Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς οχηµάτων / µηχνηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων 1. Οχήµτ Τεχνικής Υπηρεσίς / Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης 1 KHI 5527 Φορτηγό VOLVO 2 KHI 9311 Φορτηγό 4χ4 MITSUBISHI 3 KHH 4074 Φορτηγό ISUZU 4 ΚΗΙ 2102 Φορτηγό MAN 5 ΚΗΟ 7357 Φορτηγό 4x4 MITSUBISHI 6 ΚΗΟ 7494 Φορτηγό MAZDA 7 KHO 7400 Φορτηγό DAF 8 KHI 2075 Επιβτικό HYUNDAI 9 ΚΗΥ 9644 Επιβτικό SUZUKI Επισκευές ελστικών, επισκευή εξάτµισης, γρµµής τροφοδοσίς,εργσίες φρένω, διγνωστικός έλεγχος,λλγή φιλτρών, ψυγείων, εργσίες φνοποιείου, προέλεγχος ΚΤΕΟ, Υ τχογράφου ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, επισκευές ελστικών, εργσίες φνοποιείου. ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, επισκευές ελστικών, εργσίες φνοποιείου επισκευές ελστικών, ευθυγρµµίσεις τροχών, διάγνωση βλβών, επισκευές φρένων, διφορικού, βλβίδων, προέλεγχος ΚΤΕΟ, Υ τχογράφου, εργσίες φνοποιείου επισκευή µηχνής, ελστικών, εργσίες φνοποιείου ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, επισκευές ελστικών,ρύθµιση φρένων, εργσίες φνοποιείου επισκευές ελστικών, µίζς,προέλεγχος ΚΤΕΟ, Υ τχογράφου, φώτ, εξάτµιση, διφορικό, ευθυγρµµίσεις,, εργσίες τορνρίσµτος, εργσίες φνοποιείου. Επισκευή σσµάν, ευθυγρµµίσεις Επισκευές φνοποιού, ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, ρύθµιση φρένων. 2. Μηχνήµτ Τεχνικής Υπηρεσίς / µηχνήµτος Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης Εξγωγή διφορικού, εργσίες 1

2 1 ΜΕ Φορτωτής CASE φρένων, επισκευές ελστικών, επισκευές ψυγείου, τρόµπς, συντήρηση γενικά. 2 ΜΕ Φορτωτής FOREDIL διάφορες εργσίες συντήρησης ΜΕ Μηχάνηµ Πρλίς PRINOTH διάφορες εργσίες συντήρησης. ιµορφωτής Γιών KOMATSU διάφορες εργσίες συντήρησης. 5 ΜΕ Κτβρεκτήρς VOLVO σέρβις, έλεγχος φρένων, συντήρηση γενικά. 6 ΜΕ Μπετονιέρ ΤΕΡΕΧ τορνρίσµτ, εργσίες φρένων. 7 ΜΕ Οδοστρωτήρς (κυλινδρος) VIBROMAX εργσίες συντήρησης γενικά 8 ΜΕ Φορτωτής CASE 580SLE Εξγωγή διφορικού, εργσίες φρένων, επισκευές ελστικών, επισκευές ψυγείου, τρόµπς, συντήρηση γενικά 9 ΜΕ Φορτωτής (µικρός) CASE 95XT επισκευές ελστικών, τρόµπς, χειριστήριο, σσµάν, συντήρηση γενικά 10 ΜΕ Φορτωτής CASE 621D εργσίες συντήρησης γενικά 3. Οχήµτ Υπηρεσίς κθριότητς & ηλεκτροφωτισµού ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ / κτσκευή ς Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης 1 ΜΕ Κλθοφόρο NISSAN εργσίες συντήρησης γενικά 2 ME Κλθοφόρο NISSAN εργσίες συντήρησης γενικά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ / Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης 1 ΚΗΙ 9309 Απορ/µτοφόρο MERCEDES εργσίες συντήρησης γενικά 2 KHO 7359 Απορ/µτοφόρο MERCEDES εργσίες συντήρησης γενικά 3 ΚΗΟ 7470 Απορ/µτοφόρο IVECO εργσίες συντήρησης γενικά 4 ΚΗΟ 7402 Απορ/µτοφόρο MERCEDES εργσίες συντήρησης γενικά ΣΑΡΩΘΡΑ (ΣΚΟΥΠΕΣ) / Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης Σάρωθρο 2

3 1 ME (Σκούπ) RLM BOXER εργσίες συντήρησης γενικά 2 ΜΕ Σάρωθρο (Σκούπ) DULEVO εργσίες συντήρησης γενικά ΦΟΡΤΗΓΑ / Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης 1 KHI 2153 Φορτηγό NISSAN 2 KHH 3159 Φορτηγό FORD 3 KHH 3177 Φορτηγό MITSUBISHI 4 ΚΗΙ 9301 Φορτηγό 4X4 MAZDA 5 ΚΗΙ 5587 Φορτηγό 4x4 TOYOTA Επισκευές σε φνοποιείο,επισκευή µίζς, ρυθµίσεις φρένων. διάφορες εργσίες συντήρησης, επισκευές ελστικών, φώτ, φνάρι, εργσίες φνοποιείου διάφορες εργσίες συντήρησης, επισκευές ελστικών, φώτ, φνάρι, εργσίες φνοποιείου ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, επισκευές ελστικών, εργσίες φνοποιείου. ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, επισκευές ελστικών, εργσίες φνοποιείου. 4. Οχήµτ Υπηρεσίς ιοίκησης / Ενδεικτικές εργσίες συντήρησης 1 ΑΤΥ 0563 ίκυκλο HONDA συντηρήσεις γενικά 2 ATY 0562 ίκυκλο SUZUKI συντηρήσεις γενικά 3 ΚΗY 9643 Επιβτικό SUZUKI 4 KHH 3183 Επιβτικό TERIOS Επισκευές φνοποιού, ευθυγρµµίσεις, ζυγοστθµίσεις, ρύθµιση φρένων. ευθυγρµίσεις, ζυοστθµίσεις, εργσίες φνοποιείου. 5 ΗΡΙ 361 ίκυκλο HONDA συντηρήσεις γενικά 6 ΗΚΑ 384 ίκυκλο BMW συντηρήσεις γενικά 7 ΗΚΡ 351 ίκυκλο SUZUKI συντηρήσεις γενικά 8 ΗΚΤ 281 ίκυκλο PIAGGIO συντηρήσεις γενικά 9 ΚΗΙ 2130 Λεωφορείο MERCEDES 10 KHI 2136 Λεωφορείο IVECO 11 KHI 2137 Λεωφορείο IVECO συντηρήσεις γενιλά κι εργσίες φνοποιείου ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού, ντικτάστση φνριών,, προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού,ντικτάστση φνριών,προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου 3

4 12 KHI 3761 Λεωφορείο MAN Αντικτάστση εµπρόσθιου πµπρίζ, κτσκευή πλισίου, τκάκι, δισκόφρεν, ηλεκτολογικές εργσίες,κλιµτισµός 13 ΗΗΙ 489 ίκυκλο SUZUKI συντηρήσεις γενικά 14 ΚΗΙ 9302 Λεωφορείο OPEL ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού, ντικτάστση φνριών,προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου 15 ΚΗΙ 2188 Επιβτικό FORD εργσίες ντικτάστσης κτλύτη, πµπρίζ, µορτισέρ, ευθθυγρµµίσεις, εργσίες φνοποιείου 16 ΚΗΙ 2079 Λεωφορείο IVECO ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού, ντικτάστση φνριών,προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου 17 ΚΗΙ 2080 Λεωφορείο IVECO ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού, ντικτάστση φνριών,προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου 18 ΚΗΙ 3765 Λεωφορείο MERCEDES ντικτάστση ψυγείου, ευθυγράµµιση ξόνων, έλεγχος τιµονιού, ντικτάστση φνριών,προέλεγχος ΚΤΕΟ, τχογράφου 19 ΚΗΗ 4080 Επιβτικό HONDA διάφορες εργσίες συντήρησης 20 KHI 2187 Επιβτικό HYUNDAI εργσίες ντικτάστσης κτλύτη, πµπρίζ, µορτισέρ, ευθθυγρµµίσεις, εργσίες φνοποιείου 21 KΗΙ 2165 Επιβτικό HYUNDAI εργσίες ντικτάστσης κτλύτη, πµπρίζ, µορτισέρ, ευθθυγρµµίσεις, εργσίες φνοποιείου 22 ΗΗΑ 208 ίκυκλο συντηρήσεις γενικά ΟΜΑ Α Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Τ ντλλκτικά που νγράφοντι είνι ενδεικτικά φού δεν είνι δυντό ν προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι νάγκες γι κάθε όχηµ, µηχάνηµ ή δίκυκλο.τ ντλλκτικά θ πρέπει ν είνι συµβτά µε τις προδιγρφές του κάθε οχήµτος, µηχνήµτος ή δικύκλου. 1. Οχήµτ Τεχνικής Υπηρεσίς / ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 KHI 5527 Φορτηγό VOLVO 2 KHI 9311 Φορτηγό 4χ4 MITSUBISHI φίλτρ λδιού, έρ, νερού, ράουλ γι σιδηρόδροµο τέντς. Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες 3 KHH 4074 Φορτηγό ISUZU τκάκι, ιµάντες, φίλτρ. 4

5 4 ΚΗΙ 2102 Φορτηγό MAN τέντ, ράουλ τέντς, φίλτρ, φλς. 5 ΚΗΟ 7357 Φορτηγό 4x4 MITSUBISHI ντικτάστση µηχνής, ελστικά,φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί,λάµπες. 6 ΚΗΟ 7494 Φορτηγό MAZDA Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες 7 KHO 7400 Φορτηγό DAF φίλτρ, είδη φνοποιείου. 8 KHI 2075 Επιβτικό HYUNDAI 9 ΚΗΥ 9644 Επιβτικό SUZUKI 2. Μηχνήµτ Τεχνικής Υπηρεσίς Ιµάντες, σσµάν, δίσκο, πλτώ, τκάκι. Φίλτρ, τκάκι, κρεµριέρ, ψλίδι, είδη φνοποιείου / µηχνήµτος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 ΜΕ Φορτωτής CASE φίλτρ, ρουλεµάν τροχών, τσιµούχες, κλάρ, τάπες, φλς. 2 ΜΕ Φορτωτής FOREDIL σσµάν, φίλτρ, µρκούτσι ΜΕ Μηχάνηµ Πρλίς PRINOTH φίλτρ. ιµορφωτής Γιών KOMATSU φίλτρ. 5 ΜΕ Κτβρεκτήρς VOLVO φίλτρ. 6 ΜΕ Μπετονιέρ ΤΕΡΕΧ ρουλεµάν, τσιµούχες, σφάλειες, δίσκος φρένων, φίλτρ,. 7 ΜΕ Οδοστρωτήρς (κυλινδρος) VIBROMAX φίλτρ. 8 ΜΕ Φορτωτής CASE 580SLE φίλτρ, µορτισέρ. 9 ΜΕ Φορτωτής (µικρός) CASE 95XT φίλτρ. 10 ΜΕ Φορτωτής CASE 621D φίλτρ. 3. Οχήµτ Υπηρεσίς κθριότητς & ηλεκτροφωτισµού ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ / κτσκευή ς 1 ΜΕ Κλθοφόρο NISSAN 2 ME Κλθοφόρο NISSAN ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ σετ συµπλέκτη, τκάκι, φίλτρ, φλς, φνάρι σετ συµπλέκτη, τκάκι, φίλτρ, φλς, φνάρι ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 5

6 / ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 ΚΗΙ 9309 Απορ/µτοφόρο MERCEDES φίλτρ. 2 KHO 7359 Απορ/µτοφόρο MERCEDES φίλτρ. 3 ΚΗΟ 7470 Απορ/µτοφόρο IVECO φίλτρ. 4 ΚΗΟ 7402 Απορ/µτοφόρο MERCEDES φίλτρ. ΣΑΡΩΘΡΑ (ΣΚΟΥΠΕΣ) / ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 ME ΜΕ Σάρωθρο (Σκούπ) RLM BOXER φίλτρ. Σάρωθρο (Σκούπ) DULEVO φίλτρ. ΦΟΡΤΗΓΑ / 1 KHI 2153 Φορτηγό NISSAN 2 KHH 3159 Φορτηγό FORD 3 KHH 3177 Φορτηγό MITSUBISHI 4 ΚΗΙ 9301 Φορτηγό 4X4 MAZDA 5 ΚΗΙ 5587 Φορτηγό 4x4 TOYOTA ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κυλινδράκι, σιγόνες, κρόµπρ, ξονάκι ζµφόρ, µπτρί, φίλτρ, κάθισµ οδηγού, τκάκι, µρκούτσι, είδη φνοποιείου γενικά. Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί, κθρέπτες,φνάρι, λάµπες Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, δίσκο, πλτώ, µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι,, µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες 4. Οχήµτ Υπηρεσίς ιοίκησης / ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 ΑΤΥ 0563 ίκυκλο HONDA Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 2 ATY 0562 ίκυκλο SUZUKI Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 3 ΚΗY 9643 Επιβτικό SUZUKI Φίλτρ, τκάκι, κρεµριέρ, ψλίδι, είδη φνοποιείου 4 KHH 3183 Επιβτικό TERIOS Τκάκι, φίλτρ, είδη φνοποιείου, 5 ΗΡΙ 361 ίκυκλο HONDA Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 6

7 6 ΗΚΑ 384 ίκυκλο BMW Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 7 ΗΚΡ 351 ίκυκλο SUZUKI Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 8 ΗΚΤ 281 ίκυκλο PIAGGIO Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 9 ΚΗΙ 2130 Λεωφορείο MERCEDES Κολλάρ ψυγείου, ιµάντες τεντωτήρες ιµάντων, τκάκι, είδη φνοποιείου, ζώνες ρουλεµάν τροχών. 10 KHI 2136 Λεωφορείο IVECO Κολλάρ ψυγείου, ιµάντες τεντωτήρες ιµάντων, τκάκι, είδη φνοποιείου, ζώνες ρουλεµάν τροχών. 11 KHI 2137 Λεωφορείο IVECO Κολλάρ ψυγείου, ιµάντες τεντωτήρες ιµάντων, τκάκι, είδη φνοποιείου, ζώνες, ρουλεµάν τροχών. 12 KHI 3761 Λεωφορείο MAN Αντικτάστση πµπριζ, λεβιέ τχυτήτων, τκάκι, ζµφόρ, είδη φνοποιείου. 13 ΗΗΙ 489 ίκυκλο SUZUKI Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ 14 ΚΗΙ 9302 Λεωφορείο OPEL Τκάκι, φίλτρ. 15 ΚΗΙ 2188 Επιβτικό FORD Φίλτρο λδιού, έρος, πετρελίου, τκάκι, ψλίδι µπτρί, κθρέπτες, φνάρι, λάµπες 16 ΚΗΙ 2079 Λεωφορείο IVECO Κολλάρ ψυγείου, ιµάντες τεντωτήρες ιµάντων, τκάκι, είδη φνοποιείου, ζώνες ρουλεµάν τροχών. 17 ΚΗΙ 2080 Λεωφορείο IVECO Κολλάρ ψυγείου, ιµάντες τεντωτήρες ιµάντων, τκάκι, είδη φνοποιείου, ζώνες ρουλεµάν τροχών. 18 ΚΗΙ 3765 Λεωφορείο MERCEDES Τκάκι, φίλτρ λδιού, πετρελίου, έρ. 19 ΚΗΗ 4080 Επιβτικό HONDA Τκάκι, ελστικά, είδη φνοποιείου. 20 KHI 2187 Επιβτικό HYUNDAI Τκάκι, σιγόνες, σετ συµπλέκτη. 21 KΗΙ 2165 Επιβτικό HYUNDAI Τκάκι, σιγόνες, σετ συµπλέκτη. 22 ΗΗΑ 208 ίκυκλο Μπτρί, µπουζί, τκάκι, φρέν, φίλτρ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου.../02/2014 Ο Προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Πργωγής Λ. Χερσονήσου 05/02/2014 Ο Συντάξς Κουρλετάκη Μρί-Ελένη Στύρος Κσωτάκης 7

8 Πολιτικός Μηχ/κός 8

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3558 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αυτοκινήτων

Εργαλεία αυτοκινήτων Εργονομία UNIOR προστατέψτε τα χέρια σας Εργαλεία αυτοκινήτων Eργαλεία αμαξώματος Λίπανση και φιλτράρισμα Συντήρηση Ανάρτηση και μετάδοση Τροχοί, τιμόνι, άξονες Ανάφλεξη, μείξη και τροφοδοσία Κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 Κατάςταςη Λειτουργίασ Χαρακτηριςτικό Μζγεθοσ Τιμή 1 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 CHRYSLER 17 KY5653 1994 ΜΕΣΡΙΑ Κυβικά κινθτιρα (cm3) 2454 2 ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 11 NISSAN 14 KY9961 2003 ΚΑΛΗ Κυβικά κινθτιρα (cm3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα