ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ σε σύγχρονους τρόπους ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών μιας τουριστικής επιχείρησης, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες, την βελτίωση της απόδοσης της τουριστικής επιχείρησης. Έτσι και σύμφωνα με τον σκοπό, οι εκπαιδευτικές ενότητες του παρόντος προγράμματος θα είναι οι παρακάτω: ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος αναλύεται στις εκπαιδευτικές ενότητες που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Κρίσιμες ενότητες ανά θεματική ενότητα αποτελούν οι εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος της κατάρτισης σε ενότητες ακολουθεί παρακάτω. 1

2 Αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος Ώρες 2 Εκπαιδευτική Ενότητα (τίτλος) 1 ΕΝΟΤΗΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 12 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 13. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 500 Σύνολο ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος 80 Σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση 500 Γενικό σύνολο 580 Ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας. Οι ώρες κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του προγράμματος Στόχοι: «Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο» Πρώτη γνωριμία εκπαιδευτή με τους καταρτιζόμενους (σπάσιμο πάγου). Επαγγελματική δεοντολογία και επαγγελματισμός. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ελληνικός & διεθνής Τουρισμός ( 1 ώρες) (2 ώρες) Ορισμοί έννοιες Ιστορική εξέλιξη Οι τάσεις στον τουρισμό. Παράγοντες διαμόρφωσης των τάσεων Χαρακτηριστικά τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο Το Ελληνικό τουριστικό προϊόν Είδη τουριστικών γραφείων 2

3 Τουριστική συνείδηση Επαγγελματική συμπεριφορά Ορισμοί ποιότητας Πρότυπα αποτελεσματικής πρακτικής στη διαμόρφωση & προσφορά ποιοτικού τουριστικού προϊόντος Η ψυχολογία & τα χαρακτηριστικά του τουρίστα καταναλωτή Τουριστική καταναλωτική συμπεριφορά Ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς Ο σύγχρονος τουρίστας & οι υποκινησιακοί παράγοντες Τουριστικές επιλογές & ψυχολογικές επιρροές ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ( 12 ώρες) Η ξενοδοχειακή επιχείρηση Τύποι ξενοδοχειακών & χαρακτηριστικά λειτουργίας τους Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων Υπηρεσίες ξενοδοχείου Σχέσεις ξενοδοχείου πελατών (tour operator, επιχειρήσερις, μεμονομένους & ομάδες τουριστών ) συμβόλαια, κρατήσεις. Τιμολογιακή πολιτική των ξενοδοχείων Οργάνωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Προσδιορισμός βασικών λειτουργιών υπηρεσιών ξενοδοχείου Δυνατότητες τυποποίησης διαδικασιών για επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας Σύστημα ποιότητας Ολική ποιότητα Κριτήρια & ανάγκες τμηματοποίησης λειτουργιών ξενοδοχείου Κριτήρια διάκρισης στελεχών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Οι λειτουργίες της διοίκησης Προγραμματισμός Λήψη αποφάσεων Οργάνωση Στελέχωση Διεύθυνση Έλεγχος 3

4 Συντονισμός Ο/Η Προϊστάμενος / Η Υποδοχής Η υποδοχή ως τμήμα του ξενοδοχείου & τα τμήματα που συνθέτουν Χωροταξική διάταξη υποδοχής Υλικοτεχνική υποδομή υποδοχής Έντυπα υποδοχής Προσωπικό υποδοχής Ειδικότητες Προσόντα Καθήκοντα Κριτήρια επιλογής Αξιολόγηση Τήρηση λογαριασμών πελατών Ειδικά θέματα τήρησης λογαριασμών Main courante Βιβλία & έντυπα main courante Καταχωρήσεις Extras Passnts Αναχωρήσεις Χρεώσεις Ταμείο Προκαταβολές Εκπτώσεις διορθώσεις προμήθειες Πληροφορική & υποδοχή Διαθέσιμα προγράμματα για την παρακολούθηση των καθημερινών συναλλαγών στην υποδοχή Παρουσίαση της δομής των προγραμμάτων με σχετικές εφαρμογές Πώληση ξενοδοχειακών υπηρεσιών Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων Μίγμα Πακέτα ξενοδοχειακών Υπηρεσιών Τιμολογιακές πολιτικές & πολώσεις Μέτρηση της ικανότητας πελατών Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη Μέθοδοι μέτρησης της ικανοποίησης πελατών Τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων για την ικανοποίηση των πελατών Εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης 4

5 Τιμές Ανά τύπο δωματίου Ανά άτομο Ανά χρονική περίοδο Ανά πελάτη Διοίκηση τιμών Κρατήσεις Υπολογισμός του κόστους ανά διανυκτέρευση με βάση πολλαπλά κριτήρια Μέθοδοι προσδιορισμού ξενοδοχειακών τιμών Τιμολογιακή πολιτική Είδη κρατήσεων Οργάνωση κρατήσεων Τρόποι κρατήσεων Τρόποι αποδοχής κρατήσεων Δελτίο κράτησης Σύστημα κρατήσεων δωματίων (HRC, CRS, GDS) Δελτίο άφιξης Πλάνο πληρότητας δωματίων Καθορισμός τρόπου πληρωμής Αφίξεις ομάδων & μεμονωμένων πελατών Βιβλίο κίνησης πελατών Βιβλίο υποδοχής Εξυπηρέτηση πελατών αντιμετώπιση προβλημάτων Τηλέφωνο Αλλάγές δωματίων& διάρκειας παραμονής Σχέσεις πελατών υποδοχής Νυχτερινή υπηρεσία (night audit) Φύλαξη & διανομή κλειδιών Μεταφορά αποσκευών & αντικειμένων πελατών Ταμείο Εισπράξεις & εξόφληση λογ/σμών Έκδοση λογαριασμών Υπηρεσία φύλαξης τιμαλφών Αρμοδιότητες & υπευθυνότητα Άλλες υπηρεσίες προς τους πελάτες (αφύπνισης, αναζήτησης κλπ.) Fax, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο Αναχώρηση πελατών Διαδικασίες Αξιολόγηση λειτουργιών υποδοχής 5

6 Αναφορά ποσοστών πληρότητας ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η επισιτιστική επιχείρηση (16 ώρες) Τύποι επισιτιστικών επιχειρήσεων & χαρακτηριστικά λειτουργίας τους Κατηγορίες, Είδη Προγραμματισμός & λειτουργία επιχείρησης Κύριοι χώροι επιχείρησης Βοηθητικοί χώροι Οργάνωση χώρου μαγειρείου Οργάνωση αίθουσας εστιατορίου Οργάνωση χώρου Μπαρ Βασικός εξοπλισμός τρόπος χρήσης & λειτουργίας Παρουσίαση & ανάλυση βασικών θέσεων εργασίας στην επιχείρηση Προσωπικό επιχείρησης Ειδικότητες Προσόντα Καθήκοντα αρμοδιότητες εξουσίες Στολές Εξοπλισμός επιχείρησης Έπιπλα Ιματισμός επιτραπέζια σκεύη Συσκευές & όργανα Καθαρισμός Χώρων εξοπλισμού διαμόρφωση αίθουσας επιχείρησης Συνεργασία υπεύθυνου με υπαλλήλους Διακόσμηση & στολισμός επιχείρησης Διακόσμηση τραπεζών Εφαρμογές περιπτώσεων Διαμόρφωση ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης Απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό Χρονοπρογραμματισμός διαμόρφωσης χώρου Εστιατορική τέχνη Προετοιμασία επιχείρησης με βάση το είδος της 6

7 Διάταξης επίπλωσης Εξοπλισμός Στρώσιμο τραπεζιού Διάκοσμος Βασικό κουβέρ Μεταφορά σκευών: Με φαγητό, Με δίσκο Κατηγορίες γευμάτων: Εearly breakfast, Πρωινό, Brunch, Γεύμα Κατηγορίες φαγητών: Tea fine ;o clock, Δείπνο, Σουπέ Οδηγίες παράθεσης γεύματος Τρόποι σερβιρίσματος: Αγγλικός, Γαλλικός, Αμερικάνικος Με γκεριντόν Οικογενειακός, Έτοιμο πιάτο Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων Μπανκέ Γκαλά Μπάρμπεκιου Διάφορες δεξιώσεις & τύποι μπουφέ Παρασκευή εδεσμάτων Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της μαγειρικής τέχνης Σύγχρονες τάσεις Επιρροές στη μαγειρική τέχνη Τρόποι παραγωγής Τεχνικές μαζικής παραγωγής Ορολογία (βραστά, πανέ, γλασσέ, τηγανιτά κλπ.) Ονοματολογία μερών μέτρων Μέθοδοι μαγειρέματος Σχάρας Ψητά Φριτούρας Σωτέ Κατσαρόλας Πωσέ Ζεματιστά Ατμού κλπ. Είδη κατηγορίες εδεσμάτων Ορεκτικά σάντουιτς Σαλάτες Σούπες Φον Ζύμες & πίτσες Ζυμαρικά ρύζι 7

8 Διαιτητική Λαχανικά Ψάρια είδη κρεάτων Κυνήγια Επιδόρπια Γαρνιτούρες Μπουφέ Παρουσίαση εδεσμάτων Ελληνική μαγειρική παράδοση & η σημασία της στον τουρισμό Ξένες επιρροές Η αξία της διατροφής Αρμονία κρασιού & εδεσμάτων Ανθρώπινες ανάγκες Βιταμίνες Θερμίδες Επιλογή κρασιών Το κρασί στην επιχείρηση Κατηγορίες κρασιών Το σερβίρισμα των κρασιών Τεχνικές προώθησης Σύνδεση κρασιών με εδέσματα Οργάνωση Μπαρ & ποτών Στήσιμό του Μπαρ Έλεγχος του κόστους των ποτών & καφέ Σύνταξη καταλόγου & των τιμών του Μπαρ Αλκοολούχα ποτά μη αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ & κρασί Τεχνικές σερβιρίσματος ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( 12 ώρες) Ο υπεύθυνος τροφίμων & ποτών Οικονομικός & οργανωτικός ρόλος Διαχείριση προμηθευτών Χειρισμός αποθεμάτων Εσωτερική επικοινωνία 8

9 Αρχές επικοινωνίας με πελάτη Η προσωπικότητα & επικοινωνία του πελάτη Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη Τεχνικές επικοινωνίας Συστήματα επικοινωνίας (έρευνα βαθμού ικανοποίησης του πελάτη) Καθορισμός της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Εξυπηρέτηση πελατών στην επιχείρηση Η υποδοχή του πελάτη Η παρουσίαση καταλόγου /μενού Η λήψη της παραγγελίας Γενικοί κανόνες τεχνικών σερβιρίσματος Σερβίρισμα ιδιαίτερων πιάτων Απόσυρση των σκευών Παρουσίαση του λογαριασμού Προώθηση πωλήσεων στην επιχείρηση Προώθηση πωλήσεων: Από την κάρτα Κατά την λήψη παραγγελίας Με την κράτηση Μέσω πακέτου υπηρεσιών Σύνθεση του Μενού (Εδεσματολόγιο) Διαδικασία σύνθεσης του μενού Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση του μενού Συνδυασμοί τροφών Έλεγχος του μενού Τύποι μενού Είδη κάρτας Διεκπεραίωση Είσπραξη λογαριασμών Βαρύτητα διαδικασίας Πληρωμές τοις μετρητοίς Πληρωμές με πιστωτική κάρτα Πληρωμές & σημεία πώλησης point of sales (POS) H συμβολή των POS Το δίκτυο POS Εφαρμογές POS 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (12 ώρες) Το γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων Ίδρυση & λειτουργία γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Τμηματοποίηση γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Υπηρεσίες γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Περιγραφή ενός σύγχρονου γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Συνεργασία του γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων: με ξενοδοχεία με εστιατόρια με αεροπορικές εταιρίες με πλοία & κρουαζιερόπλοια Τιμολογιακή πολιτική του γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Οργάνωση γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Προσδιορισμός βασικών λειτουργιών υπηρεσιών γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Προσδιορισμός απαραίτητης τεχνικής & υλικής υποδομής, για την επιτυχή εκτέλεση βασικών λειτουργιών Δυνατότητες τυποποίησης διαδικασιών για επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου ποιότητας Σύστημα ποιότητας Ολική ποιότητα Κριτήρια & ανάγκες τμηματοποίησης λειτουργιών γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Κριτήρια διάκρισης στελεχών του γραφείου ενοικιάσεων αυτοκινήτων Οργάνωση σε τμήματα Δ/νση Τμήμα υποδοχής Λογιστήριο Τμήμα κρατήσεων Προετοιμασίες τουριστικής περιόδου Σύναψη συμφωνιών με τα ξενοδοχεία Σύναψη συμφωνιών με εστιατόρια Σύναψη συμφωνιών με αεροπορικές εταιρίες Σύναψη συμφωνιών με πλοία & κρουαζιερόπλοια Όροι συμβολαίων Μορφές συμβολαίων 10

11 Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών Η Υποδοχή Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη Μέθοδοι μέτρησης της ικανοποίησης πελατών Τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων για την ικανοποίηση πελατών Εργαλεία μέτρησης της ικανοποίησης Ερωτηματολόγια Παρατήρηση Πείραμα Πληροφοριακά συστήματα Η υποδοχή ως τμήμα του γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων Χωροταξική διάταξη υποδοχής Υλικοτεχνική υποδομή υποδοχής Έντυπα υποδοχής Προσωπικό υποδοχής Ειδικότητες Προσόντα Καθήκοντα Κριτήρια επιλογής Αξιολόγηση Πληροφορική & ενοικίαση Διαθέσιμα ανά κατηγορία αυτοκίνητα προς ενοικίαση Παρουσίαση των αυτοκινήτων προς ενοικίαση Ενοικίαση υπηρεσιών Τιμές Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενοικίασης Μίγμα πακέτων υπηρεσιών ενοικίασης Τιμολογιακές πολιτικές ενοικίασης Ανά κατηγορία αυτοκινήτου Ανά χρονική περίοδο Ανά groups Διοίκηση τιμών Υπολογισμός του κόστους ανά κατηγορία αυτοκινήτου με βάση πολλαπλά κριτήρια 11

12 Ενοικιάσεις Μέθοδοι προσδιορισμού τιμών ενοικίασης αυτοκινήτων Τιμολογιακή πολιτική Είδη ενοικιάσεων Οργάνωση ενοικιάσεων Τρόποι ενοικιάσεων Τρόποι αποδοχής κρατήσεων Δελτίο ενοικίασης Σύστημα ενοικιάσεων τουριστικών πακέτων Καθορισμός τρόπου πληρωμής Βιβλίο κίνησης αυτοκινήτων Εξυπηρέτηση πελατών αντιμετώπιση προβλημάτων Σχέσεις πελατών υποδοχής Ταμείο Εισπράξεις & εξόφληση λογ/σμών Έκδοση λογαριασμών ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Επικοινωνία Συμπεριφορά (5 ώρες) Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς Πώς η συμπεριφορά αναπαράγει συμπεριφορά Επιλογή θετικής συμπεριφοράς Ρόλος της αντίληψης στην επαφή με τον πελάτη Προφορική επικοινωνία Συστήματα επικοινωνίας Σημασία της γλώσσας του σώματος Επικοινωνία με συναδέλφους Τηλεφωνική επικοινωνία & συμπεριφορά Η μη λεκτική επικοινωνία στην πρόσωπο με πρόσωπο εξυπηρέτηση Τρόποι έλεγχου οπτικής επικοινωνίας Εξυπηρέτηση πελατών Σημαντικές έννοιες της εξυπηρέτησης Τι περιλαμβάνει η εξυπηρέτηση πελατών Τα στάδια στην εξυπηρέτηση Αντιμετώπιση παραπόνων, αντιρρήσεων Αντιμετώπιση δυσκολιών πελατών & καταστάσεων Τύποι παραπονούμενων πελατών Χειρισμός παραπόνων 12

13 Η ακρόαση στη διαχείριση παραπόνων ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας: μύθοι & ορισμοί Βασικές αρχές ανάπτυξης & εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας: (4 ώρες) Προσέγγιση ως διεργασία Πελατοκεντρική προσέγγιση Παρακολούθηση & μέτρηση Η έννοια της διαρκούς βελτίωσης Οργανισμοί Τυποποίησης Πρότυπο ISO Μοντέλα ποιότητας Σκοπός & οφέλη των μοντέλων Ποιότητας - ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2 ώρες) Πρόληψη ατυχημάτων Ν. 1568/85 ΠΔ 17/96 Μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Σήμανση ασφαλείας Πυροπροστασία, πυρόσβεση, μέσα καταστολής πυρκαγιών Πρώτες βοήθειες Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Μέσα Ατομικής Προστασίας Πρόληψη Ατυχημάτων Προστασία περιβάλλοντος από χημικές ουσίες ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμβαση εργασίας-καταγγελία συμβάσεως Τύπος-Ακυρότητεςς Δώρα -Επιδόματα- Άδειες Υπερωρίες - Υπερεργασία Συλλογικές Συμβάσεις Ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας Ν. 2874/ Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής μη διάκρισης στην εταιρεία ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ώρες) (4 ώρες) Βιογραφικό σημείωμα Συνοδευτική επιστολή Συνέντευξη επιλογής ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (8 ώρες) Ενημέρωση από στέλεχος της επιχείρησης για τους στόχους & γενικά την παιδεία την (culture) 13

14 καθώς επίσης για τη λειτουργία & Διοικητική δομή της επιχείρησης Ενημέρωση για τον τρόπο εργασίας & γενικά ποιες είναι οι νόρμες της εργασίας του Ξενάγηση στους χώρους της επιχείρησης για να ενσωματωθεί στο ψυχοκοινωνικό κλίμα της επιχείρησης και κατ επέκταση στη νέα θέση εργασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 13. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (500 ώρες) Με την πρακτική άσκηση οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τα αντικείμενα της θεωρητικής, χρησιμοποιώντας τόσο τις γνώσεις που έχουν, αποκτήσει κατά την διάρκεια της πρακτικής όσο και τυχόν προηγούμενες εμπειρίες τους. Με αυτό τον τρόπο θα συμπληρώσουν τις γνώσεις τους, θα εμπεδώσουν όλα όσα έμαθαν, θα εξοικειωθούν καλύτερα με τα εργαλεία και τις πολύτιμες εμπειρίες στο περιβάλλον της εργασίας. 14

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ " έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011».

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 317α/9/1941 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ISBN: 978-618-5085-04-9 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων» Τίτλος Πράξης: «Δ.Α.ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: #Αριθμός ΑΔΑ# ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso /Spa Center

Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso /Spa Center FRONT OFFICE DEPARTMENT Λειτουργία Τμήματος Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλεφωνική Επικοινωνία Διαχείριση Παραπόνων Grooms, Bellboys Eξυπηρέτηση Πελατών / VIP SERVICE Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO 9001 ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απάνθισµα στοιχείων εφαρµογής των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα