ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΕΙΙΚΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΩΝ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΗ (MSC IN INTRNTIONL CONOMICS & FINNC) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΗΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑ ΤΑ ΥΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΕΙΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΗΤΗΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Παρουσίαση Λεκάνης Απορροής Ασωπού Ποταμού Μεθοδολογία Choice xperiment Method Οικονομικό Μοντέλο Οικονομετρικό μοντέλο Multinomial Logit Model ιεξαγωγή έρευνας σχεδιασμός ερωτηματολογίου Τρόπος διεξαγωγής δειγματοληψίας Περιγραφή ερωτηματολογίου Στατιστική και οικονομετρική ανάλυση Statistical Description Στατιστικά που αφορούν δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων: Στατιστικά που αφορούν το προφίλ του ερωτώμενου (γνώσεις, συμπεριφορά, συναισθήματα): Οικονομετρική Ανάλυση Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για την «καλύτερη επιλογή» Παλινδρόμηση για Καλύτερη επιλογή με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές 33 6 Συμπεράσματα και Policy implications ΒΙΒΛΙΟΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μελέτη Πειράματος ς για την Εκτίμηση των Βελτιώσεων στην Λεκάνη Απορροής του Ασωπού ποταμού ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΙΟ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΛΟΩΝ ΣΕ 3 LOCKS ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Χάρτης Ασωπού ευρύτερη περιοχή Ασωπού Κάρτα 1: Περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή του Ασωπού Κάρτα 2: Επίπτωση στην τοπική οικονομία περιοχής του Ασωπού Refusal Sheet

3 1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στις 22 εκεμβρίου 2000 στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής διαχείρισης των υδάτων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, όπου θεσπίζονται οι βασικές αρχές για μία βιώσιμη πολιτική διατήρησης και προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μέσω ενός απόλυτα συγκεκριμένου νομικού κειμένου προτείνονται οικονομικές αρχές και οικονομικά εργαλεία βάσει των οποίων θα επιτευχθούν οι καθορισμένοι περιβαλλοντικοί στόχοι. Στην Ελλάδα η νομοθεσία εναρμονίστηκε με την κοινοτική Οδηγία 2000/60 με το νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/ ) και το Προεδρικό ιάταγμα Π 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α/ ). Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Οδηγίας 2000/60 επαναπροσδιορίζεται η έννοια της λεκάνης απορροής και τίθεται ως βασικός σκοπός η ολοκληρωμένη διαχείριση τους σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/ ) όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται η έννοια της λεκάνης απορροής ενώ με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (Π 51/2007) οι λεκάνες απορροής όπως έχουν ορισθεί παραπάνω, υπάγοντες σε περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της έχουν καθορισθεί 14 υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας, καθώς και οι λεκάνες απορροής ποταμών σε κάθε υδατικό διαμέρισμα και οι αρμόδιες Περιφέρειές τους. Τα κράτη μέλη υπό τις συνθήκες μιας κοινής στρατηγικής για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προγράμματα δράσεων ώστε να έχει επιτευχθεί μία «καλή κατάσταση» στα ύδατα και να έχουν αποτραπεί τα χειρότερα. ια να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο απαιτείται ένα ιδιαίτερα αυστηρό και απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Πολύ σημαντικό είναι το πλαίσιο των οικονομικών αρχών της Οδηγίας 2000/60. Εισάγεται ως βασική πρόταση η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού. Η εκτίμηση του βαθμού ανάκτησης υλοποιείται ως εξής: Καθορίζονται οι υπηρεσίες νερού, οι φορείς παροχής, οι χρήστες και οι ρυπαντές. Υπολογίζεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών νερού. 3

4 Προσδιορίζεται ο μηχανισμός ανάκτησης του κόστους και κατανομής του στους χρήστες και Υπολογίζεται ο βαθμός ανάκτησης του οικονομικού κόστους. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας σχετικά με τις διακρίσεις του συνολικού κόστους. Πίνακας 1. Συνολικό Κόστος Κόστη Επενδύσεων Κόστη Λειτουργίας Κόστη Συντήρησης ιοικητικά Κόστη ιαχειριστικά Κόστη Άλλα άμεσα κόστη Κόστος επιπτώσεων στα ύδατα από χρήσεις νερού Κόστος επιπτώσεων στους χρήστες από χρήσεις νερού Κόστος Ευκαιρίας Οικονομικό Κόστος Περιβαλλοντικό Κόστος Κόστος Φυσικών Πόρων Συνολικό Κόστος Στο άρθρο 9, αναλύεται η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος (WTCO 2002), όπου το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος συνίσταται στο: a. Χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο περιγράφεται σε όρους κόστους κεφαλαίου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης δικτύου και διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις παροχής υδρευτικού και αρδευτικού ύδατος b. Κόστος φυσικών πόρων, που αφορά την μείωση της διαθέσιμης ποσότητας του πόρου λόγω υπερεκμετάλλευσης (κόστος ευκαιρίας) c. Περιβαλλοντικό κόστος,που αντανακλά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνική ευημερία λόγω μείωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας. Ικανοί μηχανισμοί που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, βάσει των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 είναι: 1. Οικονομικά μέτρα, που περιλαμβάνουν φόρους, άδειες κατακράτησης ή ρύπανσης νερού, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις 4

5 2. Μέτρα αύξησης της περιβαλλοντικής συνείδησης όσον αφορά τις επιπτώσεις στα ύδατα 3. Άμεσοι έλεγχοι στους ρυπαντές 4. Παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας μέσω προγραμμάτων γεωργικού περιβάλλοντος κ.ά. Τα μέτρα αυτά φέρουν κάποιο κόστος το οποίο και πρέπει να αξιολογηθεί υπολογίζοντας τις βασικές δαπάνες που απαιτούν. Οι συνήθεις δαπάνες αφορούν λειτουργικά, διοικητικά και άλλα έμμεσα κόστη. Επιπλέον, επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, σημαντικούς δείκτες όπως το δείκτη απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης, τιμών παραγώγου και το πληθωρισμό και αναπτύσσουν πιθανώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. ια αυτό το λόγο, θεωρείται κατάλληλη η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους ή αλλιώς του αντίκτυπού τους. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης κόστους οφέλους (cost effectiveness analysis). Μέσα από αυτή την ανάλυση προκύπτουν πολύ σημαντικά πορίσματα σχετικά με την εφικτότητα και την εφαρμογή των μέτρων. Συνήθως υπάρχουν δύο σενάρια: 1. Το κόστος των μέτρων να είναι μικρότερο του οφέλους που επιφέρουν, με αποτέλεσμα τα μέτρα στο σύνολο τους να καθίστανται πλήρως εφικτά και αποτελεσματικά. 2. Το κόστος των μέτρων να είναι μεγαλύτερο του οφέλους και να θεωρείται δυσανάλογα μεγάλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στη περίπτωση όπου η εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων παρουσιάζει σημαντικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον, δυσαναλογία έχουμε στην περίπτωση όπου το κόστος εφαρμογής των πιθανών μέτρων είναι υψηλό και παράλληλα η εφαρμογή των μέτρων δεν επιτυγχάνει πλήρως τους επιθυμητούς στόχους. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση όπου υπάρχει κάποια δυσαναλογία, μελετάται η εφικτότητα κάποιας παραλλαγής των μέτρων, αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης, μειώνοντας το συνολικό μακροχρόνιο κόστος, θέτοντας πιο ελαστικούς στόχους κ.ά. 5

6 2 Παρουσίαση Λεκάνης Απορροής Ασωπού Ποταμού Ο Ασωπός είναι ποταμός που πηγάζει από τον Ελικώνα και τον Κιθαιρώνα και διατρέχει τους Νομούς Βοιωτίας και Αττικής. Οι κύριες πηγές του βρίσκονται στον Κιθαιρώνα ενώ στην πορεία του συμβάλλουν και άλλα ρεύματα που προέρχονται από τους ορεινούς όγκους μεταξύ Πάρνηθας και ερβενοχωρίων. Έχει συνολικό μήκος 57 χιλιόμετρα και διέρχεται από το Συκάμινο, τον Ωρωπό, το Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, ώσπου χύνεται στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. Η Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού ανήκει στο νότιο τμήμα του Υδατικού ιαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ενώ παρακάτω αναφέρονται οι ήμοι που περιλαμβάνονται σε αυτή και ο αντίστοιχος πληθυσμός τους. Πίνακας 2. ήμοι που υπάγονται στη Λ.Α.Α.Π. Νομός ήμος/κοινότητα ημοτικά/κοινοτικά ιαμερίσματα- Οικισμοί Βοιωτίας. Πλαταιών Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Πλαταιαί, Λουτούφι, Μελισσοχώρι.Θηβαίων Θήβα, Αμπελοχώρι, Νεωχωράκι, Ελεών. Τανάγρας Άρμα, Ασωπεία, Καλλιθέα, Τανάγρα. ερβενοχωρίων άφνη, Πύλη, Σκούρτα, Στεφάνη. Οινοφύτων Οινόφυτα, Αγ. Θωμάς, Κλειδί. Σχηματαρίου Σχηματάρι, Οινόη, Πλάκα, ήλεσι Αττικής. Ερυθρών Ερυθρές. Ωρωπού Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια, Συκάμινο, Χαλκούτσι, Νέα Πολιτεία. Αυλώνα Αυλώνα, Ασπροχώρι Κ. Μαλακάσας Μαλακάσα, Μήλεσι 6

7 Πίνακας 3α. Μόνιμος Πληθυσμός στη Λ.Α.Α.Π. Νομός Βοιωτίας Λ.Α.Α.Π - ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Μόνιμος Πληθυσμός % ΗΜΟΣ ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ,25%.. Πύλης 812 1,63%.. άφνης 139 0,28%.. Σκούρτων 907 1,82%.. Στεφάνης 261 0,52% ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ,08%.. Θηβαίων ,03%.. Αμπελοχωρίου 285 0,57%.. Ελεώνος 741 1,49%.. Μουρικίου 593 1,19%.. Νεοχωρακίου 521 1,05%.. Υπάτου 374 0,75% ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ,80%.. Οινοφύτων ,21%.. Αγίου Θωμά ,86%.. Κλειδίου 365 0,73% ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ,44%.. Καπαρελλίου ,97%.. Λεύκτρων 936 1,88%.. Λουτουφίου 307 0,62%.. Μελισσοχωρίου 594 1,19%.. Πλαταιών 890 1,79% ΗΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ,24%.. Σχηματαρίου ,24% ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΡΑΣ ,18%.. Άρματος ,17%.. Ασωπίας ,39%.. Καλλιθέας 682 1,37%.. Τανάγρας ,25% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Μόνιμος πληθυσμός - Νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμοί (2001) Οι πίνακες 3α και 3β δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της Λ.Α.Α.Π. κατοικεί στο ήμο Θήβας και πιο συγκεκριμένα στη πόλη της Θήβας, αστικό κέντρο του νομού Βοιωτίας. Όσον αφορά το νομό Αττικής, ο πληθυσμός που κατοικεί στους αντίστοιχους δήμους είναι σαφώς μικρότερος, σχεδόν ο μισός από αυτό του νομού Βοιωτίας, με προτίμηση στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού. 7

8 Πίνακας 3β. Μόνιμος Πληθυσμός στη Λ.Α.Α.Π. Νομός Αττικής Λ.Α.Α.Π. - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μόνιμος Πληθυσμός % ΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ,17%.. Αυλώνος ,17% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ,40% Κ.. Μαλακάσας ,40% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ,73% Κ.. Μαρκοπούλου Ωρωπού ,73% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ,04% Κ.. Νέων Παλατιών ,04% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ,01% Κ.. Σκάλας Ωρωπού ,01% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ ,58% Κ.. Ωρωπού ,58% ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ,92% Κ.. Συκάμινου ,92% ΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ,15%.. Ερυθρών ,15% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Μόνιμος πληθυσμός - Νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμοί (2001) Όσον αφορά τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της Λεκάνης Απορροής Ασωπού Ποταμού (Λ.Α.Α.Π.) ακολουθούν παρακάτω πίνακες που αφορούν το πληθυσμό και την απασχόληση στη περιοχή, καθώς επίσης και τις ποσοστώσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία και την απασχόληση. To 51% του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ομάδα των οικονομικά μη ενεργών, όπου ανήκουν οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες, οι φοιτητές και οι νοικοκυρές. Στο σύνολο της Λ.Α.Α.Π. οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται στο τριτογενή τομέα, βασικό οικονομικό παράγοντα της περιοχής. Στους περισσότερους δήμους παρατηρείται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι απασχολούνται πρώτα στο τριτογενή τομέα, μετά στο δευτερογενή και τέλος στο πρωτογενή. Ωστόσο, στους ήμους Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Αυλώνος ο δευτερογενής τομέας καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο, επειδή οι συγκεκριμένοι δήμοι βρίσκονται στη καρδιά της βιομηχανικής ζώνης της Λ.Α.Α.Π. Όσον αφορά την ανεργία, τα ποσοστά κυμαίνονται σε φυσιολογικά ποσοστά. Τέλος, σχετικά με τις 8

9 ηλικιακές ομάδες των δήμων, παρατηρείται ικανοποιητική παρουσία όλων των ομάδων ηλικιών, λόγω της μεγάλης προσφοράς εργασίας στη περιοχή. εωγραφική ζώνη Πίνακας 4. Πληθυσμός και Απασχόληση στη Λ.Α.Α.Π. Σύνολο Σύνολο Πρωτογενής Τομέας % ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ Λ.Α.Α.Π. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά ε ν ε ρ γ ο ί Απασχολούμενοι ευτερογενής Τομέας % Τριτογενής Τομέας % ε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Α ν ε ρ γ ο ι % Σύνολο % Οικονομικά μη ενεργοί % Σύνολο Οικονομικώς ενεργοί και μη ενεργοί Λ.Α.Α.Π % % % % % % ΒΟΙΩΤΙΑ % % % % % % ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ % % % 985 5% % % Θηβαίων Αμπελοχωρίου Ελεώνος Μουρικίου Νεοχωρακίου Υπάτου ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ % % % 574 8% 302 4% % Οινοφύτων Αγίου Θωμά Κλειδίου ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ % % % 15 0% 106 3% % Καπαρελλίου Λεύκτρων Λουτουφίου Μελισσοχωρίου

10 .. Πλαταιών ΗΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ % % % 462 7% 272 4% % Σχηματαρίου ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΡΑΣ % % % 93 2% 116 3% % Άρματος Ασωπίας Καλλιθέας Τανάγρας ΗΜΟΣ ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ % % % 19 1% 80 4% % Πύλης άφνης Σκούρτων Στεφάνης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ % % % 326 2% 785 4% % ΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ % % % 40 1% 235 5% % Αυλώνος ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ % % % 11 1% 42 3% % Κ.. Μαλακάσης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ % % % 87 3% 66 2% % Κ.. Μαρκοπούλου Ωρωπού ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ % % % 42 1% 97 3% % Κ.. Νέων Παλατίων

11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ % % % 40 1% 119 4% % Κ.. Σκάλας Ωρωπού ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ % % % 13 1% 41 3% % Κ.. Συκαμίνου ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ % % % 43 4% 80 7% % Κ.. Ωρωπού ΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ % 243 9% % 50 2% 105 4% % Ερυθρών Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και άνεργοι (2001) 11

12 Πίνακας 5. Ποσοστώσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία και την απασχόληση στη Λ.Α.Α.Π. Νομός Ασωπού Άνδρες 55% υναίκες 45% Ομάδες ηλικιών % % % % % 80 άνω 3% Απασχόληση Πρωτογενής τομέας 10% ευτερογενής τομέας 14% Τριτογενής τομέας 18% Άνεργοι 5% Οικονομικά μη ενεργοί 53% Νομός Αττικής Άνδρες 48% υναίκες 52% Ομάδες ηλικιών % % % % % 80 άνω 3% Απασχόληση Πρωτογενής τομέας 1% ευτερογενής τομέας 10% Τριτογενής τομέας 32% Άνεργοι 5% Οικονομικά μη ενεργοί 52% Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001-Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Λ.Α.Α.Π. παρακάτω αναφέρεται ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά κλάδο στη περιοχή της Βοιωτίας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι μεταλλουργικές και διάφορες άλλες βιομηχανίες αποτελούν το 52,23% των συνολικών επιχειρήσεων στη Βοιωτία. Καθώς ο Ασωπός διατρέχει ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου νομού, επιβεβαιώνεται ένας από τους βασικούς λόγους ρύπανσης 12

13 του ποταμού που είναι η λειτουργία των βιομηχανιών. Πίνακας 6. Αριθμός Επιχειρήσεων στη Λ.Α.Α.Π. ανά κλάδο. Κλάδος Αριθμός Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργεία Βαφεία Φινιριστήρια 17 7,59% Μεταλλουργικές Βιομηχανίες 51 22,77% Βιομηχανίες Τροφίμων 21 9,38% Βιομηχανίες Απορρυπαντικών και Προϊόντων Καθαρισμού 6 2,68% Βιομηχανίες Παραγωγής Χημικών Προϊόντων 10 4,46% Βιομηχανίες εωργικών Φαρμάκων και Λιπασμάτων 3 1,34% Βιομηχανίες Χρωμάτων 6 2,68% Βιομηχανίες Φαρμάκων 4 1,79% Βιομηχανίες Πλαστικών Ειδών 21 9,38% Βιομηχανίες Ζωοτροφών 3 1,34% ιάφορες Βιομηχανίες 66 29,46% Πτηνό-κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις 16 7,14% Σύνολο ,00% Πηγή: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2009) Ως κυριότερες πηγές της ρύπανσης του ποταμού θεωρούνται: 1. Η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας 2. Η διάθεση αστικών λυμάτων απευθείας στην κοίτη του ποταμού 3. Η διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων στο υπέδαφος μέσα από γεωτρήσεις και πηγάδια 4. Η εντατική γεωργία. Όλα αυτά έχουν ως φυσικό αποτέλεσμα τη μακροχρόνια ρύπανση και την αύξηση των επιπέδων βαρέων μετάλλων και οργανικού φορτίου στα ύδατα της λεκάνης, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και των υπόγειων νερών. % 13

14 3 Μεθοδολογία 3.1 Choice xperiment Method Οι μέθοδοι αποτίμησης αγαθών που δεν ανήκουν σε κάποια αγορά έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία στο κομμάτι του προσδιορισμού του κόστους και των ωφελειών αρκετών προγραμμάτων, κυρίως δημοσίων. Τέτοιου είδους αποτιμήσεις διεξάγονται σε αρκετούς τομείς όπως το περιβάλλον, την υγεία και τα δημόσια έργα. Πιο συγκεκριμένα, όταν η αξία ενός αγαθού δε μπορεί να υπολογιστεί άμεσα, είτε γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη αγορά για αυτό το αγαθό, είτε γιατί πρόκειται για δημόσιο αγαθό, τότε θεωρείται ότι δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία αγορά. Ωστόσο, σε αρκετά προγράμματα και συγκρίσεις προγραμμάτων που χρησιμοποιούν cost-benefit analysis είναι αναγκαίο να εκφράζεται σε νομισματικούς όρους η αλλαγή στη ποιότητα ή τη ποσότητα αυτών των αγαθών. Έτσι, για την αποτίμηση μη εμπορεύσιμων αγαθών χρησιμοποιούμε δύο βασικές μεθόδους: 1. Τη Μέθοδο Αποκάλυψης Προτιμήσεων Revealed Preferences Method 2. Τη Μέθοδο ήλωσης Προτιμήσεων Stated Preferences Method Στη πρώτη μέθοδο, ο αναλυτής προσπαθεί να εκμαιεύσει την αξία του μη εμπορεύσιμου αγαθού μελετώντας τη πραγματική συμπεριφορά των ατόμων σε μία στενά συνδεδεμένη αγορά. Οι δύο βασικές χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι: η Μέθοδος Κόστους Ταξιδιού και η Hedonic Price Μέθοδος. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία αποτίμησης, ο αναλυτής εκτιμά την αξία του αγαθού μέσω της συμπεριφοράς που δήλωσαν ότι θα είχαν τα άτομα σε ένα εντελώς υποθετικό σκηνικό. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρεις βασικές μεθόδους: την Conjoint nalysis, την Contingent Valuation Method (CVM Μέθοδος ενδεχόμενης αποτίμησης) και την Choice xperiment Method (CM Μέθοδος πειραμάτων επιλογής). Στη συγκεκριμένη διπλωματική γίνεται ανάλυση ενός πειράματος επιλογής. Σε ένα τέτοιο πείραμα, δίνεται στα άτομα ένα υποθετικό πλαίσιο και καλούνται να διαλέξουν τη προτιμώμενη επιλογή εναλλακτική μεταξύ μιας συγκεκριμένης σειράς επιλογών εναλλακτικών. Κάθε επιλογή περιλαμβάνει μία σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αγαθού μέσα στα οποία είναι και ένα χρηματικό ποσό. Έτσι, τα άτομα κάνοντας τις συγκρίσεις τους, βάσει των προσωπικών τους προτιμήσεων, 14

15 επιλέγουν την εναλλακτική που επιθυμούν περισσότερο. Τα C βασίζονται στη μικροοικονομική προσέγγιση του Λάνκαστερ και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία των επιλογών του καταναλωτή (Model of Consumer Choice 1966) όπου τα άτομα αντλούν χρησιμότητα όχι από το ίδιο το αγαθό αλλά από τα χαρακτηριστικά που παρέχει. Έτσι, μια αλλαγή στη τιμή του αγαθού μπορεί να οδηγήσει στη χρήση ενός άλλου αγαθού που προσφέρει ένα πιο οικονομικά αποδοτικό συνδυασμό χαρακτηριστικών. Σε αυτό ακριβώς το σημείο συνδέεται η θεωρία πειραμάτων επιλογής με τη Λανκαστεριανή θεωρία τιμών. Ο σχεδιασμός ενός πειράματος επιλογής ακολουθεί 4 βασικά στάδια: 1. Ορισμός των χαρακτηριστικών και των επιπέδων τους. 2. Πειραματικός σχεδιασμός, που αφορά τη δημιουργία αποτελεσματικών σειρών επιλογών. 3. Πειραματικό πλαίσιο και σχεδιασμός ερωτηματολογίου, όπου επιλέγεται ο αριθμός των σειρών επιλογών, ο αριθμός των εναλλακτικών σε κάθε σειρά, τα χαρακτηριστικά που θα εμπεριέχει κάθε επιλογή, η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών, αν θα υπάρχει ένα base-case scenario ή μια opt-out εναλλακτική και λαμβάνεται υπόψη η σταθερότητα στις απαντήσεις των ατόμων. 4. δείγματος και στρατηγική δειγματοληψίας, τα οποία εξαρτώνται από το βασικό αντικείμενο της έρευνας. Ως πιο ορθός τρόπος επιλογής δείγματος θεωρείται η τυχαία επιλογή. 15

16 3.2 Οικονομικό Μοντέλο Σε ένα C το οικονομικό μοντέλο συνδέεται άμεσα με το στατιστικό. Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό μοντέλο αποτελεί τη βάση της ανάλυσης και επηρεάζει το σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας. Στη συνέχεια το οικονομικό μοντέλο εισέρχεται ως νέα πληροφορία στο στατιστικό μοντέλο, το οποίο δίνει σημαντικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των ατόμων που απάντησαν. Στη πραγματικότητα το οικονομικό μοντέλο έχει μικρή αξία εάν δεν συνδεθεί με το στατιστικό οικονομετρικό μοντέλο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα το κάθε άτομο λύνει το ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης: max U iq ( c i ( i ), Z q ) (1) s.t. εισοδηματικός περιορισμός του ατόμου q c i c j = 0, ;i j c i ( i ) 0 όπου, U iq ( ) :οιονεί κοίλη συνάρτηση χρησιμότητας για το άτομο q με q=1,,q και για την εναλλακτική i με i=1,,m c i ( i ): το εναλλακτικό σενάριο i που εμφανίζεται ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών του Z q : κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά του ατόμου q H συνάρτηση (1) μπορεί να γραφεί ως U iq = V iq ( iq, Z q ) (2) όπου V iq θεωρείται ότι είναι η αντιπροσωπευτική συνάρτηση χρησιμότητας και έχει συνήθως γραμμική μορφή. Το άτομο διαλέγει, επομένως, μία εναλλακτική i έναντι μιας j όταν V iq ( iq, Z q ) > V jq ( jq, Z q ) ;i j (3) 16

17 3.3 Οικονομετρικό μοντέλο Οικονομετρικά το C βασίζεται στη θεωρία του Random Utility του Luce και του McFadden. Το πιο χρήσιμο μοντέλο για στο συγκεκριμένο στάδιο είναι το Multinomial Logit Model (MNL). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε υποθέσεις με περιορισμούς και είναι αρκετά διαδεδομένο λόγω της απλότητας του. Αρχικά, θεωρούμε ότι το C περιέχει Μ σετ επιλογών και κάθε σετ επιλογών S m περιέχει Κ m εναλλακτικές επιλογές, έτσι ώστε S m = { 1m,, Km }, όπου Α ι είναι μια μεταβλητή χαρακτηριστικών. Τότε μπορούμε να γράψουμε τη πιθανότητα επιλογής μίας εναλλακτικής ι από το σετ επιλογών S m ως εξής: P{i S m } = P {V i ( im, y-p i c i ) + ε i > V j ( jm, y-p j c j ) + ε j ; js m } = P {V i ( ) + ε i V j ( ) > ε j ; js m } (4) Η παραπάνω πιθανότητα επιλογής βασίζεται στη συνάρτηση χρησιμότητας που έχει το άτομο που απαντά όπου: U = V + ε (5) Όπου V είναι το ντετερμινιστικό (παρατηρήσιμο) κομμάτι της χρησιμότητας που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της επιλογής και τον εισοδηματικό περιορισμό και ε το στοχαστικό ή αλλιώς το μη παρατηρήσιμο μέρος που περιλαμβάνει όλη την αβεβαιότητα. Ο λήπτης της απόφασης έχει τέλεια δυνατότητα να διακρίνει τις επιλογές του, ωστόσο, ο αναλυτής έχει ελλιπή πληροφόρηση και η αβεβαιότητα αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έτσι, επιλέγεται η εναλλακτική με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. Έτσι θα επιλεχθεί η εναλλακτική i έναντι της j εάν για το άτομο q ισχύει U iq >U jq ;i j (6) Από τις (2) και (3) καταλήγουμε ότι θα πρέπει να ισχύει το ακόλουθο: V iq + ε iq > V jq + ε jq (7) 17

18 3.4 Multinomial Logit Model Όσον αφορά το Multinomial Logit Model (MNL), θεωρείται ότι βασίζεται σε 2 βασικές υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι η συνάρτηση χρησιμότητας V θεωρείται γενικά ότι έχει προσθετική μορφή (additive form): V iq = β 0 + β 1 Α β Ν Α Ν + α 1 Ζ 1q + + α n Z nq (8) Όπου β 0 είναι η alternative specific constant (SC) που εκφράζει την επίδραση στη χρησιμότητα όλων των χαρακτηριστικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις επιλογές και τα β είναι οι παράμετροι που δείχνουν την επίδραση των χαρακτηριστικών Α στη χρησιμότητα. Τα α είναι παράμετροι που δείχνουν την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του ατόμου στη χρησιμότητα και είναι σταθερά για κάθε άτομο. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι τα ε διανέμονται ανεξάρτητα και με τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους (ΙΙD) σύμφωνα με τη κατανομή extreme value type I ή Gumbel με (μ, δ). Το μ είναι ο μέσος ενώ το δ αφορά τη ιακύμανση της κατανομής με Var(ε) = π 2 / 6μ 2. Η σχέση (4) μπορεί να γραφεί ως: P{i S m }= ;js m } (9) Μέσω του P(ε jq ε) = exp(-exp-ε jq ) (10) Έτσι, μέσω της (10) καταλήγουμε στην λεγόμενη σχέση MNL ή Conditional Logit Model CL: P{i S m }=exp[ ] / Σ js exp[ ] (11) Η διαφορά ανάμεσα σε 2 extreme values κατανέμεται logistic με : ε* ji = ε j - ε i και F(ε* ji ) = ε* ji /(1+ ε* ji ). Τέλος, καταλήγουμε μετά από πολλές αλγεβρικές πράξεις στη logit πιθανότητα επιλογής που είναι: Ρ j = e Vj / Σ j e Vj 18

19 4 ιεξαγωγή έρευνας σχεδιασμός ερωτηματολογίου 4.1 Τρόπος διεξαγωγής δειγματοληψίας Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011 στις περιοχές του Ασωπού (Λ.Α.Α.Π.) και της Αθήνας από δύο φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΟΣ με τη βοήθεια προπτυχιακών φοιτητών. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 300 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα μισά αφορούν τη Λ.Α.Α.Π. και τα άλλα μισά την Αθήνα. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, καθώς η έρευνα έγινε σε νοικοκυριά (door-to-door) ρωτώντας τυχαίους ανθρώπους. Βασίστηκε στις ποσοστώσεις του πληθυσμού στους νομούς Βοιωτίας και Αττικής όπως αυτές προκύπτουν από τη τελευταία απογραφή του Παρακάτω ακολουθούν οι ποσοστώσεις στις οποίες βασίστηκε η δειγματοληψία: Πίνακας 7. ημογραφικές ποσοστώσεις δειγματοληψίας ημογραφικά στοιχεία Ασωπού -αριθμός απαιτούμενων ερωτηματολογίων Άνδρες 83 (55%) υναίκες 67 (45%) Ομάδες ηλικιών (19%) (29%) (22%) (13%) (14%) 80 άνω 5 (3%) Απασχόληση Πρωτογενής τομέας 15 (10%) ευτερογενής τομέας 21 (14%) Τριτογενής τομέας 27 (18%) Άνεργοι 8 (5%) Οικονομικά μη ενεργοί 79 (53%) Σύνολο 150 Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001-Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ημογραφικά στοιχεία Αττικής αριθμός απαιτούμενων ερωτηματολογίων Άνδρες 72 (48%) υναίκες 78 (52%) Ομάδες ηλικιών (17%) (29%) (25%) (12%) (14%) 19

20 80 άνω 5 (3%) Απασχόληση Πρωτογενής τομέας 1 (1%) ευτερογενής τομέας 15 (10%) Τριτογενής τομέας 48 (32%) Άνεργοι 8 (5%) Οικονομικά μη ενεργοί 78 (52%) Σύνολο 150 Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001-Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Πίνακας 8. ημογραφικές ποσοστώσεις για δήμους Λ.Α.Α.Π. ειγματοληψία στον Ασωπό Νομός ήμος/κοινότητα ημοτικά/κοινοτικά ιαμερίσματα-οικισμοί Πληθυσμός Σύνολο Βοιωτίας. Πλαταιών Καπαρέλλι, Λεύκτρα, 9 (6%) Πλαταιαί, Λουτούφι, Μελισσοχώρι.Θηβαίων Θήβα, Αμπελοχώρι, 48 (32%) Νεωχωράκι, Ελεών. Τανάγρας Άρμα, Ασωπεία, 9 (6%) Καλλιθέα, Τανάγρα. ερβενοχωρίων άφνη, Πύλη, Σκούρτα, 5 (3%) Στεφάνη. Οινοφύτων Οινόφυτα, Αγ. Θωμάς, 17 (11%) Κλειδί. Σχηματαρίου Σχηματάρι, Οινόη, 15 (10%) Πλάκα, ήλεσι Αττικής. Ερυθρών Ερυθρές 6 (4%). Ωρωπού Ωρωπός, Σκάλα, 27 (18%) Μαρκόπουλο, Νέα Παλάτια, Συκάμινο, Χαλκούτσι, Νέα Πολιτεία Αυλώνα, Ασπροχώρι 11 (7%). Αυλώνα Κ.Μαλακάσας Μαλακάσα, Μήλεσι 3 (2%) Σύνολο 150 Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001-Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 20

21 4.2 Περιγραφή ερωτηματολογίου Σε κάθε προσωπική συνέντευξη αρχικά γινόταν μία ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια της μελέτης, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα και βασικά της στοιχεία. Στη συνέχεια γινόταν ερώτηση προς τον υποψήφιο ερωτώμενο εάν επιθυμεί να συμμετάσχει στην έρευνα, τονίζοντας το τυχαίο της επιλογής του και το απολύτως εμπιστευτικό των απαντήσεών του. Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή μιας τυπικής συνέντευξης: 1. Σε πρώτο στάδιο το άτομο απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν το φύλο του, την ηλικία του και την απασχόληση του κύριου εργαζόμενου στο νοικοκυριό όπου ζει. 2. Στη συνέχεια ακολουθεί το 1 ο μέρος του ερωτηματολογίου. Το άτομο απαντά: Εάν επισκέπτεται για αναψυχή (και για ποιες δραστηριότητες) συγκεκριμένες περιοχές της Λ.Α.Α.Π., πώς θα χαρακτήριζε σε γενικές γραμμές τη κατάσταση στη περιοχή του Ασωπού, αν χρησιμοποιεί και για ποιους λόγους νερό από τη περιοχή (μόνο για κατοίκους Ασωπού), αν θεωρεί ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από τη ρύπανση τι πιστεύει για τη λήψη μέτρων στη περιοχή ως προς τη ρύπανση και πώς νιώθει συναισθηματικά ως προς την όλη κατάσταση που επικρατεί στον Ασωπό. 3. Στο 2 ο μέρος του ερωτηματολογίου στον ερωτώμενο γίνεται μια αναλυτική ενημέρωση για τη κατάσταση που επικρατεί στον Ασωπό, όσον αφορά το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τη καταλληλότητα του νερού για συγκεκριμένες χρήσεις. Τονίζεται το γεγονός ότι βάσει των Κοινοτικών Οδηγιών η Ελλάδα οφείλει να λάβει μέτρα για τη προστασία του ποταμού και τη σωστή διαχείριση των Υδάτων του και γίνεται επεξήγηση της λύσης που προτείνει η παρούσα μελέτη. Στη συνέχεια δίνονται στο άτομο 12 κάρτες επιλογής τις οποίες καλείται να απαντήσει. Παράλληλα παρατίθενται ο χάρτης της περιοχής του Ασωπού και 2 κάρτες που επεξηγούν το lock καρτών επιλογής. Η κάθε κάρτα περιλαμβάνει 5 επιλογές που αφορούν 5 μελλοντικά σενάρια αποτελέσματα του προγράμματος για τη προστασία του Ασωπού. Η κάθε επιλογή έχει ένα ποσό πληρωμής σε, που αφορά το τρίμηνο τιμολόγιο 21

22 της ΕΥΑΠ για τα επόμενα 15 χρόνια (2012-), και κάποια πιθανά αποτελέσματα του προγράμματος όσον αφορά τη περιβαλλοντική κατάσταση, τη τοπική οικονομία και τη καταλληλότητα του νερού για πόση, μαγείρεμα και άρδευση. Ο ερωτώμενος διαλέγει πρώτα την επιλογή που επιθυμεί περισσότερο από τις 5, ύστερα την επιλογή που δεν επιθυμεί καθόλου, την επιλογή που επιθυμεί περισσότερο από τις εναπομείνασες 3 και τέλος την επιλογή που επιθυμεί λιγότερο από τις εναπομείνασες Στο 3 ο μέρος το άτομο απαντά κατά πόσο το ύψος του κόστους πληρωμής, οι βελτιώσεις στο περιβάλλον, τη τοπική οικονομία και στην υγεία και τα συναισθήματα που έχει για την υπάρχουσα κατάσταση, επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στο 2 ο μέρος. 5. Τέλος, ακολουθεί το 4 ο μέρος, στο οποίο ο ερωτώμενος απαντά για: την ηλικία του, τον αριθμό των μελών και των παιδιών του νοικοκυριού στο οποίο ζει, το επίπεδο εκπαίδευσης του και τη κατάσταση απασχόλησης του, το είδος της κατοικίας του και αν έχει κατοικία στη περιοχή του Ασωπού το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού προ φόρων το 2010 και τη πόλη και δήμο κατοικίας του. 22

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009 Έρευνα για τον Ασωπό ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα -1- Ευχαριστίες. -3- Περίληψη.. -4-1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στις βιομηχανικές και γεωργικές περιοχές της Λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στις βιομηχανικές και γεωργικές περιοχές της Λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στις βιομηχανικές και γεωργικές περιοχές της Λεκάνης απορροής του Ασωπού

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 000 Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την πράσινη οικονομία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εισαγωγή Οι υδάτινοι πόροι για ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργική παραγωγή και περιβαλλοντικές ανάγκες είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Αν x =,,, παρατηρήσεις των Χ =,,,, τότε έχουμε διαθέσιμο ένα δείγμα Χ={Χ, =,,,} της κατανομής F μεγέθους με από κοινού σ.κ. της Χ f x f x Ορισμός : Θεωρούμε ένα τυχαίο δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩ ΑΠΟ ΤΟ (ΕΚΚΕ) Τα ερωτηµατολόγια για την «Περιβαλλοντική ράση» µας απεστάλησαν συµπληρωµένα, κατόπιν συνεννόησής µας αρχές οεµβρίου του περασµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό

Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό Ερευνητική Οµάδα Εφαρµοσµένων Οικονοµικών των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα