ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ"

Transcript

1 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ Α. ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Η προσφορά ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης στο Ανθρώπινο Δυναμικό σας είναι μια σίγουρη επένδυση στο μέλλον και το Όραμα της επιχείρησης σας γιατί: Συγκρατεί προσελκύει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό Με χαμηλό κόστος, ΠΟΥ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ, παρέχει ουσιαστικές καλύψεις Συμβάλλει στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων Συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας στην λογική της αλληλουχίας: Δημιουργεί αυξημένο κύρος και εκτίμηση για τη διοίκηση Αποτελεί θεσμό για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε καιρούς έντονου ανταγωνισμού Β. ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Η Ομαδική Ασφάλιση έρχεται να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες του εργαζόμενου και να : Αναβαθμίσει τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης Ενισχύσει την επαγγελματική του αξιοπρέπεια Εξασφαλίσει τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων Ενισχύσει έμμεσα το εισόδημά του Δημιουργήσει αίσθημα σιγουριάς, πρόσθετης φροντίδας και εμπιστοσύνης, τα οποία ανταποδίδει στην επιχείρησή του με αφοσίωση και συνεχή βελτίωση της εργασίας του Τσο_0111

2 MICRO GROUP PROTECTION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: (ΒΑΣΙΚΟ) ΠΑΡΟΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (Ανώτατο όριο κάλυψης ανά ασφαλισμένο) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ανώτατο όριο κάλυψης ανά ασφαλισμένο) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΗΜΑ (Ανώτατα όρια κάλυψης ανά ασφαλισμένο ) - Θάνατος από ατύχημα Σε συνδυασμό με την Ασφάλεια Ζωής Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μόνιμη Μερική Ανικανότητα ποσοστό (%) των: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΥΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε περίπτωση ατυχήματος) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΤΥΗΜΑΤΟΣ - Σε κάθε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα καταβάλλεται ημερήσιο ποσό: 50 - Ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής 90 ημέρες X X 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ετησίως ανά ασφαλισμένο Ετήσιο απαλλασσόμενο ποσό ανά ασφαλισμένο Ημερήσια Νοσήλια: - Καλύπτεται «Θέση νοσηλείας» - Για κάλυψη στο εξωτερικό ή σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, ανώτατο καταβαλλόμενο ημερήσιο ποσό, μέχρι: Γ (3 κλινο) Β (2 κλινο) Νοσοκομειακές Δαπάνες: παρέχεται κάλυψη αναγνωρισμένων εξόδων της «Θέσης νοσηλείας» ειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρήζουν νοσηλείας Απόδοση Εξόδων ( συμμετοχή της INTERAMERICAN) Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αθήνας Θεσσαλονίκης (απευθείας Κάλυψη εξόδων) και Σε οποιοδήποτε άλλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης και στο εξωτερικό (απολογιστική κάλυψη εξόδων) - ωρίς συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης 80% 80% - Με συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης, εφόσον έχει καλυφθεί το 20% 100% της διαφοράς 100% της διαφοράς Σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αθήνας Θεσσαλονίκης (απολογιστική κάλυψη εξόδων) - ωρίς συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης 60% 60% - Με συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης, εφόσον έχει καλυφθεί το 40% 100% της διαφοράς 100% της διαφοράς Αμοιβή ειρουργού & Αναισθησιολόγου - Καταβάλλεται ποσό βάσει Πίνακα ειρουργικών Επεμβάσεων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα της επέμβασης. Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης στο εξωτερικό, το προαναφερόμενο ποσό διπλασιάζεται - Εάν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 100% μέχρι το προβλεπόμενο κατά το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ανώτατο όριο περίπτωση ανώτατο όριο - Εάν δεν προσκομισθεί απόδειξη καταβάλλεται το 70% του αντίστοιχου 70% του αντίστοιχου ανώτατου ορίου ανώτατου ορίου Παροχές Μητρότητας (καταβάλλεται επίδομα): - Για φυσιολογικό τοκετό Για καισαρική τομή Για αποβολή Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα Ασθενείας ή Ατυχήματος - Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν δαπάνες για αποζημίωση, καταβάλλεται ημερήσιο ποσό: Ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής 90 ημέρες 90 ημέρες

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: (ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΠΑΡΟΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι Ι Α Εργαστηριακές- Διαγνωστικές Εξετάσεις σε συνεργαζόμενα Δίκτυα 1 εντός Ελλάδος μέσω ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ και ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ MEDIFIRST (Απολογιστική κάλυψη, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού ): Ανώτατο καταβαλλόμενο επί μέρους ποσό ετησίως Απόδοση Εξόδων Συμμετοχή INTERAMERICAN 90% 90% Συμμετοχή ασφαλισμένου 10% 10% Τα ανώτατο καταβαλλόμενο επί μέρους ποσό ετησίως για εργαστηριακές και διαγνωστικές Εξετάσεις, συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο των εντός Ελλάδος μέσω συνεργαζόμενου Δικτύου (Απευθείας κάλυψη χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού): Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ετησίως Απόδοση Εξόδων Συμμετοχή INTERAMERICAN 80% 80% Συμμετοχή ασφαλισμένου 20% 20% Τα ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό ετησίως για εργαστηριακές και διαγνωστικές Εξετάσεις ειδικά στο συνεργαζόμενο Δίκτυο, δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο και παρέχεται πέραν και επί πλέον των Σε περίπτωση πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων μόνο λόγω «επείγοντος περιστατικού» στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, παρέχεται κάλυψη των αναγνωριζομένων εξόδων απολογιστικά Β Ιατρικές Επισκέψεις- πράξεις σε γιατρό επιλογής του ασφαλισμένου και Φάρμακα (Απολογιστική κάλυψη) : Ανώτατο καταβαλλόμενο επιμέρους ποσό ετησίως ανά ασφαλισμένο για Ιατρικές Επισκέψεις - πράξεις & Φάρμακα Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για κάθε επίσκεψη Ετήσιο απαλλασσόμενο ποσό ανά ασφαλισμένο Απόδοση Εξόδων - ωρίς συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης 80% 80% - Με συμμετοχή άλλου Φορέα Ασφάλισης, εφόσον έχει καλυφθεί το 20% 100% της διαφοράς 100% της διαφοράς Τα ανώτατο καταβαλλόμενο επί μέρους ποσό ετησίως για ιατρικές επισκέψεις-πράξεις & Φάρμακα συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα ή ασθένεια) ΠΑΡΟΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι Ι Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα ή ασθένεια - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας παροχής Έναρξη καταβολής της παροχής 31η μέρα 31η μέρα Β - Ανώτατη περίοδος καταβολής 12 μήνες 12 μήνες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας παροχής Έναρξη καταβολής της παροχής 15η μέρα - Ανώτατη περίοδος καταβολής 12 μήνες

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ- «CHECK UP» ) ΠΑΡΟΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι Ι Ι ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK-UP) 1 ετησίως 1 ετησίως 1 ετησίως Καλύπτονται μόνο οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, άνω των 20 ετών μία μόνο φορά σε κάθε ασφαλιστικό έτος. Το check-up πραγματοποιείται ενιαία (σαν πακέτο, όπως αναφέρεται πιο κάτω) αποκλειστικά σε συνεργαζόμενο Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων Γενική Αίματος οληστερόλη Σάκχαρο Αίματος Ουρία Ουρικό Οξύ Κρεατινίνη Γενική Ούρων Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ακτινογραφία Θώρακος Τεστ Παπανικολάου Τεστ Κοπώσεως (για άνδρες άνω των 40 ετών) P.S.A. (για άνδρες άνω των 40 ετών) Μαστογραφία (για γυναίκες άνω των 40 ετών)

5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Αφορούν τα προγράμματα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ & ΙΙΙ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Απευθείας κάλυψη) Σε περίπτωση νοσηλείας, εκτός από την απευθείας κάλυψη των δαπανών, στα νοσηλευτικά ιδρύματα Ευρωκλινική Αθηνών, Αθηναϊκή Κλινική και Ευρωκλινική Παίδων παρέχονται επιπλέον και τα ακόλουθα προνόμια: Στην Ευρωκλινική Αθηνών και στην Ευρωκλινική Παίδων, οι κλινικές αναλαμβάνουν να καλύψουν το 10% των εξόδων νοσοκομείου. Έτσι σε συνδυασμό με την κάλυψη του 80% των εξόδων από την INTERAMERICAN θα έχετε κάλυψη 90% στα έξοδα νοσοκομείου. Το προνόμιο δεν ισχύει για τα φάρμακα, τα ειδικά υλικά και τις αμοιβές γιατρών. Στην Αθηναϊκή Κλινική, η κλινική αναλαμβάνει να καλύψει το 20% των εξόδων νοσοκομείου. Έτσι σε συνδυασμό με την κάλυψη του 80% των εξόδων από την INTERAMERICAN, θα έχετε κάλυψη 100% στα έξοδα νοσοκομείου. Το προνόμιο δεν ισχύει για τα φάρμακα, τα ειδικά υλικά και τις αμοιβές γιατρών. Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί το ανώτατο όριο κάλυψης και επομένως η INTERAMERICAN δεν συμμετέχει πλέον στις δαπάνες της νοσηλείας, παρέχεται έκπτωση 10% στα έξοδα νοσοκομείου (σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα, τα ειδικά υλικά και οι αμοιβές γιατρών) που υπερβαίνουν το όριο κάλυψής σας, σε όλα τα προαναφερόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα. ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ( ) Η κάλυψη αυτή παρέχεται στους ασφαλιζόμενους μισθωτούς και τα εξαρτώμενα μέλη τους δωρεάν Παροχή ιατρικών συμβουλών για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας Πληροφορίες σχετικές με εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λ.π. Πληροφορίες για τα Διαγνωστικά κέντρα του δικτύου Euromedica 24 ώρες / 24ωρο 365 ημέρες / έτος χωρίς περιορισμό κλήσεων

6 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Η Εταιρία μας, προκειμένου να απαλλαγεί ο ασφαλισμένος από το βάρος της εκταμίευσης σημαντικών χρηματικών ποσών για την κάλυψη των αναγκών μιας νοσηλείας, προσφέρει απευθείας κάλυψη των εξόδων του στα εκάστοτε ισχύοντα Συμβεβλημένα με αυτή Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business της INTERAMERICAN αναλαμβάνει την πληρωμή του προβλεπόμενου από το ασφαλιστήριο ποσού απευθείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ενώ ο ασφαλισμένος καταβάλλει πριν την έξοδό του το ποσό της συμμετοχής που του αναλογεί. ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (XANIA ΚΡΗΤΗΣ) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) METROPOLITAN ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΛΗΤΩ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΕΙΡ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥNEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Αθανασιάδου 9, πάροδος Δ. Σούτσου, Αθήνα_ Αμπελόκηποι, Τηλ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: Λεμεσού & Αχαρνών 209, Αθήνα, Τηλ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: Δορυλαίου 24, Αθήνα _Πλ. Μαβίλη, Τηλ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ MEDIFIRST: Βουλιαγμένης & Αλίμου (οδός Μαραθωνομάχων 1), Αργυρούπολη, Τηλ

7 EUROMEDICA: ΑΘΗΝΑ: EUROMEDICA ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΛΕΩΦ. ΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16 ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 56 ΤΗΛ ) FAX: ΕUROMEDICA ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΕΡΜΟΥ 2 ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33 ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 ΤΗΛ ) FAX: EUROMEDICA ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ23&ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13-ΤΗΛ ) FAX: ΙΩΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΖΗΔΑΚΗ 2 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΤΗΛ: ) FAX: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΟΡΑΣΙΣ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ( ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΗΛ ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 &ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΛ ) ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33 ΤΗΛ ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ (Aγ. ΣΟΦΙΑΣ 3 TΗΛ ) FAX: ΕUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΠΟΛΥΤΕΝΕΙΟΥ 31 ΤΛ ) FAX : (ΕΚΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ( ΑΚΤΑΙΟΥ 3 ΤΗΛ ) FAX : (ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ) EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ( ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΤΗΛ ) FAX: (ΑΞΟΝΙΚΟΣ- ΜΑΓΝΗΤΗΣ) EUROMEDICA ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. (ΜΟΡΓΚΕΝΤΑΟΥ 11 ΤΗΛ ) FAX: ) ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ Άγιος Νικόλαος (Λασίθι) Κέρκυρα (Κέρκυρα) Αγρίνιο (Αιτωλοακαρνανία) Κιλκίς (Κιλκίς) Αίγιο (Αχαΐα) Κοζάνη (Κοζάνη) Αιδηψός (Εύβοια) Κομοτηνή (Ροδόπη) Αλεξάνδρεια (Ημαθία) Κόρινθος (Κορινθία) Αλεξανδρούπολη (Έβρος) Κρανίδι (Αργολίδα) Αλιβέρι (Εύβοια) Κυπαρισσία (Μεσσηνία) Αλμυρός (Μαγνησία) Κως (Δωδεκάνησα) Αμαλιάδα (Ηλεία) Λαμία (Φθιώτιδα) Αμφιλοχία (Αιτωλοακαρνανία) Λάρισα (Λάρισα) Άμφισσα (Φωκίδα) Λεβαδιά (Βοιωτία) Άργος (Αργολίδα) Λευκάδα (Λευκάδα) Αργοστόλι (Κεφαλληνία) Λήμνος (Λέσβος) Άρτα (Άρτα) Μεσολόγγι (Αιτωλ/νια) Αταλάντη (Φθιώτιδα) Μυτιλήνη (Λέσβος) Βέροια (Ημαθία) Νάξος (Κυκλάδες)

8 Βόλος (Μαγνησία) Ναύπλιο (Αργολίδα) Γιαννιτσά (Πέλλα) Ξάνθη (Ξάνθη) Γρεβενά (Γρεβενά) Ορεστιάδα (Έβρος) Δράμα (Δράμα) Πάτρα (Αχαΐα) Έδεσσα (Πέλλα) Πρέβεζα (Πρέβεζα) Ελασσόνα (Λάρισα) Πύργος (Ηλεία) Ζάκυνθος (Ζάκυνθος) Ρέθυμνο (Ρέθυμνο) Ηγουμενίτσα (Θεσπρωτία) Ρόδος (Δωδεκάνησα) Ηράκλειο (Ηράκλειο) Σάμος (Σάμος) Θήβα (Βοιωτία) Σαντορίνη (Κυκλάδες) Ιεράπετρα (Λασίθι) Σέρρες (Σέρρες) Ιωάννινα (Ιωάννινα) Σητεία (Λασίθι) Καβάλα (Καβάλα) Σπάρτη (Λακωνία) Καλαμάτα (Μεσσηνία) Σύρος (Κυκλάδες) Καμένα Βούρλα (Φθιώτιδα) Τήνος (Κυκλάδες) Καρδίτσα (Καρδίτσα) Τρίκαλα (Τρίκαλα) Καρπενήσι (Ευρυτανία) αλκίδα (Εύβοια) Καστοριά (Καστοριά) ανιά (ανιά) Κατερίνη (Πιερία) ίος (ίος)

9 ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ INTERAMERICAN ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ Καλύπτουμε χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας, ομάδες άνω των 10 ατόμων (χωρίς συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση Κατάστασης Υγείας») Καλύπτουμε όλες τις προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις από ασθένειες ή ατυχήματα για τους κυρίως ασφαλισμένους. Σε περίπτωση μεταφοράς της κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρία, το ευεργέτημα επεκτείνεται και στα εξαρτώμενα μέλη τους Σε περίπτωση μεταφοράς του Ομαδικού από άλλη ασφαλιστική εταιρία καταβάλουμε αποζημιώσεις από την 1 η ημέρα χωρίς διαστήματα αναμονής (π.χ. 10μηνη αναμονή για επιδόματα μητρότητας) Υλοποιούμε άμεσα την ασφάλιση με απλουστευμένες διαδικασίες Παρέχουμε Ομαδικό Ασφαλιστήριο με τις λιγότερες δυνατές εξαιρέσεις Καλύπτουμε Ιατρικές επισκέψεις σε οφθαλμίατρους και αλλεργιολόγους Καλύπτουμε Ιατρικές επισκέψεις για εμβολιασμό Για Διαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις, παρέχουμε απευθείας κάλυψη, χωρίς απαλλασσόμενα ποσά, σε αναγνωρισμένα Διαγνωστικά Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές βάσει ειδικού προνομιακού τιμοκαταλόγου, διασφαλίζοντας και θωρακίζοντας την βιωσιμότητα του Ομαδικού σας ασφαλιστηρίου Παρέχουμε Δωρεάν εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο μέσω της Γραμμής Υγείας στους ασφαλισμένους καθώς και τις οικογένειές τους ανεξάρτητα από το αν έχουν ενταχθεί στο Ομαδικό ασφαλιστήριο Δεν υπάρχει περιορισμός ημερών για νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Αναλαμβάνουμε, σε ειδικές περιπτώσεις, την απευθείας κατάθεση των παραστατικών των εξόδων νοσηλείας του ασφαλισμένου στον Κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του, απαλλάσσοντας τον από χρονοβόρες διαδικασίες και πρόσθετα κόστη Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες (σχεδιασμός πρότασης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πελάτη, παρουσίαση και ανάλυση της πρότασης στον επιχειρηματία ή το στέλεχος, παρουσίαση του προγράμματος στο προσωπικό). Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει εξειδικευμένο στέλεχος της Διεύθυνσης μας (Account Manager)

10 Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του αρμοδίου στελέχους του πελάτη που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του Ομαδικού ασφαλιστηρίου Παρέχουμε καθημερινά προσωπική εξυπηρέτηση από έμπειρο στέλεχος της Διεύθυνσης μας (Account Officer) Διαθέτουμε υπερσύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης Παρέχουμε πλήρη απεικόνιση στατιστικών στοιχείων (reports) σε προσυμφωνημένα χρονικά διαστήματα ή οποτεδήποτε ζητηθούν Καταβάλουμε άμεσα αποζημιώσεις (το αργότερο μέσα σε δέκα -10- εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία εισαγωγής των παραστατικών στην εταιρία και με την προϋπόθεση ότι είναι επαρκή) Παρέχουμε τη δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό στις τράπεζες MILLENNIUM, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, EUROBANK, ALPHABANK, ΕΘΝΙΚΗ Διαχειριζόμαστε και εξυπηρετούμε άμεσα προτάσεις, υποδείξεις ή τυχόν παράπονα από τους πελάτες μας μέσω του Διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας με την τήρηση διαδικασιών SLA s (Service Level Agreement_Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης) μέσω των οποίων αξιολογούνται οι επιδόσεις σε διάφορα επίπεδα εξυπηρέτησης των Πελατών όπως, η έκδοση προσφορών, νέων συμβολαίων και ανανεώσεων και κυρίως των αποζημιώσεων, σε δεδομένο χρόνο

11 ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ /Ή ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ( ) Για ασφαλισμένη ομάδα 10 έως 50 εργαζομένων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (ΒΑΣΙΚΟ) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ + ΕΞΩΝ/ΚΗ) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+ ΑΣΦ. ΕΙΣΟΔ.) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+CHECK UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+ ΕΞΩΝ/ΚΗ + ΑΣΦ. ΕΙΣΟΔ.) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ + ΕΞΩΝ/ΚΗ + CHECK-UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+ ΑΣΦ.ΕΙΣΟΔ+CHECK-UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+ ΕΞΩΝ/ΚΗ+ ΑΣΦ. ΕΙΣΟΔ.+ CHECK-UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) 74,04 99,12 151,92 228,30 183,60 367,32 294,30 267,90 183,60 367,32 306,18 183,60 367,32 333,90 372,18 345,78 183,60 367,32 411,78 331,62 437,22 363,84 727,68 381,18 409,50 486,78 363,84 727,68 515,10 363,84 727,68 459,06 564,66 363,84 727,68 Για ασφαλισμένη ομάδα 5 έως 9 εργαζομένων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (ΒΑΣΙΚΟ) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ + ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ) Ένα εξαρτώμενο μέλος Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ+ CHECK UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: (ΒΑΣΙΚΟ + ΕΞΩΝ/ΚΗ + CHECK-UP) Ένα εξαρτώμενο μέλος (όχι check-up) Δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη (όχι check-up) 103,08 212,04 331,26 269,52 539,16 428,94 372,12 744,24 440,22 269,52 539,16 537,90 372,12 744,24 479,20 370,44 741,00 634,96 534, ,00 588,16 370,44 741,00 743,92 534, ,00 1. Τα παραπάνω μικτά ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις Φόρου Ασφαλίστρων (10% για όλες τις παροχές πλην της Ασφάλειας Ζωής). 2. Σύμφωνα με το Νόμο 3867/2010 από 1/1/2011 και εφεξής καθορίζεται υποχρεωτική τακτική εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, καταβαλλόμενη κατά 50% από τον συμβαλλόμενο και κατά 50% από την ασφαλιστική εταιρία Ζωής.Τα πιο πάνω ασφάλιστρα δεν εμπεριέχουν την προαναφερόμενη επιβάρυνση και συνεπώς θα επιβαρύνονται με αυτήν. 3. Καταβάλλονται σε μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση. Για τις ομάδες από 5 έως και 9 άτομα η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα ασφάλιστρα σε περίπτωση που: - η μέση ηλικία της ομάδας που προτείνεται για ασφάλιση είναι άνω των 40 ετών ή σε περίπτωση μεταφοράς κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρία.

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ: Οι εργαζόμενοι καλύπτονται μέχρι το 70ο έτος της ηλικίας τους. Για την παροχή "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ" ισχύει ως ανώτατο όριο κάλυψης το 62ο έτος. Ειδικά και μόνον για τις Ομάδες από 5 έως και 9 άτομα, απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή εκ μέρους του ασφαλισμένου μισθωτού του ειδικού εντύπου ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Με τις παροχές ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ είναι δυνατόν να ασφαλιστούν και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου. Το CHECK UP δεν παρέχεται στα εξαρτώμενα μέλη. Σαν εξαρτώμενα μέλη οικογένειας θεωρούνται : α) ο/ η σύζυγος έως 70 ετών και β) τα ανύπανδρα παιδιά του ασφαλιζόμενου μέλους, ηλικίας από 30 ημερών μέχρι και 20 ετών, ή μέχρι και 25 ετών εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή (ανώτερη ή ανώτατη). Για τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών που τυχόν ασφαλισθούν, απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή εκ μέρους του ασφαλισμένου μισθωτού των ειδικών εντύπων: "ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ" και ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Σε περίπτωση μεταφοράς κάλυψης απαιτείται συμπλήρωση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» μόνο από τα εξαρτώμενα μέλη που θα ενταχθούν στην ασφάλιση μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: (Ισχύουν για εξαρτώμενα μέλη μισθωτών, που δεν προέρχονται από μεταφερόμενη ομάδα). Καλύπτονται οι προγενέστερες ασθένειες ή ατυχήματα, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης τους. Καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις αποκλειστικά και μόνον του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος, εκτός της κυστικής ίνωσης, των πολυκυστικών νεφρών και της οικογενούς πολυποδίασης, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση. Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν ισχύουν για συνέχιση της ασφάλισης (μεταφορά από άλλη ασφαλιστική εταιρία). ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: (Ισχύουν για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στην ασφάλιση μετά την ημερομηνία έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου καθώς και για πρωτασφαλιζόμενες ομάδες) Ειδικά για την παροχή της Ασφάλειας Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια, ρητά δηλώνεται ότι δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ασθένεια, η οποία εκδηλώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ασφάλισης αλλά οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε προγενέστερη της ημερομηνίας ασφάλισης ασθένεια καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές της. Αν όμως ο ασφαλιζόμενος εξακολουθήσει να καλύπτεται με την παροχή αυτή επί δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψής του, η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στους Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου.

13 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Ομαδική ασφάλιση αποτελεί συμπληρωματική της κοινωνικής ασφάλισης, οικιοθελή παροχή της επιχείρησης προς το ανθρώπινο δυναμικό της. Συνεπώς είναι προς το συμφέρον τόσο της επιχείρησης όσο και κάθε εργαζομένου ο οποίος υποβάλλει έξοδα για αποζημίωση να γίνεται χρήση πρώτα του Φορέα Κοινωνικής ή Ιδιωτικής του ασφάλισης και κατόπιν του Ομαδικού ασφαλιστηρίου. Για ορισμένες περιπτώσεις νοσηλειών (ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω) το Γραφείο της Εταιρίας μας στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ και στο METROPOLITAN έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τις διαδικασίες για την απευθείας αποζημίωση των ασφαλισμένων μας από τους Κύριους Ασφαλιστικούς Φορείς. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΝΕΥΡΟΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ή μη, της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης ΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2.300, ,00 ΒΑΡΕΙΕΣ 1.650, ,00 ΜΕΓΑΛΕΣ 1.250, ,00 ΜΕΣΑΙΕΣ 780, ,00 ΜΙΚΡΕΣ 270,00-380,00 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 120,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 850,00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ 650,00 ΜΕΓΑΛΕΣ 450,00 ΜΕΣΑΙΕΣ 300,00 ΜΙΚΡΕΣ 220,00 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 90,00 Διευκρινίζεται ότι: 1. Κάθε μορφής επιβαρύνσεις, φόροι κλπ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) που εκ του νόμου επιβάλλονται σε δαπάνες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης διάγνωσης ή σε ιατρικές αμοιβές, δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα που δικαιούται ο ασφαλισμένος από παροχές Ευρείας Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και συνεπώς δεν αποζημιώνονται. 2. Τα παραπάνω προγράμματα αντικαθιστούν προγενέστερα (Micro Group Protection) και αποτελούν επίσημη προσφορά. Για την υλοποίηση τους σε Ασφαλιστήριο απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου «Αποδοχή προσφοράς & Αίτηση ομαδικής ασφάλισης Micro Group Protection». ΠΑΡΕΕΤΑΙ 24ΩΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ( ) 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 20.000,00 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα Θάνατος από ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 1 Σε αντικατάσταση του Οδηγού Συνταξιούχου Ν ο 1 - Νοέμβριος 2011 & των Συμπληρωμάτων του - Φεβρουάριος & Μάιος 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΙΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 243 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Μνήμη Πολυτεχνείου σελ. 12 ΠρΟγραμμα ομαδικής ασφάλισης Το

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ( Σύστημα Υγείας ) από την ELG life

Κάρτα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ( Σύστημα Υγείας ) από την ELG life Energy & Life Group Κάρτα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ( Σύστημα Υγείας ) από την ELG life Ποιοι είμαστε? H ΕLG Energy and Life Group είναι μία εταιρία παροχής Υπηρεσιών η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των χρηματοασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Tα Νέα ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Tα Νέα του ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Μπαίνοντας πλέον στη φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταφοράς του πακέτου της συμπληρωματικής μας ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency. Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.gr Η Δέσμευσή μας Στην προσπάθεια για επαφή με όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα