1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας"

Transcript

1 χώρου κοντά στο ταβάνι και σε θέση όχι µακρύτερα των 30 εκατοστών από αυτό. Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο παράθυρο ή άνοιγµα πόρτας του χώρου. SafeGas DT26 Ανιχνευτής ιαρροής Φυσικού Αερίου Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης υνατότητες Ανιχνεύει διαρροή Φυσικού Αερίου (Μεθάνιο). Λειτουργεί µε 230VAC και 12VDC. Συνεργάζεται µε βαλβίδες 12VDC και 230VAC, C ή O. Μπορεί να συνδεθεί µεµονωµένα ή µαζί µε άλλους ανιχνευτές (αυτόνοµη/ εξαρτώµενη σύνδεση). ιαθέτει φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας και ηχητικό βοµβητή. Είναι απλός στην εγκατάσταση και τη λειτουργία. Η λειτουργία του παραµένει αµετάβλητη στη διάρκεια του χρόνου. ιαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών. ιαθέτει πιεστικό διακόπτη ελέγχου καλής λειτουργίας. Αντικαθίσταται µόνο το αισθητήριο και όχι όλος ο ανιχνευτής µετά το πέρας του χρόνου ζωής του. Οδηγίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και πάντα σύµφωνα µε τον παρόντα οδηγό. Η σύνδεση- αποσύνδεση της τάσης πρέπει να εξασφαλίζεται σε συνεργασία µε τη σταθερή καλωδίωση. Στο εσωτερικό της συσκευής, όταν αυτή είναι εγκατεστηµένη και τροφοδοτείται µε τάση 230VAC, υπάρχουν σηµεία που µπορούν, αν έρθουν σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα, να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Κατά την τοποθέτηση συµπληρώνετε την κάρτα εγκατάστασης και τηρείτε τα χρονικά όρια των συντηρήσεων. ιατηρείστε την κάρτα εγκατάστασης σε µέρος καθαρό και εύκολα προσβάσιµο. Η τοποθέτηση της συσκευής και της ηλεκτροβαλβίδας αερίου πρέπει να γίνεται πάντα σε συµφωνία µε τις κείµενες διατάξεις και νόµους της κάθε χώρας που αφορούν και καθορίζουν εγκαταστάσεις τέτοιου είδους και στην οποία πρόκειται να λειτουργήσουν. Αποφύγετε µέρη που δηµιουργούνται ατµοί µαγειρέµατος π.χ. πάνω από κουζίνες ή µέρη που βρίσκονται στη ροή του αέρα του κλιµατιστικού. Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή πάνω από νεροχύτες, εξαεριστικά βόθρων ή συστηµάτων αποχέτευσης και πλησίον εξαεριστήρων. Αποφύγετε επίσης χώρους µε έντονες συγκεντρώσεις αλκοόλης, αµµωνίας, υγρών καθαρισµού ή στίλβωσης, διαλυτών ή χώρους στους οποίους γίνεται εντατική χρήση σπρέι. Η έκθεση του ανιχνευτή σε τέτοιες ουσίες επί µακρό ή βραχύ χρονικό διάστηµα δυνατό να επηρεάσει την αξιοπιστία του. Τέλος απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο και σε µέρη µε συνθήκες υγρασίας ή θερµοκρασίας εκτός των ορίων που φαίνονται στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών του παρόντα οδηγού. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας στο κάτω µέρος του ανιχνευτή και αφαιρέστε το µπροστινό καπάκι. Τοποθετήστε το πίσω µέρος της συσκευής στο σηµείο τελικής τοποθέτησης και στερεώστε το µε βίδες αφού σηµαδέψετε και ανοίξετε τις αντίστοιχες τρύπες στον τοίχο. Η συσκευή συνεργάζεται µε ηλεκτροβαλβίδες αερίου των τύπων: Ηλεκτροβαλβίδα.O. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC Ηλεκτροβαλβίδα.C. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Για κάθε τύπο ηλεκτροβαλβίδας αλλά και πηγή τροφοδοσίας του ανιχνευτή απαιτείται διαφορετική συνδεσµολογία. -Α- Σύνδεση Αυτόνοµου Ανιχνευτή Συνδέστε τα καλώδια συµβουλευόµενοι το ηλεκτρολογικό διάγραµµα που ακολουθεί. 1. Για Τροφοδοσία Ανιχνευτή I. Ηλεκτροβαλβίδα.O. και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο A- II. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο - III. Ηλεκτροβαλβίδα.C. και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο C- IV. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή -Σχέδιο D- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) 2. Για Τροφοδοσία Ανιχνευτή 12VDC I. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC -Σχέδιο E- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) II. Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC -Σχέδιο F- (Μόνο µε εξωτερικό µετασχηµατιστή ή άλλη παροχή 12VDC) Η συνδεσµολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να συνοδεύεται και από την ανάλογη τοποθέτηση των βραχυκυκλωτήρων. Οι βραχυκυκλωτήρες βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής και ο τρόπος τοποθέτησής τους παρουσιάζεται στα σχέδια Α,, C, D, E και F. Ο πρώτος τοποθετείται στη θέση Α ή Β και ο δεύτερος στη θέση Κ ή αφαιρείται εντελώς. max 30cm 1m..4m Σχέδιο A Σχέδιο Εγκατάσταση Αρχικά επιλέξτε το σηµείο τοποθέτησης του ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου των συσκευών που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο π.χ. κουζίνες, θερµαντήρες νερού, καυστήρες αερίου κ.α. και σε απόσταση 1µ έως 4µ από αυτές. Η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει στο άνω µέρος του Ηλεκτροβαλβίδα.O. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC

2 Σχέδιο C Ηλεκτροβαλβίδα.C. Σχέδιο E Σχέδιο D Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Σχέδιο F Μια τυπική εγκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνει έναν πρωτεύοντα ανιχνευτή ο οποίος ελέγχει την ηλεκτροβαλβίδα και από 1 µέχρι 4 εξαρτώµενους ανιχνευτές. εν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης δυο πρωτευόντων ανιχνευτών ή περισσότερων των 4 εξαρτωµένων ανιχνευτών. Λειτουργία Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρικό ρεύµα ανάβουν διαδοχικά για λίγο οι φωτεινοί ενδείκτες της πρόσοψης. Στη συνέχεια ανάβουν όλοι ταυτόχρονα και παράλληλα ακούγεται ο ήχος του βοµβητή. Η διαδικασία αυτή εκτελείται για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία των ενδεικτών. Κατόπιν ο κίτρινος ενδείκτης αναβοσβήνει για διάστηµα περίπου 2min έως ότου εκτελεστεί προθέρµανση του ανιχνευτή και προετοιµαστεί για την κανονική λειτουργία. Τέλος αν όλα βαίνουν καλώς ο κίτρινος ενδείκτης σβήνει και ο πράσινος εκπέµπει βραχείες αναλαµπές. Ο ανιχνευτής τότε εργάζεται κανονικά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αν ανιχνευθεί συγκέντρωση φυσικού αερίου µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης ο κίτρινος ενδείκτης ανάβει. Αν η ύπαρξη της µεγάλης αυτής συγκέντρωσης διαρκέσει για πάνω από 10s τότε ο ανιχνευτής θεωρεί ότι έχει συµβεί διαρροή και διακόπτει την παροχή µέσω της ηλεκτροβαλβίδας. Ταυτόχρονα σβήνει ο κίτρινος ενδείκτης, ανάβει ο κόκκινος και ενεργοποιείται ο βοµβητής σηµαίνοντας συναγερµό. Όσο ανιχνεύεται διαρροή αερίου η συσκευή παραµένει στην κατάσταση αυτή. Αν η ανιχνευόµενη συγκέντρωση µειωθεί η συσκευή επιστρέφει στην προηγούµενη κατάσταση και ο πράσινος ενδείκτης αναβοσβήνει µε βραχείες αναλαµπές. Η παροχή αερίου στην εγκατάσταση παραµένει κοµµένη µέχρις ότου κάποιος ξαναοπλίσει την ηλεκτροβαλβίδα και τροφοδοτήσει µε αέριο το κύκλωµα. Ηλεκτροβαλβίδα.O. 12VDC Ηλεκτροβαλβίδα.C. 12VDC Τα σχέδια A,, C, D αναφέρονται σε διάφορους τύπους ηλεκτροβαλβίδων και τροφοδοσία ανιχνευτή. Τα σχέδια E και F αναφέρονται σε διάφορους τύπους ηλεκτροβαλβίδων και τροφοδοσία ανιχνευτή 12VDC. Στην περίπτωση αυτή πρέπει πάντα να τοποθετείται ο βραχυκυκλωτήρας K. Ποτέ µη συνδέετε ταυτόχρονα τροφοδοσία και 12VDC στον ανιχνευτή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του. -Β- Σύνδεση Εξαρτώµενων Ανιχνευτών Σε µια εγκατάσταση όταν υπάρχει ανάγκη επιτήρησης περισσότερων του ενός χώρων µπορούν να εγκατασταθούν περισσότεροι του ενός ανιχνευτές που ελέγχουν όµως µια ηλεκτροβαλβίδα. Ο έλεγχος της ηλεκτροβαλβίδας γίνεται από τον πρωτεύοντα ανιχνευτή που πρέπει να συνδεθεί όπως περιγράφηκε πιο πάνω (Σχέδια A,,C,D,E,F). Οι εξαρτώµενοι ανιχνευτές συνδέονται µε τον πρωτεύοντα και όχι απευθείας µε την ηλεκτροβαλβίδα. Η σύνδεση παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήµα. Στο σχήµα αυτό εµφανίζονται µόνο οι συνδέσεις µεταξύ των ανιχνευτών καθώς και η θέση του βραχυκυκλωτήρα των εξαρτώµενων ανιχνευτών. Οι συνδέσεις τροφοδοσίας των ανιχνευτών και η θέση του βραχυκυκλωτήρα του πρωτεύοντα ανιχνευτή έχουν παραλειφθεί και πρέπει να εκτελεστούν όπως περιγράφηκε στη σύνδεση του αυτόνοµου ανιχνευτή πιο πάνω (-Α-). Οι εξαρτώµενοι ανιχνευτές δε συνδέονται µε ηλεκτροβαλβίδες. Είναι δυνατό αν απαιτηθεί οι ανιχνευτές σε ένα σύστηµα να τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές π.χ., 12VDC. Σε περίπτωση που συµβεί βλάβη στο κύκλωµα ανίχνευσης της συσκευής η παροχή και πάλι διακόπτεται αυτή τη φορά όµως άµεσα και χωρίς την παρεµβολή της χρονικής καθυστέρησης των 10s. Ταυτόχρονα ανάβει ο κίτρινος ενδείκτης και ενεργοποιείται ο βοµβητής. Αν σε εγκατάσταση εξαρτώµενων ανιχνευτών ενεργοποιηθεί ένας ή περισσότεροι εξαρτώµενοι ανιχνευτές ο πρωτεύοντας ανιχνευτής ανάβει ταυτόχρονα τον κίτρινο και κόκκινο ενδείκτη, ενεργοποιεί το βοµβητή και το ρελέ ώστε να κλείσει την παροχή αερίου µέσω της ηλεκτροβαλβίδας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενδείξεις, τα σύµβολα και η σηµασία των αντίστοιχων καταστάσεων.! H ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σβηστό Κανονική λειτουργία. Όχι συναγερµός. Αναµµένο Ανίχνευση αερίου. Καθυστέρηση 10sec. Αναβοσβήνει Συναγερµός. Ανίχνευση αερίου και παρέλευση 10sec. Ενεργοποιηµένο Βλάβη αισθητηρίου. Απενεργοποιηµένο Καθυστέρηση προθέρµανσης 2min. Έχει πατηθεί το «TEST». Έλεγχος ενδεικτικών. Συναγερµός προερχόµενος από εξαρτώµενο ανιχνευτή. Πρωτεύοντας Ανιχνευτής Εξαρτώµενος Ανιχνευτής 1 Από Εξαρτώµενο Ανιχνευτή 2 Είναι πιθανό και φυσιολογικό σε µερικές περιπτώσεις προτού η συσκευή σηµάνει συναγερµό να γίνει αντιληπτή ή οσµή του φυσικού αερίου. Αυτό συµβαίνει συνήθως επειδή η συσκευή ενεργοποιείται για συγκεκριµένη συγκέντρωση αερίου και πάνω και δε συνεπάγεται τη λανθασµένη τοποθέτηση ή βλάβη αυτής. F T Περιοδικός Έλεγχος- Συντήρηση Από καιρό σε καιρό (περίπου1 έτος) συνιστάται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτή από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Για να εκτελεστεί ο έλεγχος αυτός ανοίξτε τον ανιχνευτή ξεβιδώνοντας το µπροστινό κάλυµµα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για περίπου 1sec το πλήκτρο «TEST» που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Η ενέργεια αυτή έχει σαν συνέπεια το άµεσο άναµµα όλων των ενδεικτών, την ενεργοποίηση του ηχητικού βοµβητή και του ρελέ. Αν κάτι από αυτά δεν ενεργοποιηθεί

3 φροντίστε για την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής. Μετά το πέρας του ελέγχου που διαρκεί 5 δευτερόλεπτα ο ανιχνευτής επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος µε επιτυχία απαιτείται άνοιγµα της παροχής αερίου από τη χειροκίνητη ηλεκτροβαλβίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση αλκοόλης και άλλων πτητικών ουσιών ή αναπτήρων αερίου για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του ανιχνευτή δε βοηθάει στη συναγωγή ορθών συµπερασµάτων, δεν είναι ασφαλής και µπορεί να οδηγήσει σε παροδική ελάττωση της ευαισθησίας του ή και σε µόνιµη ανικανότητα ανίχνευσης. Η χρήση τέτοιων µεθόδων ή οποιασδήποτε άλλης πλην αυτής που περιγράφηκε προηγούµενα απαγορεύεται. Συνίσταται επίσης ο περιοδικός καθαρισµός του εξωτερικού κελύφους της συσκευής µε τη χρήση ενός καθαρού, µαλακού και στεγνού πανιού ή µιας βούρτσας µε µαλακές τρίχες. εν επιτρέπεται ο καθαρισµός του εσωτερικού της συσκευής κατά κανένα τρόπο. Απαγορεύεται επίσης η χρήση πεπιεσµένου αέρα σε οποιαδήποτε µορφή π.χ. σπρέι καθαρισµού πληκτρολογίων, κοµπρεσέρ, φυσερά κ.α. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ µην επέµβετε για κανένα λόγο σε εξαρτήµατα που βρίσκονται στο εσωτερικό του ανιχνευτή µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό. Η επέµβαση αυτή από οποιονδήποτε και αν γίνει (εγκαταστάτη, τεχνικό ή ιδιοκτήτη) απαγορεύεται και επιφέρει σχεδόν πάντα την απορύθµιση του µε συνέπεια να µην εκτελεί πλέον σωστό έλεγχο διαρροών αερίου. 1 Τροφοδοσία ±10% 50Hz ή 12VDC 2 Κατανάλωση 3VA 3 Αντοχή Ηλεκτρικής Επαφής 10(3)A-230VAC/10A-30VDC 4 Καθυστέρηση Προθέρµανσης 2 λεπτά 5 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης 10 δευτερόλεπτα 6 Είδος Αερίου Μεθάνιο (Φυσικό Αέριο) 7 Ευαισθησία 10% ±5%.E.. 8 ιάρκεια Ζωής Αισθητήρα 5 έτη 9 Θερµοκρασία Λειτουργίας -10 C C 10 Θερµοκρασία Αποθήκευσης -20 C C 11 Μέγιστη Υγρασία Λειτουργίας 90%rΗ ±5% /+40 C 12 Βαθµός Προστασίας Κελύφους IP42D 13 Υλικό Κελύφους AS V0 αυτοσβενήµενο 14 Φυσικές ιαστάσεις 124x95x38 mm ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η συσκευή σηµάνει συναγερµό ή αν µυρίσετε την οσµή φυσικού αερίου δίχως να υπάρχει συναγερµός τότε διατηρήστε την ψυχραιµία σας και εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες όχι απαραίτητα µε τη σειρά που αναγράφονται: Σβήστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν φλόγα και τα υλικά που πιθανόν καπνίζουν π.χ. αναµµένα τσιγάρα, κάρβουνα κ.α. Κλείστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο. Μην ανάψετε το φως και µην ανοίξετε ή κλείσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή συµπεριλαµβανοµένου και του ανιχνευτή διαρροής. Κλείστε την κεντρική παροχή αερίου προς την εγκατάσταση. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για καλύτερο αερισµό. Μη χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο στο κτήριο που ανιχνεύθηκε διαρροή αερίου. ΚΑΡΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συµπληρώνεται από τον εγκαταστάτη) ιεύθυνση: Όνοµα Ιδιοκτήτη: Όνοµα Εγκαταστάτη: Σειριακός αριθµός συσκευής: Τροφοδοσία ανιχνευτή 230VAC 12VDC Τύπος ηλεκτροβαλβίδας Ν.Ο. Ν.C. 230VAC 12VDC Καµία (εξαρτώµενος) Ηµεροµηνία Εγκατάστασης: Ηµεροµηνία Πρώτης Αντικατάστασης: Υπογραφή Σφραγίδα Αν ο συναγερµός εξακολουθεί και η αιτία της διαρροής δεν είναι εµφανής ή ακόµα αν δε µπορεί να επιδιορθωθεί εκκενώστε το κτήριο και ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ την εταιρεία παροχής και την υπηρεσία άµεσης 24ωρης επέµβασης για το αέριο. Πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιδιορθώσεις και να εκτελεστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε η εγκατάσταση να θεωρηθεί ασφαλής. Αν πάψει ο συναγερµός και η αιτία που τον προκάλεσε είναι προφανής π.χ. άνοιγµα του διακόπτη της εστίας µαγειρέµατος δίχως το ταυτόχρονο άναµµα της, σταµατήστε την διαρροή από όπου αυτή προέρχεται και κλείστε όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο. Τότε µπορείτε να αποκαταστήσετε την παροχή αερίου στην εγκατάσταση. Το παρόν προϊόν είναι κατασκευασµένο από υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Παρακαλείσθε να ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοπικό σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και µην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα µαζί µε τα οικιακά σας απορρίµµατα. Η σωστή απόρριψη βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κότρωνος 27 Αιγάλεω Αθήνα Ελλάδα Τήλ.: Φαξ

4 SafeGas DT26 atural Gas eak Detector Installation and use instructions Characteristics Detects the leak of natural gas. (Methane). It is 230VAC or 12VDC powered. It can drive safety valves 12VDC or 230VAC, C or O. It can be connected as a stand alone device or in conjunction with others consisting a network of detectors. It has luminous indicators and high pressure audible alarm. It is easy to install and operate. It s sensitivity remains unaffected through the time. It has failure detection mechanism. It has test button. In case of lifecycle end only the gas sensor must be replaced. Safety Instructions ATTETIO! This unit must be installed only by an authorized professional according to the directions described in this manual. The mains power connection or disconnection should be provided in conjunction with the fixed wiring. There are life hazardous components inside the device when powered from mains 230VAC. These parts can cause electric shock to those who touch them. Upon the installation complete fulfill carefully the installation card. e always aware of the maintenance period of the device. Keep the installation card in a clean easy to access place. The installation of the device and the safety shut off valve must always be done according to the valid regulations and laws of each country and they referred to such kind of settlements. Avoid places with high cooking vapors concentrations i.e. directly above the cooker. Avoid also positions in the direct air flow of an air-condition. Do not place the detector above kitchen sinks, near pit ventilators, near pits itself near ventilation fans. Avoid also places with high alcohol, ammonia, cleaning and shining liquid, solvent concentration. Avoid places with intense use of spray. Exposing the detector to such contaminants for a short or long period can seriously defect the sensitivity. Do not place the detector in any outdoor position. Do not install the device in places where humidity or temperature exceeds the operating limits as shown in the characteristics table. Unscrew the safety screw in the bottom of the device and remove the front cover. Place the remaining to the position you have already chosen, mark the correct hole positions in the wall and screw the two screws carefully. The detector can drive safety valves of the following types: Safety Valve.O. Safety Valve.O. 12VDC Safety Valve.C. Safety Valve.C. 12VDC For each different safety valve type or power source a different wiring connection is needed. -Α- Stand Alone Detector Mode Connect the proper cables according to the following diagram. 1. Detector Supply V. Safety Valve.O. and detector supply -Figure A- VI. Safety Valve.O. 12VDC and detector supply - Figure - VII. Safety Valve.C. and detector supply - Figure C- VIII. Safety Valve.C. 12VDC and detector supply - Figure D- (With external 12VDC power source) 2. Detector Supply 12VDC III. Safety Valve.O. 12VDC and detector supply 12VDC Figure E- (With external 12VDC power source) IV. Safety Valve.C. 12VDC and detector supply 12VDC Figure F- (With external 12VDC power source) Inside the device there are two jumpers. The figures Α,, C, D, E and F indicate the correct jumper position. The first jumper is to be placed to position A or. The second jumper can be placed to the K position or totally removed. Consult the figures for the appropriate connection and also the correct jumper position. max 30cm 1m..4m Figure A Figure Installation Choose the correct place to install the device. The detector must be placed inside the room where gas consuming devices have been installed i.e gas cooker, water heaters, gas burners. The detector must be placed form 1m up to 4m away of these devices. Choose a wall position not far than 30cm of the ceiling. The detector must be installed in a position which is higher than the tallest window, door or opening of the room. Safety valve.o. Safety valve.o. 12VDC

5 Figure C Figure D A typical installation can consist of one primary detector capable of controlling the safety valve and up to 4 slave detectors. There is no way of connecting two or more primary detectors or more than 4 slave detectors in a network. Operation When the device is supplied with power all luminous indicators are lit for some seconds in a sequential manner. Then all of them are switched on together and the buzzer sounds loudly. This process is done in order to assure the proper operation of the indicators. Then the yellow indicator flashes for a period of 2min as long as the sensing device preheats. Finally if everything inside the device is functioning normally the yellow indicator shuts off and the green one starts flashing. The device operates correctly. Safety valve.c. Figure E Safety valve.c. 12VDC Figure F During the normal operation when gas concentration is higher than the allowed limit the yellow indicator lights steadily on. This state can be caused from an accidental however small leak of gas. It is not necessarily dangerous but it has to be considered. This stage is called possible leak stage. If the concentration remain high for a period of 10s or more the detector goes form the possible leak stage to the leak stage. The gas supply in this case must be interrupted. The yellow indicator shuts off, the red indicator lights on and the buzzer sounds loudly. The output relay shuts off the gas supply by the safety valve. While the gas concentration remains high the device stays in the leak stage. When the gas concentration fall below the dangerous limit the detector returns to the previous normal operation. However somebody must manually re-open the safety valve to establish the gas supply. In case of detector failure the gas supply is being shut off again. In this case the delay of 10s does not applied. The yellow indicator lights on and the buzzer sounds loudly. Safety valve.o. 12VDC Safety valve.c. 12VDC Consult figures A,, C, D for various safety valve types and detector supply. Consult figures E and F for various safety valve types and detector supply 12VDC. In these cases the second jumper must be placed in K position. ever connect simultaneously the and 12VDC supply to the detector. Such action could damage the detector. -Β- Detection etwork Mode In some cases there is a need of detecting the gas leak in various different places of the same building. The installation of one detector to each one of the rooms must be done. However only one safety valve is used to the whole building. Consequently only one detector out of the detectors network will be obliged to drive the safety valve. This detector is called primary and it must be connected as described previously (figures A,, C, D, E, F). The other detectors are called slaves and they must be connected to the primary one. Do not connect the slave detectors to the safety valve. The following figure shows the necessary connection between the primary and the slave detectors. All other necessary wiring has intentionally omitted for figure clarity. In the same figure the jumper position of the slave detectors can be seen. The power supply of all detectors and the jumper position of the primary detector have been omitted and they have to be done according to the previous chapter -Α- Stand Alone Detector Mode. It is possible (despite unusual enough) the detectors to be powered from different power sources. i.e, 12VDC. Primary detector F T Slave detector 1 From Slave detector 2 In a detectors net if one or more detectors have been activated the yellow and red indicators of the primary detector light on, the buzzer sounds and the output relay shuts off the safety valve. The following table explains the meaning of the indicators. GREE! H YEOW RED UZZER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ OFF ormal operation. o alarm. O 10s delay. Gas detected. links 10s delay passed. Gas detected. AARM. Activated Sensor failure. Deactivated Preheat delay 2 minutes. Test button has pressed. Indicator check. Alarm coming from slave detector. Odor of gas could be sensed before the detector alarm. This is normal because the detector measures continuously the gas presence in the air but alarms only when this concentration exceeds a certain threshold. Such behavior does not necessarily mean detector failure or wrong installation. Recurrent Check - Maintenance After the elapse of every year of operation a operational check is suggested to be carried our from an authorized personnel. For this reason unscrew the safety screw and remove the front cover. Then press for approximately 1s the button TEST inside the device. Such action causes all the indicators to light on and activates the sound buzzer and the relay. If any of them didn t happen the unit must be replaced or serviced. If the check process is performed normally the device returns to the usual operating mode upon the completion of it. The safety valve must then be manually reopened.

6 WARIG! The use of alcohol or other volatile liquids to test the detector it does not help to gather correct conclusions regarding the detecting ability of the device. Such action is not safe and it can cause temporary or even permanent disability of detection. Every other testing method than the one described before is not allowed. You can clean the plastic outer of the device by using a clean, soft and dry cloth or a brush. The cleaning of the device interior is not allowed at all i.e. pressurized air, brush etc. WARIG! Do not interfere to the interior of the device at any different manner than those allowed and described in the present manual. o matter who is performing that interfere or modification (installer, end user, reseller) can affect the adjustment of the device and can cause leak detection disability. WARIG! When this unit sounds alarm or when you smell the odor of gas without alarm been activated then stay calm and do the following not necessarily in the order given. Extinguish all naked flames, including all smoking material. Turn off all gas appliances. Do not switch on or off any electrical equipment, including the gas detection apparatus. Turn off the gas supply at the gas main control and/ (with an PG supply) the storage tank. Open doors and windows to increase ventilation. Do not use the telephone in the building where the presence of gas is suspected. Technical Characteristics 1 Power supply ±10% 50Hz ή 12VDC 2 Consumption 3VA 3 Electrical contact rating 10(3)A-230VAC/10A-30VDC 4 Preheat delay 2 minutes 5 Activation delay 10 seconds 6 Gas type Methane (atural Gas) 7 Sensitivity 10% ±5%.E.. 8 Sensor lifecycle 5 έτη 9 Operating temperature -10 C C 10 Storage temperature -20 C C 11 Maximum operating humidity 90%rΗ ±5% /+40 C 12 Enclosure protection IP42D 13 Enclosure material AS V0 self extinguishing 14 Physical dimensions 124x95x38 mm If the alarm continues to operate and the cause of the leak is not apparent and/or can not be corrected, vacate the premises and IMMEDIATEY OTIFY the gas supplier and/or the gas emergency 24hservice in order that the installation may be tested and made safe, and any necessary repair carried out. If the alarm stops and the reason of the alarm having operated is identified (for example a gas tap switched on with a burner unlit), after stopping the gas release and ensuring that all appliances are turned off, the main gas supply may be reinstated. This product has been manufactured from materials which can be recycled and reused according to the European Directive 2002/96/EC. Please be informed regarding the local collection system for electrical and electronic equipment and do not dispose the old products with your normal household waste. The correct disposal of the products will help to prevent the negative consequences of the environment and human health. ISTAATIO CARD (to be fulfilled by the installer) Addredd: ame of owner: ame of installer: Serial number: Detetor power supply 230VAC 12VDC Safety valve type Ν.Ο. Ν.C. 230VAC 12VDC one (slave) Date of installation: Date of replacement: Signature Company stamp 27 Kotronos str. Athens Greece Τήλ.: Φαξ DT26_Users_Manual_gr_en_8.doc

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΉΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα