Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη χρονικά» Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιεχόµενα Προς τους Εκπαιδευτές µας 1 Κύρια Σηµεία 3 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης 10 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης 12 Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 21 Εκπαίδευση ιακριτικού άσους 25 ια Βίου Μάθηση 26 Εκπαίδευση και ιοικητικά Καθήκοντα 27 Εκπαιδευτικό Προσωπικό 28

3 Σελ. 01 Προς τους Εκπαιδευτές µας «Η Εκϖαίδευση µε την ευρεία έννοια ϖεριλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες ϖου έχουν σκοϖό την εϖίδραση, µε συγκεκριµένο τρόϖο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωµατική αγωγή του ατόµου» Προς τους Εκπαιδευτές µας Εισαγωγή Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού του µοντέλου Εκπαίδευσης που ακολουθείται στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ τα τελευταία χρόνια κατάρτισε το συγκεκριµένο οδηγό που απευθύνεται σε όλο το Εκπαιδευτικό και ιοικητικό Προσωπικό του Σ.Ε.Π. και αναλύει πλήρως το νέο εκπαιδευτικό µοντέλο του Σ.Ε.Π. µε την ονοµασία «ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ». Στόχος της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι να αποτελέσει το «µοχλό» για τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα και να πιστοποιήσει ότι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που πραγµατοποιείται στο Ενήλικο υναµικό µέσω της Εκπαίδευσης, έχει άµεσο θετικό αντίκτυπο στο Προσκοπικό Πρόγραµµα. Απαντάει στο ερώτηµα του κάθε νέου Ενήλικου Στελέχους, τι έµαθα από την παρακολούθηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας; και κυρίως το υποστηρίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προσπαθώντας να κάνει πράξη τις γνώσεις, τα βιώµατα και τις εµπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση ενισχύει τον ρόλο των Περιφερειακών Εφορειών, των Εφόρων Εκπαίδευσης της Γ.Ε., του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και όλοι µαζί συνεργάζονται µε συγκεκριµένη µέθοδο για να την υλοποιήσουν. Είναι για κάθε Ενήλικο Στέλεχος ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα µε µαθησιακούς στόχους που πρέπει να υλοποιηθεί µέσα σε ένα οριοθετηµένο χρονικό πλαίσιο. Εξασφαλίζει την ενεργό και συνεχή παρουσία του κάθε Εκπαιδευτή, ανεξάρτητα από τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελµατικές και οικονοµικές τους δυνατότητες. Σέβεται σε όλο του το µέγεθος, το χρόνο που διαθέτει ο εκπαιδευόµενος και ο εκπαιδευτής για πραγµατική γνώση και µάθηση. ίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης, σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και εθελοντών που δεν ανήκουν στην Προσκοπική Κίνηση, αλλά σε άλλες ΜΚΟ, ανεξάρτητους φορείς κλπ

4 Σελ. 02 Προς τους Εκπαιδευτές µας Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι κάτι το διαφορετικό που δεν χρειάζεται να µας φοβίσει αλλά να το προσεγγίσουµε µε ενδιαφέρον. Η αλλαγή που φέρνει στον Οργανισµό είναι στην ουσία µια ευκαιρία για ανανέωση, εξέλιξη και να προσφέρει πραγµατική µάθηση.

5 Σελ. 03 Κύρια Σηµεία «Αϖό τεχνικής ϖλευράς, µε τη διαδικασία της Εκϖαίδευσης αϖοκτώνται συγκεκριµένες γνώσεις, αναϖτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαµορφώνονται αξίες» Κύρια Σηµεία Βασικές Αρχές Η Ευέλικτη Εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιείται στηριζόµενη σε Βασικές Αρχές που καθορίστηκαν από : Το Συνέδριο Εκπαίδευσης του 2012, Τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Οργανισµού, Τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΣΕΠ , Τις οδηγίες του Παγκόσµιου Προσκοπικού Γραφείου (Adults In Scouting, World Adult Resources Handbook, How Adults Learn, etc) Αυτές είναι : Το Σ.Ε.Π. σχεδιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα που απευθύνεται σε ολόκληρο το Ενήλικο υναµικό του, ανεξάρτητα από την Εκπαίδευση που έχουν δεχθεί και τα καθήκοντα που ασκούν. Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων αλλά και στη βελτίωση της συµπεριφοράς των Ενήλικων Στελεχών της Κίνησης για να εφαρµόσουν σωστά την Προσκοπική Μέθοδο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ίνει ιδιαίτερη έµφαση στην Εκπαίδευση των νέων Ενήλικων Εθελοντών που έρχονται στην Κίνηση αλλά και στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση ( ια Βίου Μάθηση) των Στελεχών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους µε την απόκτηση του ιακριτικού άσους. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση λαµβάνει υπόψιν τις προγενέστερες γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευόµενοι είτε σαν µέλη εντός της Κίνησης, είτε εκτός της Κίνησης σε επαγγελµατικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση εκτός από την απλή παρακολούθηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας εξετάζει εάν οι Εκπαιδευόµενοι έχουν µάθει και χρησιµοποιούν τις γνώσεις που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εκπαίδευση τµηµατοποιείται και τυποποιείται σε εκπαιδευτικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες και ο κάθε Εκπαιδευόµενος επιλέγει τον τρόπο (µέθοδο) και τον χρόνο που θα τις παρακολουθήσει. Ο κάθε εκπαιδευόµενος ανάλογα µε τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελεί µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, παρακολουθεί τις θεωρητικές και πρακτικές ενότητες που εξυπηρετούν τον ρόλο του καθήκοντά του. Εάν αλλάξει ο ρόλος του αναγνωρίζεται η προγενέστερη εκπαίδευση του.

6 Σελ. 04 Κύρια Σηµεία Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι προσβάσιµη από όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. και τα µέλη του Προσκοπικού ικτύου ανεξαρτήτως των καθηκόντων τους, των προγενέστερων εκπαιδεύσεων που έχουν αλλά και το γεωγραφικό µέρος που δραστηριοποιούνται. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιµοποιεί όλες τις µοντέρνες τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Μάθησης. Στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ο κάθε νέος βαθµοφόρος ολοκληρώνει την Εκπαίδευσή του µε την απόκτηση του ιακριτικού άσους. Με την Ευέλικτη Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η µείωση της οικονοµικής συµµετοχής κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευόµενων (εκπαιδευτικές ενότητες που µπορεί να είναι δωρεάν εως και µε ένα συµβολικό ποσό). Εκπαίδευση Βάση των Καθηκόντων Το κάθε Ενήλικο µέλος τους Σ.Ε.Π. για να ασκήσει αποτελεσµατικά τα Προσκοπικά του καθήκοντα πρέπει να γνωρίσει τις αρµοδιότητες που έχει αναλάβει και να εκπαιδευτεί για τον τρόπο που θα πρέπει να δουλέψει, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, για τον ίδιο, τα µέλη του τµήµατος του ή της Εφορείας του και τέλος για τον ίδιο τον Οργανισµό. Από την πρώτη στιγµή που ένας νέος Εθελοντής µέλος του ΣΕΠ αναλαµβάνει κάποια καθήκοντα είναι υποχρεωτικό να γίνεται µια «Συµφωνία» µε τον ίδιο και τον προϊστάµενο του Έφορο (Αρχηγό Συστήµατος ή ιοικητικό Έφορο) και να συζητιούνται, καθορίζονται, συµφωνούνται, οι απαιτήσεις του ρόλου του. Οι απαιτήσεις του ρόλου σε συνδυασµό µε την προσωπικότητα του Ενήλικα καθορίζουν την εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή η «συµφωνία» στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ονοµάζεται «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» όπου : Αναγνωρίζει τις υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις του Ενήλικα και τις ταιριάζει µε τα καθήκοντα του ρόλου που αναλαµβάνει. Εντοπίζει ανάγκες και γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν από τον Ενήλικα και καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που θα αποκτηθούν. Προγραµµατίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλάνου του κάθε Εκπαιδευοµένου. Επαναπρογραµµατίζει το εκπαιδευτικό πλάνο του κάθε Εκπαιδευόµενου, όταν αλλάξει ρόλο, καθήκοντα ή όταν το ολοκληρώσει.

7 Σελ. 05 Κύρια Σηµεία Στάδια Λειτουργίας Ευέλικτης Εκπαίδευσης Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αποτελείται από τρία στάδια, την Επιλογή, την Παρακολούθηση και την Εφαρµογή. Επιλογή Στο στάδιο αυτό γίνονται πράξη αυτά που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο Εκπαίδευση Βάση Καθηκόντων, µε τη δηµιουργία µεταξύ του Εκπαιδευόµενου και της Κίνησης του «Εκπαιδευτικού Συµφωνητικού» του Εκπαιδευόµενου, δηλαδή καθορίζονται οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο ενδιαφερόµενος σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το στάδιο της Επιλογής πραγµατοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις : Α. Την πρώτη φορά που ένα Νέο Στέλεχος αναλαµβάνει οποιαδήποτε ιοικητική Θέση, ανεξάρτητα εάν ήταν από πριν µέλος της Κίνησης ή όχι. Β. Επαναλαµβάνεται όταν αλλάξει καθήκοντα ο Εκπαιδευόµενος. Γ. Επαναλαµβάνεται όταν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές του ενότητες ένας Εκπαιδευόµενος. Το στάδιο της Επιλογής δεν είναι µια διαδικασία µίας ή µερικών ωρών. Για τα νέα Στελέχη της Κίνησης µπορεί να διαρκέσει µέχρι 6 µήνες και συµπεριλαµβάνει τα εξής στάδια : Αρχική Συνάντηση «Καλωσόρισµα» οκιµαστική Χρονική Περίοδος Παρακολούθηση Θεωρητικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Προσκοπισµός και Ενήλικος Εθελοντής Παρακολούθηση Πρακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Παιχνίδι - Τραγούδι Τελική Συνάντηση «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» Για τα Στελέχη που αλλάζουν ρόλο (καθήκοντα) και έχουν παρακολουθήσει τα παραπάνω, το στάδιο της Επιλογής είναι µια συνάντηση ολιγόωρη όπου θα καθοριστούν εκ νέου οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου τους ρόλου.

8 Σελ. 06 Κύρια Σηµεία Όταν το Νέο Ενήλικο Στέλεχος της κίνησης αναλαµβάνει ένα νέο ρόλο (καθήκοντα), ο προϊστάµενος Έφορός του (Αρχηγός Συστήµατος ή Έφορος) είναι υποχρεωµένος να του εξηγήσει τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να έχει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του (των καθηκόντων του). Αυτό γίνεται σε µια αρχική συνάντηση που την ονοµάζουµε συνάντηση «Καλωσόρισµα». Η Ευέλικτη Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στο νέο Εθελοντή να εκτελέσει για κάποιο χρονικό διάστηµα το ρόλο (καθήκοντα) που επέλεξε και µετά να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει στον ίδιο ρόλο ή θα αλλάξει. Αυτή η διαδικασία γίνεται µετά το «Καλωσόρισµα» και διαρκεί 2-6 µήνες. Όσο ο Νέος Ενήλικας βρίσκεται στο στάδιο αυτό πρέπει να περάσει δύο εκπαιδευτικές ενότητες µε κύριο στόχο να καταλάβει τον ρόλο του µέσα στην Εθελοντική Κίνηση του Προσκοπισµού αλλά και να λάβει γνώσεις που θα τον φέρουν κοντά στο Παιχνίδι Τραγούδι, βασικά συστατικά του Προσκοπικού Προγράµµατος και της µεθόδου. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω γίνεται µια τελική συνάντηση του Νέου Στελέχους και του προϊστάµενου Εφόρου του. Μετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη τις προγενέστερες εκπαιδεύσεις, γνώσεις και ικανότητες, που έχει ο Ενήλικος, είτε αυτές προέρχονται εκτός της Κίνησης είτε εντός, καταρτίζουν από κοινού το «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» το οποίο περιλαµβάνει αναλυτικά τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς το νέο Ενήλικο Στέλεχος. Είναι ευθύνη του προϊστάµενου Εφόρου να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εκπαιδευτική πορεία του Ενήλικου Στελέχους και να επεµβαίνει όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρακολούθηση «Παρακολούθηση», είναι το στάδιο όπου ο εκπαιδευόµενος θα µάθει την θεωρία και θα βελτιώσει τις γνώσεις του, τις ικανότητες του και τις εµπειρίες του, πάνω στο αντικείµενο µιας συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ενότητας (θεωρητικής ή πρακτικής). Από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της «Επιλογής», το Ενήλικο Στέλεχος γνωρίζει ποιες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να ολοκληρώσει και σε πόσο χρονικό διάστηµα και ξεκινάει την εκπαιδευτική του πορεία επιλέγοντας τον τρόπο, τη µέθοδο και το πότε θα τις παρακολουθήσει.

9 Σελ. 07 Κύρια Σηµεία Μπορεί να παρακολουθήσει µε όποια σειρά θέλει τις εκπαιδευτικές ενότητες (εκτός από αυτές που έχουν προ απαιτούµενες). Επίσης το πόσο σύντοµα ή αργά θα προχωρήσει εξαρτάται από τον ίδιο. Κάθε φορά που δηλώνει ότι παρακολούθησε µια εκπαιδευτική ενότητα, µπορεί να προχωρήσει στο στάδιο «Εφαρµογής» της εκπαιδευτικής ενότητας χωρίς να χρειάζεται πρώτα να τις παρακολουθήσει όλες και µετά να προχωρήσει στο στάδιο της Εφαρµογής Στο πλάνο των εκπαιδευτικών ενοτήτων που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας για κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται η µέθοδος εκµάθησης που µπορεί να επιλέξει ο κάθε εκπαιδευόµενος. Ανάλογα µε την επιλογή της µεθόδου εκµάθησης που επιλέγουν οι ενδιαφερόµενοι, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας προγραµµατίζει και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους µε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. ανακοινώνει στο ηµερολόγιο εκπαιδεύσεων το χρόνο υλοποίησης των ενοτήτων που υλοποιούνται µε την µέθοδο της π.χ. «µάθηση σε οµάδες» ή «µάθηση µέσα από την πράξη». Εφαρµογή «Εφαρµογή» είναι το στάδιο που γίνεται µετά την παρακολούθηση µιας θεωρητικής ή πρακτικής εκπαιδευτικής ενότητας. Η ολοκλήρωση µιας εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται µόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς και το στάδιο της Εφαρµογής της. Ο στόχος του συγκεκριµένου σταδίου είναι να ασκηθούν οι Εκπαιδευόµενοι µετά την «παρακολούθηση» µιας εκπαιδευτικής ενότητας έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι κατάλαβαν και εφάρµοσαν στα καθήκοντα τους αυτά που έµαθαν και πλέον λειτουργούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους ίδιους, το τµήµα τους ή την Εφορεία τους και για τον Οργανισµό. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα γνωρίζει ποιοι Εκπαιδευόµενοι ολοκλήρωσαν το στάδιο της «παρακολούθησης» και ανάλογα τους ενηµερώνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει ο Εκπαιδευόµενος για να προχωρήσει στο στάδιο της «Εφαρµογής».

10 Σελ. 08 Κύρια Σηµεία Το στάδιο της «εφαρµογής» είναι διαφορετικό για κάθε εκπαιδευτική ενότητα (είτε είναι θεωρητική, είτε πρακτική). Κύριο έργο και ρόλο στο στάδιο της Εφαρµογής, έχουν οι Εφορείες Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, όπου ορίζουν για κάθε εκπαιδευόµενο που παρακολούθησε µια ενότητα, ένα Σύµβουλο, που θα επιβεβαιώσει το στάδιο της «εφαρµογής» για την συγκεκριµένη και µόνο εκπαιδευτική ενότητα. Το στάδιο αυτό βοηθάει τον Εκπαιδευόµενο να έρθει πιο κοντά στην απόκτηση του ιακριτικού άσους µιας και απαιτεί αρκετές εργασίες που συνυπολογίζονται στην απόκτηση του ιακριτικού άσους. Το στάδιο της «εφαρµογής» ΕΝ είναι εξετάσεις για το εάν έχει ή όχι ο Εκπαιδευόµενος µάθει τις απαραίτητες γνώσεις. Η «εφαρµογή» είναι µια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και κυρίως µια διαδικασία που ο Εκπαιδευόµενος θα αποδείξει κάνοντας κάτι, ότι εφαρµόζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του αυτά που έµαθε στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. Είναι µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης. Ο ρόλος του Συµβούλου είναι υποστηρικτικός και κύριος στόχος του να καλύψει τυχόν κενά που έχει ο εκπαιδευόµενος. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται ο τρόπος που υλοποιείται το στάδιο της «εφαρµογής» µε συγκεκριµένες οδηγίες που δίνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. Σε γενικές γραµµές αυτό γίνεται µε κάποιες από τις εξής τεχνικές : Παρουσίαση Ο Εκπαιδευόµενος καλεί τον υπεύθυνο Σύµβουλο, που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής του Εφορείας και του δείχνει ότι εφαρµόζει αυτά που έµαθε. Είναι µια συζήτηση µεταξύ του Εκπαιδευοµένου και του Συµβούλου. Συζήτηση Ο Εκπαιδευόµενος κάνει µια συζήτηση µε τον Σύµβουλο και του αποδεικνύει ότι κατέχει τις γνώσεις που πρέπει. Συνήθως η συγκεκριµένη µέθοδος γίνεται παράλληλα µε µια άλλη. Βιβλίο Προόδου Ο Σύµβουλος δίνει στον εκπαιδευόµενο ένα βιβλίο προόδου που το συµπληρώνει και εκτελεί τις εργασίες που αναγράφονται και στο τέλος αποδεικνύεται ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις. Ερωτηµατολόγιο Ο Εκπαιδευόµενος συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο που η ορθότητα των απαντήσεων αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει και την εφαρµογή αυτών.

11 Σελ. 09 Κύρια Σηµεία Πρακτική Εφαρµογή Ο Εκπαιδευόµενος µέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων του αποδεικνύει στον Σύµβουλο ότι έχει και εφαρµόζει τις απαραίτητες γνώσεις. Π.χ. παρακολουθεί ο Σύµβουλος µια συγκεκριµένη συγκέντρωση. Γραπτό Υλικό - Ο Εκπαιδευόµενος παραδίδει στον Σύµβουλο γραπτές σηµειώσεις που έφτιαξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αποδεικνύουν ότι εφαρµόζει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε. Video Ο Εκπαιδευόµενος δίνει στο Σύµβουλο, video ή φωτογραφίες που αποδεικνύουν την εφαρµογή των γνώσεων, του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εάν προκύψουν διαφωνίες µεταξύ του Ενήλικου Στελέχους και του Συµβούλου κατά τη διάρκεια του σταδίου της «εφαρµογής», αυτές επιλύονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας. Εάν και πάλι το Ενήλικο µέλος δεν ικανοποιηθεί µε την εµπλοκή της Περιφέρειας του, µπορεί να απευθυνθεί στην Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, µε γραπτή του αίτηση, γνωστοποιώντας πάντα τις απόψεις του και την πρόθεσή του στην Περιφέρειά του. Το στάδιο της «εφαρµογής» θα οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και τις Εφορείες των Κλάδων, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Αν χρειάζεται να υπάρχει σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες. 2. Όπου υπάρχει, µε ποιο ή µε ποιους τρόπους θα γίνεται. Μπορεί να γίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και µε τη µη φυσική παρουσία του συµβούλου, π.χ. αποστέλλοντας τεκµηριωµένα κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν την εφαρµογή. 3. Όπου υπάρχει θα είναι υποχρεωτικό.

12 Σελ. 10 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Ο κάθε Εκπαιδευόµενος είναι διαφορετικός, µοναδικός και έχει τις δικές του ανάγκες. Ο κάθε Εκπαιδευόµενος έχει τον δικό του τρόπο µάθησης που στηρίζεται στις προ υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των Εκπαιδευοµένων και παρέχει µια σειρά τρόπων και µεθόδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ένας να επιλέγει αυτό που του αρέσει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πιο πολύ και είναι για αυτόν ωφέλιµο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ενήλικων Εκπαιδευοµένων που λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι ότι : Έρχονται στην εκπαιδευτική ενότητα µε κάποιο σκοπό που συνδέεται µε τις ανάγκες τους. Μαθαίνουν κατ' εξοχήν µε βάση τις προηγούµενες εµπειρίες τους. Θέλουν να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο στην πορεία της εκπαίδευσής τους. Καθένας µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο. Έχουν εµπόδια απέναντι στη µάθηση (κοινωνικές υποχρεώσεις, προϋπάρχουσες γνώσεις, πίεση χρόνου, οικονοµική δυσχέρεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κ.ά.) Για την κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιµοποιεί και αξιοποιεί τις παρακάτω σύγχρονες µεθόδους εκµάθησης για την Εκπαίδευση του Ενήλικου υναµικού του Οργανισµού : Μάθηση σε οµάδες Μάθηση µέσα από την πράξη Μάθηση µέσα από τη δουλειά Προσωπική µάθηση Μάθηση από Βιβλίο / DVD elearning Στο πλάνο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, σε κάθε εκπαιδευτική θεωρητική ή πρακτική ενότητα αναφέρονται οι µέθοδοι παρακολούθησής της, από τις οποίες επιλέγει ο εκπαιδευόµενος µε ποια θέλει να παρακολουθήσει τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.

13 Σελ. 11 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Η Εφορεία Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τους Κλάδους της Γενικής Εφορείας θα καθορίσουν σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα τις µεθόδους που θα µπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόµενοι. Επιγραµµατικά η κάθε µέθοδος σηµαίνει : Μάθηση σε οµάδες o ηµιουργούνται οµάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόµενους και µε την παρουσία ενός δύο εκπαιδευτών παρακολουθούν µια θεωρητική ενότητα. Μάθηση µέσα από την πράξη o ηµιουργούνται οµάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόµενους και µε την παρουσία ανάλογου αριθµού εκπαιδευτών παρακολουθούν µια θεωρητική ή πρακτική ενότητα. Στην συγκεκριµένη µέθοδο οι εκπαιδευόµενοι παίζουν τον ρόλο των παιδιών (π.χ.λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών) και εκτελούν στην πράξη µια δράση όπως στο τµήµα τους. Μάθηση µέσα από τη δουλειά o Ένας έως 3 Εκπαιδευόµενοι σε συνεργασία µε κάποιο Εκπαιδευτή παρακολουθούν µια θεωρητική ή πρακτική ενότητα δουλεύοντας ταυτόχρονα σε ένα πραγµατικό τµήµα. Προσωπική µάθηση o Ένας Εκπαιδευόµενος σε συνεργασία µε έναν Εκπαιδευτή δουλεύουν µαζί για την παρακολούθηση µιας θεωρητικής ενότητας Μάθηση από Βιβλίο / DVD o Ο Εκπαιδευόµενος επιλέγει να παρακολουθήσει µια θεωρητική ενότητα διαβάζοντας ένα βιβλίο ή DVD elearning o Ο Εκπαιδευόµενος επιλέγει να παρακολουθήσει µια θεωρητική ενότητα µέσω του συστήµατος elearning της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.

14 Σελ. 12 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Σειρά Εκπαίδευσης Ένα νέο Στέλεχος αρχίζει την Εκπαίδευση του, µε το στάδιο της «Επιλογής» το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει σε διάστηµα 6 µηνών. Αµέσως µετά ο Εκπαιδευόµενος συνεχίζει την Εκπαίδευση του, εφαρµόζοντας τα στάδια της «παρακολούθησης» και «εφαρµογής» για όλες τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν καθοριστεί στο «Εκπαιδευτικό του Συµφωνητικό». Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να κάνει το επόµενο βήµα και να επιλέξει τις εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης ιακριτικού άσους όπου µετά την ολοκλήρωση τους, θα του απονεµηθεί το Πτυχίο ιακριτικού άσους. Η εκπαίδευση του Ενήλικου Στελέχους της Κίνησης δεν τελειώνει ποτέ. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κάθε µέλος της Κίνησης, πρέπει να παρακολουθεί εκπαιδευτικές ενότητες που εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αυτό γίνεται στον κύκλο εκπαίδευσης της «ια Βίου Μάθησης» Η Σειρά Εκπαίδευσης που ακολουθεί ένα νέο στέλεχος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχέδιο : Max 6 µήνες Max 4 χρόνια Εϖιλογή Παρακολούθηση ιακριτικό ια Βίου Μάθηση Εφαρµογή άσους Αρχική Συνάντηση «Καλωσόρισµα» Προσκοπισµός και Ενήλικος Εθελοντής Παιχνίδι - Τραγούδι Αλλαγή Ρόλου Καθηκόντων «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό»

15 Σελ. 13 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Όπως έχει αναφερθεί ανάλογα µε το ρόλο και τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν τα Ενήλικα Στελέχη, παρακολουθούν τις κατάλληλες για το ρόλο τους θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες. Το Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης (Πλάνο) παρουσιάζει τις Εκπαιδευτικές ενότητες ανά ρόλο. Οι ρόλοι που καθορίζονται στην Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι: Α. Υπαρχηγού Τµήµατος Β. Αρχηγού Τµήµατος Γ. Αρχηγού, Υπαρχηγού Συστήµατος. Εφόρου Για την καλύτερη κατανόηση του Εκπαιδευτικού Πλάνου υπάρχουν οι παρακάτω αποχρώσεις για να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ρόλο και η χρωµατική ένδειξη εµφανίζεται στην πρώτη στήλη του πλάνου. Με ροζ χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν όλους τους ρόλους και αποτελούν είτε µέρος της κύριας Εκπαίδευσης ενός Ενήλικα Εθελοντή είτε είναι κατ επιλογή συµπληρωµατικές, εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα την ταυτότητα του Ενήλικα Εθελοντή. Με κόκκινο χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Υπαρχηγών Τµηµάτων. Με ανοιχτό πράσινο χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Τµηµάτων. Με λευκό χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Υπαρχηγών Συστηµάτων. Με µωβ χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Εφόρων. εν είναι όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες κοινές για όλους τους Κλάδους. Υπάρχουν ενότητες που αφορούν τα ενήλικα στελέχη που θα δραστηριοποιηθούν σε έναν συγκεκριµένο κλάδο. Στο Πλάνο η στήλη Ανάλυση, µε τις παρακάτω χρωµατικές ενδείξεις, δείχνει σε ποιον Κλάδο ανήκει η κάθε εκπαιδευτική ενότητα : Το γκρίζο είναι για όλους τους Κλάδους. Το κίτρινο είναι για τον Κλάδο Λυκοπούλων. Το σκούρο πράσινο για τον Κλάδο Προσκόπων. Το πορτοκαλί για τον Κλάδο Ανιχνευτών. Το µπλε για τον Κλάδο Προσκοπικού ικτύου.

16 Σελ. 14 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ΠΛΑΝΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Όλοι οι Υπαρχηγός Αρχηγός Αρχηγός Έφορος Ρόλοι Τµήµατος Τµήµατος Υπαρχηγός Συστήµατος Ενότητα Σκοπός Ανάλυση Προσκοπισµός και Ενήλικοι Εθελοντές Το Παιχνίδι και το Τραγούδι Προσκοπική Τεχνική Ι Προσκοπισµός Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Ανιχνευτικά Πεδία Βασικά στοιχεία για να γνωρίσουν οι ενήλικες την Κίνηση αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν. Η ανάδειξη του παιχνιδιού σαν βασικό στοιχείο της µεθόδου Να µάθουν να εφαρµόζουν στην πράξη, τις άκρως απαραίτητες γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής. Να αναλυθεί ο Προσκοπισµός (Σκοπός - Αρχές Μέθοδος) και ο Παγκόσµιος Προσκοπισµός. Να αιτιολογούν την σπουδαιότητα 5 τοµέων και των 6 πεδίων στο Προσκοπικό Προσκοπισµός Νοµική Υπόσταση Μέθοδος Οργάνωση Υποστήριξη των Ενηλίκων, συστατικό της Μεθόδου. Κίνητρα, ανάγκες και προσδοκίες εθελοντών. Οι προσδοκίες του Ενήλικα από την Προσκοπική Κίνηση. Οι προσδοκίες του ΣΕΠ από τον Ενήλικα. Κύκλος ζωής Ενήλικα Εθελοντή Καθήκοντα (Ρόλοι). Παιχνίδι Τραγούδι Παίζουµε και τραγουδάµε σωστά Τεχνικές Παρουσίασης Σακίδιο - ιαβίωση - Εφόδια Εκδροµής Χάρτης Προσανατολισµός Κόµποι Συνδέσεις Σκηνή Κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής Α Βοήθειες. Σκοπός Αρχές και Μέθοδος Τα στοιχεία της Μεθόδου Οι Αρχές στην Πράξη Παγκόσµιος Προσκοπισµός Παγκόσµιος Προσκοπισµός και Προσκοπικό ίκτυο - Ιστορικά Στοιχεία. Οι 5 τοµείς Ενδιαφέροντος στην πράξη. Οι 5 τοµείς Ενδιαφέροντος Χρώµα και Περιπέτεια. 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

17 Σελ. 15 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πρόοδος Οργάνωση και Λειτουργία Τµήµατος Χαρακτηριστικά Ηλικίας Ειδικά Στοιχεία Προγράµµατος Τµήµατος Πρόγραµµα. Πως η Προσκοπική µέθοδος συµβάλει στην ανάπτυξη και πρόοδο των µελών της ανάλογα την ηλικία τους. Τρόπος Οργάνωσης Τµηµάτων Σωστή Οργάνωση, σωστή Λειτουργία. Γνωριµία µε τα Χαρακτηριστικά ηλικίας και πως συµβάλει το πρόγραµµα στη διαµόρφωση τους Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέµατα του κάθε κλάδου που ενισχύουν την Προσκοπική Μέθοδο Το 6 πεδία Ενασχόλησης στο ίκτυο. Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκόπουλων Πρόγραµµα Προόδου Προσκόπου Πρόοδος Ανιχνευτή Το σύστηµα Προόδου στο Προσκοπικό ίκτυο. Οργάνωση και Λειτουργία Αγέλης Λυκοπούλων Οργάνωση και Λειτουργία Οµάδας Προσκόπων Οργάνωση και Λειτουργία Κοινότητας Ανιχνευτών Σκοπός οµή Οργάνωση Προσκοπικού ικτύου Το Προσκοπικό ίκτυο στο Σύστηµα, την Π.Ε., το Σ.Ε.Π. Γνώρισε το Λυκόπουλο, τον Πρόσκοπο, τον Έφηβο, τον Εθελοντή. Τα χαρακτηριστικά στο πρόγραµµα Ειδικές περιπτώσεις / προβλήµατα συµπεριφοράς Αναγνώριση Προσπάθειας για συµµετοχή σε οµαδικές δράσεις (Υπόσχεση, Αστέρια, Κατασκηνωτικό σήµα) Αναγνώριση Προσπάθειας σε Ατοµική ραστηριότητα (Ερασιτεχνικές Ασχολίες, Χρυσός Λύκος) Μίµηση Φαντασία Παρουσίαση Αφίσα ιαφήµιση - Ενηµέρωση Σύστηµα κατά Ενωµοτίες Συµβούλιο Τιµής Εκπαίδευση Στελεχών Ενωµοτιακή Άµιλλα 5λεπτο Αρχηγού Οµάδας ράσεις (Χειµερινή Εκδροµή, Ανιχνευτικά Εργαστήρια, Ερασιτεχνικές Ασχολίες) Έρευνα Παρουσίαση Ενίσχυση ραστηριότητας

18 Σελ. 16 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ράση Περιβάλλοντος Πόλης Ηµερήσια Εκδροµή Ετήσιος Μηνιαίος Προγραµµατισµός Τµήµατος Προσκοπική Τεχνική ΙΙ Υγιεινή Πραγµατοποιούν µια ράση Περιβάλλοντος Πόλη και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Πραγµατοποιούν µια ηµερήσια Εκδροµή και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Αναπτύσσονται όλα τα θέµατα του τρόπου προγραµµατισµού του κάθε κλάδου Παρουσιάζονται γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής χρήσιµες για την ασφαλή κίνηση των τµηµάτων σε δράσεις Να καλύψει θέµατα Υγιεινής Τρόπος υλοποίησης ράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σηµεία Προσοχής Τρόπος υλοποίησης ράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σηµεία Προσοχής Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µιας ηµερήσιας εκδροµής και όλων των ειδών δράσεων υπαίθρου. Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µια ηµερήσιας εκδροµής Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µια ηµερήσιας εκδροµής Προγραµµατισµός στην Αγέλη Λυκοπούλων - Επιλογή Στόχων (Σχέδιο Ετήσιας ραστηριότητας) Κύκλος Αγέλης Μηνιαίο Θέµα Προγραµµατισµός Παιδαγωγικοί Στόχοι Οµάδας και Στόχοι Οµάδας Μηνιαίο Πρόγραµµα και ράσεις Οµάδας Η Σύνοδος Προγραµµατισµός Οι τοµείς Προσκοπικού Έργου και η Αξιολόγηση στο Προσκοπικό ίκτυο ιοίκηση Έργου Προγραµµατισµός και δράσεις στο Προσκοπικό ίκτυο Τοπογραφία - Χρήση Πυξίδας Χάρτης - Α Βοήθειες (Νάρθηκες - Φορεία Μετακίνηση Ασθενούς) Εξοπλισµός Βουνού Υγιεινή δράσεων και Κατασκήνωσης Τµήµα και κοινωνικός περίγυρος Με ποιους τρόπους επικοινωνούν, συνεργάζονται τα Το τµήµα και ο Κοινωνικός περίγυρος Η εξωστρέφεια και η συνεργασία

19 Σελ. 17 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Ηγεσία - Ευθύνες Ηγεσίας µέλη ενός τµήµατος µεταξύ τους και µε τον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο Ρόλος του Αρχηγού και οι ευθύνες του ηµόσιες Σχέσεις σε ράση / Κατασκήνωση Ηγεσία Τµήµατος - Ευθύνες Ηγεσίας Η Ηγεσία ως Λειτουργία Προσωπικό Παράδειγµα Η παιδαγωγική διάσταση του Προγράµµατος στο Τµήµα Ειδικά στοιχεία Κατασκήνωσης ή Μ Υ Προγραµµατισµός Κατασκήνωσης / Μεγάλης ράσης Εµβάθυνση στα εργαλεία του προγράµµατος του κάθε κλάδου Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέµατα του κάθε Κλάδου που αφορούν την Κατασκήνωση ή την Μ..Υ. Πραγµατοποιούν µια πολυήµερη δράση για εφαρµογή και µαθαίνουν να σχεδιάσουν το πρόγραµµα µιας κατασκήνωσης ή Μ..Υ. Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιµασία Λυκοπούλων / Βαθµοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Προ κατασκήνωση Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιµασία Προσκόπων / Γονέων / Βαθµοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Τυπικά και Ουσιαστικά για την Μ Υ Προετοιµασία Μ Υ Πρωτογενείς Έρευνα Προσφορά Το Πρόγραµµα στην Κατασκήνωση ραστηριότητες Κατασκήνωσης Το παιχνίδι στην Κατασκήνωση Κατ Ενωµοτία Σύστηµα στη Κατασκήνωση Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Αξιολόγηση Οικονοµικά Τµήµατος - ράσεων Οικονοµική ιαχείριση Τα οικονοµικά του Τµήµατος και η σχέση µε την Ε.Κ.Σ.

20 Σελ. 18 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Χρηµάτων Ευθύνες και Υποχρεώσεις Προϋπολογισµός Απολογισµός ράσης και Κατασκήνωσης Ασφάλεια Άδειες ράσεων Να καλύψει τα θέµατα του Κανονισµού Ασφάλειας ράσεων Ασφάλεια δράσεων και µελών Νοµικές Ευθύνες, Άδειες ράσεων, Συνεργασία µεταξύ των κλιµακίων, καθηκόντων ιατροφή στην ράση Τα αναπτύξει τα πάντα γύρω από την διατροφή µαγείρεµα. Η διατροφή του παιδιού, εφήβου ενήλικα. ιαφορετικές ανάγκες ανά δράση και εποχή. Υγιεινή της διατροφής. ιαιτολόγιο Ποσοτολόγιο, Κοστολόγιο. Η αξία του µαγειρέµατος στη δράση. Οργάνωση και ιοίκηση Συστήµατος Αναλύουν τον τρόπο που θα οργανωθεί το τµήµα και τα καθήκοντα του επιτελείου Οργάνωση ιοίκηση Συστήµατος Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράµµατος Ηλεκτρονική ιαχείριση Προγραµµατισµός Αναλύουν τους 6 τοµείς Προσκοπικού Έργου και την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασµού Προγραµµατισµός και Σχέδιο ράσης και Ανάπτυξης 6 τοµείς Προσκοπικού Έργου Εφαρµογή Παρακολούθηση Αξιολόγηση - Αναθεώρηση Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης Επικοινωνία Αξιολόγηση Έργου Αναφέρει τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΚΣ και πως γίνεται πράξη ο ΚΟ Ε Εξοικείωση µε όλα τα µέσα και τους τρόπους διαχείρισης της επικοινωνίας και Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Ελέγχου (ΚΟ Ε) και η εφαρµογή του από την Ε.Κ.Σ Επικοινωνία ηµόσιες Σχέσεις Κοινωνική Προσφορά & ράση Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης Αλληλογραφία Επικοινωνία µε φορείς Ιστοσελίδες Ενηµερωτικά

21 Σελ. 19 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ιαχείριση Οµάδας - Ηγεσία Ενηλίκων Εκπαίδευση Μελών Ευέλικτη Εκπαίδευση Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση και ιοίκηση Εφορείας δηµοσίων σχέσεων και η αξιολόγηση του έργου µας. Εξηγεί την δυναµική της Οµάδας και την δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι Πως υποστηρίζουµε τους ενήλικους στην εκπαίδευσή τους. Ενήλικες στον Προσκοπισµό - Ανάπτυξη ελτία ιαπροσωπική επικοινωνία - Αφίσες και Φυλλάδια - Εκδηλώσεις ιαχείριση Κρίσης και ΜΜΕ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οµαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων ιαπραγµατεύσεις - Ηγεσία Ενηλίκων Ευέλικτη Εκπαίδευσης Στάδια - Τρόπος Υλοποίησης Ο Ρόλος των Αρχηγού Συστήµατος στο Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό Ο Ρόλος των Εφόρων στο στάδιο της Εφαρµογής Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση ιοίκηση Εφορείας Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράµµατος Ηλεκτρονική ιαχείριση Κατ επιλογή µη υποχρεωτικές και εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ενότητες Μεγάλες Κατασκευές και Κατασκευές Ανέσεων Μεθοδολογία Κλάδων Ειδικά Θέµατα Μεθοδολογία Κλάδων Πρόγραµµα ηµιουργούν µεγάλες κατασκευές χρήσιµες για την κατασκήνωση ή την Μ..Υ. Αναλύονται θέµατα που αφορούν τα τµήµατα και ο τρόπος που προϊστάµενος έφορος ελέγχει την εφαρµογή τους Αναλύεται ο τρόπος προγραµµατισµούς των τµηµάτων και Μεγάλες Κατασκευές και κατασκευές ανέσεων Κατασκήνωσης Οργάνωση Τµηµάτων Πρόοδος µελών Ειδικά στοιχεία µεθοδολογίας Βασικές Αρχές και Τρόπος Προγραµµατισµού των Τµηµάτων - Έλεγχος - Υποστήριξη - Ενθάρρυνση

22 Σελ. 20 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση ιακριτικού άσους ΜΕΛΕΤΗ Εκπαίδευση ιακριτικού άσους Πρακτικό Μέρος Η Προσκοπική Μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ο τρόπος ελέγχου υποστήριξης αυτών Τα ενήλικα να συντεταγµένα ασχολούνται µε την δηµιουργία ενός µαθησιακού έργου ηλώνει την επιθυµία του ενήλικα να παρακολουθήσει το στάδιο Πρακτικό Μέρος του.. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλικών Βελτίωση Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυµία να παρακολουθήσει το στάδιο Μελέτη του ιακριτικού άσους Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυµία να παρακολουθήσει το Πρακτικό του ιακριτικού άσους που υλοποιείτε σαν µια πολυήµερη εκπαίδευση Πως µαθαίνουν οι Ενήλικες Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Η Προσκοπική Μέθοδος Σύµβουλος Εκπαιδευτής Να εκτελεί σωστά το ρόλο του Συµβούλου Σύµβουλος ο Ρόλος και ο τρόπος εργασίας Σχεδιασµός Εκπαιδευτικής Ενότητας Αναλύει τον τρόπο εργασίας που υλοποιούνται στα στάδια του Στάδιο Μελέτη ιακριτικού άσους Στάδιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ιακριτικού άσους Τρόπος Εργασίας Υποστήριξη και Εφαρµογή Το παραπάνω πλάνο είναι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ όπως προκύπτει από τα θεµατολόγια των εκπαιδεύσεων. Πρόκειται να οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία µε τις Εφορείες των Κλάδων.

23 Σελ. 21 Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Ο προϊστάµενος Έφορος του νέου Ενήλικου Στελέχους καθορίζει τις εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος τηρώντας τα παρακάτω : 1. Το κάθε Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να ολοκληρώσει κατ ελάχιστο όλες τις Εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Ο Ρόλος του Αρχηγού πρέπει να ολοκληρώσει και τις εκπαιδευτικές ενότητες του Υπαρχηγού. Ένας νέος Εθελοντής : Εάν ο Ρόλος του είναι Υπαρχηγός Τµήµατος πρέπει να περάσει 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες να υποστηρίζει τον Αρχηγό στην Οργάνωση του Τµήµατος και στην προετοιµασία και εκτέλεση του Προσκοπικού Προγράµµατος µαθαίνοντας του την µεθοδολογία του Κλάδου του. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεµατολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό µοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής και Βασικής). Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Τµήµατος πρέπει να περάσει 22 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 10 εάν από Υπαρχηγός γίνει Αρχηγός. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεµατολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό µοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής, Βασικής, και Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μ..Υ.) Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Συστήµατος πρέπει να περάσει 14 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 7 εάν ήταν Αρχηγός Τµήµατος...Η Ευέλικτη αναγνωρίζει στα Ενήλικα Στελέχη τις προγενέστερες γνώσεις τους και διαµορφώνει ανάλογα το Εκπαιδευτικό τους Συµφωνητικό... Εάν ο Ρόλος του είναι Έφορος πρέπει να περάσει 17 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 3 εάν ήταν Αρχηγός Συστήµατος. Οι αριθµοί των εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ και πρόκειται να οριστικοποιηθούν από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία µε τις Εφορείες των Κλάδων.

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ

ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ 1 o ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ότι σε ενδιαφέρει για την ÊÏÉÍÏÔÇÔA ÁÍÉXÍÅÕÔÙÍ Σεπτέµβριος 2006 Φίλε Ανιχνευτή ή Ανιχνεύτρια Το φυλλάδιο αυτό γράφτηκε, για να σε βοηθήσει να ενηµερωθείς καλύτερα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος

Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΠ 2013-2017 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Ο Ελληνικός Προσκοπισμός κάνοντας πράξη τις διαχρονικές Αρχές του, τη Ζωή στη Φύση και την Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις Οµάδας Προσκόπων

ράσεις Οµάδας Προσκόπων ράσεις Οµάδας Προσκόπων Οι ράσεις της Οµάδας Προσκόπων Έχουν ένα ή περισσότερα (το πολύ 2-3) ΘΕΜΑΤΑ µέσα από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων. (Τα ΘΕΜΑΤΑ µε τα οποία η Οµάδα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή. ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82 ΑΠΟ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΘΕΜΑ : 15ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) Για τον Αρχηγό Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει στον Εκπαιδευτή που αναλαμβάνει σαν Αρχηγός να οργανώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 2/12/2014 ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα