ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N."

Transcript

1 ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, Ψυχίατρος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σειρὰ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Διεύθυνση Σειρᾶς Ἰ.Κ.Τσέγκος Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ TΗΛ / FAX 210/

2 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς καὶ κοινωνικοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴν θεραπεία (ἐνηλίκων, παιδιῶν, οἰκογένειας καὶ ζεύγους) καθὼς καὶ στὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τεχνικὲς τῆς ἀξιολόγησης (Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση παιδιῶν, ἐφήβων, ἐνηλίκων, ζεύγους καὶ οἰκογένειας). Περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες καὶ ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας, σὲ διοικητικὰ στελέχη ὑπηρεσιῶν ὑγείας, νομικούς, ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα τρίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Δευτέρα, 7.00 ἕως μ.μ.), ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἕως καὶ τὸν Φεβρουάριο. Περιλαμβάνει θεωρητικὸ καὶ ἐμπειρικὸ μέρος (52 διδακτικὲς ὧρες). Α' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Β' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα. Γ' Θεματικὴ Ἑνότητα: Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση. Δ' Θεματικὴ Ἑνότητα: Θεραπεία Οἰκογένειας, Ζεύγους καὶ Παιδιῶν. Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops). Ἡμερομηνία Ἔναρξης: 18 Νοεμβρίου Κόστος Συμμετοχῆς: 380 εὐρώ, οἱ τέσσερεις θεματικὲς ἑνότητες ἤ 210 εὐρὼ οἱ δύο θεματικὲς ἑνότητες. Φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%. Εἰσαγωγὴ στὰ Ιδεολογικοπολιτικὰ τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς Ψυχοθεραπείας Ἀνοικτὸς Κύκλος Διαλέξεων-Συζητήσεων Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀνοικτὸ σεμινάριο σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία. Ἀπευθύνεται τόσο σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ., ὅσο καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, νομικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, δικαστὲς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους, νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ συζητήσουν θέματα σχετικὰ μὲ τὸν ψυχοθεραπευτικὸ χῶρο. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι (6) συναντήσεις, Δευτέρα μ.μ., ἀπὸ τὸν Μάρτιο ἕως καὶ τὸν Μάϊο (12 διδακτικὲς ὧρες). Θεματολογία Τὸ σεμινάριο περιλαμβάνει θέματα σχετικὰ μὲ τὴ δομή, τὴ λειτουργία καὶ τὶς δυναμικὲς τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν ἐνδιάμεσων δομῶν, τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ τὴν ἐκπαίδευση στὴν ψυχοθεραπεία. Ἐπίσης, συζητῶνται τὰ δομικὰ καὶ δυναμικὰ στοιχεῖα τῆς σχέσεως θεραπευτοῦ καὶ θεραπευομένου καθὼς καὶ θέματα ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας. Εἰσηγητές Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Εκπαιδευτικοῦ- Ερευνητικοῦ Τομέως, Ιωάννης Κ. Τσέγκος, καθὼς καὶ προσκεκλημένοι ἐξωτερικοὶ ὁμιλητές. Ἡμερομηνία Ἔναρξης: Μάρτιος Κόστος Συμμετοχῆς: Ἐλεύθερη συμμετοχή.

3 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Ψυχοεκπαιδευτικὴ Ἐξέλιξη καὶ Μαθησιακὲς Δυσκολίες Tὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται στοὺς εἰδικοὺς τοῦ τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης. Περιλαμβάνει δύο (2) τρίωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Παρασκευὴ μ.μ. (8 διδακτικές ὧρες). Θεματολογία Ἐπισκόπηση τῆς ἔννοιας τῶν ὅρων «μαθησιακὴ δυσκολία», «δυσλεξία» κ.λπ. Κριτικὴ θεώρηση τῆς κατάχρησης τῶν ὅρων αὐτῶν, ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές), τὴν οἰκογένεια (γονεῖς), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικούς (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές), ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὸν εὔκολο στιγματισμό. Ἀτομικοί, οἰκογενειακοί, κοινωνικοὶ καὶ ἐκπαιδευτικοὶ παράγοντες, ποὺ ἐπιδροῦν στὴν ψυχοεκπαιδευτικὴ ἐξέλιξη καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθησιακῶν ἱκανοτήτων τοῦ παιδιοῦ, κατὰ τὴν σχολικὴ ἡλικία. Ἡμερομηνίες Συναντήσεων: 31 Ἰανουαρίου καί 14 Φεβρουαρίου Κόστος Συμμετοχῆς: 100 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%. Τὸ Στρὲς καὶ ἡ Διαχείρισή του σὲ Ἀτομικὸ καὶ Ὁμαδικὸ Ἐπίπεδο Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο καθὼς καὶ σὲ εἰδικὲς ὁμάδες ἐργαζομένων, τῶν ὁποίων ἡ φύση τοῦ ἐπαγγέλματος εἶναι ἰδιαίτερα ψυχοπιεστική (στελέχη ἐπιχειρήσεων, διασῶστες, νοσηλευτὲς κ.ἄ). Διαπραγματεύεται θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ στρές (ψυχολογικὴ πίεση) στοὺς ἐπαγγελματικοὺς χώρους, ὅσον καὶ στὴν καθημερινὴ ζωή. Ἀπευθύνεται ἐπίσης σὲ στελέχη ὀργανισμῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ καὶ τοῦ δημοσίου τομέα. Οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς γνώσεις τους γιὰ τὸ στρὲς καὶ τὶς τραυματικὲς καταστάσεις ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψουν ἀπ αὐτὸ καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὶς δεξιότητές τους στὴν διαχείρισή του. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θὰ δοθεῖ στὴν βιωματική μάθηση, δηλαδὴ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν μελῶν τοῦ σεμιναρίου, τὴν ἀμοιβαία ἀνατροφοδότηση καὶ τὴν ἀλληλεπίδραση μὲ στόχο τὴν ἐνδυνάμωση τῶν συμμετεχόντων στὴν προσωπικὴ καὶ τὴν ἐπαγγελματική τους ζωή. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς (3) τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται Σάββατο, 10:00 π.μ.-2:00 μ.μ., καὶ περιλαμβάνουν θεωρητικὲς παρουσιάσεις καὶ βιωματικὴ μάθηση (16 διδακτικές ὧρες). Θεματολογία Ὁρισμὸς τοῦ στρὲς καὶ περιγραφὴ τοῦ μηχανισμοῦ ἐνεργοποίησής του. Στρεσσογόνοι παράγοντες (ἐνδοπροσωπικοί, οἰκογενειακοί, ἐπαγγελματικοί, κοινωνικοί). Οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ στρὲς στὸ ἄτομο καὶ τὶς ὁμάδες. Τραυματικὸ στρές-διαχείριση προσωπικοῦ στρές. Στρατηγικὴ διαχείριση τοῦ στρὲς στοὺς ὀργανισμούς. Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση μετατραυματικοῦ στρές. Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops). Ἡμερομηνίες συναντήσεων: 8, 22 Μαρτίου καὶ 5 Ἀπριλίου Κόστος Συμμετοχῆς: 150 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%.

4 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Στὰ Γρανάζια τῆς Ψυχοθεραπείας Ἡ ψυχοθεραπεία εἶναι ἕνας εὐρύτατος, πολυσυζητημένος καί, ἀρκετὲς φορές, ἀκόμα καὶ παρεξηγημένος ἤ καὶ παραπλανητικὸς ὅρος. Τὸ Σεμινάριο ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποσαφηνίσει ἔννοιες, ὅρους καὶ προσεγγίσεις τοῦ ψυχοθεραπευτικοῦ χώρου καὶ ἑστιάζεται εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς στὴν διαφοροποίηση τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν εἰδικοτήτων ποὺ ἐμπλέκονται. Ἁπευθύνεται κυρίως σὲ φοιτητὲς τῶν συναφῶν Σχολῶν (Ἰατρικῆς, Ψυχολογίας, Ψυχοπαιδαγωγικῶν, Νοσηλευτικῶν Σχολῶν καὶ Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων), σὲ ἐπαγγελματίες τοῦ ψυχιατρικοῦ χώρου ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ ἀποσαφηνίσουν καὶ νὰ συζητήσουν τὰ ἀνωτέρω θέματα. Ἡμερομηνίες Συναντήσεων: 7, 21 Μαρτίου καί 4 Ἀπριλίου Κόστος Συμμετοχῆς: 100 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς δίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας (Παρασκευή, μ.μ.). Περιλαμβάνει δύο μέρη (θεωρία καὶ ὁμάδα συζήτησης) (8 διδακτικὲς ὧρες). Ψυχολογία, Ψυχιατρική, Ἐπιστῆμες τῆς Ὑγείας: ἀποσαφήνιση τῆς ταυτότητας τῆς κάθε εἰδικότητας καὶ τῆς σχέσης της μὲ τὴν ψυχοθεραπεία. Ψυχανάλυση, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική: διαφοροποιήσεις, σύγχρονες ἐξελίξεις, σχολές. Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία-Ἀτομικὴ Ψυχοθεραπεία: πλεονεκτήματα, κλινικὲς ἐφαρμογὲς. Μικρὲς Ὁμάδες Συζήτησης Μετὰ τὸ θεωρητικὸ μὲρος, οἱ συμμετέχοντες ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν σὲ μικρὴ ὁμάδα τὰ θέματα τοῦ σεμιναρίου, ἐνῶ χρησιμοποιοῦνται καὶ τεχνικὲς βιωματικῆς μάθησης.

5 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ 9 η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013, Στά πλαίσια τῆς Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης τῶν Ψυχοθεραπευτῶν τῆς ΕΕΨΕ, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος- Κοινωνικοθεραπείας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδραματιστῶν καί Κοινωνικοθεραπευτῶν διοργανώνουν τήν 9 η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση, μέ θέμα: «Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα:Ἡ Ὁμάδα ἐν Δράσει» Τὸ Ψυχόδραμα, ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως, πραγματοποίησε τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ δυαδικὴ θεραπεία πρὸς τὴ θεραπεία τοῦ ἀτόμου σὲ ὁμάδα καὶ ἀπὸ τὴ θεραπεία μέσῳ λεκτικῶν μεθόδων πρὸς τὴ θεραπεία μέσῳ μεθόδων δράσης, ἀξιοποιώντας τὴν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ψυχοθεραπεία (λεκτικὴ καὶ σωματική). Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα ἀποτελεῖ πρωτότυπη ψυχοδραματικὴ προσέγγιση, ποὺ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὸ 1980 στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο. Ἡ εἰδοποὸός διαφορά του ἀπὸ τὸ κλασικό (Μορενικό) ἤ ἄλλα μοντέλα ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ, ἔγκειται στὴ σύζευξη τῆς ψυχοδραματικῆς δράσης μὲ τὴν ὁμαδικοαναλυτικὴ ψυχοθεραπεία. Ἡ σύζευξη αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη θεραπείας σοβαρῶν ψυχικῶν διαταραχῶν, ἐντὸς τοῦ δομικοῦ καὶ ἐννοιολογικοῦ πλαισίου τῆς Ψυχοθεραπευτικῆς Κοινότητας τοῦ Α.Ψ.Κ. καθὼς καὶ τοῦ ὁμαδικοαναλυτικοῦ προσανατολισμοῦ του. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ θεωρητικὲς διατυπώσεις τοῦ J.L. Moreno (δράση), τοῦ S.H.Foulkes (matrix) καὶ τοῦ D.W.Winnicott (μεταβατὸός χῶρος) συνδέονται μὲ ἐκεῖνες τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς κατάστασης (M.Pines, Ἰ.Κ.Τσέγκος, Θ.Ν. Παπαδάκης). Ἡ ψυχοδραματικὴ διαδικασία διευκολύνει τὴν βαθύτερη βιωματικὴ ἐμπλοκὴ τῶν συμμετεχόντων στὴ θεραπευτικὴ διαδικασία καὶ στὸ δίκτυο τῶν σχέσεων ποὺ ἀναπτύσσονται ἐντὸς τοῦ συγκεκρι-μένου ὁμαδικοῦ πλαισίου καὶ ἀποτελεῖ τὸ μέσον γιὰ τὴν πληρέστερη κατανόηση τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς. Ἰδιαίτερη ἐφαρμογὴ τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος, ἀποτελεῖ τὸ Ὀνειρόδραμα, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ μὲ ἕναν ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο τὰ ὄνειρα. Συγκεκριμένα, ἡ ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων πρὸς ἐκδραμάτιση γίνεται μόνον ἀπὸ τὰ ὄνειρα τῶν συμμετεχόντων μελῶν. Αὐτὰ δὲν γίνονται ἀντικείμενο ἑρμηνείας, ἀλλὰ τὸ ὄχημα μέσῳ τοῦ ὁποίου εὐοδώνεται ἡ διαπροσωπικὴ καὶ διαμεσοπροσωπικὴ ἐπικοινωνία, ἐντὸς τοῦ ἀσφαλοῦς ὁμαδικοαναλυτικοῦ πλαισίου. Τό Σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικὴ παρουσίαση καὶ ἐμπειρία τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Ψυχοδράματος, τοῦ Ὀνειροδράματος καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ Κοινωνιοδράματος, τὸ ὁποῖο μέσῳ τῆς δράσης, ἐπεξεργάζεται τὶς διομαδικὲς σχέσεις Μεγάλων Ὁμάδων. Εἰσηγητές-Συντονιστὲς Ὁμάδων: Βάνα Ἀποστόλογλου, Κώστας Καλλιγιάννης, Στέλα Καρανίκα, Νατάσα Καραποστόλη, Γιάννα Κατσούρη, Χριστίνα Τερλίδου. Δηλώσεις συμμετοχῆς, ἕως τὶς 22 Νοεμβρίου 2013: κ. Γιούλα Πάντου, ΕΕΨΕ, τηλ , Δευτέρα καὶ Τετάρτη 5-8 μ.μ. Τιμὴ συμμετοχῆς: 15

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), Διοικητικὰ Στελέχη Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι (6) τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο π.μ μ.μ., ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο ἕως καὶ τὸν Ἀπρίλιο (32 διδακτικὲς ὧρες). Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Κοινωνικοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπεία Οἰκογένειας-Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.). Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λπ.). Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (ψυχολογικὲς δοκιμασίες νοημοσύνης καὶ προσωπικότητας, ἐνηλίκων, παιδιῶν καὶ ζεύγους). Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops) Ἡμερομηνία Ἔναρξης: 2 Φεβρουαρίου 2014 Κόστος Συμμετοχῆς: 250 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%. Πληροφορίες-ἐγγραφές: Ἰωάννινα: κ. Γεωργία Μοιροπούλου, τηλ κ. Μελίνα Ζάκκα, τηλ Ἀθήνα: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τηλ , ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013, π.μ μ.μ. Τὸ Στρὲς καὶ ἡ Διαχείρισή του σὲ Ἀτομικὸ καὶ Ὁμαδικὸ Ἐπίπεδο Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα τὸν προσδιορισμό, τὶς αἰτίες, τὶς ἐπιπτώσεις καθὼς καὶ τοὺς τρόπους ἀντιμετώπισης τοῦ Στρές (ψυχολογικὴ πίεση) σὲ ἀτομικό, οἰκογενειακὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ ἐπίπεδο. Ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο ποὺ ἀντιμετωπίζει ἰδιαίτερα ψυχοπιεστικὲς καταστάσεις, στὰ πλαίσια τῆς εὐρύτερης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης ποὺ διανύουμε. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θὰ δοθεῖ στὴ βιωματικὴ μάθηση, δηλαδὴ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ συμμετοχὴ, τὴν ἀμοιβαία ἀνατροφοδότηση καὶ τὴν ἀλληλεπίδραση, μὲ στόχο τὴν ἐνδυνάμωση τῶν συμμετεχόντων τόσο στὴν προσωπικὴ ὅσο καὶ στὴν ἐπαγγελματική τους ζωή. Εἰσηγητές: Πελαγία Ζέρβα: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια Κοινωνικοθεραπεύτρια, Προϊσταμένη Οἰκοτροφείου στό Ἵδρυμα Χατζηκώνστα Δημήτρης Μοσχονᾶς: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδος. Μαρία-Δάφνη Χρυσικοπούλου: Ψυχολόγος, ΜΑ στὴν Βιομηχανική - Ὀργανωσιακὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια Κοινωνικοθεραπεύτρια. Πληροφορίες -Ἐγγραφές: Ἰωάννινα : Γεωργία Μοιροπούλου, τηλ ,75487 Μελίνα Ζάκκα, τηλ Ἀθήνα: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τηλ , Χῶρος διεξαγωγῆς τῆς Ἡμερίδας: ΚΕΘΕΑ Ἰωαννίνων Κόστος Συμμετοχῆς: 40 εὐρώ (φοιτητές-σπουδαστές: 30 εὐρώ) Στὰ διαλείμματα θὰ προσφερθεῖ καφὲς καὶ ἐλαφρὺ γεῦμα. Χορηγεῖται βεβαίωση συμμετοχῆς.

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εἰσαγωγὴ στίς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), Διοικητικὰ Στελέχη Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι (6) τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο, π.μ μ.μ., ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο ἕως καὶ τὸν Μάρτιο (32 διδακτικὲς ὧρες). Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπεία Οἰκογένειας-Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.) Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λ.π.). Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (ψυχολογικὲς δοκιμασίες νοημοσύνης καὶ προσωπικότητας, ἐνηλίκων, παιδιῶν καὶ ζεύγους). Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops) Ἡμερομηνία Ἔναρξης: 2 Φεβρουαρίου Κόστος Συμμετοχῆς: 250εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%. Πληροφορίες - Ἐγγραφές: Θεσσαλονίκη: Φραντσέσκα Μπασιάλλα, τηλ , Εὐτυχία Νίκου, τηλ Κατερίνη: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος, τηλ Ἀθήνα: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τηλ , ΛΑΡΙΣΑ Εἰσαγωγὴ στίς Ψυχοθεραπευτικὲς Μεθόδους καὶ τὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), Διοικητικὰ Στελέχη Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγοὺς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ψυχολογίας, τῶν Παιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ἀλλὰ καὶ σὲ μὴ εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν. Ἀποτελεῖται ἀπό τέσσερεις (4) τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο π.μ μ.μ. (21 διδακτικὲς ὧρες). Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Κοινωνικοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπεία Οἰκογένειας- Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.) Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λπ.). Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (ψυχολογικὲς δοκιμασίες νοημοσύνης καὶ προσωπικότητας, ἐνηλίκων, παιδιῶν καὶ ζεύγους). Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops) Ἡμερομηνία Ἔναρξης: θὰ ἀνακοινωθεῖ σύντομα Κόστος Συμμετοχῆς: 100 εὐρώ (φοιτητικὴ ἔκπτωση 20%). Πληροφορίες-Ἐγγραφές: Λάρισα: Νικολέττα Γραμματοπούλου, τηλ , Στέλα Ἰ. Λαμπρούλη, τηλ , Ἄννα Τζιότζιου, τηλ Ἀθήνα: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τηλ ,

8 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μαρία Ἀποστολίδη: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη. Ὄλγα Βασιλείου: Φιλόλογος, Στέλεχος τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ Νέων Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Σοφία Βάϊλα: Σύμβουλος Ψυχικῆς Ὑγείας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Δήμητρα Βεκιάρη: Σχολικὴ Ψυχολόγος, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Νικολέττα Γραμματοπούλου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Λάρισα. Ἀμαλία Δελῆ: Ψυχολόγος, MSc στήν Ἐφηρμοσμένη Κοινωνικὴ Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ἀθήνα καὶ Ἰωάννινα. Πωλίνα Ζέρβα: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως τοῦ Α.Ψ.Κ., Κατερίνα Καλιακάτσου: Κλινική Ψυχολόγος, MSc. στήν Ψυχολογία τῆς Ὑγείας, Ὑπεύθυνη Κατάρτισης Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Κώστας Καλλιγιάννης: Κοινωνικὸς Ψυχολόγος, Ψυχοδραματιστής- Κοινωνικοθεραπευτής, Νατάσα Καραποστόλη: Ἐργοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια- Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Γραμματέας τῆς Διεκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Α.Ψ.Κ., Ἀντώνης Κελάκης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Συντονιστής τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν. Ἕρση Κουνέλη: Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Στέλα Λαμπρούλη: Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια- Κοινωνικοθεραπεύτρια, Λάρισα. Κωνσταντίνα Λατσώνα: Κοινωνική Λειτουργός, Διευθύντρια τοῦ Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συντονίστρια τῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας, Ἕλλη Μητρούτσικου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Γεωργία Μοιροπούλου: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἰωάννινα. Ἑλένη Μοράρου: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Σεμιναρίων τοῦ Α.Ψ.Κ., Δημήτρης Μοσχονᾶς: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Φραντσέσκα Μπασιάλλα: Ψυχίατρος, Ὑποψήφια Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, συνεργάτις τῆς Α' Πανεπιστημιακῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ., "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη. Εὐτυχία Νίκου: Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεσσαλονίκη. Θαλῆς Ν. Παπαδάκης: Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος: Παιδοψυχίατρος, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη. Χριστίνα Τερλίδου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ἄννα Τζιότζιου: Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Λάρισα. Ἰωάννης Κ. Τσέγκος: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Πρόεδρος τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α., Χαρὰ Χαριτάκη: Ψυχολόγος, ΜSc. στὴν Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Μαρία-Δάφνη Χρυσικοπούλου: Ψυχολόγος, ΜΑ στὴ Βιομηχανική- Ὀργανωσιακὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια,

9 ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Διευθύντρια: Ἑλένη Μοράρου Τὸ Τμῆμα Σεμιναρίων ἐποπτεύει καὶ διοργανώνει τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τῶν Ἀθηνῶν, τῶν Ἰωάννίνων, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Λάρισας καθὼς ἐπίσης καὶ Ἀνοικτὲς Διαλέξεις, Ἡμερίδες κ.ἄ. Τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη χρονιὰ λειτουργίας του (1980). Στὰ 33 χρόνια ποὺ πέρασαν, εἶναι εὐνόητο ὅτι ἔγιναν πολλὲς τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγές, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴν βελτίωση καὶ τὸν ἐμπλουτισμό, τόσο τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης ὅσο καί, γενικώτερα, τῆς ἐμπειρίας ποὺ ἀποκομίζουν οἱ συμμετέχοντες. Ὅλα τὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λει-τουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτὲς κ.ἄ. Ἀκόμη, ἀπευθύνονται καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, νομικοὺς κ.ἄ.) ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε γιὰ ἐπαγγελματικοὺς εἴτε γιὰ προσωπικοὺς λόγους νὰ ἐνημερωθοῦν σὲ βασικὰ θέματα τῆς ὁμαδικῆς δυναμικῆς καὶ τῆς Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης, τῆς Θεραπευτικῆς Κοινότητας, τοῦ Ψυχοδρά-ματος, τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας, τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης καί, γενικώτερα, στὰ ἰδεολογικοπολιτικὰ τῆς ψυχιατρικῆς καὶ τῆς ψυχοθεραπείας. Χορηγεῖται πάντοτε ἡ σχετικὴ βεβαίωση συμμετοχῆς. Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, τὰ σεμινάρια ἀποτελοῦν, ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου (1 ου ἔτους) γιὰ τὶς μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (1982) Τακτικὸ Μέλος τοῦ E.G.A.T.I.N., E.F.P.P., I.A.G.P. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. Εκπαίδευση στὴν Ομαδικὴ Ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (1984) Τακτικὸ Μέλος τῆς Ε.Α.P.A. Εκπαίδευση στὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1985) Τακτικὸ Μέλος τῆς F.E.P.T.O. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. Ἐκπαίδευση στὸ Ψυχόδραμα καὶ τὴν Κοινωνικοθεραπεία (Θεραπευτικὴ Κοινότητα) Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους πρόκειται νά πραγματοποιηθοῦν καὶ ἄλλες ἐκπαιδευτικὲς ἐκδηλώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες μπορεῖτε νὰ ἐνημερώνεστε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1989) Τακτικὸ Μέλος τῆς Ε.F.T.A. καὶ τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. Εκπαίδευση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα. Όραμα Προγράμματος

Το πρόγραμμα. Όραμα Προγράμματος Ενημερωτικό Φυλλάδιo 201-2015 Το πρόγραμμα Καθημερινά καλούμαστε να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή να διαχειριστούμε προβλήματα που ανακύπτουν με τους πελάτες, τους υφισταμένους, την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίμηνο Πρόγραμμα Δια Βιου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEW! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο συγκεντρωτικός κατάλογος περιλαμβάνει: Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Περιεχόμενα Εργαστήριο 1 : Ελληνικές αρχαιότητες της κλασικής εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

E.A.C. NAs Representative

E.A.C. NAs Representative ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 09.00 10.00 Εγγραφές / Δηλώσεις συμμετοχής σε εργαστήρια 10.00 12.00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΝΗ ΞΕΝΟΥ, Κοιν. Λειτουργός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ www.toposbooks.gr Έδρα-Κεντρική διάθεση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα τηλ.: 210 8222835 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε:«αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Διεθνή Συμμετοχή «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» ΒΟΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΔΡΑΣΗ 4 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τη Φυσικοθεραπεία, τη Λογοθεραπεία και τη Διαιτολογία,

Διαβάστε περισσότερα