Γραφείο ΟΕΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ"

Transcript

1 EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Επιµέλεια -Επεξεργασία: Φανή Πανταζή, Γραµµ. ΟΕΥ Β 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 1.1 Ενέργεια Ισοζύγιο Ηλεκτρικής Ενέργειας, Α' Εξαµήνου 2013 Αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις πηγές κατά 33%, όπως και της εγχώριας παραγωγής κατά 89,2%, παρατηρήθηκε κατά το α εξάµηνο του 2013, σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του Συγκριµένα, παράχθηκαν GWh ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στο 78,5% της συνολικής διαθέσιµης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών εργοστασίων αυξήθηκε περίπου 92,3%, µε σηµαντική επίπτωση στη συνολική εγχώρια παραγωγή, η οποία στηρίζεται κατά 94% στις Υ/Η µονάδες. Αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Οι ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνούν τις 20 εκ. KWh, µε αποτέλεσµα να εισάγονται περίπου 9 εκ. KWh. Η µειωµένη παραγωγή του Αυγούστου τ.έ, κατά περίπου 6 εκ. KWh, αντιστράφηκε το Σεπτέµβριο τ.έ. Οι αυξηµένες βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθµη των φραγµάτων στις Υ/Η µονάδες και πλέον, υπάρχει επάρκεια για τους επόµενους 4 µήνες. 31 νέα υδροηλεκτρικά σε λειτουργία φέτος Το 2013, αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία 31 νέα υδροηλεκτρικά εργοστάσια µε εγκατεστηµένη ισχύ 135 MW και αναµενόµενη ετήσια παραγωγή 584,5 GWh, ήτοι περίπου 10% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Υπ. Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας έχει υπογράψει συνολικά 132 συµβάσεις παραχώρησης για την κατασκευή και ανακατασκευή 384 υδροηλεκτρικών εργοστασίων, µε παραγωγή MW και ύψος επένδυσης 2,4 δισ.. 17 εργοστάσια έχουν κατασκευαστεί έως σήµερα. Η εγκατεστηµένη ισχύς αναµένεται να διπλασιαστεί όταν κατασκευαστούν όλα τα εργοστάσια, από τα MW που είναι σήµερα. Ακύρωση διαγωνισµών παραχώρησης για υδροηλεκτρικά εργοστάσια Η νέα Αλβανική κυβέρνηση ακύρωσε τους διαγωνισµούς που ξεκίνησαν από 22 Αυγούστου έως και 9 Σεπτεµβρίου τ.έ. για συµβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο Blac, Kacinar, Lusen, Gafer, Dushaj, Katund, Reja e Veles και Arsti. Αναστολή του διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Ο διαγωνισµός για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 1,3 εκ. MW/h, για το 2014, αναβλήθηκε, από την ERE (Energy Regulation Entity), στις 6 Σεπτεµβρίου τ.έ, προκειµένου να επανεξεταστούν οι όροι του διαγωνισµού. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 1 από 10

2 Αναβολή της απόφασης παραχώρησης του χρωµατισµού καυσίµων Το Συνταγµατικό ικαστήριο ανέβαλε έως τις 3 Οκτωβρίου τ.έ. την απόφαση για την παραχώρηση του χρωµατισµού καυσίµων (10ετούς διάρκειας και τιµήµατος εκ. ) αποκλειστικά σε αυστριακή ιδιωτική εταιρεία, κατόπιν αγωγής από τη Fuel Association για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. ιεξαγωγή έρευνας για την πώληση της Αlbretrol Ο υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. Ντ. Γκικνούρι, ανακοίνωσε την πρόθεσή του για διεξαγωγή έρευνας για την αποτυχηµένη πώληση της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Albpetrol, αλλά και γενικότερα για την εκχώρηση δικαιωµάτων σε ξένες εταιρείες για την εκµετάλλευση του αλβανικού φυσικού πλούτου. Ο ενεργειακός τοµέας της Αλβανίας έχει ωφεληθεί µε 363,5 εκ. τα έτη Η EBRD και η World Bank έχουν χορηγήσει δάνεια και εγγυήσεις, ύψους 363,5 εκ., τόσο για έργα όσο και για τεχνική βοήθεια στον ενεργειακό τοµέα. Έµφαση έχει δοθεί στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ενέργειας, µε περίπου το 25% των δανείων να κατευθύνεται στα ορυκτά καύσιµα (κυρίως στην εταιρεία Bankers Petroleum Ltd). Τα δάνεια για την υδροηλεκτρική ενέργεια αφορούσαν, κυρίως, στην αποκατάσταση µεγάλων υπαρχουσών εγκαταστάσεων και στην κατασκευή µικρών εργοστασίων (<10 MW). Με ταχύ ρυθµό προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών για τον αγωγό TAP Η ολλανδική εταιρεία µηχανικών και συµβούλων διαχείρισης έργων Royal HaskoningDHV (RHDHV) ανέλαβε την έρευνα για τον εντοπισµό των νόµιµων ιδιοκτητών γης στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, απ όπου θα διέλθει ο αγωγός TAP και τον προσδιορισµό της αποζηµίωσής τους, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα της EBRD. Oι συµφωνίες µε τους ιδιοκτήτες γης, για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους, αναµένεται να υπογραφούν το Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η µελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της όδευσης από την Ελλάδα, η οποία έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής συναντήσεων µε τους τοπικούς φορείς από 16.9 έως Κλάδος κατασκευών Αρνητικά αποτελέσµατα του κατασκευαστικού τοµέα Ο δείκτης εµπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τοµέα σηµείωσε µείωση 6%, το β τρίµηνο του 2013, µετά τη βελτίωσή του κατά 17,3% το α τρίµηνο. Ο δείκτης παραµένει χαµηλότερος κατά περίπου 20,6% σε σχέση µε τη µέση τιµή του παρελθόντος και κατά 13,2% από τον µέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. είκτης Κόστους Κατασκευών, β Τριµήνου 2013 Ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού κλάδου, το β τρίµηνο 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, έφθασε το 101,8% (QI 2011 = 100), σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,2% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ήταν 1% (σε αντιδιαστολή µε το 0,9% του προηγούµενου έτους). Ειδικότερα, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ο επιµέρους δείκτης τιµών για τα «Υλικά Κατασκευών» αυξήθηκε κατά 0,2%, ο δείκτης τιµών των «Οικοδοµικών υλικών» σηµείωσε αύξηση 0,8%, ο δείκτης «Μισθολογικό κόστος» 1,9%, το «Κόστος µηχανολογικού εξοπλισµού» 2,2% και το «Μεταφορικό κόστος» 1,3%, ενώ µείωση κατέγραψαν οι επιµέρους δείκτες τιµών για «Ηλεκτρολογικό και Επικοινωνιακό υλικό», «Υδρο-υγειονοµικά υλικά» και «Λοιπές δαπάνες» κατά 0,9%, 3% και 0,5% αντίστοιχα. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 2 από 10

3 Ετήσια µείωση 12,7% στις τιµές των κατοικιών Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, οι τιµές των κατοικιών έχουν πέσει κατά 12,7% µέσα σε ένα χρόνο, εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης για αγορά κατοικίας. Πτώση της τάξης του 8,3% παρατηρείται και στις τιµές ενοικίασης, παρά την αυξηµένη ζήτηση, λόγω της πληθώρας προσφοράς. Η πτωτική τάση συνεχίζεται και το Μειωµένο το ενδιαφέρον από τους µετανάστες και τους ξένους για αγορά ακινήτων Η αγορά ακινήτων δεν προσελκύει όπως παλιότερα τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από Γερµανία, Μ. Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και από την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι περιοχές που προτιµούν βρίσκονται, κυρίως, στα νότια της χώρας, όπως στην Αυλώνα, Χειµάρρα, Αγ. Σαράντα, αλλά και στο υρράχιο, Shengjin, Κορυτσά και Πόγκραντετς. Στα Τίρανα πάντως, πάνω από διαµερίσµατα παραµένουν απούλητα, µε τα περισσότερα εξ αυτών να είναι ηµιτελή. Ιστοσελίδα για αναφορά παραβάσεων στη δόµηση Νέα Ιστοσελίδα, µε την ονοµασία «Stop Destruction» (Σταµατήστε την Καταστροφή), καλεί τους Αλβανούς πολίτες να αναφέρουν τις παράνοµες οικοδοµικές κατασκευές. Η νέα κυβέρνηση προτίθεται να επισπεύσει τις διαδικασίες νοµιµοποίησης για την παράνοµη δόµηση, οι οποίες, όµως, δεν θα ισχύουν για παράνοµα κτίσµατα στις παραλίες και στους Εθνικούς ρυµούς. 1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών Συνεργασία της Voxox µε την Iliria Telecom της Αλβανίας Η Iliria Telecom είναι η πρώτη αλβανική εταιρεία, η οποία αποκτά άδεια τηλεπικοινωνιών µετά την απελευθέρωση του κλάδου στην χώρα, και πρόκειται να συνεργασθεί µε την Voxox, από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, η οποία θα της προµηθεύσει την πλατφόρµα και τις απαραίτητες τεχνολογίες για την προσφορά υπηρεσιών, όπως VoIP termination, origination, SMS, IP-PBX και υπηρεσίες SIP Trunking, προς ιδιώτες, αλλά και εταιρικούς πελάτες. Η παροχή υπηρεσιών θα ξεκινήσει από τα Τίρανα, και θα επεκταθεί σε όλη την Αλβανική επικράτεια. 1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας EBRD: 10 εκ. δάνειο στην Credins Bank Αλβανίας άνειο 10 εκ. παρέχεται από την EBRD στην Credins Bank Sh. Αλβανίας για διευκόλυνση του δανεισµού τοπικών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, έως τώρα, απορροφούν το 25% των πιστώσεων, ενώ αντιπροσωπεύουν το 99% των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων. Το 80% του ποσού θα διατεθεί για την ενίσχυση των ΜΜΕ και το υπόλοιπο για χρηµατοδότηση εµπορικών δραστηριοτήτων των πελατών της Credins Bank. Τράπεζα της Αλβανίας: Όχι περαιτέρω µείωση του βασικού επιτοκίου Μετά την πρόσφατη (Αυγ.2013) απόφαση της Τράπεζας της Αλβανίας για µείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 εκατοστιαίες µονάδες, καταγράφοντας το χαµηλότερο ιστορικό επίπεδο, στο 3,5 %, αποφασίσθηκε ότι δεν θα µειωθεί περαιτέρω. Η πολιτική της µείωσης των επιτοκίων είχε σκοπό την τόνωση της οικονοµίας, ο οποίος όµως δεν επετεύχθη, µε τις επιχειρήσεις να συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πιστώσεων από τις τράπεζες. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 3 από 10

4 Περιορισµός της δανειοδότησης Πρώτη φορά µετά την εγκαθίδρυση του ιδιωτικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η αλβανική οικονοµία έρχεται αντιµέτωπη µε ετήσια µείωση των δανείων. Τον Ιούλιο του 2012, τα δάνεια ανέρχονταν σε 552,6 δισ. Lek, ενώ τον Ιούλιο 2013 ανέρχονται σε 547,8 δισ. Lek. Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στα επιχειρηµατικά δάνεια. Αύξηση των ανεπίσηµων δανείων Τα αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης από τις τράπεζες έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ανεπίσηµων δανείων. Άνω του 18% των αλβανικών οικογενειών έχουν προσφύγει σε αυτόν τον τρόπο δανειοδότησης. Πτώση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο 23,8 % τον Ιούλιο 2013 Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έπεσαν στο 23,8 % τον Ιούλιο τ.έ., σε σχέση µε το 24,4% τον Ιούνιο τ.έ. Πρόκειται για το χαµηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο τ.έ., το οποίο, όµως, οφείλεται, κυρίως, στην εκκαθάριση των ποσών των δανείων χωρίς δυνατότητα αποπληρωµής. Το µέσο αποτέλεσµα των 16 τραπεζών ήταν για πρώτη φορά ζηµιογόνο κατά 1,3 δισ. Lek. Έκδοση εντολής εκτέλεσης κατάπτωσης εγγυοδοσίας εντός 5 ηµερών Από 1 η Σεπτεµβρίου τ.έ. που τέθηκε σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας, η έκδοση εντολής εκτέλεσης για την κατάπτωση των υποθηκών σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα πραγµατοποιείται εντός 5 ηµερών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Η µεταρρύθµιση αυτή αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την εκκαθάριση των ισολογισµών των τραπεζών. Πτώση των επιτοκίων οµολόγων 12µηνης διάρκειας στο 4,31% Στη δηµοπρασία που διενέργησε η Τράπεζα της Αλβανίας, τα επιτόκια των οµολόγων µονοετούς διάρκειας έπεσαν στο 4,31 % από το 4,58% της προηγούµενης δηµοπρασίας. Το επιτόκιο για τα οµόλογα 6-µηνης διάρκειας έπεσαν στο ιστορικά χαµηλό του 3,99%. Κατά τη δηµοπρασία, ο στόχος των 10,1 δισ. Lek επετεύχθη, αποκοµίζοντας 15 δισ. Lek. Ο λόγος της µείωσης είναι η ασθενής δανειοδότηση και η υψηλή ρευστότητα των τραπεζών. ιµερής Συµφωνία SWAP µεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών της Αλβανίας και της Κίνας Στις 12 Σεπτεµβρίου τ.έ., υπεγράφη ιµερής Συµφωνία SWAP ανάµεσα στην Τράπεζα της Αλβανίας και την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, µέγιστου ποσού 2 δισ. Γουάν ή 35,8 δισ. Lek και για περίοδο 3 ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών. Η συµφωνία επιτρέπει στην πρόσβαση της µιας χώρας στο τοπικό νόµισµα της άλλης χώρας και σκοπό έχει την διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών και των άµεσων επενδύσεων. Συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς κατά 5,6%, το α εξάµηνο του 2013 Η µείωση στον τοµέα των ασφαλειών ξεκίνησε αρχικά από την προαιρετική ασφάλιση µηχανοκίνητων DMTPL (Driver Motor Third Party Liability), η οποία έχασε το 40% του µεριδίου αγοράς. 1.5 Τοµέας Υγείας Πρόβληµα µε τη διαχείριση σκουπιδιών στην Αλβανία Μεγάλες περιοχές της Αλβανίας καλύπτονται από παράνοµες «χωµατερές» όπου στοιβάζονται κάθε λογής απορρίµµατα και µολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Πρόβληµα αποτελούν τα απορρίµµατα στους δρόµους, στις κοίτες των ποταµών, στην πρωτεύουσα των Τίρανων, και στο λιµάνι του υρραχίου, όπου δεν Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 4 από 10

5 υπάρχει καν επίσηµη «χωµατερή». Μολαταύτα, η Αλβανία εισάγει απορρίµµατα - όπως σκραπ πλαστικών και µετάλλων για επεξεργασία - από άλλες χώρες. Αναβολή της έναρξης εφαρµογής της οδηγίας για την υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήµανσης ασφαλείας (fiscal stamp) στα φάρµακα Αναβολή κατά 10 µήνες έλαβε η εφαρµογή της οδηγίας, σύµφωνα µε την οποία, δεν επιτρέπονται εισαγωγές φαρµάκων ή κυκλοφορία φαρµάκων τοπικής παραγωγής, τα οποία δεν φέρουν το µοναδικό χαρτόσηµο ελέγχου φαρµάκων (fiscal stamp). 1.6 Τοµέας Μεταφορών Η Pegasus Airlines εγκαινιάζει νέα διαδροµή για Τίρανα Η τουρκική αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους «Pegasus Airlines» εγκαινίασε στις 2 Σεπτεµβρίου τ.έ., νέο δροµολόγιο που συνδέει, 5 φορές την εβδοµάδα, το αεροδρόµιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης µε το ιεθνές αεροδρόµιο των Τιράνων (ΤΙΑ), µε αεροσκάφη τύπου Boeing Η Pegasus θα πετάει από τα Τίρανα και σε άλλους 25 προορισµούς, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, πέραν της Τουρκίας. Το TIA καταβάλει έντονες προσπάθειες για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών στην αγορά της Αλβανίας. Νέος Τερµατικός Επιβατικός Σταθµός Τιράνων Ο ήµος Τιράνων και η EBRD ξεκινούν τις διαδικασίες παραχώρησης για την κατασκευή του τερµατικού επιβατικού σταθµού, συνδυασµένων µεταφορών. Η µελέτη σκοπιµότητας έχει συνταχθεί από την ιταλική εταιρεία «Ital Ferr», µε κόστος 0,5 εκ.. Η έκταση του τερµατικού σταθµού θα ανέρχεται σε m 2 και θα περιλαµβάνει νέο σιδηροδροµικό σταθµό και σταθµό τραµ, σταθµό υπεραστικών λεωφορείων, σταθµούς διεθνών λεωφορείων, τόσο από Αλβανικές, όσο και από ξένες µεταφορικές εταιρείες, χώρο στάθµευσης για ταξί, µικρά λεωφορεία και άλλα οχήµατα. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή υπογείου χώρου στάθµευσης. Ενδιαφέρον της Κίνας για την κατασκευή της γραµµής του Τραµ στα Τίρανα Η 3 η µεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσµου, η κρατική εταιρεία China State Construction Engineering Corporation, εξέφρασε το ενδιαφέρον της στο ήµο Τιράνων για την χρηµατοδότηση και κατασκευή µε Σ ΙΤ της γραµµής του τραµ που θα ενώνει το νέο επιβατικό σταθµό µε την πλατεία Αγίας Τερέζας. Επίσης, η γραµµή Kombinat Kinostudio ελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών, η οποία, σύµφωνα µε την µελέτη σκοπιµότητας που εκπόνησε η Egis-International, είναι κερδοφόρα. Εκκρεµεί ο καθορισµός του χρηµατοδοτικού µοντέλου, από το ήµο Τιράνων, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Αυξήσεις του κόστους του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων Σε εφαρµογή, από την 6 η Σεπτεµβρίου τ.έ., η αύξηση του κόστους του τεχνικού ελέγχου (από σε 1960 Lek), που υποχρεούνται να πραγµατοποιούν, ετησίως, όλα τα οχήµατα που κυκλοφορούν στη χώρα (περίπου ). Mόνο ένα γραφείο είναι διαθέσιµο για την τέλεση αυτής της τεχνικής επιθεώρησης. Αποτυχία διαχείρισης λιµένος υρραχίου από την τουρκική KURUM Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η τουρκική εταιρεία KURUM προτίθεται να πουλήσει έναντι 100 εκατ. δολαρίων τα δικαιώµατα διαχείρισης του τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του υρραχίου, τα οποία της είχαν παραχωρηθεί µε 35ετή σύµβαση από την προηγούµενη κυβέρνηση του.κ. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 5 από 10

6 1.7 Τοµέας Τροφίµων Πτώση των εξαγωγών ζωικού κεφαλαίου Σύµφωνα µε το Αλβανικό Υπουργείο Γεωργίας, η πτώση των εξαγωγών ζωικού κεφαλαίου εκτιµάται σε 57%. Το 2012, τα έσοδα από αυτόν τον τοµέα ανερχόντουσαν σε 418 εκ. Lek, ενώ έως τώρα, το 2013, σε 179 εκ. Lek. Ανοδικές ήταν µόνο οι εξαγωγές ζωντανών βοοειδών. Σηµαντική µείωση παρουσίασε και ο αριθµός των αυγών προς εξαγωγή, από το 2012 σε έως τώρα το Αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων τη θερινή περίοδο Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, το καλοκαίρι, αυξήθηκαν από 15-23%, ανάλογα το προϊόν. Προορισµός των προϊόντων ήταν οι χώρες της περιοχής, αλλά η ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει άνοδο. Τα προϊόντα που εξάγονται είναι κυρίως λάχανο, πράσο, κουνουπίδι, αλλά και αγγούρια, τοµάτες, κεράσια, αχλάδια και µήλα. Σηµειώνεται ότι το 44-45% των χωραφιών ή 22-25% της συνολικής αγροτικής γης είναι µη αρδευόµενη, παρόλο που υπάρχει υπερεπάρκεια υδάτινων πόρων. 1.8 Τουριστικός τοµέας Αύξηση τουριστικής κίνησης Το α εξάµηνο του 2013, καταγράφηκε αυξηµένη τουριστική κίνηση κατά 15,1%, ήτοι περισσότεροι επισκέπτες, σύµφωνα µε στοιχεία του Α/Υπ. Τουρισµού. Ποιοτικά στοιχεία για την τουριστική κίνηση (π.χ. αριθµός διανυκτερεύσεων) δεν είναι διαθέσιµα. Το 2012, την χώρα επισκέφτηκαν 4,736 εκ. τουρίστες, από τους οποίους οι 3,436 είχαν ξένη υπηκοότητα, ενώ 1,3 εκ. ήταν Αλβανικής εθνικότητας. 1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος Η Morpho υπογράφει 10ετες συµβόλαιο µε την Αλβανία, για την προµήθεια υψηλής ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων Η εταιρεία Morpho (Safran) αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισµού για την προµήθεια υψηλής ασφαλείας εγγράφων, όπως ταυτότητες και διαβατήρια µε βιοµετρικά στοιχεία, για 10 έτη. Η εταιρεία προµηθεύει την Αλβανία µε τέτοιου είδους έγγραφα από το Η συµφωνία περιλαµβάνει, επίσης, παροχή πλατφόρµας µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης τέτοιων εγγράφων προς τους Αλβανούς Πολίτες. Υπόσχεση Π/Θ κ. Ράµα για αποπληρωµή των χρεών της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις Σε δηµόσια οµιλία του, στο πλαίσιο συνεδρίου, ο Α/ΠΘ κ. Ε. Ράµα δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προβεί σε αποπληρωµή των χρεών προς τον ιδιωτικό τοµέα και στην επιστροφή του ΦΠΑ, συνολικού ύψους 400 εκ. $. Ίδρυση Κινεζικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στα Τίρανα Στις 12 Σεπτεµβρίου τ.έ., εγκαινιάστηκε το Κινεζικό Εµπορικό Επιµελητήριο στα Τίρανα, µε σκοπό την υποστήριξη των εδώ εγκατεστηµένων κινεζικών επιχειρήσεων, αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων από την Κίνα. Αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου, το β τρίµηνο 2013 Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εµπορίου αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση µε το α τρίµηνο του 2013 και κατά 11,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του Αυξηµένος είναι ο κύκλος εργασιών στον τοµέα των τροφίµων, αναψυκτικών και καπνού, καθώς και στις πωλήσεις και επισκευές αυτοκινήτων. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 6 από 10

7 2. Η αλβανική οικονοµία Στην 95 η θέση η Αλβανία στην Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Έπεσε 6 θέσεις η Αλβανία στην ανταγωνιστικότητα, ανάµεσα σε 148 χώρες, κυρίως λόγω της διαφθοράς, της δυσκολίας χρηµατοδότησης των εταιρειών µε χαµηλά επιτόκια και της γραφειοκρατίας. Η Αλβανία κατατάσσεται υψηλότερα από τη Σερβία (101 η θέση), αλλά χαµηλότερα από τη Βοσνία (87 η θέση), την Κροατία (75 η ), την ΠΓ Μ (73 η θέση) και το Μαυροβούνιο (67 η θέση). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 91 η θέση, από την 96 η τον προηγούµενο χρόνο. Μείωση εµπορικού ελλείµµατος, το α εξάµηνο 2013 Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση µε το α εξάµηνο του 2012, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 6%. Μεγάλο µερίδιο των εξαγωγών αφορούσε στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αισιόδοξα σηµάδια φαίνονται και στον τοµέα των τροφίµων και υφασµάτων. Στις εισαγωγές, η µείωση οφείλεται, κυρίως, στα εισαγόµενα ορυκτά και στην ενέργεια, αλλά και στα µηχανήµατα. Αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ Αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε το πρώτο επτάµηνο του 2013, από 62,5 % των συνολικών εισαγωγών πέρυσι σε 65% φέτος. Επίσης, µειώθηκαν οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ κατά 11%. Αύξηση ξένων επενδύσεων κατά 12% το α εξάµηνο του εκ. επενδύθηκαν από ξένες επιχειρήσεις κατά το α εξάµηνο του 2013, σε σύγκριση µε τα 397 εκ. της ίδιας περιόδου του Οι τοµείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και η αγροτική βιοµηχανία. Στις πρώτες θέσεις των επενδύσεων βρίσκεται ο Καναδάς, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Ιταλία, και η Τουρκία. Αλλαγή της δοµής της Αλβανικής οικονοµίας Η συµβολή της βιοµηχανίας και της µεταποίησης αυξήθηκε κατά τους πρώτους µήνες του 2013, ενώ η συµβολή των υπηρεσιών περιορίσθηκε ελαφρά. Η ύφεση στον κατασκευαστικό τοµέα συνεχίζεται. Τα προηγούµενα χρόνια, η οικονοµία βασιζόταν στο εµπόριο, τις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. η βιοµηχανία συµβάλλει 1,4% στην µεγέθυνση του ΑΕΠ και 0,4% η γεωργία, το κυνήγι και η αλιεία. 54% του ΑΕΠ προέρχεται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το 71,3% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό, µη χρηµατοοικονοµικό τοµέα και συνεισφέρουν το 54,2 % του ΑΕΠ. Αποτελούν το 99,8% του εµπορικού τοµέα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι καφετέριες και τα εστιατόρια κυριαρχούν στην χώρα Το 59,6% των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στην Αλβανία αφορούν σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. Το 90,2% αυτών απασχολούν 1-4 εργαζοµένους. Οι µεγάλες επιχειρήσεις µε πάνω από 50 εργαζοµένους είναι µόνο 1%, αλλά συµβάλλουν κατά 38,8% στην απασχόληση (στον µη αγροτικό τοµέα). Από τις ενεργές επιχειρήσεις, το 2012, οι µισές είναι στα Τίρανα και στο υρράχιο. Μόνο το 15,6% αφορούν παραγωγούς αγαθών, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας και της αλιείας, της βιοµηχανίας και των κατασκευών, αλλά απασχολούν το 26,3 % των απασχολουµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 7 από 10

8 Ανησυχητικές οι προβλέψεις για το αλβανικό δηµόσιο χρέος Σύµφωνα µε τον Υπ. Οικονοµικών, κ. S. Cani, το δηµόσιο χρέος αναµένεται να ξεπεράσει το 67% έως το τέλος του έτους. Το έλλειµµα θα φθάσει στο 6%, αντί του 3,5% των αρχικών εκτιµήσεων. Σύµφωνα µε το ΝΤ, το χρέος θα ξεπεράσει το 70%, έως το τέλος του έτους. Η συλλογή φόρων παραµένει σε χαµηλά επίπεδα Τα έσοδα τον Αύγουστο τ.έ. µειωθήκαν κατά 12% σε σχέση µε τον Αύγουστο του Συνολικά µέχρι και τον Αύγουστο, έχουν συλλεχθεί 163 εκ. $ λιγότερα από τον στόχο. 1,2 % ο πληθωρισµός τον Αύγουστο Μείωση παρατηρήθηκε στις τιµές των τροφίµων, των ειδών ένδυσης και υπόδησης, στις υπηρεσίες υγείας και στα φάρµακα. Σταθερή η ανεργία στο 12,8% για τέσσερα συνεχή τρίµηνα Σύµφωνα µε την INSTAT, σταθερό εµφανίζεται το επίπεδο της ανεργίας και το β τρίµηνο του 2013, µε περιορισµένες τις νέες θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό τοµέα. Αύξηση του επιπέδου της φτώχιας στην Αλβανία Μετά από συνεχή µείωση του επιπέδου της φτώχιας (12,4% το 2008), το 2012, το ποσοστό του πληθυσµού µε κατά κεφαλήν εισόδηµα κάτω από 4891 Lek ( περίπου 35 ) αυξήθηκε στο 14,3% ( άτοµα). Αναµόρφωση φορολογικού συστήµατος Προτεραιότητα της νέας Α/κυβέρνησης είναι η αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος µε την εισαγωγή της προοδευτικής φορολογίας. Συγχρόνως, αναµένεται να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστηµα και να µειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Άνοδος του ευρώ σε σχέση µε το λεκ Κατά τον Σεπτέµβριο τ.έ., η µειωµένη εγχώρια παραγωγή, η αύξηση των εισαγωγών και η µείωση του τουρισµού, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, οδήγησαν σε ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του λεκ (1 =141,2 Lek). Η κατάσταση αυτή αναµένεται να συνεχισθεί έως τα τέλη του έτους. Σε κυκλοφορία το νέο κέρµα των 20 Lek και τα νέα χαρτονοµίσµατα των 200 και Lek Από τις 25 Ιουνίου 2013, κυκλοφορεί το νέο κέρµα των 20 Lek, κοπής 2012, το οποίο θ αντικαταστήσει σταδιακά το κοπής Επίσης, από 12 Σεπτεµβρίου 2013, άρχισε η κυκλοφορία των νέων χαρτονοµισµάτων των 200 και Lek, έκδοσης Ευρωπαϊκή προοπτική Επίσκεψη Ράµα στις Βρυξέλες Ο Π/Θ κ. Έντι Ράµα συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, µε τον πρόεδρο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Herman Van Rompuy και τον Επίτροπο για Θέµατα ιεύρυνσης της ΕΕ κ. Stefan Fule. Συνοµιλητές του ζήτησαν την καταπολέµηση της διαφθοράς και του εγκλήµατος, προκειµένου να ληφθεί το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ. θα δηµοσιευθεί η έκθεση προόδου της χώρας. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 8 από 10

9 4. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Κοινές τελωνειακές διαδικασίες µεταξύ Αλβανίας Κοσσόβου Ο νέος Α/ Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας δήλωσε ότι σχεδιάζεται η ενοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών µε το Κόσσοβο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το εµπόριο. Το σχέδιο περιλαµβάνει ένα µόνο σηµείο ελέγχου (στο λιµάνι του υρραχίου) για τα εισαγόµενα προϊόντα µε τελικό προορισµό το Κόσσοβο. Ενδιαφέρον της Ιταλίας για τον αγροτικό τοµέα της Αλβανίας Ο Πρέσβυς της Ιταλίας στην Αλβανία παρουσίασε τρία projects στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ιαχείρισης Υδάτων, για α) την υποστήριξη της ελαιοκαλλιέργειας β) τις γεωργικές ασφαλίσεις και γ) την υποστήριξη του συστήµατος διαχείρισης και ολοκληρωµένου ελέγχου των πόρων. Νέα προγράµµατα από την USAID στον γεωργικό τοµέα ύο τριετή προγράµµατα ανακοίνωσε η USAID: α) $ για τεχνική υποστήριξη των αγροτών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας και στην ανταγωνιστική εµπορική γεωργία και β) 1,49 εκ. $ για βελτιωµένες υπηρεσίες δανεισµού του αγροτικού τοµέα. Λήξη «εµπορικού πολέµου» πγ Μ Κοσσυφοπεδίου Έληξε την 15 η Σεπτεµβρίου τ.έ. ο «εµπορικός πόλεµος» πγ Μ Κοσσυφοπεδίου, αρχικά µε την άρση των περιορισµών, από πλευράς πγ Μ, στην εισαγωγή αλεύρων και εν συνεχεία την άρση του καθολικού εµπάργκο των προϊόντων της πγ Μ από την κοσοβαρική κυβέρνηση. Επίσης, έπαυσε η επιβολή τελών διέλευσης σε εισερχόµενους πολίτες και οχήµατα από το Κοσσυφοπέδιο και αποκαταστάθηκε η λειτουργία του µεθοριακού σταθµού «Μπλάτσε». Επαφές Κυβέρνησης Ράµα στη Νέα Υόρκη Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Ν. Υόρκη, ο Π/Θ κ. Edi Rama συναντήθηκε µε τον Κοσσοβάρο οµόλογό του κ. H.Thaçi,, τον Πτ Τουρκίας κ. A. Gyl, τον Πρόεδρο της Αυστρίας κ. H. Fischer, τον Π/Θ Μαυροβουνίου κ. Gjukanovic, τον Πτ Κροατίας κ. I.Josipovic, τον Πτ Βουλγαρίας κ. G. Parvanov, τον Πρόεδρο του Κογκρέσου των ΗΠΑ κ. E. Engel, τον ΥΠΕΞ Ρωσίας κ. S.Lavrov, τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Bill Clinton και την πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κα Hillary Clinton. Ο Πτ κ. Bujar Nishani συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε τον Αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Γραµµατέα για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές υποθέσεις κ. Philip Reeker, ενώ ο ΥΠΕΞ Αλβανίας κ. Ditmir Bushati συναντήθηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΑΣΕ κ. Lamberto Zannier και τους οµολόγους του από Αζερµπαϊτζάν κ. E.Mammadayavov, Σλοβενία κ. S. Zhbogar, Σλοβακία κ. M.Lajcak, Σερβία κ. Ivan Mrkic και Κροατία κα Vesna Pusic. Ο κ. Bushati συναντήθηκε και µε τον Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Ε. Βενιζέλο, ο οποίος θα πραγµατοποιήσει επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα, στις 14 Οκτωβρίου τ.έ. 5.Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος Σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας Από 1 η Σεπτεµβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει απλοποιηµένες διαδικασίες και διεκπεραίωση από συµβολαιογράφους για πληθώρα υποθέσεων, µειώνοντας τον χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 9 από 10

10 Ηλεκτρονική πύλη κατά της διαφθοράς Στις 23 Σεπτεµβρίου τ.έ., εγκαινιάστηκε η ηλεκτρονική πύλη του Υπ. ικαιοσύνης για την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς του δικαστικού συστήµατος και των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπ. ικαιοσύνης. Τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα Αύξηση της ηλικίας των συντάξεων και αύξηση των µηνιαίων συνεισφορών αναµένεται να φέρει το σχεδιαζόµενο από τη νέα κυβέρνηση συνταξιοδοτικό. Αλβανο-Βρετανική στρατιωτική άσκηση στην Αυλώνα Κοινή στρατιωτική άσκηση µεταξύ αλβανικού και βρετανικού στρατού, µε τίτλο «ALBANIA LION 2013» πραγµατοποιήθηκε στην Αυλώνα, µε την συµµετοχή στρατιωτών του Βρετανικού Ναυτικού. Συµφωνία για εκπαίδευση των Ενόπλων υνάµεων της Αλβανίας στις ΗΠΑ Χορηγία 1,3 εκατ. δολαρίων για την εκπαίδευση αξιωµατικών των Ένοπλων υνάµεων της Αλβανίας στις ΗΠΑ θα χορηγήσει, βάσει συµφωνίας, η αµερικανική κυβέρνηση. Μείωση των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα Για 1 η φορά, ο αριθµός των Αλβανών µεταναστών στην Ιταλία ( ) ξεπέρασε αυτόν στην Ελλάδα ( ). Η ροή Αλβανών προς την Ιταλία συνεχίζεται, αν και µε χαµηλότερο ρυθµό, εξ αιτίας της κρίσης. Αντίθετα, περίπου το 18-22% των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα επέστρεψαν στην Αλβανία, λόγω της ανεργίας στην Ελλάδα. Μεταρρυθµίσεις στην αστυνοµία Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Saimir Tahiri διέταξε την αποποµπή 88 υπαλλήλων της τροχαίας, 11 αξιωµατικών και 77 αστυνοµικών της τροχαίας λόγω παράβασης καθηκόντων. Η Προϊσταµένη Παγώνα Λάρδα Σύµβουλος ΟΕΥ Α Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 10 από 10

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πληροφορίες: Σπυρίδων Λιόντος Τίρανα, 17 Απριλίου 2007 Γραµµατέας ΟΕΥ Α Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία Α. Η προοπτική του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δραστηριότητα εγχώριων εταιριών της πγδμ Σύμφωνα με έρευνα της USAID, οι επιχειρήσεις της πγδμ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $.

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Γενική Οικονοµική Κατάσταση - Μακροοικονοµικοί δείκτες Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2007 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας υπολογίζεται σε 11,3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 02 Μαϊου 2014 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 82 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δεκέμβριος 2016 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) Υπεύθυνος Έκδοσης: Ιωάννης Μάρκος-Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A Επιμέλεια: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Δραστηριότητα εγχώριων εταιριών της πγδμ Τον Αύγουστο η έναρξη λήψης δανείων των εταιρειών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Αντιπαράθεση ΕLEM EVN Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Φημολογία για επένδυση ιρανικής εταιρείας στην πγδμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 06 Ιουνίου 2011 Απαγόρευση της χρήσης καδµίου από το εκέµβριο του 2011. Νέα νοµοθεσία για την χρήση καδµίου απαγορεύει από τον εκέµβριο 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Γενικά Η αλβανική αγορά μπύρας συνιστά μία εξελισσόμενη αγορά, που όμως παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Κατά το 2010, η συνολική προσφορά (τοπική παραγωγή και εισαγωγές) του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας ( )

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας ( ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ειδική Εκδοση: Επισκόπηση εξελίξεων αλβανικής οικονοµίας (01.01.2007 31.11.2007) Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια: Σπύρος Λιόντος-Γραµµατέας ΟΕΥ Α Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Απρίλιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα