ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές σήµερα 13, του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ηµοτικό κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 1. ο κος Παναγιώτης Ντούρος, µε την ιδιότητα του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, που θα αποκαλείται εφεξής ο «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ», σύµφωνα µε την µε αριθµ. 2319/2011 απόφαση ηµάρχου και 2. ο κος Παναγιώτης Μαρκόπουλος, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ.: Μεγάλων Επιχειρήσεων, Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι-Αττικής), σύµφωνα µε το µε αριθµ. 646/ Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου, κάτοχος του µε αριθµ. Χ653225/ /Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «ΠΑΡΟΧΟΣ», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 1. Τις ιατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/ Τις ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/ Τις ιατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις ιατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/ Τις ιατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ Την µε αριθµ. 2/45564/0026/ (Φ.Ε.Κ. 1066/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 7. Τις ιατάξεις του Π.. 28/ Το µε αριθµ πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στη µελέτη µε αριθµ. 49/2013, για την ανάγκη της ετήσιας παροχής ασφάλισης των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου. 9. Την µε αριθµ. 317/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου (Α..Α.: ΒΛ9ΕΩΨ8-ΚΣ8), που αφορά στην έγκριση διενέργειας της ετήσιας παροχής ασφάλισης των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου µε ανοικτό διαγωνισµό. 10. Την µε αριθµ. 682/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ΒΛ9ΞΩΨ8-909), που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης, στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού και στην ψήφιση πίστωσης, για την ανωτέρω παροχή. 11. Την µε αριθµ. πρωτ / περιληπτική διακήρυξη (Α..Α.: ΒΛ9ΓΩΨ8-ΥΜΚ). 12. Την µε αριθµ. πρωτ / πρόσκληση προς τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών & Αξιολόγησης 13. Το από 20/09/2013 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 14. Το µε αριθµ / φύλλο της εφηµερίδας «Γενική ηµοπρασιών». 15. Το µε αριθµ. 819/ φύλλο της εφηµερίδας «ηµοκρατία». 16. Το µε αριθµ. 597/ Φ.Ε.Κ Το µε αριθµ. 992/ φύλλο τις εφηµερίδας «Αττικό Βήµα». 18. Το µε αριθµ. 2622/ φύλλο της εφηµερίδας «Συνείδηση».

2 19. Το µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στα συµπληρωµατικά στοιχεία της ανωτέρω µελέτης. 20. Το µε αριθµ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών & Αξιολόγησης 21. Την µε αριθµ. 813/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α..Α.: ΒΛΛ1ΩΨ8-38Π), που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού, στην κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και στην τροποποίηση της µε αριθµ. 49/2013 µελέτης. 22. Το µε αριθµ. πρωτ / έγγραφό µας στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της µε αριθµ. 49/2013 µελέτης. 23. Το µε αριθµ πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στην µε αριθµ. 79/2013 µελέτη για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου. 24. Την µε αριθµ. 906/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α..Α.: ΒΛΛΜΩΨ8-70Ο), που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης, στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού και στην ψήφιση πίστωσης, για την ανωτέρω παροχή. 25. Την µε αριθµ. πρωτ / περιληπτική διακήρυξη (Α..Α.: ΒΛ1ΟΩΨ8-Ν50). 26. Το από 05/11/2013 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 27. Την µε αριθµ. πρωτ / πρόσκληση προς τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών & Αξιολόγησης 28. Το µε αριθµ / φύλλο της εφηµερίδας «Γενική ηµοπρασιών». 29. Το µε αριθµ. 859/ φύλλο της εφηµερίδας «ηµοκρατία». 30. Το µε αριθµ. 719/ Φ.Ε.Κ Το µε αριθµ. 999/ φύλλο τις εφηµερίδας «Αττικό Βήµα». 32. Το µε αριθµ. 2656/ φύλλο της εφηµερίδας «Συνείδηση». 33. Το µε αριθµ. πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών & Αξιολόγησης 34. Την µε αριθµ.987/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού, στην κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και στην απευθείας ανάθεση από το ηµοτικό Συµβούλιο της ετήσιας παροχής ασφάλισης των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου. 35. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.». 36. Το µε αριθµ. πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών & Αξιολόγησης 37. Την µε αριθµ. 510/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.». 38. Την µε αριθµ. πρωτ / κοινοποίηση. ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συµβαλλοµένων «ΠΑΡΟΧΟ», την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ήµου, συνολικού ποσού ,60. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ήµου, µε τους κατωτέρω όρους: Άρθρο 1. Ως συνολική τιµή συµφωνείται το ποσό των ,60.. Η έκδοση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων θα είναι ισχύος δώδεκα (12) µηνών. Η πληρωµή του «ΠΑΡΟΧΟΥ» θα γίνει τµηµατικά και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ισχύος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, µε χρηµατικό ένταλµα, πληρωτέο από την Ταµειακή Υπηρεσία του

3 ήµου. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας, ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Άρθρο 2. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την παροχή ασφάλισης των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ήµου για το χρονικό διάστηµα 01/01/ /01 01/201 /2015, για τα εξής οχήµατα µηχανήµατα του ήµου: Αριθµός Κυκλοφορίας / 1 ΖΧΗ-7116 Επιβατικό Ι.Χ. AUDI ( ηµάρχου) 2 ΚΗΙ-3081 Επιβατικό Ι.Χ. (MITSUBISHI-carisma) 3 ΚΗΙ-3082 Επιβατικό Ι.Χ. (MITSUBISHI-carisma) 4 ΥΜΚ-4865 Επιβατικό Ι.Χ. (NISSAN) 5 ΚΗΟ 6183 Επιβατικό Ι.Χ. 6 ZYK-2370 Επιβατικό Ι.Χ. (ΚIA) 7 IPM-724 ίκυκλο (PIAGGIO M-21) 8 IPM-727 ίκυκλο (PIAGGIO M-21) 9 ΚΗΟ-5984 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES-2024K/38) 10 ΚΗH-2207 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES-2024K/38) 11 ΚΗΟ-6168 Απ/ρο-πρέσα (ΙVECO) 12 ΚΗH-2251 Απ/ρο-ανακυκλωσης (ISUZU) 13 ΚΗΙ-3151 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES-1823K ) 14 ΚΗΙ-3152 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES-1823K ) 15 KHH-2264 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES), ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ 16 KHH-2265 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES), ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ 17 KHH-2266 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES), ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ 18 KHH-2267 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES), ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ 19 ΚΗΙ-3023 Απ/ρο-πρέσα (MERCEDES-1823K) 20 KHH-2277 Απ/ρο-Πρέσα (MERCEDES) 21 KHH-2279 Απ/ρο-Πρέσα (MERCEDES) 22 KHH-2280 Απ/ρο-Πρέσα (MERCEDES) 23 KHH-2293 Απ/ρο-Πρέσα (MERCEDES) 24 ΚΗΙ-3189 Απ/ρο-πρέσα (IVECO-SPA-ML150E28) 25 KHI-9605 Απ/ρο-πρέσα (MAN) 26 ΚΗΙ-9650 Απ/ρο Ανακύκλωσης IVECO 27 ΚΗΗ-2222 Απ/ρο Ανακύκλωσης NISSAN 28 ΥΥΙ-8326 Απ/ρο-µύλος (VOLVO-FL 614 4X2) 29 KHO 6181 Απ/ρο-µύλος (VOLVO) 30 KHI-3039 Φορτιγο ΙΧ ανατρεποµενο µε αρπαγη (VOLVO) 31 ZYZ-9794 Ηµιφορτηγό I.X. (NISSAN) 32 ΚΗΙ-6578 Φορτηγό-Α/Τ (VOLVO FL6E) 33 ΚΗΙ-6579 Φορτηγό-Α/Τ (VOLVO FL6E) 34 ZYI-5969 Φορτηγό ΑΤ (MERCEDES) ACTROS 35 ZYI-5970 Φορτηγό AT (MERCEDES) ACTROS 36 KHH-2197 Φορτηγό I.X. ανατρεπόµενο µε αρπάγη - MERCEDES 37 KHH-2198 Φορτηγό I.X. ανατρεπόµενο µε αρπάγη - MERCEDES 38 ΚΗΙ-6581 Φορτηγό-Α/Τ (RENAULT) ΓΑΝΤΖΟΣ

4 Αριθµός Κυκλοφορίας / 39 ΚΗΙ-7265 Επιβατικό Ι.Χ.(HYUNDAI Η 1 VAN) 40 ΖΥΜ-3141 Επιβατικό Ι.Χ. (ΚIA) 41 ZYY-9692 Ηµιφορτηγό (OPEL) 42 ME Καλαθοφορο (NISSAN) 43 ΜΕ Καλαθοφόρο (MAN-209 T) (21m) 44 ME Σάρωθρο (IVECO) 45 ME Σάρωθρο (IVECO) 46 ΜΕ Καδοπλυντήριο (DAF-JET 40 EH) 47 ME Καλαθοφόρο (NISSAN) 48 ZYK-7484 Ηµιφορτηγό (FORD) 49 ZYY-9794 Ηµιφορτηγό I.X. (NISSAN) 50 ZYE-8628 Ηµιφορτηγό κοινό (DAEWOO) 51 ΚΗΟ-5667 Φορτηγάκι-ανοιχτό ( FORD-courier) 52 YZB-6225 Επιβατικό Ι.Χ. (DAEWOO) 53 ZYI-9281 Eπιβατικό I.X. (OPEL) 54 ΚΗΟ-5666 Φορτηγάκι-ανοιχτό ( FORD-courier) 55 YXA-4392 Επιβατικό Ι.Χ. (PEUGEOT) 56 KHH-2203 Φορτηγό-Υδροφόρο(MERCEDES) 57 KHH-2204 Φορτηγό-Υδροφόρο(MERCEDES) 58 KHH-2205 Φορτηγό-Υδροφόρο(MERCEDES) 59 ΚΗΟ-6077 Ε.Ι.Χ.(επιβατικό-LADA jeep 4X4 περιπ/κό) 60 ΖΥΖ-9807 Επιβατικό Ι.Χ. (KIA - Sportage ) 61 ΖΥΖ-9808 Επιβατικό Ι.Χ. (KIA - Shuma) 62 ΖΥΖ-9809 Επιβατικό Ι.Χ. (KIA - Shuma) 63 ΖΥΖ-9810 Επιβατικό Ι.Χ. (KIA - Shuma) 64 ΙΒΡ-0355 Mοτοποδήλατο Suzuki 65 ΙΒΡ-0359 Mοτοποδήλατο Suzuki 66 KHH-2238 Eπιβατικό τζιπ (SUZUKI VITARA) 67 ΚΗΙ-3112 Ηµιφορτηγό-ανοιχτό (Πυροσβ/κό-MAZDA) 68 KHH-2239 Eπιβατικό τζιπ (SUZUKI VITARA) 69 ME Ηµιφορτηγό -ανοιχτό (Πυροσβ/κό-MAZDA) 70 ME Ηµιφορτηγό ISUZU Πυροσβεστικό 71 ME Εκχιονιστικό πολλαπλών χρήσεων UNIMOG 72 ΚΗΙ-6087 Ηµιφορτηγο (MITSUBISHI) 73 ΚΗΙ-6597 Ηµιφορτηγό κλειστο (OPEL) 74 ΚΗΙ-6596 Ηµιφορτηγο (MITSUBISHI) 75 ΚΗO-5982 Πυροσβεστικο stauer 76 ΚΗΙ-7273 Λεωφορείο VOLVO B12B(MARCOPOLO) 77 YXK-4382 Επιβατικο Ι.Χ. POLO 78 ΜΕ Καδοπλυντηριο (DAF-JET 40 EH) 79 ZYZ-9806 Eπιβατικό Ι.Χ. (ΚIA-SPORTAGE) 80 ΚΗΙ-7259 Λεωφορεια ΙΚΑRUS 81 ΚΗΙ-6590 Λεωφορεια ΙΚΑRUS 82 ΚΗΟ-6152 Επιβατικό Suzuki Baleno 83 ZYY-1123 Επιβατικό Daewoo 84 ΚΗΙ-3127 Επιβατικό Hyundai Motor C Matrix

5 Αριθµός Κυκλοφορίας / 85 QMB Τσάπα CATERPILLAR 86 ME Φορτωτής-Ερπυστριοφόρο CATERPILLAR 87 ME Ισοπεδωτης Γαιων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 88 ΜΕ Οδοστρωτήρας VINPUMAX 89 AM ιαξονικός Ελκυστήρας KUBOTA 90 ΜΕ Εκσκαφέας 4 Χ 4 JCB 91 SLR3CXISYE Εκσκαφέας 4 Χ 4 JCB 92 SLR3CXISYE Εκσκαφέας 4 Χ 4 JCB 93 ΑΠ Εκχιονιστικό πολλαπλών χρήσεων UNIMOG 94 ΜΕ Πολυµορφικό φορτηγό multi car 95 KHH-2230 Εκχιονιστικό βυτιοφόρο (IVECO) Επίσης ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» υποχρεούται να ασφαλίσει οποιοδήποτε επιπλέον όχηµα µηχάνηµα του ήµου χρήζει ασφάλισης στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για κάθε τέτοιο όχηµα µηχάνηµα, ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» υποχρεούται κάθε φορά και µετά από αίτηση του «ΕΡΓΟ ΟΤΗ», να αποστέλλει εγγράφως το ποσό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Το σχετικό επιπρόσθετο κόστος ασφάλισης θα καλυφθεί από το ποσό των 3.025,00 για επιπλέον δαπάνες σύµφωνα µε την µελέτη 79/2013 του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσιεύσεων του διαγωνισµού και τυχόν επανάληψής του, κ.λ.π.. Άρθρο 3. Τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και θα ισχύουν µε τους υπόλοιπους όρους της είναι: 1. Οι όροι της διακήρυξης. 2. Η µελέτη. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές. 4. Η προσφορά του «ΠΑΡΟΧΟΥ». Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης και προσκόµισε την µε αριθµ / εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 5.089,48. Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως παρακάτω: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον «ΕΡΓΟ ΟΤΗ» Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Για τον «ΠΑΡΟΧΟ» Παναγιώτης Ντούρος Παναγιώτης Μαρκόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα