Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη χρονικά» Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιεχόµενα Προς τους Εκπαιδευτές µας 1 Κύρια Σηµεία 3 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης 10 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης 12 Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 21 Εκπαίδευση ιακριτικού άσους 25 ια Βίου Μάθηση 26 Εκπαίδευση και ιοικητικά Καθήκοντα 27 Εκπαιδευτικό Προσωπικό 28

3 Σελ. 01 Προς τους Εκπαιδευτές µας «Η Εκϖαίδευση µε την ευρεία έννοια ϖεριλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες ϖου έχουν σκοϖό την εϖίδραση, µε συγκεκριµένο τρόϖο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωµατική αγωγή του ατόµου» Προς τους Εκπαιδευτές µας Εισαγωγή Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού του µοντέλου Εκπαίδευσης που ακολουθείται στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ τα τελευταία χρόνια κατάρτισε το συγκεκριµένο οδηγό που απευθύνεται σε όλο το Εκπαιδευτικό και ιοικητικό Προσωπικό του Σ.Ε.Π. και αναλύει πλήρως το νέο εκπαιδευτικό µοντέλο του Σ.Ε.Π. µε την ονοµασία «ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ». Στόχος της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι να αποτελέσει το «µοχλό» για τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα και να πιστοποιήσει ότι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που πραγµατοποιείται στο Ενήλικο υναµικό µέσω της Εκπαίδευσης, έχει άµεσο θετικό αντίκτυπο στο Προσκοπικό Πρόγραµµα. Απαντάει στο ερώτηµα του κάθε νέου Ενήλικου Στελέχους, τι έµαθα από την παρακολούθηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας; και κυρίως το υποστηρίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προσπαθώντας να κάνει πράξη τις γνώσεις, τα βιώµατα και τις εµπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση ενισχύει τον ρόλο των Περιφερειακών Εφορειών, των Εφόρων Εκπαίδευσης της Γ.Ε., του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και όλοι µαζί συνεργάζονται µε συγκεκριµένη µέθοδο για να την υλοποιήσουν. Είναι για κάθε Ενήλικο Στέλεχος ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα µε µαθησιακούς στόχους που πρέπει να υλοποιηθεί µέσα σε ένα οριοθετηµένο χρονικό πλαίσιο. Εξασφαλίζει την ενεργό και συνεχή παρουσία του κάθε Εκπαιδευτή, ανεξάρτητα από τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελµατικές και οικονοµικές τους δυνατότητες. Σέβεται σε όλο του το µέγεθος, το χρόνο που διαθέτει ο εκπαιδευόµενος και ο εκπαιδευτής για πραγµατική γνώση και µάθηση. ίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης, σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και εθελοντών που δεν ανήκουν στην Προσκοπική Κίνηση, αλλά σε άλλες ΜΚΟ, ανεξάρτητους φορείς κλπ

4 Σελ. 02 Προς τους Εκπαιδευτές µας Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι κάτι το διαφορετικό που δεν χρειάζεται να µας φοβίσει αλλά να το προσεγγίσουµε µε ενδιαφέρον. Η αλλαγή που φέρνει στον Οργανισµό είναι στην ουσία µια ευκαιρία για ανανέωση, εξέλιξη και να προσφέρει πραγµατική µάθηση.

5 Σελ. 03 Κύρια Σηµεία «Αϖό τεχνικής ϖλευράς, µε τη διαδικασία της Εκϖαίδευσης αϖοκτώνται συγκεκριµένες γνώσεις, αναϖτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαµορφώνονται αξίες» Κύρια Σηµεία Βασικές Αρχές Η Ευέλικτη Εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιείται στηριζόµενη σε Βασικές Αρχές που καθορίστηκαν από : Το Συνέδριο Εκπαίδευσης του 2012, Τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Οργανισµού, Τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΣΕΠ , Τις οδηγίες του Παγκόσµιου Προσκοπικού Γραφείου (Adults In Scouting, World Adult Resources Handbook, How Adults Learn, etc) Αυτές είναι : Το Σ.Ε.Π. σχεδιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα που απευθύνεται σε ολόκληρο το Ενήλικο υναµικό του, ανεξάρτητα από την Εκπαίδευση που έχουν δεχθεί και τα καθήκοντα που ασκούν. Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων αλλά και στη βελτίωση της συµπεριφοράς των Ενήλικων Στελεχών της Κίνησης για να εφαρµόσουν σωστά την Προσκοπική Μέθοδο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. ίνει ιδιαίτερη έµφαση στην Εκπαίδευση των νέων Ενήλικων Εθελοντών που έρχονται στην Κίνηση αλλά και στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση ( ια Βίου Μάθηση) των Στελεχών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους µε την απόκτηση του ιακριτικού άσους. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση λαµβάνει υπόψιν τις προγενέστερες γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευόµενοι είτε σαν µέλη εντός της Κίνησης, είτε εκτός της Κίνησης σε επαγγελµατικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση εκτός από την απλή παρακολούθηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας εξετάζει εάν οι Εκπαιδευόµενοι έχουν µάθει και χρησιµοποιούν τις γνώσεις που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εκπαίδευση τµηµατοποιείται και τυποποιείται σε εκπαιδευτικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες και ο κάθε Εκπαιδευόµενος επιλέγει τον τρόπο (µέθοδο) και τον χρόνο που θα τις παρακολουθήσει. Ο κάθε εκπαιδευόµενος ανάλογα µε τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελεί µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, παρακολουθεί τις θεωρητικές και πρακτικές ενότητες που εξυπηρετούν τον ρόλο του καθήκοντά του. Εάν αλλάξει ο ρόλος του αναγνωρίζεται η προγενέστερη εκπαίδευση του.

6 Σελ. 04 Κύρια Σηµεία Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι προσβάσιµη από όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. και τα µέλη του Προσκοπικού ικτύου ανεξαρτήτως των καθηκόντων τους, των προγενέστερων εκπαιδεύσεων που έχουν αλλά και το γεωγραφικό µέρος που δραστηριοποιούνται. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιµοποιεί όλες τις µοντέρνες τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Μάθησης. Στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ο κάθε νέος βαθµοφόρος ολοκληρώνει την Εκπαίδευσή του µε την απόκτηση του ιακριτικού άσους. Με την Ευέλικτη Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η µείωση της οικονοµικής συµµετοχής κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευόµενων (εκπαιδευτικές ενότητες που µπορεί να είναι δωρεάν εως και µε ένα συµβολικό ποσό). Εκπαίδευση Βάση των Καθηκόντων Το κάθε Ενήλικο µέλος τους Σ.Ε.Π. για να ασκήσει αποτελεσµατικά τα Προσκοπικά του καθήκοντα πρέπει να γνωρίσει τις αρµοδιότητες που έχει αναλάβει και να εκπαιδευτεί για τον τρόπο που θα πρέπει να δουλέψει, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, για τον ίδιο, τα µέλη του τµήµατος του ή της Εφορείας του και τέλος για τον ίδιο τον Οργανισµό. Από την πρώτη στιγµή που ένας νέος Εθελοντής µέλος του ΣΕΠ αναλαµβάνει κάποια καθήκοντα είναι υποχρεωτικό να γίνεται µια «Συµφωνία» µε τον ίδιο και τον προϊστάµενο του Έφορο (Αρχηγό Συστήµατος ή ιοικητικό Έφορο) και να συζητιούνται, καθορίζονται, συµφωνούνται, οι απαιτήσεις του ρόλου του. Οι απαιτήσεις του ρόλου σε συνδυασµό µε την προσωπικότητα του Ενήλικα καθορίζουν την εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή η «συµφωνία» στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ονοµάζεται «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» όπου : Αναγνωρίζει τις υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις του Ενήλικα και τις ταιριάζει µε τα καθήκοντα του ρόλου που αναλαµβάνει. Εντοπίζει ανάγκες και γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν από τον Ενήλικα και καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που θα αποκτηθούν. Προγραµµατίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλάνου του κάθε Εκπαιδευοµένου. Επαναπρογραµµατίζει το εκπαιδευτικό πλάνο του κάθε Εκπαιδευόµενου, όταν αλλάξει ρόλο, καθήκοντα ή όταν το ολοκληρώσει.

7 Σελ. 05 Κύρια Σηµεία Στάδια Λειτουργίας Ευέλικτης Εκπαίδευσης Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αποτελείται από τρία στάδια, την Επιλογή, την Παρακολούθηση και την Εφαρµογή. Επιλογή Στο στάδιο αυτό γίνονται πράξη αυτά που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο Εκπαίδευση Βάση Καθηκόντων, µε τη δηµιουργία µεταξύ του Εκπαιδευόµενου και της Κίνησης του «Εκπαιδευτικού Συµφωνητικού» του Εκπαιδευόµενου, δηλαδή καθορίζονται οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο ενδιαφερόµενος σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το στάδιο της Επιλογής πραγµατοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις : Α. Την πρώτη φορά που ένα Νέο Στέλεχος αναλαµβάνει οποιαδήποτε ιοικητική Θέση, ανεξάρτητα εάν ήταν από πριν µέλος της Κίνησης ή όχι. Β. Επαναλαµβάνεται όταν αλλάξει καθήκοντα ο Εκπαιδευόµενος. Γ. Επαναλαµβάνεται όταν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές του ενότητες ένας Εκπαιδευόµενος. Το στάδιο της Επιλογής δεν είναι µια διαδικασία µίας ή µερικών ωρών. Για τα νέα Στελέχη της Κίνησης µπορεί να διαρκέσει µέχρι 6 µήνες και συµπεριλαµβάνει τα εξής στάδια : Αρχική Συνάντηση «Καλωσόρισµα» οκιµαστική Χρονική Περίοδος Παρακολούθηση Θεωρητικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Προσκοπισµός και Ενήλικος Εθελοντής Παρακολούθηση Πρακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Παιχνίδι - Τραγούδι Τελική Συνάντηση «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» Για τα Στελέχη που αλλάζουν ρόλο (καθήκοντα) και έχουν παρακολουθήσει τα παραπάνω, το στάδιο της Επιλογής είναι µια συνάντηση ολιγόωρη όπου θα καθοριστούν εκ νέου οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου τους ρόλου.

8 Σελ. 06 Κύρια Σηµεία Όταν το Νέο Ενήλικο Στέλεχος της κίνησης αναλαµβάνει ένα νέο ρόλο (καθήκοντα), ο προϊστάµενος Έφορός του (Αρχηγός Συστήµατος ή Έφορος) είναι υποχρεωµένος να του εξηγήσει τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να έχει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του (των καθηκόντων του). Αυτό γίνεται σε µια αρχική συνάντηση που την ονοµάζουµε συνάντηση «Καλωσόρισµα». Η Ευέλικτη Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στο νέο Εθελοντή να εκτελέσει για κάποιο χρονικό διάστηµα το ρόλο (καθήκοντα) που επέλεξε και µετά να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει στον ίδιο ρόλο ή θα αλλάξει. Αυτή η διαδικασία γίνεται µετά το «Καλωσόρισµα» και διαρκεί 2-6 µήνες. Όσο ο Νέος Ενήλικας βρίσκεται στο στάδιο αυτό πρέπει να περάσει δύο εκπαιδευτικές ενότητες µε κύριο στόχο να καταλάβει τον ρόλο του µέσα στην Εθελοντική Κίνηση του Προσκοπισµού αλλά και να λάβει γνώσεις που θα τον φέρουν κοντά στο Παιχνίδι Τραγούδι, βασικά συστατικά του Προσκοπικού Προγράµµατος και της µεθόδου. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω γίνεται µια τελική συνάντηση του Νέου Στελέχους και του προϊστάµενου Εφόρου του. Μετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη τις προγενέστερες εκπαιδεύσεις, γνώσεις και ικανότητες, που έχει ο Ενήλικος, είτε αυτές προέρχονται εκτός της Κίνησης είτε εντός, καταρτίζουν από κοινού το «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό» το οποίο περιλαµβάνει αναλυτικά τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς το νέο Ενήλικο Στέλεχος. Είναι ευθύνη του προϊστάµενου Εφόρου να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εκπαιδευτική πορεία του Ενήλικου Στελέχους και να επεµβαίνει όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρακολούθηση «Παρακολούθηση», είναι το στάδιο όπου ο εκπαιδευόµενος θα µάθει την θεωρία και θα βελτιώσει τις γνώσεις του, τις ικανότητες του και τις εµπειρίες του, πάνω στο αντικείµενο µιας συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ενότητας (θεωρητικής ή πρακτικής). Από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της «Επιλογής», το Ενήλικο Στέλεχος γνωρίζει ποιες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να ολοκληρώσει και σε πόσο χρονικό διάστηµα και ξεκινάει την εκπαιδευτική του πορεία επιλέγοντας τον τρόπο, τη µέθοδο και το πότε θα τις παρακολουθήσει.

9 Σελ. 07 Κύρια Σηµεία Μπορεί να παρακολουθήσει µε όποια σειρά θέλει τις εκπαιδευτικές ενότητες (εκτός από αυτές που έχουν προ απαιτούµενες). Επίσης το πόσο σύντοµα ή αργά θα προχωρήσει εξαρτάται από τον ίδιο. Κάθε φορά που δηλώνει ότι παρακολούθησε µια εκπαιδευτική ενότητα, µπορεί να προχωρήσει στο στάδιο «Εφαρµογής» της εκπαιδευτικής ενότητας χωρίς να χρειάζεται πρώτα να τις παρακολουθήσει όλες και µετά να προχωρήσει στο στάδιο της Εφαρµογής Στο πλάνο των εκπαιδευτικών ενοτήτων που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας για κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται η µέθοδος εκµάθησης που µπορεί να επιλέξει ο κάθε εκπαιδευόµενος. Ανάλογα µε την επιλογή της µεθόδου εκµάθησης που επιλέγουν οι ενδιαφερόµενοι, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας προγραµµατίζει και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους µε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. ανακοινώνει στο ηµερολόγιο εκπαιδεύσεων το χρόνο υλοποίησης των ενοτήτων που υλοποιούνται µε την µέθοδο της π.χ. «µάθηση σε οµάδες» ή «µάθηση µέσα από την πράξη». Εφαρµογή «Εφαρµογή» είναι το στάδιο που γίνεται µετά την παρακολούθηση µιας θεωρητικής ή πρακτικής εκπαιδευτικής ενότητας. Η ολοκλήρωση µιας εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται µόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς και το στάδιο της Εφαρµογής της. Ο στόχος του συγκεκριµένου σταδίου είναι να ασκηθούν οι Εκπαιδευόµενοι µετά την «παρακολούθηση» µιας εκπαιδευτικής ενότητας έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι κατάλαβαν και εφάρµοσαν στα καθήκοντα τους αυτά που έµαθαν και πλέον λειτουργούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους ίδιους, το τµήµα τους ή την Εφορεία τους και για τον Οργανισµό. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα γνωρίζει ποιοι Εκπαιδευόµενοι ολοκλήρωσαν το στάδιο της «παρακολούθησης» και ανάλογα τους ενηµερώνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει ο Εκπαιδευόµενος για να προχωρήσει στο στάδιο της «Εφαρµογής».

10 Σελ. 08 Κύρια Σηµεία Το στάδιο της «εφαρµογής» είναι διαφορετικό για κάθε εκπαιδευτική ενότητα (είτε είναι θεωρητική, είτε πρακτική). Κύριο έργο και ρόλο στο στάδιο της Εφαρµογής, έχουν οι Εφορείες Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, όπου ορίζουν για κάθε εκπαιδευόµενο που παρακολούθησε µια ενότητα, ένα Σύµβουλο, που θα επιβεβαιώσει το στάδιο της «εφαρµογής» για την συγκεκριµένη και µόνο εκπαιδευτική ενότητα. Το στάδιο αυτό βοηθάει τον Εκπαιδευόµενο να έρθει πιο κοντά στην απόκτηση του ιακριτικού άσους µιας και απαιτεί αρκετές εργασίες που συνυπολογίζονται στην απόκτηση του ιακριτικού άσους. Το στάδιο της «εφαρµογής» ΕΝ είναι εξετάσεις για το εάν έχει ή όχι ο Εκπαιδευόµενος µάθει τις απαραίτητες γνώσεις. Η «εφαρµογή» είναι µια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και κυρίως µια διαδικασία που ο Εκπαιδευόµενος θα αποδείξει κάνοντας κάτι, ότι εφαρµόζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του αυτά που έµαθε στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. Είναι µια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης. Ο ρόλος του Συµβούλου είναι υποστηρικτικός και κύριος στόχος του να καλύψει τυχόν κενά που έχει ο εκπαιδευόµενος. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται ο τρόπος που υλοποιείται το στάδιο της «εφαρµογής» µε συγκεκριµένες οδηγίες που δίνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. Σε γενικές γραµµές αυτό γίνεται µε κάποιες από τις εξής τεχνικές : Παρουσίαση Ο Εκπαιδευόµενος καλεί τον υπεύθυνο Σύµβουλο, που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής του Εφορείας και του δείχνει ότι εφαρµόζει αυτά που έµαθε. Είναι µια συζήτηση µεταξύ του Εκπαιδευοµένου και του Συµβούλου. Συζήτηση Ο Εκπαιδευόµενος κάνει µια συζήτηση µε τον Σύµβουλο και του αποδεικνύει ότι κατέχει τις γνώσεις που πρέπει. Συνήθως η συγκεκριµένη µέθοδος γίνεται παράλληλα µε µια άλλη. Βιβλίο Προόδου Ο Σύµβουλος δίνει στον εκπαιδευόµενο ένα βιβλίο προόδου που το συµπληρώνει και εκτελεί τις εργασίες που αναγράφονται και στο τέλος αποδεικνύεται ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις. Ερωτηµατολόγιο Ο Εκπαιδευόµενος συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο που η ορθότητα των απαντήσεων αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει και την εφαρµογή αυτών.

11 Σελ. 09 Κύρια Σηµεία Πρακτική Εφαρµογή Ο Εκπαιδευόµενος µέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων του αποδεικνύει στον Σύµβουλο ότι έχει και εφαρµόζει τις απαραίτητες γνώσεις. Π.χ. παρακολουθεί ο Σύµβουλος µια συγκεκριµένη συγκέντρωση. Γραπτό Υλικό - Ο Εκπαιδευόµενος παραδίδει στον Σύµβουλο γραπτές σηµειώσεις που έφτιαξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αποδεικνύουν ότι εφαρµόζει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε. Video Ο Εκπαιδευόµενος δίνει στο Σύµβουλο, video ή φωτογραφίες που αποδεικνύουν την εφαρµογή των γνώσεων, του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εάν προκύψουν διαφωνίες µεταξύ του Ενήλικου Στελέχους και του Συµβούλου κατά τη διάρκεια του σταδίου της «εφαρµογής», αυτές επιλύονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας. Εάν και πάλι το Ενήλικο µέλος δεν ικανοποιηθεί µε την εµπλοκή της Περιφέρειας του, µπορεί να απευθυνθεί στην Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, µε γραπτή του αίτηση, γνωστοποιώντας πάντα τις απόψεις του και την πρόθεσή του στην Περιφέρειά του. Το στάδιο της «εφαρµογής» θα οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και τις Εφορείες των Κλάδων, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Αν χρειάζεται να υπάρχει σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες. 2. Όπου υπάρχει, µε ποιο ή µε ποιους τρόπους θα γίνεται. Μπορεί να γίνεται σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και µε τη µη φυσική παρουσία του συµβούλου, π.χ. αποστέλλοντας τεκµηριωµένα κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν την εφαρµογή. 3. Όπου υπάρχει θα είναι υποχρεωτικό.

12 Σελ. 10 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Ο κάθε Εκπαιδευόµενος είναι διαφορετικός, µοναδικός και έχει τις δικές του ανάγκες. Ο κάθε Εκπαιδευόµενος έχει τον δικό του τρόπο µάθησης που στηρίζεται στις προ υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των Εκπαιδευοµένων και παρέχει µια σειρά τρόπων και µεθόδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ένας να επιλέγει αυτό που του αρέσει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πιο πολύ και είναι για αυτόν ωφέλιµο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ενήλικων Εκπαιδευοµένων που λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι ότι : Έρχονται στην εκπαιδευτική ενότητα µε κάποιο σκοπό που συνδέεται µε τις ανάγκες τους. Μαθαίνουν κατ' εξοχήν µε βάση τις προηγούµενες εµπειρίες τους. Θέλουν να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο στην πορεία της εκπαίδευσής τους. Καθένας µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο. Έχουν εµπόδια απέναντι στη µάθηση (κοινωνικές υποχρεώσεις, προϋπάρχουσες γνώσεις, πίεση χρόνου, οικονοµική δυσχέρεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κ.ά.) Για την κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιµοποιεί και αξιοποιεί τις παρακάτω σύγχρονες µεθόδους εκµάθησης για την Εκπαίδευση του Ενήλικου υναµικού του Οργανισµού : Μάθηση σε οµάδες Μάθηση µέσα από την πράξη Μάθηση µέσα από τη δουλειά Προσωπική µάθηση Μάθηση από Βιβλίο / DVD elearning Στο πλάνο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, σε κάθε εκπαιδευτική θεωρητική ή πρακτική ενότητα αναφέρονται οι µέθοδοι παρακολούθησής της, από τις οποίες επιλέγει ο εκπαιδευόµενος µε ποια θέλει να παρακολουθήσει τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.

13 Σελ. 11 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Η Εφορεία Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τους Κλάδους της Γενικής Εφορείας θα καθορίσουν σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα τις µεθόδους που θα µπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόµενοι. Επιγραµµατικά η κάθε µέθοδος σηµαίνει : Μάθηση σε οµάδες o ηµιουργούνται οµάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόµενους και µε την παρουσία ενός δύο εκπαιδευτών παρακολουθούν µια θεωρητική ενότητα. Μάθηση µέσα από την πράξη o ηµιουργούνται οµάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόµενους και µε την παρουσία ανάλογου αριθµού εκπαιδευτών παρακολουθούν µια θεωρητική ή πρακτική ενότητα. Στην συγκεκριµένη µέθοδο οι εκπαιδευόµενοι παίζουν τον ρόλο των παιδιών (π.χ.λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών) και εκτελούν στην πράξη µια δράση όπως στο τµήµα τους. Μάθηση µέσα από τη δουλειά o Ένας έως 3 Εκπαιδευόµενοι σε συνεργασία µε κάποιο Εκπαιδευτή παρακολουθούν µια θεωρητική ή πρακτική ενότητα δουλεύοντας ταυτόχρονα σε ένα πραγµατικό τµήµα. Προσωπική µάθηση o Ένας Εκπαιδευόµενος σε συνεργασία µε έναν Εκπαιδευτή δουλεύουν µαζί για την παρακολούθηση µιας θεωρητικής ενότητας Μάθηση από Βιβλίο / DVD o Ο Εκπαιδευόµενος επιλέγει να παρακολουθήσει µια θεωρητική ενότητα διαβάζοντας ένα βιβλίο ή DVD elearning o Ο Εκπαιδευόµενος επιλέγει να παρακολουθήσει µια θεωρητική ενότητα µέσω του συστήµατος elearning της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.

14 Σελ. 12 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Σειρά Εκπαίδευσης Ένα νέο Στέλεχος αρχίζει την Εκπαίδευση του, µε το στάδιο της «Επιλογής» το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει σε διάστηµα 6 µηνών. Αµέσως µετά ο Εκπαιδευόµενος συνεχίζει την Εκπαίδευση του, εφαρµόζοντας τα στάδια της «παρακολούθησης» και «εφαρµογής» για όλες τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν καθοριστεί στο «Εκπαιδευτικό του Συµφωνητικό». Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να κάνει το επόµενο βήµα και να επιλέξει τις εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης ιακριτικού άσους όπου µετά την ολοκλήρωση τους, θα του απονεµηθεί το Πτυχίο ιακριτικού άσους. Η εκπαίδευση του Ενήλικου Στελέχους της Κίνησης δεν τελειώνει ποτέ. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κάθε µέλος της Κίνησης, πρέπει να παρακολουθεί εκπαιδευτικές ενότητες που εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αυτό γίνεται στον κύκλο εκπαίδευσης της «ια Βίου Μάθησης» Η Σειρά Εκπαίδευσης που ακολουθεί ένα νέο στέλεχος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχέδιο : Max 6 µήνες Max 4 χρόνια Εϖιλογή Παρακολούθηση ιακριτικό ια Βίου Μάθηση Εφαρµογή άσους Αρχική Συνάντηση «Καλωσόρισµα» Προσκοπισµός και Ενήλικος Εθελοντής Παιχνίδι - Τραγούδι Αλλαγή Ρόλου Καθηκόντων «Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό»

15 Σελ. 13 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Όπως έχει αναφερθεί ανάλογα µε το ρόλο και τα καθήκοντα που αναλαµβάνουν τα Ενήλικα Στελέχη, παρακολουθούν τις κατάλληλες για το ρόλο τους θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες. Το Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης (Πλάνο) παρουσιάζει τις Εκπαιδευτικές ενότητες ανά ρόλο. Οι ρόλοι που καθορίζονται στην Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι: Α. Υπαρχηγού Τµήµατος Β. Αρχηγού Τµήµατος Γ. Αρχηγού, Υπαρχηγού Συστήµατος. Εφόρου Για την καλύτερη κατανόηση του Εκπαιδευτικού Πλάνου υπάρχουν οι παρακάτω αποχρώσεις για να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ρόλο και η χρωµατική ένδειξη εµφανίζεται στην πρώτη στήλη του πλάνου. Με ροζ χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν όλους τους ρόλους και αποτελούν είτε µέρος της κύριας Εκπαίδευσης ενός Ενήλικα Εθελοντή είτε είναι κατ επιλογή συµπληρωµατικές, εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα την ταυτότητα του Ενήλικα Εθελοντή. Με κόκκινο χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Υπαρχηγών Τµηµάτων. Με ανοιχτό πράσινο χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Τµηµάτων. Με λευκό χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Υπαρχηγών Συστηµάτων. Με µωβ χρώµα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Εφόρων. εν είναι όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες κοινές για όλους τους Κλάδους. Υπάρχουν ενότητες που αφορούν τα ενήλικα στελέχη που θα δραστηριοποιηθούν σε έναν συγκεκριµένο κλάδο. Στο Πλάνο η στήλη Ανάλυση, µε τις παρακάτω χρωµατικές ενδείξεις, δείχνει σε ποιον Κλάδο ανήκει η κάθε εκπαιδευτική ενότητα : Το γκρίζο είναι για όλους τους Κλάδους. Το κίτρινο είναι για τον Κλάδο Λυκοπούλων. Το σκούρο πράσινο για τον Κλάδο Προσκόπων. Το πορτοκαλί για τον Κλάδο Ανιχνευτών. Το µπλε για τον Κλάδο Προσκοπικού ικτύου.

16 Σελ. 14 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ΠΛΑΝΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Όλοι οι Υπαρχηγός Αρχηγός Αρχηγός Έφορος Ρόλοι Τµήµατος Τµήµατος Υπαρχηγός Συστήµατος Ενότητα Σκοπός Ανάλυση Προσκοπισµός και Ενήλικοι Εθελοντές Το Παιχνίδι και το Τραγούδι Προσκοπική Τεχνική Ι Προσκοπισµός Πέντε Τοµείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Ανιχνευτικά Πεδία Βασικά στοιχεία για να γνωρίσουν οι ενήλικες την Κίνηση αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν. Η ανάδειξη του παιχνιδιού σαν βασικό στοιχείο της µεθόδου Να µάθουν να εφαρµόζουν στην πράξη, τις άκρως απαραίτητες γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής. Να αναλυθεί ο Προσκοπισµός (Σκοπός - Αρχές Μέθοδος) και ο Παγκόσµιος Προσκοπισµός. Να αιτιολογούν την σπουδαιότητα 5 τοµέων και των 6 πεδίων στο Προσκοπικό Προσκοπισµός Νοµική Υπόσταση Μέθοδος Οργάνωση Υποστήριξη των Ενηλίκων, συστατικό της Μεθόδου. Κίνητρα, ανάγκες και προσδοκίες εθελοντών. Οι προσδοκίες του Ενήλικα από την Προσκοπική Κίνηση. Οι προσδοκίες του ΣΕΠ από τον Ενήλικα. Κύκλος ζωής Ενήλικα Εθελοντή Καθήκοντα (Ρόλοι). Παιχνίδι Τραγούδι Παίζουµε και τραγουδάµε σωστά Τεχνικές Παρουσίασης Σακίδιο - ιαβίωση - Εφόδια Εκδροµής Χάρτης Προσανατολισµός Κόµποι Συνδέσεις Σκηνή Κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής Α Βοήθειες. Σκοπός Αρχές και Μέθοδος Τα στοιχεία της Μεθόδου Οι Αρχές στην Πράξη Παγκόσµιος Προσκοπισµός Παγκόσµιος Προσκοπισµός και Προσκοπικό ίκτυο - Ιστορικά Στοιχεία. Οι 5 τοµείς Ενδιαφέροντος στην πράξη. Οι 5 τοµείς Ενδιαφέροντος Χρώµα και Περιπέτεια. 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης

17 Σελ. 15 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πρόοδος Οργάνωση και Λειτουργία Τµήµατος Χαρακτηριστικά Ηλικίας Ειδικά Στοιχεία Προγράµµατος Τµήµατος Πρόγραµµα. Πως η Προσκοπική µέθοδος συµβάλει στην ανάπτυξη και πρόοδο των µελών της ανάλογα την ηλικία τους. Τρόπος Οργάνωσης Τµηµάτων Σωστή Οργάνωση, σωστή Λειτουργία. Γνωριµία µε τα Χαρακτηριστικά ηλικίας και πως συµβάλει το πρόγραµµα στη διαµόρφωση τους Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέµατα του κάθε κλάδου που ενισχύουν την Προσκοπική Μέθοδο Το 6 πεδία Ενασχόλησης στο ίκτυο. Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκόπουλων Πρόγραµµα Προόδου Προσκόπου Πρόοδος Ανιχνευτή Το σύστηµα Προόδου στο Προσκοπικό ίκτυο. Οργάνωση και Λειτουργία Αγέλης Λυκοπούλων Οργάνωση και Λειτουργία Οµάδας Προσκόπων Οργάνωση και Λειτουργία Κοινότητας Ανιχνευτών Σκοπός οµή Οργάνωση Προσκοπικού ικτύου Το Προσκοπικό ίκτυο στο Σύστηµα, την Π.Ε., το Σ.Ε.Π. Γνώρισε το Λυκόπουλο, τον Πρόσκοπο, τον Έφηβο, τον Εθελοντή. Τα χαρακτηριστικά στο πρόγραµµα Ειδικές περιπτώσεις / προβλήµατα συµπεριφοράς Αναγνώριση Προσπάθειας για συµµετοχή σε οµαδικές δράσεις (Υπόσχεση, Αστέρια, Κατασκηνωτικό σήµα) Αναγνώριση Προσπάθειας σε Ατοµική ραστηριότητα (Ερασιτεχνικές Ασχολίες, Χρυσός Λύκος) Μίµηση Φαντασία Παρουσίαση Αφίσα ιαφήµιση - Ενηµέρωση Σύστηµα κατά Ενωµοτίες Συµβούλιο Τιµής Εκπαίδευση Στελεχών Ενωµοτιακή Άµιλλα 5λεπτο Αρχηγού Οµάδας ράσεις (Χειµερινή Εκδροµή, Ανιχνευτικά Εργαστήρια, Ερασιτεχνικές Ασχολίες) Έρευνα Παρουσίαση Ενίσχυση ραστηριότητας

18 Σελ. 16 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ράση Περιβάλλοντος Πόλης Ηµερήσια Εκδροµή Ετήσιος Μηνιαίος Προγραµµατισµός Τµήµατος Προσκοπική Τεχνική ΙΙ Υγιεινή Πραγµατοποιούν µια ράση Περιβάλλοντος Πόλη και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Πραγµατοποιούν µια ηµερήσια Εκδροµή και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Αναπτύσσονται όλα τα θέµατα του τρόπου προγραµµατισµού του κάθε κλάδου Παρουσιάζονται γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής χρήσιµες για την ασφαλή κίνηση των τµηµάτων σε δράσεις Να καλύψει θέµατα Υγιεινής Τρόπος υλοποίησης ράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σηµεία Προσοχής Τρόπος υλοποίησης ράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σηµεία Προσοχής Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µιας ηµερήσιας εκδροµής και όλων των ειδών δράσεων υπαίθρου. Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µια ηµερήσιας εκδροµής Τρόπος υλοποίησης και σηµεία προσοχής µια ηµερήσιας εκδροµής Προγραµµατισµός στην Αγέλη Λυκοπούλων - Επιλογή Στόχων (Σχέδιο Ετήσιας ραστηριότητας) Κύκλος Αγέλης Μηνιαίο Θέµα Προγραµµατισµός Παιδαγωγικοί Στόχοι Οµάδας και Στόχοι Οµάδας Μηνιαίο Πρόγραµµα και ράσεις Οµάδας Η Σύνοδος Προγραµµατισµός Οι τοµείς Προσκοπικού Έργου και η Αξιολόγηση στο Προσκοπικό ίκτυο ιοίκηση Έργου Προγραµµατισµός και δράσεις στο Προσκοπικό ίκτυο Τοπογραφία - Χρήση Πυξίδας Χάρτης - Α Βοήθειες (Νάρθηκες - Φορεία Μετακίνηση Ασθενούς) Εξοπλισµός Βουνού Υγιεινή δράσεων και Κατασκήνωσης Τµήµα και κοινωνικός περίγυρος Με ποιους τρόπους επικοινωνούν, συνεργάζονται τα Το τµήµα και ο Κοινωνικός περίγυρος Η εξωστρέφεια και η συνεργασία

19 Σελ. 17 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Ηγεσία - Ευθύνες Ηγεσίας µέλη ενός τµήµατος µεταξύ τους και µε τον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο Ρόλος του Αρχηγού και οι ευθύνες του ηµόσιες Σχέσεις σε ράση / Κατασκήνωση Ηγεσία Τµήµατος - Ευθύνες Ηγεσίας Η Ηγεσία ως Λειτουργία Προσωπικό Παράδειγµα Η παιδαγωγική διάσταση του Προγράµµατος στο Τµήµα Ειδικά στοιχεία Κατασκήνωσης ή Μ Υ Προγραµµατισµός Κατασκήνωσης / Μεγάλης ράσης Εµβάθυνση στα εργαλεία του προγράµµατος του κάθε κλάδου Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέµατα του κάθε Κλάδου που αφορούν την Κατασκήνωση ή την Μ..Υ. Πραγµατοποιούν µια πολυήµερη δράση για εφαρµογή και µαθαίνουν να σχεδιάσουν το πρόγραµµα µιας κατασκήνωσης ή Μ..Υ. Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων µέσα από το Πρόγραµµα Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιµασία Λυκοπούλων / Βαθµοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Προ κατασκήνωση Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιµασία Προσκόπων / Γονέων / Βαθµοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Τυπικά και Ουσιαστικά για την Μ Υ Προετοιµασία Μ Υ Πρωτογενείς Έρευνα Προσφορά Το Πρόγραµµα στην Κατασκήνωση ραστηριότητες Κατασκήνωσης Το παιχνίδι στην Κατασκήνωση Κατ Ενωµοτία Σύστηµα στη Κατασκήνωση Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Αξιολόγηση Οικονοµικά Τµήµατος - ράσεων Οικονοµική ιαχείριση Τα οικονοµικά του Τµήµατος και η σχέση µε την Ε.Κ.Σ.

20 Σελ. 18 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Χρηµάτων Ευθύνες και Υποχρεώσεις Προϋπολογισµός Απολογισµός ράσης και Κατασκήνωσης Ασφάλεια Άδειες ράσεων Να καλύψει τα θέµατα του Κανονισµού Ασφάλειας ράσεων Ασφάλεια δράσεων και µελών Νοµικές Ευθύνες, Άδειες ράσεων, Συνεργασία µεταξύ των κλιµακίων, καθηκόντων ιατροφή στην ράση Τα αναπτύξει τα πάντα γύρω από την διατροφή µαγείρεµα. Η διατροφή του παιδιού, εφήβου ενήλικα. ιαφορετικές ανάγκες ανά δράση και εποχή. Υγιεινή της διατροφής. ιαιτολόγιο Ποσοτολόγιο, Κοστολόγιο. Η αξία του µαγειρέµατος στη δράση. Οργάνωση και ιοίκηση Συστήµατος Αναλύουν τον τρόπο που θα οργανωθεί το τµήµα και τα καθήκοντα του επιτελείου Οργάνωση ιοίκηση Συστήµατος Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράµµατος Ηλεκτρονική ιαχείριση Προγραµµατισµός Αναλύουν τους 6 τοµείς Προσκοπικού Έργου και την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασµού Προγραµµατισµός και Σχέδιο ράσης και Ανάπτυξης 6 τοµείς Προσκοπικού Έργου Εφαρµογή Παρακολούθηση Αξιολόγηση - Αναθεώρηση Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης Επικοινωνία Αξιολόγηση Έργου Αναφέρει τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΚΣ και πως γίνεται πράξη ο ΚΟ Ε Εξοικείωση µε όλα τα µέσα και τους τρόπους διαχείρισης της επικοινωνίας και Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Ελέγχου (ΚΟ Ε) και η εφαρµογή του από την Ε.Κ.Σ Επικοινωνία ηµόσιες Σχέσεις Κοινωνική Προσφορά & ράση Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης Αλληλογραφία Επικοινωνία µε φορείς Ιστοσελίδες Ενηµερωτικά

21 Σελ. 19 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης ιαχείριση Οµάδας - Ηγεσία Ενηλίκων Εκπαίδευση Μελών Ευέλικτη Εκπαίδευση Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση και ιοίκηση Εφορείας δηµοσίων σχέσεων και η αξιολόγηση του έργου µας. Εξηγεί την δυναµική της Οµάδας και την δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι Πως υποστηρίζουµε τους ενήλικους στην εκπαίδευσή τους. Ενήλικες στον Προσκοπισµό - Ανάπτυξη ελτία ιαπροσωπική επικοινωνία - Αφίσες και Φυλλάδια - Εκδηλώσεις ιαχείριση Κρίσης και ΜΜΕ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οµαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων ιαπραγµατεύσεις - Ηγεσία Ενηλίκων Ευέλικτη Εκπαίδευσης Στάδια - Τρόπος Υλοποίησης Ο Ρόλος των Αρχηγού Συστήµατος στο Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό Ο Ρόλος των Εφόρων στο στάδιο της Εφαρµογής Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση ιοίκηση Εφορείας Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράµµατος Ηλεκτρονική ιαχείριση Κατ επιλογή µη υποχρεωτικές και εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ενότητες Μεγάλες Κατασκευές και Κατασκευές Ανέσεων Μεθοδολογία Κλάδων Ειδικά Θέµατα Μεθοδολογία Κλάδων Πρόγραµµα ηµιουργούν µεγάλες κατασκευές χρήσιµες για την κατασκήνωση ή την Μ..Υ. Αναλύονται θέµατα που αφορούν τα τµήµατα και ο τρόπος που προϊστάµενος έφορος ελέγχει την εφαρµογή τους Αναλύεται ο τρόπος προγραµµατισµούς των τµηµάτων και Μεγάλες Κατασκευές και κατασκευές ανέσεων Κατασκήνωσης Οργάνωση Τµηµάτων Πρόοδος µελών Ειδικά στοιχεία µεθοδολογίας Βασικές Αρχές και Τρόπος Προγραµµατισµού των Τµηµάτων - Έλεγχος - Υποστήριξη - Ενθάρρυνση

22 Σελ. 20 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση ιακριτικού άσους ΜΕΛΕΤΗ Εκπαίδευση ιακριτικού άσους Πρακτικό Μέρος Η Προσκοπική Μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ο τρόπος ελέγχου υποστήριξης αυτών Τα ενήλικα να συντεταγµένα ασχολούνται µε την δηµιουργία ενός µαθησιακού έργου ηλώνει την επιθυµία του ενήλικα να παρακολουθήσει το στάδιο Πρακτικό Μέρος του.. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλικών Βελτίωση Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυµία να παρακολουθήσει το στάδιο Μελέτη του ιακριτικού άσους Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυµία να παρακολουθήσει το Πρακτικό του ιακριτικού άσους που υλοποιείτε σαν µια πολυήµερη εκπαίδευση Πως µαθαίνουν οι Ενήλικες Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Η Προσκοπική Μέθοδος Σύµβουλος Εκπαιδευτής Να εκτελεί σωστά το ρόλο του Συµβούλου Σύµβουλος ο Ρόλος και ο τρόπος εργασίας Σχεδιασµός Εκπαιδευτικής Ενότητας Αναλύει τον τρόπο εργασίας που υλοποιούνται στα στάδια του Στάδιο Μελέτη ιακριτικού άσους Στάδιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ιακριτικού άσους Τρόπος Εργασίας Υποστήριξη και Εφαρµογή Το παραπάνω πλάνο είναι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ όπως προκύπτει από τα θεµατολόγια των εκπαιδεύσεων. Πρόκειται να οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία µε τις Εφορείες των Κλάδων.

23 Σελ. 21 Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Ο προϊστάµενος Έφορος του νέου Ενήλικου Στελέχους καθορίζει τις εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος τηρώντας τα παρακάτω : 1. Το κάθε Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να ολοκληρώσει κατ ελάχιστο όλες τις Εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Ο Ρόλος του Αρχηγού πρέπει να ολοκληρώσει και τις εκπαιδευτικές ενότητες του Υπαρχηγού. Ένας νέος Εθελοντής : Εάν ο Ρόλος του είναι Υπαρχηγός Τµήµατος πρέπει να περάσει 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες να υποστηρίζει τον Αρχηγό στην Οργάνωση του Τµήµατος και στην προετοιµασία και εκτέλεση του Προσκοπικού Προγράµµατος µαθαίνοντας του την µεθοδολογία του Κλάδου του. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεµατολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό µοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής και Βασικής). Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Τµήµατος πρέπει να περάσει 22 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 10 εάν από Υπαρχηγός γίνει Αρχηγός. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεµατολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό µοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής, Βασικής, και Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μ..Υ.) Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Συστήµατος πρέπει να περάσει 14 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 7 εάν ήταν Αρχηγός Τµήµατος...Η Ευέλικτη αναγνωρίζει στα Ενήλικα Στελέχη τις προγενέστερες γνώσεις τους και διαµορφώνει ανάλογα το Εκπαιδευτικό τους Συµφωνητικό... Εάν ο Ρόλος του είναι Έφορος πρέπει να περάσει 17 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 3 εάν ήταν Αρχηγός Συστήµατος. Οι αριθµοί των εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ και πρόκειται να οριστικοποιηθούν από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία µε τις Εφορείες των Κλάδων.

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανήκει στ Τοπικό Τμήμα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ο εκπαιδευτής μου: @ Ε&Α Ποιος είναι ο σκοπός της Γενικής Εκπαίδευσης; Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα