Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός"

Transcript

1 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια ὅταν πάσχει ἕνα ἀπὸ τὰ μέρη τὸ σύνολο δυσλειτουργεῖ καὶ μόνιμη ἐπιδίωξη τῶν συστημάτων σύμφωνα μὲ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ὁμοιόστασης. Κανεὶς πλέον δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ σωματικὴ ἀρρώστια μπορεῖ ν ἀντιμετωπιστεῖ μόνη της, παραβλέποντας τὴν ἐπίδρασή της στὴν ψυχολογία τοῦ ἀτόμου καὶ τὴν κοινωνική του ζωή. Ἡ ἔνταση τοῦ ὀργανικοῦ προβλήματος σὲ πολλὲς περιπτώσεις καθορίζει τὴν ἔκταση τῶν ψυχολογικῶν καὶ κοινωνικῶν δυσλειτουργιῶν ποὺ προκαλοῦνται. Δὲν μποροῦμε ἐπιπλέον νὰ παραβλέψουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ψυχογενεῖς παράγοντες ἂν δὲν δημιουργοῦν ἄμεσα ὀργανικὰ προβλήματα καθιστοῦν τὸν ὀργανισμὸ εὐάλωτο προσφέροντας γόνιμο ἔδαφος γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἀσθενειῶν ποὺ ὁδηγοῦν καὶ σὲ νοσηλεία γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους. Πολλὲς φορὲς εἶναι δυσδιάκριτα τὰ ὅρια γιὰ τὸ ποιοὶ παράγοντες ἐπιδροῦν στὴν ἐκδήλωση τῆς ἀρρώστιας ἂν δηλαδὴ εὐθύνονται περισσότερο οἱ ψυχολογικοὶ κοινωνικοὶ ἢ βιολογικοί. Γιὰ παράδειγμα δὲν μᾶς ἐκπλήσσει ὅταν μαθαίνουμε ὅτι ὁ κ. Χ. ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπερβολικὰ ἀγχώδης ἔπαθε ἕνα ἐλαφρὺ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἢ εἶναι ὑπερτασικός. Εἶναι ὅμως κακὴ πρακτικὴ ν ἀγνοήσουμε καὶ τὸ καθαρὰ ὀργανικὸ ὑπόστρωμα στὴν ἐκδήλωση τῆς διαταραχῆς. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι γιὰ τὴν θεραπεία ἀπαιτεῖται ὁ συνυπολογισμὸς καὶ ἡ ἀντιμετώπιση καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν διαστάσεων. Γι αὐτὸ καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ὅλο καὶ συχνότερα γίνεται λόγος γιὰ τὴν διεπιστημονικὴ ὁμάδα ὅπου ὁ γιατρός, ἡ νοσηλεύτρια, ὁ ψυχολόγος, ὁ κοινωνικὸς λειτουργὸς συνεργάζονται ἀνταλλάσσοντας πληροφορίες, καὶ σχεδιάζουν τὴν ὅλη θεραπευτικὴ πορεία τοῦ ἀσθενοῦς. Στὴν Κοινωνικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Νοσοκομείου ἀπευθύνονται ἄτομα τὰ ὁποία χρειάζονται: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ἀσθενεῖς ἢ συγγενεῖς ἀσθενῶν) Μοναχικὰ ἄτομα, ἄστεγοι, ἄποροι Ἀνασφάλιστοι Ἕλληνες καὶ Ἀλλοδαποὶ Ὁ ρόλος τοῦ κοινωνικοῦ λειτουργοῦ καὶ ἡ ἐπιστημονική του κατάρτιση τὸν βοηθοῦν ν ἀποτελέσει τὸν ἄμεσο «συνήγορο» τοῦ ἀσθενοῦς ὅταν ὁ ἴδιος βιώνει τὴν ἄρνηση τῆς κατάστασή του καὶ ἀπομονώνεται, τὸ αἴσθημα τῆς ὀργῆς ποῦ συχνὰ τὸν διακατέχει, τὸ αὐξημένο ἄγχος γιὰ τὴν κατάστασή του καὶ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ζωή του, τὴν κατάθλιψη, τήν ἐλπίδα. Παρέχεται ἡ δυνατότητα στὸν ἀσθενῆ ἀρχικὰ νὰ ἐκτονώσει αὐτὰ του τὰ συναισθήματα καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὰ μετατρέψει σὲ θετικὴ ἐνέργεια καθιστώντας τὸν πιὸ συνεργάσιμο μὲ τὸ ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό, λιγότερο καχύποπτο, περισσότερο ἕτοιμο ν ἀντιμετωπίσει τὶς πιθανὲς δυσκολίες ποὺ θὰ τοῦ παρουσιαστοὺν καὶ νὰ βρεῖ νέους κώδικες ἐπικοινωνίας 59

2 μὲ τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον (ὅταν ὑπάρχει). Τὰ προβλήματα ὑγείας ἔρχονται ν ἀνατρέψουν στὶς περισσότερες περιπτώσεις μία ὁμαλὴ πορεία ζωῆς ἀποσταθεροποιώντας τὸν πάσχοντα ἀλλὰ καὶ τὸ περιβάλλον του οἰκογενειακὸ καὶ κοινωνικὸ ὅπου παρατηρεῖται ἔνταση ἢ χαλάρωση τῶν σχέσεων. Ἀποτελεῖ θὰ λέγαμε ἕναν μηχανισμὸ ποὺ πυροδοτεῖ ἐξελίξεις ποὺ σχετίζονται κυρίως μὲ τὶς πρὸ τῆς νόσου ἰσορροπίες καὶ σχέσεις. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς πολλὲς φορὲς λαμβάνουν ἀπροσδιόριστη κατάληξη. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα βλέπουμε τὸν μοναχικὸ ἡλικιωμένο νὰ ἐπανασυνδέεται μὲ τὴν οἰκογένειά του ἢ στὸ ἀντίθετο ἄκρο ἡ ἀρρώστια νὰ συνοδεύεται ἀπὸ διαζύγιο. Ἡ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα διαταράσσεται ἀποτελώντας μὲ τὴ σειρὰ της παράγοντα πίεσης τὴν ὁποία ὑφίσταται ὁ ἀσθενὴς καθ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας του ἀλλὰ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις τὸ ἢ τὰ προβλήματα ὑγείας ἔχουν σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἐπαγγελματικὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς. Σκοπὸς τοῦ κοινωνικοῦ λειτουργοῦ εἶναι νὰ τὸν βοηθήσει ὥστε ν ἀντιμετωπίσει αὐτὴν τὴν περίοδο κρίσης στὴ ζωὴ του χρησιμοποιώντας τὰ ἀποθέματα δύναμής του καὶ τὶς δυνατότητες ποὺ τοῦ παρέχει τὸ περιβάλλον του. Πολλὲς φορὲς τὸ μέγεθος τῆς ἀπειλῆς δὲν σχετίζεται μὲ τὰ γεγονότα καθεαυτά οὔτε οἱ συνθῆκες εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὶς διαταραχὲς στὸ συναίσθημα ἢ στὴ διάθεση τοῦ ἀσθενοῦς ἀλλὰ οἱ πεποιθήσεις, οἱ προσδοκίες, οἱ ἑρμηνεῖες του γι αὐτὰ τὰ γεγονότα. Εἶναι γνωστὸ ὅτι λανθασμένες νοητικὲς κατασκευὲς προκαλοῦν ἀρνητικὰ σχήματα τόσο ἰσχυρὰ ποὺ τὸ ἄτομο τὰ πιστεύει παρὰ τὶς ἀποδείξεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου. Τὸ ἀρνητικὸ νοητικὸ σχῆμα ἐνὸς ἀσθενοῦς γιὰ μία νεοπλασία εἶναι ἰσχυρότερο ὅταν ὁ ἴδιος ἀσθενής ἔχασε ἀπὸ τὴν ἴδια νόσο ἕναν στενὸ συγγενῆ ἢ φίλο ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ ποὺ δὲν ἀντιμετώπισε κάτι ἀνάλογο. Ἡ ἰσχυροποίηση αὐτοῦ τοῦ σχήματος ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς σχέσης ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἄνθρωπο αὐτό. Ὅσο πιὸ ἀγαπητὸς ἦταν τόσο πιὸ ἰσχυρὸ τὸ νοητικὸ σχῆμα. Ἂν προσπαθούσαμε νὰ σχηματοποιήσουμε ἁπλὰ αὐτὴν τὴν κατάσταση ὅσο πιὸ ἁπλὰ μποροῦμε, τότε θὰ εἴχαμε τὸ ἀκόλουθο σχῆμα: 60

3 Ἓνα μέρος τῆς δουλειᾶς τοῦ κοινωνικοῦ λειτουργοῦ εἶναι νὰ συνεργαστεῖ μὲ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀσθενοῦς καὶ νὰ τοὺς παρέχει ὅση βοήθεια εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουν καὶ αὐτοὶ τὶς ἰσορροπίες ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ νέα κατάσταση. Ἡ ἀρρώστια δὲν πλήττει μόνο τὸν ἀσθενῆ ἀλλὰ δημιουργεῖ ἰδιαίτερες συνθῆκες καὶ πολλὲς φορὲς ἀποδιοργανώνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς ἐνδοοικογενειακὲς σχέσεις. Παράλληλα μὲ τὸν ἀσθενῆ, ἡ οἰκογένεια ἐπωμίζεται ἕνα δυσβάσταχτο φορτίο. Ἡ φυσιολογικὴ μέχρι τότε πορεία ζωῆς ἀνακόπτεται, οἱ ἰσορροπίες ἀνατρέπονται, ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἀπειλὴ ὅταν γιὰ παράδειγμα νοσεῖ ἕνα παιδὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μέλλον τῆς οἰκογένειας ἢ ὅταν νοσεῖ ἡ μητέρα ἢ ὁ πατέρας. Ἡ βοήθεια ποὺ παρέχεται ἀποσκοπεῖ ἀρχικὰ νὰ ἐκτονωθεῖ ἀπὸ τοὺς οἰκείους ἡ πίεση ποὺ δημιουργοῦν τὰ συναισθήματα πόνου, ὀργῆς, θλίψης, ἀπόγνωσης ἀπέναντι στὴν νέα κατάσταση καὶ στὴν συνέχεια νὰ κινητοποιηθοῦν, νὰ δραστηριοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἰσορροπίας ποὺ θὰ εἶναι λειτουργικὴ μὲ βάση τὰ νέα δεδομένα. Ἔχουμε δεῖ πολλὲς οἰκογένειες στὸ ἄκουσμα τῆς διάγνωσης τοῦ καρκίνου νὰ μιλοῦν γιὰ τὸν ἀσθενῆ σὲ παρελθόντα χρόνο καὶ νὰ περιγράφουν τὸ πόσο καλὸς ἦταν, τί τοῦ ἄρεσε νὰ κάνει κλπ. Ἐνῶ ὁ ἀσθενὴς ζεῖ καὶ μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ζεῖ γιὰ πολὺν καιρὸ ἀκόμη, ὅλο τὸ περιβάλλον τὸν πενθεῖ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φοβᾶται ὅσο καλὴ αἴσθηση τῆς πραγματικότητας κι ἂν ἔχει ὅτι τὰ πράγματα εἶναι πιὸ σοβαρὰ ἀπ ὅτι πιστεύει καὶ μόνιμη τάση τῶν ἀσθενῶν εἶναι νὰ υἱοθετοῦν τὴν χειρότερη ἄποψη. Ἡ συνεργασία μὲ ἄλλες κοινωνικὲς ὑπηρεσίες (πχ Δ/νση κοινωνικῆς Πρόνοιας γιὰ ἔκδοση βιβλιαρίων ἀπορίας, προγράμματα βοήθεια στὸ σπίτι, ΕΕΣ κλπ Ἡ συνεργασία τοῦ κοινωνικοῦ λειτουργοῦ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ ἰατρονοσηλευτικὸ προσωπικό, τὶς διοικητικὲς ὑπηρεσίες. Ἡ παροχὴ τῶν κατὰ τὸ δυνατὸν καλλίτερων ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ ἔμμισθο προσωπικὸ τοῦ νοσοκομείου θεωρεῖται αὐτονόητη. Ἀκόμα ὅμως καὶ τὸ καλλίτερο νοσοκομεῖο μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες κουράζει. Εἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο ἀσθενεῖς μὲ δική τους εὐθύνη νὰ τὸ ἐγκαταλείπουν γιὰ νὰ συνεχίσουν τὴν θεραπευτική τους ἀγωγὴ στὸ σπίτι ἢ νὰ διακόπτουν ἀκόμα καὶ τὴν ἀγωγὴ αὐτή. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ συχνὰ ἀναφέρουν εἶναι γιατί χάνουν τὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ κοινωνικό τους περιβάλλον ἢ ὅτι οἱ οἰκεῖοι τους ἐξαντλοῦνται ἐξαιτίας τῆς μακροχρόνιας παραμονῆς τους στὸ νοσοκομεῖο. Πολλὲς φορὲς συναντοῦμε συζύγους, γονεῖς ἀσθενῶν ποὺ μὴ ἔχοντας κάποιον νὰ τοὺς ἀντικαταστήσει στεροῦνται τῆς δυνατότητας νὰ κάνουν ἕνα μπάνιο, ν ἀλλάξουν ροῦχα ἢ νὰ κοιμηθοῦν μία μέρα στὸ σπίτι τους. Τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμη πιὸ πολύπλοκα σὲ περιπτώσεις μοναχικῶν ἀτόμων κυρίως ἡλικιωμένων οἱ ὁποῖοι πέραν τοῦ ὅτι «κουβαλούν» μόνοι τους τὸ βάρος τοῦ προβλήματος ὑγείας τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν, αἰσθάνονται ἄσχημα γιατί δὲν ἔχουν κάποιον νὰ πάει νὰ τοὺς ἐπισκεφθεῖ. Ἐπίσης προβλήματα ὅπως ἡ διεκπεραίωση καθαρὰ τυπικῶν διαδικασιῶν (γραφεῖο κίνησης ἀσθενῶν, συνοδεία μὲ ἀσθενοφόρο στὸ σπίτι κλπ) γίνεται ἀρκετὰ πολύπλοκη καὶ συνήθως τὴν κατάσταση αὐτὴ διευκολύνει ὁ συνοδὸς τοῦ διπλανοῦ ἀσθενοῦς. Ὁ ρόλος τῶν Ἐθελοντῶν στὸν χῶρο τοῦ νοσοκομείου εἶναι σημαντικότατος. 61

4 Τὸ ξεκίνημα τῆς νέας χιλιετίας, τὸ 2001, ἔτος ἀφιερωμένο ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. στὸν Ἐθελοντισμό, σηματοδότησε τὴν παγκόσμια καταξίωση τῆς ἐθελοντικῆς ἐργασίας, θέτοντας τοὺς ἀκόλουθους στόχους: Προώθηση τῆς ἰδέας τοῦ Ἐθελοντισμοῦ Ἀναγνώριση τῆς σπουδαιότητας τῆς Ἐθελοντικῆς Προσπάθειας Διευκόλυνση τῆς ὅποιας Ἐθελοντικῆς δράσης Ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν Ἐθελοντικῶν Ὀργανώσεων Δυνατότητα συμμετοχῆς ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων στὸν ἐθελοντισμὸ χωρὶς διακρίσεις. Ὁ ἐθελοντισμὸς ἀποτελεῖ κοινωνικὴ προσφορὰ καθὼς ἐνισχύει τὴν συνοχὴ τῶν κοινωνιῶν δημιουργώντας ἐμπιστοσύνη καὶ ἀμοιβαιότητα μεταξὺ τῶν πολιτῶν. Παρόλο ποὺ μέχρι τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 90 στὴν χώρα μας ὑπῆρχε ἕνας ἀρκετὰ μεγάλος κατάλογος ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων καὶ συλλόγων ( ἡ Volmed εἶχε καταγράψει περίπου1600) πολὺ λίγοι ἀπὸ αὐτοὺς παρεῖχαν οὐσιαστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἀκόμα λιγότεροι λειτουργοῦσαν παρέχοντας ἐκπαίδευση καὶ πιστοποίηση στὰ μέλη τους, γιὰ τὸν τρόπο ἄσκησης τοῦ ἔργου τους, τὰ δικαιώματα, τὶς ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στὸν ἐξυπηρετούμενο, τὴν ὀργάνωση ποὺ ἐκπροσωποῦσαν καὶ τὴν ὁμάδα τῶν ἐθελοντῶν στὴν ὁποία ἀνῆκαν. Πολλὲς φορὲς ἡ συνεργασία μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες ἦταν δυσχερὴς ἢ καὶ ἀνύπαρκτη καὶ ἄλλοτε ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψη (κυρίως στοὺς ἐθελοντές) ὅτι ἀποτελοῦν δωρεὰν ἐργατικὸ δυναμικὸ ἐνῶ στοὺς ἐπαγγελματίες ὅτι οἱ ἐθελοντὲς ἀπομυζοῦν τὶς δυνάμεις τους στὴν ἐποπτεία, δὲν ἀποτελοῦν ἀξιόπιστο συνεργάτη λόγω τῆς χαλαρῆς δέσμευσης, ἐνῶ παράλληλα ἡ πολιτεία προσπαθεῖ νὰ συμπληρώσει τὶς ἐλλείψεις σὲ ἐπαγγελματικὸ προσωπικὸ μὲ ἐθελοντές. Ἡ πόλωση αὐτὴ ἐμπόδιζε καὶ τὰ δυὸ μέρη ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ κοινοῦ σκοποῦ ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν προαγωγὴ τῆς ποιότητας ζωῆς μὲ τὴν ἀναγνώριση: 1) ὅτι ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐθελοντῶν στὴν κοινωνικὴ φροντίδα μειώνει τὸ κόστος τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν. Τὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο γιὰ τὸν Ἐθελοντισμὸ στὴν Μ. Βρετανία ἔχει προβεῖ σὲ ἀνάλυση τῆς οἰκονομικῆς ἀξίας τοῦ ἐθελοντισμοῦ σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία: Ἡ ἐπίσημη μορφὴ ἐθελοντισμοῦ ἀποτιμᾶται σὲ 25 δίσ. λίρες ἐτησίως Ἡ ἀνεπίσημη μορφὴ ἐθελοντισμοῦ ἀποτιμᾶται σὲ 16 δίσ. λίρες Ἡ ἐπίσημη μορφὴ ἐθελοντισμοῦ εἶναι κάθε ἐθελοντικὴ δραστηριότητα ποὺ ὑλοποιεῖται γιὰ ἢ μέσω μιᾶς ὀργάνωσης ἢ ὁμάδας. Ἡ ἀνεπίσημη μορφὴ ἐθελοντισμοὺ εἶναι ἡ μὴ ἀμειβόμενη δραστηριότητα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ G.B. ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ Σ 16 Billion.P. ΕΠΙΣΗΜΟΣ 25 Βillion.Ρ 62

5 ποὺ ἀναλαμβάνεται ἀπὸ ἕνα ἄτομο ὄχι μέσω ὀργάνωσης ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ γιὰ στενοὺς συγγενεῖς. 2) Συμβάλλει στὴν κατακόρυφη αὔξηση τῶν ποιοτικῶν δεικτῶν τῶν προσφερομένων ὑπηρεσιῶν ἀφοῦ ὁ καλὰ ἐκπαιδευμένος καὶ μὲ σωστὴ ἐποπτεία ἐθελοντής, συνειδητὰ μπορεῖ ν ἀποτελέσει συνδετικὸ κρίκο ἀνάμεσα στὸν ἐξυπηρετούμενο καὶ τὸν ὀργανισμὸ παροχῆς φροντίδας ἀλλὰ ἐπιπλέον νὰ ἐπανασυνδέσει τὸν ἐξυπηρετούμενο μὲ τὸν κοινωνικὸ ἱστό. Ὁ Ἐθελοντισμὸς δὲν εἶναι νεοεισαγόμενος θεσμός. Ἀνατρέχοντας στὸ θεσμὸ τῆς πρόνοιας βρίσκουμε ὅτι ἡ ἐμφάνισή της ἕπεται τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἐθελοντισμοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ὅσο καὶ ἡ ὀργανωμένη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξάλλου ὡς πρόνοια λογίζεται μία σειρὰ μέτρων ποὺ λαμβάνει ἡ κοινωνία γιὰ τὴν εὐημερία καὶ τὴν ἀνάπτυξή της. Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Dr David Deitch ὑπάρχουν τέσσερις βασικὲς ἀνάγκες οἱ ὁποῖες ζητοῦν ἐκπλήρωση καὶ αὐτὲς εἶναι Being (νὰ ὑπάρχω) Believe (νὰ πιστεύω) Belong (νὰ ἀνήκω) Benevolence (νὰ βοηθῶ τοὺς ἄλλους) Ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς εἶναι διαποτισμένος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ ποὺ ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά. Οἱ ἰδέες τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης πηγάζουν ἀπὸ τὸν φιλοσοφικὸ ἰδεαλισμὸ τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τῶν Στωικῶν φιλοσόφων. Οἱ ἰδέες αὐτὲς ἐπηρέασαν τὰ ἄτομα τῶν κοινωνιῶν τῆς ἐποχῆς καὶ τὰ προέτρεψαν σὲ ἐκδηλώσεις φροντίδας καὶ συμπαράστασης πρὸς ὁμάδες φτωχῶν, ἀναξιοπαθούντων, ὑστερούντων σωματικὰ καὶ πνευματικά. Ἡ κοινωνικὴ νομοθεσία τοῦ Σόλωνα καὶ Περικλῆ, περιελάμβανε μέτρα γιὰ τὴν προστασία χηρῶν καὶ ὀρφανῶν, τὴν συνταξιοδότηση ἀναπήρων καὶ ἡλικιωμένων. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ πρωτοχριστιανικὲς κοινότητες πέραν τοῦ ὅτι μὲ τὴν φιλοσοφία τοὺς ἔθεσαν τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόνοια, ἀνήγαγαν τὸν ἐθελοντισμὸ καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἐθελοντικὲς ὁμάδες αὐτοβοήθειας στηριγμένες σ ἕνα ἰσχυρὸ σύστημα πίστης καὶ κοινωνικοῦ ἐλέγχου στὸ βασικὸ ἐργαλεῖο ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς, τὸ ὁποῖο συνεχίστηκε μὲ ἀρκετὲς διαφοροποιήσεις στὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο ἀπὸ ἱεράρχες ὅπως ὁ Μ. Βασίλειος, ὅπου πέραν τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τῶν φτωχῶν, ἀδυνάτων, ξένων δημιούργησε τὸ πρῶτο ὀργανωμένο σύστημα ἐπανένταξης ἢ ἔνταξης γιὰ κάποιους στὴν κοινωνία μὲ τὴν ἐκμάθηση τέχνης. Στὴν Βυζαντινὴ περίοδο ἱδρύθηκαν ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἑλένη νοσοκομεῖα, ἀναπτύχθηκαν τὰ συσσίτια καὶ ἡ χορήγηση ἐπιδομάτων σὲ ἀπόρους καὶ ἀναπήρους πολέμου. Τὸ κράτος καὶ ἡ ἐκκλησία ἀνέπτυξαν πλῆθος ἱδρυμάτων, ξενώνων, ὀρφανοτροφείων, γηροκομείων, πτωχοκομείων κ.ἅ. Ἡ Ἄννα 63

6 Κομνηνὴ ἔκτισε ὁλόκληρη πολιτεία γιὰ τὴν στέγαση, σίτιση, φροντίδα ἀναπήρων. Στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας ἀναπτύχθηκε ἀρχικὰ ἀνεπίσημα, στὴν πορεία ἐπίσημα καὶ πάντα μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν κατακτητῶν δίκτυο ὑπηρεσιῶν μὲ φορεῖς τὴν οἰκογένεια, τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση. Τεράστια ἦταν καὶ ἡ συμβολὴ τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Σὲ ἄλλες χῶρες ἡ μελέτη καὶ ἀνάλυση τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας, τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν μοναχικῶν ταγμάτων ἀποτελεῖ σημαντικὸ κεφάλαιο τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς. Στὴ χώρα μας ἀντίθετα ἡ ἀνάλυση τῆς τεράστιας σημασίας τοῦ ρόλου τῆς ὀρθοδοξίας, ἡ ἔννοια τῆς διακονίας καὶ τοῦ ἐθελοντισμοῦ δυστυχῶς δὲν ἔχει προχωρήσει (Σταθόπουλος 1990). Μέχρι καὶ πρόσφατα ὁ Ἐθελοντισμὸς στὴ χώρα μας ἀντιμετωπιζόταν ὡς δραστηριότητα μιᾶς ἀνώτερης κοινωνικοοικονομικά τάξης μὲ κάτ ἐπίφασιν φιλανθρωπικά, ἀλλὰ κυρίως κίνητρα προσωπικῆς προβολῆς, κάλυψης προσωπικῶν ἀναγκῶν κλπ. Βλέπουμε ὅμως ἀνατρέχοντας στὰ δεδομένα τοῦ κοντινοῦ μας 20ου αἰώνα ὅτι παράλληλα μὲ τὸν ἐπονομαζόμενο «εθελοντισμό τῶν σαλονιῶν» στὰ «χαμηλότερα» κοινωνικὰ στρώματα, στὴν βάση τοῦ πληθυσμοῦ δροῦσαν ἀποτελεσματικὰ ὁμάδες κοινωνικῆς φροντίδας στὰ πλαίσια τῆς αὐλῆς, τῆς ρούγας, τῆς γειτονιᾶς, τῆς μικρῆς κοινότητας ὅπου ἡ ἐπιβίωση καὶ ἡ κοινὴ πρόοδος καθυπέτασσε τὸν ἀτομικὸ σκοπὸ καὶ συμφέρον. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ποὺ τὴν δράση τους δὲν τὴν βάπτιζαν ἐθελοντικὴ ἀλλὰ ἦταν ἁπλὰ αὐτονόητη στὰ πλαίσια τῆς ἐπιβίωσης παρεῖχαν οὐσιαστικὴ φροντίδα στὶς ἀνάγκες διαβίωσης καὶ τὶς συναισθηματικὲς ἀνάγκες τοῦ «ἀνήμπορου» τοῦ μόνου, τοῦ ξένου, τοῦ ἡλικιωμένου. Αὐτὸ τὸ δίκτυο ἐπιβίωσης τῆς κοινωνίας ἦταν ἐξαιρετικὰ εὐαίσθητο σὲ ἐρεθίσματα καὶ λειτουργοῦσε μὲ ἕνα αὐστηρὸ σύστημα κυρώσεων καὶ κοινωνικοῦ ἐλέγχου ὅπου μὲ τὴν ἀπαξίωση καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ αὐτοῦ ποὺ δὲν γινόταν κοινωνὸς του φρόντιζε γιὰ τὴν εὐημερία τῆς κοινότητας ἀλλὰ καὶ τὴν συντήρηση καὶ ἀνατροφοδότησή του. Λειτουργοῦσε ὡς μέσο πρόληψης καὶ ἀντιμετώπισης προβληματικῶν καταστάσεων καὶ ἦταν ἀνοικτὸ στὴν ἐξωτερικὴ βοήθεια (ὅπως αὐτὴ τῶν προαναφερομένων ὁμάδων ἐθελοντῶν) ὅταν ἐπρόκειτο νὰ συμπληρώσει τὶς ὑπηρεσίες ποὺ τὸ ἴδιο τὸ σύστημα ἀδυνατοῦσε νὰ προσφέρει. Γιὰ παράδειγμα ἦταν εὐπρόσδεκτη ἡ βοήθεια σὲ τρόφιμα, ἱματισμό, ὑγειονομικὸ ὑλικὸ ποὺ προσέφεραν οἱ ὑπηρεσίες πρόνοιας ἢ οἱ ἐθελοντὲς ἀλλὰ ἡ «γειτονιά» γνώριζε τὶς ἀνάγκες καὶ ἀσκοῦσε τὸν ἀνάλογο ἔλεγχο πρὸς τοὺς ἀποδέκτες τῆς βοήθειας ὥστε νὰ μὴν γίνεται κατάχρηση τῆς βοήθειας. Αὐτοὶ οἱ «ἐθελοντές» κάλυπταν ὑλικές, συναισθηματικὲς ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς ἡ προσωπικὴ ἐξέλιξη καὶ ἡ πρόοδός τους σχετιζόταν περισσότερο μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐπιβίωση τῆς οἰκογένειας, κοινότητας, γειτονιᾶς παρὰ μὲ τὴν προσωπικὴ ἐπιτυχία καὶ καταξίωση. Σήμερα μετὰ τὸ πέρασμα (τὸ ὁποῖο ἔγινε μὲ ταχύτατους ρυθμούς) ἀπὸ τὴν ἐκτεταμένη στὴν πυρηνικὴ οἰκογένεια, ἀφοῦ ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς ὑπέστη τὴν ἀστικοποίηση καὶ τὴν συνακόλουθη ἀνάμειξη πολιτισμικῶν στοιχείων, ὁ ἐθελοντισμὸς ἀνάγεται σὲ δυναμικὸ στοιχεῖο κοινωνικῆς ἀνάπτυξης καὶ 64

7 συμμετοχῆς, σὰν δράση ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει σημερινὰ προβλήματα καὶ ἀνάγκες μὲ σύγχρονες μεθόδους, γνώσεις καὶ ἀντιλήψεις, ἀφοῦ ἀπέβαλλε σταδιακὰ τὸν χαρακτήρα τῆς ἀγαθοεργίας, προσαρμόσθηκε στὸ σημερινὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι καὶ ἀναγνωρίστηκε σὰν ὑποχρέωση τοῦ ἀτόμου πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο μὲ στόχο τὴν κοινωνικὴ εὐημερία. Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ συντελέσθηκαν στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο ἦταν ἁλματώδεις χωρὶς κάτι ἀνάλογο νὰ γίνεται στὸν ἐθελοντισμό. Ἡ «ἐσωστρέφεια» ποὺ χαρακτηρίζει τὸν πληθυσμὸ τῶν ἀστικῶν κέντρων ἀπόρροια τῆς ὁριζοντίου ἰδιοκτησίας ὅπως τὴν περιγράφει ἡ Χ.Κατάκη, παραπέμπει περισσότερο σὲ περίοδο συγκέντρωσης καὶ ἀναζήτησης τῆς νέας ἰσορροπίας παρὰ τὴν ἀπονέκρωση τοῦ αἰσθήματος τῆς ἀλληλοβοήθειας. Ἡ στροφὴ τῶν ἀνθρώπων στὴν ἐθελοντικὴ προσφορά, μὲ ὀργανωμένο χαρακτήρα ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται αἰσθητὴ ὡς μιὰ συνειδητὴ ἐπιλογή. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 90 ἀλλὰ κυρίως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης διοργανώσεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἀπὸ τὴν χώρα μας ὑπάρχει πραγματικὴ κινητικότητα σ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση καὶ συνειδητοποίηση πλέον ὅτι τὸ ἐθελοντικὸ δυναμικὸ δὲν εἶναι εὐκαιριακὸς ἑταῖρος ἀλλὰ σταθερὸς ἀποδοτικὸς συνεργάτης μὲ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις. Ἡ σύσταση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ Πρόνοιας Ἀνεξάρτητου Τμήματος Ἀνάπτυξης Ἐθελοντισμοῦ, ἡ Δημιουργία Μητρώου Ἐθελοντικῶν Ὀργανώσεων, ἡ δημιουργία μηχανισμῶν στήριξης καὶ ἀξιολόγησης ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἀναγκαιότητας γιὰ ἀνάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης ἐθελοντῶν μὲ σκοπὸ τὴ διασφάλιση τῆς ποιότητας τῶν προσφερομένων ὑπηρεσιῶν εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀνάγκης γιὰ νέες πολιτικὲς στὸ πλαίσιο τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης. Σταδιακὰ ὁ ἐθελοντισμὸς παύει νὰ ἀποτελεῖ ἐρασιτεχνικὴ ἀπασχόληση ποὺ τὴν προσφέρει ὅποιος θέλει ὅταν καὶ ὅπου θέλει. Προσφέρεται ὀργανωμένα μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας. Τὸ κράτος Πρόνοιας ἀποτελεῖ ἕνα σύγχρονο φαινόμενο. Μιὰ ἱστορικά, πολιτικά, πολιτιστικὰ καὶ πολιτισμικὰ προσδιοριζόμενη φάση τῆς ἀνάπτυξης τοῦ σύγχρονου κράτους. Ἡ κρίση τοῦ κράτους πρόνοιας εἴτε τὴ θεωροῦμε ἔκφραση τῆς εὐρύτερης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης εἴτε ὡς γενεσιουργό της αἰτία, σηματοδοτεῖ μία σημαντικὴ στροφή. Τὴν κάμψη τῆς παντοδυναμίας τοῦ ἰδεολογικοῦ μοντέλου, τὴν κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν πολιτικῶν ποὺ ἐφαρμόσθηκαν καὶ τὴν ἀναδιάρθρωση δομῶν καὶ κοινωνικῶν σχέσεων. Κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν σύγχρονων ἀπόψεων εἶναι ἡ μείωση τῆς ἀμιγοῦς παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἀπὸ κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἡ αὔξηση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἀνεπίσημη φροντίδα, τὸν ἰδιωτικὸ κερδοσκοπικὸ καὶ μὴ τομέα, τὸν ἐπονομαζόμενο τρίτο χῶρο (τὰ ἐθελοντικὰ σχήματα). Στὸ σύγχρονο κράτος πρόνοιας ἡ συνύπαρξη φορέων κυβερνητικῶν καὶ μὴ καθὼς καὶ ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων, μὴ κερδοσκοπικῶν ἀλλὰ καὶ κερδοσκοπικῶν δομῶν βασίζεται στὴν ἀνάγκη ἀξιοποίησης ὅλων τῶν διαθέσιμων πηγῶν σ ἕνα δίκτυο (τὸ ὁποῖο ἐλάχιστα λειτουργεῖ στὴν πράξη) καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ κοινωνικὴ συμμετοχή. Τὸ 65

8 ζητούμενο πλέον εἶναι μία νέα ἰσορροπία ἀνάμεσα στοὺς κρατικοὺς καὶ μὴ κρατικοὺς φορεῖς μὲ σκοπὸ τὴν κοινωνικὴ εὐημερία.(στασινοπούλου) Ὁ Ἐθελοντὴς στὸν χῶρο τοῦ Νοσοκομείου εἶναι ὁ συνδετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὸν νοσηλευόμενο, τὸ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα καὶ τὴν εὐρύτερη κοινότητα. Ἀντιπροσωπεύει στὰ μάτια τοῦ ἀσθενοῦς τὸν ἰδανικὸ συνάνθρωπο, ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀποστρέφει τὸ πρόσωπο ἀπέναντι στὸν ἀνθρώπινο πόνο ἀλλὰ εἶναι ἐκπαιδευμένος, δὲν κοιτᾶ ἀδιάκριτα, δὲν «ἀνακρίνει» δὲν οἰκτίρει. Σέβεται τὴν προσωπικότητα, τὶς πεποιθήσεις, ἔχει κατανοήσει ὅτι ἀποτελοῦμε κοινωνία ὄχι γιὰ νὰ καταναλώνουμε ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλληλοβοηθούμαστε. Ὁ ἀνθρώπινος πόνος δὲν κάνει διακρίσεις σὲ φυλή, θρησκεία, κοινωνικό, οἰκονομικὸ ἐπίπεδο. Τὸ ἴδιο ὅμως καὶ ἡ ἀλληλεγγύη. Εἶναι ἐθελοντής, λειτουργεῖ ὅμως μὲ ἀρχὲς τὴν συνέπεια καὶ τὴν πειθαρχία οἱ ὁποῖες εἶναι παροῦσες γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν στὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ του. Τὸ σημαντικότερο ὅμως ὅλων εἶναι ὅτι δὲν εἶναι μόνος του. Παρόλο ποὺ ἡ σχέση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὸν ἐθελοντὴ εἶναι προσωπικὴ ὁ ἀσθενὴς ξέρει ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν κάτι ἔκτακτο συμβεῖ στὸν συγκεκριμένο ἐθελοντὴ καὶ διακόψουν αὐτὴ τὴν ἐπαφὴ ὁ ἴδιος δὲν θὰ ἐγκαταλειφθεῖ. Κάποιος ἄλλος ἐθελοντὴς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁμάδα θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ προηγούμενου. Γνωρίζει ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει ἀνοικτὸς δίαυλος ἐπικοινωνίας τοῦ ἐθελοντῆ μὲ τὸν κοινωνικὸ λειτουργὸ ποὺ ὅσο κι ἂν τὸν δυσκολεύει σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τοῦ παρέχει ἀσφάλεια γιατί τὸν ἀντιμετωπίζουν μὲ μεγαλύτερο σεβασμὸ καὶ προσοχή. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο ἀναμφίβολα ὁδηγεῖ τὸν ἐθελοντὴ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ὑπεύθυνης ἀντιμετώπισης τῆς ἀρρώστιας μὲ ὅλες της τὶς Βιολογικὲς Ψυχολογικὲς Κοινωνικές της προεκτάσεις. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἀρνεῖται νὰ δώσει ψεύτικες διαβεβαιώσεις γιὰ καλή πορεία τῆς ὑγείας τοῦ ἀσθενοῦς καταρρακώνοντάς τον ἀργότερα ὅταν αὐτὸς μάθει τὴν ἀλήθεια ἢ στὸ ἀντίθετο ἄκρο δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἀνακοινώσει στὸν ἀσθενῆ κάτι δυσάρεστο μόνο καὶ μόνο γιατί τὸ «ἄκουσε στὸ διάδρομο» χωρὶς νὰ τὸ ἔχει συζητήσει μὲ τὸν κοινωνικὸ λειτουργὸ καὶ τὸν γιατρό. Ἡ παρουσία καὶ συνεισφορὰ τῶν ἐθελοντῶν στὸν χῶρο τοῦ νοσοκομείου εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν ποιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ προσφέρουμε στοὺς ἀσθενεῖς. Αὐτὴ ἡ ποιότητα καθορίζεται ἀπὸ τὸν βαθμὸ ποὺ ὁ ἐθελοντὴς γνωρίζει καὶ σέβεται τρεῖς βασικὲς ὑποχρεώσεις: Ἀπέναντι στὸν ἀσθενῆ. Ἀπέναντι στόν ὀργανισμὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Ἀπέναντι στοὺς ὑπόλοιπους ἐθελοντές. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι πολλοὶ ἐθελοντὲς παραμένουν ἀνενεργοὶ γιὰ μικρὸ ἢ μεγάλο διάστημα ἀνάλογα μὲ τὸ κατὰ πόσο ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀνάθεση ἔργου κοινωνικὸς λειτουργὸς ζητᾶ τὴν συνδρομή τους στὴν προσφορὰ βοήθειας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἐπαγγελματίας πρέπει νὰ πάψει νὰ εἶναι συγκεντρωτικὸς καὶ συνειδητὰ νὰ ἐκχωρεῖ μέρος τοῦ ἔργου του στοὺς ἐθελοντὲς τοὺς ὁποίους στὴ συνέχεια στηρίζει καὶ ἐποπτεύει. Αὐτὸ τὸ σχῆμα εἶναι πιὸ χρονοβόρο ἢ καὶ πιὸ «ἐπώδυνο» ἀπὸ τὸ κλασικὸ σχῆμα κοινωνικὸς 66

9 λειτουργός-ὠφελούμενος ἀλλὰ δίνει τὴ δυνατότητα στὸν ἐπαγγελματία καὶ τὴν ὀργάνωση νὰ παρακολουθεῖ γιὰ περισσότερο χρόνο πολλὰ περιστατικὰ παράλληλα (ὅπου ἕνας ἐπαγγελματίας δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει μὲ τὸ ὡράριό του), εἶναι πιὸ πλῆρες γιατί ἐμπλέκει πλὴν τῆς ὀργάνωσης καὶ μέλη τῆς εὐρύτερης κοινότητας τὰ ὁποία ἐκδηλώνουν ἔμπρακτα τὴν συμπαράσταση πρὸς τὸν ὠφελούμενο καὶ τέλος σὲ πολλὲς περιπτώσεις περιορίζεται σημαντικὰ τὸ περιθώριο χειρισμῶν ἀπὸ τὸν ἐξυπηρετούμενο ἀλλὰ καὶ δίνεται δυνατότητα γιὰ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ προσφέρει ὁ ἐπαγγελματίας ὅπως συντροφιὰ σὲ μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτομα, σὲ νοσηλευόμενους, πρακτικὴ βοήθεια στὴν διεκπεραίωση διαδικασιῶν σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες κλπ. Γιὰ τὴν κατανομὴ ἔργου ὁ ἐπαγγελματίας πρέπει νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐέλικτος γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ, ὅσο μπορεῖ περισσότερο, τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρει ἡ ὁμάδα ἐθελοντῶν. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ Ἀνάγκες της ὑπηρεσίας. προσωπικὲς κλίσεις- ἱκανότητές του ἐθελοντὴ ἀξιολόγηση του ἐθελοντὴ νὰ ἀντεπεξέλθει ἐναλλακτικὴ ἀπασχόληση Γνώση τῶν. ἰδιαιτεροτήτων ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ἀφορᾶ κυρίως τὴν συναισθηματικὴ κάλυψη τῶν ἐθελοντῶν ἀπὸ τὸν ἐπαγγελματία, τὴν ὑποστήριξη καὶ τὶς γνώσεις ποὺ τοὺς παρέχονται ὥστε ἡ προσφορὰ ἔργου τους νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἄσκηση τῆς κοινωνικῆς ἐργασίας. Βοηθεῖται ὁ ἐθελοντὴς νὰ ἀποκτήσει περισσότερη γνώση, ἀπαραίτητη στὴν κατανόηση τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀτόμων, ὥστε νὰ γίνει πιὸ ἀποτελεσματικός. Ἀφορᾶ ἐπίσης τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἐθελοντῆ στὸ ρόλο τοῦ βοηθοῦ. Συζητοῦνται μαζί του στοιχεῖα τοῦ ἱστορικοῦ καθὼς καὶ τὸ στίγμα τῆς πορείας του. Ἐνισχύεται ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀπεμπλακεῖ ἀπὸ τὰ προσωπικὰ προβλήματα τοῦ ἐξυπηρετουμένου τὰ ὁποία οἱ ἐθελοντὲς ἔχουν 67

10 τὴν τάση νὰ χρεώνονται προσωπικά. Ὑποστηρίζεται στὴν ματαίωση ποὺ προκαλεῖ ἡ μακροχρόνια ἀναμονὴ τῶν ἀλλαγῶν καὶ προετοιμάζεται νὰ δεχθεῖ ὅτι οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς μπορεῖ νὰ μὴν γίνουν ποτέ. Τέλος ὁ ἐπαγγελματίας βοηθᾶ τὸν ἐθελοντὴ νὰ ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπὸ τὴν ἐμπλοκὴ προσωπικῶν τοῦ προβλημάτων ἢ βιωμάτων στὴν διαδικασία παροχῆς βοήθειας. Ἡ ἐποπτεία ποὺ παρέχεται στὸ ἐθελοντικὸ δυναμικὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς διαδικασία προσωπικῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἴδιου τοῦ ἐθελοντῆ. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ προσωπικὸ του κέρδος ἀπὸ τὴν ψυχοφθόρο ἐμπλοκή του μὲ τὰ προβλήματα τῶν ὠφελουμένων. Ἀπαιτεῖ ὅμως τὴν ἐγρήγορση τοῦ ἐπαγγελματία ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ μὴν ἀγνοήσει ἢ παρακάμψει αὐτὴ τὴ διαδικασία γιατί οἱ συνέπειες εἶναι πολὺ ἄσχημες τόσο γιὰ τὸν ἐθελοντὴ ὅσο γιὰ τὸν ἐξυπηρετούμενο καὶ τὴν ὀργάνωση. Ὁ ἐθελοντὴς δὲν εἶναι εὐκαιριακὸς ἑταῖρος ἀλλὰ σταθερός, ἀποδοτικὸς συνεργάτης μὲ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις. Ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἐθελοντῶν μιᾶς ὀργάνωσης στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν δημιουργεῖ ἕνα πιὸ σύνθετο σχῆμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ Οἱ τομεῖς δράσης τοῦ εἶναι ἕνα ἀνεξάντλητο πεδίο τὸ ὁποῖο καθορίζεται ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες ποὺ καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει, τὴν φαντασία καὶ τὶς ἱκανότητες τῶν μελῶν τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας ἀλλὰ καὶ τὶς ἱκανότητες τοῦ ἔχοντος ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ τὴν ὁμάδα, τοῦ συντονιστῆ. Ἁπλὲς καθημερινὲς χειρονομίες ὅπως τὸ σερβίρισμα μιᾶς πορτοκαλάδας στὸν ἐθελοντὴ αἱμοδότη ἀπὸ ἕναν ἄλλο ἐθελοντή, ἢ ἡ συντροφιὰ στὸν ἀσθενῆ ποὺ ἐκείνη τὴν ὥρα μεταγγίζεται, ἡ ἀπασχόληση μὲ παιγνίδια τῶν παιδιῶν ποὺ περιμένουν τὴν σειρὰ τους ἀγωνιώντας γιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐξέταση αἵματος, ἢ σὲ χημειοθεραπεία ἢ αἱμοκάθαρση ἀποτελοῦν γενναῖες πράξεις ποὺ χρειάζονται μόνο γενναῖες ἀποφάσεις γιὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν. 68

11 Οἱ ὑπηρεσίες ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει ὁ ἐθελοντὴς στὸν χῶρο τοῦ Νοσοκομείου γιὰ τοὺς νοσηλευομένους μοναχικοὺς ποὺ δυστυχῶς δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἔχουν δίπλα τοὺς κάποιο συγγενικὸ πρόσωπο γιὰ νὰ τοὺς προσφέρει τὸ φαγητὸ ἢ τὸ νερὸ καὶ μένουν νηστικοὶ ἢ δὲν ἔχουν ν ἀνταλλάξουν μία κουβέντα μὲ «κάποιον ποὺ ἦρθε γι αὐτοῦς» καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ διπλανοῦ ἀρρώστου οἱ ὁποῖοι θὰ ποῦν δυὸ κουβέντες ἀπὸ εὐγένεια καὶ μόνο μὲ ἔκδηλη συνήθως τὴν λύπηση στὸ πρόσωπό τους. Ἡ διευθέτηση κάποιων ζητημάτων μὲ τὶς διοικητικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ποὺ ὅσο ἁπλὲς κι ἂν εἶναι, γίνονται πολύπλοκες ὅταν δὲν ὑπάρχει ὁ διεκπεραιωτής. Ἡ δυνατότητα ποὺ προσφέρει ὁ χῶρος τοῦ νοσοκομείου γιὰ δουλειὰ στοὺς διαδρόμους τῆς Μονάδας Ἐντατικῆς Θεραπείας ἢ τῶν Χειρουργείων, τὴν αἴθουσα ἀναμονῆς τῆς χημειοθεραπείας, ὅπου ὁ κατακλυσμένος ἀπὸ τὴν ἀγωνία γονέας, σύζυγος, παιδὶ μοιράζεται αὐτὴν του τὴν ἀγωνία δυστυχῶς μὲ κάποιον ὁ ὁποῖος ἔχει παρόμοιο πρόβλημα καὶ ἀπουσιάζει ὁ συνάνθρωπος ὁ ὁποῖος ὄντας ἀποστασιοποιημένος θὰ μποροῦσε νὰ ἀκούσει, νὰ παραπέμψει στὸν εἰδικό, νὰ συνδέσει τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ μὲ τοὺς συνανθρώπους του ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ συνεχίζουν κανονικὰ τὴ ζωὴ τους ἐκπροσωπώντας τὴν εὐρύτερη κοινότητα ποὺ «νοιάζεται» γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Σὲ καμία περίπτωση ὁ ἐθελοντὴς δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὸν πάσχοντα ἢ νὰ σταυρωθεῖ στὴν θέση του. Μπορεῖ νὰ βοηθήσει ὅμως στὸ κουβάλημα ν ἀνακουφίσει ὅταν οἱ δυνάμεις τείνουν νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν, νὰ τοῦ δώσει τὴν σιγουριὰ ὅτι δὲν εἶναι μόνος του καὶ τότε ξέρουμε ὅλοι ὅτι οἱ δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπεριόριστες ὅπως καὶ τὸ δικαίωμά του σὲ ἀξιοπρεπῆ ζωή. 69

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dr ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ «Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΥ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ». ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». ΟΛΓΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ» Περιοδικό ΕΚΛΟΓΗ Ιούλιος Αύγουστος Σεπτεμβριος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΙΑΣ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑ». ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ ΗΜΙΣΕΛΗΝΩΝ MODANE FRANCE 1998 ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΑΝΤΖΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ». 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΕΣ «ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ». ΧΑΡΙΣ ΚΑΤΑΚΗ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝ Α. ΣΟΛΙΑΣ, Ν. ΔΕΓΛΕΡΗΣ «Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER». 70

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κα Ματίνα Σπυράτου, Κοινωνικὴ Λειτουργός 24/1/2005 Ἡ ἔννοια τῆς ὑγείας εἶναι κάτι ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ὑποδεικνύουν τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε, ἡ κοινωνικὴ πρόνοια

ΟΠΩΣ ὑποδεικνύουν τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε, ἡ κοινωνικὴ πρόνοια ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ἡ πραγματικότητα καὶ τὸ ἰδανικὸ ἑνὸς ἀλλοτινοῦ κόσμου καὶ ἡ περίπτωση ἑνός Ἁγίου: Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις* Ἀμαλίας Κ. Ἠλιάδη φιλολόγου-ἱστορικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 03 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για περισσότερα από 130 χρόνια επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 105 Η ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Φετιχισµὸς καὶ φετιχισµός, φετιχισµὸς καὶ πραγµοποίηση Ἡ λέξη «φετὶχ» σηµαίνει ξόανο. Εἶναι µιὰ ἀπεικόνιση τοῦ θείου στὴν ὁποία ἀποδίδω µέρος τῶν ἰδιοτήτων του, ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ

Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Ἡ Σχέση Ἀρετῆς καὶ Εὐδαιμονίας στὸ ἔργο «Ἠθικὰ Νικομάχεια» τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. Δρ. Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου- Φιλολόγου PhD & ΜΑ Θεολογίας ΑΘΗΝΑ 2012 1 Εἰσαγωγή: Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς Ὁ ταγειρίτης

Διαβάστε περισσότερα

8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 743 8η Ἰατρικὴ Ἡμερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» Ἀνάγκη διαλόγου Τζών Τάβενερ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιδου καινα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σταθμός Εφήβων, Ισαύρων 48, Εξάρχεια Αθήνα 11475 τηλ: 210.3813290 www.sma-athens.org

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σταθμός Εφήβων, Ισαύρων 48, Εξάρχεια Αθήνα 11475 τηλ: 210.3813290 www.sma-athens.org ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων εκτιμά την Εθελοντική Προσφορά ως υπηρεσία μέγιστου αλτρουισμού και αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους και ειδικότερα όταν αυτή η υπηρεσία αφορά σε ανήλικους, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου

Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου Ἀστρολογία Θρησκεία ἢ Ἐπιστήμη; Μάνου Δανέζη, Στράτου Θεοδοσίου Καθηγητῶν Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἐκ βαθέων ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 1. Ἐπιστημονικὸ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

(Ἐδημοσιεύθη είς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 104)

(Ἐδημοσιεύθη είς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 104) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Ἐδημοσιεύθη είς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ 104) Γράφει ὁ Δημήτριος Χρ Μποσινάκης Κλινικὸς ψυχολόγος Συχνὰ ἡ ψυχικὴ νόσος ἐκδηλώνεται μ' ἕνα αἴσθημα ἐσωτερικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας

Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας Δρ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΧΗΣ (ΥΝ), 404 ΓΣΝ Λάρισας «Ο θάνατος είναι μεγάλος. Είμαστε οι δικοί του. με στόμα που γελά. Όταν νομίσουµε πως ξεχειλίζουμε από ζωή. Αυτός τολμά να κλάψει στο κέντρο της καρδιάς µας».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα