1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας"

Transcript

1 χώρου κοντά στο ταβάνι και σε θέση όχι µακρύτερα των 30 εκατοστών από αυτό. Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο παράθυρο ή άνοιγµα πόρτας του χώρου. SafeGas DT26 Ανιχνευτής ιαρροής Φυσικού Αερίου Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης υνατότητες Ανιχνεύει διαρροή Φυσικού Αερίου (Μεθάνιο). Λειτουργεί µε 230VAC και 12VDC. Συνεργάζεται µε βαλβίδες 12VDC και 230VAC, C ή O. Μπορεί να συνδεθεί µεµονωµένα ή µαζί µε άλλους ανιχνευτές (αυτόνοµη/ εξαρτώµενη σύνδεση). ιαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας και ηχητικό βοµβητή. Είναι απλός στην εγκατάσταση και τη λειτουργία. Η λειτουργία του παραµένει αµετάβλητη στη διάρκεια του χρόνου. ιαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών. ιαθέτει πιεστικό διακόπτη ελέγχου καλής λειτουργίας. Αντικαθίσταται µόνο το αισθητήριο και όχι όλος ο ανιχνευτής µετά το πέρας του χρόνου ζωής του. Οδηγίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και πάντα σύµφωνα µε τον παρόντα οδηγό. Η σύνδεση- αποσύνδεση της τάσης πρέπει να εξασφαλίζεται σε συνεργασία µε τη σταθερή καλωδίωση. Στο εσωτερικό της συσκευής, όταν αυτή είναι εγκατεστηµένη και τροφοδοτείται µε τάση 230VAC, υπάρχουν σηµεία που µπορούν, αν έρθουν σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα, να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Κατά την τοποθέτηση συµπληρώνετε την κάρτα εγκατάστασης και τηρείτε τα χρονικά όρια των συντηρήσεων. ιατηρείστε την κάρτα εγκατάστασης σε µέρος καθαρό και εύκολα προσβάσιµο. Η τοποθέτηση της συσκευής και της ηλεκτροβαλβίδας αερίου πρέπει να γίνεται πάντα σε συµφωνία µε τις κείµενες διατάξεις και νόµους της κάθε χώρας που αφορούν και καθορίζουν εγκαταστάσεις τέτοιου είδους και στην οποία πρόκειται να λειτουργήσουν. Αποφύγετε µέρη που δηµιουργούνται ατµοί µαγειρέµατος π.χ. πάνω από κουζίνες ή µέρη που βρίσκονται στη ροή του αέρα του κλιµατιστικού. Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή πάνω από νεροχύτες, εξαεριστικά βόθρων ή συστηµάτων αποχέτευσης και πλησίον εξαεριστήρων. Αποφύγετε επίσης χώρους µε έντονες συγκεντρώσεις αλκοόλης, αµµωνίας, υγρών καθαρισµού ή στίλβωσης, διαλυτών ή χώρους στους οποίους γίνεται εντατική χρήση σπρέι. Η έκθεση του ανιχνευτή σε τέτοιες ουσίες επί µακρό ή βραχύ χρονικό διάστηµα δυνατό να επηρεάσει την αξιοπιστία του. Τέλος απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο και σε µέρη µε συνθήκες υγρασίας ή θερµοκρασίας εκτός των ορίων που φαίνονται στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών του παρόντα οδηγού. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας στο κάτω µέρος του ανιχνευτή και αφαιρέστε το µπροστινό καπάκι. Τοποθετήστε το πίσω µέρος της συσκευής στο σηµείο τελικής τοποθέτησης και στερεώστε το µε βίδες αφού σηµαδέψετε και ανοίξετε τις αντίστοιχες τρύπες στον τοίχο. Η συσκευή συνεργάζεται µε ηλεκτροβαλβίδες αερίου των τύπων: Ηλεκτροβαλβίδα.O. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC Ηλεκτροβαλβίδα.C. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Για κάθε τύπο ηλεκτροβαλβίδας αλλά και πηγή τροφοδοσίας του ανιχνευτή απαιτείται διαφορετική συνδεσµολογία. -Α- Σύνδεση Αυτόνοµου Ανιχνευτή Συνδέστε τα καλώδια συµβουλευόµενοι το ηλεκτρολογικό διάγραµµα που ακολουθεί. 1. Για Τροφοδοσία Ανιχνευτή I. Ηλεκτροβαλβίδα.O. και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο A- II. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο - III. Ηλεκτροβαλβίδα.C. και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο C- IV. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο D- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) 2. Για Τροφοδοσία Ανιχνευτή 12VDC I. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC -Σχέδιο E- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) II. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC -Σχέδιο F- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) Η συνδεσµολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να συνοδεύεται και από την ανάλογη τοποθέτηση των βραχυκυκλωτήρων. Οι βραχυκυκλωτήρες βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής και ο τρόπος τοποθέτησής τους παρουσιάζεται στα σχέδια Α,, C, D, E και F. Ο πρώτος τοποθετείται στη θέση Α ή Β και ο δεύτερος στη θέση Κ ή αφαιρείται εντελώς. max 30cm 1m..4m Σχέδιο A Σχέδιο Εγκατάσταση Αρχικά επιλέξτε το σηµείο τοποθέτησης του ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου των συσκευών που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο π.χ. κουζίνες, θερµαντήρες νερού, καυστήρες αερίου κ.α. και σε απόσταση 1µ έως 4µ από αυτές. Η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει στο άνω µέρος του Ηλεκτροβαλβίδα.O. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC

2 Σχέδιο C Ηλεκτροβαλβίδα.C. Σχέδιο E Σχέδιο D Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Σχέδιο F Μια τυπική εγκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνει έναν πρωτεύοντα ανιχνευτή ο οποίος ελέγχει την ηλεκτροβαλβίδα και από 1 µέχρι 4 εξαρτώµενους ανιχνευτές. εν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης δυο πρωτευόντων ανιχνευτών ή περισσότερων των 4 εξαρτωµένων ανιχνευτών. Λειτουργία Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρικό ρεύµα ανάβουν διαδοχικά για λίγο οι φωτεινοί ενδείκτες της πρόσοψης. Στη συνέχεια ανάβουν όλοι ταυτόχρονα και παράλληλα ακούγεται ο ήχος του βοµβητή. Η διαδικασία αυτή εκτελείται για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία των ενδεικτών. Κατόπιν ο κίτρινος ενδείκτης αναβοσβήνει για διάστηµα περίπου 2min έως ότου εκτελεστεί προθέρµανση του ανιχνευτή και προετοιµαστεί για την κανονική λειτουργία. Τέλος αν όλα βαίνουν καλώς ο κίτρινος ενδείκτης σβήνει και ο πράσινος εκπέµπει βραχείες αναλαµπές. Ο ανιχνευτής τότε εργάζεται κανονικά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αν ανιχνευθεί συγκέντρωση φυσικού αερίου µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης ο κίτρινος ενδείκτης ανάβει. Αν η ύπαρξη της µεγάλης αυτής συγκέντρωσης διαρκέσει για πάνω από 10s τότε ο ανιχνευτής θεωρεί ότι έχει συµβεί διαρροή και διακόπτει την παροχή µέσω της ηλεκτροβαλβίδας. Ταυτόχρονα σβήνει ο κίτρινος ενδείκτης, ανάβει ο κόκκινος και ενεργοποιείται ο βοµβητής σηµαίνοντας συναγερµό. Όσο ανιχνεύεται διαρροή αερίου η συσκευή παραµένει στην κατάσταση αυτή. Αν η ανιχνευόµενη συγκέντρωση µειωθεί η συσκευή επιστρέφει στην προηγούµενη κατάσταση και ο πράσινος ενδείκτης αναβοσβήνει µε βραχείες αναλαµπές. Η παροχή αερίου στην εγκατάσταση παραµένει κοµµένη µέχρις ότου κάποιος ξαναοπλίσει την ηλεκτροβαλβίδα και τροφοδοτήσει µε αέριο το κύκλωµα. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Τα σχέδια A,, C, D αναφέρονται σε διάφορους τύπους ηλεκτροβαλβίδων και τροφοδοσία ανιχνευτή. Τα σχέδια E και F αναφέρονται σε διάφορους τύπους ηλεκτροβαλβίδων και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC. Στην περίπτωση αυτή πρέπει πάντα να τοποθετείται ο βραχυκυκλωτήρας K. Ποτέ µη συνδέετε ταυτόχρονα τροφοδοσία και 12VDC στον ανιχνευτή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του. -Β- Σύνδεση Εξαρτώµενων Ανιχνευτών Σε µια εγκατάσταση όταν υπάρχει ανάγκη επιτήρησης περισσότερων του ενός χώρων µπορούν να εγκατασταθούν περισσότεροι του ενός ανιχνευτές που ελέγχουν όµως µια ηλεκτροβαλβίδα. Ο έλεγχος της ηλεκτροβαλβίδας γίνεται από τον πρωτεύοντα ανιχνευτή που πρέπει να συνδεθεί όπως περιγράφηκε πιο πάνω (Σχέδια A,,C,D,E,F). Οι εξαρτώµενοι ανιχνευτές συνδέονται µε τον πρωτεύοντα και όχι απευθείας µε την ηλεκτροβαλβίδα. Η σύνδεση παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήµα. Στο σχήµα αυτό εµφανίζονται µόνο οι συνδέσεις µεταξύ των ανιχνευτών καθώς και η θέση του βραχυκυκλωτήρα των εξαρτώµενων ανιχνευτών. Οι συνδέσεις τροφοδοσίας των ανιχνευτών και η θέση του βραχυκυκλωτήρα του πρωτεύοντα ανιχνευτή έχουν παραλειφθεί και πρέπει να εκτελεστούν όπως περιγράφηκε στη σύνδεση του αυτόνοµου ανιχνευτή πιο πάνω (-Α-). Οι εξαρτώµενοι ανιχνευτές δε συνδέονται µε ηλεκτροβαλβίδες. Είναι δυνατό αν απαιτηθεί οι ανιχνευτές σε ένα σύστηµα να τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές π.χ., 12VDC. Σε περίπτωση που συµβεί βλάβη στο κύκλωµα ανίχνευσης της συσκευής η παροχή και πάλι διακόπτεται αυτή τη φορά όµως άµεσα και χωρίς την παρεµβολή της χρονικής καθυστέρησης των 10s. Ταυτόχρονα ανάβει ο κίτρινος ενδείκτης και ενεργοποιείται ο βοµβητής. Αν σε εγκατάσταση εξαρτώµενων ανιχνευτών ενεργοποιηθεί ένας ή περισσότεροι εξαρτώµενοι ανιχνευτές ο πρωτεύοντας ανιχνευτής ανάβει ταυτόχρονα τον κίτρινο και κόκκινο ενδείκτη, ενεργοποιεί το βοµβητή και το ρελέ ώστε να κλείσει την παροχή αερίου µέσω της ηλεκτροβαλβίδας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενδείξεις, τα σύµβολα και η σηµασία των αντίστοιχων καταστάσεων.! H ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σβηστό Κανονική λειτουργία. Όχι συναγερµός. Αναµµένο Ανίχνευση αερίου. Καθυστέρηση 10sec. Αναβοσβήνει Συναγερµός. Ανίχνευση αερίου και παρέλευση 10sec. Ενεργοποιηµένο Βλάβη αισθητηρίου. Απενεργοποιηµένο Καθυστέρηση προθέρµανσης 2min. Έχει πατηθεί το «TEST». Έλεγχος ενδεικτικών. Συναγερµός προερχόµενος από εξαρτώµενο ανιχνευτή. Πρωτεύοντας Ανιχνευτής Εξαρτώµενος Ανιχνευτής 1 Από Εξαρτώµενο Ανιχνευτή 2 Είναι πιθανό και φυσιολογικό σε µερικές περιπτώσεις προτού η συσκευή σηµάνει συναγερµό να γίνει αντιληπτή ή οσµή του φυσικού αερίου. Αυτό συµβαίνει συνήθως επειδή η συσκευή ενεργοποιείται για συγκεκριµένη συγκέντρωση αερίου και πάνω και δε συνεπάγεται τη λανθασµένη τοποθέτηση ή βλάβη αυτής. F T Περιοδικός Έλεγχος- Συντήρηση Από καιρό σε καιρό (περίπου1 έτος) συνιστάται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτή από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Για να εκτελεστεί ο έλεγχος αυτός ανοίξτε τον ανιχνευτή ξεβιδώνοντας το µπροστινό κάλυµµα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για περίπου 1sec το πλήκτρο «TEST» που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Η ενέργεια αυτή έχει σαν συνέπεια το άµεσο άναµµα όλων των ενδεικτών, την ενεργοποίηση του ηχητικού βοµβητή και του ρελέ. Αν κάτι από αυτά δεν ενεργοποιηθεί

3 φροντίστε για την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής. Μετά το πέρας του ελέγχου που διαρκεί 5 δευτερόλεπτα ο ανιχνευτής επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος µε επιτυχία απαιτείται άνοιγµα της παροχής αερίου από τη χειροκίνητη ηλεκτροβαλβίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση αλκοόλης και άλλων πτητικών ουσιών ή αναπτήρων αερίου για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτή δε βοηθάει στη συναγωγή ορθών συµπερασµάτων, δεν είναι ασφαλής και µπορεί να οδηγήσει σε παροδική ελάττωση της ευαισθησίας του ή και σε µόνιµη ανικανότητα ανίχνευσης. Η χρήση τέτοιων µεθόδων ή οποιασδήποτε άλλης πλην αυτής που περιγράφηκε προηγούµενα απαγορεύεται. Συνίσταται επίσης ο περιοδικός καθαρισµός του εξωτερικού κελύφους της συσκευής µε τη χρήση ενός καθαρού, µαλακού και στεγνού πανιού ή µιας βούρτσας µε µαλακές τρίχες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός του εσωτερικού της συσκευής κατά κανένα τρόπο. Απαγορεύεται επίσης η χρήση πεπιεσµένου αέρα σε οποιαδήποτε µορφή π.χ. σπρέι καθαρισµού πληκτρολογίων, κοµπρεσέρ, φυσερά κ.α. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ µην επέµβετε για κανένα λόγο σε εξαρτήµατα που βρίσκονται στο εσωτερικό του ανιχνευτή µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό. Η επέµβαση αυτή από οποιονδήποτε και αν γίνει (εγκαταστάτη, τεχνικό ή ιδιοκτήτη) απαγορεύεται και επιφέρει σχεδόν πάντα την απορύθµιση του µε συνέπεια να µην εκτελεί πλέον σωστό έλεγχο διαρροών αερίου. 1 Τροφοδοσία ±10% 50Hz ή 12VDC 2 Κατανάλωση 3VA 3 Αντοχή Ηλεκτρικής Επαφής 10(3)A-230VAC/10A-30VDC 4 Καθυστέρηση Προθέρµανσης 2 λεπτά 5 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης 10 δευτερόλεπτα 6 Είδος Αερίου Μεθάνιο (Φυσικό Αέριο) 7 Ευαισθησία 10% ±5%.E.. 8 ιάρκεια Ζωής Αισθητήρα 5 έτη 9 Θερµοκρασία Λειτουργίας -10 C C 10 Θερµοκρασία Αποθήκευσης -20 C C 11 Μέγιστη Υγρασία Λειτουργίας 90%rΗ ±5% /+40 C 12 Βαθµός Προστασίας Κελύφους IP42D 13 Υλικό Κελύφους AS V0 αυτοσβενήµενο 14 Φυσικές ιαστάσεις 124x95x38 mm ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η συσκευή σηµάνει συναγερµό ή αν µυρίσετε την οσµή φυσικού αερίου δίχως να υπάρχει συναγερµός τότε διατηρήστε την ψυχραιµία σας και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες όχι απαραίτητα µε τη σειρά που αναγράφονται: Σβήστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν φλόγα και τα υλικά που πιθανόν καπνίζουν π.χ. αναµµένα τσιγάρα, κάρβουνα κ.α. Κλείστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο. Μην ανάψετε το φως και µην ανοίξετε ή κλείσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή συµπεριλαµβανοµένου και του ανιχνευτή διαρροής. Κλείστε την κεντρική παροχή αερίου προς την εγκατάσταση. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για καλύτερο αερισµό. Μη χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο στο κτήριο που ανιχνεύθηκε διαρροή αερίου. ΚΑΡΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συµπληρώνεται από τον εγκαταστάτη) ιεύθυνση: Όνοµα Ιδιοκτήτη: Όνοµα Εγκαταστάτη: Σειριακός αριθµός συσκευής: Τροφοδοσία ανιχνευτή 230VAC 12VDC Τύπος ηλεκτροβαλβίδας Ν.Ο. Ν.C. 230VAC 12VDC Καµία (εξαρτώµενος) Ηµεροµηνία Εγκατάστασης: Ηµεροµηνία Πρώτης Αντικατάστασης: Υπογραφή Σφραγίδα Αν ο συναγερµός εξακολουθεί και η αιτία της διαρροής δεν είναι εµφανής ή ακόµα αν δε µπορεί να επιδιορθωθεί εκκενώστε το κτήριο και ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ την εταιρεία παροχής και την υπηρεσία άµεσης 24ωρης επέµβασης για το αέριο. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιδιορθώσεις και να εκτελεστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε η εγκατάσταση να θεωρηθεί ασφαλής. Αν πάψει ο συναγερµός και η αιτία που τον προκάλεσε είναι προφανής π.χ. άνοιγµα του διακόπτη της εστίας µαγειρέµατος δίχως το ταυτόχρονο άναµµα της, σταµατήστε την διαρροή από όπου αυτή προέρχεται και κλείστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο. Τότε µπορείτε να αποκαταστήσετε την παροχή αερίου στην εγκατάσταση. Το παρόν προϊόν είναι κατασκευασµένο από υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Παρακαλείσθε να ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοπικό σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και µην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα µαζί µε τα οικιακά σας απορρίµµατα. Η σωστή απόρριψη βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κότρωνος 27 Αιγάλεω Αθήνα Ελλάδα Τήλ.: Φαξ

4 SafeGas DT26 atural Gas eak Detector Installation and use instructions Characteristics Detects the leak of natural gas. (Methane). It is 230VAC or 12VDC powered. It can drive safety valves 12VDC or 230VAC, C or O. It can be connected as a stand alone device or in conjunction with others consisting a network of detectors. It has luminous indicators and high pressure audible alarm. It is easy to install and operate. It s sensitivity remains unaffected through the time. It has failure detection mechanism. It has test button. In case of lifecycle end only the gas sensor must be replaced. Safety Instructions ATTETIO! This unit must be installed only by an authorized professional according to the directions described in this manual. The mains power connection or disconnection should be provided in conjunction with the fixed wiring. There are life hazardous components inside the device when powered from mains 230VAC. These parts can cause electric shock to those who touch them. Upon the installation complete fulfill carefully the installation card. e always aware of the maintenance period of the device. Keep the installation card in a clean easy to access place. The installation of the device and the safety shut off valve must always be done according to the valid regulations and laws of each country and they referred to such kind of settlements. Avoid places with high cooking vapors concentrations i.e. directly above the cooker. Avoid also positions in the direct air flow of an air-condition. Do not place the detector above kitchen sinks, near pit ventilators, near pits itself near ventilation fans. Avoid also places with high alcohol, ammonia, cleaning and shining liquid, solvent concentration. Avoid places with intense use of spray. Exposing the detector to such contaminants for a short or long period can seriously defect the sensitivity. Do not place the detector in any outdoor position. Do not install the device in places where humidity or temperature exceeds the operating limits as shown in the characteristics table. Unscrew the safety screw in the bottom of the device and remove the front cover. Place the remaining to the position you have already chosen, mark the correct hole positions in the wall and screw the two screws carefully. The detector can drive safety valves of the following types: Safety Valve.O. Safety Valve.O. 12VDC Safety Valve.C. Safety Valve.C. 12VDC For each different safety valve type or power source a different wiring connection is needed. -Α- Stand Alone Detector Mode Connect the proper cables according to the following diagram. 1. Detector Supply V. Safety Valve.O. and detector supply -Figure A- VI. Safety Valve.O. 12VDC and detector supply - Figure - VII. Safety Valve.C. and detector supply - Figure C- VIII. Safety Valve.C. 12VDC and detector supply - Figure D- (With external 12VDC power source) 2. Detector Supply 12VDC III. Safety Valve.O. 12VDC and detector supply 12VDC Figure E- (With external 12VDC power source) IV. Safety Valve.C. 12VDC and detector supply 12VDC Figure F- (With external 12VDC power source) Inside the device there are two jumpers. The figures Α,, C, D, E and F indicate the correct jumper position. The first jumper is to be placed to position A or. The second jumper can be placed to the K position or totally removed. Consult the figures for the appropriate connection and also the correct jumper position. max 30cm 1m..4m Figure A Figure Installation Choose the correct place to install the device. The detector must be placed inside the room where gas consuming devices have been installed i.e gas cooker, water heaters, gas burners. The detector must be placed form 1m up to 4m away of these devices. Choose a wall position not far than 30cm of the ceiling. The detector must be installed in a position which is higher than the tallest window, door or opening of the room. Safety valve.o. Safety valve.o. 12VDC

5 Figure C Figure D A typical installation can consist of one primary detector capable of controlling the safety valve and up to 4 slave detectors. There is no way of connecting two or more primary detectors or more than 4 slave detectors in a network. Operation When the device is supplied with power all luminous indicators are lit for some seconds in a sequential manner. Then all of them are switched on together and the buzzer sounds loudly. This process is done in order to assure the proper operation of the indicators. Then the yellow indicator flashes for a period of 2min as long as the sensing device preheats. Finally if everything inside the device is functioning normally the yellow indicator shuts off and the green one starts flashing. The device operates correctly. Safety valve.c. Figure E Safety valve.c. 12VDC Figure F During the normal operation when gas concentration is higher than the allowed limit the yellow indicator lights steadily on. This state can be caused from an accidental however small leak of gas. It is not necessarily dangerous but it has to be considered. This stage is called possible leak stage. If the concentration remain high for a period of 10s or more the detector goes form the possible leak stage to the leak stage. The gas supply in this case must be interrupted. The yellow indicator shuts off, the red indicator lights on and the buzzer sounds loudly. The output relay shuts off the gas supply by the safety valve. While the gas concentration remains high the device stays in the leak stage. When the gas concentration fall below the dangerous limit the detector returns to the previous normal operation. However somebody must manually re-open the safety valve to establish the gas supply. In case of detector failure the gas supply is being shut off again. In this case the delay of 10s does not applied. The yellow indicator lights on and the buzzer sounds loudly. Safety valve.o. 12VDC Safety valve.c. 12VDC Consult figures A,, C, D for various safety valve types and detector supply. Consult figures E and F for various safety valve types and detector supply 12VDC. In these cases the second jumper must be placed in K position. ever connect simultaneously the and 12VDC supply to the detector. Such action could damage the detector. -Β- Detection etwork Mode In some cases there is a need of detecting the gas leak in various different places of the same building. The installation of one detector to each one of the rooms must be done. However only one safety valve is used to the whole building. Consequently only one detector out of the detectors network will be obliged to drive the safety valve. This detector is called primary and it must be connected as described previously (figures A,, C, D, E, F). The other detectors are called slaves and they must be connected to the primary one. Do not connect the slave detectors to the safety valve. The following figure shows the necessary connection between the primary and the slave detectors. All other necessary wiring has intentionally omitted for figure clarity. In the same figure the jumper position of the slave detectors can be seen. The power supply of all detectors and the jumper position of the primary detector have been omitted and they have to be done according to the previous chapter -Α- Stand Alone Detector Mode. It is possible (despite unusual enough) the detectors to be powered from different power sources. i.e, 12VDC. Primary detector F T Slave detector 1 From Slave detector 2 In a detectors net if one or more detectors have been activated the yellow and red indicators of the primary detector light on, the buzzer sounds and the output relay shuts off the safety valve. The following table explains the meaning of the indicators. GREE! H YEOW RED UZZER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF ormal operation. o alarm. O 10s delay. Gas detected. links 10s delay passed. Gas detected. AARM. Activated Sensor failure. Deactivated Preheat delay 2 minutes. Test button has pressed. Indicator check. Alarm coming from slave detector. Odor of gas could be sensed before the detector alarm. This is normal because the detector measures continuously the gas presence in the air but alarms only when this concentration exceeds a certain threshold. Such behavior does not necessarily mean detector failure or wrong installation. Recurrent Check - Maintenance After the elapse of every year of operation a operational check is suggested to be carried our from an authorized personnel. For this reason unscrew the safety screw and remove the front cover. Then press for approximately 1s the button TEST inside the device. Such action causes all the indicators to light on and activates the sound buzzer and the relay. If any of them didn t happen the unit must be replaced or serviced. If the check process is performed normally the device returns to the usual operating mode upon the completion of it. The safety valve must then be manually reopened.

6 WARIG! The use of alcohol or other volatile liquids to test the detector it does not help to gather correct conclusions regarding the detecting ability of the device. Such action is not safe and it can cause temporary or even permanent disability of detection. Every other testing method than the one described before is not allowed. You can clean the plastic outer of the device by using a clean, soft and dry cloth or a brush. The cleaning of the device interior is not allowed at all i.e. pressurized air, brush etc. WARIG! Do not interfere to the interior of the device at any different manner than those allowed and described in the present manual. o matter who is performing that interfere or modification (installer, end user, reseller) can affect the adjustment of the device and can cause leak detection disability. WARIG! When this unit sounds alarm or when you smell the odor of gas without alarm been activated then stay calm and do the following not necessarily in the order given. Extinguish all naked flames, including all smoking material. Turn off all gas appliances. Do not switch on or off any electrical equipment, including the gas detection apparatus. Turn off the gas supply at the gas main control and/ (with an PG supply) the storage tank. Open doors and windows to increase ventilation. Do not use the telephone in the building where the presence of gas is suspected. Technical Characteristics 1 Power supply ±10% 50Hz ή 12VDC 2 Consumption 3VA 3 Electrical contact rating 10(3)A-230VAC/10A-30VDC 4 Preheat delay 2 minutes 5 Activation delay 10 seconds 6 Gas type Methane (atural Gas) 7 Sensitivity 10% ±5%.E.. 8 Sensor lifecycle 5 έτη 9 Operating temperature -10 C C 10 Storage temperature -20 C C 11 Maximum operating humidity 90%rΗ ±5% /+40 C 12 Enclosure protection IP42D 13 Enclosure material AS V0 self extinguishing 14 Physical dimensions 124x95x38 mm If the alarm continues to operate and the cause of the leak is not apparent and/or can not be corrected, vacate the premises and IMMEDIATEY OTIFY the gas supplier and/or the gas emergency 24hservice in order that the installation may be tested and made safe, and any necessary repair carried out. If the alarm stops and the reason of the alarm having operated is identified (for example a gas tap switched on with a burner unlit), after stopping the gas release and ensuring that all appliances are turned off, the main gas supply may be reinstated. This product has been manufactured from materials which can be recycled and reused according to the European Directive 2002/96/EC. Please be informed regarding the local collection system for electrical and electronic equipment and do not dispose the old products with your normal household waste. The correct disposal of the products will help to prevent the negative consequences of the environment and human health. ISTAATIO CARD (to be fulfilled by the installer) Addredd: ame of owner: ame of installer: Serial number: Detetor power supply 230VAC 12VDC Safety valve type Ν.Ο. Ν.C. 230VAC 12VDC one (slave) Date of installation: Date of replacement: Signature Company stamp 27 Kotronos str. Athens Greece Τήλ.: Φαξ DT26_Users_Manual_gr_en_8.doc

Οδηγίες Ασφαλείας. Σχέδιο B. Σχέδιο A. Ηλεκτροβαλβίδα N.O. 12VDC. Ηλεκτροβαλβίδα N.O. ~230VAC

Οδηγίες Ασφαλείας. Σχέδιο B. Σχέδιο A. Ηλεκτροβαλβίδα N.O. 12VDC. Ηλεκτροβαλβίδα N.O. ~230VAC SafeGas DT26 Ανιχνευτής ιαρροής PG (Προπάνιο- Βουτάνιο) Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης υνατότητες Ανιχνεύει διαρροή PG (Προπάνιο, Βουτάνιο). Λειτουργεί µε 230VAC και 12VDC. Συνεργάζεται µε βαλβίδες 12VDC

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ

Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ SE230K SE233K Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ Ν.Ο. Ν.Ο. Ν.C.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ JANTEX INTELLIGENT CORPORATION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΗΜ 701 2014 JANTEX INTELLIGENT CORPORATION Κουμπί ελέγχου LED Πράσινο τροφοδοσίας LED Λειτουργιών CT 04090004 20/9/2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις 115*72*41mm

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόμενες διατάξεις Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ελεγχόμενες διατάξεις Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIOair Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης

HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης HSY-S216 EM Μεταλλικό Στεγανό access control σύστημα Εγχειρίδιο χρήσης Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση 1. Γενικά Αυτό το προιόν είναι ένα επαγωγικός ελεγκτής πρόσβασης με κωδικό.

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους

Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους Supersoniq 522LE Ελεγκτής Στάθμης με Υπέρηχους Γενικά Ελεγκτής στάθμης δεξαμενών και μετρητής απόστασης με τη χρήση υπέρηχων. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται έλεγχος της στάθμης μέσω διαδικασίας πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης SFBC-M Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης Γενικά Ο ελεγκτής SFBC-Μ προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων ή καυσίμων σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

V-C3W. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (01VC3W-2013) Ελεγκτής Τρίοδης & Τετράοδης Βάνας ανάμειξης Προοδευτικής λειτουργίας

V-C3W. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (01VC3W-2013) Ελεγκτής Τρίοδης & Τετράοδης Βάνας ανάμειξης Προοδευτικής λειτουργίας V-C3W Εγχειρίδιο χρήσης (01VC3W-2013) Ελεγκτής Τρίοδης & Τετράοδης Βάνας ανάμειξης Προοδευτικής λειτουργίας Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Εφαρμογές Σύνδεση & Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ: 1- (Normally Closed) επαφή. Εάν δεν χρησιµοποιείται αφήστε την κλειστή. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ανιχνευτή µας. Ο 9456/9457 είναι ένας εξωτερικός µικρών διαστάσεων ανιχνευτής, ιδιαίτερα ικανός για να εγκαθίσταται σε πατζούρια / παράθυρα / πόρτες. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ Ο ανιχνευτής BS-272 είναι διπλής τεχνολογίας και έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις είναι ιδανικό για τοποθέτηση στα παράθυρα.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. από 3 έως 18 Εφαρμογές & Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα