Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο"

Transcript

1 : , 2013 Πρωτότυπη εργασία Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Α. Σωτηρόπουλος Α. Κοκολάκη Μ. Καρδαρά Α. Κουτσοβασίλης Σ. Παππάς Γʹ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» Πειραιάς Περίληψη Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων και του σακχαρώδους διαβήτη. Σύμφωνα με πειραματικές μελέτες και κλινικές δοκιμές, το σελήνιο και ο χαλκός ενδέχεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔτ2), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη και στην εμφάνιση και εξέλιξη των διαβητικών επιπλοκών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν τα επίπεδα σεληνίου και χαλκού πλάσματος διαφέρουν μεταξύ ατόμων με ΣΔτ2 ανάλογα με την παρουσία ή όχι στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Μελετήθηκαν 100 άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ και 100 άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ που επιλέχθηκαν τυχαία από το σύνολο των διαβητικών ατόμων που παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο της Γ Παθολογικής Κλινικής του ΓΝ Νίκαιας. Τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ διαβητικών ατόμων με και χωρίς ΣΝ (102,40 ± 31,10 έναντι 108,86 ± 33,88 microg/l, αντίστοιχα, P=0,16). Στα άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι το φύλο (beta=0,21, P=0,03) και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (beta=0,25, P=0,008) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος. Στα άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι η παρουσία περιφερικής αγγειακής νόσου (beta=0,16, P=0,05) και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (beta= 0,09, P=0,05) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος. Όμοια, τα επίπεδα χαλκού πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ διαβητικών ατόμων με και χωρίς ΣΝ (115,60 ± 33,68 έναντι 117,58 ± 33,79 microg/l, αντίστοιχα, P=0,67). Στα άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι το φύλο (beta= 0,22, P=0,05), το BMI (beta=0,25, P=0,01) και η παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου (beta= 0,22, P=0,01) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος. Στα άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι ο αιματοκρίτης (P=0,05) σχετιζόταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τα επίπεδα σεληνίου και χαλκού πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ των ατόμων με ΣΔτ2 με και χωρίς ΣΝ.

2 Εισαγωγή Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος και αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου 1,2. Είναι γνωστό ότι ο χαλκός προκαλεί οξείδωση της LDL (low density lipoprotein)-χοληστερόλης με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ελευθέρων ριζών οξυγόνου και πιθανώς με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου 3. Επίσης, αρκετές προοπτικές μελέτες στον γενικό πληθυσμό έδειξαν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις χαλκού στον ορό σχετίζονται θετικά με τη νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακή νόσο 3. Όσον αφορά το σελήνιο, παρά τις υπάρχουσες μελέτες που δείχνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, ο προστατευτικός ρόλος του έναντι της καρδιαγγειακής νόσου παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος 4. Όμοια, η ακριβής συσχέτιση των επιπέδων σεληνίου πλάσματος με την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) παραμένει ασαφής 5-7. Έτσι, ενώ σε μερικές μελέτες βρέθηκαν χαμηλότερα επίπεδα σεληνίου πλάσματος στα διαβητικά έναντι των μη διαβητικών ατόμων, σε άλλες μελέτες βρέθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν θετικά με την εμφάνιση ΣΔτ Για τους παραπάνω λόγους σχεδιάσθηκε η παρούσα μελέτη προκειμένου να διερευνηθεί εάν τα επίπεδα σεληνίου και χαλκού πλάσματος διαφέρουν μεταξύ ατόμων με ΣΔτ2 ανάλογα με την παρουσία ή όχι στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Υλικό Μέθοδοι Μελετήθηκαν 100 άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ και 100 άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ που επιλέχθηκαν τυχαία από το σύνολο των διαβητικών ατόμων που παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο της Γʹ Παθολογικής Κλινικής του ΓΝ Νίκαιας. O εργαστηριακός έλεγχος έγινε μεταξύ 8-10 π.μ. σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας (22-24 ο C). Όλοι υποβλήθηκαν σε πλήρη αντικειμενική εξέταση το πρωί της μελέτης και από όλους ελήφθη λεπτομερές ιστορικό για την ύπαρξη νοσημάτων και χρήσης φαρμάκων. Oι μετέχοντες στη μελέτη ταξινομήθηκαν βάσει των καπνιστικών τους συνηθειών σε καπνιστές, πρώην καπνιστές και μη καπνιστές (ως καπνιστές ορίσθηκαν όσοι κάπνιζαν τουλάχιστον ένα τσιγάρο την ημέρα). Μετρήθηκε το ύψος και το βάρος και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (Βody Μass Ιndex, BMI σε Κg/m 2 ). Από τους εξεταζόμενους ελήφθησαν δείγματα αίματος το πρωί, μετά από ολονύκτια νηστεία διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών. Προσδιορίστηκαν το σάκχαρο νηστείας, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA 1c ), η ουρία, η κρεατινίνη και τα λιπίδια, το ουρικό οξύ, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, τα επίπεδα χαλκού και σεληνίου στο πλάσμα, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων καθώς και ο αιματοκρίτης. Η αρτηριακή πίεση μετρήθηκε τρεις διαδοχικές φορές με μεσοδιάστημα ενός λεπτού στην καθιστή θέση, με τη χρήση περιχειρίδος κατάλληλου μεγέθους. Στη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή των τελευταίων δύο μετρήσεων. Αρτηριακή υπέρταση θεωρήθηκε η ανεύρεση συστολικής πίεσης (ΣΑΠ)³ 140 mmhg ή και διαστολικής πίεσης (ΔΑΠ)³ 90 mmhg ή η λήψη αντιυπερτασικής αγωγής. Ως ΣΝ ορίσθηκε η ύπαρξη στηθάγχης, ιστορικού εμφράγματος του μυοκαρδίου, θετικής δοκιμασίας κοπώσεως, ιστορικού επέμβασης επαναιμάτωσης ή στένωσης >50% στις στεφανιαίες αρτηρίες ή και συμβατών ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων. Όσα άτομα δεν πληρούσαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν ελεύθερα ΣΝ. Η διάγνωση του ΣΔτ2 βασίστηκε στα στοιχεία του ατομικού φακέλου των ασθενών. Η μελέτη πληρούσε τις αρχές διακήρυξης του Ελσίνκι και εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΓΝ Νίκαιας. O σκοπός της μελέτης εξηγήθηκε με λεπτομέρεια σε όλα τα άτομα, τα οποία συμμετείχαν εθελοντικά. Όλοι οι εξεταζόμενοι έδωσαν γραπτή συγκατάθεση, προτού συμπεριληφθούν στη μελέτη. Στατιστική μεθοδολογία Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν και μηχανογραφήθηκαν για να είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία τους. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS statistical package (SPSS 19.0, Chicago, IL, ΗΠΑ). Όλες οι μεταβλητές εξετάστηκαν για την κανονική κατανομή των τιμών με τη χρήση της δοκιμασίας Kolmogorov-Smirnov. Για τη σύγκριση των ποσοτικών χαρακτηριστικών με κανονική κατανομή των τιμών μεταξύ των διαφόρων ομάδων που συγκρίθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t-test για ανεξάρτητα ζεύγη παρατηρήσεων. Oι συγκρίσεις μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών έγιναν με τη δοκιμασία x 2. O συντελεστής συσχέτισης (Pearson s correlation coeffi- 244

3 cient, r) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των μελετηθεισών ποσοτικών παραμέτρων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η απλή γραμμική ανάλυση εξάρτησης, για τη μελέτη της σχέσης των τιμών του σεληνίου και του χαλκού πλάσματος και μιας σειράς παραμέτρων στα άτομα της μελέτης. Στη συνέχεια, έγινε πολυπαραγοντική ανάλυση με τη χρήση της πολλαπλής γραμμικής ανάλυσης εξάρτησης για την αναζήτηση ανεξάρτητων συσχετίσεων μεταξύ των τιμών του σεληνίου και του χαλκού πλάσματος και των μεταβλητών που βρέθηκαν να έχουν στατιστική συσχέτιση (P<0,05) ή τάση για συσχέτιση (P<0,10) με το σελήνιο και τον χαλκό πλάσματος στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις. Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές στα μοντέλα πολυπαραγοντικής ανάλυσης ελέγχθηκαν για συγγραμμικότητα. Τιμές P<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Αποτελέσματα Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, τα διαβητικά άτομα με και χωρίς ΣΝ δεν διέφεραν ως προς το φύλο (52 άνδρες / 48 γυναίκες έναντι 52 ανδρών / 48 γυναικων), την ηλικία (65,60± 8,16 έναντι 66,68 Πίνακας 1. Συνοπτικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ατόμων της μελέτης. ΣΝ ( ) ΣΝ (+) P Φύλο (Άνδρες / Γυναίκες) (n) 52 / /48 Ηλικία (έτη) 66,68 ± 9,52 65,60 ± 8,16 0,38 Δείκτης μάζας σώματος (kg/m 2 ) 32,66 ± 5,20 33,20 ± 5,53 0,48 Περίμετρος μέσης (cm) 104,31 ± 12,51 106,62 ± 12,10 0,18 ΣΑΠ (mmhg) 148,65 ± 19,34 142,75 ± 18,24 0,02 ΔΑΠ (mmhg) 80,74 ± 9,68 77,70 ± 9,27 0,02 Διάρκεια ΣΔΤ2 (έτη) 11,83 ± 8,28 13,23 ± 8,27 Κάπνισμα (ναι) (%) 21,8 35,7 0,03 Κατανάλωση αλκοόλ (ναι) (%) 38,6 35,7 0,67 Χρήση βιταμινών (ναι) (%) 15,0 5,1 0,02 Αρτηριακή υπέρταση (ναι) (%) 86,1 93,4 0,07 Δυσλιπιδαιμία (ναι) (%) 89,1 93,4 0,22 Αμφιβληστροειδοπάθεια (ναι) (%) 14,9 27,6 0,03 Νευροπάθεια (ναι) (%) 5,9 9,2 0,67 Μικρολευκωματινουρία (ναι) (%) 52,7 61,1 0,24 ΠΑΝ (ναι) (%) 5,9 14,3 0,09 AEE (ναι) (%) 6,0 11,0 0,18 ΧΝΑ (ναι) (%) 5,0 8,0 0,46 Νευροπάθεια (ναι) (%) 6,0 9,0 0,67 Θεραπεία ΣΔΤ2 Δισκία (ναι) (%) 80,2 67,3 0,04 Ινσουλίνη (ναι) (%) 44,6 51,5 0,32 HbA1c (%) 7,58 ± 1,72 7,74 ± 1,74 0,51 Σάκχαρο (mg/dl) 159,83 ± 53,63 160,74 ± 58,53 0,90 Oλική χοληστερόλη (mg/dl) 181,56 ± 40,80 168,48 ± 43,85 0,03 HDL-χοληστερόλη (mg/dl) 46,52 ± 10,99 43,40 ± 10,38 0,04 LDL-χοληστερόλη (mg/dl) 106,13 ± 37,92 94,26 ± 37,25 0,03 Τριγλυκερίδια (mg/dl) 153,14 ± 82,00 158,08 ± 87,97 0,68 Oυρία (mg/dl) 44,91 ± 23,34 45,77 ± 21,00 0,78 Κρεατινίνη (mg/dl) 1,00 ± 0,55 0,99 ± 0,24 0,88 Oυρικό οξύ (mg/dl) 5,54 ± 1,61 5,65 ± 1,68 0,64 CRP (mg/dl) 4,32 ± 1,16 3,7 ± 1,8 0,52 Ht (%) 40,16 ± 3,66 40,41 ± 3,55 0,11 Αριθμός WBC (n) 7.561,68 ± 2.038, ,91 ± 2.196,38 0,11 Αριθμός PLT (n) ,20 ± , ,07 ± ,47 0,66 Σελήνιο (microg/l) 108,86 ± 33,88 102,40 ± 31,10 0,16 Διαιτητικό σελήνιο (microg/l) 1,04 ± 0,47 1,15 ± 0,65 0,19 Χαλκός (microg/l) 117,58 ± 33,79 115,60 ± 33,68 0,67 Διαιτητικός χαλκός (microg/l) 9,29 ± 3,86 10,09 ± 3,60 0,64 Παρουσιάζονται οι μέσες τιμές (± 1 σταθερή απόκλιση). ΣΝ: στεφανιαία νόσος, ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση, ΔΑΠ: διαστολική αρτηριακή πίεση, ΠΑΝ: περιφερική αγγειακή νόσος, ΑΕΕ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΧΝΑ: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, HbA1c: γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, Ht: αιματοκρίτης, WBC: λευκά αιμοσφαίρια, PLT: αιμοπετάλια. 245

4 Πίνακας 2. Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης: η επίδραση στα επίπεδα σεληνίου πλάσματος του φύλου, της περιφερικής αγγειακής νόσου και των επιπέδων γλυκόζης πλάσματος στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο. Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στεφανιαία νόσο Φύλο (άνδρες έναντι γυναικών) 0,21 0,03 Επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (mg/dl) 0,25 0,008 Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς στεφανιαία νόσο Περιφερική αγγειακή νόσος (ναι έναντι όχι) 0,16 0,05 Επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (mg/dl) 0,09 0,06 ± 9,52 ετών, P=0,39) και το ΒΜΙ (33,20 ± 5,53 έναντι 32,66 ± 5,20 Kg/m 2, P=0,23). Τα διαβητικά άτομα χωρίς ΣΝ είχαν υψηλότερες τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης (148,65 ± 19,34 έναντι 142,75 ± 18,24 mmhg, P=0,02) και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (80,74 ± 9,68 έναντι 77,70 ± 9,27 mmhg, P=0,02) σε σχέση με τα διαβητικά άτομα με ΣΝ. Τα διαβητικά άτομα με ΣΝ είχαν συχνότερα αμφιβληστροειδοπάθεια (27% έναντι 15%, P=0,03), χαμηλότερες συγκεντρώσεις ολικής χοληστερόλης (168,48 ± 43,85 έναντι 181,56 ± 40,80 mg/dl, P=0,03), χαμηλότερες τιμές LDL-χοληστερόλης πλάσματος (94,26 ± 37,25 έναντι 106,13 ± 37,92 mg/dl, P=0,03) και κάπνιζαν συχνότερα έναντι των διαβητικών ατόμων χωρίς ΣΝ (35% έναντι 22%, P=0,03). Τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ διαβητικών ατόμων με και χωρίς ΣΝ (102,40 ± 31,10 έναντι 108,86 ± 33,88 microg/l, αντίστοιχα, P=0,16). Όμοια, τα επίπεδα χαλκού πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ διαβητικών ατόμων με και χωρίς ΣΝ (115,60 ± 33,68 έναντι 117,58 ± 33,79 microg/l, αντίστοιχα, P=0,67). Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μονοπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τα επίπεδα σεληνίου και τα επίπεδα χαλκού πλάσματος. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης δημιουργήσαμε μοντέλα πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης προκειμένου να διερευνήσουμε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος και των υπό μελέτη μεταβλητών. Στα άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν σημαντικά με το φύλο (P=0,009), το BMI (P=0,02), τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (P=0,03), τον αριθμό των αιμοπεταλίων (P=0,05) και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (P=0,04). Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης που περιελάμβανε τις μεταβλητές που βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος στη μονοπαραγοντική ανάλυση και περιελάμβαναν: το φύλο, το BMI, τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι το φύλο (P=0,03) και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (P=0,008) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος (Πίν. 2). Στα άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετιζόταν σημαντικά με τη συστολική αρτηριακή πίεση (P=0,01), την περιφερική αγγειακή νόσο (P=0,05) και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (P=0,05). Και εδώ δημιουργήσαμε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης που περιελάμβανε τις παρακάτω μεταβλητές: συστολική αρτηριακή πίεση, περιφερική αγγειακή νόσο και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι η παρουσία περιφερικής αγγειακής νόσου (P=0,05) και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (P=0,05) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος (Πίν. 2). Στα άτομα με ΣΔτ2 και ΣΝ η μονοπαραγοντική ανάλυση όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν τα επίπεδα του χαλκού στο πλάσμα έδειξε ότι αυτά σχετίζονταν σημαντικά με το φύλο (P<0,001), το BMI (P<0,001), την κατανάλωση αλκοόλ (P=0,02), την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου (P=0,02), τα επίπεδα χοληστερόλης πλάσματος (P=0,01), τα επίπεδα της LDL-χοληστερόλης πλάσματος (P=0,003), τον αιματοκρίτη (P=0,03) και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (P<0,001). Το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης περιελάμβανε τις μεταβλητές που βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος στη μονοπαραγοντική ανάλυση και περιελάμβαναν: το φύλο, το BMI, την κατανάλωση αλκοόλ, την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου, τα επίπεδα χοληστερόλης πλάσματος, τα επίπεδα LDL-χοληστερόλης πλάσματος, τον αιματοκρίτη και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι το φύλο (P=0,05), το BMI (P=0,01) και η παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου (P=0,01) σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος (Πίν. 3). β P 246

5 Πίνακας 3. Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης: η επίδραση στα επίπεδα σεληνίου πλάσματος του φύλου, της περιφερικής αγγειακής νόσου και των επιπέδων γλυκόζης πλάσματος στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο. Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στεφανιαία νόσο Φύλο (άνδρες έναντι γυναικών) 0,22 0,05 ΒΜΙ (mg/dl) 0,25 0,01 Χρόνια νεφρική νόσος (ναι) 0,22 0,01 Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς στεφανιαία νόσο Αιματοκρίτης (%) 0,19 0,05 Στα άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα χαλκού πλάσματος σχετίζονταν σημαντικά με το φύλο (P=0,008), το BMI (P=0,07), τα επίπεδα της HbA1c (P=0,01), τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος (P=0,09), τον αιματοκρίτη (P=0,003), τον αριθμό των αιμοπεταλίων (P=0,001) και τη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (P=0,01). Και εδώ δημιουργήσαμε ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης που περιελάμβανε τις παρακάτω μεταβλητές: φύλο, BMI, HbA1c, γλυκόζη πλάσματος, αιματοκρίτη, αριθμό των αιμοπεταλίων και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι ο αιματοκρίτης (P=0,05) σχετιζόταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος (Πίν. 3). Συζήτηση Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ των ατόμων με ΣΔτ2 και ΣΝ έναντι των διαβητικών ατόμων χωρίς ΣΝ. Στα διαβητικά άτομα με ΣΝ τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν με το φύλο και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος. Στα διαβητικά άτομα χωρίς ΣΝ τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν με την παρουσία περιφερικής αρτηριακής νόσου και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων σεληνίου πλάσματος και του ΣΔτ2 είναι αντικρουόμενα 5-7. Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ασία έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα σεληνίου πλάσματος β P μεταξύ των ατόμων με ΣΔτ2 και των μη διαβητικών ατόμων 8. Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 126 διαβητικά άτομα που ελάμβαναν αγωγή με δισκία και 530 μη διαβητικά άτομα ηλικίας ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν διαφορές ως προς τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου μεταξύ των δύο ομάδων όπως ήταν η αρτηριακή υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία. Ωστόσο, ανάμεσα στις δύο ομάδες της μελέτης δεν παρατηρήθηκε διαφορά όσον αφορά τα επίπεδα των βιταμινών A, C και E, καθώς και του σεληνίου πλάσματος 8. Ωστόσο, δύο άλλες μελέτες έδειξαν ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος ήταν χαμηλότερα στα άτομα με ΣΔτ2 έναντι των μη διαβητικών ατόμων Στη μία μελέτη των Ruíz και συν., βρέθηκε ότι τα επίπεδα του νικελίου, του χαλκού και του χρωμίου ήταν υψηλότερα στα άτομα με ΣΔτ2 έναντι των μη διαβητικών ατόμων (P<0,05) και, μάλιστα, οι τιμές τους ήταν υψηλότερες στα άτομα με διαταραχή της γλυκόζης νηστείας (P<0,05). Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων πλάσματος των τριών παραπάνω ιχνοστοιχείων και της HbA1c 9. Στη μελέτη των Navarro-Alarcín και συν., τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος στα άτομα με ΣΔτ2 (64,9±22,8 micrograms/l) ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα μη διαβητικά άτομα (74,9±27,3 micrograms/l) (P<0,05). Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα σεληνίου πλάσματος μεταξύ των δύο φύλων και στις δύο ομάδες (P>0,05) 10. Σε άλλες μελέτες, ωστόσο, βρέθηκε ότι τα άτομα με ΣΔτ2 είχαν υψηλότερα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σε σχέση με τα μη διαβητικά άτομα 11,12. Η ανάλυση των δεδομένων από τη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη Third National Health and Nutrition Examination Survey, που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε σύνολο ενηλίκων ηλικίας άνω των 20 ετών, έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν ισχυρά με τον επιπολασμό του ΣΔτ2 11. Μετά από προσαρμογή ως προς την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και το ΒΜΙ τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος ήταν 126,8 ng/ml στα διαβητικά άτομα έναντι 124,7 ng/ml στα μη διαβητικά άτομα (P=0,02). Σε μία υπο-ανάλυση στα πλαίσια της ίδιας μελέτης βρέθηκε ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν θετικά με τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος νηστείας και την HbA1c 12. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals 247

6 (SU.VI.MAX) trial στην οποία βρέθηκε ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν θετικά με τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας τόσο κατά την έναρξη της περιόδου παρακολούθησης όσο και μετά από 7,5 έτη παρακολούθησης των ατόμων της μελέτης 13. Σε μία άλλη μελέτη, που διερεύνησε τη σχέση των επιπέδων του σεληνίου με την παρουσία ΣΝ σε διαβητικούς άνδρες, βρέθηκε ότι οι διαβητικοί άνδρες με και χωρίς γνωστή ΣΝ είχαν χαμηλότερα επίπεδα σεληνίου σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες 14. Ωστόσο, η μελέτη απέτυχε να δείξει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ των επιπέδων του σεληνίου και της ΣΝ σε διαβητικούς άνδρες, εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με αυτά της παρούσας μελέτης 14. Μία άλλη μελέτη σε υγιή πληθυσμό δεν έδειξε καμία συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων σεληνίου και του κινδύνου ΣΝ 15. Συγκεκριμένα, σε ανάλυση ασθενών-μαρτύρων στα πλαίσια της μελέτης Health Professionals Follow-up Study μεταξύ των ετών 1987 και 1992 παρατηρήθηκαν 470 νέες περιπτώσεις ΣΝ. Τα επίπεδα του σεληνίου, μετά από προσαρμογή ως προς την ηλικία, τις καπνιστικές συνήθειες και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, δεν σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο ΣΝ (σχετικός κίνδυνος: 0,86, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,55-1,32, Ρ=0,75), μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος: 0,54, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,31-0,93, Ρ=0,07), θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος: 0,79, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,39-1,60, Ρ=0,61), ενώ σχετίζονταν με τη συχνότητα επέμβασης επαναγγείωσης των στεφανιαίων αγγείων (σχετικός κίνδυνος: 2,38, 95% όρια αξιοπιστίας: 1,11-5,09, Ρ=0,02) 15. Μελέτη σε 130 άνδρες με ΣΝ και ίσο αριθμό υγιών μαρτύρων έδειξε ότι τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος ήταν χαμηλότερα στα άτομα με ΣΝ (Ρ<0,001) και σημαντικό ποσοστό των ατόμων της μελέτης (52%) είχε επίπεδα σεληνίου κάτω από 79 mug/l έναντι της ομάδας ελέγχου (22%, Ρ<0,0001) 16. Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση της Cochrane που διερεύνησε τον ρόλο των συμπληρωμάτων σεληνίου στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου και στην εμφάνιση ΣΔτ2 χρησιμοποιήθηκαν 12 κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν συνολικά άτομα 17. Η μετα-ανάλυση των κλινικών δοκιμών έδειξε ότι τα συμπληρώματα σεληνίου δεν συνδέονται με αύξηση της ολικής θνητότητας (σχετικός κίνδυνος: 0,97, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,88-1,08), την καρδιαγγειακή θνητότητα (σχετικός κίνδυνος: 0,97, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,79-1,2), τα μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάματα (σχετικός κίνδυνος: 0,96, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,89-1,04) ή τα καρδιαγγειακά συμβάματα (θανατηφόρα και μη) (σχετικός κίνδυνος: 1,03, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,95-1,11). Όσον αφορά την εμφάνιση του ΣΔτ2 παρατηρήθηκε μία μικρή, αλλά όχι στατιστικά σημαντική, αύξηση (σχετικός κίνδυνος: 1,06, 95% όρια αξιοπιστίας: 0,97-1,15). Oι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα δεδομένα των κλινικών μελετών, αν και είναι περιορισμένα, δεν δείχνουν κάποιο όφελος στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου από τη χορήγηση των συμπληρωμάτων σεληνίου 17. Σε μία πρόσφατη μελέτη εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των επιπέδων σεληνίου πλάσματος και της λειτουργίας των αγγείων σε άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου 18. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 306 άτομα (35% με στεφανιαία νόσο, 40% με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και 54% με σακχαρώδη διαβήτη). Η εκτίμηση της λειτουργίας των αγγείων έγινε με τη μέθοδο της ταχύτητας του κύματος σφυγμού (Pulse wave velocity, PWV). Μετά από προσαρμογή προς πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες βρέθηκε ότι τα άτομα της μελέτης με χαμηλά επίπεδα διατροφικής πρόσληψης σεληνίου παρουσίαζαν υψηλές τιμές PWV, που αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου 18. Όπως παρατηρήθηκε με τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος, όμοια και τα επίπεδα του χαλκού δεν διέφεραν μεταξύ των διαβητικών ατόμων με και χωρίς ΣΝ. Στα διαβητικά άτομα με ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι το φύλο, το BMI και η παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου σχετίζονταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος. Αντίθετα, στα άτομα με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης έδειξε ότι μόνο ο αιματοκρίτης σχετιζόταν σημαντικά και ανεξάρτητα με τα επίπεδα χαλκού πλάσματος. Είναι γνωστό ότι η οξειδωτική καταπόνηση αποτελεί έναν από τους κυριότερους παθογενετικούς παράγοντες των επιπλοκών του ΣΔτ2. Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα σε διαβητικά ποντίκια μετά από χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης 19 έδειξαν ότι ο χαλκός διαθέτει αντιοξειδωτικές ικανότητες οι οποίες δρουν προστατευτικά έναντι των διαβητικών επιπλοκών. Όμοια, σε άλλη μελέτη σε διαβητικά πο- 248

7 ντίκια βρέθηκε ότι δίαιτα φτωχή σε χαλκό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπεργλυκαιμίας με πιθανό παθογενετικό μηχανισμό τη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων των β-κυττάρων του παγκρέατος 20. Σε πρόσφατη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 132 άτομα με ΣΔτ2, βρέθηκε ότι τα επίπεδα χαλκού πλάσματος σχετίζονταν θετικά με την HbA1c (Ρ=0,044). Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι η μείωση της HbA1c από 8,7% σε 6,8% (Ρ<0,001) συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση των επιπέδων χαλκού πλάσματος (από 105,7 μg/dl σε 101,8 μg/dl, Ρ=0,069) 21. Όμοια, σε άλλη μελέτη μετρήθηκαν τα επίπεδα του χαλκού σε 60 άτομα με ΣΔτ2 (χωρίς διαβητικές επιπλοκές) και 60 μη διαβητικά άτομα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα διαβητικά άτομα είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα χαλκού στο πλάσμα (144,00 ± 12,87 μg/dl) έναντι των μη διαβητικών ατόμων (138,50 ± 11,00 μg/dl) 22. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και σε άλλη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 20 διαβητικά άτομα νεαρής ηλικίας έναντι αντίστοιχου αριθμού υγιών μαρτύρων 23. Όμοια, μία άλλη μελέτη έδειξε υψηλότερα επίπεδα χαλκού στα διαβητικά άτομα έναντι των μη διαβητικών και την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και της HbA1c 24. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι τα διαβητικά άτομα είχαν υψηλότερα επίπεδα χαλκού έναντι των μη διαβητικών ατόμων αλλά όχι σε βαθμό στατιστικά σημαντικό 25. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα επίπεδα του χαλκού σχετίζονται με την παρουσία διαβητικών επιπλοκών. Συγκεκριμένα, σε μελέτη στην οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα του χαλκού σε συλλογή ούρων 24ώρου σε 42 διαβητικά άτομα με μικρολευκωματινουρία και 40 διαβητικά άτομα χωρίς μικρολευκωματινουρία βρέθηκε ότι η μέση συγκέντρωση (95% όρια αξιοπιστίας) του χαλκού στα ούρα ήταν 36,14 (14,54-57,74) και 14,77 μcg /L (10,17-19,37), αντίστοιχα (P=0,003) 26. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του χαλκού στα ούρα και της διάρκειας του διαβήτη ή της HbA1c 26. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με αυτά της παρούσας μελέτης. Όμοια, άλλη μελέτη σε 76 διαβητικά άτομα [(μέσης ηλικίας 52 ± 8 ετών, διάρκειας διαβήτη 5-16 έτη) 52 άτομα με ήπιες διαβητικές επιπλοκές και 24 άτομα με σοβαρές διαβητικές επιπλοκές] έδειξε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και της παρουσίας διαβητικών επιπλοκών 27. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη στην οποία εκτιμήθηκαν τα επίπεδα του χαλκού σε 40 άτομα με διαβητική νεφροπάθεια έναντι 40 υγιών μαρτύρων δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (165,42 ± 5,71 έναντι 166,6 ± 5,48 μg/dl, Ρ>0,05) 28. Όσον αφορά τις επιδράσεις του χαλκού στο καρδιαγγειακό σύστημα, η μελέτη Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) study έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα χαλκού πλάσματος σχετίζονταν με διαταραχή της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε ηλικιωμένα άτομα ακόμα και μετά από προσαρμογή για γνωστούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου 29. Σε άλλη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 30 ασθενείς με ΣΝ και 20 υγιείς μάρτυρες βρέθηκε ότι τα επίπεδα του χαλκού ήταν χαμηλότερα στα άτομα με ΣΝ, σε βαθμό, όμως, μη στατιστικά σημαντικό (1,0164 ± 0,2672 έναντι 1,1934 ± 0,4164 μg/di, Ρ=0,073) 30. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη σε 33 ασθενείς με ΣΝ (14 με νόσο ενός αγγείου και 19 με νόσο πολλών αγγείων) στην οποία μελετήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των συγκεντρώσεων του καδμίου, του χαλκού, του ψευδαργύρου και του σεληνίου και της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας βρέθηκε ότι μόνο το κάδμιο σχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την παρουσία ΣΝ 31. Σε μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 67 ασθενείς με ΣΝ και 26 υγιείς μάρτυρες, εκτιμήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και του βαθμού των αθηρωματικών αλλοιώσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και της παρουσίας αθηρωματικών αλλοιώσεων αλλά όχι μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και της βαρύτητας των αλλοιώσεων 32. Στη μελέτη Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) study εκτιμήθηκε ο κίνδυνος ΣΝ σε άτομα μέσης ηλικίας 70 ετών με τη χρήση του Framingham Risk Score σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση 11 διαφορετικών ιχνοστοιχείων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι στις γυναίκες το κάδμιο ήταν ο κυριότερος προβλεπτικός παράγοντας του Framingham Risk Score (Ρ<0,0001) ενώ στους άνδρες ο χαλκός (Ρ<0,0001) 33. Σε άλλη μελέτη σε άτομα, ηλικίας ετών [1.106 (49,5%) άνδρες και (50,5%) γυναίκες], βρέθηκε ότι τα επίπεδα χαλκού πλάσματος ήταν υψηλότερα στα παχύσαρκα άτομα και τα άτομα με αρτηριακή υπέρταση (Ρ<0,001). Επίσης, παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του χαλκού και του ΒΜΙ (Ρ<0,001) καθώς και 249

8 του 10ετή κινδύνου θανάτου από ΣΝ (Ρ<0,001) 34. Σε άλλη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 30 ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια έναντι 27 υγιών μαρτύρων, βρέθηκε ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τα επίπεδα χαλκού πλάσματος (1,54 ± 0,52 έναντι 1,31 ± 0,24 mg/, Ρ = 0,048, αντίστοιχα) 35. Μάλιστα τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου NYHA III είχαν υψηλότερα επίπεδα χαλκού πλάσματος σε σύγκριση με τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου NYHA II. Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι οι αθηρωματικές αλλοιώσεις ασθενών με ΣΝ παρουσίαζαν υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού 36. Αντίθετα με τα παραπάνω ευρήματα, μελέτη που έγινε στο Ιράν έδειξε ότι τα άτομα που παρουσίαζαν αλλοιώσεις των στεφανιαίων αγγείων είχαν χαμηλότερα επίπεδα χαλκού πλάσματος σε σύγκριση με τα άτομα με φυσιολογική στεφανιογραφία 37. Σε άλλη μελέτη σε ασθενείς με εκτασία των στεφανιαίων αγγείων δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα του χαλκού πλάσματος έναντι της ομάδας ελέγχου, που περιελάμβανε υγιείς μάρτυρες και άτομα με ΣΝ. Αντίθετα, τα άτομα με εκτασία των στεφανιαίων αγγείων είχαν χαμηλότερα επίπεδα σεληνίου έναντι της ομάδας ελέγχου 38. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τα επίπεδα σεληνίου και χαλκού πλάσματος δεν διέφεραν μεταξύ των ατόμων με ΣΔτ2 με και χωρίς ΣΝ. Στα διαβητικά άτομα με ΣΝ τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν με το φύλο και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, ενώ τα επίπεδα χαλκού πλάσματος σχετίζονταν με το φύλο, το ΒΜΙ και την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου. Στα διαβητικά άτομα χωρίς ΣΔτ2 τα επίπεδα σεληνίου πλάσματος σχετίζονταν με την παρουσία περιφερικής αρτηριακής νόσου και τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, ενώ τα επίπεδα χαλκού πλάσματος σχετίζονταν μόνο με τον αιματοκρίτη. Abstract Papazafiropoulou AK, Sotiropoulos A, Kokolaki A, Kardara MS, Koutsovasilis A, Pappas S. Serum selenium and copper levels between subjects with type 2 diabetes with and without coronary artery disease. Hellenic Diabetol Chron 2013; 4: Τhe existing literature data show a relationship between specific trace element and diabetes mellitus. According to experimental and human studies, selenium and copper may have a key role in the pathogenesis of diabetes mellitus contributing to the insulin resistance and development of diabetic complications. Therefore the aim of the present study was to investigate whether selenium and copper levels differ between type 2 diabetes (T2D) subjects with and without coronary artery disease (CAD). A total of 200 subjects with T2D (100 with CAD and 100 without CAD), consecutively selected from the diabetes outpatient clinic of our hospital were enrolled into the study. Serum selenium levels did not differ between diabetic subjects with and without CAD ( ± vs ± microg/l, P=0.16). In diabetic subjects with CAD multivariate linear regression analysis demonstrated significant independent as sociations between selenium and sex (beta=0.21, P=0.03) and glucose levels (beta=0.25, P=0.008). In diabetic subjects without CAD multivariate linear regression analysis demonstrated significant inde pendent associations between selenium and peripheral artery disease (beta=0.16, P=0.05) and glucose levels (beta= 0.09, P=0.05). In accordance, copper levels did not differ between diabetic subjects with and without CAD ( ± vs ± microg/l, P=0.67). In diabetic subjects with CAD multivariate linear regression analysis demonstrated significant independent associations between copper and sex (beta= 0.22, P=0.05), body mass index (beta=0.25, P=0.01) and chronic kidney disease (beta= 0.22, P=0.01). In diabetic subjects without CAD multi - variate linear regression analysis demon strated signi - ficant independent associations between copper and hematocrit (beta= 0.19, P=0.05). In conclusion, serum selenium and copper levels did not differ between diabetic subjects with and without CAD. Βιβλιογραφία 1. Kilander L, Berglund L, Boberg M, Vessby B, Lithell H. Education, lifestyle factors and mortality from cardiovascular disease and cancer. A 25-year follow-up of Swedish 50- year-old men. Int J Epidemiol 2001; 30: Wei WQ, Abnet CC, Qiao YL, et al. Prospective study of serum selenium concentrations and esophageal and gastric cardia cancer, heart disease, stroke, and total death. Am J Clin Nutr 2004; 79: Ford ES. Serum copper concentration and coronary heart disease among US adults. Am J Epidem 2000; 15: Thomson CD. Assessment of requirements for selenium and adequacy of selenium status: a review. Eur J Clin Nutr 2004; 58: Stranges S, Marshall JR, Natarajan R, et al. Effects of longterm selenium supplementation on the incidence of 250

9 type 2 diabetes: A randomized trial. Ann Intern Med 2007; 147: Kornhauser C, Garcia-Ramirez JR, Wrobel K, Pérez-Luque EL, Garay-Sevilla ME, Wrobel K. Serum selenium and glutathione peroxidase concentrations in type 2 diabetes mellitus patients. Primary Care Diabetes 2008; 2: Marcason W. What is the latest research on the connection between selenium and diabetes? J Am Diet Assoc 2008; 108: Hughes K, Choo M, Kuperan P, Ong CN, Aw TC. Cardiovascular risk factors in non-insulin-dependent diabetics compared to non-diabetic controls: a population-based survey among Asians in Singapore. Atherosclerosis 1998; 136: Ruíz C, Alegría A, Barberá R, Farré R, Lagarda J. Selenium, zinc and copper in plasma of patients with type 1 diabetes mellitus in different metabolic control states. J Trace Elem Med Biol 1998; 12: Navarro-Alarcόn M, Lόpez-G de la Serrana H, Pérez-Valero V, Lόpez-Martínez C. Serum and urine selenium concentrations as indicators of body status in patients with diabetes mellitus. Sci Total Environ 1999; 228: Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium and diabetes in U.S. adults. Diabetes Care 2007; 30: Laclaustra M, Navas-Acien A, Stranges S, Ordovas JM, Guallar E. Serum selenium concentrations and diabetes in U.S. adults: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) Environ Health Perspect 2009; 117: Czernichow S, Couthouis A, Bertrais S, et al. Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. Am J Clin Nutr 2006; 84: Rajpathak S, Rimm E, Morris JS, Hu F. Toenail selenium and cardiovascular disease in men with diabetes. J Am Coll Nutr 2005, 24: Yoshizawa K, Ascherio A, Morris JS, et al. Prospective study of selenium levels in toenails and risk of coronary heart disease in men. Am J Epidemiol 2003; 158: Alissa EM, Bahijri SM, Ferns GA. The controversy surrounding selenium and cardiovascular disease: a review of the evidence. Med Sci Monit 2003, 9: RA Rees K, Hartley L, Day C, Flowers N, Clarke A, Stranges S. Selenium supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013; 1: CD Chan YH, Siu CW, Yiu KH, et al. Adverse systemic arterial function in patients with selenium deficiency. J Nutr Health Aging 2012; 16: Qazzaz M, Abdul-Ghani R, Metani M, Husein R, Abu-Hijleh AL, Abdul-Ghani AS. The antioxidant activity of copper(ii) (3,5-diisopropyl salicylate)4 and its protective effect against streptozotocin-induced diabetes mellitus in rats. Biol Trace Elem Res 2013; 154: Weksler-Zangen S, Jörns A, Tarsi-Chen L, et al. Dietary copper supplementation restores β-cell function of Cohen diabetic rats: a link between mitochondrial function and glucose-stimulated insulin secretion. Am J Physiol Endocrinol Metab 2013; 304: E Naka T, Kaneto H, Katakami N, et al. Association of serum copper levels and glycemic control in patients with type 2 diabetes. Endocr J 2013; 60: Ferdousi S, Mia AR. Serum levels of copper and zinc in newly diagnosed type-2 diabetic subjects. Mymensingh Med J 2012; 21: Basaki M, Saeb M, Nazifi S, Shamsaei HA. Zinc, copper, iron, and chromium concentrations in young patients with type 2 diabetes mellitus. Biol Trace Elem Res 2012; 148: Viktorínová A, Toserová E, Krizko M, Duracková Z. Altered metabolism of copper, zinc, and magnesium is associated with increased levels of glycated hemoglobin in patients with diabetes mellitus. Metabolism 2009; 58: Kazi TG, Afridi HI, Kazi N, et al. Copper, chromium, manganese, iron, nickel, and zinc levels in biological samples of diabetes mellitus patients. Biol Trace Elem Res 2008; 122: Talaei A, Jabari S, Bigdeli MH, Farahani H, Siavash M. Correlation between microalbuminuria and urinary copper in type two diabetic patients. Indian J Endocrinol Metab 2011; 15: Flores CR, Puga MP, Wrobel K, Garay Sevilla ME, Wrobel K. Trace elements status in diabetes mellitus type 2: possible role of the interaction between molybdenum and copper in the progress of typical complications. Diabetes Res Clin Pract 2011; 91: Prabodh S, Prakash DS, Sudhakar G, Chowdary NV, Desai V, Shekhar R. Status of copper and magnesium levels in diabetic nephropathy cases: a case-control study from South India. Biol Trace Elem Res 2011; 142: Lind PM, Olsén L, Lind L. Elevated circulating levels of copper and nickel are found in elderly subjects with left ventricular hypertrophy. Ecotoxicol Environ Saf 2012; 86: Cebi A, Kaya Y, Gungor H, et al. Trace elements, heavy metals and vitamin levels in patients with coronary artery disease. Int J Med Sci. 2011; 8: Kosmala W, Kuliczkowski W, Jolda-Mydlowska B, Przewlocka-Kosmala M, Kucharski W, Antonowicz- Juchniewicz J. Relation between heavy metals and left ventricular diastolic function in patients with coronary artery disease. Toxicol Mech Methods. 2004; 14: Islamoglu Y, Evliyaoglu O, Tekbas E, et al. The relationship between serum levels of Zn and Cu and severity of coronary atherosclerosis. Biol Trace Elem Res 2011; 144: Olsén L, Lind PM, Lind L. Gender differences for associations between circulating levels of metals and coronary risk in the elderly. Int J Hyg Environ Health 2012; 215: Ghayour-Mobarhan M, Taylor A, Kazemi-Bajestani SM, et al. Serum zinc and copper status in dyslipidaemic patients with and without established coronary artery disease. Clin Lab. 2008; 54: Shokrzadeh M, Ghaemian A, Salehifar E, Aliakbari S, Sar- 251

10 avi SS, Ebrahimi P. Serum zinc and copper levels in ischemic cardiomyopathy. Biol Trace Elem Res. 2009; 127: Stadler N, Lindner RA, Davies MJ. Direct detection and quantification of transition metal ions in human atherosclerotic plaques: evidence for the presence of elevated levels of iron and copper. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004; 24: Kazemi-Bajestani SM, Ghayour-Mobarhan M, Ebrahimi M, et al. Serum copper and zinc concentrations are lower in Iranian patients with angiographically defined coronary artery disease than in subjects with a normal angiogram. J Trace Elem Med Biol 2007; 21: Kosar F, Taskapan C, Kucukbay Z. Serum levels of selenium, zinc and copper in patients with coronary artery ectasia. Indian Heart J. 2007; 59: Λέξεις-κλειδιά: Σελήνιο Χαλκός Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Στεφανιαία νόσος Key-words: Selenium Copper Type 2 diabetes mellitus Coronary artery disease 252

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α Κουτσοβασίλης 1, Γ Κουκούλης 2, Ι Πρωτοψάλτης 1, Ι Σκουλαρίγκης 3, Φ Τρυποσκιάδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. Α. Σωτηρόπουλος1, Χ. Ταμβάκος1, Α. Κουτσοβασίλης1, Α. Μπούσμπουλα2,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων?

Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων? Ρύθμιση της γλυκόζης αίματος ή επίτευξη πολλαπλών θεραπευτικών στόχων? Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Φ Τρυποσκιάδης 1, Α Κουτσοβασίλης 2, Δ Λεβισιανού 2, Γ Κουκούλης 1, Ι Σκουλαρίγκης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς Μεταβολικό Σύνδρομο Γλυκόζης νηστείας 110mg/dl Σπλαχνική παχυσαρκία [>102cm (m) >88cm (f)] TG 150mg/dl αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα μεταξύ των κατοίκων κλειστού αγροτικού νησιωτικού πληθυσμού

Επιπολασμός παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα μεταξύ των κατοίκων κλειστού αγροτικού νησιωτικού πληθυσμού Επιπολασμός παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα μεταξύ των κατοίκων κλειστού αγροτικού νησιωτικού πληθυσμού Χρήστος Καπέλιος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Ιωάννης Κυριαζής, Κωνσταντίνος Σγούρος, Χαρίλαος

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Αλέξης Σωτηρόπουλος 1, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης 1, Ευστάθιος Σκληρός 2, Μαρία Παππά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Ι. Α. Κυριαζής 1, Δ. Μυτάς 2, Κ. Ζαφείρη 3, Θ. Κοκόλιας 3, Ι. Μάλλιος 3, Ζ. Κατσαρέ 3, Β. Πυργάκης 2,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Λεβισιανού Δ 1, Κουκούλη Μ.Π. 1, Φουφοπούλου Ε 1, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CONFLICT OF INTEREST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Να καταγράψει τον επιπολασμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς υπό θεραπεία, που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού.

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Σκούτας Δ, Καραγιάννη Δ, Σέκερη Ζ, Σιώμος Κ,Κοντόπουλος Μ, Λαζαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ.

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Σταματελάτου Mαρία, Κοντολαιμάκη Καλλιόπη, Δασενάκη Μαρία. Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Σητείας, Σητεία ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη Η Αξία της Αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τι είναι η αυτομέτρηση; Η αυτομέτρηση είναι: Ο προσδιορισμός του σακχάρου σύμφωνα όμως με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των επαγγελματιών υγείας Η αυτομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4

Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4 Δισλιάν Β 1., Φεράρ Χαφούζ Α 2., Αστεριάδης Χ 3,4., Παναγιωτίδης Π 4 1. Π.Ι Κουτσού-ΠΕΔΥ Ξάνθης 2. Κ.ΥΣταυρούπολης-ΠΕΔΥ Ξάνθης 3. Π.Ι Αδριανής-Χωριστής-ΠΕΔΥ Δράμας 4. Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν Δράμας Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου

Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Επιδηµιολογική Έρευνα για τη ιαπίστωση της Συχνότητας του Μεταβολικού Συνδρόµου και των Συνιστωσών του στον Ενήλικα Πληθυσµό της Ελεύθερης Κύπρου Ταυτότητα Έρευνας Χρηµατοδότηση: Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της ρύθμισης μεταβολικών παραμέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του διαβήτη: Γλυκαιμική ρύθμιση

Η σημασία της ρύθμισης μεταβολικών παραμέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του διαβήτη: Γλυκαιμική ρύθμιση Η σημασία της ρύθμισης μεταβολικών παραμέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του διαβήτη: Γλυκαιμική ρύθμιση Ιωάννα Ελευθεριάδου Πανεπιστημιακή Υπότροφος Παθολόγος Α Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Κελεγκούρης, Κ. Τζιόμαλος, Τ. Διδάγγελος.

Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ. Μαργαριτίδης, Ι. Κελεγκούρης, Κ. Τζιόμαλος, Τ. Διδάγγελος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ B12 PER OS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Σ. Τσοτουλίδης, Ζ. Κοντονίνας, Μ. Μπούλμπου, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα 2.5 Hazard ratio 2.0 1.5 1.0 0.5 0

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες.

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες. Η JNC-7 εισήγαγε τον όρο «προϋπέρταση» προσδιορίζοντας άτομα των οποίων τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κυμαίνονται μεταξύ 120 έως 139mmHg και 80 έως 89mmHg αντίστοιχα. Chobanian

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Παπαδόπουλος Παθολόγος Συνεργάτης Διαβητολογικού Ιατρείου Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

Ι. Παπαδόπουλος Παθολόγος Συνεργάτης Διαβητολογικού Ιατρείου Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Ι. Παπαδόπουλος Παθολόγος Συνεργάτης Διαβητολογικού Ιατρείου Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας 25.0 39.7 59% 10.4 19.7 88% 189 εκατομμύρια το 2003 324 εκατομ. Υπολογίζονται 2025 72% αύξηση 38.2 44.2

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛNΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛNΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛNΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 Ι. Ζωγράφου, Α. Ρέκλου, Ε. Γεωργιανού, Ε. Σπέντζου, Ε. Παπαδοπούλου, Α. Μπίνας, Χ. Σαμπάνης, Σ. Δούμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. Σταματελάτου Mαρία¹, Κοντολαιμάκη Καλλιόπη¹, Ριζούλη Μαριάννα², Δασενάκη Μαρία¹, Μαρκάκη Αναστασία². 1.Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Μαρία Αιναλίδου, Φρίντα Παναγιωτίδου, Στύλος Διονύσιος ΑΤΕΙΘ Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Εισαγωγή Κάπνισμα, καθιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος Ομοιότητες και διαφορές στην αντιμετώπιση ασθενή υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία έναντι ασθενή με μεικτή αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης στο διαβητικό ασθενή

Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης στο διαβητικό ασθενή Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης στο διαβητικό ασθενή w Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δρ. Α. Μελιδώνης Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Διαβητολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ TIMI SCORE ΣΕ NSTEMI, ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ Χατζηελευθερίου Χ., Σαατσόγλου Β., Τσαουσίδης Α., Ουζουνίδης Ι., Λαζαρίδης Χ., Μπακόπουλος Χ., Σαββίδου Ε., Ρωμανίδου Ν., Ματζινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμία και άνοια Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Επιδημιολογία άνοιας Υπολογίζεται ότι 24,3 εκατομμύρια άτομα στον

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ)

Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) Σύγκριση στην προγνωστική αξία των επιπέδων του ProBNP και της τροπονίνης σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) I Βογιατζής, Ι Ντάπτσεβιτς, Α Ντάτσιος, Κ Κουτσαμπασόπουλος, Σ Πήττας, Α Γκοντόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Λαγός Ι, Τζ. Δαδούς, Σπυρομήτρος Γ¹, Μπισχινιώτης Θ², Σαββάτης Στ, Κανονίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιταμίνης D στην διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πηνελόπη Δουβόγιαννη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος MSc, RD

Ο ρόλος της βιταμίνης D στην διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πηνελόπη Δουβόγιαννη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος MSc, RD Ο ρόλος της βιταμίνης D στην διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου Πηνελόπη Δουβόγιαννη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος MSc, RD Βιταμίνη D Υγεία των οστών Κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη

Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) στην καρδιακή ανεπάρκεια: προοπτική μελέτη Α. Ξανθόπουλος 1, Ι. Σκουλαρίγκης 1, Ε. Μουσταφέρη 2, Ε. Καστρινέλλη 3, C. Lougovoi 3, Ε. Παρασκευοπούλου 4,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση καφέ και 10-ετης επίπτωση του Διαβήτη ( ): μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Κατανάλωση καφέ και 10-ετης επίπτωση του Διαβήτη ( ): μελέτη ΑΤΤΙΚΗ Κατανάλωση καφέ και 10-ετης επίπτωση του Διαβήτη (2002 2012): μελέτη ΑΤΤΙΚΗ Έ. Κολοβέρου 1, Δ. Παναγιωτάκος 1, Χ. Πίτσαβος 2, Ε.Γεωργουσοπούλου 1, Γ.M. Κούλη 1, Α. Γκρέκας 1, Χ. Χρυσοχόου 2, Ι. Σκούμας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας»

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» 2. Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης «Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» Π. Τολίκα¹,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα 2

Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα 2 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: 10-ΕΤΗΣ (2001-2011) ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη 1,

Διαβάστε περισσότερα

Η γενόσημη κλοπιδογρέλη στην δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικών αγγειακών συμβαμάτων. Ελληνική πολυκεντρική κλινική μελέτη.

Η γενόσημη κλοπιδογρέλη στην δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικών αγγειακών συμβαμάτων. Ελληνική πολυκεντρική κλινική μελέτη. Η γενόσημη κλοπιδογρέλη στην δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικών αγγειακών συμβαμάτων. Ελληνική πολυκεντρική κλινική μελέτη. Ι.Σκιαδάς 1, Ε. Χατζησταματίου 1, Δ. Κωνσταντινίδης 1, Α. Κασιακόγιας 1, Χ. Στεφανάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ:

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ; Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Π. Δημακάκος Παθολόγος Αγγειολόγος MD, PhD, EDA/VM, MLD/CDT

Ευάγγελος Π. Δημακάκος Παθολόγος Αγγειολόγος MD, PhD, EDA/VM, MLD/CDT Ευάγγελος Π. Δημακάκος Παθολόγος Αγγειολόγος MD, PhD, EDA/VM, MLD/CDT Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου της Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινική του Νοσοκομείου Η ΣΩΤΗΡΙΑ UEMS Angiology/ Vascular Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική;

Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική; Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική; Ι ω ά ν ν α Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ ο υ Π α θ ο λ ό γ ο ς Α Π ρ ο π α ι δ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ(1), Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ(2), Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ(1), Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ(1), Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ1), Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(1), Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ(1),

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ομάδα Εργασίας: «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ» Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες από τους μεγάλους οργανισμούς (ADA 2007,ESC 2007, EASD 2007) «ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF S. Giannitsi¹, M. Bougiakli¹, A. Bechlioulis², I. Gkirdis², A. Kotsia¹, L. Lakkas², S. Antoniou¹, K. Pappas²,

Διαβάστε περισσότερα

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 36 ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Κ.Κιντής, Κ.Τσιούφης,

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2 Η επίδραση της βουφλομεδίλης στην περιφερική μικροκυκλοφορία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μικρο- ή μακροαγγειοπάθειας ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Παθολογική Κλινική ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου- Οργανική µονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Φρυδά Χρυσόθεµις Ειδικευόµενη Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Το αυγό αποτελεί ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα τρόφιµα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εθεωρείτο τρόφιµο µε

Διαβάστε περισσότερα

HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων HDL-χοληστερόλη παραμένει ακόμα θεραπευτικός στόχος; Δημήτριος Β. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων High Density Lipoprotein (HDL) Λιποπρωτεΐνη Χυλομικρά > VLDL > IDL

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το 20 30% του γενικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ. Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Γαργάνη Κωνσταντίνα: ΤΕ Νοσηλεύτρια Σ/Μ ΓΝΘ Παπανικολάου Η στεφανιαία νόσος είναι µία πάθηση των αρτηριών της καρδιάς που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Λιπιδίων Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μονάδα Λιπιδίων Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Κωνσταντίνα Μασούρα, Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, Χρήστος Πίτσαβος, Ιωάννης Σκούμας, Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Αικατερίνη Βελέντζα, Αικατερίνη Λιόντου, Κωνσταντίνος Ψαρρός, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ απο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ. Μοσχοπούλου1, Φ. Αμπατζίδου1, Χ. Λουτράδης3, Α. Μπούτου2, Χ. Κουτσογιαννίδης1, Κ. Κώτσα4, Κ.

Διαβάστε περισσότερα