Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την"

Transcript

1 Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη ΑΤΜ, μέλους της ΜΕ/ΤΕΕ θεμάτων τυποποίησης πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας με θέμα «Δίκτυο Κρατικών Εργαστηρίων» για την ημερίδα του ΤΕΕ «Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων» Για την σημερινή κατάσταση των Κρατικών Εργαστηρίων υπάρχουν εισηγήσεις συναδέλφων. Ομοίως και για την ιστορική πορεία τους. Οι απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για αποτελεσματικό έλεγχο των έργων και των δομικών υλικών αποτελούν επίσης αντικείμενο άλλων εισηγήσεων. Θα επικεντρώσω την προσοχή μου κυρίως στις λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί ένα Δίκτυο Κρατικών Εργαστηρίων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας και τις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις. Σήμερα τα Κρατικά Εργαστήρια ανήκουν: 1) στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ), 2) στο ΥΠΕΣΔΔΑ, τα 12 τέως Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (νυν τμήματα ή γραφεία των Δ/νσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών) και 3) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα 33 Νομαρχιακά Εργαστήρια. Ο σημερινός τρόπος λειτουργίας των Εργαστηρίων, όπου κάθε ένα ενώ ασχολείται με παρόμοια ή και τα ίδια θέματα με τα άλλα - λειτουργεί αυτόνομα και χωρίς συντονισμό με τα υπόλοιπα, δημιουργεί πολλά τεχνικά αλλά και οικονομικά προβλήματα. Με την παρούσα κατάσταση υπαγωγής στις Περιφέρειες τα Περιφερειακά Εργαστήρια λειτουργούν απομονωμένα, τόσο μεταξύ τους όσο και από οποιεσδήποτε κεντρικές υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν εξοπλισμό, κατάλληλη πληροφόρηση, τεχνική υποστήριξη κτλ. Ακόμα δε περισσότερο λειτουργούν απομονωμένα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες (συνεχής έκδοση νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής που αφορούν άμεσα τις εκτελούμενες από τα Εργαστήρια δοκιμές). Ανάλογη, χειρότερη, κατάσταση υπάρχει και στα Εργαστήρια των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα Εργαστήρια των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ιδρύθηκαν ως Νομαρχιακά Κλιμάκια, υπαγόμενα στα τότε Περιφερειακά Εργαστήρια που λειτουργούσαν ως Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά από την υπαγωγή τους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (1994) αποκόπηκαν θεωρητικά από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι προφανής, μετά τα παραπάνω εκτεθέντα, η ανάγκη σύνδεσης των Εργαστηρίων μεταξύ τους με τη μορφή ενός Δικτύου Εργαστηρίων, και μάλιστα η ένταξη του Δικτύου αυτού σε ένα ευρύτερο οργανωτικό σχήμα. Η ύπαρξη Δικτύου θα εξασφαλίσει την εφαρμογή κοινής πολιτικής και θα επιτρέψει την ομοιόμορφη και συντονισμένη λειτουργία των Εργαστηρίων, ενώ θα εξασφαλίσει την δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ τους. Το Δίκτυο Εργαστηρίων θα οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινών μεθόδων δοκιμών (σε επίπεδο λεπτομέρειας και όχι γενικά) και στην ομοιόμορφη εφαρμογή τους, ενώ θα χρησιμοποιούνται κοινά έντυπα δοκιμών και θα συντάσσονται τυποποιημένες εκθέσεις δοκιμών. 1

2 Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την προμήθεια προτύπων συσκευών κοινής χρήσης κτλ. Τα Εργαστήρια θα αλληλοϋποστηρίζονται επίσης κατά την, ιδιαίτερα σημαντική, μεταβατική περίοδο εφαρμογής των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων σε θέματα ορθής εκτέλεσης των δοκιμών, λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, ενημέρωσης του εμπλεκόμενου προσωπικού κτλ. Στην περίπτωση ύπαρξης Δικτύου, τα Εργαστήρια θα συνεργάζονται σε τεχνικά θέματα δοκιμών, όπως π. χ. σε θέματα ενδοεργαστηριακής διασφάλισης ποιότητας συγκεκριμένων δοκιμών, διεργαστηριακών δοκιμών κτλ. Τα Εργαστήρια, με δεδομένη την ύπαρξη Δικτύου, θα αλληλοϋποστηρίζονται επίσης και σε θέματα εξοπλισμού (έλεγχος - διακρίβωση εξοπλισμού, προμήθεια και λειτουργία νέου εξοπλισμού κτλ.). Ειδικότερα, για θέματα τεχνικής υποστήριξης στα Εργαστήρια (συντήρηση κάθε φύσεως, αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού κτλ) η λειτουργία ενός Δικτύου μπορεί να επιτρέψει την ύπαρξη κάποιας μονάδας που θα είναι σε θέση να παρέχει μεθοδευμένα την υποστήριξη αυτή. Η μονάδα αυτή μπορεί να οργανωθεί αποτελεσματικά και οικονομικά στα πλαίσια ενός Δικτύου αλλά όχι για κάθε Εργαστήριο χωριστά. Σε περίπτωση κεντρικής διαχείρισης των προμηθειών όλων των Εργαστηρίων είναι επίσης προφανής η μείωση του κόστους προμηθειών λόγω οικονομίας κλίμακας καθώς και η εξασφάλιση ομοιομορφίας του εξοπλισμού των Εργαστηρίων, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται σε θέματα διαχείρισης αυτού του εξοπλισμού (λειτουργία, έλεγχο, συντήρηση, διακρίβωση, ανταλλακτικά κτλ.). Η ύπαρξη του Δικτύου Εργαστηρίων θα συμβάλει και στην απελευθέρωση των Εργαστηρίων από τους γεωγραφικούς περιορισμούς λειτουργίας μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να διαθέσουν την τεχνογνωσία τους (που σε πολλές περιπτώσεις είναι μοναδική) πανελλαδικά. Η ύπαρξη του Δικτύου θα αντιμετωπίσει και τα θέματα μετακίνησης του προσωπικού, η οποία διαφορετικά μπορεί να καταργήσει τη διαπίστευση των Εργαστηρίων σε ορισμένους τομείς. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που θα έχει η λειτουργία δικτύου Εργαστηρίων είναι η δημιουργία κοινής βιβλιοθήκης προτύπων, που συνεπάγεται την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση για νέες εκδόσεις προτύπων, την ομοιομορφία στην υιοθέτηση και χρήση προτύπων και την μείωση του κόστους αγοράς τους. Ως επιστέγασμα αναφέρεται ότι σήμερα, παρά την τελείως διαφορετική διοικητική υπαγωγή του ΚΕΔΕ, των Περιφερειακών και των Νομαρχιακών Εργαστηρίων, στην πράξη λειτουργεί ένα άτυπο "δίκτυο" επαφών μεταξύ των Εργαστηρίων. Η λειτουργία του "δικτύου" αυτού δεν οφείλεται μόνο σε ιστορικούς λόγους λόγω προγενέστερης διοικητικής σύνδεσης, αλλά κυρίως προκύπτει από την ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών θεμάτων της καθημερινής λειτουργίας των Εργαστηρίων. Οι λειτουργίες που θα πρέπει λοιπόν να επιτελεί ένα ευρύτερο οργανωτικό σχήμα, που θα περιλαμβάνει τις παραπάνω εργαστηριακές δομές και θα καλύπτει όλα τα θέματα ποιότητας, είναι οι εξής : 1. Εισαγωγή προτύπων και προδιαγραφών 2. Καθιέρωση αρχών και κανόνων 3. Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (δοκιμές, μελέτες, γεωτρήσεις κ. ά.) 2

3 4. Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού 5. Έλεγχος και έγκριση Εργαστηρίων τρίτων 6. Συμμετοχή σε βεβαίωση της συμμόρφωσης δομικών υλικών 7. Εποπτεία της αγοράς των δομικών υλικών 8. Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των Δημοσίων Έργων Από τις παραπάνω περιγραφόμενες λειτουργίες: -άλλες μπορεί να ασκηθούν αποκλειστικά από δημόσιους φορείς (λειτουργίες με αριθμό 1, 2, 5, 7, 8) -άλλες είναι δυνατόν να ασκηθούν και από ιδιωτικούς φορείς (λειτουργίες με αριθμό 3, 4, 6) σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα: Α/Α Λειτουργίες 1. Εισαγωγή προτύπων και προδιαγραφών 2. Καθιέρωση αρχών και κανόνων 3. Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (δοκιμές, μελέτες, γεωτρήσεις κ.ά.) 4. Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού 5. Έλεγχος έγκριση εργαστηρίων τρίτων 6. Συμμετοχή σε βεβαίωση της συμμόρφωσης δομικών υλικών 7. Εποπτεία αγοράς δομικών υλικών 8. Έλεγχος - αξιολόγηση ποιότητας δημοσίων έργων Εφαρμόζονται από δημόσιους φορείς Εφαρμόζονται από ιδιωτικούς φορείς Το περιεχόμενο κάθε μιας λειτουργίας από τις παραπάνω παρουσιάζεται αναλυτικά : 1. Εισαγωγή προτύπων και προδιαγραφών 3

4 Υπάρχει απόλυτη και άμεση ανάγκη τα ευρωπαϊκά πρότυπα να περάσουν έγκαιρα σε διακηρύξεις, συγγραφές υποχρεώσεων, συμβάσεις κτλ οι οποίες θα είναι σε ισχύ όταν τα πρότυπα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή, ώστε : Να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται από τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες, να μην υπάρχουν αντιφάσεις (π.χ. πρόσθετες απαιτήσεις που δεν προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να μην δημιουργούνται τεχνικά εμπόδια - barriers to trade στην ελεύθερη διακίνηση). Aπαιτείται η πλήρης ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας που ήδη υπάρχει (Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων ΔΙΠΑΔ - της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ) και θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή για όλα τα συσχετιζόμενα μεταξύ τους, και την ευθύνη για ενέργειες όπως : Συνεχής παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προτύπων στο χώρο των δομικών υλικών και των κατασκευών γενικότερα και δρομολόγηση των διαδικασιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς (ΕΛΟΤ, ΙΟΚ, ). Διαχείριση των προβλημάτων μετάβασης από τα σήμερα χρησιμοποιούμενα πρότυπα στα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεδομένου ότι η περίοδος μετάβασης θα διαρκέσει πολλά χρόνια μέχρι να καλυφθούν όλα τα θέματα με πρότυπα. Φροντίδα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προώθησης εθνικών αποκλίσεων από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν οι ελληνικές συνθήκες το επιβάλουν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία το επιτρέπει. Εξέταση θεμάτων, για τα οποία δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχει (οικονομικό) ενδιαφέρον από την εγχώρια βιομηχανία παραγωγής υλικών ή / και τους κατασκευαστές έργων. Για τα θέματα αυτά, ενεργοποίηση των διαδικασιών είτε έκδοσης ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης είτε σύνταξης εθνικής προδιαγραφής, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς. Συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται σε πρότυπα κτλ στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩΔΕ. Διαχείριση και των εθνικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών και προώθηση προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, τήρηση των διαδικασιών που επιβάλλουν οι κοινοτικές Οδηγίες 98/34/EΚ και 98/48/EΚ (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 39/01) για τη διακίνηση "τεχνικών πληροφοριών" Αναζήτηση εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων και συντονισμός τους για την διατύπωση των ελληνικών θέσεων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή του Άρθρου 5 της Οδηγίας 98/34/EΚ (σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Π.Δ. 39/01) για τη διακίνηση της πληροφόρησης σχετικά με τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές (σε συνεννόηση με τον ΕΛΟΤ που έχει τον κεντρικό συντονισμό για την Ελλάδα). Ρύθμιση ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει σε μόνιμη βάση (και όχι ευκαιριακά) στη Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων (Standing Committee on Construction, SCC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζει η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, και συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Επικοινωνία με τους αρμόδιους για πρότυπα, προδιαγραφές κτλ ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και υπηρεσίες. 4

5 Ενημέρωση, σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. ΕΛΟΤ), των εμπλεκομένων (π.χ. κλαδικές ενώσεις παραγωγών δομικών υλικών) για τις διατάξεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και τις συνέπειες στον ελληνικό χώρο. Η ενημέρωση εκτιμάται ως απόλυτα επιβεβλημένη, με δεδομένη τη διαπίστωση ότι στην καθημερινή ελληνική πραγματικότητα ελάχιστα (ή και καθόλου) λαμβάνεται υπόψη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που σχηματοποιείται στο χώρο των υλικών για τα τεχνικά έργα από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και τα πρότυπα που τη συνοδεύουν. Συνεννόηση με τον ΕΛΟΤ για τη μεταφορά στο ελληνικό σύστημα τυποποίησης (μετάφραση και ένταξη) των ευρωπαϊκών προτύπων μέσω της λειτουργίας των αντίστοιχων Τεχνικών Επιτροπών. Συνεννόηση με τον ΕΛΟΤ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων, για τις οποίες ευθύνη έχει ο ΕΛΟΤ ως μέλος του ΕΟΤΑ. Καθορισμός των προτεραιοτήτων για θέματα πιστοποίησης δομικών προϊόντων, για τα οποία αυτό απαιτείται με βάση το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο, και συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς πιστοποίησης για την παροχή κατευθύνσεων για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν (μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επαφή του ΕΛΟΤ με το ΥΠΕΧΩΔΕ για τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα να οργανώνονται από τον ΕΛΟΤ σχήματα πιστοποίησης δομικών υλικών χωρίς κανένα συντονισμό και σύνδεση με τις ανάγκες κατασκευής των έργων). Αναζήτηση της δυνατότητας σύναψης συμφωνίας συνεργασίας με τον ΕΛΟΤ για τη διάθεση των ευρωπαϊκών προτύπων σε ευνοϊκές τιμές για τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και γενικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες (υπάρχει παράδειγμα παρόμοιας συνεργασίας της αντίστοιχης κρατικής υπηρεσίας της Γαλλίας με την AFNOR) ή αναζήτηση άλλων δυνατοτήτων για την διευκόλυνση της απόκτησης των προτύπων. Τέλος, αναφέρεται το πολύ σπουδαίο θέμα της εποπτείας της αγοράς δομικών προϊόντων, τόσο σε θέματα που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχουν πρότυπα ή τεχνικές εγκρίσεις (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) όσο και σε θέματα που καλύπτονται από εθνικούς κανονισμούς (π.χ Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων). Η εποπτεία αυτή πρέπει να καλύπτει τόσο τα παραγόμενα υλικά όσο και τα εισαγόμενα. Επισημαίνεται ότι για θέματα εθνικών κανονισμών σε δομικά υλικά το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει, και θεσμικά, ουδεμία ανάμιξη. 2. Καθιέρωση αρχών και κανόνων Η λειτουργία αυτή είναι ήδη θεσμοθετημένη από το ΠΔ 81/99 «Σύσταση Γεν. Δ/νσης Ποιότητας στο ΥΠΕΧΩΔΕ» και ασκείται ήδη από την Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων ΔΙΠΑΔ - της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αποτελούν, μαζί με την λειτουργία "Εισαγωγή προτύπων και προδιαγραφών", απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καθορισμό του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των τεχνικών έργων, το οποίο θα κληθούν να υλοποιήσουν οι Ανάδοχοι των έργων και να επιβλέψουν οι αρμόδιες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες. 5

6 Επιβεβαίωση ότι επιτεύχθηκε το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας θα γίνεται μέσω της λειτουργίας "Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των Δημοσίων Έργων" (βλέπε παρακάτω). 3. Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (δοκιμές, μελέτες, γεωτρήσεις κ.ά.) Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, που μπορεί να υλοποιούνται από όλα τα εργαστήρια (ΚΕΔΕ, περιφερειακά, νομαρχιακά), όπως: Εκτέλεση δοκιμών Τα Εργαστήρια εκτελούν δοκιμές για λογαριασμό τρίτων, για όλα τα αντικείμενα που ανήκουν στην αρμοδιότητα κάθε Εργαστηρίου και σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα. (Επισημαίνεται εκ νέου η ανάγκη μετάβασης στα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες Τα Εργαστήρια επίσης είναι σε θέση, με βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία τους, να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες (σε συνδυασμό ή όχι με εκτέλεση δοκιμών) σε τομείς όπως: Μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος Μελέτες σύνθεσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος Μελέτες σύνθεσης κονιαμάτων Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων Γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις Συλλογή δεδομένων για πηγές αδρανών και για τις ιδιότητές τους Κατατάξεις εδαφών κ. ά. Παροχή τεχνογνωσίας Η εμπειρία του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα υλικών και μεθόδων κατασκευής επιτρέπει στο προσωπικό αυτό να προσφέρει την τεχνογνωσία του σε διάφορα θέματα, όπως: συμμετοχή σε επιτροπές με σχετικό αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες διερεύνηση αστοχιών κ.ά. Οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να απευθύνονται σε: -Ιδιώτες (ανάδοχοι δημοσίων έργων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών έργων, παραγωγοί ή έμποροι δομικών υλικών κ. ά.) -Δημόσιους φορείς (επιβλέπουσες υπηρεσίες, Κύριοι των Έργων κ. ά.) 6

7 Όταν οι υπηρεσίες παρέχονται προς δημόσιους φορείς, τα Εργαστήρια λειτουργούν ως εξειδικευμένα όργανα των δημοσίων υπηρεσιών για τον εργαστηριακό έλεγχο των έργων σύμφωνα με τη νομοθεσία. 4. Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού Η λειτουργία αυτή ασκείται ήδη σήμερα (μόνο προς τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων Έργων), και συγκεκριμένα από τμήμα του ΚΕΔΕ. Είναι χρήσιμη η διατήρηση και ενδυνάμωση της λειτουργίας αυτής με παροχή υπηρεσιών και προς τρίτους, εκτός από τα Δημόσια Εργαστήρια με απαραίτητη την (ήδη δρομολογημένη σε ένα βαθμό) διαπίστευση κατά ISO για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης. 5. Έλεγχος έγκριση εργαστηρίων τρίτων Η λειτουργία αυτή ασκείται και σήμερα από τμήμα του ΚΕΔΕ, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Είναι δυνατή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας αυτής σε όλες τις κατηγορίες εργαστηρίων, όπως: 1. Ιδιωτικά εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες (το οποίο υλοποιείται σήμερα). 2. Εργοταξιακά εργαστήρια κάθε είδους (το οποίο προβλέπεται σήμερα αλλά δεν υλοποιείται λόγω όγκου εργασίας που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το υπάρχον προσωπικό). 3. Εργαστήρια βιομηχανιών παραγωγής δομικών υλικών (το οποίο δεν προβλέπεται σήμερα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που τίθενται περιλαμβάνουν αμεροληψία, ανεξαρτησία κ. ά. που δεν ικανοποιούνται από τα εργαστήρια αυτά). 4. Εργαστήρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (το οποίο δεν προβλέπεται σήμερα). Επισημαίνεται ότι η με τον τρόπο αυτό "έγκριση" των Εργαστηρίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προτείνεται να είναι υποχρεωτική, με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους (στην περίπτωση βέβαια που δεν θα προχωρήσουν σε διαπίστευση). Η διαπίστευση κατά ISO αυτής της λειτουργίας θα αυξήσει κατά πολύ την χρησιμότητά της. 6. Συμμετοχή σε βεβαίωση της συμμόρφωσης δομικών υλικών Προϋποθέτει διαπίστευση των Εργαστηρίων που θα εμπλακούν κατά ISO 17025, ώστε να ικανοποιούνται με βεβαιότητα οι ελάχιστες απαιτήσεις αξιοπιστίας που απαιτεί η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Πρόσθετο στοιχείο είναι η δημιουργία ειδικής οργανικής μονάδας στην Γενική Δ/νση Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΓΔΠΔΕ) για την τήρηση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για τα δομικά υλικά. 7. Εποπτεία αγοράς δομικών υλικών 7

8 Η σήμανση CE είναι η άδεια που αποκτά το προϊόν για να είναι δυνατή η εισαγωγή του στην ευρωπαϊκή αγορά και αναφέρεται στις αρχικές προϋποθέσεις, οι οποίες περιγράφονται στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και στα αντίστοιχα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η, στη συνέχεια, παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υλικού κατά τη διάρκεια της εμπορικής ζωής του αποτελεί αντικείμενο της εποπτείας της αγοράς, που πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αρχικές προϋποθέσεις συνεχίζουν να τηρούνται. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση εναρμόνισης των τρόπων εποπτείας της αγοράς, αφήνοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στα Κράτη Μέλη. Επισημαίνεται ότι, για συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης που στηρίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού (δηλαδή για τα συστήματα 2, 2+, 3 και 4), δεν υπάρχει επιτήρηση από τρίτο αναγνωρισμένο οργανισμό κατά την παραγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο και, επομένως, η καταστρατήγηση της σήμανσης CE είναι δυνατή. Προς αποφυγή του παραπάνω, διατήρηση της αξιοπιστίας της σήμανσης CE και αποκλεισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού, η εποπτεία της αγοράς είναι απαραίτητη. Τα Κράτη Μέλη έχουν, με βάση την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, την υποχρέωση εποπτείας της αγοράς και σχετικής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιπτώσεις προβλημάτων. Για την υλοποίηση της εποπτείας της αγοράς δομικών υλικών θα πρέπει να δημιουργηθούν στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΔΠΔΕ) κατάλληλες μονάδες και όργανα. Οι παραπάνω οργανικές μονάδες και όργανα της ΓΔΠΔΕ θα συνεργάζονται με το υπόλοιπο Δίκτυο για τη λειτουργία ενός σχήματος εποπτείας της αγοράς των δομικών υλικών. Το σχήμα αυτό θα πρέπει να καλύπτει, πέραν των υλικών που υπάγονται στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, και υλικά που υπάγονται σε εθνικούς κανονισμούς (π.χ. χάλυβας σκυροδέματος) με βάση την Υπουργική Απόφαση 43309/ , που είναι δυνατό (και προτείνεται) να διαπιστευτεί κατά ISO Έλεγχος - αξιολόγηση ποιότητας δημοσίων έργων Με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΕΕΠΠ/Οικ/4/ έχει ιδρυθεί ένα Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΕΣΕΠΔΕ). Η λειτουργία που περιγράφεται εδώ εμπλέκει το ήδη θεσμοθετημένο Ειδικό Σώμα Ελεγκτών Ποιότητας Δημοσίων Έργων με την αρμόδια (και εποπτεύουσα) υπηρεσία, την Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας (ΔΕΕΠΠ) της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΓΔΠΔΕ), αλλά και με τα Εργαστήρια που θα μπορούν να διαθέτουν αφενός το εξειδικευμένο προσωπικό τους και αφετέρου το σύνολο των πόρων τους (προσωπικό, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις) για την υποστήριξη του Σώματος. Η λειτουργία του ΕΣΕΠΔΕ και των υπηρεσιών που το υποστηρίζουν είναι δυνατό (και προτείνεται) να διαπιστευτεί κατά ISO Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων του, που περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση, το ΕΣΕΠΔΕ θα παρέχει και πληροφορίες οι οποίες θα τροφοδοτούν τη βάση που τηρεί η ΓΔΠΔΕ με αστοχίες έργων. Μακροχρόνια επιδίωξη μπορεί να είναι το Σώμα αυτό να εξελιχθεί σε μόνιμο μηχανισμό εποπτείας των δημόσιων έργων με την υποστήριξη των Εργαστηρίων (ρόλος που σήμερα έχει ανατεθεί στον ΕΣΠΕΛ για τα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα). Από την παραπάνω ανάλυση είναι εμφανές ότι το «Δίκτυο Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων» δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί μεμονωμένα, αλλά 8

9 απαιτείται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας στα δημόσια (γενικότερα, στα τεχνικά) έργα, το οποίο είναι το αντικείμενο της ΓΔΠΔΕ. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα έχει καταλήξει μελέτη συμβούλου που ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια του «Σχεδίου Δράσης (ACTION PLAN) για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραγωγής των Δημοσίων Έργων» (5η ΟΔΕ, όπου συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ). Η μελέτη με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων Δημιουργία Δικτύου Εργαστηρίων» εξέτασε πολλές παραλλαγές και σενάρια κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και κατέληξε ότι αποτελεί εξαιρετικά κοινωνικά επωφελή λύση, η πλήρης ανάληψη όλων των λειτουργιών ( και των 8) από ένα φορέα, και συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μελέτη αυτή, που έχει επεξεργαστεί τα στοιχεία της ανάλυσης κόστους οφέλους των απαιτούμενων επενδύσεων και των απαιτούμενων νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων, καταλήγει στην αναγκαιότητα μεταφοράς δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων από το ΥΠΕΣΔΔΑ, το ΥΠΑΝ και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προς το ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Δ/νση Ποιότητας Δημοσίων Έργων). Φορέας για την ένταξη του Δικτύου Εργαστηρίων μπορεί να είναι λοιπόν, η Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΓΔΠΔΕ) της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπου υπάρχει ήδη η κατάλληλη οργανωτική δομή, στα πλαίσια της οποίας όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των τεχνικών έργων και των δομικών υλικών μπορεί να αντιμετωπισθούν. Προτείνεται λοιπόν: Δημιουργία μιας "Κεντρικής Δομής Εργαστηρίων" η οποία θα περιλαμβάνει το ΚΕΔΕ και στην οποία θα ενσωματωθούν τα Εργαστήρια των Διευθύνσεων των Δημοσίων Έργων των Περιφερειών, πράγμα που θα απαιτήσει νομοθετική ρύθμιση ώστε να επιστρέψουν τα Εργαστήρια των Διευθύνσεων των Δημοσίων Έργων των Περιφερειών στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ως Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΓΔΠΔΕ. Δημιουργία μιας "Δομής Εργαστηρίων σε επίπεδο Ν. Α." (Εργαστήρια των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Ν.Α.), ώστε να αξιοποιηθεί τόσο ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν όσο και το προσωπικό που υπηρετεί στα Εργαστήρια. Οι πιο πάνω περιγραφόμενες "Εργαστηριακές Δομές" μπορούν να ενταχθούν, στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΓΔΠΔΕ), σε ένα ευρύτερο σχήμα που θα περιλαμβάνει: Τις ήδη υπάρχουσες Διευθύνσεις και Τμήματα της ΓΔΠΔΕ, με τροποποίηση αρμοδιοτήτων όπου απαιτείται Νέες οργανικές μονάδες της ΓΔΠΔΕ Άλλα όργανα της ΓΔΠΔΕ. Συμπερασματικά προτείνεται όλες οι παραπάνω λειτουργίες να υλοποιηθούν από την Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΓΔΠΔΕ) της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κάτω από την οποία θα λειτουργήσει το «Δίκτυο Κρατικών Εργαστηρίων», που θα παίζει τόσο ρυθμιστικό όσο και ελεγκτικό ρόλο. 9

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 Θέμα : «Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων». Εισήγηση : - Δίκτυο Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων. - Προτάσεις. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ Προϊστάμενος Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ ΣΕΒΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ο ρόλος των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι η κατασκευή τους γίνεται, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι η κατασκευή τους γίνεται, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ: 210/6446209 Φαξ: 210/6465058 E- Mail: ggdetyp2@otenet.gr Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005 ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ Εισήγηση του κ. Γιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) «Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εισήγηση στην εκδήλωση του ΤΕΕ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική Πραγµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ,ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009 ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα 18-19 Ιουνίου 2009 Οποιαδήποτε απόπειρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής τεχνικών έργων, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών»

Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών» Θεματικό Εργαστήρι 4: «Έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών» Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα: Η Υφιστάμενη Κατάσταση Περιοχές προς Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΟΤ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ραστηριότητες ΕΛΟΤ Τυποποίηση Πιστοποίηση Εργαστηριακές οκιµές Πληροφόρηση Εκπαίδευση Λειτουργία βιβλιοθήκης Λειτουργία εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Δρ. Περικλής Αγάθωνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELLASLAB Ο ρόλος και η δράση της HellasLab ΕΣΥΠ-ΤΕΕ, 7-11-16 ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω στην ενότητα του Συνεδρίου μας με τίτλο. «Η συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης στην παραγωγή των Τεχνικών Εργων»

Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω στην ενότητα του Συνεδρίου μας με τίτλο. «Η συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης στην παραγωγή των Τεχνικών Εργων» Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω στην ενότητα του Συνεδρίου μας με τίτλο «Η συμβολή των Φορέων Πιστοποίησης στην παραγωγή των Τεχνικών Εργων» Στο πάνελ είναι μαζί μου: - Ο κ. Διονύσης Μακρής, Γενικός Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ περί «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης - Ο ρόλος των εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αθήνα, 19.12.2014 Η συµβολή των Ανεξάρτητων Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΑΦΕΕΠ), στην διασφάλιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Θωμαΐδου Δήμητρα Φανούλης Αντώνης Σιαμέτης Νικόλαος Τηλ..:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ της 10/11/05 Θέμα: «Ο ρόλος των Κρατικών Εργαστηρίων στην επιδίωξη ποιότητας υλικών και έργων» Εισήγηση ΚΕΔΕ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Δημήτρης Θεοδώρου Τμηματάρχης του Τμήματος Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 Αθήνα, 15/7/2016 114 71 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ. 265 ΤΗΛ. : 210-6440873 FAX : 210-6454223 SITE: www.poseypexode.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Ποιότητας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κράτος με ευέλικτη,επιτελική δομή και λειτουργία. Χάραξη στρατηγικής στην αγροτική οικονομία, πολιτικές ανάπτυξης, κεντρικός έλεγχος. Η αποκέντρωση του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση»

Θέμα εισήγησης: «Διαπίστευση» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013

Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Θεσσαλονίκη, 16/05/2013 Αρ. πρωτ: 135/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Επιστημονικού Υπευθύνου Πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Ημερίδα Τ.Ε.Ε με θέμα : «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» Θέμα εισήγησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η. :

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κων/νου Σάσσαλου Προέδρου Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. Ημεριδα ΤΕΕ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εισήγηση Κων/νου Σάσσαλου Προέδρου Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ. Ημεριδα ΤΕΕ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εισήγηση Κων/νου Σάσσαλου Προέδρου Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ Ημεριδα ΤΕΕ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΕΤΑΡΤΗ 1-3-06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα, με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα