Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Tenses Απλός Ενεστώτας Present Simple Ενεστώτας Διαρκείας Present Continuous ή Progressive Απλός Παρακείμενος Present Perfect Simple Παρακείμενος Διαρκείας Present Perfect Continuous Exercises Απλός Αόριστος Simple Past Αόριστος Διαρκείας Past Continuous Απλός Υπερσυντέλικος Past Perfect Simple Yπερσυντέλικος Διαρκείας Past Perfect Continuous Σύγκριση PAST PERFECT CONTINUOUS VS PAST CONTINUOUS Σύγκριση PAST PERFECT CONTINUOUS VS PRESENT PERFECT CONTINUOUS Exercises Μέλλοντας Απλός Future Simple Μέλλοντας Διαρκείας Future Continuous or Progressive Συντελεσμένος Μέλλοντας Απλός Future Perfect Simple Συντελεσμένος Μέλλοντας Διαρκείας Future Perfect Continuous Exercises Απαρέμφατο - Infinitive Χρήση του πλήρους απαρεμφάτου (full infinitive): Χρήση του γυμνού απαρεμφάτου (bare infinitive): Χρόνοι απαρεμφάτου Το υποκείμενο του απαρεμφάτου Γερούνδιο (Gerund) Exercises... 49

4 8 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα 2 CLAUSES (Δευτερεύουσες προτάσεις) Relative clauses Time clauses Clauses of reason Clauses of result Clauses of purpose Clauses of manner Clauses of contrast Exclamations Exercises Conditionals (Υποθετικοί λόγοι) Wish Unreal past (Μη πραγματικός αόριστος) Exercises Causative Form Passive Voice (παθητική φωνή) Προσωπική/Απρόσωπη σύνταξη Exercises Reported Speech (Πλάγιος λόγος) Reported statements Reported questions Reported commands, requests, suggestions Exercises Adjectives (Επίθετα) Ανώμαλα παραθετικά Demonstratives Δεικτικά επίθετα Quantifiers Ποσοτικά επίθετα Articles (Άρθρα) Άρθρα Articles

5 Περιεχόμενα 9 10 Adverbs (Επιρρήματα) Pronouns (Αντωνυμίες) Personal Pronouns Possessive adjectives / Pronouns Possessive case Reflexive Pronouns Exercises Modal verbs Exercises Vocabulary Exercises Guided clozes (use of english) Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guide clozes (spelling) Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Guided cloze Reading How to deal with multiple choice texts Diet may hold key to disruption Frantic lives

6 10 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα 16.4 To whoever it may concern Latter-day buccaneer Art France: demographic development British elections The british network rail College admissions The american economy Charles chaplin Monument land in oil dispute Wild mushrooms kill ten and poison hundreds in Russia Carl Sagan dies at Old railway station takes a ride Progress test Θέματα προηγουμένων ετών ΑΣΕΠ Εθνική τράπεζα ΑΣΕΠ Εθνική τράπεζα ΑΣΕΠ Εθνική τράπεζα Παράρτημα Ιrregular verbs Ανώμαλα ρήματα Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions Σωστές απαντήσεις λύσεις Bibliography

7 Tenses 1.1 Απλός Ενεστώτας Present Simple Σχηματισμός (Form): Κατάφαση (Positive) Ερώτηση (Question) Άρνηση (Negative) I/You/We/You/They work He/She/It works. Do I/you/we/you/they work? Does he/she/it work. I/You/We/They do not/don t work He/She/It does not/doesn t t work. Ο απλός ενεστώτας χρησιμοποιείται (use): I. Για πράξεις που επαναλαμβάνονται συχνά ή πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. ~ Sandra often drives to work in the morning. II. Για μόνιμες καταστάσεις. ~ My cousin works as a bus driver. III. Για γενικές αλήθειες ή νόμους της φύσης. ~ Water boils at 100 degrees Celsius. IV. Για δρομολόγια (τρένων, αεροπλάνων, κλπ) ή προγράμματα (κινηματογράφου, θεάτρου κλπ) με μελλοντική σημασία. ~ What time does the plane to London depart? ~ The film starts at 11 o clock.

8 14 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα V. Όταν δίνουμε οδηγίες ή συνταγές, χρησιμοποιούμε Present Simple ή Imperative form. ~ Cut the lemons into halves. ~ My parents live in a very small apartment. VI. Για επικεφαλίδες ή τίτλους εφημερίδων και ανέκδοτα. ~Doctor saves child in grave danger. VII. Για περιγραφές αγώνων, κριτικές έργων/ταινιών ή αφηγήσεις. ~ Manchester beats Liverpool. VIII. Επίσης ο απλός ενεστώτας χρησιμοποιείται με STATE VERBS. State verbs είναι ρήματα που συνήθως δεν έχουν χρόνους διαρκείας διότι περιγράφουν μια κατάσταση και όχι μια πράξη. ~ Who does this wallet belong to? ~ I really don t know what to say right now. IX. Στη συνέχεια παραθέτουμε πίνακα με τα ρήματα που περιγράφουν μία κατάσταση (state verbs) και συνεπώς δεν συντάσσονται με χρόνους διαρκείας. Πίνακας State Verbs: Believe Doubt Like Own Suppose Belong Hate Love Prefer Suspect Consist Have Matter Understand Want Contain Know Mean Seem Wish Notice Think Realise Recognise Remember Include Fit Be Appear Forget Need Cost Owe See Hear Sound Smell Look Taste Feel Dislike Enjoy X. Τέλος, ο Απλός ενεστώτας χρησιμοποιείται με χαρακτηριστικές λέξεις όπως: every και τα επιρρήματα συχνότητας: always, often, never, sometimes, usually, rarely etc. ~ Every morning I drink my milk. ~ He often visits our village.

9 1 Tenses Ενεστώτας Διαρκείας Present Continuous ή Progressive Σχηματισμός (Form): Κατάφαση (Positive ) Ερώτηση (Question ) Άρνηση (Negative) I am/ I m working. He/She/It is/ s working We/You/They are/ re working Am I working Is he/she/it working? Are we/you/they working? I am not/i m not working. He/She/It is not/isn t/ working We/You/They are not/ aren t/working Χρήση του Ενεστώτα Διαρκείας (use): I. Για πράξεις που συμβαίνουν τη στιγμή που μιλάμε. ~ The secretary is typing some letters now. II. Για πράξεις που γίνονται προσωρινά, δηλ. αυτές τις μέρες ή μόνο αυτήν την εποχή και όχι απαραίτητα τη στιγμή που μιλάμε. ~ Is Jason studying hard this month? III. Για πράξεις που θα κάνουμε στο κοντινό μέλλον, τις έχουμε προγραμματίσει και ξέρουμε ακριβώς πότε θα συμβούν. ~ Their wedding is taking place on June 26. IV. Με το always, continually και constantly για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται πολύ συχνά και αυτό μας ενοχλεί. ~ Why are you always complaining? V. Για κάτι που αλλάζει ή εξελίσσεται. ~ I think his French is getting better. VI. Μερικά ρήματα έχουν διαφορετική σημασία όταν δηλώνουν κατάσταση (State verbs) και διαφορετική σημασία όταν δηλώνουν πράξη (active meaning): Be Have George is reasonable. [O Γιώργος είναι λογικός. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι-δείχνει μόνιμη κατάσταση] You are being sick again. [Είσαι άρρωστος ξανά. Δείχνει προσωρινή κατάσταση] I have a car. [Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο] We re having a great time. [Εμείς περνάμε καλά idiom]

10 16 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα Smell Think Look Taste See Feel Your flowers smell wonderful. [Έχουν μυρωδιά ] I m smelling these sweets. [Μυρίζω ] I think he is thief. [Εγώ νομίζω ] She s thinking about getting the job. [Αυτή σκέπτεται ] You look nice in this dress. [Φαίνεσαι.] Thomas is looking out of the window at the moment. [Ο Θωμάς κοιτάζει..] This beef tastes delicious. [Το μοσχάρι έχει γεύση.] She s tasting the chicken. [Αυτή δοκιμάζει, γεύεται.] I can see a car up there. [Βλέπω..] I m seeing my dentist tomorrow. [Θα συναντήσω..] This fabric feels soft. [..έχει υφή] I m feeling the radiator to see if it s warm. [Αγγίζω.] VII. Τέλος, χαρακτηριστικές λέξεις που χρησιμοποιούνται με τον Ενεστώτα Διαρκείας είναι: now, at the moment, at present, today, this week, this year. 1.3 Απλός Παρακείμενος Present Perfect Simple Σχηματισμός (Form): Have/has + Past Participle 1 Κατάφαση (Positive) Ερώτηση (Question ) Άρνηση (Negative) I/You/We/They have slept. He/She/It has slept. Have I/You/We/They slept? Has he/she/it slept? I/You/We/They have not slept. He/She/It has not slept. Χρήση του Απλού Παρακειμένου (use): I. Για μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμά της είναι φανερό τη στιγμή που μιλάμε. ~ We have already finished planting the garden. 1 Ο σχηματισμός των ανώμαλων ρημάτων (irregular verbs) της μετοχής αορίστου (past participle) περιέχονται στο παράρτημα.

11 1 Tenses 17 II. Για μία πράξη πoυ έγινε στο παρελθόν, αλλά δεν γνωρίζουμε το πότε ακριβώς. ~ She has lost her wallet. III. Για μία πράξη που ξεκίνησε στο παρελθόν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (κυρίως με state verbs) ~ We have known each other for many years/since IV. Για μία πράξη που μόλις τελείωσε. ~ Dimitris has just phoned. Λέξεις που συνήθως χρησιμοποιούνται με Απλό Παρακείμενο: JUST YET ALREADY He has just phoned. She hasn t done her homework yet. (Το yet συντάσσεται με αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις). I have already fed the children. SINCE We ve lived here since FOR LATELY SO FAR We ve lived here for 30 years. I haven t travelled abroad lately. So far they haven t found my suitcase. EVER/NEVER Have you ever been to London? I have never been to Lisbon before. ALWAYS I have always liked sweets. Σημείωση: Με τις ακόλουθες εκφράσεις χρησιμοποιούμε πάντα απλό παρακείμενο: This/it is the first/the second/the only time. ~ This is the first time I have read this book.

12 18 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα 1.4 Παρακείμενος Διαρκείας Present Perfect Continuous Σχηματισμός (Form): Κατάφαση (Positive ) Ερώτηση (Question) Άρνηση (Negative) I/You/We/They have been sleeping He/She/It has been sleeping Have I/You/We/They been sleeping? Has he/she/it been sleeping? I/You/We/They have not been sleeping. He/She/It has not been sleeping. Χρήση του Παρακειμένου Διαρκείας (use): I. Για μία πράξη που άρχισε στο παρελθόν, αλλά συνεχίζεται μέχρι τώρα. Για να δώσουμε έμφαση στη διάρκεια μιας πράξης, χρησιμοποιείται κυρίως με τις χρονικές εκφράσεις for, since, all morning/day κ.λπ. ~ They have been living in the countryside since they were born. II. Για μία πράξη που άρχισε στο παρελθόν, είχε διάρκεια και μόλις πριν από λίγο σταμάτησε. Τα αποτελέσματά της πράξης αυτής είναι ακόμα εμφανή. ~ He looks exhausted. He has been working for hours. III. Επίσης ο παρακείμενος διαρκείας συνοδεύεται με λέξεις που δείχνουν διάρκεια ό- πως: for, all, since, how long ~ How long have you been working in this company? IV. Με τον Present Perfect Continuous δε χρησιμοποιούμε τα State Verbs (Know, believe, have etc). V. Με τα ρήματα feel, live, work και teach μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε present perfect ή present perfect continuous χωρίς να αλλάζει το νόημα της πρότασης. ~ He has lived/has been living in this area for thirty years. VI. Επίσης, χρησιμοποιούμε παρακείμενο με τις εκφράσεις: ~ It s the first time they have travelled by plane. ~ It s the third time he has taken part in the campaign. Σημείωση: VII. Διαφορές μεταξύ Απλού Παρακείμενου και Παρακείμενου Διαρκείας: ~ They have worked on the new project. It s ready to show it to their teacher. (Επεξήγηση: Είχαν αρχίσει και τώρα ολοκλήρωσαν την εργασία)

13 1 Tenses Exercises ~ Their desks are full of books because they have been working on the new project. (Επεξήγηση: Ακόμη εργάζονται) ~ What have you read this summer? (Επεξήγηση: η πράξη έχει ολοκληρωθεί) ~ You look excited. What have you been reading? (Επεξήγηση: Μας ενδιαφέρει η ίδια η πράξη που μπορεί και να μην έχει τελειώσει). 1. The sun in the East. α) rises β) rising γ) is rising δ) rise [Hint: Simple Present για αλήθειες] 2. I to the cinema very often. α) not go β) don t go γ) am not going δ) isn t going [Hint: Simple Present επίρρημα συχνότητας] 3. I them tonight. α) am expecting β) expect γ) expects δ) expecting [Hint: Present Continuous υπάρχει το tonight] 4. Listen! Somebody at the door. α) knocks β) are knocking γ) knock

14 20 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα δ) is knocking [Hint: Present Continuous. Listen! για κάτι που γίνεται τώρα] 5. This cheese awful. α) smell β) smells γ) is smelling δ) are smelling [Hint: Simple Present ρήμα αισθήσεως] 6. He s too young, but he a lot about Geography α) knows β) is knowing γ) doesn t know δ) isn t knowing [Hint: Χρησιμοποιούμε Simple Present με ρήμα γνώσης (Stative verbs).] 7. Look! Here the bus at last. α) come β) is coming γ) comes δ) are coming [Hint: Simple Present, γιατί υπάρχει το here] 8. He the Prime Minister tomorrow. α) sees β) see γ) are seeing δ) is seeing [Hint: Present Continuous γιατί η πράξη είναι προγραμματισμένη] 9. What you now? α) is - doing β) are - doing γ) do - do

15 1 Tenses 21 δ) does - do [Hint: Present Continuous γιατί υπάρχει το now] 10. We of moving house. α) think β) isn t think γ) don t think δ) aren t thinking [Hint: Present Continuous, όταν το think σημαίνει σκέφτομαι] 11. How you my new hairstyle? α) do - like β) are - liking γ) does - like δ) is - liking [Hint: Simple Present, γιατί υπάρχει το ρήμα like] 12. Who about what you say? α) is caring β) care γ) don t care δ) cares [Hint: Simple Present, γιατί υπάρχει το ρήμα care] 13. Have you ever abroad? α) gone β) been γ) been going δ) been being [Hint: Present perfect simple εμπειρία] 14. Where s mum? She to the bank. α) has been β) has gone

16 22 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα γ) have been δ) have gone [Hint: Simple present perfect., έχω πάει κάπου και είμαι ακόμα εκεί] 15. It for 3 days. α) has snowed β) have snowed γ) has been snowing δ) have been snowing [Hint: Present perfect continuous, γιατί υπάρχει το for] 16. What all afternoon? α) have you done β) have you been done γ) has you been doing δ) have you been doing [Hint: Present perfect continuous γιατί υπάρχει το all] 17. I already to you several letters. α) have - wrote β) have - been writing γ) have - written δ) have - been writting [Hint: Simple Present Perfect γιατί υπάρχει το already] 18. Your shoes are dirty. you football again? α) Have - played β) Have been played γ) Have being played δ) Have been playing [Hint: Present perfect continuous γιατί τα αποτελέσματα είναι εμφανή τώρα] 19. I feel exhausted. I for seven hours. α) have been driving

17 1 Tenses 23 β) have driven γ) have drove δ) has been driving [Hint: Present perfect continuous γιατί υπάρχει το for] 20. This is the first time I Rome. α) have visiting β) have been visit γ) have visited δ) have been visiting [Hint: Present perfect simple γιατί υπάρχει το first time] 21. We each other for 10 years. α) have been knowing β) have known γ) have knew δ) have been knowing [Hint: Present perfect simple γιατί το know είναι ρήμα που δείχνει κατάσταση- state verb] 22. Who s the best actress you ever? α) have - seeing β) have - been seeing γ) have - seen δ) has - seen [Hint: Present perfect simple γιατί υπάρχει το ever] 23. He for a new office since last summer. α) has been looking β) has looked γ) have been looking δ) have looked [Hint: Present perfect continuous γιατί υπάρχει το since]

18 24 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ Θεωρία και πρακτικά θέματα 24. Jim and I are good friends. We. each other for a long time. α) know β) have been knowing γ) have known δ) is knowing [Hint: Present perfect simple γιατί το know είναι ρήμα που δείχνει κατάσταση- state verb] 25. Where.? To the cinema. Would you like to come with me? α) are you going β) do you go γ) have you been going δ) have you gone [Hint: Present continuous γιατί η πράξη είναι προγραμματισμένη] 26. Where is Steven? He.. to Rome for a few days. a) has gone β) has been γ) is going δ) goes [Hint: Tο has gone χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει πάει κάπου και δεν έχει επιστρέψει] 27. What is Anna doing these days? She.. for a job for six months. α) is looking β) has been looking γ) has looked δ) looks [Hint: Present perfect continuous για να δώσουμε έμφαση στη διάρκεια μιας πράξης που ξεκίνησε στο παρελθόν και συνεχίζεται ακόμη] 28. Μary.. the house at 9 o clock every morning. α) is leaving β) has left

19 1 Tenses 25 γ) has been leaving δ) leaves [Hint: Simple present επειδή πρόκειται για πράξη ρουτίνας ] your brother recently? Yes, he visited us yesterday. α) have you been seeing β) you have seen γ) have you seen δ) are you seeing [Hint: Present perfect simple-question form επειδή υπάρχει η λέξη recently] 30. Ι didn t recognize Emily. She.. so different with her hair up. α) looks β) is looking γ) has been looking δ) has looked [Hint: Present simple γιατί το look είναι state verb] 1.6 Απλός Αόριστος - Simple Past Σχηματισμός (Form): Κατάφαση (Positive ) Ερώτηση (Question ) Άρνηση (Negative) I/You/We/They worked. He/She/It slept Did I/you/we/they work? Did He/She/It sleep? I/You/We/They did not/didn t work He/She/It did not/didn t sleep. Χρήση του Απλού Αόριστου (use): Ι. Για μία πράξη που άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν σε συγκεκριμένο χρόνο, δηλ. γνωρίζουμε το πότε έγινε. ~ My grandfather left for Australia in ΙΙ. Για διαδοχικές πράξεις, δηλ. πράξεις που έγιναν στο παρελθόν η μια μετά την άλλη. ~ First, she typed the letter. Then, she gave it to her boss.

20

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t.

Page 1 UNIT ONE. LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. UNIT ONE LESSON 1 I like (Μου αρέσει) Άρνηση Ερώτηση A Do you like school? Yes, I do. No, I don t. Does he like school? Yes, he does. No, he doesn t. Know -> ξέρω, γνωρίζω How -> πως Use -> χρησιµοποιώ

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta

costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta costa gavras stimulating minds through film κώστας γαβράς όταν οι ταινίες διεγείρουν το πνεύμα Constadina Zarokosta Costa Gavras, director and screenwriter of the classic movie Z, provides an exclusive

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα