ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid, T. Wiegel, F. Zattoni Eur Urol 2008 Jan;53(1):68-80 Eur Urol 2011 Jan;59(1):61-71 Eur Urol 2011 Apr;59(4): Εισαγωγή Ο καρκίνος του προστάτη (Pa) είναι σήμερα η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες ο καρκίνος του προστάτη αντιστοιχεί στο 15% όλων των ανδρικών καρκίνων σε σχέση με το 4% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες περιοχικές διακυμάνσεις στα ποσοστά της επίπτωσης του Pa. Υπάρχουν τρείς καλά καθορισμένοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση Pa: αύξηση της ηλικίας, εθνικότητα και γενετική προδιάθεση. Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου όπως η διατροφή, το μοτίβο σεξουαλικής συμπεριφοράς, η κατανάλωση αλκοόλ, η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και η εργασιακή έκθεση σε παράγοντες κινδύνου είναι δυνατόν να παίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης Pa. Η εισαγωγή μιας αποτελεσματικής αιματολογικής εξέτασης, του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), κατέστησε δυνατόν να γίνονται περισσότερες διαγνώσεις σε πιο πρώιμο στάδιο και να παρέχονται ενδεχομένως θεραπείες ίασης. Από την άλλη πλευρά αν χρησιμοποιηθούν αποτελε- 46 Καρκίνος Προστάτη

2 σματικές διαγνωστικές μέθοδοι μη επιλεκτικά, συμπεριλαμβάνοντας και ηλικιωμένους με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, μπορεί να προκύψει πρόβλημα υπέρ-διάγνωσης και υπερθεραπείας. Έτσι για ιδίου σταδίου καρκίνο του προστάτη ίσως να χρειαστεί διαφορετική θεραπευτική στρατηγική ανάλογα με το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενή. Σύστημα Σταδιοποίησης Για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη χρησιμοποιείται η 7η έκδοση του TNM της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UI) (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Σύστημα ταξινόμησης του καρκίνου του προστάτη κατά ΤΝΜ (Tumor-Node-Metastasis) T Πρωτοπαθούς όγκου TX Ο πρωτοπαθής όγκος δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί T0 Χωρίς ενδείξεις πρωτοπαθούς όγκου T1 Κλινικά μη εμφανής όγκος, μη ψηλαφητός ή ορατός με απεικονιστικές μεθόδους T1a Τυχαίο ιστολογικό εύρημα σε λιγότερο από το 5% του ιστού εκτομής T1b Τυχαίο ιστολογικό εύρημα σε περισσότερο από το 5% του ιστού εκτομής T1c Όγκος που ανευρέθηκε με βιοψία προστάτη (π.χ. αυξημένο PSA) T2 Όγκος εντοπισμένος στον προστάτη 1 T2a Ο όγκος καταλαμβάνει το μισό ή λιγότερο του ενός λοβού T2b Ο όγκος καταλαμβάνει περισσότερο από το μισό του ενός λοβού, όχι όμως τους δύο λοβούς T2c Ο όγκος καταλαμβάνει και τους δύο λοβούς Καρκίνος Προστάτη 47

3 T3 Όγκος που επεκτείνεται πέραν της προστατικής κάψας 2 T3a Εξωκαψική επέκταση (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη) T3b Ο όγκος επεκτείνεται στη σπερματοδόχο κύστη(εις) T4 Ο όγκος είναι καθηλωμένος ή διηθεί γειτονικές δομές εκτός των σπερματοδόχων κύστεων: έξω σφιγκτήρα, ορθό, ανελκτήρα του πρωκτού και/ή πυελικά τοιχώματα. N Επιχώριοι λεμφαδένες 3 NX Μη εκτιμήσιμοι λεμφαδένες N0 Απουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων N1 Μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες M Απομακρυσμένες μεταστάσεις 4 M0 Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις M1 Απομακρυσμένες μεταστάσεις M1a Σε μη-επιχώριο λεμφαδένα(ες) M1b Οστικές M1c Άλλη εντόπιση 1 Όγκος που ανευρίσκεται και στους δύο λοβούς στη βιοψία, αλλά είναι αψηλάφητος ή δεν απεικονίζεται ταξινομείται ως T1c. 2 Επέκταση στην κορυφή του προστάτη ή εντός (αλλά όχι πέραν) της προστατικής κάψας δεν ταξινομείται ως T3, αλλά T2. 3 Επιχώριοι είναι οι λεμφαδένες κάτω από τον διχασμό της κοινής λαγονίου αρτηρίας. Η εντόπιση δεν μεταβάλει την ταξινόμηση. 4 Όταν εντοπίζονται περισσότερες από μια μεταστατικές εστίες, χρησιμοποιείται αυτή με το μεγαλύτερο στάδιο. 48 Καρκίνος Προστάτη

4 Σύστημα διαφοροποίησης κατά Gleason Το πλέον διαδεδομένο σύστημα για το βαθμό διαφοροποίησης του αδενοκαρκινώματος του προστάτη είναι το Gleason. Διάγνωση και σταδιοποίηση Η απόφαση να προβούμε σε επιπλέον εξετάσεις για διάγνωση ή σταδιοποίηση κατευθύνεται από τις θεραπευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τον ασθενή και πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν η ηλικία και τα συνοδά νοσήματα. Μέθοδοι που δεν θα επηρεάσουν τη θεραπευτική απόφαση μπορούν συνήθως να αποφευχθούν. Μια συνοπτική αναφορά των χειρουργικών ευρημάτων οδηγεί σε πιο ξεκάθαρη και πιο ολοκληρωμένη ιστοπαθολογική εξέταση. Συνιστάται η χρήση μιας λίστας και δίδονται δύο παραδείγματα: Λίστα με αναφορές της ιστολογικής εξέτασης βιοψίας προστάτη 1. Ιστολογικός τύπος του καρκίνου 2. Ιστολογικό grade (συνολικό ή υψηλότερο) Πρωτεύον Δευτερεύον (= υψηλότερο) grade 3. Ποσοστό των διηθούμενων ιστοτεμαχιδίων Αριθμός των ιστοτεμαχιδίων που διηθούνται Συνολικός αριθμός των ιστοτεμαχιδίων. 4. Ποσοτικοποίηση του όγκου Ποσοστό του προστατικού ιστού που αφορά ο καρκίνος ή συνολικά χιλιοστά καρκινικού μήκους 5. Έκταση όγκου Αναγνώριση περινευριδιακών διηθήσεων Αναγνώριση εξωπροστατικής επέκτασης Αναγνώριση διήθησης σπερματοδόχου κύστης Καρκίνος Προστάτη 49

5 Λίστα με αναφορές της ιστολογικής εξέτασης παρασκευάσματος ριζικής προστατεκτομής 1. Επεξεργασία του παρασκευάσματος Προτιμάται η συνολική μονιμοποίηση του παρασκευάσματος είτε με συμβατικό τεμαχισμό (τεταρτημορίου) ή με τεμαχισμό πλήρους επιφάνειας. Για να είναι δυνατή η εκτίμηση των χειρουργικών ορίων του παρασκευάσματος θα πρέπει να βαφεί ολόκληρη η επιφάνεια του παρασκευάσματος της ριζικής προστατεκτομής. Η κορυφή του προστάτη θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά με κωνική μέθοδο με οβελιαίες ή ακτινικές τομές. 2. Ιστολογικός τύπος 3. Ιστολογική διαφοροποίηση Πρωτεύον (κυρίαρχο) grade Δευτερεύον grade Τριτεύον grade (αν καταλαμβάνει > 5% του όγκου του προστατικού καρκίνου) Συνολικό Gleason score Κατά προσέγγιση το ποσοστό του Gleason grade 4 or 5 (προαιρετικά) 4. Ποσοτικοποίηση του όγκου (προαιρετικά) Ποσοστό του προστατικού ιστού που καταλαμβάνεται Διαστάσεις του μεγαλύτερου όγκου (αν αναγνωρίζεται), μεγαλύτερη διάμετρος σε χιλιοστά 5. Παθολογοανατομικό στάδιο (ptnm) Παρουσία εξωπροστατικής επέκτασης (εστιακή ή εκτεταμένη), καθορισμός τοποθεσίας Παρουσία διήθησης σπερματοδόχων κύστεων Παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων, αριθμός των εξαιρεθέντων λεμφαδένων και αριθμός θετικών λεμφαδένων 50 Καρκίνος Προστάτη

6 6. Χειρουργικά όρια Παρουσία καρκίνου στα χειρουργικά όρια Αν υπάρχουν, επισήμανση των σημείων εξω ή ενδοπροστατικής επέκτασης. 7. Άλλο Παρουσία αγγειακών διηθήσεων, αν αναγνωρίζονται Εντόπιση του κυρίαρχου όγκου (ζώνη) (προαιρετικά) Περινευριδιακές διηθήσεις (προαιρετικά) Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται μια περίληψη των κατευθυντήριων οδηγιών στη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του Pa. Πίνακας 2: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του Pa Διάγνωση του Pa GR 1. Παθολογική δακτυλική εξέταση ή αυξημένα επίπεδα PSA ίσως να υποδηλώνουν Pa. Τα ακριβή όρια τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά για το PSA δεν έχουν ακόμα καθοριστεί αλλά τιμές >2,5-3 mg/ml χρησιμοποιούνται συχνά για τους νεότερους άντρες. 2. Η διάγνωση του Pa βασίζεται στην παθολοανατομική (ή κυτταρολογική) επιβεβαίωση. Βιοψία και επιπλέον διερεύνηση για σταδιοποίηση ενδείκνυται μόνο αν επηρεάσει την περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενή. 3. Το διορθικό υπερηχογράφημα και οι κατευθυνόμενες βιοψίες συνιστώνται σαν μέθοδοι εξέτασης στις περισσότερες περιπτώσεις με υποψία καρκίνου του προστάτη. Συνιστάται να λαμβάνονται το λιγότερο 6-10 πλάγια κατευθυνόμενες βιοψίες με βελόνη και περισσότερες βιοψίες σε μεγάλους αδένες. Καρκίνος Προστάτη 51

7 Βιοψία της μεταβατικής ζώνης δεν συνιστάται την πρώτη φορά λόγω της μικρής πιθανότητας παρουσίας καρκίνου του προστάτη. Επανάληψη της βιοψίας συνιστάται σε περιπτώσεις εμμένουσας ένδειξης καρκίνου του προστάτη (παθολογική δακτυλική εξέταση, αυξημένα επίπεδα PSA ή ιστολογικά ευρήματα ύποπτα για κακοήθεια στην πρώτη βιοψία). Γενικά δεν έχει καθοριστεί σύσταση για επιπλέον βιοψίες (τρεις ή περισσότερες) και η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα για κάθε ασθενή. 4. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε βιοψία προστάτη Α πρέπει να γίνεται διορθική περιπροστατική έγχυση με ένα τοπικό αναισθητικό. Σταδιοποίηση Pa 1. Η τοπική σταδιοποίηση (Τ-στάδιο) του καρκίνου του προστάτη βασίζεται στα ευρήματα της δακτυλικής εξέτασης και πιθανά της MRI. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται από την εντόπιση και τον αριθμό των θετικών βιοψιών του προστάτη, τη διαφοροποίηση (grade) του όγκου και τα επίπεδα του PSA. Παρά την υψηλή ειδικότητα στην εκτίμηση της εξωκαψικής επέκτασης και διήθησης των σπερματοδόχων κύστεων, το διορθικό υπερηχογράφημα περιορίζεται από την χαμηλή του ανάλυση και τείνει να υποεκτιμά τον Pa. Ακόμα και μετά την έλευση του έγχρωμου και του δυναμικού Doppler στην αναγνώριση της αγγείωσης του όγκου, η ακρίβεια του διορθικού υπερηχογραφήματος στη σταδιοποίηση παραμένει ανεπαρκής. Συγκρινόμενη με τη δακτυλική εξέταση, το διορθικό υπερηχογράφημα 52 Καρκίνος Προστάτη

8 και την αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία επιδεικνύει υψηλότερη ακρίβεια στην εκτίμηση επέκτασης στον ένα ή και τους δύο λοβούς (Τ2), εξωκαψικής επέκτασης ή διήθησης σπερματοδόχου κύστης (Τ3) όπως και στη διήθηση γειτονικών δομών (Τ4). Η βιβλιογραφία όμως επιδεικνύει μεγάλες διακυμάνσεις στην ακρίβεια της σταδιοποίησης του σταδίου Τ, με ποσοστά που κυμαίνονται από 50-92%. Η προσθήκη της δυναμικής ενισχυόμενης με σκιαγραφικό μαγνητικής τομογραφίας (DE-MRI) μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε ύποπτα περιστατικά. Η προσθήκη της μαγνητικής σπεκτροσκοπίας (MRSI) στην MRI επίσης αυξάνει την ακρίβεια και μειώνει τις διακυμάνσεις μεταξύ παρατηρητών στην εκτίμηση εξωκαψικής επέκτασης. 2. Η κατάσταση των λεμφαδένων (Ν-στάδιο) είναι σημαντική όταν σκοπός της θεραπείας είναι η ίαση. Ασθενείς με στάδιο Τ2 ή λιγότερο, PSA <20 ng/dl και Gleason score 6 ή μικρότερο έχουν λιγότερο από 10% πιθανότητα να έχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις και δεν είναι απαραίτητο να γίνει αξιολόγηση. Δεδομένου των σημαντικών περιορισμών των προεγχειρητικών απεικονιστικών μεθόδων στην ανίχνευση μικρών (< 5 mm) μεταστάσεων, η πυελική λεμφαδενεκτομή (PLND) παραμένει η μόνη αξιόπιστη μέθοδος σταδιοποίησης του κλινικά εντοπισμένου Pa. Φαίνεται ότι στις μέρες μας κατάλληλες για την εκτίμηση λεμφαδενικών μεταστάσεων είναι μόνο μέθοδοι με υψηλή ευαισθησία όπως η εκτομή λεμφαδένα φρουρού ή η εκτεταμένη πυελική λεμφαδενεκτομή. Καρκίνος Προστάτη 53

9 3. Ο καλύτερος τρόπος για την εξακρίβωση οστικών μεταστάσεων (Μ-στάδιο) είναι το σπινθηρογράφημα των οστών. Αυτό ίσως δεν ενδείκνυται για ασυμπτωματικούς ασθενείς με επίπεδα PSA <20 ng/ml και με καλή ή μέτρια διαφοροποίηση του όγκου. Επί αμφιβολίας σε επιλεγμένους ασθενείς είναι δυνατόν να βοηθήσουν η 11-choline-, 18F-flouride- PET/T ή ολόσωμη MRI. T = Αξονική τομογραφία, DE-MRI = Ενισχυόμενη με σκιαγραφικό δυναμική MRI, DRE = Δακτυλική εξέταση, EE = Εξωπροστατική επέκταση, MRI = Μαγνητική τομογραφία, MRSI = Μαγνητική σπεκτροσκοπία, Pa = Καρκίνος Προστάτη, PET = Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, PLND = Πυελική λεμφαδενεκτομή, PSA = Ειδικό προστατικό αντιγόνο, SVI = Διήθηση σπερματοδόχων κύστεων, TRUS = Διορθικό υπερηχογράφημα. Θεραπεία του προστατικού καρκίνου Παρακάτω ακολουθεί μια περίληψη των θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Συνήθως είναι αδύνατο να δηλώσει κανείς ότι μια θεραπεία είναι καλύτερη από μια άλλη λόγω της έλλειψης μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών με ομάδες ελέγχου. Πάντως μπορούν να γίνουν κάποιες συστάσεις βασιζόμενες στη βιβλιογραφία. Μια περίληψη διαιρούμενη κατά στάδιο και διάγνωση βρίσκεται παρακάτω στον Πίνακα Καρκίνος Προστάτη

10 Πίνακας 3: Κατευθυντήριες οδηγίες στην πρωτεύουσα θεραπεία του προστατικού καρκίνου Στάδιο Θεραπεία Σχόλιο GR T1a Προσεκτική Θεραπεία εκλογής σε ασθενείς παρακολούθηση με καλά και μέτρια διαφοροποιημένους όγκους και προσδόκιμο επιβίωσης <10 χρόνια. Ενεργός Σε ασθενείς με προσδόκιμο επαγρύπνηση επιβίωσης >10 χρόνια, επανεκτίμηση με TRUS και βιοψία. Ριζική Επιλεκτικά για νέους ασθενείς με προστατεκτομή μακρύ προσδόκιμο επιβίωσης, ειδικά για αδενοκαρκινώματα με Gleason score 7. Ακτινοθεραπεία Επιλεκτικά για νέους ασθενείς με μακρύ προσδόκιμο επιβίωσης, ειδικά για φτωχά διαφοροποιημένους όγκους. Μεγαλύτερος κίνδυνος επιπλοκών μετά από TURP, ειδικά αν γίνει ενδοϊστική ακτινοβολία. Ορμονοθεραπεία Δεν αποτελεί επιλογή. A Συνδυασμός Δεν αποτελεί επιλογή. T1b- Ενεργός Θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς T2b επαγρύπνηση με ct1c-ct2a, PSA < 10 ng/ml, Gleason score βιοψίας < 6, < 2 θετικές βιοψίες, < 50% καρκινικού ιστού σε κάθε ιστοτεμάχιο. Ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης < 10 ετών. Ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης > 10 ετών, αφού ενημερωθούν για την έλλειψη Καρκίνος Προστάτη 55

11 δεδομένων που αφορούν την επιβίωση μετά τη δεκαετία. Ασθενείς που δεν αποδέχονται τις επιπλοκές που συνδέονται με την θεραπεία. T1a- Ριζική Θεραπεία εκλογής για ασθενείς A T2c προστατεκτομή με προσδόκιμο επιβίωσης >10 χρόνια που αποδέχονται τις επιπλοκές που συνδέονται με την επέμβαση. Ακτινοθεραπεία Ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης >10 χρόνια που αποδέχονται τις επιπλοκές που συνδέονται με την θεραπεία. Ασθενείς με αντένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης. Ασθενείς με κακή φυσική κατάσταση και 5-10 έτη προσδόκιμο επιβίωσης και όγκους φτωχής διαφοροποίησης (Συνιστάται συνδυασμένη θεραπεία δες παρακάτω). Βραχυθεραπεία Η βραχυθεραπεία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς με Pa με όγκο προστάτη< 50 ml και IPSS < 12. Ορμονοθεραπεία Συμπτωματικοί ασθενείς, με ανάγκη ανακούφισης από τα συμπτώματα, ακατάλληλοι για θεραπεία ίασης. Τα αντιανδρογόνα συνδέονται με A φτωχότερη έκβαση σε σύγκριση 56 Καρκίνος Προστάτη

12 με την ενεργό επαγρύπνηση και δεν συστήνονται Συνδυασμός Για ασθενείς υψηλού κινδύνου, A η νέο-επικουρική ορμονοθεραπεία, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης. T3- Προσεκτική Ασυμπτωματικοί ασθενείς με Τ3 T4 παρακολούθηση καλά και μέτρια διαφοροποιημένους όγκους και προσδόκιμο επιβίωσης <10 χρόνια. Ριζική Σε επιλεγμένους ασθενείς με T3a, προστατεκτομή PSA < 20 ng/ml, Gleason score βιοψίας < 8 και προσδόκιμο επιβίωσης > 10 χρόνια. Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι η ριζική προστατεκτομή έχει αυξημένα ποσοστά θετικών χειρουργικών ορίων, μη ευνοϊκή ιστοπαθολογική εξέταση και θετικούς λεμφαδένες και ότι είναι δυνατόν να απαιτηθεί επικουρική θεραπεία ή θεραπεία διάσωσης όπως η ακτινοθεραπεία ή ο ανδρογονικός αποκλεισμός. Ακτινοθεραπεία T3 όγκοι με προσδόκιμο A επιβίωσης > 5-10 έτη. Αύξηση της δόσης > 74 Gy φαίνεται ότι παρουσιάζει όφελος. Μπορεί να συσταθεί συνδυασμός με ορμονοθεραπεία (δες παρακάτω). Ορμονοθεραπεία Συμπτωματικοί ασθενείς, A εκτεταμένο T3-T4, υψηλό PSA (> ng/ml), χρόνος διπλα- Καρκίνος Προστάτη 57

13 σιασμού του PSA (DT) < 1 έτος. Επιλογή ασθενούς, ασθενείς σε κακή γενική κατάσταση. Η ορμονοθεραπεία ως μονοθεραπεία δεν αποτελεί επιλογή σε ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία. Συνδυασμός Η συνολική επιβίωση βελτιώνεται A με συνδυασμό εξωτερικής ακτινοθεραπείας με ορμονοθεραπεία και στη συνέχεια επικουρική ορμονοθεραπεία για 3 έτη. Νέο-επικουρική ορμονοθεραπεία και ριζική προστατεκτομή δεν έχει ένδειξη. N+, M0 Προσεκτική Ασυμπτωματικοί ασθενείς. παρακολούθηση Επιλογή ασθενούς (PSA < ng/ml), PSA DT > 12 μήνες. Απαιτεί πολύ στενό follow-up. Ριζική Προαιρετική για επιλεγμένους προστατεκτομή ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης > 10 έτη ως μέρος μιας πολύπλευρης προσέγγισης. Ακτινοθεραπεία Προαιρετική για επιλεγμένους ασθενείς με προσδόκιμο επιβίωσης > 10 έτη. Ο συνδυασμός με επικουρικό ανδρογονικό αποκλεισμό για 3 έτη είναι υποχρεωτικός. Ορμονοθεραπεία Έχει καθιερωθεί ως επικουρική A θεραπεία σε περισσότερους από 1 θετικούς λεμφαδένες, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία ως κύρια τοπική θεραπεία. Η 58 Καρκίνος Προστάτη

14 ορμονοθεραπεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία μόνο σε ασθενείς ακατάλληλους για οποιουδήποτε άλλου είδους τοπική θεραπεία. Συνδυασμός Μη καθιερωμένη επιλογή. Επιλογή ασθενούς. M+ Προσεκτική Μη καθιερωμένη επιλογή. Είναι παρακολούθηση δυνατόν να επιδεινώσει την επιβίωση και να αυξήσει τις επιπλοκές σε σχέση με την άμεση ορμονοθεραπεία. Απαιτεί πολύ στενό follow-up. Ριζική Δεν αποτελεί επιλογή προστατεκτομή Ακτινοθεραπεία Δεν αποτελεί επιλογή με σκοπό την ίαση. Θεραπευτική επιλογή σε συνδυασμό με ανδρογονικό αποκλεισμό για την θεραπεία των τοπικών συμπτωμάτων της νόσου. Ορμονοθεραπεία Καθιερωμένη επιλογή. A Υποχρεωτική σε συμπτωματικούς ασθενείς. DT = χρόνος διπλασιασμού, NHT = νέο-επικουρική ορμονική θεραπεία, IPSS = Διεθνής βαθμονόμηση συμπτωματολογίας προστάτη, PSA = Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο, TRUS = Διορθικό υπερηχογράφημα, TURP = Διουρηθρική προστατεκτομή. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες και συζήτηση θεραπειών δεύτερης γραμμής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών. Καρκίνος Προστάτη 59

15 Παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός του επιπέδου του PSA, μαζί με το ειδικό ιστορικό της νόσου και τέλος η δακτυλική εξέταση, αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη. Απεικονιστικός έλεγχος δεν συνιστάται σε σταθερούς ασθενείς και πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πίνακας 4: Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση των ασθενών μετά από θεραπεία με σκοπό την ίαση GR Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, το ειδικό ιστορικό της νόσου, τα επίπεδα PSA και η δακτυλική εξέταση προτείνονται σαν έλεγχος ρουτίνας για την παρακολούθηση. Αυτά πρέπει να γίνονται στους 3, 6 και 12 μήνες μετά τη θεραπεία, κατόπιν κάθε 6 μήνες μέχρι τα 3 χρόνια και μετά ετησίως. Μετά από ριζική προστατεκτομή αύξηση του PSA πάνω από 0.2ng/ml μπορεί να σχετίζεται με υπολειπόμενο όγκο ή υποτροπή της νόσου. Μετά από ακτινοθεραπεία, αύξηση του PSA > 2 ng/ml πάνω από το ναδίρ, είναι περισσότερο αξιόπιστο σημείο εμμένουσας ή υποτροπιάζουσας νόσου, παρά η χρήση μιας συγκεκριμένης τιμής. Ψηλαφητός όζος σε συνδυασμό με αύξηση των επιπέδων PSA μπορεί να είναι ένδειξη για τοπική υποτροπή της νόσου. Διερεύνηση της τοπικής υποτροπής με TRUS και βιοψία με βελόνη συνιστάται μόνο αν αυτό μπορεί να επηρεάσει το θεραπευτικό πλάνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις TRUS και βιοψία δεν είναι απαραίτητα πριν τη θεραπεία δεύτερης γραμμής. 60 Καρκίνος Προστάτη

16 Ο έλεγχος για μεταστάσεις γίνεται με T/MRI πυέλου ή σπινθηρογράφημα οστών. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς αυτές οι εξετάσεις μπορούν να παραλειφθούν αν το PSA είναι <20 ng/ml, αλλά δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα. Σπινθηρογράφημα οστών και άλλες απεικονιστικές μέθοδοι δεν συνιστώνται για ασυμπτωματικούς ασθενείς. Αν οι ασθενείς έχουν οστικά άλγη, πρέπει να γίνεται σπινθηρογράφημα οστών ανεξάρτητα από τα επίπεδα του PSA T = αξονική τομογραφία, DRE = Δακτυλική εξέταση, MRI = Μαγνητική τομογραφία, PSA = Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο, TRUS = Διορθικό υπερηχογράφημα. Πίνακας 5: Κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση μετά από ορμονοθεραπεία GR Οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται στους 3 και 6 μήνες μετά από την έναρξη της θεραπείας. Ο έλεγχος πρέπει το λιγότερο να περιλαμβάνει επίπεδα PSA, δακτυλική εξέταση και προσεκτική αξιολόγηση των συμπτωμάτων ώστε να αξιολογηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία καθώς και οι τυχόν παρενέργειες από τη θεραπεία που έχει δοθεί. Αν οι ασθενείς υποβάλλονται σε διαλείποντα ανδρογονικό αποκλεισμό, το PSA και η τεστοστερόνη θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 3 μήνες κατά την περίοδο διακοπής της θεραπείας. Η παρακολούθηση πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενή, τους προγνωστικούς παράγοντες και τη θεραπεία που έχει δοθεί. Καρκίνος Προστάτη 61

17 Σε ασθενείς με Μ0 στάδιο με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, η παρακολούθηση προγραμματίζεται κάθε 6 μήνες και πρέπει το λιγότερο να περιλαμβάνει το ειδικό ιστορικό της νόσου, δακτυλική εξέταση και τον προσδιορισμό των επιπέδων του PSA. Σε ασθενείς με Μ1 στάδιο και καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, η παρακολούθηση προγραμματίζεται κάθε 3-6 μήνες. Η παρακολούθηση πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει το ειδικό ιστορικό της νόσου, δακτυλική εξέταση, προσδιορισμό του PSA και συχνή μέτρηση αιμοσφαιρίνης, κρεατινίνης και αλκαλικής φωσφατάσης Οι ασθενείς (κυρίως αυτοί σταδίου M1b) θα πρέπει να ενημερώνονται για τα κλινικά σημεία που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν συμπίεση του νωτιαίου μυελού. Όταν παρατηρείται εξέλιξη της νόσου ή δεν υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία, η παρακολούθηση πρέπει να εξατομικεύεται. Απεικονιστικός έλεγχος σαν εξέταση ρουτίνας δεν συστήνεται για σταθερούς ασθενείς A DRE = Δακτυλική εξέταση, GR = Βαθμός Σύστασης, PSA = Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο. Αντιμετώπιση υποτροπής μετά από θεραπεία Θα πρέπει να πραγματοποιείται προσπάθεια διαφοροδιάγνωσης μεταξύ τοπικής υποτροπής έναντι απομακρυσμένης (+/- τοπικής) υποτροπής. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να βοηθήσουν η αρχική παθολογοανατομική έκθεση του παρασκευάσματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής θεραπείας και της αύξησης του PSA και ο ρυθμός αύξησης του PSA. Όγκοι χαμηλής διαφοροποίησης, σύντομη υποτροπή του PSA, μικρός χρόνος διπλασιασμού του PSA είναι σημεία απομακρυσμένης υποτροπής. 62 Καρκίνος Προστάτη

18 Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βασιστεί με βάση την υποπτευόμενη εστία υποτροπής, τη γενική κατάσταση του ασθενούς και την προτίμηση του ασθενούς. Οι απεικονιστικές εξετάσεις έχουν μικρή διαγνωστική αξία σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή του PSA. Πίνακας 6: Κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας δεύτερης γραμμής μετά από θεραπεία που είχε σκοπό την ίαση GR Εκτιμώμενη Μόνο οι ασθενείς με εκτιμώμενη τοπική τοπική υποτροπή υποτροπή μπορούν να είναι υποψήφιοι για μετά από ριζική ακτινοβολία διάσωσης. Σε αυτούς πρέπει προστατεκτομή να δίνονται τουλάχιστον Gy και κατά προτίμηση πριν ανέβει το PSA πάνω από 0,5 ng/ml. Στους υπόλοιπους ασθενείς είναι καλύτερο να προσφέρεται μια περίοδος ενεργούς επαγρύπνησης με πιθανή ορμονοθεραπεία αργότερα Εκτιμώμενη Επιλεγμένοι ασθενείς μπορεί να είναι τοπική υποψήφιοι για θεραπεία διάσωσης με υποτροπή μετά ριζική προστατεκτομή (ή άλλη θεραπευτική από ακτινοθεραπεία ενέργεια) αν και πρέπει να ενημερώνονται όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών όπως η ακράτεια και η στυτική δυσλειτουργία. Προστατεκτομή διάσωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα. Η κρυοθεραπεία του προστάτη αποτελεί μια άλλη μέθοδο τοπικής θεραπείας σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική θεραπεία. Καρκίνος Προστάτη 63

19 Στους υπόλοιπους ασθενείς είναι καλύτερο να προσφέρεται μια περίοδος ενεργούς επαγρύπνησης με πιθανή ορμονοθεραπεία αργότερα. Εκτιμώμενη Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι η πρώιμη απομακρυσμένη χορήγηση της ορμονοθεραπείας ενδεχομένως υποτροπή να παρουσιάζει ένα πλεονέκτημα στην πρόοδο της απομακρυσμένης (+/- τοπικής) υποτροπής και πιθανόν να εμφανίζει αύξηση της επιβίωσης σε σχέση με την καθυστερημένη. Τα αποτελέσματα είναι υπό αμφισβήτηση. Τοπική θεραπεία δεν συστήνεται παρά μόνο για παρηγορητικούς λόγους. Θεραπεία υποτροπής μετά από ορμονοθεραπεία Ο ευνουχοάντοχος Pa (RPa) είναι συνήθως μια εξουθενωτική ασθένεια, που συχνά εμφανίζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς. Απαιτείται μια πολύπλευρη προσέγγιση από ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, ουρολόγους, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση για θεραπεία ή όχι λαμβάνεται μετά από συνεννόηση με τον ίδιο τον ασθενή, γεγονός που περιορίζει τον ρόλο των κατευθυντήριων οδηγιών. Πίνακας 7: Κατευθυντήριες οδηγίες για ορμονικούς χειρισμούς δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με RPa GR Συστήνεται διακοπή της αντιανδρογονικής θεραπείας όταν η αύξηση του PSA είναι τεκμηριωμένη. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες συστάσεις όσον αφορά το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για ορμονοθεραπεία δεύτερης γραμμής 64 Καρκίνος Προστάτη

20 διότι τα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες είναι ελάχιστα. Όμως, η abiraterone και η MDV3100 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις μόλις αναλυθούν τα δεδομένα από τις μελέτες φάσης ΙΙΙ. PSA = Ειδικό προστατικό αντιγόνο. Σχόλιο: Πιθανό σύνδρομο απόσυρσης των αντιανδρογόνων θα πρέπει να εμφανιστεί 4-6 εβδομάδες μετά τη διακοπή της φλουταμίδης ή μπικαλουταμίδης. Πίνακας 8: Κατευθυντήριες οδηγίες για κυτταροτοξική θεραπεία σε ασθενείς με RPa Ασθενείς με RPa θα πρέπει να συμβουλεύονται και να αντιμετωπίζονται από ομάδες ειδικοτήτων. GR Σε μη μεταστατικό RPa, η κυτταροτοξική θεραπεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κλινικές μελέτες. Σε ασθενείς που υπάρχει μόνο αύξηση του PSA, αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί με 2 συνεχόμενες μετρήσεις του PSA πάνω από το επίπεδο αναφοράς. Τα επίπεδα τεστοστερόνης ορού θα πρέπει να είναι κάτω από 32 ng/dl, πριν από τη θεραπεία. Πριν τη θεραπεία τα επίπεδα του PSA πρέπει να είναι >5 ng/ ml για να μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή αξιολόγηση της θεραπευτικής παρέμβασης. Τα ενδεχόμενα οφέλη της κυτταροτοξικής θεραπείας και οι αναμενόμενες παρενέργειες πρέπει να συζητούνται με κάθε ασθενή μεμονωμένα. Καρκίνος Προστάτη 65

21 Σε ασθενείς με μεταστατικό HRPa οι οποίοι είναι υποψήφιοι για κυτταροτοξική θεραπεία, φαίνεται πως η δοσεταξέλη σε δόση 75mg/ml κάθε 3 εβδομάδες παρέχει σημαντικό όφελος επιβίωσης. Σε ασθενείς με HRPa και συμπτωματικές οστικές μεταστάσεις τόσο η δοσεταξέλη, όσο και η μιτοξαντρόνη με πρεδνιζολόνη ή υδροκορτιζόνη είναι εφαρμόσιμες θεραπευτικές επιλογές. Αν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, η δοσεταξέλη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής εξαιτίας του σημαντικού της πλεονεκτήματος στην ανακούφιση του άλγους. Σε ασθενείς με υποτροπή μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με δοσεταξέλη, η καμπαζιταξέλη και αμπιρατενόνη θεωρούνται σαν φάρμακα πρώτης εκλογής για θεραπεία δεύτερης γραμμής, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών φάσης ΙΙΙ. Θεραπεία δεύτερης γραμμής με δοσεταξέλη μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με προηγούμενη ανταπόκριση στη δοσεταξέλη. Σε αντίθετη περίπτωση η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται. Η δοσεταξέλη αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με αντενδείξεις στη χορήγηση καμπαζιταξέλης ή αμπιρατενόνης. A A A A Πίνακας 9: Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανακουφιστική θεραπεία ασθενών με RPa GR Ασθενείς με συμπτωματικές και εκτεταμένες οστικές μεταστάσεις δεν είναι δυνατόν να ωφεληθούν από τη φαρμακευτική θεραπεία, όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης. A 66 Καρκίνος Προστάτη

22 Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών θα πρέπει να έχει κατεύθυνση την βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του άλγους. Ο στόχος της θεραπείας είναι μια αντιμετώπιση με μέγιστη αποτελεσματικότητα και όσο το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα διφωσφονικά (π.χ. Ζολενδρονικό οξύ) θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις για την πρόληψη οστικών συμβαμάτων. Όμως θα πρέπει να σταθμίζονται τα πλεονεκτήματα με την τοξικότητα αυτών των παραγόντων και πιο συγκεκριμένα η νέκρωση της γνάθου θα πρέπει να αποφεύγεται. Παρηγορητικές θεραπείες όπως τα ραδιονουκλίδια, εξωτερική ακτινοβολία, επαρκής χρήση αναλγητικών, πρέπει να δίνονται νωρίς για τη διαχείρηση του πόνου από τις οστικές μεταστάσεις. Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη ή ακτινοθεραπεία αποσυμπίεσης, αποτελούν επείγουσες επεμβάσεις που πρέπει να τίθενται υπ όψιν σε ασθενείς με κρίσιμα νευρολογικά συμπτώματα. A A A A RPa = Ορμονοάντοχος καρκίνος προστάτη. Περίληψη Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια σύνθετη νόσος, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν πολλές πλευρές σχετικά με στην νόσο αυτή καθεαυτή καθώς και τον ασθενή, πριν ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση. Αυτό το σύντομο κείμενο στηρίζεται στις περισσότερο εκτεταμένες κατευθυντήριες οδηγίες της EAU (ISN ), που είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας στην ιστοσελίδα: Καρκίνος Προστάτη 67

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο Μετά την διάγνωση ενός νεοπλάσματος και την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τακτική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του κοινού μέσω της έκδοσης κατανοητών πληροφοριών και οδηγιών για τους διαφόρους τύπους καρκίνου. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ανανεωμένο κείμενο Μάρτιος 2005) M. Oelke (chairman), G. Alivizatos, M. Emberton, S. Gravas, S. Madersbacher, M. Michel, J. Nordling, C. Rioja

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα