Innovation, Networks and Vertical Integration. Robertson, P., L. και Langlois, R., N.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Innovation, Networks and Vertical Integration. Robertson, P., L. και Langlois, R., N."

Transcript

1 Innovation, Networks and Vertical Integration Robertson, P., L. και Langlois, R., N. Research Policy, vol. 24, σελ , 1995 Σχόλια: Θεωρητικοί υπέρ και κατά της έννοιας της δικτύωσης. Διάκριση μεταξύ coordination integration και ownership integration. Σ. 543 Η συζήτηση σχετικά με τις μορφές οργάνωσης της παραγωγής που ευνοούν περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Michael Piore, ο Charles Sabel και ο Jonathan Zeitlin υποστήριξαν πως η διάδοση των μεγάλων εταιριών, στη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ του 20 ου αιώνα, δεν ήταν ούτε απαραίτητη, ούτε και αναγκαστικά επιθυμητή. Βασισμένοι στις εξελίξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, κατέληξαν στο ότι κοινότητες εξειδικευμένων τεχνιτών είναι το ίδιο ικανές για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου διαβίωσης με τις γιγαντιαίες καθετοποιημένες εταιρίες 1. Επιπλέον, οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι μικρές εταιρίες είναι περισσότερο ευέλικτες και, κατά συνέπεια, περισσότερο προσαρμοσμένες να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν καινοτομίες. Προκειμένου να εκμεταλλευθεί και η Αμερικανική οικονομία αυτά τα πλεονεκτήματα, οι συγγραφείς προτείνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα έπρεπε να προσανατολισθεί προς τις μικρότερες, βασισμένες στην ανθρώπινη δεξιοτεχνία, εταιρίες οι οποίες θα λειτουργούν σε συνεργασιακό περιβάλλον. Ο Michael Best 2 υποστήριξε επίσης αυτό το κάλεσμα, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αποδοτικότητα τόσο των καθετοποιημένων Δυτικών εταιριών, όσο και των Ιαπωνικών δικτύων, και υποστηρίζοντας πως την προώθηση της γεωγραφικής συγκέντρωσης μικρών εταιριών, οργανωμένων συνεργασιακά στις γενικές γραμμές που έχει χαράξει η «Τρίτη Ιταλία» 3. 1 Piore και Sabel, 1984, Sabel και Zeitlin, 1985, Sabel et al., 1987, Sabel, Best, Η Τρίτη Ιταλία είναι μια περιοχή στη Βορειο δυτική Ιταλία, η οποία επικεντρώνεται στις περιοχές της Emiglia Romagna και της Τοσκάνης. Αν και υπάρχει αριθμός σημαντικών πόλεων στην περιοχή, όπως η Bologna, Modena, Φλωρεντία και η Reggio Emilia, μεγάλο μέρος της βιομηχανίας είναι συγκεντρωμένο σε μικρότερες πόλεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριμένων αγαθών όπως τα κεραμίδια και τα πλακάκια, τα υφαντουργικά και οι εργαλειομηχανές. Αυτές οι τοπικές βιομηχανίες είναι συχνά οργανωμένες σε επιχορηγούμενες από το κράτος κοοπερατίβες, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και σε υπηρεσίες μάρκετινγκ, λογιστικής, κλπ. 1

2 Σ. 544 Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι μεγάλες καθετοποιημένες εταιρίες είναι σε περισσότερο πλεονεκτική θέση για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση καινοτομιών. Αντίθετα από τους Piore και Sabel και τον Best, ο William Lazonick 4 υποστηρίζει πως οι οικονομίες κλίμακας παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές και ότι οι μικρές εταιρίες δεν είναι σε θέση να ανταγωνισθούν σε μια σειρά από θέματα. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει ο ίδιος, η ανάπτυξη πρέπει να βασισθεί σε γιγαντιαίους οργανισμούς, οι οποίοι είναι ικανοί να συνδυάσουν στρατηγική ευελιξία με την πρόσβαση σε οικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, προκειμένου να επιβιώσουν, τέτοιοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν «προνομιακή πρόσβαση σε πόρους», συμπεριλαμβανόμενου του ελέγχου του μάρκετινγκ και της προμήθειας των εισροών, έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια που θα δικαιολογεί τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Οι Richard Florida και Martin Kenney 5 επίσης πιστεύουν πως είναι επιθυμητός ο μεγάλος βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης, αλλά τονίζουν την ανάγκη συντονισμού των βασικών δραστηριοτήτων Ε&Α με την ανάπτυξη και την παραγωγή των προϊόντων έτσι ώστε να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη από τις επιστημονικές και μηχανολογικές καινοτομίες. Οι Florida και Kenney και ο Lazonick ασκούν κριτική στους Piore και Sabel, και τους υπόλοιπους υπέρμαχους των εξελίξεων της Silicon Valley και της Route 128 στις ΗΠΑ γιατί, όπως υποστηρίζουν, οι μικρές εταιρίες δεν είναι σε θέση να πραγματώσουν πλήρως το δυναμικό που προσφέρουν οι ριζικές ανακαλύψεις. Ως αποτέλεσμα, θεωρούν πως οι ξεκάθαρα διαρθρωμένοι Ιαπωνικοί και Κορεατικοί βιομηχανικοί όμιλοι αποκομίζουν την πλειοψηφία των ωφελημάτων των Αμερικανικών ανακαλύψεων, δημιουργώντας σταδιακά όλο και περισσότερες δικές τους ανακαλύψεις. Ο Michael Porter κράτησε μια ενδιάμεση στάση. Ο Porter 6 υποστηρίζει πως, προκειμένου να επιτύχουν στις διεθνείς αγορές, οι εταιρίες θα πρέπει να αποκτήσουν πρώτα την ικανότητα να ανταγωνίζονται εγχώρια. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Porter υποστηρίζει την προώθηση της αντιπαλότητας μεταξύ των εταιριών στη μητρική τους χώρα. Τονίζει επίσης τη σημασία των δικτύων προμηθευτών για την προσφορά Ωστόσο, η πρωτοβουλία σε ότι αφορά το σχεδιασμό και άλλους τομείς παραμένει στις εταιρίες, οι οποίες είναι συχνά οικογενειακές με λιγότερους από είκοσι υπαλλήλους. 4 Lazonick, 1990, 1991a 5 Florida και Kenney, 1990a 6 Porter,

3 φθηνής και ευέλικτης πρόσβασης σε εισροές. Όπως και οι Piore και Sabel, ο Porter πιστεύει πως η γεωγραφική συγκέντρωση των παραγωγών μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά τους, μέσα από τη βελτίωση της ικανότητάς τους για πρόσβαση σε γνώση και άλλους συντελεστές παραγωγής. Αν και ο Lazonick 7 άσκησε κριτική στον Porter για την υποστήριξη του τελευταίου προς το μεγάλο βαθμό εγχώριας αντιπαλότητας και των δικτύων εταιριών υποστήριξης, είναι ξεκάθαρο πως ο Porter (αντίθετα από τους Piore και Sabel) δεν υποστηρίζει τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας που πρέπει να πραγματωθούν. Φαίνεται πως υπάρχουν δυο βασικές διαφορές μεταξύ των Porter και Lazonick. Πρώτο, ο Porter πιστεύει πως η Αμερικανική οικονομία είναι αρκετά μεγάλη στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους ώστε να δικαιολογείται ο ανταγωνισμός μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών. Ο Lazonick υποστηρίζει τα μονοπώλια ή τα ολιγοπώλια για τις εγχώριες αγορές. Για τον Lazonick, ο σημαντικότερος στίβος είναι εκείνο της διεθνούς αγοράς και οι εγχώριες εταιρίες θα πρέπει να διατηρούν τις δυνάμεις τους για τον ανταγωνισμό τους με εταιρίες άλλων χωρών. Δεύτερο, ο Porter πιστεύει πως ένα εκτενές δίκτυο εξωτερικών προμηθευτών και περιφερειακών ομίλων προσφέρει ευελιξία για την απόσβεση των υφέσεων και παρέχει πρόσβαση σε τεχνικές βελτιώσεις, ενώ ο Lazonick τονίζει την ασφάλεια που προκύπτει από τη διατήρηση των πόρων κάτω από κεντρικό έλεγχο. Σ. 545 Όλοι οι πιο πάνω συγγραφείς καταπιάνονται με το ίδιο πρόβλημα: τον εντοπισμό των προτύπων βιομηχανικής και εταιρικής οργάνωσης της παραγωγής τα οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά στο να δίδουν σε ένα Έθνος τη δυνατότητα να καινοτομεί και να διατηρεί την παραγωγική υπεροχή. Ωστόσο, κατέληξαν σε αντιφατικές προτάσεις προς το δρόμο αυτό. Οι βασικοί λόγοι είναι δυο: πρώτο, οι συγγραφείς ορίζουν τις εταιρίες και τα δίκτυα με ασαφείς και μη συνεπείς τρόπους και, δεύτερο, προσφέρουν υπερβολικά γενικές προτάσεις. Τα Δίκτυα Σ. 548 Υπάρχουν δυο διαστάσεις στις οποίες μπορούν να αναλυθούν οι οργανισμοί. Η πρώτη αφορά το βαθμό της ολοκλήρωσης της ιδιοκτησίας, ενώ η δεύτερη το βαθμό ολοκλήρωσης του συντονισμού της παραγωγής. 7 Lazonick, 1991b 3

4 Ο πιο χαλαρός τύπος δικτύου είναι η Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια. Ο Alfred Marshall 8 βάσισε αυτή την έννοια σε ένα πρότυπο οργάνωσης που ήταν διαδεδομένο στα τέλη του 19 ου αιώνα στη Βρετανία, στην οποία οι εταιρίες που παρήγαγαν συγκεκριμένο τύπο προϊόντων συγκεντρώνονταν γεωγραφικά. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Ενώ το Lancashire συνολικά ήταν το επίκεντρο της παραγωγής βαμβακερών υφασμάτων, για παράδειγμα, κάποιες πόλεις μέσα στην κομητεία επικεντρώνονταν στα κλωστήρια και στα υφαντήρια και μόνο σε κάποια είδη νήματος ή είδη υφάσματος. Σχεδιάγραμμα 1. Δυο Διαστάσεις της Ολοκλήρωσης Βαθμός ολοκλήρωσης ιδιοκτησίας Εταιρία Holding Τσαντλεριανή εταιρία Ιαπωνικό δίκτυο Kaisha Δίκτυο venture capital Μαρσαλιανή περιφέρεια Περιφέρεια «Τρίτης Ιταλίας» Βαθμός ολοκλήρωσης συντονισμού Σ. 549 Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές αναβίωσαν τον όρο «βιομηχανική περιφέρεια», προκειμένου να περιγράψουν κάπως διαφορετικά είδη οργάνωσης της παραγωγής. Όπως εφαρμόζεται στην «Τρίτη Ιταλία», ο όρος υποδεικνύει μεγαλύτερο βαθμό συνεργασιακού συντονισμού απ ότι σε μια Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια. Στο μέρος αυτό της Ιταλίας, η κάθετη και οριζόντια εξειδίκευση των εταιριών είναι 8 Marshall,

5 μεγάλη και οι εταιρίες γενικά μικρές. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ενώ οι φραγμοί εισόδου και εξόδου είναι μικροί. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε ορισμένες σφαίρες δραστηριότητας, στις οποίες αναμένεται από τις εταιρίες να αναπτύξουν ιδιαίτερες ικανότητες 9. Γενικά, οι ικανότητες αυτές έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό (design), ειδικά σε κλάδους όπως είναι τα κεραμικά και η υφαντουργία. Για τις δραστηριότητες εκείνες που απαιτούν οικονομίες κλίμακας και βαθμό τυποποίησης πέρα από τις ικανότητες των μικρών εταιριών, οι εταιρίες τείνουν να προτιμούν συνεργασιακές ρυθμίσεις, με τη συμπαράσταση της κυβέρνησης. Μια δεύτερη σύγχρονη εκδοχή της βιομηχανικής περιφέρειας είναι το δίκτυο καινοτόμων, όπως αυτό αναδείχθηκε από τη Silicon Valley και τη Route 128. Όπως και στη Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια, ο συντονισμός μεταξύ των εταιριών στις περιφέρειες αυτές είναι μικρός 10, αλλά σε κάποιο βαθμό τον παρέχουν οι venture capitalists που προσφέρουν το αρχικό κεφάλαιο σποράς (seed capital). Οι τελευταίοι είναι εξειδικευμένοι επενδυτές με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, οι οποίοι είναι επιπλέον σε θέση να προσφέρουν στις νέες εταιρίες καθοδήγηση σε ότι αφορά τη λειτουργία και το μάνατζμεντ, καθώς και διασυνδέσεις με πιθανούς προμηθευτές και πελάτες 11. Σ. 550 Όταν υπάρχουν πιθανώς σημαντικές οικονομίες κλίμακας ή υψηλό κόστος συναλλαγών, οι βιομηχανικές περιφέρειες είναι λιγότερο κατάλληλες ως συστήματα οργάνωσης της παραγωγής. Κάτω από τέτοιες συνθήκες χρειάζονται διαφορετικές μορφές οργάνωσης. Μια από τις δυνατότητες είναι η δημιουργία δικτύων πυρήνα. Καθώς υπονοεί η ονομασία τους, αυτά οργανώνονται γύρω από μια μόνο εταιρία, η οποία είναι συνήθως ένας μεγάλος τελικός συναρμολογητής. Οι δορυφορικές εταιρίες προμηθεύουν ενδιάμεσες εισροές στον πυρήνα, ο οποίος ουσιαστικά συντονίζει ολόκληρο το δίκτυο. Οι σχέσεις των Αμερικανών και Ιαπώνων κατασκευαστών αυτοκινήτων με τους προμηθευτές τους καταδεικνύουν την ύπαρξη δυο τύπων δικτύων πυρήνα. Οι Αμερικανικές εταιρίες παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τους προμηθευτές τους με τη χρήση βραχυπρόθεσμων συμβάσεων και την επιβολή «πειθαρχίας» μέσω της δυνατότητάς τους για στροφή σε άλλους προμηθευτές σε περίπτωση που δε 9 Lazerson, Σύμφωνα με τη Saxenian 1991, ωστόσο υπάρχει πλέον σημαντικής έκτασης συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων καθετοποιημένων εταιριών στα συστήματα υπολογιστών. 11 Florida και Kenney,

6 μείνουν ικανοποιημένες από την τιμή, την ποιότητα ή τη συνέπεια στις παραδόσεις. Οι προμηθευτές εκτελούν παραγγελίες, όπως ορίζει ο αγοραστής πυρήνας, και συνήθως δεν έχουν κανένα λόγο πάνω στο σχεδιασμό 12. Αντίθετα, τα Ιαπωνικά δίκτυα κατασκευαστών αυτοκινήτων χρησιμεύουν για τη μείωση του κόστους συναλλαγής, δημιουργώντας εκείνο που οι Florida και Kenney 13 ονόμασαν «συμπλέγματα παραγωγής με υψηλή δικτύωση». Μια πλευρά αυτή της δικτύωσης έχει να κάνει με τη διάσταση του συντονισμού της παραγωγής. Σ. 551 Καθώς έχει επισημάνει ο Smitka 14 και άλλοι, οι περισσότερο μακροπρόθεσμες «σχεσιακές» συμβάσεις μεταξύ των Ιαπώνων συναρμολογητών και των προμηθευτών τους, υποστηριζόμενες από ορθολογική και με οικονομικά κίνητρα εμπιστοσύνη, μειώνουν το κόστος συναλλαγής αυτού του διμερούς μονοπωλίου. Επιπλέον, αυτού του είδους οι συμβάσεις προωθούν την εισαγωγή καινοτομιών από τους προμηθευτές, μέσα από την ανταλλαγή πληροφόρηση, με τρόπο που είναι άγνωστος στις Αμερικανικές εταιρίες. Μια άλλη λιγότερο φανερή πλευρά αυτών των Ιαπωνικών δικτύων έχει να κάνει με τη διάσταση της ιδιοκτησίας τους. Αν και οι Ιαπωνικές εταιρίες στον πυρήνα του δικτύου παράγουν μικρότερο ποσοστό του συνόλου των απαιτούμενων εξαρτημάτων απ ότι οι αντίστοιχες Αμερικανικές, και έχουν κατά πολύ λιγότερους εργάτες ανά μονάδα παραγωγής, συχνά έχουν σημαντικό μέρος της ιδιοκτησίας των προμηθευτών τους. Κατά συνέπεια, οι τελευταίοι δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Βιβλιογραφία Piore, M., J. και Sabel, C., F., The Second Industrial Divide: possibilities for prosperity, Basic Books, New York, 1984 Sabel, C., F. και Zeitlin, J., Historical Alternatives to Mass Production: politics, markets and technology in nineteenth century industrialization, Past and Present, vol. 108, σελ , 1985 Sabel C., F., Herrigel, G., Kazis, R. και Deeg, R., How to Keep Mature Industries Innovative, Technology Review, vol. 90, σελ , 1987 Sabel, C., F., Flexible Specialization and the Reemergence of Regional Economies, στο Hirst, P. και Zeitlin, J., (eds.), Revising Industrial Decline? Industrial structure and policy in Britain and her competitors, Berg, Oxford, σελ , Helper, Florida και Kenney, σελ. 395, Smitka,

7 Best, M., H., The New Competition: institutions of industrial restructuring, Harvard University Press, Cambridge: MA, 1990 Lazonick, W., Competitive Advantage on the Shop Floor, Harvard University Press, Cambridge: MA, 1990 Lazonick, W., Business Organization and the Myth of the Market Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1991a Florida, R. και Kenney, M., The Breakthrough Illusion: corporate America s failure to move from innovation to mass production, Basic Books, New York, 1990a Porter, M., E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990 Lazonick, W., The Enterprise, the Community and the Nation: social organization as a source of global competitive advantage, άρθρο που παρουσιάσθηκε στο Business History Seminar, Harvard Business School, Nov. 25, 1991b Marshall, A., Principles of Economics, 9 th (variorum) Ed., Macmillan, London, 1961 Lazerson, M., H., Organizational Growth of Small Firms: an outcome of markets and hierarchies?, American Sociological Review, vol. 53, σελ , 1988 Saxenian, A., The Origins and Dynamics of Production Networks in Silicon Valley, Research Policy, vol. 20, σελ , 1991 Florida, R. και Kenney, M., Venture Capital financed Innovation and Technological Change in the USA, Research Policy, vol. 17, σελ , 1988 Helper, S., Strategy and Irreversibility in Supplier Relations: the case of the US automobile industry, Business History Review, vol. 65, σελ , Winter 1991 Florida, R. και Kenney, M., Transplanted Organizations: the transfer of Japanese industrial organization to the US, American Sociological Review, vol. 56, σελ , 1991 Smitka, M., J., Competitive Ties: subcontracting in the Japanese automotive industry, Columbia University Press, New York,

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ. 499 514, 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΤΟΠΟΣ 5/1992 ΑΡΘΡΑ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Η Προοπτική των Τεχνοπόλεων στην Ελλάδα. ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ και ΕΛΕΝΑ ΣΕΦΕΡΤΖΗ Επιστημονικά Πάρκα και η Ανάπτυξη της Μεταφορντικής Βιομηχανίας. MICK DUNFORD Technopoles:

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999.

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999. ΤΟΠΟΣ 18-19/2002 ΑΡΘΡΑ: Α. ΡΟΒΟΛΗΣ Νέα οικονομική γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου. Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Άρση εμποδίων - άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) Περίληψη Η άρση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΕ ΑΣΜ 163/97 ΘΕΜΑ : ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2.0 Η ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υπό Γ.Χ. ΚΑΤΣΟΥ Ερευνητή του ΚΕΠΕ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι η ανάγκη για πολιτική ενότητα στη Δ. Ευρώπη συνειδητοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Νο. 119, 2011 Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Thomas I. Palley Eισαγωγή Tα τελευταία 30 χρόνια, η αναπτυξιακή πολιτική κυριαρχείται από το μοντέλο της εξαγωγικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μετά την κρίση: Περίληψη

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μετά την κρίση: Περίληψη Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μετά την κρίση: Προοπτικές και στρατηγικές για διεθνή ανταγωνιστικότητα Περίληψη Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την κρίση θα είναι διαφορετικό. Θα φέρει νέες ισορροπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2009 COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα