα εμφάνισης του πνευμοθώρακα σχετίζεται με τη βαρύτητα και τη διάρκεια του ARDS, καθώς και τις συνθήκες μηχανικού αερισμού. Η εφαρμογή στρατηγικών προστατευτικού αερισμού έχει οδηγήσει σε μείωση της συχνότητας εμφάνισης πνευμοθώρακα. Ασθενείς που εμφανίζουν ένα πρώτο επεισόδιο πνευμοθώρακα στον μηχανικό αερισμό έχουν αυξημένες πιθανότητες (7-10%) εμφάνισης και δεύτερου επεισοδίου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση. Η εμφάνιση πνευμοθώρακα στον μηχανικό αερισμό παρουσιάζει στενή συσχέτιση με την υποκείμενη πνευμονική νόσο. Η πνευμονία αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση βαροτραύματος, ιδιαίτερα αν εκδηλώνεται με νεκρωτικές κοιλοτικές βλάβες. Η ΧΑΠ και το άσθμα προδιαθέτουν επίσης σε βαρότραυμα, λόγω των αυξημένων πιέσεων των αεραγωγών, εξαιτίας της σοβαρής απόφραξης των αεραγωγών (αυξημένες αντιστάσεις), αλλά και της ανομοιογένειας αερισμού, που οδηγεί σε παγίδευση αέρα και υπερδιάταση των κυψελίδων. Σε ασθενείς με ARDS, υπάρχει ανομοιογενής κατανομή του αερισμού, με περιοχές πνευμονικού παρεγχύματος κλειστές και άλλες υπερδιατεταμένες, που μπορεί να οδηγήσουν σε δημιουργία υπο-υπεζωκοτικών και ενδο-πνευμονικών αερωδών κύστεων. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο πνευμοθώρακας σε αυτούς τους ασθενείς οφείλεται σε ρήξη των αερωδών κύστεων ή σε υπερδιάταση των κυψελίδων. Άλλα νοσήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση πνευμοθώρακα σε ασθενείς σε μηχανικό αερισμό είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, η φυματίωση, οι βρογχιεκτασίες, η κυστική ίνωση, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, η ιστιοκύττωση Χ, η λεμφαγγειολειομυομάτωση, η σαρκοείδωση και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Κλινικά, ο πνευμοθώρακας στον μηχανικό αερισμό εκδηλώνεται με μείωση ή εξάλειψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος, ταχυκαρδία, υπόταση, παράδοξο σφυγμό, αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και υποξυγοναιμία. Η εξέλιξη του πνευμοθώρακα σε υπό τάση είναι συχνή στους ασθενείς σε μηχανικό αερισμό, καθώς, λόγω των αυξημένων ροών (που χρησιμοποιούνται στον μηχανικό αερισμό), αυξάνεται η ποσότητα του αέρα που διαφεύγει στην υπεζωκοτική κοιλότητα στον ίδιο χρόνο, οδηγώντας σε ταχύτερη αύξηση των υπεζωκοτικών πιέσεων, με ταχύτερη εμφάνιση πιεστικών φαινομένων στους πνεύμονες και τον καρδιαγγειακό σχηματισμό. Η διάγνωση είναι, συνήθως, κλινική, με την εμφάνιση καταπληξίας, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με αποσυμφόρηση του αέρα, οδηγεί στο θάνατο. Επί κλινικής υποψίας, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με α/α θώρακος, υπερηχογράφημα πνεύμονα ή υπολογιστική τομογραφία, με όλες τις πρακτικές δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι περισσότεροι ασθενείς με πνευμοθώρακα στον μηχανικό αερισμό απαιτούν την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης του αέρα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξέλιξής του σε πνευμοθώρακα υπό τάση. Σε ασθενείς με κλινική υποψία πνευμοθώρακα υπό τάση, όπως προαναφέρθηκε, απαιτείται άμεση αποσυμφόρηση με βελόνη και, ακολούθως, παροχετευτικός σωλήνας, χωρίς καθυστέρηση για ακτινολογική επιβεβαίωση του πνευμοθώρακα. Σε ασθενείς με εμμένουσα διαφυγή αέρα ή αδυναμία έκπτυξης του πνευμονικού παρεγχύματος, παρά την τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης, συνιστάται θωρακοχειρουργική εκτίμηση εντός των πρώτων 3-5 ημερών

7 Προτεινόμενη βιβλιογραφία Ashby M, Haug G, Mulcahy P, Ogden KJ, Jensen O, Walters JAE. Conservative versus interventional management for primary spontaneous pneumothorax in adults. Cochrane database Syst. Rev. 2014; 12: CD Bintcliffe O, Maskell N. Spontaneous pneumothorax. BMJ 2014; 348: g2928. Hsu CW, Sun SF. Iatrogenic pneumothorax related to mechanical ventilation. World J. Crit. Care Med. 2014; 3:8 14. de Lassence A, Timsit JF, Tafflet M, et al. Pneumothorax in the intensive care unit: incidence, risk factors, and outcome. Anesthesiology 2006; 104: Wanek S, Mayberry JC. Blunt thoracic trauma: flail chest, pulmonary contusion, and blast injury. Crit. Care Clin. 2004; 20: Zardo P, Busk H, Kutschka I. Chest tube management: state of the art. Curr. Opin. Anaesthesiol. 2015; 28:

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Ζάβρας Ν

Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Ζάβρας Ν Χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση της υπεζωκοτικής κοιλότητας Ζάβρας Ν 1900: Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον Jacobeous στις αρχές του 20 ου αιώνα για τη λύση συμφύσεων σε ασθενείς με φυματίωση αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Aυτόματος Πνευμοθώρακας. Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση;

Aυτόματος Πνευμοθώρακας. Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση; 1 Aυτόματος Πνευμοθώρακας Χειρουργική Αντιμετώπιση ή απλά Θωρακοσκοπική πλευρόδεση; Γρ. Στρατάκoς Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή Ο πνευμοθώρακας ορίζεται ως παρουσία αέρα εντός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σύστημα : χαμηλών αντιστάσεων υψηλής ενδοτικότητος

Διαβάστε περισσότερα

Ασθμα στη ΜΕΘ: πώς πρέπει να αερίζεται μηχανικά;

Ασθμα στη ΜΕΘ: πώς πρέπει να αερίζεται μηχανικά; Ασθμα στη ΜΕΘ: πώς πρέπει να αερίζεται μηχανικά; Ροβίνα Νικολέττα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Περιστατικό παρόξυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ Βασικό απεικονιστικό εύρημα:

ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ Βασικό απεικονιστικό εύρημα: ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ Βασικό απεικονιστικό εύρημα: Παρουσία αέρα ανάμεσα στις δομές του μεσοθωρακίου ( αέρας πέριξ των μεγάλων αγγείων και κατά μήκος της κατιούσας θωρακικής αορτής, σημείο «διπλού τοιχώματος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική διερεύνηση του πλευριτικού και μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας κτηνίατρος - ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Κολεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικοί Σωλήνες. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Θωρακικοί Σωλήνες. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Θωρακικοί Σωλήνες Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητης Β ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Ενδείξεις τοποθέτησης Παροχέτευση υγρού από τον υπεζωκοτικό χώρο ταχεία ανακούφιση μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος MD PhD Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών gstathop@upatras.gr http://www.molcellbiol-upatras.net

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος

Υπερηχογραφία Θώρακα. Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Υπερηχογραφία Θώρακα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος 2η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» Πλευρές Αέρας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Αναπνευστικές κινήσεις Ο φυσιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΑΓΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, Μ.Sc Ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Αγ. Ανάργυροι» Την τελευταία δεκαετία έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα

Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα Υπερηχογραφία Θώρακα Νοσήματα υπεζωκότα Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Υπερηχογραφία Θώρακα Αρχές-Ιδιαιτερότητες Πλευρές Αέρας Αναπνευστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ινοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Ινοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μηχανισμοί ίνωσης Σύνθεση κολλαγόνου Ανισορροπία πήξης και ινοδώλυσης Οι μηχανισμοί αυτοί κινητοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ

Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Κλινικοακτινολογική Εικόνα Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος ΓΝΝΘΑ Δύσκολη Διάγνωση της φυματίωσης Μη ειδικά συμπτώματα και σημεία Αρνητική δερμοαντίδραση φυματίνης Ατυπα ή απόντα απεικονιστικά ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Πνευμοθώρακας. Γιάννης Καλομενίδης. Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Παθογένεση πρωτοπαθούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Ανασκόπηση Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Κλημεντίνη Μποσταντζόγλου 1, Χαράλαμπος Μόσχος 2 1 7 η Πνευμονολογική κλινική. ΝΝΘΑ Η Σωτηρία 2 Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. ΝΝΘΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ενδείξεις παρακέντησης υπεζωκοτικής συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>>

CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> CT ΘΩΡΑΚΟΣ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΣΩΤΗΡΙΑ>> Εισαγωγικά 1. Τύποι αξονικής τομογραφίας CT Ανατομία 2. Μελετούμενες ανατομικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική βρογχιολίτιδα-διάμεση διάμεση πνευμονία (RB( RB- ILD) Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία(dip) Σπύρος Α Παπίρης

Αναπνευστική βρογχιολίτιδα-διάμεση διάμεση πνευμονία (RB( RB- ILD) Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία(dip) Σπύρος Α Παπίρης Αναπνευστική βρογχιολίτιδα-διάμεση διάμεση πνευμονία (RB( RB- ILD) Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία(dip) Σπύρος Α Παπίρης Μαθήματα Πνευμονολογίας-Αθήνα Μάρτιος 2006 DIP RB-ILD Κατάταξη των διάμεσων παρεγχυματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» Υπεύθυνοι: 1) Σπύρος Ζακυνθινός, Καθηγητής & Διευθυντής Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2) Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής & Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις:

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δρ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2013 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Η γνώση της εκτίμησης και αντιμετώπισης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Θωρακικό άλγος. Ενότητα 1: Εισαγωγή Θωρακικό άλγος Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Θωρακικό άλγος Το θωρακικό άλγος είναι συχνό σύμπτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ

Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ Απαντάται Συχνά: 18-28 περιπτώσεις / 100.000 (UK) 1,2 6 περ. / 100.000 (UK) Αιτιολογία Υποϋπεζωκοτικές Αερώδεις Κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεζωκοτικές συλλογές σε παθήσεις κάτω του διαφράγματος

Υπεζωκοτικές συλλογές σε παθήσεις κάτω του διαφράγματος Υπεζωκοτικές συλλογές σε παθήσεις κάτω του διαφράγματος Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΔΙΙΔΡΩΜΑΤΑ Κίρρωση Περιτοναϊκή κάθαρση Ουροθώρακας Γλυκινοθώρακας ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση διάμεσες πνευμονοπάθειες Τι μπορεί να προκαλέσει ΙΠΙ;

Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση διάμεσες πνευμονοπάθειες Τι μπορεί να προκαλέσει ΙΠΙ; Πνευμονική Ίνωση Τι είναι η Πνευμονική Ίνωση; Η πνευμονική ίνωση αποτελεί μια ειδική μορφή χρόνιας νόσου του πνεύμονα που χαρακτηρίζεται από αντικατάσταση του φυσιολογικού πνεύμονα με ινώδη ιστό, που καταλήγει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος www.icp-med.gr Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ESTS Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ [ Η διάρθρωση μόνον από αρχείο PowerPoint της

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 5 Στρογγύλη πνευμονία Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή H στρογγύλη πνευμονία είναι μια σχετικά σπάνια απεικονιστική μορφή στα παιδιά, που στην ακτινογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις

Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Ακτινολογικά ευρήματα νοσημάτων του πνεύμονα Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το άσθμα; Άρθρο ιδιωτών Πνευμονολόγων Τρικάλων για το Άσθμα - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMPAKA METEORA

Τι είναι το άσθμα; Άρθρο ιδιωτών Πνευμονολόγων Τρικάλων για το Άσθμα - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMPAKA METEORA Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος στις 2 Μαΐου η οποία καθιερώθηκε το 1998 από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το άσθμα» και την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής

1. Φαιοχρωµοκύττωµα 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. Πάθηση του θυρεοειδούς αδένα 4. Σύνδροµο Cushing 5. Στένωση ισθµού της αορτής 1. Άνδρας 55 χρόνων, χωρίς ιστορικό και χωρίς παράγοντες κινδύνου, έρχεται στα ΤΕΠ λόγω άλγους στην αριστερή περιοχή του στέρνου τις τελευταίες 3 ώρες. Δεν αναφέρει δύσπνοια ή βήχα. Η ενόχληση ελαττώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Όταν μιλάμε για σκωληκοειδίτιδα αναφερόμαστε στη φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης του τυφλού που οφείλεται σε απόφραξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Το περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις σε Παιδιά

Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις σε Παιδιά Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις σε Παιδιά «Ενδείξεις & Προσπελάσεις» Εμμανουήλ Ι. Καπετανάκης, M.D., M.Sc. Ειδικευόμενος Χειρουργός Θώρακα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Ιστορική Αναδρομή Ενδείξεις Επεμβάσεων Θώρακα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων κατά την ακρόαση των πνευμόνων Επιπρόσθετοι ονομάζονται οι ήχοι που παράγονται κατά την ακρόαση των πνευμόνων, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στα στοιχεία του αναπνευστικού ψιθυρίσματος Σημαίνουν την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HERMES ιδακτέα Ύλη Νοσηµάτων Αναπνευστικού Ενηλίκου Π Υ Ε.1 Ε.2 Ε.3 Επίπεδο 1: Γνώση ικανή για σωστή διαλογή του περιστατικού (Ε.1) Eπίπεδο 2: Γνώση ικανή για αντιµετώπιση υπό επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ιστορικό. Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ιστορικό Ενότητα 2: Φυσική εξέταση - Ιστορικό Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Περιγραφή κυριότερων στοιχείων κατά τη λήψη του ιστορικού από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Η κορυφή του παγόβουνου Ενδιαφέρουσα περίπτωση Π. Μαργέτης Eπιμελητής Α Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ηχωκαρδιολογία Τζανείου Νοσοκομείου Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Αναπνευστικού

Λοιμώξεις Αναπνευστικού Λοιμώξεις Αναπνευστικού Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 2) λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία. B Εργαστήριο Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μ. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ιογενείς μικροβιακές -νεογνό -έντονη αναπνευστική δυσχέρεια μικροβιακή πνευμονία βρογχιολίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Θώρακα Σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο

Υπερηχογραφία Θώρακα Σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο Υπερηχογραφία Θώρακα Σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο Χαράλαμπος Μόσχος Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Δήλωση συμφέροντος Menarini

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Βιβλιάριο. Καταγραφής Δραστηριοτήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Βιβλιάριο Καταγραφής Δραστηριοτήτων εξειδικευομένων στην Εντατική Θεραπεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα