ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ XML, JAVA & WEB SERVICES» ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/07074 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 UNIVERSITY OF PIRAEUS Department of Digital Systems POSTGRADUATE PROGRAM Communication Systems and Networks Master Course Thesis «Development of an Interactive e- Service, that is based on XML, JAVA & WEB SERVICES» (Administration system of postgraduate program) Tsaravas Charalampos - ΜΕ/07074 Supervisor: Marinos Themistocleous Piraeus, December 2009 ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες...6 Ευρετήριο Εικόνων... 7 Ευρετήριο Πινάκων Περίληψη...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή στα Web Services Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι εργασίας Δομή Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Web Services Θεωρητικό Υπόβαθρο Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Web Services Χαρακτηριστικά Web Services Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τοπολογίες Web Services Service Oriented Architecture (SOA) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική Επίπεδα Λειτουργίας SOA Πλεονεκτήματα SOA Επαναχρησιμοποίηση (reusability) Διαλειτουργικότητα (interoperability) Κλιμάκωση (scalability) Ευελιξία (flexibility) Κόστος (Cost efficiency) Μειονεκτήματα SOA Προγραμματιστικό Μοντέλο Web Services Τεχνολογίες Web Services Επεκτάσιμη Γλώσσα ΣήμαSνσης (extensible Markup Language, XML) Πρωτόκολλο Πρόσβασης Απλού Αντικειμένου (Simple Object Access Protocol - SOAP)...51 ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

4 2.3.3 Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services Description Language WSDL) Παγκόσμια Περιγραφή, Ανακάλυψη και Ολοκλήρωση (Universal Discovery Description and Integration - UDDI) Εφαρμογή Web Services σήμερα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Πρόβλημα Διαδικασία Π.Μ.Σ Ρόλοι και ροή δραστηριοτήτων Ο ρόλος του Υποψήφιου Ο ρόλος της Γραμματείας Ο ρόλος των επιτροπών Ο ρόλος των φοιτητών Ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πλατφόρμες και Προγραμματιστικά εργαλεία Σχεδιασμός βάσης δεδομένων Πίνακες Βάσης Δεδομένων Ανάπτυξη εφαρμογής Υλοποίηση Project Web Service Υλοποίηση Client Project Java Server Pages Client Interface Clients Login Interface και λειτουργίες γραμματείας (PowerUser) Client Interface Υποψηφίου (candidate) Client Interface Φοιτητή (student) Client Interface Καθηγητή (Professor) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αξιολόγηση Εφαρμογής - Συμπεράσματα ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

5 5.2 Μελλοντικές βελτιώσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

6 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα, Επίκουρο Καθηγητή κ. Μαρίνο Θεμιστοκλέους για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής αυτής. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης κα. Φλώρα Μαλαματένιου και κα. Ανδριάνα Πρέντζα για την αξιολόγηση της διπλωματικής και τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Τέλος οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για την υποστήριξη που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια. Τσαραβάς Χαράλαμπος, 22 Δεκεμβρίου 2009 ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

7 Ευρετήριο Εικόνων Εικόνα 2: Απλό web service (Chappell and Jewell, 2002) Εικόνα 3: Παράδειγμα Web Service Διαδικασία Παραγγελίας (Papazoglou, 2008) Εικόνα 4: Web Services Structure (Chappell and Jewell, 2002) Εικόνα 5: Web Services τύπου Ι (Papazoglou, 2008) Εικόνα 6: Stateless web service (Μακρης, 2009) Εικόνα 7: Web Services τύπου ΙΙ (Papazoglou, 2008) Εικόνα 8: Service Oriented Architecture - Βασική Τεχνολογία Ρόλοι (Waluyo et al., 2008) Εικόνα 9: Ροή ενεργειών για τη δημιουργία και εκτέλεση μιας υπηρεσίας (Papazoglou, 2008) Εικόνα 10: Παράδειγμα SOA - Composite Service (Papazoglou, 2008) Εικόνα 11: Επίπεδα λειτουργίας SOA (Papazoglou, 2008) Εικόνα 12: Remote Procedure Call (Papazoglou, 2008) Εικόνα 13: Document-Oriented Interactions (Papazoglou, 2008) Εικόνα 14: Απαραίτητα επίπεδα προγραμματιστικού μοντέλου Web Services (Papazoglou, 2008) Εικόνα 15: Τα 6 επίπεδα προγραμματιστικού μοντέλου Web Services (Papazoglou, 2008). 43 Εικόνα 16: Διαδικασία SOAP μηνύματος (http://wiki.eeng.dcu.ie:8888/ee557/g2/740- EE.html) Εικόνα 17: Φάκελος SOAP (Papazoglou, 2008) Εικόνα 18: Παράδειγμα SOAP Φακέλου (IBM-Web Services) Εικόνα 19: SOAP message for RPC method Call (Πουλημενοπουλου, 2009) Εικόνα 20: SOAP Response (Πουλημενοπουλου, 2009) Εικόνα 21: WSDL περιγραφή υπηρεσίας (Papazoglou, 2008) Εικόνα 22: WSDL Ομαδοποίηση (Θεμιστοκλεους, 2009b) Εικόνα 23: Στοιχεία UDDI Registry (Δημητρακοπουλος, 2008) Εικόνα 24 Εννοιολογικό Μοντέλο UDDI (Δημητρακοπουλος, 2008) Εικόνα 25: Παράδειγμα tmodel (Δημητρακοπουλος, 2008) Εικόνα 26: Διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

8 Εικόνα 27: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης Εικόνα 28: Διάγραμμα E-R βάσης δεδομένων Εικόνα 29: Πίνακας Candidate Εικόνα 30: Πίνακας Poweruser Εικόνα 31: Πίνακας Student Εικόνα 32: Πίνακας Professor Εικόνα 33: Πίνακας Program Εικόνα 34: Πίνακας Direction Εικόνα 35: Πίνακας Course Εικόνα 36: Πίνακας course_attendance_days Εικόνα 37: Πίνακας course_attendanvce_day_student Εικόνα 38: Πίνακας course_mode_academicyear Εικόνα 39: Πίνακας professor_course Εικόνα 40: Πίνακας course_score Εικόνα 41: Πίνακας semester Εικόνα 42: Πίνακας student_request Εικόνα 43: Πίνακας candidate_interview Εικόνα 44:Πίνακας candidate_direction Εικόνα 45: Δημιουργία κυρίως project CoursesPortalWebService Εικόνα 46: Εγκατάσταση Server & Context Path Εικόνα 47: Προσθήκη mysql-connector Εικόνα 48: Sourse Packages - Objects Εικόνα 49: Web Service deploy Εικόνα 50: Δήλωση WSDL στον client Εικόνα 51: WSDL refresh Εικόνα 52: PowerUserLogin.jsp Εικόνα 53: CandidateLogin.jsp Εικόνα 54:StudentLogin.jsp Εικόνα 55: ProfessorLogin.jsp ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

9 Εικόνα 56: PowerUserCreateNewProgram.jsp Εικόνα 57: PowerUserViewDirections.jsp Εικόνα 58: CreateNewCandidate.jsp Εικόνα 59: PowerUserViewDeliveredDocumentsCandidates.jsp Εικόνα 60: PowerUserViewDocumentsAcceptedCandidates.jsp Εικόνα 61: PowerUserViewDocumentsAcceptedCandidatesScheduleInterviews.jsp Εικόνα 62: PowerUserViewScheduledInterviewsCandidates.jpg Εικόνα 63: Αποδοχή/Αλλαγή ώρας συνέντευξης απο τον υποψήφιο Εικόνα 64: PowerUserViewSetInterviewsCandidates.jsp Εικόνα 65: PowerUserRescheduleInterview.jsp Εικόνα 66: PowerUserViewAcceptedByGsCandidates.jsp Εικόνα 67: Ενημέρωση υποψηφίου για την αποδοχή του Εικόνα 68: PowerUserProcessAcceptedDirections.jsp Εικόνα 69: PowerUserFinalizeCandidate.jsp Εικόνα 70: PowerUserCreateNewStudent.jsp Εικόνα 71: Ενημέρωση υποψηφίου για τον φοιτητικό του λογαριασμό Εικόνα 72: PowerUserViewCourses.jsp Εικόνα 73: PowerUserCreateCourse.jsp Εικόνα 74: PowerUserViewCoursesByDirId.jsp Εικόνα 75: PowerUserCreateFirstAttendanceDayForCourse.jsp Εικόνα 76: PowerUserAttendanceTable.jsp Εικόνα 77: PowerUserViewScoreForCourse.jsp Εικόνα 78: PowerUserViewScoreForCourseClosed.jsp Εικόνα 79: PowerUserViewStudentsByDirId.jpg Εικόνα 80: PowerUserViewStudentProfile.jsp Εικόνα 81: PowerUserChangeStudentScores.jsp Εικόνα 82: PowerUserCreateProfessors.jpg Εικόνα 83: PowerUserViewProfessors.jsp Εικόνα 84: PowerUserViewProfessorProfile.jsp ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

10 Εικόνα 85: PowerUserViewRequests.jsp Εικόνα 86: PowerUserDoPrintRequest.jsp Εικόνα 87: CandidateLoginSuccessfull.jsp - Προβολή κατάστασης αξιολόγησης Εικόνα 88: Αποδοχή /Αλλαγή ώρας συνέντευξης Εικόνα 89: StudentLoginSuccessfull.jsp Εικόνα 90: StudendSendRequest.jsp Εικόνα 91: StudentSendRequestSuccess.jsp Εικόνα 92: StudentProfile.jsp Εικόνα 93: ProfessorLoginSuccessful.jsp Εικόνα 94: ProfessorProfile.jsp και διεύθυνση Εικόνα 95: ProfessorProfile.jsp ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

11 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1: Σύνταξη XML στοιχείου Πίνακας 2: Σύνταξη επικεφαλίδων Content-Type και Content Length Πίνακας 3: Διαδικασία Π.Μ.Σ Πίνακας 4: Ρόλος υποψήφιου Πίνακας 5: Ρόλος γραμματείας Πίνακας 6:Ρόλος επιτροπών Πίνακας 7: Ρόλος φοιτητών Πίνακας 8: Ρόλος διδακτικού προσωπικού ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

12 Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά την εξέλιξη και τη χρήση των τεχνολογιών web services με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας η οποία βασίζεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια πρόταση για την αυτοματοποίηση και διαχείριση των διάφορων σταδίων από τα οποία περνά ένας υποψήφιος, από την κατάθεση της υποψηφιότητάς του έως την αποδοχή του και την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Αποτελεί επίσης ένα Portal διαχείρισης των κατευθύνσεων των Π.Μ.Σ. και των εγγεγραμμένων σε αυτές φοιτητών, παρέχοντας έτσι οργάνωση και ευκολία τόσο στους φοιτητές όσο και στην γραμματεία. Επίσης είναι εμφανής και ενεργός και ο ρόλος των καθηγητών, οι οποίοι αποκτούν το δικό τους λογαριασμό και μέσα από τον οποίο μπορούν να βλέπουν τα μαθήματά που τους αντιστοιχούν και να τροποποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Γενικά οι ρόλοι και οι λειτουργίες των συμμετεχόντων στο σύστημα, προέκυψαν ύστερα απο έρευνα η οποία αφορούσε την ροή δραστηριοτήτων της γραμματείας. Στη συνέχεια θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί η λειτουργία της εφαρμογής με τις απαιτήσεις και τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες σχεδιάστηκε. Η παραπάνω ιδέα υλοποιήθηκε με αρχιτεκτονική client server, δημιουργώντας αντίστοιχα Server και Client projects JAVA Web Application σύμφωνα με τις αρχές της πλατφόρμας NetBeans IDE 6.7.1, από τα οποία γίνεται και η ανάπτυξη του web service και ολοκληρώνεται τόσο σε επίπεδο Web Application, με το interface του client να αποτελείται από Java Server Pages (jsp) όσο και σε επίπεδο Web Service. Για την αποθήκευση και εξόρυξη των δεδομένων χρησιμοποιείται το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια εισαγωγή στην τεχνολογία των web services τα οποία ερευνά η παρούσα εργασία και πάνω στα οποία θα βασιστεί στη συνέχεια η για τη δημιουργία μιας εφαρμογής. Επίσης, θα θεσπιστούν οι στόχοι και το αντικείμενο της εργασίας και θα περιγραφεί η δομή του τόμου Εισαγωγή στα Web Services Η παρούσα εργασία ερευνά τις υπηρεσίες ιστού (web services) και πως αυτές μπορούν να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν διάφορες διαδικασίες ενός πληροφοριακού συστήματος. Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από υλικό, λογισμικό, ανθρώπους, δεδομένα και διαδικασίες και αποσκοπεί στην απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών. Με την ανάπτυξη κυρίως των web services αλλά και με την χρήση και άλλων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και η αυτοματοποίηση πολύπλοκων, χρονοβόρων, γραφειοκρατικών και δυσλειτουργικών διαδικασιών στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις αλλά παρέχεται και η δυνατότητα στους διαχειριστές να έχουν συγκεντρωμένες και ασφαλείς πληροφορίες. Στο παρελθόν η δημιουργία και η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις στο Internet δεν γίνονταν με έναν προκαθορισμένο και καθολικά αποδεκτό τρόπο με αποτέλεσμα κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιεί δικές της μεθόδους. Παρά την ύπαρξη ενός μεγάλου συνόλου διαδικτυακών υπηρεσιών για να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μίας υπηρεσίας, έπρεπε να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα κληθεί, να ελεγχτεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας (TCP/IP, HTTP, κλπ) και να προσαρμοστεί όλο το σύστημά του πελάτη της υπηρεσίας ώστε να γίνει συμβατό με αυτό του παροχέα της υπηρεσίας. Σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας των υπηρεσιών ιστού οι περισσότερες επιχειρήσεις που δημιουργούν υπηρεσίες στο διαδίκτυο, βασίζονται στην αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, όπως αυτή καθορίζεται από το W3C. (Chappell and Jewell). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επικρατεί ένας καθολικά αποδεκτός τρόπος δημιουργίας και χρήσης διακτυακών υπηρεσιών και η εκμετάλευσή τους είναι πολύ ευκολότερη και αποδοτικότερη. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

14 1.2. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι εργασίας Σκοπός Στην παρούσα εργασία προτείνεται και υλοποιείται, μια διαδραστική ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία αυτοματοποιεί και διευκολύνει την διαδικασία μετάβασης ενός υποψηφίου σε μεταπτυχιακό φοιτητή, ανάλογα με τις κατευθύνσεις και τα Προγράμματα στα οποία γίνεται αποδεκτός και υποστηρίζει (η εφαρμογή) τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της γραμματείας πριν και μετά την επιλογή των υποψηφίων. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποτελεί επίσης και ένα portal για τους φοιτητές και τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και μαθήματα των τρέχοντων Πργραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ενώ παράλληλα παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογιών και παρουσιών για κάθε φοιτητή. Τέλος, μέσα απο την δικτυακή αυτή εφαρμογή οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα αποστολής αιτήσεων στην γραμματεία για την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών. Αντικειμενικοί στόχοι εργασίας Οι αντικειμενικοί στόχοι που θέτονται και επιθυμούμε να επιτύχουμε στην παρούσα εργασία είναι: Μελέτη βιβλιογραφίας που αφορά την ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά και τα ο- φέλη που προκύπτουν από την χρήση των web services και των σύγρονων τεχνολογιών Καταγραφή των σημερινών λειτουργιών Π.Μ.Σ. Πρόταση βελτίωσης των λειτουργιών αυτών με τη χρήσης διαγράμματος ροής δραστηριοτήτων Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης και διαχείρισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

15 1.3. Δομή Εργασίας Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ένα πλάνο για την συγγραφή της παρούσας εργασίας το οποίο περιλαμβάνει 5 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1, γίνεται μια εισαγωγή στις τεχνολογίες των υπηρεσιών ιστού που θα αναλυθούν και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι και το αντικείμενο της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τα web services, τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματά τους καθώς επίσης και περιπτώσεις όπου βρίσκουν εφαρμογή. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η μελέτη περίπτωσης, οι ρόλοι και η ροή δραστηριοτήτων στην οποία βασίστηκε η εφαρμογή. Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται η αρχιτεκτονική του συστήματος και της βάσης δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμογής σε προγραμματιστικό επίπεδο. Στο κεφάλαιο 5, παραθέτονται συμπεράσματα και παρατηρήσεις για το μέλλον και γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την δομή στην οποία βασίστηκε η συγγραφή της εργασίας καθώς επίσης και την σύνδεση μεταξύ των κεφαλαίων. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

16 Εισαγωγή Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι Δομή εργασίας Κεφάλαιο 1 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Web Services, SOA, Τεχνολογίες Εφαρμογή Web Services σήμερα Ενσωμάτωση Web Services στο πρόβλημά μας Κεφάλαιο 2 Μελέτη Περίπτωσης Ανάλυση προβλήματος Ρόλοι & ροή δραστηριοτήτων Κεφάλαιο 3 Υλοποίηση Εφαρμογής Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων Ανάπτυξη εφαρμογής Server side - Client Interface Ανάλυση Αξιολόγηση Κεφάλαιο 4 Αξιολόγηση Συμπεράσματα Μελλοντικές προτάσεις Κεφάλαιο 5 Εικόνα 1: Διάγραμμα δομής εργασίας ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια ανασκόπησης της βιβλιογραφίας πάνω στις υπηρεσίες ιστού παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες θεωρίες και παραδείγματα και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των web services καθώς και το προγραμματιστικό τους μοντέλο. Στη συνέχεια αναλύεται η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, τα επίπεδα λειτουργίας της και τα πλεονεκτήματά της. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι καθιερωμένες τεχνολογίες των web services και τέλος θα αναφερθούν κάποιες περιπτώσεις όπου βρίσκουν εφαρμογή τα web services σήμερα. 2.1 Web Services Θεωρητικό Υπόβαθρο Η IBM ορίζει τα web services ως μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη εφαρμογή. Μια ομάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζει μια εφαρμογή web service. Τα Web Services είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία. Δίνουν τη δυνατότητα σε ανόμοιες εφαρμογές οι οποίες τρέχουν σε διαφορετικές μηχανές να ανταλλάσσουν δεδομένα και να συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου λογισμικού ή υλικού. Οι εφαρμογές που βασίζονται σε Web Services μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα αδιαφορώντας για την γλώσσα προγραμματισμού, το λειτουργικό σύστημα και το πρωτόκολλο διαδικτύου, όπως φαίνεται και από το σχήμα της εικόνας 1. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

18 Εικόνα 2: Απλό web service (Chappell and Jewell, 2002) Είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να περιγραφούν, διατεθούν, ανατεθούν και εκτελεστούν σε ένα ενιαίο δικτυακό περιβάλλον. Ε- πίσης είναι αυτό-περιγραφικές και αυτόνομες δικτυοκεντρικές μονάδες, εκτελούν ο- λοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες και υλοποιούνται με ευκολία, επειδή βασίζονται σε κοινά πρότυπα και υπάρχουσες τεχνολογίες όπως α)xml και β)http. Όπως θα δούμε και παρακάτω, τα web services επιτρέπουν στους προγραμματιστές πληροφοριακών συστημάτων να δομήσουν τις εφαρμογές τους χρησιμοποιώντας υ- πάρχοντα κώδικα που διατίθεται από τρίτους. Τα Web Services αποτελούν λογική συνέχεια των object oriented και component based applications. Παράλληλα τα web services είναι λογισμικές μονάδες διαθέσιμες μέσω ενός δικτύου (internet), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση εργασιών, επίλυση προβλημάτων ή διεξαγωγή συναλλαγών εκ μέρους ενός χρήστη ή μιας εφαρμογής. (Θεμιστοκλεους, 2009a, Papazoglou, 2008) Μια υπηρεσία συνοδεύεται και από μία διεπαφή και παρέχει πρόσβαση μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού. Η διεπαφή αυτή υλοποιείται με SOAP/XML, περιγράφεται με WSDL και καταχωρείται και ανακαλύπτεται μέσω UDDI. (Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες αναλύονται παρακάτω) Σε γενικές γραμμές ένα Web Service μπορεί να είναι: Μια επιχειρησιακή διαδικασία η οποία δρα αυτόνομα Μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εργασία Μια εφαρμογή Ένας πόρος παροχής υπηρεσιών ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

19 Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει ένα απλό παράδειγμα μιας διαδικασίας παραγγελίας με την χρήση web service και δείχνει πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία από την πλευρά του προμηθευτή στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης των web services που αφορούν που εντολές αγοράς, ελέγχους πίστωσης, αυτόματες χρεώσεις, ενημερώσεις αποθήκης και μεταφοράς εμπορευμάτων. Όταν πραγματοποιηθεί η λήψη μιας παραγγελίας από κάποιον πελάτη, μπορούν και εκτελούνται πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα όπως: ο έλεγχος της φερεγγυότητας των χρηστών, η εξακρίβωση ή μη της διαθεσιμότητας ενός προϊόντος στα αποθέματα, ο υπολογισμός της τελικής τιμής και η χρέωση του πελάτη για την εκάστοτε παραγγελία, η επιλογή του μεταφορέα και ο προγραμματισμός της παραγωγής και της αποστολή της παραγγελίας. Όσο μερικές από τις διαδικασίες εκτελούνται ταυτόχρονα, θα υπάρχουν εξαρτήσεις συγχρονισμού μεταξύ αυτών των διαδικασιών. Για παράδειγμα, πρέπει πρώτα να εξακριβώνεται η εγκυρότητα του χρήστη πριν γίνει αποδεκτή η παραγγελία, επίσης για να υπολογιστεί το τελικό κόστος της παραγγελίας θα πρέπει να υπολογιστούν και τα έξοδα μεταφοράς και τέλος για να εκπληρωθεί το πλήρες πρόγραμμα μιας παραγγελίας και να φτάσει εις πέρας, πρέπει να καθοριστεί και μια ημερομηνία αποστολής του προϊόντος. Όταν αυτές οι εργασίες ολοκληρωθούν με επιτυχία μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία τιμολόγησης και να σταλεί το αντίστοιχο τιμολόγιο στον πελάτη. Μια διαδικασία παραγγελίας με τη χρήση web services σαν αυτή που περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να χειριστεί και πιο εξειδικευμένες εργασίες. Για παράδειγμα θα μπορούσε να παρέχει ευκολίες ανίχνευσης και προσαρμογής οι οποίες θα α- νίχνευαν και θα ρύθμιζαν διαδικασίες παραγγελιών λόγω απρόσμενων γεγονότων όπως αλλαγή παραγγελίας ή ακύρωσή της από τον πελάτη. Οι εργασίες αυτές απαιτούν μεγάλο φόρτο εργασίας και την χρήση αντιδραστικών web services. Εάν δηλαδή παραστεί ανάγκη για κάποια αλλαγή ή ακύρωση της διαδικασίας παραγγελίας, η όλη διαδικασία μπορεί θα συνεχίσει να εκτυλίσσεται ομαλά. Η χρησιμοποίηση μιας συλλογής web services που λειτουργούν μαζί για την ρύθμιση τέτοιων καταστάσεων σε μια διαδικασία παραγγελίας δημιουργεί μια αυτοματοποιημένη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας εντολής αγοράς, η web service διαδικασία παραγγελίας κρατά ένα κατάλληλο προϊόν αντικατάστασης και ειδοποιεί τις υπηρεσίες χρέωσης και απογραφής αποθεμάτων για τις αλλαγές. Όταν όλες αυτές οι web service αλληλεπιδράσεις ολοκληρωθούν και ο νέος προσαρμοσμένος προγραμματισμός ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

20 είναι πλέον διαθέσιμος, η web service εντολή αγοράς ειδοποιεί τον πελάτη αποστέλλοντάς του το ενημερωμένο τιμολόγιο. Εικόνα 3: Παράδειγμα Web Service Διαδικασία Παραγγελίας (Papazoglou, 2008) H επιλογή της δημιουργίας web services από μια επιχείρηση έχει και το ανάλογο κόστος αφού απευθύνεται σε προγραμματιστές και όχι σε απλούς χειριστές. H δημιουργία ενός web service από μία επιχείρηση, σημαίνει πως στοχεύει είτε στην πώληση των υπηρεσιών της σε άλλες επιχειρήσεις είτε στη δημοσιοποίηση και διαφήμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Είναι λοιπόν στην ευχέρεια κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει αν πρέπει να επενδύσει χρόνο και χρήμα σε δημιουργία υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω Internet είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Με την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού αντιμετωπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα συμβατότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικτυακών λογισμικών συστημάτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοικτά θέματα που έχουν να κάνουν με: την ασφάλεια, την ποιότητα επικοινωνίας και με τον αυτόματο τρόπο αναζήτησης και ενσωμάτωσης έτοιμων υπηρεσιών σε ένα λογισμικό σύστημα. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

21 Η τεχνολογία των web services εξελίσσεται συνεχώς προτείνοντας και θεσπίζοντας νέα standards που αφορούν τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο «semantic web» δηλαδή στη σημασιολογική ερμηνεία όλων των κόμβων πληροφορίας του παγκόσμιου ιστού (Θεμιστοκλεους, 2009a, Papazoglou, 2008) Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Web Services Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπηρεσιών ιστού είναι πολλά, ορισμένα από αυτά είναι: Διαλειτουργικότητα: Ένα web service δίνει ανεξαρτησία τόσο σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος όσο και σε επίπεδο υλικού (hardware). Οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί εύκολα να προσπελάσει μία υπηρεσία ιστού Ενσωμάτωση: Ένα web service μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε λογισμικό που λειτουργεί μέσα στο Internet χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον μηχανισμό του συστήματος Διαθεσιμότητα και δημοσίευση: Τα web services δημοσιεύονται στο Internet οπότε είναι πολύ εύκολο να αναζητηθούν και ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε σύστημα. Επέκταση: Ένα web service είναι εύκολο να επεκταθεί αν προστεθούν σε αυτό νέες λειτουργίες με σκοπό την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Μικρό κόστος δημιουργίας και χρήσης: Αφού σε ένα σύστημα υπάρχει ήδη κάποια διαδικασία η οποία θα επεκταθεί σε online υπηρεσία, το κόστος της δημιουργίας της υπηρεσίας είναι ελάχιστο. Επίσης η ενσωμάτωση μιας υπηρεσίας σε κάποια ιστοσελίδα ή δικτυακή εφαρμογή κοστίζει ελάχιστα. Χρήση λογισμικών συστημάτων: Όλες οι ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν έτοιμες υπηρεσίες είναι πιο λειτουργικές αφού παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες (Options, 2003) Γενικά με την χρήση των Web Services επιτυγχάνεται γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και αποδοτική ανάπτυξη εφαρμογών. Καίριο πλεονέκτημα των υπηρεσιών ιστού είναι η διασυνδεσιμότητα και η άμεση ολοκλή- ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

22 ρωση που προσφέρουν (just in time integration). Παράλληλα περιορίζεται η πολυπλοκότητα (encapsulation) ενώ μειώνεται το κόστος διασύνδεσης της εφαρμογής (interface cost). Τέλος, τα web services παρέχουν έναν γενικής χρήσης μηχανισμό για την υιοθέτηση της επιχειρηματικής διαδικασίας και αναπτύσσονται τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας όσο και σε πολλαπλούς οργανισμούς. (Chappell and Jewell, 2002, Papazoglou, 2008) Πέρα από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα την οποία προσφέρουν, τα web services θα πρέπει να ξεπεράσουν στο μέλλον κάποια μειονεκτήματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι: Τα πρότυπα των Web services, για λειτουργίες όπως οι συναλλαγές (transactions) είναι προς το παρόν σχεδόν ανύπαρκτα ή τουλάχιστον σε πολύ πρώιμα στάδια αντίθετα με άλλα πολύ πιο ώριμα ανοικτά πρότυπα συστημάτων όπως η CORBA. Σε σύγκριση με άλλες κατανεμημένες προσεγγίσεις, όπως RMI ή CORBA τα Web services υστερούν σε απόδοση. Αυτό είναι ένα κοινό μειονέκτημα των text-based διαμορφώσεων, καθώς η XML δεν στοχεύει ούτε στην σαφήνεια της κωδικοποίησης ούτε στην αποτελεσματικότητα της λεκτικής ανάλυσης (parsing). Η παρουσία του HTTP στα web services, επιτρέπει σε αυτά την αποφυγή των υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας (firewall), σκοπός των οποίων είναι να εμποδίσουν ή να ελέγξουν την επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων από κάθε πλευρά του firewall Χαρακτηριστικά Web Services Οι υπηρεσίες ιστού, έχουν ειδικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Τα κυριότερα από αυτά είναι: extensible Markup Language: Ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η αξιοποίηση και χρήση της XML, αφού χρησιμοποιείται για την μεταφορά δεδο- ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

23 μένων, αποβάλλει κάθε δικτύωση, λειτουργικό σύστημα ή δέσμευση πλατφόρμας που έχει ένα πρωτόκολλο. Loosely Coupled: Ένας πελάτης μιας υπηρεσίας διαδικτύου δεν είναι δεσμευμένος με μια συγκεκριμένη υπηρεσία άμεσα. Το Interface της υπηρεσίας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να επηρεάσει τη δυνατότητα που έχει ο πελάτης να αλληλεπιδρά με την υπηρεσία. Ένα tightly coupled σύστημα δεσμεύει τους πελάτες με τον εξυπηρετητή και σε περίπτωση που αλλάξει μια διεπαφή, θα πρέπει να ενημερώνεται και η άλλη. Με την Loosely Coupled μέθοδο, τα συστήματα γίνονται περισσότερο εύχρηστα. Coarse Grained: Οι αντικειμενοστραφείς τεχνολογίες όπως η JAVA, υλοποιούν τις υπηρεσίες τους μέσω ξεχωριστών μεθόδων. Μια μέθοδος είναι μια πάρα πολύ λεπτή λειτουργία που παρέχει κάθε χρήσιμη ικανότητα σε ένα συνεταιρικό επίπεδο. Η ανάπτυξη ενός προγράμματος Java από την αρχή απαιτεί δημιουργία πολλών fine-grained μεθόδων οι οποίες προσχωρούν έπειτα σε μια coarse-grained υπηρεσία που εκτελείται είτε από έναν πελάτη είτε από μια άλλη υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις και οι διεπαφές που υλοποιούν πρέπει να είναι coarse-grained. Τα web services παρέχουν έναν φυσικό τρόπο ορισμού υπηρεσιών coarse-grained, που έχουν πρόσβαση στην επιχειρησιακή λογική. Δυνατότητα να είναι σύγχρονες και ασύγχρονες: Ο συγχρονισμός αναφέρεται στη σύνδεση του πελάτη με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Στις σύγχρονες ε- πικλήσεις, ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα αιτήματος και περιμένει ένα μήνυμα ανταπόκρισης πριν συνεχίσει με τους υπολογισμούς του. Στα ασύγχρονα web services, ο πελάτης στέλνει ένα μήνυμα αιτήματος το οποίο περιλαμβάνει όλο το έγγραφο και όχι ένα τμήμα του και μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί κάποιες άλλες λειτουργίες. Η υπηρεσία, μπορεί να αποστείλει ή να μην α- ποστείλει μήνυμα απάντησης. Υποστήριξη διαδικασίας εξ αποστάσεως κλήσεων (Remote Procedure Calls, RPCs): Οι υπηρεσίες ιστού επιτρέπουν στους πελάτες να καλέσουν τις διαδικασίες, τις λειτουργίες, και τις μεθόδους σε απομακρυσμένα αντικείμενα χρησιμοποιώντας ένα XML-based πρωτόκολλο. Οι απομακρυσμένες διαδικασίες εκθέτουν τις παραμέτρους εισαγωγής και εξαγωγής που μια υπηρεσία Ιστού πρέπει να υποστηρίξει. Μια υπηρεσία Ιστού υποστηρίζει RPC με την παροχή υπηρεσιών της, ισοδύναμων με εκείνες ενός παραδοσιακού συσ- ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

24 τατικού, ή με την μετάφραση των εισερχόμενων κλήσεων σε μια κλήση ενός EJB ή ενός.net συστατικού. Υποστήριξη ανταλλαγής κειμένων: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της XML είναι ο γενικός τρόπος του αναπαριστά όχι μόνο τα στοιχεία, αλλά και σύνθετα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να είναι απλά, όπως όταν αντιπροσωπεύουν μια τρέχουσα διεύθυνση, ή μπορούν να είναι σύνθετα, αντιπροσωπεύοντας ένα ολόκληρο βιβλίο. Οι υπηρεσίες ιστού υποστηρίζουν τη διαφανή ανταλλαγή των εγγράφων για να διευκολύνουν την επιχειρησιακή ενοποίηση. (Chappell and Jewell, 2002) Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι υπηρεσίες ιστού αποτελούν εφαρμογές που βασίζονται στη γλώσσα Extensible Markup Language (XML) και αποτελούν διεπαφές σε εφαρμογές, αντικείμενα, βάσεις δεδομένων ή επιχειρησιακές διαδικασίες. Για την εκτέλεση μιας υπηρεσίας ιστού απαιτείται η αποστολή ενός εγγράφου XML σε μορφή μηνύματος μέσω του δικτύου και μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας, προαιρετικά, μπορεί να αποσταλεί απάντηση σε μορφή εγγράφου XML. Οι τυποποιήσεις των υπηρεσιών ιστού καθορίζουν : Τυποποιήσεις για τη μορφοποίηση των μηνυμάτων Τη διεπαφή στην οποία στέλνονται τα μηνύματα Αντιστοιχίσεις μεταξύ των δεδομένων των μηνυμάτων και των δεδομένων των εφαρμογών που κρύβονται πίσω από τις υπηρεσίες ιστού Μηχανισμούς για τη δημοσίευση και την αναζήτηση υπηρεσιών ιστού. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

25 Εικόνα 4: Web Services Structure (Chappell and Jewell, 2002) Οι περισσότερες υπηρεσίες εκτελούνται μέσω του διαδικτύου με την συμπλήρωση των απαραίτητων φορμών εισόδου για την υπηρεσία σε μια σελίδα Hyper Text Markup Language (HTML) και με την αποστολή αυτών των δεδομένων στην υπηρεσία ενσωματωμένα σε ένα Uniform Resource Locator (URL). Απλές συναλλαγές στο διαδίκτυο, όπως είναι η αναζήτηση ή η αγορά προϊόντων πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου απλά με την εισαγωγή παραμέτρων και λέξεων κλειδιών σε ένα URL. Η αποστολή της αίτησης σε μορφή XML εγγράφου έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως καλύτερη υποστήριξη για τύπους δεδομένων, μεγαλύτερη ευελιξία και επεκτασιμότητα. Η XML μπορεί να αναπαραστήσει διάφορους τύπους δεδομένων και ε- πίσης έχει δυνατότητα μεταφοράς περισσοτέρων δεδομένων από ότι ένα κείμενο σε ένα URL. Ένα web service είναι μια αυτόνομη λογισμική μονάδα και εκτελεί όπως προαναφέρθηκε μια συγκεκριμένη εργασία. Για την προσπέλαση λειτουργιών μέσω του διαδικτύου με την ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων σε μορφή XML χρησιμοποιείται μια διεπαφή (interface). Για την αλληλεπίδραση με ένα web service χρησιμοποιείται η περιγραφή της υπηρεσίας (service description) σε μορφή XML, που παρέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την αλληλεπίδραση με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και την τοποθεσία της υπηρεσίας. Οι περιγραφές των υπηρεσιών εκφράζονται στη γλώσσα WSDL (Web Service Description Language) (Πουλημενοπουλου, 2009) ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

26 2.1.4 Τοπολογίες Web Services Τα Web Services χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Τις Απλές ή Πληροφοριακές ή τύπου Ι και τις Περίπλοκες ή τύπου ΙΙ. Ας δούμε κάποιες πληροφορίες για καθέναν από αυτούς τους δυο τύπους υπηρεσιών ιστού. Απλές ή Πληροφοριακές, ή τύπου Ι: Είναι τα Web Services τα οποία υποστηρίζουν μόνο απλές λειτουργίες (αίτημα/απόκριση) και περιμένουν πάντα για το αίτημα. Έπειτα το επεξεργάζονται και αποκρίνονται. Εικόνα 5: Web Services τύπου Ι (Papazoglou, 2008) Τα Web Services τύπου Ι, χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής : o Υπηρεσίες καθαρού περιεχομένου: Οι υπηρεσίες αυτές, δίνουν προγραμματιστική πρόσβαση σε περιεχόμενο όπως ειδήσεις, πληροφορίες για τον καιρό κλπ. o Υπηρεσίες εμπορίου: Σε αυτήν την κατηγορία, εντάσσονται οι πιο σύνθετες υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν συλλογή πληροφοριών από διάφορα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Logistics) o Υπηρεσίες σύνδεσης πληροφοριών: Είναι οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε εμπορικά sites (π.χ. σύστημα κράτησης θέσεων). Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τρίτους και τρέχουν όλο το φάσμα από εμπορικές υπηρεσίες, όπως οι μεταφορές και εφοδιασμοί, η εκπλήρωση πληρωμών και οι υπηρεσίες παρακολούθησης μέχρι και εμπορικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες βαθμολόγησης. Κλασσι- ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

27 κά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να είναι υπηρεσίες κρατήσεων σε ταξιδιωτικά site ή υπηρεσίες που παρέχει κάποια site ασφαλιστικών εταιρειών. Οι υπηρεσίες αυτού του τύπου, είναι σχετικά απλές στη φύση τους και ονομάζονται stateless web services. Ο όρος stateless σημαίνει ότι το Web Service δεν έχει τη δυνατότητα να κρατά στην μνήμη πληροφορίες της ροής δραστηριοτήτων μεταξύ των διαδοχικών αιτημάτων (από την μια κλήση στην άλλη). Για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο όρος stateless web services, ας δούμε ένα πολύ απλό web service η λειτουργία του οποίου είναι η άθροιση ακεραίων. Η αρχική τιμή του αθροιστή είναι ίση με μηδέν, και εν συνεχεία αθροίζονται κάποιοι αριθμοί με αυτόν. Στην πρώτη κλήση προστίθεται ο αριθμός 5, και η απάντηση στον client είναι ο αριθμός 5. Στην δεύτερη κλήση, στον αριθμό 5 προστίθεται ο αριθμός 6. Θα περίμενε κανείς πως η απάντηση του server στον client θα ήταν ο αριθμός 11, λόγω όμως του ότι πρόκειται για stateless web service, ο server δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει το αποτέλεσμα της προηγούμενης κλήσης και έτσι επιστρέφει στον client τον αριθμό 6. Ομοίως στην τρίτη κλήση, με την πρόσθεση του αριθμού 7, δεν επιστρέφεται ο αριθμός 18, αλλά ο αριθμός 7. Εικόνα 6: Stateless web service (Μακρης, 2009) Περίπλοκες ή τύπου ΙΙ: Πρόκειται για web services τα οποία υλοποιούν κάποιας μορφής συντονισμό μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων εργασιών. ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΕ/

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Website Vodafone Business Connect - FAQs: Website Έκδοση 1.0 1. Γιατί χρειάζομαι ένα όνομα χώρου (domain name) για ένα web site; Χρειάζεστε ένα όνομα χώρου (domain name)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. WSDLBook:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. WSDLBook: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ WSDLBook: Web 2.0 εφαρμογή για WSDL Περιγραφές Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) Διπλωματική Εργασία του Γεωργακάκη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #7: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα