ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠ - ΥΠΕΧΩ Ε Επιστηµονική Υπεύθυνος: Κ. Γεράρδη, επ. καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνος για τον τοµέα «περιβάλλον»: Κίµων Χατζηµπίρος, Φυσικός-Οικολόγος Αθήνα Οκτώβριος 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 Γ.2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.2.1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Γ.2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ.2.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Γ.2.4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ.2.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Γ Ατµόσφαιρα: Γ Ατµοσφαιρική χηµική ρύπανση Ανάλυση του προβλήµατος Σχέδια για αντιµετώπιση Γ Ηχορρύπανση Γ Θερµική ρύπανση Το κλίµα της Αττικής Το πρόβληµα των θερµονησίδων του λεκανοπεδίου Γ Αστικά στερεά απόβλητα Ανάλυση του προβλήµατος Κλίµακα διαχείρισης Προέλευση, ποσότητα και σύνθεση των αποβλήτων Στοιχεία για ειδικές κατηγορίες στερεών αποβλήτων Σχέδια για αντιµετώπιση Γ Φυσικό τοπίο Εισαγωγή Μεθοδολογία για την προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος Σύγχρονες απόψεις προστασίας και διαχείρισης Το Ρυθµιστικό Σχέδιο 85-Φυσικό περιβάλλον Τα προβλήµατα του φυσικού περιβάλλοντος Αξιόλογοι τόποι Αστικό φυσικό περιβάλλον Βιότοποι-Αρχαιολογικοί χώροι Αστικοί βιότοποι Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους Βιότοποι CORINE Βιότοποι NATURA 2000 Λοιποί βιότοποι Θεσµοθετηµένες και υπό θεσµοθέτηση ζώνες Μεγάλες παρεµβάσεις και προγράµµατα Γ.2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2

3 Γ.2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.2.1. Προβλήµατα και δυσκολίες Η επίτευξη και η διατήρηση καλής ποιότητας περιβάλλοντος στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας είναι αναγκαία προϋπόθεση για: Μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών Την παραγωγικότητα προηγµένων τοµέων της οικονοµίας Την κατάκτηση σηµαντικού διεθνούς ρόλου για την Αθήνα Στη συνέχεια θα προσεγγιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της πρωτεύουσας στα πλαίσια της αναζήτησης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Αττικής µε χρονικό ορίζοντα το Η ύπαρξη σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων στην Αθήνα κατά τα τελευταία 30 χρόνια είναι αναµφισβήτητη και αποτελεί καθοριστική αιτία απειλών για την υγεία, βλαβών ιστορικών µνηµείων, µιας γενικής αίσθησης κακοδαιµονίας και υποβάθµισης, καθώς και µιας κακής διεθνούς εικόνας της ελληνικής πρωτεύουσας. Πέραν της χαµηλής ποιότητας ζωής και της υπονόµευσης του µέλλοντος, η κατάσταση αυτή συνεπάγεται και ανυπολόγιστη οικονοµική ζηµιά. Η διεθνής κακή φήµη έχει δηµιουργηθεί τόσο από το πρόβληµα των µαρµάρων του Παρθενώνα, όσο και από τις δυσµενείς εντυπώσεις που προκαλούνται στους ξένους επισκέπτες από το νέφος, το θόρυβο, τα σκουπίδια και γενικά τις κακές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη διάρκεια των δεκαετιών του 70 και του 80. Οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια έφεραν µια τάση µείωσης της ατµοσφαιρικής χηµικής ρύπανσης στο χώρο του λεκανοπεδίου, η οποία όµως κινδυνεύει να αντιστραφεί λόγω αύξησης των παραγόντων υποβάθµισης. Εξάλλου, το σοβαρό πρόβληµα του θορύβου παραµένει ουσιαστικά χωρίς αντιµετώπιση και επιδεινώνεται καθηµερινά, ενώ νέο οξύ πρόβληµα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται τη θερινή περίοδο, λόγω της θερµικής ρύπανσης στις εκτεταµένες θερµονησίδες της πρωτεύουσας. Πέραν των προβληµάτων της ατµόσφαιρας, σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για την επίτευξη ορθολογικής διαχείρισης των αστικών υγρών και στερεών αποβλήτων. Στην περίπτωση των επιπτώσεων από τα υγρά απόβλητα έχει ήδη επιτευχθεί αξιόλογη αναβάθµιση του περιβάλλοντος, αλλά στον τοµέα των στερεών αποβλήτων, παρά τις βελτιώσεις, η Αθήνα εξακολουθεί γενικά να δίνει την εντύπωση µιας τριτοκοσµικής πόλης γεµάτης σκουπίδια και το ζήτηµα της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων παραµένει άλυτο. Τέλος, οι πολυάριθµοι αξιόλογοι φυσικοί χώροι της Αττικής, ιδιαίτερα οι τόποι µε σηµαντική αισθητική ή οικολογική αξία, τα πάρκα, οι ορεινοί όγκοι, οι ακτές, τα ρέµατα παραµένουν υποβαθµισµένοι και απειλούµενοι µε µη αντιστρεπτές βλάβες. Τα προβλήµατα επιδεινώνονται ή αντιµετωπίζονται δυσκολότερα εξ αιτίας αξιών και προτεραιοτήτων που κυριαρχούν στην ελλαδική κοινωνία και εκδηλώνονται µε νοσηρές νοοτροπίες και φαινόµενα, όπως µειωµένη κοινωνική συνείδηση, έλλειψη σεβασµού προς το δηµόσιο χώρο, υπερβολικός καταναλωτισµός, εκφυλισµός µέρους της δηµόσιας διοίκησης, έλλειψη πόρων για χρήσιµα δηµόσια αγαθά, σπατάλες για έργα επίδειξης. Έτσι δηµιουργούνται: Τάσεις χαλάρωσης οργανωµένων δοµών και µειωµένης τήρησης κανόνων, προς την κατεύθυνση µιας «τριτοκοσµοποίησης» της ελλαδικής κοινωνίας. Τάσεις αλόγιστης κατασκευής δηµόσιων ή ιδιωτικών, νόµιµων ή αυθαίρετων έργων, προς την κατεύθυνση µιας «τσιµεντοποίησης» του περιβάλλοντος. Συνέπειες των παραπάνω είναι ότι, αφ ενός µεν δυσχεραίνεται η επίλυση των υπαρκτών και σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων και αφ ετέρου αυτοτροφοδοτείται η αντιαισθητική εικόνα της πρωτεύουσας. Η αποτελµάτωση της καταπολέµησης και η στασιµότητα ή και χειροτέρευση των περιβαλλοντικών προβληµάτων δείχνουν ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο 1

4 βασίλειο της Αττικής». Ο πυρήνας του προβλήµατος έγκειται στην απαξίωση του δηµόσιου χώρου, µε την ψυχολογική, κοινωνική, και οικονοµική της διάσταση. Αναπόφευκτη συνέπεια είναι η εξαθλίωσή του, που εκδηλώνεται µε την υποβάθµιση του δρόµου, την κακοποίηση της ατµόσφαιρας, την πανταχού παρουσία των σκουπιδιών, την απωθητική κατάσταση των ακτών και των πάρκων. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα παρουσιάζουν αναλογίες µε γνωστά προβλήµατα του κράτους πρόνοιας, στους τοµείς της υγείας, της ασφάλισης, της παιδείας, της ασφάλειας, των µεταφορών, των ταχυδροµείων ή των επικοινωνιών. Τα τελευταία όµως αντιµετωπίζονται σε σηµαντικό βαθµό, τουλάχιστον από τα περισσότερα κοινωνικά στρώµατα, µε την ανάπτυξη αντίστοιχων ιδιωτικών υπηρεσιών. Αντίθετα, η αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων µε ιδιωτικές δραστηριότητες έχει περιορισµένες δυνατότητες, π.χ. διαµέρισµα σε αναβαθµισµένη περιοχή, µονοκατοικία, εξοχικό, θερινές διακοπές σε ακτές υψηλής ποιότητας. Έτσι, πολλές κατηγορίες σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων παραµένουν άλυτα, τόσο για τα εύπορα στρώµατα, όσο και για τα υπόλοιπα, όπως π.χ. η µη αποδεκτή διαχείριση των σκουπιδιών ή η χαµηλή ποιότητα των πάρκων και των κοινόχρηστων χώρων. Από την άλλη µεριά, η καταξίωση του ιδιωτικού χώρου (έπιπλα, είδη υγιεινής, κήποι ) και της προσωπικής κατανάλωσης (ρούχα, καλλυντικά, διασκέδαση ) εκτονώνει τη δυσφορία και υποκαθιστά εν µέρει την ανάγκη πρόσβασης σε ποιοτικό εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, δεν προκαλείται σοβαρό πολιτικό κόστος για τη διοίκηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση, αν και είναι κατ εξοχήν υπεύθυνες για το σοβαρό πρόβληµα της απαξίωσης του δηµόσιου χώρου. Επίσης, δε δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για να αναπτυχθεί ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των αντίστοιχων κρατικών ελλείψεων στους περιβαλλοντικούς τοµείς. Αποτέλεσµα είναι προς το παρόν η αναβολή της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβληµάτων και ο συµβιβασµός της κοινωνίας µε αυτά. Γ.2.2. Επιλογή ζητηµάτων προτεραιότητας Η προσέγγιση του θέµατος απαιτεί να επιλεγούν, µεταξύ των σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων της Αττικής, εκείνα που µπορεί να έχουν στρατηγική σηµασία για την εξέλιξη του χώρου στα επόµενα 15 χρόνια. Η επιλογή είναι δυνατόν να γίνει µε βάση κριτήρια, όπως: Σηµαντική επίδραση στην ποιότητα περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής, καθοριζόµενη από την ένταση του περιβαλλοντικού προβλήµατος, την έκταση του επηρεαζόµενου χώρου, το µέγεθος του επηρεαζόµενου πληθυσµού κλπ. Σηµαντική επίδραση του προβλήµατος στη χωροταξική και οικονοµική κατάσταση της Αττικής Μη δροµολόγηση ικανοποιητικών λύσεων του προβλήµατος Γ.2.3. Περιβαλλοντικά ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αναφέρονται στη συνέχεια κρίνεται ότι πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια. Εποµένως χαρακτηρίζονται ως ζητήµατα προτεραιότητας και θεωρούνται στρατηγικής σηµασίας για την παρούσα µελέτη. Αυτά είναι προβλήµατα σχετικά µε: Την ατµόσφαιρα και ειδικότερα τη χηµική ρύπανση, την ηχορρύπανση και τη θερµική ρύπανση. Τα αστικά στερεά απόβλητα. 2

5 Το φυσικό τοπίο, εξωαστικό και ενδοαστικό. Η ποιότητα της ατµόσφαιρας µπορεί, µε τα σηµερινά δεδοµένα, να εξαρτηθεί από τρείς βασικές συνιστώσες: τη χηµική ρύπανση, την ηχορρύπανση και τις διαταραχές του τοπικού κλίµατος. Η χηµική ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το πιο γνωστό και πολυσυζητηµένο περιβαλλοντικό πρόβληµα της Αθήνας. Αφορά σχεδόν το σύνολο του πληθυσµού της και συναρτάται µε πολλά ζητήµατα της πόλης, όπως η κυκλοφορία και η δόµηση. Οι προσπάθειες για την αντιµετώπισή του, όπως η αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων µε καταλυτικά, η µείωση του θείου και του µολύβδου στα καύσιµα κλπ. ήταν σηµαντικές κατά τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά δεν αρκούν για να οδηγήσουν στην επίλυσή του. Η γρήγορη αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων, η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών κυκλοφορίας και η µεγέθυνση της πόλης επιβαρύνουν σοβαρά τη χηµική ρύπανση της ατµόσφαιρας και δρουν ανταγωνιστικά προς τις βελτιώσεις που επετεύχθησαν ή αναµένονται από το µετρό, τους οδικούς άξονες κλπ. Οι ελπίδες για σηµαντική άµβλυνση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης το 2004 µοιάζουν ανεδαφικές, αν δεν ληφθούν φιλόδοξα και ριζοσπαστικά µέτρα. Η σταθεροποίηση των τιµών ορισµένων ρύπων σε ανεκτά όρια δεν είναι εξασφαλισµένη µεσοπρόθεσµα, τα δε πιθανά προβλήµατα στην υγεία ενδέχεται µακροπρόθεσµα να αποδειχτούν σηµαντικά. Η ηχορρύπανση είναι επίσης πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα της Αθήνας, τουλάχιστον για τους ξένους επισκέπτες και για πολλούς από τους κατοίκους της, οι οποίοι δεν ανέχονται τον «πολιτισµό του θορύβου». Παρουσιάζει πολλές αναλογίες µε το πρόβληµα της χηµικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης, όπως π.χ. οι µακροπρόθεσµοι κίνδυνοι για την υγεία, αλλά διαφέρει ουσιαστικά ως προς τις προσπάθειες αντιµετώπισης, οι οποίες στην περίπτωση της ηχορρύπανσης είναι µηδαµινές. Οι διαταραχές του τοπικού κλίµατος είναι το νέο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα της Αθήνας, το οποίο εκδηλώνεται µε οξύτητα τα τελευταία χρόνια, µε τη µορφή θερµικής ρύπανσης της ατµόσφαιρας κατά τους θερινούς µήνες. Οι προσπάθειες αντιµετώπισης είναι ανύπαρκτες, οι προοπτικές µονιµοποίησης και επιδείνωσής του είναι ορατές και συνιστούν καίρια απειλή για την ποιότητα ζωής, τη διεθνή εικόνα και τη βιωσιµότητα της πόλης. Τα προβλήµατα που συνδέονται µε τα απορρίµµατα της Αττικής είναι εκτεταµένα και η γενική κατάσταση παραµένει πολύ ανησυχητική. Η υποβάθµιση αφορά την οδυνηρή καθηµερινότητα των σκουπιδιών της γειτονιάς, την παρουσία των σκουπιδιών στο φυσικό περιβάλλον έξω από την πόλη και την αδυναµία επίλυσης του χρόνιου προβλήµατος της τελικής διάθεσης. Με τα προγράµµατα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε κάποιους τοµείς και για κάποια ειδικά απορρίµµατα. Ωστόσο, η εξασφάλιση από το 1998 της υγειονοµικής ταφής στον µοναδικό σύγχρονο ΧΥΤΑ για το 95% των απορριµµάτων της Αττικής επισκιάζεται από τον περιορισµένο µέχρι το 2004 ορίζοντα λειτουργίας του και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη του υπολοίπου 5%. Το φυσικό τοπίο της Αττικής παραµένει αξιόλογο αλλά ταυτόχρονα εµφανίζει µια αποκαρδιωτική κατάσταση υποβάθµισης. Το πρόβληµα αφορά προπάντων τη διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς και την αισθητική. Επιπλέον, η µείωση, τόσο της έκτασης όσο και της ποιότητας των περιοχών που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση, περιορίζει σηµαντικά την προστασία της πρωτεύουσας από φυσικές απειλές, όπως οι πληµµύρες, αλλά και τις δυνατότητες φθηνής ποιοτικής αναψυχής για εκατοµµύρια κατοίκους της. Πολλοί αξιόλογοι τόποι κινδυνεύουν από καταστροφικές επεµβάσεις, το πρόβληµα των θερινών πυρκαγιών έχει φθάσει σε µέγιστη οξύτητα, η δε οικολογική ανάδειξη και αξιοποίηση των χώρων αυτών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών είναι πρακτικά ανύπαρκτες. 3

6 Γ.2.4. Ζητήµατα δεύτερης προτεραιότητας Ορισµένα σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται σε όλα τα παραπάνω κριτήρια και εποµένως δεν επιλέγονται ως στρατηγικά. Παραδείγµατα τέτοιων προβληµάτων είναι τα ακόλουθα: Ποιότητα παράκτιων, εσωτερικών, επιφανειακών και υπόγειων νερών, διαχείριση λυµάτων και παντοειδών υγρών αποβλήτων. Με το πρόγραµµα αποχέτευσης και βιολογικής επεξεργασίας των αστικών λυµάτων έχουν βελτιωθεί σε ουσιαστικό βαθµό η υγιεινολογική κατάσταση του λεκανοπεδίου και η οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού κόλπου. Κρίνεται ότι οι πραγµατοποιηθείσες ενέργειες έχουν ήδη αποδώσει αξιόλογα αποτελέσµατα και οι σχεδιαζόµενες ενέργειες µπορούν να εξασφαλίσουν µια ικανοποιητική κατάσταση στον τοµέα αυτόν κατά τα επόµενα χρόνια. Φυσικές καταστροφές, κυρίως πληµµύρες και πυρκαγιές. Κρίνεται ότι η περιβαλλοντική διάσταση του προβλήµατος συνδέεται στενά µε την προστασία του φυσικού τοπίου και εξετάζεται αντίστοιχα, ενώ οι λοιπές διαστάσεις του αντιµετωπίζονται από άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι τα ζητήµατα των δικτύων. Τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Το πρόβληµα εξετάζεται εν µέρει στον τοµέα των απορριµµάτων. ε διαφαίνεται να αποκτά καθοριστική σηµασία τα επόµενα χρόνια. Ακτινοβολίες, κυρίως µη ιονίζουσες. Κρίνεται ότι το πρόβληµα είναι ανερχόµενο, η σοβαρότητά του παραµένει προς το παρόν σε µεγάλο βαθµό άγνωστη, δε διαφαίνεται να αποκτά καθοριστική σηµασία τα επόµενα χρόνια. Μακροκλιµατική αλλαγή. Κρίνεται ότι το πρόβληµα του θερµοκηπίου πιθανώς να απασχολήσει σοβαρά την Αθήνα µέχρι το 2015, αλλά τα σηµερινά δεδοµένα δεν επιτρέπουν να εκτιµηθεί η µελλοντική σηµασία του. Κατά το µέρος που αφορά τη θερµική ρύπανση της πόλης εξετάζεται στον αντίστοιχο τοµέα. Τεχνολογικοί κίνδυνοι. Το ενδεχόµενο και οι συνέπειες σοβαρού τεχνολογικού δυστυχήµατος ξεφεύγουν από τα πλαίσια της περιβαλλοντικής προσέγγισης. Εσωτερικοί χώροι. Το ζήτηµα είναι πολύ σηµαντικό, αλλά δεν έχει διακριτή χωροταξική διάσταση. 4

7 Γ.2.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Γ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Ανάλυση του προβλήµατος Η περιοχή της Αθήνας, όπως και άλλες µεγαλουπόλεις στον κόσµο, έχει ατµοσφαιρική χηµική ρύπανση, η οποία συνδέεται κυρίως µε την υπερσυγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων και την δίχως σχεδιασµό ανάπτυξη της πόλης. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η τοπογραφία (περικύκλωση της πόλης από βουνά) και η έντονη ηλιοφάνεια. Η παρακολούθηση της χηµικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης περιορίζεται µόνο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, όπου λειτουργούν (1998) 10 αυτόµατοι σταθµοί µέτρησης των ρύπων σε συνεχή βάση καθ όλο το 24ωρο. Παρακολουθούνται µόνον οι πιο αντιπροσωπευτικοί ρύποι. εν πραγµατοποιούνται µετρήσεις πολλών άλλων ρύπων που πιθανώς έχουν σηµασία, όπως διάφορες οργανικές ενώσεις ούτε αναλύονται τα διάφορα συστατικά του καπνού. εν είναι διαθέσιµα στοιχεία για άλλα σηµεία µε πιθανή συγκέντρωση ατµοσφαιρικών ρύπων στην Αττική, όπως οι αστικές περιοχές εκτός λεκανοπεδίου, οι βιοµηχανικές ζώνες, τα σηµεία µε µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, οι περιοχές λειτουργίας ανεξέλεγκτων χωµατερών κλπ. Η ατµοσφαιρική ρύπανση υπήρξε έντονη ήδη από τη δεκαετία του 70, βελτιώθηκε ως προς ορισµένους ρύπους και επιδεινώθηκε ως προς άλλους κατά τη δεκαετία του 80 και µειώθηκε σηµαντικά κατά τη δεκαετία του 90, κυρίως χάρη στο µέτρο της απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων µε παράλληλη επιδότηση των καταλυτικών αυτοκινήτων. Από το 1994 εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα (ΑΤΤΙΚΗ SOS), το οποίο περιλαµβάνει σειρά µέτρων, όπως: έλεγχοι σταθερών και κινητών πηγών ρύπανσης, έλεγχοι ποιότητας καυσίµων, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, προληπτικά έκτακτα µέτρα, κλιµακωτό ωράριο, λειτουργία λεωφορειοδρόµων κλπ. Οι παρατηρούµενες τάσεις της ρύπανσης είναι προς το παρόν σταθεροποιητικές στο χώρο του λεκανοπεδίου, ενώ είναι πιθανότατα αυξητικές στον υπόλοιπο χώρο της Αττικής, όπου δεν υπάρχουν µετρήσεις. Αποτελούν γενικά τη συνισταµένη δύο αντίρροπων τάσεων: του αυξηµένου ελέγχου των εκποµπών από τη µια και της µεγέθυνσης της ρύπανσης από την άλλη, η οποία προκαλείται κυρίως από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας και την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων και των άλλων ρυπαντικών πηγών. Το γεγονός ότι η παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής χηµικής ρύπανσης µε µετρήσεις γίνεται µόνο στο λεκανοπέδιο συνεπάγεται σηµαντική υποτίµηση τόσο της έκτασης, όσο και των προοπτικών του προβλήµατος. Οι αρµόδιοι είναι εγκλωβισµένοι στη λογική της µη υπέρβασης των ορίων που έχουν τεθεί για τους διάφορους ρύπους. Η παρακολούθηση της ρύπανσης γίνεται και αξιοποιείται κυρίως για την πιστοποίηση ότι οι τιµές δεν έχουν υπερβεί τα όρια και για τη λήψη εκτάκτων µέτρων όταν παραστεί ανάγκη. Όµως η ρύπανση είναι συνεχώς παρούσα, µε µέτριες ή χαµηλές συγκεντρώσεις, τις περισσότερες µέρες, σε πάρα πολλά σηµεία, εντός ή εκτός λεκανοπεδίου και τα αποτελέσµατά της είναι σωρευτικά. Επιπλέον, ο συνολικός όγκος των παραγόµενων αέριων ρύπων στο χώρο της Αττικής αυξάνει και η εµφάνιση νέων εστιών αυξηµένης ρύπανσης, όπως π.χ. στο χώρο της πεδιάδας των Μεσογείων είναι πιθανή. Η µείωση της ρύπανσης στο µεσοπρόθεσµο µέλλον είναι αµφίβολη, εκτός αν αλλάξουν οι προτεραιότητες στα µέτρα και έργα που σχεδιάζονται και κυρίως αν πάψει να ευνοείται το αυτοκίνητο σε βάρος της συγκοινωνίας. Εξάλλου, και η συνέχιση της παρούσας κατάστασης συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις. Οι µακροπρόθεσµες συνέπειες της ατµοσφαιρικής χηµικής ρύπανσης στη σωµατική και ψυχική υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας ίσως δεν είναι ανώδυνες, ενώ οι συνέπειες για τον τουρισµό και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες είναι πολύ αρνητικές. Η συχνή αίσθηση δυσφορίας που προκαλεί η χηµική ρύπανση, σε συνδυασµό µε άλλες οχλήσεις όπως ο θόρυβος ή οι καύσωνες, οδηγεί σε ακόµα πιο 5

8 ελαττωµένη τήρηση των κανόνων, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Επιπλέον, η σηµερινή κατάσταση, κυρίως εξ αιτίας του κυκλοφοριακού, είναι οριακή. Ακόµα και µικρές και ασήµαντες διαταραχές, που συµβαίνουν σχεδόν καθηµερινά για διάφορους λόγους στην πόλη, συνιστούν αιτίες µείζονος ανωµαλίας και όχλησης, µε δυσανάλογη τοπική αύξηση της «κανονικής» ρύπανσης. Παρ όλο που υπάρχουν αυξοµειώσεις των µέσων ετήσιων τιµών ρύπανσης στις διάφορες θέσεις των σταθµών από χρόνο σε χρόνο, η διαχρονική τάση εξέλιξης είναι µέχρι το 1998 πτωτική ή σταθεροποιητική. Οι µειώσεις είναι πιο σηµαντικές για τους πρωτογενείς ρύπους, όπου η σχέση µείωσης των εκποµπών ενός ρύπου µε τη συγκέντρωσή του στην ατµόσφαιρα είναι αναλογική και λιγότερο σηµαντικές για τους δευτερογενείς ρύπους όπου η σχέση αυτή δεν είναι αναλογική. Π.χ. στους σταθµούς που αντιπροσωπεύουν την περιοχή του κέντρου της Αθήνας υπήρξε µέση µείωση των τιµών καπνού περίπου 6% µεταξύ των πενταετιών και Η παρατηρηθείσα πτώση πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων µε αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας µε καταλύτες και, δευτερευόντως, στη χρήση καυσίµων µε καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές (κυρίως µείωση της περιεκτικότητας σε θείο), στη σηµαντική µείωση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στην Αττική, στην εφαρµογή της κάρτας ελέγχου καυσαερίων και στα µέτρα ελέγχου εκποµπής ρύπων από διάφορες πηγές. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τη γρήγορη αύξηση του ποσοστού των καταλυτικών αυτοκινήτων στο διάστηµα : 1989: 1, 1990: 3, 1991: 130, 1992: 240, 1993: 300, 1994: 340, 1995: 380, 1996: 420, 1997: 460. Ειδικά για τους διάφορους ρύπους, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, παρατηρούνται τα εξής: Για το διοξείδιο του θείου έχουν µειωθεί οι τιµές, λόγω της µείωσης της περιεκτικότητας του πετρελαίου ντίζελ σε θείο από 0,3% σε 0,2%. Για το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση σταθεροποίησης των τιµών τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα για το σταθµό της οδού Πατησίων, θέση που επηρεάζεται άµεσα από τις εκποµπές των αυτοκινήτων, τα τρία χρόνια η στατιστική παράµετρος 98% κυµάνθηκε στο επίπεδο του ορίου ποιότητας ατµόσφαιρας (200 µg/m 3 ), σε αντίθεση µε τα παλαιότερα χρόνια που υπήρχε σηµαντική υπέρβαση του ορίου. Για το µονοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή µείωσης των τιµών. Για το µονοξείδιο του άνθρακα, υπάρχει τάση µείωσης ή σταθεροποίησης των τιµών. Για το όζον υπάρχει γενικώς µία τάση σταθεροποίησης των τιµών. Για τον καπνό παρατηρείται τάση σταθεροποίησης των τιµών τα τελευταία χρόνια. Για το µόλυβδο υπήρξε σηµαντική µείωση τιµών, µετά την εισαγωγή των αυτοκινήτων µε καταλύτη, λόγω της χρήσης αµόλυβδης βενζίνης. Μεγαλύτερες τιµές SO 2, NO 2, CO και καπνού παρουσιάζονται στο κέντρο της πόλης. Για τον καπνό και το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει υπέρβαση των εθνικών ορίων ποιότητας ατµόσφαιρας στο σταθµό Πατησίων. Για το όζον υπάρχουν υπερβάσεις κυρίως στους σταθµούς που είναι εγκατεστηµένοι στη βόρεια πλευρά της πόλης. Για το διοξείδιο του θείου, τον καπνό και το µονοξείδιο του άνθρακα µεγαλύτερες τιµές παρουσιάζονται τους χειµερινούς µήνες, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες εµφανίζονται µεγαλύτερες τιµές για το διοξείδιο του αζώτου και το όζον. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι τιµές όλων των ρύπων εκτός του όζοντος παρουσιάζουν µείωση. Στη διάρκεια του 24ώρου, οι αιχµές ρύπανσης παρουσιάζονται για το διοξείδιο του θείου, το µονοξείδιο του άνθρακα και το µονοξείδιο του αζώτου το πρωί 8-10 και το βράδυ Αυτό οφείλεται στο ότι αφ ενός µεν τις ώρες αυτές επικρατούν ευνοϊκές για τη συσσώρευση των ατµοσφαιρικών ρύπων µετεωρολογικές συνθήκες, αφ ετέρου δε συµπίπτουν χρονικά οι ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης και οι αιχµές κυκλοφορίας. Οι µέγιστες τιµές για το διοξείδιο του αζώτου εµφανίζονται τις πρωινές ώρες 10-12, δηλαδή παρουσιάζουν κάποια χρονική υστέρηση που είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό του, ενώ για το O 3 οι µέγιστες τιµές εµφανίζονται τις πρώτες µεταµεσηµβρινές ώρες, οπότε η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι µέγιστη. 6

9 Εκτιµήσεις έχουν γίνει βάσει των διακυµάνσεων των µέσων µηνιαίων τιµών ρύπανσης για όλους τους ρύπους και όλους τους σταθµούς για το Οι πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO 2, καπνός) παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές τους µήνες του χειµώνα. Αυτό οφείλεται για µεν το SO 2 και τον καπνό στη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης, για δε το CO στη µεγαλύτερη κυκλοφορία που παρατηρείται τους χειµερινούς µήνες και τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των µηχανών των αυτοκινήτων (ξεκίνηµα µε κρύα µηχανή). Από τους δευτερογενείς ρύπους το µεν όζον (O 3 ) παρουσιάζει µεγαλύτερες τιµές τους καλοκαιρινούς µήνες, το δε διοξείδιο του αζώτου (NO 2 ) δεν παρουσιάζει σαφή µηνιαία µεταβολή. Οι αυξηµένες τιµές της συγκέντρωσης του όζοντος τους καλοκαιρινούς µήνες οφείλονται στην αυξηµένη ηλιοφάνεια των µηνών αυτών, δεδοµένου ότι το όζον σχηµατίζεται από φωτοχηµικές αντιδράσεις στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή ακτινοβολία. Η ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα για το 1998, κυµάνθηκε από χαµηλά ως και µέτρια επίπεδα, για το µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου (94%). Παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των ηµερών µε πολύ υψηλή ρύπανση από 11 το 1993 σε 4 το Επίσης, στη διάρκεια του 1998 δεν ελήφθησαν έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στους σταθµούς του κέντρου, ηµέρες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ρύπανσης παρουσιάστηκαν κυρίως για το διοξείδιο του αζώτου. Στους σταθµούς της περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται προς τα βόρεια της πόλης, ηµέρες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ή πολύ υψηλή ρύπανση παρουσιάστηκαν για το όζον (χαρακτηριστικός ρύπος φωτοχηµικής ρύπανσης). Στη διάρκεια του καλοκαιριού ο χαρακτηρισµός της ρύπανσης ως υψηλής ή πολύ υψηλής οφείλεται κυρίως στις συγκεντρώσεις όζοντος που σηµειώνονται στην περιφέρεια της πόλης και ιδιαίτερα στα βόρεια προάστειά της, όπου εµφανίζονται το καλοκαίρι και στη διάρκεια των µεσηµβρινών και πρώτων απογευµατινών ωρών αυξηµένες τιµές όζοντος. Οι παράµετροι της µετεωρολογίας που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου, η ευστάθεια της ατµόσφαιρας και ειδικά για τους φωτοχηµικούς ρύπους η ηλιοφάνεια. Άλλες παράµετροι που συντελούν σηµαντικά στη διαµόρφωση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η βροχόπτωση, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και έµµεσα η θερµοκρασία. Το αθηναϊκό λεκανοπέδιο λόγω της φυσικής του διάταξης έχει µία λανθάνουσα τάση προς καιρούς αναστροφής. Σχεδόν κάθε δεύτερη ηµέρα του έτους παρατηρείται το πρωί αναστροφή. Η αναστροφή ιδίως τον χειµώνα ενδέχεται να µεταβληθεί σε σταθερό φαινόµενο, εάν η χαµηλότερη θέση του ήλιου είναι σε θέση να θερµάνει επαρκώς τα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας. Οι χειµερινές αναστροφές εκτείνονται κατά κανόνα στο µισό ύψος των θερινών, είναι ωστόσο σηµαντικά σταθερότερες γιατί η θετική µεταβολή της θερµοκρασίας µε το ύψος είναι διπλάσια από ό,τι το καλοκαίρι. Οι σταθεροί καιροί αναστροφής διαρκούν δύο συνήθως ηµέρες, µπορεί όµως να έχουν διάρκεια µέχρι 12 ηµερών, ανάλογα µε τις γενικότερες καιρικές συνθήκες. Εντονότερα φαινόµενα ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά την αναστροφή παρατηρούνται το χειµώνα, εξαιτίας της κεντρικής θέρµανσης. Η θετική γενική µετεωρολογική κατάσταση τον Αύγουστο, σε συνδυασµό µε την απουσία πολλών κατοίκων και τον περιορισµένο αριθµό των τροχοφόρων, έχει ως επακόλουθο τον µήνα αυτό να παρατηρούνται κατά κανόνα ελάχιστες ηµέρες µε αυξηµένες τιµές ρύπων. Μεγάλες τιµές ρύπανσης παρουσιάζονται µε διευθύνσεις ανέµου του νοτίου και δυτικού τοµέα, µε ταχύτητα ανέµου µικρότερη από 5 m/s και όταν επικρατούν συνθήκες θερµοκρασιακής αναστροφής. Η εξέταση των µέσων τιµών ρύπανσης ανά διεύθυνση ανέµου (τριαντάφυλλα ρύπανσης) δείχνει ότι µικρότερες τιµές ρύπανσης για όλους τους ρύπους παρατηρούνται µε ανέµους του βορειοανατολικού τοµέα. Αυτό αποδίδεται: Στην τοπογραφία της περιοχής που δυσχεραίνει τη διάχυση των αερίων µαζών λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων, εκτός από την περίπτωση των βορείων-βορειοανατολικών ανέµων. Στο ότι οι άνεµοι του βόρειου τοµέα έχουν µεγαλύτερη µέση ταχύτητα. Στο ότι οι άνεµοι του νότιου τοµέα ευνοούν σε πολλές περιπτώσεις την ανάπτυξη θερµοκρασιακών αναστροφών λόγω µεταφοράς θερµών αερίων µαζών. 7

10 Σχέδια για την αντιµετώπιση Οι προοπτικές αντιµετώπισης του προβλήµατος συναρτώνται µε: Την υπάρχουσα κατάσταση Την αναµενόµενη αύξηση των εκποµπών λόγω της αύξησης των αυτοκινήτων, της δυσκολίας των κυκλοφοριακών συνθηκών, καθώς και της αύξησης του πληθυσµού (ιδίως των µεταναστών). Την επεκτεινόµενη δόµηση που συντελεί βαθµιαία στην πτώση της µέσης ταχύτητας του ανέµου και πιθανώς στην εµφάνιση ακραίων µετεωρολογικών φαινοµένων που επιδεινώνουν την ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα µέτρα που θα ληφθούν, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα αυτοκίνητα και τις συγκοινωνίες. Τις ενδεχόµενες τεχνολογικές εξελίξεις στους κινητήρες των αυτοκινήτων Ο σχεδιασµός αντιµετώπισης του προβλήµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες βασίζεται προς το παρόν κυρίως στην κατασκευή έργων, τα οποία αναµένεται να βελτιώσουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και τις µεταφορές στην Αττική, όπως: Αττική οδός, λεωφόροι Αιγάλεω Υπόγειοι και ανισόπεδοι κόµβοι Επέκταση του µετρό, προαστειακός σιδηρόδροµος, τραµ στο ιστορικό κέντρο Ανανέωση των µέσων µαζικής µεταφοράς. Συµπληρωµατική συµβολή υπολογίζεται να έχουν έργα και µέτρα, όπως: Η αύξηση και η σύνδεση του αστικού και περιαστικού πρασίνου Οι διευθετήσεις στο εµπορικό τρίγωνο και στον ελαιώνα Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων Η εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια Η προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου Η µείωση του µέσου όρου ηλικίας των αυτοκινήτων Η βελτίωση της υποδοµής για την παρακολούθηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µε πρόγραµµα καταγραφής εκποµπών και δηµιουργία επιχειρησιακού κέντρου παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων µέτρων στην περιοχή της Αθήνας. Η δηµιουργία υποδοµής ελέγχου για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων, µε µελέτες για την ανάπτυξη βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών αντιρρύπανσης στις βιοµηχανίες και µε τη δηµιουργία ελεγκτικού µηχανισµού. Η ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος για την περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας και των µεταφορών, µε στόχο τη λήψη αποφάσεων για κυκλοφοριακές παρεµβάσεις για την αποφυγή κυκλοφοριακών συµφορήσεων και το σχεδιασµό έγκαιρης λήψης µέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας και των µεταφορών. 8

11 Γ.2.6. Συµπεράσµατα και προοπτικές Η ανάλυση που έχει προηγηθεί δείχνει ότι η αντιµετώπιση των προβληµάτων, η αναβάθµιση του περιβάλλοντος και η ανάκτηση διεθνούς ακτινοβολίας της Αθήνας δεν µπορούν να επιτευχθούν µε µια απλή συνέχιση των υπαρχόντων µέτρων και προγραµµάτων. Χρειάζονται καινοτοµίες, δυναµικές παρεµβάσεις, σηµαντικές επενδύσεις και ενέργειες µε παιδευτικό χαρακτήρα. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση των προβληµάτων, η ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις τοµεακές πολιτικές, η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και των συµµετοχικών διαδικασιών, µαζί µε τον πολιτισµό της καθηµερινής ζωής, είναι διεθνώς αποδεκτές αρχές που µπορούν να δηµιουργήσουν θετικές προοπτικές για την προστασία, ανάκτηση, ανάδειξη και διαχείριση του περιβάλλοντος. Η συνολική αξιολόγηση του περιβάλλοντος της Αττικής είναι αρνητική. Οι επιπτώσεις από την άναρχη δόµηση, τις επιζήµιες επιλογές, τις αλόγιστες δραστηριότητες, την κοινωνική αδιαφορία και την διοικητική ανεπάρκεια προκαλούν συνεχιζόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την εκτίµηση της παρούσας κατάστασης και της µέχρι τώρα αντιµετώπισης των προβληµάτων, καθώς και τις διαγραφόµενες προοπτικές για το µέλλον του περιβάλλοντος της πρωτεύουσας. Παρουσιάζονται τα προβλήµατα πρώτης προτεραιότητας, καθώς και ορισµένες ενδεικτικές εκτιµήσεις από τους υπόλοιπους τοµείς. Η εστίαση στα ζητήµατα της ατµόσφαιρας, των απορριµµάτων και του φυσικού τοπίου εξειδικεύει τη γενική εικόνα και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για επισήµανση καθοριστικών αιτιών της παρούσας κατάστασης και στρατηγικών παρεµβάσεων που απαιτούνται για το µέλλον. Πίνακας: Κυριώτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα της Αττικής Υπάρχουσα Μέχρι τώρα Προοπτική κατάσταση αντιµετώπιση Ατµόσφαιρα -χηµική ρύπανση Κακή Μέτρια Κακή - ηχορρύπανση Πολύ κακή Πολύ κακή Πολύ κακή - θερµική ρύπανση Κακή Πολύ κακή Πολύ κακή Αστικά στερεά απόβλητα Κακή Μέτρια Μέτρια Φυσικό τοπίο Μέτρια Κακή Κακή Νερά Μέτρια Καλή Καλή Πληµµύρες και πυρκαγιές Κακή Κακή Κακή Παρατηρείται ότι από τους 5 δυνατούς χαρακτηρισµούς «πολύ καλή», «καλή», «µέτρια», «κακή» και «πολύ κακή», ο πρώτος δεν αποδίδεται καθόλου. Καµία υπάρχουσα κατάσταση, αντιµετώπιση ή προοπτική κάποιου περιβαλλοντικού προβλήµατος της Αττικής δεν µπορεί να θεωρηθεί αρκετά ικανοποιητική, σε σύγκριση µε τις φιλόδοξες απαιτήσεις που πρέπει να 69

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 24 105 64 ΑΘΗΝΑ B ΕΝΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ Α.Α. Κ Α 1396 / 98 ΑΡ.ΟΑΜ 2503/98 Ι.Τ.Ε.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ISBN 978-960-87690-7-6 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» Αρχικό Κείµενο θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα