ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ"

Transcript

1

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Με το πάτημα του Ok μετά από κάποια συνεδρία μετρήσεων ή με το άνοιγμα της εξέτασης μέσα από το αρχείο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης του Biomech), η σελίδα συνοπτικής παρουσίασης της εξέτασης θα εκχωρηθεί ως εξής: όπου ξεχωρίζουν 4 διαφορετικά παράθυρα. Μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή τους στη συνέχεια.. 1. Γράφημα Εδώ παρουσιάζεται το γράφημα της πρόσθιας οπίσθιας επιτάχυνσης μετά την εφαρμογή του φίλτρου, η οποία έχει οριζόντια και πρόσω διεύθυνση. Με τη χρήση αυτού του σήματος μπορεί να περιγραφή η πρόσω βάδιση του/της ασθενούς. Ορισμένα αξιοσημείωτα σημεία της καμπύλης προσδιορίζονται για την ανίχνευση του διασκελισμού, ο οποίος ορίζεται ως το σύνολο των κινήσεων μεταξύ δύο συνεχών επαφών του ίδιου ποδιού με το έδαφος. Υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές παράμετροι του κύκλου βάδισης για την κάθε μία από αυτές (βλ. πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των δεδομένων στο τέλος). Right heel strike Left heel strike Left side advancing Right side advancing Πάτημα δεξιάς φτέρνας Πάτημα αριστερής φτέρνας Βάδιση αριστερής πλευράς πρόσω Βάδιση δεξιάς πλευράς πρόσω Free4Act από την Comex Α.Ε. Σελίδα 1

3 Το λογισμικό ανιχνεύει αυτομάτως τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές του σήματος που αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές που πατά η φτέρνα του ποδιού και ανασηκώνεται το μεγάλο δάχτυλο. Καθώς το πρωτόκολλο προβλέπει ότι ο/η ασθενής αρχίζει να βαδίζει με το δεξιό πόδι, η πρώτη θετική ανώτερη τιμή αντιστοιχή στη στήριξη του δεξιού ποδιού, η επόμενη ελάχιστη τιμή στην ανύψωση του δαχτύλου του αριστερού ποδιού που ακολουθείται από τη στήριξη του αριστερού ποδιού (η δεύτερη θετική ανώτερη τιμή) και την ανύψωση του δαχτύλου του δεξιού ποδιού (η δεύτερη ελάχιστη τιμή), ενώ ο κύκλος της βάδισης ολοκληρώνεται με τη στήριξη του δεξιού ποδιού που αντιπροσωπεύεται από την τρίτη θετική ανώτερη τιμή. Μη αυτόματος προσδιορισμός μοτίβου βάδισης Εάν το σήμα επιτάχυνσης είναι υπερβολικά ακανόνιστο, και το λογισμικό αδυνατεί να αναγνωρίσει αυτόματα το χαρακτηριστικό μοτίβο βάδισης, μπορεί να γίνει μη αυτόματος προσδιορισμός. Κάνοντας κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο παράθυρο του σήματος επιτάχυνσης και πατώντας την εντολή Identificazione pattern (modello) camminata manuale.., εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο σήματος όπου ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη θετική ανώτερη τιμή, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο έναρξης της βάδισης. Είναι σημαντικό να επιλεγεί η θετική ανώτερη τιμή όπου η τάση επιτάχυνσης είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κανονική. Με διπλό κλικ στο σημείο αυτό, το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα τα αξιοσημείωτα σημεία του πιο πρόσφατου σήματος. Εάν ο προσδιορισμός δεν είναι ακόμα σωστός, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης των λανθασμένων σημείων με το πάτημα του κουμπιού Cancella punti accz και επανάληψης της εργασίας με τρεις τύπους ελέγχου, πατώντας τις εντολές Uso controllo distanze tra punti consecutivi, Uso controllo distanze tra massimi και Uso controllo fascia πριν από το μη αυτόματο προσδιορισμό. Μετά το κλικ πρέπει να πατηθεί το κάθε κουμπί ξεχωριστά, ενώ για να απενεργοποιηθεί ο έλεγχος θα πρέπει να πατηθεί το ίδιο κουμπί και δεύτερη φορά. Το λογισμικό επιτρέπει τη χρήση όλων των ενδεχόμενων συνδυασμών ελέγχου: μόνον ένας έλεγχος, δύο έλεγχοι ή τρεις έλεγχοι συγχρόνως, ωσότου ο προσδιορισμός του σήματος να είναι σωστός. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό έλεγχο, θα πρέπει να ακυρωθούν όλα τα λανθασμένα σημεία. Όταν ο προσδιορισμός είναι σωστός, πατήστε το κουμπί OK για να προβληθεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης. 2. Χρόνοι και συγχρονισμός Με βάση την αναγνώριση των κορυφαίων τιμών του σήματος υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της διάρκειας του βήματος, η οποία αντιστοιχεί στο χρόνο μεταξύ της στήριξης του ενός ποδιού και της στήριξης του άλλου ποδιού. Στο παράθυρο που βρίσκεται κάτω από το σήμα επιτάχυνσης (1), μπορείτε να δείτε το συγχρονισμό, δηλαδή την εναλλακτική ακολουθία της επαφής των ποδιών, ο οποίος απεικονίζεται με έναν κόκκινο κύκλο για το αριστερό πόδι και έναν μπλε κύκλο για το δεξιό πόδι, και τη χρονική διάρκεια του μεμονωμένου βήματος. 3. Γράφημα της πρόσω βάδισης του σώματος Free4Act από την Comex Α.Ε. Σελίδα 2

4 Η εικόνα δείχνει τη μέση τιμή (πράσινη γραμμή) και την τυπική απόκλιση (διαφανές πράσινο εύρος τιμών) των κανονικοποιημένων διασκελισμών (δεξιά και αριστερά). Η τυπική απόκλιση παρέχει πληροφορίες για την κανονικότητα της βάδισης: όσο πιο ενιαία είναι η γραμμή τόσο πιο παρόμοιους διασκελισμούς κάνει ο/η ασθενής. Τα δύο μέρη της καμπύλης, με την περιοχή διαφορετικού χρώματος από κάτω, δείχνουν τα δύο μέρη του σώματος που προχωρούν, ενώ το κάθε ένα τους χαρακτηρίζεται από μια μέγιστη ανώτατη τιμή που αντιστοιχή στη στήριξη του ποδιού. Με τη σύγκριση των μέγιστων τιμών, μπορεί να ελέγξετε την ισορροπία της στήριξης. Η ισοτιμία των ποσοστών των φάσεων πρόσω βάδισης (50%) του κύκλου βάδισης αντιπροσωπεύουν την ομοιομορφία των βημάτων. Αυτή η προβολή είναι πιο ευανάγνωστη και μπορεί να ερμηνευτεί πιο εύκολα για την αξιολόγηση της στάσης του σώματος κατά τη βάδιση. Στην πραγματικότητα η σύγκριση μεταξύ του ποσοστού (%) της κόκκινης και της μπλε περιοχής αποδίδει την ισορροπία χρόνου πρόσω βάδισης, ενώ το κατά πόσον είναι ισότιμες οι ανώτερες ή οι κατώτερες τιμές χαρακτηρίζει την ποσότητα της δύναμης τροφοδοσίας. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί η καμπύλη στην τυπική μορφή που αποδίδει η Ανάλυση Βάδισης. Σε αυτήν την περίπτωση προβάλλονται οι παρακάτω φάσεις: Χρόνος a..b: ΔΕΞΙΟ ΒΗΜΑ, η θετική ανώτερη τιμή a υποδεικνύει το πάτημα της δεξιάς φτέρνας ενώ η θετική ανώτερη τιμή b υποδεικνύει το πάτημα της αριστερής φτέρνας. Χρόνος b..c: ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΗΜΑ, η θετική ανώτερη τιμή b υποδεικνύει το πάτημα της αριστερής φτέρνας ενώ η θετική ανώτερη τιμή c υποδεικνύει το πάτημα της δεξιάς φτέρνας. Χρόνος a..d: ΔΙΠΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, η θετική ανώτερη τιμή a υποδεικνύει το πάτημα της δεξιάς φτέρνας ενώ η αρνητική ανώτερη τιμή d υποδεικνύει το πάτημα το ανασήκωμα του δαχτύλου του αριστερού ποδιού. Χρόνος d..b: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ), η αρνητική μέγιστη τιμή d υποδεικνύει την ανύψωση του δαχτύλου του αριστερού ποδιού ενώ η θετική υψηλότερη τιμή b υποδεικνύει το πάτημα της αριστερής φτέρνας. Χρόνος b..e: ΔΙΠΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, η θετική ανώτερη τιμή b υποδεικνύει το πάτημα της αριστερής φτέρνας ενώ η αρνητική ανώτερη τιμή e υποδεικνύει το πάτημα το ανασήκωμα του δαχτύλου του δεξιού ποδιού. Χρόνος d..b: ΔΕΞΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ), η αρνητική μέγιστη τιμή e υποδεικνύει την ανύψωση του δαχτύλου του δεξιού ποδιού ενώ η θετική υψηλότερη τιμή c υποδεικνύει το πάτημα της δεξιάς φτέρνας. Χρόνος a..e: ΔΕΞΙΑ ΣΤΑΣΗ, η θετική ανώτερη τιμή a υποδεικνύει το πάτημα της δεξιάς φτέρνας ενώ η αρνητική ανώτερη τιμή e υποδεικνύει το πάτημα το ανασήκωμα του δαχτύλου του δεξιού ποδιού. Free4Act από την Comex Α.Ε. Σελίδα 3

5 4. Δεδομένα Στο Πίνακα κάτω από τα γραφικά, αναγράφονται τα δεδομένα των χαρακτηριστικών παραμέτρων βάδισης. Μπορείτε επίσης να τα συγκρίνετε με τα δεδομένα κανονικοποίησης που επίσης αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, υπάρχει δυνατότητα προβολής δεδομένων σχετικά με τα εξής: Ταχύτητα [m/λεπτό], Ρυθμός [διασκελισμοί/λεπτό], δηλαδή ο αριθμός των διασκελισμών ανά λεπτό, Μήκος διασκελισμού [m], δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων φτέρνας του ίδιου ποδιού, Μήκος/Ύψος διασκελισμού [%], δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία μήκους διασκελισμού προς ύψος διασκελισμού, Διάρκεια διασκελισμού [s], δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων φτέρνας του ίδιου ποδιού, Διάρκεια στάσης [% του κύκλου βάδισης], δηλαδή το ποσοστό της διάρκειας της φάσης στήριξης επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης, Διάρκεια περιστροφής [% του κύκλου βάδισης], δηλαδή το ποσοστό της διάρκειας της φάσης περιστροφής επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης, Διάρκεια διπλής στήριξης [% του κύκλου βάδισης], δηλαδή το ποσοστό της διάρκειας της φάσης στήριξης και των δύο ποδών επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης, Διάρκεια μονής στήριξης [% του κύκλου βάδισης], δηλαδή το ποσοστό της διάρκειας της φάσης στήριξης και του ενός ποδιού επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης, Μέσο μήκος διασκελισμού δεξιά [m], δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων της δεξιάς φτέρνας, Μέσο μήκος διασκελισμού αριστερά [m], δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων της αριστερής φτέρνας, Μέσο μήκος βήματος δεξιά [m], δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων της δεξιάς φτέρνας και της αριστερής φτέρνας, Μέσο μήκος βήματος αριστερά [m], δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων πατημάτων της αριστερής φτέρνας και της δεξιάς φτέρνας, Μέση διάρκεια βήματος δεξιά [s], δηλαδή ο χρόνος μεταξύ του πατήματος της δεξιάς φτέρνας και της αριστερής φτέρνας. Στα δεξιά φαίνεται η τιμή Συμμετρίας [%] επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης, Μέση διάρκεια βήματος αριστερά [s], δηλαδή ο χρόνος μεταξύ του πατήματος της αριστερής φτέρνας και του πατήματος της δεξιάς φτέρνας. Στα δεξιά φαίνεται η τιμή Συμμετρίας [%] επί τοις εκατό του κύκλου βάδισης. Αναφέρεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της κάθε παραμέτρου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Το πρωτόκολλο πιστοποιήθηκε από το Istituti Ortopedici Rizzoli (Μπολόνια). Free4Act από την Comex Α.Ε. Σελίδα 4

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1.2 Λογισµικό 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς 2. Περιβάλλον εργασίας χρήστη 2.1 Επιλογή λειτουργίας 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ntebk 11 Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windws Οδηγός χρήστ η Σαρώστ ε τ ον ακόλουθο κωδικό QR για να δείτ ε τ η βοήθεια λογισμικού SMART Ntebk στ ο smart τ ηλέφωνό σας ή άλλη κινητ ή συσκευή. Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2013 Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16

01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 01 -Ξεκινώντας 12 Προειδοποίηση για τον οδηγό 12 Επίδειξη 13 Κύριος χάρτης 13 Προβολές χάρτη 16 Επισκόπηση διαδρομής 16 Ακύρωση διαδρομής 16 02 - Επιλογή θέσης και Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία TomTom Via 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία TomTom Via συμπεριλαμβανομένης της βάσης Easy Click Καλώδιο USB Φορτιστής αυτοκινήτου USB Αφίσα εγκατάστασης 2 2. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις Jazler RadioStar 2 Εγχειρίδιο χρήσης Spots/ Διαφημίσεις 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Ιδιότητες Spots... 3 3 Γενικές ρυθμίσεις Spots... 9 4 Spots/Διαφημίσεις... 10 5 Προγραμματίζοντας τα Spot... 17 6

Διαβάστε περισσότερα