Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ"

Transcript

1 Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος, Αρχίατρος Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος 424ΓΣΝΕ

2 Απαντάται Συχνά: περιπτώσεις / (UK) 1,2 6 περ. / (UK) Αιτιολογία Υποϋπεζωκοτικές Αερώδεις Κύστεις (blebs & bullae) 90% ΠΑΠ Παθολογικά Πορώδης υφή παρακείμενου υπεζωκότα (pleural porosities) «Εμφυσηματικού τύπου αλλοιώσεις» (ΠαθΑν) Εισαγωγή - 1

3

4

5

6 Κάπνισμα: Κίνδυνο εμφάνισης ΑΠ 12% σε υγιείς μη-καπνιστές: 0,1% Σύσταση ΔΙΑΚΟΠΗΣ για Κινδύνου Υποτροπής Φυσική / Σωματική δραστηριότητα: Δεν υπάρχει απόδειξη συσχέτισης με επεισ. ΑΠ Ο Δευτεροπαθής ΑΠ συνδέεται με Νοσηρότητα & Θνητότητα σε σχέση με τον α/παθή Εισαγωγή - 2

7 Am. College of Chest Physicians 2001 (ACCP) British Thoracic Society (BTS): 1993, 2003, 2010 McDuff A et al. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline Thorax 2010;65(Suppl 2): ii18-ii31 Μη-συμμόρφωση με τις ανωτέρω Κ.Γρ/BTS ως προς Καθυστέρηση παραπομπής για χειρουργική εκτίμηση στο UK (12 έναντι 10 ημερών, NS) Βακτηριολογικές Αποδείξεις ενδοϋπεζωκοτικής λοίμωξης στο 24% χειρ/θεισών περιπτώσεων (33% ΔΑΠ, 15% ΠΑΠ) Ελληνική Πραγματικότητα?! Elsayed H et al. Treatment of pneumothoraces at a tertiary centre: are we following the current guidelines? Interactive Cardiovasc Thorac Surg 2011; In press Κατευθυντήριες Γραμμές

8 McDuff A et al. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline Thorax 2010;65(Suppl 2): ii18-ii31

9 Κατ. Γραμμ. BTS 2010

10 Συμπτώματα: Πιθανώς Ελάχιστα ή & Απόντα στον ΠΑΠ Βαρύτερα στον ΔΑΠ, ακόμη και μεγέθους Παρουσία Δύσπνοιας Επηρεάζει την όλη Αντιμετώπιση Βαριά Συμπτώματα & κλινικά Σημεία αναπνευστικής Δυσχέρειας: ένδειξη Υπό Τάση Πν/θ Κ.Γρ BTS / Κλινική Εκτίμηση

11 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

12 Πρωτοπαθής (ή «ιδιοπαθής») Δευτεροπαθής Αυτόματος -- Τραυματικός Δευτεροπαθής: ο Πν/θ που συνυπάρχει με υποκειμένη Πνευμονοπάθεια. Συνήθως ηλικία 50 χρ Υπό τάση (tension pneumothorax) Αμφοτερόπλευρος (bilateral pneumothorax) ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Ανοικτός - Κλειστός Από Βαρότραυμα Ιατρογενής Καταμήνιος Διάκριση - Είδη

13 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

14 Απλή Ακτ/φία θώρακος σε Όρθια θέση (Οπισθοπρόσθια) Πλάγια (Profile) Ακ/φία & σε εκπνοή Ακ/φία Ακ/φία σε ύπτια & πλαγία DeCubitus θέση Υπερηχογράφημα Ψηφιακή Απεικόνιση (Picture Archiving Communication Systems) CT τομογραφία: Μικρός / κορυφαίος ΑΠ Υ/δ Εμφύσημα Κατεκεκλιμένοι / Τραυματίες Δδ Μεγαλοφυσαλιδώδες Εμφύσημα κτό Κ.Γρ BTS/Διαγνωστ Διαγνωστ. Αντιμετώπιση

15 ΔΔ από Σύνδρομο McLeod (CT)

16 Μεγαλοφυσαλιδώδες Εμφύσημα

17 Διεγχειρητικά Ευρήματα

18 Μέγεθος: Σημαντικό από τον βαθμό κλινικού επηρεασμού ασθενούς (Δύσπνοια κλπ) «Μεγάλος» ανηαπόστασηπνευμονικής παρυφής από το θωρακικό τοίχωμα >2cm στο ύψος της σύστοιχης πύλης ( = 50%, BTS) Απόσταση στην Κορυφή (ACCP) Ακριβέστερος Υπολογισμός με CT Υπο-εκτιμάται με βάση 2-διάστατη Ακτ/φία ΚΓρ BTS / Μέγεθος

19

20 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

21 Διάκριση μεταξύ α/παθούς & β/παθούς ΑΠ πρέπει να γίνεται κατά την στιγμή Διάγνωσης αυτού (επηρεάζει την Λήψη θεραπευτικών Αποφάσεων) Δύσπνοια δείχνει την Ανάγκη Ενεργητικής Θεραπευτ. Παρέμβασης & υποστηρικτικής αντιμετώπισης (Ο 2 ). Μέγεθος: Καθορίζει ρυθμό Απορρόφ. (1,25% - 2,2% ανά 24hr) Σχετική ένδειξη για Ενεργητική Θεραπευτική Παρέμβαση ( active intervention ) ΚΓρ BTS / Επιλογές Αντιμετώπισης

22 Ασθενείς με ΑΠ και σημαντική Δύσπνοια πρέπει να υποβληθούν σε Ενεργητική Θεραπευτική Παρέμβαση ανεξαρτήτως μεγέθους ΘΠ συνήθως απαιτούνται για ασθενείς με υπό τάση ή αμφοτερόπλευρο ΑΠ, που πρέπει να εισαχθούν «Παρακολούθηση μόνον» για Μικρό ΑΠ Χωρίς δύσπνοια ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΠΑΠ-1

23 Επιλεγμένοι Ασυμπτωματικοί ασθενείς με Μεγάλο ΑΠ μπορούν να αντιμετωπισθούν με «Παρακολούθηση Μόνον». Για ασθενείς με Μικρό ΑΠ Χωρίς δύσπνοια μπορεί να εκτιμηθεί πιθανό Εξιτήριο με: ραντεβού για επανεξέταση στα ΕΙ σύντομα & Γραπτή σύσταση επανεισαγωγής σε περίπτωση επιδεινούμενης δύσπνοιας. ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΠΑΠ-2

24 Συμπτωματικός ΑΠ: Active intervention: Ο 2 Παρακέντηση δια βελόνης (14-16G), εξίσου αποτελεσματική με τις ευρείες ΘΠ (>20 F) με διάρκεια νοσηλείας Αποτυχία Αναρρόφησης ΘΠ μικρού εύρους (<14 F) Ευρείες ΘΠ δεν ενδείκνυνται για ΑΠ Εμμένουσα Αέριος Διαφυγή: παραπομπή ΘΡΧ ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΠΑΠ-3

25 Σχετικά Εύρος αυλού τυπικής ΘΠ για ΑΠ: 28 F (Πρόληψη απόφραξης, στένωσης στο μεσοπλεύριο διάστημα & kinking της ΘΠ λόγω μηχανικής ακαμψίας των ευρύτερων σωλήνων) Πιθανή προτίμηση ΘΠ αντί για Παρακέντηση δια βελόνης (αίσθηση Ασφάλειας επί αμφιβολίας ενδεχόμενης Εξέλιξης του ΑΠ) Τρίγωνο Ασφαλείας: Μείζων θωρακικός (οπίσθιο χείλος) Πλατύς ραχιαίος (πρόσθιο χείλος) Οριζόντια δια της σύστοιχης θηλής (σε ύπτια θέση) VATS (πλευροδεσία + Εκτομή bullae) κατευθείαν μετά από Αποτυχία Παρακέντησης Jin-Shing C et al. Salvage for Unsuccessful Aspiration of Primary Pneumothorax: Thoracoscopic Surgery or Chest Tube Drainage? Ann Thorac Surg 2008; 85: ΘΡΧ άποψη Κλιν Κλιν. Πρακτική-1

26 Δακτυλική είσοδος στην υπεζωκοτική κοιλότητα αντί της προτεινόμενης από Κ.Γρ BTS τεχνικής Seldinger και στην συνέχεια προώθηση με Οδηγό προς την Κορυφή του ημιθωρακίου προσθίως. ΘΡΧ άποψη Κλιν Κλιν. Πρακτική-2

27 Αναρρόφηση στις ΘΠ: Να μην εφαρμόζεται ως διαδικασία ρουτίνας Χρήσιμη (-10 έως -20cmH 2 O) σε: Υ/δ Εμφύσημα Αποτυχία Έκπτυξης μη-κορυφαία θέση ΘΠ Προσοχή Κίνδυνος RPO (reexpansion pulm. oedema) Παραπομπή σε Ειδικό Πνευμονολόγο: Πρέπει μέσα σε 24 ώρες από Εισαγωγής Περίπλοκη αντιμετώπιση των ΘΠ (αναρρόφ, τροποποίηση θέσης) σε χώρους με Εμπειρία ιατρική & νοσηλευτική ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΠΑΠ-4

28 Παραπομπή σε Ειδικό Θωρακοχ/ργό: συζητάται στον ΔΑΠ Υποδόριο Εμφύσημα: Αισθητική (κοσμητική) σημασία Μόνον Θορυβεί ασθενείς & συγγενείς Συνήθως μετά από Εργώδη εισαγωγή ΘΠ ή γωνίωση/απόφραξη ΘΠ Υπερβολικά μικρός αυλός ΘΠ σχετικά με μέγεθος της Αερίου Διαφυγής Υφίεται συνήθως αυτόματα μετά από μερικές ημέρες ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΠΑΠ-5

29 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

30 Κάθε ασθενής με ΔΑΠ πρέπει να εισάγεται για 24 ώρες τουλάχιστον & να λαμβάνει Ο 2 Οι πλείστοι ασθενείς θα χρειαστούν εισαγωγή ΘΠ μικρού εύρους [ΘΡΧ άποψη: 28] Όλοι οι ασθ. θα χρειαστούν πρώιμη παραπομπή σε ειδικό Πνευμονολόγο Περιπτώσεις ασθενών με Εμμένουσα Αέριο Διαφυγή πρέπει να συζητούνται με ΘΡΧ/ργό μέσα σε 48 hrs. ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΔΑΠ-1

31 Ασθενείς χωρίς την Ευρωστία την απαιτούμενη για χειρ/κή αντιμετώπιση ( unfit for surgery ): Χημική Πλευροδεσία πιθανώς κατάλληλη: Τετρακυκλίνη 1500mg Εναλλακτικοί παράγοντες: Μινοκυκλίνη, Δοξυκυκλίνη Τάλκης Αναλγησία Περιπατητική Αντιμετώπιση (Εξιτήριο) με σύστημα ενσωματωμένης βαλβίδας Heimlich (πχ Portex ampulatory chest draining system κτό) ΚΓρ BTS / Αντιμετώπιση ΔΑΠ-2

32 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

33 Επιδεινούμενη Δύσπνοια Γραπτή Σύσταση επανόδου στο νοσοκομείο Μέχρι Πλήρους Απορρόφησης: Παρακολούθηση από ειδικό Αποφυγή Πτήσεων [ΘΡΧ άποψη:? διάστημα] Μόνιμη αποφυγή Καταδύσεων (πλην αμφοτερόπλευρης υπεζωκοτεκτομής με μτχ/κή σπιρομέτρηση & CT κφ) ΚΓρ BTS / Εξιτήριο & Παρακολού- θηση

34 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

35 Εμμένουσα Αέριος Διαφυγή ή Αποτυχία πνευμονικής επαν-έκπτυξης πρώιμη θωρακοχ/κή εκτίμηση (σε 3-5 ημέρες) Ενδείξεις για ΘΡΧ/κή Εκτίμηση: 2 ος σύστοιχος ΑΠ 1 ος αντίστοιχος ή ετερόπλευρος (contralateral) ΑΠ Σύγχρονος Αμφοτερόπλευρος ΑΠ Εμμένουσα Αέριος Διαφυγή (5-7 ημ) ή Αποτυχία επανέκπτυξης Αυτόματος Αιμοθώρακας Επαγγέλματα με Κίνδυνο (πχ πιλότοι, δύτες) Κύηση ΚΓρ BTS / Παραπομπή ΘΡΧ/ργό

36 Η Ανοικτή θωρακτομή (περιορισμένη ή mini) & Υπεζωκοτ-εκτομή παραμένει η επέμβαση με την ελάχιστη πιθανότητα Υποτροπής ΑΠ ( 1%) για δύσκολους ή υποτροπιάζοντες ΑΠ. Η θωρακοσκοπική (VATS) Υπεζωκοτεκτομή & υπεζωκοτική τριβή/απόξεση (abrasion) είναι καλύτερα ανεκτή, αλλά έχει πιθανότητα Υποτροπής ( 5%) ΚΓρ BTS ΘΡΧ/κές Στρατηγικές 1

37 Ίδιος Διπλός Εγχειρητικός Στόχος ανεξαρτήτως προσπέλασης (ανοικτής ή VATS): Εκτομή των Αερωδών Κύστεων (εναλλακτικά Συρραφή τους) ή των Εμφυσηματικών Αλλοιώσεων ήτηςπνευμονικήςκορυφής & Πρόκληση Συμφύσεων ( Πλευροδεσία ) καθ ολόκληρη την επιφάνεια του πνεύμονα με το θωρακικό τοίχωμα με 1 από τις ακόλουθες τεχνικές (ή συνδυασμότους): Υπεζωκοτ-εκτομή (Υφολική, περιορισμένη, κορυφαία) Δια Τριβής ήαποξέσεωςπλευροδεσία (abrasion pleurodesis) ΘΡΧ/κές Απόψεις 1

38 VATS Έναντι Ανοικτής προσπέλασης 1: Από μακρού Συζήτηση με αμφιλεγόμενα υποτιθέμενα Οφέλη εκάστης έναντι έτερης στην Διεθνή βιβλίογραφία Σύγχρονη τάση ως Πολιτικώς ορθή θέση να θεωρείται η υπέρ της VATS Άξιο μνείας ότι η Ανοικτή προσπέλαση μπορεί θαυμάσια να τελείται και αυτή με τρόπο Minimally Invasive δηλ. ως: Είτε mini θωρακοτομή ( 6 cm) Είτε muscle-sparing Είτε περιορισμένη ( 8-9 cm) ΘΡΧ/κές Απόψεις 2

39 VATS Έναντι Ανοικτής προσπέλασης 2: Αποδείχθηκε βιβλιογραφικά ότι μετά από VATS: Απαιτείται Πρώιμη επανεγχείρηση σε 5,1% & Όψιμη επανεγχείρηση σε 5,8% σειράς 240 ασθενών Ingolfsson I et al. Reoperations are common following VATS for spontaneous pneumothorax: study of risk factors. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2006;5:602-7 Υπήρχε 4-πλάσια της Υποτροπής ΑΠ σε σύγκριση με Ανοικτή υπεζωκοτεκτομή Vohra AH et al. Does VATS pleurectomy result in better outcomes than open pleurectomy for primary spontaneous pneumothorax? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2008;7:673-7 ΘΡΧ/κές Απόψεις 3

40

41

42

43 Πλευροδεσία με Τάλκη: Εφαρμογή: Εμφύσηση Τάλκη (5g, graded talc) ή ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση Εναιωρήματος Τάλκη (talc slurry pleurodesis) Αποτελεσματικότητα 85-90% Κίνδυνοι: ARDS Εμπύημα Θώρακος Εφαρμογής με την προώθηση της VATS τεχνικής ΚΓρ BTS ΘΡΧ/κές Στρατηγικές 2

44 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

45 Κατεπείγουσα κατάσταση. Απαιτείται κλινική Υποψία για την διάγνωσή της σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις: ΜηχανικόςαερισμόςσεΜΕΘ Τραυματίες Μετά από ΚΑΡΠΑ Πνευμονοπάθεια, ειδικά οξεία εκδήλωση Άσθματος & ΧΑΠ Αποφραγμένες ή παρεκτοπισμένες ΘΠ Nasal Non-invasive Ventilation Ασθενείς υπό Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία κλπ. ΚΓρ BTS Υπό τάση ΑΠ-1

46 Υπόταση, Ταχυκαρδία, ΚΛΟΑ, Καρδιακή Ανακοπή ΑΨ ετερόπλευρα, O 2 Sat Συνήθως δεν υπάρχει χρόνος για Απεικόνιση. Πτωχή συσχέτιση ακτ/γικής Μεσαυλικής Παρεκτόπισης με παρουσία Τάσεως. Αντιμετώπιση με O 2 & αποσυμπίεση δια βελόνης Το μήκος Τυπικών βελονών συνήθως ανεπαρκές για το 2 ο μεσοπλεύριο διάστημα ΚΓρ BTS Υπό τάση ΑΠ-2

47 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

48 Συχνή η Υποτροπή κατά την κύηση Κίνδυνοι για μητέρα & έμβρυο Συνεργασία μεταξύ πνευμονολόγων, μαιευτήρων και θωρακοχ/ργών. Σύγχρονη η επεμβατική Αντιμετώπιση: Παρακολούθηση & Παρακέντηση κατά την Κύηση προγραμματισμένη Υποβοήθηση Τοκετού κοντά στην ΠΗΤ. Εκτίμηση ένδειξης Θωρακοχ/κής επέμβασης πρέπει να γίνει μετά από τον τοκετό. ΚΓρ BTS Κύηση

49 Υπο-διαγνώσκεται σε γυναίκες με Πν/θ: 72 ώρες πριν ή μετά από έμμηνη ρύση Ελλείμματα (defects, fenestrations) της διαφραγματικής επιφανείας ± μικρές Εστίες Ενδομητρίωσης Συνήθως δεξιά Σύνδρομο Θωρακικής Ενδομητρίωσης (Καταμήνιος Πν/θ, αιμόπτυση & πνευμονικά οζίδια) Συνδυασμός ΘΡΧ/κής επέμβασης & Ορμονικού χειρισμού (συνεργασία ΘΡΧ/ργών & Γυναικολόγων) ΚΓρ BTS Καταμήνιος Πν/θ

50 Εστία Ενδομητρίωσης στο Διάφραγμα

51 Διάκριση α/παθής β/παθής Αυτόματος Τραυματικός Ιατρογενής από Βαρότραυμα Ανοικτός Κλειστός ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Αντιμετώπιση Επιλογές ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ Αντιμετώπισης: α/παθούς β/παθούς Εξιτήριο & Παρακολούθηση ΘΡΧ/κή: Παραπομπή Στρατηγικές Υπό τάση ΑΠ Κύηση & ΑΠ, Καταμήνιος ΑΠ ΑΠ & HIV-λοίμωξη Διάγραμμα Εισήγησης

52 Νοσηρότητα λόγω: Νεκρωτικής κυψελιδίτιδας από Pneumocystis jiroveci Νεκρωτικών λεπτο-τοιχωματικών κύστεων Απαιτεί (επιπρόσθετα της κατάλληλης αντιρετροϊκής αγωγής): Πρώιμη εισαγωγή ΘΠ θωρακοχειρ/κή παραπομπή Επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση Θρχ/κά ΚΓρ BTS AIDS

53 Απαιτείται Πάντοτε ΘΠ με ευρύ αυλό & ΘΡΧ/κή παραπομπή, για Παρακολούθηση: ενδεχόμενης Εξέλιξης του Πν/θ ή Αερίου Διαφυγής Ενδεχόμενου Αιμο-πν/θ Αντιμετώπιση ποικίλλει ανάλογα με: Γενικότερη Κατάσταση Τραυματία Μηχανισμό Κάκωσης Συνυάρχουσες Κακώσεις Ιεράρχηση Κλινικών προτεραιοτήτων ΘΡΧ Άποψη: Τραυματικός Πν/θ

54 Απαιτείται Πρώιμη & Επιθετική αντιμετώπιση με πρώιμη θωρακοχ/κή παραπομπή Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις στην Υπεζωκοτική κοιλότητα Δεν επηρεάζουν σημαντικά με αρνητικό τρόπο το αποτέλεσμα μελλοντικής Μεταμόσχευσης Πνεύμονος. ΚΓρ BTS Κυστική Ίνωση

55 Ήπιες Αλλαγές στην Αντιμετώπιση με: Τάση υπέρ Συντηρητικότερης Ευρεία υιοθέτηση εγχειρητικών τεχνικών Minimally Invasive Ευκταία η Βελτίωση της Περίθαλψης των ασθενών με Πν/θ μεβάσητησύγχρονη Αντιμετώπιση «Ἐπ ὠφελείῃ καμνόντων» Συμπεράσματα

56 Ευχαριστίες 56

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ. Α. Ορισµοί. www. icp- med. gr. Τι είναι Πώς αντιµετωπίζεται. Α.1. Γενικά: Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ. Α. Ορισµοί. www. icp- med. gr. Τι είναι Πώς αντιµετωπίζεται. Α.1. Γενικά: Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: (Με απλά λόγια για τον Ασθενή) Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα

Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Πνευμοθώρακας & Βαρότραυμα Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος www.icp-med.gr Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ESTS Δ/ντής ΘΡΧ Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ [ Η διάρθρωση μόνον από αρχείο PowerPoint της

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aυτόματος πνευμοθώρακας. Γρ. Στρατάκος MD Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική

Aυτόματος πνευμοθώρακας. Γρ. Στρατάκος MD Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Aυτόματος πνευμοθώρακας Γρ. Στρατάκος MD Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Πνευμοθώρακας ορισμοί Παρουσία αέρα στον υπεζωκοτικό χώρο. Α) Από τις κυψελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΕΙΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό: 697 7233088 ΧΕΙΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( Πληροφορίες ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, γραµµένες µε απλά λόγια )

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ( Πληροφορίες ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, γραµµένες µε απλά λόγια ) Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό: 697 7233088 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΠΥΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΥΕΛΙΚΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

ΕΝΔΟΠΥΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΥΕΛΙΚΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΠΥΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΥΕΛΙΚΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ Ε. Ζιώγος, Α. Καμπούρογλου, Γ. Κουμαντάκης, Ι. Ματαλλιωτάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ H ενδομητρίωση ορίζεται ως ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση ιστού παρόμοιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες

Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες Η άμεση αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακος. Αρχές και Οδηγίες 351 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ν. Μπαλταγιάννης 1, Α. Μαρίνης 2, Δ. Αναγνωστόπουλος 1 1 Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», 2 Α Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ Υ. Π. Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ρ. Μ. Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ρ. Μιχαήλ Ι. Γεραζούνης

Διαβάστε περισσότερα

4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ;

4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ; ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 141 4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ; Ν.Μπαλταγιάννης, Σ.Μητσός, Α.Κεπάπης, Κ.Κατσαβριάς, Φ.Εφορακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία σε χειρουργημένους ασθενείς θώρακα και κοιλιάς, που χρειάζονται εντεταμένη φροντίδα.» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κα

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ DAMAGE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΗ ΜΑΙΛΙΝΤΑ Α.Μ: 466 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδρομο Κίτρινων Νυχιών

Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδρομο Κίτρινων Νυχιών Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδρομο Κίτρινων Νυχιών Γιάννης Καλομενίδης Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Γιατί τα συζητάμε μαζί Γιατί συνήθως έχουν γαλακτώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 12 Μάρτιος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 12 Μάρτιος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 12 Μάρτιος 2014 Καισαρική Τοµή Εισαγωγή Ως καισαρική τοµή ορίζεται η επέµβαση κατά την οποία ένα έµβρυο γεννιέται µετά από χειρουργική τοµή στο κοιλιακό τοίχωµα και τη µήτρα. Στον

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί(ές) Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση επιπλακείσας τραυματικής ρήξης διαφράγματος με πρωτογενή συρραφή και πλήρη εξάλειψη πνευμοθώρακα

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση επιπλακείσας τραυματικής ρήξης διαφράγματος με πρωτογενή συρραφή και πλήρη εξάλειψη πνευμοθώρακα 105 Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση επιπλακείσας τραυματικής ρήξης διαφράγματος με πρωτογενή συρραφή και πλήρη εξάλειψη πνευμοθώρακα Γ. Αγιομαμίτης 1,3, Α. Αβρααμίδου 2, Ε. Κουρούμπας 1, Φ. Κυραμαργιός 1, Θ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 1: Συστήνεται να γίνεται σπιρομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα