Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής"

Transcript

1 Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

2 Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα

3 ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση Χονδρεμπόριο/Εξαγωγές Λιανεμπόριο/Food Service Καταναλωτές

4 Νέοι Κανονισμοί 178/2002 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ 853/2004 & 854/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά όλες τις ειδικές ρυθμίσεις του κλάδου 882/2004 από 01/01/2006 επίσημος έλεγχος

5 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τροφίμων ΒασισμένηστοαπότηΦάρμαστοπιρούνι Ιχνηλασιμότητα σε τρόφιμα & ζωοτροφές Ανάληψη ευθύνης από την επιχείρηση Έμφαση σε Κώδικες Πρακτικής παρά σε περιγραμμένη νομοθεσία Το σχέδιο HACCP προαπαιτούμενο σε επίπεδο επεξεργασίας

6 Κανονισμός Εφαρμογή: Ιανουάριος 2006 υποχρεωτικά Οι προαπαιτούμενες συνθήκες υγιεινής πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΗδιαδικασίαHACCP είναι ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

7 Άρθρο 5 του ΕΚ 852/2004 Απαίτηση: οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων να θεσπίσουν, εφαρμόζουν και να διατηρούν μονίμως (παγίως) διαδικασίες που βασίζονται στις Αρχές του HACCP

8 Άρθρο 5 του ΕΚ 852/2004 Βασική Νέα Θεώρηση: Οι αρχές του HACCP να εφαρμόζονται με την απαιτούμενη ευκαμψία σε όλες τις περιπτώσεις

9 ΕΚ 852/2004 Το σχετικό 15 του ίδιου του κανονισμού το οποίο αναφέρει: Οι απαιτήσεις σχετικά µετοhaccp θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του Codex Alimentarius. Θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων Σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων, δεν είναι δυνατόν να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου Σε άλλες οι ορθές πρακτικές υγιεινής μπορούν να υποκαθιστούν την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου Ηαπαίτησηθέσπισης«κρίσιμων ορίων» δεν συνεπάγεται την ανάγκη να καθορίζεται αριθμητικό όριο σε κάθε περίπτωση Η απαίτηση διατήρησης εγγράφων πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να µην επιβαρύνονται υπερβολικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

10 Άρθρο 5 του ΕΚ 852/2004 Σαφής αναφορά στο άρθρο 5(1): η μεθοδολογία πρέπει να βασίζεται στις αρχές του HACCP Αναφορά στο άρθρο 5(2)(ζ): η ανάγκηγιατην κατάρτιση εγγράφων και φακέλων πρέπει να είναι ανάλογη µε τηφύση& το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων Το άρθρο 5(5): επιτρέπει την υιοθέτηση ρυθμίσεων για την διευκόλυνση της εφαρμογής της απαίτησης του HACCP από ορισμένους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν οδηγούς εφαρμογής των αρχών του HACCP.

11 Πορεία Βασισμένη στις Αρχές HACCP Οι επτά αρχές του HACCP είναι ένα πρακτικό μοντέλο για την ταυτοποίηση και έλεγχο σημαντικών κινδύνων σε μόνιμη βάση Τούτο σημαίνει ότι, όταν ή όπου το αντικείμενο μπορεί να επιτευχθεί με ισοδύναμα μέσα, που αντικαθιστούν με ένα απλοποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο μέρος ή και τις επτά αρχές, πρέπει να θεωρείται ότι η υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, παράγραφο 1 του Κανονισμού 852/2004 έχει πληρωθεί

12 Εφαρμογή HACCP Η υποχρέωση ανάπτυξης, εφαρμογής και διατήρησης μιας μόνιμης διαδικασίας που βασίζεται στις αρχές του HACCP τονίζεται ιδιαιτέρως με τον Recommended International Code of Practice-General Principles of Food Hygiene

13 Εφαρμογή HACCP - Codex Ο Κώδικας συμβουλεύει τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να: Ταυτοποιούν κάθε στάδιο στις διεργασίες τους που είναι κρίσιμο για την ασφάλεια του τροφίμου Εφαρμόζουν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου για τα στάδια αυτά Παρακολουθούν (-καταγράφουν) τις μεθόδους ελέγχου γιαναεξασφαλίσουντηνσυνεχήαποτελεσματικότητα Να επισκοπούν τις μεθόδους ελέγχου περιοδικά και πότε και αν οι διεργασίες αλλάζουν

14 HACCP & Προαπαιτούμενα Η υγιεινή των τροφίμων είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις τροφίμων των προαπαιτουμένων και των αρχών του HACCP. Τα προαπαιτούμενα προσφέρουν τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή του HACCP και θα πρέπει να και πρέπει να είναι σε ισχύ πριν καθιερωθεί μια διαδικασία HACCP.

15 Προαπαιτούμενες Συνθήκες Υγιεινής Περιλαμβάνουν: τους χώρους των επιχειρήσεων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων τωνεξωτερικώνχώρωνκαιτηςτοποθεσίας τιςσυνθήκεςμεταφοράς τον εξοπλισμό τα απόβλητα τροφίμων την παροχή νερού την ατομική υγιεινή των προσώπων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα τα ίδια τα τρόφιμα την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία την θερμική επεξεργασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία ορισμένων τροφίμων την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου.

16 Προαπαιτούμενα & Έλεγχος Κινδύνων Τροφίμων Όπου τα προαπαιτούμενα (άσχετα αν συμπληρώνονται με οδηγούς ορθής πρακτικής) επιτυγχάνουν το στόχο της παρεμπόδισης, εξάλειψης ή μείωσης των κινδύνων τροφίμων σε αποδεκτά επίπεδα, θα πρέπει να εξεταστεί, αν οι υποχρεώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής τροφίμων έχουν εκπληρωθεί και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει με την υποχρέωση εγκατάστασης, εφαρμογής και διατήρησης σε μόνιμη βάση μιας διαδικασίας βασισμένης στις αρχές HACCP.

17 Επιχειρήσεις Τέτοιεςεπιχειρήσειςμπορείναείναι(όχι αποκλειστικά): Μικρά ακίνητα και κινητά καταστήματα, Επιχειρήσεις που σερβίρουν ποτά (μπαρ, καφετέριες κ.λπ.), Μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης όπου συνήθως δεν γίνεται προετοιμασία των τροφίμων όπως τα παντοπωλεία, καταστήματα που πωλούν προσυσκευασμένα τρόφιμα ή μη ευαλλοίωτα κ.λπ. Ημεταφοράκαιηαποθήκευσηπροσυσκευασμένων τροφίμωνήμηευαλλοίωτωντροφίμων

18 Οδηγοί Ορθής Πρακτικής Η χρήση οδηγών ορθής πρακτικής μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων να ελέγξουν τους κινδύνους και να αποδείξουν συμμόρφωσηχωρίςτηνανάγκηνα προχωρήσουν σε μια τυπική διαδικασία HACCP Μπορούν να εφαρμοστούν από οποιαδήποτε επιχείρηση ή τομέα τροφίμων

19 Τομείς Χρήσης - Παραδείγματα Εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων χειρισμού τροφίμων στα μέσα συγκοινωνίας όπως τα σκάφη Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που αποστέλλουν έτοιματρόφιμααπόμιακεντρικήεγκατάσταση Ο τομέας της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Καταστήματα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των κρεοπωλείων

20 Οδηγοί Ορθής Πρακτικής Είναι συνδυασμός ορθών υγιεινών πρακτικών (GHP) & στοιχείων HACCP, και περιλαμβάνουν για παράδειγμα: Οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των προαπαιτούμενων Απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες Προκαθορισμένα κρίσιμα σημεία ελέγχου κατά την προετοιμασία, βιομηχανική παρασκευή και επεξεργασία των τροφίμων που προσδιορίζουν τους κινδύνους και τις ειδικές απαιτήσεις ελέγχου Προφυλάξεις υγιεινής που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση χειρισμού ευαλλοίωτων προϊόντων (όπως έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα) Πιο επιμελημένα μέτρα για την περίπτωση των προπαρασκευασμένων τροφίμων για ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών (παιδιά, οι ηλικιωμένοι, κ.λπ.) Την ανάγκη για τεκμηρίωση και αρχεία Πρωτόκολλα για την επικύρωση των ημερομηνιών χρήσης (λήξης)

21 Εμπειρία Εφαρμογής HACCP σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Η υιοθέτηση συστημάτων αυτοελέγχου από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις τροφίμων παρουσιάζει σχετική ανομοιογένεια σε σχέση: Με τον τομέα δραστηριοποίησης Με τη δυναμικότητα

22 Ζωικά Τρόφιμα Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ζωικών προϊόντων, λόγω σχετικής νομοθεσίας & ειδικών διατάξεων ανέπτυξαν προαπαιτούμενα και HACCP (ΠΔ 204/96, ΠΔ 289/97, ΠΔ 410/94 Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊόντων, ΠΔ 412/94 Επεξεργασίας Γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, ΠΔ 56/95)

23 Μεγάλες Επιχειρήσεις Διέθεταν πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους, γνώση) Πολλές από αυτές είχαν εξαγωγική δραστηριότητα Ανταγωνισμός ελεύθερης αγοράς Ανάπτυξη HACCP

24 Μεγάλοι - Τι Προκύπτει; Το νομοθετικό πλαίσιο έδωσε την ώθηση να εργασθούν σε μια υγιή βάση τα συστήματα αυτοελέγχου τουλάχιστον μια δεκαετία. Στοδιάστημααυτό: Προσάρμοσαν το HACCP στις ανάγκες τους Έκαναν αναθεωρήσεις Βελτίωσαν το HACCP αποφορτώνοντάς το από πολλά άσκοπα κρίσιμα σημεία ελέγχου

25 Μικροί - Τι Προκύπτει; Τελείως δυσανάλογη η πορεία συμμόρφωσης προς τη νέα νομική απαίτηση για τήρηση HACCP των μικρομεσαίων μικρών επιχειρήσεων (catering, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων, καντίνες, σημεία λιανικής πώλησης κ.λπ.)

26 Μικροί - Τι Προκύπτει; Παρουσίαζαν ελλείψεις και προβλήματα προαπαιτούμενων - ορθών λειτουργικών πρακτικών (σύστημα αδειοδότησης) Ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής Εξοπλισμού Ανεκπαίδευτο προσωπικό

27 Εφαρμογή HACCP Έχοντας τέτοια θεμελιώδη προβλήματα ήταν τουλάχιστον ανορθόδοξη η προσπάθεια εφαρμογής και τήρησης συστημάτων HACCP. Ειδικοί σύμβουλοι HACCP επιχειρήσεων έτοιμοι να πουλήσουν πακέτα συστημάτων σε ήδη προβληματικές επιχειρήσεις που στερούνται της βάσης και Ανέτοιμοι κρατικοί φορείς για ορθό συμβουλευτικό έλεγχο.

28 Εφαρμογή HACCP Έτσι προέκυψε καθυστέρηση για ορθή προσέγγιση Δύσκαμπτα συστήματα αυτοελέγχου, φορτωμένα με πολλά κρίσιμα σημεία ελέγχου που τελικά δεν εφαρμόστηκαν = ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ και μάλιστα ελλείψει των προαπαιτούμενων

29 Συνεισφορά ΕΦΕΤ Εκπόνησε Οδηγούς Υγιεινής ανά επαγγελματικό κλάδο διευκόλυνε την αναμορφωθείσα κατάσταση Άρχισε να δίνεται έμφαση στη λογική της τήρησης βασικών-ουσιωδών απαιτήσεων:προαπαιτούμεναυγιεινή διαχείριση τροφίμων-στοιχειώδη τεκμηρίωση. Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπ όψιν η δυναμικότητα ως παράμετρος για την ανάπτυξη πλήρους συστήματος ή εφαρμογή κανόνων βάσει των αρχών του HACCP

30 Συνεισφορά ΕΦΕΤ KYA 15523/2006 Άρθρο 18: Οδηγοί ορθής πρακτικής Οι εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής καταρτίζονται και διαδίδονται από τους κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και αξιολογούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας. Μετά αξιολόγηση εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΦΕΤ Αναγνωρίζονται επίσημα από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή και αποτελούν μέρος του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των τροφίμων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο δ του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004

31 Συνεισφορά ΕΦΕΤ. KYA 15523/2006 Άρθρο 18: Οδηγοί ορθής πρακτικής Οι οδηγοί ορθής πρακτικής, οι οποίοι καταρτίστηκαν δυνάμει της ΚΥΑ 487/2000 «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου», εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού, εφόσον είναι συμβατοί με τους στόχους τους Όλοι οι οδηγοί θα αναθεωρηθούν και θα επικαιροποιηθούν ακολουθώντας την διαδικασία κατάρτισης, αξιολόγησης και έγκρισης ΟΕ.Φ.Ε.Τ. δύναται να προχωρά στην έκδοση Κωδίκων Ορθής Πρακτικής και Γενικών Σχεδίων HACCP με στόχο την παροχή βοήθειας σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τροφίμων ή επιχειρήσεις τροφίμων που δεν καλύπτονται από συλλογικά επαγγελματικά όργανα

32 Παραβάσεις για HACCP Έτος 2005: Σύνολο ελέγχων 8712 (6410 τακτικοί καταγγελίες) Παραβάσεις 750 ήτοι 9% Αφορούσανμητήρησηκανόνωνυγιεινής, μη ασφαλή τρόφιμα, επισήμανση-παρουσίαση

33 Παραβάσεις για HACCP Έτος 2005: Σε σύνολο 6410 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν σημειώθηκαν 8 παραβάσεις για HACCP Παρασκευαστές/Συσκευαστές 6 Διανομείς/Μεταφορείς 0 Λιανικό Εμπόριο 1 Επιχειρήσεις Υπηρεσιών 0 Παρασκευαστές που πωλούν Λιανικώς 1 Γενική Υγιεινή Σύνολο παραβάσεων 211

34 Παραβάσεις για HACCP Έτος 2006: Σύνολο ελέγχων 9520 (7109 τακτικοί καταγγελίες) Παραβάσεις 854, ήτοι 9% Αφορούσανμητήρησηκανόνωνυγιεινής, μη ασφαλή τρόφιμα, επισήμανση-παρουσίαση

35 Παραβάσεις για HACCP Έτος 2006: Σε σύνολο 7109 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν σημειώθηκαν 12 παραβάσεις για HACCP Παρασκευαστές/Συσκευαστές 6 Διανομείς/Μεταφορείς 0 Λιανικό Εμπόριο 0 Επιχειρήσεις Υπηρεσιών 5 Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς 1 Γενική Υγιεινή Σύνολο παραβάσεων 379

36 Κατευθυντήριες Γραμμές από DG- SANCO

37 Κανονισμός Η ύπαρξη μελέτης HACCP και η τήρησηεφαρμογή του από τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι νομική απαίτηση, η πιστοποίηση του HACCP δεν αποτελεί νομική υποχρέωση ανήκει στην ευχέρειαεπιλογή της επιχείρησης για διευκόλυνση

38 Ευκαμψία, Απαιτήσεις, Λύσεις Παραδείγματα Εφαρμογής: Πλήρες Σχέδιο HACCP Γενικό Σχέδιο HACCP Ολοκληρωμένοι οδηγοί ορθής πρακτικής Απλοί οδηγοί υγιεινής Μόνο Προαπαιτούμενα ΟΜΩΣ άσχετα με το πόσο απλά έγινε, ηεπιχείρησηθα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους και να τους ελέγχει

39 Συμπέρασμα Κανονισμός 852/04: οι απαιτήσεις σχετικά με το HACCP θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να εφαρμόζονται σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου των μικρών επιχειρήσεων. Η επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών θα γίνεται κατόπιν επιστημονικής ανάλυσης των κινδύνων για τον προσδιορισμό μέτρων που θα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και στοχοθετημένα Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: οδηγοί ορθής πρακτικής προαπαιτούμενα προγράμματα γενικά σχέδια HACCP διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP πλήρως αναπτυγμένα συστήματα HACCP

40 Ευχαριστώ Πολύ!

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Έγγραφο προσανατολισμού για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P.

. σελ.34. .. σελ.13 1.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.8. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ H.A.C.C.P. (ISO 22000)... σελ.16 1.9. ΤΟ H.A.C.C.P. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ H.A.C.C.P. (ISO 22000) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου. παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων

«Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου. παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων «Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωµένης διαχείρισης και ΠΟΠ/ΠΓΕ» ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά

1. Εισαγωγή ISO 22000. μ έ ρ ο ς. 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά μ έ ρ ο ς Α ISO 22000 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός του προτύπου - Γενικά Το ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα