1. Πρoσωπικό του Τοµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς. β. Αvαπληρωτές Καθηγητές. στ. Ε.Μ.Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πρoσωπικό του Τοµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς. β. Αvαπληρωτές Καθηγητές. στ. Ε.Μ.Υ."

Transcript

1 Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς Αύγoυστoς Πρoσωπικό του Τοµέα α. Καθηγητές ε. Βoηθoί Μπαρµπάvης Βασίλειoς. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης Γρηγoρέλης Φλώρoς στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς β. Αvαπληρωτές Καθηγητές Μιχαλοδηµητράκης Ματθαίος Σειραδάκης Iωάvvης Σπύρου Νικόλαος στ. Ε.Μ.Υ. Μίκου Μαρία Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος Γ. Επίκoυρoι Καθηγητές ζ. Ε ΤΠ Βάρβoγλης Χαράλαµπoς Βλάχoς Λoυκάς Iχτιάρoγλoυ Συµεώv Μπούντης Αναστάσιος Παπαδόπoυλoς ηµήτριoς Χρηστίδης Θεόδωρoς Γκόγκου-Χαντζή Χριστίνα Γλαvτζή-Βασιλειάδoυ Καλoµoίρα Κoλoβός Γεώργιoς Παπαδόπουλος Κυριάκος Παπαµιχαήλ-Παπαγεωργίου Φιλαρέτη η. Υπάλληλoι ΣΕ, ΜΕ Καρατζάς Απόστολος δ. Λέκτορες Τσακίρης Βασίλειoς Αυγoλoύπης Σταύρoς Καραvικόλας Νικόλαoς Παπαγεωργίου Χρήστος Τσαρούχας Γεώργιος 1

2 Κατά το ακαδηµαϊκό έτος στo πρoσωπικό του Τοµέα έγιναν οι παρακάτω µεταβολές: Τον Ιανουάριο 1986 ο κ. Β. Μπαρµπάνns διαδέχθηκε τον κ. Γ. ΜπόΖη στη θέση του διευθυντή Τοµέα. Τον Απρίλιο 1986 ο κ. Σ. Περσίδης διoρίσθηκε ως Καθηγητής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1566/86 µε αναδρoµική ισxύ από Το Mάϊo 1986 ο Χ.. Παπαγεωργίου τέως Βοηθός στο Eργαστήριo Αστρονοµίας και νυν καθηγητής των ΤΕΙ Θεσσαλονίκnς, επανήλθε και ανέλαβε Kαθήκoντα ως Λέκτορας του Τοµέα. Τέλος ο Κ. Κόκκοτας και η κ. Κ. Γλαντζή-Βασιλειάδου συνέχισαν την εκπαιδευτική τους άδεια στο Cardiff University, Wales. Εκτός από τους βοηθούς, Επιστηµονικούς συνεργάτες και Ε.Μ.Υ., στoν Τοµέα εκπονούν διατριβή και οι παρακάτω (σε παρένθεση δίνoνται τα ονόµατα των επιβλεπόντων Kαθηγητών): 1) Ναχλά Άτεφ (Μπόζnς), 2) Ξυλούρη Kυριακή (Σειραδάκnς), 3) Παπαδιάς Θανάσnς (Χατζnδnµnτρίοu), 4) Σκλαβενίτης ηµήτριος (Σπύρου) και 5) Χαψιάδης Αλέξανδρος (Μιχαλοδηµητράκης). 2

3 2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα. α. ιδακτικά Συγγράµµατα Κατά το ακαδηµαϊκό έτος διανεµήθηκαν τα παρακάτω διδακτικά συγγράµµατα: -Αυγολούπη Σ.: " ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής" Σελ. 214 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Αυγολούπη Σ., Σειραδάκη Ι.Χ.: "Σηµειώσεις Παρατηρησιακής Αστρονοµίας" Σελ. 107 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Βάρβογλη Χ., Σπύρου Ν.: "Σηµειώσεις Αστροφυσικής" Σελ. 89 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Βάρβογλη Χ., Καρανικόλα Ν., Σειραδάκη Ι.Χ.: Σηµειώσεις Εξέλιξης, Τελικών Καταστάσεων και Μεταβλητών Αστέρων (67 δακτυλογραφηµένες σελίδες). -Βλάχου Λ.: "Σηµειώσεις Φυσικής Πλάσµατος" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Ιχτιάρογλου Σ.: "Στοιχεία Χαµιλτονιανής Μηχανικής" Σελ. 90 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Καρανικόλα Ν.,: Θέµατα Σφαιρικής Αστρονοµίας Σελ. 66 (Εκδόσεις Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Κατωπόδη Κ.: "Ολοκληρωτικός Λογισµός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών" (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης),. -Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Εισαγωγή στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας και Σχετικιστική υναµική". -Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Ασκήσεις Νευτώνειας υναµικής". -Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Ασκήσεις Αναλυτικής υναµικής". -Μιχαλοδηµητράκη Μ.: "Γραµµικά Συστήµατα". -Μπαρµπάνη Β.: "Ασκήσεις Αστρονοµίας και Αστροφυσικής" Σελ. 204 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Μπόζη Γ.: " ιαφορικές Εξισώσεις µε Εφαρµογές". -Μπούντη Α., Παπαδόπουλου.: "Σηµειώσεις ιανυσµατικού Λογισµού και Αναλυτικής Γεωµετρίας, Τεύχος Ι", Σελ. 61 (Χειρόγραφες Σηµειώσεις, Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Παπαδόπουλου., Μπούντη Α., :"Σηµειώσεις ιανυσµατικού Λογισµού και Αναλυτικής Γεωµετρίας, Τεύχος ΙΙ", Σελ. 80 (Χειρόγραφες Σηµειώσεις, Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Περσίδη Σ., Βάρβογλη Χ.: "Αριθµητική Ανάλυση µε Εφαρµογές στη Φυσική". -Σπύρου Ν.: "Αστρική Εξέλιξη και Σχετικιστική Αστροφυσική των Μελανών Οπών" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Σπύρου Ν.: "Ασκήσεις Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας και Σχετικιστικής Αστροφυσικής" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Σπύρου Ν.: "Ασκήσεις Αστροφυσικής" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Σπύρου Ν.: " υναµική Μελέτη Τέλειων Ρευστών" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). -Σπύρου Ν.: "Εισαγωγή στη Γενική Θεωρία Σχετικότητας" Σελ. 227 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). -Σπύρου Ν.: "Αρχές Αστρικής Εξέλιξης: Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων, Μελανές Οπές" Σελ. 287 (Εκδ. Υπηρεσίας ηµοσιευµάτων Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). 3

4 -Τερζίδη Χ.: " ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών". -Τερζίδη Χ.: "Ολοκληρωτικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής". -Χατζηδηµητρίου Ι.: "Θεωρητική Μηχανική, Τεύχη Α' και Β'" Σελ. 464 (Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη). -Χατζηδηµητρίου Ι.: "Εισαγωγή στη Μηχανική των Συνεχών Μέσων" Σελ. 287 (Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη), Χρηστίδη Θ.: "Σηµειώσεις Ιστορίας και Εξέλιξης των Ιδεών στη Φυσική" ( ακτυλογραφηµένες Σηµειώσεις). β. ιδασκαλία Κατά το ακαδηµαϊκό έτος τα µέλη του Τοµέα δίδαξαν τα παρακάτω µαθήµατα: -Ο κ. Βλάχος δίδαξε το µάθηµα "Φυσική Πλάσµατος" στο Ε' και ΣΤ Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Γρηγορέλης δίδαξε τις "Ασκήσεις" στα µαθήµατα "Μηχανική Ι" και "Μηχανική ΙΙ" στο ' και Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Ιχτιάρογλου δίδαξε τα µαθήµατα "Θεωρητική Μηχανική ΙΙ" και "Μηχανική Συνεχών Μέσων" στο έτος του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Ιχτιάρογλου δίδαξε το µάθηµα "Θεωρητική Μηχανική ΙΙΙ" στο ΣΤ Εξάµηνο του Τµήµατος. Φυσικής. -Ο κ. Μιχαλοδηµητράκης δίδαξε το µάθηµα "Γραµµικά Συστήµατα" στο Α' Έτος του Μεταπτυχιακού Τµήµατος. -Ο κ. Μπαρµπάνης δίδαξε το µάθηµα "Αστρονοµία Ι" στο έτος του Μαθηµατικού Τµήµατος. -Οι κ.κ. Μπαρµπάνης και Αυγολούπης δίδαξαν το µάθηµα "Ανάλυση Ι" στο Α' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Μπόζης δίδαξε το µάθηµα "Μηχανική Συνεχών Μέσων" στο ' έτος του Μαθηµατικού. Τµήµατος. -Οι κ.κ. Μπόζης και Τσαρούχας δίδαξαν το µάθηµα " ιαφορικές Εξισώσεις" στο Γ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κ.κ. Μπούντης και Παπαδόπουλος δίδαξαν το µάθηµα " ιανυσµατικός Λογισµός και Αναλυτική Γεωµετρία" στο Α' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κ.κ. Μπούντης και Καρανικόλας δίδαξαν το µάθηµα "Ανάλυση ΙΙ" στο Β' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Παπαδόπουλος δίδαξε το µάθηµα " ιανυσµατικός Λογισµός και Αναλυτική Γεωµετρία" στο Β' Eξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κ.κ. Σειραδάκης και Αυγολούπης δίδαξαν το µάθηµα "Παρατηρησιακή Αστρονοµία" στο ΣΤ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Οι κ.κ. Σειραδάκης, Βάρβογλης και Καρανικόλας δίδαξαν το µάθηµα "Αστρονοµία- Αστροφυσική" στο Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Σπύρου δίδαξε το µάθηµα "Αστροφυσική και Γενική Θεωρία Σχετικότητας" στο έτος του Τµήµατος Φυσικής και το µάθηµα "Αστροφυσική ΙΙ" στο Στ Εξάµηνο του ιδίου Τµήµατος. -Ο κ. Τσαρούχας δίδαξε το µάθηµα " ιαφορικές Εξισώσεις" στο ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Χατζηδηµητρίου δίδαξε το µάθηµα "Ανάλυση ΙΙΙ" στο Γ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. 4

5 -Οι κ.κ. Χατζηδηµητρίου και Μιχαλοδηµητράκης δίδαξαν τα µαθήµατα "Θεωρητική Μηχανική Ι" και "Θεωρητική Μηχανική ΙΙ" στο ' και Ε' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε το µάθηµα "Μηχανική" στο Γ' έτος του Μαθηµατικού Τµήµατος. -Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε το µάθηµα "Ιστορία και Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική" στο ΣΤ' Εξάµηνο του Τµήµατος Φυσικής. -Ο κ. Χατζηδηµητρίου δίδαξε το µάθηµα "Φυσική" στη Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) Θεσσαλονίκης. -Ο κ. Μιχαλοδηµητράκης δίδαξε το µάθηµα "Φυσική" στη Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) Θεσσαλονίκης. -Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους ο κ. Βλάχος οργάνωσε τα Σεµινάρια του Τοµέα και ο κ. Μπούντης οργάνωσε και υπήρξε ο κύριος οµιλητής σειράς µεταπτυχιακών σεµιναρίων µε τίτλο "Μη Γραµµική υναµική και Χάος σε υναµικά Συστήµατα". -Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους , έξι φοιτητές του περάτωσαν ιπλωµατική Εργασία υπό την επίβλεψη των παρακάτω µελών ΕΠ του Τοµέα: -Βλάχος: ( Particle acceleration in shocks, Γ. αγκλής, Ιούνιος 1986). -Μπούντης: ( Μελέτη Ευστάθειας Αλληλοσυγκρουοµένων Ελλειπτικών εσµών Σωµατιδίων σε Επιταχυντές Υψηλής Ενέργειας,. Βασιλειάδης, Ιούνιος 1986). -Παπαδόπουλος: ( Σύγκριση Νευτώνειας και Σχετικιστικής Κοσµολογίας, Α. Αναστασιάδης, Φεβρουάριος 1986). -Παπαδόπουλος: ( Aστροφυσική Κοσµολογία, Σ. Σουλτανίδης, Φεβρουάριος 1986). -Σειραδάκης: ( Tο Pulsar , Αθ. ίπλας, Ιούνιος 1986). -Σειραδάκης: ( Tο κέντρο του Γαλαξία µας,. Τσιντικίδης, Ιούνιος 1986). -Τον Ιούνιο 1986 ο κ.. Σκλαβενίτης, επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΠΕ ηµόκριτος περάτωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής µε τίτλο Περιστρεφόµενα Τέλεια Ρευστά στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, υπό την εποπτεία του Κ. Σπύρου και πενταµελή επιτροπή τουs κ.κ. Ν. Σπύρου, Σ. Περσίδη,. Παπαδόπουλο, Χ. Bάρβoγλη και Π. ΦλωρΙδη, και ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τµήµατος Φυσικής. 3. Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του Τοµέα από το Σεπτέµβριο 1985 µέχρι τον Αύγουστο 1986 εµπίπτουν σε πέντε γενικές κατηγορίες που συµπίπτουν µε τις κύριες κατευθύνσεις του Τοµέα: α) υναµική -Contopoulos B., Barbanis V.: Resonat Systems with three degrees of Freedom", Astron. Astrophys., 153, (1985). 5

6 -Bountis, A: Αnalyticα1 and Numerical Studies of 4-D Μappίng Models of Colliding Beams Part. Accel., Ι9, 181- (1986). -Bountis, Α., Papαgeargiau, V., Winternitz, Ρ.: On the Integrabillity of Nonlinear ODE s perposition Ρrinc:iρ1es", _J. Math. Phys., 27(5), (1986). -Bozis, G.: Adelphic Potentials, Astron. Astrophys., 160, (1986). -Bozis, G., Nakhla, A.: Solution of the three dimensional inverse Problem, Celestial Mechanics, 38, (1986). -Caranicolas N., Diplas, A. : A Method for obtaining Hamiltonians with simple periodic Solutions, Astron. J., 91, (1986). -Caranicolas N., Diplas, A. : Dynamical Systems with simple periodic Solutions, in Space Dynamics and Celestial Mechanics, (ed) Mhatnagar, K.B., pp (1986). -Caranicolas N. Vozikis Ch.: "Orbital Characteristics of Dynamical Models of Elliptical Galaxies, Celestial Mechanics, 39, (1986). -Hadjidemetriou J.: "A hyperbolic twist mapping Model for the Study of Asteroid Orbits near the 3:1 Resonance JAMP, 37, (1986). -Ichtiaroglou S., Bozis G.: "Stability of Circular Orbits in non-central Newtonian Fields", Astron. Astrophys., 151, (1985). -Ichtiaroglou S., Katopodis, K., Michalodimitrakis, M. : Stability of resonant Orbits in planetary Systems with spheroidal Star, Astron. Astrophys., 169, (1986). -Michalodimitrakis, M., Bozis G.,: Bounded Motion in a Generalized two-body Problem, Astrophys. Sp. Sci., 117, (1985). -Michalodimitrakis, M., Terzidis Ch., : A new Mechanism of Rig Formation in Barred Galaxies, Astrophys. Sp. Sci., 114, (1985). -Michalodimitrakis, M., Terzidis Ch., : Three Dimensional Periodic Orbits in Barred Galaxies, Astron. Astrophys., 150, (1985). -Michalodimitrakis, M., Terzidis Ch., : Three Dimensional Periodic Orbits in Barred Galaxies II, Vertical Continuation of the Retrogade Family, Astrophys. Sp. Sci., 124, (1986). -Pade J. Rauh A., Tsarouhas G.: "Analytical Investigation of the Hopf Bifurcation in the Lorenz Model", Phys. Lett., 115A, (1986). - Terzidis Ch., Michalodimitrakis, M.,: Periodic Orbits in Strong Bars, Astrophys. Sp. Sci., 115, (1985). -Tsarouxas G., : On the Global Asymptotic Stability of a System of N. Generalized Chemical Rate Equations Phys. Lett., 113A, (1985). -Tsarouxas G., : Normal Form of the Time Department Chemical Rate Equations for Irradiation produced Point Defects, Phys. Lett., 116A, , (1986). -Tsarouxas G., Pade, J. : The Hopf Bifurcationin the Lorenz Model by the 2-timing Method, Physica, 138A, (1986). -Tsarouxas G., Schellnhuber, H.: Convergence to the Steady State for the Reaction-Diffusion Kinetic of Irradiation produced Point-Defects, Phys. Lett., 116A, (1986). β) Αστροφυσική -Sprangler, P., Vlahos, L.: "Nonlinear analysis of a relativistic beam-plasma system Cyclotron instability, Physical Review, A,33, (1986). 6

7 -Decker, R.B., Vlahos, L.: "Numerical studies of particle acceleration at turbulent, oblique shocks with application to ρromρt acceleration during solar flares", Αstrophys. J. 306, , (1986). -Vlahos, L., et al.: Particle acceleration, Chapter 2, Energetic Phenomena in the Sun" in Proceedings of the Solar Maximum Mission Workshop (eds Kundu, M.R., Woodgate, Β.), NASA CP-2439, 1-52 (1986). -Vlahos, L., : Theoretical studies on rapid fluctuations in solar flares, irι "Rapid fluctuations iη Solar Flares" (eds Dennis, Β., Orwig, L.E., Κiplinger A.L.), NASA CP (1986). -Maghaddam-Taaheri Ε.,Vlahos, L., Rowland, H.L., Papadopoulos, D.:"Runway Τails in magnetized Plasmas, Phys. of Fluids, 28, (1986). γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία -Mavridis L.N., Avgoloupis S.: "The Flare star EV Lac. I. The activity cycle Astron. Astrophys., 154, (1986). -de Jager, C., Heise, J., Αvgoloupis, S., Cutispoto, G., Κieboom, Κ., Herr, R.B., Landini, Μ., Langerwerff, A.F., Mavridis, L.N., Melkonian, Α.S., Molenaar, R., Monsignori-Fossi, B.C., Nations, H.L., Pallaavicini, R., Piirola, V., Rodono, Μ., Seeds, Μ.Α., van den Oord, G.H.J., Vilhu, O., Waelkens, C.: "Simultaneous optical and χ-ray οbservations of α flare on BY Draconis Astron. Astrophys., (1986). -Avgoloupis, S.: "The fiare star EV Lαc. II. Relations between the charactiristics of the flares, Astron. Astrophys., 162, (1986). -Mavridis, L. Ν., Avgoloupis, S.: The αctivity cycle of EV Lac, Proceedings of the IXX General Assembly, 217 (1986). -Seiradakis J.H., Lasenby Α.Ν., Yusef-Zadeh F., Wielebinski R., Klein U.: ΙΑ New Symmetrical Polarization Structure in the Centre of our GαIαxy Nature, 317, (1985). δ) Γενική Θεωρία Σχετικότητας -Papadopoulos D.: "Effects of a: Co-ordinate Mapping on a. Particular Class of Static, Axially Symmetric Solutions to the Einstein Equations", Lett. Al Nuovo, 44, (1985). Papadopoulos D., Louis Sanz : New Inhomogeneous Viscous-Fluid Cosmologies, Lett. Al Nuovo Cimento, 42, (1985). Papadopoulos D., Sanz J. L.: A Class of Algebraically General Ιnhomogeneous Cosmologies", IΙ_Nuovo Cimento, 90 B, N.2, (1985). -Σπύρου Ν.: Πεδία, Χώρος, Χρόνος, ελτίο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Παράρτηµα Κεντροδυτικής Μακεδονίας, Φεβρουάριος (1986). 7

8 4. Σεµινάρια-Συνέδρια- ιαλέξεις-επισκέψεις Τα µέλη του Τοµέα συµµετείχαν στις ακόλουθες επιστηµονικές δραστηριότητες µεταξύ Σεπτεµβρίου 1985 και Αυγούστου 1986: --Τον Σεπτέµβριo 1985 ο κ. Μπούντnς έλαβε µέρος στο συνέδριo Όλοκληρώσιµα Συστήµατα της Κλασικής Mηχανικής" στο Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Leeds της Αγγλίας. Στο συνέδριo αυτό ήταν προσκεκληµένος οµιλητής και συντονιστής συζήτησης στις οµιλίες µιας ηµέρας. --Τον Οκτώβριο 1985 ο κ. Μπαρµπάνης µετά από πρόσκληση του τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης έδωσε διάλεξη µε θέµα O κοµήτης του Halley. --Τον Οκτώβριο 1985 ο Κ. Σπύρου µετά από πρόσκληση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών έδωσε διάλεξη µε Θέµα Πεδία, Χώρος, Χρόνος. --Μεταξύ 16 και 29 Νοεµβρίου 1985 ο Κ. Καρανικόλας συµµετείχε στην 19 η Γενική Συνέλευση της ιεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης (I.A.U.) στο Ν. ελχί, Ινδίας όπου και εξελέγη της Ένωσης. Kατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ο Κ. Καρανικόλας συµµετείχε µε ανακοίνωση των απoτελεσµάτων της επιστηµονικής του έpευνας στο ιεθνές Συµπόσιο µε θέµα: Space Dynamics and Celestial Mechanics στο Ν. ελχί Ινδίας. --Τον Νοέµβριο 1985 ο κ. Χατζηδηµητρίου έδωσε διάλεξη στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα Μη Γραµµικά Συστήµατα. -Τον Noέµβριo 1985, ύστερα από πρόσκληση του Τοµέα µας, επισκέφτηκε το Τµήµα Φυσικήs και έδωσε διάλεξη µε θέµα µε Περί της απόδοσης των ανεµόµυλων κ. Α. Rauh. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο κ. Rauh είχε ερευνητική συνεργασία µε τον κ. Τσαρούχα. ---ο Κ. Αυγολούπης και ο Κ. Λ. Μαυρίδης (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), συµµετείχαν µε ανακοίνωσή τους που είχε τίτλο The Activity Cycle of EV Lac στη 19 η Γενική Συνέλευση της ιεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης (I.A.U.), Ν. ελχί, Ινδίας το Νοέµβριο Τον εκέµβριο 1985 ο κ. Σειραδάκης επισκέφτηκε το Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Βόννη και συνέλεξε παρατηρησιακά δεδοµένα από το ραδιοτηλεσκόπιο των 100m. --Τον εκέµβριο 1985 ο κ. Μπούντης έδωσε διάλεξη µε Θέµα Aναλυτική και Aριθµητική Μελέτη µαθηµατικών Μοντέλων Aλληλoσυρoυoµένων εσµών στο Eργαστήριo Wilson του Πανεπιστηµίου Cornell, Η.Π.Α. --Τον Ιανουάριο 1986, ο κ. Μπούντης παρακολούθησε το συνέδριο «Μη Γραµµικής υναµικής» στο Ερευνητικό Κέντρο, στη La Jolla, California, Η.Π.Α. και τον ίδιο µήνα έδωσε διάλεξη µε Θέµα "Xαοτική Συµπεριφoρά και Aνάλυση Ιδιοµορφιών υναµικών Συστηµάτων στο Φυσικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Maryland, Η.Π.Α. --Τον Iανoυάριo καθώς και τον Ιούνιο/Ιούλιο 1986, ο κ. Βλάχος επισκέφθηκε για δύο εβδοµάδες το Αστεροσκοπείο των Παρισίων µετά από πρόσκληση και χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος του Εξωτερικού. --Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 1986, ο κ. Κόκκοτας παρακολούθησε το συνέδριο "Intrferometric Gravitational Wave Detectors" στο Cardiff, Ουαλία. --Τον Mάρτιo 1986 ο κ. Μπούντnς συµµετείχε µετά από πρόσκληση σε διεθνές σεµινάριo µε θέµα "Mετάβαση από Kλασική σε Στατιστική Mηχανική" στην Πoλυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκηs. --Τον Μάρτιo 1986 ο κ Παπαδόπουλος έδωσε διάλεξη µε θέµα Σολιτονικές Λύσεις 8

9 των Εξισώσεων Young-Mills στο Σύνολο SU(3) στα πλαίσια των Σεµιναρίων του Τοµέα µας. --Τον Απρίλιο 1986, ο κ. Σπύρου, µετά από πρόσκληση του συλλόγου Φυσιογνωστών Βορείου Ελλάδος, έδωσε διάλεξη στα πλαίσια του Φυσιογνωστικού ιηµέρου, µε θέµα Αρχές Εξέλιξης στο Σύµπαν. --Στις 15 Απριλίου 1986 ο κ. Μπαρµπάνης έδωσε διάλεξη στη Λέσχη Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης µε θέµα Ο κοµήτης του Halley. --Τον Απρίλιο 1986 επισκέφθηκε τον Τοµέα µας και έδωσε διάλεξη µε θέµα "The Solar Atmosphere" ο Dr. J.L.Bougeret του Αστεροσκοπείου των Παρισίων, Meudon. Τα έξοδα ταξειδίου από Aθήνα: στη Θεσσαλονίκη και την παραµονή του στην πόλη µας κάλυψε το πρόγραµµα "Stimulatiοn" της ΕΟΚ. --Τον Απρίλιο 1986 ο Κ. Κόκκοτας έδωσε διάλεξη µε θέµα Παλλόµενοι Σχετικιστικοί Αστέρες" στο Εργαστήριο Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου µας. --Mετά από πρόταση του κ. Σπύρου και πρόσκληση του Τµήµατος Φυσικής ο καθηγητής του Μαθηµατικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Π. Φλωρίδης, έδωσε διάλεξη στις 15 Μαΐου 1986 στο Εργαστήριο Αστρονοµίας µε θέµα: Μια νέα εσωτερική λύση Schwarzchild στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. --Τον Μάϊο 1986 ο κ. Μπούντης έδωσε διάλεξη µε Θέµα "Χάος και Oλοκληρωσιµότητα Μη Γραµµικών υναµικών Συστηµάτων" στo Φυσικό Tµήµα του Πανεπιστηµίoυ Κρήτης. --Τον Μάϊο και Ιούνιο 1986 ο κ. Βάρβογλης επισκέφθηκε το Πανεπιστήµιο του Maryland, Η.Π.Α., όπου εργάστηκε ερευνητικά σε επιτάχυνση ιόντων από κύµατα πλάσµατος. --Τον Ιούνιο 1986 ο κ. Σπύρου, µετά από πρόσκληση της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, έδωσε διάλεξη µε θέµα: Aρχές Σύγχρονης Αστροφυσικής. --Τον Ιούνιο 1986 ο κ Βλάχος ήταν προσκεκληµένος οµιλητής στο European Study Conference, Aubigny-sur-Nere, Γαλλίας. Το θέµα της οµιλίας του ήταν Electron Cyclotron Maser is Solar Flares και τα έξοδα της συµµετοχής κάλυψαν οι οργανωτές του συνεδρίου. --Τον Ιούλιο 1986 ο κ. Βλάχος επισκέφθηκε για δύο εβδοµάδες, µετά από πρόσκληση, το Αστεροσκοπείο Παρισίων. --Μεταξύ 15 και 31 Ιουλίου 1986, ο κ. Κόκκοτας παρακoλoύθησε το συνέδριo "Gravitation en Astrophysique" στo Cargese τnς Κορσικής. --Μεταξύ 25 Ιουλίου και 27 Aυγoύστoυ 1986 ο Κ. Μπαρµπάνης ερευνητικά στο Europecxn Southern Observatory (ESO) στο Garching bei Munchen,. ΓερµανΙα. --Μεταξύ 25 και 30 Aυγoύστoυ 1986, µετά από πρόταση µελών του Τοµέα µαs (Πρόεδροs οργανωτικήs επιτροπήs: κ. Α. Μπούντης), οργανώθηκε διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλoνίκη µε θέµα "Μη γραµµική δυναµική και Χάος σε Κλασικά και Κβαντικά Συστήµατα. Στο συνέδριο αυτό, που χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και τα Υπουργεία Β. Ελλάδος, Πολιτισµού Βιοµηχανίας και Έρευνας, έλαβαν µέρος 80 περίπου επιστήµονες, εκ των οποίων 50 ήταν ξένοι και 30 Έλληνες. Το συνέδριο ασχoλήθηκε µε τις νεώτερες εξελίξεις στoν κλάδo της Μη Γραµµικής υναµικής και γενικότερα της Χαοτικής συµπεριφοράς µη γραµµικών συστηµάτων που εµφανίζονται σε πολλές επιστήµες. Παρουσιάστηκαν θεωρητικά, αριθµητικά και πειραµατικά αποτελέσµατα σε προβλήµατα πολλών κλάδων της Φυσικής, Mαθηµατικών, Χηµείας ακόµα και Βιολογίας. Πέρα από αυτά όµως, ένα σηµαντικό επίτευγµα ου συνεδρίου αυτού ήταν 9

10 το ότι έφερε για πρώτη φορά σε επαφή τους Έλληνες που δουλεύουν σε µη γραµµικά συστήµατα. Στο συνέδριo συµµετείχαν µε ανακoίνωση η ανηρτηµένη ανακοίνωση (poster) που θα δηµοσιευτεί στα πρακτικά του Συνεδρίου τα παρακάτω µέλη του Τοµέα: Χ. Βάρβογλης, Λ. Βλάχος, Σ. Ixτιάρoγλoυ, Ν. Καρανικόλας, Α. Μπούντης, Γ. Τσαρούχας και Ι. Χατζηδηµητρίου και Τ. Xατζηαντωνίoυ. --Ο κ. Χρηστίδης και η κ. Μίκου συµµετείχαν στo διεθνές συνέδριο επιστηµολογίας που έγινε τον Aύγoυστo 1986 στη Θεσσαλoνίκη µε θέµα: "Criticism and the Growth of Knowledge: 20 Years after", µε την επιστηµονική εργασία The Relative Autonomy of Theoretical Science and the Role of Crucial Experiments in the Development of Superconductivity Theory". --Kατά τη διάρκεια του 1986 ο κ. Σπύρου υπήρξε εξωτερικ6s κριτήs ερευνητικών πρoγραµµάτων του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίoυ Ιωαννίνων, καθώς και µέλος εισηγητικής επιτροπήs για κρίση µελών ΕΠ του ιδίου Τµήµατος. --Ο κ. Παπαδόποuλος υπήρξε µέλος δύο πενταµελών επιτρoπών στην Πoλυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίoυ µας (για τη διδακτορική διατριβή των κ. ήµoυ και της κ. Χριστοφορίδου) σε θέµατα διαφορικής γεωµετρίας. Επίσης ο κ. Παπαδ6πουλος υπήρξε µέλος της πενταµελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του κ. Σκλαβενίτη που Kατέθεσε στον Τοµέα µας. 5. Κατευθύνσεις και ερευνητικά προγράµµατα του Τοµέα Οι κατευθύνσεις του Τοµέα, όπως ορίστηκαν και έγιναν αποδεκτές από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Φυσικής της 21/2/1986, είναι οι παρακάτω: α) υναµική β) Μηχανική Συνεχών Μέσων γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία δ) Αστροφυσική ε) Θεωρία Σχετικότητας στ) Μαθηµατικά για Φυσικούς ζ) Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Πιο αναλυτικά, τα µέλη του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής ασχολούνται µε τα παρακάτω ερευνητικά προγράµµατα: α) υναµική --Ο κ. Μπαρµπάνης µελέτησε τα Χαρακτηριστικά των οικογενειών ανωµάλων περιοδικών τροχιών σε δυναµικά συστήµατα µε δύο βαθµούς ελευθερίας. Η σχετική εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Celestial Mechanics. 10

11 --Ο κ. Μπαρµπάνης σε συνεργασία µε τον κ.. Κοντόπουλο (Πανεπιστήµιo Αθηνών) µελετά τη στοχαστικότητα δυναµικών συστηµάτων σε περιοχές µιγαδικής αστάθειας. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. --Ο κ. Μπαρµπάνης µελετά τη στοχαστικότητα σε περιοχές που υπάρχουν οικογένειες ανωµάλων περιοδικών τροχιών και µεταβoλή των Χαρακτηριστικών των οικογενειών αυτών λόγω περιστροφής.. Η εργασία αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. --Οι κ.κ. Μπόζης και Ιχτιάρογλου µελετούν την ύπαρξη ολοκληρωµάτων της κίνησης. --Ο κ. Χατζηδηµητρίου µελετά τη δηµιουργία ασταθειών σε δυναµικά συστήµατα υπό την επίδραση Χαµιλτονιανών διαταραχών. --Οι κ.κ. Χατζηδηµητρίου και Ιχτιάρογλου µελετούν την ευστάθεια στην περιοχή των συντονισµών 3:1 και 5:3 στο σύστηµα των αστεροειδών. --Οι κ.κ. Μιχαλοδηµητράκης και Τερζίδης µελέτησαν περιφορικές Kινήσεις και ευστάθεια σε διάφoρα µοντέλα ραβδωτών γαλαξιών. --Οι κ.κ. Μιχαλοδηµητράκης και Γρηγορέλης µελέτησαν περιοδικές κινήσεις και ευστάθεια στο γενικό πρόβληµα των τεσσάρων σωµάτων. --Οι κ.κ. Μικαλοδηµητράκης και Χαµιάδης µελέτησαν τα είδη των κινήσεων στο γενικότερο πρόβληµα των δύο σωµάτων. --Οι κ.κ. Σπύρου και Φλωρίδης από το Πανεπιστήµιo Κρήτης, άρχισαν µία µελέτη των δυναµικών ιδιoτήτων ενός νέου τύπου ελλειπτικών γαλαξιών, των επιµήκων, σφαιροειδών γαλαξιών µε κύρια παρατηρησιακά χαρακτηριστικά τις ζώνες σκόνης και τη βραδεία αξoνική περιστροφή. --Οι κ.κ. Ixτιάρoγλoυ, Κατωπόδης και Μιχαλοδηµητράκης µελετούν την ευστάθεια σε διάφορες περιπτώσεις πλανητικών συστηµάτων. --ο Κ. Μπούντης συνέχισε τη συνεργασία του µε τους µεταπτυχιακούς του φοιτητές στις Η.Π.Α. στα τρία βασικά θέµατα µε τα οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια: α) Τη µελέτη ολοκληρωσιµότητας και χάους σε συστήµατα µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων, από τη σκοπιά της ανάλυσης των ιδιοµορφιών τους στο µιγαδικό πεδίο χρόνου. β) Τον προσδιορισµό συνθηκών ευσταθείας αλληλοσυvκρουοµένων δεσµών σωµατιδίων σε επιταχυντές υψηλής ενέργειας, µε την αναλυτική και αριθµητική µελέτη κατάλληλων µοντέλων µη γραµµικών εξισώσεων διαφορών. Γ) τη µελέτη συγχρονισµένων περιοδικών τροχιών σε µη αρµονικούς ταλαντωτές µε περιοδικό εξαναγκασµό, χρησιµοποιώντας θεωρία διαταραχών. --Οι κ.κ. Μπούντης και Τσαρούχας συνεργάστηκαν για την εξεύρεση και µελέτη λύσεων µη γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε την εφαρµoγή της θεωρίας Κανονικών Μορφών. --Οι κ.κ. Βάρβογλης και Χατζηαντωνίου εξακολουθούν να µελετούν τις χαοτικές κινήσεις στο περιορισµένο ελλειπτικό πρόβληµα των τριών σωµάτων µε εφαρµογή στην περίπτωση των αστεροειδών. --Ο κ. Τσαρούχας συνεργάζεται µε την οµάδα Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Oldenburg υτ. Γερµανίας στα δυναµικά συστήµατα. γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία. --Ο Κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Reich (Max-Planck Institut fur Radioastronomie, Βόννη) και Sofue και Inoue (Nobeyama Radio Observatory, Τόκιο) µελέτησε το µέτρο περιστροφής της περιοχής του κέντρου του Γαλαξία µας χρησιµοποιώντας πολωσιµετρικές παρατηρήσεις σε ραδιoφωνικά µήκη κύµατος. 11

12 Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη πολύ µεγάλων µέτρων περιστροφής. Η εργασία αυτή πρόκειται να ανακοινωθεί σε διεθνές συνέδριο σχετικό µε τη δoµή του µαγνητικού πεδίου στο µεσοαστρικό χώρο. --Ο Κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Reich (Max-Planck Institut fur Radioastronomie, Βόννη) και Sofue και Inoue (Nobeyama Radio Observatory, Τόκιο) µελέτησε την δοµή του µαγνητικού πεδίου µιας εκτεταµένης περιοχής (1 µοίρα) στο κέντρο του Γαλαξία µας. Σε γενικές γραµµές το πεδίο εµφανίζεται διπολικό, µε άξονα κάθετο προς το επίπεδο του Γαλαξία µας µε εµφανή παραµόρφωση λόγω περιστροφής. Η σχετική εργασία έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Publications of the Astronomical Society of Japan. --Ο κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Reich, Sieber, Schlickeiser (Max- Planck-Institut fur Radioastronomie, Βόννη) και Kuhr (Max-Planck-Institut fur Astronomie, Χαϊδελβέργη) µελέτησε την περιοχή της πηγής ακτίνων-γ 2CG του γαλαξία µας. Βρέθηκαν πολλές σηµειακές ραδιοπηγές στην περιοχή καθώς και υπολείµµατα υπερκαινοφανών και περιοχές ιoνισµένoυ υδρογόνου. Μία σηµειακή ραδιοπηγή παρoυσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω µελέτη του µεσoαστρικού σπινθιρισµoύ (interstellar scintillation). Η ραδιοπηγή αυτή υπήρξε αντικείµενο διεθνών πειραµάτων (VLBI) για µια πιο λεπτοµερή διερεύνηση. Η εργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. --Οι κ.κ. Σειραδάκης και Ξυλoύρης σε συνεργασία µε τους 8ieber (Max-Planck- Institut fur Radioastronomie, Βόννη) και Rankin University of Vermont, Η.Π.Α.) επεξεργάζονται µια καινoύρια µέθοδο ανάλυσης πολωσιµετρικών παρατηρήσεων µε απώτερο σκοπό την µελέτη δεδοµένων από αστέρες νετρονίων. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. --Ο κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Μαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) µελέτησαν την κατανοµή της ενέργειας των εκλάµψεων του αστέρα EV Lac για την περίοδο Χρησιµοποιήθηκε µια οµογενής σειρά 722 ωρών φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων, που πάρθηκαν µε τη βοήθεια του κατοπτρικού τηλεσκοπίου 30 ιντσών του Αστεροσκοπείου Στεφανίου, η οποία περιελάµβανε 98 εκλάµψεις. Η µελέτη έδειξε ότι το φάσµα των αστρικών εκλάµψεων µεταβάλλεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια του πενταετούς κύκλου δραστηριότητας του αστέρα. Ανάλογες µεταβολές παρατηρήθηκαν επίσης στο µέσο ρυθµό απελευθέρωσης της ενέργειας των εκλάµψεων του αστέρα. Αυτός ο ρυθµός µάλιστα γίνεται δύο φορές µεγαλύτερος κατά τη διάρκεια των ετών της µέγιστης δραστηριότητας απ' ό,τι κατά τη διάρκεια των υπολοίπων ετών του κύκλου. Επισηµαίνεται επίσης ότι ο εκθετικός νόµος που προτείνει ο Gershberg για την περιγραφή της κατανοµής της ενέργειας των εκλάµψεων πρέπει να αντιµετωπίζεται µε επιφυλακτικότητα. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής έγιναν δεκτά για δηµοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics. --Ο κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τουs κ.κ. ΜαυρΙδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκηs) και Π. Βάρβογλη (Πανεπιστήµιο Ξάνθηs) µελέτησε τουs αστέρες εκλάµψεων ΒY Dra (1985) και ΕV LaC (1983 και 1985) µε το φωτοηλεκτρικό τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Στεφανίου. Τα αποτελέσµατα Θα σταλούν για δηµοσίευση. --Ο κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Mαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Nikolov (University of Sofia) και Π. Βάρβογλη (Πανεπιστήµιο Ξάνθης) µελετά τους κηφείδες S Vul και V1162 Aql που παρατηρήθηκαν φωτοnλεκτρικά στo σύστηµα UBV κατά τα έτη 1983, 1985 και 1986 στo Aστεροσκoπείo Στεφανίου, Kορινθίας. Το πρόγραµµα βρίσκεται σε εξέλιξη. 12

13 --Ο κ.. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. de Jager (Utrecht, Ολλανδία), Heise (Utrecht, Ολλανδία), Μαυρίδης (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κ.α., συµµετείχε στην διεθνή καµπάνια ταυτόχρονων παρατηρήσεων (οπτικών και ακτίνων-χ) του αστέρα εκλάµψεων UV Cet. Κατά τη διάρκεια της καµπάνιας παρατηρήθηκε µια ισχυρή έκλαµψη η µελέτη της oποίας έγινε υπό τη θεώρηση ενός προτύπου για αστρικές εκλάµψεις. Τα απoτελέσµατα πρoωθoύνται πpoς δηµοσίευση. --Οι κ.κ. Αυγολούπης και Σειραδάκης σε σuνεργασία µε τους κ.κ. Λ. Μαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) και Π. Βάρβογλης (Πανεπιστήµιο Ξάνθης) µελέτησαν αστέρες εκλάµψεων µε το τηλεσκόπιo του Aστεροσoπείoυ Στεφανίου. Τα απoτελέσµατα βρίσκoνται στο στάδιο της επεξεργασίας. δ) Αστροφυσική --Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη της επίδρασης των εσωτερικών χαρακτηριστικών των µελών ενός σχετικιστικού αστρικού ζεύγους στην τροχιακή τους κίνηση καθώς και σε άλλες παρατηρούµενες ιδιότητες τους. Στην περίπτωση του διπλού πάλσαρ PSR απέδειξε ότι βελτίωση της ακρίβειας κατά µία τάξη µεγέθους στη µέτρηση του ρυθµού ελάττωσης της τροχιακής περιόδου θα επιτρέψει τη διάκριση της µεταβολής της περιόδου της οφειλοµένης στα εσωτερικά Χαρακτηριστικά από τη µεταβολή την οφειλόµενη στην εκποµπή από το ζεύγος ακτινοβολίας βαρύτητας. Μία σχετική εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics. --Οι κ.κ. Σπύρου και Βάρβογλης ολοκλήρωσαν την έρευνά τους σχετικά µε την επίδραση της εσωτερικής δοµής και κίνησης του πυρήνα ενός ελλειπτικού γαλαξία πάνω στις κινήσεις των αστέρων του γαλαξία. Στην περίπτωση γαλαξιών µεγάλης µάζας απέδειξαν ότι τα σχετικιστικά φαινόµενα του πυρήνα είναι δυνατό να εξηγήσουν ένα µικρό τµήµα της κατά τα άλλα ανεξήγητης ελλειπτικότητας των γαλαξιών. Μια σχετική εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Journal of Astrophysics and Astronomy. --Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη της επίδρασης της προσαύξησης ύλης σ' ένα µαγνητισµένο, συµπαγή αστέρα από τον µη συµπαγή συνοδό του πάνω στην περίοδο αξονικής περιστροφής και την ακτίνα του συµπαγούς αστέρα. --Ο κ. Βάρβογλης µελετά την επιτάχυνση ιόντων από κύµατα πλάσµατος "whistlers". --Ο κ. Βάρβογλης σε συνεργασία µε τον κ. Μπάσιο (University of Maryland) µελετούν την επιτάχυνση και θέρµανση ιόντων από µη ηµιτονοειδή µαγνητοακουστικά κύµατα πλάσµατος. --Ο κ. Βλάχος σε συνεργασία µε τους κ.κ. Η. Karimabadi, C.R. Menyuk και P. Sprangle (University of Maryland) µελέτησαν την επιτάχυνση φορτίων από πλάγια ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα. Η εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Astrophysical Journal. --Ο κ. Βλάχος σε συνεργασία µε τον κ. P.Sprangle (University of Maryland) µελέτησε τη µη γραµµική συµπεριφορά της ακτινοβολίας που εκπέµπει µια δέσµη σχετικιστικών ηλεκτρονίων µέσα σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. Η εργασία αυτή έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Astrophysical Journal. --Ο κ. Βλάχος σε συνεργασία µε τους κ.κ. P. Cargill και. C.C.Goodrich (University of Maryland) µελέτησε αριθµητικά το χρόνο που απαιτείται για να δηµιουργηθούν κρουστικά κύµατα, απουσία συκρούσεων στις ηλιακές εκλάµψεις. Η εργασία αυτή στάλθηκε για δηµοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics. 13

14 --Ο κ. Βλάχος σε συνεργασία µε τον κ. Moghaddam Taaheri (University of Maryland) µελέτησε την εξέλιξη των run-away ηλεκτρονίων σε µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία. Η εργασία αυτή στάλθηκε για δηµοσίευση στο περιοδικό Physics of Fluids. --Ο κ. Βλάχος σε συνεργασία µε τον κ. Moghaddam Taaheri (University of Maryland) µελέτησε αριθµητικά τη συµπεριφορά της ακτινοβολίας σύγκροτρον από τα run-away ηλεκτρόνια. Η εργασία αυτή στάλθηκε για δηµοσίευση στο περιοδικό Physics of Fluids. ε) Θεωρία Σχετικότητας --Οι κ.κ. Σπύρου και Παπαδόπουλος συνεχίζουν τη µελέτη της φυσικής σηµασίας του µετρικού τανυστή ηγ. --Οι κ.κ. Σπύρου και Κόκκοτας στο πλαίσιo της διδακτορικής διατριβής του δεύτερου, συνεχίζoυν τη µελέτη των αντιστρεπτών µεταβολών των µελανών οπών Kerr-Newmann. Μια σχετική εργασία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στo περιοδικό General Relativity and Gravitation. --Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχίζει τη µελέτη σολιτονικών λύσεων στην οµάδα του Lie Su(n) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των Belineki-Zakharov. --O κ. Παπαδόπουλος σε σuνεργασία µε τους κ.κ. Stewart και Witten µελετά το πρόβληµα των βαρυτικών πεδίων µε τοροειδή τοπολογία. --Ο κ. Παπαδόπουλος σε συνεργασία µε τον κ. Ξανθόπουλο άρχισαν ένα ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µε τη θεωρία των χορδών. --Ο κ. Κόκκοτας σε συνεργασία µετά του κ. B.F. Schutz (Cardiff) µελέτησε τις Κανονικές Μορφές των µελανών οπών Reissner-Nordstrom αριθµητικά και προσεγγιστικά. Μια εργασία έχει ήδη σταλεί για δηµoσίευση. --Ο κ. Κόκκοτας εξακολουθεί να µελετά το θέµα των αναπάλσεων σχετικιστικών αστέρων, σαν µηχανισµούς εκποµπής κυµάτων βαρύτητας. --Ο κ. Κόκκοτας σε συνεργασία µετά των κ.κ. B.F. Schutz (Cardiff), C.M. Wills και S. Iyer (St.Louis) µελετά προσεγγιστικές µεθόδους για τον υπoλoγισµό των συχνoτήτων ταλάντωσης µελανών οπών. --Ο κ. Κόκκοτας µελετά επίσης εφαρµογή της προσεγγιστικής µεθόδου WKB σε διαφορικές εξισώσεις 4n- τάξης. ζ) Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής --Ο κ. Χρηστίδnς και η κ. Μίκου, σε συνεργασία µε τον κ. Γ. Γκουνταρούλη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστηµίoυ Θεσσαλονίκης) και κ. Α.Νικολαΐδn (Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίoυ Θεσσαλονίκnς) εργάζονται ερευνητικά πάνω στο θέµα της εξέλιξης των θεωριών της υπεραγωγιµότητας και της µελέτης των µαγνητικών ιδιοτήτων της ύλης σε χαµηλές θερµοκρασίες. Μια εργασία σχετικά µε το ρόλο των µαθηµατικών κατά τα πρώτα στάδια εξέλιξης της Θεωρίας της υπεραγωγιµότητας (συνεργασία των τριών πρώτων) έγινε δεκτή προς δηµοσίευση στο περιοδικό "Archive for History of Exact Sciences." --Ο κ.. Χρηστίδης ασχολείται µε το γενικότερο θέµα του ρόλου των µαθηµατικών στην εξέλιξη των φυσικών θεωριών, µε έµφαση στη µεθοδολογία του Ι. Lakatos. Παράλληλα προετοιµάζει το ερευνητικό πρόγραµµα Μεθοδολογία και Eπιστηµoλoγική Μελέτη του Προγράµµατος του Louis de Broglie, µε το οποίο θα ασχoληθεί το επόµενο έτος που θα λείπει µε άδεια στo Παρίσι, Γαλλία. 14

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1986- Αύγoυστoς 1987

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1987 - Αύγoυστoς 1988

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1989 - Αύγoυστoς 1990

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1988 - Αύγoυστoς 1989

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Ειδικοί Επιστήµονες. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης.

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Ειδικοί Επιστήµονες. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1990 - Αύγoυστoς 1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕ/ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕ/ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΘΕ/ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εισαγωγικό Σηµείωµα Η έκδοση του επετειακού τόµου για τα 75 χρόνια της Κοσµητείας ΣΘΕ/ΑΠΘ καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό έργο Βασικοί Τομείς

Ερευνητικό έργο Βασικοί Τομείς Ερευνητικό έργο Βασικοί Τομείς Θεωρητική Αστροφυσική και Κοσμολογία Παρατηρησιακή Αστροφυσική Ηλιακή Φυσική και Φυσική Διαστήματος Μηχανική και Μη γραμμικά συστήματα Θεωρητική Αστροφυσική και Κοσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Σηµείωση: Οι εικόνες οι οποίες έχουν περιληφθεί στον παρόντα τόµο χρησιµοποιούνται για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς και υποκαθιστούν την προβολή εικαστικού υλικού στο πλαίσιο µιας διάλεξης. Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές:

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Η Γένεσή τους και η Ανίχνευση Βαρυτικών Κυμάτων Βίκυ Καλογερά Τμημα Φυσικής & Αστρονομίας Γενικό Σεµινάριο Τµήµατος Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 5

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τµήµα Φυσικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004

Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 Αστρονομία στο Υπέρυθρο - Ένας Αθέατος Κόσμος Δρ. Μανώλης Ξυλούρης, Φεβρουάριος 2004 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψηφιότητα για τη θέση υπέβαλαν οκτώ (8) και τα ονόµατά τους αλφαβητικά είναι:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψηφιότητα για τη θέση υπέβαλαν οκτώ (8) και τα ονόµατά τους αλφαβητικά είναι: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητική Αστροφυσική» στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι υπογράφοντες Νικόλαος Κυλάφης, Καθηγητής του

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. θ. Υπότρoφoι IΚΥ Κλείδης Κωv/voς Μελετλίδoυ Ευθυµία. α. Καθηγητές

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. θ. Υπότρoφoι IΚΥ Κλείδης Κωv/voς Μελετλίδoυ Ευθυµία. α. Καθηγητές Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1993 - Αύγoυστoς 1994

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς

1. Πρoσωπικό τoυ Τoµέα. α. Καθηγητές ε. Βoηθoί. Μπόζης Γεώργιoς Περσίδης Σωτήριoς. Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης. Αvαστασιάδης Αvαστάσιoς Βoυγιατζής Γεώργιoς Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής τoυ Τµήµατoς Φυσικής τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης Σεπτέµβριoς 1992 - Αύγoυστoς 1993

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Ι (Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η)

Φ Υ Σ Ι Κ Η Ι (Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η) Λ. Α Π Ε Κ Η Σ, Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική?

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? 1 Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Ενα σύντοµο ταξίδι στον Κόσµο της Φυσικής και στο Τµήµα Φυσικής του Α.Π.Θ. Σαµψωνίδης Δήµος Επικ. Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Σηµειώσεις µαθήµατος ηµήτρης Βαλουγεώργης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Εργαστήριο Φυσικών και Χηµικών ιεργασιών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αστρονοµία (Πως να προετοιµαστώ για τις εξετάσεις;)

Εισαγωγή στην αστρονοµία (Πως να προετοιµαστώ για τις εξετάσεις;) Εισαγωγή στην αστρονοµία (Πως να προετοιµαστώ για τις εξετάσεις;) Λ. Βλάχος 1 Ιανουαρίου 2010 1 Εισαγωγικές Σκέψεις Ενα πολύ σοβαρό ϑέµα, για το οποίο σπάνια συζητάµε στα µαθήµατα, είναι το πως περιµένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής

Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του. Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής Τµήµα Φυσικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική και Εκπαιδευτική ραστηριότητα του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ

Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ Λ. Α Π Ε Κ Η Σ Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2.1

2.1 181 8588 2 21 1 e-mail: sekig@th.nao.ac.jp 1. G ab kt ab, (1) k 8pGc 4, G c 2. 1 2.1 308 2009 5 3 1 2) ( ab ) (g ab ) (K ab ) 1 2.2 3 1 (g ab, K ab ) 1 t a S n a a b a 2.3 a b i (t a ) 2 1 2.4 1 g ab ab

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ASTRONOMICAL SOCIETY Μέλος της Ευρωπαϊκής Αστρονοµικής Εταιρείας Η Eπιστηµονική Ένωση των Ελλήνων Αστρονόµων Έδρα: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Αστροφυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια στον LHC Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόµενων εσµών Αδρονίων (Large Hadron Collider, LHC) είναι ικανός να επιτύχει ενέργειες που κανένας άλλος επιταχυντής έως σήµερα δεν έχει προσεγγίσει. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΒΟΖΙΚΗΣ Φυσικός Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Χρήστος Επώνυμο Βοζίκης Όνομα πατρός Λάζαρος Ημερομηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σπύρου Ν. Πνευµατικού Καθηγητή Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΚ ΟΣΕΙΣ Γ. Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 2005 Σ. Ν. Πνευµατικός Η αναπαραγωγή ολικά ή µερικά ή περιληπτικά, ή η αντιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υποψηφίων Ε.Ε.Π. για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 2013

Αξιολόγηση υποψηφίων Ε.Ε.Π. για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 2013 Αξιολόγηση υποψηφίων Ε.Ε.Π. για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 2013 Η τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη 1-2013 A N A K O I N Ω Σ Η Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών για το εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Bιογραφικό Σηµείωµα. Ευθυµία Μελετλίδου Επίκουρος καθηγήτρια,τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ.

Bιογραφικό Σηµείωµα. Ευθυµία Μελετλίδου Επίκουρος καθηγήτρια,τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. Bιογραφικό Σηµείωµα Θέση Όνοµα Ευθυµία Μελετλίδου Επίκουρος καθηγήτρια,τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. Σπουδές Πτυχίο Τµήµατος Φυσικής Α.Π.Θ. 1990 Επιστηµονική Εµπειρία Μεταπτυχιακό Πανεπιστήµιο Λονδίνου 1991 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ (για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 1999 και παλαιότερα)

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ (για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 1999 και παλαιότερα) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2015-2016 (για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 1999 και παλαιότερα) ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ:....

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2016-17 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο) (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο) Ημέρα 1 ο εξάμηνο 3 ο εξάμηνο 5 ο εξάμηνο 7 ο εξάμηνo Γενική Ι ΑΜΦ,,,, Α13 Αστρονομία - Αστροφυσική 0 ΑΜΦ,,,,,Α13 Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας Γενική Θεωρία της Σχετικότητας Αδρανειακή Βαρυτική Μάζα Σύμφωνα με τον Νεύτωνα η μάζα ενός σώματος ορίζεται με δύο τρόπους: Μέσω του δευτέρου νόμου F=ma. (Αδρανειακή Μάζα). Ζυγίζοντας το σώμα και εφαρμόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2014-15 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2011-2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Κωδικός ECTS Y013 Y0314 Y0312 Y015 Y0317 ΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ( MSc, PhD) 2013-14 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Κ. Ν. Γουργουλιάτος ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Αντικείμενα που εμποδίζουν την διάδοση φωτός από αυτά Πρωτοπροτάθηκε γύρω στα 1783 (John( John Michell) ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονομία στις ακτίνες γ

Αστρονομία στις ακτίνες γ Αστρονομία στις ακτίνες γ Τηλεσκόπια Μελέτη αστρονομικών αντικειμένων Αστρονομία ακτίνων γ Φωτόνια με ενέργειες από 0.5 MeV ~200 TeV (τα πιο ενεργά φωτόνια που έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα) Αστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες

Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες Εκροή ύλης από μαύρες τρύπες Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης Η µελέτη του θέµατος ξεκίνησε ως διδακτορική διατριβή του Δηµήτρη Γιαννίου (Princeton) και συνεχίζεται. Ιωάννινα, 8-9-11 Κατ αρχάς, πώς ξέρομε

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ H ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΡ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 25/11/2015 Η ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 96% του Σύμπαντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

19 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΗΣΕΙΟ

19 ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΗΣΕΙΟ ΔΕΥΤΈΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΗΣΕΙΟ 18.30 Εγγραφή στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θησείο (απέναντι από την Ακρόπολη). * 18.45 19:30 «Κηφέας, Κασσιόπη, Ανδρομέδα: από τον μύθο στη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 1. Ο Σείριος Α, έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος mv - 1.47 και ακτίνα R1.7𝑅 και αποτελεί το κύριο αστέρι ενός διπλού συστήματος σε απόσταση 8.6

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2015-16 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ Θέµα 1 ο 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: α) το ηλεκτρόνιο εκπέµπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας το Σύμπαν με τα Κύματα της Βαρύτητας

Εξερευνώντας το Σύμπαν με τα Κύματα της Βαρύτητας Εξερευνώντας το Σύμπαν με τα Κύματα της Βαρύτητας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νάουσα, 28/11/2015 Πως διαδίδεται η βαρυτική έλξη; 1900: ο Lorentz προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: tsingan at phys.uoa.gr webpage: http://www.physics.uoc.gr/~tsingan/ Τηλ. : 210-344331, Fax: 210-3443390

e-mail: tsingan at phys.uoa.gr webpage: http://www.physics.uoc.gr/~tsingan/ Τηλ. : 210-344331, Fax: 210-3443390 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα, Tel/ Fax: +30-210-727-6915 Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος Πρόεδρος της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκές θέσεις 2001- Επίκουρος Καθηγητής 1996-2001 Λέκτορας

Ακαδημαϊκές θέσεις 2001- Επίκουρος Καθηγητής 1996-2001 Λέκτορας Ονοματεπώνυμο Προσωπική Ιστοσελίδα http://www.math.upatras.gr/~ragos/ Σπουδές 1989 Διδακτορικό, Τμήμα Μαθηματικών, Onomatep;vnymo 1982 Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Σπουδές Ακαδημαϊκές θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik, 1868 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΑΛΓΕΒΡΑ 3. ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 4. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 5. ΣΕΙΡΕΣ 6. ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Α ΈΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Α ΈΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Α ΈΤΟΣ 07/08/2015 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ/ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ 31/08/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κοντολάτου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής

2 Οκτωβρίου, 2015 2ο Συμπόσιο Επτά Σοφών- Μέγαρο Μουσικής. Σ. Μ. Κριμιζής Σ. Μ. Κριμιζής To Συµπόσιο των 7 Σοφών της Αρχαιότητας Ø ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ἠθικὰ : Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συµπόσιον Ø Βίας ο Πριηνεύς--Θαλής ο Μιλήσιος--Κλεόβουλος ο Λίνδιος--Περίανδρος ο Κορίνθιος--Πιττακός ο Μυτιληναίος--Σόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό

Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό Εισαγωγή στην παρατήρηση και τον αστρονομικό εξοπλισμό Θεόφιλος Στεργίου Αστρονομική Εταιρία ΩΡΙΩΝ Είδη Ερασιτεχνικής αστρονομίας (Δεν είναι αστροφυσική) Αστρονόμος του καναπέ Παρατηρησιακός αστρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΙΙ: Ο ΗΛΙΟΣ 1. Ο Ήλιος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της περιοχής μας, του Γαλαξία μας αλλά και του σύμπαντος (NASA Science, εικόνα 1), όντας ο μοναδικός στο ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 130 Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. α, β 2. γ 3. ε 4. β, δ 5. γ 6. α, β, γ, ε Β. Απαντήσεις στις ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. η αρχαιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ http://www.physics.auth.gr, Τηλ. 2310998120, Fax: 2310998122, e-mail: info@physics.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο;

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε: Από τί αποτελείται η ύλη σε θεμελειώδες επίπεδο; Εκεί, κάτω στον μικρόκοσμο... Από τί αποτελείται ο κόσμος και τί τον κρατάει ενωμένο; Αθανάσιος Δέδες Τμήμα Φυσικής, Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5 Οκτωβρίου 2015 Φυσική Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων

Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ 28 Νοεµβρίου 2009 Εισαγωγή στην αστρονοµία Κεφάλαιο 11: Ο Θάνατος των αστέρων Λουκάς Βλάχος Τµήµα Φυσικής, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονομία. Ενότητα # 6: Φασματική Ταξινόμηση Αστέρων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αστρονομία. Ενότητα # 6: Φασματική Ταξινόμηση Αστέρων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστρονομία Ενότητα # 6: Φασματική Ταξινόμηση Αστέρων Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Σεπτέµβριος 2001 ΘΕΜΑ 1 Ένα φυσικό σύστηµα, ενός βαθµού ελευθερίας, περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση Hamilton:, όπου κάποια σταθερά και η κανονική θέση και ορµή

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3.

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Η δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων Γιατί Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέματα - Λειτουργία Μαθήματος Διδάσκων: Λ. Περιβολαρόπουλος

Εισαγωγικά Θέματα - Λειτουργία Μαθήματος Διδάσκων: Λ. Περιβολαρόπουλος Κβαντομηχανική Ι Εισαγωγικά Θέματα - Λειτουργία Μαθήματος Διδάσκων: Λ. Περιβολαρόπουλος Στοιχεία Διδάσκοντα Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής-Κοσμολογίας Γραφείο Φ2-303 Ώρες Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα.

Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα. Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα. Αν. Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ( Φυσικός) - ρ.καρκάνης Αναστάσιος (Μηχανολόγος Μηχανικός) Με τι θα ασχοληθούμε στα πλαίσια του μαθήματος: Α. Μαθηματική θεωρία ιανυσματικά μεγέθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Ελένη Πετράκου - National Taiwan University ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Πρόγραμμα επιμόρφωσης ελλήνων εκπαιδευτικών CERN, 7 Νοεμβρίου 2014 You are here! 1929: απομάκρυνση γαλαξιών θεωρία της μεγάλης έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 5ο 7ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 --------- Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔ ΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Μεθοδολογία Κλεομένης Γ. Τσιγάνης Λέκτορας ΑΠΘ Πρόχειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα