ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ"

Transcript

1 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

2 Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο δεν είναι απλά η παρουσίαση ενός περιεχομένου, αλλά...

3 Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. η εμπλοκή σε διάλογο με ένα «φανταστικό δάσκαλο»

4 Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. η εμπλοκή σε διάλογο με ένα «φανταστικό δάσκαλο» (ερωτήσεις συμβουλές απόψεις - συσχετίσεις)

5 Να αναδειχθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες, ξεφεύγοντας από τη λογική του ενός συγγράμματος.

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ Στο επίκεντρο τίθεται ο φοιτητής. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ Στο επίκεντρο τίθεται ο φοιτητής. ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Με απλά λόγια, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τον φοιτητή στη χρήση του κειμένου.

8 Τα κεφάλαια να διατυπώνονται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, ώστε ο φοιτητής ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει: Τι κάνει Γιατί το κάνει Πώς το κάνει Αν εκείνο που του ζητείται το κάνει σωστά

9 ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σκοπό Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έννοιες-Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Eισαγωγικές Ασκήσεις Ανάπτυξη Κεφαλαίου με σχήματα, πίνακες, παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, δραστηριότητες Σύνοψη Λίστα Ελέγχου Γνώσεων Ευρετήριο Όρων Γλωσσάρι Βιβλιογραφικές Αναφορές Προαιρετική Βιβλιογραφία Οδηγό Περαιτέρω Μελέτης (όπου είναι δυνατόν) (όπου είναι δυνατόν) Απαντήσεις στις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης και Δραστηριότητες

10 ΣΚΟΠΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγική ανάλυση για την έννοια του ηχητικού σήματος και την τυπική αναπαράστασή του στο χρόνο και τη συχνότητα. Επιπλέον παρουσιάζονται τα απαραίτητα στάδια που εξασφαλίζουν την ψηφιοποίηση των ηχητικών δεδομένων και επιτρέπουν σε επόμενο βήμα, μέσω των κατάλληλων ψηφιακών αρχείων, την αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοσή τους με τη βοήθεια των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο έτσι ώστε να προσεγγίσετε ευκολότερα τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κωδικοποίηση, την αφαίρεση χαρακτηριστικών παραμορφώσεων από τα ηχητικά σήματα, τη χρήση λογισμικού για επεξεργασία ήχου και δημιουργία ηχητικών εφέ με την πιθανή ενσωμάτωσή τους σε μια πολυμεσική εφαρμογή, οι οποίες και περιγράφονται εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια.

11 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα αυτή, θα μπορείτε να: Περιγράφετε την έννοια του σήματος. Χρησιμοποιείτε το μετασχηματισμό Fourier. Απεικονίζετε τα σήματα στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Εκτιμάτε το φάσμα συχνοτήτων ενός σήματος. Aναγνωρίζετε τις βασικές κατηγορίες των ιδανικών φίλτρων. Περιγράφετε την διαδικασία μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Διατυπώνετε το θεώρημα της δειγματοληψίας. Περιγράφετε το φαινόμενο της συχνοτικής αναδίπλωσης. Προσδιορίζετε τη συχνότητα δειγματοληψίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή ενός αναλογικού σήματος, με δεδομένο συχνοτικό περιεχόμενο, σε ψηφιακό. Υπολογίζετε προσεγγιστικά την απόδοση ενός κβαντιστή.

12 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναπόσπαστο στοιχείο μιας πολυμεσικής εφαρμογής είναι... Για παράδειγμα,... Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι... Στο παρόν κεφάλαιο, πέρα από μια εισαγωγική ανάλυση στην έννοια των... περιγράφονται οι διαδικασίες... Συγκεκριμένα το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. Στην πρώτη εισαγωγική ενότητα αναλύεται η έννοια... Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση... Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της έννοιας..., καθώς και... Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται... Στη συνέχεια επισημαίνονται οι βασικές τυποποιήσεις... Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση και περιγραφή βασικών... Κατά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα συναντήσετε έννοιες όπως..., στο κεφάλαιο 2 του βιβλίου:... Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους καθώς και της σχετικής ανάλυσης που πραγματοποιείται στα δύο πρώτα κεφάλαια του παρόντος τόμου, οι παραπάνω έννοιες αναφέρονται εκ νέου και όπου κρίνεται απαραίτητο παρέχεται επιπλέον πληροφορία και παραπομπές στην βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι για την πλήρη κατανοήση των όρων και εννοιών κυρίως της ενότητας 1.1, είναι απαραίτητες κάποιες βασικές γνώσεις...

13 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Σήμα Πεδίο χρόνου - πεδίο συχνότητας Μετασχηματισμός Fourier Φάσμα Φίλτρο Θεώρημα Δειγματοληψίας - Ρυθμός Nyquist Κβαντισμός Λόγος σήματος προς θόρυβο κβαντισμού Ψηφιακά αρχεία ήχου

14 ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Το παρακάτω κείμενο χρειάζεται επισήμανση με πλαίσιο) Άσκηση αυτοαξιολόγησης 1.7 Έστω αναλογικό σήμα του οποίου το φάσμα περιορίζεται σε συχνότητες μικρότερες των 8 khz. Να προτείνετε κατάλληλη συχνότητα δειγματοληψίας για την μετατροπή του συγκεκριμένου σήματος σε ψηφιακό. (επισήμανση τέλος κειμένου σε πλαίσιο)

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Το παρακάτω κείμενο χρειάζεται επισήμανση με πλαίσιο) Δραστηριότητα 1.3 Επαναλάβετε τα υποερωτήματα (β), (γ) και (δ) της Δραστηριότητας 1.1, εφόσον δημιουργήσετε το αντίστοιχο χρονικό διάνυσμα και διάνυσμα συχνοτήτων για την ορθότερη απεικόνιση των σημάτων στο χρόνο και τη συχνότητα, με βάση τις Εικόνες 1.1 και 1.2. Για την απεικόνιση στο πεδίο της συχνότητας, εξετάστε επίσης τη δυνατότητα γραμμικού και λογαριθμικού άξονα συχνοτήτων. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 20 λεπτά Σκοπός: Ολοκλήρωση των βασικών βημάτων της δραστηριότητας 1.1, για την ορθότερη απεικόνιση των σημάτων στο χρόνο και τη συχνότητα. (επισήμανση τέλος κειμένου σε πλαίσιο)

16 ΣΥΝΟΨΗ Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στην έννοια... Επίσης, παρουσιάστηκε εν συντομία η... Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της έννοιας... Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου περιγράφηκε η διαδικασία... Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια βασική κατηγοριοποίηση... καθώς και μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια... Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση...

17 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ Αφού ολοκληρώσατε τη μελέτη του κεφαλαίου, επιστρέψτε στα αρχικά προσδοκώμενα αποτελέσματα και ελέγξτε κατά πόσο: Έχετε εξοικειωθεί με την έννοια... Μπορείτε να προσδιορίζετε... Μπορείτε να διακρίνετε... Είστε σε θέση να σχεδιάζετε και να σχολιάζετε... Μπορείτε να χαρακτηρίζετε... Έχετε εξοικειωθεί με τις βασικές κατηγορίες... Μπορείτε να απαριθμείτε...

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μουρτζόπουλος, Γ. (2011). Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου. Ελλάδα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. Breebart J. & Faller C. (2007). Spatial Audio Processing: MPEG Surround and Other Applications. UK: John Wiley & Sons, Ltd. Kahrs M. & Brandenburg K. (2002). Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. USA: Kluwer Academic Publishers. Orfanidis S. J. (2010). Introduction to Signal Processing. Ανακτήθηκε 10 Απριλίου, 2012, από από

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μουρτζόπουλος, Γ. (2011). Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου. Ελλάδα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. Breebart J. & Faller C. (2007). Spatial Audio Processing: MPEG Surround and Other Applications. UK: John Wiley & Sons, Ltd. Kahrs M. & Brandenburg K. (2002). Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. USA: Kluwer Academic Publishers. Orfanidis S. J. (2010). Introduction to Signal Processing. Ανακτήθηκε 10 Απριλίου, 2012, από από

20 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ Chapman N. & Chapman J. (2000). Digital Multimedia. UK: John Wiley & Sons, Ltd. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο είναι περισσότερο θεωρητικό σε σχέση με τα δυο προηγούμενα και παλαιότερης έκδοσης, αποτελεί ένα εισαγωγικό βοήθημα για τα ψηφιακά πολυμέσα. Μπορείτε να επικεντρωθείτε στο κεφάλαιο 12, όπου παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά με την ψηφιοποίηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση ηχητικών σημάτων για την ενσωμάτωσή τους σε πολυμεσικές εφαρμογές. Για λόγους πληρότητας, είναι χρήσιμο να μελετήσετε και το κεφάλαιο 2 όπου αναπτύσσονται βασικά θέματα σχετικά με το σύνολο των τεχνολογιών που εμπλέκονται στα πλαίσια των ψηφιακών πολυμέσων. Επιπλέον, σχετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ερωτήσεις-ασκήσεις που παρατίθενται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

21 ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άσκηση αυτοαξιολόγησης 1.2 Η συγκεκριμένη άσκηση είναι εφαρμογή... Στην περίπτωση που την προσεγγίσατε σωστά, τότε έχετε κατανοήσει τον συγκεκριμένο ορισμό και τον εφαρμόσατε επιτυχώς στο παραπάνω σήμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δυσκολευτήκατε τότε επιμείνετε στον ορισμό (ακόμα και για την έννοια της θεμελιώδους περιόδου) και προσέξτε και τις σχετικά απλές αλγεβρικές πράξεις που απαιτούνται.

22 ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η συγκεκριμένη άσκηση έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις προηγούμενες, όποτε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσατε μην σας απογοητεύει! Το πιθανότερο είναι να προσεγγίσατε την συγκεκριμένη άσκηση... και αναπόφευκτα να προέκυψαν αρκετές αλγεβρικές πράξεις. Με βάση την προτεινόμενη λύση, κινηθήκαμε κατά κάποιο τρόπο ανάποδα, εκφράζοντας το σήμα ως άθροισμα... και με απλή αντιστοίχιση προσδιορίσαμε... Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι να προσεγγίσουμε περισσότερο ποιοτικά... Εαν κινηθήκατε με αυτό τον τρόπο τότε συγχαρητήρια, διότι αντιληφθήκατε άμεσα τη χρησιμότητα...

23 ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δεδομένου ότι η κυκλική συχνότητα δίνεται από τη σχέση, το αναλογικό σήμα μπορεί να διατυπωθεί ως... Αν πραγματοποιήσατε τα παραπάνω βήματα και υπολογίσατε σωστά το...τότε μπράβο σας. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό, ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο υπολογιστικό σφάλμα ή να μην προσεγγίσατε σωστά την παραπάνω συνθήκη. Σε κάθε περίπτωση πάντως μην απογοητεύεστε, απλά είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει το Θεώρημα..., το οποίο μπορείτε να πετύχετε, δίνοντας λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην παράγραφο

24 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δραστηριότητα 1.3 Η εντολή... μπορεί να εκτελεστεί και με την ακόλουθη μορφή:... έτσι ώστε να υπολογίσουμε και τη συχνότητα... που είναι απαραίτητη για το προσδιορισμό... Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή... η οποία υπολογίζει... Οι εντολες για τον προσδιορισμό του... είναι οι ακόλουθες:... Οπότε οι εντολές για τις απεικονίσεις διαμορφώνονται ως εξής:... Στο σημείο αυτό προσέξτε τις τιμές στον άξονα x (χρόνος και συχνότητα) και συγκρίνετε τις γραφικές παραστάσεις με τις αντίστοιχες της δραστηριότητας 1.1. Επίσης, είναι απαραίτητο να τονίσουμε τα εξής: (α) όπως φάνηκε από τις παραπάνω δραστηριότητες, αρκετές εντολές είναι περιγραφικές και υποδηλώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Συνεπώς, με κατάλληλη αναζήτηση μπορούμε να εντοπίσουμε την εντολή που μας χρειάζεται και κατ επέκταση δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό, γράφοντας περιττό κώδικα, (β) αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεστε για να εξοικειωθείτε με τα αντίστοιχα λογισμικά, πειραματιστείτε άφοβα στην γραμμή εντολών και επιστρέψτε πάλι στις συγκεκριμένες δραστηριότητες για να αποσαφηνίσετε όποια σκοτεινά σημεία έχουν μείνει.

25

26 Σε ποιον απευθύνομαι; Αλληλοεπικαλύψεις ύλης Η ύλη σε σχέση με τις σελίδες της προδιαγραφής Κανόνες συγγραφής Ξεκάθαρη διαδοχή αποστολής σχολίων Προθεσμίες Τακτική επικοινωνία και ομαδικές συναντήσεις

27 Καλή επιτυχία στην ομαδική μας δράση!

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα