ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης & τιμολόγησης αγαθών & υπηρεσιών προς αποφυγή λαθών & κυρώσεων. σε Προϊσταμένους & υπαλλήλους λογιστηρίου, Υπευθύνους τιμολόγησης, Υπευθύνους διακίνησης αποθήκης επιχειρήσεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Λογιστής, Φοροτεχνικός, Α Τάξης, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Α) Περιεχόμενο Δελτίου Αποστολής Β) Περιπτώσεις Έκδοσης Δελτίου Αποστολής κατ ειδικό τρόπο Γ) Περιπτώσεις που σε διακινήσεις αγαθών δεν απαιτείται η έκδοση του Δελτίου Αποστολής ή δεν καταλογίζονται παραβάσεις του Κ.Β.Σ. Δ) Ειδικά θέματα διακίνησης αγαθών (μεταφόρτωση, διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης, διακίνηση δειγμάτων, παράδοση για έκθεση προβολή και εν συνεχεία πώληση των αγαθών αυτών, ανάποδο δελτίο αποστολής.) ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Α) Τρόπος αντιμετώπισης ελλειμμάτων παραλαβής Β) Τρόπος αντιμετώπισης πλεονασμάτων παραλαβής Γ) Ποσοτικές αποκλίσεις κατά την απογραφή τέλους χρήσης, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπιση. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Περιεχόμενο τιμολογίου Β) Τ.Π.Υ., χρόνος έκδοσης Γ) Επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, τρόπος έκδοσης του τιμολογίου Δ) Είσπραξη ποσών από συμμετοχή αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας στα έξοδα τρίτης επιχείρησης(συγγενικής) Ε) Τιμολόγηση πολλαπλών συναφών υπηρεσιών. Τρόπος έκδοσης τιμολογίων όταν μεταξύ των συμβαλλομένων έχει υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο8 παράγραφος 16 του Νόμου 1882/ ΩΡΕΣ

3 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις βασικές διατάξεις του Φ.Π.Α. και όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο Φ.Π.Α. από νόμους και διοικητικές λύσεις. σε Προϊσταμένους & υπαλλήλους Λογιστηρίων, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων & Οργανισμών, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ τ. τμηματάρχης Δ/νσης ΦΠΑ Υπουργείου Οικονομικών, Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Προιστ. Τμήματος Εξωτ. Εμπορίου Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 3697/2008 ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Επιβολή του φόρου- Τρόπος υπολογισμού προστιθέμενης αξίας Πρόσωπα υποκείμενα και μη υποκείμενα στο ΦΠΑ - Οικονομική δραστηριότητα Φορολογητέες πράξεις (Πωλήσεις αγαθών - Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις και αγορές αγαθών - Παροχή υπηρεσιών, γενικά) Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και Ειδικές απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης Συντελεστές ΦΠΑ - Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και προϋποθέσεις εφαρμογής Παραρτήματα του Νόμου ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ Εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Απαλλασσόμενες πράξεις στα πλαίσια των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων - Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής (ΕΔΔΑ) Εισαγωγές Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ΦΠΑ στα ακίνητα Ειδική Δήλωση ακινήτων- Ειδικό Βιβλίο κοστολογίου - Έντυπο Προϋπολογιστικού κόστους και Απολογιστικού κόστους οικοδομών Τόπος παράδοσης των αγαθών Τριγωνικές συναλλαγές- Πωλήσεις από απόσταση Τόπος παροχής των υπηρεσιών (κριτήρια φορολόγ ησης των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό - πράξεις λήπτη - ορισμός Φορολογικού Αντιπροσώπου και συναφείς υποχρεώσεις, κλπ) Υποχρεώσεις υποκειμένων Δηλώσεις ΦΠΑ (Περιοδική και Εκκαθαριστική ήλωση ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, κλπ). Δικαίωμα έκπτωσης (Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση Υπηρεσιών - Δώρα μικρής αξίας και Δείγματα PRORATA, κλπ) Επιστροφή του φόρου Συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ με παραδείγματα. Eισαγωγή Γενικές Πληροφορίες για το INTRASTAT και ανάλυση των πεδίων Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενική παρουσίαση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων INTRASTAT και η n-line εφαρμογή Οδηγίες συμπλήρωσης INTRASTAT, στατιστικά κατώφλια και ερωτήσεις σχετικά με την συμπλήρωση του INTRASTAT Λεπτομερής Παρουσίαση του συστήματος υποβολής μέσω αρχείου και της ff-line εφαρμογής. Ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή 24 ΩΡΕΣ

4 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ INTRASTAT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων INTRASTAT σε Προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων & Οργανισμών, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Προϊστάμενος Τμήματος Εξωτ. Εμπορίου Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Eισαγωγή Γενικές Πληροφορίες για το INTRASTAT και ανάλυση των πεδίων- Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενική παρουσίαση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων INTRASTAT και η n-line εφαρμογή Οδηγίες συμπλήρωσης Intrastat, στατιστικά κατώφλια και ερωτήσεις σχετικά με την συμπλήρωση του INTRASTAT Λεπτομερής Παρουσίαση του συστήματος Υποβολής μέσω αρχείου και της ff-line εφαρμογής. Ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή 6 ΩΡΕΣ

5 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ (Ν ΦΕΚ 58 Α ) ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας αναλύσει τις νέες διατάξεις φορολογίας φυσικών-νομικών προσώπων, μέσα από Μείωση του φόρου μέσω δαπανών αποδείξεων Τεκμαρτός προσδιορισμός Νέα έντυπα φορολογίας του οικονομικού έτους 2010 (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3,Ε5,Ε9, πρακτικά παραδείγματα & εφαρμογές, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων φυσικών και του των φυσικών προσώπων Φορολογία των κερδών των Φ έως Φ01-Φ014), Αυτοπεραίωση και συμπλήρωση του πίνακα Ι του νομικών προσώπων του νέου έτους επιχειρήσεων Διανομή των κερδών των εντύπου Ε3 Φορολόγηση των Νομικών Ανωνύμων Εταιριών και η Προσώπων μη κερδοσκοπικού σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους & φορολόγηση των μερισμάτων Αφορολόγητα αποθεματικά των επιχειρήσεων χαρακτήρα, των κοινωφελών ιδρυμάτων, των Σωματείων και των αστικών Υπαλλήλους Λογιστηρίου, Λογιστικά Γραφεία & Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές Κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων σε φορολογικό έλεγχο. Νέο Pint System. κερδοσκοπικών ή μη εταιριών 12 ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ τ. Διευθυντικά Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

6 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του Φόρου Εισοδήματος και πως συνδέεται με την Αναβαλλόμενη Φορολογία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Προϊσταμένους & υπάλληλους λογιστηρίου επιχειρήσεων, λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ τ. γεν.δ/ντης Διεύθυνσης Φορολογ ίας Υπουργείου Οικονομικών. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής. Απόφοιτος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου από το Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με πολυετή εμπειρία στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μεγάλων επιχειρήσεων. Επίτιμος Γεν. Δ/ντής Υπ. Οικονομικών, Εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Παρουσίαση του ΔΛΠ 12 για την φορολογία χρήσης των νομικών προσώπων και την αναβαλλόμενη φορολογία. Περιγραφή και αναγνώριση των όρων Λογιστική αξία και Φορολογική βάση. Αναγνώριση τρεχουσών και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων. Συνηθέστερες αιτίες. Φορολογητέες και Εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Παρουσίαση περιπτώσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αναγνώριση του τρέχοντος και αναβαλλόμενοι φόροι στα Λογιστικά Βιβλία και τις Οικονομικές Καταστάσεις Φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές υποχρεώσεις. Ο φόρος ως Έξοδο. Λογιστικός χειρισμός και εμφάνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την επιχείρηση με βάση το ΔΛΠ 12. Πρακτικά Παραδείγματα επί των συνηθέστερων περιπτώσεων Παραδείγματα προσωρινών διαφορών. Επεξηγηματικοί υπολογισμοί και παρουσίαση. 12 ΩΡΕΣ

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει αναφορά στον τακτικό φορολογικό έλεγχο που ξεκινά από την επιλογή της επιχείρησης για έλεγχο και κατάληξη στην κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου. Με την ΠΟΛ 1037/05 και τον 1081/05 καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας των τακτικών ελέγχων. σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Στελέχη και Υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Οργανισμών, καθώς και Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φοροτεχνικά και το Εμπορικό Δίκαιο εν γένει. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήεων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ 1. Πότε μια επιχείρηση επιλέγεται για τακτικό έλεγχο; Ποιες επιχειρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα; 2. Με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης ποιες είναι οι γενικές ελεγκτικές επαλήθευσης που θα γίνουν; 3. Στις επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας ποιες είναι οι ειδικές ελεγκτικές επαλήθευσης που θα γίνουν 4. Στα πλαίσια των ειδικών ελεγκτικών επαληθεύσεων πως θα γίνει έλεγχος του ταμείου, των αξιογράφων, των αποθεμάτων, των αποτιμήσεων και των δαπανών; 5. Πως θα γίνει ο έλεγχος στο ΦΠΑ; Πως θα γίνει ο έλεγχος στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αποκτήσεων, παραδόσεων, και στα intrastate άφιξης, αποστολής; 6. Πως θα γίνει ο έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του πενταετούς διακανονισμού των παγίων και της PRORATA; Πως θα γίνει ο έλεγχος των δαπανών για την εξακρίβωση της αναγνώρισης των ή όχι; 7. Πως θα ελεγχθούν οι λοιπές φορολογίες; ΦΜΥ, Φόρος Ζ Πηγής, εργολάβων κλπ 8. Πως θα γίνει η κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχου; Πότε γίνεται έκδοση συμπληρωματικών ή και μερικών φύλλων ελέγχου; 9. Ποια είναι η έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων βάσει των οποίων κοινοποιούνται συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου; Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής για έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου; 10. Ποια είναι η έννοια του πλαστού, εικονικού, μερικώς εικονικού, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου καθώς και του νοθευμένου στοιχείου 11. Ποια είναι η έναρξη του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων για πλαστά- εικονικά φορολογικά στοιχεία; Παράλληλα στο σεμινάριο με πρακτικές εφαρμογές θα αναπτυχθούν οι τεχνικές του ελέγχου όπως: 1. Της κλειστής αποθήκης 2. του ελέγχου του λογαριασμού ταμείου και αξιογράφων 3. του ελέγχου του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου, του ελέγχου της φύρας, και των αναλώσεων βάσει του βιβλίου των τεχνικών προδιαγραφών 4. Της φορολογικής και της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών καθώς και του ελέγχου της μεταφοράς των 5. Του ελέγχου περί ορθής εφαρμογής των αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών διατάξεων Νόμων 6. Του ελέγχου της παραγραφής για τα προς διανομή μερίσματα, του ελέγχου της παραγραφής του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ 7. Του ελέγχου των συναλλαγών για τις περιπτώσεις υποκρυπτόμενων δαπανών και την επιβολή τελών χαρτοσήμου 8. Του ελέγχου ενδεχόμενης μετατόπισης συντελεστών ΦΠΑ της ορθής εφαρμογής των εκπτώσεων λόγω τζίρου κλπ. 9. Του ελέγχου των υπερτιμολογήσεων και των υποτιμολογήσεων Επίσης θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδεις έννοιες του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας όπως την άσκηση προσφυγής της αναστολής καταβολής των προβεβαιωμένων φόρων, της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κλπ. 12 ΩΡΕΣ

8 6 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση καθώς και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων σε υπαλλήλους στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών λογιστικά γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ τ. Διευθυντικά Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία.. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο1 Αντικείμενο του φόρου Άρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου Άρθρο 3 Χρόνος επιβολής του φόρου Άρθρο 4 Εισόδημα και εξεύρεσή του Άρθρο 5 Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων Άρθρο 6 Απαλλαγές από το φόρο Άρθρο 7 Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους Άρθρο 8 Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα Άρθρο 9 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου Άρθρο 10 Φορολογία του των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Άρθρο 11 Αυτοτελής φορολόγηση από ακίνητα Άρθρο 12 Αυτοτελής φορολόγηση από κινητές αξίες Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Άρθρο 14 Αυτοτελής φορολόγηση από μισθωτές υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άρθρο 15 Προσδιορισμός με βάση την τεκμαρτή δαπάνη Άρθρο 16 Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης Άρθρο 17 Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Άρθρο 18 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου Άρθρο 19 Διαφορά και υπολογισμός του φόρου αυτής ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Άρθρο 20 Κτήση Εισοδήματος Άρθρο 21 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων Άρθρο 22 Ακαθάριστο εισόδημα Άρθρο 23 Καθαρό εισόδημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Άρθρο 24 Κτήση Εισοδήματος Άρθρο 25 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων Άρθρο 26 Χρόνος απόκτησης του Άρθρο 27 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 28 Έννοια και απόκτηση του Άρθρο 29 Διαχειριστική περίοδος Άρθρο 30 Ακαθάριστο εισόδημα Άρθρο 31 Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού Άρθρο 32 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού Άρθρο 33 Ειδικός προσδιορισμός του καθαρού Άρθρο 34 Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών Άρθρο 36 Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές Άρθρο 37 Προσδιορισμός αλλοδαπών επιχειρήσεων Άρθρο 38 Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Άρθρο 39 Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 40 Έννοια και απόκτηση του

9 6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Άρθρο 41 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα Άρθρο 42 Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού Άρθρο 43 Εκπτώσεις του από γεωργικές επιχειρήσεις Άρθρο 44 Απαλλαγές του από γεωργικές επιχειρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 45 Κτήση Εισοδήματος Άρθρο 46 Χρόνος απόκτησης του Άρθρο 47 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ Άρθρο 48 Κτήση Εισοδήματος Άρθρο 49 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα Άρθρο 50 Τεκμαρτός προσδιορισμός του Άρθρο 51 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 52 Προκαταβολή του φόρου Άρθρο 53 Μείωση του προκαταβλητέου φόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες Άρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Άρθρο 56 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις Άρθρο 57 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Άρθρο 58 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 59 Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις Άρθρο 60 Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Άρθρο 62 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης Άρθρο 63 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Άρθρο 64 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Άρθρο 65 Μεταγραφή δηλώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 66 Φορολογικός έλεγχος Άρθρο 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος Άρθρο 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου Άρθρο 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου Άρθρο 70 Διοικητική επίλυση της διαφοράς Άρθρο 71 Δικαστικός συμβιβασμός Άρθρο 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης Άρθρο 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας Άρθρο 74 Βεβαίωση του φόρου Άρθρο 75 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 76 Αλλαγή κατοικίας ή έδρας Άρθρο 77 Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων Άρθρο 78 Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής Άρθρο 79 Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων Άρθρο 80 Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων

10 6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Άρθρο 81 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ. Άρθρο 82 Υποχρεώσεις υπηρεσιών Άρθρο 83 Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ Άρθρο 84 Παραγραφή Άρθρο 85 Φορολογικό απόρρητο ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 98 Επιβολή του φόρου Άρθρο 99 Αντικείμενο του φόρου Άρθρο 100 Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων Άρθρο 101 Υποκείμενο του φόρου Άρθρο 102 Χρόνος επιβολής του φόρου Άρθρο 103 Απαλλαγές από το φόρο Άρθρο 104 Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα Άρθρο 105 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού νομικών προσώπων Άρθρο 106 Υπολογισμός φορολογητέου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Άρθρο 107 Υπόχρεοι σε δήλωση, προθεσμία και περιεχόμενο αυτής Άρθρο 108 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Άρθρο 109 Υπολογισμός του φόρου Άρθρο 110 Καταβολή του φόρου Άρθρο 111 Προκαταβολή του φόρου Άρθρο 112 Επιβράβευση ειλικρινείας Άρθρο 113 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 114 Υποχρέωση παρακράτησης φόρου Άρθρο 115 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα Αρθρο116 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 117 Φορολογία αδιανέμητων κερδών Άρθρο 118 Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών Φορολογικών αντικειμένων 36 ΩΡΕΣ μαζί μας.

11 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα μεταξύ της Ελλάδος και άλλων Κρατών, των σχετικών νόμων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και η παρουσίαση πρακτικών θεμάτων και εφαρμογών. σε Λογιστές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Οικονομικούς Διευθυντές, Δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με θέματα διεθνούς φορολογίας. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Α. Γενικά για τις διμερείς συμβάσεις Το φαινόμενο της διπλής φορολογίας Μέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίας Το Πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ Διάρθρωση των διμερών συμβάσεων Ισχύουσες διμερείς συμβάσεις της Ελλάδας Η ισχύς των διμερών συμβάσεων σε σχέση με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις και το Μόνιμη εγκατάσταση Μερίσματα Τόκοι Δικαιώματα (ryalties) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (transfer pricing, arm s length principle) Αλλοδαποί μισθωτοί Αμοιβαία διοικητική συνδρομή Γ. Πρακτικά θέματα Παρακράτηση φόρου Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας αίτηση για την αποφυγή Δικηγόρος ΔΝ, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο της διπλής φορολογίας (claim) μεγάλη διδακτική εμπειρία Β. Ειδικά θέματα των διμερών Διαδικασία αμοιβαίου Δ/ντρια Δ/νσης Διεθνών συμβάσεων διακανονισμού Σχέσεων Υπουργείου Οικονομικών. Εισηγήτρια σεμιναρίων με Ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα καλύπτονται Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) μεγάλη διδακτική εμπειρία. από τις διμερείς συμβάσεις 12 ΩΡΕΣ

12 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σχέση δίκαιου της ΕΕ & διεθνούς επιχείρηση που έχει την έδρα της σε Προϊσταμένους δίκαιου σε άλλο κράτος μέλος (οδηγία Λογιστηρίων, Στελέχη και Φορολογικός ανταγωνισμός 90/436 σύμβαση διαιτησίας και Υπαλλήλους Οικονομικών (GROUP OF CONDUCT) άρθρο 9 των Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Μελλοντική αντιμετώπιση των Φορολογία τόκων αποταμιεύσεων Οργανισμών, καθώς και συμβάσεων αποφυγής διπλής φυσικών προσώπων 9 οδηγία Ελεύθερους Επαγγελματίες φορολογίας 43/03 και άρθρα τόκων των Λογιστές. (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) από το δίκαιο της εε Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φορολογία μερισμάτων και Φορολογία τόκων και δικαιωμάτων Δικηγόρος ΔΝ, Φορολογικός Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (οδηγία 90/435) που καταβάλλονται μεταξύ Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Συγχώνευσης, διασπάσεις και συνδεόμενων επιχειρήσεων Εισηγητής σεμιναρίων με μεταφορά στοιχείων ενεργητικού (οδηγία 49/03) και άρθρα τόκων μεγάλη διδακτική εμπειρία (οδηγία 90/434) και δικαιωμάτων των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Δ/ντρια Δ/νσης Διεθνών Διόρθωση των κερδών Ρήτρα TAX-SPARING στις Σχέσεων επιχείρησης, συνδεόμενης με Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών. Εισηγήτρια σεμιναρίων με 12 ΩΡΕΣ μεγάλη διδακτική εμπειρία

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ "Ζ" 21.2.16 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 43.2.8 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 43.2.9 ALL INCLUSIVE 21.2.4 EDI ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποιοί είναι μη υπόχρεοι; α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Εκδίδουν μόνον δελτίο αποστολής σε τρίτο για πώληση για λογαριασμό του, για επεξεργασία, συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα