Γραφείο ΟΕΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ"

Transcript

1 EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Επιµέλεια -Επεξεργασία: Φανή Πανταζή, Γραµµ. ΟΕΥ Β 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα 1.1 Ενέργεια Ισοζύγιο Ηλεκτρικής Ενέργειας, Α' Εξαµήνου 2013 Αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις πηγές κατά 33%, όπως και της εγχώριας παραγωγής κατά 89,2%, παρατηρήθηκε κατά το α εξάµηνο του 2013, σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του Συγκριµένα, παράχθηκαν GWh ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στο 78,5% της συνολικής διαθέσιµης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών εργοστασίων αυξήθηκε περίπου 92,3%, µε σηµαντική επίπτωση στη συνολική εγχώρια παραγωγή, η οποία στηρίζεται κατά 94% στις Υ/Η µονάδες. Αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Οι ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνούν τις 20 εκ. KWh, µε αποτέλεσµα να εισάγονται περίπου 9 εκ. KWh. Η µειωµένη παραγωγή του Αυγούστου τ.έ, κατά περίπου 6 εκ. KWh, αντιστράφηκε το Σεπτέµβριο τ.έ. Οι αυξηµένες βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθµη των φραγµάτων στις Υ/Η µονάδες και πλέον, υπάρχει επάρκεια για τους επόµενους 4 µήνες. 31 νέα υδροηλεκτρικά σε λειτουργία φέτος Το 2013, αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία 31 νέα υδροηλεκτρικά εργοστάσια µε εγκατεστηµένη ισχύ 135 MW και αναµενόµενη ετήσια παραγωγή 584,5 GWh, ήτοι περίπου 10% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Υπ. Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας έχει υπογράψει συνολικά 132 συµβάσεις παραχώρησης για την κατασκευή και ανακατασκευή 384 υδροηλεκτρικών εργοστασίων, µε παραγωγή MW και ύψος επένδυσης 2,4 δισ.. 17 εργοστάσια έχουν κατασκευαστεί έως σήµερα. Η εγκατεστηµένη ισχύς αναµένεται να διπλασιαστεί όταν κατασκευαστούν όλα τα εργοστάσια, από τα MW που είναι σήµερα. Ακύρωση διαγωνισµών παραχώρησης για υδροηλεκτρικά εργοστάσια Η νέα Αλβανική κυβέρνηση ακύρωσε τους διαγωνισµούς που ξεκίνησαν από 22 Αυγούστου έως και 9 Σεπτεµβρίου τ.έ. για συµβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο Blac, Kacinar, Lusen, Gafer, Dushaj, Katund, Reja e Veles και Arsti. Αναστολή του διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Ο διαγωνισµός για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 1,3 εκ. MW/h, για το 2014, αναβλήθηκε, από την ERE (Energy Regulation Entity), στις 6 Σεπτεµβρίου τ.έ, προκειµένου να επανεξεταστούν οι όροι του διαγωνισµού. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 1 από 10

2 Αναβολή της απόφασης παραχώρησης του χρωµατισµού καυσίµων Το Συνταγµατικό ικαστήριο ανέβαλε έως τις 3 Οκτωβρίου τ.έ. την απόφαση για την παραχώρηση του χρωµατισµού καυσίµων (10ετούς διάρκειας και τιµήµατος εκ. ) αποκλειστικά σε αυστριακή ιδιωτική εταιρεία, κατόπιν αγωγής από τη Fuel Association για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. ιεξαγωγή έρευνας για την πώληση της Αlbretrol Ο υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας, κ. Ντ. Γκικνούρι, ανακοίνωσε την πρόθεσή του για διεξαγωγή έρευνας για την αποτυχηµένη πώληση της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Albpetrol, αλλά και γενικότερα για την εκχώρηση δικαιωµάτων σε ξένες εταιρείες για την εκµετάλλευση του αλβανικού φυσικού πλούτου. Ο ενεργειακός τοµέας της Αλβανίας έχει ωφεληθεί µε 363,5 εκ. τα έτη Η EBRD και η World Bank έχουν χορηγήσει δάνεια και εγγυήσεις, ύψους 363,5 εκ., τόσο για έργα όσο και για τεχνική βοήθεια στον ενεργειακό τοµέα. Έµφαση έχει δοθεί στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ενέργειας, µε περίπου το 25% των δανείων να κατευθύνεται στα ορυκτά καύσιµα (κυρίως στην εταιρεία Bankers Petroleum Ltd). Τα δάνεια για την υδροηλεκτρική ενέργεια αφορούσαν, κυρίως, στην αποκατάσταση µεγάλων υπαρχουσών εγκαταστάσεων και στην κατασκευή µικρών εργοστασίων (<10 MW). Με ταχύ ρυθµό προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών για τον αγωγό TAP Η ολλανδική εταιρεία µηχανικών και συµβούλων διαχείρισης έργων Royal HaskoningDHV (RHDHV) ανέλαβε την έρευνα για τον εντοπισµό των νόµιµων ιδιοκτητών γης στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, απ όπου θα διέλθει ο αγωγός TAP και τον προσδιορισµό της αποζηµίωσής τους, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα της EBRD. Oι συµφωνίες µε τους ιδιοκτήτες γης, για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους, αναµένεται να υπογραφούν το Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η µελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της όδευσης από την Ελλάδα, η οποία έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής συναντήσεων µε τους τοπικούς φορείς από 16.9 έως Κλάδος κατασκευών Αρνητικά αποτελέσµατα του κατασκευαστικού τοµέα Ο δείκτης εµπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τοµέα σηµείωσε µείωση 6%, το β τρίµηνο του 2013, µετά τη βελτίωσή του κατά 17,3% το α τρίµηνο. Ο δείκτης παραµένει χαµηλότερος κατά περίπου 20,6% σε σχέση µε τη µέση τιµή του παρελθόντος και κατά 13,2% από τον µέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. είκτης Κόστους Κατασκευών, β Τριµήνου 2013 Ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού κλάδου, το β τρίµηνο 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT, έφθασε το 101,8% (QI 2011 = 100), σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,2% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ήταν 1% (σε αντιδιαστολή µε το 0,9% του προηγούµενου έτους). Ειδικότερα, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ο επιµέρους δείκτης τιµών για τα «Υλικά Κατασκευών» αυξήθηκε κατά 0,2%, ο δείκτης τιµών των «Οικοδοµικών υλικών» σηµείωσε αύξηση 0,8%, ο δείκτης «Μισθολογικό κόστος» 1,9%, το «Κόστος µηχανολογικού εξοπλισµού» 2,2% και το «Μεταφορικό κόστος» 1,3%, ενώ µείωση κατέγραψαν οι επιµέρους δείκτες τιµών για «Ηλεκτρολογικό και Επικοινωνιακό υλικό», «Υδρο-υγειονοµικά υλικά» και «Λοιπές δαπάνες» κατά 0,9%, 3% και 0,5% αντίστοιχα. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 2 από 10

3 Ετήσια µείωση 12,7% στις τιµές των κατοικιών Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας, οι τιµές των κατοικιών έχουν πέσει κατά 12,7% µέσα σε ένα χρόνο, εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης για αγορά κατοικίας. Πτώση της τάξης του 8,3% παρατηρείται και στις τιµές ενοικίασης, παρά την αυξηµένη ζήτηση, λόγω της πληθώρας προσφοράς. Η πτωτική τάση συνεχίζεται και το Μειωµένο το ενδιαφέρον από τους µετανάστες και τους ξένους για αγορά ακινήτων Η αγορά ακινήτων δεν προσελκύει όπως παλιότερα τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από Γερµανία, Μ. Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και από την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι περιοχές που προτιµούν βρίσκονται, κυρίως, στα νότια της χώρας, όπως στην Αυλώνα, Χειµάρρα, Αγ. Σαράντα, αλλά και στο υρράχιο, Shengjin, Κορυτσά και Πόγκραντετς. Στα Τίρανα πάντως, πάνω από διαµερίσµατα παραµένουν απούλητα, µε τα περισσότερα εξ αυτών να είναι ηµιτελή. Ιστοσελίδα για αναφορά παραβάσεων στη δόµηση Νέα Ιστοσελίδα, µε την ονοµασία «Stop Destruction» (Σταµατήστε την Καταστροφή), καλεί τους Αλβανούς πολίτες να αναφέρουν τις παράνοµες οικοδοµικές κατασκευές. Η νέα κυβέρνηση προτίθεται να επισπεύσει τις διαδικασίες νοµιµοποίησης για την παράνοµη δόµηση, οι οποίες, όµως, δεν θα ισχύουν για παράνοµα κτίσµατα στις παραλίες και στους Εθνικούς ρυµούς. 1.3 Τοµέας τηλεπικοινωνιών Συνεργασία της Voxox µε την Iliria Telecom της Αλβανίας Η Iliria Telecom είναι η πρώτη αλβανική εταιρεία, η οποία αποκτά άδεια τηλεπικοινωνιών µετά την απελευθέρωση του κλάδου στην χώρα, και πρόκειται να συνεργασθεί µε την Voxox, από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, η οποία θα της προµηθεύσει την πλατφόρµα και τις απαραίτητες τεχνολογίες για την προσφορά υπηρεσιών, όπως VoIP termination, origination, SMS, IP-PBX και υπηρεσίες SIP Trunking, προς ιδιώτες, αλλά και εταιρικούς πελάτες. Η παροχή υπηρεσιών θα ξεκινήσει από τα Τίρανα, και θα επεκταθεί σε όλη την Αλβανική επικράτεια. 1.4 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τοµέας EBRD: 10 εκ. δάνειο στην Credins Bank Αλβανίας άνειο 10 εκ. παρέχεται από την EBRD στην Credins Bank Sh. Αλβανίας για διευκόλυνση του δανεισµού τοπικών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, έως τώρα, απορροφούν το 25% των πιστώσεων, ενώ αντιπροσωπεύουν το 99% των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων. Το 80% του ποσού θα διατεθεί για την ενίσχυση των ΜΜΕ και το υπόλοιπο για χρηµατοδότηση εµπορικών δραστηριοτήτων των πελατών της Credins Bank. Τράπεζα της Αλβανίας: Όχι περαιτέρω µείωση του βασικού επιτοκίου Μετά την πρόσφατη (Αυγ.2013) απόφαση της Τράπεζας της Αλβανίας για µείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 εκατοστιαίες µονάδες, καταγράφοντας το χαµηλότερο ιστορικό επίπεδο, στο 3,5 %, αποφασίσθηκε ότι δεν θα µειωθεί περαιτέρω. Η πολιτική της µείωσης των επιτοκίων είχε σκοπό την τόνωση της οικονοµίας, ο οποίος όµως δεν επετεύχθη, µε τις επιχειρήσεις να συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση πιστώσεων από τις τράπεζες. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 3 από 10

4 Περιορισµός της δανειοδότησης Πρώτη φορά µετά την εγκαθίδρυση του ιδιωτικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η αλβανική οικονοµία έρχεται αντιµέτωπη µε ετήσια µείωση των δανείων. Τον Ιούλιο του 2012, τα δάνεια ανέρχονταν σε 552,6 δισ. Lek, ενώ τον Ιούλιο 2013 ανέρχονται σε 547,8 δισ. Lek. Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στα επιχειρηµατικά δάνεια. Αύξηση των ανεπίσηµων δανείων Τα αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης από τις τράπεζες έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ανεπίσηµων δανείων. Άνω του 18% των αλβανικών οικογενειών έχουν προσφύγει σε αυτόν τον τρόπο δανειοδότησης. Πτώση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο 23,8 % τον Ιούλιο 2013 Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έπεσαν στο 23,8 % τον Ιούλιο τ.έ., σε σχέση µε το 24,4% τον Ιούνιο τ.έ. Πρόκειται για το χαµηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο τ.έ., το οποίο, όµως, οφείλεται, κυρίως, στην εκκαθάριση των ποσών των δανείων χωρίς δυνατότητα αποπληρωµής. Το µέσο αποτέλεσµα των 16 τραπεζών ήταν για πρώτη φορά ζηµιογόνο κατά 1,3 δισ. Lek. Έκδοση εντολής εκτέλεσης κατάπτωσης εγγυοδοσίας εντός 5 ηµερών Από 1 η Σεπτεµβρίου τ.έ. που τέθηκε σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας, η έκδοση εντολής εκτέλεσης για την κατάπτωση των υποθηκών σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα πραγµατοποιείται εντός 5 ηµερών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Η µεταρρύθµιση αυτή αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την εκκαθάριση των ισολογισµών των τραπεζών. Πτώση των επιτοκίων οµολόγων 12µηνης διάρκειας στο 4,31% Στη δηµοπρασία που διενέργησε η Τράπεζα της Αλβανίας, τα επιτόκια των οµολόγων µονοετούς διάρκειας έπεσαν στο 4,31 % από το 4,58% της προηγούµενης δηµοπρασίας. Το επιτόκιο για τα οµόλογα 6-µηνης διάρκειας έπεσαν στο ιστορικά χαµηλό του 3,99%. Κατά τη δηµοπρασία, ο στόχος των 10,1 δισ. Lek επετεύχθη, αποκοµίζοντας 15 δισ. Lek. Ο λόγος της µείωσης είναι η ασθενής δανειοδότηση και η υψηλή ρευστότητα των τραπεζών. ιµερής Συµφωνία SWAP µεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών της Αλβανίας και της Κίνας Στις 12 Σεπτεµβρίου τ.έ., υπεγράφη ιµερής Συµφωνία SWAP ανάµεσα στην Τράπεζα της Αλβανίας και την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, µέγιστου ποσού 2 δισ. Γουάν ή 35,8 δισ. Lek και για περίοδο 3 ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών. Η συµφωνία επιτρέπει στην πρόσβαση της µιας χώρας στο τοπικό νόµισµα της άλλης χώρας και σκοπό έχει την διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών και των άµεσων επενδύσεων. Συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς κατά 5,6%, το α εξάµηνο του 2013 Η µείωση στον τοµέα των ασφαλειών ξεκίνησε αρχικά από την προαιρετική ασφάλιση µηχανοκίνητων DMTPL (Driver Motor Third Party Liability), η οποία έχασε το 40% του µεριδίου αγοράς. 1.5 Τοµέας Υγείας Πρόβληµα µε τη διαχείριση σκουπιδιών στην Αλβανία Μεγάλες περιοχές της Αλβανίας καλύπτονται από παράνοµες «χωµατερές» όπου στοιβάζονται κάθε λογής απορρίµµατα και µολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Πρόβληµα αποτελούν τα απορρίµµατα στους δρόµους, στις κοίτες των ποταµών, στην πρωτεύουσα των Τίρανων, και στο λιµάνι του υρραχίου, όπου δεν Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 4 από 10

5 υπάρχει καν επίσηµη «χωµατερή». Μολαταύτα, η Αλβανία εισάγει απορρίµµατα - όπως σκραπ πλαστικών και µετάλλων για επεξεργασία - από άλλες χώρες. Αναβολή της έναρξης εφαρµογής της οδηγίας για την υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήµανσης ασφαλείας (fiscal stamp) στα φάρµακα Αναβολή κατά 10 µήνες έλαβε η εφαρµογή της οδηγίας, σύµφωνα µε την οποία, δεν επιτρέπονται εισαγωγές φαρµάκων ή κυκλοφορία φαρµάκων τοπικής παραγωγής, τα οποία δεν φέρουν το µοναδικό χαρτόσηµο ελέγχου φαρµάκων (fiscal stamp). 1.6 Τοµέας Μεταφορών Η Pegasus Airlines εγκαινιάζει νέα διαδροµή για Τίρανα Η τουρκική αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους «Pegasus Airlines» εγκαινίασε στις 2 Σεπτεµβρίου τ.έ., νέο δροµολόγιο που συνδέει, 5 φορές την εβδοµάδα, το αεροδρόµιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης µε το ιεθνές αεροδρόµιο των Τιράνων (ΤΙΑ), µε αεροσκάφη τύπου Boeing Η Pegasus θα πετάει από τα Τίρανα και σε άλλους 25 προορισµούς, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, πέραν της Τουρκίας. Το TIA καταβάλει έντονες προσπάθειες για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών στην αγορά της Αλβανίας. Νέος Τερµατικός Επιβατικός Σταθµός Τιράνων Ο ήµος Τιράνων και η EBRD ξεκινούν τις διαδικασίες παραχώρησης για την κατασκευή του τερµατικού επιβατικού σταθµού, συνδυασµένων µεταφορών. Η µελέτη σκοπιµότητας έχει συνταχθεί από την ιταλική εταιρεία «Ital Ferr», µε κόστος 0,5 εκ.. Η έκταση του τερµατικού σταθµού θα ανέρχεται σε m 2 και θα περιλαµβάνει νέο σιδηροδροµικό σταθµό και σταθµό τραµ, σταθµό υπεραστικών λεωφορείων, σταθµούς διεθνών λεωφορείων, τόσο από Αλβανικές, όσο και από ξένες µεταφορικές εταιρείες, χώρο στάθµευσης για ταξί, µικρά λεωφορεία και άλλα οχήµατα. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή υπογείου χώρου στάθµευσης. Ενδιαφέρον της Κίνας για την κατασκευή της γραµµής του Τραµ στα Τίρανα Η 3 η µεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσµου, η κρατική εταιρεία China State Construction Engineering Corporation, εξέφρασε το ενδιαφέρον της στο ήµο Τιράνων για την χρηµατοδότηση και κατασκευή µε Σ ΙΤ της γραµµής του τραµ που θα ενώνει το νέο επιβατικό σταθµό µε την πλατεία Αγίας Τερέζας. Επίσης, η γραµµή Kombinat Kinostudio ελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών, η οποία, σύµφωνα µε την µελέτη σκοπιµότητας που εκπόνησε η Egis-International, είναι κερδοφόρα. Εκκρεµεί ο καθορισµός του χρηµατοδοτικού µοντέλου, από το ήµο Τιράνων, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Αυξήσεις του κόστους του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων Σε εφαρµογή, από την 6 η Σεπτεµβρίου τ.έ., η αύξηση του κόστους του τεχνικού ελέγχου (από σε 1960 Lek), που υποχρεούνται να πραγµατοποιούν, ετησίως, όλα τα οχήµατα που κυκλοφορούν στη χώρα (περίπου ). Mόνο ένα γραφείο είναι διαθέσιµο για την τέλεση αυτής της τεχνικής επιθεώρησης. Αποτυχία διαχείρισης λιµένος υρραχίου από την τουρκική KURUM Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η τουρκική εταιρεία KURUM προτίθεται να πουλήσει έναντι 100 εκατ. δολαρίων τα δικαιώµατα διαχείρισης του τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του υρραχίου, τα οποία της είχαν παραχωρηθεί µε 35ετή σύµβαση από την προηγούµενη κυβέρνηση του.κ. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 5 από 10

6 1.7 Τοµέας Τροφίµων Πτώση των εξαγωγών ζωικού κεφαλαίου Σύµφωνα µε το Αλβανικό Υπουργείο Γεωργίας, η πτώση των εξαγωγών ζωικού κεφαλαίου εκτιµάται σε 57%. Το 2012, τα έσοδα από αυτόν τον τοµέα ανερχόντουσαν σε 418 εκ. Lek, ενώ έως τώρα, το 2013, σε 179 εκ. Lek. Ανοδικές ήταν µόνο οι εξαγωγές ζωντανών βοοειδών. Σηµαντική µείωση παρουσίασε και ο αριθµός των αυγών προς εξαγωγή, από το 2012 σε έως τώρα το Αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων τη θερινή περίοδο Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, το καλοκαίρι, αυξήθηκαν από 15-23%, ανάλογα το προϊόν. Προορισµός των προϊόντων ήταν οι χώρες της περιοχής, αλλά η ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει άνοδο. Τα προϊόντα που εξάγονται είναι κυρίως λάχανο, πράσο, κουνουπίδι, αλλά και αγγούρια, τοµάτες, κεράσια, αχλάδια και µήλα. Σηµειώνεται ότι το 44-45% των χωραφιών ή 22-25% της συνολικής αγροτικής γης είναι µη αρδευόµενη, παρόλο που υπάρχει υπερεπάρκεια υδάτινων πόρων. 1.8 Τουριστικός τοµέας Αύξηση τουριστικής κίνησης Το α εξάµηνο του 2013, καταγράφηκε αυξηµένη τουριστική κίνηση κατά 15,1%, ήτοι περισσότεροι επισκέπτες, σύµφωνα µε στοιχεία του Α/Υπ. Τουρισµού. Ποιοτικά στοιχεία για την τουριστική κίνηση (π.χ. αριθµός διανυκτερεύσεων) δεν είναι διαθέσιµα. Το 2012, την χώρα επισκέφτηκαν 4,736 εκ. τουρίστες, από τους οποίους οι 3,436 είχαν ξένη υπηκοότητα, ενώ 1,3 εκ. ήταν Αλβανικής εθνικότητας. 1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος Η Morpho υπογράφει 10ετες συµβόλαιο µε την Αλβανία, για την προµήθεια υψηλής ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων Η εταιρεία Morpho (Safran) αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισµού για την προµήθεια υψηλής ασφαλείας εγγράφων, όπως ταυτότητες και διαβατήρια µε βιοµετρικά στοιχεία, για 10 έτη. Η εταιρεία προµηθεύει την Αλβανία µε τέτοιου είδους έγγραφα από το Η συµφωνία περιλαµβάνει, επίσης, παροχή πλατφόρµας µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης τέτοιων εγγράφων προς τους Αλβανούς Πολίτες. Υπόσχεση Π/Θ κ. Ράµα για αποπληρωµή των χρεών της κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις Σε δηµόσια οµιλία του, στο πλαίσιο συνεδρίου, ο Α/ΠΘ κ. Ε. Ράµα δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προβεί σε αποπληρωµή των χρεών προς τον ιδιωτικό τοµέα και στην επιστροφή του ΦΠΑ, συνολικού ύψους 400 εκ. $. Ίδρυση Κινεζικού Εµπορικού Επιµελητηρίου στα Τίρανα Στις 12 Σεπτεµβρίου τ.έ., εγκαινιάστηκε το Κινεζικό Εµπορικό Επιµελητήριο στα Τίρανα, µε σκοπό την υποστήριξη των εδώ εγκατεστηµένων κινεζικών επιχειρήσεων, αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων από την Κίνα. Αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου, το β τρίµηνο 2013 Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εµπορίου αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση µε το α τρίµηνο του 2013 και κατά 11,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του Αυξηµένος είναι ο κύκλος εργασιών στον τοµέα των τροφίµων, αναψυκτικών και καπνού, καθώς και στις πωλήσεις και επισκευές αυτοκινήτων. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 6 από 10

7 2. Η αλβανική οικονοµία Στην 95 η θέση η Αλβανία στην Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Έπεσε 6 θέσεις η Αλβανία στην ανταγωνιστικότητα, ανάµεσα σε 148 χώρες, κυρίως λόγω της διαφθοράς, της δυσκολίας χρηµατοδότησης των εταιρειών µε χαµηλά επιτόκια και της γραφειοκρατίας. Η Αλβανία κατατάσσεται υψηλότερα από τη Σερβία (101 η θέση), αλλά χαµηλότερα από τη Βοσνία (87 η θέση), την Κροατία (75 η ), την ΠΓ Μ (73 η θέση) και το Μαυροβούνιο (67 η θέση). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 91 η θέση, από την 96 η τον προηγούµενο χρόνο. Μείωση εµπορικού ελλείµµατος, το α εξάµηνο 2013 Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση µε το α εξάµηνο του 2012, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 6%. Μεγάλο µερίδιο των εξαγωγών αφορούσε στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αισιόδοξα σηµάδια φαίνονται και στον τοµέα των τροφίµων και υφασµάτων. Στις εισαγωγές, η µείωση οφείλεται, κυρίως, στα εισαγόµενα ορυκτά και στην ενέργεια, αλλά και στα µηχανήµατα. Αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ Αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε το πρώτο επτάµηνο του 2013, από 62,5 % των συνολικών εισαγωγών πέρυσι σε 65% φέτος. Επίσης, µειώθηκαν οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ κατά 11%. Αύξηση ξένων επενδύσεων κατά 12% το α εξάµηνο του εκ. επενδύθηκαν από ξένες επιχειρήσεις κατά το α εξάµηνο του 2013, σε σύγκριση µε τα 397 εκ. της ίδιας περιόδου του Οι τοµείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον είναι η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και η αγροτική βιοµηχανία. Στις πρώτες θέσεις των επενδύσεων βρίσκεται ο Καναδάς, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Ιταλία, και η Τουρκία. Αλλαγή της δοµής της Αλβανικής οικονοµίας Η συµβολή της βιοµηχανίας και της µεταποίησης αυξήθηκε κατά τους πρώτους µήνες του 2013, ενώ η συµβολή των υπηρεσιών περιορίσθηκε ελαφρά. Η ύφεση στον κατασκευαστικό τοµέα συνεχίζεται. Τα προηγούµενα χρόνια, η οικονοµία βασιζόταν στο εµπόριο, τις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. η βιοµηχανία συµβάλλει 1,4% στην µεγέθυνση του ΑΕΠ και 0,4% η γεωργία, το κυνήγι και η αλιεία. 54% του ΑΕΠ προέρχεται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το 71,3% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό, µη χρηµατοοικονοµικό τοµέα και συνεισφέρουν το 54,2 % του ΑΕΠ. Αποτελούν το 99,8% του εµπορικού τοµέα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι καφετέριες και τα εστιατόρια κυριαρχούν στην χώρα Το 59,6% των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στην Αλβανία αφορούν σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. Το 90,2% αυτών απασχολούν 1-4 εργαζοµένους. Οι µεγάλες επιχειρήσεις µε πάνω από 50 εργαζοµένους είναι µόνο 1%, αλλά συµβάλλουν κατά 38,8% στην απασχόληση (στον µη αγροτικό τοµέα). Από τις ενεργές επιχειρήσεις, το 2012, οι µισές είναι στα Τίρανα και στο υρράχιο. Μόνο το 15,6% αφορούν παραγωγούς αγαθών, συµπεριλαµβανοµένης της γεωργίας και της αλιείας, της βιοµηχανίας και των κατασκευών, αλλά απασχολούν το 26,3 % των απασχολουµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 7 από 10

8 Ανησυχητικές οι προβλέψεις για το αλβανικό δηµόσιο χρέος Σύµφωνα µε τον Υπ. Οικονοµικών, κ. S. Cani, το δηµόσιο χρέος αναµένεται να ξεπεράσει το 67% έως το τέλος του έτους. Το έλλειµµα θα φθάσει στο 6%, αντί του 3,5% των αρχικών εκτιµήσεων. Σύµφωνα µε το ΝΤ, το χρέος θα ξεπεράσει το 70%, έως το τέλος του έτους. Η συλλογή φόρων παραµένει σε χαµηλά επίπεδα Τα έσοδα τον Αύγουστο τ.έ. µειωθήκαν κατά 12% σε σχέση µε τον Αύγουστο του Συνολικά µέχρι και τον Αύγουστο, έχουν συλλεχθεί 163 εκ. $ λιγότερα από τον στόχο. 1,2 % ο πληθωρισµός τον Αύγουστο Μείωση παρατηρήθηκε στις τιµές των τροφίµων, των ειδών ένδυσης και υπόδησης, στις υπηρεσίες υγείας και στα φάρµακα. Σταθερή η ανεργία στο 12,8% για τέσσερα συνεχή τρίµηνα Σύµφωνα µε την INSTAT, σταθερό εµφανίζεται το επίπεδο της ανεργίας και το β τρίµηνο του 2013, µε περιορισµένες τις νέες θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό τοµέα. Αύξηση του επιπέδου της φτώχιας στην Αλβανία Μετά από συνεχή µείωση του επιπέδου της φτώχιας (12,4% το 2008), το 2012, το ποσοστό του πληθυσµού µε κατά κεφαλήν εισόδηµα κάτω από 4891 Lek ( περίπου 35 ) αυξήθηκε στο 14,3% ( άτοµα). Αναµόρφωση φορολογικού συστήµατος Προτεραιότητα της νέας Α/κυβέρνησης είναι η αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος µε την εισαγωγή της προοδευτικής φορολογίας. Συγχρόνως, αναµένεται να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστηµα και να µειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Άνοδος του ευρώ σε σχέση µε το λεκ Κατά τον Σεπτέµβριο τ.έ., η µειωµένη εγχώρια παραγωγή, η αύξηση των εισαγωγών και η µείωση του τουρισµού, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, οδήγησαν σε ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του λεκ (1 =141,2 Lek). Η κατάσταση αυτή αναµένεται να συνεχισθεί έως τα τέλη του έτους. Σε κυκλοφορία το νέο κέρµα των 20 Lek και τα νέα χαρτονοµίσµατα των 200 και Lek Από τις 25 Ιουνίου 2013, κυκλοφορεί το νέο κέρµα των 20 Lek, κοπής 2012, το οποίο θ αντικαταστήσει σταδιακά το κοπής Επίσης, από 12 Σεπτεµβρίου 2013, άρχισε η κυκλοφορία των νέων χαρτονοµισµάτων των 200 και Lek, έκδοσης Ευρωπαϊκή προοπτική Επίσκεψη Ράµα στις Βρυξέλες Ο Π/Θ κ. Έντι Ράµα συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, µε τον πρόεδρο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Herman Van Rompuy και τον Επίτροπο για Θέµατα ιεύρυνσης της ΕΕ κ. Stefan Fule. Συνοµιλητές του ζήτησαν την καταπολέµηση της διαφθοράς και του εγκλήµατος, προκειµένου να ληφθεί το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ. θα δηµοσιευθεί η έκθεση προόδου της χώρας. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 8 από 10

9 4. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις Κοινές τελωνειακές διαδικασίες µεταξύ Αλβανίας Κοσσόβου Ο νέος Α/ Υπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας δήλωσε ότι σχεδιάζεται η ενοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών µε το Κόσσοβο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το εµπόριο. Το σχέδιο περιλαµβάνει ένα µόνο σηµείο ελέγχου (στο λιµάνι του υρραχίου) για τα εισαγόµενα προϊόντα µε τελικό προορισµό το Κόσσοβο. Ενδιαφέρον της Ιταλίας για τον αγροτικό τοµέα της Αλβανίας Ο Πρέσβυς της Ιταλίας στην Αλβανία παρουσίασε τρία projects στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ιαχείρισης Υδάτων, για α) την υποστήριξη της ελαιοκαλλιέργειας β) τις γεωργικές ασφαλίσεις και γ) την υποστήριξη του συστήµατος διαχείρισης και ολοκληρωµένου ελέγχου των πόρων. Νέα προγράµµατα από την USAID στον γεωργικό τοµέα ύο τριετή προγράµµατα ανακοίνωσε η USAID: α) $ για τεχνική υποστήριξη των αγροτών στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας και στην ανταγωνιστική εµπορική γεωργία και β) 1,49 εκ. $ για βελτιωµένες υπηρεσίες δανεισµού του αγροτικού τοµέα. Λήξη «εµπορικού πολέµου» πγ Μ Κοσσυφοπεδίου Έληξε την 15 η Σεπτεµβρίου τ.έ. ο «εµπορικός πόλεµος» πγ Μ Κοσσυφοπεδίου, αρχικά µε την άρση των περιορισµών, από πλευράς πγ Μ, στην εισαγωγή αλεύρων και εν συνεχεία την άρση του καθολικού εµπάργκο των προϊόντων της πγ Μ από την κοσοβαρική κυβέρνηση. Επίσης, έπαυσε η επιβολή τελών διέλευσης σε εισερχόµενους πολίτες και οχήµατα από το Κοσσυφοπέδιο και αποκαταστάθηκε η λειτουργία του µεθοριακού σταθµού «Μπλάτσε». Επαφές Κυβέρνησης Ράµα στη Νέα Υόρκη Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Ν. Υόρκη, ο Π/Θ κ. Edi Rama συναντήθηκε µε τον Κοσσοβάρο οµόλογό του κ. H.Thaçi,, τον Πτ Τουρκίας κ. A. Gyl, τον Πρόεδρο της Αυστρίας κ. H. Fischer, τον Π/Θ Μαυροβουνίου κ. Gjukanovic, τον Πτ Κροατίας κ. I.Josipovic, τον Πτ Βουλγαρίας κ. G. Parvanov, τον Πρόεδρο του Κογκρέσου των ΗΠΑ κ. E. Engel, τον ΥΠΕΞ Ρωσίας κ. S.Lavrov, τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Bill Clinton και την πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κα Hillary Clinton. Ο Πτ κ. Bujar Nishani συναντήθηκε, µεταξύ άλλων, µε τον Αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Γραµµατέα για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές υποθέσεις κ. Philip Reeker, ενώ ο ΥΠΕΞ Αλβανίας κ. Ditmir Bushati συναντήθηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΑΣΕ κ. Lamberto Zannier και τους οµολόγους του από Αζερµπαϊτζάν κ. E.Mammadayavov, Σλοβενία κ. S. Zhbogar, Σλοβακία κ. M.Lajcak, Σερβία κ. Ivan Mrkic και Κροατία κα Vesna Pusic. Ο κ. Bushati συναντήθηκε και µε τον Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Ε. Βενιζέλο, ο οποίος θα πραγµατοποιήσει επίσηµη επίσκεψη στα Τίρανα, στις 14 Οκτωβρίου τ.έ. 5.Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος Σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας Από 1 η Σεπτεµβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος αστικός κώδικας, ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει απλοποιηµένες διαδικασίες και διεκπεραίωση από συµβολαιογράφους για πληθώρα υποθέσεων, µειώνοντας τον χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης. Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 9 από 10

10 Ηλεκτρονική πύλη κατά της διαφθοράς Στις 23 Σεπτεµβρίου τ.έ., εγκαινιάστηκε η ηλεκτρονική πύλη του Υπ. ικαιοσύνης για την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς του δικαστικού συστήµατος και των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπ. ικαιοσύνης. Τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα Αύξηση της ηλικίας των συντάξεων και αύξηση των µηνιαίων συνεισφορών αναµένεται να φέρει το σχεδιαζόµενο από τη νέα κυβέρνηση συνταξιοδοτικό. Αλβανο-Βρετανική στρατιωτική άσκηση στην Αυλώνα Κοινή στρατιωτική άσκηση µεταξύ αλβανικού και βρετανικού στρατού, µε τίτλο «ALBANIA LION 2013» πραγµατοποιήθηκε στην Αυλώνα, µε την συµµετοχή στρατιωτών του Βρετανικού Ναυτικού. Συµφωνία για εκπαίδευση των Ενόπλων υνάµεων της Αλβανίας στις ΗΠΑ Χορηγία 1,3 εκατ. δολαρίων για την εκπαίδευση αξιωµατικών των Ένοπλων υνάµεων της Αλβανίας στις ΗΠΑ θα χορηγήσει, βάσει συµφωνίας, η αµερικανική κυβέρνηση. Μείωση των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα Για 1 η φορά, ο αριθµός των Αλβανών µεταναστών στην Ιταλία ( ) ξεπέρασε αυτόν στην Ελλάδα ( ). Η ροή Αλβανών προς την Ιταλία συνεχίζεται, αν και µε χαµηλότερο ρυθµό, εξ αιτίας της κρίσης. Αντίθετα, περίπου το 18-22% των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα επέστρεψαν στην Αλβανία, λόγω της ανεργίας στην Ελλάδα. Μεταρρυθµίσεις στην αστυνοµία Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Saimir Tahiri διέταξε την αποποµπή 88 υπαλλήλων της τροχαίας, 11 αξιωµατικών και 77 αστυνοµικών της τροχαίας λόγω παράβασης καθηκόντων. Η Προϊσταµένη Παγώνα Λάρδα Σύµβουλος ΟΕΥ Α Ενηµερωτικό ελτίο Σεπτεµβρίου 2013 Σελίδα 10 από 10

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πληροφορίες: Σπυρίδων Λιόντος Τίρανα, 17 Απριλίου 2007 Γραµµατέας ΟΕΥ Α Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία Α. Η προοπτική του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $.

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το ποσό των 1,6 δις $. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Γενική Οικονοµική Κατάσταση - Μακροοικονοµικοί δείκτες Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2007 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας υπολογίζεται σε 11,3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Αντιπαράθεση ΕLEM EVN Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Α.Π.: Φ. 2701/38/ΑΣ 737

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Α.Π.: Φ. 2701/38/ΑΣ 737 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Β Τίρανα, 10 Δεκεμβρίου 2013 Τηλ.: +3554 2228980, 2247323 Α.Π.: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σύνταξη -Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ Τηλ.:+38138 247370 71-72FAX:+38138 245533 E-mail:ecocom-pristina@mfa.gr ΚΟΣΟΒΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ H στρατηγική πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015

Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Ανάπτυξη & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας Prodexpo Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα 7-8 Οκτωβρίου 2015 Σχεδιασμός & Πολιτικές για τις Πόλεις του Αύριο Συνεργασία Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για την

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 2012/13 - ΕΛΛΑΔΑ Συντάκτρια: Μιχαέλα Μπαλή, Germany Trade and Invest (Νοέμβριος 2012) Αθήνα (gtai) - Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και φέτος και το 2013 να βρίσκεται σε ύφεση. Ανασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα